De troende dödar och dödas för Guds sak

Mohamed Omar

Det är inte sällan frustrerade att läsa hur mainstreammedierna skriver om islam. Jag ska titta närmare på en artikel i Göteborgs-Posten, som visar hur mainstreammedierna, medvetet eller omedvetet, vilseleder sina läsare. I detta fall genom att låta felaktiga påståenden passera okommenterade.

I artikeln ”Ett muller av gråt, tallrikar och glas som krossades”, skriven av Cecilia Vaccari och publicerad i Göteborgs-Posten den 18 augusti i år intervjuas två göteborgare befann sig i Barcelona när jihadattacken ägde rum. En av de intervjuade har invandrarbakgrund och bekänner sig till islam. Han heter Reza Wesali. Det som stör Reza mest är inte den blodiga jihadattacken i sig, utan att jihadisterna har ”smutskastat” hans religion:

”Jag har inte riktigt fattat det än, tror jag. Jag fattade det mer och mer när jag såg dödssiffran stiga på nyheterna. Fast jag blir framför allt så chockad! Hur kan man använda religion för att skapa kaos? Dessa gärningsmän smutskastar hela vår religion. Det är det som stör mig mest.”

Han är chockad eftersom jihadisterna använt religion för att ”skapa kaos”. Jag undrar hur detta kan göra honom chockad. Det är ju knappast första gången i historien som jihadister, vilka bekänner sig till islam, sprider död och förstörelse omkring sig. Profeten Muhammed själv, islams grundare, ledde arméer ut i krig för att erövra städer och ta byte och slavar.

Det är ju inte så att jihadisterna ”använder religionen”, utan snarare så att religionen, en sträng tolkning av religionen, får människor att bli jihadister.

Reza påstår att jihadisterna ”smutskastar” hans religion. Menar han att profeten Muhammed, som Koranen beskriver som alla muslimers föredöme, smutskastade sin egen religion när han gick ut i krig och ställde till med blodbad? Låter det rimligt?

Reza påstår vidare att jihadisterna inte skulle vara religiösa:

”Jag blir så irriterad, folk som läser tidningen fattar inte att det inte är religiösa människor som gör så här. I Koranen står det man ska inte skada nån, ändå gör de det. Det är propaganda och hjärntvätt som får folk att agera på det här sättet.”

Hur vet han att jihadisterna inte är religiösa? Kan han se in i deras hjärtan? De uppger själva att de tror på den ende guden och profeten Muhammed. De är till och med beredda att döda, och dödas, för sin tro. Sådana beskrivs i Koranen som troende:

”Gud har [slutit ett avtal] med de troende, enligt vilket Han i utbyte för deras liv och egendom lovar dem paradiset; de kämpar för Guds sak och dödar eller dödas.” (kapitel 9, vers 111)

Så står det i den ”snälla” Koranöversättningen av konvertiten Knut Bernström (1998). Han skriver ”dödar eller dödas”, men i den äldre översättningen av arabisten K. V. Zetterstéen (1917) står det så här:

”Gud har köpt liv och ägodelar av de rättrogna på det villkor, att paradiset skall tillfalla dem – och de skola strida för Guds sak och döda och dödas…”

Zetterstéen skriver ”döda och dödas”. Det är mer korrekt för i det arabiska originalet används ordet ”wa” som betyder och: ”fa yaqtuloona wa yuqtaloona”.

Koranen beskriver alltså de troende, de religiösa om man så vill, som de som dödar och dödas för Guds sak. Ändå blir Reza chockad? Ändå ifrågasätter han om jihadisterna är religiösa? Tänk efter: skulle de verkligen vara beredda att döda och dödas för något de egentligen inte tror på?

Låt oss säga att Reza har rätt, låt oss säga att det verkligen är en synd att döda i islam. Finns det verkligen inte religiösa muslimer som begår synder? Man måste skilja på tro och handling, på ideal och verklighet. En religiös muslim kan i en stund av svaghet fall för en frestelse. Den islamiska litteraturen är full av berättelser om muslimer som begår synder. Att vara religiös är inte samma sak som att vara syndfri.

Men nu anser inte jihadister att de begår en synd, de menar att de gör en god gärning. Tvärtom mot vad Reza hävdar så står det inte i Koranen att man inte ska skada någon. Det står i stället att Gud har befallt de troende att strida för Guds sak, att döda och dödas i det heliga kriget:

”Striden mot dem, som ej tro på Gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion, dem, som fått skriften, nämligen, tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig!” (Zetterstéen 9:29)

Det finns en vers som islamapologeter brukar lyfta fram som bevis på att Koranen förbjuder dödande. Det är vers 5:32 som säger att om man dödar en oskyldig människa så är det som att man har dödat hela mänskligheten. För det första: Koranen säger att detta bud riktades till Israels folk, det vill säga judarna, inte till muslimerna. Så här lyder versen i sin helhet i Zetterstéens översättning:

”Fördenskull hava vi föreskrivit Israels barn, att det, om någon dödar ett liv, utan att det föreligger någon blodskuld eller ofärd på jorden, skall vara, som om han hade dödat människor i allmänhet, och om någon frälser ett liv, skall det vara, som om han hade frälst människors liv i allmänhet.” (Zetterstéen)

Därpå följer budet som är riktat till Muhammeds trogna:

”Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ut landet. Detta varder deras skam i detta livet, och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff.”

Så även om detta bud mot att döda oskyldiga skulle vara riktat till muslimerna så är det fullt förenligt med jihadisternas handlingar! Det som fördöms är att ta ett liv, ”utan att det föreligger någon blodskuld eller ofärd på jorden”. Jihadisterna anser att väst är skyldigt till ”ofärd på jorden”, genom att, som man ser det, bekämpa jihadismen och främja sekularism och demokrati. Det framgår tydligt av den andra versen, som islamapologeterna tenderar att utelämna, att man inte bara får, utan ska, döda dem som ”bekämpa Gud och hans apostel”.

Reportern på Göteborgs-Posten tycks dela Rezas oro för att bilden av islam ska solkas och undrar vad man ska göra för att ”motverka islamofobin i spåren av jihadismen”. Reza menar att medierna har ett ansvar att vara ”tydliga” i att göra skillnad mellan jihadism och islam:

”Media har ett ansvar att vara tydliga med att det inte har med oss att göra. Jihadismen är som en sekt där man manipulerar svaga människor som inte har något sammanhang. Det är skadade människor som gör det här. Det har inget med religion att göra, utan det handlar om hat.”

Jag håller med om att medierna är otydliga, denna artikel är ett exempel på det. Reza tillåts att oemotsagd göra felaktiga påståenden om förhållandet mellan islam och jihadism.

Reza hävdar att jihadismen inte har något med religion, det vill säga islam, att göra. Den ska i stället vara driven av hat. Han framställer det som att religion och hat är två olika saker – antingen så drivs man av religion eller av hat. Han förbigår det religiösa hatet, det hat som religionen inspirerar till och ser som gott.

Profeten Muhammed har sagt att den troende ska älska och hata för Guds skull. Här kan du läsa yttrandet på både arabiska och engelska. Man ska hata Guds fiender.

Skärmbild (28)

Gud själv älskar inte de otrogna (Se Koranen 3:31-32, 30:43-45). Och de troende ska vara mjuka sinsemellan och hårda mot de otrogna:

”Muhammed är Guds apostel, och de, som följa honom, äro fruktansvärda mot de otrogna, men barmhärtiga mot varandra…” (Zetterstéen 48:29).

”I, som tron, striden mot dem bland de otrogna, som bo i närheten, och må de finna stränghet hos eder!” (Zetterstéen 9:124).

Detta är bara ett exempel på hur felaktigheter om islam och dess förhållande till jihadismen sprids till allmänheten genom mainstreammedierna. Det skulle krävas en hel stab av heltidsanställda skribenter för att hålla medierna under uppsikt och bemöta alla felaktigheter. Var och en av oss kan dock göra något med de resurser vi har.

Klicka här och gilla min sida på Facebook!

 

28 reaktioner på ”De troende dödar och dödas för Guds sak

 1. Eva Danielsson skriver:

  Tack. Mohamed, för att du ställer dina resurser till förfogande bl a här på DGS. Med dina ovärderliga kunskaper och erfarenheter bekräftar du gång på gång, att min avsky och rädsla för islam inte är missuppfattningar och paranoia.

  Det är just att jihadister verkligen är övertygat troende som är så skrämmande. Att de är fullständigt övertygade om riktigheten i koranen och Muhammeds budskap. Som om det vore motsvarande vetenskapligt bevisade fakta att icke-muslimer bör dödas om de inte konverterar till islam eller betalar böter och att kvinnor är värda en halv man och att jordelivet bara är en transportsträcka till nästa liv, som kan bli i paradiset om man mördar för sin tro, i Allahs namn.

  Du kan aldrig argumentera med en fanatiker, en som övertygat tror på något och har sållat bort varje frö av tvivel. Du kan inte argumentera med denna Reza som behöver få vara övertygad om att hans religion är god (om han inte bara kör med lögner inför en reporter). Du kan inte argumentera med någon som blixtsnabbt och invant formulerar om allt och alla begrepp så som t ex Jenny Strömstedt gör i gårdagens krönika i Expressen. Där hon bl a avfärdar dem som kritiserar islams värderingar med att de nog har problem i de egna leden. Jag tror att hon är äkta överygad om att ingenting av samhällsproblemen har med invandringsvolymer att göra, att brottsligheten skulle se så här ut ändå p g a socioekonomiska faktorer och att islam är förtalat av ”islamofober”.

  Äkta övertygelse för att det är viktigt att få behålla sin ”tro”, som inte alltid handlar om tro på en gud utan en tro lika med en uppfattning om sig själv och världen. Om man är hårt indoktrinerad av vilken världsbild som helst, så smärtar det att skärskåda den med ifrågasättande blickar. Man riskerar att få lov att ändra även sin självbild lite grand. Det är jobbigt att kännas vid sina kritiska avståndstagande sidor liksom motsvarande omvänt att bli varse att ens avståndstagande inte kan rättfärdigas, vilket skulle kunna gälla mig och många som skriver på DGS. Jag måste hela tiden ”göra omstart” i mina åsikter utifrån t ex artiklar i vanliga media och det är tröttande, men jag är en velig människa utan så stor fallenhet för att tro.

  Så mycket lättare det verkar vara annars att ge efter för behovet av tillhörighet med gelikar och sluta tänka själv. Och därmed blunda för både tokigheter och farligheter som faktiskt finns om man orkar titta, för att få stanna i sin övertygelse om att man själv är god och tillhör de goda och att människor som ifrågasätter t ex invandringspolitik helt enkelt bara är främlingsfientliga och avundsjuka på vad invandrare får.
  Alternativt om man söker tillhörighet i motsatta sorts gemenskaper, att få stanna i sin ilska och längtan efter ”power”‘ som förenar och, som jag gissar, ger stark samhörighet i alla sorts aktivistgrupper, både vänsterextrema och högerextrema.

  Ack, detta allmänmänskliga dilemma, balansen mellan att tänka självständigt och att få kontakt med andra/få tillhörighet. Jag tror tyvärr att det är sällsynt med personlig integritet när det stormar i debatten. Ingen orkar vara ensam ute i kylan,

  Lite äkta gnagande tvivel på att ens tro är lika med sanningen och därmed det enda sättet att se på tillvaron, skulle vara hälsosamt för både jihadisten och den vanliga muslimen och för den vanliga människan.
  Om vi inte har andra resurser att bidra med, så kan vi ändå försöka så lite tvivel vid alla tillfällen som ges.

  Gillad av 8 people

  • Sverige i mitt hjärta skriver:

   Bra skrivet, Eva D., jag instämmer helt och fullt med dig!
   Jag försöker själv så mycket jag kan, att så frön av tvivel hos förespråkare av massinvandringspolitiken som man ofta stöter på i olika forum på t.ex. Facebook och liknande. Är man bara lugn och saklig, och uttrycker sig väl, så märker jag att man kan nå fram och få folk att tänka till lite mer. Hänvisar också ofta till Mohamed Omars sakkunniga och informativa artiklar.
   Man får försöka bidra på de sätt man kan för att få åtminstone någon ”skygglappsförsedd” svensk att se sin världsbild på ett nytt sätt!

   Gilla

  • Lars Öhman skriver:

   Mycket bra skrivet. Ensidig fokusering på att ” ha rätt” fördummar både debatten och den enskilda individen.
   Betydligt mer genuin dialog behövs på alla nivåer, men tyvärr tjänar ju många gott på konfrontation till varje pris.
   Dessutom försvåras ju dialogen av att vissa åsikter inte betraktas som rumsrena, hur ska vi kunna mötas, samtala och komma vidare under de förutsättningarna?

   Gilla

  • GT skriver:

   Tror att det hela bottnar i tvenne saker vad beträffar Reza´s syn på saken. Reza är från Iran och är med all säkerhet shiamuslim. Alla borde vara medvetna om att alla sunnimuslimska extremister anser att shiaislam är kättersk och ett lika stort mål för deras våldsverkan som västerlänningar. Sålunda måste Reza fördöma sina potentiella banemän som kätterska och ogudaktiga då deras tolkning av islam ej står i överensstämmelse med hans egen utan på en avgörande punkt står i direkt motsats till denna. Detta är den teologiska bakgrunden för Reza´s omedvetna resonemang. Den andra grunden beror säkerligen på att Reza är ganska västerniserad och har ett ganska distanserat, och kanske i flera avseenden sekulariserat, förhållningssätt till sin religion. Således blir islam mer en önskan om hur han vill att religionen skall passa hans privata världsbild. Denna senare syn tror jag flera kulturellt religiösa muslimer ofta har för sig själva utan att skänka någon större tanke på hur islam rent teologiskt är uppbyggd.

   Gilla

 2. Julius skriver:

  Jag undrar om det går att vara muslim men inte samtidigt vara islamist?

  Om det är som du säger att allt som står i Koranen är Guds ord, varje stavelse, och han är felfri, och Koranen ska följas – så borde alla troende kallas för islamister. Om man inte är bokstavstroende så är man inte en riktig muslim och kan likställas med en människa som tror på ”något”.

  Det är väl inte tillåtet att plocka de russin man själv tycker om och bara följa dem. Det vore väl att säga att Gud har fel, och jag vet bättre. Det finns med andra ord inga moderata muslimer i världen, och även om några kanske kallar sig det så är de egentligen inga muslimer alls.

  Eller?

  Gilla

  • Lev Barkland skriver:

   Man kan ju helt klart vara mer eller mindre muslim. Beteckningen kulturell muslim är ju rätt bra för att beskriva någon som firar muslimska högtider och ingår i en muslimsk gemenskap på ett okunnigt eller helt ‘oreflekterat’ sätt. Och dit hör kanske merparten. Man kommer aldrig bli överens med muslimer eller islamapologister i den frågan du ställer @julius, förstås, däri ligger hela den kulturella muslimens självbedrägeri, som intervjuobjektet i artikeln också illustrerar. En ganska bra ingång i diskussioner om detta tror jag är att föra upp frågan på kollektiv nivå. Dvs kan det finnas en stor population muslimer som inte producerar islamister? Och kan det finnas en stor population islamister som inte i sin tur producerar jihadister? Det torde vara svårare att avfärda.

   Gillad av 2 people

   • Julius skriver:

    Tack för svar.

    Du skriver att man kan vara ”mer eller mindre” muslim. Jag vänder mig mot detta och undrar om man verkligen kan vara det? Antingen är man väl muslim eller så är man det inte?

    Jag tänker såhär: orden som står i Koranen kommer direkt ifrån Gud. Alla ord är hans och eftersom Gud är felfri så är också orden felfria. Koranen är med andra ord perfekt.

    Om man väljer att vara ”mindre muslim” så säger man att Gud har fel och att man därför kan göra avsteg från vissa delar i boken. Kan en människa verkligen vara mer perfekt än en Gud? Jag tvivlar. Därför är man ingen muslim alls om man valt att vara ”mindre muslim”.

    Är man däremot ”mer muslim” så köper man att varje ord är perfekt och ska följas, man är alltså en bokstavstroende vilket i sin tur borde kunna benämnas som islamist. Alla muslimer som tror är med andra ord islamister.

    Islamist och muslim borde alltså vara ett och samma.

    Eller finns det någon passage i Koranen som lämnar en lucka för människan att tolka själv, en frihet att inte följa alla delar? Om det finns så blir jag glad för den upplysningen.

    Gilla

   • Moab skriver:

    Kan man bära slöja på ett oreflekterat sätt? Jag tror att många gör det felet att de tror att islam och andra totalitära läror kan följas på samma sätt som kristendomen, oreflekterat och individuellt. Jag tror inte det finns oreflekterande muslimer, lika lite som jag tror att det fanns oreflekterande kommunister under sovjeteran. Alla var nog medvetna om det totalitära oket, vare sig man gillade det eller inte.

    Gillad av 2 people

   • Lev Barkland skriver:

    Ifrån den muslimska lärans perspektiv kan man kanske inte vara ‘lite’ muslim. Islam är ju typexemplet på en religion med totalitära drag. Dock, för alla oss som beraktar religionen utifrån tycker åtminstone jag det är självklart att man kan vara mere eller mindre religiös. Mer eller mindre övertygad, mer eller mindre teologiskt lärd, etc. I det avseendet menar jag att vi kan betrakta medlemmar i den muslimska gruppen som ‘mer eller mindre’ muslimer. Jag tror själv att den grupp som jag (och andra, det är inte mitt uttryck) beskriver som de ‘kulturella muslimerna’ är väldigt stor tex i Sverige. Sedan har de säkert, som alla religiösa personer, en massa inre konflikter, och konflikter med i sina religiösa församlingar osv, av det slag som du @juilus beskriver.

    De kulturella muslimerna kan förefalla väldigt ‘kompatibla’ med västerländsk demokrati ifall du betraktar dem en och en. Typ ‘min kompis Muhammed på jobbet, han äter ribs och tar en öl och vill inte ha nåt scharia ju’. Därför är det lätt för många att avfärda faran med islamisering. Men det finns många krypande faror. Dels, det faktum att det kommer alltid inom en religiös grupp finnas de som vill söka sig tillbaka till rötterna, till urkunderna, och i Islams fall så innebär detta sharia och jihad. Ett annan krypande fara är att muslimen, må så vara hängiven eller bara ‘kulturell’ klarar sig _både_ i en västerländsk demokrati under en islamisk regim. Till skillnad från oss icke muslimer. Därför är det naivt att tro att de moderata muslimerna kommer att stå på barrikaderna för västerländska värderingar och bromsa en utveckling som går i riktning mot scharia, den dag islam blir dominerande religion och insatserna höjs. Det är detta som är själva ‘stealth’-egenskapen hos islamiseringen. Kalifatet kryper närmare och det går under vår radar.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Stora delar av Koranen och de andra skrifterna handlar om de otrogna. Denna del av islam är inte en religion, utan ett politiskt manifest. Du går fel när du gör antaganden om islam baserade på din intuition om kristendomen, som saknar geopolitiska inslag.

    Gillad av 1 person

   • Olle Reimers skriver:

    Problemet med att vara mer eller mindre troende finns inte inom de andra religionerna eftersom det – mosats till islam – inte finns några remedier mot ljumhet.Den som inte tror på koranens ord är inte muslim; punkt.

    På så sätt har du givetvis rätt att de allra flesta muslimer inte går omkring med mordiska tankar. De är födda in i systemet och har aldrig haft någon anledning att reflektera närmare över saken. Intressant är dock att notera att det endast i muslimska länder existerar 97-98 % muslimer (SaudiArabien, Pakistan, Afghanistan m.fl.) vilket visar graden av intolerans mot annan tro (och graden av repression; bör man tillägga).

    Alla som har haft en stark barnatro vet hur svårt det är att bli av med den. De som likt PO Enqvist växte upp i frireligiös miljö har vittnat om hur svårt det var att frigöra sig: av känslomässiga, inte intellektuella, skäl. Så är det givetvis med de av Sveriges muslimer som kanske sökt sig till Sverige för att få ett friare liv. Men så är det ju inte med alla; det vet vi. Gävlemoskén och andra är tydliga exempel på detta.

    Problemet för oss som inte är muslimer är att veta vem som är den ena eller den andra. Troligen är väl en majoritet vanliga hyggliga medborgare men många tvingas säkert att spela med av rädsla för såväl värdsliga som himmelska straff. Det problemet har vi inte med kristendomen eftersom det där inte finns någon uppmaning att slå ihjäl de icke troende.

    Religion, oavsett vilken, som inpräntats från barndomen, har en mycket stark makt över människor. Det måste vi betänka. Är läran beskaffad som islam finns alla skäl till försiktighet.

    Gilla

  • olle holmqvist skriver:

   Den som vill förstå första halvan av 1900-talet bör läsa ”Mein Kampf”, den som vill förstå hela århundradet ini vår tid bör läsa Koranen. Koranen är en stridsskrift författad för ett folk och en armé i krig. Sida upp och sida ned handlar det om att förgöra sina fiender som därefter hamnar i helvetet för evig tid och får dricka skållhett vatten.

   Frågan bör ställas: Kan någon troende uppfatta sin lära, efter inlärning från imamer, så att de troende är i krig med VästVärlden ? Och mot sina egna svikare ? Finns händelser som tyder på att många – men långt ifrån inte alla muslimer – ser sig som i krig, med det moraliskt förfallna Väst ?

   Jag hörde en klok gammal invandrare från Iran på mycket bruten svenska, men ändå kristallklart förklara att när religion växer ihop med staten, då går det illa. Jag har haft jobbarkompisar som var troende muslimer, men levat västerländskt, eftersom det var där dom befann sig. Fint det ! Jag föreställer mig att de tänker som så, att alla bestialiteter från Profeten, gällde då, i krigssituation, inte här och nu.

   Inom religionerna finns begreppet ”uppenbarelse”. Det är genom sådana som Gud talar till profeten. Uppenbarelsernas psykologi är tämligen väl avhandlad. Hallucinationer. Svält och högt uppe på syrefattig höjd hjälper. Själv hallucinerar jag nästan en gång per dygn. Precis innan jag ska somna.
   Jag träffar ofta mina döda föräldrar i mitt barndomshem. – Men, jag tror inte dessa klardrömmar (googla på det !) är sanna, även om vackra och innerliga.

   Ett centralt problem är att ”vi” i den västerländska ”heliga” toleransens namn på något vis accepterar att – för dem som väljer att tycka så, för dem är uppenbarelser = sanning.
   Vår PK-drogade ärke-biskop är inte känd för korta, raka och entydiga svar. Jag vet inte om hon fått frågan om i vad mån ”uppenbarelser” i princip och i sak, kan vara ”Sanning”. Kan ana det sliriga, till inte förpliktande svaret. Ungefär som att fråga FI om de könsseparerade muslimska gudstjänsterna (kvinnor längst bak) är rätt och riktigt.

   Europas hopp står till tredje generationen invandrare. De unga tjejer som ser och jämför.
   Som ser att kvinnan i Väster lever bättre än kvinnan i Österlandet. Som vill välja själva.
   Som liksom latinas i USA & Kanada, al norte del Rio Grande, tycker att de kommer till ett bättre land, i betydelsen mindre dåligt än det som de med risk för liv och egendom lämnade.

   Man ska inte dra alla invandrare över en kam. Här har PK rätt, fast dom begriper inte på vilket sätt. Alla – vill inte – bli multi-kulturellt segrergerade. Slöjan på när hemmakvarteren närmar sig! Många vill bli svennar – som ”vi”. Bra bostad, försörjning av egen kraft, bra skola. Trygghet på gator och torg. Polis som finns och gör sitt jobb. Akutmottagningar utan klanstrider. Till föräldrabygden på semester eller 3B: bröllop, begravning eller barnadop.

   ”Vem egentligen skulle vilja vara en vanlig Svenne?” så lyder PK:s för PK oformulerade
   och obegripliga fråga. Till > De unga muslimska tjejer som har modet att klä sig västerländskt –
   Tack ! det är ni som är hoppet !
   http://ngm.nationalgeographic.com/2008/02/mexicos-southern-border/cynthia-gorney-text

   Gillad av 2 people

  • Ulrika skriver:

   Julius

   ”Jag undrar om det går att vara muslim men inte samtidigt vara islamist? ”

   Självklart finns det moderata muslimer liksom det tex finns moderata kristna.
   Man kan vara kristen utan att vara fundamentalist.

   Gilla

 3. Thomas Nilsson-Backe skriver:

  Dessutom, om det bara handlade om ondska och inget annat än ondska, borde väl dessa terrorgrupper i rimlighetens namn bestå av en jämn mix av onda människor från alla slags samhällen med alla olika religiösa och/eller sekulära förhållanden, uppfostringsmetoder, etc.
  Men det gör dom inte. Dom kommer från muslimska länder med muslimska seder och bruk. Punkt slut.

  Gillad av 1 person

 4. Moab skriver:

  Tack. Vid ett regimskifte kanske du till och med kan komma på TV. Tills dess får vi nöja oss med den sanning som statsmakten och dess lakejer i media vill ha fram. Det är imponerande hur lätt det verkar vara att indoktrinera folk, men sakta men säkert så kryper verkligheten på och ord i tidningar får mindre effekt, terrordåd igen, muslim igen, terrordåd igen, muslim igen, repetera. Inte ens svensk media kan väl lyckas få folk att tro att man skall se upp lika mycket för vita män med ubåt som muslimer med skägg?

  När skall ledarskribenter som Arpi och Teodorescu gå i svaromål och debatt med ”nyhetsreportagen” i deras egna tidningar?

  Gillad av 4 people

 5. weasel skriver:

  Den där Reza verkar ju vara en sympatisk kille som anser att det är fel att mörda människor och att de som gör detta i islams namn inte har något stöd för detta i koranen…
  Synd bara att Rezas åsikter om detta helt saknar betydelse ;
  Den muslimen som mejar ner folk med en bil på La Rambla eller Drottninggatan struntar säkert helt i Rezas tolkningar av koranen. Även de människor som blir nermejade av bilen struntar säkert också helt i Rezas tolkningar av koranen.
  Är det någon tröst för de anhöriga till de 77 människorna som Breivik mördade om jag berättar att Breivik faktiskt inte var någon ”riktig” nationalist ?

  När de ”onda islamofoberna” kritiserar islam så brukar det från den goda och toleranta sidan påpekas att ”islam är inte enhetligt” så därför ska man inte döma 1,5 miljarder muslimer för handlingar som vissa muslimer gör.
  Nåväl, om det nu är så att ”islam inte är enhetligt” så innebär det att det finns olika tolkningar och varianter av islam.
  Och den som folk på La Rambla fick uppleva är en av dessa tolkningar och varianter.
  Den är kanske inte den mest representativa och populära bland jordens alla muslimer – men att majoriteten av muslimerna inte stöder den innebär INTE att den inte har någonting med islam att göra.

  Den ständiga diskussionen om huruvida IS är ”riktiga” muslimer eller inte är oerhört tröttsam och befinner sig på någon slags fullständigt bisarr förskolenivå av typen ;
  ”Ernst Röhm blev mördad av nazister under ”de långa knivarnas natt” – alltså kan ju inte Sturmabteilung (SA ) och/eller dess ledare Ernst Röhm ha varit några ”riktiga” nazister ”

  Kan någon – exempelvis Reza – förklara för mig om det är Jan Björklund eller Birgitta Ohlsson som är den ”riktiga” liberalen ? Båda kan ju tydligen omöjligt vara det eftersom dom inte har åsikter som är exakt identiska ända ner på micronivå om vilken politik partiet L ska driva .
  Och så fort som någon har förklarat det så kan väl någon en gång för alla ta och reda ut huruvida det är sunni eller shia som är det ”sanna” och ”riktiga” islam ?

  För den som får halsen avskuren av en person som skriker ”allah akbar” och viftar med en koran så är det faktiskt helt egalt om mördaren ifråga har något stöd för sina handlingar i religionen.
  Det räcker alldeles utmärkt med att mördaren själv anser sig ha det.

  Gillad av 1 person

  • omarkn skriver:

   >När de ”onda islamofoberna” kritiserar islam så brukar det från den goda och toleranta sidan påpekas att ”islam är inte enhetligt”

   Antar att vi vill kritisera kristendomen.

   När vi ser vad Pizarro & Cortez gjorde i Latin Amerika och vad Moder Teresa gjorde i Indien, så ser vi att kristendomen inte är ”enhetlig.” Självklart, men mer än så:

   Vill vi förstå något bättre om vad som egentligen hände i Latin Amerika och vad som hände i Indien när ovan personer var aktiva där, måste vi gå djupare och fråga oss:

   Handlade Pizarro & Cortez + Moder Terasa i enlighet med det budskapet som Jesus kom med?

   Vi vet att Pizarro & Cortez ansåg sig själva handla i Jesus Kristus namn, och så gjorde Moder Teresa, ska vi acceptera deras påståenden, är de lika?

   Gilla

 6. Hortensia skriver:

  Tack, Eddie, för ditt idoga upplysningsarbete. Kunskap är makt, men jag upplever att fördjupad kunskap om den vidriga våldsideologin islam och dess hjärtlöst egoistiska bekännare snarare leder till förlamande vanmakt i dagens, fortfarande, gravt PK-indoktrinerade, svenska samhälle.

  http://iotakt.se/relativisering/

  Gillad av 2 people

 7. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  Mycket bra formulerat av Omar, som alltid. Kan bara tillägga att koranen dessutom är full av motsägelser; det finns både ”fredliga” och hatiska suror.

  Det anses att de fredliga är äldre medan de hatiska har tillkommit senare, och i så fall är det de senast skrivna, de hatiska, som gäller.

  Och därför anser rättrogna muslimer att de har rätt att använda våld för att utbreda islam. De som INTE håller med om detta, och ändå kallar sig muslimer, är inte rättrogna.

  Gilla

 8. lasse4u skriver:

  Jag har för mig det är Zetterberg som hr ett intressant förord till sin översättning. Där han bl.a. beskriver hur Mohammed var en försiktig general i Mecka där han var i underläge och sen i Medina blir allt mer hårdför mot sina motståndare och de som inte lyder hans vilja.
  De i Barcelona kämpar för Islam och profeten enl. Medina modellen medan Reza enl. Mecka modellen. Islam är trots allt i underläge här och det gäller än så länge att vara en försiktig general om man inte ska krossas.

  Vad som trots allt är lite konstigt att vi år 2017 de facto ska respektera dessa drygt tusenåriga fantasifulla historier som om de var påbjudna av övernaturliga väsen.
  Visst finns det ett och annat av filosofisk visdom att hämta från historiska tänkare och filosofer men att vi nu ska ta dessa som absoluta sanningar påbjudna av övernaturliga väsen är absurt.

  De borde förstås kunna vändas ut och in på som vilken annan av människan skapad ideologi. Men det får vi inte.
  Sektmedlemmar kan avprogrammeras, men det lär bli svårt med en sekt som 1,5 miljarder har fötts in i.

  Gilla

  • lasse4u skriver:

   korr. Zetterstéen ska det förstås vara.
   Mitt minne av förordet, om det nu var Zetterstéen, är att det var lätt föraktfullt i tonen om Mohammeds kappvändande. Inte som klassiska hjältetyper som oavsett vad står rakryggade för sin sak, sas ”walk the walk” i alla lägenVilket förstås är lite konstigt då historien är till allra största delen påhittad i efterhand av de framgångsrika arabiska imperialisterna som behövde en krigarideologi.

   Gilla

 9. GT skriver:

  Eddie, en sak bör vi också föra in och det är de traditionella islamiska lagskolorna. Egna tolkningar av islams lagkällor så som koranen och sunna är problematiska. Sålunda bör vi också ta i beaktande de utsagor som varje islamisk lagskola, t ex de fem största, har frambringat i de frågor som vi önskar ha svar på. Detta är en sak i sammanhanget. Nästa sak i sammanhanget har du tidigare skrivit om, dvs de tolkningar som kommer från grenar ur modernismen med bl a Muslimska Brödraskapet och Sayyid Qutb. Tolkningar gjorda från den här grenen är mer i linje med de våldsamheter som vi med ord direkt kan läsa oss till i koranen och sunna. Här bör man i rättvisans namn lyfta de olika tolkningar som görs av samma religiösa texter.

  Gilla

 10. Rutger skriver:

  Stort tack Mohamed. Som icke insatt är man ganska lost. Det får till följd att de debatter man har privat om islam kännetecknas av deltagarnas tyckande, snarare än av upplysthet. Själv har jag sökt läsa in mig på haditherna på sidan sunnah.com för att få ammunition. Min tes är att nästan samtliga muslimer befinner sig på en gråskala gentemot våra västerländska värden.Ingen accepterar dem fullt ut och en delgrupp tar till våld mot oss. Vidare att flertalet muslimer inte följer det skriften säger, men en fritt tillåten oreformerad islam kommer göra framtiden etter värre. Många hävdar jag har helt fel, av en mängd olika uppgivna anledningar, och andra bara inte reagerar. Kanske bara för att de inte tror sina öron.Vad din skrivning visar är det oerhörda behovet av en vitbok om islam. Inte en feting som Sanandajis Massutmaningen, mer kanske av ett häfte i punktform med slutsatser. Kanske utformat som en mängd frågor, eller påståenden, om islam som vi icke troende har, vilka besvaras. Medverkar gärna i sådant projekt, företrädesvis avseende frågeformulering, dess finansiering och vitbokens spridande såsom ringar på vattnet. Till exempel borde varje riksdagsman och journalist få ett ex stucket i näven. Gissar du har en uppsjö av läsare som känner detsamma. Läsare som är villiga bli ” försäljare ” av budskapet, men såsom alla säljare kan inte vara effektiva för säljsstödsmaterial saknas, säljaren själv saknar djupare produktkunskap och kan inte riktigt tala för varan fritt ur hjärtat,muntlig information tar tid och är dessutom flyktig. Det sistnämnda innebär bl.a. att ” kunden ” inte kan vidareinformera sin omgivning om produktens förträfflighet och kan dessutom lättare övertygas av en konkurrerande produkt. Vårt land skriker också av behovet av upplysning, fast vi förstår det inte. Om inte en intelligent insiktsfull f.d muslim med skolad penna ställer sin kraft till förfogande så är projektet naturligtvis omöjligt och sådana växer inte på träd

  Gilla

 11. omarkn skriver:

  Vi Muslimer fördömer all extremism och terrorism, från vilken sida som helst, så även den som sker i demokratins och frihetens namn.

  Vi lever i en tid, där sanning har blivit relativ och fakta inte räknas.
  Somliga skribenter gör allt för att komma tillbaka till rampljuset efter tidigare klavertramp, medan de tränar med att sprida sina spindelväv-påståenden och far med orena osanningar (dvs. på svenska: lögner).

  ”De troende dödar” skriver skribenten med ett arabisk namn i första halvan av sin bombastiska artikel med titeln ’DE TROENDE DÖDAR OCH DÖDAS FÖR GUDS SAK’, för att sammankoppla tro / troende med döden, och speglar så självaste extremisternas dragning åt döden, som om de troende inte hade något bättre att göra. Men de troende LEVER, strävar efter det bästa för Guds skull – för sig själva och sina medborgare i samhället.

  Den allmänna regeln lyder i Profetens ﷺ ord:
  “Jag sändes med den milde och tolerante monoteismen.”

  Istället angriper skribenten O. Profeten Muhammad (frid vare med honom) och skriver: ”Profeten Muhammed själv, Islams grundare, ledde arméer ut i krig för att erövra städer och ta byte och slavar (och) ställde till med blodbad.”

  Underbart för alla Islamhatare att se en med arabisk namn hamra fram dessa oförskämdheter.
  Någon som skriver sådant har inte mycket ’expertis’ om Islam, eller om Profet Muhammad – inte så mycket kunskap som rymmer nageln på hans lillfinger. Alla krig som fördes under Profet Muhammad (fvmh) och hans följeslagare var försvarskrig, Badr, Uhud osv.

  Dessutom spreds inte Islam ’med svärdet,’ men med det goda exemplet, handel osv. Muslimer tvingade inte folk att konvertera, forskningen är entydig i frågan. Det är klart att det förekom under Islams 1400-åriga historia en hel del krig och våldsamheter, men inte p.g.av att man följde den profetiska traditionen, men därför att man gick emot den!

  Sedan är det inte en ”sträng tolkning av religionen (som) får människor att bli jihadister.” Istället är det en felaktig tolkning, en fördärvlig förvrängning av religionen, ett eländigt lögn som får människor att bli jihadister, allt detta för tjäna vissa ledares (och sina egna) maktbegär.

  Islamofober: ‘De troende dödar’, Svar på bloggartikel; Omar K Neusser

  Hela artikeln:

  http://www.tiny.cc/_iftd

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.