Att informera medborgarna var deras skattepengar tar vägen

Lennart Bengtsson

Under medeltiden betalade vi tionde till kyrkan för att öka chanserna att slippa helvetets fasor. Huruvida detta var god investering fick förstås ingen reda på trots alla spiritistiska försök att kontakta de avlidna. Det var mer en fråga om blind tro som kyrkan med glädje och kraft vidmakthöll.

I dag går flera tionden till migrerande barn och ungdomar för att garantera vår framtida välfärd, till poliser och militär som skydd mot inre och yttre fiender, eller för att garantera att jordens klimat ökar högst 1°C ytterligare och till en hel del annat. Skulle det inte vara både intressant och rimligt att få veta vart alla våra tionden tar vägen och om de leder till de förväntade resultaten? Här är vi ju ändå i en mer tillförlitlig situation än medeltidens kristna och har helt andra möjligheter än spiritistiska medier.

Något som jag uppskattade under mina år i England var att jag alltid nogsamt och detaljerat informerades om vad mina kommunala skattepengar användes till. Hur mycket som gick till skolan, till polis och till vägar och annan infrastruktur. Aldrig har jag sett något liknande i Sverige vare sig före 1974 eller efter 2014 då jag varit skattebetalande medborgare i landet. Säkert finns detta på nätet men jag har ännu inte lyckats hitta något. Någon upplysande broschyr har jag i alla fall inte fått från de kommunala eller statliga myndigheterna. Eller detta kanske inte behövs i ett land där ett omutligt Statskontor och en lika omutlig Riksrevision håller örnögon på vad som händer med skattepengarna.

Det skulle till exempel ändå vara intressant att få reda på vart mitt bidrag till att rädda klimatet tar vägen då det är ett område som jag tror mig ha en viss koll på.

Enligt den gröna klimatfonden från Paris bidrar nu Sverige (juli 2017) med $587 miljoner vilket motsvarar runt 500 kronor per person och år. Sverige leder inte oväntat bidragsligan räknat i bidrag per person. Andra länders bidrag är mer blygsamma och Schweiz bidrag ligger hittills på $100 miljoner trots att den schweiziska BNP per capita är ungefär 50 procent högre än den svenska. En schweizare betalar därför inte mer än omkring 100 kronor per person eller 12 Franken.

Vad som är orsaken till det väldigt stora svenska bidraget är okänt för mig men måste bero på att regering och myndigheter har sonderat oron för klimatet hos medborgarna och funnit att denna oro är så stor att det höga bidraget är befogat. Några rapporter i vår klimatmässigt så välinformerade media har jag inte lyckats finna. Inte ens Jenny Stiernstedt har skrivit om detta i SvD.

Emellertid nu när checken är påskriven vill i alla fall jag, och hoppas jag också en del andra skattebetalande svenskar, veta var pengarna kommer att ta vägen? Hur kommer exempelvis Haiti, Bangladesh, Tanzania eller Namibia att använda klimatpengarna? För att klimatet skall garanteras en modest uppvärmning måste ju dessa länder minska sina nettomässiga växthusgasutsläpp. Hur skall de klara detta när de lider av svår energibrist och dessutom saknar nästan alla former av infrastruktur för att producera energi från icke-fossila källor? Hur kommer länderna att redovisa hur de använder klimatfondens pengar och hur är det tänkt att bidragsgivarna i Sverige i detta avseende skall hållas informerade?

Vore det inte en högst angelägen uppgift för de så aktivt och klimatpolitiskt intresserade svenska journalisterna att ta reda på detta och informera oss alla förnöjsamma eller mindre förnöjsamma bidragsgivare?

34 reaktioner på ”Att informera medborgarna var deras skattepengar tar vägen

 1. Christer H skriver:

  Det engelska systemet verkar vara föredömligt.
  Transparens beträffande vart våra skattepengar tar vägen är en klar
  bristvara i vårt högskattesamhälle.
  Politikerna/Stat/kommun driver samhället enligt principen ” Hit med pengarna och håll käften”
  Långt från alla demokratiska ideal.

  Liked by 4 people

  • Tove Frisch skriver:

   Jag är enig i att det engelska systemet verkar utmärkt och framför allt håller jag med om att vi har all rätt att detaljerat få veta vart pengarna går och också ges rätt att inom rimliga gränser välja vad vi vill att våra skattepengar skall gå till och ännu viktigare: INTE gå till.

   Liked by 1 person

 2. PYJ skriver:

  En intressant fråga: var tar pengarna vägen? Jag tror tyvärr att frågan inte har några tydliga svar.

  Sveriges nya signum är att vara en humanitär stormakt. En nation med guldbyxor, utan begränsningar. Vi ska alltid ”hjälpa” flest och vi ska alltid skänka mest. Detta ska vår omvärld veta. Det är ju Sverigebilden.

  Problemet med denna strategi är vi alltid kommer ”hjälpa” för många, många som egentligen inte är i behov av hjälp och samma gäller pengar, vi skänker så mycket pengar att dessa inte går att kontrollera och skulle det gå att kontrolla så skulle våra ”folkvalda” aldrig presentera utafallen då mycket är galenskaper.

  Så Sverige fortsätter att måla Sverigebilden som pojken med guldbyxorna. Varför ha koll när pengarna aldrig aldrig tar slut?

  Liked by 4 people

 3. Monica Eliasson skriver:

  Utmärkt förslag! Hur ofta har man som svensk skattebetalare inte ställt sig frågan vart vårt okontrollerade och extremt höga skatteuttag går? Årlig redovisning, tack, är det minsta man kan begära, gärna med ovan nämnda konsekvensanalys om utfall, resultat och effektivitet. En sådan redovisning för skattebetalarna vore inte bara rimlig och rättvis utan skulle framförallt förmodligen leda till en välbehövlig tillnyktring och självsanering kring vad som är rimligt att vi skattebetalare ska subventionera. Är det t.ex. rimligt att vi tvingas finansiera obskyra föreningars verksamheter, s.k. studieförbund, där allsköns radikalism kan frodas? Är det rimligt att förse invandrade personer, som aldrig bidragit till skattekakan med denna uppsjö av välvilliga bidrag istället för självförsörjning?

  Liked by 4 people

 4. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo detta borde vara ett högst rimligt krav men det finns ingen i Sverige som verkar för vanliga skattebetalares intressen.

  Det finns som många säkert känner till en förening som ursprungligen bildades för att tillvarata skattebetalares intressen, Skattebetalarnas förening.

  Föreningen bildades ursprungligen att ledande personer i näringslivet och under många år ställde toppdirektörer inom Wallenbergsfären efter pensionen upp som ordförande, t ex Curt Nicolin. Detta upphörde dock under slutet av 90-talet. Därefter har inga ledande personer engagerat sig och orsaken till det är enkel, näringslivets toppskikt lider inte ett smack av det svenska skattesystemet, det har man frigjort sig ifrån.

  Intressant att notera är också att Ny Demokrati på sin tid ville engagera föreningen i frågor om invandringens kostnader vilket fick moderaterna att gå in i föreningen. Nu finns en okänd och osynlig moderat politiker som ordförande. Syftet verkar därmed främst vara att mota bort invandringskritiska röster, inte att ta tillvara skattebetalarnas rättmätiga intressen.

  För ett uppnå det som Lennart Bengtsson efterfrågar krävs att medelklassen engagerar sig i skattefrågor och på något sätt agerar kollektivt.

  Liked by 7 people

 5. lasse4u skriver:

  På medeltiden var de flesta bönder, egna företagare, tionde var på bruttoomsättningen.

  ” Bönderna och torparna var inte bara ålagda att betala en strikt tiondel av allt de frambragte. Tiondet på ull förklarades också innefatta gåsdun, gräset som man skar längs vägen måste betalas tionde på; den bonde som drog av löpande utgifter innan han tog tionde av sin gröda dömde sig därmed till helvetet.”

  Det till kyrkan, sen var där liknande till staten och till feodalherrarna inkl. arbetsplikt. Avgifter för feodalherrens monopol på kvarnar, bagerier överfarter på vattendrag mm.

  Liked by 2 people

  • Walters brorsa skriver:

   Nu förstår man varifrån sossen Gunnar Sträng fick inspirationen till att införa den supereffektiva skattemaskin som momsen är idag. Fast nu för tiden är det i regel två tiondelar som ska betalas till staten av bruttoomsättningen, när företagare säljer till sina medmänniskor. Dubbelt upp mot vad medeltidens fruktade härskare vågade ta ut.
   Det är idag som vi dignar under skatterna.

   Gilla

   • lasse4u skriver:

    Moms är en konsumtionsskatt, som betalas av konsumenten. Att en 1/5 av priset är skatt är orimligt högt. Ett effektivt sätt att bromsa konsumtion. Skatteuppbörden sköts ”gratis” av företagen, det är förstås en börda. Nettot av momsredovisningen blir exakt den summa som slutkonsumeten betalar.

    Liked by 1 person

 6. uppstigersolen skriver:

  Om jag förstått saken rätt så innebär Parisöverenskommelsen att de flesta länder ska ÖKA sina utsläpp. Pengarna som vi och några till betalar går direkt till FN. Sedan går det nog inte att följa det hela mera. Se det som tiondet förr.

  Liked by 2 people

 7. Olof skriver:

  Du har tyvärr rätt i en demokrati borde medborgarna få information för att kunna göra sina val.
  Att kunna välja medvetet och veta vad man röstar på borde vara självklart i en demokrati.
  Att inte få fakta eller att misstänka att man får ett ensidigt urval gör att alternativa media och ren ryktesspridning gynnas. En del alternativa medier är riktigt bra och en del är riktigt dåliga. Men vad händer med demokratin när tilltron till etablerade media och politiker urholkas?

  Liked by 2 people

 8. Ewa Åhlund skriver:

  Mycket intressant fråga som nog många svenska skattebetalare funderat på. Men vi har troligen bara utgått från att vi aldrig skulle kunna få svar på den frågan och därför aldrig drivit den till sin spets. Det skulle kunna bli en folkrörelse – nämligen att vi alla, var och en, ställde frågan: vart tar våra skattepengar vägen.

  Liked by 2 people

 9. Tommy Santesson skriver:

  Håller fullständigt med dig. En redovisning vore på plats.

  Men vi kanske borde ta itu med ett ännu större problem först; nämligen det faktum att dom flesta svenskar inte ens vet hur mycket skatt dom betalar.
  För det mörkas med det som så mycket annat.

  Det borde framgå av lönebeskedet hur mkt den verkliga bruttolönen är, dvs nettolönen + arbetsgivaravgiften – som ju de facto är en skatt – och inkomstskatten.

  Medskyldiga till detta är Svenskt näringsliv, som aldrig tagit tag i detta. Skattebetalarnas förening försökte driva den här frågan för 20 år sedan.
  Varför gör dom inget, vad är problemet?

  När den verkliga skattesatsen visas på lönebeskedet, kan du vara övertygad om att medborgarna börjar kräva att få veta vad skatterna används till.

  Så vi kanske ska börja där.

  Liked by 4 people

   • Erik skriver:

    En ögonöppnade övning vore att helt avskaffa arbetsgivaravgifterna och höja lönen samt inkomstskatten med motsvarande belopp.

    Kommer aldrig att ske eftersom politiker är ganska nöjda med att folk i allmänhet inte förstår helheten. Blir lättare då.

    Gilla

  • Björn skriver:

   Läste på SVT-TEXT igår, att en höjdare inom assistanskomplexet inte trodde att fusket var så utbrett och att pengarna oftast hamnade rätt! ”Annars hade ju brukarna klagat”! Man tar sej för pannan!! Det är ju just de hitresta FEJKANDE ”brukarna”, som är problemet!!

   Liked by 3 people

 10. gmiksche skriver:

  Nog var kyrkans tionde att föredra. Den låg konstant, inga tiondehöjningar inte. När kyrkan ville skaffa sig biinkomster genom avlatsbreven gick det upp för folk att den där tionden inte riktigt höll vad som lovats. Dags att spika upp några icke-PK teser på riksdagsdörren?

  Liked by 2 people

 11. ericr45 skriver:

  Hur många svenska skattebetalare visste om att vi gav U-landbistånd till Kina ända fram till 2013?
  5% kanske?
  Det var iofs inte så mycket, ”bara” några hundra miljoner, men tanken…

  Liked by 5 people

 12. Björn K skriver:

  Informera medborgarna om vart pengarna tar vägen? Då måste man använda de fyra räknesätten. Det går inte det kan gynna SD.

  Gilla

 13. tlidforss skriver:

  Om man numera inte kan åtala ministrar för landsförräderi så måste svenska folket väl kunna åtala regering, myndighetschefer m.fl. för skattebedrägeri? Det är dags för en modern Engelbrekt Engelbrektsson som på 1400 talet gjorde uppror mot Erik av Pommern och hans tyska skattefogdar. Det är dags för alla i Sverige att vägra att deklarera till skatteverket till att börja med.

  Liked by 1 person

 14. Strix skriver:

  Det är synd att Lennart Bengtsson ondgör sig över socialisternas plundringståg mot svenska medborgare.
  Det det verkligen gäller för oss svenskar är att avslöja socialisterna hur de har berövat oss våra liv och vår egendom.
  Jag är klar över att det är ett tabubelagt ämne, men det är kanske dags att börja analysen innan det är för sent.

  Liked by 1 person

  • Janne skriver:

   Socialisternas? Det är L som driver den typen av reformer och de borgerliga som har konstruerat det systemet med så många möjligheter till fusk. Det finns inget tak för assistansutgifter, det blir 2 miljoner per person i ersättning, som ofta går till skurkar.
   brist på kontroller av vart pengana går beror på för generösa regler, familjen som anställs och naivt system utan kontroller.

   Liked by 1 person

 15. Moab skriver:

  Nu har man funnit 4 miljarder stulna i assistansystemet, jag gissar att summan är många gånger större, och hundratals miljarder totalt, lägger man samman alla medel lagda på saker jag inte längre stödjer så gissar jag att det bara blir 10% av skatten som går till sånt jag kan tänka mig att jobba för varje dag. Vårt demokratiska system har förlorat all legitimitet, det är ren stöld.

  Liked by 4 people

  • ericr45 skriver:

   Lämnar man öppet mål för fifflarna och inte bar ai assistanssytemet så blir det så här..
   En Migr verks tjm yttrade ju ”Man måste ju lita på folk!”, ämnet var åldersuppgifter hos ensamkommande.
   Detta försökte jag få in i lokalblaskan som en artikelkommentar..men icke.
   ”När assistanslagen kom insåg alla med lite vidare vyer än naiva politiker att detta är öppet mål om man ska lura staten på pengar och fiffla, allt med minimal risk..
   När det blev möjligt att ”arbetskraftsinvandra” bara man i stort sett hade ett färdigt jobb (ofta hos bruschan), när man kom hit.. det blev på samma sätt ..
   Nu är det nystartsjobben, alla möjligheter till fiffel finns och man får billig arbetskraft nästan gratis och nästan utan krav..
   Inse kära medborgare, politikerna utnyttjar er och era skattemedel!, för ALLT detta betalas med DINA skattemedel..
   Nu står det snart horder av lågutbildade runtom i landet och väntar på jobb?
   VILKA jobb – och vem ska betala?
   ..och vilka är egentligen ”de naiva”?”

   Gilla

 16. MartinA skriver:

  Tiondet gick till ett paneuropeiskt näteverk och en balans mot stasmakten. Och huvuddelen lär ha gått till det lokala välfärdssamhället, som administerardes av kyrkan.
  Vidare så var den lokala kyrkan den mest demokratiska och folkligt förankrade institutionen i hela samhället. I och med prästvalet. Läs historia först, ha åsikter om den sedan. Till exempel, läs kyrkobalken i äldre västgöratalagen?

  Gilla

 17. Eva skriver:

  Kommunernas och landstingens/regionernas budgetar och årsredovisningar finns på nätet, om inte annat under fliken med fullmäktiges handlingar/protokoll. Ofta har årsredovisningarna pedagogiska tårtbitar som visar intäkter/utgifter. Statsbudgeten finns på regeringen.se och många myndigheter har hyfsade redovisningar på sin webb.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.