Gästskribent Hans Kindstrand: Dogmer i upplösning – sanningar som förflyktigas

En fråga som ständigt återkommer i diskussionen på DGS är ”Hur kunde det bli så här?” Att utmejsla relevanta och hållbara sanningskriterier är tänkandets första och kanske största svårighet. I Sverige har Axel Hägerström (1868 – 1939) och hans idé om ”värdenihilism” haft ett inflytande på samhällsutvecklingen, som enligt min mening inte rönt tillräcklig uppmärksamhet.

Upplysningstanken innebar att sanningen inte längre kunde utrönas genom bibelstudier eller i samtal med Gud. Hägerström (prästson med examen i teologi och filosofi) tog fasta på detta och sökte därför andra sanningskriterier. Hans idé – värdenihilismen – innebär i korthet att ett värdeomdöme aldrig kan vara sant eller falskt. Ur den tanken kunde man sedan härleda nya tankar. ”Talet om att en ny lag skulle kunna kränka äganderätten är lika meningslöst som en papegojas pladder”, sa socialdemokraten och juridikprofessorn Vilhelm Lundstedt (1882 – 1955), som med stor entusiasm drev Hägerströms idéer.

En rättighet har enligt den idén bara det innehåll som Sveriges riksdag vid varje tidpunkt genom lag bestämt. I förlängningen – vad som är gott och vad som är ont – beslutas i lag av Sveriges riksdag.

Sannolikt är det arvet efter värdenihilismen som gjort att ”postmodernismen” vunnit en så stark ställning just i Sverige.

Mot bakgrund av vad som sedan hände i bland annat Nazityskland och Sovjetunionen, finner jag den tanke som värdenihilismen bygger på ytterst motbjudande. Samtidigt framstår den dessvärre som intellektuellt oantastlig. Till dess försvar måste även nämnas att när den utformades fanns vare sig FN-deklarationen eller Europakonventionen. Värd att citera är en av Lundstedt framförd förhoppning: ”Genom att lagar stiftades och konsekvent tillämpades utvecklades en allmän moral i samhället som manifesterades i laglydnad” (Svenskt Biografiskt Lexikon band 24 sid 376). I efterhand kan man konstatera att den förhoppningen inte infriats.

I detta sökande efter sanningskriterier framträder ett annat fundament – dogmer.

En dogm är något förenklat en kollektiv fördom, en absolut sanning som inte kan motbevisas och som är, mer eller mindre, allmänt accepterad. Det finns ett flertal dogmer vars sanningshalt vi sällan reflekterar över och som vi tar för självklara sanningar. I det här sammanhanget är det två dogmer som haft stor betydelse. Att ”Sverige är en demokrati och att Sverige så skall förbli” och att ”Sverige är en nationalstat, suverän inom sitt territorium”. En dogm kan inte ifrågasättas med logiska argument. Före rösträttsreformerna för hundra år sedan kunde man nog ställa frågan ”Menar du verkligen att en imbecill träskalle ska ha samma rätt till politiskt inflytande som en professor i statsvetenskap?”. Frågan skulle ha uppfattats som relevant och bemötts med sakargument. I och med att demokratibegreppet etablerats som dogm, är den frågan inte tillåten i ett seröst samtal, och så måste det nog vara. I ett samhälle måste det finnas absoluta sanningar som inte ständigt ifrågasätts, om gemenskapen skall fungera.

Vad som hänt under senare år är att dogmerna om demokrati och suveränitet inte längre uppfattas som absoluta sanningar. Demokratin är utsatt för såväl inre som yttre tryck. Det inre trycket representeras av SD. Imbecilla träskallar må ha rösträtt, liksom professorer i statsvetenskap, men om de röstar på SD ska ingen av dem ha något inflytande över svensk politik. DÖ är en motbjudande illustration av att alla röster i ett demokratiskt val inte har lika värde, vilket strider mot demokratins fundamenta. Globalisering och EU-medlemskap innebär att ett flertal beslut saknar medborgerlig demokratisk kontroll och innebär dessutom, med nödvändighet, att dogmen ”Sverige är en nationalstat, suverän inom sitt territorium” inte längre beskriver verkligheten.

Dessa två dogmer – helt avgörande för att vi i grundläggande samhällsfrågor inte ska behöva ägna kraft åt frågan ”Vad är sant?” – existerar inte längre som sanningskriterier.

Till detta kommer poltikerkollektivet återkommande och misslyckade försök att introducera nya dogmer, det vill säga sanningar som inte kan motbevisas med hänvisning till faktiska sakomständigher. En dogm fungerar emellertid inte som sanningskriterium, om det är uppenbart att ”sanningen” är ett påhitt, grundat på önsketänkande, och som inte tål att konfronteras med verkligheten.

En del av den sanning som förklarar vår verklighet har förflyktigats, på grund av poltitisk naivitet, politisk ignorans och en förändrad verklighet.

Hans Kindstrand är advokat med stort intresse för samhällsfrågor.

44 reaktioner på ”Gästskribent Hans Kindstrand: Dogmer i upplösning – sanningar som förflyktigas

 1. Lilla fröken PK skriver:

  ”DÖ är en motbjudande illustration av att alla röster i ett demokratiskt val inte har lika värde, vilket strider mot demokratins fundamenta. Globalisering och EU-medlemskap innebär att ett flertal beslut saknar medborgerlig demokratisk kontroll och innebär dessutom, med nödvändighet, att dogmen ”Sverige är en nationalstat, suverän inom sitt territorium” inte längre beskriver verkligheten.”

  Hur många svenskar är bekymrade över detta sakernas tillstånd, så pregnant beskrivet av Kindstrand?
  Knappast majoriteten av våra valda ombud. Var det inte den självsäkra Annie Lööf som tom ville upphöja DÖ till lag, och därmed upphöja DÖ till dogm?

  Gillad av 6 personer

  • Peter M skriver:

   Den gode Annie har läst Ayn Rand. Tyvärr väldigt selektivt. Hon uppfattar sig vara en av hjältarna i en roman av Rand. En med upphöjda moraliska principer och att hon kommer att bli hjälteförklarad om hon håller fast vid sina principer.

   Dumma människor bör inte läsa Rand.

   Gillad av 7 personer

  • gmiksche skriver:

   Annie Lööf är dessutom universitetsutbildad jurist. Hon kan inte ursäktas med att hon inte förstår vilken skada PKs agerande åsamkat rättsstaten. Hon är en av dess främsta dödgrävare.

   Gillad av 1 person

 2. JAN BENGTSSON skriver:

  Nog finns det nya dogmer…

  Mångfald o Flyktinginvandring är den största välsignelse för Sverige,
  oavsett närmast obefintlig utbildning o totalt divergerande kulturer…

  Finns det någon nation/samhälle som kan uppvisa ett praktiskt exempel exempel???

  Identitetspolitiken är fullständigt misslyckad,
  både här och överallt annars!

  DEN DOGMEN är snart totalt söndersmulad/avslöjad…
  Förhoppningsvis!

  Annars är vi snart INTE LIKA MYCKET VÄRDA som historiskt jämförbara länder!!!

  Fallet fortsätter, speciellt kvaliteten avs i utbildningssystemet!!!

  Gillad av 6 personer

 3. malmobon skriver:

  Vem kan säga emot sossarnas slogans ”Arbete åt alla”? Har detta någonsin hänt? Ren propaganda som aldrig kommer hända i verkligheten.
  Därefter har vi deras ”Frihet, jämlikhet, broderskap”. Tagen från franska revolutionen och naturligtvis skall den kryddas med kampsången ”Upp till kamp”. Effektiv i 1:a maj tågen.
  Samhörighet är den gemensamma nämnaren som ger en bild av att detta är det rätta.

  Läste sossarnas värdegrundförklaring häromdagen vad som menades med frihet, jämlikhet, broderskap och sammanfattningsvis får vi frihet genom skatter, jämlikhet har vi inte fått på 100 år, broderskap är att ta hand om ALLA, inte din granne som det står i Bibeln. Hela världen.
  Hur sannolikt är detta?

  Därefter har vi propaganda apparaten med tidningar som Arbetarbladet, Aftonbladet och naturligtvis public service som lök på laxen.
  Lite roligt att Arbetarbladet skriver att fransmännen har ännu inte uppnått sina frihet, jämlikhet, broderskap och smutskastning-lögner som vid upprepning kan uppfattas som sanningar mot SD och nu även KD. http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/frihet-jamlikhet-och-broderskap

  Bra artikel.

  Gillad av 1 person

 4. Bo Svensson skriver:

  Kraven på en rättsordning som förtjänar respekt är överskådlighet, konsekvens, att den ger framlängesutveckling och överensstämmer med vad som allmänt uppfattas som rätt och fel.

  Gillad av 1 person

 5. Aha skriver:

  Intressant att få ett politiskt skeende inplacerat i ett system av dogmer och som i det här fallet sätter etablissemanget på pottkanten när det gäller DÖ och etablissemangets demokratiska sinnelag. Dogmer kommer och går (så är ej fallet med matematikens motsvarigheter; axiom).

  När det gäller andra/kommande dogmer så tänker nog många med mig på dogmen ”allas lika värde” som används för att stöta bort de som man anser inte respekterar den normen.
  Förutom ett visst användande i Norge (?) lär vi vara ensamma i världen om att använda denna dogm vilket väl ändå borde stämma till eftertanke.
  Det intensiva användandet av den dogmen liksom andra vardande dogmer, som f.n. ligger i floskelstadiet ger Sverige en anstrykning av hjärntvätt, ett slags Nordkorea light.

  Floskelsamling;
  – man kan inte ställa grupper mot varandra
  – vi äger inte Sverige
  – får bara invandrarna jobb så löser det sig
  – vi har råd, vi är rika
  – aldrig har så många varit flyktingar
  – så här har det alltid varit, vi bara pratar mer om det idag

  Gillad av 2 personer

 6. MartinA skriver:

  Nation betyder folk. Ett folk är en grupp människor som ser tillbaka på en delad historia och som känner sig besläktade med varandra. Staten sverige förnekar att vi svenskar ens finns. Den hävdar att svensk är den som fått ett papper av staten. Därmed har nationalstaten avskaffats. Sverige är en stat som bekämpar sin nation. Och där svenskarna snabbt är på väg att bli i minoritet. Användandet av termen ”nationalstat” i artikeln framstod för mig som ytligt och ogenomtänkt.

  Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Jo, sen har för all del ”nation” börjat användas i betydelsen ”stat” eftersom nationalstaten var så framgångsrik.

    Men framförallt när man använder begreppet ”nationalstat” så betyder nation folk. Eftersom annars skulle begreppet betyda ”statstat” vilket ju vore löjligt. Och ohistoriskt. Användandet av begreppet nationalstat i artikeln tyder på läsning utan eftertanke, för att parafrasera Magliabechi.

    Gillad av 1 person

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Osökt kommer man att tänka på begreppet ”den svenska ankdammen” och det kan ju kännas tryggt mitt i all oreda att vissa saker finns kvar oförändrade. I Wikipedia kan man läsa:

  • Ankdamm kan betyda: en mindre fågeldamm, ofta i en park eller en trädgård.
  • En benämning på en efterbliven eller stillastående miljö. Exempel: ”Lilla Sverige är en ankdamm” eller ”Nyheten väckte uppseende i den Svenska ankdammen”.

  Den svenska ankdammen roterar nu hysteriskt kring bokmässan där alla tyckare ängsligt sneglar på varandra (Janne J undantagen) för att inte trampa fel. Så i den meningen lever uppenbarligen nationalstaten och dess ankdamm kvar, kemiskt ren från influenser utifrån med undantag för FNs konventioner.

  68-generationen befinner sig på höjden av sin karriär, en karriär som märkligt nog inleddes med ifrågasättande av fördomar, denna generation och dess följare är nu mästare i att formulera nya fördomar.

  Typexempel på debattklimatet i Sverige är hämtat från bokmässan:

  EXPRESSEN DEBATT: HUR STOPPAR VI JOURNALISTHATET?
  Ett samtal om medieetik och om hur seriösa medier ska möta konkurrensen mot hatsajter/fejknyheter och det politiska lägets påverkan på synen på journalister.
  Medverkande: Bara vi som känner oss trampade på tårna men som står över alla andra.

  Gillad av 3 personer

  • OT skriver:

   kväll debatteras Nya Tider och Bokmässan, men som vanligt får vi som berörd part inte vara med.

   Det är talande vilket ramaskri det blir när en utställare av flera tusen på Bokmässan tar ett kliv utanför åsiktskorridoren.

   Den åsiktskorridor som bland andra Ann-Charlotte Marteus på Expressen för två år sedan vittnade om i krönikan ”Det är jag som är åsiktskorridoren”.
   Där erkände hon att etablerade medier i decennier mörkat obekväma fakta och förvrängt nyhetsrapporteringen så att den ska passa deras politiska agenda. ”Enkla fakta klassas alltså som ondsint ’retorik’. Verkligheten är – fascistisk?”, förklarade hon, och det gäller i högsta grad än.

   Nu har våra värsta motståndare beslutat att anordna en egen bokmässa där de kan få vara ifred från andra åsikter, där de slipper konfronteras med obekväma fakta.
   Där kan alla stå och stampa i samma åsiktskorridor och berömma varandra för det. Jag tror inte att någon kommer att sakna dem.
   Vavra Suk Nya Tider

   Gillad av 6 personer

 8. oppti skriver:

  Dagen inleddes med p1 tankar för dagen. Där berättades om hur 4 olika företrädare för olika närbesläktade religioner utfrågades av skolungdomar.
  En Kristen , en Muhammedan, en Jude och en Ateist tillfrågades olika syn på världen-för att visa hur lika de ser på den.
  Min fråga på morgonkvisten skulle vara:
  Vilken religion kan man välja att bekänna sig till?
  Vilken får man välja att ta avstånd från?
  Kan man bli Jude?

  Gillad av 1 person

 9. Pär Engström skriver:

  Historien upprepar sig.
  Under andra världskriget var SKP (Sveriges kommunistiska parti) det enda riksdagsparti som inte fick sitta med i Per Albin Hanssons samlingsregering.
  Och 2014-2015 fick vi DÖ.

  Dvs. DÖ är inget nytt fenomen – även tidigare har det visat sig att inte alla medborgares röster väger lika mycket i en demokrati.

  Gillad av 1 person

 10. Jonas Nilsson skriver:

  Tack för intressant reflektion.
  Dagens bloggare: ”Upplysningstanken innebar att sanningen inte längre kunde utrönas genom bibelstudier eller i samtal med Gud. Hägerström (prästson med examen i teologi och filosofi) tog fasta på detta och sökte därför andra sanningskriterier. Hans idé – värdenihilismen – innebär i korthet att ett värdeomdöme aldrig kan vara sant eller falskt. Ur den tanken kunde man sedan härleda nya tankar.”
  NE inleder sin artikel om Hägerström: ” Hägerström fick sin skolning i Uppsala under boströmianismens epok och kom också tidigt i kontakt med Kant och den samtida tyska nykantianismen. Även 1880-talets radikala kulturdebatt influerade honom.
  Grundstenen till sin mogna filosofi lade Hägerström med Das Prinzip der Wissenschaft (1908), fullföljd med bl.a. Botanisten och filosofen (1910) och Selbstdarstellung (1929). Här vände han sig mot varje form av subjektivism och framhöll bestämdhet, självidentitet och motsägelsefrihet som kriterier på sanning och objektivitet. Det materiella verklighetssammanhanget i tid och rum förklarades vara det enda tänkbara. Den idealistiska metafysiken förkastades radikalt. (”För övrigt anser jag att metafysiken bör förstöras”).
  Den närmaste bakgrunden till Hägerström är Boström, inte bibelstudier.
  På vilket sätt går bloggaren utöver vad Hägerström hävdade? Det är väl den filosofin som är ramen för dagens rattspositivistiska system, det som advokater som regel har som levebröd?
  Är inte naturrättstanken lika religiös som bibelstudier eller samtal med Gud?
  Problemet är väl hur/om vi kan presentera ”faktiska sakomständigheter” så att de framstår som fullständiga och trovärdiga?

  Gillad av 1 person

  • Jonas Nilsson skriver:

   Obs rattpositivismen har under större delen av 1900-talet kallats rättspositivism. Positivism är det begynnande 1900-talets tanke om absolut kunskap. T.o.m. NE friserar nu begreppet till rättsrealism. Realism är det kunskapsteoretiska begreppet, positivismen närmast det vetenskapsteoretiska – HUR vi kan nå den tänkta absoluta kunskapen, det som Hägerström sökte.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Det som är positivt är påtagligt, påvisbart. Rättspositivismen menar att endast lagen själv är påvisbar. Därav kommer det något förvirrande beteckningen. Den betyder alltså paradoxalt INTE att rätten skall basera sig på påvisbara fakta i allmänhet, utan att den skall BORTSE från alla påvisbara fakta som inte utgör en del av lagen/rätten. Rättspositivismen är alltså motsatsen till en i högsta grad positiv lära som den engelska common law. Det är därför Häggström talar om värdenihilism, att inga värden existerar (utanför lagen/rätten). Våra jurister uppfostras att betrakta sig som något slags halvgudar eller präster som kan göra vin av vatten och substans ur intet, intet av substans. Detta på grundval av oxymoronen en positiv nihilism! Intellektuellt förnedrande för hela professionen, men mycket lönsamt eftersom ingen utomstående har en chans att uppnå något alls!

    Gillad av 2 personer

   • gmiksche skriver:

    De som använder sig av andras tankegångar gör det oftast på ett sätt som passar deras syften, medvetet eller omedvetet. Så har även skett med Hägerströms filosofi, som jag menar lämpar sig utmärkt för detta ändamål. Naturrättstanken är givetvis religion. Eftersom den saknar en bibel eller en koran så är den definierbar helt enligt eget tycke. D v s är eget tycke.

    Gilla

 11. Kirurgen skriver:

  För att kunna skriva en sådan här artikel krävs ett gott intellekt , hög intelligens samt fördjupade kunskaper i ett samhälles struktur och funktion. Jag gratulerar dig Hans Kindstrand.
  Medelklassen är samhällets strykpojk. Vi som tillhör den arbetar och sliter och betalar vår skatter och som helhet tiger och lider förutom dagens H K samt många andra som skriver på DGS. Men är det några viktiga personer som hör oss och förstår oss? Hör oss ja, men förstår oss nej. Många ledande politiker läser säkert DGS och blir skrämda av den potentiella kraften som likt magma i en vulkan väntar på sprickan i skorpan för att få välla ut. Jag vet inte någon enda ledande politiker som kan formulera sig på ett så skickligt sätt som Hans gjort idag. Egentligen skulle vi behövt en militärkupp i landet för att ta över och rätta till men vi har ju ingen armé att tala om (tyvärr). Ibland funderar jag på om inte Sverige under en övergångsperiod skulle behöva lite fascism light. Mussolini gjorde inte bara dåliga saker. Han rensade bland ut maffian genom hårda tag. Han hade folkets, inklusive medelklassen, stöd. Han jagade inte judar i början men tvingades senare av dåren A. Hitler. Däremot jagade han kommunister vilket var bra. Hade han haft stake nog att vara självständig mot Hitler som Tito var mot Stalin hade saker och ting sett annorlunda ut. Det var lugnt i Jugoslavien under Tito som alla vet.
  Jag tror också att Sverige eventuellt behöver Nordiska Motståndsrörelsen som motvikt mot islamismen i de parallella samhällen som finns i landet idag. Skicka in NMR där inte polis, ambulans och räddningstjänsten vågar gå in. Att NMR skulle vara farliga för Sverige som MSM framhåller tror jag inte på av den enkla anledningen att ett alltför stort antal av dem tolererar inte vi inom medelklassen. Sådant klarar vi av men vi klarar inte av invandringsproblematiken. Det finns inte underlag för en nazistisk rörelse. NMR omsluter ett stort antal gangstrar men dessa ger ju sig inte på gamla svenska pensionärer.
  Sedan är det ju så i allmänhet att den som inte är bredd att ta straffet skall inte begå brottet. När det migranters och asylsökandes kriminalitet är det uppenbart att den bestraffas orimligt lite. Det skall ojas snyftas om deras oskuld. Vad håller domarkåren på med. Har de order uppifrån.
  För anser jag att den göken från Syrien med 3 fruar och 16 barn skall skickas tillbaka. Det finns gott om lugna zoner i Syrien nu. Han måste ha gott om pengar för att ta sitt pick och pack och familj till Sverige.
  Det skall bli intressant att se vad som händer i Göteborg i morgon.

  Gillad av 7 personer

  • Jonas Nilsson skriver:

   Det ska inte alls bli intressant att se: ägg och ruttna äpplen? I bästa fall stannar det vi det men det vore säkert ett för billigt slut. Mer intressant är frågan om detta, Gud hjälpe oss, har något med storövningen att göra? Finns det finansiärer som driver?
   Varför i Herrans namn ska NMR ut på Göteborgs gator just denna lördag?? Varför ska dessa 1000(?) ditkommenderade få flera veckors uppmärksamhet? (Uppmärksamheten omkring nazisternas tåg i Jönköping (hur många var de egentligen där?) fick orimligt stor uppmärksamhet.) De och dem som lever på dem kan stå på Heden och kasta Göteborgs alla ruttna ägg och tomater tills de inte orkar mer.
   Ryssarnas version av oron i Ukraina var att nazister där drev på. T.o.m. BBC plockade upp Laurens (eller var det tvärtom?) artikel om någon/några(?) svenska nazister där ditresta, t.o.m. sponsrade?? De skulle väl värna något minne om Karl XII.
   I praktiken var det judarna som först fick lämna Ukrainazonerna. Frågan är väl om inte NMR och islamister i grunden trivs ihop?
   SR tillät sig antyda att fronterna fylls på med folk/gangsters utifrån. Men vilka finansierar denna oro? Kulmen/ motiveringen till varför vi inte ens skulle ha en polismakt som kan hantera ordningen i vårt eget land?

   Gilla

 12. Göran Ulfenberg skriver:

  Det är tänkvärt,att det är just en jurist,som tar upp Hägerströms katastroflära,till följd av vilken vårt land,vårt folk,vårt rike,vår nation nu kommer att drivas till socialnazistisk undergång och förintelse. (S) hade ju som juridisk ledstjärna Karl Olivecrona(bror till den mera kände Herbert Olicecrona)vilken hade klart nationalsocialistiska böjelser.Han lärde,att rätten har sitt ursprung i lagen ,som skapas av makten.Carl Lidbom yttrade 1974,att lagarna behöver man inte ta på stort allvar;de är ju ett medel att ”förändra ” samhället.Lidbommeriet innebar en ändamålsstyrd snabblagstiftning närmast av förordningskaraktär,nästan som i det Tredje riket.Domarna är inte den tredje statsmakten;de är ett bihang till den andra,alltså regeringen och de har accepterat denna underordning.Den dömande statsmakten är de socialgoebbelskt likriktade maSSmed ierna,tidningarna samt SVT och SR.Men på Nätet har nu den verkliga fjärde statsmakten ,alltså den granskande, etablerats, på vilket ju denna blogg är ett utmärkt exempel.
  Nu hymlas det om ,att ”nazismen” (alltså nationalsocialísmen) skall förbjudas.Jaha.Kommunismen ,socialbolsjevismen m m med sina 100 miljoner lik i lasten skall däremot få fortsätta att grassera ,som den gjort sedan 60-talet.Vi lever sedan det första världskriget i massmänniskornas och råttfångarrörelsernas tidevarv,om vilket vårt land bär en sorglig vittnesbörd.
  Till nationalsocialismen och internationalsocialismen kommer nu musulmanin som ytterligare en Svarte Petter.Arma folk,arma Sverige.

  Gillad av 9 personer

 13. Richard skriver:

  ”…värdenihilismen – innebär i korthet att ett värdeomdöme aldrig kan vara sant eller falskt” och ”Samtidigt framstår den [värdenihilismen] dessvärre som intellektuellt oantastlig”

  Ja, det stämmer huvudsakligen att värdenihilismen är intellektuellt hållbar. Men det går ändå i någon mån att applicera epistemologi på värden. Ett av flera exempel är att man utifrån en pragmatistisk epistemologi kan söka utröna huruvida ett visst värde bidrar till önskvärda konsekvenser. Om ett visst värde kan antas resultera i en konsekvens som går emot ett annat mer önskat värde bör det utifrån pragmatismen förkastas.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Det där är ett cirkelresonemang. En önskan uttrycker redan det värde det rör sig om. I stället uppstår värden evolutionärt. Det är den sanna värdegrunden på vilken allt mänskligt liv vilar. Se Jordan Peterson.

   Gilla

 14. Petter skriver:

  Paul Collier skrev 2013 den mycket omskrivna och insiktsfulla boke ”Exodus”. Problemet med var timingen. Den missade de dramatiska utvecklingen 2015. Nu har Collier tillsammans med flyktingforskren Alexander Betts kommit med en ”uppföljare”, ”Refuge, transforming a broken refugee system”.

  95% av Syriens befolkning är idag antingen ”internally displaced”, dvs befinner sig fortfarande i Syrien men har tvingast lämn sina hem,eller som flyktingar i läger i Turkiet, Jordanien och Libanon. 5% har flytt/migrerat till Väst. I den gruppen finns en stor del av det humankapital som Syrien så väl behöver i återuppbyggnaden.

  Läs Betts och Colliers bok. Vår flyktingpolitik är antagligen en gigantisk ”björntjänst” till det syriska folket egoistiskt motiverad av vårt behov av att som humanitär stormakt utöva godhet. Historiens dom kommer att bli hård!
  https://ledarsidorna.se/2017/09/flyktingarna-en-del-av-losningen/

  Gillad av 2 personer

 15. Lars Åhlin skriver:

  Ja, värdenihilismen är mycket motbjudande för de allra flesta människor. Men du har fel, Hans, när du skriver att den är intellektuellt oantastlig. Ur ett slags filosofiskt, fritt svävande, perspektiv kanske det är så. Men människan är en varelse av kött och blod, utvecklad för att fungera en en värld där våra emotioner och värderingar är vitala för vår säkerhet och vårt välbefinnande.

  Människors moral, och därmed värderingar, är uppenbarligen i hög grad genetiskt betingad (även om hur den uttrycks i en viss kultur beror på miljöpåverkan). Den är alldeles uppenbart utvecklad i ett evolutionärt sammanhang, genom att sammanhållningen och samarbetet i de flockar, släkter och stammar vi levde i under större delen av vår historia var det nödvändigt inte bara med en kognitiv och fysisk utveckling av individerna, utan också en emotionell utveckling. Läs Jonathan Haidt! (Inte för att han skriver så mycket om evolution, men han beskriver moral på ett intressant sätt).

  Gillad av 3 personer

  • Kuckeliku skriver:

   ”finner jag den tanke som värdenihilismen bygger på ytterst motbjudande. Samtidigt framstår den dessvärre som intellektuellt oantastlig.”

   Jag uppfattar inte riktigt att Kindstrand säger att värdenihilismen är oantastlig. Det är tanken som värdenihilismen bygger på som han ser som intellektuellt oantastlig. Men vilken är den? Att Bibeln inte har svaren? Ett förtydligande vore önskvärt!

   Gilla

   • Lars Åhlin skriver:

    Oj, vad du märker ord. Skulle tanken bakom värdenihilismen – som Kindstrand bevisligen anser vara intellektuellt oantastlig – skilja sig från värdenihilismen som sådan? Vad är då tanken, menar du?

    Gilla

  • Kuckeliku skriver:

   Om Kindstrand verkligen anser att värdenihilismen är sann finns det inget skäl varför han skall tycka någonting i någon fråga eller bry sig om någonting. Han bör då bara vegetera tills han dör.

   Gilla

 16. Sixten Johansson skriver:

  Som komplettering till Hans text ska jag skissera en modell, som kan ge lite översikt över de stora skeendena:

  Absolut sanning kan syfta på den totala verkligheten. Men vi lägger det djupaste tänket åt sidan och nöjer oss med vad mänskligt medvetande i samarbete kan utforska, beskriva och skapa, tillräckligt sant och ärligt.

  Då kan vi indela vår verklighet i tre enheter: materia, ”ande” och jag-/vi-medvetande. Medvetandet har alltid brottats med alla tre. Ande-boxen har kollektivt fyllts med osynligt, men verkningsfullt innehåll, immateriella institutioner: tros- och normsystem, traditioner, social tillit, yrkesheder, kulturstoff osv.

  Idag ses kristendomen inte som trovärdig, men även andra sociala och kulturella institutioner har underminerats och börjar kollapsa under allt tryck inifrån och utifrån. I gengäld blir den materialistiska boxen och jag-boxen groteskt uppblåsta och helt överlastade. Jaget blir allt mer självcentrerat (även media-mobbarna är solipsistiska, bara skenbart sociala) och försöker genom ordmagi och tvång skapa ersättande immateriella institutioner.

  Men när institutioner som fostran, vuxen mognad och förebildlighet, social tillit, solidaritet och idealism inte längre är långlivade och socialt bärkraftiga, så kan bara en rå, materialistisk ”darwinism” och medvetandets solipsism härska, bara girighet och egoism. Civilisationen backar till medvetandeutvecklingens och det sociala livets primitivaste stadier. Makteliten styr Aniara tillbaka till Apornas planet.

  Gillad av 1 person

 17. Lars skriver:

  En värdering av ett förhållande är inte sann eller falsk, en värdering är inte universell, vilken normal advokat som helst vet väl att olika former av fakta och bevis värderas och då även bedöms som mer eller mindre sannolika. Dogmen i ett samhälle kan väl sägas vara trossatser, fundament av tankegångar som inte ifrågasätts t.ex. kravet på ett rätts samhälle och att rikets lag gäller. Det är inte en värdering utan något man kommit fram till är väsentligt för att hållsa samman staten och skapa trygghet för invånare.

  Gilla

 18. Fredrik Östman skriver:

  Jag vet inte om det måste påpekas, men enligt rättspositivismen existerar ingen värdegrund. Den är ju värdenihilistisk. Introduktionen av begreppet värdegrund i lagstiftningen gör den förstås synlig för de rättspositivistiska domstolarna, men utan närmare specifikation famlar man likväl i blindo. Förarbeten och liknande som ordet värdegrund kan syfta på för klargörande saknas i stor utsträckning. Härav följer naturligtvis en från jurister påbjuden passivitet, en passivitet som vi kunna betrakta inom polisen och dess förhållningssätt gentemot olika mer eller mindre otillåtna eller dock tillåtna demonstrationer på senare tid. Hur kommer rättsväsendet verkligen att ställa sig till värdegrundsrelaterade händelser och eventuella brott? Det skelas här med stigande desperation i riktning Den Politiska Makten, misstänker jag. Ett praktexempel på dennas vilja att äta kakan och ändå ha den kvar. Utan att veta om vare sig eller. Rättspositivism och värdegrund. Stollar. Lallande fånar. Specimen på imbecillitet. Failed state. Failed state of mind. Failed mind.

  Gilla

 19. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Det läsvärda anförandet avslutas med en spekulation avseende de statskonstnärliga maktekvilibristernas eventuella politiska naivitet och ignorans, varpå kan tillfogas uppfattningen att oaktat ignoransen står tillfinnandes inom detta herostratiska läger, anser den realistiskt sinnade på goda grunder att politiken förs genom en mycket medveten globalistisk strategi, vilken knappast lämnar något åt slumpen.

  Hur man än väljer att beskriva de nuvarande statsråden och deras pseudo-oppositionella marionetter i den mentala och politiska förbistringens kvalfyllda tidsskede, kan man näppeligen applicera omdömen som aktningsvärda meritokrater eller förtroendeingivande ledargestalter.
  Fastmer vidlåder en den största skam och förbannelse den ruttna och av globalismens varbölder angripna toppen av den svenska maktpyramiden, där stanken från girighetens groteska gyckelmakare blir alltmer påtaglig.
  Andreas.

  Gilla

 20. Lars skriver:

  http://svjt.se/svjt/2010/821

  Första artikeln i dokumentet avser värdenihilismen och Axel Hägerström. Artikelns skriven av en fd kammarrättspresident. Han konstaterar att värde nihilismen främst var en uppgörelse med naturrätten och skiljelinjen mot rättspositivismen var oklar och arbiträr. Likaså konstaterar han att inflytandet från värdenihilismen politiskt och inom juridiken var begränsad.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.