Faktaresistens

Patrik Engellau

Faktaresistent är ett skällsord som riktas mot personer som tycker annorlunda än talaren. Häromdagen träffade jag en person som med emfas framförde att alla som ifrågasatte vinster i välfärden var faktaresistenta eftersom vinster är tecken på effektivitet och alla som inte uppskattar effektivitet definitionsmässigt är idioter.

Nu var det här ett socialt evenemang av den typ där man förutsätts instämma och nicka medhåll för att inte skapa obehagliga situationer, men eftersom jag med tilltagande erfarenhet och förhoppningsvis visdom får allt svårare för det konventionella anmälde jag, ehuru inlindat och med största respekt, att jag, trots att jag är den enskilde person som har mest ansvar för införandet av skolpengssystemet i Sverige, kan se problem med vinstmotivet i skolan.

Hur förhåller man sig till en skola som attraherar elever med en gratis dator och höga betyg men sparar på dyrbara lärare? Den affärsidén kan göra eleverna glada eftersom de inte behöver anstränga sig och dessutom ge det kommersiella geniet bakom affärsidén nog så tilltalande vinster, men det var liksom inte det vi hade tänkt oss. (Lösningen är förstås att den enskilda skolan inte får sätta sina egna betyg, men att påvisa lösningar på just detta problem ligger vid sidan om dagens ämne. Nu handlar det om företeelsen faktaresistens.)

Problemet med begreppet faktaresistens är att vi i sociala frågor ofta inte har några tillförlitliga fakta vilket inte beror på att det inte forskats tillräckligt utan på att förhållandena är genuint ovetbara. Till exempel vet vi inte om det ökande antalet adhd-diagnoser beror på att skolbarn objektivt, vad nu det ska betyda, blivit stökigare eller på att lärarna förlorat förmågan att hantera stökiga barn och därför ger ungarna fria tyglar att utveckla stökighet så att ungarna behöver diagnosticeras och drogas till ett lugnare beteende. Det finns tillräckligt med forskning och fakta för att vilken åsiktsriktning som helst ska kunna hävda sin uppfattning med vetenskapliga anspråk och därför kunna anklaga sina meningsmotståndare för faktaresistens.

I samhälleliga sammanhang finns det för det mesta en massa olika och motsägelsefulla tolkningar som alla är förenliga med de fakta som kan presenteras. Ta frågan om varför problembeteenden utvecklas i migranttäta utanförskapsområden. (Problembeteenden betyder i det här fallet exempelvis att tända eld på bilar och skolor och att kasta stenar på utryckningsfordon.)

En vetenskaplig förklaring är att problemet beror på utsatthet, misär, fattigdom, bidragsberoende, trångboddhet, låg utbildning och annat sådant. Den förklaringen är vetenskaplig eftersom motsvarande förhållanden alltid i Sverige skapar motsvarande stök. Slutsatsen av sådana allt annat än faktaresistenta resonemang är att välfärdsstaten måste ingripa mot utsatthet, trångboddhet och låg utbildning. Egen lägenhet och fler lärare verka vara det vetenskapliga svaret. Den som anmäler avvikande åsikt kan rimligen kallas faktaresistent.

Jag är en sådan som anmäler avvikande mening och därför rätteligen kan anklagas vara faktaresistent. Det finns nämligen hur många alternativa synsätt som helst på frågan om huruvida utsatthet med mera måste leda till stök. Ingenting säger att utsatthet behöver leda till annat än tillfälligt stök . (Kanske rätt långvarigt. Al Capone, en andra generationens invandrare, och andra personer av italienskt ursprung gjorde en hel del ofog i USA under mellankrigstiden.)

Det naturliga är nämligen att utsatta människor anstränger sig för att arbeta sig upp ur sin utsatthet och skaffa sig en stabilare position i samhället, tryggare liv och bra framtidsutsikter för barnen och så vidare. Det är liksom naturmetoden för invandrare.

Det intellektuella problem vi står inför i detta sammanhang är att förklara varför naturmetoden inte tycks tillämpas i Sverige. En stor del av migranterna använder sig naturligtvis av denna självklara naturmetod, men många gör det uppenbarligen inte. Hur ska det förklaras?

Jag kan inte komma på någon annan förklaring än att många migranter odlar sin offerroll för att påkalla välfärdsstatens engagemang och stöttning.

Alla andra förklaringar är haram, det vill säga förbjudna, nämligen att det ligger i deras kultur, religion eller rentav gener att inte kunna eller vilja anpassa sig till majoritetssamhäll

72 reaktioner på ”Faktaresistens

 1. Fredrik Östman skriver:

  Jag har uppfattat ordet faktaresistent som den naives intryck av den postmoderna socialismen. Den motsätter sig ju programmatiskt blotta förekomsten av fakta, vilket för en vanlig levande person måste te sig just faktaresistent. Att det sedan blir ett modeord är inte konstigt.

  Gillad av 2 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Problemet att migranter odlar sin offerroll, om de gör det, har ju en lösning som består i att detta inte skall ge någon fördel jämfört med mera konstruktiva förhållningssätt.

  Min tes är, att vilka lösbara problem man än hittar, består deras lösning i en bättre rättsordning som gynnar det vi vill ha mer av och stävjar det vi vill ha mindre av.

  Gillad av 1 person

 3. Fredrik Östman skriver:

  Angående förklaringarna till att utlänningarna beter sig som det gör skall man inte glömma den uppenbara förklaringen att de utnyttjar systemet och hävdar sitt särintresse och ingrupp helt i enlighet med sin — och vår — mänskliga natur. Förklaringen kan vara biologisk/psykologisk och gemensam med oss andra och därmed utlöst av den situation utlänningarna har placerats i. Det ligger något i förklaringen med de sociala faktorerna, men inte så endimensionellt som marxisterna påstår. Makt spelar mer roll än pengar — uppenbarligen när man slår sönder saker. Vi kan inte ändra den sociala situationen genom att förvärra den, genom att göra mer av samma sak. Det är bidragen och specialbehandlingen som utlöser beteendet. Fritzzonerna måste upplösas och alla orättvisor mot svenskarna rättas till. Först då kan utlänningarna bete sig på ett socialt godtagbart sätt.

  Gillad av 6 personer

 4. Christer J. skriver:

  Får man gå under ytan?

  Världen är så komplex att ingen mänsklig hjärna till fullo kan ta in den. Så hjärnan förenklar. Och måste göra det. Den tar praktiska genvägar. Förvandlar tryckvariationer i luften till upplevelsen av ljud. Och fotoner utkastade från solen, som studsat runt, omtolkas till en synupplevelse.

  Vi ser världen via fotoner, och hör den med hjälp av molekyler i luften, som agerar som förmedlare. Hjärnan processar hela tiden selektivt utvald information. Skapar ordning ur ett hav av potentiella möjligheter.

  Ur detta växer upplevelsen av att vi ser och hör välden – oberoende av oss själva. Ytterst handlar det om en modell av världen vår hjärna valt att bygga upp, och som utformats genom årmiljoner av evolutionära krafter. Övriga varelser bär på motsvarande modeller, men i andra hjärnor och ekologiska nischer.

  Högt upp i vårt eget verklighetsskapande hittar vi semantiken och valet av ord och begrepp. Av dem bygger vi meningar. Och via dem hoppas vi få någonting sagt om världen, och även försöka fånga orsak och verkan. Som i bästa fall ger en känsla av förståelse, om än en förrädisk sådan.

  Vi bör nog vara varsamma när vi självsäkert börjar tala om rena fakta. Redan från lägsta nivå och uppåt väljs det hej friskt. Vad som till slut hamnar i perceptionens och symbolernas vaskpanna, ligger där enbart för att all övrigt information sköljts bort.

  Gillad av 3 personer

  • Zebulon skriver:

   Ja men detta är väl ändå rena självklarheter? För att kunna ha ett samhälle och inte kaos så krävs det ju att man har någorlunda samma metod för vaska fram fakta och välja vad som är relevant. I väst använder vi den vetenskaplig metoden och vårt kristna arv, det är detta som producerat de bästa och friaste länderna på jorden. Det är därför vi pratar här så mycket om postmodernism för att den underminerar den metod som byggt väst, och öppnar för utopin för dagen.

   Gillad av 2 personer

  • Kirurgen skriver:

   Intressanta tankar, medvetande har sitt ursprung i externa stimuli. Ett faktum som dock inte är medvetanderesistent är att 2 stenar + 2 stenar är lika med 4 stenar. 2+2=4 existerade redan innan människorna dök upp med en hjärna om 1,4 kg och möjlighet att tänka abstrakt.

   Gillad av 2 personer

   • Zebulon skriver:

    Men vad är en sten? Skall vi nu återuppväcka en sedan länge avgjord filosofisk debatt. Kanske skall vi diskutera Schrödingers katt också? Förlåt min ironi, för de som vill veta vad en sten är så rekommenderar jag att lyssna på Leonard Susskind om ”entanglement”.

    Gillad av 1 person

   • Sixten Johansson skriver:

    Kirurgen, alla ”fyra” ”stenarna” är olika varann, olika ”ting”. I naturen existerar varken identiska eller oföränderliga materiella objekt. Det behövs ett medvetande för att abstrahera fram någonting, som medvetandet väljer att döpa till ”sten”, därefter abstrahera fram begreppet ”likhet”, vidare göra förenklingen ”likhet approximativt lika med identisk likhet”, sedan abstrahera fram och döpa de avskalade enheterna för identisk likhet – ”ett”, ”två”, ”tre”, ”fyra” – och slutligen abstrahera fram den generalla, i sig onaturliga regel som du nämner. Frågan är var ”existerade” kommer in i den långa kedjan.

    Jag skulle alltså inte säga att 2+2=4 existerade innan människans eller någon annan varelses medvetande kom in i bilden, utan detta kan bara existera just i ett eller flera medvetanden. För övrigt måste regeln anpassas till tusentals olika språk och sociala erfarenheter – och vissa feminister skulle väl påstå att det bara är en typisk mansplainande, strukturellt förtryckande regel. I unga år tyckte jag mig också märka att vissa kvinnors logik motsvarade både 2+2=3 och 2+2=5 lika väl som alla möjliga andra värden, kanske rentav roten ur minus ett…

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Du gör det lätt för dig. Problemet med talens existens utanför medvetandet är samma problem som det med gud existens utanför medvetandet. Åtminstone i deistisk eller agnostisk förståelse.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Fredrik, det fascinerande (och provocerande) är att vi i grunden inte kan veta om såväl matematiken som Gud är något som mänskligheten steg för steg utforskar och upptäcker eller gång på gång bara känner sig manad att skapa. Eller bådadera!

    Men där är vi ute på djupa vatten. Jag snuddade vid existens och medvetande, men ville egentligen peka på att förhållandet mellan den materiella verkligheten och enkel matematik inte är så självklart som det kan tyckas. Det är inte bara hårklyverier, därför att detta underbara språk och verktyg missbrukas, särskilt i vårt materialistiskt fixerade tidevarv. Jag raljerade om skillnaden mellan ”manlig” och ”kvinnlig” logik (som går att förklara), men så fort det handlar om den levande, föränderliga, kvalitativa verkligheten behöver den enkla matematiska logiken kompletteras. Matematiken blir ofta bara ett slött och slintande verktyg och dess skenbara naturgivenhet och exakthet blir vilseledande.

    Det är groteskt att tala om ett utbildnings- och kunskapssamhälle, när dess ledarskikt i praktiken inte begriper att 2+2 menaiter i de flesta sammanhang inte är lika med 2+2 svenskar, 2+2 tyskar eller 2+2 kineser och att ingen av dessa sexton vare sig är en identisk legogubbe eller ”lika mycket värd” som någon annan. Kvalitativa aspekter slår ut kvantitativa, antal har i sig följdeffekter. Abstraktionen ”identisk likhet” ligger till grund för vardagsmatematiken, men okunnigheten om skillnaden mellan matematik och verklighet bidrar till både identitetspolitik och enkelspårig ekonomism.

    Gilla

  • Erik Björn-Rasmussen skriver:

   @ Christer J
   Ditt inlägg talar för att du läst http://www.bokus.com/bok/9789100570705/mark-varlden/. Boken har återigen, sålts slut på förlaget. Ett tydligt tecken på att den, trots att den kom ut redan 1991 har något väsentligt att säga vår nutid. Den har översatts från originalspråket danska till ett flertal språk. Däribland svenska. Jag läste dess första upplaga (tre gånger) med stigande fascination. Särskilt de delar som handlar om information, exformation, incitation och exitation. Även om hur vår fantastiska, och av oss moderna människor gravt undervärderade, hjärna varje sekund reducerar ett gigantiskt inflöde av råmaterial av information från vår inre kroppsliga värld och vår fysiska omvärld. Detta inflöde kräver en bandbredd på 10 MBS (10 miljoner bytes/sek). Efter reduktion är informationen ”renad från allt oväsentligt” och kräver nu en bandbredd på endast 40-50 bytes per sekund. Den bandbredd som vårt medvetande maximalt kan hantera. Hur det, trots denna skenbart smala bandbredd, med yttersta precision hjälper oss genom livet. Såväl fysiskt som psykiskt och kunskapsmässigt.

   Så Christer! Ja, du får gå under ytan. Du och alla vi andra måste gå ”under ytan”.

   Gilla

  • Tapio skriver:

   Vetenskapen riktade länge sitt sökarljus inåt mot det allt mindre. Fler och fler nivåer hittades. Kunskapen växte. När man var riktigt nära dök kvantmekaniska fenomen upp. Ett av de märkligaste är nog Quantum entanglement – att partiklars tillstånd binds samman, oberoende av avstånd. Plötsligt, nästan bakom ryggen, visade sig materiens olika egenskaper hänga samman över stora avstånd. Metoden att dela upp i allt mindre oberoende enheter sparkade bakut.

   Inom EU finns ett projekt kallat Blue Brain Project.
   Där studerar man delar av en råtthjärna, och bygger sedan datamodeller av det man hittat i struktur och funktion.

   Rätt nyligen applicerade man algebraisk topologi på det datamodellerna genererade, och fann då mönster som stack ut i många dimensioner. Man fann rentav mönster i upp till elva dimensioner.

   Dessa mönster kallar man clique. Neuronerna kopplade till varandra skapar mönster av en komplexitet som överraskade. Ju mer neuroner i en clique, desto fler högre dimensioner av geometriska mönster uppträdde.

   Materia i nätverk, och i växelverkan med sig själv, uppvisar samband som peka på att världen är komplexitet än vi anat.

   Fakta synes vara knepiga redan på mer basal nivå, även rent vetenskapligt. En viss ödmjukhet gentemot fakta torde därför vara mer än befogat.

   Faktaresistens är ett slarvigt och vulgärt uttryck. Det finns mest till som verbalt tillhygge att slå någon annan i huvudet med.

   Länk;
   https://blog.frontiersin.org/2017/06/12/blue-brain-team-discovers-a-multi-dimensional-universe-in-brain-networks/

   http://bluebrain.epfl.ch/

   Gillad av 1 person

   • Zebulon skriver:

    Jag refererade till entanglement mest för att man där funnit en förklaring till att en sten är en sten, inte något mystiskt obestämt kvantmekaniskt tillstånd, som en levande död katt. Den kvantmekaniska osäkerheten kollapsar i makroskopiska system så att en en sten är en sten och ett äpple ett äpple. En tramsig kvasi-intellektuell diskussion ovan. Ola-Conny och Morgan vet mer än de som skrivit inlägg här. Jordan Peterson talar ofta om ”frame of reference”, något folk oftare borde tänka över, inte minst på denna blogg. När man diskuterar sociala fenomen så är det viktigt att zooma in lagom mycket, att börja tala om perception och materia och clique när ämnet är faktaresistens tyder på att man inte har ordning på sin zoom, och antagligen vill framstå som mera smart än man är.

    Trevlig Helg!

    Gillad av 1 person

 5. Martin skriver:

  Att producera en ”svensk” tar ju med dagens ineffektiva vänsterskola trots allt 12 års skolning. Klart att många inte har en chans. Vi vet att ju senare folk som kommer desto lägre är sannolikheten att de har ens gymnasiebehörighet. Av de som inte ens har 6 års skola från hemlandet hoppar 90% av SFIn (på ett ungefär, se videointervjun med Gür och Heberlein på Ledarsidorna).

  Gillad av 1 person

 6. Christer Carlstedt skriver:

  ”En vetenskaplig förklaring är att problemet beror på utsatthet, misär, fattigdom, bidragsberoende, trångboddhet, låg utbildning och annat sådant. Den förklaringen är vetenskaplig eftersom motsvarande förhållanden alltid i Sverige skapar motsvarande stök. Slutsatsen av sådana allt annat än faktaresistenta resonemang är att välfärdsstaten måste ingripa mot utsatthet, trångboddhet och låg utbildning. Egen lägenhet och fler lärare verka vara det vetenskapliga svaret. Den som anmäler avvikande åsikt kan rimligen kallas faktaresistent.”

  Beträffande ovanstående från Patriks text, så vill jag meddela att jag har en avvikande mening. Jag är tydligen faktaresistent.

  Min farfar var dräng och så småningom torpare. Farmor och farfar fick inalles åtta barn.
  Det innebär att egentligen samtliga av de uppradade ”vetenskapliga” kriterierna för ett liv i stök och utanförskap var uppfyllda. Lika förgrymmat hände det inte!

  Boendes i Norrköping med omnejd hamnade barnen förstås i textilindustrin.
  Den som tror att man tjänade bra som textilarbetare får gå hem och läsa på igen.
  De var inte riktigt nöjda med den lotten. Komvux var inte ens påtänkt och självklart inte heller någon statlig eller kommunal studiefinansiering.
  Vad hittar man på då, när man sitter med familj i en enrumslägenhet med kakelugn och vedspis?
  Jo, efter jobbet på fabriken läser man brevkurser på NKI och Hermods. Till slut hamnar man då på förmans- och chefspositioner.
  Och tänka sig – alldeles utan otrevliga kontakter med rättsvårdande myndigheter.

  Så drar jag därav slutsatsen att diverse kriminologer och socialvetare, som torgför idéerna enligt första stycket ovan, är för usla i sitt jobb för att skilja på orsak och verkan.
  Det kanske inte är så att det är de uppräknade faktorerna som är orsaken till ”stökighet”. Det är kanske stökigheten som bäddar för misären?

  Jag har fått mig berättat (kanske något tillspetsat) att farmor inte vara att leka med alla gånger. Om någon av ungarna inte gjorde sin beskärda del av sysslorna och försökte sig på att vara det minsta uppkäftig, eller om farmor och farfar fått reda på att de busat mer än tillrådligt ute, så fick dom sig en hurril så dom fick plocka ihop sig i ett hörn. Mycket snabb och effektiv inlärning!

  Slutsatsen blir följaktligen att normerna sätts av föräldrarna. Om dessa accepterar att man drar benen efter sig och tar sig fram på bidrag, så präglar man barnen på detta sätt.
  Någon annan skall hålla med maten på bordet.
  Går det inte bra så är det någon annans fel.
  Bidragen är för små.
  Vi är utsatt för någon sorts orättvisa.

  Det är nog snarast så att om man fått för sig att den egna situationen är en följd av orättvisa, snarare än bristen på eget initiativ och arbete, så blir kanske attityden gentemot omvärlden gärna ”litet stökig”.

  Gillad av 6 personer

  • gmiksche skriver:

   ”Så drar jag därav slutsatsen att diverse kriminologer och socialvetare, som torgför idéerna enligt första stycket ovan, är för usla i sitt jobb för att skilja på orsak och verkan.”

   Värre än så. De är indoktrinerade för att tillskriva olika fenomen ”rätt” orsak.

   Gillad av 1 person

 7. Zebulon skriver:

  Min iPad bestämde att mitt inlägg var för långt. Kan jag säga det kort? Jag hade två poänger, den ena att jag tycker att Patrik och de flesta svenskar med makt agerar som om de lägger sovjetiska 5-års planer. Jag ser som vårt problem att vårt incestuösa politiska stockholmssystem gör det möjligt att ständigt påföra svenskarna, som är som marsvin, sina utopiska ideér, som alltid får oväntade resultat, som när det bara finns gurkor i butiken, eller bara invandrare som inte kommer in på gymnasiet. När jag var liten så var det vilse i pannkakan, nu är det genus och allas lika värde. I USA har det privata tänkandet vuxit fram över generationer och det är inget problem om skolorna sätter sina betyg själva. I Sverige blir det istället en liten klick som kan utnyttja systemet och stjäla tillgångar redan betalda av skatten och genom sin lyckliga position tillförskansa sig affärsmöjligheter, precis som den ryska oligarkin. En 5-års plan för skolan, oligarkin blir rik, gurka och selleri i butiken, hurra! Problemet är således politikernas för stora makt och hybris.

  Det andra är att faktaresistens bara är ett slagträ, vi är i Sverige oförmögna att enas om ett rimligt förhållningssätt till vilka fakta som är relevanta. Detta illustreras bra av Arpis och Teodorescus absurda ledare. Bortser man från att problemet är invandrarna och muslimerna och deras närvaro här så blir det allt löjligare vad man än diskuterar, om det så är om det att kommun eller stat som betalar för att husera harem, eller Rut-avdrag för säkerhetstjänster. Ironi på ledarplats är feghet. Så vad gäller faktaresistens och Sveriges problem så är det våldtäkterna som är det centrala, det som finns över pyramidens topp, var det Lars, Bengt, Olof, Stig, Nils, Theo, Börje, Gunnar och Leif som våldtog, eller var det 10st Muhammed? Du kan kalla det faktaresistens, men den ursäkten biter inte på mig.

  Jag anklagar.

  Gillad av 6 personer

  • Elisabeth skriver:

   Hortensia,
   som stor djurvän blir jag verkligen ledsen över att denna vedervärdiga slaktmetod kommer in i Sverige bakvägen. Vi har ett förbud mot halalslakt men det går tydligen bra att importera sådant kött. I Malmö ser jag nämligen charkuterier med blodigt kött hängande i skyltfönstrena och stora skyltar med texten ” Halal”, det är avskyvärt. Men tydligen OK. Att sedan en svensk kommun tycker att det är helt OK att köpa in och erbjuda sådant kött gör mig sorgsen. Jag blir nämligen övertygad om att muslimsk opinion kommer att kräva att halal-förbudet tas bort och svenska politiker kommer att gå med på det. Ett ganska klart bevis på den Islam-anpassning som pågår i vårt land, en utveckling som tycks oåterkallelig. Undrar just om djurrättsaktivister vågar reagera som man gjorde mot pälshandlarna. Även dessa är nog alltför PK för att göra något. Man vågar bara ge sig på svenskar.

   Gillad av 4 personer

   • Hortensia skriver:

    Exakt, Elisabeth!

    Jag har sedan en tid tillbaka helt slutat äta kött och har för avsikt, att för första gången rösta på SD i nästa riksdagsval. Om bara en bråkdel av alla svenska djurvänner prioriterar ett totalförbud mot religiöst motiverat djurplågeri, borde sådant barbariskt oskick snabbt kunna stävjas av en verklighetsperceptiv regering.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag är visserligen vegan, men finner jag inget kött att köpa kommer jag att slakta själv. Hur det går till spelar mindre roll. Huvudsaken är att köttet dör. Men det skall vara vegant kött. Inget kraftfoder! Jag är ju vegan.

    Gillad av 1 person

   • frihetligvanster skriver:

    Halalslakt är förbjudet i Sverige, muslimer i Sverige godkänner dock att djuren bedövas innan de slaktas så på den punkten sker slakten på korrekt sätt däremot koscherslakt förekommer inte i Sverige då religiösa judar motsätter sig att djuret bedövas.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Men snälla Lennart, att något – i enlighet med svenska folkets rättsuppfattning – är förbjudet i Sverige betyder ju verkligen inte att det inte förekommer.

    Den svenskföraktande befolkningen lyckas framgångsrikt ägna sig åt ”hedersvåld”, tvångsäktenskap, barnäktenskap, könsstympning, könssegregering i skolor och badhus, sexuella trakasserier och bestialiska gruppvåldtäkter på otäckta kvinnor och barn, stenkastning på blåljuspersonal, fyrverkeriattacker mot levande mål, bilbränder, skolbränder, trakasserier och vandalism på bibliotek, asylboenden, HVB-hem osv – trots att det, egentligen, är förbjudet.

    Vem, tror du, ska kunna hindra slakterianställde knivvirtuosen ”Ahmed” från att negligera svensk djurskyddslagstiftning av religiös vanföreställning?

    Gillad av 1 person

 8. Aha skriver:

  I kommentarsfälten och bland krönikörer och ledare är det uppenbart att vänsterliberaler till skillnad från borgerliga är betydligt mer faktaresistenta.

  Hand i hand med faktaresistensen går logikresistensen där basen utgörs av vänsterns floskelsamling;
  utan invandrarna stannar Sverige
  – invandrarna behövs för att ta hand om oss när vi blir äldre
  – man kan göra både och; ta emot migranter och hjälpa på plats
  – pengar finns, pungslå banker och kapitalet för att hjälpa migranterna
  – man kan inte ställa grupper mot varandra
  – fy vad oempatiska ni är
  – vi äger inte Sverige
  – så har svenskarna alltid gjort
  – får bara invandrarna jobb så löser det sig
  – vi har råd, vi är rika
  – aldrig har så många varit flyktingar
  – så här har det alltid varit, vi bara pratar mer om det idag.
  – man kan inte förbjuda fattigdom

  Gillad av 6 personer

  • Zebulon skriver:

   Ser inte alls det så. Det borgerliga använder sig av precis samma argument, förklara gärna skillnaden för mig? Vilka är dessa borgerliga som bygger på motsatsen till din lista? Peka gärna ut dem så jag kan rösta på dem. Eller är det en idealbild av ”de borgerliga” som endast finns i andevärlden du åsyftar?

   Ponera att du har rätt, vilket ansvar bär då de borgerliga då de medverkar till hela din lista, då som nu?

   Jag anklagar.

   Gillad av 2 personer

   • Aha skriver:

    När jag skrev detta såg jag framför mig enskilda borgerligt sinnade personer som kommenterar på nätet. De är mer sakliga.
    När det gäller borgerliga krönikörer och ledare får jag backa, dock kommer ingen upp i Anders Lindbergs klass i Aftonbladet.

    Gillad av 1 person

  • Janne skriver:

   Nej, de borgeliga är också faktaresistenta. Vad säger du om centerpartiet? De har hävdat att Sverige borde bli ett lad med 40 miljoner invånare, de vill ha fri migration, etc. Vad blir priset för det?
   Varför kan ingen granska regeringens påstående om ”flyktingmottagande enligt EUs miniminivå?” när det i själva verket ligger på hösta nivå per capita? Varför är det ingen av borgarna som ifrågasätter sanningen om stängda gränsen? Varför gränskontrollen på ett enda ställe på bron till Danmark skulle hindra resan till Sverige när man kan ta flyget inom EU utan ID kontroll?

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Centerpartiet borgerligt!? Inte ens deras mest högervridne ledare, Thorbjörn Fälldin, accepterade att kallas borgerlig. Han krävde att regeringarna han ledde betecknades icke-socialistiska.

    I Sverige finns idag inget borgerligt parti i Riksdagen.

    Gillad av 4 personer

 9. M Boberg skriver:

  Så är det kan tilläggas att dom här faktaresistenta va fan skulle dom göra om dom inte fick vara goda och tycka synd om allt och alla som inte av någon anledning klarar sig skapligt i detta gråt vals samhälle fått bra kort i given och vill behålla sina medfödda privilegier dom skulle aldrig någonsin klara sig i vissa (för) orter men i och med att dom är på hemmaplan, språket, nätverk, jobb/ekonomi och utbildning inte lika med bildning som gör att dom kan sitta på bättre ställen och köra dubbel bokföring och till alla pris bevaka sin position sen att man fyller på med all sköns tusenkonstnärer från alla möjliga håll och kanter skiter dom i alla dar i veckan och sätter sina ungar i trimmade skolor som bygger nya nätverk och så fortsätter medelmåttorna att styra eller till och med sinnesslöa som tar in en och annan (kvoterad blir många på sikt) slipad multikulti fanatiker och så är sedan länge det som byggde Svedala är stark på dekis för att vi tror (lång tid av hjärntvätt) att man kan lika mycket oavsett bakgrund, kultur eller för att man ska vara jämlik vänd på steken vilket annat land i hela världen kan man komma till och bestämma/bidrag för att det är så jävla synd om mig/oss gäller även Svensson som kör en om det går.

  Köpa/muta folk bara en prisfråga va det J Stenbeck?

  Gilla

 10. malmobon skriver:

  Kirurgen kommentar var intressant.
  Om jag rannsaka mig själv, så när jag söker efter fakta, så hittar jag oftast den eller de meningar som passar in på min redan asikt-uppfattning.

  Är ungefär som fiskaren. Ser fisken innan någon oerfaren ser den.

  Visdom lär komma med åren. Klokhet bor då vara att lyssna på äldre, men på ett objektivt sätt?

  Gilla

 11. Olof B skriver:

  Angående förklaringarna till att ”utlänningarna” beter sig som det gör så är det också intressant att det verkar som om alla oavsett åsikt om förklaringsmodell antar att det är ett genomsnitt av befolkningen från respektive land som sökt sig till Sverige. Vad finns det egentligen för underlag för den uppfattningen? Kan det inte vara så att kriminella generellt har större benägenhet att söka sig nya jaktmarker? Kan det inte vara så att Sveriges extrema benägenhet att utan ifrågasättande köpa emigrantens historia och undlåtenhet att göra kontroller gör att personer som just skulle fallit på detta väljer Sverige? Kan det inte vara så att våra extremt låga straff och ineffektiva rättsväsende verkar lockande på kriminella? Kan det inte vara så att vårt generösa och kravlösa bidragssystem lockar till sig just de personer som tycker att det skulle vara skönt med livstids försörjning? Kan det vara så att de som är företagsamma och ambitiösa i större utsträckning väljer andra länder där de kan få större utdelning? låt detta sjunka in och betänk vad det innebär.

  Gillad av 7 personer

 12. uppstigersolen skriver:

  Sverige har visst 300 000 pensionärer som lever i fattigdom. Visserligen är normalpensionären lite skröplig och inte upplagd för attacker på blåljuspersonal eller våldtäkter men lite småbus kunde de nog göra om sociologerna har rätt om att social utsatthet leder till brott..

  Gillad av 2 personer

 13. L. R. skriver:

  I viss mån lever vi alla i en form av faktaresistens.
  Om vi varit med om hot eller en svårare olycka av mer emotionell art, kan effekten bli att vår bubbla eller filter av inbillad trygghet rubbas. Vi upptäcker plötsligt hur skör vardagens trygghetsvagga egentligen är.

  Att leva har alltid sina risker. Att mer brutalt upptäcka detta kan leda till att vi börjar få en mängd osäkerhetskänslor. Vid Obsessive-Compulsive Disorder ( OCD ), tvångssyndrom, tvingas människor in i repetitiva handlingar för att blidka en stark inre oro. Trygghetssökandet går runt i cirkel och får svårt att hitta ut, och belastar då själva livet.

  Generellt är vi mer emotionellt styrda än rationella, även utan diagnoser. Även om vi anser oss vara realister ingår stora mått av förnekelse i vår tillvaro.
  Vi måste nedtona faror och risker, inbillade eller verkliga, för att kunna fullfölja ett normalt vardagsliv. Vi befinner oss bara vid lite olika lägen på faktaresistensens skala.

  För långt ut på kanten kan leda till diagnoser. Men någonstans på faktaresistens skal befinner sig alla. Ingen människa styrs fullt ut av logik eller ren kunskap. Ingen dricker enbart av rationalitetens klara källvatten. Emotioner knyter ihop föräldrar, barn och vänner. I vårt inre lever emotionerna sida vid sida med rationaliteten, och styr och påverkar därigenom handlingar, ofta i en komplex väv av olika samband.

  En värld helt fylld av rationalitet, är en kall värld. Fakta och nogsamma kalkyler riskerar att leda till ett liv utan mänsklig värme, vänskap och närhet. Och få av oss skulle vilja leva där. Eller ens klara av det.

  Gilla

  • Jaxel skriver:

   Håller nog inte med dig. Samhällen bör styras rationellt. Detta hindrar inte på något vis att man beaktar att känslor är en mycket viktig del av den mänskliga naturen. Också känslor går att förstå och resonera rationellt kring.

   Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Några frågor:

   Jag undrar om inte den ökade osäkerheten om hur världen fungerar, vilket du nog har rätt i som generellt psykiskt problem, snarare är tvivel på fakta än faktaresistens. Det som tidigare var fakta t.ex. att när dörren är låst så är den låst ersätts med tvivel och OD personen måste kontrollera hundrafyrtio gånger. Jag tror dessutom det är mycket vanligt att OD personen är fullt medveten om att dörren är låst, att hans eller hennes beteende är irrationellt. Hon kan bara inte stoppa beteenden, inte stoppa tankarna. Det är, tror jag, en rutin för att dämpa den ångest som uppstår pga. bristen på tilltro till ‘fakta’ som kan avse helt andra historiska och nutida förhållanden. Jag misstänker att det är en ångestavledande manöver, ett sätt binda en ångest som har annan botten i något mer påtagligt, men det hjälper inte utan stjälper då den ursprungliga, mer basala ångesten består och driver OD beteende. Kan man stoppa OD beteendet så kan det kanske å andra sidan tränga igenom och ge medel att hantera den mer basala ångesten utan att man direkt hanterat den.

   Gilla

 14. Erik skriver:

  OM det nu är socioekonomiska faktorer som leder till beteendet i förorten, vad är då skälet till att gladeligen importera en predestinerad underklass i en årstakt av 25-30 000 stycken per år?

  Ansvar?

  Gillad av 1 person

 15. Lars skriver:

  Intressant med Popper att det fordras teori även för att konstatera fakta dvs hur något hänger samman, vilket kring dagens kriminologers visas av att de inte har med förklarande variabler som invandring, vilket i sig påverkar inkomst dvs inkomst är beroende variabel, inte oberoende.

  Ser vi lite vidare på fakta, så är det något man är överens om t.ex. att socialismen är död i Sverige, inget parti företräder det, ändå ser man här på bloggen hur man förklarar krig mot socialismen i vart och vartannat stycke och kopplar faktaresistens till motstånd mot socialistiska teorier. Kanske det är ironi, men i dagens samhälle går det inte att vara ironiskt för verkligheten förefaller som en enda stor ironi när man hör människor uttala sig. Så i det fallet är faktaresistens rekursivt formulerat som att JAG har rätt och världen är SOCIALISTISK. Jaha. Som konservatismen, den finns inte heller i Sverige och i sig förklarar det inte något om hur världen fungerar, men för vissa är det FAKTA och jag själv är i det avseendet fullständigt FAKTARESISTENT.

  Ett sätt att se på hur faktaresistens eller fakta tar sig ut i Sverige idag är nog att dela upp betydelsen av vad som sägs i propagandistiska uttalanden eller faktaorienterade. I det senare fallet kan man stödja sig på t.ex. SCB, man kan diskutera våldtäkter och nyliberalism, Rheinfeldt och Annie Lööf och fundera kring den senares förslag om nya jobbskatteavdrag i en värld utan BNP ökning per capita och fundera på vad hon tänkt dra ned på. I det första fallet kan man lyssna på politiker och media.

  En intressant och befriande övning är att läsa alla artiklar, se alla nyhetsinslag utifrån perspektivet att man sållar bort allt som inte är fakta utan en åsikt i betydelsen av att det är en känslomässig slutsats och en värdering och anger vad jag som åskådare ska tycka. Kvar blir någon liten ynka procent av texten som redogör för något förhållande t.ex. Att Nord Korea utvecklat kärnvapen. Vad mer säger texten? Något om Varför? Hur? Vanligen inte, men man får reda på att Kim och Trump är dumma!

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Det är klart att man inte får något perspektiv om Trumps förhållande till Nordkorea och tvärtom om man håller sig till det som just nu skrivs i pressen. Men om man har följt utvecklingen under längre tid och tar sig mödan att söka sig tillbaka i tiden då klarnar det mer och mer. Ett perspektiv som sträcker sig längre än som basuneras ut för dagen främjar insikten, inte enbart vad gäller Trump och Nordkorea, utan generellt.

   Socialismen i ordets traditionella betydelse (även om man vara oense om betydelsen eftersom det finns ju ett kontinuum i riktning mot kommunismen) är visserligen i stort sett avliden. Men den har satt sina spår. Man kan också påstå att socialismen varit med att avla postmodernismen och feminismen i dess extrema utformning m m. Den rådande ideologin är värdegrunden, och den definierar var och en enligt sitt tycke. Den kan således även innefatta socialistiska värderingar. Enklast att undvika ideologiska förklaringar som inte längre håller utan hålla sig till det som är konkret.

   Gilla

   • Lars skriver:

    https://geopoliticalfutures.com/how-north-korea-views-the-situation-on-the-peninsula/

    Konflikten på Koreanska halvön kan belysas på olika sätt, jag brukar följa gratis artiklarna på siten ovan, jag tog ett exempel. Jag tycker det ger mig ungefär ett litet hum om vad som pågår. Jag hittar ingen motsvarighet i svensk media.

    Nu är det ju uppenbart att även dessa beskrivningar bygger på teorier, det kan inte hävdas att det rör sig om odiskutabla fakta. Så vad är fakta? Något förhållande som alla är överens om t.ex. att släpper man en sten på marken så ligger den kvar. Till fakta hör nog också SCBs statistik om invandring, utbildningsnivå, sysselsättning eftersom vi kan lita till de metoder man använder i statistikinsamling och SCB är kända för hög integritet.

    Religion då, är det fakta? Javisst, alla är överens om att det existerar religiösa församlingar, predikan och texter och organisation. Gud då, är det fakta (som Ann Heberlein menar, en utsaga om fakta, som just nu inte kan bevisas)? Nej det är inte fakta i Poppers mening utan en teori som är byggd så att den inte kan falsifieras, det är metafysik. Om Islam kan vi säga detsamma.

    Så med Popper kanske vi kan definiera fakta som en teori om världen som är byggd så att den kan falsifieras dvs om stenen mot förmodan skulle krypa iväg när den nått marken så falsifieras teorin att en sten man släpper ned på marken ligger kvar.Faktaresistens är då ett förnekande av teorier som kan ge en förutsägelse av vad som kommer att ske, ett krav Popper ställer.

    Teorier måste formuleras logiskt och stringent utan känsloargument. Det är ett krav och därmed kanske också på vad som är fakta, det måste finnas en förklaring och inte bara en åsikt. En värdering av ett förhållande är inte detsamma som en beskrivning av förhållandet, bra eller dåligt så är fakta en beskrivning av hur det hänger samman.

    David Eberhard i dagens intervju ifrågasätter om människor verkligen förstår hur världen hänger samman, vart skattemedel går, hur det påverkar förhållanden i Sverige. Jag delar den uppfattningen och jag tror inte det har särskilt mycket med utbildning och erfarenhet att göra heller även om bredd på kunskaperna har betydelse. Media är den stora boven i detta drama då man inte belyser och inte för en dialog kring fakta, kring hur företeelser hänger ihop. Få har tid och ork att läsa böcker och söka information utanför den egna kretsen. Politik och partier gör sig skyldiga till samma sak och de styr mer än vad media gör eftersom de kan kräva att få uttrycka sig, de kan skapa andra vägar för att göra sig hörda. I den symbios de lever i så är politiken primär.

    Men faktaresistens finns och det är när man av känslomässig skäl avvisar sakförhållanden som de kan beskrivas på ett hållbart sätt t.ex. invandringens effekter på Sverige eller effekten av ett nedrustat försvar eller effekten av att politiker bakbinder polisen t.ex. genom REVA eller regler kring utvisning od.

    Med detta sagt lämnar jag över till nästa filosof!

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Kan nästa filosof även vara föregående? Eftersom du s a s svarade mig. Lite vardagsfilosofi.

    Det finns fakta och det finns antaganden och det finns ett kontinuum dem emellan med tilltagande osäkerhet från fakta mot antaganden.

    Det väsentligaste och vanligaste misstaget (misstag är rätt ord endast när det sker omedvetet) är när folk gör antaganden till fakta. Det är svårare tvärtom. Detta leder till att fakta ofta förtigs medan antaganden förs fram som om de vore fakta. Även antaganden förtigs. Dock i allmänhet inte av samma personer som försöker förtiga fakta.

    Religion är fakta. Kristendomen lika mycket som islam. Det är trivialt att konstatera detta. Båda läror finns ju och anammas av miljoner. Religionsgrundarnas påståendena är fakta just som påståenden. Men de är varken sanna eller falska. Vad som är värre är att varken påståendet att Jesus är Guds son och att Mohammed fått sina ingivelser från Allah kan bevisas eller motbevisas.

    Förekomsten av fenomenet ”stenen” är ett faktum. Den kan ju observeras, den kan beröras och flyttas. Hur stenen är uppbyggd kan man närma sig till genom fysikalisk och kemisk analys. Det begrepp om stenen som man därvid kommer fram är ett faktum men givetvis inte en heltäckande karaktärisering. Om dess härkomst och hur den bildats kan man göra antaganden, inte mer. Beroende på framstegen inom geologisk forskning kommer antagandena med tiden bli mer precisa, men de kommer fortfarande vara antaganden. Det är många antaganden som gjorts utifrån vetenskaplig forskning som med tiden visat sig vara mer eller mindre fel. Det räcker med att nämna vad som påståtts av seriösa forskare om vårt släktskap med Neandertalarna där sista ordet inte är sagt och troligen kommer aldrig kunna sägas.

    Det är endast utifrån insikten om vikten av ständig omprövning som man kan närma sig sanningen.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Jag vill också ta intervjun med Eberhard som exempel på där fakta inte är fakta. Han framför att alla är överens om att lång sjukskrivning ökar risken för att man aldrig kommer tillbaka oavsett om det är psykiska eller fysiska symptom. Det finns alltså en korrelation. Däremot nämner han inte att det inte behöver finnas ett orsakssamband eftersom det med ganska stor sannolikhet är så att allvarligare symptom ger större risk för att man inte kommer tillbaka. Ett exempel kan vara artros som med åren förvärras och ger allt svårare symptom och där korta sjukskrivningar blir allt längre efterhand.

    Även om jag håller med Eberhardt i mycket av vad han sa i intervjun så anser jag att en överläkare inom psykiatrin bör uttrycka sig betydligt mer stringent och försiktigt med åhörarnas brist på insikter i åminnelse när han uttrycker sig i anknytning till sitt professionella yrkesområde, inte enbart pga omsorg om patienter utan med insikt om att hans uttalanden kan missbrukas av mindre begåvade individer och opinionsbildare.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Det kan också vara så att överläkare inom psykiatrin känner sig som små gudar som tror sig kunna titta in i människors hjärnor. Det dom glömmer är att de personer som de i allmänhet kommer i kontakt med är borderlinefall eller värre. På det viset kan de lätt ta det extrema för det vardagliga. En fortfarande aktiv överläkare har haft stort inflytande i Quick-fallet. Och fått fortsätta som om ingenting hänt.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Kirurgen: Två + Två är Fyra gäller enbart inom det matematiska system vi använder oss av och det talsystem, det decimala, vi använder. Det är en teori med enastående precision och förmåga att avbilda verkligheten t.ex. en grupp stenar. Det säger oss en hel del om hur regelbundet vårt universum är i hur delar förhåller sig till varandra, men det finns ju även sådant som integralkalkyler som avspeglar vad som händer när delarna blir oändligt små…..

    Gilla

   • Lars skriver:

    Gmiksche: Förvisso har du helt rätt i att människor förväxlar fakta och antaganden och tror antaganden är fakta på det sätt du avsåg och menade. Jag håller med, men funderar lite på begreppet antagande även om jag förstår.

    Vanligen gör man vissa antaganden och utifrån det utvecklar man en teori över t.ex. samhällsekonomi. Modellen man tar fram bygger på olika antaganden. Om då antagandena är felaktiga så blir modellen felaktig dvs den avspeglar inte verkligheten. Dock menade Milton Fridman och andra att det gjorde inget så länge modellen kunde ge en prognos som motsvarade verkligheten! De modeller man använder för prognoser tycks dock inte avspegla verkligheten! Sambandet blir alltså att antaganden ger förutsättningar för en modell eller vad vi kallar teori och begreppet fakta avser då hur säkra vi är på att modellen avspeglar verkligheten.

    Förutom att en modell inte kan ge hela bilden t.ex. av hur en sten är uppbyggd, av vad som konstituerar den, så är vi tämligen 100 % övertygade om att vi vet vad en sten är. Det är säkra fakta. Som du påpekar blir vi däremot alltmer osäkra på teorier kring stenen som avser uppkomst eller var den är i morgon.
    Här handlar det ändå i hög grad om naturvetenskap och möjligheten till kontrollerade experiment och förutsättningen om oföränderliga lagar.

    Fakta kännetecknas av mer eller mindre stor osäkerhet. Jag uppskattar Keynes tankar om osäkerhet, att vi lever i en värld kännetecknad av genuin slumpmässighet (även om vi visste om alla variabler och hur de påverkar varandra så skulle det vara omöjligt att förutsäga skeendet) och genuin osäkerhet om framtiden (utfallet inte fördelat enligt någon sannolikhetsfördelning).
    Hans försök definiera sannolikheter utifrån logik var rätt imponerande, men svårt ifrågasätta och förstå, men poängen är att vi gör logiska sannolikhetsbedömningar av förhållanden (t.ex. juridiska avvägningar) och att den typen av sannolikhet äger sin tillämpning på statistikens sannolikhetsbegrepp, som annars vanligen bygger på frekvensteori (singla slant).

    Ett begrepp som faktaresistens måste då ses i samband med hur stor sannolikheten för fakta är och kanske också för hur man såg det då när besluten togs med det underlag man hade tillgängligt i form av modeller och andra fakta.

    Även ideologier är ju en form av modell över världen. Ett beslut som det Palme tog på 70-talet om invandring måste ju då ses ur det ljus som rådde då med de begränsade kontingenter som var aktuella. Beslutet som Carlson regimen tog 1989 att endast acceptera FN kvoten utifrån den erfarenhet man då hade kan väl tros vara baserat på mer säker fakta än vad Palme hade tillgång till.

    Hur kan det komma sig att moderater, folkparti och centern, vänsterpartiet och miljöpartiet och sedermera Alliansen inte drog samma slutsatser som regeringen Carlsson 1989? Var de faktaresistenta? Hade de tillgång till andra fakta? Bedömde de sannolikheten av alternativa fakta (en term Trump myntade som faktiskt är logiskt korrekt trots media raseriet) som högre än vad den var?

    Med tanke på att Alliansregeringen avslutade professor Ekbergs engagemang som regeringens utredare av invandringens kostnader, som gjorts under ett eller två decennier, 2006, hade tillgång till SCB statistik arbetsförmedlingens statistik, bostadsstatistik och kriminalstatistik (där Brå slutade redovisa) så förefaller det att man var faktaresistenta. Alternativt ville man något annat än vad man offentligt uppgav under den humanitära fernissan. Alternativt är de helt enkelt oerhört okunniga och inkompetenta. Alternativt tänker de endast en valperiod i taget och ser politiken som ett spel om makten.

    Så vad är fakta i det här avseendet kring de olika regeringarnas agerande? Media kören då? Samma problem? Vilka intressen företrädde de i politik och media? Vad ville de?

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Jag ska försöka hålla mig kort fast det är svårt. En tankemodell är konstruerad för och kan fungera hyggligt i ett slutet system. Jag vet alldeles för lite om Keynes och ekonomisk teori i övrigt för att uttala mig om just detta. Öppna system kännetecknas av att förutsättningar kan ändras genom skeenden som ligger utanför systemet. Ex vis krig. Det verkliga livet, och det är ju det politiken och ekonomin hör till, är det öppna systemet par excellence. Under kortare eller längre tid kan systemet komma att likna eller bete sig som ett slutet system och det är då teorierna blomstrar och får folk att förväxla dem med eviga sanningar.

    En annan sak med teoribyggen utanför naturvetenskaperna är att de går inte att verifiera experimentellt. De bygger på en interpretation av det förgångna. Det ligger inte inom nationalekonomins förmåga att experimentera för att utröna om den teori på vilken man tänker basera sin strategi stämmer. Enda sättet att testa är att implementera teorin och hoppas på att den ger det resultat man önskar.

    Givetvis kan naturvetenskaperna inte heller experimentellt återskapa de betingelser under vilka man antar stenen i fråga bildats. Men man kan ändå närma sig frågan genom att experimentellt utesluta vissa alternativ. Exempelvis har man kunnat experimentellt verifiera teorin att diamanter geologiskt bildats vid mycket högt tryck och värme. Experiment kan vara felkonstruerade och deras resultat felinterpreteras. Men totalt sett går naturvetenskaperna ändå framåt med stora steg medan teoribyggen utanför naturvetenskaperna gång på gång visats inte leva upp till verkligheten. Det motsäger inte att man bör teoretisera om vad som styr världens gång. Min inställning är dock att man ska alltid vara beredd att ifrågasätta temporärt rådande uppfattningar som likställs med sanningar.

    Beträffande Palme, invandringen och faktaresistens. Det är fel att lasta Palme för det som hänt sedan början av 90-talet. Det är lätt att vara efterklok. När Palme i sin bok ‘Politik är att vilja’ pläderade för en attitydförändring mot invandrare gällde detta folk som invandrat från andra europeiska länder. Jag kan inte se att den pläderingen för ändrade attityder har något gemensamt med det okritiska välkomnandet av utomeuropeiska invandrare som följde. Under Palmes tid konfronterades Sverige knappast med invandrare som inte ville integreras men stanna i landet. Det kom många finnar som arbetskraft till bruksorter och många av dem brydde sig inte om att lära sig svenska ordentligt för att de ända tänkte att flytta tillbaka till hemlandet. Det frö som Palme sådde föll inte i god jord. I PK-elitens hägn växte det till något helt annat än det var tänkt. Med moderaternas. folkpartiets och KDs fulla stöd. Begriper den som kan.

    Gilla

   • Lars skriver:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Fact

    Begrepp som fakta och faktaresistens är intrikata, rakt in i filosofins djungler, och ändå måste vi använda begreppen och förstå dem på vårt hemmasnickrade sätt och människor gör det också och begreppen ändrar då betydelse. Jag föredrar se fakta som en utsaga om världen som vi är mycket övertygade om äger sin riktighet, men där sannolikheten för att det är sant inte alltid är hundra % och särskilt inte om vi gräver ned oss i vad vi nu är övertygade om.

    Gilla

 16. johan utan land skriver:

  En del faktaresistens är ofarlig. T.ex. om någon är bergfast övertygad om att jorden är platt gör den antagligen ingen större skada för samhället i stort. Det skulle kunna fungera även om rätt många hade den vanföreställningen så länge bara flygledare, piloter, sjökaptener och genierna på NASA hade klart för sig hur det verkligen låg till.

  Gilla

 17. OT skriver:

  Jaha Ryssland. mitt ursprung är östra Finska lapland och min släkt har slagits för de vita för Finlands frihet, slaktats av Ryssen och av Ukrainska pansardivioner som röd-färgat Sallas snö med vårt blod. Vi om några borde frukta Ryssen och se dom som det största hotet. Men tiderna har ändrats radikalt och den Finska försvarsmaktens officeare och finnar i allmänhet ser nu Sverige som ett betydlgit större hot, ett växande Islamistiskt terror hot. Terror attacken i Turku var ett Svenskt Islamitsitk angrepp på vårt folk och det är bare en börjann på vad som komma skall. Snarre är Ryssland en möjlig allierad för finlands försvar mot Sverige och Islamism. Finland skulle kunna tänka sig att låta Ryska sub-arktiska brigader ta sig ända till Torne älv för att rikta eldrören mot Sverige mot Muslimska förband i Sverige som hotar Finlands folk, fred o frihet.
  https://ledarsidorna.se/2017/09/zapad-17-avslutas-utan-storre-incidenter/

  Gilla

 18. Alfredo Caragoli skriver:

  Oppositionens ”krig” mot pksamhället påminner om Statler och Waldorfs i The Muppet Show vresiga kritik av allt och alla [från balkongplats]. Vi är mestadels [äldre] män, ofta hyfsat bildade och med god utbildning och med mer eller mindre imponerande karriärer [till stor del] bakom oss. Vi identifierar träffsäkert varje problem och älskar att ironisera, kritisera och analysera – men vi har inte en susning om ens hur vi skall börja för att komma till rätta med alla tokigheter. Hur skall då vårt [korkade och egoistiska] politikerfrälse och vårt i övrigt gravt feminiserade etablissemang klara av det?!

  Gilla

 19. A skriver:

  Det är ju det som är det försåtliga. Att sluta prata om socialismen, utan istället genomföra den genom en tyst överenskommelse. Ett genidrag. Har man en uppfattning alls, tror man kanske att det handlar om förstatligande och pengar. Men det handlar om allt. Speciellt makt. Men ordet är tyvärr dött, jag vet.

  Mvh A

  Gillad av 1 person

 20. Ina Höst skriver:

  Jag tror inte heller på ADHD-diagnosen och att man försöker medicinera de barn som fått diagnosen är ett förfärligt övergrepp mot dem. Istället tror jag att lärarna och de vuxna har tappat sin ledarroll. Alla barn och unga testar ständigt gränser – inte nödvändigtvis för att vara elaka och besvärliga utan för att det är nödvändigt för deras sociala utveckling och förankring i samhället. Dessa ordningsregler som skolan fastställt, håller dom eller är de bullshit eller hur långt kan jag tillåta mig att gå? Det behövs konkreta testningar för att få kött på benen. Alltså om någon bryter mot reglerna ska reaktionen komma direkt och adekvat (inget våld), inget låt gå för den här gången eller det var kanske inte så farligt eller du får en chans till. Detta har lärarna tappat idag och då blir det som det blir, eleverna blir otrygga och respektlösa och såklart stökiga.

  Gilla

 21. modernghost skriver:

  Den dagen jag pensioneras kommer även jag att tjäna pengar på att skriva näten upp och näten ner. Vad gör du, och andra gamar, för nytta i övrigt? Ingen.

  Gilla

 22. modernghost skriver:

  Ryssar har en bra benämning på sådana som ni, Westerholm, Bern, Engellow: старый пердун.
  Var var ni när ni kunde göra allt?

  Gilla

 23. Ina Höst skriver:

  När det gäller utomvästliga invandrare så kommer de från klansamhällen och de flesta har växt in i en klan sedan spädbarnsåldern. Klanen ger skydd, trygghet och hjälp och den dömer och bestraffar, allt detta dock till priset av en starkt begränsad personlig frihet. Dessa människor känner inte vår stat (deras egen i hemlandet fungerar inte så värst bra) annat än som en penningutdelare, så klanen står över våra lagar (och staten står inte upp för våra lagar i tillräckligt hög grad). Diskuterar du frihet med en sådan människa, så talar han om gruppens frihet och förstår inte vad som menas med personlig frihet inom gruppen. Det första en invandrare gör är att söka upp de delar av klanen som redan befinner sig här. De flesta vågar nog inte stå på egna ben och ta sig fram i vårt samhälle på egen hand. De vill inte överge invand trygghet framför något okänt som det svenska samhället. (Då ska man vara en Raif Badawi (googla!), hans hustru, syster och svåger, de har uteslutit ur sin klan.) Det blir mycket svårt att integrera dessa människor, bättre att de inte kommer hit.

  En del är strängt religiösa och söker sig till moskén. De tillåter inte att någon lämnar islam, egna åsikter har ingen betydelse, det Allahs och Muhammeds ord som gäller och otrogna är inga riktiga människor. När de ansluter sig till IS och begår de mest bestialiska brott, lutar de sig mot sin gud. Utan Allahs order som står över inte bara lagar utan även samvetet skulle inte lika många klara av att utföra dessa handlingar – samvetet hade sagt nej. Så ser man hur farlig en otyglad religion kan vara!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.