Mördarsläkter. Biologi – på femtiotalet och nu

anders

Anders Leion

I gymnasiet började jag trivas i skolan. Det hade varit lite si och så med det tidigare. Det var bara en lärare, han undervisade i biologi, som jag hade svårt för. Han slogs – men det var inte det värsta. Han utövade psykisk terror också: Hotet om slag fanns alltid närvarande och det var alltid oklart när det skulle utlösas.
Denne lärare visade oss en plansch för att illustrera ärftlighet.

Planschen redovisade en mördarsläkt, så kallad på grund av den ymniga förekomsten av mördare i en och samma släkts olika generationer. Förevisningen skedde helt rutinmässigt och vardagligt, men jag tyckte ändå att det var märkvärdigt, och lite otäckt. Detta var på femtiotalet och det handlade alltså om en svensk släkt.

(I den muntliga studentexamen fick jag också en uppgift om ärftlighet. I en matris skulle jag visa vilka ögonfärger barnen till en blåögd och en brunögd förälder skulle kunna få. Jag har så dålig handstil, att det var svårt att urskilja vad jag skrivit. Biologiläraren höll på att explodera, men inget hände. Censorn var ju närvarande – och han godtog min redovisning.)

Om brottslighet och dess orsaker skulle diskuteras i dagens skolor kommer man i alla fall inte använda denna plansch. (Den är nog sedan länge uppbränd.)

Kanske kommer man istället att visa ett flygfoto över något utsatt område. Det är ju den lite luftiga förklaring man använder: Själva boendet i ett sådant område ökar dess invånares brottslighet, det vill säga hade de inte flyttat dit, skulle de inte vara så brottsliga.

Dessa områden tillhör ofta det så kallade miljonprogrammet. Under de första åren efter områdenas tillkomst beboddes de ofta av svenskar och finnar, den tidens stora invandrargrupp. Jag minns inte att brottsligheten var så stor då, men jag kan minnas fel.

I en mycket intressant artikel visar Amir Sariaslan att över 50 procent av kriminaliteten kan hänvisas till ärftliga faktorer, och mindre än 15 procent till den miljö som de studerade tvillingarna och syskonen delade. Detta resultat har upprepats i andra studier.

Detta är omvälvande, kan man tycka. Men det har varit mycket tyst om detta resultat. Det kan man förstå. De politiker som säger att man ”ska vara hård mot brottsligheten, men också hård mot dess orsaker” har fått påtagliga problem. Hur då hård? Skall de försöka byta ut brottslingars arvsmassa? Helt tyst har det ändå inte varit. Kriminologen Henrik Tham publicerade ett genmäle, som dock inte var så lyckat. (Ursäkta Henrik, kollega på Brå under min korta sejour där). Den som önskar kan själv läsa replikskiftet mellan honom och Amir Sariaslan i länken närmast ovan.

Henrik Thams invändningar är så förutsägbara. De har upprepats ända sedan sjuttiotalet av de samhällsforskare som då kom fram. Miljön, och i stort sett endast miljön, anges som förklaring till samhällets uppdelning i ont och gott, på olika områden.

Har man detta som utgångspunkt blir naturligtvis också brottslingen ett offer, nämligen för miljön. Detta leder i sin tur till ett förringande eller till och med till likgiltighet för brottsoffren.

Betecknande är Jerzy Sarneckis (också kollega från min tid på Brå) kommentarer till ökningen av anmälda våldtäkter. Rutinmässigt hänvisar han till en ökad anmälningsbenägenhet. Hur kan han vara så säker på det? Numera utreds många anmälningar inte, därför att det stora antalet mordutredningar och annat uttömmer polisens resurser. Offren har alltså inte så stor anledning att överhuvud taget anmäla. Det kan därför, såvitt jag förstår, vara så att antalet anmälningar ökar, samtidigt som benägenheten att anmäla minskar.

Att inte ens reflektera över denna möjlighet är besynnerligt. Kanske är också det för känsligt. Allt som har att göra med kategorisering efter etniska tillhörigheter är mycket känsligt och kan leda till svåra bekymmer för forskaren. Detta har Charles Murray fått erfara. Han var medförfattare till boken The Bell Curve, som bland annat visade en skillnad i intelligens på 15 procent mellan vita och svarta amerikaner. I Sam Harris blogg (länken ovan) berättas hur studenter med fysiskt våld hindrat Murrays universitetsföreläsningar.

Dessa resultat om arvets betydelse är viktiga, men viktigare är vad vi använder denna kunskap till. Intelligens har blivit allt viktigare i vårt samhälle, som både kräver god intellektuell träning för många arbeten och en allmän smidighet, rörlighet och anpassningsförmåga i arbetslivet.

Det sämsta vi kan göra är att – här liksom på många andra områden – förneka resultaten. För vad händer då?

Då kommer vi att få se moderna planscher över mördar-, rånar- och våldtäktssläkter, publicerade på internet, med namn och övriga personuppgifter. Förresten, kanske har det redan skett.

26 reaktioner på ”Mördarsläkter. Biologi – på femtiotalet och nu

 1. svenne skriver:

  2001-03-06 kunde man läsa nedanstående i Aftonbladet:

  ”Men kollegan Leif G W Persson vill fördubbla antalet fångar.
  Kriminolog Leif G W Persson delar inte kollegan Henrik Thams åsikter:– Jag tycker snarare att man ska fördubbla antalet fångar. Det är alldeles för många konstiga jävlar som springer omkring på fri fot. – Vad gäller grova våldsbrottslingar har man en kraftig benägenhet att underskatta deras återfallsrisk. Det finns notoriska våldsbrottslingar, se bara på alla kvinnor som misshandlas. Dessa kvinnor lever gömda och tvingas förändra hela sin tillvaro. Det är en befängd situation som inte hör hemma i en rättsstat”.

  Detta ansåg han alltså för ungefär ett och ett halvt decennium sedan. Det vore intressant om han kunde utveckla hur giltiga dessa tankar är i nuläget. Detta skulle kunna ske i något av de TV-program som han medverkar i. Hans kollega i studion kunde ställa några frågor som t.ex:

  – Är det i nuläget hanterbart att fördubbla antalet fångar i fängelserna?

  – Har antalet ” konstiga jävlar som springer omkring på fri fot” ökat på grund av någon orsak eller är antalet konstant?

  – Är återfallsrisken lika stor idag som i början på 2000-talet trots insatser av dialogpoliser, fler ungdomsgårdar, en omorganisation av polisen i effektivitetshöjande syfte etc.?

  – Går det att hänföra ”notoriska våldsbrottslingar” till någon viss kategori av medborgare?

  – Finns det någon gemensam nämnare angående de ”kvinnor som misshandlas, lever gömda och tvingas förändra hela sin tillvaro?

  Liked by 7 people

  • larslindblog skriver:

   I vissa fall blir ju kvinnor lurade av ”charmtroll” som visar sig vara våldsamma psykopater , men varför kvinnor skriver brev för att få kontakt med bindgalna våldsmän som Juha Valjakalla , Svartenbradt m.fl. är obegripligt.
   Sedan blir dom förvånade när dom blir misshandlade…Ja Herre Gud.
   Kvinnojourerna borde verkligen informera om att kvinnor som tagit sig ur ett destruktivt förhållande aldrig skall ha någon kontakt med förövaren mer.

   Gilla

 2. Lilla fröken PK skriver:

  Det finns också vetenskapliga studier, som påvisar intelligensskillnader mellan befolkningen i olika världsdelar. Efter nazismens framfart har dock varje antydan om att det kan existera sådana skillnader blivit helt tabu att ens antyda, åtminstone i nuvarande PK-klimat.

  Liked by 2 people

 3. larslindblog skriver:

  Det är självklart att egenskaper ärvs. Varför skulle just människor vara undantaget ? Den som har kor vill ha kvigkalvar efter kossor som mjölkar bra och är snälla och lätthanterliga . Den som har höns väljer att kläcka ägg efter goda värpare .Alla som haft djur vet att egenskaper ärvs . Familjer där föräldrarna dricker/missbrukar lever i smuts och lort , äter onyttigt , lever på bidrag och snatterier och har en antisocial inställning , för detta vidare , ibland i generationer.
  Makarna Myrdal har ju i efterskott hånats och begabbats för att (S) uppmuntrade familjer med antisocialt beteende att steriliseras efter 1 barn. Man kunde t.o.m. få ekonomisk ersättning tror jag..
  För ca 15 år sedan utkom en då uppmärksammad bok där en kvinna berättade om hur det var att växa upp med en förståndshandikappad mor.
  Ingen riktig mat , bullar , läsk , rå korv, inga lakan i sängen , inga rena kläder , karlar som kom och gick ,satt och drack sprit , hade sex med kvinnan…
  Och det totala förnekandet från socialbyrån och andra..ingen ville se- ingen ville höra.
  Mamman dessutom omdöpt till SÄRBEGÅVAD !!
  ( dotterns åsikt var iaf att mamman borde steriliserats eller satts på långtidsverkande p-piller)

  Liked by 7 people

 4. Moab skriver:

  Jo, nya rön har visat att även journalister verkar vara påverkade av miljön och blir brottsliga av det. Eller är det arvet från Finland? Frågan är komplex.

  Det är ju alldeles självklara slutsatser att både arv och miljö spelar in, för att ta två ytterligheter så flyttar kineser runt världen och lyckas överallt vara underrepresenterade inom brott, alltmedan andra grupper, just de vi tar emot flest av i Sverige, är överrepresenterade.
  Siffrorna är så extrema nu i Sverige att det har blivit en statshemlighet och förklaringarna är så infantila att endast en massiv indoktrinering gör att svenska folket inte ifrågasätter dem.
  Självklart spelar IQ en roll här, men en kultur som premierar självkontroll kan mycket framgångsrikt hålla brottsfrekvensen nere, som i Japan, eller tidigare Sverige, för både korkade och smarta. I Japan tog man emot 3 flyktingar och hade 1 mord med skjutvapen att utreda nyligen, med en befolkning på över 120 miljoner. Problemet är att kulturer som premierar självkontroll är de med högst medelvärde på bellkurvan. Vi hade dock kommit ganska långt i att bygga på slutsatsen att även om medelvärdet på bellkurvan skiljer sig, så är de individuella skillnaderna ändå större så att man inte kan döma folk efter ras. Nu har dock pk-ister världen över odlat den vita mannes skuld, dvs ondska, och förnekat att den bästa, friaste, mest jämställda och produktiva kulturen i världen är skapad av just vita, ingen annan. De är därför på väg att släppa anden ut flaskan genom en ny generation som endast upplever etablissemangets nedlåtande och hat inte kommer att acceptera sakernas tillstånd utan kommer att svara med samma mynt. Istället borde man med självförtroende hävda att den västerländska kulturen är överlägsen och låta den absorberas av de mera underutvecklade delarna av världen, och om det misslyckas, så måste länderna själva hantera det, som man gjort i Asien, där man tagit till sig de delar man gillar, medan annat lämnats åt sidan.

  Den vite mannen måste sluta vara en ursäkt för världens alla misslyckanden, om inte så måste en ny generation återigen hävda sig på mera primitiva sätt. Pk-isterna måste lägga ner vapnen, om inte för sig själva, så för sina barn.

  Liked by 9 people

 5. Bo Svensson skriver:

  När insikten tillräckligt spritts och sjunkit in, att brutaliteten och grymheten ärvs via generna och brutalitet och grymhet fortfarande ses som ett problem som kräver en lösning, – vad bör göras?

  En osökt lösning är ju att kvinnorna väljer bort grymma och brutala män som fäder till sina barn men det verkar ju fungera tvärtom. – På grund av hur spelet fungerat under årmiljoner tänder kvinnor på att kränkas och allt för många väljer bort välartade män till förmån för brutala. – Dessutom har kvinnor ofta inte egen makt att välja partner.

  Gudomlig rättvisa enligt Swedenborg är att nödgas leva tillsammans med dom som är som en själv och det kan ju ordnas med krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet. – Då kan de våldsbenägna hänvisas till egna kvarter där de kan vara otrevliga mot varandra men inga andra.

  Och så krävs det regler för migration som innebär att man vinner terräng i kraft av sina förtjänster och inte för att man misslyckas med att ordna fred och välstånd där man hör hemma.

  Liked by 1 person

 6. Anders Svensson skriver:

  Rekommenderar den norska dokumentärserien ”Hjernevask” från 2010 som finns på youtube … är inte pk när det gäller ärftlighet och vågar ifrågasätta …

  Liked by 4 people

 7. Pär Engström skriver:

  I våras i SVT och TV-programmet Vetenskapens värld togs just biologiska faktorer upp som en av flera förklaringsfaktorer till brottslighet. I det här fallet rörde det sig om våldsbrott. (Gammelmedia är kanske ändå inte så dumt om man vill ha en grunrdad information.)
  Huvudbudskapet i det programmet var att en viss gen måste kombineras med en viss uppväxt, dvs. biologiska och psykologiska faktorer måste kombineras för att förklaringen ska få bärkraft på människor som har begått våldshandlingar. (Den forskare som ledde detta projekt upptäckte att han själv hade denna gen som kan ligga bakom våldshandlingar, men han en annan uppväxt än de som hade dömts för våldsbrott .)

  I forskning kring individers personligheter hänvisas också till genetiken, ca. 40-45% av variationen i fem egenskaper hos en människa kan enligt dessa forskare förklaras av genetiken. Endast några procent kan i denna forskning förklaras av psykologiska faktorer i barndomen. Resten förklaras av sociala faktorer i skolan och i det övriga sociala umgånget.

  Huvvudförklaringarna till brottslighet kan delas in i tre grupper av förklaringsfaktorer: biologiska, psykologiska och sociala. Vad gäller de sociala faktorerna pekar t.ex. Wilkinson & Picket i sin bok ”Jämlikhetsanden” att ökad ekonomisk jämlikhet leder till minskad brottslighet, t.ex. stämmer detta i fall som Japan och USA.

  Den mest uppbenbara faktorn till brott tycks vara en genusfaktor eller en könsfaktor. Varför är det män som i de flestsa (alla) stater dominerar i brottsstatistiken i jämförelse med kvinnor?

  Hur ser förklaringarna ut till olika brott? T.ex. om vi jämför ekonomiska brott (t.ex. skattebrott) med våldsbrott.

  Hur ser rättskipningen ut i olika stater? Vad anses som allvarliga respektive mindre alvarliga brott enligt en stats brottsbalk och straffskala? Hur hänger straffen ihop med folkets rättsmedvetande?

  Liked by 3 people

 8. Jaxel skriver:

  Om jag inte minns alldeles fel så har Sarnecki sagt att Nationella Trygghetsundersöknkningen (NTU) är den bästa källan när det gäller utsatthet för sexualbrott (1). Jag kan tyvärr inte kolla detta nu då artikeln finns bakom betalvägg, men den som är intresserad kanske kan checka själv.

  Enligt NTU har utsattheten för sexualbrott ökat kraftigt de senaste åren.

  https://www.dn.se/debatt/okad-invandring-leder-inte-till-okat-antal-brott/

  Liked by 1 person

 9. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är en självklarhet, och har varit så sedan Mendels upptäckter, att egenskaper går i arv och detta gäller självklart inte bara förmågan att hoppa högt eller springa fort utan även tanke- och inlärningsförmåga. En positiv miljö förbättrar situationen medan en negativ omgivning leder till motsatsen. Ett fungerande samhälle skall självklart göra allt för att lyfta individen men samtidigt inse att inte alla kan bli hovsångare. Det är därför som det behövs specialskolor och att skolundervisningen, som i praktiskt taget alla länder (utom Sverige) anpassar sig till elevernas intellektuella kapacitet.

  Liked by 5 people

  • BjörnS skriver:

   Ja. Det vore märkligt om idrottslig förmåga i viss mån tycks kunna ärvas (Björn Borgs son osv.) men inte de för risktagande genom våld och brottslighet.

   Gilla

 10. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo nu är vi inne på minerad mark även om det Du skriver är sant. Ett exempel, man kan kolla namn på Lexbase, t ex efternamnen på några inblandade i Allra-skandalen så kan Din tes bekräftas.

  Liked by 1 person

 11. Flodvågen skriver:

  Man kan också göra det riktigt enkelt för sig.

  När ett samhälle drabbas av översvämningar bygger vi temporära skyddsvallar. Vi frågar oss inte i farans stund varför vattnet kommer. Vi skyddar oss enbart emot det.

  Det hindrar inte att man även tänker mer långsiktigt och anlägger buffringar och mer långsiktigt uträknade skydd emot vattnet.

  Oavsett orsak och verkan, gener och miljö, behöver samhället skydda sig emot faror och begränsa dem.

  Kriminalitet kan betraktas som en flodvåg av olika kraft. Att förstå floden hjälper oss föga i farans stund. Vi måste likväl akut skydda oss. Och ta till de medel som står till buds och helst i paritet med farans styrka.

  Gilla

 12. Pekka Rousu skriver:

  Nej inte 15% skillnad i intelligens. Du har inte läst ett enda ord i någonting kring forskning om intelligens. 5 minuter på Google räcker för att fatta i alla fall något.

  Gilla

 13. O.T. skriver:

  I Malmö ser man tex inga muslimska kvinnor utomhus efter kl 18.00. Man kan bo 25 år i Malmö utan ens ha fått chansen att få dricka en kopp te ens med en muslimsk kvinna. Vem låser in dom? Arabiska män däremot är ute på alla klubbar som finns och raggar på svenska kvinnor medans deras egna kvinnor (systrar och fruar) är inlåsta på rosengård. – Svenska feminister ser inte skogen för alla träden och har aldrig gjort Ju mer makt svenska kvinnor får desto mer kaos och förtryck tycks det bli. – Själva nannar de ”ensamkommande” till sömns och tvättar deras kalsonger. Jag menar att svensk invnadringspolitik är 100% styrd ur ett kulturmarxistiskt och svenskt feministiskt perspektiv. All logik är helt bortblåst. Allt är känslostyrt. – Svenska kvinnor gör bort sig fundamentalt. Det enda de är ”arga på” är svenska vita män. Inget annat.

  Liked by 1 person

  • Underdog skriver:

   ”deras egna kvinnor”? Jag trodde poängen med vårt samhälle var att kvinnorna är sina egna och så kommer du och använder koranens synsätt för att angripa koranens folk. Du borde nog se dig i spegeln och sedan tänka efter lite.

   Gilla

 14. Johan skriver:

  Att våldsbrottsligheten bland finnar är högre än svenskar är väl ändå välkänt? Så är det också i Finland. Tills nyligen var de också den största icke-svenska gruppen i våra fängelser, osäker på hur det ser ut idag. Har däremot aldrig sett åsikten att invandring från Finland bör stoppas och att Finnarna ska skickas tillbaka till Finland. Man kan undra varför?

  Gilla

 15. 77711n skriver:

  Det har visat sig att adopterat barn – från kriminell familj – som hade både utseende och de bästa förutsättningar i en mycket högt uppsatt familj (häradshövdingen) med två fantastiska föräldrar – begick än det ena, än det andra brottet – samtidigt som familjens några år yngre egna barn var exemplariskt skötsamt. Något annat än arv kunde inte skönjas som förklaring. Känt och upplevt redan i slutet av 50-talet.

  Liked by 1 person

 16. oppti skriver:

  Det är intressant att veta att man kommer från en familj som har hög intelligens och stora bedrifter bakom sig. Det lyfter även mig.
  Det är väldigt kul att leva i ett land som gör allting rätt.

  Arv och miljö ger oss styrka!

  Men om så inte vore fallet så kanske vetskapen inte är så välkommen eller viktig.

  Gilla

 17. Petter skriver:

  Från och med 2018 kommer behovet av välfärd öka betydligt snabbare än skatteintäkterna. Ett batteri av åtgärder blir nödvändiga för att rädda systemen.”

  Oavsett vilka åtgärder som vidtas så kan systemen inte räddas. Även om sjuklövern tvingar ut 80-åringar med rullator på arbetsmarknaden så räcker det inte. Det här handlar inte om att rädda välfärden, ty den är irreversibelt redan på väg bort. Nej, det här handlar om att hjälpligt hålla ihop landet några få år till, innan allt går åt helvete.

  Där är vi nu.

  Folket kommer inse att graniten det svenska samhället vilat på i 1000 år redan eroderat. Staten kommer efterhand täppa till alla möjligheter för folk att lämna det sjunkande skeppet. Ett viktigt steg är att se till att folket är medellöst, ty då blir det svårt att flytta. Svenskarna saknar nettotillgångar och har nästan inget sparande. Alla deras tillgångar kontrolleras av staten och det är staten som bestämmer om folket skall få del av dessa. -Kommer det i framtiden vara möjligt att få pension utbetalad för den som inte lever i Sverige? Jag tror inte det. När bostadsbubblan spricker så raderas alla tillgångar. Och när räntan stiger blir en hel medelklass livegen, med banken som feodalfurste. Man kan också tänka sig att bankerna börjar frysa svenskarnas tillgångar, ungefär som i Mozambique.

  Sjuklövern kommer köra landet ända in i kaklet och ta med sig folket på vägen ned.

  Gilla

  • Lars skriver:

   Visar att det inte enbart är den genetiska koden som är av betydelse utan att påverkan av miljö sker vid barnalstrande och för över egenskaper eller skapar känslighet. Varför har giraffen så lång hals? Darwins urvalsteori eller epigenetics?

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.