Gästskribent Jakob Modéer: Grindsamhällen – Sveriges framtida bostadsform?

I Tirana, där jag är verksam för närvarande, bor jag i en så kallad Gated Community, ett grindsamhälle. Wikipedia beskriver ett grindsamhälle som ”ett bostadsområde som är avskilt från omvärlden med någon form av tillträdskontroll för inpasserande”. Grindsamhällets yttre gräns består av staket, och områdets enda ingångsväg är bevakad av bommar och vakter. Inne på området agerar vakterna som bostadsområdets poliser.

Grindsamhällen har sitt ursprung i länder som Sydafrika och Brasilien. Redan på 1980-talet började folk i dessa länder på eget bevåg låsa in sig som en reaktion på otryggheten i samhället och den växande våldsbrottslighet. Näst i tur var USA där grindsamhällen blivit en självklar del av den amerikanska drömmen. Ett säkert bevis på individuell framgång. Det är inte långsökt att inbilla sig att grindsamhällen växer fram främst i länder med höga inkomstskillnader, otrygghet och fattigdom.

Min instängda gemenskap ligger vackert på en höjd, med utsikt över den albanska huvudstaden och det alltid gröna Dajtberget i öster. Området består av cirka 2 000 själar. Här finns allt som man behöver för att leva väl, och lite till. Snabbköp, bageri à la Provence, swimmingpool, gym, caféer, restauranger, kemtvätt, organiserad sophämtning, apotek, lekplatser, och regelbundet underhåll av grönytor, blommor och olivträd skapar en hemtrevlig och trygg bykänsla bortom den hårda verkligheten nere i staden.

Förutom strävan efter fysisk säkerhet, förmodar jag att de som bor i mitt albanska grindsamhälle har en rad andra gemensamma nämnare. Ekonomiskt måste de komma från den övre medelklassen annars skulle de inte ha råd att bo där. Utifrån deras vanor och beteende verkar de förenas kring vissa värderingar. Antalet golden retrieverhundar är till exempel ovanligt högt på området.

Häromdagen hade pojkar från bygden klippt sönder staketet, smugit in och ställt till det på grindsamhällets lekplats. Det tog inte fem minuter innan vakter, ansvariga för den inre ordningen på området, sparkade ut dem och underhållspersonal var på plats och reparerade staketet. Att försvara den yttre gränsen är en grundförutsättning för att grindsamhället skall upprätthålla friden inne på området. I sin tur är den inre tryggheten en grundpelare i grindsamhällets affärsmodell och existens.

Tycka vad man vill om det så verkar grindsamhällen vara en naturlig och eftersökt bostadsform i samhällen med höga inkomstklyftor, bristande offentlig sektor, och där folk uppfattar att segregationen, brottsligheten och otryggheten ökar. I dagens Sverige är det väl få som tror att vi är ett nytt Sydafrika eller USA, men desto fler som undrar vart det svenska samhället är på väg. Att inkomstklyftorna har ökat i Sverige de senaste tio åren är väldokumenterat, och för att inse att segregationen,

brottsligheten och otryggheten ökar krävs inte mer än en titt i dagspressen.

Svenska grindsamhällen som Victoria Park i Malmö, Strandudden i Gnosjö och Poppel Park i Kungsbacka erbjuder bostadsägarna trygghet och livsstilsboende, med tillgång till tennis, parker, lekplatser och promenadstråk. Intressant nog påminner denna meny av livskvalitet mig om Björkhaga, det då nybyggda bostadsområde i Skanör där jag växte upp på 1970-talet. Här hade vi barn tillgång till offentlig fotbollsplan, tennisbanor, lekplatser, skidbacke (de snöade mer i Skåne på den tiden), cykelbanor som ledde oss hela vägen till skolan, ICA Göransson eller golfbanan, skogsmark för hundpromenader och trädklättring. Och all denna livskvalitet utan varken staket eller vakter (förutom en eller två av områdets pensionärer). På den tiden kunde familjen och civilsamhället, i samarbete med den offentliga sektorn, alltså upprätthålla en inre frid, trygghet och gemenskap.

Vad hände? Kanske har det delvis att göra med att den yttre gränsen (EUs och Sveriges) brustit likt staketet vid mitt grindsamhälle i Tirana. Men olikt de beslutsamma albanska ordningsvakterna och underhållspersonalen är vi oförmögna att hålla gränsen, vilket gör det svårare och dyrare att upprätthålla den inre friden och livskvaliteten i alla delar av landet.

Vad händer nu? Utan integration, i vilken de nyanlända anammar och uppskattar de normer, värderingar och sociala kapital på vilka vi byggt en storslagen svensk industri, en väl fungerade offentlig sektor och ett starkt civilsamhälle, så kommer segregationen att fortsätta och fördjupas. Medan vissa områden förvandlas till ghetton med hög brottslighet och otrygghet (områden som kommer att påminna om de nyanländas egna hemländer i livskvalitet), så kommer andra människor att söka sina lika, dra upp bron vid Falsterbokanalen och fina frid och trygghet åter.

Jakob Modéer är program manager och ansvarar för Swiss Entrepreneurship Program i Albanien, Bosnien-Herzegovina, Makedonien och Serbien, ett större och längre utvecklingsprojekt till stöd för entreprenörskap och startup communities i dessa länder, finansierat av schweiziska staten.

22 reaktioner på ”Gästskribent Jakob Modéer: Grindsamhällen – Sveriges framtida bostadsform?

 1. Bo Svensson skriver:

  Metoden för att det skall bli riskklientelet som får bo bakom stängsel och vi andra där utanför, heter krav på ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet. – Och att människovärdet ges ett mått i pengar som vi uppfattar som rimligt.

  Denna regel skall ses som en del av den råa liberalismen som bildar den bas på vilken vi bygger ett människovänligt samhälle genom hjälp med försörjning och sjukvård åt betalningssvaga och förslagsvis alltså hjälp med brottsförsäkringskostnaden t ex genom ett generellt bidrag motsvarande premien för en redlig medelsvensson.

  Gilla

 2. malmobon skriver:

  Så länge MKB i Malmö, envisas med att räkna försörjningsstöd som inkomst kommer utanförskap områden öka. Ett nytt i Malmö som växer upp är fina Bunkeflostrand.

  Näst på tur kommer bli Limhamn, där det snart skall påbörjas ett nytt bygge där den privata fastighetsägaren redan hyrt ut hela fastigheten till Malmö kommun. Skall användas till hemlösa. Ganska säker på att det inte blir svenska hemlösa som lider av en sjukdom som beroende. Alkoholism, narkotika …. Klassat som sjukdom av WHO redan på 50-talet. Borde behandlas.

  Pratade med Hyresgästföreningen för ett par veckor sedan, och frågade hur nyanlända kunde få lägenhet ute på V:a hamnen redan efter ett år. Juristen berättade då att det har blivit svårt hyra ut i V:a hamnen.

  Malmö förfaller allt mer och detta med hjälp av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Nya väljae för dessa partier är deras agenda. Nu var det dock nära ett shia parti bildades, men fick avslag av Valmyndigheten p.g.a. ofullständig ansökan. Valmyndigheten skrev på sin hemsida att islampartier får bildas även om dessa är odemokratiska. Islam bygger som sagt på sina egna lagar. Sharia.

  Nu hade jag inte trott ett islamparti skulle startas redan detta val, utan till nästa val. Så blir det och därmed har S och Mp hjälpt fram islam i vårt samhälle. Konflikten mellan shia och sunni är därmed förankrad i framför allt Malmö med 80 000 registrerade muslimer enligt Kyrkogårdsförvaltningen och växer med 10000 varje år. Grattis Sverige. SD, Malmö har plan.

  Gillad av 3 people

 3. Mr OT skriver:

  Jag bor på en ö och hade gärna sett vakter och passerkort. Det är alldeles uppenbart att vi går emot grindsamhällen. När gränsen är borta måste man återupprätta den själv, men den trygghet som man kände förr i Sverige, och som man fortfarande känner i Japan och kanske Kina, ställen där gränsen bevakas och brott beivras med kraft och man inte har mångkultur, kommer aldrig tillbaka. Med mångkultur och medföljande friktion så kommer tryggheten aldrig tillbaks. Jag har vänner som bor i Mexico i ett grindsamhälle, problem uppstod dock när kriminella lierade sig med den lokala polisen och tog sig in i grannhuset.

  Får vi inte ut en signifikant mängd, låt säga en miljon, av invandrarna och stänger gränsen så kommer Sverige aldrig att bli tryggt igen.

  Gillad av 5 people

 4. Marre skriver:

  Fel att skylla på ”ökade inkomstklyftor” och därmed på något sätt anklaga medelsvensson för bristande solidaritet. Självklart ökar inkomstskillnaderna i ett land om hundratusentals icke anställningsbara invandrar.

  Gillad av 6 people

 5. DocMa skriver:

  Det var väl det vi ville? Multikulti! Dom har sin ”multi” utanför och vi vår ”kulti” innanför staketet. Precis som i Syrien; En sunni by, en shia by, en kristen by, en drusisk by, en kurdisk by och en alavistisk by vid sidan om varandra. Och alla lever lyckligt vid sidan om varandra i alla dagar till tidens ände!
  Godnatt!

  Gillad av 8 people

 6. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Den trenden är här för att stanna och är sedan länge etablerad exempelvis i Frankrike där hela bostadsområden kan vara ” Residence securisee”. Fördelen är mindre trafik, minskad stöldrisk, inget klotter, inga skrotbilar på gatorna etc.

  I Sverige finns embryot genom att många på egen hand måste svara för sitt skydd i form av grannsamverkan, köp av extra bevakning, vaktande av båtklubbar etc.

  På sikt förändras därmed synen på den offentliga sektorns roll eftersom den inte längre kan garantera ett grundskydd för invånarna.

  Gillad av 4 people

 7. asiktenmin skriver:

  Om Poppel Park är ett exempel på ”Gated Community” då känner jag mig inte orolig. Ett område omgärdat av en gärdsgård med en höjd av 70 cm, placerat mitt i en villaidyll, där närheten till golf, tennis, bad ,och affärer i närområdet (alt så utanför gärdsgårds muren) lyfts fram som fördelar i prospektet.

  Gilla

 8. Elisabeth skriver:

  Mycket bra skrivet. Håller med, folkhemmet kommer att ersättas av grindsamhällen för de bättre bemedlade och för människor som söker sina likar. Om politikerna inte vill vakta våra gränser och inte heller förmår ställa några som helst krav på de som väller in blir ju detta resultatet, medborgarna måste ta saken i egna händer.Det blir en ”balkanisering” av landet. Snart flockas vi kanske runt borgar med bevakad ringmur. Tillbaka till medeltiden !

  Gillad av 2 people

 9. Janne skriver:

  Det är oerhört svårt att omvända en del migranter till att gilla ”svenska värderingar”

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/samtal-om-hedersrelaterat-vald-visar-att

  Man pratar im integration men det kokar ner till att migranter skall hjälpas till jobb.

  Man pratar också om att bygga områden med olika slags boenden, hyresrätter, bostadsrätter och villor, där alla kan ”blandas”. Men jag vill inte bo i ett område där alla ”blandas”.
  Vill man investera dyra penfar för att ”mötas” över samhällsklaser? Det ger en inte så mycket, snarare risker att få del av andras värderingar genom rån eller andra otrevligheter.
  Utvecklingen går mer och mer mot gated communities.

  Gilla

 10. Hedvig skriver:

  Nyligen marknadsfördes en mer global och gränslös värld. Vi skulle bilda ett gemensamt mänskligt kollektiv som kunde mötas i varm gemenskap. Som om inte pass och internationellt resande redan tidigare stått oss till buds.

  Hur som helst. Portarna slogs upp. Gränssättande blev till något ont. Även Sveriges gränser. ”Mitt Europa bygger inte murar” stod Stefan Löven och ropade, och folket jublade på Söder i Stockholm.

  Nu funderas det på en ny typ av murar. Mera lokala. När yttre gränser började rivas uppstod behov av andra. Ökande brottslighet och tilltagande otrygghet sprider sig. Tillit börjar utvecklas till en bristvara.

  Varför berättade inte alla internationalister vad vi hade att vänta? Att vi självmant skulle tvingas att sätta oss i egenbyggda fängelser, just för att vi blev så fria!

  Gillad av 4 people

 11. Yvonne skriver:

  Öppenhet och frihet inom höga murar. Det är väl det grindsamhällen står för. Låter faktiskt lite Orwellskt. Media och politiker har vänt sig bort ifrån oss vanliga människor och valt att möta framtiden med ryggen före. Det enda viktiga för dem tycks vara den färgburk de håller i handen. Och den breda pensel de har i andra. Med den penseln målar de upp nya gränser. Måste jag säga att färgen i burken är brun? Och med den färgen vill de stoppa de som enbart vill bevara tryggheten och tilliten till sina medmänniskor. Varför inte själva välja mer hoppfulla färger genom en förändrad politik, och börja måla i mer ljusa och varma framtidsfärger? Som ger oss hoppet och framtidstron tillbaka. Och med det slippa en framtid inom höga stängsel, bakom nedfällda bommar och höga murar.

  Gilla

 12. Mats A. skriver:

  Artikel, Jakob Modéer:

  “Att inkomstklyftorna har ökat i Sverige de senaste tio åren är väldokumenterat […].”

  Kommentar:

  Trots klart större inkomstklyftor i Sverige på 20- och 30-talen och tidigare behövdes inga gated communities. Inkomstskillnaderna i Sverige på den tiden påminde väl om dagens Brasilien.

  I Brasilien behövdes väl inga gated communities förr i tiden för den övre medelklassen. Ett högt staket och tjänstefolk räckte. I Sverige var det ovanligt med höga staket. Ovanligare än på kontinenten också. En läkare eller häradshövding brukade inte ha ett sådant.

  Ibland räcker inte höga staket och tjänstefolk. Haiti i slutet på 1700-talet är ett bra exempel. Det blev masslakt av den vita överklassen (medelklassare också)

  Överklassare och en del övre medelklassare tar för givet att de alltid kommer att klara sig. En del tycker rent av att tanken på gated communities är mysig. ”Då slipper man packet”, tänker de och snörper med munnen och gottar sig åt tanken att man står litet över Svensson. Stans lokala moderater funkar i regel mentalt på det viset trots att 80 % sannolikt inte skulle ha råd att bo i ett gated community själva. För de av dessa som är med i den lokala golfklubben verkar detta vara en dryg utgift. En del av dessa töntar som måste köra en bil som är ett tyskt prestigemärke köper en för liten modell (av kostnadsskäl) så att de inte får plats med golfvagnen utan att fälla ner baksätet. Genant värre om man varit och spelat någon annanstans och inte har vagnen i någon boda på klubbens område. Generellt är dessa lägre medelklass-golfklubbs-töntar också för vidöppna gränser. Hörde att en av dem ville importera folk så att han kunde få en caddie för 10 kr/timme. Så bra, om caddien kan bära golf-bagen så slipper han hjulstället som gör att han måste fälla ner baksätet på sin alltför trånga prestigemärkes-bil.

  Gillad av 1 person

  • Underdog skriver:

   Det är lite svårt att förstå din poäng. I alla länder och alla tider har de som haft råd och möjlighet undvikit att utsätta sig för risk för brott. I Sverige hade vi länge en situation där ingen upplevde att de behövde ett särskilt skydd inom landet. Nu har vi en situation där ”Polisen inte hinner med våldtäkt på grund av mord”. Oavsett vad statistiken säger om brottsutvecklingen talar det ett tydligt språk; du kan inte förlita dig på samhället längre. Och då är en naturlig följd att de som har råd och möjlighet skapar ett eget skydd. Att det i sin tur betyder att samhället som helhet blir mer otrevligt är givet. Se bara hur det är i många sydamerikanska länder. Men jag tror att den enda lösningen på det är att samhället återtar kontrollen. Hur det skall ske är en fråga som det inte går att reda ut på några korta rader.

   Gilla

 13. MartinA skriver:

  ”Tycka vad man vill om det så verkar grindsamhällen vara en naturlig och eftersökt bostadsform i samhällen med höga inkomstklyftor, bristande offentlig sektor, och där folk uppfattar att segregationen, brottsligheten och otryggheten ökar.”

  Aha, som artonhundratalets sverige då? Eller vänta nu, det är något i din analys som inte stämmer.. Eller Modéer försöker täcka över de gapande hålen i hans berättelse med snack om ”segregation” och ”integration”. Samma snack som de senaste 30 åren och samma ”analys” (snarare rökridåer) som fört oss hit. Segregation beror på Massinvandring. Massinvandring i sin tur beror på att etablissemanget strävar efter att utrota det svenska folket. Gör man detta antagande blir etablissemangets handlingar och retorik logisk.

  Gilla

 14. Willy Lindqvist skriver:

  I södra Europa är det närmast obligatoriskt med galler för fönster som inte sitter högt upp liksom höga murar runt villatomter, samma i USA. Dit är vi också på god väg. Vi ser slutet på det öppna svenska samhället och politiker som slår sig för bröstet, stolta och glada för att de med möda och iver tvingat fram denna utveckling av det svenska samhället.

  Gillad av 4 people

 15. Obs skriver:

  Valmyndigheten har fattat ett beslut att avslå anmälan om registrering av partibeteckningen Jasin, vilket krävs för att delta i riksdagsvalet 2018. Tidigare har partiets talesman Mehdi Hosseini sagt i en exklusiv intervju för Samhällsnytt att Jasins ambition är att ta plats i riksdagen i nästa val.
  Partiet beskriver sig som sekulärt men uppger i sina ansökningshandlingar till Valmyndigheten att deras mål är att sprida islam genom sin ”missionära förening”. Partiets ledare är en shejk bosatt i Iran utan någon koppling till Sverige, som partiet försöker att få hit genom att ansöka om ett arbetstillstånd för honom.
  https://samnytt.se/
  Hur kan man släppa fram ett parti som förordar sharialagar?

  Gilla

  • Underdog skriver:

   Läs Aiya Hirsi Alis beskrivning av islamsk dawa och riskerna med den. Om de säger att de har en metod som skall leda till att deras uppfattning sprids och du ser metoden i arbete, då kan du utgå ifrån deras syfte. Läs också ”Kalifatets återkomst” av Magnus Norell.

   Gilla

 16. malmobon skriver:

  Svar till Elisabeth är att Kroksbäck och Holma har en s.k. familjefejd. Denna känner polisen mycket väl till. Problemet är att MKB låter detta fortgå. Kunde vräkt familjerna. Hyreslagen är tydlig. Ansvar för vad barn och de hyresgästen bjuder in till sig. Gäller även området.

  En liten lustig gammal historia är att MKB för drygt 20 år sedan erbjöd en anställd jurist på Hyresgästföreningen att börja hos MKB, mot naturligtvis högre lön.
  Hans uppgift blev att åka runt och vräka missbrukare. Så var det med den moralen. Money, Money. Har fler historier från Hyresgästföreningen, men kan ta dessa en annan gång.
  I vilket fall hoppas jag SD, Malmö för inflyttande efter nästa val. Då åker källarmoskéerna ut.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.