Människors eventuella olikheter

Patrik Engellau

Att enskilda individer är sinsemellan olika tror jag är okontroversiellt. Ja okontroversiellt kan det väl inte vara, det finns väl alltid ett antal PK-fanatiker som med hänvisning till värdegrunden och alla människors lika värde hävdar att alla är lika, lika långa, lika starka, lika begåvade, lika begåvade och lika värda att väljas till Miss Universum vare sig hen är man eller kvinna eftersom det i alla fall inte finns någon olikhet mellan män och kvinnor. Eller också var det tvärtom, alla är inte helt lika utan alla är tvärtom totalt olika eftersom var och en har en egen identitet vilket ger var och en rätt att erhålla statsbidrag för att utveckla sin egen kultur.

Vi svenskar, jag med, har under årtionden tränat oss på att förneka förekomsten av skillnader mellan människor, kanske inte i första hand mellan individer, utan framför allt mellan kollektiv. Jag minns hur jag som gymnasist kunde rulla av hånskratt i sofforna tillsammans med mina kompisar medan vi läste Nordisk Familjeboks beskrivningar av karaktären hos smålänningar, skåningar, jämtar och lappar. Vi tyckte att lite äldre tiders intellektuella försök att förstå regionala olikheter var obetalbart löjliga.

Frågan är svår och känslig och full av fallgropar. Scylla och Charybdis, typ. Å ena sidan lurar fördomar om exempelvis bohuslänningar och araber, å den andra den befängda föreställningen att det över huvud taget inte skulle finnas några kulturella skillnader (eller skillnader mellan män och kvinnor och transpersoner och rasifierade och andra identiteter, men just nu struntar jag i identitetsdiskursen).

Hur ska man på ett rättvist sätt hantera dessa svåra intellektuella problem och möjliga dikeskörningar? När jag tänker på detta slår det mig att problemen egentligen beror på politiken. Om det inte hade funnits någon politik så hade problemen inte funnits. Vi kan ta ett exempel.

Antag att det inte funnits någon multikultipolitik och därmed sammanhängande bidragssystem för att främja minoritetskulturer. Hade frågan om vad som är svensk kultur då över huvud taget ställts? Hade vi inte betraktat Mona Sahlins tal om midsommarfirandets löjlighet som helt bisarrt? Vem hade brytt sig? Det är först när makten deklarerar en uppfattning som det möjliga problemet uppstår.

Vi kan gå tillbaka till mig och mina hånskrattande gymnasistkompisar. Vi hängde upp oss på saker som att smålänningar av Nordisk Familjebok betraktades som sparsamma, idoga och företagsamma (eller vad det nu var). Men vad spelar det för roll vad någon enskild person anser om smålänningar eller för den delen brasilianare eller bögar eller eskimåer (eller inuiter om du vill)? Så länge sådana föreställningar rumsterar fritt i civilsamhället utan att påverka statens politik, vad gör de för skada? Folk kan väl få tycka som de tycker, dumskalleidéer får inget riktigt genomslag, vi tror trots allt på demokratin som innebär att folk på det hela är tillräckligt vettiga för att styra landet.

Denna inledning för oss rakt in i ett av samtidens politiska dilemman, troligen det just nu viktigaste av alla. Hur ska vi betrakta smålänningar, EU-migranter, asylsökande somalier och jämtar?

I ett helt fritt och öppet land skulle de alla ha lika rättigheter att etablera sig vad folk än tycker om dem. De skulle få tillfälle att tydliggöra sina kompetenser och eventuellt motbevisa fördomar som riktats mot dem.

Men nu har vi inte ett fritt och öppet land, utan ett välfärdssamhälle som delar ut förmåner som många vill ha. Då måste man bestämma sig för vilka som har förtur till dessa förmåner. Det är något som staten bestämmer. På den punkten måste det finnas en politik. Och därmed blir frågan om hur man betraktar olika kulturer inget som folk kan tycka lite som de vill om, utan i stället något som handlar om att grupp med nödvändighet måste ställas mot grupp och om budgetar och kronor för dig eller mig.

Välfärdsstaten tvingar därmed fram ställningstaganden i kulturella och etniska frågor. Ska bohuslänningen få äldreomsorg eller ska den somaliska migranten få en lägenhet? Med mindre politik hade vi troligen haft mindre konflikter.

Men med det system vi faktiskt har är frågan vem som ska bestämma vem som ska ha förmånerna när nu grupp måste ställas mot grupp, ska det vara medborgarna, som på det hela taget vill skydda sin egna intressen, eller ska det vara den politiska överheten, som vill balansera medborgarnas intressen med önskemål hos främmande människor som önskar ta del av vad medborgarna släpat ihop?

65 reaktioner på ”Människors eventuella olikheter

 1. Bo Svensson skriver:

  Jag har inget mer att tillägga än det jag redan sagt: Skattebetalarnas direkta makt att fördela sina pengar över de av de folkvalda godkända ändamålen, skulle upplösa de flesta av våra bekymmer.

  Att vi från början nödgades delegera dessa beslut till centrala instanser, berodde på svårigheter som inte längre är för handen.

  Gillad av 3 people

 2. U S skriver:

  Jag är motståndare till välfärdsstaten, men samtidigt anser jag att det i nuläget är en nästan totalt irrelevant fråga. Anledningen till detta är:

  1. Välfärdsstat eller inte har ingen meningsfull inverkan på migrationstryck. Folk vill röra sig från fattigare till rikare delar av världen och huruvida de får bidrag eller ej spelar endast en marginell roll. Detta framgår väldigt tydligt om man tittat på den massiva migration som sker inom länderna i tredje världen, från landsbygd till städer. Det finns inga bidrag att hämta och man får bo i slum, men städerna drar likväl, pga. bättre möjligheter.

  Självklart är ett västland MYCKET mer attraktivt än en storstad i tredje världen. En meningsfull andel av de som sitter i plåtskjul i Lagos, Kairo eller Kabul skulle starkt föredra att i stället bo under en bro i Zurich eller London och detta gäller oavsett om de får några bidrag. I Schweiz får man betala 200 kr i timmen för en 15 åring som utför ett skitjobb och det kan lätt gå upp till över tusen kronor i timmen för en vuxen. Jag har betalat mer än så för t.ex trädgårdsmästare. Så om man vill jobba för en hundring i timmen, finns det oändliga möjligheter.

  Enda orsaken att det inte flödar in 100 tusentals MENA figurer i Schweiz är att man mycket aktivt motarbetar detta på flera sätt, inte att de blir utan bidrag om de kommer. Om detta inte hade varit fallet, skulle Schweiz helt säkert ha fått minst lika många migranter från 3je världen som Sverige, trots en nästan obefintlig välfärdsstat. En väldigt effektiv åtgärd är att kräva mycket höga minimilöner för alla som vill invandra. Detta är motsatsen till vad alla svenska libertarianer brukar argumentera för, men de facto något som tillämpas av världens mest libertarianska land.

  2. Välfärdsstaten har heller ingen större inverkan på folks kulturella identitet. Det går mycket enkelt att konstatera att t.ex romer och muslimer är precis lika omöjliga att ”integrera” helt oavsett om de erhåller bidrag eller inte. Det som spelar roll är vilka man släpper in, inte vilket system man har. Utan tvekan hade t.ex Sverige fått ett enormt ekonomiskt tillskott om vi hade tagit in kineser i ställer för MENA folk, även med den befintliga välfärdsstaten. Vänligen notera att detta inte innebär att jag argumenterar för stor immigration från Kina, utan det är bara ett exempel.

  Som det ser ut nu, är vår fortsatta existens som folk akut hotad av den närmast explosiva demografiska förändring som pågår. Detta kan inte påverkas mer än högst marginellt genom förändringar i, eller avskaffande av, välfärdsstaten. Det krävts helt andra åtgärder, i praktiken deporteringar eller repatrieringar. Annars är vi körda inom en generation, oavsett om skattetrycket är 5% eller 50%.

  Enligt mig vore det därför önskvärt att helt bortse från alla höger-vänster frågor och fokusera på att överleva. Detta är inget ovanligt historisk, t.ex la kommunisterna och nationalisterna i Kina ner sitt inbördeskrig ett tag för att gemensamt kämpa mot japanerna.

  Strunta i välfärdsstaten och fokusera på hur vi kan få MENA folket att återvända hem. Allt annat är totalt meningslöst i nuläget.

  Utlandssvensk

  Gillad av 11 people

  • Bo Svensson skriver:

   Nivån på minimilöner fungerar som en kran för reglering av arbetslösheten. – För att bestämma hur stor andel av befolkningen som skall hindras från att delta. – Eftersom de kostar mer än de kan prestera för.

   Det jag istället rekommenderar som villkor för rörelsefrihet globalt och lokalt, är krav på ekonomisk garant och att brottslighetens totala kostnader lastas på förövarnas garanter. – Rätt nivå måste också till för böter på att bereda oförsäkrade försörjning och bostad.

   Oförsäkrade man ertappar förpassas till bevakad enklav intill flygplats varifrån de är fria att ta sig hemåt när de kan och vill. – Trivselnivån där avpassas så att utflödet blir i nivå med tillflödet.

   Gilla

   • U S skriver:

    @ Bo Svensson,

    Det här med garantier är något som har funnits historiskt i invandrarländer, t.ex USA. Fast om jag minns rätt var det främst att man garanterade att migranten kunde försörja sig, men det är mycket möjligt att man också hade någon form av ansvar för brott som migranten begick. I USA löste man detta genom att en stor del av de som kom var ”indentured servants”, vilket i praktiken var tidsbegränsat slaveri. Det gick ju bra att garantera att migranten inte skulle ligga samhället till last när man hade rätt att tvinga honom att arbeta!

    Men nu pratar du om att ställa garanti för kostnader som uppkommer pga. brottslighet. Som jag ser saken, skulle utfallet av detta vara helt beroende av om man var tvungen att deponera pengar eller om det räckte med att man skrev under en utfästelse.

    Siffror från Sverige och övriga Norden indikerar att cirka 25% av MENA migranter åker dit för brott. Givet att ett år i svenskt fängelse kostar cirka 2 miljoner, borde man kräva MINST det beloppet i depå för att tillåta invandring från den regionen. Men det dubbla vore nog rimligare, eftersom brotten även skapar stora kostnader i övrig. Effekten av detta borde bli ett nästan totalt stopp för vidare migration. Inte mig emot, men är det inte ett lite krångligt sätt att införa ett immigrationsförbud?

    Om man däremot inte kräver pengar, lär effekten bara bli att en stor mängd befintliga migranter och vänsteraktivister hamnar i personlig konkurs. De kommer nämligen villigt att ställa ut garantier, men kommer inte kunna betala.

    Gillad av 3 people

   • U S skriver:

    ”Nivån på minimilöner fungerar som en kran för reglering av arbetslösheten”

    Inte vad gäller immigration! Om man har ett krav att folk måste vara anställda för att komma in i landet, är arbetslösheten bland migranter noll, oavsett vilken lönenivå man kräver. Men om man kräver en hög nivå, eliminerar man alla okvalificerade migranter. Vidare säkerställer man att de verkligen kan bära sina fulla kostnader. Okvalificerad migration gör nästan aldrig det, utan kan mer betraktas som ett sätt att externalisera kostnader för arbetsgivarna.

    Om en bonde i Texas tar in Mexikaner som jobbar för låga löner, så gynnar detta honom och även konsumenterna av hans grödor. Men om migranterna samtidigt ger upphov till övriga kostnader, t.ex för skolor och sjukvård, drabbar detta skattebetalarna. Detta är då en negativ extern effekt av ungefär samma slag som utsläpp från en orenad fabrik.

    Gillad av 4 people

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Bra exempel U S.
    Bondens agerande sänker också lönerna vilket innebär att majoritetsbefolkningen måste skaffa ett extrajobb eller två för att klara sig.
    Det bär mig emot men för en gångs skull måste man alltså hålla med LO här.
    Bara det att LO inte vågar dra ut resonemanget ovan ity då hamnar man i famnen på, tamtarata, SD! D.v.s. LO’s ledning, deras medlemmar ruvas redan i denna famn.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Svar till US
    Garanten blir ju normalt ett försäkringsbolag som avpassar premien efter risknivå och för att inte onödigtvis försätta betalningssvaga i svårigheter, är det rimligt att vi bjuder på ett generellt belopp som hjälp med försäkringskostnaden åt dem vi känner samhörighet med.

    Gilla

   • U S skriver:

    @ Lars-Erik,

    ”Bondens agerande sänker också lönerna vilket innebär att majoritetsbefolkningen måste skaffa ett extrajobb eller två för att klara sig”

    Okvalificerad arbetskraftsinvandring innebär i praktiken en omfördelning från vanliga knegare i ursprungsbefolkningen till övre medelklassen. De senare tjänar ofta stort på saken och kan leva som kungar med billigt tjänstefolk. I Schweiz är man ytterst medveten om denna dynamik och eftersom 80% av befolkningen är vanliga knegare så blir det inget av med dylika äventyr. Istället har man världens helt i särklass högsta löner för ”vanligt folk”.

    Många av de gamla reinfeldtarna, dvs. M väljare i välbeställda kommuner, hade nog fantasier om att kunna leva som gamla tiders kolonialherrar, med färggranna tjänare från exotiska länder. Men det funkar inte så bra med araber och somalier…… Fast de lyckades ju att trycka upp fastighetspriserna i sina egna kommuner genom att göra stora delar av övriga landet obeboeligt, samtidigt som de inte släppte in några berikare själva. Men sen var det slut på det roliga, när asylanterna skulle tvångsutplaceras. Då blev det bråttom att rösta på SD, trots att man öppet hade hånat alla vanliga svennar i förorterna och på landsbygden för att de röstade SD när deras områden förstördes.

    @ Bo S,

    ”Garanten blir ju normalt ett försäkringsbolag”

    OK, då blir det också totalstopp för MENA. Premierna skulle bli astronomiska!

    Gillad av 1 person

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   Ditt resonemang håller icke.
   Vi vet att många omsorgsinvandrare väljer Sverige framför andra mindre generösa länder och att de betalar flis för att komma ända hit.
   För den som betalar 50-100.000:- handlar det om en ren investering.
   Bägge dessa faktorer motbevisar din tes om att man lockas av arbetsinkomsterna.
   Det går inte att leva i Sverige utan någon form av inkomstgaranti och om vårt land skulle hantera medellösa med kalla handen tror jag att lockelsen drastiskt skulle minska för ett flertal på samma sätt som rumänska romer inte skulle skumpa buss i hundra mil utan svenskor med mynt o skuldkänslor i beredskap.

   Gillad av 3 people

   • U S skriver:

    ”Vi vet att många omsorgsinvandrare väljer Sverige framför andra mindre generösa länder och att de betalar flis för att komma ända hit.”

    Enligt min uppfattning, har Sverige varit attraktivt främst för att det har varit lätt att få PUT. De flesta länderna i Västeuropa är ungefär lika generösa med bidrag som Sverige, för de som får uppehållstillstånd. Muslimerna från MENA har genomgående en väldigt låg förvärvsfrekvens, kring 50% för män och 25% för kvinnor i både UK och Frankrike. Likväl ligger de inte på gatan. De får bostäder och bidrag där också, precis som i Sverige. Men det har varit MYCKET svårare att få beviljad asyl i de länderna än i Sverige.

    ”För den som betalar 50-100.000:- handlar det om en ren investering.”

    Visst, självklart!

    ”Bägge dessa faktorer motbevisar din tes om att man lockas av arbetsinkomsterna.”

    Ok, det är rimligt att tolka det jag skrev som att migranterna ”lockas av arbetsinkomsterna”. Men det här med lönerna i Schweiz var bara ett exempel för att visa på hur attraktivt det vore för MENA folk att komma in där. Men det finns även många andra skäl. T.ex går folk här ofta runt med 20-50 tusen sek i kontanter i plånboken. Många har guld och pengar hemma. Man behöver inte råna så många innan man kan pensionera sig i t.ex Somalia. Att åka in i fängelse i Schweiz är knappast något som ens upplevs som en risk, eftersom livet där är nästan oändligt mycket bättre än att bo i slummen i MENA.

    ”om vårt land skulle hantera medellösa med kalla handen tror jag att lockelsen drastiskt skulle minska för ett flertal”

    Om man ger PUT, kommer det att VÄLLA in folk, helt oavsett om det finns bidrag eller inte. Man får inga bidrag i Kabul heller och klimatet där är ungefär som i Stockholm. Enbart i den staden finns det kring 6 miljoner människor, varav en stor majoritet lever i bedrövlig slum. En del av dessa skulle garanterat åka direkt till Sverige, om de visste att de skulle få PUT. De kan t.ex kapa en bil och tjäna mer pengar på en dag än vad de skulle göra under hela sitt liv i Kabul. Eller ta ett svartjobb för 50 sek i timmen. Eller en kombination….

    Gillad av 2 people

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    PUT till alla. Jag hoppas att den centerpartistiska drömmen aldrig prövas.
    I stort är vi nog överens och jag är vansinnigt avundsjuk på schweizarna som promoverar yrkesarbetande till politiken och tillåter beslutande folkomröstningar i stora o små frågor.
    Där kan vi tala om kloakrensare!
    Jag önskar en riktigt författning, en äkta rättsstat att födas och omprövning av alla de senaste 20 årens olika statliga tillstånd åt kreti och pleti.

    Gillad av 2 people

  • weasel skriver:

   ”Strunta i välfärdsstaten och fokusera på hur vi kan få MENA folket att återvända hem.”

   Det finns bara två sätt att få MENA-folket att återvända hem ;

   1. Att med våld och tvång återföra dom till hemländerna .

   2. Att med piska-morot- metoden få dom att frivilligt återvända hem. Piskan skulle då bestå av minskad tillgång till välfärdssystemen , och moroten skulle bestå av ett kraftigt repatrieringsbidrag . Repatrieringsbidraget skulle ligga i nivån ca 1 miljon SEK / människa .
   Piskan skulle definitivt ha en viss betydelse och påverkan, men moroten skulle ha åtminstone 10 gånger högre effekt.

   Det första sättet är dock omöjligt eftersom det anses vara fascistiskt och strida mot Värdegrunden.
   Det andra sättet är tyvärr också omöjligt – eftersom det anses vara fascistiskt och strida mot Värdegrunden.
   Så därför kommer Sverige köra på med exakt samma migrationspolitik som har skapat dagens ”utmaningar” och hålla tummarna för att resultatet av ekvationen 1+1 ska bli 17 eller 43 nästa eller nästnästa gång.

   Gillad av 1 person

   • U S skriver:

    @ WEASEL,

    ”Att med piska-morot- metoden få dom att frivilligt återvända hem. Piskan skulle då bestå av minskad tillgång till välfärdssystemen , och moroten skulle bestå av ett kraftigt repatrieringsbidrag .”

    Jo, jag har länge argumenterat för en sådan lösning.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Det skall inte delas ut några repatrieringsbidrag. – Klimatet här gör att enbart flitiga och kompetenta klarar vintrarna och de som de flitiga och kompetenta unnar försörjning.

    Det måste alltså räcka med att snåla in på bidragen och förmånerna.

    Jag menar att skattebetalarnas direkta makt över sina pengars fördelning över de av de folkvalda godkända ändamålen är nyckeln till lösningen. – Då skall man tillåtas gynna dem man känner samhörighet med och när några inte får pengarna att räcka till el, värme, vatten, bostäder eller sjukvård, kommer de att söka sig till ett varmare land.

    Gilla

  • MartinA skriver:

   När vintern kommer skulle nog plåtskjulet i Lagos komparativa fördelar gentemot plåtskjulet i Gävle bli tämligen konkreta. Den enklaste och första åtgärden för att få folk att flytta hem är att sluta att betala för att de skall befinna sig här.

   Gillad av 6 people

  • Bo Adolfsson skriver:

   Intressant! Själv praktiserade jag som ingenjörsstudent på ett bygge i Zurich 1970. Sedan dess har jag många gånger återvänt till detta vackra och underbara land och skulle också gärna ha bosatt mig där.
   Nu till min fråga till Dig som tydligen utvandrade till Schweiz: Hur begränsar Schweiz invandringen i praktiken? Sist när jag var därnere läste jag, att de t o m var skeptiska till invandring av tyskar. Detta av miljöskäl. Det lilla Schweiz börjar bli överbefolkat. Gruess Gott!

   Gilla

   • U S skriver:

    @ Bo Adolfsson,

    ”Hur begränsar Schweiz invandringen i praktiken?”

    Som jag nämner ovan, sker det via en mängd olika metoder. Migration har varit den dominerande politiska frågan här i 20-30 år och man har verkligen röstat om och genomfört MASSOR av olika åtgärder.

    Ett exempel ut högen är migranter som kommer utan ID handlingar. Här hade man en nationell folkomröstning om detta för kanske 15 år sen och beslutade då att alla asylanter utan pass skulle direktavvisas. Detta genomfördes. Tänk om man hade gjort det i Sverige!

    Det du nämner om invandringsmotstånd pga. miljöskäl var något man röstade om 2014. Det kallades ”Ecopop” och du kan googla om du vill veta mer. Men från ett svenskt perspektiv är det möjligen lite udda att miljörörelsen drev fram ett ganska drakonisk immigrationskritiskt förslag. Men det gick inte igenom.

    En personlig favorit är förbudet mot minareter som man röstade fram 2009. Fast den svenska regeringen kommenterade då att folkomröstningar var skadliga för demokratin! Kan ju vara bra att veta! Det uttalandet var inte så populärt här och bidrog nog till att man sen röstade nej till att köpa in JAS. Men vad är väl lite förlorad export mot den fantastiska känslan av att överlägset kunna moralisera mot alla jordens folk? Självklart måste schweizarna uppfostras om hur en riktig demokrati verkligen fungerar! Där röstar man inte fram stygga lagar! Fy på dem!

    Gillad av 3 people

   • Bo Adolfsson skriver:

    Svar till US = Utlandssvensk härnedan.
    I Sverige har vi också en lag om att man skall visa sin identitet. Den heter utlänningslagen. Det fattas inte lagar i Sverige. Felet är att de inte följs!
    T ex Dan Eliasson, GD på migrationsverket bröt ständigt mot utlänningslagen liksom hans efterträdare Anders Danielsson.
    Dan Eliasson bröt mot lagen som GD på försäkringskassan när han rensade diariet på 13 000 handlingar.
    Dan Eliasson bryter nu dagligen mot lagen som rikspolischef. Det senaste exemplet har nu uppvisats i några veckor på Medborgarplatsen. Dan Eliasson erkänner aldrig att han har brutit mot lagen och gör det varenda dag.
    Det har däremot den förra GD:n på transportsstyrelsen gjort. Men nu när hon inte längre kan betala böterna med fortsatt GD-lön börjar hon gola på politikerna ovanför sig att de faktiskt var med på att bryta mot lagen.
    Ja, vad är väl en lag annat än en målsättning i vårt postmoderna Sverige?
    Då är min fråga till Dig Utlandssvensk: Hur ser Schweiz till att lagarna följs?
    Gruess Gott!

    Gillad av 1 person

  • Anders Nilsson skriver:

   Invandringen per etnicitet styrs I hog grad av diasporans storlek. En folkrik diaspora
   get alltid mojligheter till forsorjning (Collier) Alltsa bast att stamma I backen, men Det har
   vi inte gjort

   Gillad av 1 person

 3. Eva Danielsson skriver:

  För mig är det självklart att man ska sträcka ut en hand till behövande. Men man får inte vara dum. Man måste klargöra vilka som är äkta behövande och vilka som vill snylta. Man får inte heller vara så dum att man ger bort så mycket att man plötsligt själv blir en äkta behövande. Och det gäller både det materiella och det sociala, tryggheten i samhället.

  Och visst måste man inse att välfärden inte ska täcka alla sorts behov så överflödigt att den egna ansträngningen (och sjäkvständigheten och stoltheten) inte behövs. Det gäller för både infödda och nyanlända och asylanter.

  Och om nyanlända och asylanter ges mer än vad infödda, som är med och betalar kalaset, får, så bör man inte förundras över att detta upplevs som galet. Det borde naturligtvis vara tvärtom.

  Visst har vi för mycket politik, för mycket klåfingrighet som styr och detaljreglerar och köper väljarröster med skattebetalarnas pengar och som lockar hit snyltare med hjälp av överdriven skattefinansierad välfärd.
  Med mer kvar i plånboken av det man arbetar ihop och därmed större förmåga att betala mer själv av allt man behöver, så desto vuxnare och friare liv för alla och desto färre asylfuskare som söker sig hit och ser Sverige som en bankomat. Och som tyvärr i övrigt ofta varken respekterar våra lagar eller vår kultur och inte har en tanke på att behöva anpassa sig eller behöva arbeta.
  Detta skadar äkta asylanter och integrerade invandrare mest.
  Fast det är också galet i förhållande till de problem vi har inom statens kärnverksamheter – försvar, polis, sjukvård, skola – som saknar både pengar och personal.

  Visst är det rätt att fnissa åt gammaldags gruppegenskaper. Och visst är det bra att försöka vara öppen för att bli korrigerad i de positiva och negativa fördomar vi håller oss med för dagen, så snart vi ställs inför en individ eller en konkret situation.
  Livet blir för komplext utan kategoriseringar, men om man är mottaglig för fakta och statistik, så behöver de inte bli alltför grovt missvisande.

  Men livet lever man som individ vilken grupp man än anses tillhöra. Och vi är alla både lika och olika. Trist vore det annars.

  Gillad av 1 person

  • Erik2 skriver:

   Jag håller i princip med. Vill dock bara inflika att problemen i statens kärnverksamheter inte alltid är en pengafråga. Det jag ser från skolvärlden idag är inte brist på varken pengar eller personal. Däremot en totalt uppluckrad bild över hur världen fungerar. Principen att riva ner det som historiskt visat sig fungera, och som fungerar, är ett bra sätt att få fungerande verksamheter att sluta fungera.

   F ö finns det beskrivet av Inger Enkvist hur det på 1980 talet bekräftades att grundskolan då kostade fyra gånger så mycket som gamla folkskolan och realskolan. Säkert inte billigare idag. Dessutom halva kunskapsinnehållet nu (enligt bloggen undertallen), dvs det tar nu 12-13 år att lära sig det som förr tog 6-7 år.

   Jag noterar till sist att just grundskolan och de kostnadsökningar som den gav upphov till var drivande kraft i kommunsammanslagningarna på 1950 och 1970 talet. Vilket tillsammans med nya författningen fjärmat politiken från medborgarna och tagit bort alla balanserande mekanismer och lämnat fältet helt öppet för maktspelare att snabbt driva igenom just sin agenda.

   Vilken skicklig oskicklighet som ändå har lett oss de senaste 50 åren. Eller är det denna vanskötsel man velat ha? Då har jag inte ens tagit upp det faktum vad allt detta med skolan egentligen betyder för varje barn som växer upp. Så många år av deras (vårt) liv som tas ifrån dem pga alla dessa ”principer” om lika värde osv. Är det något att vara stolt över att man leker med andra människors liv?

   Gillad av 4 people

   • Hovs-svartaste-hällar skriver:

    @Erik2: — Exakt. I fallet skolan, så har en vansinnig verklighetsfrämmande ideologi tillåtits bestämma över verksamheten i ett antal decennier, trots att de faktiska resultaten är uppenbart sämre än med det gamla systemet.

    Exempel på dagens fortfarande grasserande vanvett: Läste en rubrik på SVT, att man nu experimenterar med ”ständig sovmorgon” och ”Individualiserad undervisning”!

    Kommentarer överflödiga egentligen — men
    1) att man börjar senare innebär rent matematiskt även att man måste sluta senare. Vad är vunnet?

    2) Om en klass har ungefär 25 elever, HUR ska läraren då ”individualisera” undervisningen?? Om en lektion är 45 minuter lång, innebär det rent matematiskt 45/25 minuter per elev, dvs 1,8 minuter av lektionstiden! Hur mycket hinner man ”individualisera på den tiden?
    Detta vanvett har fö. varit ute och valsat sedan den ”nya” skolan infördes på 1960-talet. Då fick man ex-vis inte längre separera lågpresterande elever från övriga, vilket obönhörligen drar ner tempot och effektiviteten i undervisningen. Dessutom fick läraren inte längre undervisa, utan reducerades till en sorts ”handledare”.

    Läs mera om skolvansinnet här:
    http://www.salaallehanda.com/opinion/ledare/kajsa-dovstad-lagg-ner-lararutbildningarna-och-starta-upp-nya

    ”Svenska lärare har blivit markant sämre de senaste årtiondena. Den negativa utvecklingen har flera orsaker: dålig lön, låg status och minskad autonomi är tre. En annan starkt bidragande faktor är lärarutbildningens standard, som inte bara har sjunkit litegrann – utan helt kapsejsat.”

    Gillad av 1 person

   • Anders Nilsson skriver:

    Lewin visade att kostnaden per elev I grsk realt inte hojdes efter kommunaliseringen
    Pengarna gick till dagis/forskola Daremo satsade kommunernas pa gymnasiet

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Har man hjälpt någon ur sjön måste man ro honom eller henne eller henom i land. Det är dags för ett nytt miljonprogram! En miljon utlänningar i Sverige skall under tio år återvända hem. Först när flyktingen kommit hem säkert har vi uppfyllt våra humanitära förpliktelser. Vi klarar det! Wir schaffen das! Ett nytt miljonprogram!

   Gillad av 3 people

   • U S skriver:

    @ Fredrik Ö,

    ”Det är dags för ett nytt miljonprogram! En miljon utlänningar i Sverige skall under tio år återvända hem.”

    Ja, det vore rätt ambitionsnivå!

    Gillad av 1 person

 4. Göran Fredriksson skriver:

  Minska statens och kommunernas ansvar för välfärden och återför detta till Svenska kyrkan som det var förr och även till andra religiösa och profana sammanslutningar. Svenska kyrkan och andra religiösa samfund har redan nu beskattningsrätt rörande sina egna medlemmar och staten är behjälplig med att driva in skatten. På så sätt får varje grupp finansiera sina välfärdsinsatser och det offentliga behöver i minskande utsträckning ställa grupp mot grupp. Varje grupp kan därmed utforma sin välfärdsverksamhet helt efter egna önskemål och slippa statens och kommunernas ofta fyrkantiga välfärdsmodell. Börja t.ex. med äldrevården. När man blir gammal vill nog de flesta tas om hand av människor från samma kultur som man själv tillhör. Verksamheten skulle även bli mycket effektivare och öppna för att även ideellt arbetande människor kan delta vid sidan om dem som är löneanställda.

  Gillad av 2 people

 5. malmobon skriver:

  Blev ombedd hålla talet till kvinnan på en firmafest inför 200 arbetskamrater på 80-talet. Avslutade talet med. Precis som snöflinga är ni alla vackra var o en på sitt sätt.
  Är väl fint med olikheter i utseende och satt.

  Inom islam formas muslimer i ett sätt att leva.
  Skolan formar idag elever med mot rasism, mobbing och annat. Självklarheter för mig. Var finns föräldra ansvaret? Kyrkan?
  Idag är det för lätt skilja sig. Finns förvisso prövotid? Fanns förr. Ett snedsprang skall inte behöva leda till skilsmässa. Prata med varandra. Använd familjerådgivare. Ge inte upp. Barnen borde vara viktigare än sig själv. Är för f-n ett liv och ansvar. Tänk innan.
  Sverige faller allt mer ner i avgrunden och många ser det inte. Vakna. En del av er som skriver fint på denna blogg kommer ändå rösta på moderater o andra partier än SD. Skyll er själv. Ni får exakt vad ni ber om och förtjänar. Godmiddag.

  Gillad av 7 people

 6. larslindblog skriver:

  Visst är det skillnad på hur folk uppför sig ; jag såg bilder från ett helt nytt område i Västerås , Mimers ..stora lyxiga lgh hade upplåtits till ”nyanlända” …bajs i trapphuset , sopor överallt , kartonger utkastade genom balkongen ,dom vackra blomsterarrangemangen totalförstört , stora flockar av barn utan tillsyn drar omkring ….osv.
  Ja…det är nog tur för dom styrande att medborgarna inte är som jag ; det hade blivit upplopp , kommunalhuset stormat , och hade polis försökt stoppa oss uppretade gamla pensionärer hade dom fått använda verkanseld mot oss , (tills vi hunnit avväpna dom.)

  Vi har haft misskötsamma svenskar också ; men dom är inte importerade , och man kan ”riva i ordentligt” åt sådana och få dom att ” rycka upp sig ”.

  Gillad av 6 people

 7. Detta är inte Moab skriver:

  Jag skriver inget nu det är bara mina fingrar som rör sig, men förutom att det är ohållbart att jag betalar för somalier eller muslimer fast jag inte vill, så är det ohållbart att jag ger dem trygghet genom att inte mörda och våldta någon, så även utan politik så hade vi haft problem.

  Gillad av 4 people

 8. Martin skriver:

  Som alltid: Jag förstår inte hur politikerna ens kan ha fräckheten att låta medborgarnas intressen stå tillbaka. De vet ju hur man brukar svara i opinionsundersökningar. Men de anser sig, i odemokratisk ordning, ha rätten att skita i vad folk egentligen vill och göra som de själva tycker är lämpligt. Standardförklaringen: Statsmedia har inte upplyst medborgarna om kostnader och problemoch pekat med rasistfingret. Folk har därmed varit dumma nog att rösta på sådana partier som sätter i huvudsak ekonomiska migranter före de egna medborgarna. Eventuella skillnader mellan grupper existerar naturligtvis inte enligt PK-synsättet. Jag tror, liksom nämnts tidigare här, att många låter sig luras av MP-S-V-SVT-SR till att tro att majoriteten i landet har samma förhållningssätt till migrationen som i allmänhet presenteras i media, fast så inte är fallet.

  Gillad av 7 people

 9. Steven Jörsäter skriver:

  Du tassar lite som katten kring en het gröt. Egentligen tror jag att det är rätt enkelt. Utan varje tvivel finns det stora skillnader mellan olika grupper. Det har både med kultur att göra men antagligen mer med arvet som tenderar att dominera.

  Men precis vilka dessa skillnader egentligen är kan vara svårare att utröna. Det beror på en salig blandning av olika observationer, föreställningar och missförstånd. Om vi verkligen vill ta reda på hur något är brukar vi vara hänvisade till forskning. Tyvärr har forskning på skillnader mellan grupper kommit att bli helt omöjlig eftersom ämnet är tabu. I stort sett det enda som släpps fram är resultat som visar på hur små skillnaderna är. Sådan ”forskning” är helt värdelös och vilseleder långt mer än den förklarar. Så vi står handfallna och vill vi veta något tvingas vi blicka tillbaka till exempelvis Nordisk Familjebok. Där finns säkert en hel del som är sant men också en uppsjö av föreställningar och idéer som sannolikt är oprövade hypoteser eller rent av uppdiktade. På den tiden drevs man ju också av den motsatta ambitionen – att överdriva skillnader mellan grupper.

  Nu kommer den springande punkten som nästan alltid missförstås. En statistiker skulle uttrycka det hela som att biologiskt material har stor spridning. På ren svenska betyder det att medan skillnader mellan kollektiv sannolikt är rätt stor så är variationen mellan individer större. Det betyder att vi alltid kommer att hitta individer som starkt avviker från normen i deras omgivning. Begåvade personer som dyker upp i obildade släkter. Eller ärliga personer som växer upp som maskrosbarn med svårt belastade föräldrar. Lyckade personer i ”tuffa” miljöer älskar media att framhålla och då alltid med den moraliska undermeningen att alla nog hade blivit lyckade om de hade fått chansen. Den slutsatsen är dock med stor sannolikhet felaktig. Enkelt uttryckt kan man säga att detta betyder att man måste alltid bedöma individen efter dess egenskaper och inte efter kollektivets. Detta tänkesätt står i bjärt kontrast mot äldre tiders tänkande där man dömde alla på samma sätt utifrån stam, ätt, grupp eller ras på samma sätt vilket uppenbart är helt tokigt eftersom det finns en oändlig rad med motexempel. På modern svenska kallas detta klassresa om den går uppåt.

  När det gäller välfärd tycker jag att saken borde vara mycket enkel. Välfärden är till för medborgare. Punkt. Alla förstår att man måste vara medlem i en förening för att komma i åtnjutandet av förmånerna.

  Och medborgarskap bör vara något som man måste förtjäna. Det hela är inte konstigare än situationen i företag som faktiskt nästan ingen reagerar mot. Företag har oftast lång strängare krav på dem de ska nyanställa än vad de har på dem som redan är anställda. På så sätt kan de långsiktigt höja företagets nivå. Ett land bör resonera på precis samma sätt om sina medborgare.

  Gillad av 3 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Om skillnaderna mellan människor å ena sidan och kollektiv å den andra har du rätt. Men medborgarskap och nation måste vara mer än bara medlemskap i en förening. Vi måste veta ungefär vad för Pappenheimare vi har omkring oss. De måste vara ganska lika oss. Vi kan ha gäster i vårt samhälle, men invandring kan bara ske tillsammans med absolut assimilation, vilket bara är möjligt i mycket liten takt. Oavsett hur många kunder den indiska restauranten skulle kunna ha o.s.v. Det är dags för ett nytt miljonprogram!

   Gillad av 1 person

 10. Erik2 skriver:

  Jag fäster mig lite vid avsnittet kring vad människor säger. Vad spelar det som sagt egentligen för roll vad folk i gemen tycker och säger? Är det verkligen så viktigt att försöka styra det? Fungerar verkligen HMF-lagen?

  Vad det handlar om är enskilda människors känslor och hur man tillåts visa dessa. Det är bara att konstatera att det inte accepteras hur som helst av politiken/överheten.

  Det är i sig självt det yttersta beviset för vilka totalitära anspråk som ändå politiken just nu har. Det är både fult och obehagligt att se. ”Det är inte ok att känna som du känner, utan vi talar om för dig hur du ska känna”.

  Gillad av 1 person

 11. Hur skall det bli? skriver:

  Den typen av frågeställningar som tas upp i texten är helt centrala. Jag störs något oerhört av att politiker inte vågar ta i dessa frågor. Jag vill minnas att det var professor Lars Trädhgård, på Sköndals högskola, som först gjorde liknelsen med Sverige som ett enda stort försäkringsbolag. Och att försäkringsbolag är till för betalande medlemmar. Men den principen är politiskt bruten, när var och en från hela världen kan bli delaktiga i alla utbetalningar.

  Är vi 10 miljoner människor i Sverige. Och 7 miljarder i världen. Att då ställa dessa försäkringsfrågor borde tillhöra den vardagliga politiken. Men politiker skyggar. Och då blir det istället allt fler medborgare som ställer de avgörande frågorna. De ser hur de framtida pensionerna sjunker. Och mycket övrig samhällsservice.

  Om jag inte minns fel har Ulf Kristensson i moderaterna hållit i pensionsfrågorna för moderaterna. Såg för några år sedan honom som deltagare i ett seminarie. Det handlade om pensionsfrågor, sett på lite längre sikt. Han själv deltog då med synpunkter, grafer och diagram, som mycket tydligt visade på den stora utmaning ålderspuckel innebar, rent samhällsekonomiskt.

  Denna puckeln skull då klaras av med hjälp av ökad migration av friska yngre människor från andra länder. Som då skulle bistå med ett friskt fortsatt skatteunderlag via flinka händer i arbetslivet. De skulle bli vår räddning för att klara av ålderspuckelns alla utmaningar.

  I praktiken utmålade Kristensson de allt fler äldre som en stor framtidsutmaning. Men detta seminarie skedde i en tid innan migrationen seglat upp som ett problemområde. Men redan när seminariet hölls visade data från Norge att migration från mer aparta kulturer med klanstukturer, blev till en ren förlustaffär. Om detta sades dock ingenting under seminariet.

  Nu är det länge sedan någon vågade uttala att de äldre utgör en stor ekonomisk börda, som Ulf Kristensen en gång gjorde, och många med honom. Men när medborgare ser på migrationen som en förlustaffär, för försäkringsbolaget Sverige, utmålas de som fascister, nazister och gud vet vad. Nu senast av vår vice statsminister.

  Hur länge kan detta uppskruvande tonläge få hålla på, undrar jag dagligen. Man har helt och håller överlämnat dessa frågor till SD, och samtidigt skuldbelägger man var och en som ifrågasätter dagens migrationspolitik. Man bygger då upp en politisk ohållbart situation. Det går inte att framföra kritik, utan att genast ifrågasättas som person.

  Skall bli intressant att se om Ulf Kristensson är den man som klarar av att navigera oss ut ur ovan beskrivna låsning. Om han nu blir moderaternas nye partiordförande. Men tillåt mig ha mina dubier. Insikt om ekonomi har karln. Och hur grupper kan belasta samhällsekonomin. Men då gällde det enbart alla äldre svenskar, de som varit med om att bygga upp Sverige.

  Att i dagens Sverige utmåla alla äldre som ett stort samhällsproblem torde inte vara politiskt gångbart. Herr Kristensson har några hårda våta politiska knutar att lösa upp. Samtidigt drar övriga partier, utom SD, hårt i övriga snörändar.
  Vem hugger till slut av den gordiska knuten? Blir det SD?

  Gillad av 4 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Kristersson är inte vad Moderaterna behöver,
   om raset inte skall fortsätta!

   Man behöver ett nytänkande!

   Bejaka Mångfald, välj Hanif Bali,
   hans klarsyn o frispråkighet behövs i Sverige!

   Gillad av 1 person

  • Aha skriver:

   Du skriver att det ”Skall bli intressant att se om Ulf Kristensson är den man som klarar av att navigera oss ut ur ovan beskrivna låsning”.
   Mitt förtroende är förbrukat för alla de politiker som medverkat till dagens PK-samhälle.
   Däri ingår i högsta grad Ulf Kristensson vilket gör honom i motsvarande grad ointressant.

   Gillad av 2 people

 12. Frågvis skriver:

  Slöseriet, Patrik, det ohemula slöseriet med skattebetalarnas pengar sedan 1968 och till dags dato, är den värsta skurken till situationen idag. Bankomatfilosofin. Slöseriet har skapat PK-ismen. Trehundratusen svenska fattigpensionärer får klä skott. Fyrtio procent av migranterna över 40 år som kommer idag bedömes aldrig få några jobb (sic!)
  Statens finanser måste skötas på samma sätt som en normal människas hushållsekonomi. Här har man inte råd med slöseri och överbud. Kan inte politiker förstå det? Många gör nog det men väljer slöseriet för att få slicka maktens köttgrytor. Rätta mig om jag har fel.

  Gillad av 1 person

 13. M Boberg skriver:

  Det bästa jag läst på mycket länge och utlandssvensken kommentarer/analys det recept som kan få landet i ordning och hösten 2015 var förödande även om vansinnet började för över 40 år sedan för att sedan öka i omgångar men bara nu på -10 talet så har alla ”etablerade” politiska partier bjudit över varandra och lämnat över till fanatiker av olika grad och dom etablerade politikerna kommer att få oavsett taktik dumpa lasten på ansvarsfulla människor men frågan är när majoriteten inser konsekvenserna av förd politik och många vet redan men ligger lågt.

  Vem/vilka tar dom obekväma besluten?

  Gillad av 2 people

 14. Björn skriver:

  Allt handlar om vilka ”signaler” respektive land sänder ut! De som ev. inte förstår, kan ju göra ”råttestet”; Bred ut en större Europakarta på golvet, lägg en rejäl bit ost på ”Sverige” och släpp sen ut ett gäng råttor(gärna bruna!) nere vid medelhavskusten…

  Gillad av 1 person

 15. Peter Pan skriver:

  Ursäkta en yngling, men vad är det för höna Patrik pratar om i ingressen?
  Är detta en zoologisk text för uppfödare av äggläggande höns?

  Gilla

 16. Bengt skriver:

  Jag tar mig friheten och nöjet att språkligt rätta en väsentligt mera skolad person än jag själv, nämligen Patrik. Fel: bohuslänning. Rätt: bohusläning, Gäller så länge Bohuslän inte heter Bohusland (jfr Småland – smålänning).

  Trodde jag tills jag för säkerhets skull kollade i SAOL. Till min förvåning ser jag där att bohusläning och -länning kvittar lika. Alltså: har SAOL rätt så har Patrik rätt och jag fel. Att det råder kulturell skillnad mellan bohusläningar och bohuslänningar är knappast troligt. Däremot borde det inte vara kontroversiellt att hävda att människor kollektivt formas av sin omgivning – av sina levnadsbetingelser. När man färdas genom Smålands steniga bygder och tänker sig in i vilket slit som ligger bakom uppodlingen som var en förutsättning för människors överlevnad, och jämför med det bördiga Skåne, inte är det fördomsfullt att påstå att det präglat inbyggarna.

  Nog är det märkligt, men varenda smålänning (över medelåldern) som jag, utan småländskt påbrå känner har utmärkt sig som särskilt idoga i sin yrkesroll. Särskilt samhällsstöd p.g.a. sin härkomst har de inte haft!

  Gillad av 1 person

 17. oppti skriver:

  Att hjälpa andra ligger i våra gener. Förr gjorde vi det i samhället där vi verkade men numera utförs det till stor del av samhället direkt. Därför har vi tolererat höga skatter.
  Viljan att hjälpa går hand i hand med viljan att se samhället utvecklas i en god riktning.
  Det är detta som är lite mer tvivelaktig på senare tid.
  Kanske har viljan att hjälpa stjälpt utvecklingen eftersom vi saknat förmåga att sätta upp gränser.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Även om de med makten att spendera våra skattemedel, bedömde att vi ville att en betydande andel av pengarna skulle ägnas hjälp åt främmande folkslag, kan de ju inte tro att vi godkänner enormt resursslöseri och godtycke. – Det finns 50-100 gånger effektivare sätt om det handlar om att hjälpa flest och bäst och som dessutom har fördelen att inte borra samhällsskutan i sank och driva en betydande andel av befolkningen in i djup depression på grund av förlorat hopp om landets och folkets framtid.

   Gillad av 1 person

 18. Aha skriver:

  När det gäller invandrarnas välfärd tror jag att den allmänna inriktningen, från politiker och tjänstemän, har varit och är att de ska samma standard som de något mindre bemedlade svenskarna – annars skulle invandrarnas fattigdom sticka ut. Det handlar om ett kommunicerande kärl, välfärden smetas ut till alla grupper – välfärden har också blivit synonym med köer. Det handlar alltså mindre om att prioritera mellan svenskar och invandrare.

  I botten ligger Sveriges världsrykte som humanitetens högborg, att ge invandrarna sämre välfärd kan det därför inte bli tal om, prestigeförlusten skulle bli enorm.

  Etablissemangets strävan att upprätthålla sin internationella godhetsimage anser jag vara den enskilt viktigaste orsaken till alla tokigheter inom invandringspolitiken.

  Det började med Palme.

  Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   …och fortsatte med Reinfeldt och nu Löfven! Det måste bli ett slut på hybrisen! Ge Löfven möjlighet att fullfölja sin svetsarutbildning och SD att försöka reda ut begreppen, så kommer vi kanske ner på jorden en aning!

   Gillad av 4 people

 19. Rose-Marie Ahlström skriver:

  Kommer osökt att tänka på en Hasse och Tage-revy under 1970-talet där Hasse som klanhövding undervisar de sina.
  ”Ska de´vara så dj…a svårt att lära sig skillnaden på en neger och en skåning!” där också den absolut bästa tolkningen av Du gamla du fria framfördes med Monica Zetterlund som vokalist.

  Gilla

 20. MV skriver:

  Finansministern erkänner: Slopad reklamskatt present till msm-media för att tysta alternativmedia.

  Detta medgivande av finansministern är minst sagt förbryllande. Det är förbryllande av den enkla anledningen att hon med stor sannolikhet erkänner en brottslig gärning.
  Hon säger tydligt att etablerad dagspress ska gynnas enkom i syfte att utmanövrera fri folklig media och menligt påverka dess möjlighet till fri opinionsbildning och dryftande av de många diversifierade åsikter som ryms inom den demokratiska debatten. Här finns med andra ord tvivelsutan ett uppsåt.
  Bevekelsegrunden till lagförändringsförslaget är inte förenlig med vare sig yttrandefriheten, åsiktsfriheten eller någon av de lagar som kräver absolut opartiskhet hos alla folkliga representanter inom den offentliga förvaltningen.

  Gilla

 21. Egon skriver:

  Mona och Stefan……
  Två pajasar som lyckats ta sig fram till den absoluta makten.
  Bommersvikskolade
  När det kniper så åker de ut.
  Transportgate Stefan?
  Bäst att avgå och minimera totalhaveriet.
  Ambassadörstjänst i Ulan-Bator?
  Efter detta debacle är det din sista chans att sitta vid köttgrytorna.
  Ta det Stefan ,du är värd det!

  Gilla

 22. Henric Ankarcrona skriver:

  Skillnader inom Sverige:
  – i det jämtländska Strömsund lades en fabrik ned och många blev arbetslösa; efter ett år hade mycket få skaffat sig ett arbete
  – i småländska Gislaved stängdes en däckfabrik och ca 1.000 personer blev arbetslösa; inom ett år hade alla arbete.
  Nordisk Familjebok hade kanske rätt

  Gilla

 23. Miller skriver:

  Olikhet eller likhet mellan människor och nationer.På den basala nivån den sk artbestämningsnivån är nog konsensus-definitioner tämligen självklara.Så gott som alla människor har ett huvud,två ben och två armar etc.Alla människor har ett tanke- och känsloliv.Alla människor måste äta och dricka.Alla människor-såvitt de bor på Norra halvklotet- måste ha någon form bostad som skyddar mot köld,regn,snö etc.Men sedan blir det naturligtvis knepigare.Att alla svenska östgötar är tjocka och generösa i bjärt motsats till svenska ”etniska” smålänningar som alla är snåla,tjuvaktiga,skenheliga,frikyrkliga och trådsmala är dock något alla förståss vet.Alltnog.Den svenska politiska,sociala och ekonomiska eliten är också som alla vet helt korrumperad och köpta av Junckers&Co.Den säljer också helt samvetslöst ut vanliga svenskar och hela Sverige till den – ja-likaledes helt korrupta samvetslösa Coudenhove-Kalergi-eliten i Bryssel som profiterar på det nu pågående Europeiska folkmordet.Alla vet detta.

  Gilla

 24. Miller skriver:

  Vidare:Alla nationer har gränser på samma sätt som alla människor-i alla fall de flesta-har ett huvud,två ben och två armar.Gränsen markerar en nations geografiska territorium.De finns dock-anser bedömare-nationer som de facto i allt fler avseenden efter diktat från Brussel är i ökande utsträckning helt gränslösa.Till denna kategori räknas ej Danmark,Norge,Finland och Island men dock just precis Sverige och Tyskland där den ej folkvalda Eurokommissionen anser att folkutbytet och den därmed sammanhängande hybridiseringen och bastardiseringen av den inhemska europeiska befolkningen måste accelereras för att så föda fram Den Nya Tidens Kalergi-människa.”Kalergi-människan”.Neumensch.Den Nya Tidens Människa på samma sätt som ”Sovjetmänniskan” och ”Den Ariska Övermänniskan”.Totalitära ideologier är klåfingriga.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.