Att kapa Svenska kyrkan

Patrik Engellau

För mer än trettio år sedan startade jag ett projekt som hette Den Nya Välfärden och skulle påverka politiken genom att exempelvis skriva böcker om hur politik borde bedrivas. Det gick ganska bra. Vi fick ekonomiskt stöd av tiotusentals småföretagare och politikerna försökte ofta göra som vi föreslog, skolpeng, fritt val i äldreomsorgen, konkurrensupphandlingar och sådant där. Tidningen ETC hatar allt vi gör vilket är en merit så god som någon.

När verksamheten började ta sig proportioner kunde jag inte längre driva den i mitt eget bolag eftersom det då kunde se ut som om jag tänkte lägga pengarna i egen ficka. Projektet behövde ett eget juridiskt hemvist. Det blev en förening som så småningom fick något tusental medlemmar.

Men du vet hur det är med föreningar och särskilt deras årsmöten. Det är tråkiga tillställningar som inte lockar folk. Det kom max ett dussin personer på årsmötena, där som vanligt bokslut skulle godkännas, styrelse ges ansvarsfrihet och ny styrelse väljas. Jag insåg med förfäran vad som skulle kunna hända. Föreningen hade jobbat upp lite tillgångar. Slaktvärdet var en bra bit över en miljon kronor. Tänk nu om en illvillig och företagsam person trummade ihop ett tjugotal polare som alla blev medlemmar och gick till stämman och valde in sig själva i styrelsen och snodde alla pengarna. Där kunde man snacka om lättförtjänta pengar.

Så jag gjorde med visst besvär om föreningen till en stiftelse och kunde andas ut.

När jag tar del av Helena Edlunds undran om Svenska kyrkan vill ha några medlemmar kommer jag osökt att tänka på denna erfarenhet.

Svenska kyrkan har en avsevärd förmögenhet. Olika siffror uppges. Kyrkan själv uppger 45 miljarder kronor. Länstidningen i Östersund anger 74,3 miljarder kronor. Jag har inte fördjupat mig i hur någon av dem räknat, men det är väl rimligt att anta att det skulle bli kanske 60 miljarder om man sålde alla värdepappren, skogarna och kanske kyrkorna (till ägare från Saudiarabien, vem vet).

Vems är pengarna? Ja, det är väl Svenska kyrkans. Men vem är Svenska kyrkan? Det är inte lätt att veta, men i praktiken styrs kyrkan av Kyrkomötets ledning och sannolikt också det högre prästerskapet och kanske även övriga anställda. De har kontroll över kyrkan och därför även över kyrkans pengar.

Hur många är dessa? Kyrkan har 21 tusen anställda varav nästan 3 000 präster). De flesta övriga – diakoner, ”barntimmeledare”, husmor, städare med flera – har troligen inte så mycket att säga till om. Om tiotusen av de mest inflytelserika utvecklade ett intressant framtidsprojekt för kyrkan skulle de säkert på egen hand kunna genomdriva det.

Om tiotusen personer solidariskt delar på 60 miljarder spänn så blir det sex miljoner per skalle. Håll med om att det skulle vara ett nog så intressant framtidsprojekt för de utvalda. Kanske skulle det räcka med tusen personer inklusive Kyrkomötets ledning för att något spännande ska hända. Då blir det 60 miljoner kronor per reformatör.

Självklart skulle de inte bara kunna ta pengarna i kontanter och flytta till Mexico. Men det finns ju så många andra sätt. Tänk dig rejäla pensioner, tänk dig att Svenska kyrkan omvandlar sig till ett internationellt institut som ska verka för freden, prideparaderna och klimatet med tusen intressanta och välavlönade befattningar över hela världen, ett mini-FN av aktivister, liksom. Och medan man sitter under en palm i Rio de Janeiro och månar om HBTQ-gänget är det såklart inte förbjudet att läsa Bibeln och be böner om man är lagd åt det hållet. Bara fantasin sätter gränserna för hur bra det här skulle kunna bli.

En förutsättning är förstås att kyrkan först gör sig av med medlemmarna eftersom det där med att folk kan gå och rösta sticker käppar i hjulet för alla djärva planer på en reformation av den här karaktären. Helenas undran har kanske mer fog för sig än hon anar.

Denna spekulation verkar kanske lite för mycket Dan Brown för din smak, men jag har genom åren lärt mig en del om människan, vare sig hon är religiös eller ej. Det skulle förvåna mig om kyrkans höga beslutsfattare, som naturligtvis har räkenskaperna på sina fem fingrar, inte någonsin lekt med tankar på hur Svenska kyrkans tillgångar skulle kunna förädlas.

57 reaktioner på ”Att kapa Svenska kyrkan

 1. Gösta Svensson skriver:

  Det känns ändå bra att inte vara medlem i en organisation som sv kyrkan. Det är mer än 25 år sedan jag gick ur och att ge sig in igen och betala för att eventuellt kunna vara med och påverka något litet, känns inte så lockande när man inte ens är kristen.

  Men jag tänker kanske fel…

  Liked by 5 people

  • Peter M skriver:

   Själv har jag ansökt om medlemskap i Svenska kyrkan för att kunna delta i valet. Detta efter att ha gått ur för många år sedan.

   Sedan kan jag säga att jag faktiskt varit med om att se ett svenskt kristet trossamfund bli kapat och dess förmögenhet om 100-tals miljoner kr (det här hände på 80-talet) förödas. Det är alltså fullt möjligt att kapa ett trossamfund med vikande medlemstal.

   Liked by 1 person

  • BjörnS skriver:

   Låt mig omformulera det hela: vill du riskera att alla dessa resurser hamnar i händerna på PK-eliten (mer än de redan har)?

   Gilla

 2. staffan skriver:

  Vad jag förstår är det församlingarna, stiften och staten som olika avtal kontrollerar kyrkans ekonomi. Skilsmässan är inte verklig. Om det är bra eller dåligt vet jag inte.

  Liked by 1 person

 3. Carl-Eric Bohlin skriver:

  Jag har sett en äldre prognos från 2007, som säger att Svenska kyrkan 2060 skall ha fyra miljoner medlemmar. Siffran känns hög, då en hel del utvecklats negativt under senare år, enbart 30% konfirmeras, färre än 50% döps och kyrkan framstår mer
  och mer som en humanistisk organistion. Enligt Migrationsinfo skall Sverige ha 12 miljoner invånare 2040, viket ger sådär 14 miljoner 2060. Övriga kristna beräknar jag till max. en halv miljon. Förutom judar om 20.000 är övriga, alltså uppemot tio miljoner, ateister eller muslimer 2060.
  Vad en kyrka i klar minoritet skall göra med sina pengar är en mycket intressant fråga. Det är så att man tänker på ett företag med en omodern produkt, som har varit förutseende att sälja av i tid och nu sitter på en kassakista, som man funderar på vad man skall göra med. Man kan förstå Socialdemokraternas intresse för att även fortsättningsvis ha kontrollen. Det är till och med så att man utan att skämmas sätter icke troende på valbar plats vid kommande kyrkoval.

  Liked by 4 people

 4. malmobon skriver:

  Skånes SD satsar mycket på Kyrkovalet. Har möte 23:e i Lund. Rådhuset. Öppet för medlemmar, sympatisörer och allmänheten.

  Gick med i Svenska Kyrkan bara för att kunna hjälpa till och rösta. Litet pris för att kunna förändra inifrån.

  Liked by 4 people

 5. Sture skriver:

  Patrik,
  den tanken har jag redan tänkt och håller för den mest sannolika. Det är därför som jag inte gått ur Svenska kyrkan. De här människorna (i alla fall Antje Jackelén, som inte ens är kristen utan en Stasi-agent från DDR) vill ta ifrån svenskarna deras kyrka och omvandla kyrkorna till moskéer. Så har man gjort i Istanbul med den magnifika Sofiakyrkan och även på andra ställen.
  Även om inte de lokala prästerna tänkt denna tanke så har de, som håller i trådarna högt upp i pyramiderna, sedan länge planerat detta.
  Det är därför jag inte gått ur Svenska kyrkan. Jag tror att man med alla medel skall motverka en sådan utveckling.

  Liked by 7 people

  • PerH skriver:

   Inte otänkbart att svenska kyrkan kommer att glida in i något med global värdegrund typ ”alla trosinrikningars lika värde” där islam självklart är en av huvudpelarna i den globala underkastelsens tempel.
   Saxar ur Morgonbladet 2016
   ”Antje Jackelén anser att det finns flera vägar till Gud, och att Jesus inte är enda vägen dit. Hon använde även som sitt valspråk ”Gud är större”, en fras som främst används av muslimer. Frasen finns också i Bibeln, men då i meningen ”Då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta, om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt”.

   Hon anser även att muslimer och kristna ber till samma Gud: ”Det är självklart att muslimer och kristna ber till samma Gud. Jag tror att vi i framtiden kommer att inse att vi har mer gemensamt med troende i andra religioner än med dem i vår egen tradition. ”

   Svenska kyrkan kan hamna under ex. Sudiskt ”beskydd” likt Oljekonsumenternas förening OK som blev OKQ8.
   (OK Ekonomisk förening och till hälften av Kuwait Petroleum International.)

   Liked by 3 people

 6. Göran Fredriksson skriver:

  Att det finns konstellationer både inom och utanför svenska kyrkan som har ett övertagande på agendan förefaller mig vara mycket sannolikt. Förutom kapital och kyrkobyggnader har SvK ett stort markägande (skogs- och jordbruk) som bl.a. byggts upp av arv från änkor till utdöende släkter. Att mark och kyrkobyggnader faller i muslimska händer synes nu vara mest sannolikt och det finns självklart planer på hur ett sådant övertagande skall gå till. Staten har successivt gjort SvK mindre relevant genom att avlöva den dess offentliga uppgifter. Senast var det folkbokföringen, nu återstår bara begravningarna.

  Antalet intressanta präster som har något att säga förutom det inövade har också fallit dramatiskt. Den senaste store folktalaren i SvK som människor köade för att lyssna på var Ludvig Jönsson.

  SvK behöver nya (nygamla) uppgifter för att åter bli relevant och man måste visa en vilja att möta medlemsraset. När nu stat och kommun får allt svårare att upprätthålla sina välfärdsåtaganden bör SvK träda in och bättre bistå dem av sina medlemmar som har det svårast. Som ett medlemserbjudande. Stat och kommun kan då lämna en del av de uppgifter som de inte längre klarar av och överlåta dessa till religiösa och andra organ av försäkringskaraktär så att dessa kan ta över viss välfärd som då enbart avser de egna medlemmarna och blir bättre anpassad till dessa. SvKs prästerskap behöver även rycka upp sig så att dess medlemmar känner att budskapen som förs fram är mindre slätstrukna och mer engagerande. Det betyder att andra krafter måste till i SvKs ledning som synes ha en helt annan agenda, en agenda att göra SvK mindre relevant så att medlemmarna ger sig av. Detta har jag egen sorglig erfarenhet av när jag tog kontakt med församlingsprästen för att diskutera mitt medlemskap. Han var fulltständigt ointresserad av frågan.

  Staten har åtagit sig att driva in kyrkoskatten. Den beslutas inom SvK och den kan höjas för att SvK skall kunna göra det som behövs för att bli relevant igen. Stat och kommun bör samtidigt dra ner på sina åtaganden och sänka sina skatteuttag. Finansieringen är riggad så det är bara för SvK att ta nödvändiga initiativ. Att förhindra att islam ersätter ett Sverige som baseras på kristen etik kan rätt utnyttjat av SvK vara en uppgift som kan ge SvK en nytändning som det är ett tjänstefel att slarva bort.

  Att SvK blir relevant igen för den del av det svenska folket som har kristen bakgrund är avgörande för hur Sverige kommer att se ut i framtiden. Det är jag villig att betala en rejäl kyrkoskatt för.

  Liked by 3 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   De grundlurade Hjörne, eller lurade sig själv, som dramatiskt överbetalde…

   Med lånade pengar!

   Skulder som fick efterskänkas vid rekonstruktionen!

   Där vore det rimligt med en REDUKTION a la KARL XI…

   Dra in Centerkapitalet!

   Gilla

 7. Christer Carlstedt skriver:

  Om man antar att kyrkans företrädare är som folk är mest, med den skillnaden att de förhoppningsvis har ett starkare religiöst intresse, så är det här inte alls någon utopi.

  Den klentrogne säger givetvis att något sådant skulle väl aldrig i friden kunna ske. Inget sådant har ju någonsin skett.

  Jaså! Inte det, inte?

  Har Du, eller hade Du, några Teliaaktier?

  Den som köpte dessa (skam till sägandes, gjorde jag det själv) köpte ju sin egen egendom!
  Våra politiker och en massa tyckare fick det att se ut som att statens egendom skulle tillhöra någon annan än vi som i själva verket är staten.
  Det hela var ungefär lika slugt som att skicka föräldraarvet på auktion och ställa sig och bjuda på sitt eget arvegods.
  Med den skillnaden förstås att Du efter auktionen får tillbaka Dina pengar minus slagavgiften.

  Vid alla statliga utförsäljningar är det samma sak. Man säljer något som tillhör svenska folket. Man gör det för att täppa till något budgethål man har orsakat genom att inte ha ekonomisk täckning för något man åtagit sig. Samtidigt säljer man av det positiva kassaflödet som en välskött egendom genererar.

  Jag ser inget skäl till varför kyrkans anställda skulle vara mindre klåfingriga än statens.
  Jag föreställer mig att helgonglorian sitter ungefär lika löst som tjänsteskruden.

  Liked by 1 person

 8. Moab skriver:

  Liksom den svenska staten så har den svenska kyrkan fullständigt missbrukat sitt förtroende genom att följa utopin för dagen och inte så få kronor går till att spränga israeler och staten Israels utplånande. Patriks dystopi skulle kunna bli verklighet, Ship to Gaza kan bli skepp kommer lastade med bomber, så är det väl delvis redan.

  Jag blir dock väldigt stärkt i att inte lämna kyrkan och rösta i kyrkovalet, som i politiken så handlar det först och främst om att slänga ut folk. Sen får vi se. Här i grannskapet så äger kyrkan många miljonfastigheter som släktingar till en inre cirkel får köpa loss med jämna mellanrum till långt under marknadspris. Jag har adresserna.

  Liked by 1 person

 9. Nyktergalen skriver:

  Älskar din kommentar :
  ” Tidningen ETC hatar allt vi gör vilket är en merit så god som någon. ”
  Efter att läst den scrollade jag ner o gillade inlägget direkt
  Dock återvände jag o fann det roande o intressant
  Det finns möjligheter att utveckla kyrkan – resurser saknas inte

  Liked by 4 people

 10. Rösta i kyrkovalet! skriver:

  Rösta i kyrkovalet!

  Kyrkan är en viktig del i svensk kulturtradition.

  Europa vilar på ett kulturkristet arv. Ett viktigt arv att förvalta – oavsett om vi är troende eller agnostiker.

  Liked by 2 people

 11. Strix skriver:

  Varför fördjupa sig i ”åsatta” värden i form av allehanda tillgångar på kyrkans egendom.
  Resonera hellre som en äkta socialist, vem skall ha makten över själen, socialism eller kristendomen?
  Den enda möjligheten att bryta socialismens alla vidrigheter är att alla beslut rörande kyrkans handlingar skall föras tillbaka till församlingsnivå. Då först kan vi väcka intresset för kyrkan i Sverige. Bort med DDR patrasket i ”Kyrkomötet” och rensa ut det falska ”klerikelet” bland teologerna!

  Liked by 1 person

 12. Kirurgen skriver:

  Patrik Engellau, idag har du gjort mig både ledsen och bekymrad. Du yttrar dig nedsättande om Pride-parader och HBTQ i dagens inlägg och därmed underförstått om homosexualitet. Jag skall nämna något om den biologiska bakgrunden till homosexualitet. Först skall jag nämna att jag är strikt heterosexuell och allmänt konservativ.
  En kollega till mig, Professor Emerita Annika Dahlström vid institutionen för Histologi (cellbiologi) vid medicinska fakulteten vid Göteborgs Universitet, har på ett vetenskapligt sätt studerat fenomenet homosexualitet. I korta drag kan moderns och fostrets hormonella status leda till olika celldispositioner och ändring av cellantal i djupa strukturer i fostrets hjärna under utvecklingen från färdig befruktning och framåt vilket kan korreleras till homosexualitet.
  Det finns dessutom en anatomisk struktur centralt och djupt belägen i hjärnan som heter corpus callosum (hjärnbalken) och som sträcker frontalt ifrån i medellinjen och bakåt där den smalnar av och kallas för splenium. Normalt sett är splenium bredare hos flickor än hos pojkar, av vilka de som blir homosexuella har en bredare splenium just så som flickor har.
  Den som har någon form av bildning och intelligens måste givetvis ta till sig ovanstående. Men eftersom majoriteten av muslimer och nazister inte har detta kan de givetvis inte begripa någonting.
  Homosexualitet kan man inte prata bort eftersom man inte kan prata bort hjärnstrukturer.
  När det kommer till kyrkan har du synpunkter som jag också till del gillar. Men skillnaden mellan dig och mig är att jag är troende och du ateist, något som du själv har sagt. Många ateister omvänder sig lustigt nog på dödsbädden enligt talesättet när djävulen blir gammal blir han religiös. En sådan var den gamle agitatorn Hinke Bergengren.
  Du använder sunda förnuftet för att argumentera för din ateism. Du kan inte bevisa Guds icke-existens och jag kan inte bevisa Guds existens men för mig behövs det inte eftersom jag tror på Gud.
  Om du tänker dig ett mynt med Gud på ena sidan och icke-Gud på andra. Singlar vi en gång är sannolikheten 50 % att Gud kommer upp. Singlar vi tusen gånger är sannolikheten 50 % att Gud har kommit upp 500 gånger. Albert Einstein som hade Gudstro sade vid något tillfälle att det är oklokt att inte tro. Vidare finns det till exempel tio tusentals högintelligenta och högintellektuella kristna matematiker och fysiker, starkt troende. Förnuftet är ett mycket gott och skarpt verktyg men inte i detta sammanhang.
  Jag antar att du i livet upplevt stark kärlek både en och flera gånger och sannolikt gift i Svenska Kyrkan. Antag att det finns två varmt kristna homosexuella människor som älskar varandra på riktigt och vill gifta sig. Skall de inte få gifta sig i kyrkan när Paulus har sagt i första Korinterbrevet…men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken (de gudomliga dygderna).
  Jag anser att Svenska kyrkans makt skall ligga hos kyrkans medlemmar och de troende. Kyrkans politik och dess handskande av dess medel skall skall genom omröstningar och bestämmas av medlemmarna. Då skulle i så fall Antje-muslim åka på direkten.
  Biskop Bo Giertz är en av mina favoritpräster. Han har skrivit boken Stengrunden. Läs den.
  I övrigt anser jag att du P E inte har handskats med tillräcklig intellektuell smidighet i dagens artikel.

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Jag är inte ateist. Jag har till och med skrivit en bok om Guds avsikter och strategier. Jag är agnostiker. Förstår inte var du får allt det där ifrån. I min värld är det tillåtet att skoja med prideparader. -:)
   Patrik

   Liked by 1 person

   • olle holmqvist skriver:

    Debatten om Guds existens är den viktig ? Skälv ansluter jag mig till två argument mot Guds existens. Vart och ett enskilt och i splendid isolation tillräckligt.

    Några få cent av barn föds med missbildningar. Ruggigast anencephali – utan hjärna.
    Sådan barn föds men dör efter någon dag, såvida de inte aborterats. I fattiga länder
    med lite resurser föds barnet. Det lider aldrig självt. Men föräldrarna…vad har de gjort för att förtjäna, frågar de sig själva och frågar andra.

    Så har vi en glidande till skala till fulhet.
    Däremellan ligger gomspalt kluven överläpp. Kan lätt opereras och sys ihop och det fattiga barnet som fått det ser praktiskt taget helt vanlig ut. Fattiga föräldrar i fattiga världen saknar pengen till doktorn. Numera finns pensionerade läkare som gör ungefär det godaste en god människa kan göra. De flyger jorden runt och opererar. I kön till operationsbordet och bedövningssprutan står 5-10 åriga barn alla med detsamma,
    klädnypor i läpparna. De fattiga föräldrarnas enda möjliga insats.

    David Hume Dialogues concerning Natural Religion (1779) (för säkerhets skull publicerat posthumt): : ”Om Gud är god är Gud icke allsmäktig, om Gud är allsmäktig, är Gud icke god”

    Det andra är hur andligt – icke materia kan påverka materia. Bowlingklotet dunsar iväg mot käglorna och slår dem omkull. Vi ser och begriper. Jesus helbrägdagör och driver ut en ond ande t ex. Men aldrig på fjärravstånd, alltid med lyft hand framför patienten, och ofta handpåläggning. Tyder inte det på någon slags ”materia” som överförs ? Fysiologen John Eccles, nobelpristagare och troende, postulerar ett slags ”liaison areas” där kontakten sker. Descartes aspirant var tallkottkörteln. För mig är det bokstavligt otänkbart, icke föreställningsbart, hur icke-materia påverkar materia. Om Gud är ett levande väsen med initiativförmåga och möjlighet att påverka – verka på – mänskliga sinnesorgan och hjärna,
    hur kan Gud göra så utan ha en egen ämnesomsättning ?

    Alltså, vad är ande – icke-materia och hur, med vilken mekanism eller istället-för-mekansim påverkar det materia ?

    Gilla

   • Kirurgen skriver:

    Patrik, jag ber tusen gånger om ursäkt, jag hade för mig eller trodde att du sagt att du var ateist. Där ser man, det är skillnad på tro och vetande. Det sade redan gamle Ingemar Hedenius. Hans bok Tro och Vetande har du väl förmodligen läst både en och två gånger.
    Att skoja om nästan vad som helst är också tillåtet i min värld, hur tråkig vore världen annars.
    Men jag personligen skämtar inte om Gud och Jesus. Där går gränsen för mig.
    Jag slog på Wikipedia om Agnosticism. Här refereras till 2 definitioner eller tolkningar varav en menar att det egentligen inte finns någon överordnad intelligens och därmed inte Gud. Denna definition måste väl ligga nära ateism. Däremot tycker jag att gnosticismen är intressant. Den var väl tidigt ute jämfört med kristendomen? Det bipolära är alltid intressant: Gud – demiurgen, yin – yang, materia – antimateria o.s.v .
    Jag tycker också att Pride-parader är fåniga och det blir ännu fånigare när Löfven skall ranta med.
    En av bloggarna här, Fredrik Östman, hade synpunkter på mitt inlägg och menade att Pride-festivaler inte hade något att göra med homosexualitet. Det förstår jag inte, kan du förstå det Patrik?
    Är han inte biolog eller läkare drar jag en slöja över hans inlägg om homosexualitet och biologi. Jag skrev dessa rader enkom ur didaktiskt syfte.
    I övrigt spelar jag i samma division som du med avseende på dina oftast mycket tänkvärda och kloka artiklar. Jag har lärt mig en hel del.
    Sedan är frågan om det går att gira styrbord och lägga om till 180 graders kurs mot nuvarande kurs med skeppet Moder Svea?
    Vad tror du?

    Liked by 1 person

   • Anne-Hedvig skriver:

    Kirurgen-
    ‘Agnostiker’ betyr vel ordrett en som sier seg å ikke ha kunnskap om Gud – ‘a’ (ikke på gresk) og ‘gnosis’ (kunnskap).
    For meg er det en mellomposisjon mellom kristendom og ateisme (det man benekter at det fins noen gud).
    Personlig synes jeg agnostisisme er en åpen og ærlig innstilling – da ingen av oss egentlig kjenner de ‘siste ting’. Ingen har hittil vendt tilbake!

    Men NDOer er interessante…

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Kirurgen PS.
    Det var interessant det du skrev om homofiles hjerner. Kan du si noe om hjernen hos lesbiske – er deres hjernebjelke da mer ‘mannlige’ enn hos heterofile kvinner?

    Gilla

  • Kristina von Heland skriver:

   Jag tänker såhär. Vilka preferenser människor har vad gäller sexuellt, vad man vill äta till middag,om man vill ha hund eller katt, vilken Gud man vill tillbe är en privatsak. Om man följer de lagar och regler och inte skadar andra.
   Pridefestivaler är lite löjliga och overkill i Sverige? Samma som feministerna? Ibland tänker jag på Sherlock Holmes och de rödhårigas förening. Alla rödhårigas rätt i samhället. Vänsterhänta. Kodorden är trygg och kränkt. Feminister om widespread. Män har grejor mellan benen som gör att de sitter bredbent-luftar grejorna och bra för spermaproduktionen. En del vill visa dem som gamla ministrar gör. Parallellen med feminister är att fokuset ligger på könet och jag tycker det är tjatigt-har de inget annat att komma med? En presentation vid en middag från förr. Jag heter Larsson och är läkare. Idag jag heter Bosse och är bög. Jag heter Ulla och är flata. Annars då?
   Fick ett mail från en amerikansk vän. På Princeton univ ska man fylla i sitt kön. Det finns sex stycken att välja. När ska man hinna förkovra sig?
   Som kvinna och företagare och bonde känner jag att de uppfinner hjulet en gång till-vi krattade manegen för feministerna. Vi var studieobjekt då vi körde snösvängen, körde i skogen, hade anställda, nu pratar de bredbenta män på tunnelbanan.
   Fokuset ska ligga på de nytillkomna som inte delar den sk svenska värdegrunden. Om de gick ut och jobbade där problemet finns. Glömde det- de erkänner ju inte problemet.
   I hundvärlden var det vanligt, i hästvärlden inom dressyren att vara bög eller flata. Många kamrater dog då de varit i New York på bastuklubbarna efter att de dömt hundar. Vi sörjer dem och minns dem-inte för att de var bögar men för att de var otroligt skickliga domare. handlers, uppfödare. Skiter väl i vem de delar kudde med. Att åka runt på ett flak lite halvnaken och ha en del politiker med som vill få gratisröster-slaget är redan vunnet. Welcome to the freakshow som Marilyn Manson sjunger. Politiker och medierna visar upp dem som den skäggiga damen för egen vinning och legitimitet. Tycker samma om den aktuella ”demonstrationen” på Mynttorget. Man samlar ihop några män, man är flera vänsternissar, man skriver plakat och som tur är dyker Nordisk ungdom upp och skanderar! Yippieajay motherf—er som det heter i de amerikanska filmerna då hjälten vinner.

   Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   ”Du yttrar dig nedsättande om Pride-parader och HBTQ i dagens inlägg och därmed underförstått om homosexualitet.” — Nej. Pride-parader och BTRFTIOTWILQAALLSI har ingenting som helst med biologi eller homosexualitet att göra.

   Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    What?! Har du blitt venstrevridd på dine gamle dager 😉
    Jfr. tankegangen ‘Terror (allahu akbar-typen) har intet med islam å gjøre!

    Unnskyld at jeg tuller litt med deg nå, men ditt utsagn er besynderlig.

    Gilla

   • K skriver:

    Fel.
    På latin eller bättre på italienska.: Professora eller professoressa emerita.
    I Sverige och i anglosaxiska länder använder man ofta uttrycket professor emerita.
    Detta skrivet av Kirurgen som är pensionerad professor men har tidigare varit emeritus vilket innebär att man har tillgång till ett rum på sin universitetsklinik för forskningsarbete.

    Vänligen
    Kirurgen

    Liked by 1 person

   • Anne-Hedvig skriver:

    Til Kirurgen igjen!
    Slutter meg til deg ang. ‘professor emerita’. Det var debatt om dette i en norsk språkspalte for litt siden. En klassisist meldte seg der, og mente at ‘professor’ kan brukes som felleskjønn (communis). Han trakk frem dikteren Ovid som ved en anledning brukte ‘auctor’ som felleskjønn: ‘auctor optima’ – altså om en kvinne.

    (Östman: selv om substantivet har et fast kjønn, er ikke systemet nødvendigvis rigid. Typisk eksempel: ‘nauta bonus’! – en god sjømann).

    Gilla

  • Lars skriver:

   Sannolikheten att Gud har kommit upp exakt 500 gånger är 2,52%.
   Sannolikheten att Gud har kommit upp 500-1000 gånger är 51,26%.
   Sannolikheten att Gud har kommit upp 0-1000 gånger är 100%.
   Sannolikheten att Gud har kommit upp 475-525 gånger är 89,33%.

   Gilla

   • Kirurgen skriver:

    Lars
    Du har rätt och jag har fel när det gäller det rent matematiskt statistiska. Jag borde ha skrivit ett oändligt att antal stokastiskt oberoende kast med myntet. Jag förstår vad du menar med förväntan och felmarginal. Jag kan lite statistik och du är måhända professionell matematiker. Vad jag menade var att sannolikheten att Gud eller icke-Gud kommer upp är lika inom ett intervall med 1000 kast. Men vi kan väl vara överens om att sannolikheten är exakt lika vid ett oändligt antal kast.

    Gilla

 13. Bengt skriver:

  Efter att flitigt tagit del av DGS blir jag alltmera tveksam till att fortsätta. Särskilt med anledning av de många skamlösa kommentarerna, inte minst angående Sv Kyrkan. Språkbruket är ju ofta rent anskrämligt.
  Märker att nästan ingen med min inställning syns till här. Har väl slutat bry sig, alternativt refuserats.
  (Däremot uppskattar jag i allmänhet krönikorna)

  Gilla

  • Kirurgen skriver:

   Självklart skall du fortsätta Bengt. Gå in med dina synpunkter och kämpa för dem. När det gäller språkbruket har jag vid tillfälle använt mig av ett olämpligt uttryck då jag kallade ärkebiskop Antje Jackelén för Antje-muslim. Inte bra men det var i affekt då jag tycker genuint illa om en ärkebiskop för viken det verkar vara viktigare att vara politiskt tillsatt, politiskt korrekt och applådera islam än att arbeta på djupet för den Svenska Kyrkan. Hon står ljusår ifrån Bo Giertz`s ståndpunkter.
   Vänligen
   Kirurgen

   Liked by 1 person

   • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

    Den dynamiska signaturen Kirurgen skall ha en eloge för sina entusiasmerande och frimodigt sympatiska debattinlägg, av vilka undertecknad hobbykommentator med stort intresse tagit del.
    Vad olämpliga uttryck beträffar kan jag inte se något fel med det pregnanta vedernamn vår konciliante kirurg med viss rätt och stor precision förlänat den som alltjämt och till vår vreda förbannelse ockuperar den ärkebiskopliga tronen.
    Friskt mod, Du oförvägne och väl mött ånyo!
    Andreas 🙂

    Gilla

   • olle holmqvist skriver:

    Ljusår ? heter det inte ”mörkerår”. Ärkebiskopen har ju alla meriter: invandrare, kvinna,
    sliriga svar på konkreta frågor. Hon nyttjas som den bruna lucian i Uppsala domkyrkan häromåret för uppvisa Kolossal Präktighet – dvs arrangörernas. Risken att Lucia själv skulle fara illa efteråt ingick. väl i kakkylen. Allt från hatbrev till att det ”bara” blir uppmärksammat.

    Månadens poet är en invandrare som läser sina dikter med brytning, uppenbarligen inte uppfödd med svenska språket. Men publicerad och nu av sig själv uppläst. PK-drängar&pigor inom normalmedia (ordet ”normal” används här i statistisk betydelse, ej värderande) strålar i Kolossal-Präktighet. Poeten själv är ett bondoffer, liksom bruna lucia och vår ärkebiskop.

    PK-strategerna använder dem som pekfingret använder jojon.

    Jan Myrdal, en skarp djävel som ofta har fel och en av mina husgudar, skrev om statsminister Palmes jordfästning. Den var med en äkta coca-cola-biskop från USA som
    förrättare. Vad ska vi kalla för närvarande ärkebiskopen ? Vichy-vatten biskop ?

    Gilla

 14. Rikard skriver:

  Hej.

  Kyrkan vill ha massinvandring.

  Kyrkan har råd att betala denna.

  Tro bevisas genom gärningar.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

 15. Lasse Forss skriver:

  För något år sedan gick kollekten till Svenska Naturskyddsföreningen. Jag frågade prästen hur det kunde komma sig. Han berättade att det kom från högre ort. Det syntes hur han ogillade beslutet.

  Gilla

 16. Rolf Ahlqvist skriver:

  Du vill revolutionera den kapade kyrkan, så att deras miljarder kunde komma till nytta på ett bättre sätt i den nya tiden. Det verkar vettigt, men det kan bli svårt påverka ” Vanmäktiga, inbilska kyrkkomplexet (VIK)”, när de i sin korrekthet tror sig förlåtna för sina synder. Detta att inte nyttja bra, kanske sekulära marknadsförare för att utbreda Jesu enkla, evangeliska lära, ger inte syndaförlåtelse.

  De kunde formulera detta, att Fadern står för det verklighetstrogna förståndet och nåd innerst sett, och Sonen står för den försonande, förnuftiga frälsningen för människan synder. Och jag tror att dessa högsta två anar att i den sista tiden kommer elitmakten i kyrkorna att häda Anden genom att inte sänka sig till Jesu basnivå. Och därmed närmar sig de ej det troende folket. Hädelse mot Anden finns det ingen förlålelse för, enligt bl.a. Matteus 12:31, 12:32.. Dock hoppas jag att de ändrar sig i sina okonkreta teologidribblingar, så att de troligen med knapp nöd räddar sig från Andens oförlåtelse.

  Gilla

 17. Kirurgen skriver:

  Lars
  Du har rätt och jag har fel när det gäller det rent matematiskt statistiska. Jag borde ha skrivit ett oändligt att antal stokastiskt oberoende kast med myntet. Jag förstår vad du menar med förväntan och felmarginal. Jag kan lite statistik och du är måhända professionell matematiker. Vad jag menade var att sannolikheten att Gud eller icke-Gud kommer upp är lika inom ett intervall med 1000 kast. Men vi kan väl vara överens om att sannolikheten är exakt lika vid ett oändligt antal kast.

  Gilla

 18. Rolf Åberg skriver:

  Kan någon förklara den korrekta definitionen av begreppet Agnostiker eller Agnosticism ? Har trott att det är någon som tror varken eller, eftersom ”bevis saknas”

  För mig som är lite av en spiritist ( föredrar det begreppet då jag tror på en Skapare och skapelse, men inte helt enligt kristendomens eller andra religioner, då de är uppfunna av människan. ),
  är jag förvånad över att så många säger sig vara ateister i vårt land.
  Med tanke på hur oändligt många kriterier som ska uppfyllas, samt hur många lyckliga omständigheter som skall till s a m t i d i g t, för att detta Universum, samt liv skall ha uppstått av en slump, finner jag det ytterst osannolikt. Hawkins har sagt att hade Big Bang bara varit en miljondels miljondel svagare eller starkare hade Universum havererat direkt.
  Astronomer har uppskattat chansen till ca En Triljon upphöjt till Tolv! Eller betydligt större chans att En person vinner högsta vinsten på Lotto typ 5.000 gånger i följd . Eller att en blind man hittar ett specifikt sandkorn på ett försök med all sandstrand på jorden, att Universum och Liv skulle uppstått av slump.

  Kända stora tänkare, vetenskapsmän och agnostiker, som Einstein, Hawkins, Hoyle, Paul Davies m.fl har själva medgett, att de vartefter deras vetenskap framskridit tvingats för sig själva ifrågasätta sin egen agnosticism. Detta då de insett svårigheterna med Universum och Liv utan en nödvändig Designer.
  Jag har också med stort intresse studerat ”näradödenupplevelser” som lite kuriosa kan nämnas att tydligen har 99% av de ateister som haft de upplevelserna, gav upp sin ateism efteråt. Ja ja, ateister kommmer hävda att dessa är enbart fenomen som utspelas i en döende hjärna. Själv tror jag de är äkta.

  Har själv haft metafysiska upplevelser. Bl.a upplevde jag en tidsförskjutning som var rätt läskig, men intressant. Mitt medvetande förflyttades framåt någon minut. Såg alltså i ett klarare medvetandetillstånd vad som skulle hända påföljande ögonblick! Och nej, det var ingen dagdröm, var fullt klarvaken och alert när det skedde. Tack för ordet!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.