Värde eller värdighet

Patrik Engellau

Då och då har jag skrivit om det märkliga faktum att den officiella svenska återgivningen av den första satsen i den första artikeln i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna skiljer sig från, vad jag har kunnat konstatera, de flesta andra länders.

Herr Google har hjälpt mig att plocka fram vad jag tror är de officiella formuleringarna från olika länder.

Först det engelska originalet från det beslutande FN-mötet 1948: All human beings are born free and equal in dignity and rights.

Franska: Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.

Spanska: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Danska: Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder.

Italienska: Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.

Isländska: Hver maður er borinn frjáls og jafn öðrum að virðingu og réttindum. (Herr Google säger att virðingu betyder värdighet, vilket man nästan hade kunnat räkna ut själv.)

Portugisiska: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos.

Tyska: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.

Alla dessa formuleringar säger, vad jag kan begripa, samma sak. Så kommer två avvikare som dock sinsemellan framför samma budskap.

Svenska: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Norska: Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.

Det som skiljer de två grupperna av formuleringar är att den första säger att människor är lika i värdighet medan den andra hävdar att människor är lika i värde. Spelar det någon roll?

Ja, det gör det. När jag söker i synonymordboken efter ”värdighet” kommer följande förslag: stolthet; pondus, takt, stil, nobless, grandezza, rang, titel, ställning

”Värde” genererar dessa alternativ: pris, belopp, betydenhet, förtjänst, betydelse, vikt, kaliber, dignitet, halt, beskaffenhet, bonitet, nytta, gagn, utbyte.

Jag medger att de två orden har släktskap, kusiner liksom, men deras inneboende natur skiljer sig avsevärt. Värdighet handlar om respekt, värde om pengar.

Jag tror att FN menar just att vi ska behandla andra människor med respekt. Det betyder att inte utsätta andra människor för tortyr, våldtäkt, förolämpningar eller annan förnedrande behandling. Till och med när man dömer en massmördare till livstids fängelse så bör man visa vederbörande respekt, inte för hans hemska dåd, utan för att han fortfarande tillhör vår mänskliga gemenskap hur illa vi än tycker om honom.

Att respektera andra människors värdighet betyder emellertid inte att inte kunna säga nej till de önskemål som dessa andra människor eventuellt framför. Jag kränker inte den romska tiggarens värdighet om jag inte skyndar mig att villfara hennes välformulerade petition om ekonomiskt bistånd (uttalas ”hej, hej”). Jag kan till och med tycka att det är under hennes värdighet att tigga och att den största respekt jag kunde visa henne vore att säga åt henne att söka ett riktigt jobb. Å andra sidan vet jag att hon följer andra kulturella normer än jag och att det för henne nog framstår som mer ovärdigt att löneslava än att tigga. Då får jag i åtlydnad av FNs första artikel respektera även detta för mig märkvärdiga synsätt.

Men ”alla människors lika värde” – som den svenska värdegrunden i enlighet med den svensknorska tolkningen av den där artikeln tycks bruka formulera det –, vad skulle det betyda? Mitt förstånd får inte grepp, hjärnan slirar inför denna utmaning. Jag letar efter ett konkret exempel som skulle kunna ge mening och kan inte komma fram till annat än underligheter som ”alla slavar kostar lika mycket” eller ”alla människor ska ha samma lön” eller ”alla jobb borde lottas ut bland alla människor i hela världen varefter vinnarna ska ha evigt besittningsskydd till platsen” eller ”om det finns en nödlidande tioåring i Mali så har du samma moraliska skyldigheter mot henne som mot din egen dotter”.

Bara för att tydliggöra mitt paranoida tänkande vill jag understryka att jag ser ett klart samband mellan tre typiskt svenska företeelser, nämligen 1) föreställningen att Sverige är en humanitär stormakt, 2) det officiella snacket om ”värdegrunden” samt 3) vår tämligen aparta formulering av FNs första artikel (som dock delas av åtminstone  ett annat land – mina bristande språkkunskaper sätter gränser för kunskaperna på den här punkten – som visserligen är tokiga, men inte fullt så tokiga som Sverige).

Därför gillar jag inte att den svenska staten översätter ”equal in dignity” till ”lika i värde”. Det handlar bara om att det svenska politikerväldet försöker trolla fram en genomtänkt ideologi ur sina egenintressen.

115 thoughts on “Värde eller värdighet

 1. malmobon skriver:

  Vaket och uppmärksamt av Patrik.
  Gick själv en kurs i läshastighet och läsförståelse en gång på 80-talet. Var just ordens menning vi skulle lära oss förstå genom bryta ner texterna i delar, och förklara innebörden.

  Även kan vi träna ögat till att läsa snabbare. Vidgar spektrum genom sätta ögats mitt pinkt längr fram i texten. Med träning går det till slut sätta fokus på mitten av sidan i boken, och se hela texten. Varken läsförståelse eller hastighet är något som jag lärde mig i skolan. Knappast i Gustavs skola heller.

  Liked by 1 person

 2. Bo Svensson skriver:

  ”Svenska politikerväldet” nöjer sig ju numera med att vara svansen på hunden. – Och hunden är de som styr massmedias agerande.

  Att alla skall vara lika i värdighet = rang, är väl bara jantelagen: du skall inte inbilla dig att du är bättre än någon annan. – Och att ingen skall få inbilla sig vara mera värd än det värsta kräk man kan föreställa sig, är bara galenskap.

  Att försöka vinna uppskattning från dem man vill tillhöra, är det som håller allt igång. – Även strävan efter vinning handlar om det, för det man tänker göra med pengarna, är att med hjälp av saker man skaffar sig eller genom sin ökade köpkraft, vinna bättre självkänsla och högre rang.

  En tanke jag själv har som är en bättre grund för välvilligt beteende, är att medvetandet är insidan av skeendet och att den individuella existensen i grunden är en synvilla. – Var du än tittar, ser du dig själv.

  Det vi behöver istället för galna floskler i de högstämda konventionerna, är uppslutning kring spelregler som ger framlängesutveckling, – För människosläktet och för livsmiljön.

  För människosläktets positiva utveckling krävs t ex att man vinner terräng i kraft av sina förtjänster och inte på grund av sina misslyckanden.

  Liked by 1 person

  • Erik2 skriver:

   Hur bra är inte denna formulering? ”medvetandet är insidan av skeendet och den individuella existensen i grunden är en synvilla.-Var du än tittar ser du dig själv.” Jag tänker två saker.
   1. Jösses vad träffsäkert! Varför kom inte jag på den formuleringen?
   2. SD-hatet utan alla rimliga proportioner, utpekandet av högerextremister och hatord och hatsiter osv.
   ”Var du än tittar ser du dig själv.”
   Tack för den formuleringen!

   Gilla

   • Bengt Eriksson skriver:

    OT: ”He who fights with monsters should be careful lest he thereby become a monster.
    And if thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee.” Nietsche

    Gilla

 3. Kuckeliku skriver:

  När man använder ordet ”människovärde” så begränsar man effektivt värdet till ett högst speciellt slags lätt mystiskt värde, medan svenska politiker alls inte vill göra några begränsningar av detta värde. Man uttrycker sig så generellt som det någonsin går, vilket förstås blir korkat. Därtill bortser man från orden ”föds med”. Det står inte att vårat värde förblir oförändrat livet igenom oavsett vad vi företar oss. Men det struntar svenska politiker och mediapersonligheter i.

  Liked by 1 person

  • Kuckeliku skriver:

   Würde översätts till ”värdighet” så det är bara svenskarna och i någon mån norrmännen som strulat till det och vägrar att göra korrekta översättningar, trots att det förstås är alldeles orimligt att juridiska texter felöversätts decennium efter decennium! Och att man därtill gör statsreligion av felöversättningen! En statsreligion man inte får ifrågasätta utan att bli hudflängd och förstött! I toleransens och kunskapens presumtivt förlovade rike på Jorden!

   Liked by 7 people

  • Kuckeliku skriver:

   Jag är övertygad om att det är den ultraextrema egalitarism som uttrycks i felöversättningen ”allas lika värde” som gjort Sverige till det extremsocialistiska och nu också extremglobalistiska land som det blivit. Sveriges nedgång som välståndsland och kunskapsnation inleddes när det politiska etablissemanget gjorde denna grava och extremnivellistiska felöversättning till sin favoritdogm. Vi vet vad extrem egalitarism åstadkom i de kommunistiska östländerna och dess verkningar kommer inte bli ett dugg mindre extrema i Sverige, utan snarare mycket värre på lite sikt. Kommunistländerna förvandlades inte av egalitarismen till misslyckades stater, men det är precis vad den ultraextrema svenska egalitarismen kommer leda till. Och politiker och chefredaktörer som påstår sig vara liberaler understödjer fantastiskt nog detta med all sin kraft!

   Liked by 2 people

  • elak skriver:

   ”föds med” är en mycket riktigt den springande punkten. ”värde” eller ”värdighet” är akademiska villospår. Läser man protokollen från diskussionerna vid framtagandet av deklarationen, så noteras implikation av ”föds med” att de inte är oåterkalleliga av tex av Charles Malik. Någon som sitter i fängelse är ju tex inte ”fri”. Det viktiga i deklarationen är att ingen ska lastas/straffas för tidigare generationers gärningar.

   Ingen vettig människa kan tycka att Reinhard Heydrich och Anne Frank borde ges vare sig samma värde eller värdighet efter sin död, däremot vid deras respektive födsel. Deras gärningar däremellan är avgörande.

   Gilla

 4. Bo Svensson skriver:

  Att sluta upp för ”allas lika värde” är på väg att bli ett villkor för att få arbeta som lärare, få godkänt avgångsbetyg i grundskolan eller inneha offentlig befattning och vara valbar i riksdags- och kommunal-val.

  Ganska fatalt eftersom det är en floskel utan begriplig innebörd.

  Beviset för detta är att det inte går att få samstämmighet i vad det betyder. – Alla man frågar, ger olika definitioner. – De spretar åt alla håll och är utan inre konsekvens.

  Floskeln förmedlar alltså inte någon tanke utan grötar bara till tänkandet.

  Liked by 1 person

 5. Kungskobran skriver:

  Man måste skilja på begreppen värde och värdefull.
  Jag har inga problem med att uppfatta lika värde med att alla människor är lika inför lagen,
  har lika stor rätt till liv , skolgång ,egendom , sjukvård mm.
  Att alla människor inte är lika värdefulla tror jag att alla människor håller med om.
  Det är för flesta självklart att mina barn för mig är värdefullare än någon annans för mig okända barn i någon annan världsdel, men att dom för den skull skall ha samma människovärde.
  Visst är t.ex. uppfinnaren Håkan Lanz mera värdefull än kåkfararen och narkotika langaren Muhamed xxxxxx, eller jahdisten Abu Laiz al Qurtubi det håller väl alla med om.
  Jag tycker det hela har utveklats till en pseudo debatt, alla människor inser väl skillnaden mellan mellan värde och värdefull.

  Gilla

  • Kuckeliku skriver:

   Lika värde betyder lika värdefull. Däremot betyder ”dignity” vare sig värde eller värdefull och skall då inte översättas till det. Det är horribelt att prata om ”lika värde” när man menar lika rätt inför lagen. FN avsåg aldrig heller att alla människor skall leva under samma lagar. Vi tillhör olika stater med olika lagar och får olika rättigheter beroende på vilken stat vi tillhör. Man kan inte heller lova allt åt alla när någon måste klara av att betala för detta! Använd hjärnan!

   Gilla

   • Ulla L skriver:

    Håller med. Och med Sveriges jultomteliknande agerande att dela ut svenskt medborgarskap till höger och vänster har väldigt kostsamma problem skapats.

    Liked by 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   En konvention med förbud att hindra någon att utbilda sig, arbeta eller anlita sjukvård är ju innanför det rimligas gränser men för att utbildning, anställning och sjukvård skall bli en rättighet, måste man lasta skyldigheter på några andra. – Det blir en orimlig ordning med en kategori krävare av rättigheter och en kategori förpliktigade att ställa upp med allt detta goda.

   Liked by 1 person

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Om det är en pseudodebatt kanske inte gör något….ibland är det ju bra att gå till botten med något…det gör vi ju sällan annars när det gäller sådant som partipolitikerna har bestämt.

   Du skriver att det är självklart för oss att ALLA ”har lika stor rätt till liv , skolgång ,egendom , sjukvård mm.”….vilket jag håller med om.

   Något annat som också borde vara lika för alla….nämligen den samhällsavgift som vi ska betala in till vårt gemensamma samhälle. Alltså ALLA borde såklart bidra med exakt lika mycket av sin tid till det gemensamma (men olika belopp beroende på hur vi värderas på arbetsmarknaden). Inte som idag…i procent på slutlön – oavsett hur mycket tid av vårt liv det har tagit för oss att bidra till våra gemensamma åtaganden. Detta får allmänheten gärna börja diskutera.

   Att vi skulle vara lika inför lagen…det är ju bara en förhoppning idag.

   Liked by 1 person

  • Janne skriver:

   Man bör förtydliga att rätt till skolgång och sjukvård betyder INTE att det är rätt till gratis sjukvård eller skolgång i Sverige för alla från hela världen.
   Bara de som har legalt rätt att bo i Sverige (både medborgare och andra med uppehållstillstånd) har rätt till dessa förmåner i Sverige. Sen har man ju olika avtal om ömsesidig sjukförsäkring i andra länder (t.ex inom EU) .

   Gilla

 6. Tommy Santesson skriver:

  Bra reflektion Patrik, men du måste förstå att översättarna på Bommersvik och Sveavägen har egna lexikon med inbyggda filter som automatiskt justerar översättningen till att passa den egna värdegrunden.
  Om det sedan stämmer med fakta är tydligen inte så viktigt.

  Gilla

 7. Martin skriver:

  Så sant som det var sagt. För många år sedan frågade jag en vänstervriden bekant vad det där med ”allas lika värde” egentligen betydde. Hon kunde naturligtvis inte svara. Ingen kan det, inte ens ”proffsen”. Värdighet är däremot ett mer konkret begrepp som man direkt kan omsatta i praktiken.

  Gilla

 8. Aha skriver:

  ”Allas lika värde” bör tolkas som folk torde uppfatta det;
  – Alla är värda lika respekt och omtanke

  Jag tror inte att folk tolkar påståendet som att alla är lika mycket värda för samhället och lika duktiga, det faller på sin orimlighet.

  Debatten kring ”allas lika värde” är m.a.o. en s.k. halmgubbe.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Ingen halmgubbe utan ett högst konkret instrument för att slå dunster i ögonen på folk. Exempelvis i den meningen att marockanska gatubarn, somaliska våldsverkare, syriska IS-återvändare och rumänska romer är lika goda som oss. Med de praktiska följder det för med sig.

   Liked by 3 people

  • Kuckeliku skriver:

   Du bortser från vad som händer i huvudet på svagsinta människor (typ svenska politiker) som matar sig med vansinnesteser. Det är bara att se på våra förryckta svenska politiker. Det är dogmen om allas lika värde som gör dem totalt oförmögna att värna våra liv, vårat välstånd och vår livskvalitet! Vi kan lika gärna ge upp våra liv och allt vi byggt upp om vi programmerar våra hjärnor med den här sortens vettlösa dynga!

   Försök fatta vad det är som driver vansinnet. Det är den groteska dogmen om att alla har lika värde oavsett om de är enormt produktiva eller enormt destruktiva. Man kan inte krama ett tänkt ”människovärde” och strunta i allt annat. Människovärdet närmar sig lätt noll i en så svårt överbefolkad värld som vår. Det är detta tvivelaktiga människovärde som du vill upphöja till det enda som betyder något!

   Förr eller senare ledsnar dock människor på ett så eteriskt värde. Det har ingenting att göra med den fysiska verklighet som människor lever i. Du kan inte äta allas lika värde. Du kan inte värma din frusna kropp med allas lika värde. Du kan inte bota dina sjukdomar med allas lika värde. Du kan inte bereda dig lite livsglädje med allas lika värde. Det är bara en moralteori. Man kan inte leva på en moralteori. Än mindre på en så korkad moralteori som bortser från alla konsekvenser.

   Du tycker förstås att det var fel av amerikanerna att skjuta Usama bin Ladin, eftersom han var värd lika respekt och omtanke?

   Gilla

  • Dr Ake skriver:

   Nej det är ingen halmgubbe. Begreppet slås i huvudet på meningsmotståndaren när varken logiken eller juridiken kan användas som vapen. Här följer ett citat rörande en avhysning: ”Det kan verka självklart, men vi vill ändå påpeka att oavsett ursprung har alla människor lika värde och ska få sina rättigheter tillgodosedda av myndigheterna i det land där de vistas. Ingen ska tvingas leva i den extrema fattigdom som vi ser hos de allra mest utsatta och ingen människa ska definieras som en sanitär olägenhet.”

   D.v.s. oavsett om människor uppehållit sig mer än sina 3 månader i Sverige, oavsett om dom upprättat ett illegalt läger och oavsett att Sverige inte har några förpliktelser mot dom, så har vi det lik förbaskat. Because ”människors lika värde”.

   En intressant diskussion fördes i Filosofiska Rummet (P1) under rubriken ”Människovärde”. Jag hörde ingenting i den diskussionen som hjälpte mig att bättre förstå begreppet än att det är en bra plattform att stå på när man argumenterar. Begreppet ger dig rejält bra moralisk höjd, men synd bara att det helt saknar substans och mening.

   Sedan vill jag slutligen bara som upplysning påminna om att ”Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik.” (Surprise!)

   Liked by 1 person

   • Kuckeliku skriver:

    Dock menar de att eftersom alla har ”lika värde”” så är de som har det lite bättre alltid skyldiga att ägna sina liv åt att slava åt dem som har det lite sämre. Bakom pratet om ”allas lika värde” vilar en hård kommunism, med all den destruktivitet som finns i kommunismen, ja i själva verket värre än kommunismen eftersom kommunismen ändå ställde krav på alla och krävde ordning. Vilket ”allt åt allas lika värde” inte gör.

    Gilla

  • Dr Ake skriver:

   ”Det där följer ju inte alls av vare sig att alla har lika värde eller att de har samma värdighet. Det är bara ett påhitt. Non sequitur.” Mäh?

   Citat: ”Jag tror inte att folk tolkar påståendet som att alla är lika mycket värda för samhället och lika duktiga, det faller på sin orimlighet.

   Debatten kring ”allas lika värde” är m.a.o. en s.k. halmgubbe.”

   Jag ger ett exempel från pressen där just begreppet ”alla människors lika värde” används för argumentera för att vårt svenska samhälle ska erbjuda positiv särbehandling för en grupp utländska individer, just baserat på alla människors lika värde.

   You say ”non sequitur”, I say ”närru”.

   Gilla

 9. Gunnar skriver:

  Några reflektioner:

  Eftersom ämnet är stort och komplext hoppas jag texten denna gång tillåts få bli lite mer omfångsrik.

  Vi kan nog stryka allt människovärde som har med produktivitet att göra.

  Vi lever i en kultur som i hög utsträckning ser på individer som en produktionsfaktor. Att samhället självt är helt beroende av ett effektiv fungerande arbetsliv är en annan sak. Lönesättning speglar knappast människovärde, utan enbart hur en marknadsekonomi tror sig bäst suboptimera olika verksamheter. Men detta har inget med människovärde att göra.

  Vi vet att vår gamla mamma på äldreboendet eller små mörk- eller lintottar, som sover sött i sina sängar mellan nystrukna lakan, knappast värderingsmässigt bedöms efter i vad mån de bidrar till samhällets produktionsförmåga.

  Vad som åsyftas med lika människovärde är nog snarare att varje född individ är unik i det avseendet att de endast får en enda chans att leva. Framför och bakom oss finns det stora mörkret. Denna korta ljusglimt av liv, som glimmar till i det stora Ickevarat, är fullständigt unik för var och en av oss. Vi får bara en enda chans i livets stora lotteri, och för denna vinstlott bär vi själva och omgivningen ett stort ansvar.

  Det är denna unikhet av livet självt som åsyftas och behöver respekteras. Att bli baneman eller förtryckare av andras liv är i det perspektivet inte att visa respekt för livet som företeelse. Detta sagt av en icke religiös.

  Samtidigt säger oss biologin att livet för varenda organism på jorden är lika unikt. Men denna sällsamma unikheten klarar vi inte av att moraliskt hantera. Mellan olika arter förmår vi inte upprätthålla respekten för allt liv, varken i praktiken eller i filosofisk mening.

  Relationen rovdjur och bytesdjur finns även inbyggt i de ekologiska vävarna. Där förmår inte den mest avancerade filosofin ta några steg åt sidan och förvandla allt liv till små söta lamm som betar tryggt på gröna ängar.

  Slaktdjur ger vi inte något värde annat än rent kommersiellt. Särskilt stor värdighet ger vi dem inte heller. För att inte tala om fästingar, mygg och andra obehagligheter.

  Sanningen är nog den att moral, värdighet och lika värde, filosofiskt enbart kretsa runt människan själv.

  Vi brukar tala om mänsklig egoism. Som art finns det alltid artegoism. Hur död, liv och graderingen mellan dem faller ut, bestäms i hög utsträckning av rent art-egoistiska skäl och orsaker.

  Och inom och mellan individer inom arten homo sapiens graderar vi varandra efter hur bra eller dåliga vi är på att fungerar inom det sub-kollektiv vi lever. Hur väl vi fungerar inom vår egen in-grupp. Den graderingen blir mera krass, men samtidigt mera praktisk. Men några beröringspunkter med mer högstämda filosofiska mål har den inte.

  I praktiken skiljer alltid föräldrar på egna barn och andras ungar. Egna gener toppar andras. Så ser det ut inom evolutionen, om artmässig framgång skall nås. Och utan det inget framtida liv.

  Filosofiska funderingar kring människovärde blir därför lite som att försöka fånga regnbågen. Yttre och inre perspektiv på livet låter sig inte fångas i en liten ask. Livet levs alltid inifrån ett unikt ego. Att anlägga ett utifrånperspektiv på liv, tar alltid steg bort från livet självt. Likt regnbågen klarar vi inte av att fånga skuggor. Tankar runt människovärde blir då mer till en väg vi trevar oss fram längs med, än ett slutmål i sig.

  Liked by 1 person

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Någon har sagt at vi föds som unika individer – men dör som kopior.
   De av människor framtagna system, som vi alla lever efter har….JA,.. har gjort oss till produktionsfaktorer, konsumenter….vi har, i alla fall i västvärlden, bara ett värde för vad vi kan tillföra storföretagens massproduktion, bankernas skuldkrokar och börsen där våra så kallade folkvalda nu har lagt både barn, gamla och våra pensioner. De hjälps åt att stjäla våra liv ifrån oss helt enkelt.

   Allt detta borde vi vara vid så pass sunda vätskor att vi gjorde uppror emot. Livet skulle kunna vara en fantastiskt underbar resa för ALLA människor. Varför ser vi inte till att det blir det?

   Istället går vi som dumma får vid varje val och skänker bort våra dyrbara demokratiröster till gammelpartierna….som har spelat ut sin roll för länge sedan. De är som ett gäng skämtfigurer som alla strävar efter makt och social status, med fina löner och pensioner. Vi borde hjälpas åt att kasta ut hela det partipolitiska systemet …med badvatten och allt – och börja på ny kula utan klättramöjligheter för de egenvinningslystna.

   Liked by 1 person

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Ser man det svenska problemet litet ”von oben” så kan man ju ändå glädja sig över att inte några andra länder har tagit efter den svenska extremglobalismen utan snarare framhåller Sverige som ett varnande exempel. Det är ju ändå för flera fortfarande enkelt att flytta sina bopålar till ett annat land som till exempel Tyskland, Schweiz eller våra nordiska grannländer som i många andra avseenden delar våra traditionella värderingar. Kanske det är klokt att sälja villor och bostadsrätter när priserna fortfarande är höga? Varför inte överlåta Rinkaby, Husby eller Gottsunda till PK-isterna som anser att de är så underbara.

  Liked by 3 people

 11. Lars Strömberg skriver:

  Patrik avslutar med:
  ”…Därför gillar jag inte att den svenska staten översätter ”equal in dignity” till ”lika i värde”. Det handlar bara om att det svenska politikerväldet försöker trolla fram en genomtänkt ideologi ur sina egenintressen. ..”
  Kanske. Kanske inte.
  Det kan ju istället handla om ogenomtänkthet och slarv, snarare än om list och sluga planer, byggda på övervägda analyser om vilket ordval som är lämpligt, för att i förlängningen uppnå ett visst syfte.
  Slarv och oreflekterade ordbruk, lite på samma sätt som att uppläsaren i sjörapporten ofta säger ”…kuling längst Hallandskusten…”.
  Eller som att i stort sett alla numera säger ”…Jag vill inte vara själv…”.
  Ty, varför skulle ”svenska staten” (jag förmodar att det som avses är en eller flera personer som arbetar i eller för staten, snarare än själva staten, nåväl…) besitta denna formuleringskonstens list och goda framtidsanalys just när FNs text skulle översättas?
  Den imponerande listen och framtidsanalysen tycks ju inte vara för handen i flertalet andra sammanhang. Vare sig hos politiker eller hos medborgare i gemen.

  Jag sammanfattar med att jag inte tror att ordvalet i den svenska översättningen har någon avgörande betydelse för den situation vi har idag. Jag menar, folk slänger sig ju med allehanda ord och uttryck, utan att reflektera längre än till hur poppis ordet verkar vara för stunden.
  Jag tror att det snarare bland annat handlar om att många är konflikträdda, vill bli omtyckta genom att framstå som snälla och saknar ”bostatdsadresslig” verklighetskontakt med det de talar om. Krydda detta med en näve prestige, så tror jag att ingredienserna är på plats i soppan.

  Liked by 1 person

 12. Andersson skriver:

  Ingen normal människa tycker nog innerst inne att alla människor är lika mycket värda. Det är därför ytterst få som verkligen tror på dogmen om alla människor lika värde. Eftersom den som öppet uttrycker tvivel betraktas som paria av samhällets makthavare ljuger man och döljer sina tvivel. Eftersom man själv hycklar tror man att alla andra också gör det. Detta undergräver den grundläggande tilliten i samhället. Det bästa vore att inte använda det knepiga begreppet ”människovärde” och i stället behandla alla sina medmänniskor med respekt vare sig de har något ”värde” eller inte. Var het enkelt artiga mot varandra.

  Liked by 1 person

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Det blir bara ett litet problem när statens budget ska ge åt alla vad alla vill ha. När politikerna inte själva inser att landets befolkning har givit sina skattepengar för ett gemensamt åtagande för landets befolkning, – inte för hela världens befolkning som sätter sin fot på svensk mark.

   Gilla

 13. bengtakewennberg2017 skriver:

  Ett bättre ord än värdighet är integritet. Detta har fokuserats i en vetenskaplig avhandling av Ole Jacob Thomassen och visat sig kunna användas på just det sätt som Du här beskriver. Varken värdighet eller Dignity och ”lika rättigheter” träffar lika precist eftersom de kan missförstås och därför är otydliga. Man bör också skilja mellan upplevelse och agerande. Integritet ä att ha möjlighet att handla efter sina egna standards och sin moral inom de gränser omvärlden sätter. Man har ju inte rättighet till allting. Däremot tycker jag att ordet värde i det sammanhang Du nämner är bättre än värdighet. Värde har att göra med att ”ta sig en plats” och att ”få vara någon” – att inte bli behandlad som ett objekt eller ett ting. Värdighet associerar till en slags fisförnämhet som kungliga personer kan anta och som knappast kan uppfattas särskilt konstruktiv.

  Gilla

 14. Drutten skriver:

  I vår grundlag Regeringsformen 1 kap 2 paragrafen används både ordet värde och värdighet. Jag misstänker att det inte hjälper att läsa förarbetena för att förstå vad lagen egentligen innebär.

  Gilla

 15. Christer Carlstedt skriver:

  Lika värde är ett ”skitbegrepp”.

  Låt någon som har en hungrig familj välja mellan 1/10 gram guld eller fem kilo potatis så får Du se vilket som har mest värde!

  Ja men det okränkbara människovärdet då?
  Gallimatias!
  Jag tror att den officiella nordkoreanska inställningen till människovärde kan skilja sig en aning från den vi är vara vid.

  Ingenting har annat värde än vad någon är villig att avstå från för att få det.

  Ditt värde ligger i vad du kan bidra med till din grupp, ditt samhälle eller arten.

  Liked by 2 people

 16. oppti skriver:

  Kanske har denna felöversättning satt oss i nuvarande situation.
  Vi har missat värdigheten och försöker bygga upp lika värdet genom att försöka göra fåraherdar till universitetsstudenter. Då kränker vi dem och saknar det som efterfrågas-Respekt för värdigheten.

  Gilla

 17. Ella Fant skriver:

  Frågan är inte om ”alla människors lika värde” är en felöversättning eller inte, frågan är varför vi svenskar ska tvingas rätta oss efter en pamflett som författades av ett gäng utländska politruker i ett främmande land långt borta för mycket länge sedan.

  Ni missar s.a.s. skogen för alla träd (eller ska det vara träden för all skog, kanske gör jag en feltolkning av ursprungsordspråket?); genom att dividera fram och tillbaka om översättningens överensstämmelse med originaltexten erkänner ni samtidigt FN:s absoluta överhöghet och att FN:s ord är lag, i alla fall så länge ordet återges i original…

  Det är lite som att se en debatt i svenskt TV, på ena sidan har vi en som är för en jättestor skattefinansierad välfärdssektor med jättehöga bidrag och på andra sidan har vi en som är för en ännu större skattefinansierad välfärdssektor med ännu högre bidrag. Ingen ifrågasätter systemet, ingen pekar ut elefanten i rummet, ingen rubbar status quo…

  Liked by 4 people

  • gmiksche skriver:

   Du har helt fel. En sak är att lusläsa och dissekera vad som skrivs och sägs, och det öppnar förhoppningsvis ögonen på många. När de har öppnat ögonen har de lättare att fatta varifrån de vilseledande budskapen utgår från. Från Bryssel, från FNs olika organ, från olika organisationer med humanitära ändamål som bytt inriktning under den vackra täckmanteln.

   Liked by 2 people

 18. gmiksche skriver:

  Jag delar Fredrik Östmans uppfattning. Den är av stor vikt. Som belägg citerar jag den tyska grundlagens paragraf 1, stycke 1: ”Människans värdighet är oantastbar. Att akta och skydda den är statsmaktens plikt.” (‘Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.’)

  Definitionens utgångspunkt i den tyska grundlagen bygger på Immanuel Kants uppfattning om människans värdighet. Relevanta hänvisningar finns bl a sammanfattade i:
  http://akj.rewi.hu-berlin.de/projekte/seminararbeiten/marini2.pdf

  På grund av sin abstrakta natur lämpar sig ”människans värdighet” för tolkningar som Kant nog inte hållit med om. Redan Schopenhauer uppmanade i mitten av 1800-talet till att använda begreppet med varsamhet: ”…detta uttryck har blivit till ett kännetecken för alla råd- och tanklösa moralister, som döljer sin brist på verklig…moral bakom detta imponerande uttryck ‘människans värde” (https://www.bpb.de/apuz/28290/menschenwuerde-als-massstab?p=all).

  Schopenhauer är lika aktuell i dag.

  Liked by 4 people

 19. Verdandi skriver:

  FNs deklaration tillkom för att markera mot ideologier som påbjuder att vissa föds till ‘untermenschen’. (Många länder i Arabvärlden har väl avstått från att skriva under tror jag?)

  Jag saknar en diskussion i ämnet poängterar att det står BORN equal in dignity and rights. Det för att poängtera att man inte automatiskt föds in i ett folk som per definition är mindre värt och är fritt att förslava.

  Sen hycklar 99% av befolkningen, som egentligen tycker att det egna laget är mer värt. De flesta tycker inte att det skulle vara ok om ryssen invaderade landet i morgon. Men översteprästerna säger att man blir mentalt landsförvisad om man ens ifrågasätter ordalydelsen, så man kniper igen.

  Migration och multikulti sågs efter kriget som boten mot konkurrensen mellan folkgrupper. Det är på vissa sätt fin tanke, men ack så korkad. Så den ‘goda’ föresatsen tycks som vanligt leda till helvetet.

  Liked by 1 person

  • Willy Lindqvist skriver:

   I Sverige har vi varit duktiga på att ta hit människor som som inte erkänner FN:s mänskliga rättigheter. De hänvisar ständigt till att deras sharialag står över såväl svensk lag som FN:s mänskliga rättigheter också i Sverige. Har svenska politiker varit okunniga när de kämpat för att bjuda hit folk som kommit hit för att implementera sina egna religiösa och politiska lagar, eller har de gjort det av illvilja mot svenska folket? Det är inte lätt att veta.

   Liked by 2 people

   • Verdandi skriver:

    Nej, det är svårt att avgöra för vanligt folk, men det är mycket möjligt att det varit medvetet åtminstone delvis.

    Gilla

 20. Staffan Berg skriver:

  Jag trio att Würdigkeit närmast står för likhet inför lagen. Engelska, ryska och franska lär vara de juridiskt viktiga texterna enligt mina sagesmän. De träffade jag på ett seminarium om arbetsrätt och ceritifiering av handel av skogsprodukter för ca 15 år sedan. De var myndighetspersoner från asiatiska länder. De menade att skandinaverna (som pressade på vid mötet) hade fattat konventionen fel. Varje land avgör själv vad som är
  människovärde och lika värde.. Vår tolkning är ett utslag av kolonialism. Så kan det vara – vi har olika uppfattningar. Fö är inte konventionen inte ratificerad av ganska många stater.

  Liked by 1 person

 21. JBeducare Maria Montessori skriver:

  Egentligen är det likartart svårt att kunna påstå båda översättningarna av ordet – dignity – , (värde eller värdighet..)..

  -Alla människor är lika – (i värdighet, eller i värde), blir på sätt och vis – lika fel – beskrivning av en verklighet…

  Detta eftersom – värdighet – i en verklighet är någonting som verkligen varierar mellan alla olika människor, och alls inte är någonting som alla människor är lika i….
  (Men själva – värdigheten – , alltså den lika digniteten eller det lika värdet, som vill beskrivas är att alla människor verkligen tillhör människosläktet, även då de värsta mördare… En människa kan aldrig fråntas, eller frånsvära sig själv från att tillhöra – arten människa – , och däri är även den värsta seriemördare också delaktig i den mänskliga värdigheten, eller värdet, på ett likvärdigt sätt som alla andra människor också oundvikligen är, just enbart genom att födas till människa..).

  Men även ordet – lika värde – säger i princip inte någonting om man inte tillägger begreppen eller orden – värde för vem – , värde – för vilka – ….
  (Var befinner sig egentligen detta påstådda – lika värde – , på en s.k. värderingsskala?… Eller på en s.k. rangskala, eller i relation till – vem, vilka eller vad – , är värdet – lika- ?…
  Är värdet – högt eller lågt -, eller är värdet – noll och intet – ?..
  Men är t ex då ändå – lika mycket noll och lika mycket intet – värde, för alla?..
  Och därigenom och på så sätt så uppfylls då deklarartionens utsaga om just att alla människor har ett – lika värde – …?…
  Alltså även om själva – värdet – , då i själva verket skulle råka vara, – noll och intet – …?)…

  Alltså för vem, för vad eller för vilka, har alltså alla människor ett – lika värde – ?…

  För ingen…?…

  Alltså, alla människor har i en verklighet istället ett olika värde för alla människor…Det kan i princip inte vara på något annat sätt för någon enda människa…

  Men, själva meningen, själva betydelsen eller – värdet – , av vad deklarationen vill försöka att fastslå, eller uttala, är kanske ändå enbart det faktum att alla människor är obönhörligen verkligen tillhöriga till – arten människa – , och detta på ett absolut vis, alltså på ett defintivt, oundvikligt och oföränderligt vis…

  Gilla

 22. Macavity skriver:

  Patrik! Svenska staten är ytterst inkonsekvent ifråga om betydelsen av ordet ”dignity” i FN- deklarationen. Titta på förklaringarna i det här dokumentet: http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf.
  Här har man inga problem att översätta ordet korrekt till ”värdighet” även om man på vissa ställen i texten använder sig av formuleringen ”värdighet och värde”. Man måste fråga sig vad avsikten var med det märkliga ordvalet i den svenska översättningen av artikel 1. Vem höll i pennan. Hur gick det till när man bestämde sig för ”lika värde”?

  Gilla

 23. dahljoseblog skriver:

  Bra Patrik. Ett påpekande dock. Humanisternas ordförande har i sin utmärkta bok ”Upplysning i 21:a århundradet” behandlat mantrat ”allas lika värde”. Han anser det självklart att de egna barnen har högre värde än övriga i fallande skala. Han föreslår utbyte från ”värde” till ”värdighet”.

  Liked by 2 people

 24. Verhofstadt skriver:

  Svenskarna-dvs den lilla klick som styr Sverige-är ett sammansvuret gäng banditer som bara har ett mål: Att exploatera svenskarna så slugt som möjligt så att svenskboskapens ekonomiska avkastning blir så hög som möjligt per enhet svenskboskap.”Swedecrooks” styr Sverige som en ranchägare styr sin boskapsranch.Som Bröderna Cartwright styr Ponderosa.”Mowe´m Mowe´m Mowe´m.Keep this doggies mowem.Rahaaj”.De har nu sedan en tid tillbaka beslutat att den tidigare svenska boskapsstammen succesivt genom import av boskap framförallt från Mellersta Östern och Afrika samt Asien skall ersättas.De vill ha en mer foglig och mer lågtavkastande boskap ,vilket kan tyckas paradoxalt -men det hela beror på ett mycket makthungrigt och uppenbart galet ranchägargäng i Bryssel som fått sk ”spel” och ligger och fradgar och hallucinerar dagarna i ändå.Vissa påstår att de förläst sig på en serietidning som heter ”Talmud”.En serietidning de köpt på Pressbyrån.”Motståndsrörelsen” är aktiverad emellertid och avser att hänga alla dom här Bryssel-knasbollarna i lyktstolpar som redan är på plats i Bryssel.”Kungen av Sverige” är en av dessa Bryssel-knasbollar.Hela det svenska Etablissemanget är också -säger initierade-Bryssel-knasbollar.Kampen blir hård och lång.Men vi ger oss aldrig.Bryssel-knasbollarna vill döda oss och våra familjer.Vi vet det.Och Bryssel-knasbollarna vet att vi vet att de vill göra detta.Bryssel-knasbollarna är ett mordiskt lögnar-pack.

  Liked by 1 person

 25. Björn skriver:

  Livet är inte ”rättvist”! Alla har inte bra föräldrar, alla kommer inte in på den skola de vill, alla får inte den partner de trånar efter, alla får inte det jobb de vill ha, alla har inte råd att köpa den bil, båt eller bostad de vill ha, alla förblir inte friska livet igenom, och alla kan inte flytta till det land som erbjuder bäst sociala förmåner! SÅ ÄR, det bara!!

  Liked by 1 person

 26. Janolof skriver:

  I preambeln till deklarationen står det bl.a.: ”… the peoples of the UN … have reaffirmed their faith … in the dignity and worth of the human person …” Tyder inte det på att man inte bör göra alltför stor affär av betydelseskillnaden?

  Gilla

  • Kuckeliku skriver:

   Det står ju inte ”equal worth”! Och gjorde det detta så vore det grund för att slänga texten i papperskorgen. Man måste vara lite praktisk. En arbetsgivare som anställer vem som helst för att ”alla är lika värda” kommer strax vara borta från marknaden. En sådan arbetsgivare tilldelas oundvikligen ”Darwin Award”. Det gör också en stat som vill ta alla nödställda under sina vingar.

   Liked by 1 person

 27. Janne skriver:

  Bra sammanställning av Patrik men inget nytt. många har flera gånger påpekat att översättningen är fel, men det måste finnas någon anledning att felöversätta med flit.
  Det mest sorgeliga är att måra massmedia tiger om detta och själva använder värde som utryck och dessutom antyder att det skulle betyda att alla i hela värden har rätt att få del av de svanska välfärdsförmånerna.
  När det gäller tiggarna ligger säker något i att de inte tycker att det är ovärdigt att tigga.
  Tyvärr finns det ingen som vågar att ifrågasätta deras kultur där man gifter bort sina barn vid 12-14 års ålder, får massa barn och inte går i skolan. De gifter sig enligt egna ceremonier och struntar i om deras giftermål blir officiellt registrerde eller ej. Precis samma sak för en del muslimer, det räcker för de att imam viger de och det gör de enligt sharialagen.

  Liked by 1 person

 28. Aladdin skriver:

  Det handlar väl om det grundläggande människovärdet. Vi anser att alla människor har ett grundläggande människovärde oavsett skillnader i kultur, genetik och dylikt som genom historien och fortfarande idag används som en förevändning för att tex förslava eller förfölja grupper av människor.

  Liked by 1 person

 29. P I Persson skriver:

  Uttrycken innebär samma sak. Som Aladdin skriver, ”det grundläggande människovärdet”. Misstänker att många som engagerar sig i denna pseudodebatt inte erkänner allas grundläggande människovärde, det ser inte bättre ut, tyvärr.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Vad skönt att språket kan förenklas och ”värde” samt ”värdighet” ersättas med ”allas grundläggande människovärde” som ny term. Fast om definitionen kräver att människovärde specificeras som ”grundläggande” borde det väl finnas mäniskovärde(n) som inte är grundläggande. Vore intressant att veta vilka dessa är.

   Gilla

  • Kuckeliku skriver:

   Försök fatta att exempelvis DN och Peter Wolodarski använder ”allas lika värde” som argument till varför Sverige måste ta hand om världens alla nödställda, vilket är ett alldeles bombsäkert recept för undergång. Det innebär ett riktigt radikalt förnekande både av egendomsrätten och av svenskars medborgerliga rättigheter. Allt sådant väger exakt noll inför människovärdet som du talar om. Människovärdet är allt och medborgerliga rättigheter och egendomsrätt väger exakt noll i jämförelse. Ingenting! Nada! Noll!

   Man måste kunna hantera olika värden och inte upphöja ett högst filosofiskt människovärde till det enda som betyder något. Det går inte att överleva om man tror att människovärdet är det enda värdet.

   Liked by 1 person

  • Ulrika skriver:

   ”… allas grundläggande människovärde”. Alla babysar har samma värde och är inte syndare trots vad kyrkan predikar. Sen är det var och ens ensak vilken väg man väljer.

   Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Du anser alltså att Sverige borde öppna gränserna för obegränsad invandring från hela världen — och samtidigt behålla välfärdsstaten?

   Gilla

 30. Lars Strömberg skriver:

  Tja, vi brukar ju kasta ur oss saker som ”Världens bästa pappa!” ”Jag har världens finaste fru!”, eller ”Världens gulligaste barn!” och annat – förvisso extremt ytligt – värde-skiljande floskleri.
  Jag är mycket återhållsam med dylika utkast.

  Jag kan tänka mig att – som ovan åberopas – den där FN-texten syftar till att förhindra upprepningar, eller varianter av folkutrotningar som genomfördes innan och under andra världskriget.
  Nu är det väl – som så ofta – så, att ord och texter inte direkt förhindrar allsköns idioti, dumheter, brott och illdåd.
  Däremot är det nog ofta så, att fokus på ord, högtidliga uttalanden, fördömanden, enanden om resolutioner et cetera, inte intresserar speciellt många av dem som ordmassorna riktar sig till.
  Det är ju bara att strunta i det sagda och skrivna.
  ”Struntarna” kanske inte ens känner till de där texterna.

  Liked by 1 person

 31. Lars Strömberg skriver:

  Jag vill tillägga att ordfokus är en mycket bekväm metod att (ge sken av att) ”agera”.
  Ett sätt att ”agera” som inte leder till att man behöver peta naglarna efteråt. Om ni förstår vad jag menar.

  Liked by 1 person

 32. gmiksche skriver:

  En observation till. Många kommentatorer tycks anse ätt människans värde eller människovärdet – oavsett vilken betydelse som tillskriv dessa termer – är något som existerar i sig. Det är helt fel. ”Människan är alltings mått” enligt Protagoras. Och det håller fortfarande. Vad som är människovärde bestäms av människor. FNs definition är givetvis en konsensusdefinition. Därmed inte sagt att det är oväsentligt att definiera konsensus så strikt som möjligt. Det är en förutsättning för att den ska kunna implementeras och efterlevas.

  Gilla

 33. Kuckeliku skriver:

  Problemet är att flera svenska politiska partier faktiskt anger ”allas lika värde” som politikens grund. Den mest fundamentala politiska tes som finns.

  Trots att den är okänd utanför Sveriges gränser. Jag tvivlar på att du någon annanstans i världen kan hitta något politiskt parti som anger den som politikens grund. Bara i Sverige. Vi har alltså snickrat ihop en alldeles egen politisk ideologi som vi vill frälsa världen med.

  Ett problem är dock att att politiker utomlands inte anammar vår politiska ideologi. Ingenstans! De bara skakar på huvudet åt vår hemmabyggda politiska ideologi, som vi inte ens förmått ge ett namn. Trots att svenskar försökt marknadsföra den i årtionden, sannolikt från och med Olof Palme.

  Liked by 1 person

  • Lars Strömberg skriver:

   Ja, det låter ju som en fin och viktig politisk grund.
   De kunde ju ungefär lika gärna grunda med ”Alla har rätt att leva!”, ”Man ska inte slåss!” eller ”Det är trevligt när solen skiner!”
   Ord, ord och åter ord. Presentpappret och snöret är viktigare än innehållet.

   Gilla

 34. 77711n skriver:

  Ändå ansågs svensken extremt duktig i engelska och språk och så har vi inte ens kunna hantera skillnaden i ords betydelse. Inte kunna skilja värde, från värdighet/respekt.

  Hur relateras detta i tiden till den allt sämre skolan och de allt mindre bildade politikerna, som till största delen under ganska många år bestått av politikerbroilers via ungdomsförbunden och ingen egen yrkeserfarenhet?

  Liked by 1 person

 35. Hovs_hällar skriver:

  TV-program på SVT: ”Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet”.

  Visst det vore fint om ingen kvinna behövde dö vid förlossningen. Likaså vore det fint om ingen behövde svälta. Eller frysa. Eller dö i bilolyckor. Eller andra olyckor …eller bli stenade för påstådd otrohet … eller mördade för att ha kritiserat Islam… osv. osv.

  Problemet med formuleringen ovan är att den implicerar att detta är en rättighet som innebär att ‘någon annan’ har en SKYLDIGHET. Den pekar ett anklagande finger på DIG: Vad gör DU för att hjälpa till att betala för läkarvård åt ALLA i HELA världen?? För detta är vad som skulle krävas för att uppnå målet. Ropen skalla — läkarvård åt alla. I HELA världen!

  Är någon förvånad att just SVT använder den här sortens argument? Om nu alla har lika VÄRDE, så måste självklart alla i hela värden ha tillgång till svensk sjukvård!

  Vad det skulle kosta? Äh, var inte så rasistisk nu! Ni får väl göra som Anne Ramberg säger: göra lite uppoffringar. Ni som t.ex. sitter där i era stora vräkiga bostadsrätter i Stockholms allra finaste stadsdelar, ni får väl dela med er …

  Liked by 1 person

  • Lars Strömberg skriver:

   Har inte sett programmet, men är det inte ”bara så’nt där som man säger”? Det låter ju fint i alla fall. Det är ju dessutom rimligen ett påstående som de allra flesta tycker känns sympatiskt.
   Återigen: Att ”agera” med ord kan ju alla göra. Vissa kan till och med ”agera” med ett TV-program.

   Gilla

 36. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Tar mig friheten att uttrycka en parentetisk och personlig reflektion avseende inläggets inkludering av begreppet massmördare, oaktat man något avviker från huvudämnet.
  Dömer man en brottsling av en sådan kaliber till livstids fängelse eller diagnosticerar honom som explorant i stället för att ådöma vederbörande förbrytare samhällets ultimata vedergällningsaktion, dödsstraffet, har rättsstaten också retirerat från sitt oavvisliga ansvar som högsta verkställande organ i rättvisans, brottsoffrens och den allmänna säkerhetens tjänst.

  Statens monopol att proportionerligt bestraffa är nödvändigt för att behålla ett samhälles ordning, oavsett den prohibitiva aspekten – bittra fakta dagens effeminerade kjolregemente icke vill ta i med tång. Därför har vi också det samhälle vi från vissa aspekter förtjänat – det vill säga ett oacceptabelt kaos där den importerade kriminaliteten sätter dagordningen och där ingen längre går säker.

  Nåväl, icke ger en ansvarsmedveten och ordningsam tomtägare upp kampen mot ogräset med motiveringen att det gagnar föga till då återväxten aldrig hämmas.
  Undertecknad menar då att desto mer angeläget är det således att hålla efter styggelsen innan tomten försätts i vanhävd och värdeminskningen är ett elakt faktum.
  Tack för ordet 🙂
  Andreas.

  Liked by 2 people

 37. Sixten Johansson skriver:

  Redan i originalet kan vartenda ord ifrågasättas, utom möjligen ”and” och ”in”. Tänk bara på ”are” (born), ”free”, ”equal” och ”rights”. Frågan om allas rättigheter är i dag viktigare än värdefrågan, eftersom den lätt kan omsättas i materiella ting, medan värde ligger på det ideologiska floskelplanet. För mig har ordet ”människovärde” alltid en högre lyftning än ”värde”. Men alla ord kan brukas eller missbrukas och oavsett den ursprungliga usla översättningen är det symptomatiskt att makteliten idisslar det torftigt materialistiska ordet ”värde”. Det är helt i linje med att ”jämlikhet” (inför lagen) i praktiken leder mot (politiskt styrd) ”likhet” i underklassen.

  ”Värde” och ”likhet” är verklighetsfrämmande, men mycket potenta begrepp i maktelitens idévärld. Historiskt har man inom det militära och i industrin sett lägre rankade människor som klassificerbara enheter, som efter viss exercis blir kuggar i ett krigsmaskineri eller utbytbara legogubbar i produktionen. Samma slags likhetstänkande präglar maktelitens identitetspolitik och syn på massmigrationen.

  ”Värde” är i vår tid en socialt inlärd, delad illusion, som kan dölja något helt värdelöst eller en minuspost. I dag har militärens och industrins centrala roller i medvetandet ersatts av en abstrakt ekonomireligions sifferexercis och tesproduktion. Dess prästerskap kan sväva i egna bubblor frikopplade från ansvar och kontakt med verkligheten bakom sifforna och orden.

  Ekonomins enkla förklaringsscheman och lockande vinstmöjligheter är förföriska, lika beroendeframkallande som spelautomater. I dag erbjuder den dessutom billiga massförstörelsevapen, som precist kan riktas mot enskilda individer lika väl som mot nationer och regioner. De flesta ser inte eller vill inte se framtidshoten och den andefattiga materialismens makt att förvända synen. Vi är bergtagna, måste börja knacka systematiskt på bergväggarna för att hitta sprickor och slå oss ut i det ovana ljuset.

  Liked by 1 person

 38. Mangan skriver:

  Tror att det är svårigheten med ordet ”värdighet” som gjorde att man av slarv bara valde ”värde”. Som någon påpekade kommer språkbruket från Kant. Han gjorde distinktionen just pga att ”värde” är något relativt. Värdefullt – för vem? ”Värdighet” representerar istället värde som inte är relativt enligt Kant. Ett värde eller ”mål” i sig. Det innebär enligt Kant att man inte får behandla en människa enbart som ett medel för att uppnå något mål. Varje människa är ett mål i sig vilket alltid måste tas hänsyn till. Ett grundläggande människovärde kan man kanske förstå det som. Elller att bli behandlad med respekt som Engellau uttryckte det.

  Det innebär INTE att alla människor har lika (relativt) värde. För vem, vilka? För ett samhälles befolkning? För de s.k. ”batikhäxorna”? För de vänsterliberala godhetsknarkande agendajournaliserna? För de anställda på BB som blir hotade? För de som lever i skräck i no-go-zonerna? För fattigpensionärerna? För de svenskar som är beroende av en krackelerande sjukvård? För eleverna i en skola i fritt fall? För de drabbade av medföljande brottslighet? För flyktingar i UNHCR:s läger som inte har medel att ta sig hit? För de icke skyddsbehövande som söker ett bättre liv? Osv.

  Värdet med den liberala invandringen är naturligtvis väldigt olika för dessa grupper. Trots att företrädare för den s.k. politiska korrektheten har ansett att det är omoraliskt – alla människor har ju lika värde – svenskar som icke-svenskar. Men det är helt förenligt med att alla har lika grundläggande människovärde dvs. värdighet.

  Gilla

 39. Tjalle skriver:

  ”All human beings are born free and equal in dignity and rights.”

  Märker ingen denna inskränkning: Att ”alla människor är födda fria och lika i värdighet…”
  Det antyder ju att efter födseln så kan ju värdigheten/värdet ändras.

  Men jag har frågat en snäll folkpartitant och en miljöpartist:
  Bägge menar att ”Moder Theresa och Adolf Hitler har samma människovärde”.
  Trots deras lite olika leverne efter födseln ….

  Gilla

  • Mangan skriver:

   Förstår vad du menar med födda. Jag tycker ändå att det finns skäl att hävda att även om de hade väldigt olika värde för många människor, så kan de samtidigt ha haft lika värdighet. Det syftar på olika saker. Den värdighet eller grundläggande människovärde har alla människor just i kraft av att vara människor. Det innebär definitivt inte att man bör behandla alla lika. Hitler skulle ha straffats pga sina gärningar. Då tar man hänsyn till värdigheten. Till skillnad från att straffa honom pga sin längd eller ras eller någon annan godtycklig irrelevant sak.

   Gilla

 40. Kuckeliku skriver:

  Sossarna är listiga som har lyckats göra ”allas lika värde” till nationaldogm. Det går inte att bygga någon annan politik än kommunism på den dogmen. Men det är borgarna för korkade för att fatta.

  Liked by 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Exakt! ”Allas lika värde” innehåller socialismens kärna och om man frivilligt eller av tvång bekänner sig till den formeln blir ingen annan ideologi och politik möjlig, hjärntvätten blir fullständig. ”Lika” ger egalitarismen, ”värde” ger materialismen – och båda är naturvidriga, verklighetsfrämmande. ”Allas” står för ljugandet, hyckleriet, skenheligheten och den falska utopismen.

   Gilla

 41. Fredrik Östman skriver:

  Det finns som vi ser alldeles för många tolkningar av dissocierade abstraktioner som ”likhet”, ”värde” och ”värdighet”, de flesta av dem non sequitur. Men likväl kan vi i den aktuella politiska situationen finna ett mycket bra åskådningsexempel på beteende som definitivt bryter mot alla rimliga tolkningar och betydelser av deklarationen att människor som individer har lika värdighet. Detta exempel är Antifa och alla vänsterns våldsamma motdemonstrationer. Uppmaningen ”slå en nazist” är ett uppenbart brott mot den mänskliga värdigheten som inte kan bortförklaras eller förlåtas. Enligt den påbjudna principen skall även de personer vi tycker allra sämst om likväl behandlas mänskligt. Detta har t.ex. fått uttryck i ordet kretin, som kommer från franskans ord för kristen. Även om en person är mycket sjuk och avvikande är han eller hon likväl en del av det mänskliga kollektivet och skall inte mobbas, lynchas, plågas o.s.v. Det är inte en uppmaning till särbehandling, förstås, och därmed ingen uppmaning till utdelning av välfärdspengar och andra fördelar. Det är heller inte ett förbud att ge fördelar till våra nära och kära. Det är en uppmaning till neutral och värdig behandling av dem vi inte tycker om. Jag slår inte mina barn, jag slår inte folk på gatan och jag slår inte nazister eller kommunister eller annat politiskt avskum. Häri och endast häri ligger likheten. När staten ändå dömer och bestraffar brottslingar skall det ske på ett värdigt sätt, på ett förutsägbart och upprepbart sätt och bara i yttersta nödfall. Och det är staten som skall göra det. Inte Antifa.

  Därför måste staten för att rätt hylla principen om människors lika värdighet i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna med all kraft, utan varje tvekan och tvivel och med allra högsta prioritet ingripa just mot den form av nedrigt pöbelvälde som Antifa representerar och utövar.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s