Frihet och beskydd II

Patrik Engellau

Jag skrev nyss om hur västerlandet under den långa perioden sedan andra världskriget har utgjort ett enda långt befrielseprojekt där tidigare förtryckta grupper – enkannerligen kvinnorna – har sluppit ur sin särbehandling och i stället hamnat i en tillvaro med konkurrens på lika villkor med de tidigare härskarna, alltså de vita männen. Min tes var att denna utveckling inte enbart varit behaglig för de nybefriade som i stället kräver skydd mot friheten genom exempelvis kvotering och identitetspolitik.

Det är ett sådant perspektiv, tror jag, som man med fördel kan betrakta och kanske till och med förstå muslimsk kvinnosyn och kvinnopolitik.

Om vi betraktar muslimsk kvinnosyn med den västerländska kvinnobefrielsens glasögon så ser sharia ut som rent och oförfalskat kvinnoförtryck. Men när vi nu ser exempel på europeiska motreaktioner mot kvinnornas befrielseprojekt och börjar inrätta nya slags skydd kvinnor mot frihetens utmaningar – jag skrev om särskilda kvinnovagnar på tunnelbanan i Rio de Janeiro och om ”säkra rum” för kvinnliga studenter på några av USAs förnämsta universitet – då blir vi tvungna att betrakta muslimsk kvinnosyn med lite annorlunda glasögon. Då inser vi att sharia satsar fullt ut på sådant som västerlandet endast på senare år börjat utveckla till kvinnornas beskydd som en reaktion mot det tidigare så triumferande kvinnobefrielseprojektet.

Nu kommer den stora frågan särskilt provocerande formulerad: blir det kvinnorörelsen som i sin längtan efter återupprättelsen av en skyddad tillvaro kommer att bereda vägen för en tlllbakarullning av tidigare årtiondens kvinnoemancipation?

Frågan är inte alls så gripen ur luften som det kan verka. Se bara på Feministiskt initiativ, som inte verkar kunna förmå sig till att ta avstånd från sharias kvinnoförtryck, utan i stället förenar sig med muslimska män och sådana muslimska kvinnor som väljer burkans och mannens beskydd och trygghet. Eller, för att formulera frågan lite vidare:

Har det västerländska, ursprungligen så framgångsrika, numera sjuttiofemåriga befrielseprojektet avseende kvinnors och alla andra tidigare negativt särbehandlade grupper nu kommit till vägs ände? Var det kanske till och med dömt från början? Var det en återvändsgata?

Nyligen besökte jag São Paulos konstmuseum – en jättelik, grå skokartong i glas och betong som hänger tio meter över marken i två enorma röda häftklammer av metall – och lade märke till småsaker som kan vara tillfälligheter men också gnistor i kulturreaktionens och den återkomna prydhetens präriebrand.

En skylt vid ingången till en sal med konstfotografier utfärdade en ”trigger warning” om att vissa bilder kunde vara olämpliga för barn. Det visade sig handla om foton av några ordinära nakna damer utan minsta anspråk på något sexuellt eller på annat sätt stötande. I en annan sal i samma skokartong hängde svarta tygskynken över vissa tavlor. Den som vågade fick själv lyfta på skynkena och betrakta konstverken. Det visade sig vara små, otydliga samlagsbilder i suddig blyerts.

Brasilien är ändå inget puritanskt land. Muséet var fullt av bögpar som gick hand i hand och museivakten i en av salarna var en blonderad svart transa som kokett slängde med håret.

Vår uppgift, tror jag, är visserligen att försöka förstå motsägelsefulla och hart när obegripliga saker, men inte att vackla när vi väl tycker oss begripa. Ja, västerlandet har genomgått en frihetsomvälvning. Ja, vi ser tecken på en kontrarevolution som växer fram både ur vårt eget västerländska bröst men också utifrån, exempelvis genom islams inflytande.

Jag och nästan alla andra västerländska män gillar frihetsrevolutionen, särskilt, tvärtemot vad en del tror, att kvinnor blivit jämlika. Vi män vill kämpa mot krafter som vill tvinga kvinnorna tillbaka, exempelvis genom att nödga dem att acceptera könssegregerade tunnelbanevagnar i Rio de Janeiro eller dito badtider på svenska kommunala badinrättningar. Om svenska män fick bestämma så skulle kvinnoemancipationen vara säkrad.

Men svenska män får inte bestämma ensamma. Kvinnorna ska vara med. Väl är väl det. Problemet är bara att en viss del av kvinnorna verkar vara tveksamma till det västerländska frihetsprojektet, även i den del av det som berör dem själva.

Jag tror att kvinnorna – en del kvinnor – är så berusade av de framgångar frihetsrevolutionen gett dem att de tror att de inte behöver välja mellan å ena sidan friheten och det ansvar som kommer därmed och å den andra beskydd och partiell ansvarsfrihet utan i stället kan få allt.

42 reaktioner på ”Frihet och beskydd II

 1. Göran Fredriksson skriver:

  Jämställdheten kommer att rullas tillbaka som en följd av att kvinnor i gemen inte inser att jämställdheten bygger på att de funktioner som definierar en stat, den inre och yttre säkerheten, upprätthålls minutiöst. Och hur skulle de kunna förstå det? Dessa funktioner har alltid tidigare varit mannens ansvar.

  Att ge ansvar för statens kärnuppgifter till kvinnor i gemen utan att först kontrollera att de har förstått att jämställdheten måste försvaras, är ett historiskt misstag. Jämställdhet är en rättighet som endast kan upprätthållas med våld i en övervägande patriarkal omvärld.

  När, inom något eller ett par decennier, motståndet mot jämställdheten omfattas av tillräckligt många ”nyanlända” i Sverige kommer nedmonteringen att ske blixtsnabbt.

  Gillad av 1 person

 2. Bo Svensson skriver:

  Naturprogram på TV har utförligt beskrivit hur spelet mellan könen fungerar för otaliga arter men försummat vår egen art.

  I stort har det väl fungerat så, att männen vinner inbördes rang inom flocken i kraft av någon kompetens och att de med högre rang får bäst chans att skafda riklig överlevande avkomma med de attraktivaste kvinnorna. – Kvinnornas chans att bli valda av de bästa männen beror på deras attraktionskraft.

  Har man invändningar mot detta spel, får man hitta på något bättre som har chans att fungera även på sikt och något sådant har jag inte hört talas om.

  Gillad av 1 person

  • Om tycke uppstår skriver:

   Mannen presenterar resurser. Kvinnan fertilitet. Titta i vilka äktenskapsannonser som helst. Kvinnan beskriver sitt utseende. Mannen sin ekonomiska och sociala status.

   Så långt har kvinnans frigörelse kommit…

   Gilla

 3. malmobon skriver:

  Stämmer vad Patrik skriver.
  De som borde kämpa mot sharialagar, hjälper i stället muslimska männen föra den framåt, politiskt. Naivt? Nä, egoistiskt skulle jag vilja säga. Ett sätt få nya väljare till för sin egen vinning.

  I Malmö invigdes för något år sedan eller om det var två år sedan den största shia moskén i Norden eller om det t.o.m. var Europas största av Socialdemokratisk kvinna.
  Det som nu hänt är att en shia muslimsk kvinna registrerat in ett parti.

  Muslimer vet vilken väg dem skall gå. Varför just en muslimsk kvinna? Därför det är inne med feministisk politik. De flesta förstår inte hur muslimer tänker, därför okunskapen är stor.

  Jag hade själv inte trott muslimerna skulle bilda eget parti förrän till nästa val, och i detta fall är det bra. Kommer ta en del väljare från Socialdemokraterna. Shia är inte speciellt många ännu i Malmö. Mest sunni. Risken är dock stor att sunni följer efter. I Malmö finns 80 000 registrerade muslimer utav 320 000 invånare, än så länge. Skulle i stort sätt kunna få 25%. Räknar inte barn under 18 år.

  Den farligaste anledningen är dock konflikten mellan sunni och shia. Mohamed Omar har gjort ett inslag om detta, som ni kan lyssna på hans utmärkta podd. Youtube.

  Viktigt upplysa om hur sharia mer och mer kommer in i vårt samhällets ”finrum”.

  Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    De gånger jag får kommentarer borttagna så är det just när jag uttrycker mina åsikter i den här frågan. Jag klagar inte, jag respekterar DGS moderering av kommentarsfältet. Men litet meningslöst att skriva någon noga kommentar i frågan.

    Men om man ska diskutera manligt och kvinnligt måste man förstå vad som format könen. Vilka funktioner vi haft i hundratusentals år. Ekonomiska skillnader, skillnader i evolutionära motiv. Trender och drag från samhällen vi utvecklats i. Om du ej bygger dina resonemang på dylikt tänkande så bygger du det på en flytande gungfly, det blir en dagslända helt och hållet beroende på den retorik som omger dig och förblindar dig.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Till exempel så är mannens förhållande till invasion helt annorlunda än kvinnans. En man måste segra eller dö, det är vår instinkt. När en kvinna väl har kommit i kontakt med fiendens krigare så är hennes män redan döda eller fördrivna. Hennes enda möjlighet är att kapitulera. De här instinkterna finns kvar i oss än idag.

    Ett annat exempel är fortplantningsstrategi. Eftersom män inte betalar mer än 70 kalorier för att föröka sig så vill en man sprida så mycket gener han någonsin kan. Medan en kvinna betalar miljoner kalorier för att föröka sig och därför noga måste välja ut vem hon blandar gener med. Samt söka övertyga en man att stanna och försörja henne när hon inte kan det själv. Det här är reella skillnader som vi även ser i andra djurarter.

    Gillad av 1 person

 4. Fredrik Östman skriver:

  Jag tror att det ligger mycket i denna analys och inte minst dess slutkläm. De allra flesta människor vill ha sin kaka kvar sedan de har ätit upp den. De allra flesta människorna vill ha frihet när det är trevligt och slippa den när det blir jobbigt. Njutande kedjerökare vill att rökning skall förbjudas för att de inte kan sluta på eget bevåg. Hårt arbetande skattebetalare vill bli övervakade i sitt lilla privatliv eftersom de tror att andra arbetar mindre hårt och fuskar mer med skatten. Feminister vill ha samma rättigheter som männen till sådant som är gratis och enkelt men bättre rättigheter till sådant som är jobbigt eller svårt.

  Det opportunistiska sökandet efter moraliskt arbitrage möter oss överallt och i alla tider.

  Alla dessa önskemål blir i vårt samhälle i praktiken önskemål om en starkare, större och mer bestraffande stat, inte minst på grund av att staten av någon anledning antages vara en perfekt och felfri moralisk aktör, ett komplett bortseende från Public choice och all mänsklig erfarenhet i frågan, ett bortseende som delvis kan motiveras med en övertro på och en övertolkning av innebörden av ”införandet” av demokrati. ”Om man bara kunde bli av med alla dessa skandaler i statsförvaltningen!”

  Dessa psykologiska tendenser ligger bakom människans eviga tensens till kätteri, till socialism. Islam är ett prägnant uttryck för extrem socialism i denna bemärkelse, den svenska avundsjukesocialismen ett annat lite blekfetare. Självklart resonerar de med varandra.

  Gillad av 1 person

 5. Christer L skriver:

  Allt detta fusk och hyckleri som omger migrationspolitiken! Bidragsfyrverkeriet för att blända svenska kvinnor och få dem att känna kvinnomakt. Men kvinnorna blir bortgjorda, yra i sina huvuden, deras bultande hjärtan fyllda av godhet, av kärlek, moderlighet, omtanke, offervilja utsätts för den skadliga strålningen från politikens cyniska falska humanitet. Ty kvinnorna är den största väljargruppen i landet.

  Till saken hör så att pengar till bistånd på plats eller i närområdet i Mellanöstern eller Afrika går förlorade för svenska skattmasen, medan ymnigheten med bidrag inom Sverige i huvudsak stannar kvar i landets ekonomi, syns i BNP och kan beskattas gång på gång vartefter pengarna rör sig. Den avvägningen görs naturligtvis.

  Gillad av 2 people

  • Eva Danielsson skriver:

   Jag har faktiskt uppfattat det som att det är ett antal män också som har drivit och stått bakom den katastrofala migrationspolitiken. Vår förre statsminister t ex och många andra män inom riksdagspartierna, SD undantaget, och rätt många manliga journalister, kändisar och debattörer.

   Vi är dessutom också i a f några stycken kvinnor på detta forum som uttrycker kritik mot den förda politiken.
   Alltså:
   Det vore synd att förenkla problematiken till att göra det till en skiljelinje mellan könen, även om det säkert ligger en del i att kvinnors omhändertagandesidor triggas igång lättare än för män, vars aggressivitet i stället triggas lättare.

   Frågan är om det är könsskillnader eller andra skillnader som avgör i slutänden hur lättlurad man är?

   Gilla

 6. Eva Danielsson skriver:

  Det finns så många aspekter på frågan t ex som att män generellt är fysiskt starkare och mer aggressiva än kvinnor. Det är något vi kvinnor alltid måste förhålla oss till. Och i kulturer där kvinnor inte räknas som jämbördiga med män socialt och ekonomiskt heller, så är säkert den strikta uppdelningen i parallella liv funktionell. Om än gammalmodig och icke önskvärd.

  I västvärlden har kvinnor ändå länge uppfattat sig som potentiellt jämbördiga intellektuellt, socialt och ekonomiskt. Jag tror inte att vi västerländska kvinnor vill rulla tillbaka något av den frihet vi har, men frågorna om fysisk utsatthet och barnafödandet med medföljande ansvar för barn, är ännu inte helt lösta.

  Vi har kommit en bit på väg och i det är ju de västerländska männens utveckling till en manlighet där potens och styrka inte handlar om muskler och bestämmanderätt utan om målmedvetenhet och ansvar, lika viktigt som kvinnors utveckling till autonomi. Frihet förutsätter självständighet och eget ansvarstagande för både män och kvinnor.

  Krav på skyddade zoner och kvotering och dylika ogenomtänkta företeelser kan absolut stå för att vilja ha full frihet utan omak, men också vara uttryck för postmodernistiska åsikter att alla grupper som på något sätt kan anses vara eller kunna bli kränkta eller offer i något avseende, ska tillgodoses med det de önskar. I kombination alltså med att män inte alltid har övergett lusten att dominera och ta till våld, så att det finns faktiska hot att ta hänsyn till.

  I dagens värld med en blandning av folk överallt från olika kulturer, så blir frågan om kvinnofrid ständigt aktuell. Frågan är hur vi ska kunna utveckla både mäns och kvinnors frihet till civiliserade moderna könsroller där man kan få verkligt lika förutsättningar i familj och samhälle och också kunna få så nära kontakt som bara är tänkbart möjligt mellan två människor i kärleksrelationer.

  Det gamla talesättet – ”Vad är en man rädd för i relationen med en kvinna? Att hon ska skratta åt honom. Och vad är en kvinna rädd för i relationen med en man? Att han ska döda henne”. Det talesättet skulle man vilja kunna skrota som helt utan verklighetsförankring.

  Tyvärr går vi kvinnor i stället med överfallslarm i fickan och män känner sig kollektivt skuldbelagda för den ondska vissa män utsätter flickor och kvinnor för. Vi behöver naturligtvis fortsätta utvecklingen mot äkta jämställdhet och våga kritisera och diskutera vad olika ideologier, med postmodernism och islam som exempel, står för och varför. Postmodernister verkar säga emot sig själva och islam verkar ha fastnat i 600-talet.

  Gilla

 7. Hällristningarna i Tanum skriver:

  Rubriken är ”Frihet och beskydd”. Jag tar fasta på det.

  När vi skapar och bygger något som särskiljer sig från omgivningen, och gör det via fria val, har vi även byggt upp en ny gräns. Vare sig vi vill det eller inte. Med en insida följer automatiskt också en utsida. Gränser vänder sig alltid åt två håll – inåt likväl som utåt. Vi får ett särskiljande membran, som avgränsar det inre från det yttre.

  Fenomenet bygger rentav upp våra kroppar. Kroppar består också av olika celler, var och en med sitt särskiljande innehåll och funktion. Utan ett avgränsande membran till andra celler skulle de unika funktionerna inte kunna fungera.

  Och olika typer av membran bygger upp hierarkier. Celler bildar organ, som bildar individer, som ingår i olika arter. Och mellan och inom alla dessa olika nivåer sker ett utbyte, men det sker organiserat, annars faller systemen samman.

  Ett inre tvingas därför automatiskt att förhålla sig till något yttre. Per automatik uppstår ett slags innan- och utanförskap, i det människan väljer att bygga upp.

  Mänskliga grupper uppbyggda av särskiljande innehåll, fungerar som kroppens celler. Den frihet man sökt inåt, och fått som grupp, särskiljer en i olika grad, från omgivningen. Vare sig man vill det eller inte har man fått ett membran som omsluter den egna särarten.

  Och särart behöver ett försvar. Det är det som allt fler upptäcker. Svensk kultur behöver skydd – ett membran. Kvinnor på kvällspromenad i enslig omgivning behöver ett skydd – ett membran. Inte av poliser bakom varje träd, utan av ett omgivande moralsystem, som uppbärs av andra individer.

  Plötsligt inser vi att egen frihet är beroende av andra, i ens omgivning. Av andra omgivande celler och deras innehåll. Men om nu dessa andra celler är väldigt aparta och annorlunda, kanske hjälpen uteblir. Vissa av dem kanske rentav uppträder aggressivt, rentav livshotande.

  I ett mångkulturellt samhälle misständer mycket av tidigare fungerande kommunikation. Man kan se det som att membranen i det mångkulturella samhället börjar läcka.

  Det ofta framförda tankarna om våldsmonopolet handlar också om membran, där vi delegerat mycket av vårt personliga skydd till staten. I det ligger ett stort självpåtaget ansvar. Fallerar det ramlar skyddet tillbaka till individen, och till hans eget mera personliga membran. Och vi riskerar då att få olika typer av medborgargarden och gated communitys. Alltså membran av annan typ.

  Inom klanstrukturer finns redan en hierarki av olika membran, som förvarar det inre mot det yttre. Klansamhällen har aldrig helt släppt iväg skyddet till staten. De har behållit delar av individens eget våldsmonopol. Det som vi själva hade för inte allt för länge sedan. Åk till Tanum i Bohuslän och titta på hällristningarna där. Var och varannan man bär på svärd, yxa och pilbåge. Men nu har vi delegerat försvaret uppåt, till staten själv, och lagt egna vapen åt sidan.

  Vi behöver alla, i vår egen särart, en viss form av skydd. Det är väl det den mer frigjorda kvinnan nu börjat upptäcka. Även frihet som fallit ut genom egna val, behöver ett skyddande membran, om än via olika badtider. I egen frihet ligger också ett beroende, av andra. Frågan är och blir då, vilken typ av beroende man väljer. Om man söker sig till klansamhällets skydd så får man säkert det, men till priset av egen frihet. Beroende av vita medelålders män ser något annorlunda ut. Men den här beska insikten är alldeles för ny, för att ha sjunkit in i mer frigjorda kvinnors sinnen. Den befriade kvinnan har mycket mer att kämpa för – än den egna friheten. Frågan är hur ensam hon vill vara i det försvaret.

  Gillad av 2 people

 8. karlhsandin skriver:

  Birger Jarl instiftade kvinnofriden redan på 1200-talet. Enligt BRÅ:s nyligen publicerade våldtäktsstatistik är kvinnofriden ett minne blott till följd av den muslimska invandringen.
  Frågan handlar också om kvinnans insteg på arbetsmarknaden i samband med välfärdsstatens framväxt. Andelen kvinnliga präster i Svenska Kyrkan lär idag vara drygt 70 % och i Uppsala stift börjar de närma sig 80 %. I meningen ”varannan damernas” kan det knappast betraktas som jämställdhet. Tvärtom tycks det som om kvinnor i chefsposition föredrar kvinnliga medarbetare på kvinnligt dominerade arbetsplatser.

  Gillad av 1 person

 9. PYJ skriver:

  Tyvärr så är kvinnorna inte utrustade med lika mycket logisk tänkande som männen så när kvinnorna är berusade av makten så blir resultatet som det blir.

  Kvinnorna väljer karriär före familj och barn. Detta får förödande konsekvenser både för kvinnorna och männen.

  Kvinnorna mår inte bra att leva i en hård mansvärlden, därför har kvinnorna och feminiserad män skapat kvoteringssystem, genusvetenskap, jämställdhet, mångfaldspolicy mm. Allt för att skapa feminiserad män så kvinnorna får ett övertag.

  Männens roll som försörjande och skyddande fäder har successiv monterats ner och så även kvinnornas biologiska roller. Resultatet blir att ingen mår bra.

  Männen har börjat förstått problemen och börjat göra motstånd, men tyvärr så är kvinnorna så berusade av makten att de valt att gå till anfall mot männen.

  För att kunna segra har kvinnorna skapat bundsförvanter med alla andra grupper som vill ha makt.

  Frågan är om den västerländska mannen vinner? Om inte, vilken grupp ur motståndet vinner om inte den västerländska mannen vinner, hur blir då resultatet?

  Gillad av 1 person

 10. A skriver:

  Okay, vi säger att du har rätt. Det handlar alltså inte om makt. De homosexuella då, de vill förstås också in i muslimernas varma famn? Nej PE, man måste göra skillnad på vanligt folk och aktivister/politiker. De förra är istort sett ute efter ”bra”, de senare är ute efter makt. Många av dem antar vilken ståndpunkt som helst bara den producerar makt. Se på Gudrun, hon är en mycket skicklig konstnär. Men en aktivist kan likaväl bygga en maktplattform i det lilla, och vinna där. Familjen, fikarummet eller var som helst. En aningslös människa som bara vill hyggligt och bra har inte en chans. Förut innan den monterades ned hade vi kristendomen som stöd mot sånt här. Den var förståss det första man gav sig på.

  Mvh A

  Gilla

 11. JAN BENGTSSON skriver:

  Nog står kvinnans frihet på sin absoluta höjdpunkt,
  pendelns svängning lär bli smärtsam…

  Man verkar närmast tigga om att det skall ta slut,
  att man längtar efter STARKA MÄN,
  som visar sin ÄGANDERÄTT???

  Gilla

 12. Martin skriver:

  Jordan Peterson säger att frigörelsen av kvinnan från mannen är en orsak till den ekonomiska framgång västerlandet haft men att den kommit till ett högt pris för kvinnorna. De måste ju nu både skaffa man, familj och göra karriär innan säg 38. Tidigare var det bara familj som gällde. Så belastningen på kvinnorna har ökat i början av livet och det är en orsak till att de halkar efter i karriären. Nu finns det ju markant färre kvinnor än män med en IQ över 130. (Tror det är ungefär 3 ggr fler män. Över 145 är det 8 ggr fler män än kvinnor enligt kvinnlig psykiatriprofessor.) Det kan säkert påverka karriärsutsikterna men det får man väl inte säga.

  Gillad av 2 people

  • Torbjörn Johnson skriver:

   Hur högt IQ någon har säger bara att den personen är mer eller mindre bra på att utföra testet. Detta test är troligen konstruerat av män och vad är det då som säger att det passar kvinnors tänkande.

   Gilla

   • Martin skriver:

    Jag invänder mot ditt ”säger BARA att den personen är mer eller mindre bra på att utföra testet”.

    Som av en händelse har folk (mest män förstås) som jobbar med kognitivt avancerade jobb ofta högre IQ. Kom inte och säg att någon med exempelvis IQ 80 kan bli fysikprofessor. En sådan kan knappt lära sig läsa. Glöm det. Alltså spelar IQ roll. Se:

    https://www.cheatsheet.com/money-career/employees-intelligence-highest-iqs.html/?a=viewall

    Det vore bra för Sverige om man någon gång kunde erkänna att folk är OLIKA, särskilt när det gäller mentala förmågor. Alla är INTE lika. Då kunde man satsa på de med förmågor så att de kan leverera så bra som möjligt! Top 20% av befolkningen genererar 50% av alla skatteintäkter i Sverige läste jag någonstans. Det säger väl något.

    Gilla

   • Ollie skriver:

    Hur snabbt Jesse Owens springer 100 meter säger bara att han är mer eller mindre bra på att springa 100 meter. Denna sport är troligen konstruerad av svarta män och vad är det då som säger att de passar vita soffpotatisars och bloggkommentatorers fysiska förmåga.

    Gilla

   • Olle Reimers skriver:

    Torvjörn Johnson; du är tyvärr offer för en myt. Relationen mellan hög IQ och förmågan att förstå och utföra komplicerade uppgifter är ytterst väl dokumenterad såväl i över- som i underkanten av spannet. Det man inte kan avgöra är den individuella förmåga enbart grundad på testet men man vet att möjligheten att lyckas ökar kraftigti en population.

    Gilla

 13. Ki Kollbrunner skriver:

  Patrik… Därför är det så viktigt att man riktigt förstår vad varje kultur har för mentalitet.. Det finns stora protester i Brasilien mot den ”rosa vagnen” där män inte får åka sedan mars 2006. Man vill inte se samma sak som hände USA…svarta/vita i bussarna.
  Man måste dock ha i åtanke flera faktorer, mängd passagerare är enorm, de flesta klagomål är att männen trycker mot kvinnan,att männen är väldigt machistiskt och de som åker tunnelbanan eller buss som uppför sig så är av lägre klass.
  En annan aspekt är att Brasilien är en katolsk land och officiellt hör sex till hemmet efter giftermål….Där av de täckta konstverk..

  Gilla

 14. camiry skriver:

  Mycket intressant inlägg. Intressant ordval också, att vi kvinnor tror vi ”kan få allt”. Dvs, någon annan måste ge oss detta. Jag tror inte detta bara är semantik, utan snarare att vilka verb som används i denna fråga reflekterar debattörernas ståndpunkt ganska väl.

  Är det inte just det det handlar om, att vi ”fått” större frihet och uppnått en någorlunda mer jämlik status? Vi har inte tagit oss dessa friheter, de har givits oss, av givmilda män. Med vår ökade frihet börjar nu fler män ta sig större friheter. Bör förresten denna friheternas kamp ses som ett tecken på jämlikhet, att kampen ens förs, eller det motsatta?

  Själv är jag starkt kritisk till könskvotering främst för att jag själv aldrig skulle våga lita på min egen (eller andra kvinnors) förmåga, utan alltid ifrågasätta om jag verkligen ansågs bättre lämpad än konkurrenten. Den ovissheten skulle undergräva all form av självförtroende som krävs för att våga hävda sig på marknaden.

  Men handen på hjärtat, bedriver inte männen fortfarande (trots eviga bedyranden om vår jämlika status) en form av tyst kvotering? I diskussioner med män om detta är det tydligt att män tycker om att arbeta med män, för att det är enklast och trevligast så. Lite av en bastuklubb eller man cave där kvinnors närvaro mest är besvärande. Den sköna avslappnande jargongen männen emellan stympas med en kvinnas närvaro, hur kompetent och trevlig hon än må vara. Med denna (o)medvetna grundinställning fortsätter män att ”kvotera” in män.

  Det händer alltför ofta att jag kommer på mig själv med att favorisera män i vissa yrkesgrupper där kön inte borde vara avgörande, ex inom vården. Spontant kan jag känna mig tryggare med en manlig läkare än en kvinnlig, innan jag hinner förbanna mig själv för den känslan som jag, i egenskap av hyfsat ung kvinna uppvuxen i denna jämlikhetens era, inte bör ha. Att de män som känner sig hotade av kvinnans frigörelse, inte delar denna instinktiva skepsis är nog hyfsat osannolik.

  För övrigt är det som bekant många kvinnor som dubbelarbetar, i flera bemärkelser, som dels måste kämpa mer för att utgöra seriös konkurrens på arbetsmarknaden, eftersom deras närvaro där ännu inte är helt självklar, och som sedan hemma bär ett större ansvar eftersom den uppdelningen för många (inte alla!) fortfarande är självklar.

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Camiry: – Kvinnorna har skaffat sig dagens roll i samhället genom kvinnorörelsen, och jag tror inte att någon förnekar detta. Men Patrik får väl försvara sig själv mot ordmärkare.

   Påståendet att män ”kvoterar” in andra män är sedan länge förekommande bland feminister, och brukar användas som slagträ när man vill införa officiell kvotering av kvinnor.

   Det kan tänkas att inofficiell ”kvotering” förekommer (även i motsatt riktning för den delen, att kvinnor rekryterar kvinnor), men detta är ingen ursäkt för att införa en officiell diskriminering mot män.
   Ett absurt exempel på vad sådant leder till är kvoteringen av inkompetenta kvinnliga sökanden framför kvalificerade manliga vid rekryteringen av brandpersonal. Detta är ett fysiskt mycket krävande yrke men kvalificerade män har förbigåtts till förmån för icke kvalificerade kvinnor — under den märkliga förevändningen att skapa ”mångfald”!

   Att resultatet kan bli att människor omkommer var visst mindre viktigt.

   Gillad av 1 person

   • camiry skriver:

    Det handlade inte om ordmärkeri, tyckte det var tydligt.

    Anser inte heller att kvinnor ska kvoteras in som brandmän, blir tvärtom rejält upprörd bara av tanken.

    F.ö baserade jag det om män som inte vill släppa in kvinnor på mäns uttalanden. Att det händer åt båda håll tror jag med. Att det skulle vara olämpligt att ”diskriminera” bara åt ena hållet förstår jag inte.

    Gilla

  • Verdandi skriver:

   Tyst kvotering? Jag förstår män som favoriserar män mycket väl.
   Jag är kvinna med högt IQ. Har aldrig haft problem med att arbeta med män. Kvinnor är oftast hopplöst intrigerande, känslostyrda (antingen överempatiska eller iskalla i yrkeslivet). Är man intelligent som kvinna så ser man världen som den är och inte som man önskar att den vore.
   Jag förbannar inte mina reaktioner eller observationer. Jag önskar att de västerländska männen ska sätta ner foten NU. Mot islam och hysterikor.

   Gillad av 2 people

   • camiry skriver:

    Instämmer helt. Eftersom du anser att män är enklare att arbeta med, vilket jag instämmer i, och du därmed förstår deras preferens för män, så ser du uppenbarligen att den tysta kvoteringen sker.

    För att du anser den berättigad försvinner den inte. Det är verkligheten. Sedd från en med ögonen öppna.
    Utgår ifrån att hysterikan inte var jag. Då hade intelligensen fått stryka på foten för känslor.

    Gilla

 15. Valter skriver:

  Att macho männen har lättare att få ligg än dom normala ”mesarna”, på danshaken och pubar m.fl ställen, är en konstaterat faktum sen alla tider. Att våldsverkare och mördare får otaliga kärleks brev till fängelserna av många kvinnor, är faktum likväl.
  Ta machogubbarna Hemingway, Brando m.fl. ja till och med massmördarna Hitler ,Stalin, Mao, Idi Amin m.fl. hade kvinnor som hängde efter dom som klasar. Även ett flertal brottslingar i Sverige och i andra länder har kvinnliga beundrare. Varför kan man fråga sig, ju mer arrogant och macho, mördare eller ordinär kändis, desto mer kvinnliga beundrare.

  Inte alla kvinnor, men en ganska stor del av dom.

  Som man har i vart fall jag, inte känt dragning till våldsamma kvinnor. Kanske det finns män som dras till sådana kvinnor, men jag känner inte till nån. Det är nog mer en kvinnlig företeelse.
  Många män i alla tider har slitit i sitt hår i förtvivlan, för försöka förstå kvinnans natur och känslor, men oftast förgäves.
  Kvinnan däremot verkar ha lätt att beskriva oss män och männens natur. I vart fall feministerna, som drar oss alla genom samma mönster.

  Svaret ligger kanske här, varför så många kvinnor engagerar sig för att försvara så många, med en kvinnonedsättande machokult och en hel del grovt kriminella och bedragare. I motsats till vad dom säger sig värna.

  Till alla er, flertalet andra kvinnor som inte känner igen sig, det är inte Er beskrivningen gäller.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   En snabb blick på könens relationer genom evolutionen och respektive köns biologi, är belysande. På stenåldern levde människor i grupper på kanske några 100-tal individer, och det rådde stark konkurrens mellan grupperna — inklusive krig. (Man kan än idag se dessa mönster i avlägsna trakter som djungeln i Nya Guinea.)

   Då var männens roll att skydda kvinnor och barn från att tas över av den andra gruppens män, medan kvinnornas roll var att skydda och ta hand om barnen. Om försvararna förlorade dödades de, medan kvinnor och barn övertogs som krigsbyte.

   Männen är än idag programmerade att kämpa på liv och död mot inkräktare, medan kvinnorna tenderar att foga sig under den part som för tillfället vinner — eftersom den parten bevisat sig vara starkare. Därav den kvinnliga fascinationen för farliga våldsverkare som ”Knutby-prästen”.

   Dessa män har visat sig kapabla att ta strid mot samhället och ses därför instinktivt som ”potenta”. Mänsklig biologi i ett nötskal.

   Och så finns det folk som är enfaldiga nog att se könet som en ”social konstruktion”, när vi i grunden är BIOLOGISKA konstruktioner!

   Gillad av 1 person

 16. moxtravel skriver:

  Canadensiska psykologen Jordan B Peterson gör liknande iakttagelser. Förbannad dessutom. Och extremt påläst. Lägger ut sina föreläsningar på egen Youtube-kanal. Mycket nöje!

  Gilla

 17. Mangan skriver:

  Undrar om det inte är tvä olika saker det där. En vagn för kvinnor är ett skyddsverktyg ungefär som en kurs i självförsvar. Ett nödvändigt ont. Gissningsvis initierad av kvinnor. Islamisk kvinnosyn har ett mycket större inslag av manlig kontroll och ägande. Sveriges feminister hamnar i kollisionskurs. Stå upp för kvinnor och samtidigt sympatisera med en minoritet som gör det motsatta. De har hittills valt det senare och inrikta sig på enklare mål som normkritik inom klädesplagg, statyer, leksaker och sådant.

  Gillad av 2 people

 18. Sture skriver:

  @ Patrik,
  gå tillbaka till 1960-talet i Sverige. Då kunde kvinnor komma in på vilken utbildning som helst och de kunde välja vilket yrke som helst. Det fanns p-piller och kondom och de kunde ligga med vem de ville och även välja vem de skulle gifta sig med.
  Vad som därefter har hänt inom ”kvinno-rörelsen” (1970-2017) är bara nonsens. De har inte åstadkommit någonting positivt utan ägnat sig åt hatet och smutskastningen av det andra könet.
  Jag har följt denna debatt och den kan sammanfattas med ett enda ord – ”självförhärligande”.
  Så här: Enligt denna teori finns det både manliga och kvinnliga sidor i både mannen och kvinnan [jag håller inte med]. Om man då finner goda sidor hos en man, så beror det på att han ”bejakat” sin kvinnliga sida. Och motsatt, om man finner dåliga sidor hos en kvinna så är det ”det manliga” i henne som fått ta plats.
  DET GODA = det kvinnliga
  DET ONDA = det manliga.
  Och nu är de i full gång att femininisera alla pojkar på dagis. De får inte längre vara pojkar eftersom detta är ”dåligt”.
  Motivering: alla krig startas av män (det är inte sant). Och för övrigt – var kommer Jesus Kristus och Buddha in någonstans ? Hade inte de snopp?

  Gillad av 3 people

  • Björn skriver:

   Samma ”tänk” frodas inom politiken också; Den ”goda kvinnliga” regeringen gör allting rätt, medan det ”onda manliga” SD enbart har negativ påverkan!

   Gillad av 1 person

 19. Stig Fölhammar skriver:

  Intressant variant av temat ”äta kakan och ändå ha den kvar” eller en variant av det brömda cykelloppet där det gäller att ligga på rulle i klungan,men ändå vara den individualist som i spurten är snabbare och starkare än gruppen?
  Kön är en identifierbar skiljande faktor mellan män och kvinnor, eller det kanske inte är fullt så enkelt vare sig nu i hbtq-tider eller överhuvudtaget? Men visst finns det oändligt många andra faktorer som skiljer individer från varandra – varje individ är ju unik! Det finns ju både långa och korta, blonda och mörka, tjocka och magra, kvicka och tröga, etc.
  De flesta av oss har säkert både hört och läst om ”kvinnor i mansbyxor” och om män i ”velour”. Om ”ragator” och om kvinnor ”med skinn på näsan” samt om män som är ”moi” eller veka. Från engelsmän har vi fått uttrycket. ”she’s the one who’s wearing the trousers in that family”.
  Min poäng är helt enkelt att alla försök, att genom kvotering eller särskild lagstiftning lyfta upp ett helt kollektiv med beaktande av en – visst icke obetydlig – faktor, innebär att man bortser från alla andra viktiga individskapande faktorer. Dessutom, för vissa individer i det särbehandlade kollektivet framstår det säkert som en befrielse och fungerar som en språngbräda, medan det för för den övriga delen av detta kollektiv kan orsaka ökade krav och stress, samtidigt som det för individerna i övriga kollektiv framstår som djupt orättvist och kan väcka känslor av förakt.
  Skåningen, socialdemokraten och statsministern Per-Albin Hansson blev berömd för att han i ett tal 1926 karakteriserade det goda samhället som ett hem vari det inte fanns några ”kelgrisar”. (”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage”.)
  Från en humanistisk och liberal utgångspunkt är Per-Albins ord en mycket stark bekräftelse av att det är OVÄLD – i varje funktion, varje norm samt i alla värderingar – som måste ftersträvas i varje demokratiskt samhälle!

  Gillad av 1 person

 20. Hovs_hällar skriver:

  Tja, speciella kvinnovagnar i förortståg/T-bana finns även i Indien, och kan väl ses som en anpassning till en verklighet där kvinnor trakasseras fysiskt. ”Säkra rum” handlar väl om något annat gissar jag — att slippa utsättas för ovälkomna idéer.

  Det handlar egentligen om två verkligheter — en verklighet där kvinnor kan behöva skyddas mot oönskade sexuella beröringar beroende på omgivningens brist på respekt; och en helt annan verklighet där kvinnor ser sig själva som ”utsatta” om de inte får speciella privilegier som att kvoteras in i yrken där de faktiskt inte passar.

  Dessa två verkligheter blandas ihop i Sverige på ett helt bisarrt sätt — och de så kallade ”feministerna” har numera skiftat fokus så att de verkar helt likgiltiga för den första verkligheten och däremot helt monomant fixerar sig vid den andra.

  Man kan frestas se detta som en klassfråga, där feministerna inte själva befinner sig i den verklighet där de blir sex-trakasserade och därför struntar i problemet; deras politiska sekt-mentalitet dikterar även att alla problem förknippade med invandring från främmande kulturer ska förnekas.

  Däremot är de oerhört intresserade av att armbåga sig fram i yrkeslivet, speciellt i mera glamourösa yrken — har däremot aldrig hört någon beklaga bristen på kvinnliga sopåkare.
  Feministerna, och deras snöpta manliga stödtrupper, försöker däremot tvinga in kvinnor som brandmän — trots att de allra flesta av dem inte klarar de fysiska kraven!

  Men vad gör det om de inte klarar av att rädda folk ur brinnande hus — bara ideologin är ”korrekt”!
  I fin gammal kommunistisk anda: Om ideologin kommer i konflikt med den fysiska verkligheten — så gäller ideologin!
  Så är det i toklandet Sverige numera.

  Gillad av 2 people

 21. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Man torde vara fullkomligt döv och blind eller gravt ideologiskt desorienterad för att undgå att notera den spektakulära kontraproduktion de rabiata radikalfeministerna alstrar via sin kulturmarxistiska och relativistiskt infekterade suicidalpolitik, vars huvudsakliga jaktbyte är den vite, heterosexuelle mannen och den hegemoni han representerar.
  Den massiva misandri vi ges fortlöpande exempel på saknar historiskt motstycke – paradoxalt nog i dessa tider då MENA-befolkningarnas maskulina medlemmar givits carte blanche att begå vilka bestialiska övergrepp de behagar utan att fruntimmersregementet lägger fingrarna emellan.
  Provokativt, inkonsekvent och fullkomligt oacceptabelt – precis vad man kan förvänta sig i den kombinerade lekstuga och multietniska experimentverkstad vi en gång kände som Sverige.
  Andreas.

  Gillad av 1 person

 22. 77711n skriver:

  Jag ser inte något samband med Fi´s Gudrun Schymans s k kamp för kvinnors frihet när hon kärvänligt nyper en muslimsk, ljungande man från Afghanistan, som kallar sig för barn i kinden.

  Jag tycker mig också se att kvinnor på sociala media, i likhet med mig själv, inte allas är önskar kvoteringar – ingen stans. Vi argumenterar alltid för kompetens.

  Jag själv har exempelvis alltid i mina studier – sju år – och alla mina arbetssituationer – oftast varit ensam kvinna – ibland har vi varit kanske tre i en församling och sammanträde på ca 120 pers.
  Det har inte hindrat mig eller någon av de övriga att orda om vad vi anser om det som diskuterats för stunden.

  Löjliga situationer har dykt upp, som t ex att professorn tycker att vi borde ha fika – jag ensam med ca 30 män – och 31 par ögon vänder sig lite frågande till mig. Vad jag gör? Påpekar förstås att eftersom jag som tjej, naturligtvis inte kommer på tal att koka kaffe – alla generat utser någon annan.

  Nej, problem som funnits är främst i grupper som ska göra bedömningar och avvägningar i sak, meriter, samhällsfenomen etc. Det gäller att se till att grupperna är differentierade och väl avvägda till kön, ålder, kompetenser och erfarenheter för att få med de viktigaste aspekterna. Det är där det kan brista. Bra sammansättningar och urval av kriterier för dessa behöver inga kvoteringar.

  Gilla

 23. 77711n skriver:

  OBS – min kommentar syftande till att jag inte själv upplevt att det behövts något beskydd. Män i grupp som jag samarbetat med har själva alltid varit tillräckligt medvetna. Däremot brister det sålunda i ensidigt sammansatta grupper som ska göra bedömningar. Där behövs att man besvärar sig med att ställa upp kriterier för sammansättningen för att få en allsidig, opartisk bedömning och undvika bedömningar, grundad på grumliga, otydliga föreställningar/fördomar som inte lyfts till ytan.

  Gilla

 24. Lars skriver:

  Jag tror inte man ska analysera Feministiskt Initiativ utifrån en diskussion om värderingar, det är bara förvirrade människor som inte förstår något om världen och är inte representativa för svenska kvinnor. Islam styr dock människor med kodifierad syn på världen och har mycket speciella värderingar. De tror på Koran och Hajditer och dess uttolkare. Det går inte att ignorera. Islamistiska partier och rörelser i mellersta östern, Iran, Pakistan, Indien har en ide om att med stark religiositet som bärande ideologi så ska man förändra världen. Det finns många bakomliggande orsaker, det finns en tradition att man ska återta en ledande roll i världen, göra upp med förtrycket fån väst, genom att bygga och återgå till traditionella islamska värderingar. Rörelserna fångar fattiga och lägre medelklass med sitt budskap, men även övre medelklass och eliter som tror man med Islam har ett medel.

  Det är en kulturkrock av format och det borde inte finnas någon möjlighet för väst att inkludera den typen av religion, en rörelse som strävar mot en icke sekulariserad värld.

  Att kvinnorörelser som Fi kan tro att inkludering och bejakande är av gemensamt intresse är tämligen obegripligt, men i grunden svenskt storhetsvansinne, man tror att svenska värderingar om mångkultur och humanism ska segra, människors lika värde. Men när de andra inte tror på det då, inte håller med och är starka i sin religion?

  Naturligtvis finns det ljumma och sekulariserade muslimer och människor i dessa länder som inte vill att religion ska få ta så mycket plats i det offentliga rummet, men man kan inte komma ifrån att det är Islam som är den dominerande ideologin inte enbart i stater som har det som statsreligion som Saudi Arabien, Quatar, Pakistan, Iran utan även i politiska rörelser i Turkiet, Gaza, Libanon, Turkiet, Algeriet, Marocko.

  Gilla

 25. lookslikeanangel skriver:

  Dirty Dancing

  Det är så sorgligt att “feministerna” dansar tätt med idéer som är så långt från rörelsens DNA, själ och hjärta. Jag tror faktiskt inte att man i realiteten vill ha t.ex. ett Libanon i Sverige. Man förstår bara inte att man dansar farligt nära kanten till splittring, en dysfunktionell ekonomi och ett slutet samhälle.

  Damerna behöver inte heller sakna kavaljerer i party outfits (t.ex. i midnight blue) som gärna dansar till kl. 12 eller ännu längre. Ohederlig allians?

  Gilla

 26. Olle Reimers skriver:

  Livet är så enormt mycket intressantare och mer givande om män och kvinnor kan bejaka varandra sådana de är. Hur det än är så är det på invidplanet som det verkliga livet avgörs. Först i mötet kan du avgöra om den individ du har framför dig har de egenskaper som du uppskattar.

  Som ung kanske jag kunde förbanna min ”mesighet” när jag såg hur bufflarna bar sig åt för att få sin fångst. Med tiden upptäckte jag dock att jag lättare fick kontakt med dem jag gillade och som passade mig bäst om jag var som jag var.

  Hurra för skillnaderna; det är dem som gör oss till människor!

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.