Sambandet inte så enkelt att resonera bort

Nils-Eric Sandberg

Terrorister har nu mördat ett antal personer i Barcelona, och i Åbo.  De är muslimer som tydligen mördat i Allahs namn.

Har detta något samband med islam? Nej, säger islams försvarare – och de är många, med starka positioner inom massmedia.

Men, om vi nu tittar i skriften, riktigt noga, ser vi att mördarna följer budorden i Koranen. I 47:e suran – dvs 47:e kapitlet, 4 vers, står:

”När I möten dem, som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor!”

Vers 9:

”Men död åt dem som äro otrogna!”

Så terroristerna bryter inte mot Koranen – tvärtom  de följer Koranens bud.

En riktigt noggrann läsning av Koranen – K V Zettersténs översättning – visar att på 332 ställen står att de otrogna – dvs de som inte tror på Mohammed – ska hamna i helvetet, i den eviga elden.

Alla muslimer är inte terrorister. Men alla terrorister är muslimer.

Sambandet är inte så enkelt att resonera bort.

30 reaktioner på ”Sambandet inte så enkelt att resonera bort

 1. Agneta Berglöw skriver:

  Utmärkt skrivet.Varför inte trycka upp denna text o bifoga kommande utskick till hushållen i samband med stundande Kyrkoval o sedan Riskdagsvalet 2018.
  Glömmer aldrig den lilla skolflickan som fick sätta livet till vid massakern på Drottninggatan Glömmer aldrig ungdomarna som fick sätta livet till vid konserten i Manchester Glömmer aldrig den lille killen Kevin vars unga liv ändades i Barcelona.Med flera med flera.
  Omvandla PUT till UT ur Sverige nu.

  Gillad av 8 personer

  • Moab skriver:

   Mycket bra. Massutskick med ”Viktigt meddelande till alla hushåll” från DGS, tillsammans med Omars, Helenas, Ulfs, Lennarts, och de andras bästa och mest kärnfulla.

   Gillad av 2 personer

 2. Bo Svensson skriver:

  Problemet terrorismens enda lösning består i ekonomisk garant som villkor för rörelsefrihet och att människovärdet mäts i pengar.

  Olägenheten med denna lösning är ju att man då i konsekvensens namn också måste betala bot för alla man har ihjäl under diverse interventioner i konflikthärdar.

  Gilla

 3. Lilla fröken PK skriver:

  Jihadister/terrorister är radikala, bokstavstroende muslimer. Naturligtvis har deras handlande sitt upphov i religionen, och radikaliseringen har ofta en koppling till moskéerna. I Barcelna hade t ex en mam en ledande roll.

  Gilla

 4. Sture skriver:

  Nils-Eric,
  Här finns några andra verser, som visar precis det du säger och som jag tycker man kan kopiera och lägga in i sin iPhone, för att ta fram vid diskussioner med vänner och politiska motståndare:

  Koranen 2:191 ”Dräp de otrogna var ni än finner dem.”
  Koranen 3:28 ”Muslimer får inte ha otrogna som vänner.”
  Koranen 3:85 ”Ingen annan religion än Islam är godtagbar.”
  Koranen 5:33 ”Lemlästa och korsfäst de otrogna om de kritiserar Islam.”
  Koranen 8:12 ”Terrorisera och hugg huvudet av dem som tror på andra heliga skrifter än Koranen.”
  Koranen 8:60 ”Muslimerna måste mönstra alla stridsmedel för att terrorisera de otrogna.”
  Koranen 8:65 ”De otrogna är enfaldiga; kräv att muslimerna bekämpar dem.”
  Koranen 9:5 ”Sedan, när de heliga månaderna passerat, döda de otrogna var ni än finner dem, och ta dem i fångenskap, och belägra dem och ligg i bakhåll för var och en av dem. Men om de ångrar sig och börjar be [till Allah] och skänker till välgörenhet, så låt dem vara.”
  Koranen 9:30 ”Judarna och de kristna är perversa; kriga mot dem.”
  Koranen 9:123 ”Kriga mot de otrogna som bor i din omgivning.”
  Koranen 22:19 ”Bestraffa de otrogna med brinnande klädnader, järnkrokar, kokande vatten; smält ner deras hud och underliv.”
  Koranen 47:4 ”Sukta inte efter fred med de otrogna; hugg huvudet av dem när ni griper dem.”

  Gillad av 1 person

 5. Anita Koidan Axelsson skriver:

  Viktigt detta att använda Zettersteens helt korrekta översättning av Koranen – senare översättningar är felaktiga och författade av Bernström m fl som själva är muslimer och har mildrat och tillrättalagt en hel del suror.
  Det vore praktiskt och bra om något bokförlag kunde ge ut en nyutgåva av Zettersteen eftersom den är svår att få tag på.

  Gillad av 3 personer

 6. Jaxel skriver:

  De som förnekar islams betydelse som drivkraft för dagens terrordåd brukar argumentera ungefär som följer. Det är endast en extremt liten andel av muslimerna som begår terrordåd. Den absoluta majoriteten av muslimer är goda och fredliga människor som aldrig skulle kunna tänka sig att själva begå ett terrordåd. Ofta följt av någon nedsättande kommentar av karaktären att man måste kunna hålla isär dessa två saker. Att man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt.

  Vad de som argumenterar på detta sätt verkar oförmögna att göra är att hålla tre tankar i huvudet samtidigt. Ty, trots att det de säger är helt korrekt så är det ändå så att den muslimska terrorn, i exempelvis Sverige, Finland och Spanien, skulle upphöra om det inte fanns några muslimer som utförde den. Ju fler muslimer desto större är risken att förutsättningarna för att någon av dem radikaliseras finns för handen, vare sig förutsättningarna handlar om rent individuella egenskaper eller om en muslimsk ”infrastruktur”.

  De som med förakt i tonen beklagar att det finns människor som inte kan hålla två tankar i huvudet samtidigt är själva oftast oförmögna att hålla tre tankar i huvudet samtidigt.

  Sen måste man väl ändå, liksom krönikören, ställa sig frågan om en religions urkunder har någon betydelse för dess praktik eller om man kan förutsätta att en religiös övertygelse tar sig mer eller mindre identiska uttryck oberoende av urkunderna.

  Att urkunderna har betydelse verkar onekligen vid första påseendet troligt. Ärkebiskopen tycks vars av annan åsikt – att alla religioner i praktiken är samma sak. Vill man hävda detta borde dock krävas något starkare argument än den egna goda viljan.

  Gillad av 2 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Jaxel skrev: ”De som med förakt i tonen beklagar att det finns människor som inte kan hålla två tankar i huvudet samtidigt är själva oftast oförmögna att hålla tre tankar i huvudet samtidigt.”

   -Ja och en fjärde tanke: Att stora enklaver av muslimer är perfekta gömställen för och växthus för terrorister eftersom övriga invånare i enklaverna i tysthet sympatiserar med terroristerna även om de själva inte skulle drista sig till våld, eller åtminstone inte fördömer dem, utan i många fall i hemlighet beundrar dem. Lojaliteten finns till de egna arabfränderna som trots allt tror på samma bok som de.
   -Belgiska och franska polisen har svårt att hitta terroristerna i islamkvarteren eftersom grannarna inte vill ange dem.
   -Inga enklaver – inga gömställen och sympatisörer.
   -Nål utan höstack.

   En femte tanke: Att i stora enklaver av muslimer finns imamer som maler mothuggsfria hjärntvätts-hatpredikningar och även att avsky och avståndstagande odlas mot oss otrogna inom hela folkgruppen eftersom korantron och myterna och vandringssägnerna om västerlandets skuld uppmuntrar sådan attityd och att detta är grogrund för argument för terror och argument för relativisering av terror bland alla muslimerna, vilket stärker terrorkandidater och ger dem vatten på deras kvarnar och bränsle till deras hat och praktiska planer.
   Enklaverna är så stora att de där boende aldrig får influenser från oss västerlänningar, utan kan odla sina myter utan att möta invändningar.
   -Inga islamenklaver med sina predikorum – inga antiväst-sentenser och inget hatbränsle.
   Testosteron-adolescent-frustrationen skulle sakna motiv och ursäkter och/eller jungfruhimmel-illusion.

   En sjätte tanke: Utan den förlamande religionsimuniteten skulle vi alla, alla kunna enas i vårt totala fördömande av de urfega onda helsjuka terrorhandlingarna och i stor enighet kunna ta krafttag mot terrorgalenskapen och behandla förövarna som de förtjänar. Om de hade varit vanliga huliganer hade man minsann fått höra skarpa fördömanden och få se riktig klappjakt på dem och deras medhjälpare. Nu är det hysch-hysch och censur.

   Nu har de lyckats splittra oss västerlänningar (som jolmar om religionsfrihet) vilket banar väg för deras invasion.

   Gilla

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det är verkligen inte första gången detta ämne tas upp men trots att så inte är fallet så saknas fortfarande en för alla uppenbar förklaring till flatheten gentmot Islam. Man kan räkna upp olika möjliga bidragande förklaringar alltifrån ideologi till okunnighet.

  De starkaste drivkrafterna tror jag är dels de ekonomiska som är kopplade till globalisering och de politiska som är kopplade till överstatlighet.

  Tyckarnas roll har också stor betydelse och tyckarna är i allmänhet för en fortsatt islamisering och räknar uppenbarligen med att detta inte ska vålla någon skada på det personliga planet,

  En intressant aspekt som jag nyligen kommit att tänka på är följande:

  Är tyckarna mera emot något eller mera för något? Jag har kommit till slutsatsen att tyckarna inte är så mycket för islamisering som sådan.

  Jag tror däremot att det som driver tyckarna är att de fått något som de gemensamt kan vara emot och tycka riktigt illa om, ”rasisterna”, och därmed uppnå en känsla av gemenskap över redaktions- och partigränser.

  Gilla

  • Hovs-svartaste-hällar skriver:

   Det handlar om den post-moderna vänsterns syn på världen, där ”tredje världens folk” höjs till skyarna medan Västvärlden är ondskans stamort på jorden.

   Och eftersom islam mest hör till den högt älskade ”3:e världen”, så är islam = BRA. Oavsett hur verkligheten ser ut.

   Den nya PK-vänstern i ett nötskal.

   Gilla

 8. BjörnS skriver:

  Bara det faktum att terrorister ofta åberopar Islam gör att det finns en koppling. Sedan kan man debattera huruvida det är en ”sann” tolkning av Islam men det är oomtvistligt att det finns våldsuppmaningar i Koranen. Så, om våld inte är en del av Islam måste ”pacifismen” vara en sedvänja/tradition tillsammans med andra mer våldsamma traditioner. Ergo, våld i Islams namn har en koppling till Islam. Svårare än så är det inte.

  Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Ja, hvorfor driver ikke tibetanere utenfor Tibet ustoppelig terror mot kinesere og deres eiendommer f.eks?! De kunne ha motiv til å ville hevnes sitt voldtatte land. Men deres religion er ikke-voldelig.

   Gilla

 9. Bengan70 skriver:

  Detta är så glasklart och enkelt skrivet med angivande av källan (Koranen), att t.o.m. Politiker och journalister borde förstå. Men, är man PK så är det väl omöjligt att ta in?

  Gillad av 1 person

  • Beppe852 skriver:

   Bengan70 du har så rätt! Som ex: Jag väntar, tillsammans med sisådär 40 000 andra på en operation, som för att hamna inom vårdgarantin, borde gjorts för 1 år sedan. Diskuterar detta fenomen med långa vårdköer med en pk-person och jag hävdar att vårdköerna har samband med de många migranter som vi tagit emot. Jag motsäges med argumentet att anledningen nog mera är staffettläkarna, som kostar samhället stora pengar vilket ger resultat i försämrad vård, pengarna går till löner. Med detta vill jag säga att en Pk person har en orubblig åsikt som gällande, hur tokig den än är, hen är faktaresistent! Finns inte en chans i värden att omvända en ”pkist” till tänkande utanför de gängse ramar som finns! Inte ens i detta fall med Koranen, de har säkert en helt absurd förklaring till det skrivna ordet, felöversatt eller man menade….Phu!

   Gillad av 1 person

 10. JAN BENGTSSON skriver:

  Nu har tom Trump ”tvingats” tona ner,
  FIMPA uttrycket ”Radical Islam”…

  Illavarslande, minst sagt!

  Presidentrådgivaren Sebastian Gorka tvingades bort,
  lämnade in sin avskedsansökan!

  Verkar som Globalisterna nu har tagit ett stabilt punggrepp på Presidenten???

  Gillad av 1 person

  • Underdog skriver:

   Det är nog inte korrekt. Valet av tillslagsplatser är där samhället är öppet, kvinnor tillåts röra sig fritt och utan sedlig klädsel. Med andra ord platser som är manifestationer av ett öppet västerländskt samhälle som de hatar. Därtill uniformerade företrädare för samma samhälle. De personer som rör sig i sådana miljöer eller har som yrke att företräda samhällen som accepterar sådana miljöer är per definition otrogna.

   Läs på! Jag är utled på alla som yttrar sig i denna fråga utan att göra det.

   Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   Peter Zrinski skrev: ”Problemet med detta resonemang är att förövarna inte vet om offren är otrogna eller inte”

   -Fel, fel, fel. Alla kvinnor utan slöjor är otrogna enl. koran-boken. De inriktar sig på kvinnor i väst. De vet att en absolut majoritet av oss västerlänningar är otroga enl. koran-instruktionsbokens definition. Försök inte med bortförklaringar och relativiseringar. Det finns inget försvar!!!!! No way in hell.

   Gilla

 11. Hans skriver:

  Utöjja, eller hur det stavas? Nej, broder Nils-Erik alla terrorister är inte muslimer men uppseendeväckande många för tillfället så dina slutsatser är ändå korrekta! Undrar om du kommer ihåg mig? Kolla Patriks 28 video som just passerat 25 000 visningar. Skriv en kommentar!

  Gilla

 12. MartinA skriver:

  Islam föddes i krig och legitimerades genom framgång på slagfältet. Alternativt så gjordes Islam till statsreligion av det nya arabimperiet för att rama in imperiets häpnadsväckande militära framgångar.

  Gilla

 13. 77711n skriver:

  Att peka på ett undantag som Utöja i samband med terrorism väcker enbart löje, hur tragisk denna händelse än är, när vi talar om alla de terrordåd som begås över hela jorden av muslimer.

  Gillad av 1 person

 14. weasel skriver:

  Så länge som IS definierar sig som muslimer saknar det faktiskt helt betydelse om Anders Lindberg & co definierar dom som muslimer.

  Och Nej, om vi ska vara ärliga så är inte alla terrorister muslimer;
  Det är väl bara sisådär 75 % av terroristerna som är muslimer – och sisådär 95 % om vi ser till de terroristerna som har massmord som syfte och metod med sin terrorism.

  Gilla

 15. Moab skriver:

  Nu är jag tappad på golvet igen, tillfällighet eller en fin vink. Jag skall försöka ta det som en vink, jag har hur som helst mjölkat det jag vet lite hårt så lite påfyllning av ens bildning i ensamhet är inte fel.

  Lycka till!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.