Det kommer nog inte att fungera

Patrik Engellau

Föreställ dig att du förväntas rösta på ett av två lag som båda lägger fram planer för hur de ska genomföra en omöjlig uppgift, till exempel att tävla i lagsimning över Atlanten. Din uppgift som väljare är att bedöma vilket av lagens planer som är minst korkad och sedan rösta på detta minst dåliga lag som i bästa fall, vilket du redan i förväg har begripit, som längst kan ta sig till Jyllands nordspets.

Den ene lagledaren skryter med ett hemligt vapen. Simmarna ska inoljas i sälfett för att skyddas från kylan. De ska dessutom komma få föda genom en kateter i ryggen så att de inte behöver stanna för att inta måltider och således tappa värdefull simtid. Det andra laget förklarar att simmarna ska sova etappvis under sömnen och bli bogserade av lagkamraterna. Näringsintaget ska göras under sömnen, sedär en fiffig effektivisering som kommer att ge en trygg seger säger den segervisse lagledare.

Detta handlar naturligtvis om den plågsamma partiledardebatten i teve den åttonde oktober klockan 20. Liksom förberedelserna för atlantsimningen gick debatten ut på att ge väljarna kunskap för att fastställa vilken av partiledarna som hade det minst korkade upplägget för att lösa den omöjliga uppgift som nationen tagit sig an.

Den omöjliga uppgiften, vars omöjlighet artikulerats och bevisats på ett genomtänkt och övertygande sätt under många år av flera insatta bedömare, är att det inte går att kombinera ett generöst, statligt skattefinansierat välfärdssamhälle med fri invandring av människor som befinner sig på en kulturell nivå – till exempel genom att komma till Sverige som medelålders och då vara analfabet även på sitt eget hemspråk – som säkerställer att de endast i undantagsfall kan få ett reguljärt jobb på den svenska arbetsmarknaden. Särskilt omöjligt blir det om den svenska välfärdsstaten tar ifrån analfabeten alla ekonomiska incitament att arbeta genom att erbjuda relativt generös socialhjälp.

Det började med att statsminister Löfven förklarade att migranterna skulle utbildas upp till en svensk nivå för att kunna få jobb. Det är ett förslag på nivå med sälfettsoljning. Den kulturklyfta utbildningen skulle behöva sluta handlar inte bara om att migranten ska kunna tillgodogöra sig det svenska alfabetet och traggla sig igenom Pippi Långstrump. Det handlar om sedan generationer nedärvda värderingar och synsätt, till exempel när det gäller uppfattningen om kvinnor. Jag undrar om inte statsministern sitter kvar i Åsa Romsons gamla tankefigur att migranter egentligen är ett slags förklädda svenskar och att de bara behöver åka tunnelbana några gånger för att deras inneboende svenskhet ska förlösas. Eller också tänker han med tillfredsställelse, utan att vilja erkänna det, på de nya horder av vårdpersonal som nu måste anställas i lärar- och omsorgsyrken för att hantera migranternas skolgång och därigenom åstadkomma nya triumfer för det välfärdsindustriella komplexet.

För två och ett halvt år sedan gjorde Arbetsförmedlingen en prognos över ett antaget nytt utbildningssystem av den typ som statsministern nu tycks efterlysa (och som jag redovisade här). Det skulle behövas 50 000 nya studentplatser om året vilket betyder att en ny utbildningsapparat av det svenska universitetsväsendet storlek skulle behöva byggas. Driften skulle kosta 10 miljarder kronor om året plus uppehälle och levnadsomkostnader för studenterna, totalt kanske lika mycket som försvaret kostar. Plus dålig prognos för att det skulle vara någon mening alls med det hela.

Ulf Kristersson var rimligt skeptisk till statsministern synsätt och presenterade i stället en egen tulipanaros, nämligen sänkta löner, fast bara för migranter. Hur det skulle gå till förklarades inte. En modell vore att definiera vissa jobb som skitjobb som bara får innehas av auktoriserade migranter. Hur man annars skulle förhindra att de låga lönerna skulle smitta av sig på den reguljära arbetsmarknaden har jag svårt att förstå. Det hade även statsministern svårt att förstå så han sa ungefär ”över min döda kropp”. Varför migranterna skulle acceptera ett skitlönejobb när de i stället kan få socialbidrag övergår också mitt förstånd. Men där menade Kristersson att bidragen skulle kunna begränsas enbart för migranter, så det kanske går.

På det hela kom det bara lösa, ogenomtänkta hugskott och ömsesidiga anklagelser.

Sedan lämnade programmet den fasta marken i och med att SVT:s programledare etablerade sig som klimataktivister och begärde att frågan om människans klimatpåverkan skulle betraktas som avgjord och miljösituation därtill som katastrofal. Utrymmet för balanserade eller rentav skeptiska bedömningar var därmed utplånat vilket kanske inte påverkade de närvarande partiledarna men fick mig att stänga av televisionsapparaten.

99 reaktioner på ”Det kommer nog inte att fungera

 1. Bo Svensson skriver:

  Det är lika bra att inse, att partierna och mainstream media har abdikerat från den seriösa och angelägna samhällsdebatten och det är alltså vi andra som får ta över.

  Problemet menar jag handlar inte om hur man skall integrera eller assimilera, utan om hur repatrieringen skall fås att fungera.

  Eftersom jag misstänker att det är ekonomiska styrmedel som använts för att skapa problemet, bör ekonomiska styrmedel också prövas för att vända strömmen av oanställningsbara söderut. – Och det skall inte kosta något.

  Gillad av 14 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Att välja på i redskapsboden:

   Dra in alla omotiverade bidrag. Det finns ingen rättslig grund för att bjuda invandrare på generösare förmåner än vad den arbetslöse glesbygdsbon får.

   All skattefinansierad hjälp med reproduktion skall kanaliseras som ersättningar som kan kvitteras ut i takt med att barnen-ungdomarna kan dokumentera införskaffat kunnande och för pengarna köper man sin undervisning på en fri marknad.

   Krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet och rätt nivå på de utbetalningar som skall krävas efter överfallsvåldtäkt och dråp. – Människovärdet måste släppas in i marknadsekonomin.

   Asylverksamheten skall överlåtas åt UNHCR som vi förser med de resurser vi är beredda att ägna detta ändamål. – Normalt skall flyktingar återvända till hemtrakterna när orsaken till flykten undanröjts.

   Skattebetalarnas direkta makt över sina pengars fördelning över godkända ändamål.

   Billig utvisning av vilsna resenärer: Förpassning till bevakad enklav intill flygplats varifrån man är fri att ta sig tillbaka till hemtrakterna.

   Inga bidrag utan motprestation.

   Gillad av 12 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Mycket bra, Bo, men vilka är ”vi andra som får ta över”? Berätta realistiskt vilka som har nyckeln till redskapsboden, vilka som har fullmakt att använda redskapen och som dessutom har yrkeskunnandet, viljan och kraften? Hur ska omvandlingen av hela det nuvarande systemet till ett idealt system enligt de principer som du tecknar gå till? Att teckna ideala modeller är förstås mycket inspirerande och utvecklande, men skiljer det sig verkligen så mycket från PK-isternas önsketänkande? Hur ska kanaliserandet och realiserandet av idéerna konkret ske i just den faktiska verklighet som råder i dag i Sverige och som kan förväntas råda de närmaste åren?

    Gilla

   • Erik T Johansson skriver:

    I stället för att krampaktigt försöka hitta fler vägar in, för gravt okvalificerade migranter, på den svenska arbetsmarknaden, borde kraften läggas på att hitta fler vägar ut ur Sverige för denna kategori.

    Gillad av 1 person

   • Zebulon skriver:

    Jag håller med Sixten, exakt vilka är det som skall vara den arbetande produktiva delen i befolkningen som INTE utför en uppgift bekostad av skattepengar? Vilka skall ge ett ekonomiskt nettobidrag? Inom offentliga verksamheter, vilka skall göra det riktiga arbetet? Läkare, poliser, lärare (jag anser inte att skolan av idag är privat). Jag har många aktiva år kvar och jag har inte lust att bidra mer. Alla som kan skattefifflar, läkare tar jobb i Norge, poliser slutar. Skall kulturarbetare och socialsekreterare driva Sverige? För vems pengar?

    Nästa generation kommer att förstå att de jobbar för en otestad utopi för invandrare som inte bidrar och värre, det kommer aldrig att gå, alla kloka kommer att flytta eller minimera sin skatt på andra vis.

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Sixten. – Jag visar på en framkomlig väg. – Av det jag föreslår, är individuell makt över skattemedlens fördelning något som kunde vinna bred anslutning i den aktiva och bidragande delen av befolkningen oberoende av vad de tycker om allt annat och får man genom det eller bara sätter kursen i den riktningen kommer allt det andra som en konsekvens.

    Några med resurser, motivation och tid över kan förslagsvis utföra grundliga undersökningar av hur utfallet skulle bli. – Hur resurserna skulle fördelats, om systemet redan vore på plats.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Bo, dina förslag och otaliga andra som ofta framförs här på DGS är innovativa, vettiga och behövliga. Men den krassa verkligheten under åtminstone de närmaste fem åren är ju att det inte finns någon politisk genomförare. Ingen aktör har både politiskt egenintresse och mandat nog att genomföra någonting som är radikalt annorlunda eller hotar makteliten. Därför är våra idealmodeller bara önsketänkande. Tyvärr kan vi bara hoppas på en svart svan, ett dissidentparti, därför att nästan enbart via ett sådant skulle våra idéer kunna kanaliseras, nå offentligheten, få politisk påverkanskraft och kunna riktas mot ett möjligt politiskt genomförande. Om inte åtminstone en handfull härdade personer tar ett sådant initiativ att spelplanen förändras före valet 2018, då förblir alla våra idéer bara önskningar om en bättre värld.

    Gilla

  • Peter M skriver:

   Kunde vänsterns progressiva hjälte så kan vi. Obama repatrierade under sin tid vid makten över 2 miljoner migranter från USA.

   Låt oss vara svenskt effektiva och på ett humant sätt repatriera ca 1 miljon människor. Kriget i Syrien och Irak är i princip över. De behöver få tillbaka sina medborgare så att de kan bygga upp sina hemländer.

   Gillad av 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Över gtänsen till Mexico, avsevärt lättare!

    Ett i princip säkert land…

    Vi tvingas ta en massa onödiga hänsyn,
    till vad som händer i mottagarlandet,
    som vi i princip kan/borde strunta i när det gäller grövre brottslingar!

    Inte vårt problem!

    Gilla

 2. Eva Danielsson skriver:

  Det kommer att bli ett plågsamt valår. Även utan att sätta på tv:n. Det räcker med sammanfattningarna i text för att se att rikspolitiken fortfarande avhandlar detaljfrågor och positionerar sig mot SD, fast de knycker en del av deras politik.
  I stället för att ta ett helhetsgrepp på problemen och dess orsaker och göra avbön för den politik alla partier hittills har drivit och som har lett till mycket allvarliga problem inom alla samhällsområden. Det är också dags att sluta mobba SD (alltså sluta behandla deras väljare odemokratiskt) och i stället bjuda in till samarbete.

  Men i stället strömmar fortfarande migranter in över vår gräns. Situationen i Syrien idag kan knappast ge automatiska asylskäl, så nu är det bara drömmar om högre standard och önskan om försörjning utan att jobba som gör att många män tar sig hit. Plus enstaka personliga skyddsskäl pga kulturellt förtryck.

  Snälla svenskar, sluta känna skuld för att ha turen att vara född i Sverige. Det är inte Sveriges ansvar att rädda alla som har det fattigt eller har skurkaktiga makthavare. Och det är inte genom att låta folk flytta hit som vi använder våra resurser och önskan om att hjälpa på bästa sätt.

  Att det förstör vårt eget samhälle borde vara skäl nog för att tänka ut andra lösningar, men det ger dessutom ett liv i utanförskap för migranterna. Inte under en kort tid utan i generationer.

  Man behöver genast stoppa all invandring utom ett litet antal kvotflyktingar och utvalda arbetskraftsinvandrare. Stänga gränsen och långtidspausa anhöriginvandring. Dvs börja med att sluta fylla på problemen.

  För övrigt anser jag att SIDA kan läggas ner och att vi inte ska skicka pengar via UNCHR. Det behövs nya kanaler för bistånd och katastrofhjälp som inte har hunnit bli genomkorrupta.

  Och om politikerna skulle börja vara modiga och se helheter, så kan de också omgående slopa alla bidrag till vuxenföreningar och studieförbund. Avsevärt lägre skatter är ett bra generellt mål för att minimera statens åtaganden utöver kärnverksamheterna och för att vuxna människor ska få välja själva och betala själva för sina intressen. Här skulle det kunna bli en lång lista på saker att göra för att stärka individens rätt i samhället. Från oss som inte vill ha en totalitär stat, varken i sverigedräkt eller i eu-kostym (eller i rysk uniform).

  Gillad av 5 personer

  • Marie skriver:

   Håller helt med dig. Vi kan snart inte ta ansvar för medborgarna i vårt eget land. Vad har folk så svårt att fatta? ”Låt alla som vill komma hit” – tror de att pengar kommer från himlen? Trots att Malta är medlem i EU så får ingen där socialbidrag förrän de har bott minst fem år i landet.
   Här hinner de knappt landstiga förrän alla tänkbara bidrag regnar över dem.

   De som har ljugit om sin ålder och nationalitet straffas inte med att få åka hem eller på annat vis. Urkundsförfalskning och bidragsbedrägerier ursäktas bara för att de inte är svenskar. När ska lagen börja gälla lika för alla som det så fint sägs att den gör?

   Gillad av 1 person

 3. von Columbi skriver:

  Lösningen på hur migranterna skall försvenskas är reda genomförd. Men det verkar ha gått under radarn för de pessimistiskt lagda. Alla kan numera enkelt byta namn. Den stora namnreformen utgör ett slags Columbi ägg. Nu kan man ställa vilket ägg som helst på högkant utan att det trillar åt sidan. Tungvrickande namn kan förvandlar till Svensson, Johansson eller ett namn med air av adelssläkt. Ingen behöver längre åka tunnelbana. Bara skicka in ett ifyllt formulär till en myndighet och vips har man förvandlats till Bo, Gunilla eller von Svenne.

  Gillad av 1 person

 4. Hortensia skriver:

  Ett klokt beslut, Patrik, själv vågade jag – av hälsoskäl – inte ens börja titta på debatten. Blotta tanken på alla förväntade pinsamheter fick blodtrycket att skena och jag vill verkligen inte belasta vården i onödan.

  Sjuklöverlaget har nog redan använt en försvarlig mängd sälfett, för att skydda sig från verklighetens kallduschar – och för att med väloljat munläder kunna torpedera motståndarlagets kapten, Åkesson.

  https://ledarsidorna.se/2017/10/ledarsidorna-se-kommentar-till-partiledardebatten/

  https://ledarsidorna.se/2017/10/regeringens-it-kris-utrikesdepartementets-darknet/

  Jag saknar totalt förtroende för Sveriges senaste regeringar, som medvetet och metodiskt har vilselett väljarna och skapat dagens vedervärdiga kaos – alldeles i onödan, istället för att lyssna på SD:s fakta.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Upplys mig, finns det någon fråga där SD inte sålt sig ännu? Det antirasistiska mittenpartiet som förespråkar en lagom invandring. Och som numera är positiva till NATO och hakat på Rysskräckståget. Och som utesluter vem som än media säger till dem att utesluta. Och deras personliga vandel verkar inte ha kommit särskilt långt från nittiotalet.

   Gillad av 1 person

   • Hortensia skriver:

    Trots att jag är mycket negativ till NATO-medlemskap och betydligt mer rädd för den, högst reella, redan pågående islamiseringen och påbörjade balkaniseringen av Sverige, än för en potentiell, men ytterst osannolik, framtida rysk invasion, ser jag inget realistiskt alternativ till SD, som även om de, olyckligtvis, har ”sålt sig” åtminstone inte har sålt ut sitt land och sina landsmän…

    … som de sju övriga riksdagspartierna, olyckligtvis, har gjort..

    Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Man är väl inte lika EU-vänliga,
    vilket är synnerligen klokt!

    Skilj på kunskapsinvandring o FLYKTINGINVANDRING!

    Dessa har MYCKET LITE GEMENSAMT!!!

    TV-skatten kan vara en grov felbedömning,
    när man blir så ojust behandlade av Publish Service!!!

    Retar närmast gallfeber på anhängarna!!!

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Kunskapsinvandrare är värre konkurrenter till oss svenskar än flyktingar. Ni SDare saknar någon som helst lojalitet till någonting.

    Gillad av 1 person

 5. Ingrid skriver:

  Apropå TV-debatten. För att själva hamna bland de allra bästa ingår numera att puckla på Åkesson för allt vad tygeln håller, under bältet. Det är inte utan att man kommer att tänka på filmen Hets och självaste ”Caligula”. Sanktionerad mobbing på högsta nivå. Pinsamt uppvisning.

  Gillad av 7 personer

  • Johan skriver:

   Ja, det handlar helt enkelt om att försvara Sverigebilden mot verkligheten. Verkligheten vinner alltid i slutänden. Kanske inte nu, men till slut. Dessvärre har de då antagligen åsamkat så mycket skada att det blir oreparabelt inom överskådlig tid.
   Debatten är så talande att det kan inte bli tydligare: postmodernismen fäktar som väderkvarnar mot verkligheten.

   Gillad av 1 person

 6. larslindblog skriver:

  Vi kan också konstatera kulturskillnader i hur man hanterar boende , samtliga hotell jag sett ; Hanöhus i Blekinge , Ystad Spa& Hotell ,m.fl har blivit totalförstörda på bara något eller några år. En jugendvilla från 1912 som nyttjats som HVB hem i Sölvesborg är efter bara ett år totalförstörd av dom 10 ensamkommande barnen. ( Det minsta problemet är den inpyrda cigarettröken…)
  Tja…vad skall man säga om svenskar som accepterar detta ??
  Personligen hoppas jag (fåfängt ?) på ett rättsligt förfarande liknande det som skedde efter andra världskriget i Tyskland , Norge m.fl. länder , där ansvariga fick förklara sig i rättsinstanser.
  Kollaboratörerna inom media och underhållning får inte heller glömmas.

  Gillad av 6 personer

 7. svenne skriver:

  ”Sedan lämnade programmet den fasta marken i och med att SVT:s programledare etablerade sig som klimataktivister……”.

  Jag tror att ju närmare valet vi kommer så kommer våra ”oberoende media” att undan för undan minska sin så kallade ”opartiska nyhetsrapportering” för att, i samband med valspurten, helt kasta masken och öppet ta ställning för de partier som förespråkar en fortsatt ansvarslös invandring.

  Liksom Patrik stängde jag av TV-apparaten då miljön dök upp som debattämne. Man försöker att nu pilla bort invandringsfrågan ur fokus och desperat hitta ämnen som förhoppningsvis skall överskugga denna.

  Samma taktik prövades inför valet år 2014. Om man googlar på ”Toivo Sjörén Fores” så hittar man en rubrik från den 20 sept. år 2013 ”Miljöfrågan kan avgöra valet”. Detta handlar om ett miljöseminarium arrangerat av Fores där Toivo Sjörén medverkar tillsammans med Svante Axelsson, (dåvarande generalsekreterare för Naturskyddsföreningen).

  Citat från Miljömagasinet angående seminariet:
  ”Om man lägger miljöfrågan i samma påse som modernitet, utvecklingsfrågor och jobbfrågor, och lyckas höja statusen på frågan, kommer valresultatet påverkas. Den som vinner modernitetskampen vinner valet, säger Svante Axelsson”.

  Toivo Sjörén är ju opinionschef hos Sifo och har tillgång till en stor mängd statistik angående svenskarnas åsikter i olika frågor. På seminariet medverkar han i en valtaktiskt diskussion angående vilka frågor som kan locka väljarna till C och Mp. Då jag läste om seminariet så försvann all min trovärdighet för Toivo Sjörén och Sifo. En chef för ett opinionsinstitut skall vara neutral och inte diskutera valtaktik med två partier som ingår i hans mätningar!!

  Gilla

 8. MartinA skriver:

  Jag tror att lagens egentliga huvudfokus är livsstilen på simmarnas följebåt. Inte simningen eller simmarna i sig. När simmare sjunker eller simningen går knackigt löses det enklast genom att slå sig i slang med telegrafisten som är satt att kommunicera detta till land. Jamenar, vem vill inte vara på följebåten?

  Gillad av 1 person

 9. Moab skriver:

  Jag diskuterade precis säkerheten i Singapore med en affärskvinna, och sa att förr så var Sverige säkrare än Singapore. Yes sa hon but now? Malmö?

  Så vi börjar bli berömda.

  Gillad av 1 person

   • Moab skriver:

    I Singapore finns många skitjobb, de flesta handlar om att göra rent men även byggjobb klassas som ett sämre jobb och utförs av invandrare. Hur fungerar det här? Enkelt, tar man inte ett skitjobb så äter man inte. Våra ledare har förverkat sitt förtroende och framtiden kommer att skratta och förakta dem.

    Gillad av 4 personer

  • weasel skriver:

   De senaste två åren har jag pratat med en bartender i Tjeckien, en taxichaufför i Polen och en hyresvärd i Kroatien.
   Dessa tre har samtliga i princip berättat för mig att Sveriges politiker är vansinniga – och detta helt utan att jag har gjort någonting för att föra in samtalet på svensk migrationspolitik.
   Det har räckt alldeles utmärkt med att svara ”Sweden” på deras ”Where are you from?”-fråga för att portarna ska öppnas på vid gavel.

   Så Ja,
   vi börjar bli berömda , och det blir nog svårt för Löfven & co att upprätthålla den där ”Sverigebilden”….

   Gillad av 4 personer

 10. BjörnS skriver:

  Låga löner och enklare jobb är den minst dåliga lösningen. Den bör kompletteras med utbildning för de som redan har en grund att stå på i form av praktiska kunskaper. Detta kombinerat med ett strikt kvotsystem för asylinvandring, arbetskrav för bidrag och ingen anhöriginvandring förrän vederbörande av eget ickesubventionerat arbete kan försörja samtliga han/hon vill ta in. Utbildade ska ha större chans att få asyl än outbildade.

  Beträffande i vilken utsträckning låga löner smittar av sig verkar den vara ganska låg. Den outbildade arbetskraften konkurrerar nämnligen inte med den utbildade svenska – det är också vad SVTs faktakoll på Löfvens påstående visar. Tyskland (under Schröder) har ju redan genomfört en arbetskraftsreform med hyggliga resultat. Det finns få andra praktiska exempel att luta sig mot. Det minst dåliga alternativet således.

  Vi kan alltså i bästa fall se fram emot rena parker och gator, möjligtvis också ökad export av get- och fårost samt hallalslaktat kött. Det är ungefär det vi talar om. Tyvärr.

  Gillad av 1 person

  • Tobias Wallin skriver:

   Patrik slåss i bland också mot väderkvarnar. Han beter sig som en smygsosse. Det är klart att det måste öppnas en låglönearbetsmarknad i Sverige. Antingen genom att LO viker ner sig i förhandlingar med arbetsgivarna, eller genom lagstiftning.

   Produktivitetskraven ligger högre än vad befolkningsunderlaget tål. Därför är vägen framåt en låglönearbetsmarknad i Sverige. Vad Alliansen gör nu är att hota med lagstiftning om inte parterna kommer överens, och det gör Alliansen rätt i.

   Om Löfven har rätt i att 20 % av arbetskraften skulle kunna påverkas av lagstiftning skulle alltså 20 % LO medlemmar kunna få tjuvhålla hela landets utveckling bara för att dessa 20 % inte ska behöva tåla någon standardsänkning. Den makten ska de inte ha. De har själva valt LO yrken.

   Gilla

   • Zebulon skriver:

    Problemet med detta är att vi inte klarar en kvantitativ diskussion i Sverige. Om man erkänner låglönejobb som en väg så ger man massinvandrinsvurmarna i alliansen en ursäkt att fortsätta på inslagen väg. Vi kanske skall börja kasta skräp i naturen till gagn för migranters jobb?

    Btw, hörde ni Ulf K säga att vi skall ha en långsiktig försvarspolitik? Att inte blixten slår ner i skallen på honom?

    Gillad av 1 person

  • Petrus skriver:

   Vad de flesta moderater och nästan SD-moderater på denna sajt inte förstår är att syftet med den tyska arbetsmarknadsreformerna (Hartz I-IV) inte var att skapa ett bättre samhälle för de som bor där och betalar skatt. Syftet var i stället att kunna maskera konsekvenserna av att släppa in en massa invandrare. Om man kapar ner A-kassan för långtidsarbetslösa till socialbidragsnivå och sedan låter folk behålla denna ersättning om de tar ett extremt lågavlönat deltidsjobb så kan detta kanske vid en första anblick förefalla vara en aningen bättre affär för staten. Men eftersom det finns ett rätt måttligt riktigt behov av restaurang-kokt spagetti i stället för hemkokt så blir värdet av det som produceras egentligen rätt minimalt. Så på plussidan finns egentligen rätt litet. Den totala ersättningen (slavlön + socialbidrag) blir dock ungefär densamma som tidigare. De individer som egentligen inte behövs blir därmed ungefär samma belastning på samhället.

   De bidrar heller inte med nästan några skattepengar som t ex går till den gemensamt finansierade sjukvården. Antalet skattekronor per invånare till sjukvården fortsätter sjunka.

   När man på det här sättet kan maskera det verkliga antalet människor som inte behövs i ekonomin blir det också lättare för politikerna att fylla på med mer människor utifrån som utgör en börda. Hade den officiella arbetslöshetssiffran stigit i takt med invandringen så hade folk lättare insett den destruktiva ekonomiska inverkan invandringen har.

   Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Men facket håller S i ett järngrepp!

   Stefan kan aldrig gå under avtal…
   Trots att MAN inte kan göra en fullgod motprestation!

   Gilla

  • Petrus skriver:

   Kan väl också tillägga att Hartz-reformerna med sänkt A-kassa och låglönejobb genomfördes av en tysk sosse-regering.

   Så vi kan kanske få något liknande även med en (s)-regering här i Sverige. Skulle dock tro att sossarna skulle vilja maskera en sådan här reform bättre för att inte förlora för mycket väljare till Vänsterpartiet (den tyska motsvarigheten till Vänsterpartiet parkerade sig på en relativt hög nivå efter att de här reformerna genomförts). Antagligen var dock de tyska sossarna medvetna om att de skulle förlora en väldigt stor del av sina underklass-röster på det här viset. Att kunna maskera invandringens konsekvenser var viktigare. Det var väl ungefär som när Anna Kinberg Batra förlorade röster till Centern efter att ha börjat småflirta litet med SD för att stoppa blodflödet dit. Nettot för Alliansen på sikt var viktigare än moderatpartiets och hennes egna politiska framgångar.

   Apropå det sistnämnda: Vi får väl se om Ulf Kristersson kommer att lyckas bättre än Anna Kinberg Batra med att båda äta kakan och ha den kvar, d v s slippa rösttapp till SD (och helst ta tillbaka röster) men samtidigt minimera väljarflödet till Centern. Väljare kan uppfatta signalpolitik typ att göra tillvaron otrevligare för invandrare genom att låta dem ta låglönejobb i stället för att leva på bidrag som att moderaterna egentligen vill minska invandringen. Skall bli intressant att se i vilken grad väljarna går på detta. Folkpartiet lyckades förr lura folk med krav på språktester.

   Gillad av 1 person

 11. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Hej Patrik, Du kunde ha uttryckt en viss medkänsla med Jimmie Åkesson och hur han mobbades av alla närvarande. De mest osmakliga påhoppen stod Ebba Busch Tor och Sjöstedt för. Den förra skulle man kunna säga gav skenheligheten ett ansikte.

  Jag håller med om att partiledardebatten är jobbig att lyssna på. Vad som skapar denna konstiga företeelse kan vara svårt att förstå men troligen handlar det om en olycklig symbios mellan statstelevisionen och de ledande politikerna. Man driver på varandra i en viss riktning som knappast gynnar möjligheten för väljarna att få en juste bild av läget. Ytterst skulle man kunna hävda att symbiosen ifråga strävar efter att bibehålla sin monopolställning när det gäller problemformulering.

  Exempelvis är det enligt den skenheliga KD-ledaren att allvarligt problem, som förhindrar politisk utveckling i landet, att det förekommer så mycket hemskheter i SDs riksdagsgrupp. Den kriminalitet och de oegentligheter som finns i andra partier är däremot inget problem.

  Gillad av 6 personer

  • Per Brorsson skriver:

   Jimmy Åkesson får väl ta och bita ifrån sig i stället för att anpassa sig till de andra för att han vill ha ett fint jobb i riksdagen. Det finns hur mycket skit som helst att ösa över alla de andra partierna. Jag undrar hela tiden hur det kommer sig att SD inte utnyttjar det?

   Men sanningen är sådan att SD inte är något alternativ. Lite broms på invandringen, lite längre tid innan Sverige inte är Sverige längre.

   Gilla

   • Zebulon skriver:

    Ja ibland tänker jag så, varför inte rösta S eller C eller M så att förfallet och kollapsen påskyndas. Fast när det sker gissar jag att NMR har 10%.

    Gillad av 1 person

   • Tor skriver:

    Jag håller med dig Per!
    Har funderar mycket på det här (som Jordan Peterson brukar säga – i övrigt ingen jämförelse)
    SD har öppet mål med alla fel som 7-klöverna har gjort. De skulle kunna ha en partiledare som var betydligt vassare.
    MEN, så är frågan om det svenska folket (om det finns nått) är redo för det. Tills nu har Åkessons försiktiga framtoning trots allt gett 20% av väljarkåren. Vad skulle hända om SD blev vassare. Skulle inte 7-klöverna kunna spela nazistkortet ännu lättare?
    Samtidigt så har de andra partierna gjort som Reinfeldt. Ställt sig väldigt tätt intill SD så nu tycker både S och M nästan som SD.
    Min slutgiltiga åsikt är att; Vad har SD att förlora ( och svenskarna)?
    Byt partiledare och gör som Trump. Skrik och ge rubriker och spela på det skattebetalande folkets känslor.
    Vad som helst är bättre den förmodade regering med S, L och C.
    /Tor

    Gilla

  • Lars skriver:

   Åkesson gör en väldigt bra figur i partiledardebatter just genom att inte falla in i samma pajkastning och nedsvärtning som de andra partiledarna och genom att hålla sig saklig. Man kan nog inte vinna genom att använda samma fulspel som de andra, detta fulspel och denna osaklighet är inte vad landet behöver. Jag skulle tro svensken ser den här delen av spelet, ser hur sjuklövern hela tiden styrs av kortsiktigt taktiskt spel för att vinna röster och saknar långsiktigt tänkande. Så den väg SD slagit in på att rensa partiet och hålla sig sakliga är troligen vägen till framgång och acceptans som parti värdigt en röst på valdagen.

   Som jag sagt vid annat tillfälle, man bör inte bemöta plakatvänster eller högerspöken med deras egen medicin.

   Gilla

 12. oppti skriver:

  Klimatfrågan är intressant.
  Vi är enormt koldioxidsnåla i Sverige, 3,9 ton per person. Men det räcker inte enligt SNV för vi importerar , något som bör belasta oss också, då kommer vi upp till 11 ton/person.
  Vår export räknas naturligtvis av , men med en effektiv industri och låga utsläpp.
  Importen räknas upp med en normal koldioxideffektivitet, betydligt sämre än vår.

  Om politikerna ”går före” med kraven, och vår industri får problem leva upp till kraven-ökar importen. Då går vi före mot en ÖKAD koldioxidberikning av atmosfären.
  Så funkar det när politiker får bestämma!

  Nu är ju koldioxid livets gas så de gör väl rätt insatser-men med fel motiv!

  Gillad av 2 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Ju fler MIGRANTER vi IMPORTERAR,
   ju större avtryck görs väl på miljön HÄR i Sverige!

   Högre vattenförbrukning,
   och andra naturresurser ödeläggs,
   typ asfaltering av vår bästa åkermark!

   Uppvärmningskostnaden är avsevärt höögre här,
   liksom produktionskostnaden för livsmedel…

   Mer än hälften av våra livsmedel IMPORTERAS,
   oftast via lastbil, som ger massor utsläpp!

   INGET av våra två, så kallade, miljöpartier,
   tycks ägna detta den minsta tanke???

   Inte direkt så klimatsmart,
   är åtminstone min uppfattning)

   Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Dock har jag fått uppfattningen att landet som helhet har ett negativt bidrag. Vår växande skog ”äter upp” mer än vi släpper ut.

   Hoppas jag inte har missuppfattat någonting?

   Gilla

   • cmmk10 skriver:

    Hehe …

    Inte tror jag att du behöver bränna extra bensinpengar av omsorg för CO2-halten. Det finns gott om andra länder som eldar på så det räcker och blir över för oss alla. 😉

    Gilla

  • Per Brorsson skriver:

   Hur mycket koldioxid det finns i atmosfären är totalt ointressant ur det enda perspektivet att det inte får bli för lite. Vid 180 ppm går gränsen ungefär för när vi kan leva på jorden.

   Koldioxid har inga som helst så kallade växthusegenskaper. Det finns inte ett enda bevis om att det är så. Det är bara en hypotes. En hypotes som visar sig inte stämma dessutom.

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Klimatbluffen är väl avslöjad vid det här laget…

    Varmare temperatur frigör, kallare binder.

    En klimatväxling vi knappt kan påverka,
    andra variabler styr avsevärt mer!

    Gilla

 13. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Socialförsäkringarna måste förbehållas medborgarna.
  Medborgare blir du som född i Sverige av svenska föräldrar eller genom oförvitlighet o genom kvalificerat arbete i 10 år, godkänt kunskapstest på svenska samt avgiven lojalitetsförklaring.
  Asylrätten gäller blott grannländers medborgare i händelse av krig.
  All annan asyl kräver visum från ditt närområde och antal TUT-asyl begränsas till tusen per år, inklusive kvotflyktingar.
  När kriget är över återvänder man.
  Arbetskraftsinvandring för välutbildade ingenjörer, atomfysiker och kallskänkor.
  I mitt Europa bygger vi höga murar.

  Gillad av 6 personer

 14. malmobon skriver:

  I skolan fick jag fel i uppsatts när jag återupprepade mig. Partiledardebatten kan dem gärna köra repris på tidigare års sådana. Inget nytt under himmelen.

  Nu kör jag än en gång återupprepning. För BÖRJA lösa Sveriges problem MÅSTE vi ha ett totalstopp för invandring.
  Tänk nu lite logiskt. Vi vet att de flesta som kommit är ekonomiska ”flyktingar”. Därom råder ingen tvivel från min sida, efter som jag arbetat med ”flyktingar” i 8 år. Kommer från närliggande länder i huvudsak. Alltså ingen fara för deras liv.

  Är man ekonomisk flykting så borde rimligtvis ett generöst återvändarstöd vara attraktivt?
  Samtidigt måste de som uppbär bidrag stå till arbetsmarknadens förfogande enligt soc.tjänsten och arbetsförmedlingens regler.
  Innebär då att dessa skall vistas på ett anvisat ställe där dem kan söka jobb på heltid från 8.00-16.00. Är dem inte på plats få dem matcheckar. Blir vi av med en del svart arbetskraft och samtidigt kan det uppfattas som ”besvärligt” ta sig upp på morgonen.

  Uppbyggnad av länder kommer vara nödvändigt. Är man från Syrien så borde dessa få hjälp från organisation som sysslar med uppbyggnad. Dessa pengar kan användas från U-lands biståndet. Ge svenska produkter och tjänster som bistånd. Inte pengar.

  I Malmö har SD en sådan plan men ingen vill lyssna. Utökat återvändarstöd.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Ge dem, heter det väl ändå?

   De som får dem, tar emot!

   Hellre stöd till återuppbyggnad,
   än att stoppa hjälpen i diktatorers djupa fickor!

   ABBAS är väl bara EN som skor sig!

   Miljardär i en liten skitstat,
   hur illa rimmar det???

   Så uppenbart korrupta är inte vi i Sverige!

   Då handlar det bara om ett välbetalt jobb)

   Gilla

 15. Johan skriver:

  Ja, svensk ekonomi går för högtryck och växer så det knakar under högkonjunkturen, mässar etablissemanget. Visst, jag har två fickor, den vänstra (passar väl bäst antar jag) använder jag för att köpa godis med i aldrig skådad omfattning och den högra använder jag för att skyffla pengar ifrån till den vänstra. Hej, vad det går!
  Men inflödet är minimalt till den högra fickan. Hmmm…Det skulle behöva fyllas på i den högra fickan, annars tar det slut. Det behövs pengar utifrån…
  Skattehöjning! Vi klipper ett litet hål i den vänstra fickan så vi kan återföra pengar till den högra!
  Men det räcker ju inte….
  Sverige är ett litet och exportberoende land med ett stort behov av en progressiv politik för att ständigt förbättra handelsbalansen och exporten så att det blir ett inflöde i den högra fickan. För detta behövs ett särskilt bra utbildningsväsende, ett gott näringslivsklimat och arbetsvillkor och god jordmån för innovationer. Annars tappar vi konkurrenskraft i snabb takt.
  Och hur bra går det tycker vi?
  Det här inser vi alla, det är självklarheter. Men antingen gör inte etablissemanget detta, eller så förmår man inte, alternativt av någon dunkel anledning, saknar man viljan att se de elefanter i rummet som finns och genomdriva en politik som gör skillnad. Vem är det som är populist?

  Gillad av 2 personer

  • Per Brorsson skriver:

   Sverige är även ett väldigt importberoende land. Till exempel kan vi inte producera mat till alla i Sverige.

   Sådana sanktioner som Ryssland är utsatta för skulle mot Sverige betyda svält i landet.

   Men så blir det när man överlämnar sitt eget ansvar och beslut till totalt korkade människor som väljs till riksdagen vart fjärde år.

   Gillad av 1 person

   • uppstigersolen skriver:

    Visst sjutton kan vi producera mat till alla i Sverige om vi vill. Men, idag är det billigare att importera mat än att producera själva. För att producera mat måste vi dock ha gödning. Uppfödning av kor och grisar samt höns i stor skala måste till om vi inte ska importera konstgödning.

    Gilla

   • Kent Forssgren skriver:

    PER BRORSSON DU HAR RÄTT!
    Sanningen om vad som sker med klimatet är att solen nu har gått in i en vilopaus.
    Vi är på väg till en ny Liten Istid.
    Och vi är nu nära den!
    En allmän uppfattning bland riktiga klimatforskare är att vi är mitt inne i denna nya Lilla Istid 2030 till 2035.
    Då kommer inte grödorna på våra åkrar mogna.
    Då vi redan nu inte är ens till 50% självförsörjande på livsmedel blir det problem.
    För det är inte bara i Sverige som det blir kallt.
    Det handlar om en Global Nedkylning!
    Områdena närmast polerna drabbas mest.
    För vår del, i norra Europa, kan vi förvänta oss hungersnöd.
    Priserna på livsmedel kommer att skena.
    Vilket kommer att innebära att fattiga människor i Sveriges svälter ihjäl.
    Detta är vad klimatpolitiken borde handla om.
    För den som vill följa den annalkande nya Lilla Istidens närmande så kan det göra till exempel här:
    https://www.iceagenow.info/

    Gilla

 16. Lennart Granqvist skriver:

  Vad Konungariket Sverige behöver är en samling av medborgare som, likt 1809 års män, avsätter
  den nuvarande regimen,tillsätter en expeditionsministär, skriver en ny grundlag likt 1809 års regeringsform samt utlyser nyval med stöd av denna nya regeringsform.
  Dessutom skall rikets statschefs ,Konungen,politiska makt återställas sa att statschefen kan inlägga veto .
  Detta för att stoppa kommande stolleprov från de politiska partierna.

  I uppdraget skall ingå att decimerat antalet ledamöter,riksdagsmän,i Riksdagen,.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Nej, de skall vara flera, men inte få betalt. Närmare tusen stycken, så att riksdagsgrupperna för partierna blir helt oöverskådliga för individen. Personvalda och personligen ansvariga inför sina personliga väljare.

   Gilla

  • Bo Adolfsson skriver:

   Du menar väl inte att den nuvarande kungen skall ha mer makt?
   Den kung som omedelbart besökte en salafistisk moské i Örebro, när denna brändes ner av en invandrare. En moské där flera IS-terrorister har indoktrinerats till sina grymma brott och till vilken de nu återvänder efter väl uträttat värv.
   En kung som är bäste kompis med kungen i Saudiarabien, varifrån den grymma muslimska ideologin wahabbismen exporteras till oss.
   Nej bevare fosterlandet för en sådan kung!

   Gillad av 1 person

  • Per Brorsson skriver:

   Vi borde återuppliva romarnas decimering. När regeringen inte sköter sig, så får de själva slå ihjäl en tiondel av regeringen.

   Men ditt förslag Lennart, är meningslöst. Folk skulle ändå tillsätta nya muppar, för folket i Sverige vill inte ta något individuellt ansvar för sina liv och inte inse att de själva är ansvariga för de beslut de tar i sina liv.

   Det är alltid någon annan…

   Gilla

 17. Inovus skriver:

  På Svenska Dagbladets ledarsidor idag (10:de oktober 2017) kunde man läsa tre inlägg som har bäring på PE:s inlägg ovan.
  Det första är av Ivar Arpi (Ledarskribent), som tycker det är illa att statsministern inte är rätt informerad om tillståndsgivningen för övervakningskameror. Varför inte skriva att statsministern faktiskt står och ljuger svenska folket rakt upp i ansiktet och detta i en partiledardebatt på bästa sändningstid en söndagskväll? Vad har han ljugit om mera under senare tid? Transportstyrelsen kanske?
  Det andra inlägget är av Inger Enkvist (Professor i spanska) som berättar om hur underlåtenheten att agera i den spanska administrationen har banat väg för Kataloniens bekanta nationalistiska strävanden. Ett utmärkt exempel på hur ett slappt politiskt styre kan tappa kontrollen över landet (eller del av det i det här fallet). Se på Sverige där vi nu har fått ett stort antal områden som styrs av lokala gangstergäng utan att myndigheterna gör något annat än öser pengar in i naiva och verkningslösa åtgärder. När förlorar vi en hel landsända? Skåne?.
  Det tredje inlägget, som skrivits av Karin Wanngård (Borgarråd i Stockholm – Socialdemokrat), innehåller så många underlåtenhetssynder, naiva och korkade förslag och direkta lögner att hälften kunde vara nog. ”Bygga bort otrygghet …”, ”Vi initierar pilotprojekt för …”, ”Kommunen skall stötta och utveckla de goda krafterna…” – man baxnar inför de hårda konkreta tag som Karin Wanngård beskriver och som skall förinta gängkriminaliteten!

  Jag stängde inte av TV:n som Patrik gjorde utan tittade på och lyssnade till den tragikomiska debatten till slut.

  Gillad av 2 personer

  • Per Brorsson skriver:

   Ett förslag är att gå till biblioteket och ta fram tidningar för 50 år sedan och läsa vad de skrev då om precis det du skriver. Man kommer att finna att för 50 år sedan sade de ungefär samma sak, såsom att bygga bort otrygghet.

   Vad har då hänt? Ingenting.

   Gilla

 18. Björn G skriver:

  Patrik, jag satte aldrig på TV-apparaten, därför att jag tror att de som skapade problemet (massmedia och 7-klöver) ej kan komma med relevanta lösningar på det egenskapade problemet.

  Gillad av 2 personer

  • Johan skriver:

   Exakt! Om jag har använt en dålig skiftnyckel och runddragit en mutter, ligger inte lösningen i att försöka få upp muttern med samma skiftnyckel genom att kalla den skiftnyckel 2.0.

   Gillad av 1 person

   • Per Brorsson skriver:

    Ruskigt bra metafor. Uppläst för regeringen eller riksdagen skulle den dock aldrig bli förstådd. Det är väl där problemet ligger; ingen förstår att det finns ett problem.

    Gilla

 19. Jan Ahlström skriver:

  Din analys är klockren, tack!

  Du nämner programledarna i partiledardebatten, jag tycker de var en katastrof.
  De kunde inte få stopp på Gustav Fridolin som snodde åt sig hur mycket tid som helst och de försökte inte ens få Jonas Sjöstedt att hålla sig till ämnet när han kastade skit på Jimmie Åkesson.
  Finns nog många lik i den Sjöstedtska garderoben för Åkesson att ta fram, bra att han inte gör det utan håller en ”hög svansföring” i debatten.

  Gillad av 1 person

 20. Axel skriver:

  Efter att ha tittat på partiledardebatten anser jag, för att ge röstare en ram, att ämnena skulle kunna vara
  1. Skall Sverige ha mångkultur och vad innebär det?
  2. Skall Sverige vara med i Nato?
  3. Hur mycket överstatlighet skall EU ge? Skall vi vara med i EU och vad skall de bestämma som vi delegerar till en ”övre” nivå?
  4. Vilka besparingar vill ni införa i svensk byråkrati? Hur många myndigheter har Sverige? Hur ställer ni er till detta myndighetssverige?
  5. Vad anser ni om ämbetsmannaansvar och vad anser ni om meritokrati?

  Gillad av 4 personer

  • EMIL DEN GAMLE skriver:

   Mycket viktiga frågor. Tyvärr är nog de flesta av våra politiska ”ledare” alldeles för korta i rocken för att kunna ge några vettiga svar. Att leta skelett i varandras garderober kan ju vara en rolig lek, men som väljare vill jag främst veta hur det svenska samhället ska fungera och hur vårt land ska se ut i framtiden. Kommer jag att få något svar? Tja, man kan ju alltid fortsätta hoppas.

   Gilla

 21. Nina Möller skriver:

  Jag tyckte ändå att vi såg ett skifte här. För två år sedan hade Jimmie Åkesson varit ensam om att ens snudda vid problembeskrivningarna. Med svenska mått mätt måste det väl vara ett litet steg framåt trots allt?

  Gilla

 22. Aha skriver:

  Jag gjorde samma reflektion, dock inte så elegant omskrivet i form av en omöjlig atlantsimning. Sveriges problem inom migration som leder till att välfärden späs ut kommer tillsvidare att bestå. Folk dör i vårdens cancerköer och det kommer att bestå. Ensamma gamla far illa och det kommer att bestå. Sannolikt är problembilden densamma om 10 år vilket är deprimerande.
  Ingen pratade om att rensa upp i förorterna, ej heller om att göra upp med flumsnacket i skolan. Inget prat om assimilation, inget prat om repatriering, inget prat om utvisning av kriminella, inget prat om ändrad asylrätt, inget prat om att motverka Islams värdegrund.

  Det kommer att fortsätta som nu; nyheter som domineras av en dysfunktionell invandring och mångkultur – dock utan att elefanten i rummet lyfts fram. Skatter och avgifter kommer att höjas för att komma tillrätta med problemen. Populärt, men också lika populärt att sedan
  sänka skatterna, skattevapnet är politikernas perpetuum mobile. Ogenerat kommer politikerna att föreslå lösningar på problem som de själva skapat.
  Media, den tredje granskande statsmakten spelar med.

  Gillad av 1 person

  • Johan skriver:

   Det kommer att fortsätta som nu. Om inte SD får 51% av rösterna kommer mobbingen fortsätta och det kommer bildas en så stor ohelig allians av 7-klöverpartier som krävs för att hålla SD utanför. Tills…
   Ja tills vad då?

   Gilla

  • Igor skriver:

   Ja! Varför inte skicka tillbaka de kriminella till Danmark varifrån de flydde? Det borde polisen klara av det är ju bara att köra dem över bron och släppa av dem!

   Gilla

 23. Hans Kindstrand skriver:

  Om man har gjort något ”riktigt dumt”, hur undgår man då ansvar? I det levande livet har jag stött på de tre vanligaste strategierna.
  1. Blåneka. Problemet med den strategin är att om man överbevisas blir domen hård.
  2. Skyll på någon annan. Detta är nog den mest framgångsrika strategien, om det är mer än en person som medverkat till dumheten.
  3. Erkänn och förklara att du är djupt ångerfull. Man kan t ex förklara att man varit ”naiv”. Uttalad och i någon mån visad ånger kommer i vart fall mildra ”straffet”. Ibland kan det till och med leda till fullständig ansvarsbefrielse.

  Det finns också en välfungerande förebyggande strategi. Tänk efter före och undvik att göra något ”riktigt dumt”. Alla problem har inte en bra lösning. När dumheten redan är ett faktum, är den insikten en ringa tröst.

  Gillad av 3 personer

 24. Johan skriver:

  Precis. Omskrivet till politisk kontext:

  1. Man bemöter kritiken med ”-Vad menar du? Ja, det är din berättelse”
  2. ”-Problemet skapades under De Andras regering”
  3. ”-Vi har kanske varit i någon mån naiva. Men vi trodde gott, får man inte göra det?”

  Gilla

 25. weasel skriver:

  Fast nu är det ju så praktiskt att det i det här fallet finns TRE lag att välja mellan- och det tredje laget har ju då förslaget ”Vi struntar i att simma och tar flyget över Atlanten istället” .
  Och de som trots detta inte väljer det laget på grund av att lagkaptenens kusin twittrade någonting korkad för 8 år sedan bör då inte gnälla utan får faktiskt skylla sig själv när han drunknar….

  Gillad av 1 person

 26. Jaxel skriver:

  Inom akademin bör givetvis alla teorier vara öppna för debatt. Beslutsfattare, vare sig de är inom näringslivet eller politiken, måste dock fatta beslut. Min kännedom om saken är förvisso begränsad men jag har fått intrycket att inom näringslivet anses en ovilja att fatta beslut som en allvarlig karaktärsbrist. Detsamma gäller rimligtvis inom politiken.

  Således vad gäller klimatfrågan så måste både näringsliv och politiker fatta beslut. I praktiken är förstås, och det gäller alla sammanhang, att göra ingenting också ett beslut. I väldigt många fall, kanske de allra flesta, är detta alternativ dock sämre än att fatta ett aktivt beslut.

  Gillad av 1 person

  • Hovs--hällar skriver:

   Om man nu ska kommentera klimatet — så har det istort sett noll betydelse vad Sverige gör. För Sveriges del är detta en icke-fråga.
   Vi kan alltså sluta käbbla om huruvida koldioxid är bra eller dåligt, och övergå till att fokusera på Sveriges verkliga ödesfråga:

   PK-sektens vanvettiga ideologi, som infekterat makthavarnas hjärnor och genom i synnerhet en självdestruktiv migrationspolitik håller på att föröda landet för all framtid.
   Lär av Japan.
   Själv planerar jag att emigrera.

   Gillad av 1 person

   • Jaxel skriver:

    @Hovs-Hallar

    Jag kan bara instämma i ditt första stycke. Denna fråga tas dock titt och tätt upp här. Kanske borde jag i konsekvens med det ovan sagda hålla tyst i ämnet. Har dock ibland svårt för det.

    Gilla

 27. asiktenmin skriver:

  Nu har politikerna haft 40 år på sig för att komma med lösningar på ett och samma problem, integration av flyktingar, 40 år av tankemöda, reformer, nyspråk och ”satsningar” ändå står dagens politiska elit med rumpan bar, med växande problem för dess väljare inom de flesta politikområden, allt kopplat till politiska beslut inom flyktingmigration. Det sägs att man ska lära av historien men den devisen verkar inte vara gångbar inom politiken, där gör man samma sak om och om igen, man byter bara ut orden för att verka nyskapande. Tyvärr slutar inte problemen med politikerna, även en stor del av befolkningen verkar ha blivit ”hjärntvättade” de senaste 40 åren.

  Gillad av 2 personer

 28. Folke Lidén skriver:

  Det är ingen tvekan om att politiker i 7 partier, media, kulturfolk, x antal debattörer, kändisar och vi väljare i olika hög grad bidragit till det förfall av det svenska (välfärds)samhället som nu pågår. Notera ”vi väljare”! Tycker mig märka att många som kommenterar inte tar någon del av ansvaret utan skyller till 100 procent på ”politikerna”. Men vi har ju faktiskt röstat på dem. Några år efter att olyckan Reinfeldts maktinnehav påbörjades stod det klart att han inte ville oss eller landet väl. Varför gick vi inte ut på gator och torg och protesterade?
  Vi kan också konstatera att SD varit det enda parti som, insett vartåt det lutat, och varnat för utvecklingen. Partiet har under hot och hat ihärdigt framför sitt budskap och ska ha all heder av det.
  MEN! Jag får den olustiga känslan att både M (om vi nu accepterar att dom ändrat sig) och SD avser att ordna till allt med något slags modifierade lösningar på allt som misslyckats kapitalt tidigare. Det kommer inte att fungera. Från matematikens historia har vi lärt oss det futila i att grubbla över och försöka lösa olösliga problem. Exempelvis har briljanta matematiker kastat bort dyrbar tid med att försöka bevisa guds existens matematiskt eller att finna en metod för cirkelns kvadratur.
  Jag säger inte att vi ska ge upp, men jag vill ställa en, i mitt tycke, relevant fråga:
  Kan det vara så att vi nått därhän att de åtgärder som krävs är så omfattande och så drastiska att ingen riktigt orkar tänka på dem? Om det är så måste vi nog ändra oss och börja tänka i dom banorna.
  Vi kan givetvis inte skapa en polisstat men vi kan drastiskt skärpa straffen och ge polisen klartecken att bekämpa grov brottslighet med de medel som krävs. Vi kan också stoppa all bidragsinvandring vare sig den kallas asyl-, anhörig- eller arbetskraftsinvandring. Vi kan se till att svenska medborgare prioriteras i trygghetssystemen.

  Patriks exempel med tävlingen i simning över Atlanten är utmärkt, men den har en svaghet. Den beskriver inte vår nuvarande situation. Vi befinner oss inte på ena sidan av Atlanten. Vi befinner oss på en ö mitt i oceanen och måste desperat försöka komma på hur vi ska ta oss därifrån.

  Gillad av 4 personer

 29. Rutger skriver:

  Problemet är att sjuklövern är globalister. De ser inte Sverige som avgränsad område, eller skiljer i stort mellan svenskars och utlänningars rättigheter. De inbillar sig också att frihandel och arbetskraftens fria rörlighet med någon slags naturlag måste komma som en paketlösning med bla livslångt försörjningsansvar för migranter som inte vill arbeta, eller inte är anställningsbara. Detta får till följd att effektiva lösningar som sträng gränskontroll, utvisning och stopp för annat än arbetskraftsinvandring blir tankemässigt otillåtna lösningar.

  Gillad av 4 personer

  • Johan skriver:

   Så är det. När man vill sälja in en lösning brukar den första frågan man får vara: ”- Vad har ni för referenser? Vad kan ni hänvisa till för framgångsrika case?”
   Hur många framgångsrika multikulti-case finns det?
   Eller befinner vi oss mitt i ett gigantiskt experiment?

   Gillad av 1 person

 30. Sixten Johansson skriver:

  TV-debatten visade exakt detsamma som den mest skumögde borde ha sett efter valet 2014: Sju infantiliserade politikerflockar, avskyvärda lögnhalsar och mobbare. Och formellt avskaffades demokratin med decemberöverenskommelsen. Allt därefter är bara apspel och kommer så att förbli, tills aporna har sparkats ut.

  (s)-strategerna vet att en borgerlig regering måste få stöd av SD. Därför satsar de så hårt på att göra SD oberörbart. Det framstår som ofattbart ynkligt och korkat av de borgerliga att tjattra och yla med, men det logiska skälet är att de inte vill regera 2018 och beviset är att de inte redan har fällt (s)-(mp)regeringen.

  Det är tyvärr förspilld möda att drömma och önska bättre lösningar på någonting alls, om våra förslag inte kan kanaliseras via en politisk aktör som får makt. Det finns ingen annan än möjligen SD, som bryr sig om våra drömmar, men vem tror att SD hinner springa med drömhåven och ensam kan återställa demokratin och allt annat som gradvis mals sönder? Väljarrösten blir viktig som protest, men väger nästan ingenting maktpolitiskt.

  Den enda möjliga aptuktare jag kan se vore ett snabbväxande dissidentparti, ett mellanting mellan ett ledarstyrt och ett rent personvalsparti. Det kunde ha både en idémässigt konservativ och en gammalsossefalang. Samtliga nominerade måste bara förbinda sig att tillsammans – under ett tydligt ledarskap, med kollektiv intelligens och fortlöpande väljarkontakt – försöka genomföra de svåra lösningar som vi vet att landet behöver.

  Gilla

  • Hovs--hällar skriver:

   Vad den omställningen skulle bestå i vore det intressant att veta. Snarare verkar Sverige bli allt mera beroende av att ex-vis importera livsmedel.

   Landets snabbt ökande befolkning ökar också belastningen på miljön, samtidigt som man dessutom ökar belastningen på ekonomin och välfärdssystemen genom att migranterna till stor del står utanför arbetsmarknaden och alltså inte bidrar med något.

   Det talas om att man behöver bygga flera hela nya städer med hundratusentals innevånare på grund av denna invandring.

   Nej, ni som ännu pratar om ”hållbar utveckling” lever i något sorts alternativt universum.

   Gillad av 2 personer

 31. Gösta Svensson skriver:

  Det stundar mycket mycket hårda tider. Både för oss som försörjer och de som blir försörja. Frågan är vilken kategori som totalflippar först och mest? Förmodligen de sistnämnda. De har ju redan tjuvstartat och de har minst att förlora.

  Gillad av 1 person

 32. Gert B. skriver:

  Plågsamt var ordet. Patriks krönika roar dock med sin torra och stillsamma humor.
  Jag tyade bara en liten del av ”debatten”. Varför i himmelens höjd är det svt som ska tillåtas styra och ställa och forma ”debatten”. Riksdagspartier! Ställ inte upp på eländet!
  För övrigt, för att uttrycka sig med PK-termer, så anser jag att S.L. lider av intellektuell funktionsvariation!

  Gilla

 33. Karl Oskar skriver:

  Lysande, Patrik. Uthärdade själv endast ett fåtal minuter av denna teater. Samma gamla visor spelade från utslitna stenkakor nödvändiggjorde omedlbart kanalbyte.

  Gilla

 34. Bengt skriver:

  Patrik skriver: ”Det skulle behövas 50 000 nya studentplatser om året vilket betyder att en ny utbildningsapparat av det svenska universitetsväsendet storlek skulle behöva byggas. Driften skulle kosta 10 miljarder kronor om året plus uppehälle och levnadsomkostnader för studenterna, totalt kanske lika mycket som försvaret kostar”.

  Finns det någon bland krönikörerna och de kommenterande akademikerna här på DGS som kan reda ut vilket samband det finns mellan BNP och de resurser den stora invandringen tar i anspråk. Som lekman föreställer jag mig att, liksom exempelvis krockade bilar ger BNP-plus, så gör också invandringen – med de konsekvenser Patrik nämner – att värdet (kostnaden) för varor och tjänster ökar. Och därmed ökar BNP.
  Ska man inte ta rapporterna om att ”Det går så bra för Sverige”, med en stor nypa salt?
  Jag tycker det påminner om Ebberöds Bank.

  Emotser med stort intresse professionellt svar!

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Inget professionellt svar av mig, jag är inte ekonom, men nog måste du ha rätt. Man konstaterar ju att byggnation drivit BNP utvecklingen sista året tills stor del och även ökning av omsorgs och vårdtjänster driver utvecklingen, så förvisso är en del av BNP tillväxten skapad av invandringen utan att för den skull vara en investering i det framtida Sverige och utan att ge utslag i ökad BNP per person, som är det väsentliga. Bostadsprisutvecklingen och ökad hushållsbelåning drivs ju även det av bostadsbrist och billiga krediter, det blir en självgenererande spiral där bostadsvärdet ökar och driver efterfrågan som gör att värdet ökar. Men vad händer när de disponibla inkomsterna ändå inte matchar priserna? Man slår i taket. Hursomhelst spår man lägre BNP tillväxt nästa år.

   Så hur stor är tillväxten? Cornupia redovisade en utvecklingsserie som var intressant. Jag går inte i god för den, men förefaller rimligt genomtänkt.

   http://cornucopia.cornubot.se/2017/09/fortsatt-svag-bnp-tillvaxt.html

   Gilla

 35. Lassekniven skriver:

  • Efter att ha sett partiledarnas debatt i förgår blir man ju mörkrädd. Ett sådant djävla tjafs. Kan man verkligen ha sådana halvfigurer till att styra landet. Vid ett eventuellt regimskifte efter valet 2018 blir det då så mycket bättre med de nya gökarna i ledningen? Sämre kan det ju inte bli i alla fall. Ingen av partiledarna briljerar med hög intelligens. Varför säger inte Jimmie Åkesson högt och tydligt i debatten att det finns minst 50 miljarder per år att hämta när det gäller immigration och asylmottagning. ve, Pengar som kan gå till fattiga ålderspensionärers väl och ve, till skola vård och omsorg, till försvar och polis och så vidare. Varför säger han inte rakt ut till de inkommande: ”Ni Sverige nu och här det inte krig men you are on your own, klara er själva, ni får inga bidrag.”
  Det är nämligen så, vilket inte politiker och övriga PK-ister inte förstår, att det enda incitamentet till integrering och assimilering är när människor måste klara sig själva för att överleva. Följ Sveriges lagar och kämpa på.Då skapas riktiga jobb. Kunde Karl Oskar och Kristina gå till socialen och få tre stycken lägenheter och 100.000 kr i månaden? I håvitte heller. Det svenska systemet är obiologiskt. Politiker av alla färger försök att få in detta i era tröga skallar. Först då har finns det en chans.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.