Samtal med en välfärdsföretagare

Patrik Engellau

Det är lite genant när man inte förstår varför en del av nationens mest betydelsefulla intresseorganisationer tycker som de tycker. Jag har Svenskt Näringsliv i tankarna. Jag kan inte förstå att detta tunga intresse är så positivt till migrationen. I en krönika för inte så länge spekulerade jag lite om möjliga förklaringar.

En tänkbar förklaring var att ankomsten av lågproduktiv arbetskraft skulle driva ned lönerna i allmänhet. En annan att de så kallade välfärdsföretagen är organisationens största enskilda bransch och att välfärdsföretagen får fler kunder genom migrationen. En tredje kunde vara att Svenskt Näringsliv anslutit sig till PK-ideologin.

Häromdagen träffade jag Bijan Fahimi, en gammal bekant tillika framgångsrik företagare som bland annat driver välfärdsföretag och till rätt nyligen var vice ordförande i ett av Almegas förbund. Almega är Svenskt Näringslivs största avdelning. Där ingår välfärdsföretagen. Om någon borde veta svaret på frågan är det Bijan. Jag frågade. Bijan svarade att han inte visste. Jag tappade hakan.

Men det där med att migrationen pressar lönerna? försökte jag.

Det funkar inte så, sa Bijan. Migrationen leder tvärtom till en press uppåt på lönerna. Särskilt i välfärdsföretagen märker man det hela tiden.

Jag tappade hakan lite till och frågade hur det kunde komma sig.

Det är enkelt, sa Bijan. Jämfört med svenskar har migranter större behov av välfärdstjänsterna. Och det har de från dag ett. De kanske måste laga tänderna och sådant där. Så migrationen leder till att det behövs mer välfärdstjänster. Det gör att efterfrågan på personal i välfärdsproduktionen ökar kraftigt. Det behövs fler sjuksköterskor och mer förskolepersonal till exempel. Men det tar lång tid för att få in de nya grupperna i välfärdsyrken inte minst när det gäller yrken som kräver högskoleutbildning och någon form av legitimation. Många kommer som bekant aldrig in i arbetsmarknaden. och det är svårt att stampa fram fler svensk personal ur marken. Konsekvensen blir att efterfrågan ökar på den befintliga personalen vilket såklart leder till kraftiga löneökningar. Idag tvingas vi ofta betala löner som varit otänkbara för bara några år sedan.

Jaha, så var det med den förklaringen. Eller var det så att Svenskt Näringsliv tidigare hade trott på påståendena om migranternas höga kompetensnivå och därför utgått från att inflödet faktiskt skulle pressa lönerna nedåt i stället för uppåt?

Bijan, som är född i Iran, och jag enades om att det är mycket man inte förstår avseende svensk politik numera. Bijan diskuterar svensk politik med många som i likhet med honom har utländsk bakgrund. Vännerna förstår inte heller varför svenska politiker – eller, som i det här fallet, organisationen Svenskt Näringsliv – gör som de gör. Sverige är ett utvecklat land och har kunniga ledare säger de till Bijan. Svenska makthavare vet säkert något som vi andra inte vet. Varför annars ska de driva en politik som är till skada för landet? Då ler Bijan.

35 reaktioner på ”Samtal med en välfärdsföretagare

 1. U_S skriver:

  Asylinvandringen till Sverige har ungefär samma effekter som om landet hade varit utsatt för angreppskrig. Produktiviteten är i praktiken noll (eller negativ) i genomsnitt för de nyanlända, men de orsakar enorma kostnader och skador. Givet att staten är villig att bekosta detta via beskattning, uppstår det väldigt gynnsamma förutsättningar för näringslivet, precis som under krig.

  Det mest uppenbara exemplet är bostäder. Effekterna av migrationen på den sektorn är väldigt likartade de man skulle få av omfattande flygbombningar. Antalet bostäder per capita minskar kraftigt i båda fallen och det uppkommer ett akut behov av att bygga nytt. Självklart är detta kraftigt positivt för alla aktörer som är inblandade i byggbranschen.

  Migranternas extrema behov av olika sjukvårdstjänster motsvarar ungefär behovet av att vårda den stora mängden skadade som uppkommer i ett krig. Återigen, väldigt positivt för alla företag som är inblandade i den sektorn.

  Osv, osv….

  De facto är den svenska ekonomin redan omställd till något som mest liknar en krigsekonomi, dvs. en allt större andel av svenskarnas produktion går till annat än deras egna konsumtion. I ett krig hade syftet med detta varit att skydda svenskarna från invasion men nu är istället syftet det motsatta, dvs att säkerställa att en invasion äger rum. Det är självklart en helt groteskt situation, men de rent ekonomiska effekterna av att antingen motverka eller facilitera en invasion är ganska likartade, åtminstone på kort och medellång sikt. Näringslivet gynnas kraftigt i båda fallen.

  Sen är dessa effekter självklart helt relaterade till typen av immigration och hur denna hanteras. Högkvalificerad immigration, selekterad t.ex via höga minimilöner, ger istället stora ekonomiska fördelar till ursprungsbefolkningen OM dessa migranter är villiga att komma. Till dagens Sverige lär det inte bli någon kö!

  Man får även andra effekter om man helt avstår från statligt stöd till de lågkvalificerade migranterna. Då blir det som i vilken större stad som helst i 3je världen, dvs. slum. Nu invänder en del att slum inte kan existera i Sverige pga. klimatet men inget tyder på att detta stämmer. Det finns jättelika miserabla slumområden även i städer med svenskt klimat. Kabul är t.ex klart kallare än Malmö på vintern, men likväl en av världens snabbat växande städer där nästan all bebyggelse är slum. Vidare kan folk trycka ihop sig i den befintliga bebyggelsen. 10 personer i en etta eller 50 i en villa är helt möjligt för folk som är vana vi MENA standard.

  För näringslivet, skulle möjligheten då vara att tjäna pengar på billig arbetskraft, snarare än att leverera välfärdstjänster till migranterna. Det finns väl vissa möjligheter till detta. I USA sker det i stor skala inom t.ex jordbruk, bygg och service. Men det finns inte mycket som tyder på att MENA figurer kan fungera på samma sätt som mexikaner. Deras produktivitet är helt enkelt lägre. Men visst, det finns väl någon lönenivå där t.ex 5 somalier eller afghaner kan konkurrera ut investeringskostnaden för en automatisk biltvätt. Fast det lär kräva helt ENORMA investeringar i polis och militär för att säkerställa att MENA figurerna inte väljer den mycket lättare vägen att istället råna och utpressa ursprungsbefolkningen. Skolor och sjukvård är också kostnader som migranternas skatteinbetalningar aldrig lär täcka.

  Om kostnaderna på kort sikt verkligen skulle bli lägre för svenskarna om man helt slopade alla bidrag till migranterna är således, enligt min uppfattning, tveksamt. Vidare lär de knappast bara lugnt åka hem. Betydligt mera sannolikt är våldsamt sönderfall när migranterna tar till våld för att få vad de anser sig ha rätt till.

  Repatrieringar via mutor (återvändarbidrag) är den enda realistiska lösningen. Men det blir väl inget av med det, utan istället seglar vi vidare mot avgrunden. Med god vind i seglen…….

  Utlandssvensk

  Gillad av 14 people

  • . Anders skriver:

   Precis så. Sverige är en krigsekonomi. Allt, precis allt, är centrerat kring invandringen. 0ch precis som i krig blir man hårt straffad om man ifrågasätter agendan.

   Gillad av 3 people

  • Verdandi skriver:

   Så är det. Jag begrep inte dugg förrän 2015. Plötsligt föll alla bitar på plats och jag förstod hur det hängde ihop. Varför alla mina vänner var kraftigt belånade för att ens komma upp i samma boendeyta för familjen som färäldragenerationen haft utan denna höga belåning. Osv.

   Gillad av 2 people

   • U_S skriver:

    @ VERDANDI,

    ”Varför alla mina vänner var kraftigt belånade för att ens komma upp i samma boendeyta för familjen som föräldragenerationen haft utan denna höga belåning”

    Förutom att byggindustrin gynnas, har det även skedd väldigt dramatisk förmögenhetsförflyttningar inom den svenska befolkningen.

    Dels har äldre fastighetsägare gynnats kraftig på bekostnad av yngre svenskar som tvingas skuldsätta sig över öronen för att få en bostad, dels har det blivit extrema effekter med omfördelningar mellan fastighetsägare i olika områden.

    De renodlade M kommunerna är här kanske det bästa exemplet. De röstade fram Reinfeldt och verkade för massiv immigration från 3je världen på riksplanet, samtidigt som de länge helt avstod från egen mottagning (via många olika slipade metoder.) Effekter av detta är att de aktivt bidrog till att stora delar av övriga landet blev förstört, samtidigt som deras kommuner fortsatte att vara vita reservat. Självklart gynnade det fastighetsägarna i dessa kommuner massivt. Men samtidigt är det ett av de absolut mest fullständiga moraliska haverier någonsin. De facto blev de rika genom att aktivt förstöra livet för andra svenskar.

    Kultureliten i Stockholms innerstad agerade på ett liknande sätt, men inte alls lika renodlat cyniskt som reinfeldtarna i Danderyd och Vellinge.

    Gillad av 1 person

  • As just as fair skriver:

   Jag var precis i Malmö, jag hatar Malmö, det är inte Sverige mer, det är så uppenbart ohållbart att tvinga mig att betala för dessa araber som går 3 i bredd. Jag kan inte nog understryka detta. Det är mycket lätt att förstå hur man lierar sig med milisgrupper nu. Detta är så uppenbart en ohållbar situation. Det är första gången i världshistorien man förslavar delar av befolkningen med hjälp av skatten. Instans karma videos från USA är ganska bra, hellre Hells Angels än muslimer.

   Jag var tidigare skeptisk till återvändande bidrag men eftersom polisen nu i stort sett tvingas vara på motståndarsidan och vi int har några etablerade miliser så tror jag det är en bra idé. Det lilla hörn av Sverige jag bor i är Som Sverige var, men de styrande, inklusive M gör vad det kan för att fylla kommunen med migranter. Sverige finns inte mer, jag vill flytta till ett land där ha döingar får konsekvenser, Japan, Singapore eller USA.

   Gilla

  • 5ven55on skriver:

   ”Repatrieringar via mutor (återvändarbidrag) är den enda realistiska lösningen”

   Ja, i värsta nödfall. Men jag motsätter mig det i det längsta av moraliska skäl. Vi har redan plundrats tillräckligt.

   Borde det inte vara möjligt att dra in alla bidrag och lägga de pengar man spar in där på kraftigt utbyggd polis/militär. Sedan återkallar man alla medborgarskap som kan ha utdelats på falska grunder (t.ex. saknat ID-handling när de kom till Sverige) – hellre fälla än fria. De som inte drar härifrån frivilligt tar den förstärkta polisen/militären hand om.

   Detta borde inte behöva bli dyrare än återvändarbidrag men mycket mer rättvist.

   Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Vill du verkligen höra slutet? Som det skrivs härovan av U S, vi är nu en krigsekonomi. Fortsättningen blir omvänd. Dvs nu bygger vi upp. sen kommer kriget.

   Gillad av 2 people

 2. V for Vendetta skriver:

  Jag tror den gode Bijan drog dig vid näsan Patrik eller så var han helt enkelt inte påläst. Att endast rikta fokus på välfärdsföretagen är dessutom felaktigt då arbetsmarknaden är så mycket större i Sverige och omfattar inte bara dessa. Just i första fasen av immigrationsvågen kommer givetvis välfärdsföretagen att behöva personal och efterfrågan kommer således helt riktigt att öka. När sedan tänderna är lagade, och coachingen är färdig så kommer efterfrågan att sjunka. Vad har vi då kvar i den 2,5-miljonhövadade migrantskaran. Jo, ett antal människor som måste försörja sig och dessutom med en tämligen medioker utbildning. Detta blir för näringslivet ett ymnighetshorn att ösa ur i form av en ökad konkurrens på den reguljära arbetsmarknaden samt dessutom en kalkylering med ersättningsgrundande anställningar d v s företagen får en slant för att de anställer och kan således sänka den enda kostnad de kan påverka lokalt, nämligen lönen, eftersom råvaran kostar det den gör på en världsbaserad marknad. Det Bijan vidare missat är att detta måste ses i någon form av linjärt skeende då alla migranter först måste ta sig igenom de statliga systemen först och detta tar ett antal år. De personer företagen sedan ratar kommer att bli ”skvalpare” i systemet som skattebetalarna kommer att få försörja, ofta förmodligen på livslångs basis. Det pågår i landet just nu en massiv insats med att utbilda migranter till diverse enklare arbeten, de flesta väljer dock att läsa grundvux då det är samma ersättning för att göra detta som att delta i integrationsfasen. Först därefter kommer de att på riktigt beträda den reguljära arbetsmarknaden och då med tämligen frikostiga stöd att vänta som anställande företagare eller så kan de välja att utbilda sig vidare. De kommer dessutom att vara synnerligen motiverade till båda valen då deras ersättning sjunker från ett antal tusenlappar per månad till en mindre ersättning via aktivitetsstöd med kompletterande försörjningsstöd. För att inte komma dit och ytterligare pressa de redan ansträngda kommunernas ekonomi kommer LO och fackförbund att kopplas in för att genomföra tunga insatser för att skapa anställningar inom sina segment och på så sätt garantera att kortvariga anställningar kan mynna som grund till A-kasseersättning. detta innebär att vi kommer att kunna möta en fluktuerande arbetsmarknad med en stor grupp personer som måste slåss för att inte hamna i onåd i systemet och den typen av konkurrens är inte drivande för lönerna utan tvärt om, devalverande för lönerna. Så tvärt om mot Bijan säger jag….. Grattis alla företag, ni drog högvinsten i immigrationslotteriet.

  Gillad av 1 person

  • Hovs_hällar skriver:

   Ekonomen Tino Sanandaji håller inte med, om jag förstått honom rätt.
   Han hävdar att dagens asylinvandrare ofta skulle vara en ren belastning för ett företag, och därför inte aktuella att anställa ens med 100 procent lönebidrag.

   Om de står utanför arbetsmarknaden kan de inte pressa ner några löner.

   Gilla

  • Torbjörn Johnson skriver:

   Nej, jag tror inte att arbetsgivarna kommer att anställa stora mängder outbildade människor då de jobben inte kommer att finnas. Även låga löner kan nästan aldrig konkurrera med en maskin som kan köpas för pengar som lånas för noll i kostnad. De som sköter maskinen är inte lågutbildade och de är inte många. T.o.m. sydostasien automatiserar nu i fabrikerna. T.ex. Trumps vision om att hämta hem tillverkningsjobb till USA håller inte. De jobben finns inte i stor skala.

   Gillad av 1 person

 3. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Varför driver inte Svenskt Näringsliv en aktiv näringspolitik? En berättigad fråga kan det synas och något objektivt och entydigt svar finns kanske inte, men jag kan bidra med följande:

  Fram till slutet av 1980-talet hade svenskt näringsliv två organisationer, SAF och Industriförbundet, den förra ägnade sig åt näringspolitik och intressebevakning i vid mening och den senare åt arbetsgivarfrågor. SAF finansierade därutöver vid sidan av den egentliga verksamheten en del oppositionell verksamhet där man gick längre i kritiken av socialist-Sverige än vad Industriförbundet gjorde.

  I styrelserna för dessa organisationer satt toppskiktet i näringslivet och som också ägarmässigt kontrollerade stora delar av de större företagen. Idag är situationen helt förändrad:

  • De båda organisationerna har slagits samman till Svenskt Näringsliv, huvudsyftet är numera att se till att arbetsmarknaden fungerar, att bedriva aktiv näringspolitik ingår inte i uppgiften.
  • I styrelsen sitter inte längre näringslivets toppskikt
  • Få av de större företagen kontrolleras av svenska intressen
  • Personerna i toppen av näringslivet finns inom finanssektorn som lever gott på att staten tvingar av medborgarna sina besparingar som via statliga fonder blir produkter i arbete inom finanssektorn
  • Näringslivets toppskikt har helt frigjort sig från samhällets villkor som andra lever under bl a skattemässigt och man anser sig inte ha något att vinna på att bråka med ledande politiker, tvärtom har man inte råd att riskera något.

  Så med andra ord, all eventuell opposition från näringslivets sida måste komma från småfolket och ”medelklassen” inom näringslivet. Dessa har ofta nog med egna problem och har heller inga institutionella former för att bedriva en aktiv opposition.

  Gillad av 7 people

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   ”Personerna i toppen av näringslivet finns inom finanssektorn som lever gott på att staten tvingar av medborgarna sina besparingar som via statliga fonder blir produkter i arbete inom finanssektorn”

   Ja…det är en verklig tragedi.

   Gilla

 4. prosperitystate skriver:

  Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar och därmed lönerna. Men marknaden ökar kraftigt när en miljon nya kunder inom loppet av 10 år, eller 1,5 miljoner på 15, ska komma upp i samma välfärd som den gamla kundgruppen. Dyrt med gungor men karusellen skapar stora kassaflöden och tillväxt. Den gamla kundgruppen betalar.

  Gilla

 5. Aha skriver:

  Jag tror att det allmängiltiga/överordnade svaret varför även näringslivet omfattar massinvandringen och mångkulturen är imagen av godhet som omsvävar invandringspolitiken. Vem vill framstå som elak? Frågan faller ner på det personliga planet vilket även får företagsledare att bejaka en invandring som på alla sätt och vis inte kan beskrivas som en framgång. Även företagsledarna är således flockdjur.
  Etablissemanget i Sverige med vänsterliberalerna i spetsen har helt enkelt målat in sig i ett hörn när det gäller godhet. Problemet blir hur de kan komma ut ur hörnet utan att förlora den personliga prestigen. Det får någon annan tänka ut.

  För egen del tycker jag att de kan stanna kvar i hörnet och bli obsoleta. Mitt förtroende är förbrukat.

  Gillad av 6 people

 6. Martin skriver:

  En helt sjuk, men kanske sann förklaring, är att Reinfeldt velat krossa den svenska välfärdsstaten genom att lura i ”det sovande folket” att massinvandring är lönsam och samhällsnyttig. Han sprider väl fortfarande den bilden i sina föreläsningsserier. Han är ju ekonom. Han borde veta bättre. Antingen är han en total idiot eller så har han en dold agena av nämnda slaget. Han kan ju isåfall inte ha tänkt igenom det så noga. Det kommande samhället blir inte roligare för någon som bor i det, inte för de rika heller.

  Gillad av 5 people

 7. JAN BENGTSSON skriver:

  Kan det ha något med röstunderlag att göra?
  Import av bidragsberoende lätt(S)tyrd valboskap!

  Vissa partier är i ett desperat behov av nya väljare,
  ALLA medel tycks tillåtna…

  Feminister blundar för vad inflöde av Islamister ofrånkomligt kommer att leda till…
  En backlash för kvinnans jämställdhet o frihet!

  HBTQ-rörelsen borde vara MINDRE NAIVA,
  man stödjer sin värsta fiender…

  Oavsett vad (S)om sker med Sverige som nation!
  Inom några decennier fd?

  Gillad av 1 person

 8. A skriver:

  Jag ser media som en nyckelfaktor. Vi behöver förstå medias roll i detta. Hur korrumperar man media och gör den till ett redskap? Då bör man jämföra med hur media fungerar i länder som inte tycks vara med på samma tåg som vi, tex Schweiz? Kan vi hitta skillnader här? Hur förklara de ev skillnaderna. Alltså felsökning. Så här måste man göra på alla väsentliga maktområden för att förstå vad vi har att göra med. Systematiskt. Det vi ser med ögonen är bara en Kalle Ankavärld gjord för att ses av naiva ögon, är min uppfattning. Det betyder inte att något är så himla mystiskt. Det är en Kalle Ankavärld plus en dold knorr. Korruption och makt är bästa vänner.

  Mvh A

  Gillad av 3 people

 9. weasel skriver:

  När jag jobbade i trädgårdsbranschen tjänade majoriteten av mina kollegor 40- 60 kronor/ tim.
  Och Nej,
  detta var inte på vare sig 70 eller 80-talet , så Bijan får tro vad han vill…

  Min teori är att näringslivet är ”solidariska antirasister” beroende på en kombination av två saker :
  1. Desto fler människor som är parkerade som ”arbetskraftsreserv” – desto mer makt för arbetsgivaren och desto mindre makt för facket.
  2. Eftersom Mångkultur/Massinvandring är och har varit en statsreligion i Sverige under de senaste 30 åren så faller det sig naturligt att även intresseorganisationer säger sig tillhöra den rätta läran- alternativet är ju att bli definierade som ”främlingsfientliga rasistfascistnazister” och det ligger ju inte i organisationens intresse att bli avskydda.

  Gillad av 3 people

 10. Torbjörn Johnson skriver:

  Lågt hängande frukter!

  Förklaringen till välfärdsföretagens och deras företrädares intresse för ökad invandring finns i artikeln. Marknaden växer ju! Att lönerna ökar spelar ingen roll då företagens kostnader alltid kan återföras till skattebetalarna.
  Att starta företag inom välfärdssektorn är enkelt och kräver inte mycket investeringar och man får betalt direkt. Jämför med tekniska innovationer och exportindustri som kräver kapital, kompetens och tålamod. Kompetensutvisningarna gör inte saken bättre.
  Att politikerna inte förstår detta eller reagerar på ett vettigt sätt är en ”gåta”. Många av dem inklusive tjänstemännen har fördelar av situationen så det kan vara förklaringen. Det kan väl inte vara så att de bara inte förstår? Det drabbar ju det offentliga sektorn med personalbrist, ökade kostnader och missnöjda användare.
  Så länge skutan kan gå,,,,,,,,

  Gillad av 2 people

 11. heraldikern skriver:

  Svenskt Näringsliv ”vet säkert nåt som vi andra inte vet” skriver du och det äger väl sin riktighet. Målet med denna politik är påbjuden av alla världens maktcentra inklusive Påven och är styrd av lite högre placerade, mäktigare och rikare bröder och systrar än de som styr Svenskt Näringsliv! Men de har samma intressen!

  Gillad av 1 person

 12. Sixten Johansson skriver:

  En logisk och rimlig helhetsförklaring kunde se ut så här:

  1). Komplexa ekonomi- och humaninriktade samhällssystem av svensk typ går inte att styra. Utvecklingen följer bara sina egna, nationellt färgade tröghetslagar.

  2). Samhället och dess delar kan manipuleras, sminkas och mjölkas av de individer och grupper som sitter på toppen eller som underifrån upptäcker stinna juver, luckor och läckor.

  3). Människan på alla nivåer och i alla grupper är naturligt, ofta rentav sjukligt, sugen på pengar, makt, prestige, identitet och andra egostärkande tillgångar.

  4). Människan är en extremt anpasslig varelse.

  5). Människan har ett starkt behov av att skönmåla, bortförklara sina brister, misstag och obehagligare sidor. Girigheten och anpassligheten sätts därför in i en verklighetsmodell, där ens avsikter och handlingar ter sig välmotiverade och goda. För detta är PK och socialistliberalismens idéstoff perfekt, också för att det saknar logik och verklighetsförankring och därför inte kan falsifieras. Modellens kollektiva karaktär i form av identitetspolitik och stimmentalitet förstärker självbilden och ”bevisar” sin egen sanning. Kampen mot den alternativa sanningssägaren SD är oundgänglig, stärker identiteten och sammanhållningen och formar en perfekt syndabock och hotbild.

  6). Ansvarigheten är avskaffad på alla nivåer: politiskt, medialt och individuellt i alla samhällslager, därför att det är bekvämast för alla. Det är en logisk följd av egalitarismens avskaffande av ledarskap och egenansvar och en följd av hur partiväsendet och massmedia fungerar och påverkar tankebanorna.

  7). Sverige har kommit längst vad gäller icke-revolutionär sammansmältning av samhällskroppens delar med den politiska ”makten” (som alltså inte kan styra utvecklingen, utan ägnar sig åt kulissbyggen och personlig vinsthemtagning). Massmedia tjänar som propagandaministerium, näringslivets symbios blir en sorts statskapitalism, kyrkan, skolan, högskolorna och rättsväsendet fostrar nya renläriga PK-kadrar. Sverige har fått en symbios-korporativistisk samhällskropp utan ryggrad, utan mål, utan vare sig jordiska eller himmelska ledare. Och under de senaste 50 åren har centralmakten bildat myriader av fingrar, som stuckits ner överallt i samhället. På ovansidan finns de feta bankkontonas ägare, men i alla hålrum och nischer längre ner finns stora och små knaprande snyltare och blodsugare, som hakar sig fast. Ingen behöver ta ansvar eller känna skuld eller skam för någonting. Mänsklig girighet och anpasslighet låter de allra flesta bara fortsätta att snylta ovanpå och inne i samhällskossans kropp, även den som anar eller ser att hon blir allt sjukare.

  8). Och det mesta döljs av de riktigt magnifika och dyra bluffkulisserna: att hela landet under de senaste 50 åren har dränerats på kvalitativa värden, som skulle motsvara tiotusentals miljarder kronor om de kunde köpas för pengar. Mycket har bara förstörts, men enorma värden har runnit ner till storstadsregionerna och hamnat hos de privilegierade eller de tursamma. Men det mesta av tillgångarna är bara kattguld och uppblåsta siffror. Pyramidspelandet och värdeförstöringen kommer att avslöjas när kulissernas stödben har ruttnat och ger vika.

  Gillad av 3 people

 13. Erik2 skriver:

  Under Frånbergs vakt på SÄPO så konstaterades att (S) var kraftigt infiltrerade av kommunisterna. De växte in i (S) ordentligt från mitten av 1960-talet. Erlanders efterträdare synes ha gått deras ärenden, men egentligen är det oklart i vad mån det var av naivitet eller egen vilja. Jag börjar i historiens ljus tro att det var naivitet i första hand och att det efter någon form av uppvaknande på 1980-talet i slutänden kostade den personen livet. Den som ger sig ilag med kommunister förlorar sin själ och sitt liv. Idag sitter f d revolutionära kommunister i arvfurstens palats och pragmatiska gråsossar försöker få ordning på försvaret. Det är ju en strid inför öppen ridå som pågår. Hur kan dessa samsas i ett och samma parti? Jag kan inte se annat än att DDR och murens fall startade operation fria kriget för alla väl placerade inflytelseagenter inom alla organisationer. Detta tillsammans med att staten är så stor och att nya svenska författningen saknar balanserande mekanismer har gett enorm framgång i operation kommunistisk omvandling av väst. Släpp nu forskningen fri om STASi-arkiven och ge oss tillbaka 1809-års författning med vissa kompletteringar så kanske vi kan börja jobba i rätt riktning igen. Författningen ska kompletteras med utökat uppdrag för första kammaren. Den ska också få i uppdrag att välja monark och det ska enhälligt med ”vit rök” princip. Den ska också kunna avsätta statschefen och då är det ”vit rök” som gäller också. ALLA grundlagsförändringar ska godkännas i beslutande folkomröstningar och det ska krävas minst två sådana för att grundlagen ska kunna ändras. Det finns mer att säga om t ex Margit Norell och HR-personer som sätter upp villkor för ledarselektion men ovanstående bedömer jag är absolut viktigast att bena ut för att överhuvudtaget ha en chans att reda ut vad som pågår och har pågått i landet.

  Gillad av 2 people

 14. PYJ skriver:

  Resonemanget mellan PE och Bijan om resultatet är ganska logiskt.

  Om klienterna ökar så otroligt kraftigt och dessutom är betydligt mycket mer krävande än de tidigare klienterna så skapas ett högt tryck på ny personal. Finns inte personalen i den omfattning som marknaden efterfrågar så går naturligtvis lönerna upp samtidigt som kraven sänks.

  Problemet är att vi de senaste decennierna byggt upp detta sjuka tillstånd. Allt för många tjänar stora pengar på våra inbetalade skattekronor såsom Bijan. Ingen tar ansvar utan lägger problemet på våra politiker som också tjänar pengar på detta luftslott. Alla skrattar hela vägen till banken och undrar samtidigt varför politikerna för den politik de för. (Resultatet blir ju både bättre och metoden enklare med ett ekolod och en jättetrålare än med en mänsklig hjärna, ögon och kunskap tillsammans med ett flugspö.)

  Ingen tar längre ansvar utan skrattar och kastar bollen vidare.

  Trött på giriga människor som förstör vårt land!

  Gillad av 3 people

 15. As just as fair skriver:

  Jag blev censurerad här också för att jag uttryckte mitt missnöje med Bijan. Det kan finnas två anledningar, antingen så är Patrik taktisk och vill hålla arga inlägg borta, eller så är det trots att jag håller med om mycket här en avgrund mellan oss. Jag vill att handlingar får konsekvenser och Sveriges invandrare har ackumulerat mycket konsekvenser, liksom etablissemanget, de har förstört en stor del av mitt liv, det hade inte behövt vara så, jag har inte gjort dem något men hur länge kan denna obalans bestå. De tar av mig och mitt liv, när är det deras tur?

  Gilla

 16. As just as fair skriver:

  Jag läser just nu ”Death in The afternoon”, en bra bok men inte en av hans bästa, men det finns åtminstone en förståelse för hur våld och våldsam död fungerar. Detta måste återvinnas i Sverige, eftersom muslimerna förstår dessa primitiva nivåer mycket bättre än vi gör.

  Gilla

 17. P skriver:

  Apropå tillståndet i landet så anser jag att det omöjligen kan förklaras och förstås utan kännedom om Frankfurtskolans inflytande. Denna skolas bärande idé är att omvandla samhället genom att ta makten över språket. Målen för den önskade politiska inriktningen deklarerades på detta vis:
  # Beskriva sina motståndare som rasister.
  # Kontinuerlig förändring för att skapa förvirring.
  # Utbilda barn om sex och homosexualitet.
  # Underminera skolans och lärares auktoritet.
  # Nedbrytning av familjen.
  # Stor invandring för att förstöra identiteten hos människor.
  # Tömma kyrkorna.
  # Ett opålitligt rättssystem med partiskhet för brottsoffer.
  # Beroende av staten och statliga förmåner.
  # Kontroll av media.
  Källa: DSM 3/2017, Gramsci och Frankfurterskolan av Jan Gillberg.

  Gilla

 18. annagustin2@gmail.com skriver:

  Vårt land är i oerhört stort behov av ett nytt politiskt system, helst liknande Schweiz modell. Varför?
  Einstein ska ha sagt det självklara:
  ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”.
  Men HUR ska vi kunna åstadkomma det? Det känns som om vårt land är i total kaos.

  Gilla

 19. Rikard skriver:

  Hej.

  Den rike saknar lojalitet och patriotism enär den rike alltid är global kosmopolit då denne snabbt och lätt kan flytta annorstädes.

  Den kulturradikale saknar även den lojalitet och patriotism då den ser det som arkaiska anakronismer.

  Den verkligt fattige har inte råd att vara lojal annat än mot den som agerar patron.

  Endast det arbetande folket äger egenskaper som lojalitet och patriotism, mot folket självt men även mot ideal som folket inbillats att tro på – av den progressiva kommunikativa klassen och av den rike då dessa bägge tjänar på att beröva folket den gemenskap det är att vara just ett folk.

  Liberaler och libertarianer må drömma och fortsätta hålla sin ideologiska särk obefläckat ren, medan folket dör ut.

  Svenska folk, enas om att vara svenska. Enas om att Sverige är svenskarnas land och att parasiter, lättingar, nidingar och lögnare skall vräkas ut ur landet till vad öde de än må möta. Vi har inte tid till att fortsätta låtsats att de metoder som misslyckats i femtio år skall börja fungera om vi bara spenderar några tiotals miljarder till, om vi låter några tusen kvinnor och flickor till våldtas av invandrade ogärningsmän, om vi låter ännu några dussin stadsdelar tas över av muslimska kriminella miliser – tiden för sådant är ute.

  Tiden för handling är nu.

  Sverige är svenskarnas land, ingen annans.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 people

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.