Hur herravälde kan utövas

Patrik Engellau

Häromsistens skrev jag en krönika – som väckte en hel del mothugg – där jag sa att jag inte tror på att finanskapitalisten George Soros et consortes har ett avgörande inflytande över världens öden. En vänlig kommentator hade grävt fram något jag skrivit ”som SAF-konsult” år 1984, alltså för 33 år sedan:

Vi behöver en ny verklighetstolkning som gör att sakerna faller på plats, ty maktens stabilaste fundament är kontrollen över begreppen och verklighetsuppfattningen. Det ideologiska herraväldet är säkrare än det som utövas med hjälp av stridsvagnar och bajonetter. Den som har tolkningsföreträdet på verkligheten, den har makt.

Den texten hade jag glömt, så tack för påminnelsen. Precis så är det. (Fast beteckningen SAF-konsult stör mitt ego en aning. Jag hade ett konsultbolag med 20 anställda och SAF var en av våra klienter, men à la bonne heure.)

Det handlar som sagt om makt, hur man får den och behåller den. När jag skrev det där pågick ännu det kalla kriget. Världen bestod av två välden, den kapitalistiska ”första världen”, den kommunistiska ”andra världen” (plus den underutvecklade ”tredje världen” som inte hade bestämt sig för vilken giljare som det skulle vara mest lönsamt att ge sig åt, den första eller den andra världen).

Den kapitalistiska västvärlden och de kommunistiska länderna hade båda överheter, men dessa två överheter utövade sin makt med väsensskilda metoder. Kommunisthövdingarna, som aldrig uppskattades av sina befolkningar, byggde sin makt på stridsvagnar och bajonetter. När det kommunistiska Tjeckoslovakiens president år 1968 började snacka om frihet och demokratiska val invaderades landet av trupper från Sovjetunionen, Bulgarien, Polen och Ungern med ungefär 6 000 stridsvagnar för att återkallas till den kommunistiska ordningen.

Västvärldens överhet använde en annan metod, den ideologiska. Det betyder att den såg till att den delade sin världsbild och verklighetstolkning med befolkningen. Den säkerställde att den hade samma karta som befolkningen i stort och därför kunde fatta ungefär samma beslut som befolkningen i stort hade fattat om befolkningen i stort varit i överhetens sits. Befolkningen i stort begrep detta och tyckte att överheten på det hela taget kunde tolereras. I varje fall behövde man inte tänka på revolution. Det fanns ju demokratiska val som kan användas som ett slags lättrevolutioner.

Även kommunistländernas ledare insåg naturligtvis hur mycket lättare det skulle vara att härska om folket höll med. Så då kan vi jämföra hur västländernas och kommunistländernas ledare gjorde för att åstadkomma bästa möjliga samstämmighet mellan ledarnas och folkets världsuppfattningar.

Enligt det förenklade schema, som jag använder för att försöka förstå tillvaron, begagnade de två systemen helt motsatta metoder. Västländernas ledare bestämde sig för att tycka som folket. Det funkade någorlunda eftersom demokratins demoklessvärd hängde över dem så att det var säkrast för dem själva att anpassa sig. Kommunistländernas ledare använde en helt avvikande metod, nämligen att påtvinga folket ledarskapets uppfattningar, först med våld, sedan med hjärntvätt, sedan med lite våld igen om det behövdes och till slut med ännu mera våld förstärkt av stridsvagnar och bajonetter.

Den stora sak som jag fattat under de senaste 33 åren är att det inte går att påtvinga eller pålura folk uppfattningar som inte stämmer med deras egna observationer, känslor och värderingar. Kontrollen över begreppen och verklighetsuppfattningen får överheten bara genom att artikulera det som finns i folkets sinnen. Man leder genom att följa.

Det är på den här punkten det brister i dagens Sverige. Beter sig dagens svenska ledare enligt mönstret från den första eller den andra världen? Försöker de anpassa sig efter folkviljan eller försöker de manipulera den?

53 reaktioner på ”Hur herravälde kan utövas

 1. Bo Svensson skriver:

  Massmedias ägare är huvudaktören och massmedia accepterar bara politiska ledare som sluter upp bakom mordbrännaragendan. – Jag hittar inga andra trovärdiga förklaringar men lyssnar gärna om någon menar sig veta bättre.

  Man har skaffat sig ideologiskt herravälde, – vilket nu resulterat i intelligensförbud i det offentliga samtalet.

  68-vänstern, nymodernismen, feminismen, liberalismen, globaliseringen, multinationella industrin skulle inte vara några problem med ett fungerande offentligt samtal om aktuella problem. – Det finns ett sådant samtal men det är marginaliserat och överröstas av massmediemegafonerna.

  Gillad av 14 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Mediaövertaget är stort!

   T.ex. på SVT Opinion tillåts den förre SVT medarbetaren,
   då politiske (vänster)kommentatorn på SR Margot Silberstein,
   ohöljt få FORTSÄTTA sprida sitt SD-HAT.

   Att försöka SKRÄMMA Moderaterna från samarbete med SD, för Sveriges bästa!
   Furtenbach tonar ner ”Flykting”Invandringsproblemet!

   VÅRDEN ligger högst nu!
   I högsta grad korrelerat med flyktingproblemet!

   Kan man inte se det givna sambandet,
   då skall man nog skaffa ett ANNAT JOBB!!!

   Gillad av 1 person

   • Bengt skriver:

    JAN BENGTSSON 28 augusti, 2017 at 09:30

    Du vet väl att ”vår inrikes politiske kommentator” Furtenbach vet allt om inrikes politik! Exempelvis vad våra politiker tänker och menar. I vart fall tror man på Sveriges Radio att han gör det.
    Så varför ska han söka annat jobb, så högt anseende som han tycks ha i Radiohuset. Som utled lyssnare som tänker själv har jag ju ingen påverkan.

    Gilla

 2. gmiksche skriver:

  Den första världen har förändrats sedan den andra världen gick i graven. Den andra världen har varit den förstas varnagel. Resultatet är att den andra världen börjar likna mer och mer den första. Oavsett vilka drivkrafter man ser bakom förändringen.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Och den första den andra. Det subversiva giftet verkar långsamt och länge. Oscar Wilde ler blitt i sin himmel. Var man dödar det han älskar och den som övertygar en annan förlorar själv sin övertygelse.

   Gilla

 3. Moab skriver:

  För att se hur långt ner för den totalitära stigen vi gått så här ett exempel från Teodorescus ledarsida. Kan det bli mera vansinnigt? För de här som har ett gott öga till henne:

  ”Som om inte ett parti långt ut till höger samtidigt arbetade för att stöpa om landet i en ickedemokratism form. För den politiska dragkampen handlar inte längre om storleken på staten. Det vore fint om det var så, men så är det inte. Kampen står istället mellan liberala värderingar mot konservativt bakåtsträvande. Om öppenhet mot nationalstat. Demokratiska rättigheter mot en känsla av trygghet.

  En linje som skär tvärs igenom hela den så kallade högern.”

  Gillad av 3 people

  • gmiksche skriver:

   Dessutom anses Teodorescu vara betydligt hovsammare mot SD än många av hennes kollegor. Även jag delade en tid uppfattningen att så var fallet.

   Hon jämför äpplen och päron: ”Öppenhet mot nationalstat”. Ställer hon öppna gränser mot sådana som förtjänar namnet? Demokratiska rättigheter – för vem? Afghanska överåriga barn eller svenska pensionärer?

   Gillad av 2 people

  • Claes H skriver:

   MOAB:s GP-citat är inte från Teodorescu, utan från ”gästkolumnisten Björn Werner”. Han skriver t.ex. om den pikéklädda ”högern”: ‘De gillar inte invandring. De hatar också abort. Andra (av dem) vill avveckla välfärden.’ ”Ett parti långt ut till höger (arbetar) för att stöpa om landet i en ickedemokratisk form.” O.s.v. 28 aug 2017.
   http://www.gp.se/ledare/en-linje-som-sk%C3%A4r-tv%C3%A4rs-igenom-hela-h%C3%B6gern-1.4569489
   Han ”blir den yngste kulturredaktören på GP” sedan 70-talet, i oktober. 31 år. Senast lästa bok: ”Kapitalet av Karl Marx. – Ska man vara aktiv i samhällsdebatten måste man ha läst Marx, annars blir det pinsamt.”
   http://www.gp.se/n%C3%B6je/kultur/han-blir-gp-s-nya-kulturchef-1.4546565

   Gilla

  • Asta skriver:

   T:s ledarsida ska ju vara det bästa vi har i gammelmedia, sett ur vår synpunkt, och så serverar hon sådana försåtliga ” sanningar”. En känsla av uppgivenhet infinner sig. Än en gång.

   Gilla

 4. Olle Reimers skriver:

  Det handlade inte bara om idéer. Till slut var det ekonomin som avgjorde. Det sovjetiska ekonomiska systemet funkade inte men man kunde lättare dölja det för sina medborgare.

  När jag läste nationalekonomi 1963 hade vi en ung professor som hette Ingemar Ståhl som skulle förklara hur en stegvis utveckling av samhället också skulle medföra stegvist ökade kostnader. Han tog exemplet kapprustningen som då varpå topp och förutspådde att Sovjet till slut inte skulle hänga med i kapprustningen därför att de hade för dålig tillväxt. 1987 hade han fått beviset för att han hade rätt.

  När det gäller att få folket med sig gäller indoktrinering; främst genom massmedia. Nu vet hela västvärlden att vi måste tycka synd om dem som inte lyckades så bra och att det är vår skyldighet att försörja hela världen.

  Gillad av 1 person

 5. Eva Danielsson skriver:

  Ja, inte styr våra politiker med direkt fysiskt våld, men ”hjärntvätt light” har vi utsatts för länge genom socialdemokratins dominans vad gäller innehav av regeringsmakten ihop med deras ohämmade utnämningsförfarande till alla sorts ämbeten och uppdrag, allt ifrån departementsanställda och landshövdingar till nämndemän och kyrkopolitiker.
  Och inflytandet och penningstödet via LO inte att förglömma. Det är ju inte så längesedan den fackliga tillhörigheten också innebar medlemsskap i SAP, den s k kollektivanslutningen.

  Så vi är marinerade i sossetänk och importerar även en hel del andra korkade varianter av vänsterideer från USA, vilket idag innebär en intelligensbefriad s k identitetspolitik där allt tolkas och värderas utifrån vilken grupp du anses tillhöra. Är du infödd vit svensk anses du vara privilegierad och automatiskt också en förtryckare av dem som har annan hudfärg och/eller härkomst. Och den bedömningen anses viktigare än vad du som individ står för. Socialismen har ju alltid kollektivet som utgångspunkt. Förr var det i form av klasskamp och nu är det i form av kamp för folk med utomeuropeisk etnicitet/bakgrund. Därför klarar inte en riktig socialist av att t ex ömma för ett svenskt våldtäktsoffer med vit hudfärg om förövaren/förövarna tillhör den grupp med mörk hudfärg och utomeuropeisk härkomst, som ju är den grupp man kämpar för. Det är mycket lättare att fördöma brott om förövarna är ”vita”. Hur bakvänt och emot lagen det än må vara. Det är bara att se hur de har organiserat ”strejken” med de illegala afghanerna på Medborgarplatsen.
  Identitetspolitik innebär en konstruerad omvänd rasism och är lika destruktiv och farlig som alla ideologier som i stället för individen utgår från kollektivet/gruppen/klanen. Fördomar och rättsövergrepp frodas.

  Oppositionen har under de här decennierna ”råkat få” regeringsmakten några enstaka korta perioder, men verkar annars vara nöjda med att filosofera och träta inbördes i en skyddad hörna. Och låta socialismen genomsyra samhället.

  Den nyare komponenten med ett stort missnöjesparti, SD, som fångat upp vanligt folks åsikter kring invandring, ledde bara till ännu mer identitetspolitisk propaganda från alla i invandringsfrågan då eniga övriga riksdagspartier. Med regimmedia som villiga megafoner. Lite tydligare försök till hjärntvätt här. Hanterat med uteslutning av SD i många sammanhang och med att kalla alla som sympatiserar med SD för rasister och främlingsfientliga. Detta har inte lyckats som strategi för att krympa SD, eftersom folk ute i landsorten har invandringseffekterna inpå knuten och vet varför de är emot godhetsapostlarnas predikningar.
  Förutom att elaka tillmälen aldrig har omvänt någon.

  Ett annat exempel på maktens indoktrinering är klimatfrågan. Där har politiker i FN kapat en vetenskaplig frågeställning och tillhandahåller en hel värld vad som gäller fast de seriösa forskarna själva inte är lika säkra. I Sverige har en professor Rockström (S ?) utsetts till att ha tolkningsföreträdet och tillgången till resurserna. Utgångspunkten är FNs klimathotsprognoser. Skeptikerna har varken medel eller tillträde till traditionella media, så saken är så att säga biff. Politiker kan styra hela folket till skattepålagor och uppoffringar genom att låtsas att ett förestående klimathot genom fossilbränsleanvändning är en vetenskaplig sanning. Hederliga forskare vet att frågan är mycket mer komplex och troligen inte alls handlar om mänsklig påverkan, men makthavare och industrin runt detta har inget intresse av att folk får saklig information.

  Så jag kan inte se annat än att det mest tippar åt manipulationshållet, dvs att våra makthavare inte agerar utifrån folkviljan utan mest låtsas vilja göra det. I rättvisans namn så borde ju de som styr ha bättre överblick och tillgång till mer fullständig information än gemene man, så att många beslut kan tyckas vara utan förankring, fast de bara baseras på flera faktorer. Så är det säkert ibland.

  Men om lösningarna i många stora frågor går emot djupt kända och viktiga värderingar hos väljarna, så representerar man inte folkviljan på ett bra sätt. Där är vi nu.

  Gillad av 4 people

 6. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Vårt partisystem, där en allt mindre och i viss mån från befolkningen i stort avvikande grupp beslutar om partiernas inriktning, innebär helt klart en risk. Detta gäller de flesta partier, SD troligen undantagna. Vi hittar väldigt bra exempel på detta från pågående process inom (m).

  Bildt hävdar exempelvis att AKB var bra eftersom hon var uppskattad inom Alliansen, vad väljarna tycker är således mindre viktigt. Igår kunde man dessutom få en andra förklaring till varför (m) faller i mätningar i Stockholm, nämligen att partiet i regionen leds av en ovanligt dryg broiler. Vederbörandes enda argument varför (m) är bättre än SD är att SD skapar kaos i parlamentet. Detta sagt av en person vars partikamrater lokalt skapat kaos och korruption på Nya Karolinska. I regeringsfrågan är beskedet att Alliansen ska regera men man säger inte hur. Troligen innebär det i praktiken att man gärna fortsätter med DÖ.

  Gillad av 4 people

 7. Göte skriver:

  Begreppet befolkning är inte längre så enkelt i Sverige och övriga Europa. Och därmed inte heller begreppet folkviljan. I och med det rubbas även maktperspektivet.

  Har de senaste åren rest runt mycket i Sverige. Och då besökt otaliga små orter. Har då sett och förstått att den mer svenska befolkningen praktiskt taget överallt kompletteras med allt fler främmande befolkningsgrupper. Har förundrats över hur väl utspridda dessa nya migrantgrupper är över Sveriges yta.

  Är tillräckligt gammal för att minnas avfolkningen av svensk gles- och landsbygd, som skedde under 60-talet. Hur en tuff strukturomvandling krävde att människor sökte sig till mer bärkraftiga verksamheter, och hur äldre verksamheterna tynade bort i strukturomvandlingen. På den tiden ven den ekonomiska piskan över var och ens huvud. Så såg inträdet i vuxenlivet ut. Hundratusentals fick packa väskorna och ge sig av och söka sig en ekonomisk bärkraftig utkomst.

  Nu har flödet av människor vänt. Småorter fylls återigen, människor flyttar dit. Man kan då lätt få intycket av att arbetslivet förändrats. Att arbeten i en global ekonomi kommit tillbaka till alla småorter. Men riktigt så är det inte. Samma regler som gällde under 60-talet gäller alltjämnt. Trots det växer befolkningen ute i småorterna.

  Det demografiska motriktade flödet får ingen vettig förklaring om man inte tänker i politiska termer. Fortsatt viner samma ekonomisk piska över huvudet på Sveriges befolkning som under 60-talet. Men den migrerande befolkningen är tämligen fredad, i praktiken rentav undantagen. Annars skulle de inte kunna leva sina nya liv i alla småorter. För inget grundläggande har egentligen förändrats.

  Numera fylls minsta minsta ort på av en mer avlägset kommen befolkning. Återvändarna kommer från främmande länder. Enhetligheten, som befolkning betraktad, är numera bruten. Och jag inser med vilken nit och god tjänstemannautövning denna omvandling av landet har skett.

  Nu är det inte ekonomi som förändrar demografin, utan ideologi parad med statligt stora spenderbyxor, där skattemedel från den arbetande delen av befolkningen möjliggör den nya stora strukturomvandlingen av Sverige.

  Hur en mer annorlunda sammansatt befolkning i framtiden kommer att förhålla sig till landet Sverige kan ingen svara på, annat än att det naturligtvis kommer att påverka. Speciellt vid en aktivt förd multikulturell politik.

  Att vi berikats med mer kulturellt mångfald och även av mer religiöst drivna grupper, långt bortom traditionell kristendoms traditioner, torde var tämligen uppenbart för var och en av oss.

  Mina resor i Sverige de senaste åren har fått mig att inse att jag som svensk allt mer håller på att marginaliseras. Och att en politik som förts i årtionden, och som aktivt understötts av de sju partierna, och alltjämt gör det, kommer att förvandla Sverige till ett mycket annorlunda och nytt land.

  Om man inte känner sig bekväm med denna utveckling skuldbeläggs man på alla upptänkliga vis. Alla som inte bejakar denna utveckling, jag med egna ögon sett under mina resor i Sverige, sägs vara en mycket ond människa – det är det man ständigt får höra. Tydligen är jag då en mycket ond människa. Om man med ondska menar att jag vill värna det Sverige jag en gång växte upp i.

  Gillad av 11 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Utan generösa bidrag ingen ny inflyttning i glesbygd!
   Vad händer sen när flyttfåglarna flyger vidare till storstan,
   MAN saknar väl Bröderna i Moskéerna…

   Så det beror enbart på bidragen…
   Men hur länge kan det pågå???

   Infödda utbildade svenskar klarar det inte av egen kraft!

   Gilla

  • Erik2 skriver:

   Mycket bra skrivet. Stort tack Göte! Som född och uppvuxen i landsorten kan jag bara bekräfta beskrivningen. I alla fall är det så här jag också observerat det som händer. Vill bara lägga till att det på mig också ser ut som att bygder som varit traditionellt höger eller konservativa har fått se sig utvecklas på detta sättet extra tydligt. Visst anekdotiskt och inget värt kanske, men så här ser det ut för mig. Det är för mig så oändligt sorgligt att jag egentligen inte orkar ta in det som sker. Jag vet inte vad jag ska göra och förstår Inte varför man har gjort detta. Det är ju rent ondskefullt! Det som har hänt är att massor av hårt arbetande och lojala människor har fått se sina allra närmaste relationer störas och ofta också förstöras. Det av en helt medveten politik. Hur kan det här ens ha fått hända? Hur kan det här försvaras? Sedan tillkommer vetskapen om vem som betalar vad. Jag kan ju med egna ögon se att det här inte går ihop alls. Förstår att min pension kommer att vara väldigt låg när den dagen kommer. Med enorma skatter och totalgalen bostadsmarknad finns det inga möjligheter till att spara heller. Det finns alltså inget jag kan göra för att ändra mitt liv. Jag sitter här där jag sitter och blir allt fattigare för varje dag trots hög utbildning, hårt jobb, och där mina dagar går från kl 5 till 23. Jag är så fruktansvärt besviken på hur det har blivit trots att jag jobbat så hårt genom alla år. Har alltid varit lojal mot vårt system och är det väl egentligen fortfarande men nu går det inte längre. Man kan inte ha ett försäkringsbolag som betalar ut livförsäkringar till levande personer som ej betalat premie, och som hela tiden fortsätter betala ut livförsäkringen till allt fler som ej betalat premie. Samtidigt som jag förväntas betala allt mer i premie. Jag vet dessutom vad som skulle hända om jag skulle behöva hjälp. Skulle säkert inte få hjälp. Varje dag, varje dag, flera hemlösa på pendeltåg och tunnelbana som tigger. Jag upplever det som sker som både ondskefullt och sadistiskt och med tårar i ögonen läser jag FNs definition av folkmord. Mina representanter inom politiken, vad har ni gjort!? Vad gör ni? Varför? Hatar ni mig?

   Gillad av 3 people

   • Erik2 skriver:

    Och alla Mina drömmar? Mina drömmar om liv, karriär, och kontakt med en hembygd som jag älskade, men som inte längre finns. Mina närmaste relationer och mina drömmar, det är ett högt pris att betala. Som det är så har jag inte rätt till mina drömmar, det är konsekvensen på det metafysiska planet. Jag lever ändå ett bra liv med min familj, jag vill lägga till det. Men det är inte på det sätt som jag har jobbat för. Det har politiken ändrat och nu får nog min vilja om hur mitt liv ska se ut till sist ge upp. Så ser det ut.

    Gillad av 2 people

 8. Tina skriver:

  Det är inte så enkelt. 68-kommunismen som även du Patrik, enligt egen utsago tillhörde, var skickligt orkestrerad av Sovjet, med början långt tidigare. Det fanns infiltratörer i fredsorganisationer, och enormt inflytelserika ”nyttiga idioter” som Jean-Paul Sartre och Jan Myrdal på hemmaplan. De motröster, med gedigen erfarenhet och kunskap om verkligheten i östblocket filtrerades bort. Ingen lyssnade på oss, vi viftades bort som flugor, i synnerhet vi kvinnor. Journalister var inte så noga med fakta, då som nu, och Sverige var redan då mycket banalt polariserat, då landet var litet och konformt.

  Jag stöter ofta på det, även idag, att gedigna stalinister/kommunister, män som kvinnor, på ålderns höst, har fått så förändrade hjärnbanor av sin ungdoms verklighetstolkning att de inte kan ta in ny kunskap hur många kunniga böcker och sajter som än skrivs. Det finns många av dem, och då var det mycket lätt för dem att välja bort information, då den krävde en aktiv handling, som att gå till ett bibliotek. De kan bara rapa upp sina gamla mantran och det finns något i blicken kvar, som visar att de kan gå över lik, och inte tvekar att göra det. Där kan man snacka om tolkningsföreträde. Dagens nya generationer är barn av de gamla. Dessbättre finns ju nu internet, på gott och ont. Men förstahandskunskap slår alltid media, och den kräver så mycket att få att inte många når dit.

  Det som förvånar mig mest är att samma typ av bias, polarisering också finns i alternativsajterna. Västvärldens överlevnad diskuteras framlänges och baklänges, och äntligen börjar folk få upp ögonen för islam. Deras motsatta värderingar har alltid stått vidöppna för den som färdats,i synnerhet som kvinna. Den blinda fläcken idag är massutrotningen av alla de arter vi delar världen med. Hur kan vi ens jämföra västvärldens sammanbrott med t.ex. romarrikets, då vi i dag, förstör den globala biodiversiteten i rasande fart? Vi eroderar grundvalen för vår existens då insekter och fiskar försvinner.

  Gillad av 1 person

  • Hovs-svartaste-hällar skriver:

   @Tina: Jag har själv gammelkommunister bland mina nära släktingar, och vet exakt hur de tänker.

   Hotet från islam är ett akut hot mot vår civilisation, som det ändå skulle gå att stoppa OM den politiska viljan fanns!

   Det biologiska hotet mot hela planeten är svårare att komma åt, då det berör oss globalt. Men alla motåtgärder förutsätter ett fungerande rationellt vetenskapligt tänkande, som skulle omintetgöras om islam tog över. Den nya PK-vänstern är för övrigt på väg i samma riktning, nämligen att förstöra allt rationellt tänkande.

   https://tanjabergkvist.wordpress.com/

   Gillad av 1 person

 9. malmobon skriver:

  Patriks fråga vet normalbegavade svaret på.

  Idag borde unga vara mer upplysta. Går längre i skolan, lätt hitta information.

  När jag ibland åker buss i Malmö, så tar det inte många minuter förren yngre sitter inne i sin mobil.

  Är knappast samhällsinformation som läses.
  Skolans roll skall inte underskattas.
  Detta har kommunister och miljöpartister förstått.
  I undersökningar som gjorts brukar ungdomar andra sin politiska uppfattning vid 25 års ålder.
  Då de skaffar familj och egen inkomst. Ser verkligheten i sin egen plånbok.

  Ingen tillfällighet att Centerpartiet är. För urbanisering. Deras väljare förr i landsbygden blir färre. Ungdomar i städer fler.

  Gilla

 10. Kungskobran skriver:

  Politiskt korrekt skall du va
  annars blir du paria
  Har du ej samma åsikt som alla andra
  är du värd att klandra

  Du får tycka vad du vill min lille vän
  men håll dig till mainstreamen
  Från vänster till höger samma sak
  det är inte högt till tak

  Vill du ha en bra karriär
  PK ismen dit dig bär
  alla är lika som bär

  Frihet är det bästa ting
  som sökas all världen kring
  Biskop,Thomas sade mycket mer
  men det gäller inte mer

  Alla skall med
  men måste finna sig i PK sektens besked
  och matas med deras sked

  Är du inte politiskt korrekt
  blir du av PK sekten knäckt
  är din värdegrund ej bra
  är du ingenting att ha

  Sanningen min vän
  är för politikerna den värsta fienden
  så det är inte lätt
  med internet
  Där får man skriva vad man vet
  till politikernas stora förtret

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   På hugget!

   Men bäst att tillägga,
   att Internet inte blivit censurerat!

   ÄNNU!

   Både vår Stasiminister o EU vill dra åt tumskruvarna på yttrandefriheten!
   Inget vi kan ta för givet längre!!!

   I Tyskland får man inte kritisera Islam, då kommer farbror Blå!
   Merkels piska viner, över ryggarna på Tyskarna!

   En av de barnlösa ledarna som kör EUropa ner i avgrunden!

   Gillad av 2 people

   • Olle Reimers skriver:

    Censureringen av Internet pågår i rasande fart. Man använder de största aktörerna som Google, Facebook, Amazon, Pay Pal etc. som blockerar de alternativa informationskanlaernas verkamhet med olika former av strypsnaror.

    Gillad av 1 person

 11. phnordin skriver:

  Napoleon framhöll att tidens och historiens gång endast till viss grad kan påverkas av ledaren. En skicklig makthavare inser att han eller hon skall anpassa sig till historiens flöde och sträva efter att vända det till sin fördel.

  Gilla

 12. uppstigersolen skriver:

  När tillräckligt många av de som är folket fattar att de är lurade av sina makthavare så röstar de bort dem. Vi är inte riktigt där än. Fler måste få känna inpå bara skinnet vad sjuklövern håller på med.

  Gillad av 4 people

 13. MartinA skriver:

  Kanske. Det är åtminstone den historia som berättas.
  Men dels, västvärlden hade stigande levnadsstandard och mycket högre privatkonsumtion än Warsawapaktens länder. Är inte det en minst lika god förklaring till att väst inte behövde stridsvagnar och bajonetter för att härska?
  Och dels, vi har ju sett hur västs etablissemang har drivit politik som varit helt och hållet emot folkviljan och som varit katastrofal. Det motsäger PEs tes. Anledningen till att det inte blivit uppror är att staten har kunnat upprätthålla en hög levnadsstandard för kritisk mängd människor. Det förklarar också varför pensionärer fått sin levnadsstandard kastad på sophögen, de är inte en politisk kraft.

  Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    En effektivt organiserad ekonomi är inte samma sak som det folkstyre som PE hävdar var anledningen till att orningen ej upprätthålls med bajonetter i väst. Undeförstått i din fråga är påståendet att folk bara en enda åsikt och det är mer prylar. Och det är möjligen sant. Men ändå inte vad artikeln argumenterar.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Under rättssäkerhet, under statens innehållande med sina maktmedel, skapar människan. Det upptäcktes, kanske av en slump, i England och kopierades och karikerade sedan av resten av världen. Så uppstod den nya demokratin tills vi glömde varifrån den kom och steg för steg avskaffade den och dess grundvalar.

    Under kommunism, socialism, islam eller något annat civilisationskritiskt system, är människans skapande möjligtvis ett medel för det högre målet att helt avsluta all form av skapande, all form av utveckling, allt liv, all mening.

    Gilla

 14. klyvnadenstid skriver:

  Citatet är en god utgångspunkt för analysen, men där gäller det också att få alla bitar på plats och i balanserade proportioner. Och därvidlag finns en del övrigt att önska.

  Låt oss indela maktstrukturen i ideologin, ekonomin, politiken, rättssystem och det öppna våldet.

  För västvärlden har ekonomin varit den stora fördelen, marknadsekonomi och privat äganderätt. Det var också med ekonomisk krigföring som Reagan Thatcher f.f.a. raserade Berlinmuren. Storbritannien sålde ut sina oljetillgångar för att pressa ner priset på Sovjets viktigaste inkomstkälla.

  Det var bristen på dynamik i det Sovjetiska samhället som var deras Akilleshäl som långsamt undergrävde det. Sovjets stora trumfkort var dess ideologi och det var marxismen vilken vi fortfarande lider stort under. Den Politiska Korrekthetens källa är den Marxistiska ideologin. Att använda våld och terror och politiskt legitimera det är en av marxismens viktigaste egenskaper. Mao-tse Tung ”Politisk makt växer ur en gevärspipa”, ”Det är rätt att göra uppror” dvs skjuta sina motståndare. Det är viktigt att förstå ideologins roll i maktutövningen. MArxismen legitimerar ständigt politiskt maktutövning med våld,

  Tyvärr är västvärldens stora problem idag ideologin och det beror på att de egna universiteten underminerats av marxism. För att Europa skall kunna återknyta till sina traditioner måste den ideologiska kampen mot marxismen återupptas. Det duger inte att däst tillbakalutad lita på att marknaden skall göra jobbet. Problemet med det är att det finns allt för stora kapitalister som inte gillar fri marknad utan lever i en symbios med staten. Tydligast är det i hur penningsystemet fungerar. De privata bankerna har återtagit funktionen att skapa våra pengar. 98% skapas av bankerna i digitala pengar varje gång någon tar ett lån.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Att banker sprider köpkraft ur låntagarnas löften och säkerheter är som det skall vara men den rätta ordningen är att lånen skall bestå i ägarandelar av banken. – Då har man ett krisfritt system och statliga garantier för sparandet i bankaktier är lika omotiverade som för andra aktier.

   Hur vet jag det? – Genom att begrunda en primitiv ordning med några som vill spendera i förskott vad de tänker tjäna ihop till senare, andra som vill skjuta upp konsumtion till senare som de redan tjänat ihop till och någon som leker bank och är förmedlare mellan sparare och lånare.

   Gilla

   • klyvnadenstid skriver:

    Att låta privata intressen skapa valuta avskaffades 1904. Den möjligheten har bankerna återtagit genom teknisk utveckling utan förankring i riksdagsbeslut, principiellt utan lagligt stöd = olagligt. Detta borde faktiskt duga som grund för att vägra betala tillbaka sina lån

    Eftersom våra pengar görs beroende av skuldsättning är systemet skulddrivande, en återkoppling till äganderättsbevis lär inte förändra den mekanismen, eftersom det inte förändrar bankens drivkrafter.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Under den ordning jag skissade, är det spararna som ger lånarna kredit via sina utlåningsföretag. Den rätta ordningen är att lånen ges i form av nya aktier i banken vars värde alltså skall motsvara de ökade tillgångar (för banken) som lånarens löften och säkerheter beräknas tillföra. Sparare kommer alltså över dessa aktier genom att köpa dem av lånarna. http://www.alternativ.nu/index.php?topic=161643.0
    – Ett krisfritt system som inte kräver statliga garantier.

    Lånen mäts i rådande betalningsmedel men betalas tillbaka med aktier som makuleras.

    Gilla

   • klyvnadenstid skriver:

    Det grundläggande problemet som du tycks förneka, åtminstone förbise, är att det är vår valuta som skapas vid utlåning av privata banker. Eftersom inte räntan skapas vid lånetillfället så finns en stark tendens att pengar via ränteinbetalningar dras ur realekonomin, för att hamna i spekulation på tillgångsmarknader. 60-80 % av bankernas utlåning handlar om privata lån till fastigheter eftersom de innebär minst riska för bankerna där privatpersonerna får ta hela smällen. Det är detta pyramidspel som måste brytas det låter sig inte göras genom den överlagrade konstruktion i en återkoppling som du föreslår. Det skapar endast en förstärkning av spekulationens drivkrafter.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Den kreditgivning jag beskriver, är inte i någon valuta utan i ägarandelar i kreditinstitutet. Det blir alltså ingen utspädningseffekt i sparares tillgodohavanden, – ingen inflation.

    Gilla

   • klyvnadenstid skriver:

    ”Lånen mäts i existerande betalningsmedel” du pratar alltså om pengar, om att skapa pengar. Men du vägrar att beröra problemet med privat skapade pengar. Så länge du inte adressera den frågan är ditt förslag ointressant.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Om du klickar på min länk, hittar du min mera utförliga redogörelse för ett konsekvent och krisfritt valuta- och finans-system. – Valutafritt egentligen för i en kontantlös ekonomi behövs bara mått på värde och inga pengar.

    Gilla

 15. Hovs-svartaste-hällar skriver:

  Det jag vill säga är att svenska makthavare alltmera har hamnat på kollisionskurs med folkviljan — precis som i de gamla kommunistländerna. Och de använder sig av den vänsterextrema journalistkåren för att lägga ut en massiv kvävande filt av propaganda för sin extrema och destruktiva världsbild, som vi sammanfattningsvis kan kalla ”PK-sekten”, eftersom det handlar om en närmast religiös sektmentalitet.

  Vi kan bara fromt hoppas att folket till sist samlar sig och med demokratiska medel lyckas frigöra sig från PK-sektens kvävande grepp, och det äntligen blir ett slut på sådana vansinnigheter som att:
  – vuxna män förklaras vara ”barn”, placeras tillsammans med riktiga barn i skolan, och när de vuxna ”barnen” sex-trakasserar de riktiga barnen ingen vågar sätta stopp för detta av rädsla att bli utpekad som ”främlingsfientlig”!

  Detta är vanvett, och idag krävs det civilkurage för att öppet våga kalla det för vad det faktiskt är.

  Gillad av 3 people

 16. Jan Ahlström skriver:

  ”Försöker de anpassa sig efter folkvalda eller försöker de manipulera den?”

  Känns som att politikerna, SD undantaget, inte har en susning, eller bryr sig, om folkvilljan, och via msm så manipuleras folket.

  Likt strutsen har politikerna, och en del av folket, kört huvudet i sanden men här var det betong som nu brunnit.

  Gilla

 17. Anders Larsén skriver:

  Om du inte tror på att finanskapitalisten George Soros et consortes har ett avgörande inflytande över världens öden så kanske du borde läsa på lite om hur Federal Reserve skapades. Det går helt enkelt inte att förbise sambandet där privata banker tillåts skapa
  pengar ur intet, inflytandet som det för med sig, och vad som pågår globalt.
  Kanske kan du även göra en lista över de länder som inte vill ingå i petrodollarsystemet, och fundera lite över varför de på sistone råkat så illa ut.
  Soros är väl även att betrakta som en småfisk eller en ”agent” för de betydligt resursstarkare
  intressen som figurerar i bakgrunden såsom Rockefellers och Rothschilds.
  “Give me the control of the credit of a nation, and I care not who makes the laws.”
  Nathaniel Meyer Rothschild, 1912.

  Gillad av 1 person

 18. Christer L skriver:

  ”Beter sig dagens svenska ledare enligt mönstret från den första eller den andra världen? Försöker de anpassa sig efter folkviljan eller försöker de manipulera den?”

  Kan den avslutande frågan ha något med den första frågan om ”Soros et consortes inflytande” att göra? Vilket Consortes talar vi då om – skämt eller allvar? För det andra så är svaret naturlilgtvis: dagens svenska ledare – inklusive oppositionen utom SD – försöker och har i mycket stor utsträckning lyckats att manipulera väljarna.

  Sanningen gynnar dock SD och SD gynnar sanningen.

  Gilla

 19. lasse4u skriver:

  ”Västländernas ledare bestämde sig för att tycka som folket.”
  ”Det är på den här punkten det brister i dagens Sverige.”

  Det makthavande etablissemanget har bara tillfälligt slutat lyssnat på folket och slutat styra efter dess vilja? Kommer de att ta sitt förnuft tillfånga?
  Hur länge sen var det de ev. slutade lyssna och styra enligt folkviljan?

  Gilla

 20. Ekonom skriver:

  Det är på sätt och vis synd att det kommunistiska östblocket försvunnit. Eftersom huvudargumentet mot östblocket i kommunikationen visavi den breda allmänheten i väst var att de var antidemokratiska och inte tillät avvikande åsikter och fria val så blev det svårare införa lagstiftning som kringskar yttrandefriheten i väst. Jag tror inte att det är någon slump att både Sverige och Frankrike inskränkte yttrandefriheten litet mer genom ny lagstiftning resp rättspraxis på 90-talet. EU kom också med några direktiv på detta område 1995 om hur medlemsländerna skulle kringskära den politiska yttrandefriheten i vissa avseenden.

  I Frankrike har man rätt nyligen skärpt lagstiftningen ytterligare ett snäpp och gjort det straffbart att förespråka bojkotter mot ett visst land. Liknande lagstiftning är i pipeline i Storbritannien. I USA stödjer 46 av 100 senatorer också ett lagförslag som skulle göra det här straffbart. 4 senatorer till behövs för att lagen skall gå igenom. Lagen skulle visserligen tydligt strida mot första tillägget till den amerikanska konstitutionen som förbjuder begränsningar av yttrandefriheten. Men man kan ju misstänka att HD-domarna skulle kunna tänkas strunta i detta och säga att den amerikanska konstitutionen är ett ”levande dokument” (living document) som man har rätt att strunta i. Man skulle också kunna tänka sig att man får tillräcklig kvalificerad majoritet i kongressen för att avskaffa, eller skriva om, första tillägget till den amerikanska konstitutionen.

  Man kan också fråga sig vad de amerikanska Internetjättarnas senaste drag när det gäller att upphäva domännamnsregistreringar för starkt avvikande politiska sajter kommer att innebära. Om dessa sajter lyckas kringgå detta genom att t ex regga domäner utomlands kan ju detta bli ett argument för att skärpa lagstiftningen.

  Google har också strypt annonsintäkterna för mer mainstreamaktiga sajter, som t ex Ron Pauls sajt. Ron Paul förespråkar vidöppna gränser men vill ha kvar yttrandefriheten och minska de militära engagemangen utomlands. Idag anses tydligen även sådan suspekt.

  Amerikansk mainstreammedias unisona kampanjande mot Trump påminner också om ensidigheten i den östeuropeiska nyhetsrapporteringen under kommunisttiden. Det är litet som om man i ett östland skulle ha en västvald president med en östlig mediavärld, styrd av kommunistpartiet, som recenserade presidenten. Jag tror att det är ett demokratriskt problem att vi har en så pass stor likformighet bland de stora mediaägarna. Alla tycks sympatisera med organisationer typ ADL och Southern Poverty Law Center som verkar för att kringskära den amerikanska yttrandefriheten. Ingen av de ägarfamiljerna till de stora medierna har kristen bakgrund. Vi har ingen ”mångfald” eller ”diversity” i USA i detta avseende.

  En person som noterat likheterna med mediesituationen, och i viss mån den politiska situationen, i det gamla östblocket är Katerina Janouch. Hennes pappa var dissident och medgrundare till Charta 77 i familjens gamla hemland Tjeckoslovakien. Jag noterar att det borde vara svårt att anklaga Janouch för grumliga motiv av två anledningar:

  1. Hennes familj har judisk bakgrund.

  2. Hennes familj verkade för yttrandefrihet mot det kommunistiska förtrycket i Östeuropa.

  När en person som Katerina Janouch börjar dra paralleller till det gamla Östeuropa borde man inse att det gått rätt långt i Sverige.

  Gillad av 2 people

  • Olle Reimers skriver:

   Bra kommentar! Med de inskränkningar den verkliga yttrandefriheten vi nu ser i hela västvärlden är det inte svårt att tänka konspiratoriskt. Vart är vi på väg egentligen?

   Soros har, om man tlkar händelseutvecklingen rätt, betydligt större inflytande på händelseutvecklingen än folkviljan. Den senare stryps långsamt enligt salamimetoden. En tunn skiva om dagen räcker för effekten. För den enskilde är den omärklig. Människan är ett anpassningsbart djur.

   Jag har själv, med samma långsamma metod, blivt övertygad konspirationsteoretiker under de senaste fem åren. Tyvärr anses det inte riktigt fint i de kretsar där jag umgås rent intellektuellt. Skärvor av detta tänkande glimmar dock till då och då. Som i denna försiktigt formulerade krönika av Patrik Engellau. Han är inte den som slänger ut stora köttstycken som bete. Han nöjer sig med smålöjor. Det börjar dock ge större och större effekt på diskussionen. Klokt av Patrik och glädjande för en konspirationsteoretiker (eller kalla det gärna konspirationsanalytiker).

   Gillad av 1 person

 21. Gösta Svensson skriver:

  Vänta nu, vad är det Engellau skriver?!

  ”Västvärldens överhet använde en annan metod, den ideologiska. Det betyder att den såg till att den delade sin världsbild och verklighetstolkning med befolkningen. Den säkerställde att den hade samma karta som befolkningen i stort och därför kunde fatta ungefär samma beslut som befolkningen i stort hade fattat om befolkningen i stort varit i överhetens sits.”

  Det där låter ju som populism! Det kan inte vara bra.

  Gilla

 22. PYJ skriver:

  Både den första och den andra världen har styrts av kommunister. Den första världen blev bara en svårare nöt att knäcka. Men resan är tydlig och så även vilka som besitter den verkliga makten.

  Gilla

 23. Egon skriver:

  Thomas Bodström blir Landshövding….
  Fy Fan!
  Vad skall vi vanliga människor tänka?
  Den här pajasen blir Landshövding…?
  Det är så sjukt så att man mår illa.
  Sossarna belönar för lång och trogen tjänst.
  Tacka Partiet Thomas.
  Utan dem hade du varit en vanlig löneslav.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.