Transportstyrelsen är bara förnamnet

Patrik Engellau

Transportstyrelsen struntade i lagen och av någon anledning blev det ett himla hallå. Varför skriver jag ”av någon anledning”? Är det inte en självklar skandal om en myndighet bryter mot lag? Det borde vara en självklar skandal, men för den som har lite erfarenhet av svensk myndighetskultur, särskilt kommunal, framstår upprördheten som skenhelig .

Nu ska jag berätta att myndigheter, särskilt kommunala upphandlande myndigheter, i nio fall av tio inte bara struntar i lagen i allmänhet utan också struntar i domstolsutslag som ger direkta order till en myndighet att i konkreta fall följa lagen.

Detta har utretts i skriften Fortsatt Domstolstrots från Konkurrenskommissionen, en privat expertgrupp (som jag råkar har startat och där jag råkar ingå) som undersöker misstänka fall av myndighetsbrott särskilt mot upphandlingslagarna och motsvarande.

Dagens svenska upphandlingslagar, som i stort sett innebär att myndigheter måste ta in konkurrerande anbud när de ska köpa något från en underleverantör, typ sjukhusmat eller vägasfaltering, kom år 1994. Problemet var att det inte stipulerades några påföljder för den myndighet som bröt mot lagarna. ”Som en konsekvens av detta kom vissa upphandlande myndigheter att betrakta lagarna som rekommendationer som de kunde bortse från” skriver Konkurrenskommissionens ordförande Inger Ridderstrand-Linderoth. Tänk på Transportstyrelsen i det perspektivet (ehuru statliga myndigheter nog uppför sig snäppet bättre än kommunala).

År 2010 ändrades lagen så att en felaktig upphandling kunde ogiltigförklaras i domstol. Tanken var att därmed vässa systemet genom att en konkret myndighet av domstolarna i ett konkret fall kunde få sig skrivet på näsan att lagen faktiskt gäller även i just det konkreta fallet. Det infördes dock fortfarande inget straff för den myndighet som bröt mot lagen.

Den världsuppfattning som vägledde lagstiftaren, om man i fantasin försöker rekonstruera den, var antagligen 1) att många myndigheter kanske inte riktigt kände till lagen i alla detaljer och att eventuella lagbrott i så fall kan bero på okunskap samt 2) att myndigheter trots allt är myndigheter och därför medfött laglydiga varför 3) de skulle följa lagen genom att rätta till eventuella fel om de av domstol blev uppmärksammade på felen.

Är den världsuppfattningen riktig? Det är detta Konkurrenskommissionens jurister Pär Cronhult och Viktor Robertson nu alltså, som jag fattar det på ett vetenskapligt sätt, undersökt. Närmare bestämt har Konkurrenskommissionen undersökt samtliga fall av lagakraftvunna avgöranden där domstolar under perioden 15 juli 2010 till 15 juli 2015 förklarat myndigheters upphandlingsavtal för ogiltiga. Det visade sig vara 82 stycken. (64 stycken av dessa fall visar sig gälla ”otillåten direktupphandling”, alltså att myndigheten inte ens besvärat sig med att ta in anbud, något som EU-domstolen kallat ”den värsta överträdelsen av bestämmelserna om offentlig upphandling som upphandlande myndighet eller enhet kan begå”.)

Har nu de dömda myndigheterna vidtagit rättelse enligt lagstiftarens intentioner? I ett antal fall, visade det sig, behövdes ingen rättelse eftersom några faktiska affärer i enlighet med det olagliga avtalet aldrig kommit till stånd varför det inte funnits något fel att rätta till. Men i 51 av de 82 fallen hade det gjorts affärer enligt det kritiserade avtalet, således affärer som borde upphävts eller återgått eller på annat sätt kompenserats.

Sådana rättelser visade sig ha gjorts i sex procent av fallen. I 94 procent av fallen brydde sig myndigheterna inte om domstolarnas beslut.

Det är alltså inte så, som lagstiftaren troligen förmodade, att myndigheterna följer lagen om de väl uppmärksammas på den. Så här står det i utredningen från Konkurrenskommissionen:

Som framgår av undersökningen vidtar upphandlande myndigheter sällan, eller så gott som aldrig, själva några åtgärder för återgång eller återställande efter domstols förordnande om ogiltighet av avtal.

Man ska vara rätt blåögd för att bli förvånad över Transportstyrelsens lagbrott. Vi snackar dold svensk myndighetskultur. Myndigheter struntar i lagar som blir för jobbiga att följa. Har de upprörda politikerna och ledarskribenterna inte fattat det? Eller deltar de medvetet i ett apspel för att lura medborgarna att Transportstyrelsen är ett unikt undantag.

48 reaktioner på ”Transportstyrelsen är bara förnamnet

 1. Eva Danielsson skriver:

  Det är inte så konstigt att vi överlag har så inkompetenta personer vid makten när kontrollsystemen konstrueras så tandlöst. För att ge sken av att vara rättssäkra och effektiva men egentligen ska skydda de egna. Och de egna, de S-märkta, finns spridda överallt i alla sektorer. Sveriges egen variant på fullfjädrad korruption.

  Det brukar sägas att Sverige är ett fritt land så länge man inte kommer på kant med våra egna myndigheter.

  Det är bara att läsa om hur det har gått för en tandhygienist på Gotland för att detta ska bekräftas.
  Eller läsa om turerna kring Transportstyrelsen.

  Ett av kriterierna för en demokrati är att makthavare och utövare av lagen också ska kunna lagföras och avsättas. Hm, hm.

  Domare och jurister sitter i knä på makten. Traditionella media är maktens språkrör. Och den högsta makten, regeringsföreträdare, slarvar med rikets säkerhet och skojar bort det.

  Landsförräderi, svågerpolitik, korruption, förföljelse av privatpersoner…inga problem. En godtycklig upphandling…snälla nån…vem bryr sig.

  Makten kommer undan med vad som helst, både till förnamn och efternamn.

  Gillad av 9 personer

  • Erik2 skriver:

   Jag tycker också detta är mycket underligt. Polisens dataskandal och Transportstyrelsens dataskandal går låmgt utanpå övriga uppgifter om myndigheter som struntar i lagen. Jag kan inte se annat än att det finns ett antal personer bland våra styrande som tjänar flera herrar. Ska dessa skandaler verkligen inte leda till mer? Det är Wennerström och Bergling i kubik och inget händer? Inget händer…

   Gillad av 3 personer

   • Hortensia skriver:

    Nej, Erik, inget händer så länge politrukerna sitter blytungt på sina syltkletiga händer – på flera stolar samtidigt – och hela havet stormar medan de grundlurade gammelsvenskarna vrider sina händer i ren och skär förtvivlan över hur Moder Sveas skattkista länsas på allt av värde, som mödosamt skrapats ihop av generationers svenskar, för att hålla nationen flytande och frälsa folket från fattigdomens fasor.

    Gillad av 1 person

 2. Valter skriver:

  Lite OT men med anledning av tidningarnas indignerade utrop att Nordkoreas ledare tar 70% av deras arbetares lön, det och lite till tar Svenska staten av oss skattebetalare. Med moms och andra skattepålägg ligger vi nog över 70% i skatt till staten. Varför så förtvivlat chockerade. Stefan Löfven tar samma procent som Kim il jung eller vad han nu heter, the Rocketman.

  Gillad av 8 personer

  • Erik2 skriver:

   Exakt. Det här kan inte få fortsätta. Ett skatteuppror måste till. Jag vet inte hur det skulle gå till att göra inom de demokratiska systemets regler. Jag skriver det eftersom jag vägrar sänka mig till den usla och korrupta nivån som våra styrande verkar älska. Sorry. Dit får ni inte mig. Jag vet att detta göra somliga mer hatiska än något annat så det får bli mitt lilla uppror för nu.

   Gilla

  • Per Brorsson skriver:

   Exakt. Man ska inte kasta sten när man sitter i glashus.

   Bilismen beskattas dubbelt så mycket som kostnaderna är för bilismen. Ändå har vi så dåliga vägar.

   Staten lånar pengar för sin konsumtion. Vad händer när skatten blir över 100 procent för alla? Vi är på väg mot det.

   Snälla Ryssland. Invadera Sverige. Inkomstskatt i Ryssland: runt 10 %.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Skatten är ca 45 % av BNI, bruttonationalinkomsten. Det går inte till Stefan Löfven utan merparten utgörs av tjänster och varor det offentliga levererar. Skatteuppror betyder minskad produktion av detta. Vad vill ni dra in på? Personligen vill jag ser hur man effektiviserar produktionen istället och det inbegriper det myndighetsmissbruk och den brist på ineffektivitet Patrik pekar på.

   Högerspöken finns det gott om. De pratar om skatter och tjuveri, men det är inte en retorik som tilltalar andra än de ca 15 % som tjänar hyfsat och har det bra och röstar på moderaterna. Sverige ser inte ut så att den retoriken faller särskilt väl ut i väljarkåren.

   Gilla

   • Valter skriver:

    Arbetsgivare avgiften är 32,4 %, skattesatsen beroende var du bor ca 31 – 36 % om du nu slår ihop det blir det ca 65 %. Sen kan man räkna om det , vad som blir kvar och så vidare, jag gör en räkning som är utan omskrivningar. Får du kvar ca 20 000 kr / månad och du handlar mat betalar el, bensin och tobak om du utnyttjar de vägtrafik skatt, bilskatt och moms på bilen moms på elskatten m.m, du betalar nästan hälften skatt av vad som blir kvar /månad. Lägg det på löneskatten , då hamnar vi över 70%. skatt är skatt oavsett vad man kallar det. Vänster människor är som vanligt s.k. naiva.

    Gillad av 2 personer

   • Hovs--hällar skriver:

    Problemet är det vanvettigt destruktiva syfte som en betydande delar av dessa skattemedel används till, nämligen en massimport av migranter som inte passar in i vårt land, varken utbildningsmässigt eller kulturellt.

    Följden blir att stora delar av Sverige alltmera börjar likna den helt konkursmässiga Malmö kommun.

    Gilla

  • Lars skriver:

   @Valter: Det är så här att skatten framförallt betalas utifrån löneinkomster och moms, i slutändan är det produktivt arbete som beskattas dvs resurser styrs om eller omfördelas. Det är inget konstigt med det. Det är arbete som skapar värde, inte naturen (om den inte kan brukas) eller liknande. Följaktligen är skatten på löneinkomster inklusive arbetsgivaravgifter hög liksom mervärdesskatten på vad som konsumeras. . En del går som omfördelning till pensionärer, arbetslösa och sjuka, hälften går då tillbaka som skatt till statskassan och kommunerna, men detsamma gäller produktion av tjänster och varor i stat och kommun där lönekostnaden är störst dvs häften går tillbaka, mindre än hälften dock eftersom pensionären, den sjuke, den arbetslöse troligen konsumerar det mesta.

   Tyvärr är motsatsen till vad du säger korrekt – borgerliga sympatisörer, enligt min erfarenhet, är de mest obildade (utanför sina yrken) av det svenska folket. Arbetaren begriper åtminstone att en spade är en spade. Den borgerlige sympatisören klagar på skatter men är oförmögen att se konsekvenser av sänkta skatter, man går på den borgerliga propagandan. Nu ser vi Alliansen först klaga på regeringens budget och utgifter och sedan kräva mer i skattesänkningar utan att ha andra besparingar än på pensionärer, sjuka och arbetslösa. Invandringen då? Det är minst 6 % av de totala skatteintäkterna per år. Har de något att tillföra?

   Personligen tror jag att offentlig sektor är ineffektiv dvs man använder inte resurserna på ett effektivt sätt. Det är för mig problemet. Jag ser ingen särskild fördel med privatisering med tanke på typen av tjänster som utförs, men jag ser klara brister i styrning och press på verksamheterna.

   Gilla

   • Lars skriver:

    PS. @Valter. Du räknar fel, arbetsgivaravgiften är beräknad på bruttolön dvs skatten om 32.4 % är beräknad på bruttolön dvs skatt och nettolön. Hela lönekostnaden är lön dvs lön + 1.32 * lön och här gäller två skattesatser dvs 1.32 * lön plus 1.32 – 1.55 * lön – arbetsgivaravgift, men sammantaget ligger det nog i det härad du diskuterar dvs 65 – 70 %. Det är dyrt vara människa! Och ändå kan de inte betala anständiga pensioner. Vad gör de av med pengarna på? Stöd till muslimska samfund, idrott, ‘bra att ha’ för någon?

    Gilla

  • Lars skriver:

   PSS. @Valter. Jag är emot att man omfördelar i flera led även om jag är för transfereringar. När man styr konsumtionen t.ex. genom subvention av idrott, som är kapabel stå på egna ben, så frångår man principen om att marknaden avgör vad människor väljer konsumera. Det efordrar korruption och maktmissbruk, DSS

   Gilla

   • Lars skriver:

    Men många offentliga gratistjänster är av den karaktären att det är välmotiverat exempelvis äldreomsorg, skola, sjukvård mm. Det ger ju också en inkomstomfördelande effekt när skatten är proportionell och min personliga tro är att det är riktigt och väsentligt och befordrar ett varm, vänligt, solidariskt samhälle och det är viktigt för ett litet exportberoende land, beroende av en osäker omvärld. Men andra varor och tjänster som de jag tog upp ovan är mindre väsentliga och motiverar inte offentlig produktion.

    Gilla

 3. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Tja detta är väl bara ett exempel på den kultur som råder, att det är som det är beror på:

  I stort sett alla högre chefer i offentlig sektor tillsätts baserat på deras politiska kontakter och följsamhet, inte på meriter och resultat. De utvärderas i enlighet med detta och att följa lagen hamnar ganska långt ner jämfört med byråkratisk ”kreativitet”. Kolla bara alla övertramp som rikspolischefen ägnar sig åt, han sitter säkert i alla fall.

  Media gör punktvisa insatser mot missförhållanden men är samtidigt mycket selektiva och väljer främst ut fall som stöder medias politiska agenda.

  Väljarna är lyckligt omedvetna om den här typen av frågor

  Näringslivet ser man inte mycket av heller i det här sammanhanget, antingen tycker man läget är bra eller har man gett upp när det gäller att påverka för en mera rationell upphandling.

  Gillad av 2 personer

 4. oppti skriver:

  Idag konstaterar P1 att polisen inte brydde sig om att försvaret uttryckligen, på en fråga från polisen, förbjudit hemmasnickrad kryptering.
  Först frågar man och får nej.
  Sen struntar man i nejet och gör tvärt om.

  Chefen bör få sparken och vända sig till den arbetsförmedling han tidigare misskötte!

  Gillad av 2 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Dan Eliasson var inte på AF!
   Däremot var han GD på migrationsverket och försäkringskassan. På båda ställena begick han fatala missgrepp och direkta lagbrott. Varför kan han fortsätta i samma stil, nu på den myndighet som skall se till att lagen följs?
   Han har liksom en annan oantastlig person Anders Danielsson jobbat på Säpo. Det ger en fantastisk kunskap om alla makthavare i Sverige.

   Gillad av 2 personer

 5. Agneta Berglöw skriver:

  Man blir alldeles knäsvag av att läsa denna krönika av Patrik Engellau.Att det står illa till nationen Sverige som så ofta slår sig för bröstet i all sin korrekthet o duktighet men att hela samhället verkar genomsyrat av att beslutsfattare o tjänstemän/kvinnor tar sig ”rätten” att skapa sina egna lagar för upphandling är helt horribelt.
  Minns ett lysande exempel då Filippa Reinfeldt köpte in stödstrumpor a 6.000 kr paret!! till Stockholms läns landsting.
  Som anställd syrra inom sjukvården i många år fick man sparmedalj när man ej slösade med hygienhandskar i plast o samtidigt åse ett vidrigt slöseri med skattemedel i alla möjliga former högre upp i hierarkin.
  Syster illamående

  Gillad av 7 personer

  • Östanskog skriver:

   Agneta Berglöw blir knäsvag av Patrik Engellaus krönikor. Jag har det lite värre: jag får mardrömmar av Patrik Engellaus krönikor .

   Gilla

 6. Per Eriksson skriver:

  Det du skriver stämmer väl med vad en kommunal ekonomichef berättade för mig – ”vi struntar i kommunallagen, ibland kommer det ett överklagande men oftast inte”

  Gillad av 1 person

 7. Aha skriver:

  Om upphandlingslagarna tycker jag inte. Men det är så vedertaget att alla ska garanteras likvärdiga chanser att leverera till offentlig sektor, vidare är man rädd för korruption. Egentligen borde detta ingå i chefsuppdraget; att göra effektiva inköp. Klarar man inte detta kan det vara skäl för avsked. Så är förutsättningarna inom privat sektor.

  Gillad av 4 personer

 8. Bengt skriver:

  Uppdrag granskning visade i ett program tidigare i höst hur Sjöfartsverket brutit mot lagar och regler i samband med köp av räddningshelikoptrar. UG avslöjade inte bara brott i samband med själv upphandlingen utan och förödande konsekvenser som upphandlingen ledde till. Det ser ut som att lagbrytare i statlig förvaltning har juridisk immunitet!

  Gillad av 1 person

 9. Bo Svensson skriver:

  Boten för detta problem liksom en massa andra består i den individuelle skattebetalarens makt att fördela sina pengar över de av de folkvalda godkända mottagarna.

  Då kan producenterna av samtliga skattefinansierade tjänster släppas ut i den normala ekonomin där intäktsflödet beror på vår bedömning av kvalité och angelägenhetsgrad.

  Och det behövs inte något tjänstemannaansvar, inga ämbetsverk och inga myndiga kontrollanter av hur verksamheten bedrivs. – Och regeringen får inte särskilt mycket kvar att regera över.

  Gilla

 10. Kristina von Heland skriver:

  Sverige har deklarerat att man inte tänker följa EU domstolens beslut, bara när det passar. Det finns dokumenterat, både uttalandet och flera fall.
  Några exempel från Katrineholms kommun då jag satt i KF.
  1. Vad ska kommunen syssla med? Där har/hade man ett kommunalt växthus. Man hade också ett kommunalt tryckeri. Det blev då ingen upphandling och ingen företagare kunde lämna offert.
  2 Några företag med samma ägare inom liknande branscher gjorde sålunda. Man väntade till det var lite tid kvar innan upphandlingstiden gått ut. Sedan hade man en som satt och läste de olika offerterna, denne ringde upp och läste upp vad anbuden låg på. Då kunde företagaren skicka in sitt anbud och lägga sig lite under de andra i budet.
  Det blir som en grupp av människor som styr det hela.
  Jag hade rengjort en dieseltank och hade kvitto på detta av Sita tror jag de hette. Miljökontoret fick alla papper och certifikat som krävdes. Sedan fick jag underkänt då jag inte skulle ha skickat in dokumenten. Jag ringde Sitas VD efter att ha kontaktat en politiker som satt i nämnden. Hon sa att det har hänt förut då de har dålig koll. VDn sa att vi åker ut och gör om det gratis och skickar in för annars förlorar de pengar just genom anbud.
  TV programmet djurräddarna visades i TV4. Kontrollanterna var helgon. Efter mycket granskande och ifrågasättande, debatterande är snart samtliga inblandade av med tillstånd. De har brutit mot upphandling, kontroller, med hjälp av polis. Det är en lönande industri, kaninerna i Hammerdal är utmärkande nyligen. Man debiterar 150kr per dag för en kanin eller ett marsvin, man kan vara veterinär som dels har hemmet, dels är granskare. Man hålls om ryggen av sin yrkeskår. Många gånger dör djuren medan djurägaren får gå domstolsvägen. Det är perfekt att fol får känna att de är goda fast man jobbar ihop rent lagvidrigt

  Gillad av 2 personer

  • Thomas Gunnarson skriver:

   Hmm… trots att djurägare blivit helt rentvådda i domstol så ger länsstyrelserna den frikände djurägaren ett, i praktiken, livslångt djurförbud. Ett yrkesförbud för lantbrukare… bankerna har nu insett detta problem och börjar dra in lånemöjligheterna för lantbrukare som fått länsstyrelsernas ”onda öga” på sig… Det handlar alltså inte om några kaniner utan om ibland miljonsiffror…
   (det är viktigt att man inte diskuterar detta problem offentligt – innan man sålt alla sina djur – för annars skaffar man sig problem. Alltså, tystnad råder…)

   Gilla

   • Bengt skriver:

    I gårdagens SVT Aktuellt ställde programledaren Anders Holmberg några frågor till moderatledaren Kristersson.
    En av frågorna löd: Äter du kött, gladeligen eller med lite känsla av att du borde äta mindre?
    När Kristersson svarat att han åt det gladeligen hävde Holmberg ur sig ”Det är ju en klimatbov!”
    Påståendet att köttätande är klimatbov innebär ju att inte bara vi som äter kött, utan väl i synnerhet alla som driver köttdjursuppfödning är klimatbovar. Detta förtal borde ju få konsekvenser. Men att anmäla till granskningsnämnden torde vara lönlöst. Åtminstone för mig, som har erfarit tidigare att nämnden är partisk.

    Programledaren har förmodligen stärkt sin ställning hos sin uppdrags- och arbetsgivare.
    För mig som tittare och lyssnare blev det ytterligare en påminnelse om dekadensen hos Public Service.

    Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Bengt!

    Det var kanske för att provocera Ulf?

    Anders Holmberg är väl annars en av de bästa journalisterna på STV?

    Inte uppenbart VÄNSTER mao…

    Gilla

 11. MartinA skriver:

  Min upplevelse av myndigheter och kommuner är att de försöker leva upp till lagens bokstav men inte till dess ande. Typiskt är att en kommun utformar en upphandling för att det företag de vill köpa av skall vinna. Oftast för att det blir billigare och enklare för verksamheten. Att byta leverantör av någonting och återutbilda personalen medför mycket större kostnader än lagstiftaren som endast rör sig i idealvärlden brytt sig om att beakta. Men PE har nog bättre insikt i detta än jag, ville bara ge mitt perspektiv (bara upplevt det från entreprenörens sida).

  Personligen är jag väldigt glad över Transportstyrelsens klanterier. Uppenbarligen hade etablissemanget tänkt mjölka HOTET FRÅN RYSSLAND MUHA PUTIN MUHAHAHA allt vad de kunde för att inskränka yttrandefriheten och demonisera och misstänkliggjöra dissidenter mot deras maktmissbruk. Men i och med att de själva lämnat ut större delen av infrastruktur och personuppgifter för nyckelpersonal har de dragit gadden ur denna framtida attack. Och det är någonting gott.

  Gillad av 2 personer

 12. Walfrid skriver:

  Man kunde ju önska sig att kummunledningarna var lite mer laglösa när det gäller att ta emot så kallade flyktingar. Om kommunerna vägrar blir det inte så mycket mark kvar att placera ut dem på.

  Gillad av 4 personer

 13. Per Brorsson skriver:

  En sak för att få ordning på korrupta politiker och tjänstemän är att avskilja den dömande makten i Sverige från staten. Som det fungerar idag är ungefär som följande:

  Du kommer i konflikt med dina granne. Konflikten ska avgöras av din grannes bror.

  Gillad av 2 personer

 14. Säg ifrån skriver:

  Muslimsk kravbok på den svenska sjukvården

  Myndigheten för stöd till trossamfund har låtit finansiera en bok om muslimska privilegier inom vården.

  Boken är framtagen tillsammans med muslimska samfund och har bekostats av myndigheten.( som har en budget på 100miljoner, när det gäller muslimer skyrs inga kostnader).

  Den muslimska kravboken har fyrtio 40! sidor. Här några ex.
  Kraven gäller allt från koran och bönematta, särskild mat, särskilda besökstider anpassade till religionen.

  Muslimska kvinnan ska inte behöva befinna sig i samma rum som en svensk man. ( den som kräver motsatsen är rasist och lär väl få dryga böter)

  Första tanken som slår en efter genomläsningen är varför bygger de inte sina egna sjukhus, kan de bygga bönehus ….

  Men varför ska man förvånas, denna utvecklingen är förväntad, det är bara att läsa om hur det gått till i andra länder där man låtit muslimerna breda ut sig.
  https://www.nyatider.nu/muslimsk-kravbok-pa-den-svenska-sjukvarden/

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Bättre att hon inte blir sjuk…
   Eller belaster förlossningsvården…

   Take it, or LEAVE

   The best advice You can get!!!

   Sluta huka!

   Lägg ner DO omedelbart!!!

   Gilla

 15. Jem skriver:

  Jag har väntat och väntat på att kostnaderna för etableringsreformen skall plana ut och stabiliseras på en nivå men kostnaderna bara ökar och ökar månad för månad.

  I Kalmar har månadskostnaden nu kommit upp i nästan 2,5 miljoner kronor/månad. På nationell nivå är månadskostnaden upp på närmare 500 miljoner kronor per månad. Ett stort grattis till svenska skattebetalare.
  http://mobil.thoralf.bloggplatsen.se/

  Gilla

 16. malmobon skriver:

  Kämpade som en galärslav med en upphandling med städningar till skolor m.m. till Vellinge kommun. Körde från Malmö till Vellinge Stadshus och hann lämna in den med 10 minuters marginal.
  Efter 3 veckor fick vi besked att upphandlingen blivit uppskjuten, och jag såg ingen mer upphandling komma ut.
  Företaget jag jobbade med då, hade haft städningar på en stor skola i 20 år utan upphandling.
  Nu ha Lunds kommun beslutat att det bara skall vara företag som ä verksamma i Lunds kommun som får lämna upphandlingar. Fattar ingenting längre, men få en förklaring i Patriks artikel.
  Makten utgå fån folket… Skitsnack. Sverige är mer korrumperat än Ryssland där man lär få betala ca 10%-20% i mutor enligt en bankdirektör på Deutsche Bank jag träffade för några år sedan.

  Gillad av 1 person

 17. Karl Åkesson skriver:

  Den existerande upphandlingskulturen måste naturligtvis rättas till. Två åtgärder skulle för alltid råda bot på problemet:
  1. Återinföra strikt tjänstemannaansvar: den som skriver under felaktiga upphandlingar och de som medverkat i beslut härom skulle få betala en avgiftt om 1,0 ggr årslön samt därtill kunna få avsked utan uppsägningslön efter domslut att felaktig upphandling i strid med existerande lag skett.
  2. Kommun, myndighet, mm. som fattat beslut skulle automatiskt få ett ekonomiskt straff motsvarande värdet av de felaktigt upphandlade varorna eller tjänsterna. För detta behöver nuvarande lag inte ändras utan straffet skall betraktas som en administrativ avgift som automatiskt följer på ett domslut enl. ovan.
  De utdömda avgifterna skulle samlas upp på ett särskilt av Riksrevisionen administrerat konto och omräknas till en årlig ökning av beloppsgränsen för uttag av statlig skatt, detta i syfte att skattebetalarna skulle få tillbaka lite för de ekonomiska uppoffringar som de gjort under många år p.g.a. felaktiga upphandlingar.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.