Socialdemokratin – ett Pantheon?

Anders Leion

För att förstå något nytt man fått ögonen på, brukar man jämföra med något tidigare känt. Det sker oavbrutet, utan att vi närmare tänker på det, genom användandet av bilder, liknelser och metaforer.
Ett nytt fenomen som många försöker förstå, är det snabba borttynande som under senare tid drabbat gamla, väletablerade, företrädesvis socialdemokratiska partier. Partier som i vissa fall funnits i ett hundratal år och i många fall varit bland ländernas största. De har kanske visat en del krämpor, men ändå strävat på vid god vigör – men sedan plötsligt försvunnit eller blivit obetydliga.

Det första land där detta skedde var Italien. Bakgrunden var speciell – de gamla partiernas samröre med och beroende av maffian – och sågs därför inte som ett förebud om kommande, liknande händelser. Sedan kom Grekland. Pasok nära nog försvann. Också lite speciellt. Samma i Polen. Ja, ja: polsk riksdag och så… Men sedan Frankrike och Nederländerna.

När politiska kommentatorer skall försöka förstå vad som hänt, riktar de ljuset mot samhällsförändringarna och påpekar, att de socialdemokratiska partierna inte förstått den samhällsomvandling som följt med den stora invandringen. De har inte sett, de förstod inte och de brydde sig länge inte. När de väl sett och förstått brydde de sig visserligen, men de vågade inte ingripa, förlamade av rädslan att stämplas som rasister och mycket annat på -ist.

Jaha, ja. Det här har vi hört. Och det ligger mycket i det. Men varför bar man sig så klantigt åt och varför blir raset så häftigt när det kommer? Det visar sig, förstås, att beteendet förklarar raset och beteendet bestäms av partiernas moderna konstruktion.

Alla som varit i Rom har beundrat Pantheon, tror jag, och dess väldiga kupol om drygt 40 meter i diameter. Byggnaden har stått där i tvåtusen år. Den är ett exempel på romarnas förmåga att bygga i betong. Betongen har klarat sig till idag, sannolikt till stor del beroende på puzzolan, dess berömda bindemedel.

Modern betong klarar sig inte utan armering, instuckna stänger av järn. Utan dessa skulle byggnaderna kollapsa.

Man kan se de gamla socialdemokratiska partierna som solida betongkonstruktioner. Armeringen är de gamla aktiva, de trogna partiarbetarna på alla nivåer (gråsossar, betonghäckar). De får inte tillåtas rosta. Då kollapsar byggnaden. Det har redan skett i flera fall och är på väg att ske på andra håll.

Armeringen rostar därför att den tvingats samman med annan metall. Partierna har fått nya, aktiva medlemmar som trängt ut de gamla. De nya är besjälade av identitetspolitik (exempel på dylika identiteter är exempelvis grupper baserade på ras, klass, religion, kön, könsidentitet, etnicitet, nation, sexuell läggning, funktionsvariation, ålder och kultur). De tror sig se ett problem och samtidigt en lösning (låt dem få som de vill!) så fort de kunnat identifiera en ny grupp.

Mona Sahlin var den första, vältaliga företrädaren för detta synsätt. Enligt henne fanns det ingen svensk kultur att ta hänsyn till, däremot bar de nyanlända på gammal, särpräglad och värdefull kultur. De blev därför oberörbara, också när deras kultur medförde yttringar som fanns listade som brott i svensk lag. Samtidigt kunde hon, underligt nog, förneka att det fanns något sådant som hedersmord – så annorlunda var inte deras kultur.

Hennes synsätt blev alltmer dominerande bland de storstadsbor som ansåg sig mer insiktsfulla än andra, och som därför föraktade socialdemokratins gamla väljargrupper; de som hade traditionella värderingar, bodde på mindre orter eller på landet och inte besatt högre utbildning.

Självklart kan inte dessa två grupper samtidigt ha bärande ställningar inom socialdemokratin. De gamla armeringsjärnen rostar därför obönhörligt. En dag kommer den gamla byggnaden att kollapsa.

Det finns givetvis ett botemedel: att i tid avlägsna den främmande metallen. Men nu är det försent. De gamla, traditionella grupperna har hittat ett nytt hem, en ny byggnad: SD.

66 reaktioner på ”Socialdemokratin – ett Pantheon?

 1. Björn Grip skriver:

  Hej Anders! Jag fick nyligen veta att ett flertal av de personer som låg bakom Operation Leo numera har framskjutna positioner på både SVT och SR; en skall t.o.m. ha gått och blivit professor i genusvetenskap eller liknande vid Linköpings universitet. Vad är din kommentar till detta?

  Liked by 1 person

 2. Morgan Eriksson skriver:

  Mycket klokt och insiktsfullt skrivet! Tror att S behöver splittras i två partier, alternativt att de verklighetsfrånvända utopisterna (identitetspolitik etc) går över till de andra sagovärlds-kartläsarna i V/MP/F! medan realisterna som föredrar att försöka hantera verkligheten landar i SD eller i ett nytt parti. Det mer drastiska alternativet vore förstås att S går tillbaka till att bli det slags parti det var under Tage Erlander och Per-Albin Hansson – som i mångt och mycket liknade SD om än med trevligare rötter – men att hoppas på något sådant är nog att själv börja närma sig sagovärlden.

  Liked by 1 person

   • Morgan Eriksson skriver:

    Bra att du tog upp frågan Maja, jag irriterade mig själv på den delen av min kommentar efteråt. Ska det diskuteras sådana rötter har ju såväl S som C chansen att skryta om sina erfarenheter av rashygieniskt arbete vid Rasbiologiska Institutet, och även M har en rik mängd brun mylla bland sina gamla rötter. Hur som helst är det nog idag ganska meningslösa grävövningar, särskilt som vi har så mycket akuta problem, förlåt, utmaningar att ta tag i här och nu. SD är idag så fyllt av sunt förnuft-människor att jag inte är det minsta orolig över detta partis kommande inflytande. För det inflytandet kommer självklart att växa. Och de som nu har modet att engagera sig i detta parti, varav många tidigare S-are, måste vara hjärtinnerligt trötta på brunsmetande och svammel om rötter, så jag ber förbehållslöst om ursäkt.

    Gilla

 3. Johan Löfgren skriver:

  Margot Wallström är en annan i det röda gänget som förstör och skämmer ut Sverige i hela världen. Hon tycks gilla terrorkultur mer än svensk kultur.

  I övrigt ser Sverige mer ut som Colosseum idag med många uppgörelser och mycket blod på gatorna. Regeringen bjuder visserligen på skådespel, men är handfallen och fortsätter nedmonteringen av landet.

  Måtte flera Svensson vakna upp och rösta bort förnedringen och den negativa förvandlingen av Sverige. En röst på socialdemokraterna bidrar alltså liknelsevis till Romarrikets fall för svensk del.

  Liked by 4 people

 4. Tina skriver:

  Häromdagen slogs jag till marken. Luften gick bokstavligen ur mig. Och jag kände starkt missmod, och gör det fortsatt. Det var när Liberalernas partiledare Jan Björklunds hängivna motstånd mot SD, av honom själv, kopplades samman med att han hade egna adoptionsbarn hemma, i sin egen familj, och vars ursprung låg utanför Sveriges gränser.

  Vad är det karln säger? Drivs han av helt känslostyrd politik? Kopplar han samman generell migrationspolitik avsedd för Sverige som nation, med sin egen familjesituation? Kan han inte skilja på kärleken till sina egna adoptivbarn och kärleken till det egna landet?

  Skall inte en politiker kunna särskilja eget privatliv från mer allmängiltig politik? Om inte – Vad tillåts då styra partipolitiken? Att Björlund har adoptivbarn hemma – måste det per automatik göra SD till hans fiende?

  Är själv ett adoptivbarn kommen från ett land långt bortifrån.
  Gör det att jag inte kan skilja på egna familjeangelägenheter och generell svensk migrationspolitik, avsedd för en helt nation?
  Knappast! Skulle jag inte kunna skilja på mitt eget liv som adopterad, och en migrationspolitik som på sikt hotar att slita sönder Sverige? Skulle jag, som adopterad, plötsligt vara oförmögen att se hur samhällsekonomin är satt under press och nu hotar den generella välfärden? Skulle inte jag klara av att upptäcka hur etniska skiljelinjer, klanstrukturer, och religiös splittring, alltmer kommit att påverka Sverige på ett djupt och omdanande sätt? Skulle jag som uppväxt i Sverige, i en svensk familj, inte vara kapabel att känna frustration över den samhällsutveckling vi nu genomgår?

  Jag är uppväxt i en helsvensk kontext, och i den har jag formats till svensk, och är naturligtvis fylld av svenska värderingar och sociala koder. Hur skulle det kunna bli på något annat sätt? Jag är lika svensk som någon annan. Men det hindrar mig naturligtvis inte från att vara nyfiken på mina biologiska rötter. Men jag klarar av att skilja på kultur och genetisk härkomst. Kultur tillägnar man sig, biologi ärver man.

  Sveriges framtid får inte avgöras i vad mån politiker och makthavare har vänner från andra länder, är gifta med människor komna från Chile eller Japan. Eller har egna eventuella adoptivbarn hemmavid i familjen. Vad som måste styra politiken är väl genomtänkta idéer och fakta, och utifrån dessa sedan ta förnuftiga beslut, och detta oavsett människor morfologiska olikheter och eventuella härkomst.

  Liked by 15 people

  • Bengt skriver:

   Tina 15 juni, 2017 at 07:52

   Klokt och tänkvärt skrivet! Vad gäller Björklunds taktik syftar den möjligen till att behålla de anhängare som tycker som han och att eventuellt värva någon socialdemokrat.

   Efter partiledardebatten står det klart att säkraste sättet att få till stånd en regering som avspeglar opinionen är att SD får minst 50% av rösterna i nästa riksdagsval! Får partiet ”bara” 49,9% kommer de andra partierna att fortsätta sin mobbning. Så uppfattar jag läget just nu.
   Opinionsundersökningar under kommande valrörelse kanske kan försätta valstrateger i ett och annat parti till eftertankens kranka blekhet!

   Liked by 5 people

  • Anna Lindén skriver:

   Björklunds aversion mot SD är inte bara känslostyrd utan även baserad på okunskap (eller medveten lögn), eftersom SD med sin kulturella nationalism betraktar adopterade som svenskar.

   Liked by 2 people

   • Hortensia skriver:

    Precis, Anna. Jag vågar påstå, att det är ett typiskt svenskt förhållningssätt, att betrakta adopterade barn som svenskar, om de har svenska adoptivföräldrar.

    Det är inte hudfärg, utan oklanderligt språk och beteende som avgör hur man uppfattas. Den som har svensk uppfostran och talar perfekt svenska ses som svensk.

    Liked by 5 people

   • Anna Lindén skriver:

    Det är möjligt, Lasse4U, men i politiska sammanhang är det nutiden som gäller, inte historien.

    Gilla

  • 77711n skriver:

   Säger detsamma, vad har oftast helt egoistiska skäl och personlig längtan efter barn och familj att göra med ett lands flyktingpolitik? Särskilt om man är politiker som ska gälla för en medveten strävan om sitt lands framtid förväntas man kunna skilja på individuell egoism och nationellt ansvar.

   Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Att Björklund kunde vara så hatisk, övergår allt förstånd, även hans eget!

   Finns det någon som ifrågasatt de som adopterats???

   Du är slut som artist Janne!
   Låt Birgitta O sänka Liberalerna i graven, saknade av ingen?

   Liked by 1 person

  • Göran skriver:

   I princip kan man nog betrakta Jan Björklunds uttalande som en del rascistiskt. Dock har han samma uppfattningen om alla som bor i Sverige, att de är underlägsna Jan Björklund.

   Gilla

 5. Moab skriver:

  En viktig observation. Jag bodde i Danmark för mer än 20år sedan och för er som tror att Sverige har vaknat så vill jag säga att ni har grundligt fel. I Danmark för över 20år sedan så hade man en robust diskussion om det stora problemet med anhöriga (de var många), man håller idag fortfarande på och stramar upp, så att migranterna inte skall komma, eller välja Sverige (danskar är väsentligt slugare än svenskar). För 20 år sedan sade Poul Nyrup Rasmussen, S, att han aldrig skulle samarbeta med Danskt Folkeparti, idag har man flera partier med liknande program, inklusive S, men man har fortfarande inte kommit tilrätta med problemen. Då jag bodde i Danmark så existerade inte DF ens, det fanns bara Mogens Glistrup, som man kastade ägg på i Fælledparken varje sommar, lite danskt hygge.

  Det finns en dubbel poäng i detta, dels är det inte givet att ett S-parti imploderar, men dåtidens danska S var inte infekterat av identitetspolitik på samma sätt som i dagens Sverige så en implosion kommer nog. Den andra poängen är att vi helt enkelt generellt är lite efter i Sverige, det indoktrinerande pålverket runt STOCKholm håller än, när det faller så kan det gå fort.

  Jag personligen hade väldigt gärna sett att Skåne lämnade Sverige och uppgick i en dansk union, så kan ni få alla invandrarna skickade med första tåg så att den humanitära stormakten inte mister fotfästet. På skoj? Inte alls.

  Liked by 4 people

 6. Alexander Zetterberg skriver:

  Trevlig artikel, och hoppfull!

  Kan det ske redan till nästa val, att Sverigedemokraterna ersätter Socialdemokraterna som statsbärande parti? Utvecklingen går fort nu så det inte är otänkbart. Allt bredare väljargrupper inser vilket av riksdagspartierna som har en ansvarsfull agenda!

  En avgörande faktor saknas dock, några ledande opinionsbildare som säger det dom tänker, att en Sverigedemokratiskt ledd regering är att föredra framför alternativen, oavsett partiets rötter (vilka dom nu är)!

  Liked by 3 people

  • cmmk10 skriver:

   Om SD deklarerar att de, vid en majoritet, skulle sätta samman en ministär med ett stort antal experter hämtade utanför partiet, då finns det en möjlighet att de blir riktigt stora.

   Liked by 1 person

   • Anders Eriksson skriver:

    Mycket bra synpunkt, CMMK10! De senaste decenniernas regeringar med stor andel okunniga men ideologiskt indoktrinerade partibroilers har förstört mycket. En ny regering får ha hälften SD-are och hälften partipolitiskt obundna experter. Den bör också vara mindre än nuvarande. 24 statsråd är för många; 16 till 18 borde räcka.

    Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Finns många dugliga krafter man skulle vilja se i en SD-ledd Regering.

    M Omar speciellt.
    Johan Westerholm/Anne Heberlein…
    Hanif Bali)

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Ja, det är en bra idé som SD skulle vinna på att börja diskutera internt. För att få största möjliga utsparkning av sjuklövern 2018 skulle vi behöva två eller tre valbara alternativ ”på ömse sidor” om partiet SD. Personvalspartier och/eller något av typ oberoende sakkunniga. I Finland splittrades Sannfinländarna nu genom en sorts dolkstöt i ryggen och ett smutsigt spel dolt av PK-rökridåer. SD skulle också i full sämja i god tid före valet kunna dela upp sig t ex i SD-röd och SD-blå plus ett organ som för en intensiv dialog med allmänheten.

    Gilla

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Skribenten tar upp ett intressant ämne som verkligen är högaktuellt. Ämnet tangerar väldigt många olika skeenden i samhället och är mer eller mindre något som påverkar alla partier. Svenska (s) är unikt genom att man kunnat bibehålla sin maktbas så länge som man gjort. Orsakerna är partiets koppling till facket, greppet om den offentliga sektorn och om opinionsbildningen. Men nu skakar bygget i grunden.

  Det som ytterst driver förändringarna är det som skett och sker i möjligheter att resa, globalisering, opinionsbildning, ekonomi, kultur, arbetsmarknad etc.

  I alla partier finns nog olika glapp kopplade till detta. Partiernas program återspeglar endast delvis dessa förändringar. Partimedlemmars och väljares förväntningar på partierna stämmer inte längre. Några exempel:

  • (s) förstamajretorik hämtas från förr, men agerandet är något helt annat
  • Jag förstår inte att folk ute i landsorten fortfarande tror att (c) är gamla hederliga (c)
  • Vart har alla riktiga moderater tagit vägen?

  Med andra ord så finns det stora delar av väljarkollektivet som i alla fall på sikt kommer att vakna upp och finna att det inte riktigt är som man trott. Då kan det bli som i Frankrike att ett nytt parti som inte är ett parti eller i vart fall inte var det för ett halvår sedan helt plötsligt tar över och blir dominerande.

  Det senare sagt med reservationen för att den franska situationen också kan vara ett exempel på en ny form av manipulation av väljarna, det återstår att se. ”En marche” skulle kunna ses som en lyckad kupp med hjälp av massmedia där ett etablissemang via den Trojanska hästen ”En marche” säkrat fortsatt maktinnehav.

  Liked by 4 people

 8. Folke Lidén skriver:

  Bra skrivet. I takt med att de uppenbara problemen med massinvandring ökade tog man, i brist på vederhäftiga argument, till förhoppningar, fantasier, rena lögner och inte minst stigmatisering av meningsmotståndare (läs SD och ev kritiska debattörer).
  Märkligt nog övertog de borgliga, 2010, allt dåligt i den politik som S fört. Ökad massinvandring, mer stigmatisering av kritiker och ytterligare kortsiktiga och ogenomtänkta ”reformer” för att landet snabbt skulle bli det multikulturella paradis som förutskickats.
  Med andra ord har svensk politik, de senaste 30 åren, varit en match där de flesta spelat mot ett mål, det egna. Mycket riktigt ha man nu förlorat big time.
  Nu förväntar dessa kretiner sig att vi ska anförtro dem att lösa de problem de skapat. Vi lär bli tvungna till att acceptera det. Vi lever i en demokrati där det är tämligen otänkbart att med vapen störta makthavarna.
  Dock tror jag att många av dagens de ledande politiker får svårt att samla ”massorna”.
  Tror även att valet 2018 blir en pinsam, osaklig och smutsig historia där man försöker skyla över egna dumheter med diverse oförskämdheter och personangrepp.
  Om SD blir största parti, vilket inte är helt osannolikt, då har vi en eftervalsdebatt som påminner om det kackel som uppstår när den listiga räven lyckats ta sig in i hönshuset.

  Liked by 7 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   I Sverige är rävarna alltid bäst lämpade att vakta hensen!

   Eller som skolan den som ställt till problemen,
   är bäst lämpad att lösa dem…

   Att svenskar anses blåögda visste vi,
   med detta övergår allt förstånd!

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Politiken efter 2010 präglades i princip /enbart/i hög grad/ av hämndbegär!

   Fredrik skulle straffa svenska folket HÅRT,
   som hade den dåliga smaken att beröva honom Alliansmajoriteten när SD kom in!

   Det skulle svida i skinnet!
   Därav uppgörelsen med Mp…

   Tillsättandet av Marxisten Hanna Stjärne som chef för SVT,
   som sen städslade programpolisen Helin!

   Fullständigt galet beslut av en Alliansregering,
   med avsikt att destruera de sista resterna av Sverige o svenskt välfärdssamhälle?

   Båda skall bort ASAP!
   Står nog högst på en SD regerings Agenda,
   liksom tillsättandet av en ny polischef!

   Gilla

 9. larslindblog skriver:

  Tänk vad alla media är hänsynsfulla mot Mona Sahlin !! Inga drev , inga krav på förklaringar , inga fotografer utanför hennes bostad , ingen som kollar om Mona och ”livvakten” fortfarande är tillsammans…inte ens Hänt i Veckan har undersökt saken.

  Andra bullar vankas om man avslöjas som ”främlingsfientlig” !! Lokaltidningar skriver hela uppslag med foton av den utpekade , grannar och arbetsgivare intervjuas ….Ja , Ni vet själva.

  Liked by 6 people

 10. Hortensia skriver:

  Tack, Anders Leion, för denna målande beskrivning.

  De romerska gudarnas boning, Pantheon, är ett vördnadsbjudande bygge, som redan har motstått otaliga jordbävningar och förhoppningsvis för all framtid kommer att stå lika robust och vackert som någonsin…

  … medan de svenska socialdemokraternas politiskt korrigerade betongfundament har anfrätts så svårt av den pågående migrantöversvämningen, att de korriderar och – nu äntligen! – riskerar att förintas helt och hållet…

  … och rasera stora delar av Sjuklöverns skandalöst påkostade skrytbygge; Varm-luft-slottet.

  Liked by 2 people

 11. Tobbe skriver:

  Har försökt förstå under en tid varför samhället verkar ha gått totalt i spinn. Tror på följande teori som presenterades för ett tag sedan:
  Vi lever i postmodernismens tid. Den har rötter i den amerikanska intellektuella vänstern på universiteten. Eftersom vänsterrörelsens värnande om arbetarklassen har drabbats av identitetskris när arbetarklassen bit för bit tunnats ut har man sökt nya skyddslingar att värna om. Det har lett till skapandet av en rangordning i samhället där man rangordnar grupper (inte individer) enligt skalan offer – förövare. Längst upp (eller längst ned om man så vill) står medelålders vita män som anses priviligierade, sedan fylls skalan på med kvinnor, flyktingar, svarta, muslimer osv.
  Det innebär att t.ex. medelålders vita män som grupp tillskrivs vissa egenskaper (hur man som individ är beskaffad är inte intressant) och är därmed alltid förövare och övriga är då offer relativt de medelålders vita männen.
  Häromdagen testade jag teorin när jag i en diskussion fick veta att jag i egenskap av man hade betett mig på ett visst sätt och svarade då: ”ja men det vet ni ju hur vi är?” därmed var diskussionen över.
  Om den här teorin stämmer kan man fråga sig i tangentens riktning vad detta kommer leda till i västvärldens samhällen…

  Liked by 2 people

 12. Peter Andersson skriver:

  Svensk kultur sedan år 1280: Kvinnofrid, Hemfrid, Kyrkofrid och Tingsfrid.
  (Upprepa denna mening ovan tills du kan den utantill i sömnen).

  Kompletterat på 1900-talet med Yttrandefrihet,Tryckfrihet och Religionsfrihet.
  Sammanlagt sju starka pelare i den svenska kulturen.

  Alltihop underminerat på några få år av det postmoderna värdegrundsflummet.

  Liked by 9 people

 13. oppti skriver:

  För den som tyckte att tågens punktlighet var en prioriterad fråga var Mussolini rätt val.
  För den som tror att migrationen är en ödesfråga är SD ett rationellt val.

  Jag hade önskat att det inte är så men så är det!

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   ”Flyktingmigrationen” är problemet,
   med apart kulturella värderingar,
   kombinerat med låg/ingen utbildning,
   i det stora flertalet fall.

   Definition på flyktingar kan nog diskuteras…
   Flyr till ett bättre liv?

   Gilla

 14. Trode skriver:

  Pantheon är en bra liknelse En annan är ångmaskinen. I början av förra århundradet fanns det många ångmaskinskötare och en stor del av dem röstade på (s). Nu har ångmaskiner försvunnit. Och de som arbetat med dem.

  Svenskar har i hög grad lämnat hyresrätter och flyttat in egna villor. Socialistpartierna har avskaffat fattigdom. Socialistpartier och ångmaskintillverkare behövs inte mer. Industrifolk har förstått det men politikerna vill hålla sig kvar. Därför importerar de fler fattiga med låg utbildning. De som förbetalda är deras gamlaväljare som flyr partiet.

  Gilla

  • Göran skriver:

   Socialister har inte avskaffat fattigdom. Se dig om i världen där det är socialism. Fattigdom. Det är kapitalism som har avskaffat fattigdom. Nu när kapitalism ska undanträngas kommer välståndet i världen att minska.

   Liked by 1 person

 15. gmiksche skriver:

  Det finns en byggnadsteknisk aspekt på detta. Armeringen och därmed betongen kan hålla hur länge som helst under förutsättning att betongen har god kvalitet och armeringsjärnen är helt täcka av den. När betongen, även betong av ypperliga kvalitet, inte täcker armeringsjärnen längre då blir det rostangrepp på de icke täckta ställena. Järnoxiden på armeringen expanderar och spräcker betongen, först vid ytan, sedan längre in.

  I Anders Lejons analogi torde betongen står för det skydd partiet erbjuder de som stadgar upp det. När skyddet har anfrätts rostar armeringsjärnen. Betong innehåller silikater som är stabila i basisk miljö, men angrips i neutral och sur. Vad som är syran som frätt på den socialdemokratiska betongen får läsaren definiera.

  Liked by 1 person

   • gmiksche skriver:

    Sant. Analogier haltar ofta, men det får man tåla. Om socialdemokratins struktur efterliknat Pantheons betong så hade den inte spräckts av korrosion. Men den socialdemokratiska betongen har aldrig varit lika helgjuten som Pantheons. Den varade en tid. Dess bäst före datum har passerats för länge sedan.

    Gilla

 16. Sixten Johansson skriver:

  Anders Leions analys och metaforer är träffande. Liknande förändringar har skett i andra partier, tydligast hos moderaterna och centern. Lite mera bildspråk om det som jag tycker mig se:

  De nya grupperna som har armbågat sig fram eller inkvoterats är inte praktiker, utan ideologer, ordproducenter, i symbios med medvetandeindustrin, som producerar mer skadliga än nyttiga produkter. Dessa broilerbabblare fyller upp samhällets offentliga framsida och vindsvåning och ideologiseringen tränger ner och förgiftar det bakom- och underliggande samhällsmaskineriet och infrastrukturen (och t o m privatlivet).

  Ideologer tar för givet att samhällsmaskineriet alltid fortsätter att fungera. Men dess delsystem bygger på naturligt hierarkiska och funktionella principer. De liknar mänskliga pyramider – man står som på varandras axlar. Samhällsmaskineriet måste vara konservativt för att fungera. Det behöver alltså vara vertikalt och icke-egalitärt uppbyggt och arbeta enligt logiska principer. Men socialismens officiella huvudprincip är egalitärt horisontell, innebar organisering på marknivå för att uppnå större styrka och social rättvisa. Politiken framstod länge som framgångsrik tack vare det gamla fungerande samhällsmaskineriet.

  Men politiken kunde inte hantera de senaste decenniernas nya påfrestningar och socialismens inbyggda falskhet och negativa effekter accentuerades. Samtidigt ökade den ytliga individualismen och mobbarnas makt i samhället, alla måste tänka lika och stå på samma marknivå, minsta gemensamma nämnaren gäller. Som en följd av hela den sociala och ideologiska undermineringen och under trycket från migrationen har nu även samtliga delsystem i samhällsmaskineriet börjat falla sönder. Det här är något helt nytt. Med dagens lösryckta, nivellerade individer i markplanet och avsaknad av ledarskap i vindsvåningen fungerar varken socialistisk eller traditionell konservativ politik, därför att det blir svårt både att organisera individer (horisontellt) och att återuppbygga (vertikala) organiska gemenskaper och (vertikala) funktionella delsystem.

  Gilla

  • Tobbe skriver:

   Precis. I princip är det inte fel att ha idelogi som en långsiktig strävan och, om man så vill, ledstjärna. Men att försöka omsätta en ideologi till daglig politik är dömt att misslyckas om man saknar insikt om, eller vägrar ta hänsyn till verkligheten och hur samhällsstruktur fungerar här och nu.
   Kort sagt: Det går inte att utforma en politik efter hur man önskar att världen såg ut, den måste utformas utifrån hur världen ser ut. Att sedan, över tid, försöka styra i en viss riktning, kan eventuellt fungera på lång sikt. Att bara grunda nutidens politiska beslut på önskningar om en bättre värld, kommer att rasera verkligheten.

   Gilla

 17. lasse4u skriver:

  Med allt generösare partistöd har man i praktiken avskaffat behovet av medlemmar i partierna. När medlemmarnas avgifter var viktiga för partikassan var man också tvungna att lyssna på dem. Sahlin tyckte man skulle satsa på ”supportrar”, dvs folka som käckt hejar på men inte har medlemsinflytande.
  Den nya S-eliten verkar tro att det handlar om att sälja tvål och inte representera ett väljarkollektiv.
  Man tyckte sig vara så självklara på DN-debatt att den egna anrika median missköttes och avvecklades. Visst var det ett handikapp inte minst lokalt att de som köpte annonser ofta var politiska motståndare. Men det var förutsättningen. Och när man politiserar ner på nyhetsnotiser har man missförstått journalistik. Men etablerade pappersmedia har varit grunden för att få till en webb-plattform.
  Att fylla Arena och AB:s ledarsida med ”progressiva” barnungar som är ljusår från folk ute i stugorna har inte hjälpt.

  Denna politiska elit lever allt mer i sin egen bubbla som avlägsnat sig från medborganas verklighet. Det är ljusår från en G Sträng som ringde runt till sina kontakter ute i landet för att kolla det ekonomiska läget från vanligt folks perspektiv. Ett kontaktnät som han odlat under åratal som kring-kuskande agitator.
  Till skillnad från politiska analytiker som Marcal som ser världen genom am. politiska såpor som House of Cards, som är ständiga referenser.

  Gilla

 18. Claes H skriver:

  Rätt länge var vi svenskar kristna. I någon mening…
  Men så kom p-pillret 1964. Och sex blev meningen med livet. Sex. Och det fick konsekvenser.
  1960 tog 2,6% av barnen bort. Aborterades.
  1970 var siffran 12,7%.
  1975 var den 23,8%. Och 1980 26,4%.
  Den ligger däromkring, sedan dess. 25%. Fram till 2009. Exakt var den är idag vet vi inte. (Statistisk Årsbok finns inte längre.) Men ungefär vart fjärde barn tas väl bort, fortfarande.
  Och för oss svennar (svenonor) ligger siffran nog närmare den för Kramfors 2010 – 40%.
  – Det här har gjort det nödvändigt att ”importera” folk utifrån.
  Och det i sin tur gör att vi svennar nu är en minoritet, i alla fall i de större städerna. T.ex. här i Peking…
  https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18031/2010-5-12.pdf — Tabell 1
  https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18330/2011-6-1.pdf — Tabell 19

  Liked by 3 people

  • Hortensia skriver:

   Nej, Claes, det är inte föredömligt genomtänkt och effektiv familjeplanering, som ”har gjort det nödvändigt att ‘importera’ folk utifrån” till Sverige, vars befolkning ingalunda var utrotningshotad innan dagens sanslösa folkutbytespolitik introducerades.

   Nu är svenska folket snart (om inget mirakel inträffar) i minoritet i sitt eget land, liksom övriga européer också lär bli i sina – förutom möjligtvis de envist islamiseringsmotsträviga ungrarna, polackerna och tjeckerna, som eventuellt kan klara sig längre.

   Massmigration, krig och konflikter, svält, fattigdom, farsoter, konstant kvinnoförtryck, analfabetism och allmänt miserabla livsvillkor beror till allra största delen på religiöst och/eller kulturellt motiverad avsaknad av anständigt genomförd familjeplanering.

   Färre barn borde födas till världen, inte fler, om människan ens ska kunna överleva som art.

   Gilla

   • Claes H skriver:

    Nettoreproduktionstalet ska vara 1,0 för konstant befolkning. Om NRT är 1,0 – c:a 2,1 barn per kvinna, justerat för befolkningsstruktur – förblir folkmängden konstant.
    – 1964 var NRT 1,177. Men det året kom p-pillret, sex blev meningen med livet, och vi måste anpassa oss. Och det har vi gjort:
    – Nettoreproduktionstalet gick under 1,0 år 1968, hade ett minimum 1983 (0,769), och ett annat 1998 (0,725), var en hårsmån över 1 åren 1990-1991-1992, men har annars varit under 1 alla dessa år. 
    – Siffror senare än 2008 har jag inte. (Statistisk Årsbok finns ju inte längre. Och jag hittar ingenting nu på Google.)
    – Här i Peking är jag i stort sett alltid i påtaglig minoritet som svenne… Ingen som tycker det är lite… lustigt?

    Liked by 1 person

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Abortstatistiken är förfärande hög — MEN trots detta skulle Sveriges befolkning förbli ungefär konstant UTAN invandringen. Och med tanke på överbefolkningen i världen vore detta mycket bra.

   Anledningen till nuvarande SNABBA folkökning är ENBART invandringen (= asylinvandringen). Det är orsaken till den akuta bostadsbristen (där invandrarna får gå före i kön), sjukvårdens kris, med mera.

   Nuvarande folkökning består alltså av oftast lågutbildade personer med för oss helt främmande värderingar, som dessutom ofta aggressivt försvarar dessa sina främmande värderingar och föraktar vår hävdvunna svenska värdegrund. Politikerna vill ha det så.

   Liked by 1 person

  • Peter M skriver:

   Du har tyvärr helt rätt. Jag gjorde för en tid sedan en grov sammanställning över antalet aborter i Sverige sedan den fria aborträtten infördes. Antalet aborter uppgick till ca 1 000 000 aborterade svenskar.

   Där ligger den enkla förklaringen till varför antalet svenskar ligger fast. Myten att vi behöver importera nya invånare tror jag dock inte på. Skulle vi behöva folk som arbetar så finns det flera länder som har system för verkliga gästarbetare som fungerar både för de som arbetar och värdlandet.

   Liked by 1 person

   • Göran skriver:

    Absolut en myt. En sund ekonomi har inget behov av en ständigt ökande befolkning. Den kan både öka och minska och det har inte någon som helst inverkan på individeras ekonomi.

    Det politikerna håller på med är att ständigt bygga pyramidspel. Sådan behöver mer insatser hela tiden. Men det är så folket vill ha det. De går till val vart fjärde år och röstar för pyramidspel. Säg en enda politker som är emot pyramidspel?

    När man ska rösta bör man fråga sig vilka personer som kommer att representera en. Lycka till om ni kan finna en enda.

    Liked by 1 person

 19. Samuel K. skriver:

  Jag tror att de flesta partier i Sverige lever på lånad tid. Jag lyssnade lite på politikerveckan i Järva. Jag tror inte politikerna förstår problematiken med arbetslösheten hos invandrare, unga vuxna och ungdomar. Förslagen de kom med var;

  1. Bekämpa diskriminering genom skärpt lagstiftning
  2. Statligt subventionerade praktikplatser
  3. Göra om AMS till ett bemanningsföretag där de arbetslösa skulle arbeta för 75 procent av lönen
  4. Statligt subventionerade temporära arbeten i välfärden
  5. Fler utbildningsplatser (universitet och yrkesskolor)
  6. Mer pengar till ”sociala entreprenörer”
  7. Marginella skattesänkningar
  8. Ingångsjobb (staten skall aktivt sänka löner för invandrare)
  9. Kvotering

  Jag tittade snabbt över utbildningsnivån i stadsdelen Rinkeby-Kista. Drygt 35 procent (över 25 år) i den stadsdelen har eftergymnasial utbildning enligt Statistik Stockholm. Detta kan jämföras med hela Stockholms kommun där 57,5 procent har högskoleutbildning. Arbetslösheten i stadsdelen är inte enormt hög men underanställningarna (deltid, dåligt betalada arbeten eller arbete under kvalifikationer) är enormt stora. Det är därför drygt 74,4 procent tjänar under 26,500 kronor i månaden i stadsdelen. I Stockholms kommun som helhet tjänar 56,4 procent under 26,500 i månaden.

  Det jag finner så fascinerande är att politiker inte förstår vad koncept som ”undanträngningseffekter”. De kan inte förstå att ju fler som gör praktik och har högre utbildning ju mindre blir praktikplatser och högre utbildning värd för arbetsgivare. En MTR chef berättade på festivalen att det går drygt 1250 sökande på en annons som efterlyser 30 tågvärdar på halvtid. Det går hela 600 sökanden när de eftersöker 20 lokförare. Det går 400 sökanden på 16 platser i kundtjänst. Detta är alltså i Stockholm och i en högkonjunktur. Drygt 50 procent av de anställda vid MTR är invandrare.

  Jag sökte själv arbete för ett par år sedan om än inte som tågvärd efter jag tagit min dubbelexamen från ett av de bättre universiteten i Sverige och de antagligen inte mer än en handfull. Jag sökte enormt mycket tjänster inom mina fält. Det har antagligen blivit bättre men då gick det mellan 100 och 200 sökande på varje plats. Jag arbetade som obehörig lärare samtidigt som jag sökte arbete. Det tog litet över ett år för mig att få mitt första jobb efter examen. Det är min gissning att jag sökte nära tusen tjänster under den här perioden.

  Trots att det har gått ett par år så arbetar fortfarande en inte helt oansenlig del av mina Lundakursare, sin civilekonomexamen till trots, som ekonomiassistenter, lärare och närbyråkrater. Jag stötte på en bekant här om dagen (Lic. i kemiteknik) som nu mer undervisar i NO-ämnen på ett högstadium. Hon hade varit projektanställd i tre år efter hon tagit sin Licentiatexamen. När hon blev gravid valde hon att kasta in handduken. Det värsta var att hon inte var ensam. Skälet till varför jag tror det kommer gå riktigt illa för de etablerade partierna är deras svek mot medelklassen och deras barn och barnbarn. Det är väldigt få svenskar som kommer acceptera att se försämrad välfärd, arbetsmarknad och skattepolitik. Jag märker ilskan överallt. Även om man själv inte är drabbad är det många som har vänner, släktingar, gamla kollegor, bekanta som blivit utsatt samhällets kontinuerliga försämringar. Jag kom hem från Perth för ett par dagar sedan och då inser man hur illa ställt det med Sverige.

  Liked by 3 people

  • gmiksche skriver:

   Det är inte lätt att veta vad den enskilde politikern förstår och tänker. Men man kan gissa. Jag har svårt att se att vederbörande inte förstår att mer av det som inte gett resultat under många år kommer att göra det i framtiden (samtidigt som resurserna minskar). Eftersom man inte kan eller vågar slå om kursen fortsätter man åt samma håll och t o m ökar farten Jag undrar om politiker någon gång förr använt sig lika mycket av orden ”vi hoppas” som nu. Och tjänstefolket i PR-media av ”vi måste”. De tar ju inget ansvar för vad de skriver, det är någon annan som ska fås att agera.

   Jag var lektor i organisk kemi vid LTH 1973-76. Det var efter oljekrisen, första gången ekonomin kom i gungning efter 50- och 60-talets makalösa uppgång. Men inte fick nyutexaminerade civilingenjörer m fl hanka sig fram på jobb de helst hade sluppit. Ett självupplevt tidsperspektiv ger förståelse hur Sverige förändrats. Inte till det bättre.

   Liked by 1 person

  • lasse4u skriver:

   Det ger en lite annan bild från verkligheten än den ”högkonjunktur” som Löfven, media och t.o.m. oppositionen försöker frammana.
   Att jämföra sig med stagnerande EU och lite russinplockande av sk dålig matchning gör ingen riktig högkonjunktur. Matchnings problem finns alltid och lär vara lägst vid låg arbetslöshet.
   Det ligger i sakens natur att arbetsgivarföreningar aldrig för nog bra och billig arbetskraft. På detta finna det liksom alltid en brist.

   Den förmenta högkonjunkturen per capita kulminerade 2015, en svala gör ingen sommar.

   Man kan jämföra med USA där återhämtningen efter GFC har varit mager för vanligt folk, men brutto ett under av tillväxt jämfört EU.
   Den amerikanske NE P Tcherneva tittade på hur det sett ut historiskt i återhämtningar efter recessioner:
   https://static.wixstatic.com/media/f4c1a3_41160468c4d04a2d9c24592dbf94ed99.jpg_srz_1244_662_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz
   Sen 82 har det mesta av inkomstökningarna i återhämtningarna gått till topp 10. Efter GFC var det negativt för de 90 fram till 2012, sen kom de på lite plus. Att Trump blev vald är inte så konstigt.

   Vi har en konstig opposition, normalt sett så klankar den på regeringen och letar fram den dolda arbetslösheten, visar på att det inte alls går så bra som regimen påstår osv. Men inte nu, de hummar med om att ”Sverige” går som tåget om än med en del defekter.

   Gilla

  • Göran skriver:

   Nio punkter och ingen tar upp MER FÖRETAG.

   Första punkten är direkt jobbförstörande – minskad diskriminering genom lagstiftning.

   Diskriminering behövs för att samhället ska vara dynamiskt och framåtskridande. Bara att ta skolan. Vi diskriminerar genom att sätta betyg på eleverna. Eleverna tvingas studera mer för att kunna komma in på en högre utbildning och högre betyg behövs för att få ett jobb eller att man faktiskt lär sig mer än sina arbetskamrater för att kunna avancera i organisationen.

   Om mina medstudenter enbart läser kursliteraturen medan jag läser mer än vad som ingår i kursen, ja, diskriminerar jag då inte mina kurskamrater.

   När en arbetsgivare ska anställa någon kommer arbetsgivaren att diskriminera. Förbjud mer och mer av detta och samhället komme att stagnera undan för undan.

   Hela livet bestär av diskriminerande beslut. Förbjud och förbjud och snart är vi inte enskilda självständigt beslutande individer. Det är bara destruktivt att hålla på och gnälla över diskriminering som i många fall inte ens existerar. Slå av TV:n i stället och lär dig något, så kanske du ine blir förbigången nästa gång.

   Liked by 1 person

 20. Sofia skriver:

  Märkligt nog är S stöd opinionsundersökningarna relativt högt. Det är knappast något fritt fall vi ser tecken på trots alla larm om systemstress på alla möjliga områden i samhället. Så kanske finns de där gamla murbruket, det är inbyggt i människornas tillit till systemet. Svenskarnas tillit till auktoriteter, myndigheter och politiker m.fl. tycks göra att många röstar som alltid trots att man ser farorna och maktmissbruket. Vad beror det på? Är det samma sak som händer när människor fortsätter gå till sitt fasta jobb som de hatar varje dag? Man vet vad man har men inte vad man får? Och om man har tur kan man ta en räkkryssning på semestern iaf…. Jag vet inte om det är sant men de flesta av oss kanske trots allt är just lite korkade svenskar (de dumme schwede eller nåt).

  Gilla

 21. Kristina von Heland skriver:

  Var sak har sin tid. Bäst före datumet har passerats, varan har gått ut.
  Soc dem fungerade alldeles utmärkt med storföretagen i Sverige. Fack och stat var samma sak enligt korporismen. Företagsledarna röstade S då ett kollektivt tänkande på löner, anställning och samhället i stort fungerade bra. En ny tidsålder inträder och då blir de förvirrade. Partierna i S. visar på en fundamental ovilja till förändring, de lever på gamla lagrar. Just den tiden passade den svenska modellen in. Staten och kapitalet sitter i samma båt. När det gnisslar lite vacklar det hela och bygget rasar tror jag. ”Oppositionen” sitter också i samma båt vilket gör att det stelnat som just betong. Ljudet på SVT vid en partiledardebatt kan slås av, man kan disk frisyren eller klädseln för vad de ska säga är förutsägbart. När alla väljer att hata SD och bevaka dem istf att bedriva en egen politik, ha nya ideer. SD vinner mark inte för att de är så bra men för att de andra är så usla.
  Man kan tänka på betongstolen concrete av Jonas Bohlin. Jag skrattade då Jonas fick så mycket gratisreklam i SVT då Göran Persson var med i ett kulturprogram! om stolen. Symbolik?

  Gilla

 22. MartinA skriver:

  Framtiden är identitetspolitik. Misstaget de nuvarande partierna gjorde var att de inte valde en grupp att reprsentera, istället använde de den här kulturmarxistiska attityden, att ta ställning för alla som inte är svenskar. Och försöka bryta upp svenskarna i olika sexuella och könsidentiteter. Söndra och härska. Vi såg samma strategi i USA för demokraterna. Som nu inte vet vad de ska göra. Deras koalition av att hata vita amerikaner faller sönder eftersom koalitionens beståndsdelar inte har något gemensamt.

  SDs misstag är att de tror att klassist sosseri är framtiden. Men klassiskt sosseri klarar vare sig av splittrade samhällen eller ekonomi utan tillväxt. Jag tror SDs saga blir kort.

  Gilla

 23. P I Persson skriver:

  Det finns ett samband mellan orsak och verkan. På Erlanders och Palmes tid var S ett socialdemokratiskt parti som höll Folkhemmet högt. S var ett cirka 45%-parti.

  Men efter mordet på Palme tappade man greppet. Man började på att avreglera och privatisera, man blev EU-tillvänd. Resultat : S är nu ett cirka 25%-parti.

  Gilla

  • Göran skriver:

   Palme är bara en katastrof. Det var under Palmes tid som Sverige började gå dåligt som nation. Jag väntar på boken som sågar Olof Palme med fotknölarna.

   Liked by 2 people

   • P I Persson skriver:

    Palme var den som väckte mig och andra till ansvarstagande. Han ville människorna väl. Här och överallt. Vi har aldrig, vare sig förr eller senare, haft en bättre statminister. Skamligt att dra hans namn i smutsen.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Finns redan. Hans egen: ”Politik är att vilja”. Som jag läst. Plus ”Solidaritet utan gränser” som jag inte läst. Men där titeln säger allt. Den solidaritet som öppnat portarna till vårt land på vid gavel.

    Saxat ur ”Politik är att vilja”:

    ”Politik – kamrater – det är att vilja något.

    Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att förändringen ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar och visioner.

    Men naturligtvis måste viljan ha en inriktning och förändringen ett mål. Vi socialister är förmätna nog att vilja något därför att idén är viljans drivkraft och vi är djärva nog att önska förändringen därför att förändringen gör utopier till verklighet.”

    Löftena har infriats på ett sätt som inte ens den vildaste fantasin kunnat drömma om.

    Gilla

 24. Johan Utan Land skriver:

  Om inte socialdemokratin hade blivit kapad av tokvänstern 1968 utan istället nöjt sig med att ta åt sig äran av ett ständigt stigande välstånd hade de kunnat sitta hur säkert som helst och Sverige hade varit ett Schweiz. Visserligen med oerhört stöddiga socialdemokrater vid makten men det hade vi kunnat fördra. I likhet med fattigdomen kan även rikedom fördras med jämnmod om den delas av alla.

  Nu valde (S) den andra vägen med löntagarfonder istället. När man sen i slutet av 80-talet tyckte att (S) börjat sansa sig och acceptera blandekonomins välsignelser och framtiden såg riktigt hygglig ut igen så återkom 68-orna likt monstret i en dålig skräckfilm.

  Nu muterade till rödgröna postmodernister. Inte nog med det. Det visade sig att sheriffen (MLCKd) också är smittad av postmodernismen och låser in de livrädda byborna i finkan när de söker skydd på polisstationen. Kan byborna förmå vicesheriffen att våga gå emot sin chef? Kan cowboysen, som blev inlåsta av monstret i en järngruva borta vid ranchen, befria sig och återställa ordningen i distriktet. Eller står hoppet till byfånen Jim? Kan denne rädda byborna från både monstet och den besatte sheriffen?

  Liked by 2 people

  • Göran skriver:

   Din tanke skulle aldrig kunna bli sann. Socialdemokraterna har långsiktigt bedrivit en politik för att förstöra incitamenten för en bra ekonomi. Nu gör alla partier i riksdagen samma sak.

   Liked by 1 person

  • MartinA skriver:

   Utvecklingen är snarlik i hela västvärlden dock. Massinvandring, förstörelse som skapas på amerikanska universitet och sedan sprids genom akademia och media till övriga västvärlden, CIA, NSA, CEPA med många många fler som korrumperar politiken i sattelitstaterna.
   Det som behöver förklaras i sverige är varför svenskarna har haft lägre motståndskraft. Och där är nog SAPs förstörande inflytande en del.

   Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.