När den heliga gravens kyrka förstördes

Bild, DGS
Mohamed Omar

Idag den 18 oktober år 1009 förstördes den heliga gravens kyrka i Jerusalem. Kyrkan sägs innehålla graven där Jesus låg innan han uppstod från det döda. Kyrkan har varit ett pilgrimsmål för kristna sedan 300-talet.

Enligt kyrkofadern Eusebios av Caesarea (263-339), den främste lärde inom kyrkan på sin tid och författare till den första kyrkohistorien, byggde på 100-talet den romerske kejsaren Hadrianus ett Venustempel på Jesus grav för att dölja den. Den förste kristne kejsaren, Konstantin den store, ska sedan år 325 eller 326 sedan ha ersatt templet med en kyrka.

När muslimerna under ledning av kalifen Omar erövrade Jerusalem i april år 637 fick kyrkan stå kvar, men de kristna underkastades stränga och förödmjukande lagar.

Den 18 oktober år 1009 förstördes alltså kyrkan fullständigt av den fatimidiske kalifen Al-Hakim bi-Amr Allah som en del av en hård politik gentemot de kristna i Palestina och Egypten. I Europa, som då var en kristen kontinent, reagerade folk med fruktan och sorg.

Fatimiderna var en dynasti som styrde Nordafrika från 909 till 1171. De grundlade Kairo i Egypten som blev deras säte. Det fatimidiska kalifatet var shiitiskt och bitter fiende och rival till den sunnitiska dynasti, abbasiderna, som ledde till sunnitiska kalifatet med säte i Bagdad. Visst påminner det om vår tids rivalitet mellan det sunnitiska Saudiarabien och det shiitiska Iran?

I västerländsk litteratur kallas Al-Hakim ofta ”den galne kalifen” på grund av sin grymhet, sitt nyckfulla beteende och sitt hat mot de kristna. Han förbjöd kristna att fira sina högtider och att dricka vin. Han förbjöd kvinnor att gå ut med otäckta ansikten.

Ett av de viktigaste målen för de europeiska korstågen var att befria den heliga graven från islamiskt styre och trygga pilgrimslederna. När påven Urban II i sitt tal den 27 november 1095 utanför katedralen i Clermont, utropade det första korståget, betonade han den heliga gravens öde.

Men han talade också om det turkiska hotet mot Östrom, det grekiska kristna riket med Konstantinopel som huvudstad.

”Vi har en oerhört viktig uppgift framför oss. Ni måste bistå era bröder i Östern. Turkarna har besegrat kristna i strid och ödelagt Guds kungarike”, sade påven.

”Vilka är då dessa kristenhetens fiender? Turkarna är fiender till Gud och till allt som är heligt. De omskär kristna, befläckar altare och orenar dopfuntar. De torterar kristna till döds. De våldtar kristna kvinnor och skändar kristna barn. De ställer upp sina hästar i de heliga kyrkorna. Den Heliga Graven är ockuperad av ett orent folk.”

”Om ni vill skona era odödliga själar, skynda er då modigt fram som Guds riddare och befria den heliga graven. Se hur ädelt det är att dö för Kristus i den stad där han dog för våra synder!”

”Låt Guds armé ropa mot Hans fiender: Deus vult! Deus vult!” *

Det första korståget hade alltså som mål att återta den heliga graven och göra den tillgänglig för kristna pilgrimer. Den 15 juli 1099 hade korsfararna segrat i Jerusalem. Gottfrid av Bouillon, som ledde det första korståget, blev kung i det nya riket. Han kallade sig dock inte kung, utan ”Advocatus Sancti Sepulchri” (den heliga gravens beskyddare).

Palästinalied är en korsfararsång skriven av den tyske minnesångaren Walther von der Vogelweide (1170-1228):

I västvärlden lider man av dåligt samvete på grund av korstågen, man betonar gärna de negativa delarna, som plundring och övergrepp, men förbigår det faktum att det i grund och botten var ett försvarskrig för att återta och skydda de kristnas heliga platser.

Först kom jihad, sedan kom korstågen. Jihad hade pågått i fyra hundra år när korstågen inleddes. Man kan se det som ett väldigt sent, och otillräckligt, svar. De kristna länder som hade erövrats av islams arméer är ju fortfarande under islamiskt styre och de kristna blir allt färre och färre. I vår tid har förföljelserna tilltagit och man befarar att kristendomen snart kommer att vara utplånad.

I islamvärlden finns ingen motsvarande självkritik när det kommer till jihad, man ser i stället med stolthet på erövringarna som Muhammed, och hans efterträdare kaliferna, gjorde. Till skillnad från i kristendomen är ju jihad, det heliga kriget för att utbreda islam, en del av religionen och finns tydligt uttryckt i både Koranen och i Muhammeds liv och undervisning.

Profeten Muhammed själv var en härförare som drog ut i krig och tog slavar och byte medan Jesus var en fridfull man, en predikant utan världslig makt som aldrig använde våld. ”Ej kom han med härar”, som det heter i adventspsalmen. Jesus blev korsfäst, Muhammed korsfäste. Jesus talade om moraliska lagar medan Muhammed instiftade riktiga lagar och straffade dem som bröt dem.

Första korståget

I Europa är det knappast någon som kommer ihåg Gottfrid av Bouillon, än mindre hyllar honom, men i islamvärlden är Saladin, som tog Jerusalem från de kristna år 1187, en hjälte, man uppkallar sina barn efter honom och han åberopas i predikningar i moskéer världen över.

Men det är i den sunnitiska världen, shiamuslimerna hatar honom. Han störtade ju det shiitiska, fatimidiska kalifatet och införde sunnismen som statsreligion i Egypten, som han lade under det abbasidiska kalifatet i Bagdad.

I den självspäkande västerländska historieskrivningen brukar det framhållas att Saladin, när han intog Jerusalem, skonade stadens befolkning. Det är en sanning med modifikation. Han hade först bestämt att alla kristna skulle dödas, men när befälhavaren i staden hotade med att döda alla muslimska invånare, ändrade han sig. Saladin krävde istället lösen, och de som inte kunde betala förslavades. Kvinnorna våldtogs och såldes på slavmarknader. Han plundrade kyrkorna och gjorde om dem till moskéer. Korsen togs ner.

I mars år 2000 omfamnade påven Johannes Paulus II ett stort krucifix i Peterskyrkan och bad om förlåtelse för många saker, bland annat för övergrepp som begicks under korstågen. Vilka islamiska ledare har bett de kristna om förlåtelse för övergreppen i jihad? Jag förstår varför de inte gör det, det är inte lika lätt. Man kan ju inte gärna säga att religionens grundare, den ofelbare profeten Muhammed, gjorde fel. När Saladan lät våldta kvinnor och sälja dem på marknaden var det inga övergrepp, utan helt i enlighet med Muhammeds exempel och lagar.

* ”Deus vult!” betyder ”Gud vill det!” och var korsfararnas lösen.

Klicka här och lajka min sida på Facebook!