Medskam

Anders Leion

Finland fyller hundra år. Det ger anledning till många aktiviteter och reflektioner. För ett par veckor sedan såg jag Väinö Linnas ”Okänd soldat” spelas på svenska mitt i skogen vid Harparskog utanför Hangö. (Har ni inte varit i Hangö har ni missat en underbar liten stad, omgiven av havet och fortfarande präglad av att ha varit en rysk badort för inte så länge sedan).

”Okänd soldat” har blivit ett modernt finskt nationalepos, som redogör för en viktig del av den finska erfarenheten. Den skall nu spelas in på film för tredje gången. På kvällen varje nationaldag har den visats på finsk TV, utom några år då man inte vågade för den store grannen i öster.

Yle (finsk statlig TV) visar också tre serier om Finlands historia och arv. En redogör för arvet från Sverige, en annan om tiden tillsammans med Ryssland och den tredje funderar kring den finska identiteten. I ett avsnitt ställer man frågan ”Om Finland vore en känsla, vilken känsla skulle det vara?” En god kandidat är begreppet Medskam (Myötähäpeä). Medskam betyder att känna skam inför något som någon annan gör. Vid sidan av detta begrepp behandlar man också högmod, feghet, seghet, sisu, blyghet, att göra bort sig, aggressivitet, fylla och att inte vara en nagel i ögat på någon (d.v.s. inte störa någon genom att göra sig till). Redan uppräkningen visar att man beskriver sig själv på ett sätt, som vi svenskar brukar använda när vi skall beskriva den i Finland boende finskspråkige medborgaren – finnen.

Ordet Medskam finns inte i svenskan. Programledaren tror att det har sin betydelse. Det tror jag också. Sannolikt finns inte ordet, därför att vi inte behöver det. Och med tiden har vi fått allt mindre användning för det.

Medskam förutsätter en allmän känsla av och förståelse för vad som sig bör i samspelet människor emellan. Någon sådan känsla finns inte längre i vårt land.

”Vårt land splittras, klyftorna och utanförskapet växer”, säger politikerna. Det är sant.

De tänker på materiella förhållanden, men en utjämning av dessa skulle inte avhjälpa de klyftor och bergsryggar som splittrar upp det mentala landskapet. Stirrande ned i sina skärmar tyr man sig till sina likar, samtidigt som de statliga och de flesta stora privata medierna försöker skapa en låtsad, gemensam verklighetsuppfattning. Någon löpande diskussion tillåts inte i de statliga medierna – några s.k. paneler, befolkade av ängsliga människor, är vad som finns –  t.ex. den i ”God morgon världen!” Jämför denna med ”C dans l´air” i France 5. Den förra är på 15 minuter, den senare på drygt en timme. Den förra går en gång i veckan, den senare sex gånger.

C dans l´air besöks varje gång av fyra sakkunniga (alltid två kvinnor och två män) med både expertkunskaper och utpräglade verbala förmågor. En del är verkliga verbala artister. Det är spännande och roligt att följa deras meningsutbyten. ”God morgon världens” panel hemsöks regelmässigt av ytligt orienterade, ofta verbalt mindre begåvade journalister, som i stor enighet behandlar ofarliga frågor utifrån ett oftast inskränkt, för dem invant perspektiv.

En regelmässig klagan är att alternativmedia förför folket och uppmanar det till hat gentemot etablerade media och deras journalister. Klagan har ett visst berättigande. Men detta förakt – vilket är ett mer träffande begrepp än hat – gentemot etablerade media uppstår just därför att man upptäckt och förstått, att man blivit förrådd och sviken.

Människornas upplevelser och erfarenheter förringas eller rentav förnekas: Nej, inte ser brottsligheten så ut. Nej, inte är invandringen en belastning. Nej, inte styrs tiggeriet av ligor – och så vidare…

När inte en allmänt tillgänglig verklighetsbild tillåts utvecklas och när för gemene man angelägna problem inte dryftas, kan inte en allmän moral utvecklas.

Vurmen för alla olika identiteter och den politik som strävar efter alla dessas, som man säger, olika behov fortsätter dessutom att erodera en gemensam verklighets- och moraluppfattning.

I detta läge finns det ingen anledning känna medskam. Det är alltid de andra som bär sig illa åt. ”Det berör inte mig. Jag är inte en del av deras gemenskap. Jag kan inte känna något ansvar för eller någon delaktighet i deras ord och handlingar. Det är deras sak att de uppträder så illa. Någon medskam känner jag inte”.

Och så beskärmar sig etablissemanget över folket och vill inte se att det är deras egna underlåtenhetssynder, deras egen blindhet inför problemen, som omöjliggjort ett gemensamt rättesnöre att handla utifrån. Visst är det väl en underlåtenhetssynd, när poliser står och ser på en manifestation från människor som illegalt vistas i landet utan att ingripa? Visst är det väl en underlåtenhetssynd, när makten tillåter sig att bli lemlästad av skitungar i förorten och därmed förstör vardagen för alla laglydiga som tvingas att bo där? Och inte har man något att säga till alla de skolungdomar som trakasseras av överåriga klasskamrater…

När makten helt skamlöst utlämnar folket och förnekar dess upplevelser, finns det ingen gemensam verklighetsuppfattning och därmed inte heller någon gemensam moral och följaktligen inte heller någon uppfattning av vad som är skamligt.

Medskam finns i finskan, därför att man i detta samhälle fortfarande har gemensamma normer. I Sverige har vi det inte och behöver inte ordet.

37 reaktioner på ”Medskam

  • Kuckeliku skriver:

   Våra politiker är så fyllda av skam att de inte orkar se verkligheten. Det välkända gamla uttrycket om att bita huvudet av skammen sägs handla om att sluta skämmas, men handlar nog snarare om att acceptera skammen men inte längre låta sig hindras av den. Det borde våra politiker och vårat etablissemang göra. Erkänna att de varit idioter och att det krävs nytänkande, snarare än att låtsas att de har läget under kontroll och att de alltid varit kloka och goda.

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Panelen i God Morgon Världen har oftast en klar slagsida åt vänster…
   Svårt att hitta några andra medverkande?

   Vanligt att SD hatet förenar,
   får man säga så?

   Gilla

  • uppstigersolen skriver:

   Nja inte hela folket väl? Förra valet var de 87 % av folket, nu verkar det ligga runt 78 %. Vid valet nästa år får vi se hur många det är.

   Gilla

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag tror visst att begreppet medskam finns men det saknas förvisso ett ord i svenskan. Jag känner faktiskt något sådant för våra ljugande ministrar och statssekreterare i Transportskandalen. Låt oss därför snarast introducera detta utmärkta ord i det svenska språket som är mycket viktigare än det idiotiska ”hen” som till och med nätslats sig in i SAOL

  Gilla

  • BjörnS skriver:

   Så även jag. Jag skäms över den totala likgiltigheten över landets väl, den invanda otroheten mot landets befolkning och den oblyga förljugenheten mot fakta: Transportstyrelsen, polisens omorganisation, omvändningen hösten 2015… Allt kan sammanfattas i ett ”jag visste inte”, ”var inte mitt ansvar” och ”ordning och reda”.

   Med rätta får Trump kritik men, handen på hjärtat, våra politiker är lika värdelösa och obildade. MSM låtsas att de inte insett detta. Vem vill ge SD och alternativ (hat)media rätt?

   Det är en ynkedom hur media och politiker hanterar, eller rättare sagt undviker att hantera, fakta.

   Gillad av 1 person

 2. V for Vendetta skriver:

  Vi lever i ett land med en propagandamaskin i form av Public Service, både radio och tv. Denna maskin är långt mycket mer driven än de ofta lite löjliga propagandacentraler som finns i andra diktaturer. Nordkoreas Tv rapporterade t e x att deras ledare gått en golfrunda på 19 slag vilket torde vara världsrekord av guds nåde. Vår statligt styrda media är långt mer driven. Genom att dölja sanningar med sanningar och vara mycket noga med vilka de bjuder in till studios eller vilka röster som får höras i etern styr de flödet på ett intrikat sätt. Även här handlar det om att man måste jobba för att få ha kvar privilegiet att vara en del av media, kritiserar man åker man ut, titta bara på fallet Birro vilken offentligt avrättades från sina mediauppdrag på mindre än 24 timmar efter att ha kritiserat Islam. Det enda som hotar detta är just de alternativa medierna och därför skall de förstås bekämpas. För så är det i ägandet av sanningar… det finns de som skall ätas och det finns de som äts.

  Gillad av 1 person

 3. bergersjo skriver:

  Jag skulle snarare säga att med den svenska normfeminismen och hatet mot ”den vite heterosexuelle medelålders cis-mannen” har det blivit VÄLDIGT vanligt med medskam i Sverige. Det är meningen att varje ”vit”, heterosexuell, medelålders cis-man hela tiden ska känna en oerhörd medskam på grund av sin skamliga hudfärg, sexuella läggning, ålder och könstillhörighet.

  Gilla

 4. Elisabeth skriver:

  Det här är kanske lite OT men eftersom Väinö Linna nämndes i den f ö excellenta texten kanske det kan passera.
  Jag vill slå ett slag för Väinö Linna. Han är en lysande författare. Hans bok-kvartett ”Högt bland Sarrijärvis moar”, ” Upp trälar”, ”Okänd soldat” och ”Söner av ett folk” är finsk modern historia i roman-form samt fantastisk, uppslukande läsning. Rekommenderas varmt ! Det publiceras så många struntböcker nuförtiden, usla deckare i övermått, att man gärna kan snegla bakåt efter bra litteratur.

  Gillad av 4 personer

  • bomarkusson skriver:

   Instämmer till fullo. Fantastiska romaner, Svårt att lägga ifrån sig böckerna. Ett verkligt finskt epos. Finland värnar sin historia. Bildningen hos dagens ungdomar är lika med noll. Mn kan inte sin egen historia. Man känner inte till ”myterna” , vare sig de grekiska eller de romerska. Torftigt tycker jag som är natuevetare.

   Gilla

 5. EvaBritt skriver:

  Så sant det du säger och kan inte bli mer tydligt. Personligen känner jag mig hemma bland likar och ses som naturligt för oss människor, man söker sig allt som oftast till det som man känner igen och betydelsen av det ökar i takt med åldrandet, inte generellt men för många. Det innebär att jag inte längre känner mig hemma i min egen hemstad, där bland andra bostadsområden som Vivalla, ryms av migranter/sk flyktingar och inne i stadens kärna samlas de sk ensamkommande ”barnen” och tar över alltmer. Våra kommunalpolitiker och dagstidningens journalister tar parti för den ordningen och jag känner medskam för vad de faktiskt gör. De sviker sina ”urmedborgare” och sin stads kultur. Deras ideologi är starkare än något annat. Det finns nog bara i fantasins värld för hur det här ska kunna återställas. Men så länge jag orkar ska jag göra vad jag kan för att sprida min kunskap, erfarenhet och klokhet.

  Gillad av 2 personer

 6. Magnus Rosensparr skriver:

  Den politiska korrekthetens giftiga draksådd har nu spridits under drygt 50 år, men den har snart nått vägs ände och kommer att möta sitt öde under överskådlig tid. Vad PK-världen inte vet eller förstår är att runt hörnet väntar i sinom tid publiceringen av ett nytt futuristiskt manifest. Inte med samma innehåll som den italienske poeten Filippo Tommaso Marinettis manifest från år 1909, men det nya manifestet kommer att fullständigt utplåna den politiska korrektheten för åtminstone de närmast kommande tusen åren. Sedan får man bara hoppas att det nya manifestet inte också krossar demokratien, vilket det första ju dessvärre gjorde, men sker det ändå kommer alla att veta att det var den politiska korrekthetens skuld och ansvar.

  Gilla

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jag är inte särskilt historiskt bevandrad men har på senare tid fördjupat mig i två epoker, WW2 och Karl den XII.

  Min slutsats av detta är att den historieundervisning som jag för många år sedan tog del av var tämligen polerad.

  Raoul Wallenberg gjorde visserligen en god insats men var han verkligen en av världskrigets främsta hjältar, fullt i klass med alla som dog på dagen D eller med Churchill? Var Gustav Vasa och Karl den XII hjältekungar som osjälviskt offrade sig för landet?

  Jag har nog kommit till slutsatsen att den situation vi har idag i Sverige har stora likheter med Karl den XIIs huvudlösa agerande baserat på personliga maktambitioner, envälde och skoningslöst utnyttjande av befolkningen alltifrån beskattning till krigsoffer. Trösten kan vara att sanningen segrade så småningom, han fick det slut han förtjänade och befolkningen genom ständerna avskaffade enväldet.

  Gilla

 8. Johan skriver:

  Finland har fortfarande en identitet och kontakt med sin historia, ett sammanhållande kitt finns i landet.
  Sverige har tappat det mesta av detta och jag tror inte många svenskar kan svara på frågan ”vad är Sverige”. En suverän stat? En geografisk region av EU bestående av parallellsamhällen? En från uppifrån påtvingad värdegrund som vissa förväntas inordna sig i och andra slipper eftersom de är offer?
  Vår ledning bedriver ett självskadebeteende och vill att vi ska spela med. What’s in it for us?

  Gillad av 1 person

 9. Hurri skriver:

  Jag vet inte om jag läser dig fel, Anders, men visst finns väl medskam i Sverige – om inte som begrepp så åtminstone som företeelse? Hela mitt liv har jag fått mig förklarat att jag ska medskämmas för förintelsen, slaveriet, fattigdomen, koloniseringen, ozonhålet et cetera. Allt detta har jag enligt överheten medskuld i, ergo ska jag medskämmas för det.

  Gillad av 2 personer

 10. Frågvis skriver:

  Väl skrivet Anders och ytterst tänkvärt. Troligen förstår inte folk i allmänhet vad medskam betyder. De kanske förstår bättre om man gör om till ett verb, ”att medskämmas”.
  Medlidande och medberoende är med-substantiv som de förstår och kan associera till.
  Varför köpte man inte en liten sommarstuga på Hangö eller på Ekenäs när priserna var anständiga (svensktalande, finska är ju ett mycket komplext språk), då hade man ju haft möjlighet att söka ”asyl” i Finland när kaoset bryter löst i Sverige. Finland kommer aldrig att tolerera en påverkan av islam på sin folksjäl. Leve Suomi.

  Gilla

 11. Annette Mogren skriver:

  Men Anders, en av Gomorron världens experter är ju Kakan H och i SVT har vi migrationsexperter som Regina Lund, Wiehe och Bob Hansson – där ligger allt fransoserna i lä…

  Gilla

 12. Eva Danielsson skriver:

  Jag ser svenska folket framför mig som en fluffig konturlös gräddtårta där en tredjedel känner medskam och förtvivlan, en annan tredjedel ägnar sig åt vardagslivet och har ingen aning och den sista tredjedelen är indoktrinerade intill blindhet och njuter av tillhörigheten till de godas rike.
  Uppe på toppen, som dekoration, dominerar de som har gått i House of Cardskolans manipulationsundervisning tillsammans med dem som har utbildats i medspelandets konst inom de politiska ungdomsförbunden.
  Arma Sverige.
  Hela Sverige skulle verkligen behöva baka en bättre tårta.

  Gilla

 13. Flarran skriver:

  Nej Sverige splittras upp. Folk får allt mindre gemensamt. Sammanhållningen sviktar. Försök komma med goda råd om barnuppfostran till dina barn så ska du se. Den som inte har läst de senaste rönen om barnpsykologi ska bara vara tyst. Ett tecken i tiden. Sverige som en spjutspets mot framtiden. Modernt och progressivt ska det vara. Barnen mår inte bra, det syns. Och vi äldre är bara beklagansvärda.

  Nysvenskar lever för sig och de etniska svenskarna för sig. Samtalen tystnar så sakta i landet. Avvikande röster får inte komma fram. Medierna låtsas som ingenting och som om det fortfarande var 1985. Det kan stå något om Sven-Ingvars på en löpsedel för att ge sken av just 1985. Problem i dagens Sverige verkar vara tabu att ta upp. SVD:s nätupplaga innehåller numera nästan bara nyheter från USA och utlandet. Vad kallas det på tyska: Verfremdung? Kanske är det det man känner.

  Gilla

 14. Aha skriver:

  Återigen en bland många angelägna artiklar om belyser problemen med mångkultur.
  Ca 2010 – 2011 uttryckte Cameron, Merkel och Sarkozy vid olika tillfällen att mångkulturen fungerar inte. Det verkar ha bleknat bort lite grann. Vänsterliberalerna sitter åter i förarsätet när det gäller invandringsdebatten, men de är trängda.

  Det är synnerligen märkligt att västvärlden går all in på mångkultur trots att mångkultur ingenstans är en framgångsfaktor, tvärtom det leder ju till stor oro och split.

  De överväldigande många artiklarna här på Det goda samhället ger syn för sägen.

  Gilla

 15. Östanskog skriver:

  Anders kallar Hangö för en rysk badort. Alldeles korrekt men gör det inte i Finland trots att den ryska perioden på 1800-talet var en blomstrande epok inom ekonomin, industrin, konsten, hela kulturen. (Ja, det gick som det gick till slutet.) Det mesta som svenskar beundrar har sina rötter i autonomin under tsaren. Detta gäller inte minst trögheten i byrokratin.

  Ta gärna båten till åländska Eckerö och se en bit av ryska Helsingfors i den karga skärgården. Nu pratar jag förstås om f. d. Posthuset. Skåningar får en kär igenkännande, eftersom fartyget är en gammal Bornholmsfärja.

  Gilla

 16. Hovs--hällar skriver:

  Medskam, som alltså är en okänd term i rikssvenskan, har verkligen i praktiken funnits även här även om den inte varit känd under det namnet. Men den är nog på väg ut numera.

  Jag skulle helt enkelt uttrycka det såhär:

  Samhällskontraktet är uppsagt

  En demokratiskt vald överhet, som getts förtroendet att på bästa sätt bevaka svenska medborgares intressen, besvarar detta förtroende genom att grovt svika våra gemensamma intressen!

  Om denna överhet varit en byggfirma som grovt misskött ett uppdrag jag anförtrott dem, och åstadkommit ett fuskbygge, skulle jag kunna stämma dem inför domstol och kräva skadestånd.

  Men den här situationen, som är av en helt annan och värre storleksordning, har jag ingen makt att åtgärda förutom via röstsedeln. Jag ser däremot mitt samhällskontrakt som uppsagt, alltså jag känner ingen medskam inför det vanvett som numera grasserar i mitt hemland.

  Exempelvis att vuxna män påstås vara ”barn” och behandlas som vore de barn. Sätts i skolan tillsammans med riktiga svenska barn, och sex-trakasserar de verkliga barnen. Dessa grova trakasserier får man inte tala öppet om, för då stämplas man som ”främlingsfientlig”!

  Det ”nya, spännande Sverige”. Inte mitt land längre.

  Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Precis vad jag känner, inte alldeles lätt att ge en balanserad bild till sina barn när de annars alltid indoktrineras. Tydligen är minecraft-grundaren en del av skeptikerna så kanske man har en chans ändå.

   Gilla

 17. MartinA skriver:

  Fast har inte mycket av moralen utvecklats underifrån? Till exempel läste jag för några år sedan i Nya Tider en artikel om ett fiskeläge på västkusten på artonhundratalet. Och de regler som styrde medlemskapet. De kan samanfattas som benhårda, samt strävande efter att ge viss hjälp till de medlemmar som verkligen behövde det. Och avspeglar troligtvis en moral. Som växt fram på grund av fysiska förhållanden.

  Verkligheten i fiskeläget var ju att det alltid fanns en verklig risk att familjens man skulle dö när han var till sjöss. Och kvinnan blev lämnad ensam utan vuxna barn. FIskelägets andra medlemmar var då tvungna att hjälpa till att försörja mamman och barnen tills den äldste sonen kunde börja fiska. Reglerna gav bara med knapp nöd tillräckligt för överlevnad till den som inte kunde försörja sig själv. Om ens det. Vilket gör att det var viktigt för varje medlem att hålla sig väl med de andra, så att solidaritet i hjärtat kunde uppväga den knappa lagstadgade om olyckan var framme.

  I artikeln tycks moral vara någontin som överklassen skall producera för nisse i hökarängen. Jag är inte säker på att det alltid/ofta/alls fungerat så. Och jag tycker definitivt inte att det är önskvärt. Överklassen kommer alltid bara att se efter sina egna intressen och utforma moralsystem som gynnar dem själva. Det är väl snarast det vi ser just nu? Etablissemanget har utformat regler som gynnar dem själva och som skadar svenskarna. Att då vilja att etablissemanget skall vara litet snällare och litet nådigare är helt feltänkt. Det enda raka är att konstatera att de är fiender.

  Gillad av 3 personer

 18. Moab skriver:

  Jo motskam är väl vanligare idag. Jag tänker osökt på en artikel av Özz Nujen (som jag naturligtivs inte läste) som hade som rubrik när man senast ringde sin mamma. Jag tror att de som styr nu, och hur absurt den än är så tillhör Özz den skaran, har väldigt lätt för att försöka projicera skam. De är hycklare som sin centrala egenskap och ser som sin uppgift att projicera sin egen skam på andra, motskam. De är totalitära och kollektiva till sinnelaget, inte fria och individuella. Alla skall vara som de är, eller rättare, som de låtsas att de är.

  Frihet och individualism är ord som saknas i etablissemanget idag, från Teodorescus ledarsida till Socialdemokraternas kansli, allt de står för kräver kollektivism. Jag skall inte ges valet att inte känna motskam för migranter, tiggare eller klimatet.

  Gillad av 2 personer

 19. Kenneth Lundgren skriver:

  De som makten haver sjunger antingen om mångkulturens lov eller om integrationens välsignelse. Men tänk om det förhåller sig på det enkla sättet att allt fler människor inte vill ha vare sig mångkultur eller integration. Man kanske vill leva i sin värld men naturligtvis se och lyssna på andras åsikter.

  Vad händer när alltfler tar avstånd?

  Gilla

 20. Tack/Karin skriver:

  Texten står innehållsmässigt på stadiga ben och behöver egentligen inte kommenteras.
  En njutning att läsa i sin klarhet, språkliga sirlighet och elegans. Tacka för det.

  Gilla

 21. Valter skriver:

  Medskam innebär för mig att man skäms å nån annans vägnar, som inte förstår att skämmas. Det kan vara en vän eller närstående som gör bort sig, men inte förstår det.
  I dagens Sverige handlar det om politiker som företräder landet, som man får skämmas för, för deras förstånd räcker inte till, att göra det själva.Blir då till ett kollektiv skam, av dom som inser det.När ynkligheten framträder hos ledande personer som tror sig visa en annan sida.

  Gilla

 22. Hawwa skriver:

  Äntligen!
  Så välkommet med ett ord, som jag finner en räcka bra tillämpningar för.
  Jag är väl bekant med fenomenet, jag kan bli bottenlöst besvärad när en person i t ex en film gör något pinsamt, det kan gälla så ”enkla” saker som att en person ljuger för någon som vet att personen ljuger – urjobbigt, tycker jag!

  Tanken slår mig att det kanske ändå är just detta fenomen som är i görningen när vår tillrättaläggande gammelmedia söker leda oss pappskallar till medborgare i den ”rätta riktningen”. Gammelmedia (el stora delar av den) verkar ha ett hopplöst dåligt förtroende för sina läsare, vi behöver lyftas ur vår pinsamt begränsade horisont, och besparas vissa sanningar eftersom vi inte är betrodda med att hantera dem, risken att vi skulle få allt om bakfoten är alltför överhängande. Kanske är det för att slippa medskammen för de befängda idéer som skulle kunna tänkas genereras hos menigheten om ocensurerade sanningar presenterades hipp som happ.

  Gilla

 23. Hawwa skriver:

  Ja, Valter (ovan). Det verkar oxå som att personer som har en rimlig anledning att känna skam har utvecklat en alldeles speciell förmåga att helt kortsluta den, och projicera eller avlasta den på något lämpligt objekt när behov finns (dvs raka motsatsen till medskam).

  Kanske erbjuds sådana teflon-kurser, för att avlasta sig skam och vilka objekt som är lämpliga för ändamålet, för politiker och media-personer?

  Gilla

 24. annagustin2@gmail.com skriver:

  Lars Gyllensten sa en gång till mig att media använder ett felaktigt begrepp: ”Civil olydnad” så fort människor protetserar mot något. Som om människorna vore några småbarn som ska tas i upptuktelse.

  Itsället, sa han, har medborgarna en skyldighet att använda sig av CIVILT MOTSTÅND när medborgarnas företrädare har spårat ur och gör något som måste stoppas.

  Fritt memorerat, men det är alltså det som behövs nu CIVILT MOTSTÅND….frågan är hur det ska gå till?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.