Tre förklaringar. Välj själv.

Patrik Engellau

Jag åt lunch med en god vän, tillika vetenskapsperson och forskare inom ämnet nationalekonomi. Hon påpekade att svenskt näringsliv, representerat av organisationen med samma namn, under de senaste kanske två årtiondena blivit alltmer välvilligt inställt till invandringen. Det är väl rätt naturligt, sa hon, ty med mer folk som söker arbete sjunker lönerna och när lönerna sänks så går vinsterna upp. Det konstiga är, sa hon, att LO inte orkar stå emot med mer kraft. Om LO representerade sina medlemmars intressen mer än någon sorts politisk korrekthet så skulle organisationen kräva stopp för en invandring som hotar sänka lönerna.

Helt logiskt, sa jag. Men jag har en annan, kanske kompletterande förklaring till svenskt näringslivs invandringsvänliga inställning. Den utgår från teorin om det välfärdsindustriella komplexet och den är inte så nationalekonomisk, utan kanske mer statsvetenskaplig.

I och med den (felaktigt enligt mig, men à la bonne heure) så kallade privatiseringsvågen som svepte över Sverige från nittiotalets början så övergick stat och kommun i ökande utsträckning till att köpa tjänster, till exempel sjukvård och äldreomsorg, från privata företag i stället för att producera dem i egen offentlig regi. I vissa fall, exempelvis när det gäller skola, var det inte det offentliga som köpte utan medborgarna själva som betalade med en av kommunen utfärdad peng, en så kallad skolpeng. Men i det hänseende som gäller här, nämligen frågan om svenskt näringslivs inställning till invandringen, spelar det ingen roll om staten entreprenadupphandlade eller överlät upphandlingen till brukarna enligt kundvalsmodellen. Det som förenade de två upphandlingsteknikerna var att offentliga välfärdspengar blev intäkter för nya privata branscher.

Detta är basen för min alternativa förklaring. De så kallade välfärdsföretagen har så småningom blivit den kanske viktigaste medlemsgruppen i organisationen Svenskt Näringsliv. Dessa företag är beroende av den svenska välfärdsstaten. De ingår i och är en bärande del av det välfärdsindustriella komplexet. De anammar därför det tänkande som styr det välfärdsindustriella komplexet. I vissa fall, till exempel när det gäller privata företag som driver asylboenden, är de direkt beroende av att invandringen hålls på en stabilt hög och gärna gradvis ökande nivå. Såklart att de är positiva till invandring.

Om man emellertid talar med invandringsvänliga representanter för svenskt näringsliv får man en helt annan förklaring till deras inställning, förklaring nummer tre. Då handlar det inte om några egenintressen, utan om ansvarstagande och skyldigheter gentemot människor som av olyckliga omständigheter tvingats att fly för sina liv till ställen som Sverige. I det perspektivet blir näringslivets invandringsvänligheten en fråga om humanism, kanske rentav godhet.

Där ser du. Tre hyggligt övertygande tolkningar av ett stycke svensk nutidsverklighet. Välj själv.

41 reaktioner på ”Tre förklaringar. Välj själv.

 1. Bo Svensson skriver:

  Min tro är att det inte finns sådan tilltagande välvilja. Man hycklar för att inte utsättas för massmediadrev som påverkar intäkterna.

  Ju mera omdöme, intelligens och kompetens man besitter, desto mer begriper man av mordbrännarpolitikens konsekvenser på sikt.

  Svenskt näringslivs positiva inställning till invandring gäller arbetskraft med kompetens och inget annat.

  Gillad av 1 person

 2. Jimmy skriver:

  Något jag klurar över som du kan fråga din nationalekonom. Svensk bnp ökade med 1.6% fast räknar man Per capita så va de 0.6%. Vi lånar som aldrig förr. Hur stor andel av bnp tillväxten utgörs av lån? Kan det vara så att tillväxten endast är lånefinansierad och att vi egentligen har en negativ tillväxt? Om man räknar Per capita hur ser tillväxten ut de senaste 10 åren om man tar bort krediten lån?

  Gillad av 1 person

  • Bengt skriver:

   Det är förvånande att BNP fortfarande används som mått på välstånd. Ökad BNP kan exempelvis bero på bränder, trafikolyckor, oljeutsläpp, fler asylsökande o.s.v. framförallt för att det gynnar tjänstesektorns tillväxt.

   Gilla

 3. boerje2 skriver:

  På det individuella planet kan alla tre förklaringarna vara sanna plus några till. Människan har förmåga till vad George Orwell kallar doublethink – förmågan att hålla två motstridiga uppfattningar för sanna samtidigt. Men det räcker inte med två, människan har förmåga till multipeltänk och att hysa omedvetna djupt liggande uppfattningar.
  .
  En vit borgerlig person kan därför vara emot en stor välfärdsstat och driva asylboenden med rejäl vinst med gott samvete. Rationaliseringen denne gör är att människor är på flykt undan krig (även om de flesta bara söker ett bättre liv) och de måste tas om hand, det är en god gärning. Samma vita borgerliga person kan också djupare i psyket ha internaliserat en stark aversion mot vit makt och nationalism, även i vita länder. Då ger det egna deltagandet i massinvandringen en extra tillfredsställelse genom reduceringen av de vitas inflytande genom att fler icke-vita får rösträtt – global rättvisa.
  .
  Vidare så kan samma person också rationalisera sitt asylföretagande med att det bidrar till att överbelasta den förhatliga välfärdsstaten så att den till slut måste avskaffas och det är ju också en god gärning.
  .
  Människan är inte rationell.

  Gillad av 4 personer

 4. Christer Carlstedt skriver:

  Nu är jag gubevars inte nationalekonom, men ser ändå haken i det anförda resonemanget, där sänkta lönekrav skulle resultera i en högre vinst. På mycket kort sikt kan det möjligen ha sin riktighet.

  SAAB på sin tid kämpade medvetet för att placera sina produkter i premiumsegmentet för att man där kunde ta ut en betydligt bättre vinstmarginal och avslutade följaktligen produktionen av sin V4-modell. Att det sedan gick som det gjorde har andra förklaringar.

  Hela resonemanget bygger dock på föreställningen att man i försäljningskedjan finner en oförändrad avsättning för sina produkter. Helst en ökad avsättning givetvis.

  Om man nu lyckas med konststycket att få ner produktionskostnaden genom sänkta löner så inträffar det litet lustiga att det finns en massa konsumenter med relativt låga löner, nämligen den billiga arbetskraften.
  Vad är det som får företagarna att tro att de köper sin nya soffa i ”dyra butiken” och inte på IKEA?
  Tänk om de istället får för sig att vänta med inköpet ett år eller två?

  Inom många branscher är det normalt med ett påslag på 40% på inköpspriset.
  Det betyder att handlarens förtjänst är mycket högre på ett kilo torskfilé för 180 kr/kg än för alaska pollock för 100 kr/kg.
  Om jag tjänar 30.000:- per månad kanske det blir torskfilé till middag.
  Om jag tjänar 20.000:- per månad blir det alaska pollock.
  Hur blev det då med handlarens förtjänst?

  Vem tror att en låginkomsttagare är spekulant på något i byggbranschen?

  Ju fler låginkomsttagare det finns relativt sett i ett kollektiv desto större blir så småningom pressen på att reducera vinstmarginalerna för att alls kunna sälja vissa produkter.
  Risken är alltså stor att ”Guldet blev till sand”.

  Det välfärdsindustriella komplexet är värt en egen mässa.

  Resonemanget från Svenskt Näringsliv om ansvarstagande etcetera är spel för galleriet.
  Det låter tjusigt.
  Det som räknas inom näringsliv är årsbokslutet.

  Där finns ingen rad för goda gärningar.

  Gillad av 5 personer

  • Anders skriver:

   Håller helt med om att de låga lönerna påverkar köpkraften. Detta kommer vi bli varse den dag räntan stiger igen. Men samtidigt tror jag du underskattar kortsiktigheten i företagens planering. Den nuvarande ledningen tänker bara nåt år framåt, oh då kommer inte låga löner för ”vår” personal att påverka samhällets köpkraft utan kostnadssänkningen blir en ren vinstaffär. Sedan tänker ledningen ändå byta jobb, till annan vd-position på annat företag och med en kortsiktig vinst på cv:t.

   Gilla

 5. Mark skriver:

  Jag tror inte riktigt på det välfärdsindustriella komplexet som förklaringsmodell när det gäller inställningen till invandringen. Det är väl i stort sett bara flyktingförläggningar som den välfärdsindustriella sektorn tjänar pengar på. Och en hel del av dessa förläggningar drivs ju av små och medelstora företag vars ägare egentligen inte har så mycket att säga till om i Svenskt Näringsliv.

  Svenskt Näringsliv och dess föregångare SAF har väl egentligen alltid varit intresserat av att ha en stor invandring för att öka utbudet av arbetskraft och därmed hålla lönekostnaderna nere. Minns att jag läste en artikel häromåret där SAF på 60-talet anklagade LO för någon slags främlingsfientlighet och att de stod för någon slags ”Sverige åt svenskarna”-mentalitet. Eventuellt var det i Aftonbladet jag läste detta.

  SAF verkar dock inte ha levt om alltför mycket när regering och riksdag 1971 slopade den fria arbetskraftsinvandringen från länder utanför Norden. Den finska arbetskraften räckte och eftersom jobb som bara gick ut på att stå och rycka i en spak hade börjat rationaliseras bort så gjorde det inte så mycket om arbetskraftsutbudet krympte litet. Mer komplicerade arbetsuppgifter gjorde också att det bli viktigare att arbetstagarnas svenskkunskaper var någorlunda hyfsade från start. Den obligatoriska svenskundervisningen i Finland gjorde att finländsk arbetskraft var lättare att jobba med.

  Men visst fanns SAF:s och moderaternas positiva inställning till fri arbetskraftsinvandring kvar. Låt mig citera ett tidigare inlägg jag postade här på Det Goda Samhället:

  https://detgodasamhallet.com/2017/04/29/kulturmarxism-och-vanster/

  ”I valet 1973 blev Palme genererad enligt Carl Bildt när moderaterna anklagade sossarna för främlingsfientlighet med anledning av motståndet mot arbetskraftsinvandring (läste detta på 80-talet i en intervju med Carl Bildt i tidskriften Invandrare & Minoriteter). Sedan, på 2000-talet, ändrade sig sossarna och sade ja till att i princip släppa arbetskraftsinvandringen för folk utanför EES fri. Vissa modifikationer har man väl velat ha. Men så länge anställda fått avtalsenlig lön har det varit grönt ljus. Vänsterpartiet är idag emot razzior på arbetsplatser där man misstänker att papperslösa finns bland arbetskraften. Skulle inte tro att man tyckt så för 30 år sedan. Anton Nilsson hade antagligen inte tyckt det varit okej att blunda för papperslös arbetskraft som tar jobb som befintlig arbetskraft kunnat ta.”

  Samma sak verkar hänt i USA kring år 2000 när den största amerikanska ”blue-collar”-fackföreningen AFL-CIO lade ner sitt motstånd arbetskraftsimport.

  Den förklaringsmodell jag sett när det gäller fackföreningarnas omsvängning är något typ att ”bara den hungrige vill göra revolution” och att om det är för stor brist på arbetskraft så behöver inte folk fackföreningar för att hålla uppe lönerna. Jag tror dock inte på den förklaringsmodellen heller. För med ett alltför stort utbud av arbetskraft så blir det väldigt knepigt att tvinga arbetsgivarna att betala högre löner. Ta den amerikanska slakteribranschen t ex. På 80- och 90-talet slogs alla fackföreningsanslutna slakterier ut. Lönerna i slakteribranschen i USA, justerat för KPI, har ungefär halverats sedan 70-talet. När det hade kommit tillräckligt med mexikaner över gränsen så gick det bara inte organisera nya slakterier fackligt. Försökte facket få en ny fabrik med mexikaner att ansluta sig till facket så var det bara att smälla upp en ny fabrik med andra mexikaner. Och de mexikaner som fått jobb på slakterierna visste detta. De var också rätt nöjda med att tjäna hälften så mycket som de fackföreningsanslutna arbetarna i de nedlagda fabrikerna gjort eftersom detta ändå var klart bättre betalt än i Mexiko.

  Inflödet av arbetskraft från Mexiko har helt klart bidragit till den krympande andelen fackföreningsanslutna löntagare i USA. Detta har i sin tur sänkt lönerna för okvalificerad arbetskraft i USA.

  Den förklaringsmodell jag tror mest på när det gäller orsakerna till att fackföreningarna kommit att okeja fri arbetskraftsinvandring, eller nästan fri arbetskraftsinvandring, är att de som velat ha fri invandring i enlighet med något typ Coudenhove-Kalergis visioner gradvis flyttat fram sina positioner i samhället och haft förmåga att agera som grupp. Tidigare tendenser när det gäller vilka som ägt medierna har accentuerats i Sverige och USA sedan 1970-talet. Man har också under åren kunnat samla på sig fler och fler hållhakar på fackföreningsaktivister genom åren. Finns antagligen en del fackaktivister som skickat in bilder på sin fjong till sexannonser i olika porrtidningar i ungdomen. En förklaring typ ”jamen, det var ju så länge sen” faller kanske inte i god jord hos alla. Redan runt 1980 blev en fackboss i Träindustriarbetareförbundet, Skogsarbetareförbundet eller Pappers filmad under ett besök hos en prostituerad. Några fackliga ledare vid Saab i Trollhättan torskade för typ 15 år sedan dit för porrklubbsbesök. Den kvinnliga styrelsemedlemmen hade visst fått en dildo i stället. Fackföreningsledare som jamar med i media om hur bra det är med invandring kan också räkna med en välvillig behandling i media och ökade möjligheter till karriär i organisations- och politik-Sverige.

  När det gäller kapitalägarna i Sverige så kan vi väl konstatera att det inte gör något för de riktigt rika om Sverige t o m går under. De har placeringar jorden runt och är välkomna att slå sig ner överallt. De kan skita i Sverige. De är inte fast här. Gustaf Douglas, Dinkelspiels, Bonniers o s v kan flytta ut ur Sverige om det smäller. Det finns också väldigt gott om övre medelklassare och lägre överklassare i Sverige som tror att de på något sätt är immuna mot en svensk samhällskollaps. En del av dem tycker t o m att det är ”ballt” och ”coolt” att inta en sådan attityd. Detta är otroligt korkat. Fyller man på med fler fattiga människor eller sänker välståndssnittet så ökar antalet väljare som vill ta från de som har till de som inte har. I Schweiz finns en större medvetenhet hos borgerligheten om det här problemet. Det beror kanske på Schweiz historiska roll som ett safe haven för förmögna människor. Personer som Christoph Blocher är medvetna om att rika människor vill fly till Schweiz om deras land kraschar. Men om inte Schweiz finns kvar som ett tryggt och säkert land för rika människor, var skall man ta vägen då? Och var skall den som inte har tillräckligt med pengar för att vara välkommen i Schweiz ta vägen om det svenska samhället brakar ihop eller blir avsevärt sämre att leva i? Vem vill ta emot en gamling som bara har 5-10 miljoner i besparingar och kan behöva dyr sjukvård på ålderns höst? Det här är en fråga som många bland den övre medelklassens valboskap inte ställer sig.

  Gillad av 5 personer

 6. Moab skriver:

  Jag tror på nummer två och tre. Jag tror att svenska företag inte alls är intresserade av de som nu kommer som arbetare, hellre ingen än en som måste ha två som passar plus tolk. Vissa anställa ger negativ produktivitet, och som sagt, diskarjobben är inte så många. Dessutom kan jag väl inte tro att de kloka människorna har trott på det stora antalet läkare från Syrien, de har nog misstänkt att gräddan där mera tillhör facket kebabtekniker, med rätta. En växande bransch, men saturerad kontinuerligt, liksom taxichauförrer. När blev förresten läkarutbildning i Syrien godtagbar i Sverige, blir man sjuk där, vill man inte flygas hem då?

  Den sista förklaringen är dock vinklad lite fel, människor inom näringslivet på höga poster har en talang, och den är att bry sig om sig själv, sin framgång och sina pengar. Det är fokus. Så godheten och humanismen är bara ett medel till framgång, på vilket sätt? Jo genom att vi är ett litet incestuöst land där Stockholm är landets enda kroppsöppning, det är ett närmast perverst grupptänk som härskar i Stockholm, Stockholm är roten till allt ont, cafeér, iddagar på hotell och fina restauranger, segelbåtarna, golfbanorna , Arlanda, Rosenbad, de många kontorsrummen, en enda stor soppa av grupptänk som har skapat ett kollektivt vansinne. Vansinnet är så djupt så stoppknappen heter IS och många döda, i Stockholm. Lik på Stockholms gator är det enda som kommer att få Stockholmarna att bryta sig ur emaljen på sin grekiska urna och tänka själva. Så för att vara i den inre cirkeln av affärsmän i Stockholm så måste man vara pk, eller tyst som en mus. Hur många från näringslivet der vi engagera sig i samhället, på bloggar? Jag är full av förakt, Qviberg hade tänkt så lite över tillståndet i landet att han inte ens hade vett att hålla mun innan han ens startat.

  Gillad av 5 personer

 7. Johan Löfgren skriver:

  Den fjärde tolkningen är att de bor skyddat, matar sig med MSM och inte bryr sig om Sverige eller svenskar. Det är bättre de kallar sig Osvenskt Näringsliv.

  Gillad av 1 person

 8. Christer L skriver:

  Det välfärdsindustriella komplexet skulle inte kunna existera i en demokrati med fritt och sakligt rapporterande journalistik – människor som fortfarande tror på vår demokrati kan inte tro så illa om Välfärden. Det Goda Samhället ingår i motståndet mot globalisternas strategi för upplösning av nationer, upphävande av demokratin. De som nu hoppas på en vändning är varken antisemiter eller fascister. Många är dock mer och mer ifrågasättande av islam.

  Varje hierarkiskt system har en topposition. Denna kan vara öppen eller dold. Men den kan inte vara upphävd med mindre än att konflikt utbryter inom systemet. Globalt råder en genom krig upprättad hierarki. Många inser att USA är ledande och att andra makter försöker att flytta uppåt i maktordningen, och att detta medför krigsrisk. De flesta av världens merkantila och industriella system ingår genom modern teknik i ett kapitalistiskt system. Inom det kapitalistiska systemet finns övergripande konsortier, bland vilka banksystemet är ledande.

  Beträffande USA talar många om det ”militärindustriella komplexet”. I den kontexten skymtar dunkla konturer av ett ”Deep State”, en korrupt makt som försöker utnyttja det officiella USA som en täckmantel för totalitära finansiella intressen: oligarki. I Sverige talar vi numera gärna om ett ”välfärdsindustriellt komplex” – ett system som gör pengar på humanitet. Detta har på något vis emulgerat med 68-vänsterns revolution inifrån och med de statliga tjänstemännens instinktiva självbevarelse på individnivå satt i system (rädda sig den som räddas kan).

  Nå, den organiserade folkmakten, demokratin, utgör en balanserande motkraft mot hierarkisk makt. Demokrati är en av mänsklighetens tidigaste innovationer, och innebär ett system för att motverka väpnade konflikter genom att hävda konsensus – med våld om så behövs. Demokrati har karaktäriserat den västerländska moderniteten. När demokratin försvagas innebär detta att hierarkisk makt stärks, eller att kaotisk konflikt föreligger.

  Allt detta är självklarheter. Så varför skulle det inte vara möjligt, kanske även självklart, med en ny hierarkisk topp i modern tid, när nu demokratin försvagas (just som en yttring av maktspelet)? Varför skulle det vara en löjlig ”konspirationsteori” att all denna moderna rikedomsorganisation som nu omspänner hela Jordklotet och ersätter tidigare kaotiska förhållanden också har en hierarkisk topp som inte fanns förut?

  Ett världsompännande finansiellt system finns redan i konsekvens av teknikens och handelns utveckling. Detta kan inte undgås, men den nuvarande teknikdrivna globalismen bör ersättas med en långsammare öppen och demokratisk. Att så mycket numera är lobbying och deep state och presstitute är ohållbart. Globalismen som den nu ser ut är avsiktligt destruktiv för nationer, ett stort misstag, och skulle säkert inte godkännas av demokratiska väljare i dessa nationer om Media mer ingående och oförställt rapporterade vad som pågår och om alltihop analyserades av objektiv forskning.

  T S Eliot sa: Mänsklig godhet tillverkas inte i politiska system. Det svenska systemet av idag har genom ”humaniteten” dragit på landet en börda, inte minst för framtida generationer att axla. Men detta sker därför att några tjänar grovt på det, några relativt mycket få individer i toppen på systemen.

  Gilla

 9. cmmk10 skriver:

  ”Näringslivet” slår ju två flugor i en smäll; genom invandring får de arbetskraftsutbud och kunder, som betalas av staten. Att samhället faller samman struntar man i. Som Lenin sa ”kapitalisterna står i kö för att sälja oss repen vi skall hänga dem i”.

  Även LO har ett dilemma. Det man förlorar i att inte kunna hålla tillbaka arbetskraftsutbudet hoppas man antagligen på att få igen genom fler röstande på SAP och ev. fler medlemmar i låglönebranscher. I den bästa av världar, stannar de utanför arbetsmarknaden och försörjs av olika bidrag, samtidigt som de röstar på SAP. Den dag vi får ett muslimskt parti kanske de inser att det nog inte var riktigt genomtänkt.

  Gillad av 1 person

 10. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Är inte en allmän lag om vår arts individer att egenintresset, det ljuger aldrig?
  Eller som Watergate-avslöjarna Woodward och Bernstein råddes av Deep Throat, följ pengarnas väg och nysta därifrån.
  Mer komplicerade än så är vi människor inte.
  Utan en stark konstitution som tar hänsyn till denna mänskliga natur, en lagstiftning som ständigt vakar över och slår ned på detta mänskliga predikament och en fjärde statsmakt som står fri från särintressen och inte, som i Sverige, är gift med den politiska makten, så kommer korruptionen att grassera.
  I Sverige verkar korruptionen på ett mer avancerat sätt än i bananrepublikerna, men den är lika allmängiltig i de högre lagren i samhället och överallt hos staten.

  Gillad av 1 person

 11. Lasse W skriver:

  Det handlar nog bara om lönsamheten i företagen. Så länge vinsterna hålls uppe sitter näringslivet still i båten. Men jag tycker mig se en hel del kritik från Dagens Industri (PM Nilsson och Henrik Mitelman) vad gäller höga kostnader i den sociala sektorn för asylinvandringen och ett fortsatt behov av höga skatter. Lägg till risken för social oro i landet och höga kostnader för utländska experter som vill bo bra i storstaden. Inget som företagen uppskattar egentligen.

  Gilla

 12. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, men valet förefaller onödigt, eftersom du redan – föredömligt skarpsinnigt – har genomskådat fenomenet… men vad spelar det egentligen för roll hur svenskt näringsliv och LO resonerar, när massinvandringsaktivism inom kort lär ha utraderat hela det svenska samhället?

  Vem ska arbeta i traditionellt kvinnodominerande yrken inom VIK och detaljhandeln, när sharialag, till följd av en till synes oundviklig demografiförsämring, i praktiken kommer att omöjliggöra även svenska, friborna kvinnors vistelse utanför hemmets fyra väggar?

  Ska vi uppföra muromgärdade flickinternat och ålderdomshem/”fattighus”, där kvinnlig personal, som förväntas ha ett ”kall” får eget rum med kokvrå och tvingas leva som ensamstående, barnlösa gamla nuckor? Ska vi återintroducera inneboende tjänstefolk i rikare hushåll?

  Nästa val är avgörande för oss svenskor, som vill kunna välja själva hur vi vill leva våra liv.

  Gillad av 2 personer

 13. JAN BENGTSSON skriver:

  Ingen som är hållbar för Sverige…

  Men lönepress neråt är nog mest trolig,
  att slå itu välfärdssamhället!
  Feta katter jagar sämre…

  Gillad av 1 person

 14. Gun skriver:

  För några år sedan följde jag ett seminarium, som handlade om de allt fler äldre i Sverige – betraktat som ett samhällsekonomiskt problem. Det var innan migrationsdebatten tagit riktig fart och kommit att dominera. Likväl målades i det seminariet framtiden upp i mycket dystra färger. Förbättrad sjukvård och forskning gjorde inte bara människor friskare, den höll dem även kvar i ett mer utdraget och dyrt vårdbehov, som tärde på den generella samhällsekonomin, framför allt för äldre.

  De äldre multisjuka utgör en växande grupp, som kan hållas vid liv allt längre, och som på sikt sägs hota och undergräva annan typ av välfärd. Men problematiken paketerades naturligtvis som en kostnadsdrivande samhällsutmaning. Balansen mellan produktiva och tärande låg mest dold i matematiska siffror, och i demografiska kurvor – utan alltför mycket samband till demens och kronisk smärta.

  Problemet är välkänt i Japan, som har en snabbt växande äldre befolkning. Där satsar man på teknik- och innovationsutveckling. I japan finns ingen migration alls att ta till för att pressa ned löner. Man bär däremot på en insikt om att teknikutveckling alltid spiller över till andra områden, och tillämpningar. Man satsar därför på teknisk utveckling. En form av teknisk driven ”lean production”, typ Toyota, men applicerad inom äldrevården.

  Med mer utnyttjande av smart teknik och intim robotisering, delvis fjärrövervakad och automatiserad, räknar man med att kunna ta hand om sina allt fler äldre – inom ett humanistiskt ramverk. Man kalkylerar med att mer teknisk intelligens även går att klä in som taktilt vänlighet och kommunikativ mjukhet. Det låter ju bestickande, om än med något höjda ögonbryn. En slags simulerad mänsklig ömhet och närhet, som substitut, gömt i teknik, stål och plast, men med ett mänskligt ansikte. Ungefär som barnens mjuka nallar, lena kattskinn och gosiga snuttefiltar. Och att den inriktningen även skall leda till nya spinnoffprodukter, som går att sälja till mer vanliga konsumenter världen över, likt dagens automatiserade gräsklippare. Äldres vårdbehov och växande exportmöjligheter i skön förening…

  Men i Sverige ser man en annan utvecklingsväg. Önskedrömmen för alla välfärdsföretag är att staten bestämde vilka minibehov omsorgen kan tänkas arbeta inom och under. En slags humanismens lägsta ribba, lagd av samhället självt. Då skulle alla tjänster utöver de mer basala köpas privat, via de medel de behövande själva förfogar över. Efterrätt, nagelklippning, mer kaffe, och bulla därtill, och en extradusch i veckan, kommer då upp på en separat räkning, utställd av ett välfärdsföretag. Dålig vård finns då inte på kartan, eftersom det ansvaret har samhället själv fått ta på sig. En slags mer modern form av fattigstuga, men med egen köpt guldkant.

  Med den inriktningen kommer man enkelt åt de äldres uppbyggda tillgångar och lösgör dem inom den generella samhällsekonomin. Och samhället självt kan strypt kostnaderna till ett minimum. Samt pressa dem ytterligare genom låga löner via en generös arbetskraftsinvandring.

  Att kostnaden för äldre, mer markant, även kommit att direkt ställas mot migrationens stora unga kohorter, påverkar inte enbart samhällsekonomin. Den påverkar naturligtvis även samhällsmoralen och synen på var starka och svaga finns. Att möjligheterna till mer lysande vinstsiffror har en viss förmåga att tysta samveten och röster, även i samhällsdebatten, får man nog räkna med. Vänstern är tyst, upptagen som den är med att krama migranter och sin identitetspolitik. Vad LO gör vet jag inte, annat än att de är mycket, mycket tysta.

  Att bli äldre i Sverige kommer inte att bli lätt. Inte ens för de som betraktar sig som politiskt korrekta. Grupper ställs i ökad utsträckning mot varandra. Kanske bör man även påminna de yngre om att ungdom inte utgör något kroniskt tillstånd. Likaså så slår sjukdom och olycka till tämligen oförutsägbart och planlöst. Att gå från styrka till svaghet kan gå på sekunder. En insikt som det kan vara bra att bära med sig.

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Precis som officiellt kungjorts kommer den okontrollerade massinvandringen av ulandsanalfabeter och muselmaner att lösa problemet med den åldrande svenska befolkningen. Mekanismen är att pengarna prioriteras från de äldre svenskarna till de yngre utlänningarna, så att de gamla helt enkelt dör i elände, ju fortare desto bättre.

   Visserligen uppstår då ett nytt problem med unga aggressiva utlänningar som bränner alla skattepengar på samma sätt som förut de gamla svenskarna, men man får ta ett problem i taget!

   Gilla

  • rudmark skriver:

   Mycket intressant vinkling. Kan vi förvänta oss Therese May’s betalningsmodell för äldre i lite svensk förpackning framöver?
   Invandringen lär ju knappast betala verksamheten.

   Gilla

 15. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Ja Svenskt Näringsliv är en komplicerad fråga. Går man in på hemsidan och kollar vad man sysslar med så ser man överst följande rubrik: ”Arbetskraftsinvandring avgörande för företags kompetensförsörjning”. Detta kan ju lätt tolkas som att SN är pådrivande i den invandringsvåg som pågår och bidrar till Fake News genom att ge intryck av att det bara är superkvalificerad arbetskraft som invandrar. Intrycket förstärks om man kombinerar denna information med Fake News från Arbetsförmedlingen, om att massor av nya jobb är på gång och att dessa kommer att gå till personer som inte är födda i Sverige.

  Samtidigt ser man inte från SN särskilt mycket påståenden om den svenska skolans brister.

  Intrycket är att ALMEGA dominerar organisationen Svenskt Näringsliv och det kanske är naturligt, ALMEGAs medlemsföretag har mycket att vinna på att agera politiskt, eftersom de därmed påverkar sin marknad. Häromdagen argumenterade ALMEGA t ex för att friskvård och gympa hos medlemsföretagen borde ingå i högkostnadsskyddet, kunna receptförskrivas och skulle vara gratis för offentliganställda. Varför stanna där? Varför inte också inkludera restaurangbesök och semesterresor?

  SNs medlemsföretag inom andra branscher är mera beroende av sina kunder. Frågan är vilka medlemskategorier som på sikt är viktigast för svensk ekonomi.

  SNs huvuduppgift är att medverka till ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Nyligen gick ALMEGA ut och hävdade att deras branscher borde överta industrins roll som löneledande, ingen reaktion syntes från SN. Det är svårt att värja sig mot tanken att det välfärdsindustriella komplexet vidgar sina domäner, ett exempel på det är just SN.

  Vad som kan hända är därmed möjligen att SN spricker, det förutsätter i så fall att industrins fackliga organisationer också ifrågasätter ALMEGA, något som i så fall förutsätter en stark markering mot deras vänner (s). Det förutsätter också att andra medlemskategorier inom SN agerar.

  Vad gör då övriga inom SN, industrins storföretag t ex? Ingenting verkar det som, intresset för den politiska situationen i Sverige är minimalt bland ledande inom industrin.

  Gillad av 2 personer

 16. oppti skriver:

  Jag tror tyvärr på den tredje förklaringen.
  Vi får hit en liten rännil av världens flyktingar som kan visas upp som bevis på vår godhet.
  Att detta skapar problem för oss är en mindre nackdel som vi kan stå ut med.
  Att det inte löser några problem i omvärlden slipper vi tänka på.
  Att det omkommer fler på Medelhavet ju fler vi tar emot struntar vi i.

  Gilla

 17. Sixten Johansson skriver:

  Patriks utmärkta förklaring kompletteras av Lars Berns text på anthropocene.live den 10 juni: ”Varför är storföretagens ledare och ägare vänstervridna?”

  Både välfärdsföretagarna och storföretagarna går alltså i symbios med den expanderande statsmakten i västländerna, för där finns de lätta pengarna och inflytandet. Både beroendet och intressegemenskapen ökar, de växer ihop, precis som hela den ideologiproducerande medvetande- och förströelseindustrin och akademierna växer ihop med det styrande vänsterviktade Sjuklöverpartiet och hjälper till att marginalisera all verklig opposition.

  Det finns mycket i samtiden som förbryllar, eftersom det rent logiskt framstår som motstridigt, destruktivt, huvudlöst och avvikande från tidigare ideal och tänkande. Förklaringarna kan vara många och överlappande:
  1. Ideologin strider mot verklighetens faktiska natur. Därför tvingas man ljuga och tillgripa andra psykiatriska defenser.
  2. Politiken är i en återvändsgränd, vilket utlöser lögner och andra defenser.
  3. De flesta ledarskikt gynnar sina egna, relativt kortsiktiga intressen, trots att detta inte alls gynnar ”medlemmarna” långsiktigt. Somliga handlar kallblodigt och medvetet, andra lyckas även lura sig själva förutom att de lurar utomstående och de egna ”medlemmarna”. Detta kan gälla en stor organisation, t ex LO, lika väl som ett helt folk, t ex judarna. Därför kan generaliserande leda helt fel, analysen måste tränga djupare och blotta de inre motsättningarna, sedan kan man lägga upp en logisk och verksam strategi.

  Gillad av 1 person

 18. malmobon skriver:

  Pratade med en invandrare för ett par år sedan som hade bilverkstad. Han hade gått utbildning för denna verksamhet. Berättade att det går inte konkurrera med bilverksäder, som har svart arbetskraft. Nu har denna firma lagts ner. Kvar finns nu en uthyrningsfirma som hyr ut bilar svart till invandrare, som sedan används i brott. Polisen känner till detta efter som killen som har macken berättat för polisen. Gör inget.

  Parallell samhällen växer i Malmö, och många av dessa verksamheter har inga tillstånd för bedriva biltvättar, livsmedel o.s.v. Magnus Olsson, SD Malmö kommenterade detta i en tidningsartikel som fanns i KVP för några dagar sedan.

  Facket gör inget. Facket har spelat ut sin roll i dagens samhälle, och arbetarna borde gå ur dessa. Räcker betala A-kassa.

  Gillad av 2 personer

 19. Rikard skriver:

  Hej.

  Den rike och trasproletären har en sak gemensamt: de saknar lojalitet mot folk och fosterland.

  De senare av nöd; de förstnämnda av snöd vinning.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 3 personer

 20. Anna Lindén skriver:

  Det är klart att godhet ses som finare än krass klassegoism, men sanningen är nog en blandning av alternativ 1 och 2, med alternativ 3 som krydda. 3:an gör anrättningen smakligare, men bidrar knappast till näringsinnehållet.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Angående alternativ 1, som säkert är drivande i USA, meddelades nyligen att de företag som plockar blåbären i våra skogar inte kan rekrytera arbetskraft alls. Detta i ett land med skriande arbetslöshet hos personer med låg utbildning och bra hälsa.

   Hur skall låga löner kunna ha någon betydelse i ett land med höga bidrag?

   Däremot bidrar förstås alla dessa bidragspengar som strös över kreti och pleti till omsättningen i alla företag som säljer varor och tjänster i Sverige. Varje gång en obekant utländsk familj tilldelas en förmögenhet av staten klingar det i kassan, för till Somalia behöver de ju bara skicka en bråkdel för att framstå som ytterst givmilda. Likaså säljer man fler bilar när bilar allt oftare bränns, lagar fler fönster när fler fönster krossas, gör större vinster på försäkringar när fler dör unga och när folk känner sig osäkra o.s.v.

   Både statlig och privat kriminalitet leder till ökad omsättning! Bernhard Madoff skrattar igenkännande i sin gemytliga cell.

   Gillad av 1 person

 21. Strix skriver:

  Jag saknar support och godhet ifrån LO, övriga fackföreningar och inte minst PRO.
  Kunde vara intressant att höra hur dess organisationer bidrager med allehanda pengabidrag.
  Övriga Sverige bidrager ju med utplundrade skatter.

  Gilla

 22. lasse4u skriver:

  Men de som invandrar sen några decennier är inte efterfrågade av det som är kvar i svensk ägo av landets exportindustri.
  Vår andel av BNP som kommer från industrin är bland de högsta i EU, men vi ligger på lägsta placering när det gäller andel av arbetskraften i industrin (12%). Denna del av ekonomin har allt mindre behov av folket här i landet. En allt mindre del av industrins kostnader är direkt arbetskostnad.
  NE utgår inte sällan från bananrepublik modell när det gäller exportens betydelse för sysselsättning mm.

  Men historiskt har högern varit mer invandringsvänlig, medan arbetarrörelsen varit protektionistisk och värnat sin ställning på arbetsmarknaden.

  Lönepressningsargumentet är svagt med den invandring vi har, men visst det är mördande i service som Taxi, kebab o pizzatekniker, städ, fastighet mm. Vilket den ”välmenade” staten gör allt för att förvärra med div. subventioner.

  Men vår kära överklass är sällan ”kapitalister” i dessa branscher, det är alltmer invandrade dito. Förvisso tycker de säkert att det är trevligt med billiga tjänsteandar som gör de enkla jobben. Men de som med en axelryckning kan bränna 70 mille på en tidningsaffär står och faller inte med några tusingar hit eller dit för städning.

  Jag tror mer på Bo Lundgren argumentet, krossa sossarna och välfärdsstaten, den är en nål i ögat, en principsak. Det var väl också sas huvudargumentet för att gå med i EU. Vilket t.ex. Wallenbäret sa rent ut.
  Annars tror jag man hittar förklaringen hos Christopher Lasch och hans bild av Eliternas revolt. De har lämnat den klassiska konservatismen där nationen var central och anammat sig själva som nationslösa ”världsmedborgare” som är inbillar sig att de tillhör en global elit som är sig själv nog.

  Gillad av 3 personer

 23. Mikael Steinwall skriver:

  Fråga Fredrik Reinfeldt varför han vill ta hit stora mängder lågutbildade eller outbildade!
  ”Vi kommer inte att ha råd med så mycket annat”, sa han 2014, några veckor innan han avgick.
  Talet om ”enklare jobb” och ”sänkta trösklar” kom som ett brev på posten. Näringslivet har ingen anledning att klaga, LO står med ryggen mot väggen.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Har du sett några enkla jobb och låga (reguljära) löner? Skulle inte tro det. Finns ingen efterfrågan, eftersom hela samhället har organiserat för att omöjliggöra reguljära låglönejobb. Det som har hänt är att man tillåter rasfrälset att bryta mot alla lagar de behagar bryta mot. Jag tror inte att detta var en direkt avsedd effekt, även om uppsåtet kanske kan sägas ha varit indirekt.

   Men vilka fördelar har ett samhälle av en massivt utbyggd kriminalitet?

   Gilla

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    En paradoxal fördel kan vara att vi äntligen inser hur skadligt det är att vara för beroende av staten. Något jag anser att vi svenskar av hävd är.
    (Exempelvis kan nu svensken börja fundera över hur behovet av ett eget vapen mångfalt har ökat. Lättare att förstå medelamerikanens sätt att tänka o känna gentemot o inför staten.)
    D.v.s. för att göra någonting gott och bra måste vi först binda ris åt egen rygg.
    Eller, finnar o danskar är mer motståndskraftiga eftersom de har fått smaka på hur det känns att bli invaderade av främmande makt.

    Gilla

 24. Kurtan skriver:

  Du skrev ”Såklart att de är positiva till invandring”…
  Detta ”såklart” är endast deras egoistiska ekonomiska aspekt, men de ignorerar konsekvenserna som även de måste beakta.

  Vilka är dessa konsekvenser? Jo, att svenskarnas enda areal på jorden som vi kan säga tillhör oss, dvs Sverige raseras, som snart för alla tyvärr kommer att bli uppenbart. Detta kommer, utan tvivel, att inom en snar framtid resultera i att Sverige inte längre tillhör oss. Vad man i sanningens namn bör/måste klassificera detta är inget annat än förräderi mot Sverige och det svenska folket!

  Du skrev även ”Då handlar det inte om några egenintressen, utan om ansvarstagande och skyldigheter gentemot människor som av olyckliga omständigheter tvingats att fly för sina liv till ställen som Sverige.

  För det första finns det inga människor som ”flyr till Sverige för att överleva”… Samtliga som anländer landvägen har passerat åtskilliga länder där det inte råder ”krig” vilket tillintetgör epitetet ”flykting”… De som flyger direkt till bl.a Sverige har ett par hundra länder att välja på varav 56 stycket som tillhör islam där de som är muslimer onekligen hör hemma!

  Dessutom har vi svenskar absolut inget som helst ”ansvar” för ”flyktingar”. Vi har ansvar för vår egen befolkning och vårt land samt våra barns framtid. Att hjälpa verkliga flyktingar måste ske på plasts EFTER vi har tagit hand om våra egna intressen, allt annat är inget annat än ett förintande av ”grenen” vi sitter på samt våra barns och deras avkommas framtid,

  Dags att säga STOPP samt att ”öppna munnen” ordentligt!

  Gillad av 2 personer

 25. skaaning skriver:

  Det fanns ett begrepp som användes under båda Världskrigen, nämligen ”war profiteers”. Dessa var avskydda och hatade, och folket i Sverige borde reagera på samma sätt idag.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.