Sambandet inte så enkelt att resonera bort

Nils-Eric Sandberg

Terrorister har nu mördat ett antal personer i Barcelona, och i Åbo.  De är muslimer som tydligen mördat i Allahs namn.

Har detta något samband med islam? Nej, säger islams försvarare – och de är många, med starka positioner inom massmedia.

Men, om vi nu tittar i skriften, riktigt noga, ser vi att mördarna följer budorden i Koranen. I 47:e suran – dvs 47:e kapitlet, 4 vers, står:

”När I möten dem, som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor!”

Vers 9:

”Men död åt dem som äro otrogna!”

Så terroristerna bryter inte mot Koranen – tvärtom  de följer Koranens bud.

En riktigt noggrann läsning av Koranen – K V Zettersténs översättning – visar att på 332 ställen står att de otrogna – dvs de som inte tror på Mohammed – ska hamna i helvetet, i den eviga elden.

Alla muslimer är inte terrorister. Men alla terrorister är muslimer.

Sambandet är inte så enkelt att resonera bort.