Gästskribent Lars Hässler: Dags att återställa ordningen i utanförskapsområdena

Det står nog numera klart för allt fler medborgare att svensk polis, och även annan polis i Västeuropa, till exempel i Tyskland, är oförmögen att upprätthålla statens våldsmonopol i många av de så kallade utanförskapsområdena.

I varje sådant svenskt område bor flera tusen personer. Många arbetar, söker arbete, går på kurser och försöker inordna sig i det svenska samhället. Men det finns vissa – en minoritet – som begår grova brott, kastar sten på polisen och begår gruppvåldtäkter. Andra är terrorister, religiösa extremister, krigsförbrytare eller så kallade papperslösa. De vill inte arbeta, inte studera, inte lära sig svenska, inte integrera sig och hatar etniska svenskar. Många av dessa hånskrattar åt vår kultur och våra traditioner och vill att sharialagar skall gälla. Ovanpå detta finns muslimska moralpoliser som kontrollerar områdenas unga kvinnor och uppgörelser inom kriminella grupper.

Det är den första gruppen, de skötsamma som utgör en majoritet, som samhället abdikerat från. Det är deras bilar som brinner, deras ungdomar som dras in i kriminalitet och drogmissbruk, deras affärer som rånas och de som drabbas av våld och misshandel.

Hur kan samhället återta kontrollen över dessa områden? En sak är säker; görs ingenting kommer situationen att ytterligare försämras, områden kommer att bli minikalifat med växande kriminalitet, arbetslöshet och utanförskap. För att ändra på detta behövs massiva insatser av både polis, militär, hemvärn och sociala myndigheter. Men framförallt krävs politiskt civilkurage, en regering som är villig och bestämd nog att anta utmaningen, det vill säga att återinföra statens kontroll och därvid inte dra sig för att använda våld.

Här skissar jag på en plan för att återta kontrollen över utanförskapsområdena. För att göra detta bör vissa förberedelser göras. För att inte förvärra situationen i dessa områden bör gränserna tillfälligt stängas för ytterligare migranter, även anhöriga, och gränskontroller upprättas med hänvisning till Dublinförordningens regler att asyl söks i det första land man kommer till inom EU.

Det från PK-håll mycket kritiserade så kallade REVA-projektet bör återupplivas. Det betyder att polisen närsomhelst och varsomhelst kan begära ID-handlingar av alla (jfr kravet att visa körkort när man kör bil) som vistas på svenskt territorium. Det skall även vara straffbart att uppehålla sig i landet efter att asyl blivit avslagen, eller inte ens sökt. Svenskt medborgarskap borde kunna återkallas.

För att kunna sätta de tyngst kriminella i längre förvar måste den så kallade straffrabatten upphöra, det vill säga att alla brott skall läggas på varandra vid straffbedömningen. Bedragaren Madoff i USA fick till exempel häromåret 150 år i fängelse. Straffrihet för barn/ungdomar under 15 år borde också bort; det vore bättre att domstolarna får ta hänsyn till förövarnas ålder. Nolltolerans borde införas och alla brott lagföras. En spottloska i ansiktet eller tilltalet ”hordjävel” till en polis bör lagföras och straffas. Nattdomstolar skulle kunna inrättas så att de som grips under dygnet kan lagföras omedelbart och eventuell fängslas.

För att göra polisyrket attraktivt borde lönerna höjas, poliskåren utökas och antagningskraven höjas, inte sänkas. De poliser som lämnat yrket skall kunna lockas tillbaka med ett förmånligt engångsbelopp. I USA kan man kalla in nationalgardet. Något liknande skulle kunna införas i Sverige. Slutligen borde ett partiellt undantagstillstånd utfärdas för de områden man har för avsikt att gå in i. I Frankrike råder sedan en tid undantagstillstånd. Även mobilnäten i områdena borde kunna stängas av under tillslaget för att förhindra en snabb mobilisering via sms.

När allt, eller i varje fall en del, av dessa förslag är genomförda kan den operativa delen starta. 3 000-4 000 poliser, militär och hemvärn utrustade med pansarbilar, vattenkanoner, skyddsvästar, elpistoler, gummikulor, helikoptrar, ridande polis och polishundar måste mobiliseras. Till hjälp kan ett antal drönare utrustade med kameror kontinuerligt sväva i luften. Detta kan ske redan några dygn innan tillslaget, så att eventuella förberedelser till motstånd kan upptäckas och undanröjas. Det tilltänkta målet omringas och alla personer inom området kontrolleras genom att man går från hus till hus, lägenhet till lägenhet. De som inte kan identifiera sig omhändertas omedelbart. För detta syfte behövs ett antal bussar och i förväg upphandlade förvaringsutrymmen. Det kan röra sig om flera hundra personer, kanske flera tusen, som antingen har nekats asyl, aldrig sökt asyl, är efterlysta, är hemvändande IS-krigare eller allmänt så kallade papperslösa. De som gör motstånd, kastar stenar, använder glåpord, bränner bilar eller bildäck, grips.

Alla, även de som har ID-handlingar, borde fotograferas, tas biometriska prov på, fingeravtryck och DNA-prov och registreras. Anledningen till detta är att de med flera identiteter kan gripas. Dessutom bör alla felparkerade, oförsäkrade och/eller stulna fordon, många ”ägda” av så kallade målvakter, bortforslas.

De som gripits för brott, är IS-krigare, uppehåller sig illegalt i landet eller fått avslag på sin asylansökan, bör lagföras omedelbart med förenklat rättegångsförfarande på plats dit de förts. De som frivilligt vill låta sig utvisas bör ges generösa bidrag. De som vägrar får stanna i fängsligt förvar tills de kommit på bättre tankar. De länder som vägrar ta emot sina medborgare bör förlora sina SIDA-bidrag eller militär hjälp, till exempel Afghanistan.

Ett scenario som ovan är vad som behövs för att återinföra statens våldsmonopol i utanförskapsområdena. Därmed blir inte alla problem lösta, de socioekonomiska med arbetslöshet, moralpoliser, utanförskap och bidragsberoende finns kvar. Men i och med att de hundratals unga kriminella personer som genom hot och våld hållit områden under kontroll avlägsnats, kan samhället åter flytta in sina myndigheter; polis, kronofogde, försäkringskassa, arbetsförmedling, apotek etc samt vanliga affärer, ofta drivna av områdets invånare, åter öppna. Framförallt är det väsentligt att polisnärvaron blir permanent och omedelbar. Det bör inte vara möjligt för de som redan hunnit lämna området för tillslaget att senare komma tillbaka och återinföra sin kriminella kontroll.

Om inga fler flyktingar, inom en viss tidsrymd i varje fall, tillåts komma in i Sverige, och de som inte har rätt att vistas här (80 000 + enligt förre inrikesministern Ygeman) utvisats eller förvaras, kan invånarna i utanförskapsområden få en bättre tillvaro.

Ett återtagande enligt ovan blir en enorm utmaning, men en som ändå bör antas.

Lars Hässler är jur kand, med en Master of Comparative Law från USA och ett år vid Institutet för högre internationella studier i Geneve. Under 1980-talet arbetade han som råvarutrader för Boliden i Schweiz. Lars är flerfaldig jorden runt-seglare, har skrivit nio böcker och publicerat artiklar på bland annat Brännpunkt i SvD. Han har alltid följt med i politiken men överlåtit skötseln av landet till politikerna tills nyligen då Lars blivit alltmer frustrerad över vart Sverige är på väg.

90 reaktioner på ”Gästskribent Lars Hässler: Dags att återställa ordningen i utanförskapsområdena

 1. malmobon skriver:

  Allt vad Lars Hässler föreslår har SD, Malmö föreslagit.

  Även skall källarmoskéer inte finnas i bostadsområden. Har tagit upp detta med MKB, för döva öron. Styrda av sossarna. Såg massor av muslimer en vanlig vardagsnatt komma gående i vita nattskjortor. Kom då från moskén. Har läst någon stans att en av 5 böner skall tydligen vara kl 01.00?

  Samverkan mellan Skattemyndigheten, Socialtjänsten, polisen för att kontroller svartjobb är en annan åtgärd. De flesta muslimska män har arbete och uppbär försörjningsstöd samtidigt.
  Lagen med detta borde skärpas kraftigt och även till indraget svenskt medborgarskap.

  Dag vi visar tänderna och inte snälla. Muslimerna tycker vi är dumma i huvudet som låter dem hålla på.

  Tycker Lars Hässler kan börja inom politiken, och då Sverigedemokraterna. Behövs.

  Gillad av 10 people

  • Sten lindgren den äldre skriver:

   Svenskarna är ett tåligt eller kanske hunsat folk. Detta hände i den invandrartäta orten Hultsfred:

   ”En 20-årig man kunde i går eftermiddag gripas i centrala Hultsfred. Efter en otäck och hotfull situation i kommunhuset ska han ha försökt backa på poliserna. Han misstänks nu för mordförsök. – Poliserna lyckades hoppa undan, istället träffade de en flaggstång, säger Fredrik Bratt, presstalesman vid polisen region syd. Poliserna hade larmats till kommunhuset, sedan tre vuxna, i sällskap med tre barn, vägrat lämna socialförvaltningen.”

   Hur reagerar då ortsbefolkningen på detta? I tidningen lämnas kommentarer av läsarna och många är överslätande:

   • Vem stödjer barnen i/efter en sådan orolig situation?
   • Jag är övertygad om att föräldrarna gör allt i sin makt för att skydda, stödja och ta hand om sina barn
   • Sånt här ock mycket värre saker hände tydligen på 70 talet också….
   • Så här har det alltid varit, vi bara pratar mer om det idag…

   Gillad av 3 people

   • malmoperspektiv skriver:

    Om nu några hundra av ortsbefolkningen uttrycker sin vrede över det inträffade och en handfull är överslätande eller ”förstående”, så publicerar tidningen bara de sistnämnda. Skulle det inte finnas några ”förstående”, så kan ju alltid journalisterna själva kommentera som ortsbor. Sedan ska vi inte glömma de förmodligen många tusen, som av kända anledningar håller tand för tunga. Men snart kokar grytan över 🙂

    Gilla

 2. Bo Svensson skriver:

  Man kan ju pröva sig fram. – Man tar ett utflippat område i taget och behöver inte riskera ett misslyckande p g a resursbrist. – Då blir det tid att få till väl fungerande rutiner.

  Gillad av 8 people

 3. Alexander Zetterberg skriver:

  Visst, det är vad som behövs, håller med om det mesta, men efter varje förslag ekar tankarna ”omöjligt”, ”det kommer aldrig ske” och liknande i mitt huvud. Innan processen mot att återupprätta statens våldsmonopol i utanförskapsområdena ens kan påbörjas måste det allmänna åsiktsklimatet förändras, och det kommer inte ske förrän vi har en regering och polisledning som har ett helt annat fokus än det vi sett under de senste 15-20 åren. I bästa fall kan processen därför börja först efter valet 2018.

  Och att börja med det svåraste, att återta rättsstaten i de särskilt utsatta områdena, är något som kommer ta årtionden och vara i hög grad avhängigt av befolkningens tilltro till statens möjlighet att lyckas, en tilltro som idag är fullständigt obefintlig.

  Vore det inte bättre för en ny regering att satsa all kraft på en åtgärd som faktiskt skulle kunna vara framgångsrik? Något som ger oss medborgare hopp om att en vändning är på gång och att en dag vårt svenska rättssamhälle skall gälla för hela landet och alla människor, oavsett var man bor. Framgång föder framgång, brukar man säga.

  En nytillträdd regering bör därför som första åtgärd förbjuda tiggeri på nationell nivå och beordra en nytillsatt rikspolischef att göra efterlevande av denna lag till polisenorganisationens högsta prioritet. En massiv satsning som säkerställer att våra stadskärnor rensas från hitresta tiggare!

  Under tiden stiftas lagar som möjliggör ett effektivt hanterande av marockanska gatubarn, papperslösa etc i enlighet med artikelförfattarens förslag, och när tiggarna är borta riktas fokus på denna grupp.

  Så kan polisen börja med det enkla och styrkta av framgångar successivt ta sig an allt svårare uppgifter. Så tänker jag.

  Gillad av 11 people

  • Eddy S Karlsson skriver:

   Ja, det är självklart att en första åtgärd måste vara att få bort det hitresta tiggeriet, som nu inför till synes handfallna politiker fått pågå sen åtminstone 2011. Sex år. Därutöver tror jag väldigt få av de åtgärder artikeln föreslår kan eller kommer att genomföras. Och det oavsett valresultatet nästa höst. Betänk också att under de närmaste åren förväntas årligen tiotusentals nya migranter med utomeuropeisk ursprung komma till Sverige. Det verkar inte orimligt att tro att läget kommer att förvärras. Utvecklingen i Sverige har inte blivit den som medlemskapet i EU förväntades att ge oss.

   Gillad av 3 people

  • Janne skriver:

   Man kan skriva mycket om vad som behöver göras men inget av det kommer att hända oavsett valresultatet. Till att börja med kan man inte ”återinföra gränskontroller” eftersom det finns månag gränser mellan Sverige och EU och hela vitsen med fri rövid utresan.
   rlighete är ju att man INTE skall kontrollera någon när hen passerar mellan olika Schengen länderna.
   Tänk, om du flyger är det INGEN som kollar dina ID handligar efter ankomsten och du kan i proncip boka din flygbiljett i valfritt nam eftersomID kollas inte heller vid utresan.
   Det enda som finns är säkerhetskontrollen på flygplatserna men utan ID check.

   Gilla

 4. Gösta Svensson skriver:

  Den här uppdelningen av ”goda” och ”onda invandrare i utanförskapsområdena, tror jag är lika felaktig som påståendet att det finns ett gott och ett ont islam.

  Problemet är mera genomgående och grundläggande än så. Genom att urvattna underlaget för en naturlig nationalstat, skapar man problem. Ju mera främmande och avvikande de inträngande elementen är, desto större problem.

  Gillad av 10 people

   • gmiksche skriver:

    Samt att ompröva alla medborgarskap och uppehållstillstånd som meddelats de senaste fem åren för att kolla om de baserats på vilseledande uppgifter. Anledningen till omprövningen är att det kommit fram i efterhand att många beslut fattats just på ett felaktigt underlag. Ex vis avsaknad av åldersbestämning.

    I USA kan man bli av med sitt medborgarskap även efter 50 om det kommer fram att man ljugit eller tidigt om förhållanden som varit bestämmande för att man fått medborgarskap. Jag ser ingen anledning till varför Sverige och andra europeiska länder inte skulle agera på samma sätt.

    Gillad av 2 people

 5. camiry skriver:

  Instämmer i din analys. Så bedrövligt långt ifrån Bullerbyn vi hamnat nu.

  Jag tror att även att ett snart och ökat medvetande hos medelklassen som bor nästgårds dessa områden är nödvändigt. Detta för att ställa större krav på sina respektive kommuners makthavare att se och motarbeta utvecklingen på bredare front.

  Som boende med erfarenhet av svensson-livet både i villakvarter i närheten av utanförskapsområden, (och med en gnutta insyn i den myriad av problem och betingelser invånarna där lever med pga just dess geografiska läge), samt livet i en avsevärt mer segregerad (blåare) kommun har det blivit påfallande tydligt hur vardagslivet och tryggheten skiljer sig inom medelklassen.

  När politikerna talar om klyftor går nog tankarna hos många till polerna, dvs de mest utsatta vs de allra rikaste. Få inser hur annorlunda livet skulle te sig i ett annat medelklassområde där ex resurser inte fördelas efter viljan hos en klanledare, där idrottande ungdomar och deras tränare inte behöver frukta gäng som driver in över fotbollsplanen, där inte fler bilolyckor sker helt enkelt för att det är så många drogpåverkade ungdomar som är ute och vansinneskör, eller där barnfamiljers och andra fotgängares otrygghet på cykelvägarna är uppe på den politiska agenda eftersom ungdomar som vansinneskör på stulna moppar inte är en engångsföreteelse, hur skolan försämras i takt med att upptagningsområdet, och med det mångfalden, blir större. Det kokar helt enkelt ner till sannolikheten att drabbas av ringarna på vattnet med epicentrum i utanförskapsområdena. Där spelar kommunpolitiken stor roll.

  Medelklass från ett ”drabbat” område har liten insyn i, och därmed förståelse för, hur livet kan te sig i ett tryggare område, och vice versa. När detta går upp för dem kommer de mer resursstarka flytta på sig, till tryggare mer segregerade områden, där vardagen andas lite mer Bullerbyn. Då har vi nog förflyttat oss från röd till svart pist och därifrån kommer det sannolikt gå fort.

  Gillad av 2 people

 6. BjörnS skriver:

  Tyvärr har vi nog nått den punkt där något i stil med vad Lars skissar behöver göras. Det är frukten av en lång tid av underlåtelse. I SvD på nätet finns en tydlig beskrivning av hur polisen i Malmö håller på att falla samman.

  Gillad av 3 people

  • MartinA skriver:

   Nämn något exempel från historien där jämförbara migrationer ej resulterat i massivt våld? Det spelar ingen roll vad staten gör, situationen är så att säga ödesbestämd.

   Gillad av 3 people

   • Sven-Erik skriver:

    Historien om framtiden är inte skriven. Föreslår att du läser islams historia 632 – 1500 AC.
    I takt med modern teknik som radio, .teve, mobiltelefoni har den muslimska befolkningen i mena-länderna lärt sig att folket i de västerländska har det bättre och är svagare. Demokrati måste alltid försvaras.
    Om du Martina är fatalist och allt i livet är laissez-faire, kan jag se i framtiden, att du bär slöja och fött många barn, du är din mans ägodel, får inte arbets etc.
    Är det inte bättre att leva (och bo) i ett demokratiskt land? Det anser jag som försvarat Sverige med vapenmakt. Alla som gjort värnplikt har en gemensam värdegrund.
    Land skall lag byggas och försvaras!

    Gilla

 7. Aha skriver:

  Bra förslag, det är väl något liknande som behövs för att komma till rätta med förorternas kriminalitet.

  Det jag i hastigheten kan komma på när det gäller ytterligare åtgärder och då innan man går in i förorterna, är att prova med indragna bidrag och vräkningar av familjer vars medlemmar lagförs plus att man stöttar bildandet av medborgarråd.
  Självklart bör redan nu nattdomstolar/jourdomstolar införas plus borttagning av straffrabatt för att se hur stor åderlåtning detta ger av de livsstilskriminella.
  Fängelser för de livsstilskriminella outsourcas till lågkostnadsländer i Europa. De livsstilskriminella är 5000 (Eliasson på DN Debatt 2017), 5 miljarder i fängelsekostnader skulle genom outsourcing kunna bli ca 500 miljoner.

  Det finns ett stort avgörande aber som för tillfället utesluter insatser enligt artikelförfattarens förslag; etablissemanget är inte med på notorna. Förfarandet andas primitivitet, framför allt förstör det Sveriges bild av ett framgångsrikt mångkulturland och ett av godhet präglat land.

  Nä, prognosen är dyster. Sverige går mot att bli ett av kriminalitet sargat och segrerat samhälle. Likt kommunistländer kommer skenet och löftena att upprätthållas in i det sista.
  (Kultur)vänstern kommer att stå där på barrikaderna och mota bort progressiva förslag.

  Gillad av 7 people

 8. LIsa C skriver:

  För många politiker med skygglappar, alltså inte i närheten av att föreslå eller genomföra ens något av det du förslår. Men ge inte upp, gäller att fösa politiker framför tills de reagerar.

  Gillad av 3 people

 9. Sten lindgren den äldre skriver:

  Jo visst är det den här typen av åtgärder som behövs, men att formulera dessa är ett underordnat problem jämfört med huvudproblemet.

  Huvudproblemet är att verktyg och beslut om alla nödvändiga förutsättningar för agerande finns, men viljan saknas. Så grundproblemet är således att de som har möjlighet att agera, och som förmodligen av många väljare också ses som dem man förlitar sig på, inte agerar.

  Man kan då ställa sig två frågor:

  • Varför agerar de inte?
  • Vad krävs för att de ska agera?

  Den första frågan har jag faktiskt svårt att svara på, antingen så lever man i en egen värld och är ovetande eller är man vetande men anser att något annat är viktigare.

  Den andra frågan däremot är lätt att besvara, vad krävs för att de (eller deras ersättare) ska agera?

  Det som krävs är att man själva blir utsatta, det är dock mindre sannolikt. Ledande personer idag behöver inte beblanda sig med pöbeln på akuten. Möjligen kan det bli lite jobbigare på Söder, något som i så fall på sikt kan påverka opinionsbildning.

  Säkraste sättet att få till agerande är politiska förändringar genom väljarnas dom, något som den s.k. oppositionen i det längsta försöker förhala.

  Gillad av 2 people

  • Jan Molin skriver:

   Det är så rått att det inte ingår i planen annat än det makten och dess stödjare gör. Tro inte annat! Många här på sidan har förhoppningar om att man kommer att tänka om och rätta till misstag. Nej det kommer man inte att göra. Så fungerar nästan alltid maktmänniskor. Man kör tills man har totalseger eller totalförlust. I båda fallen kommer liv att spillas. Eftersom endast vänstern har en välbyggd våldsrörelse, i form av EXPO:s AFA, och ”högern”, dvs vi som inte inordnar oss under vänstern inte har någonting jämförbart så är det klart vilka som har överläge. De som aldrig har varit ”inne” i vänsterns värld och tänkande i sin ungdom har kanske svårt att förstå detta.
   Jag bodde som ung nästan två år i Chile. Jag blev anställd av chilenska staten som sk ingenjörsexpert på ett statligt utvecklingsföretag. Två intressanta och roliga år i främmande land och språk. Men vartefter tiden gick blev det allt oroligare mellan Allendes regeringspartiers stödjare (vänstern: socialister och kommunister) och oppositionens partier (Kristdemokrater störst, men ej alls jämförbara med de svenska). Det blev allt våldsammare vart eftersom. Extremvänstern och dito högern rök ihop allt våldsammare med dödsoffer och skadade som följd. Samhället bröt mer eller mindre ihop, det mesta slutade fungera: transporter, bussar, varutillförseln till affärer, ja allt som man väntar sig ska fungera i ett tidigare mycket välordnat samhälle. Till slut tog militären över med armechefen Pinochet. Det blev mycket våldsamt med döda, fängslade och döda. Efter 17 år trädde militären tillbaka och samhället återfick sin demokrati mer och mer efter 1990.
   Jag kan skönja likheter i förspelet till katastrofen i Chile och utvecklingen i Sverige. Allt annat är vi idag ovetande om. Sjupartierna är ju helt dominerande i politiken, propagandan och har tillgång till skattekassan. Det mesta beror väl på vad den otyglade invandringspolitiken, dvs mångkultursprojeket, som förs och förts i dryga 40 år bär med sig. Det är ett gigantiskt samhällsexperiment som vi tvingas genomlida.

   Gillad av 1 person

 10. Peter M skriver:

  De föreslagna åtgärderna är bra. Skulle dock ändå vilja vända på resonemanget. Den fråga som bör ställas först av allt är;

  – Vad är bra för oss svenskar?

  Stanna upp en stund och tänk bara på denna fråga. Vad är bra för oss svenskar?

  Gillad av 3 people

 11. Peter skriver:

  Eftersom i princip hela Sjuklövern numera är identitetsvänsterpolitiker ser jag ingen som helst chans att de ska kunna åstadkomma någon förändring,

  Nedanstående artikel, ”Sveriges väg mot katastrof”, skrevs redan 2008 (i dag hade den knappast blivit publicerad).

  http://www.aftonbladet.se/debatt/article11450153.ab

  Så här inleds artikeln:

  ”I mitten av 80-talet arbetade jag som kapten i den internationella FN-styrkan i Libanon. Därefter var jag många gånger i detta underbara land, sönderslitet av så många inbördes strider.
  Hur är det möjligt att ett så fantastiskt land med så många goda människor kan begå detta kollektiva självmord? Jag kunde hitta sex förhållanden som skapade förutsättningar för den libanesiska undergången.”

  Samtliga sex förhållanden som nämns i artikeln stämmer överens på Sverige, framför allt de tre första punkterna. Beträffande punkt 6 kan jag konstatera att eftersom SD blivit Sveriges största parti i flera undersökningar är det ett bra tecken på att befolkningen blivit alltmer uppgiven.

  Beträffande Libanon vill jag minnas att Ledarsidornas grundare Johan Westerholm pratade med en libanesisk biskop för något år sedan. Biskopen sade ungefär så här: ”Ni håller på att samla ihop alla de komponenter som gör att det kan gå käpprakt åt skogen i framtiden.”

  Westerholm träffade också en libanesisk minister, som sade ungefär så här beträffande utländska förövare som befann sig i Sverige: ”Ni måste antingen utvisa människor som begår brott eller ge dem långa fängelsestraff. Gör ni inte det så kommer ni att få problem som ni inte ens kan föreställa er.”

  Är det någon som på fullt allvar tror att det kommer att ske med nuvarande Sjuklöverpolitiker i riksdagen?

  Gillad av 11 people

  • Stoffe skriver:

   Intressanta och oroande observationer angående Libyen. Historien upprepar sig brukar det sägas och det som eventuellt kan rädda Sverige är resterna av vår svenska identitet, dom finns trots allt kvar, samt en handlingskraftig karismatisk ledare liknande Victor Orban.
   Den senare är nog det viktigaste. Det går inte att vända en sån här utveckling genom nån sorts kollektiv styrning. En sådan är alldeles för svag och obeslutsam. Det behövs en sån mängd med ”inhumana” beslut, exempelvis utvisningar och återkallande av medborgarskap, att det får nuvarande SD att framstå som rätt tama.

   Gillad av 2 people

 12. Lilla fröken PK skriver:

  Det ligger mycket i detta, men jag tror att man kan kan starta på en lägre nivå vad gäller utanförskapsområdena. De som obstruerar blåljuspersonalens arbete ska omedelbart omhändertas (det gäller även glåpord). Alla som ingår i en mobb ska in i polisbuss för avtransport till jourdomstol. Normal påföljd ” första resan” lämpligen 14 dagar i förvar med restriktioner och minimal materiell standard och självhushåll. Kostnad för ”hotellvistelsen” debiteras den omhändertagne eller föräldrarna. Det tror jag vore en bra signal till att börja med. Därefter, eller parallellt, kan man införa andra åtgärder som t ex utegångsförbud, att omhänderta målvaktsbilar m m. Jag tror dock inte att vår justitie- och inrikesminister Morgan Johansson är beredd att agera. ( Rikspolisen är bortom all räddning.)

  Gillad av 7 people

  • p2185 skriver:

   Så enkelt, lättfattligt och lysande! Vad är problemet annat än ”PK”?

   Att inte de miljarder som finns restförda hos kronofogden för felparkeringar etc resulterar i lagstadgade åtgärder är lika förvånande. Se t ex ”Målvakter och fordonsrelaterade skulder” på webben.

   Gillad av 2 people

 13. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Och bör mångkulturmegafonen SVT&SR’s ledning bytas ut mot Gunnar Sandelin/Ingrid Carlqvist/Jens Ganman/Mats Dagerlind etc.
  För balansen i den mediala rapporteringens skull.

  Gillad av 8 people

 14. Sorgsen över Sveriges förfall skriver:

  Allt Bra o Rätt. MEN….Glömde det viktigaste:

  Att röja i poliskårens ledarskikt som är politiskt tillsatt och därmed våra korrumperade politikers knähundar.
  Jag har talat med flera poliser på golvet i veckan då jag varit på Medborgarplatsen i Stockholm.

  Maken till BEDRÄGERI, jag blev alldeles BESTÖRT.
  De är INTE barn, INTE kvinnor, INTE fattiga….Gant-tröjor och senaste Iphone gäller…

  Och i Björns trädgård intill sitter flera Svenska utslagna utsatta och glömda.
  Och som kronan på verket står en moské i hörnet av Björns trädgård (ingen barmhärtighet med våra Svenska utsatta kan spåras från Moskésidan..Porten är stängd och öppnas bara för de rättrogna afghanerna som får komma in…vem är förvånad..?).

  Och detta spektakel står poliser och tittar på.
  Alla poliser berättar för mig att de är mycket hårt styrda uppifrån ledningshåll inom polisen som tillåter i stort sett vadsomhelst om det är politiskt vänster.
  Flera av de poliser jag talat med ger ett indignerat intryck och säger att de fått order att stå tillbaka och inte avbryta demonstrationen av sina chefer.
  Man avvaktar de korrumperade politikernas beslut.
  Problemet är att när dessa politiker sticker upp det blöta fingret -blåser det åt alla håll…-så besluten lyser med sin frånvaro och politikerna duckar i sina vita getton….

  Sorgligt att Sverige styrs av ett gäng ynkryggar……

  Gillad av 13 people

   • Anders skriver:

    Idag använder sig de bättre bemedlade av väktare för att skydda sig. Men när det inte längre förslår kommer man att vilja ha tyngre saker. Jag kan inte se att det är någon principiell skillnad mellan att hyra in väktare och att anlita legosoldater. Det är bara en fråga om skillnad i effektivitet.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Det enda som kan skydda mot utlänningar är etnisk solidaritet. Visst, etablissemanget kan skydda SIG SJÄLVA med utländska legosoldater som ägs av det amerikanska etablissemanget. Men det är någonting som en svensk med någon form av självbevarelsedrift bör gå i döden för att motarbeta.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Om du inte förstår vad som är dåligt med iden att lämna över våldsmonopolet till amerikanska legosoldater från en firma som ägs av det amerikanska etablissemanget så kan jag inte hjälpa dig.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Tycker du på allvar att det är bra ide om etablissemanget tar in våldsmän hit? Våldsmän vars lojalitet ytterst är till bankmaffian i USA? Iden är befängd. Det är inte våldsförmåga som brister, det är politisk vilja. Eller snarare, regimen i sverige har ingen lojalitet till svenskarna eller ens till medborgarna. DET är problemet. Och det kommer inte lösas av att de får våldsmän som inte ens på pappret behöver visa någon som helst hänsyn eller lojalitet till oss svenskar här i sverige.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Öh, etablissemanget tar ju hit våldsmän i överflödande mängder…? Tror nog att våldsmän som bara får betalt som de slår de andra våldsmännen på truten skulle vara en förbättring. De måste ju inte vara usonier. De kan vara svenskar. Tycker inte frågan om entreprenadform är särskilt viktig i ett land där organisk lojalitet sedan länge upplösts och bara pengar räknas i alla livets lägen. ”Inga vinster i polisväsendet”? Låter vi folk berika sig kommer de vara kreativa och infallsrika på ett sätt som staten själv inte kan klara av.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Vi talar specifikt om Black Water. Jag har inte invänt mot användandet av Securitas vakter utan mot förslaget att använda Black Water.

    Gilla

 15. MartinA skriver:

  Jag vill verkligen inte att den stat som har orsakat den här katastrofen skall få såna drakoniska maktbefogenheter. Jag är övertygad om att varje person som kritiserar nuvarande etablissemang skulle hamna i SÄPOS källare eller inrikesministeriets läger inom fem års tid. Eller helt enkelt bara försvinna.

  Jag har ingen lojalitet eller ansvar för de som bor i utanförskapsområdena. De är inte en del av min nation och jag är inte en del av deras olika nationer.

  Utanförskapsområdena är ett kvitto på att den liberala demokratin är en misslyckad samhällsmodell. Det är det positiva med det som händer, en rutten samhällsmodell förstörs av dess egen ruttenhet.

  Gillad av 5 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Men när har anarki fungerat i praktiken? Vi måste, hur svårt det än förefaller att bara, ta makten över staten och med hjälp av staten ta makten över samhället. I bästa fall kan vi sedan lyckas avveckla mycket av statens makt över individen. Men att tro att statens avskaffande eller kollaps i sig leder till ett lyckorike, enkannerligen med hundratals scharia-zoner i närheten, är mycket blåögdare än tron att man kan återupprätta en svensk nationalstat i Sverige.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Lycka är en signal i vårt ledningssystem, inte ett mål i sig. Det finns inga utsikter att göra centralmakten i sverige svenskvänlig. Följaktligen måste den förstöras. Eller snarare, omöjligheten i maktens ideologi sköter om förstörelsen helt på egen hand. Först när välståndet är borta kommer migrationsströmmarna att vända.

    Jag är inte en anhängare av ”great man theory of history” utan snarare av marxistisk historieskrivning, eller samma attityd i vart fall. Som demografin ser ut i sverige finns det ingen välordnad framtid. Det finns olika krigsherrevälden eller det finns kalifat. Jag föredrar krigsherreväldeframtiden.

    Gilla

 16. Göran Boström skriver:

  Jag tror att man måste börja med att adressera Saudi-, Qatar- och Turkietägda moskéerna och utvisa de av dessa länder avlönade imamerna för att förhindra återväxten av politisk islam för det är där roten till parallellsamhällena ligger. Därutöver måste vi förbjuda politisk islam och de föreningar som ägnar sig åt det eftersom det handlar om – ur svensk synpunkt – samhällsomstörtande verksamhet. Och det finns inga skäl för att den ska få fortgå.

  Gillad av 9 people

  • p2185 skriver:

   De som i första hand bör adresseras med kraft är kanske våra politiker som inte synes ha en aning om vilka krafter som styr det nuvarande byggandet och planeringen av byggande av moskéer i hela landet just nu.

   Skicka vidare valda inlägg av Mohamed Omar till dina kommunalpolitiska företrädare!

   Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Kunde inte sägas bättre!

   Dessa brohuvuden/Trojanska hästar måste avlägsnas!

   Politisk Islam leder i förlängning till Islamism/krav på Sharia Lag!

   Förbjud Muslimska Brödraskpet,
   som intimt samarbetar med (S).

   Integration kan ALDRIG lyckas,
   så länge dessa aktivt motarbetar den!!!

   Gillad av 2 people

 17. Stoffe skriver:

  Författaren har rätt i det han skriver. Det behövs en städning liknande den som måste göras i en pundarkvart.

  Problemet är att det överhuvudtaget inte existerar politiker bland de i dag tillgängliga som skulle genomföra nånting dylikt. Inte ens SD skulle ge sig till att genomföra detta ens med egen majoritet.

  För att få till stånd en städning av det här slaget behövs det dels politiker som klart och tydligt deklarerar att detta har man för avsikt att göra. Dels behövs tillfälle för folk att få rösta på dessa politiker. Personligen tror jag det skulle bli en fullständig jordskredsseger för en politiker som skulle gå till val på detta.

  Tyvärr, med nuvarande val-intervall ligger nog nånting liknande minst nio år bort.

  Vad som behövs för polisens del är möjlighet att vara helt anonym vid ingripanden för att inte kunna utsättas för påtryckningar. Likaså vittnen vid rättegångar.

  Gillad av 2 people

 18. Olle Reimers skriver:

  Den viktiga frågan är om den politiska viljan finns. Just nu finns inga tecken på det. Det är en annan världsordning än den vi är vana vid som ligger i pipeline. Den bygger på idén om allas lika värde som motivering för att avskaffa nationalstaten. Från flera tongivande personer hörs nu rop på att vi ska dela med oss lika av det vi har. Under de premisserna är något återställande ytterst tveksamt, för att uttrycka det milt.

  Gillad av 1 person

 19. Hansson skriver:

  Ändra orden borde/bör i texten till skall/måste så blir det bra. En orsak till dagens grymma problem är den svenska försiktigheten. Vi klämmer in fegord som ganska, nästan, kanske, hen, borde m.fl. och förminskar därigenom problemen och framställer lösningarna som osäkra. I krig pekar man resolut med hela handen – ingen tvekan!

  Gillad av 6 people

  • Aha skriver:

   Väl med på ditt resonemang om fegorden, men motsatsen är värre;
   självsäkra påståenden som alla och alltid.

   Det finns nästan alltid (sic) avvikelser som gör att en sak, ett beteende inte omfattas av alla.
   Att nyansera sig i samklang med verkligheten är kvalitet.

   Ett parallellresonemang till detta är användandet av ordet ”vi”som enligt en (klok) kommentar bör undvikas då man gör sig till talesman för ett kollektiv vars åsikter man med säkerhet inte kan veta.

   Gilla

   • Jaxel skriver:

    Än mer irriterande är att detta ”vi” ofta inte ens innefattar den som uttalar det. Typ ”vi måste ta hand om…” och liknande. Alltför ofta tycks sådana uttalande inte kräva det minsta av den/de som uttalar det.

    Gilla

 20. Gunnar skriver:

  Någon skrev i går om Gauss-kurvor. Om hur normalfördelningen flockas i olika grad runt ett medelvärde. Och hur han själv gärna tänkte i gradskillnader och medelvärden i stället för i absoluta termer. Till det skulle jag vilja tillföra hur man själv kan färdas inom en normalfördelningskurva, och hur den färden kan spegla dagens text med ett inifrånperspektiv.

  Bodde själv i många decennier i ett till en början tämligen lantligt område, med likasinnade runt omkring mig. Men den så kallade utvecklingen löpte på. Sakta förändrades området. Området omvandlades först till en förort, intill en snabbt växande storstad. Och då var det svenskar som flyttade in. Men tiden gick. Och med det kom demografin att förändras. Allt mer utomsvenska inslag kunde noteras, men det var inget som man egentligen brydde sig särskilt mycket om.

  Men åren gick och en dag började jag uppleva mig själv som en minoritet. På tunnelbanan en lördagmorgon fann jag att jag troligen var den ende svensken. Språken var andras, och inte mitt eget. Som om jag rest på semester till ett främmande land.

  Nu hör det till saken att området jag bodde i var min barndoms trakter. Där var jag född och uppvuxen. I området hade jag en gång byggt kojor och skurit mig pilbågar i tämligen orörda skogar. Som riktigt liten gick även kor här. Föräldrarna gick till bonden och köpte mjölk. Korna betade på ängar i området och stugorna var röda. Numera reser sig höghusen som stora klippdomer mot himlen.

  Det var min egen hembygd som förändrats om omdanats till något demografiskt helt nytt och storskaligt. Jag hade blivit, varefter tiden gått, till främling i min egen barndomsbygd.
  I Gauss-kurvan, eller snarare normalfördelningskurvan befann jag mig plötsligt allra längst ut i ytterkanten. Kände inte längre igen dofterna i trappuppgången. Hörde inte längre min egen svenska dialekt, och knappt språk. De flesta lediga hyreslägenheter fördelades också efter en behovsfördelning. Och de största behoven låg hos de nymigrerade. Mer svenska behov trängdes undan av andra, mer prioriterade. Innehållet i demografins gauss-kurva förändrades även i mer rask takt. Takten i den mer svenska utflyttningen ökade.

  Vad jag själv bevittnat, och var med om, på mycket nära håll, var hur man själv kan förvandlats till främling i sitt eget land. Jag bor numera inte längre kvar i området. Det är färder inom Gauss-kurvor, inom normalfördelingen, som primärt skapar utanförskapsområden. Och den processen accelererar.

  Och det som möjliggör den förändringen stavas politik. Det är i grunden tagna politiska beslut som gjort mig till en främling i min egen hembygd. Inte de som primärt flyttat in – rent ansvarsmässigt. De har snarare förflyttat en tidigare etnisk gemenskap till ett nytt land. De har bejakat möjligheten till ett bättre materiellt liv, som svenska politiker öppnat dörren för. Om migranternas ansvar finns det därför inte så mycket att orda. Migration och urbaniseringsprocesser bär politikerna helt ansvar över.

  Främling och icke främling utgör relativa begrepp. Själv känner jag en viss bitter över hur politikerna tagit allt som andas egen hembygd ifrån mig. Det är gentemot politiker min förtvivlan riktar sig. Jag kan inte i min vildaste fantasi förstå hur min egen hembygd någonsin skall kunna komma tillbaka igen. Och hur redan etablerade utanförskapsområden väsentligen skall kunna förändras till något mer svenskt. Det är som alltid mycket som utvecklingen kastar på historiens skräphög. Bland annat mycket av våra egna historiska rötter. Och mer och mer ansamlas där via naiva politiska beslut och även genom beslutsmässig handlingsförlamning.

  Numera bor jag i en mer lokal normalfördelningskurva där jag själv befinner mig i mitten. Jag hälsar, nickar och samtalar med alla grannar. Vi har suttit på polisstationen för att organisera vår grannsamverkan. Vi talar om för varandra när vi reser bort. Och vattnar då varandras uteblommor. Skottar snö utanför dörren.
  I denna gemenskap finns ett stort mått av trygghet. Jag bor helt enkelt i en svensk enklav, som andra bor i sina.

  Runt min tidigare barndoms Gauss-kurva tar jag gärna omvägar. Men helst åker jag inte dit. Jag har inget där att göra. Känner inga människor som bor i området. Enbart bardomens ständer och stenar finns kvar, och platserna där vi byggde våra kojor och ivrigt metade abborre, som inte ens katten ville ha.

  För mig finns ingen återvändo. Och det som gör mig mest bedrövad är att dagens politiker enbart trampar på i samma gamla ullstrumpor, i raka hjulspår. Jag förstår faktiskt inte hur de tänker. Vill de aktivt förändra även det politiska landskapet, bygga grunden till något mera brunt, som då hotar samhällets fundamenta – frågar en som slentrianmässigt alltid röstat som en gråsosse.

  Så antagligen får jag skylla mig själv, skylla på min egen naivitet. Erfarenheten av en förflyttning inom normalfördelningskurvan tar jag dock med mig. Den naivitet jag tidigare eventuellt var behäftad med delar jag tydligen med en statsminister. Men nu är den länken bruten – och det för alltid. Att slicka gamla sår lär inte hjälpa.

  Numera trivs jag i min egen lilla enklav, med nära och kära runt omkring mig. Resonansen av närbelägen svenskhet gör mig glad, rentav lycklig, precis på samma sätt som andra trivs i sin egen nära och mer intima etnicitet. Jag har återigen fått kontakt med mitt tidigare jag. Utanförskap som begrepp är något relativt. Allt beror på vilken sida om gränser man står.

  Gillad av 3 people

  • gmiksche skriver:

   Din kommentar hade gott och väl dugit som inlägg. Då hade den lästs av många fler. Du har visserligen hittat tillbaka till en omgivning du trivs i. Men betänk att även den är hotad på sikt. Den är en temporär tillflyktsort, i vart fall för den yngre generationen. Dra ditt strå i stacken och ge inte upp.

   Gilla

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   En mycket tankeväckande och välskriven reflektion som de flesta av oss kan erkänna och anamma.
   Det är en försvarlig mängd av de gemensamma nationella referenserna som det politiskt slumrande svenska folket bestulits på. Den inhemska kulturen och icke minst svenska språket har under de senaste decennierna i allt fler sammanhang tvingats retirera till förmån för de främmande kulturer som tillåts ta allt större utrymme i anspråk.

   Den normativa stilistikens riktlinjer har genom det kombinerade globalist- och feministstyret kommit att betraktas som något tämligen oväsentligt då den kulturrelativistiska värdegrundshållningen menar att det icke existerar några fast stipulerade regler för ett gott språk.
   Vidare kan nämnas regeringens nationsidentiska nedbrytningsmanöver där den nya namnlagen vilken trädde i kraft första juli och där alla kan byta namn hur det behagas – utan avseende på ursprungsidentitet – visar det totala förakt för svenska folket som blivit makthavarnas främsta signum.

   Våra genuint svenska son-namn har helt sonika kapats och denna fräcka stöld kommer med all sannolikhet att underlätta vid arbetsansökning och bostadsanskaffning på vilseledande grunder.
   Dags för gemene man att vakna upp ur sin långvariga och komfortabla törnrosasömn och rädda det som räddas kan av vårt gemensamma svenska arv! Det är bara vi själva som kan undsätta det som rätteligen tillhör oss och det är vår plikt att föra våra specifika särdrag och seder vidare till de yngre generationerna.
   Att det blivit högsta mode bland de moraliskt invalidiserade kulturmarxisterna att demonisera nationalismen och reducera den till den obildade allmogens otidsenliga föreställningsankare, råder inget som helst tvivel om.
   Endast en dåre kan förmås förneka och desavouera sitt naturliga nationella ursprung!

   Andreas Kristian Petterson.

   Gillad av 1 person

 21. Obs skriver:

  På grund av den stora muslimska invandringen till Sverige kan Sverige utgöra ett större hot mot Finland än Ryssland. Det skriver Paul Lillrank, professor vid institutionen för produktionsekonomi vid Aalto-universitetet, i HBL.

  Tidigare såg han Putin och Ryssland som den största säkerhetsrisken mot Finland. Nu har professorn ändrat sig. Sverige är troligen ett större hot, anser han.

  Mångkulturalismen startar konflikter och politikerna i Sverige har fått storhetsvansinne, menar han.

  Svenska kommuner är så dåliga på att hantera återvändande IS-terrorister att de väljer att ”kärleksbomba” dem med ekonomiska bidrag och förtur i landets bostadskö, påpekar professorn.

  Enligt Paul Lillrank utger sig den svenska politiska eliten för att vara en moralisk supermakt, men i verkligheten börjar den alltmer likna en samling dårar med samma ”självdestruktiva galenskap”

  Norrmännen och danskarna, som bland annat talat om gränskontroller mot Sverige, har redan insett det allvarliga hotet från grannlandet. Paul Lillrank anser att finländarna måste förstå samma sak.
  Lillrank säger han önskar att det gick att hitta någon lugnande läsning om Sverige, men det existerar inte.
  http://www.friatider.se/finsk-professor-sverige-r-ett-st-rre-hot-mot-finland-n-ryssland

  Gillad av 5 people

 22. Johan skriver:

  Utmärkt sammanställning. Tyvärr måste man nog ta den svåraste striden först, den mot makten som saknar den politiska viljan att återupprätta ordningen. Klarar man den och installerar en funktionsduglig regim som har viljan blir nästa utmaning resurserna och därefter åtgärd.

  Gilla

 23. Mr.T skriver:

  Om jag tillåts att uttrycka mig lite spontant, måste jag säga att detta var ta mig f**n något av det bästa jag läst på länge ! Det är verkligen hög tid att ta tillbaka Sverige till dom landet tillhör.

  Gillad av 2 people

 24. anovik skriver:

  Ju längre man väntar med åtgärder mot missförhållandena som har med den sanslösa invandringspolitiken att göra desto hårdare metoder krävs. Det som kunde skötts med förnuft, sans, måtta och en fast hand för ett par, tre decennier sen kräver nu hårdhandskar. Sverigedemokraterna som motarbetas med näbbar och klor av de andra partierna och de dominerande medierna skulle inte komma långt även om de fick möjlighet. Och varför ska de ta hand om denna fruktansvärda röra som vänstern och alliansen ställt till med? De skulle bara få otack. Finns det över huvud taget en lösning?

  Gilla

 25. Anders Svensson skriver:

  Finns inte någon anledning att gå in i utanförskapsområden med våld. Dessa klansamhällen är helt beroende av överflödande ”allmosor” från det hårt arbetande Svenska Folket. Antagligen räcker det att placera en ”bug” någonstans, som försenar utbetalningarna till utvalda områden … skulle svida dag 1 …

  Jag menar … man försenar utbetalning av EU-bidrag till Sveriges bönder utan påföljd … så …

  För övrigt så kan man gott lagstifta mot könsstympning av barn … lika för alla oavsett religion … dom som inte accepterar får väl flytta … Lämplig påföljd … indragna bidrag för hela familjen … årliga hälsokontroller för alla under 18 år och obligatorisk sexualundervisning.

  Det finns enkla lösningar på allt … om den goda viljan finns …

  Gillad av 1 person

 26. weasel skriver:

  Naturligtvis är de åtgärder som föreslås det som behövs.
  Men det kommer aldrig att hända- eftersom majoriteten av sveriges politiker och journalister anser att åtgärderna är ”fascistiska”.
  Och ”rasistiska” är dom säkert också, så vi får nöja oss med dialogpoliser och fritidsgårdar fram tills den dagen då politikerna och journalisterna själva drabbas. Och den dagen är det för sent för några åtgärder.

  Gillad av 1 person

 27. H Portell skriver:

  Något måste givetvis göras och det mycket snart. Det är väldigt svårt att förstå att nuvarande generationens politiker på alla de tre nivåerna kan och kunnat försätta oss ( deras uppdragsgivare ) i en helt okontrollerad situation i migrations och säkerhetsfrågorna. En svårt förstörd struktur är hälsosäkerheten, hela hälsovården med nästan otillgängliga ingångar. En tröst i det sammanhanget är att när man väl kommer in så finns läkar- och vård- från yrkesskicklig personal. Den andra säkerhetsstrukturen – polis – har i och med den okontrollerade migrationssituationen gått från ansträngd till synnerligen överansträngd. Lägg märke till att polis och sjukvård ytterst inte ledarstyrs av yrkeskunniga utan politiker och/eller av dessa tillsatta från den egna fataburen. Försvaret har medvetet av riksdagens flertal satts på undantag men kan trots allt ”röra sig” sannolikt pga att försvarets direkta ledarskap är yrkeskunnigt. Med ordet försvaret menas försvarsgrenarna samt FRA och inte det icke mer existerande totalförsvaret. Kan man tro på de olika opinionsinstitutens löpande analyser finns en klar vridning från de ”gamla” partierna till det nygamla SD. Men 75% ? sympatiserar med Rödgröna och Alliansen. Det kan tyckas märkligt att svenska väljare verkar strunta i sin säkerhetssituation eller klacksparka krisen som de befinner sig mitt i och som deras politiker inte har kvalitet nog att avvärja. Jag är rädd och mycket brydd.

  Gillad av 1 person

 28. OT skriver:

  Filmer som har visats i tysk media visar hur Angela Merkel möts av uppretade folkmassor och häcklare under sin valturné.
  När förbundskanslern tidigare i veckan besökte Gelnhausen i den västra delstaten Hessen stod ett hundratal anhängare av invandringskritiska Alternativ för Tyskland, AFD, och skrek slagord under de dryga 30 minuter som Merkel höll låda.
  – Lögner! Lögner! Lögner! skanderade väljarna bland annat.
  Liknande scener har utspelat sig på fler platser i veckan. Under sina besök i de östra delstaterna Sachsen och Thüringen på torsdagen möttes förbundskanslern av visselpipor och tillrop om att hon skulle ”försvinna” därifrån.

  Löfven blev utbuad när landslaget skulle firas…var det början?

  Gillad av 1 person

 29. Strix skriver:

  Det är inte rovdjurens fel som dödar för människan nyttigt vilt, det är politikerna och deras korrupta tjänstemän. Rovdjuren beter sig helt naturligt.
  Samma sak med invandrarna, det är politikerna och deras korrupta tjänstemän som vägrar att tillåta oss att försvara oss mot illdåden utövade mot försvarslösa medborgare.
  Därför, se till att dessa politiker får andra uppgifter som inte förnedrar och kränker det svenska folket!

  Gillad av 1 person

   • Ken skriver:

    Hej Lars.

    Nej, jag håller med. Vi är inte på samma våglängd.

    I USA har man ett nationalgarde. Men det används inte för att ”städa” förorter. I USA har man också 16 gånger fler mord med skjutvapen än i Sverige och även de mest utsatta områden i Sverige skulle klassas som trygga med Amerikanska mått mätt. Ändå ”städas” som sagt inga förorter eller problemområden med några stormtrupper där.

    Därmed inte sagt att allt är frid och fröjd i Sverige. Och vi bör absolut agera för att även fortsättningsvis garantera ett fritt, tryggt och öppet samhälle för alla.

    Jag håller med om dina synpunkter om Reva. Jag tycker vidare att man borde processa de som befinner sig i landet olagligt betydligt snabbare och ta dem så fort man fattar beslut om avvisning. Och jag tycker att man ska införa betydligt hårdare konsekvenser för vapenbrott (på gång). Polisen ska satsas betydligt mer resurser på (på gång) och potentiella kriminella ska genomsökas för vapen betydligt oftare. Påföljder ska även i övrigt bli strängare och vara kännbara även längre ner i åldrarna.

    Men jag tycker också att man samtidigt ska satsa betydligt mer på mjukare linjer. Mer information på arabiska om svenskars värderingar. Mer riktade utbildningar till invandrare. Införa villkorad ersättning som kräver genomförd utbildning med t.ex godkänd tentamen i samhällskunskap som inkluderar förståelse av västerländska värderingar. Att vi omedelbart stänger religiösa centran som sprider hat eller olagliga åskådningar. Etc etc.

    Mitt problem med ditt inlägg ligger i hur du uppenbarligen buntar ihop förortskriminalitet med den kriminalitet vi ser bland flyktingar. Hur du buntar ihop muslimsk moralpolis, gruppvåldtäkter, sådana som inte vill jobba, stenkastande snorungar och bilmålvakter. Och hur du vill möta dessa typer med stormtrupper. Vad ska dina stormtrupper göra? Smiska upp den muslimska moralpolisen lite? Säga ”Fy! – nästan gång du säger till en tjej att klä sig ordentligt så blir det två veckor i arresten?” Eller märka ut muslimska moralpolisers dörrar med stjärnor kanske? Så att folk vet var de bor?

    Ditt förslag luktar mer panikartad tanke sprungen ur rädsla och affekt. Eller hat. Eller ur en dålig hollywood film.

    Mitt problem med ditt inlägg ligger också i det faktum att vi haft de dessa problem i mer än 40 år och aldrig tidigare har gemene svensk brytt sig om varken bilbränder, muslimers övertygelser och kompatibilitet med svenska värderingar – eller kriminella invandrare som har ihjäl varandra.

    Skjutningar (mellan kriminella) ökar absolut, och vi har numera gått från ca 85 mord (under 70-talet) till 100-110 per år. Men nu helt plötsligt så är detta ett jätteproblem för gemene Svensson och vi borde minsann ta i med hårdhandskarna? Trots att befolkningen ökat och att vi ligger på samma nivå relativt räknat. Och vi borde ta i med stormtrupper? Föreslagna i inlägg på illaluktande främlingsfientliga hatsidor som i övrigt ensidigt beskriver hur dåliga muslimer och invandrare är i dagliga blogginlägg. Och som kommenteras av den ena rädde smygrassen efter den andra som inte VILL tro att vi kan mötas. Eller vill föreslå andra lösningar än – ”ut med packet”.

    Nej Lars, vi är inte alls på samma våglängd. Även om vi båda nog oroas över samhällsutvecklingen.

    Skillnaden är väl att jag har svårt för extremister och inskränkta bakåtsträvande individer som ska begränsa andras frihet utifrån egen bristfällig moral – oavsett vilken sida de återfinns på. Och inte bara om de finns på den ena sidan.

    Gilla

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Det är väl du som använder begreppet stormtrupper Ken?
    I vilket fall och eftersom du anger USA som exempel vågar jag påstå att om de som skjuter ihjäl svarta och latinos – andra svarta&latinos – också började meja ned vita, ja då skulle saken inte längre få bero, såsom nu sker i Chicago exempelvis.
    Samma gäller i Sverige, om gängskjutningarna drabbade majoritetsfolket då skulle det inte räcka med en statsminister som tänker på de anhöriga även när han går på muggen.
    Min egen lösning handlar om att vi som nation är i skriande behov av en ny författning där mångkultureländet kasseras och i stället statusen på det svenska medborgarskapet höjs åtskilliga nivåer.
    Det personliga ansvaret skall återinföras för dem som ljugit sig till uppehållstillstånd och precis som i Nederländerna och USA borde vi dra tillbaka medborgarskap omedelbart när bedrägeri av sådan art upptäcks.
    Min egen abrovinkel för att skydda svensk kultur skulle dessutom förorda att asylrätten enbart skall gälla för medborgare i våra grannländer. Visumkrav därutöver.
    Minderåriga kriminella till invandrare skulle kunna medföra utvisning familjevis.

    Gillad av 1 person

   • Ken skriver:

    Hej Lars-Erik

    Det var inte begreppet som var det viktiga. Snarare tankegången att möta grupper av människor man inte gillar med städpatruller. Oavsett vad man kallar dem.

    Jag håller med dig om det där med att gemene man inte hade tolererat om det varit ”majoritetssvenskar” som mördats istället för förortsfolk. Frågan du, och många andra här, behöver ställa er är: Varför har ni så länge tolererat att andra dödas?

    Och vad gör vi med dig när dina barn begår brott. Sätter dig, och hela familjen, i finkan med? Eller är den behandlingen, återigen, bara reserverad för vissa andra, sämre, individer? Jag gissar att du inte tycker att just din familj borde lida om något av era barn gjorde dumheter.

    Så varför gör du skillnad på folk och folk? Är din familj extra fina? 🙂 Luktar ert bajs bättre? Jag är tämligen övertygad om att många här, innerst inne, tycker det. Många här tror nog, i egen dumhet, att det är något bättre med att vara medborgare i ett sekulärt samhälle i väst. Och slår sig perverst för bröstet som om detta vore en individuell och personlig bedrift.

    Men man glömmer att vi har fått de utvecklade samhällen vi har idag – genom upplysning, transparens, öppenhet och humanism. Knappast svenska uppfinningar. Sverige har inte blivit det moderna och framgångsrika samhälle vi är genom våld eller genom att stänga andra grupper ute. Våldsverkande polis/patruller som genomsöker hela områden och agerar arbiträrt är typiska kännetecken för slutna, mörka samhällen. Afghanerna har dem (talibaner). Sydafrika hade dem. Tyskarna hade dem. Syrier och Irakier har dem (ISIS).

    Och nu vill ni ha dem här i Sverige? För att ni är upplysta, öppna och humana? Moderna?

    Ni klarar verkligen inte av att komma på andra lösningar på problemet än stormtrupper a.k.a nationalgarde a.k.a vad annat ni vill kalla det för att lura er själva att må bättre? Är ni inte bättre än så? Vad skiljer då er från oupplysta, obildade och intoleranta individer i t.ex Afghanistan?

    Det är inte genetiska sammansättningar hos medborgarna som avgör om ett land blir öppet, framgångsrikt, sekulärt, bildat, jämlikt, tryggt eller demokratiskt. Det är idéerna som får frodas och som omsätts i verklighet som ger folk detta. Därför är det oerhört viktigt att vi motar extremistiska idéer i grind. Oavsett om de är islamistiska intoleranta sådana eller andra intoleranta sådana.

    Och idén om ”operativa delar” med garden för att ”återställa ordning” är en sådan. Den är mörk, intolerant, dum och medeltida.

    Gilla

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Hej själv Ken.
    I Danmark utvisades en hel familj efter ett s.k. hedersmord på en ung flicka i familjen.
    Stam- o klankulturen är importerad och bästa signalen att sända till de som hotar sina döttrar är att inte acceptera att slikt beteende får fäste i vår civilisation.
    Sedan vidhåller jag att den som bygger sitt medborgarskap på en fet lögn om skyddsbehov ej bör få stanna ity dylika lögner kommer att fortplanta sig till avkomman och då har du en röta som växer i samhällskroppen.
    I ditt resonemang tycker jag mig spåra en kulturnivelleringsfundamentalism som Balkan och ex. Libanon har vaccinerat de som vägrar blunda för verkligheten.
    Kom ihåg att Beirut på 50-talet kallades för Mellersta Österns Paris.
    I dag är Paris – okay, en smula raljant måhända – Europas Beirut.
    Hans Magnus Enzensberger kallar det som pågår i Tyskland och Frankrike för ett lågintensivt inbördeskrig.
    Och som du vet, i krig räcker det inte att sätta in polis.

    Gillad av 1 person

   • Calle skriver:

    Ken,
    Det är just avsaknaden och motarbetandet av ”upplysning, transparens, öppenhet och humanism” hos de växande folkgrupper Lars beskriver som är problemet.

    Gillad av 1 person

 30. Lars skriver:

  Jag tror nog på andemeningen i det skrivna, men det finns en viktig bit som polismaktens frånvaro i utanförskapsområden skapar nämligen att ingen vågar vittna, ingen vill anmäla eftersom det inte resulterar i något och problembarnen och andra finns kvar. Man vet många gånger vilka som bränner bilar, handlar med knark, ägnar sig åt stölder, men man vill inte bo där och sitta med svarte petter efter en anmälan, så man är tyst. Det här gäller även bland de yngsta, gängen kring och i skolor och de ‘hjältar’ som blir följden av att de upproriska, de som t.ex. ”inte tycker om vita”, kallar dem ”judar” mm inte får på faen, så utan ordning blir det inte heller ordning i skolorna. Men vad händer om något ‘barn’ dvs någon under 18 år? Tvingas föräldrarna flytta? Får ungen fotboja? Vad händer? Inte särskilt mycket. Förövrigt får man ju inte heller fast dem, några hundra bilbränder i en medelstor stad och ingen åker fast, så vem i herrans namn är så dum att hon anmäler? Det polisiära och även uridiska läget är ganska katastrofalt.

  Men visst är det pinsamt att se en revoltunge spira med brinnande däck och stenkastning och ett gäng poliser som står där och inte plockar in hela gänget och förhör dem en och en och sätter press på dem. Något nationalgarde behövs inte, men det behövs kameror, vakter, stängsel – temporärt – och åtgärder mot vårdnadshavare och ungdomar.

  Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Visst skulle man kunna utbilda en motsvarighet till nationalgarde, men hemvärnet är nog inte av den kalibern, men visst skulle man kunna sätta upp en brigad om femtusen man som har kombinerad militära och polisiära uppgifter, skulle kanske behövas, men pengarna räcker nog bara till ett cykel skytte kompani gissar jag…..

   Gillad av 1 person

 31. Bosse skriver:

  En brilliant sammanfattning av manga forslag. Om ett land som Sverige skall vinna det urbana krim-kriget sa maste det till motsvarande extrem taktik – Vem som t.ex jag en gang 15-arig ”hemvarnare” har tidigare forestallt sig att fora krig i svenska fororter mot en ”embedded enemy” fiende som sverige dumdristigt tagit emot med oppna armar! Fan trot..
  Men det behovs mer: Polisen skall ha en staende order att besvara skjutna eller kastade missiler i.e faskor, stenar med skarp eld. Dylika farligt fientliga vettvillingar skall icke i forsta hand gripas, de skall skjutas ner pa plats. Annars fortsatter latsas-kriget. Laa-laa-di-daa!

  PS: 1966 som 16-arig hippie med axel-langt ”hair-hair” hamnade jag och kompisar i Kopenhams storsta polis-razzia mot oss internationella squatters och de lokala foregangarna till Kristiania. Det var rena rama ”Shindlers List” men shaffer-hundar, stralkastar-kaglor och morka uniformer och militar bussar. Dagen efter blev jag skjutsad av polis till farje-laget och avgangen till Sverige overvakades noga. Jepp, jag blev utvisad fran Danmark efter en jatte-razzia och jag har inte tagit minsta lilla skada av erfarenheten.

  Gillad av 1 person

 32. Calle skriver:

  Det Lars föreslår, om än något drastiskt beskrivet, är säkert nödvändiga åtgärder.

  Trots det kvarstår det rent statistiska läget att etniska svenskar föder betydligt färre barn och såvitt jag kan se är det oundvikligt att svenskarna kommer att bli en alltmer marginaliserad minoritet under kommande generationer.
  Det enda alternativet som då skulle kunna rädda svenskarna som folk är att dela landet i en muslimsk och en svensk del.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.