Kyrkovalsabsurditeter

Det är på två nivåer politiska partier agerar i kyrkovalet. Först genom att ta fram ett partiets valprogram, därefter genom att välja ut lämpliga kandidater. Valprogrammet är det vanliga partiprogrammet, men tryfferat med något som ska kunna uppfattas som välvilligt religiöst. Det blir alltså ett närodlat kyrkoliv i centerns tappning och ett solidariskt i socialdemokraternas. Sverigedemokraterna kör med tradition och svenskhet. Inget av partierna nämner Jesus vid namn. Det är på sitt sätt uppseendeväckande för den som menar, att Kyrkan är Hans och finns till för att vi skulle komma till tro på just Jesus.

Ett par amerikanska religionssociologer analyserade den vanligaste religionsuppfattningen i USA, både bland unga och bland vuxna. De kallar den MTD-religion: Moralistic Therapeutic Deism. Det moralistiska innefattar alla paroller om hur snälla vi måste vara. Det terapeutiska är beskedet att Gud är kärleksfull och god och gillar oss. Deism är tanken att Gud finns men lägger sig inte i. Pröva schemat på partiernas valprogram så ser ni samma religion hos oss och förstår varför de inte säger något om Jesus. Det behövs inte för den religion de torgför. Men det är inte Kyrkans allraheligaste tro utan något annat.

Den som vill kan förstås också pröva MTD-schemat på Svenska kyrkans flöde av twitter eller på Facebookinlägg, på hemsidor och på församlingsblad. Den är lätt att hitta. För de värden MTD-religionen företräder, hade ingen behövt ge sitt liv som martyr, ingen Polykarpos och ingen Lucia. Men vi hade inte haft någon kristen kyrka heller. Kyrkan är ju gemenskap med apostlar, helgon och martyrer tiderna igenom, de som stod för en övertygelse som stack av. Självfallet kan inget sekulärt parti stå för denna radikala tro, dvs vanlig kristendom.

Däremot kan sekulära partier sätta upp lämpliga partiföreträdare på sina listor. Riktigt hur det går till har många inte förstått förrän i denna yttersta tid, när socialdemokraterna i Värmland beslöt att präster inte fick finnas på valbar plats till kyrkomöte och stiftsfullmäktige. Alltså plockades helt sonika två förtroendevalda bort. En kyrkoherde satt inte bara i kyrkomötet utan också i kyrkostyrelsen. Prästerna betraktades som tjänstemän och därmed var det olämpligt att välja dem, tydligen på alla nivåer. Det här är en sekulariserad syn på präster och den avviker från hur Svenska kyrkan uppfattar prästämbetet.

Detta är dock inte det mest uppseendeväckande. Det är insikten att en vanlig valberedning i ett partidistrikt, där ledamöterna alls inte behöver tillhöra Svenska kyrkan, sorterar fram de för partiet lämpliga beslutsfattarna i Svenska kyrkan. I valberedningen kan förstås en ateist, en agnostiker och en muslim vara med för ett politiskt parti ska ha den bredden. Men här fattas de egentliga besluten om vilka valmanskåren har att välja bland i ett kyrkoval, och denna valberedning kan alltså plocka bort olämpliga kyrkokristna — vid behov inte bara präster.

Detta är en absurditet i en kyrka som inte är en statskyrka och det var en absurditet redan på statskyrkotiden. Det finns totalitära sammanhang där denna ordning skulle hälsas med glädje. I vårt samhälle borde den vara en skamlig absurditet. Här borde också den som inte tror på den där Jesus från Nasaret och inte tänker att han har ett ärende till oss genom sin Kyrka ändå kunna tala för att Kyrkan ska få vara Kyrka, med egen identitet och med ett budskap, som både utmanar och inbjuder till tro. Mer INRI, som det stod på korset, än MTD.

Dag Sandahl är präst och docent i Kyrkovetenskap

24 reaktioner på ”Kyrkovalsabsurditeter

 1. steffoth skriver:

  Jag är en av de som för ett antal år sedan lämnade Svenska kyrkan i samband och istället gick med i ett frikyrkosamfund något jag ångrar att jag inte gjorde tidigare. Här sätter vi vår tro i främsta rummet och slipper allt politiserande, både från vänster och höger. Alla väsentliga beslut fattas på våra församlingsmöten och inte av några politiskt valda personer som man inte vet vilka de är (och som man får förmoda, nästan aldrig hört talas om eller vet vilket evangeliernas glada budskap är). I min frikyrka möts unga och gamla, inte bara gamla som jag upplevde det i SK. Här har vi heller inga pastorer som klär sig i skrud för att föra fram budskapet.

  För den troende kan jag varmt rekommendera ett besök i en av de svenska frikyrkorna.

  Vågar man inte gå dit finns det många som sänder sina gudstjänster på webben. Man kan ju också ta sig en titt på hur det ser ut i en amerikansk kyrka och kanske en titt på denna i Salt Lake i Texas: https://www.youtube.com/watch?v=L_IiPdPce5s (spendera 35 minuter av er tid att se och lyssna på denna med titeln How do I know).

  Gillad av 1 person

  • Marckus skriver:

   Tack för länken! Det var nog en av de bästa gudstjänster jag hört och det blir åtminstone att lyssna till de två övriga i den serien. Det mest positiva var att han inte riktade sig till de redan frälsta.

   Gillad av 1 person

 2. schwedischkochen skriver:

  Just det här att valberedningen (i alla svenska val) beslutar vem som är valbar, visar att den svenska demokratin står på lerfötter. I Tyskland ställer visserligen valberedningen upp ett förslag, men sedan röstar partimedlemmarna fram listan, och den kan sedan inte manipuleras av partistyrelsen. Hur det är i andra länder vet jag inte. När det gäller kyrkovalet anser jag att partierna inte har något där att göra. I Tyskland brukar det vara mer eller mindre kyrkligt aktiva privatpersoner som tillfrågas och ställs upp – ok här röstas de inte fram av medlemmarna i församlingen till listan, möjligen av den gamla församlingsledningen -, i o f s är dessa ibland politiskt aktiva, men de kandiderar inte för partiet.

  Gillad av 2 personer

 3. Moab skriver:

  Jag är tyvärr inte tillräckligt insatt utan måste konstatera att jag inte litar på någon kyrklig företrädare, rötan verkar ha gått väldigt långt. Bortsett från denna blogg så har jag endast sett präster och andra företräda vad jag betraktar som en ond position, om bara ett litet litet lager av godhet skrapas bort.

  Gilla

 4. Bengt skriver:

  Måtte alla röstberättigade som vill att Sv. Kyrkan ska vara en del av Kristi Kyrka delta i kyrkovalet. ”Frimodig Kyrka” verkar vara enda alternativet. Annars kommer ”MTD-anhängarna” få fortsätta avkristningen. Som om alkoholister skulle styra nykterhetsorganisationer.
  För den som vill ersätta INRI med MTD finns flera alternativ, varav ”Socialdemokrater för tro och solidaritet” nog är det kraftfullaste.

  Gillad av 1 person

 5. Bengt Olof Dike skriver:

  Men väljarna avgör sist och slutligen!

  Dag Sandahl fortsätter oförtrutet och som god soldat i Det Goda Samhällets kampanj i kyrkovalet, att kritisera partiers medverkan där. Och visst kan det förefalla märkligt, gärnma absurt, att av kyrkan normalt sett ointresserade kandidater finns på listorna.

  Men – och detta är väsentligt! – skall man därför FÖRBJUDA partier att ställa upp i detta val?
  I stället borde här finnas en starkt ökad chans för andra nomineringsgrupper att vinna röster, ty det är ju väljarna som slutligen och sist bestämmer.

  -Låt då, Dag Sandahl, väljarna reagera mot partier, som lanserar sådana kandidater! I sekulära val skulle konkurrentpartierna till dem, som låter pajaskandidater och liknande kandidera välkomna detta, ty det ökar ju kraftigt deras chanser.
  Gäller inte samma logik i de öppna demokratiska kyrkovalen?

  Det är också på sin plats att återigen för såväl Sandahl som för DGS påpeka verkligheten: att partierna stannar kvar i valen; statsministerns och centerledarens besked om detta är tydliga.
  Att då fortsätta att tugga ovannämnda tema förefaller inte framgångsrikt.

  Mitt råd är därför, som tidigare, att påvisa absurditeterna för väljarna, påverka väljarna att söka sig till andra nomineringsfamiljer och den vägen nå framgång.
  Eller har någon en bättre idé?

  Slutligen skall betonas, att Frimodig Kyrkas förslag att indirekta val skall ersätta direktvalen till kyrkomötet nog måste anses vara mer av omtanke om FK än om kyrkan. Direktdemokratin ger nämligen varje medlem rätten att direkt påverka valet, men med indirekta val får FK det mycket lättare att få större inflytande, som gruppen naturligtvis eftersträvar.

  BENGT OLOF DIKE

  Gilla

  • bomarkusson skriver:

   Jag fick visserligen lära mig under min uppväxt i ett kristet hem, att man inte ska driva gäck med någon, som gör ett praktfullt magplask. ” Det kan vara du nästa gång” sa alltid min mamma. Och hon hade naturligtvis rätt!

   Men nu är synden oemotståndlig. Jag läser i andra stycket: ”Dag Sandahl fortsätter oförtrutet och som god soldat i DGS:s kampanj….”. Jag anar en viss irritation från Dikes sida över detta tilltag. Må så vara!

   Men till min förvåning läser i det femte stycket följande: ”Mitt råd är därför, som tidigare, att påvisa absurditeterna för väljarna. påverka väljarna att väljarna att söka sig till andra nomineringsfamiljer och den vägen nå framgång”. Är det inte just det Sandahl och DGS gör?

   En annan lustifikation är väl också att göra Lööf och Löfven till de ultimata domarna beträffande kyrkans politisering. Jaha, tycker de så är det väl så! Och riket är deras och makten och härligheten. Amen

   Gilla

  • oresundsbloggen skriver:

   Detta är ett jättekonstigt inlägg. Bengt Olof Dike, en gång utesluten ur moderaterna verkar vara på väg att bryta med ett parti till.
   Han är nämligen kyrkopolitiker för Posk = partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Denna grupp går till val på ersätta partivalen med indirekta val, det vill säga precis samma linje som Frimodig kyrka har i frågan.
   Ändå välje Dike att attackera Dag Sandahl och FS för att de tycker som hans eget parti, som alltså också träffas av hans kritik.

   Gilla

  • Jonas Nilsson skriver:

   Nej. Den kristna bekännelsen ger till sist Herren Gud rätt till sin egen kyrka och till hela världens utgång.
   Bengt Olof Dike tillåter sig inför öppen ridå en läsning av bloggen som struntar i vad Dag Sandahl skriver. Dag Sandahl skriver inte mot partigrupperingar. Vad jag förstår driver inte ens FK personval. Dag Sandahl skriver om det fullständigt orimliga att de valbara bestäms av grupperingar där tro och kyrkoliv inte får ha någon avgörande betydelse. Att Dike inte ser detta eller tvivelsutan struntar i detta faktum gör att hans kommentar ovan är lögn.
   Att så naivt plädera för en blind demokrati är farligt. Låt barnet välja utbildningsväg och det kommer att välja det rätta?? Den som pläderar för den typen av organisationsledning är de farligaste.
   Någon påpekade att valdeltagandet jämförelsevis inte är alarmerande lågt jämfört med andra organisationer. Problemet är vilka som kan röstas fram. I nomineringsproceduren sitter en minoritet och sätter spärr för dem som bemödar sig om att ta sig till valurnorna den aktuella dagen. Enda seriösa ansatsen är att personrösta oavsett nomeringsgrupp på sådana man vet går i kyrkan för att med församlingen bekänna tron. Alla andra ska respekteras och föras ut ur kyrkomötet.

   Gilla

 6. Om ett kulturarv skriver:

  Det kristna kulturkonservativa arvet är värt att bevara. 17 september röstar jag i kyrkovalet.

  Kristendomens filosofi är en grund för Europa och västerländska civilisationens framgång.
  Vad kännetecknar bland annat denna framgång ?

  – Att kunna gå vidare.
  – Att kunna vända blad(Carl XVI Gustaf formulerade detta på ett bra vis för några år sedan apropå något som tidningarna då skrev mycket om)
  – Att överse med något du ogillar.

  Detta kristna kulturkonservativa arv har gett Europa
  mänskliga fri – och rättigheter och stor – konst – litteratur – arkitektur – musik.

  Det kristna religionen har tagit intryck av synsätt från ”de gamla grekerna”.
  Grekiska kulturen som hade sin storhetstid redan 700 före Kr. Platon 428 f.Kr. är en av dem som vi ännu idag citerar.

  Från Wikipedia: Mycket av den nutida västerländska civilisationens kultur, filosofi, vetenskap och politiska institutioner har sitt direkta eller indirekta upphov i det antika Grekland.

  Om Svenska Kyrkan förvaltar bland annat detta synsätt – ska vi vara nöjda.

  Gillad av 1 person

 7. Rolf Ahlqvist skriver:

  Dag Sandahl kritiserar det politiska kyrkovalet, där det märkliga är att: ”Inget av partierna nämner Jesus vid namn. Det är på sitt sätt uppseendeväckande för den som menar, att Kyrkan är Hans och finns till för att vi skulle komma till tro på just Jesus”, skriver han.. Och Sverige utmärker sig på nytt som sekulärt, gudsbortvänt land, där istället materialism, mobbning och egoism råder, istället för försoning och bästa enighet, eller bästa kompletterande polaritet.

  Starten för denna modernitets höjdpunkt var på 1950-talet, då lyckades den ensidigt objektiva men så nödvändiga vetenskapseliten med sin kunskapsuppbyggnad samt den experimentella kultureliten resolut förvandla ett ganska så kristet Sverige till en avgörande bortvändhet från Gud. Detta till förmån för att skapa ett alltmer ateistiskt, enbart vetenskapligt, materiellt och sekulärt samhälle på gott och ont.

  Och nu ser vi resultatet av den omvälvningen, I form av mängder av olika kriser i samhällsbygget, och bristfällig folkhälsa hos många stressade medborgare. Och den svenska kyrkan med över 6 miljoner medlemmar, 21 tusen anställda varav nästan 3000 präster, (de senare respekterar jag, ofta), klarade inte av trots denna sin stora stora mängd, att under 50 år marknadsföra och utbreda världens bästa budskap, om Jesu frälsning av oss syndare. Detta eftersom han så tydligt sa, att vi kan lära oss tro på honom och det budskapet, så skulle vi nå en paradisisk värld, främst då efter detta jordiska livet. Ett bra liv istället för att stå kvar under Guds dom och straff, till en något mer jobbig tillvaro. Och svenska kyrkan förlorar nu varje månad mängder av medlemmar, genom att de inte kan förklara för dessa personer, om den ”sanning som skall göra oss fria”. Alltså, de når inte det vanliga enkla, folket, som är de som Jesus främst vill ska bli med i hans rike.

  Så vad kan vi ur det enkla folket göra för att övermakten åtminstone bättre än hittills ska förstå hur allvarligt det nämnda avsaknaden av tillkännagivandet är, i en ny värld nära tidens slut. Ja mitt förslag är att de som inte är med i svenska kyrkans församlinngar, eller i frikyrkoförsamlingar, utan har utstötts på något vis, bildar sina egna fria, individuella kyrkor och på sin dator, surfplatta eller mobil skapar sina egna kristna program. Detta med hjälp av, att se och lyssna på video minst 1 timme i veckan på det under 1998-2000 skapade, mycket populära och rikskända ”Minns du sången” inspelad av TV-Inter med 182 sånger eller psalmer, Eller de äldre medborgarna kanske föredrar de psalmer och sånger från 1973-1983, då Margot Borgström hade sitt TV-program ”Hela kyrkan sjunger”. Därutöver kan vi om vi vill, lyssna på den norska sångdrottningen Sissel Kyrkjebö, som under slutet av 1980-talet, till hittills år 2017 ofta i SVT eller under sina nordiska turneér, sjungit sina populära sånger. Detta så att vi i Norden vet att Julen verkligen upplevdes som Jul, och kändes av ordentligt av som Guds sons födelse. I Sverige blev det dock bara som komplement till TV:s ”Kalle Anka”.
  Men, i och med Advent kunde vi vänta in Julen, med Gudstjänster där andra bibelpersoner firas. Och inte minst Trettondag Jul, där stjärnan som ledde fram till Jesus födelseplats, visade att astrologi betyder mycket som ”ett ytterst gudomligt system”, (tror bland annat jag bland miljarder andra i världen), för karaktärskunskaper av de 12 stjärntecknen och de 100-tals aspekter som har sanningsord om våra själsegenskaper. En amerikansk matematikprofessor Avery Solomon sa i en SVD-intervju för några år sedan: ”För mig är astrologi inget annat än matematik och kvantfysik. Och att var och en av oss är dynamiska energifält av möjligheter, där vi står i förbindelse med den kosmiska intelligensen”.

  Gilla

 8. bomarkusson skriver:

  Jag har med stor sorg lämnat Svenska Kyrkan. Mitt samvete har sagt ifrån och jag vill inte vara med att finansiera spektaklet.

  Läste härförleden en insändare från VISK, vänstern i SvK. Jag hade givetvis inte förväntat mig att Jesus´ namn skulle nämnas men att man skulle arbeta för att SvK skulle öppna sina portar för andra religioner.

  Men det måste betyda att man tvingas montera ned alla kors, den kristna kyrkans symbol, då ingen muslim skulle kunna tänka sig att beträda en sådan plats, fylld av alla de onda andeväsen, som bilden av ett kors för med sig. Jag har fått berättad för mig om den förlamande vidskeplighet, som finns hos trogna muslimer. det är som att komma tillbaka 350 år. Från SFI har jag fått höra berättelser om att bland somalier är det en utbredd uppfattning att det är ”haram” att arbeta i ett land, som har ett kors i sin flagga. Man säger rent ut att man ska vara hemma och föda barn och leva på bidrag och på sätt göra landet de facto muslimskt.
  Detta för hållningssätt återspeglas i att endast en av fem somalier har egen försörjning efter 15 år i Sverige. Uppgiften kommer från SvD ock Ivar Arpi för något år sedan.

  Min generella åsikt att är att din tro är en personlig relation mellan dig och Gud. Det är inget som icke troende ska ha med att göra och framförallt inte politiska partier. Jesus revolterade mot den förstockade (politiska) överheten. Nu har vi en kyrka som är ett lydigt maktens redskap.

  Gilla

 9. Ulrik Petersson skriver:

  Hej!

  Politiska partier måste bort från svenska kyrkan så att prästerna kan predika frälsning bara hos Jesus och att Bibeln är Guds ord!

  Gilla

 10. Bengt Olof Dike skriver:

  Öresundsbloggen,

  -Tänk om Du hade gått in på sakfrågor i stället för att tycka att mitt inlägg är konstigt. Jag har förstås den uttryckta åsikten om direkt, respektive indirekta val, samtidigt som jag erinrade om de andra gruppernas chanser, om de är emot politiska partier i valen.

  Frågan är nu, om Du vill förbjuda partierna att ställa upp. Ett klart svar på frågan efterlyses!

  BENGT OLOF DIKE

  Gilla

  • bomarkusson skriver:

   Har inte herr Dike fattat sakfrågan ens. Jag tänkte ”Herre min Gud, har inte karln fattat att sakfrågan är SvK:s politisering”.
   Men då tonen ska vara god på DGS skriver jag inte vad jag tänkte. Istället får det bli: Som jag förstått det, gäller det politiseringen av Svenska Kyrkan.

   Gilla

  • bomarkusson skriver:

   Jag känner inte BENGT OLOF DIKE men jag misstänker att han är en högt utbildad och mycket beläst teolog. Jag själv är bara en, nåja, någorlunda beläst, naturvetare, så jag ska kanske inte ge mig ut att försöka tolka Skriften.
   Men jag tänker på att man ska ge kejsaren vad honom tillhör och Gud vad Gud tillhör. Jag uppfattar att detta inte enbart rör ekonomiska spörsmål utan har en vidare mening. Jag har därför funnit mig nödsakad att lämna SvK och inte heller detta av ekonomiska skäl. Jag har vidare sagt upp min prenumeration på SvD samt TV-avgift. Men de mer än 15 000 kr som då blir över använder jag till att stödja alternativa media, de media som kallas hatsajter men som berättar sanningen. Avpixlat, Nya Tider, Nyheter Idag, Ledarsidorna, iotakt m. fl. (O ja, det finns hatsajter men de värsta förfaller vara på den politisk korrekta sidan. Anders Lindberg på AB uttrycker sig ofta nedsättande om andra människor. NEJ! jag är inte nazist.)
   Min arabiska hustru, f.d. muslim stödjer mig i detta avseende. Hon är dessutom införstådd i att vi vid nästa val ska lämna den inavlade politiska nomenklaturan och proteströsta.

   Detta mitt beslut innebär tyvärr att jag vid min begravning inte kan avnjuta ”Jesus bleibet meine Freude” ur J.S: Bachs ur kantat nr 47. BWV ?.

   Gilla

 11. Bengt Olof Dike skriver:

  Bo Markusson,

  -Jodå, hr Dike har verkligen fattat vad saken gäller och gång efter annan betonat att kyrkans lära inte är politiserad. I kyrkans organisation ställer däremot partier upp, eftersom de själva bestämmer om de skall vara med. Vill Du förbjuda dem att ställa upp i valen.

  Att sedan de flesta kyrkoväljare söker sig till partierna är ju utslag av demokratin: väljarna bestämmer, punkt och slut. Vill Du inskränka deras inflytande?

  BENGT OLOF DIKE

  Gilla

  • bomarkusson skriver:

   Jag vill självklart inte förbjuda någon att rösta. Men jag anser att SvK skulle ägna sig mer åt den kristna läran i stället för att vara ett instrument för den världsliga makten.

   Och jag blir mer än betänksam när SvK:s högsta religiösa ledare jämför Jesus med Muhammed och verkar tycka att ”en ann är så god som en ann”. Jag är övertygad att både Dike och ÄB känner Islams heliga skrifter. Haditerna är inga barnsagor precis. Allt vad Daesh (IS) gör har fullt stöd i dessa skrifter
   Jag blir även betänksam när statsministerns fru siktar på en plats i kyrkans högsta organ.
   Jag blir mer än betänksam när jag ser VISK:s program där kyrkan ska vara öppen för andra trosinriktningar. Självklart är alla välkomna till kyrkan men jag tror att det är svårt att få en troende muslim in i en lokal där det finns kristna symboler. Men SvK har ju redan berett vägen genom att täcka över kors vid möten med företrädare för det muslimska brödraskapet. Imamer har beretts möjligheter att komma till tals i kyrkan. Jag tror inte att ömsesidighet gäller på den punkten. Jag antar Dike vet vad som proklamerades i Kairo 1928.

   Jag anser att SvK är sönderpolitiserad och den senaste tidens flyktvåg har inte enbart ekonomiska motiv. Vad är det för Kristi Kyrka som anser, att bärandet av den främsta kristna symbolen, korset, är provocerande?

   Min ÅSIKT är att SvK totalt har kapitulerat för den politiska korrektheten och inte vågar ”strida” för sin egen tro. Jag sätter ordet strida inom citationstecken för att de inte förväxlas med vad andra samarbetande religioner lägger in i ordet.

   Jag lämnade SvK förra sommaren. Jag gjorde inte det med glädje utan i djup sorg men mitt samvete sade ifrån. Jag vill inte stå kvar i en kyrka som bokstavligen säljer ut sin själ till makter, som vill förgöra kyrkan. Jag ser framför mig den av biskop Brunne frampiskade moskyrkan i Fisksätra med gemensam ingång. Intressant! Kristna FÅR inte gå in till moskén, muslimer FÅR inte gå in i kyrkan. Av diametralt olika skäl.

   Det är min fasta övertygelse att SvK säljer ut det kristna budskapet för anpasslighet till den världsliga makten.

   Som jag skrev, man kan inte förbjuda partier att ställa upp i kyrkovalen men kyrkan måste finna en väg till att bli en Kristi Kyrka. Inte en förlängning av den världsliga makten. Det är på Jesu förkunnelse kyrkan vilar. Inte påm vare sig Marx eller Muhammed. Jesus var långt ifrån politiskt korrekt, en revolutionär men inte i Marx anda eller med svärd som hos Muhammed.

   Jag förstår inte varför jag överhuvudtaget bryr mig om SvK. Eller ÄB eller Dike eller Brunne.

   Jag drar mig till minnes att Hasse Alfredsson sa något i stil med att SvK skötte förbindelsen med statsmakten och frikyrkan förbindelsen med Gud.

   Gilla

 12. Arthur skriver:

  Jag funderar över den personliga karaktären hos någon som utan tro och utan att någonsin gå i kyrkan ändå ställer upp som kandidat och lägger sig i andra människors församlingsliv och med politisk makt domderar. Jag skulle aldrig drömma on att bete mig så illa.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.