Dominerar särintresset eller folket?

Patrik Engellau

Nyligen diskuterade jag med mig själv om den mest sannolika framtiden för Sverige är att politikerväldet kör nationen vidare utför stupet tills vi kraschar eller om politikerna kommer att nyktra till och lyssna på medborgarnas nödrop och vidta de åtgärder som behövs. Frågan är, menade jag, om Sverige är tillräckligt demokratiskt för att landet ska kunna mobilisera ett ledarskap som inte bara ser till sina egna intressen, utan även till folkets.

Jag brukar påstå att det svenska politikerväldet styr över och styrs av det välfärdsindustriella komplexet, ett miljonhövdat särintresse vars egennyttiga, PK-istiska värdegrundsideologi kontrollerar allt officiellt tänkande i nationen till den grad att den som framför avvikande synsätt bankas i skallen och kallas brunråtta eller motsvarande.

För mer än två år sedan skrev jag att jag inte visste om det var folket eller välfärdsindustrin som hade det största inflytandet över politiken. Det är samma fråga som jag nyligen ånyo ställde mig. I juli 2015 skrev jag att vi är illa ute om jag har rätt i min förmodan att politiken styrs av detta särintresse:

Särintressen måste nämligen tvingas att böja sig. På eget bevåg ger de sig aldrig. Se på det franska kunga- och adelsväldet före revolutionen. Se på det kinesiska kommunistpartiet idag. Se på Ghaddafi. Se på det östtyska kommunistväldet före Berlinmurens fall. Särintressen som fått klorna i makten – adel, kommunistpartier, dominerande klaner eller starka organisationssystem som liksom det svenska välfärdsindustriella komplexet kontrollerar uppemot 40 procent av BNP – brukar inte vilja låta sig besväras av en tredskande folkvilja.

Man kunde kanske tro att välfärdsindustrin frivilligt skulle kunna ta ett steg tillbaka och lägga band på sin ambition att importera klienter. Men jag tror inte det. Den skulle i så fall göra avkall på själva affärsidén, nämligen att få stadigt ökande statsanslag genom att framställa den svenska staten som världens godaste. Om den humanitära stormakten drar sig tillbaka i en fråga som denna har den ifrågasatt sig själv. Implicit skulle den erkänna att den gjort fel, att dess bedömningar varit misslyckade för nationen. Det går inte. Den måste vandra vidare på den inslagna vägen.

Likväl skrev jag då, för lite mer än två år sedan, att jag kanske trodde att demokratin ändå skulle vara starkare än särintresset. Men tiden går.

Någon vändning har inte inträffat. Utförslöpan fortsätter. När no go-zonerna blir fler och polisen inte ens undersöker våldtäktsfall med kända förövare så anar man avgrunden, särskilt som det inte kan skönjas tecken på vändning eller tillnyktring. Det vi ser är inte slutet på början, det är inte ens början på början.

Bara för att du inte ska ha för stora förhoppningar på demokratin kan jag nämna några saker som jag tror omedelbart måste inledas. Jag pekar på dessa ärenden för att du ska se hur långt borta de ligger från politikerväldets dagordning.

Två åtgärder kan snabbt och enkelt genomföras eftersom de bara handlar om förändringar av regelverket. Den första är att ta bort allt om att Sverige ska vara multikulturellt. En viss eftersläpning blir det förstås eftersom en del formuleringar bör ändras i grundlagen, men sakmässigt kan upphävandet börja gälla direkt till exempel vad anbelangar bidrag till etniska organisationer. Den andra åtgärden är migrationsstopp även avseende anhöriga. Det skulle nog bli en del bråk med EU, som dock kunde lösas efter förhandlingar.

Sedan kommer tre åtgärder som noggrant, men skyndsamt, behöver förberedas och genomföras. För det första måste Sverige organisera upp deportationsverksamheten så att folk som nekas asyl kan återbördas till sina hemländer eller, om hemländerna vägrar, någon annan stans. För det andra behöver statens våldsmonopol återupprättas över no go-zonerna. Det är ingen tebjudning, som Trotskij påstås ha sagt om revolutioner. Sveriges våldsmakt måste återta och stadigt besätta territorium som fallit i antagonisters händer och man kan inte räkna med annat än att antagonisterna tänker försvara sig. För det tredje måste en genomtänkt integrationspolitik utarbetas och sättas i verket. Denna uppgift är inte heller någon lätt match eftersom ingen hittills vågat tänka på frågan med den tankeskärpa som behövs (vilket är skälet till att inget parti, inte ens sverigedemokraterna, har något som kommer i närheten av en rimligt detaljerad handlingsplan som har chans att fungera).

När allt det där är klart kan politikerna andas ut lite och ta itu med allt annat som de slarvat med, till exempel skolan.

Känns det som något som politikerna skulle kunna sätta på sin agenda och rentav diskutera med medborgarna inför valet? Om inte, vad tror du händer då?

80 reaktioner på ”Dominerar särintresset eller folket?

 1. Bo Svensson skriver:

  ”Integrationspolitik” – jag tror ju på rättsordning och inte på politik, så istället för politik för integration, tror jag på en ordning där det lönar sig för individer att sträva efter att integreras, d v s att lyckas bli uppfattade mera som en tillgång än en belastning av dem som hör hemma här. – Ett tecken på att man lyckats är då att man blir insläppt på krogen och inte sorteras bort när man letar efter arbete och bostad.

  Den ordningen tror jag är den, där rätten att flytta till ett annat land beror på att man där redan erbjudits anställning i en sektor med brist på kompetent arbetskraft och där tycka synd om -migrationen består i att man hänvisas till ett flyktingläger i väntan på repatriering när lugnet är återställt där man hör hemma.

  Gillad av 2 personer

 2. Peter Lindström skriver:

  Nej, politikerna har mangrant målat in sig i hörnen, även SD.
  Att nu ändra politik är omöjligt för dem, alltför kategoriska uttalanden har blockerat en snygg reträtt till ett respektfullt demokratiskt samtal.
  Tänk själv, ett svenskt politiskt parti som erkänner att den förda politiken varit felaktig och nu måste vändas 180 grader, sådant händer inte i sinnesvärlden, alltför mycket prestige och personlig stolthet står på spel.
  Så vad händer?
  Eftersom inget politiskt parti med reellt inflytande vågar eller vill divergera från konsensus fortsätter utvecklingen i nuvarande riktning intill dess landets ekonomiska begränsningar gör att de internationella långivarna sätter stopp för vår resa mot det multikulturella Utopia.
  När detta inträffar tror jag inbördeskriget står för dörren.
  Med vårt nuvarande politiska system och politiker ser jag tyvärr få alternativ.

  Gillad av 2 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Detta är tre självklara GRUNDBULTAR för en NY politik!

   ETT ENDA parti skulle helhjärtat stödja dem!

   Mångkulturen har nått vägs ände,
   hamnat i en återvändsgränd,
   Identitetspolitiken måste upphöra!

   Vi måste bygga ihop landet istället för att klyva det!

   Slopa allt stöd till ”Kulturföreningar” o Islam(ist)iska organisationer!

   Ett Muslimskt Civilsamhälle varken behöver eller vill vi ha!
   Därför bör DO läggas ner, snabbt o resolut!

   Någon Sverigefientligare institution lär inte gå att finna!!!

   REPEAL and REPLACE!!!

   Gillad av 4 personer

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Kanske Du glömde en viktig grundbult…

    SVT/SR behöver struktureras om helt,
    från att vara rena VÄNSTERMEGAFONER!!!

    Kanske det krävs nerläggning/rivning o bygga helt nytt???

    Indoktrineringen måste få ett slut,
    vuxna medborgare måste själva kunna ta ställning!

    Gillad av 7 personer

 3. Nyktergalen skriver:

  Finns en text nästan längst ner i Inlägget som kom med mail
  ” Säg upp prenumerationen för att inte längre få e-post från DET GODA SAMHÄLLET.”
  Aldrig i livet säger jag
  Även om jag inte läser varje ord i inläggen skulle jag aldrig riskera att missa ett inlägg som detta
  Verkligen huvudet på spiken
  Tack för att du finns Patrik o måtte dina föreslagna åtgärder bli verklighet

  Gillad av 2 personer

 4. Göran Fredriksson skriver:

  Välfärdsindustrin har otaliga skattefinansierade kravmaskiner med uppgift att hitta på nya utgifter. Kravmaskinernas högkvarter är public service där kravmaskinerna har ett avgörande inflytande. Högkvarteret anses vara så viktigt att det skall finansieras med en ny ”kravmaskinhögkvartersskatt”.

  Inte en dag utan att SVT och SR släpper fram en eller flera kravmaskiner med pigga förslag till nya attacker mot skattebetalarnas plånböcker. Sådana uttalanden från högkvarteret är signalen till den stora massan av kravmaskiner att samordna sig och forma ett effektivt drev.

  Kan kravmaskinernas makt minskas på ett annat sätt än genom att minska dess skattefinansiering?

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   Senaste exemplet var väl, att barn som blir vittne till våld föreslås berättigas till skadestånd.

   Kanske snällt och omtänksamt tänkt, men hur många mer målsägarbiträden, advokater etc. skall engageras och i slutändan blir det skattebetalarna som betalar allt, inklusive skadestånden.

   Vi glider på ett sluttande plan och lite friktion här och var verkar inte kunna bromsa upp trenden.

   Gillad av 5 personer

 5. Henric Ankarcrona skriver:

  Vad ska få politikerna att se hur det förhåller sig och sedan översätta intrycken i konkreta åtgärder?
  Jag är för en gångs skull pessimist.
  Under pågående resa läste jag igår en artikel i Frankfurter Allgemeine författad av professorn i offentlig rätt vid Humboldt- universitetet i Berlin, Bernhard Schlink. Han är tillika professor vid B.C. Cardozo School of Law i New Tork.
  Schlink gör en precis analys av läget i Tyskland efter anstormingen av flyktingar och immigranter. Han ställer frågan om tyska medborgare anser att landet fortfarande är deras.
  Hans vinkel är att respekten för grundlag och rättsväsende måste upprätthållas. Underrubriken till artikeln är ”Polis och skola – det är avgörande för integrationen är hur immigranterna uppfattar vår författningsidentitet och vår nationella identitet (min övers).”
  Inlägg av Schlinks kvalitet finns inte i MSM.
  De är nödvändiga för att våga se vad som pågår i Sverige.

  Gillad av 2 personer

  • ceciliawetzel skriver:

   Bra – precis så – grundlag och rättsväsende.
   Även vård/socialpolitiken är viktig i ett demokratiskt land, tänker jag. Kommer som ”två” iofs, men väl redan rätt given i ett land som inte alldeles nyss fick Obamacare.

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   MSM är som en bindel för våra ögon!

   Folket UPPFOSTRAS, men upplyses inte längre!

   Ni är som små barn, saknar mognad att själva bedöma/ta ställning!!!

   Oops…
   Det är ju barnen som styr)

   Gillad av 1 person

  • Hedvig skriver:

   @ Henric Ankarcrona 30 september, 2017 at 06:51

   ”Vad ska få politikerna att se hur det förhåller sig och sedan översätta intrycken i konkreta åtgärder?”

   Finns i den politiska verkligheten bara ett sätt – att svälja stoltheten – och ge SD-partiet stöd och goda råd. Och lobba för och rösta på detta utstötta parti med sina rasistiska rötter.

   Gillad av 1 person

 6. Eva Danielsson skriver:

  När situationen beskrivs så här sammanfattande, så blir det uppenbart hur svårt läget är. Går det att vända utvecklingen när särintressena har allt att vinna på att fortsätta importera röstboskap och dessutom har lyckats desinformera och indoktrinera stora delar av folket till att se massmigration som något nödvändigt för världen och positivt för självbilden? Och problemen med ökande brottslighet, brister i skola och sjukvård, bostadsbristen, krackelerande ekonomi m m kopplas aldrig till orsakerna, alltså till volymerna av icke-integrerbara invandrare, utan skulle s a s finnas ändå.(!?)

  Det finns ingen gemensam samtida självförståelse av samhället i Sverige idag.

  Förutom en liten skara som röstar på SD och/eller läser alternativmedia, så har övriga folket en bild av att Sverige går ”bra”. Man har vant sig vid att läsa om våldtäkter, skjutningar, bilbränder, Pisaresultat, sjukvårdsköer och taxiförlossningar. Och hedersmord och könsuppdelade skolbussar, badtider m m. Unga vuxna vet knappt om någon annan sverigebild.

  Medelsvensson tror ofta att även muslimska invandrare blir som vi, efter ett tag, och att islam bara är en primitiv variant av kristendom och att jihadister och IS bara är enstaka extremistvildar som har missförstått islam. Att religion är något ”heligt” och att det är intolerant att vara kritisk till islam.

  Islamofobi som begrepp anger att det skulle vara en irrationell rädsla för något som ingen behöver vara rädd för. Tyvärr är islam verkligen något att vara rädd för om man gillar yttrandefrihet, religionsfrihet, tolerans och individuell självständighet, jämställdhet mellan könen o d. Och om man ogillar våld, våldtäkter och avrättningar som metoder att styra folk. Den stora massan av fredliga muslimer skulle tvingas stå bakom allt detta i ett skarpt läge. Dels för att det står i skrifterna och dels för att straffen för olydnad är dödliga.

  Att många politiker liksom olika affärsintressen runt om i världen gärna understödjer marschen mot västvärldens undergång behöver man inte betvivla, även om man inte tror på konspiratoriska nätverk. Det räcker med de egenintressen som t ex Ryssland och några globala företag har i att bidra till att vilseleda. Att söndra, desinformera och destabilisera ger makt och ekonomiska vinster, inte åt folk, utan åt de skrupelfria och förslagna samt åt några ”nyttiga idioter” på olika nivåer. Och det kan bana väg för en ny världsordning med mer centrerad makt som kan avskaffa demokrati och kapitalism.

  Krönikan ger annars bra och nödvändiga förslag på åtgärder att genomföra omgående i vårt land, om man skulle lyckas väcka och omvända tillräckligt många med makt och inflytande.

  Gillad av 6 personer

 7. D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? skriver:

  Jag blir alltid censurerad när jag skriver detta men jag tycker vi skall be amerikanska säkerhetsföretag om hjälp med no-go zonerna. Jag kan inte se hur man kan få ur pk tillräckligt snabbt ur de svenska organisationerna polisen och militären för att nå den nivå som krävs.

  Gillad av 4 personer

 8. A skriver:

  ”Vad händer då?” – Jo det blir värre. Stormakten måste ned på rygg och blotta strupen. Dit är det långt kvar. Det som tar rätt bra just nu, är vad som händer på akutmottagningarna. En tidig föraning.

  Mvh A

  Gillad av 1 person

 9. svenne skriver:

  De tre åtgärderna som Patrik föreslår är ju logiska – och bör genomföras kraftfullt – om det skall gå att vända den nedåtgående trend som Sverige befinner sig i. Men detta kommer att möta stort motstånd från inofficiella makthavare i form av journalister, ”rättroende” artister, diverse tyckare och debattörer som anser sig sitta inne med de kunskaper som är relevanta och värda att beakta.

  Jag tror att vi måste fortsätta att kana nedåt på det sluttande planet tills vi når en smärtgräns där en majoritet av befolkningen har kommit till den insikten att situationen är fullständigt ohållbar. Själv har jag emellanåt trott att det efter något riktigt idiotiskt ingrepp av makthavare på statlig eller kommunal nivå inte kan komma något som är ännu värre. Men det har hela tiden poppat upp nya vansinnigheter så jag har numera slutat att bli förvånad över någonting.

  Tiden för genomförandet av ”de tre åtgärderna” är långt ifrån mogen med tanke på att politikerna känner sig tvingade att dansa efter de inoficiella makthavarnas pipa för att inte beskyllas för rasism, fascism och en vedervärdig ”grundsyn”. Tyvärr så känner jag en stark pessimism beträffande politikernas handlingskraft eftersom pressen att inte pekas ut som ”fientliga mot svaga grupper” ligger som en våt handlingsförlamande filt över deras agerande.

  Gillad av 7 personer

 10. BjörnS skriver:

  Förfallet måste tyvärr fortsätta tills det blir obestriderligt för alla. När inte regeringens pladder om reformer och att Sverige går som en Tesla kan dölja allt det ruttna. Vi är många som ser hur det ligger till men, tyvärr, inte tillräckligt många. Jag tror valet 2022 blir avgörande, inte valet 2018.

  Gillad av 1 person

  • Hovs--hällar skriver:

   @ Bengt —Integrering förutsätter att man har något att integrera TILL.
   Mångkulturalismen f ö r n e k a r att det finns något att integrera till.

   Integrering förutsätter att invandrare lär sig våra kulturella koder, våra värderingar, att man tex. tar kvinnor i hand — och endast SD verkar ha detta klart för sig. Övriga verkar inbilla sig att man automatiskt blir svensk om man åker tunnelbana i Stockholm.
   Rekommenderar att du läser ”Massutmaning” av Tino Sanandaji.

   Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Man hoppas kanske på att de skall kunna genomföra ett nytt ”miljonprogram”. Annars är väl ”skademinimering” deras avdelning – lite friktion på det sluttande planet i bästa fall.

   Gillad av 1 person

 11. Lennart Bengtsson skriver:

  I dagens globaliserade värld som ju är överhetens är det inte klart vad som avses med folket eller das Volk. Det svenska folket som avlönar överheten har blivit skjuten åt sidan – de är inte längre intressanta annat än som öppna hjärtan och vidöppna plånböcker där överheten förser sig för att sedan knuffa givarna i dikesrenen. Överheten har andra och mer högtflygande intressen och man kan inte begära att dessa stora andar skall bry sig om något så efemärt som ett litet obetydligt, en promilles, svenskt folk.

  Gillad av 2 personer

 12. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Tänk om den politiska makten kunde förstå hur Islambestyckad sharia icke är religion utan en antidemokratisk ideologi vars företrädare skyndsamt borde avlägsnas från territoriet.
  Moske’er kunde med fördel omvandlas till kvinnohus, bibliotek, konsthallar.
  Kriminella födda utomlands enkelbiljett till valfritt land, minderåriga kriminella med föräldrar födda utomlands utvisas familjevis.
  Tiggare födda utomlands får skumpa buss hem till östeuropa.
  Idioterna, etablissemangets företrädare födda i Sverige, får vi stå ut med.
  De kan ju alltid skylla på att de ville stresstesta systemet!

  Gillad av 4 personer

 13. Vax skriver:

  ”Händelser på världsarenan sker inte av en tillfällighet. De är skapade, vare sig det handlar om nationella eller ekonomiska frågor. De flesta av dem är iscensatta av de som sitter på pengarna.”
  Denna sanning uttalades av Denis Healy, den förre försvars och -finansministern i Storbritannien.
  https://www.vaken.se/den-verkliga-agendan-bakom-eu/#

  Den verkliga agendan bakom EU är ett federalt Europa, med samma valuta, samma lagar och så småningom en utsuddad självständighet.
  Sjuklövern jobbar ihärdigt för att nå det målet. Med statisten Löfven i spetsen. Numera skuggad av Annie Lööf.

  Gillad av 4 personer

 14. Täbybo skriver:

  Jag tror mig veta svaret på sista frågan, men jag kan inte känslomässigt tänka mig in i den kommande situationen ändå. Det är för ofattbart för en som vuxit upp i det gamla Sverige. Tyvärr talar mycket för att ingen vändning kommer att ske, utan att Sverige blir för evigt förändrat. Jag har redan påbörjat sorgeprocessen och förbereder min familj på en framtid i ett annat land.

  Samtidigt så vill man kämpa mot försämringen, men de flesta på min arbetsplats tycker inte att kejsaren är naken. Det är likadant bland mina bekanta. Vi lever verkligen i det bästa landet och omvandlingen av Sverige är inget som politikerna genomför över huvudet på den välbeställda medelklassen. Till och med moderaterna på arbetsplatsen försvarar ett ökande skattetryck för att omfördela bostäder och bidrag till nya medborgare. De är på riktigt villiga till fler uppoffringar. Hur ska en förändring komma till stånd när opinionen ser ut som den gör?

  Gillad av 7 personer

 15. rudmark skriver:

  T.o.m. barnböckerna har övertagits. (Farfar har fyra fruar, Mormor är inget spöke osv) Stegen är små, men många till utförslöpan. När välfärdskomplexet har fått ut sina pengar för klienterna dumpas de hos kommunerna som får överta omsorgen. Går sakta, men säkert.
  Finns ingen större anledning att hoppas på politikerna, möjligen finns en chans vid valet 2018, men det gäller att rösta rätt och flest.

  Gillad av 3 personer

 16. Erik skriver:

  De poserande lallarna och lallande posörerna kommer inte att vika sig frivilligt.

  Politik av idag är att tycka, känna, tro och uppleva. That’s it.

  Ingen kan föra ett logiskt resonemang eller på ett seriöst sätt väga olika legitima intressen mot varandra. Politiker är helt enkelt i genomsnitt för korkade.

  De tror på fullt allvar att om de bräker ”människors lika värde” så skall all besvärande argumentation i ett slag upphöra.

  Som hade det tyngden hos ”stjärnstopp”.

  Pyttsan.

  Gillad av 5 personer

 17. Lars G skriver:

  Sverige har enorma resurser att sätta in och stoppa utvecklingen. Det som saknas är vilja och mod. Beredskapspolisens står redo att tjänstgöra. Beredskapspolisen vädjar till politiker: Återinför oss som beredskapspoliser!

  Hemvärnet 22000 man, inga problem att samla in 2000 islamister (10 mot 1) och förvisa dom ut ur landet. Dessutom har vi militären, en enorm outnyttjad resurs.

  Det sitter 8000 personer på Migrationsverket och granskar påhittade asylansökningar. Tusentals tolkar och advokater som inget producerar. På Arbetsförmedlingen sitter 14000 personer och administrerar bidrag. Det är säker 100.000 personer i en enorm byråkrati som lever på skattemedel (andra människors arbete) men som inget producerar. Detta samtidigt som det råder enorm resursbrist inom skola vård omsorg polis. Tala om galen resursfördelningen.

  Resurserna finns, det som saknas är politiskt vilja och mod!

  Gillad av 9 personer

 18. olle holmqvist skriver:

  ”Det är ingen tebjudning, som Trotskij sa om revolutioner.” –
  ”Man kan inte göra revolution utan att krossa ägg” -Robiespierre m fl. Patriks uttryck Det Välfärdsindustriella Komplexet” fyller ordens riktiga funktion att när det får ett namn blir det bart för undersökning. Det ”multikulturella” finns inte utan segregation. Fi och hela PK-rättfärdighetsvänstern accepterar muslimska gudstjänster: Kvinnor längst bak.

  Nationsklyvning bör det kallas det som pågår. Vi driver långsamt och gradvis mot ett Apartheidland utan instiftade apartheidlagar. Inmurade medelklass förortsvillor. Organiserade bilar till ridning och tennis. Vakter på skolor och sjukhus. Framtid för vaktbolagen ! Statsministern brukar berätta för SD om när de var ute och ”hajlade”. Hans rådgivare har tipsat om det nya ordet. De tror att folk ska begripa ”rätt”. Ingen begriper alls. Sådan är rådgivarnas fingertoppskontakt med folkdjupet. De av invandring mest sargade fackförbunden, Restauran&Hotell, och Transport, anordnar uppfostringskurser för sina obildade medlemmar. När Anna Lind mördades drog ingen i Präktighets-Kolossaliteten slutsatsen att det kunde vara något fel på invandringen, att vi tar hit folk för tillsvidarelevnad i olycka, elände, framtidslöshet och bitterhet. En kommentar borde fortleva.”På NK kan man inte stjäla en BH utan att åka dit direkt. Men man kan mörda en utrikesminister”.

  Jag bor intill ett invandrartätt område och ser dagligen ett ljus längst borta i tunneln. Konkret:
  Unga invandrartjejer, det bedömer jag efter mellanöstern utseende, och de pratar exotiskt språk, eller oftare svenska med varandra litet uttalsfel. De riktigt demonstrativt pratar svenska. De klär sig som svenska tjejer så att deras kvinnliga kroppsformer syns, normalt, inte provocerande utmanande, deras långa svarta hår sköljer ner på axlarna. När jag 70+ ”snäll farbror” ser på dem ser de tillbaka. Hälsar ofta: ”Hej”.

  Faan vad det känns bra !

  Några sommardagar 1921 bildade en handfull ungdomar på franska flickskolan i franska koncessionen i Shanghaj Kinas kommunistiska parti. Mindre än 30 år senare hade partiet makten i världens folkrikaste land. En liten kil välte det väldiga.

  Min fantasi är att de här begåvade, modiga tjejerna kan fungera som den där kil

  Gillad av 1 person

 19. Nina Möller skriver:

  Ett problem som jag ser det är att vi har yngre generationer i samhället som är totalt indoktrinerade, därtill uppfostrade i en bildningsföraktande skola (inte alla, jag vet, men för många) och extremt bortskämda. Du har själv beskrivit problemet väl i en krönika om ett möte några trettioåriga damer från lalaland.

  Gillad av 3 personer

 20. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Visst är frågan berättigad, när kommer vändningen? Jag kan möjligen bidra med en synpunkt: De exempel som Patrik anger på maktgrupperingar som tappat fästet skiljer sig på en väsentlig punkt från situationen i Sverige. Det som gör det svenska fästet svårare att angripa är att det utgörs av en kombination av en politisk gruppering och en mycket starkt och effektivt organiserad näringslivssektor. Jag vill inte påstå att större delen av näringslivet lever i symbios med politiken men en ganska stor del gör det.

  Gillad av 4 personer

 21. Hortensia skriver:

  Briljant, Patrik. Ifall den förda politiken inte snarast läggs om, för att anständigt tillvarata det misshandlade svenska folkets intressen av att överleva och framleva sina dagar i ett återigen tryggt och demokratiskt land, väntar massemigration av pursvenskar, inbördeskrig och evig diktatur…

  … så hur snart kan du börja din politiska bana med att bistå det enda etablerade parti, som från början har haft vanliga, hederliga svenskars bästa för ögonen? Hoppas Åkesson kontaktar dig och andra tiotaggare (om han inte redan har gjort det?) så att gamla Sveriges framtid kan säkras.

  Med dig som inrikesminister, Merit Wager som migrationsminister, Johan Westerholm som utrikesminister, Eddie Råbock som kulturminister och hjälp av hederliga M- och KD-are (som bör inneha enbart svenskt medborgarskap) borde vänsteraktivistiska myndigheter kunna betvingas.

  Gillad av 5 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Lägg till Helena Edlund på Försvar e Vård!
   Större insikt än hos nuvarande finns!

   Ann Heberlein o Hanif Bali andra starka namn,
   några vettiga moderater krävs för samarbetets skull!

   PS Några av mina upprepade förslag tycks ha vunnit gehör)

   Merit skulle kanske ta över Migrationsverket?

   Gillad av 2 personer

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Tror att Johan med största glädje skulle acceptera en post som Utrukesminister)

    Jag har fört fram den tanken på ledarsidorna.se upprepade gånger!
    Fått like vid publiceringen också!
    Alltså inte blivit REFUSERAD)

    Johan har gjort ett hästjobb,
    för att avslöja fulspelet bakom kulisserna!!!

    Gillad av 3 personer

   • Hortensia skriver:

    Ja, Jan, lysande Helena Edlund är absolut ett ministerämne, liksom underbara Inga-Britt Ahlenius och nyvakna Ann Heberlein, men ensamkommande Hanif Bali behöver, enligt min uppfattning, växa till sig en smula – och kanske hinna göra sig av med något överlopps medborgarskap?

    Johan Westerholm har möjligtvis inte förstått det ännu, men han skulle definitivt kunna göra större nytta för fosterlandets demokrati, yttrandefrihet och utrikesförbindelser i stadigt växande Sverigedemokraterna än någonsin i rätteligen krympande Socialdemokraterna.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Jag har tänk som du. Men Westerholm har en mor som är äldst i riksdagen och hon verkar hålla koll på honom. Det är nog hon som hindrar flytten.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    ”Nyvakna” Ann Heberlein? Som bara för tre år sedan uttryckt stor förståelse för vänstervåldet mot SD.

    Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Hortensia!

    J W, Still in denial)

    Men fast avståndet ofta som vi vet,
    inte är precis jättestort…

    Helena skulle bli en utmärkt Minister!

    I-B A hade man gärna sett i någon position,
    svårt att säga var)
    Men vi har dessvärre åldersnoja i Sverige!

    Statsminister vore en kul tanke!

    Gilla

 22. Obs skriver:

  Fakta flyr, när ideologin styr
  Även om dessa kritiker senare har fått allt större faktaunderlag, så låtsas ansvariga politiker att det regnar. Bortförklaringarna står som spön i backen.

  Till slut när konsekvenserna av deras oansvariga flyktingpolitik sprider sig i hela samhällskroppen, med minskat väljarstöd, personliga lidanden, sviktande ekonomi, undanträngningseffekter tvingas man tänka efter. Inte på förändring av politiken, utan på hur reaktionerna skall dämpas.

  Då först börjar man tala om ökade resurser för åtgärder, trots att de gamla inte åstadkommit ett dugg.

  Gången är den vanliga med först förnekelse av problemen, svartmålning av kritiker och när problemen runnit ut i hela samhället, då kan man tillsätta en utredning, som får ta lååååång tid, trots att varenda kotte vet vad som behöver göras.

  För den politiska eliten handlar det om att skydda den internationella prestigen och då är alla medel tillåtna.

  Förslag om organisationsförbud och inskränkning av yttrandefriheten har fått ökat gehör bland de korrekta, men det är en farlig väg att beträda.

  Fokus ligger nu enbart på nazisternas planerade och ifrågasatta demonstration under bokmässan i Göteborg till helgen.

  Kanske en välkommen händelse för regeringen att flytta fokus från egna oegentligheter och få framstå som ansvarstagande och godhetens försvarare i sin kamp mot Nya Tider inomhus och nazister utomhus?

  http://word.harrietsblogg.se/

  Gillad av 2 personer

 23. Sixten Johansson skriver:

  Sjuklövern och resten av makteliten är samlad på en fotbollsplan omgärdad av ett högt plank. Utanför en kortsida står SD i en klunga. Folket fyller nejden, vissa hejar på översittarpartierna, andra på SD. Utanför står en lång rad dissidenter, som kan beskriva läget utifrån erfarenhet och kunnande. Men makteliten släpper varken SD eller frispelare innanför planket. De få alarmisterna på planen kapslas in, får inte påverka dem som kan styra spelets utgång.

  Hur det gått till kan vi bara gissa. Men makteliten har bundit sina händer och fötter, ser bara genom en smal synfälts- och tankespringa och deras spelregler tillåter bara myrsteg och lite viftande med antennerna. De ser sitt spelfält som demokratiskt på samma vis som många nordkoreaner, men den stora skillnaden är att svenskarna saknar ledare, bara har inpiskare i laget.

  Vi har mindre än ett år kvar till valet. Ska vi tro att myrkrypande, myrögda översittare utan ledaregenskaper plötsligt bryter sina kollektiva bojor, ser hela verkligheten, åsidosätter invanda spelregler och börjar hux flux agera så kraftfullt som läget kräver? Hur ska ett grovt misshandlat SD på kort tid både kunna rehabiliteras och få tillräcklig auktoritet, styrka och träning för att påverka spelet och börja vända hela det destruktiva, självgående maskineriet?

  Visst spanar vi efter svarta svanar och speländrare och satsar nog allt som är rimligt. Men vi måste tänka efter hur och var vi gör mest nytta. Även ensamvargar behöver vänner, vatten, mat och värme.

  Gillad av 1 person

 24. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  En sak torde alla härstädes närvarande erinras om, nämligen det bistra faktum att vad än våra mefistofeliska makthavare ärnar företaga sig, så inte fan är det av omsorg om svenska folket. Avseende de statskonstnärligas strävanden torde dessa ligga på ett avstånd av 9,46 biljoner kilometer från gemene man och valdeltagare – således ett ljusårs distans från de verkliga uppdragsgivarna.
  Vik således hädan, vådliga villfarelser!
  Andreas 🙂

  Gillad av 1 person

 25. Werner von Winkelbaum skriver:

  Francois Mitterrand gjorde en kovandning nar han insag att hand socialistiska politik korde Frankrike ned mot botten.

  Varfor ar samma omtankande inte mojligt i Sverige? Avsaknad av intelligens bland vara folkvalda?

  Gillad av 1 person

 26. Jan Ahlström skriver:

  Så rätt tänkt men inte ngn av de som är satta att företräda svenska folket, och se till vårt bästa, kommer att under valrörelsen ta rejäla tag i dessa fem mkt nödvändiga åtgärder du tar upp.
  Visst, man kommer att debattera problemen (och se dem som utmaningar) men inte ngn kommer att leverera förslag på åtgärder så att vi ens kan skymta ljuset i tunneln.
  Det blir det vanliga tjafset med ”ordning å reda, allas lika värde, vi satsar …miljoner på polisen, inte ställa grupper mot varandra, nazistiska rötter, stora utmaningar” osv osv.
  Utmaning enl Wiktionary: Något som utmanar, något som behöver ansenlig ansträngning/men som ändå attraherar.
  Alla utmaningar regeringen ser framför sig, är dessa något man blir attraherade av, eller används ordet utmaning felaktigt?
  Vad är så attraherande med asylinvandringen från MENA-länderna?

  Gillad av 1 person

 27. uppstigersolen skriver:

  Häromdagen skrev Patrik att invandrarna var välintegrerade. De hade snabbt lärt sig hur man försörjer sig i Sverige. Gapa och skrik så kommer bidragen ramlande. Pengarna finns som vänsterpacket brukar säga. Nu säger Patrik att vi ska kasta ut dessa välintegrerade. Eftersom de inte arbetar så verkar det som om man genom att ta bort bidragen så drar de. Eller som nån kommenterade tidigare här idag. Använd beredskapspoliser, militär m.m. för de som trilskas. Sen tycker jag att de som gillar invandrarna får åka med ”på köpet” så blir jag glad och de blir glada.

  Gillad av 1 person

 28. Petrus skriver:

  Jag tror inte på förklaringsmodellen med det välfärdsindustriella komplexet. De etablerade partierna, inklusive moderaterna, tyckte likadant även innan staten började strö ut pengar till privata HVB-hem, friskolor, asylboenden osv. De har alltid varit för vidöppna gränser. Carl Bildt intervjuades i Invandrare & Minoriteter av David Schwarz i mitten/slutet på 80-talet. Bildt sade i intervjun att Palme blev generad när moderaterna angrep honom för främlingsfientlighet när Palme försvarade sossarnas och LO:s stopp för den utomeuropeiska arbetskraftsinvandringen (som kom år 1971). Moderaterna rev också upp sossarnas Lucia-beslut när man kom i regeringsställning år 1991. Moderaterna har alltid varit värre än (s) när det gäller invandringen såvida inte (s) varit beroende av Miljöpartiet.

  Etablerade partier i det mer kapitalistiska USA har också varit för vidöppna gränser i 50 år. Mexikaner har strömmat över gränsen och t o m kunnat ta ut körkort utan att deporteras. Några få avvikande politiker på toppnivå har funnits ungefär som i Europa.

  Problemet har i stället varit de som kontrollerat medierna. Du har en minsta gemensam nämnare mellan de privata medieägarna i USA och Sverige. Detta påverkar även stats- och stiftelseägda medier där journalister och chefer vill ligga bra till hos de medieägare som har någon slags politisk agenda. Denna miljö har också skapat mer gynnsamma förhållanden för mediepersoner som vill lassa in så många invandrare som möjligt att agera som grupp.

  Gillad av 1 person

 29. Petrus skriver:

  Måste också säga några ord om Engellaus förslag till åtgärder.

  Jag tror inte att det spelar så stor roll om det står i grundlagen att Sverige är ett mångkulturellt land. Poängen med detta är väl att detta innebär att Säpo, MUST och FRA därmed får bättre laglig grund för att spana på mer moderata invandringskritiker som säger sig vara mot ”mångkultur” i stället för rasblandning. Bidrag till olika etniska organisationer tror jag heller inte spelar någon större roll.

  En lagstiftning typ den danska som försvårar för folk att plocka hit sina anhöriga kan kanske kapa ner invandringsvolymerna en del. I alla fall så länge de partier som stödjer sådana regler har majoritet i riksdagen.

  Att skicka tillbaka folk som inte får uppehållstillstånd och dumpa dem någonstans i Afrika borde vara lätt. Israel kan göra detta utan att få sitt frihandelsavtal med EU upphävt. De behöver heller inte bevilja några uppehållstillstånd till personer från Afrika eller Mellanöstern. Ett land som Sverige kan dock kallt räkna med att inte få sälja en enda skruv eller trädpinne till EU med samma politik. Tyvärr.

  När det gäller no go-zonerna vet jag inte hur stor roll det spelar om de är kvar eller inte. Jag tycker att det borde vara viktigare att vi andra får bryta oss loss från no go-zonerna och idiot-Sverige än att ta kontroll över no go-zonerna. Om folk i Tornedalen och Malmfälten hade velat bryta sig loss från moderlandet precis som en hel del i Skottland och Katalonien vill så hade jag okejat detta.

  Gillad av 1 person

 30. Petrus skriver:

  Kom på ytterligare en sak.

  Jag vet inte hur stor roll det egentligen spelar om man har en genomtänkt integrationspolitik eller inte. I slutet på 60- och början av 70-talet behövde vi ingen integrationspolitik.

  Integrationspolitiken är väl viktigast för de invandrare som bor i no go-zoner men inte riktigt trivs där. Första generationens invandrare som är för gamla för att lära sig språket och i tillräckligt ung ålder få en gångbar utbildning kan man nog inte göra så mycket åt. Där är nog pizza-branschen alternativet, typ. Och den är full. 2:a generationens invandrare kan däremot integreras om de får en hyfsad utbildning. Lugna och skötsamma 2:a generationens invandrare bör kanske få gå i speciella klasser. Speciellt lugna invandrarflickor borde kunna tas tillvara. Lärare som kan svenska språket kan få undervisa via nätet. Förr var det kanske enklare att göra produktiv arbetskraft av 2:a-generationare. De iranier och irakier som kom för 30 år sedan tillhörde i regel medelklassen och övre medelklassen. Frågan är hur lätt det kommer att gå att göra produktiv arbetskraft av dagens somalier och folk från de lägre samhällsklasserna från Mellanöstern.

  För svennarna spelar det en viss roll, men kanske inte avgörande roll, hur välintegrerade invandrarna blir. Tobias Hübinette är kulturellt helt svensk. Pappan till halvpalestiniern Khaled O*** som högg ihjäl Daniel Wretström var chefstjänsteman. Attityden till svennarna tror jag är viktigare än graden av integration.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Tjejerna är anpassningsbara,
   MENAR Du?

   Skulle kunna bli svenskar…

   De kommer från en KLANKULTUR…

   Har Du hört talas om ”Balkongflickor”?
   Fadime o Pela…
   Dessa tjejer riskerar livet om de fraterniserar med ”FIENDEN”

   Då går Du på den stora PK-myten!
   Vänta bara, NÄSTA generation blir ”svenskar”…

   Möjligen?

   Om vi rev VARENDA MOSKÉ i landet,
   slängde ut varenda Imam!

   Där sprids giftet som förhindrar ett närmande!!!

   Gilla

   • Petrus skriver:

    Till Jan Bengtsson:

    Vet inte om jag menade att de blir svenskar. Det har ju pratats om att ersätta det svenska medborgarskapet med EU-medborgarskap. Vissa vill också fasa ut svenskan och ersätta den med engelskan, ungefär som samiskan fasats ut hos samerna i Jokkmokk och finskan i Tornedalen.

    Att bli västerlänning är dock en annan sak. Det var dock inte detta jag avsåg. Tror inte att tjej-muslimer blir mer västerlänningar än muslim-killar som lyssnar på hip-hop, krökar ibland och roar sig med svenska tjejer. Däremot verkar de ha lättare att sitta still och göra som läraren säger. Det gör att de kan lära sig saker och bli användbara som arbetskraft. Även en tjej som envisas med huvudduk kan bli användbar som arbetskraft. I vården skulle man kanske kunna ha någon specialanpassad engångs-huvudduk som påminner om de huvudbonader katolska nunne-sjuksystrar brukade ha. Vanliga icke engångs-huvuddukar är dock inte lämpliga av hygienskäl.

    Gilla

 31. Göran Boström skriver:

  Patrik, du skriver inte ens SD har någon handlingsplan….
  SD har dock en bättre förutsättning att skapa en handlingsplan därför att SD som enda parti inte behöver ompröva och underkänna sin tidigare politik i frågan.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Framförallt om man har inflytande/makt…
   Men ensamma lär man inte få bestämma…

   Så kompromisser krävs!

   Men säger M som Kristersson,
   vi kompromissar inte med VÅR VÄRDEGRUND…

   Då sitter man nog på en alltför hög häst!!!
   Dags att komma ner på jorden igen!

   Gilla

 32. Petrus skriver:

  Ytterligare några ord om att attityden till svennarna kanske är viktigare än graden av integration.

  Frågan är vilken sorts 2:a-generations-invandrare vi får med en ökad grad av integration och assimilation? Blir resultatet personer typ Mohamed Omar eller t o m Bechir Rabani? Eller blir resultatet figurer typ Tobias Hübinette eller Khaled O***?

  Svarta i USA har samma religion och kultur som de vita i USA. Ändå är det livsfarligt för en vit person att gå in i ett svart område. Svarta tycker också i regel att rätten att diskriminera vita kristna är självklar. Medierna (som ägs av vita men inte kristna sådana) försöker i möjligaste mån hetsa de svarta mot den vita, kristna befolkningen och påminner dem dagligen om slaveriet (men inte om vilka som ägde slavskeppen och var slav-grosshandlare). Kombinationen av ett krasst, kortsiktigt egenintresse i kombination med medieägare som dagligen, på ett subtilt sätt, hetsar mot de vita kan helt klart ge problem. Bechir Rabani har varnat för konsekvenserna.

  Med en muslimsk identitet hos invandrarna har de i viss mån en egen agenda, inte den som medieägarna sätter. Med islam har vita kristna trots allt ett visst skydd av koranens ord om ”bokens folk”. Motsvarande skydd har inte vita bönder i Sydafrika haft. De kristna kulakerna i f d Sovjet hade heller inte detta skydd (Stalin påbjöd efter kriget inte utrotning av gruppen bönder i Polen, som innehöll litet olika sorters folk, men däremot i Jugoslavien vilket dock Tito inte gick med på).

  Gilla

 33. csaba43 skriver:

  Det finns ett ord,begrepp som används flitigt av alla ”integration”. Jag som kom till Sverige 66. Dagen efter ankomsten började jag på Kockums med att bygga båtar. Företaget placerade mig i en barack och samtidigt anmälde mig på bostadsförmedlingen. De underrättade mig om att väntetiden på lägenhet var ca 13-år. Ja vad vill jag med denna korta bakgrund säga? Ju alla oas förklaringsgrund som själva valt att utan tvång komma till Sverige har att själva anpassa sig till det nya landet och inte tjafsa om integration. Ni etniska svenskar och jag som skötsam medborgare skall be alla andra som inte vill bli en del av Sverige att dra åt h……e,dit peppar växer! Sluta dalta med de ovilliga. Säg frankt och högt till dem att ni har inget här att göra. Alla vuxna som inte kan, vill försörja sig själva skall obönhörligen förvisas från riket.

  Gillad av 3 personer

 34. Björn skriver:

  Det finns bara en framkomlig väg; De lägsta pensionerna för svenskar som arbetat i Sverige hela sitt liv, höjs till rimliga belopp, skatterna sänks på arbete, ALLA sociala bidrag sänks radikalt eller tas bort helt, och kontantbidrag ersätts med nån form av kort eller kuponger! ”Vinsten” investeras i fler och bättre betalda poliser, för att stå emot de förväntade protesterna och upploppen i de nuvarande ”bidragsparadisen”; förorterna! På sikt kommer detta att medföra en för landets överlevnad, nödvändig återvändarvåg till respektive hemland!

  Gilla

 35. Björn K skriver:

  Kombinationen av nationell självutplåning och humanitärt-moraliskt storhetsvansinne är grunden för det som så bra beskrivs i artikeln. Svaga ledare som inte klarar av att ta kommandot utan bara kortsiktigt röstmaximerar och däremellan fattar panikbeslut när man helt tappat kontrollen. Frågan är om inte det verkliga raset kom med Reinfeldt och hans gäng. De som virrade bort ett traditionellt konservativt parti till någon slags mittenliberalsocialdemokrati med tokliberala inslag. Man gav bort migrationspolitiken som sedan havererade till MP. Detta för att få behålla makten. Total avsaknad av ansvar och respekt för landet och dess befolkning.

  Gillad av 2 personer

 36. Olle Reimers skriver:

  En person som på allvar satt sig in i hithörande frågor är Douglas Murray. Han har skrivit en bok i ämnet som handlar om Europas märkliga självmord.

  Hans tes är att frågan är större än invandring och islam. Det handlar enligt honom om att vi uppfattar att vi har kommit till vägs ände vad gäller civilisationsutveckling. Då finns det också en grogrund för att förmå alla andra att komma hit och ta del av vår mjölk och honung.

  Om han har rätt i detta är vi räddningslöst förlorade. Douglas Murray menar att vi redan är förbi ”the tipping point”. Gatubilden har redan förändrats till den grad att ingen återvändo finns utan våldsanvändning.

  Betänk om följade föreställningsvärld är den förhärskande hos beslutsfattare.

  1.Varje individ är ett blankt blad.

  2. När en sådan individ kommer till den europeiska kulturen gör hon den omedelbart till sin egen.

  3. Vi har ändå en existensiell skuld till alla andra som inte har fått åtnjuta den västerländska kulturen.

  Frågan är alltså om vi kan ändra på beslutsfattarnas föreställniingsvärld. Man kan bli pessimist för mindre.

  Gillad av 2 personer

 37. weasel skriver:

  ” För det tredje måste en genomtänkt integrationspolitik utarbetas och sättas i verket.”

  Den läsare som skulle vilja integreras i det somaliska samhället och i den afghanska kulturen räcker upp en hand ?

  Och nu kan de 99,99 procenten som INTE räckte upp en hand fundera på varför människorna från Mogadishu och Kabul skulle vara så särskilt sugna på att integreras i det svenska samhället och den svenska kulturen….

  Gilla

 38. MartinA skriver:

  ”För det tredje måste en genomtänkt integrationspolitik utarbetas och sättas i verket.”

  ”Integration” betyder att använda svenskarnas skattepengar till att förstärka utlänningarnas förmåga att konkurrera ut svenskarna från arbetsmarknaden. Aldrig säger jag. Aldrig aldrig aldrig aldrig.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.