Varför Svenska kyrkan inte bör ha med Muslimska brödraskapet att göra

Patrik Engellau

Flera idéer i den följande texten har jag snott från den brasilianske tänkaren och debattören Olavo de Carvalho, se exempelvis här (på portugisiska, nota bene), vilket jag erkänner dels för att du inte ska tro att jag vet så mycket, dels för att ha någon att skylla på om jag har fel.

Det Muslimska brödraskapet tog form mot slutet av 1920-talet. Några årtionden senare anslöt sig den egyptiske författaren och islamisten Sayyid Qutb som snart blev brödraskapets ledande ideolog. År 1966 hängdes Qutb av president Nasser som inte alls gillade de idéer som Qutb utvecklade och brödraskapet anammat. Vad var det då i Qutbs tänkande som var så anstötligt och vad har det för relevans för oss idag?

De islamiska urkunderna, framför allt Koranen och Hadith, som är redogörelser för profetens göranden och låtanden, bildar tillsammans ett finmaskigt regelsystem som styr praktiskt taget allt i fromma muslimers liv inklusive praktiska saker som i den västerländska kulturen lämnas åt det civila samhället att hantera på egen hand. Profeten var inte bara ett religiöst orakel, utan även ett slags Magdalena Ribbing för alla livets begivenheter.

Man fattar att det lätt kan bli konflikt mellan islam och en statsmakt som på egen hand formulerar lagar och bestämmelser. Hur kan en sådan statsmakt vara legitim i ögonen på ett mer eller mindre religiöst sinnat muslimskt folk?

Den traditionella ordningen i muslimska länder var att statsmakterna satte stabilitet och ordning högre än total följsamhet efter de religiösa föreskrifterna. Statsmakterna utnyttjade sin våldsapparat för att inskärpa sitt synsätt. Staten är legitim för att den finns, punkt.

Det var här Qutb formulerade – eller kanske återuppväckte – ett synsätt som kom att kosta honom livet och som, vad jag kan förstå, anammades av Muslimska brödraskapet.

Qutb sa att det bara finns två slags regimer, för det första sådana som följer urkunderna till punkt och pricka och för det andra tyrannier. Om en regim säger att något är tillåtet som profeten förbjuder så är den regimen ett tyranni. Om en regim säger att något är förbjudet som profeten tillåter – eller till och med föreskriver – så är den regimen ett tyranni.

Konsekvensen av detta blev att regimer som Saudiarabien och det nasseristiska Egypten hux flux omdefinierades från legitima stater till tyrannier.

Ovanpå detta kom Qutb med sin kanske största intellektuella innovation, nämligen en nytolkning – eller kanske ett återuppväckande av en gammal tolkning – av begreppet jihad, alltså kamp, en skyldighet för varje rättrogen muslim. Jihad hade tidigare, när det betydde något våldsamt och inte bara vars och ens inre strävan efter andlig förkovran, handlat om strid mot otrogna. Men Qutb förklarade att jihad också kunde gälla kamp mot inre fiender, till exempel den egna staten om den förlorat sin legitimitet.

Dessa enkla idéer – att stater som inte följde det religiösa regelverket till punkt och pricka är tyrannier samt att det är varje rättrogen muslims plikt att kämpa även mot sina egna tyrannier – blev naturligtvis en politisk häxbrygd när de kom i beröring med varandra. Med Qutb och det Muslimska brödraskapet föddes den moderna radikala islamismen.

I den mån det jag säger är sant så bör det stämma det svenska politikerväldet till eftertanke. Helt fel kan jag inte ha; trots allt fann Nasser skäl att hänga Qutb. För en svensk muslim som delar Qutbs och det Muslimska brödraskapets värderingar är det svenska statsskicket alldeles uppenbart tyranniskt enligt Qutbs definition. Därför har denne svenske muslim en religiös skyldighet att bekämpa den svenska staten med lämpliga medel. Vad som är lämpliga medel bestäms från fall till fall av de lokala omständigheterna.

Hur kan svenska staten med bidrag uppmuntra organisationer som sympatiserar med det Muslimska brödraskapet? Hur kan ärkebiskopen genom gemensamma debattartiklar och på andra sätt liera sig med Muslimska brödraskapet?

51 reaktioner på ”Varför Svenska kyrkan inte bör ha med Muslimska brödraskapet att göra

 1. Eva Danielsson skriver:

  Ja, det är ju obegripligt. Är det vanlig okunnighet och flathet eller finns det något att vinna på krypandet för inhumana organisationer som gladeligen skulle sticka kniven i oss vid tillfälle?
  Är det röstfjäsk? Missriktad tolerans?
  Hur islam tolkas och utövas i Sverige skriver Mohamed Omar förtjänstfullt om här på DGS. Innehållet är skrämmande
  Miljonregnet över och det kravlösa beundrandet av Palestina var ju, i a f den senaste tiden, mutor för att utrikesministerns önskan om att få glittra i FN skulle gå i uppfyllelse, men vad vinner man på att uppmuntra Muslimska Brödraskapet?
  Vad än ideologin bakom denna vänsterpolitik egentligen står för, så innebär ju stödet för Muslimska Brödraskapet ett hot mot oss alla i detta land. Nonchalansen från ansvariga politiker vad gäller både yttre och inre säkerhet visar sig också i vanskötseln av statens kärnverksamheter: försvar, polis, skola, sjukvård. Och det har pågått i flera decennier.

  Vill våra makthavare lägga ner Sverige?
  Vill ärkebiskopen lägga ner Svenska Kyrkan?

  Upp och nervända världen när man får sådana frågor i huvudet. Tur att det finns vanliga sunda kloka människor också, som man törs tro om att de menar det de säger. Bl a på DGS.

  Gillad av 3 people

  • Vårt folks överlevnad skriver:

   ”Ja, det är ju obegripligt”.

   Nja, inte riktigt. Det finns många orsaker som sammanfaller i det slukhål som med multikulturpolitiken i Europa är på väg att resultera i det största kulturella självmordet i mänsklighetens historia.

   Jag har ögnat igenom varje inlägg i detta ämne och noterar att ingen har påpekat en viktig aspekt, gemensam för liknande bidragspartier i Europa, som är att (S) med massinvandringen för fullt gör vad de kan för att importera mer lojala bidragshungriga väljare, än det svenska folk som såg till att de blev utestängda från regeringsmakten under de två mandatperioderna dessförinnan.

   ​Dessutom är det förstås ”easier to control a disunified country of mystery meat low IQ slaves than a unified nation”.

   Gillad av 1 person

   • Vårt folks överlevnad skriver:

    Och genom att (S) dominerar Svenska kyrkan, använder de den som megafon för sin politik, som alltså snarare bottnar i ren maktkalkyl för fortsatt regeringsinnehav än ”solidaritet” etc med de nödlidande.

    Hade det sistnämnda rått, hade (S) istället prioriterar att skicka pengarna direkt till flyktinglägren, där de skulle gjort 10+ gånger mer nytta än här.

    Gillad av 1 person

   • Jan Molin skriver:

    Det stämmer inte det du skriver om de 8 åren innan nuvarande regim: Reinfeldt slog alla rekord under dessa år, med omkring 1 miljon invandrare! För att straffa väljare som röstat SD! Samtliga sjupartier är skyldiga till massinvandringen och förstörelsen av Sverige. Måtte vi någon gång i framtiden kunna ställa landssvikarna till svars.

    Gillad av 2 people

   • Vårt folks överlevnad skriver:

    Jan Molin: Reinfeldt hade sina motiv. S har sina, och har haft dem länge, sedan en bra bit innan Reinfeldt.

    Jag redogjorde för motiven för S, vilka är de som också dominerat Svenska kyrkan och den välfärdsindustriella sektorn i decennier.

    Det ena utesluter inte det andra. Tvärtom förstärker de varandra, tyvärr.

    Delar din vrede och önskan att ställa de ansvariga till svars.

    Gillad av 1 person

 2. Lilla fröken PK skriver:

  ”Hur kan svenska staten med bidrag uppmuntra organisationer som sympatiserar med det Muslimska brödraskapet? Hur kan ärkebiskopen genom gemensamma debattartiklar och på andra sätt liera sig med Muslimska brödraskapet?”
  Svaret är väl genom en in absurdum driven tolerans och respekt för den av FN sanktionerade religionsfriheten och de mänskliga rättigheterna. Att islam inte erkänner någon auktoritet utöver Sharia, tycks inte besvära våra politiker. Ropen nu skalla: Tolerans emot alla!

  Gillad av 2 people

 3. JAN BENGTSSON skriver:

  Hur kan Socialdemokraterna med öppna ögon samverka med dessa krafter?
  Hur kan vi/DE finansiera/främja krafter som vill destruera vårt land?

  Ett Muslimskt Civilsamhälle har ingen legitimitet, snarare BORDE EJ HA,
  som ej RESERVATIONSLÖST accepterar vår demokrati o levnadssätt,
  som inte respekterar VÅRA värderingar om kvinnans jämlikhet/frihet o HBTQ rättigheter!

  Dags att vi INTE längre tillåter några Salafistiska Moskéer,
  varken att finansieras/byggas eller tillåta att sprida sina budskap!

  Som att nära en giftorm vid sin barm,
  kan bara sluta på ett enda sätt!

  Det är ormens sanna natur…

  Gillad av 1 person

 4. Moab skriver:

  Så är det och denna enda artikel ger Trump rätt, muslimer måste stoppas från att komma till väst. Vi kan inte ens skilja på IS-mördare och andra, så MB medlemmar som är långt slugare kommer vi aldrig att kunna sila fram.

  Hur ligger landet med MB-projektet, behövs mer pengar, eller ligger det på is inför den whitewashing (inte pink) som komma skall?

  Det finns tre statsskick, muslimska religiösa, tyranniet och de utan muslimer.

  Gillad av 4 people

 5. Enough skriver:

  Man kan inte förstå, att Svenska Kyrkan kan finna sig i att ha en ledare som nuvarande ärkebiskop!

  Även om folket är sekuläriserat, finns ändå Sv. Ky. som en viktig bas för vår kultur och historia. Om den försvinner in i en otydlighet, islamisering, faller mycket av vårt samhällsbygge ihop. För det handlar i slutändan om en gemensam grundsyn, om samhället ska hålla ihop och fungera.

  Gillad av 1 person

 6. rombens skriver:

  Islam är en ideologi. Denna ideologi har en dröm om det perfekta samhället som är totalitärt. Denna dröm delas med fascismen, nationalsocialismen, och kommunismen. Drömmar om olika totalitära systemövergångar ska ses som hot mot västerlandets demokratisyn.

  Gillad av 1 person

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Att svenska staten och ärkebiskopen umgås med och stöder organisationer med koppling till islamisk extremism kan troligen bara förklaras på två sätt, antingen är man naiv eller är man i maskopi med extremisterna. Möjligen kan det finnas en tredje förklaring, man ser mångkulturprojektet som så viktigt att ingenting tillåts störa denna process.

  Ärkebiskopens försvarslinje för sitt agerande är bräckligt:

  • Det är OK med brödraskapet eftersom de får statsbidrag
  • De är inte så farliga eftersom de skrivit under vårt gemensamma dokument

  I ärkebiskopens fall kan man nog avskriva naivitet som orsak till agerandet, vederbörande agerar mycket medvetet politiskt, återstår således orsakerna ”mångkultur” och ”maskopi”.

  Gillad av 2 people

 8. Heraldikern skriver:

  Det är just det som är den stora obesvarade frågan som bränner det (medvetna) Svenska folket och som väl aldrig får nåt ärligt svar så länge någon regeringsbildning kommer ur 7-klövern! Och någon annan regeringsmöjlighet är inte i sikte! Så vad föreslår vi t ex att rösta på 2018?

  Gillad av 1 person

  • Hwessinx skriver:

   Kanske kan Medborgerlig Samling vara något för Heraldikern. Eventuellt får inte politiska partier nämnas, men som svar på en direkt fråga kan det väl vara OK?!

   Gilla

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Bättre att börja bygga upp ett nytt politiskt system, där vi helt gör oss av med alla gammelpartier genom att rösta direktdemokratiskt. Alltså vi vill ta tillbaka våra röster, men via ett system där vi har rätt att välja politiskt företrädare OCH ta tillbaka vår röst exakt när vi vill. Ett par små grupper har påbörjat detta arbete men de har ju naturligtvis inte stormedia med sig….så dessvärre kommer de flesta inte att ha hört talas om möjligheten innan 2018.

   Gilla

 9. Torsten skriver:

  Bra slutfrågor om statens och kyrkans fraternisering med Muslimska brödraskapet. Till det kan läggas sossarna än mer öppna fraternisering med brödraskapet som sker via deras religiösa gren tro och solidaritet, ledd av ledamoten i sossarnas verkställande utskott, professorn och då och då av public service anlitade experten Ulf Bjereld.
  Denna fraternisering med radikal Islam sker/har även skett i nutid i Mp och M.

  Allt är mycket anmärkningsvärt, man skäller som bandhundar på SDs bruna bakgrund samtidigt som man i nutid fraterniserar med bruna krafter.

  Gillad av 2 people

 10. olle holmqvist skriver:

  Den som vill förstå 1900-talets historia bör läsa Mein Kampf och Koranen. I Koranen står sida upp och sida ned att de rättrogna skall söka upp fienden och förinta honom varhelst han påträffas. Därefter skall denne lida helvetets kval i evig tid, bl a tvingas dricka skållhett vatten. Koranen är en kampskrift för krig. Där finns uppenbara sakfel, som är oväsentliga i sak, men som gör det svårt att förstå att detta kan vara Guds sanna ord. Mest känt är kanske att
  Jungfru Maria ingår i treenigheten enl kristendomen. Varför skulle Gud ha felinformerat Profeten om vad de kristna anser ?

  Problematiskt och centralt är begreppet ”uppenbarelse”. Jag har övervarat en disputation i teologi. Opponenten använde såväl det begreppet, som begreppet ”frälsning” som vore de realiteter. I religionstoleransens namn tolereras begreppen i en som jag tycker, i stort sund sekulär värld. Ett imponerande utslag av västerländskt rättstänk, var när Australiens högsta domstol upphävde förbudet mot kommunistpartiet (1951). Partiet har aldrig varit förbjudet i USA.

  Men om ”uppenbarelse” accepteras – i toleransens och vidsynthetens namn – västerländskt det ! – så befinner vi oss vart då ? Sv. Kyrkan, liksom kristna invandrarkyrkor, och frikyrkor, och naturligtvis Islam, accepterar Uppenbarelsen som rättesnöre. Dock duger det ännu inte på domstolen. ”Jag fick Guds befallning…” Om Sveriges ärkebiskop tillåts se Uppenbarelser,
  som sanningar, varför får inte imamen i förortsmoskén ?

  Jag hörde för något år sedan en klok äldre invandrare, iranier och muslim, som på mycket bruten svenska kristallklart förklarade att det går illa för vanligt folk när staten blir religiös,
  och kan styras med Uppenbarelser. Jag vet att det var vanliga gudstjänstbesökare på moskén i Gävle som anmälde imamen för hets mot lokaltidningen. Jag tror att dotterdöttrarna till de inhucklade och könsstympade kvinnor, som i sin medelålder forslades till Occidenten, där solen går ned varje dag efter att att skänkt sitt livgivande ljus åt allt levande, för att sedan återkomma varje morgon,- jag är övertygad om att många av dem ser och jämför, och vill leva som västerländska kvinnor.

  Västerlandet är hotat av ett verklighetsförvrängande begrepp: Uppenbarelse.
  Det är en intellektuell röta, som vi kan gå kamp mot, eller i toleransens namn. eller av lättja – låta bli.

  Gillad av 1 person

 11. Sixten Johansson skriver:

  Mycket klart och bra beskrivet! Svaret på de två avslutande frågorna är givet: Därför att Sverige redan är en nysocialistiskt mjuktotalitär, ledarlös teokrati, där centralmakten, makteliten och stora delar av befolkningen helt domineras av det multikönade Rättrogna Systerskapets medlemmar och sympatisörer och så kallade nyttiga idioter.

  I motsats till islam är Systerskapets ideologi inte ett fundamentalistiskt regelverk, utan en diffus och omärkligt föränderlig ”masskänsla” av vad som är ”rätt”. Rättrogna Systerskapet tar formen av en snigelmobb, vars antenner oupphörligt pejlar in de rätta åsikterna och känslorna och den rätta, dagsaktuella kursen. De avvikande och otrogna äts upp. Kulturens, de professionella yrkeskårernas och naturvetenskapens kunskapspyramider med anknutna samhällsmaskinerier svälts ut, tankeförgiftas och krossas systematiskt i platthetsideologins heliga namn.

  Ideologin kan inte falsifieras genom logiska argument, därför att den inte ens behöver tillämpa sin egen platta lågstadielogik. Men dess kött är mjukt och dess ”ledare” är halvblinda och lealösa. Därför kan en hård och vass, tidlös och beslöjad ideologi och dess massinvaderande bärare skära rakt in i snigelmobbens och samhällets mjukdelar.

  Gillad av 2 people

 12. Sanningen skriver:

  Islamistkramare = terroristkramare och förtryckarkramare

  Påtala detta så ofta ni kan. Hur kan exempelvis Socialdemokraterna tolerera islamistkramare som Ulf Bjereld i sina led? Och vad säger man om islamistmassinvandringen? Man försäkrar sig på intet sätt mot att en muslim är en islamist i vardande.

  Gilla

 13. Matsini skriver:

  För det första – Vad har Svenska kyrkans, SvKs, ‘hittepå-aktiviteter’ med riket Sverige att göra?
  Vill medlemsföreningen för religioners samkväm i riket, SvK, fraternisera med islam kring teologers ‘smorgasbord’, så är det upp till den och dess demokratiskt ordnade ledning/styrelse och årsmötet!

  Vad som DÄREMOT Patrik Engellau, berör mig synnerligen! Är att rikets ordning, BRYTER MOT RIKETS KONSTITUTIONELLA FÖRFATTNING, och det sedan 1995, då riksdagen beslutade beslutade förbjuda ickedemokratiskt ordnade ideologier att ordnas som TILLÅTNA att tecknad som religioner i riket Sverige!

  Skit i SvK och se till att staten lyder lagen!

  LYSSNA – Före 1995 gällde SFS 1974:152, regeringsformen, som säkerställde, författade grundlagen. I ABSOLUTA termer! OCH, när det, i denna fråga, gäller religioner, dess 2 kap, 1§, p.6 om – ”RELIGIONSFRIHET”!
  Den gav teologiskt ordnade ideologiska fakulteter, som islam, kristendom, hinduism… rätten, i similaritet med åsikts-, yttrande- och samvetsfrihet (hur tusan man nu får ihop det?) att krävas, praktiseras, tillämpas, tillhöras, tros på… kort sagt: Befinnas jämlika! Och, med rätt att, i vårt mångkulturella rike, uppbära stöd av skattemedel, för eventuell etablering.
  EFTER 1995 – så, ändrades denna frihet till att
  – UNDERORDNAS ETT (1) KRAV!!!
  Det kravet, SKITER REGERINGEN i att lyssna på, berätta sig med! – Varför? Lagar äger inga undantag! Då är det en regel!

  KRAVET lyder: ”…innefatta friheten att byta religion eller tro”!
  Detta är en ABSOLUT faktor/term!
  Inga undantag!
  Det är vår konstitutionella grund!
  I demokratins namn!
  ALLA religioner SKALL ordnas under denna LAG, VÅR FÖRFATTNING…
  …så, varför slipper islam undan???

  DEN FRÅGAN FLYR ALLA – ÄVEN DU, BRUTUS, PATRIK ENGELLAU! Är det konflikträdsla, månne?

  Gillad av 1 person

  • Eva Danielsson skriver:

   Det vore fantastiskt bra om man kan hävda att islam inte är en tillåten religion i Sverige! Genom att islam inte innefattar friheten att byta religion eller tro, som du påpekar. Islam straffar ju t o m konvertering och avhopp med döden. Jag kände inte till den här lagen, men det behöver ju komma fram och bli en diskussion om konsekvenserna. Stängning av alla moske’er och indragning av alla tillstånd och bidrag m m.?

   Därefter återstår att inse att islam bara är en politisk ideologi och inget annat. I alla fall är det vad som gäller i vårt land utifrån vår lag om religionsfrihet. Bra.

   Skynda då också att avskaffa partistödet och skynda att införa redovisningstvång på sponsring av partier, med en gräns kanske? Och förbjud utländsk finansiering och sponsring. Innan vi plötsligt har ett stort islamskt svenskt parti. Finns det någon laglig väg att förbjuda islam även som politiskt parti?

   För mig är islam lika illa som ideologi som nazism och kommunism, men värre i praktiken dels p g a den ofantliga spridningen runtom i världen och dels pg a glorian som kommer sig av att kallas religion, vilket skrämmer folk från att våga ifrågasätta och kritisera.

   Islam är inte förenligt med västerländsk demokrati. Islam respekterar inte människolivets okränkbarhet eller individuella fri-och rättigheter eller att man och kvinna är jämställda eller att åsiktsfrihet/yttrandefrihet är en absolut grund i ett fritt samhälle. ( Endast med inskränkningen om förtal och hets mot folkgrupp om inte regeringen lyckas grumla till det med den senaste försåtliga ändringen av formuleringar här. ) Osv osv….

   Att flörta med islam och konservativa muslimer är att verkligen leka med elden. Är våra samhällsföreträdare så okunniga och lättlurade?

   Gillad av 1 person

  • Anders Karlsson skriver:

   Hej Matsini!

   Kan du tänka dig informera mig om i vilken lagtext den exakta texten är skriven i /…/innefatta friheten att byta religion eller tro/…/

   Tänkte eventuellt pröva om det religiösa samfundet Islam bryter mot ”Regeringsformen”.

   Hälsningar
   Anders Karlsson

   Gilla

 14. Sixten Johansson skriver:

  Mycket klart och bra beskrivet av Patrik! Svaret på de två avslutande frågorna är givet: Därför att Sverige redan är en nysocialistiskt mjuktotalitär, ledarlös teokrati, där centralmakten, makteliten och stora delar av befolkningen helt domineras av det multikönade Rättrogna Systerskapets medlemmar och sympatisörer och så kallade nyttiga idioter.

  I motsats till islam är Systerskapets ideologi inte ett fundamentalistiskt regelverk, utan en diffus och omärkligt föränderlig ”masskänsla” av vad som är ”rätt”. Rättrogna Systerskapet tar formen av en snigelmobb, vars antenner oupphörligt pejlar in de rätta åsikterna och känslorna och den rätta, dagsaktuella kursen. De avvikande och otrogna äts upp. Kulturens, de professionella yrkeskårernas och naturvetenskapens kunskapspyramider med anknutna samhällsmaskinerier svälts ut, tankeförgiftas och krossas systematiskt i platthetsideologins heliga namn.

  Ideologin kan inte falsifieras genom logiska argument, därför att den inte ens behöver tillämpa sin egen platta lågstadielogik. Men dess kött är mjukt och dess ”ledare” är halvblinda och lealösa. Därför kan en hård och vass, tidlös och beslöjad ideologi och dess massinvaderande bärare skära rakt in i snigelmobbens och samhällets mjukdelar.

  Gilla

 15. Kirurgen skriver:

  Som jag tidigare har skrivit har islam ingen plats i det svenska samhället och islamism måste totalförbjudas och islamister förpassas ur riket. IS-personer skall nekas inträde i landet och de som redan är utvisas. De är för farliga att ha här. Zebran är ett randigt djur, ränderna går aldrig ur. Morgan Johansson vill inte tillåta att deras pass rivs i sönder. En sådan PK-feghet.
  Ärkebiskop Antje- muslim måste dessutom avsättas. Hon förråder kristendomen.
  Moderata muslimer (vi har ju religionsfrihet) som har indoktrinerats av det västerländska sättet att leva och som är involverade i arbetslivet som goda skattebetalare måste givetvis vara kvar och allt mer anamma vårt sätt att leva. De behövs i arbetslivet.
  Det finns en farlig typ nämligen ledaren för Islamiska ungdomsförbundet med det klingande namnet MUSA. Om inte han är islamist skall jag äta upp min gamla hatt som någon sade.
  Varför vill PK-folket förråda Sverige. Har de någon gömd agenda eller är de bara dumma i huvudet.
  KIRURGEN förnekar sig inte i sina aggressiva artiklar men jag är en troende kristen och måste kämpa för mina ideal.

  Gillad av 1 person

 16. Gösta Johnsson skriver:

  Jag har sagt det tidigare; vår nuvarande ärkebiskop Anttje J är en fara för vår kristna kyrkas religiösa fortlevnad. Byggnaderna kommer att stå kvar på sina platser …men det blir glesare och glesare i kyrkbänkarna med denne ärkebiskop i ledningen.

  Att hon lierar sig med Muslimska Brödraskapet och islamister generellt är förödande och ett förräderi.
  Hon bör snarast avsättas och ersättas med en lämpligare person.

  Gillad av 4 people

  • Ist skriver:

   Är det någon som tror att det var en tillfälligheter hon fick jobbet?
   Islamisvurmandet går som en röd tråd i PKismens agerande.
   Riksdagen har i två omgångar bestämt att Sverige ska vara mångkulturellt.
   Och svenska folket har, med få undantag, stillatigande låtit det ske.
   De få undantagen som ställer sig upp på barrikaderna och protesterar blir fortfarande kölhalade.

   Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Man kan bara hålla med!

   Fyra års Islamstudier i Egypten sätter sina spår!

   Som Alla med STÖRSTA lätthet inser)

   Hur kan VI vara så naiva???

   Gilla

 17. PYJ skriver:

  Hej Patrik,

  Du frågar: Hur kan svenska staten med bidrag uppmuntra organisationer som sympatiserar med det Muslimska brödraskapet? Hur kan ärkebiskopen genom gemensamma debattartiklar och på andra sätt liera sig med Muslimska brödraskapet?

  Dina förklaringar har oftast stannat vid VIK, värdegrunden och den religiösa ideologin pk-ismen tillsammans med en massa andra ord som tillhör pk-ismen.

  Jag tror att du måste lyfta blicken över våra nyttiga idioter till politiker, GD och tjänstemän. Det som vi upplever idag är resultatet av en långsiktig plan. Tack vare EU och alla de olika globala grupperna så har takten ökat i att söndra våra samhällen. Att förringa dessa konstateranden och kalla det för konspirationsteorier är att göra sig själv dum.

  En normalbegåvad borde begripa att Sverige är kapat.

  Om Sverige varit en krigsmakt där denna krigsmakt konstant blir anfallen inifrån och utifrån utan att befälen gjorde motstånd. Befälen hjälpte snarare motståndarna att stjälpa krigsmakten och mängder av resurser skänktes bort till de så kallades ”motståndarna”.

  Tänk om allt som sker i denna krigsmakt, förnekades, doldes, vinklades och bortförklarades och tänk om makten dessutom blev belönade för deras beteenden. Tänk om de hårt drabbade soldaterna som börjar ifrågasätta detta blev brännmärkta.

  Våra makthavare gör inte ett skit för att värna och rädda vårt folk och nation. De gör precis tvärtemot. De fortsätter skänka bort vårt och de fortsätter att hjälpa fler att komma till Sverige och Europa trots de negativa konsekvenserna.( detta döljs)

  De som drar i tåtarna utger sig för att vara de goda. Men är ondskan själv!

  Förstå att problemet är större än Sveriges VIK!

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   En modern Viborgs Fästning?

   Närmast betraktad som ointaglig,
   kapitulerade genom befälhavarens förräderi…

   Parallellen är tämligen uppenbar för alla?!

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Möjligen undrar Ni om jag avsåg världslig eller andlig ledare)

    Säkrast att helgardera, så är Ni på säkra sidan…

    Gilla

 18. Petrus skriver:

  Muslimska Brödraskapets inställning till statsskicket är väl bara ännu en liten detalj man kan strunta i enligt grupp 1 nedan.

  Det som en medlem i Svenska kyrkan har att välja på är följande:

  1. Underkastelse under Islam och RFSL. Kristendom och Islam är ungefär samma sak. Inte ens att muslimerna vill halshugga de utövande HBTQ-människorna ter sig som något motsägelsefullt. Detta är den nuvarande majoritets-inriktningen i Svenska Kyrkan.

  2. Smöra för Israel. Inte ens att sparka ut de kristna vars judiska förfäder blev kristna för drygt 1900 år ur Israel sedan är motsägelsefullt. Lagstiftning bör införas mot bojkottkrav mot Israel (krav som ofta kommer från majoritetsgruppen i punkt 1).

  Grupp 1 och 2 är varandras huvudmotståndare idag i Svenska Kyrkan.

  Själv skulle jag helst slippa båda grupperna. Båda grupperna motarbetar traditionell ersättningsteologi (som numera är nästan utdöd i Sverige trots att den var dominerande för 60 år sedan). Båda grupperna är teologiskt sett nypåfund. Grupp 1 har kanske funnits fullt utmejslad i 40 år. Grupp 2 kom i sin första form med John Nelson Darby på 1830-talet och det stora genombrottet kom med Scofield/Untermeyer-bibeln på 1900-talet. Under efterkrigstiden har denna teologi kommit att bli den dominerande bland protestanterna. Och faktiskt verkar nu påven i år ha anammat ungefär samma grundteologi som John Hagee (helt otroligt).

  Både grupp 1 och 2 tycker, om man får koka ner deras förkunnelse till grundkomponenterna, att det viktigaste kriteriet för att få komma till himlen är att släppa in så många invandrare som möjligt (detta krav gäller bara länder som hittills haft europeisk majoritetsbefolkning). Undantaget är kanske Sverigedemokraterna som kanske kan betraktas som en variant av grupp 2 minus invandringspolitiken.

  Jag vet att de flesta läsare på denna sajt stödjer grupp 2 eller föredrar denna framför grupp 1.

  Här är litet underhållning för grupp 2, Barbara Lerner Spectre (hennes make, som var rabbin i Stockholm tyckte säkert annorlunda):

  Gilla

 19. Charles Keatington skriver:

  Jag skulle taga det ytterligare ett steg och säga, att ingen i Väst (vare han kristen, agnostiker, eller ateist) må ha kontakt med den totalitära ideologien islam. Under 1900-talet har vi vunnit två hårda kamper mot två av våra egna totalitära ideologier (nationalsocialismen och kommunismen). Ni måste vi bekämpa ytterligare en totalitär ideologi, som dessutom icke ens är vår egen.

  Islam ut ur Västvärlden! Deus vult!

  Gillad av 6 people

 20. Lennart Bengtsson skriver:

  Det är fullt möjligt att dra konklusioner om man har att göra med rationella företeelser. Detta är knappast fallet. Jag tror inte representanter för den svenska staten känner till det Muslimska brödraskapet tillräckligt väl för att det skall vara möjligt att rekonstruera statens handlingssätt. De känner sig kanske bara överhopade av medel och ger till alla som ber om det så länge det inte finns förhållningsorder eller ord i värdegrunden som Vit, Man och Höger etc som säger stopp.

  Svenska Kyrkans roll är mindre tydlig. Kanske den känner ngt av själens gemenskap med det Muslimska brödraskapet. Kanske finns det inre strävan att vilja förena de Abrahamitiska religionerna under ett gemensamt tak? Av ledande företrädare att döma verkar det dock vara enklare att förena kristendom och islam eftersom avsaknad av kärlek till judendom och Israel verkar vara något som förenar.

  Gillad av 1 person

 21. Jaxel skriver:

  Ärkebiskopen har i debattartikeln i DN inte bara beblandat sig med personer med koppling till det Muslimska Brödraskapet hon har även i artikeln låtit dem få genomslag för viktiga delar av sin förkunnelse (1).

  Förmodligen har hon i sin strävan att vara vidsynt och åstadkomma ett gemensamt uttalande kompromissat på viktiga punkter. Den rent innehållsmässiga slutklämmen finns i näst sista stycket:

  ”Än en gång visar det sig: förvisningen av religion till det privata är en dålig lösning. …..

  … En sekulär stat kan och ska garantera religionsfriheten. Samtidigt måste den frihetliga, sekulära staten veta att den lever på förutsättningar som den själv inte kan garantera. Den berövar sig själv sin frihetlighet om den företräder ett sekulärt totalitetsanspråk.”

  Stycket är förvisso luddigt, men det är inte särskilt svårt att tolka det i enlighet med brödraskapets uppfattning att den sekulära staten är illegitim. För min del är det tämligen uppenbart att ärkebiskopen idkat ”eftergivenhets-politik” i detta stycke och därmed i hela artikeln. Något måste hon väl ge personerna med anknytning till brödraskapet för att få dem att underteckna. Bedrövligt.

  1. http://www.dn.se/debatt/odesdigert-mota-terrorhot-med-upprop-till-kulturkamp/

  Gilla

 22. Carl-Eric Bohlin skriver:

  I Libanon finns det en maktdelning mellan kristna och muslimer. I parlamentet finns det sju kristna samfund på 50 % av platserna, medan muslimer har resterande 50%. Presidenten och chefen för militären är kristna. De kristna gav upp makten i och med inbördeskriget, men har fortfarande visst inflytande, speciellt med tanke på att andelen sedan bildandet 1861 reducerats från 80% till dagens 33% , som en följd av inkorporering av muslimdominerade områden och kristen emigration. I Sverige kommer sannolikt andelen muslimer att öka på grund av muslimsk inflyttning och högre födelsetal bland muslimer samt en omfattande kristen emigration.

  I Libanon spelar de kristna samfunden en viktig roll i maktdelningen genom att organisera de kristna. För eller senare kommer Sverige också att behöva en organiserad maktdelning för att landet skall förbli enat. Man undrar hur det skall gå till med en Svensk kyrka som vid den tidpunkten kan vara en spillra av dagens storlek, för att den inte har prioriterat att organisera de kristna. Det kan bli svårt att få till en maktdelning. Många kan, som i
  Spanien en gång i tiden, komma att bli muslimer för att det är mer praktiskt. Det kristna Sverige kan upphöra snabbare än vi anar.
  .

  Gillad av 1 person

 23. Lars Åhlin skriver:

  Qutb´s betydelse kan nog inte överskattas. Lawrence Wright börjar sin berömda bok ”Al-Qaida och vägen till 11 september” med en omfattande skildring av Qutb och hans vistelse i USA 1948-50. Wright uppfattar Qutb som ursprunget till den moderna islamska terrorismen.

  Qutb tillförde en ny oförsonlighet och en beredskap till mord på i praktiken vem som helst genom takfir (att förklara sitt offer för avfälling/apostat från islam). Oförsonlighet och våldsbejakande har naturligtvis alltid funnits inom islam. Men Muslimska Brödraskapet och Qutb är ändå en ny utveckling. De muslimer som vägrar acceptera dessa nya inslag i islam måste göra sig hörda!

  Gilla

 24. kommunikation132 skriver:

  Jag anser att svenska kyrkan inte ska samverka med muslimska brödraskapet därför den
  har missionen om Jesu Kristi försoning´av människans syndafall som bästa budskap.
  —————-
  I stället för att ägna sig åt dålig teologi och förlora medlemmar, kunde svenska kyrkan gå ut med budskapet att svensken ska börja räkna till (2)två igen, och inte bara falla igenom av förtrycket under 50 år, där en ateistisk, naturvetenskaplig syn dominerat orättvist allt för mycket. Enligt min syn återspeglas kristendomen direkt, genom att Högsta makten, Evolutionen eller Gud som jag föredrar att kalla den makten, har historiskt åstadkommit en stor (2-)tudelning i Europa genom att han skapat det väldiga bergmassivet Alperna här. Lagstyrande Gud, det germanska och lutherdom finns då mer av i norra Europa där vardagsförståndet betonas i religionen, alltmedan det förnuftiga katolska och Jesus, mer har bortvändheten från världen in mot det paradisiska med sin visdom. I (2)tvåan här handlar det om nåd, försoning, förlåtelse, det existentiella empatiska och kärlek och det kanske 51 procent av folket föredrar, framför att dömas av Gud till en ny värld.

  Men en paradoxsamverkan med ökad förståelse mellan de så starkt skiljaktiga världarna ger också den nödvändiga ekumeniken där, Samt enheten mellan Fadern och Sonen, trots att fadern prioriterar det vardagliga förståndet utöver sin nåd, och sonen det andliga förnuftet med försoning och frälsning. Och vi människor har ju såväl förstånd som förnuft i vårt medvetande. Gud finns naturligtvis som ursprung när Mose säger i Bibelns 1:a Mosebok 1:a kapitlet, 27 versen: ”Gud skapade människan till sin avbild, till sin avbild skapade han henne”. Och om vi människor har två hjärnhalvor har Gud det också, som jag förstår. Och Immanuel Kant förklarar våra två olika medvetandeförmågor med orden: Förnuftet ger det riktningsgivande idéerna tilll förståndets verklighetskonstitutionerande funktion.”Och Karl Jaspers: ”Vi pendlar ständigt i vår frihet mellan objektvärlden och inre existensvärld av möjligheter.” Och Jesus erbjuder oss en plats i paradiset, SwEDEN, kanske till att börja med för de som tror på hans frälsningsuppdrag. Detta istället för att Gud dömer oss på sin domsdag.

  Och Guds fortsatta, yttersta styrning sker med grund i lag, synd, straff, arbete, rättvisa och dom, samt som medveten del i det sekulära, globala samhället, Och en ny tid sker, men kanske först i nästa värld, för den nu ofta ateistiska arbetarrörelse som inte kan eller vill tro på Jesu frälsningsverk,och som därför inte velat ta till sig Guds nåd, utan hellre velat ha rättvisa i samhället. Men som ändrar sin nuvarande praktiska förståndssyn och bortvändhet från Gud till en förnuftigare tillvändhet, i den värld som de är del i, när Guds högre rättvisa skipas.

  Om svenska kyrkan har en bättre teologi än ovanstående, önskar jag att de tämligen omgående talar om det för övertecknad sann, eller falsk profet om ni anser det senare.

  Gilla

 25. Gösta Svensson skriver:

  Ett av de största problem då det gäller kampen mot islam, är ju som många, men definitivt inte alla, redan har förstått, nämligen att den religiösa förklädnaden är ett av dess starkaste kort.

  Kunde vi få folk att förstå vad islam primärt är, nämligen en fascistoid, totalitär och antidemokratisk politisk rörelse, skulle kampen kunna föras på ett mycket effektivare sätt.

  Det behöver väl knappast sägas att Svenska kyrkan utifrån detta perspektiv, i bästa fall bör betraktas som den nyttigaste idioten av alla.

  Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   Ja, och det är därför vänsterfolket går hand i hand med dessa muslimska företrädare! Det ”religiösa” skiter de fullständigt i, och används bara som täckmantel för att ostört kunna konspirera med hjälp av lagen om ”religionsfrihet”!

   Gilla

 26. Bo Ellmann skriver:

  Jag misstänker att Jackelen och ett antal av hennes kollegor inte ser sig själva som klassiskt kristna utan snarare som ”gnostiskt” kristna, vilket kan anses vara den ”andliga” grund som progressivismen och socialismen bygger på.

  Helena Edlund skrev följande på bloggen kristenopinion.wordpress.com:

  ”Istället kommer jag att berätta för dig att Svenska kyrkan inte längre är kristen. Den Treenige Guden – Fader, Son och Ande – är ersatt av en gud som beskrivs som ”Fader och Moder”, ”Syster och Broder” och ”livgiverska och inspiratör” [i ett cirkulär skrivet av Gunilla Hallonsten, chef för Svenska kyrkans internationella arbete]. Cirkulärets avslutande bön lyder nämligen: ”Gud, Heliga Treenighet, Fader och Moder, Son – Syster och Broder, och Ande – livgiverska och inspiratör, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi uppmuntras att utföra kärlekens uppdrag och kan vittna om nådens hemlighet. Du som lever och verkar från evighet till evighet, till dig ber vi om detta. Amen.” …jag konstaterar följande: Min kyrka är kidnappad. Är det här en kristen kyrka, eller en synkretistisk, allmänreligiös organisation med fokus på humanitärt arbete och klimatförändringar? En organisation vars ledning inte tvekar en sekund inför att avsätta Gud och skapa en ny, som bättre passar de egna syftena? En organisation som tillber en gud som är ”Fader och Moder” och som inte betonar vikten av Nåden utan talar om nåden med litet ”n”. Vem är denne ”dig” vi ber till? Anna Karin Hammar, präst, teologie doktor och ledamot i Svenska kyrkans läronämnd, fällde under EuroPridefestivalen 2008 det numera klassiska uttalandet: ”Man avskaffar inte en religion bara för att man inte gillar den. Man ändrar den.” Så här åtta år senare är det tydligt att Anna Karin Hammar och hennes trosfränder i kyrkoledning menade allvar. För nog har man ändrat religionen, alltid.”

  Läs också gärna följande artikel från Världen idag:
  http://www.varldenidag.se/gastkronika/gnostiska-ideer-i-arkebiskopsgarden/cbbmjp!pfKyUovQaOFkO17DEM1djA/

  Gilla

 27. Nils Borje Tallroth skriver:

  Svaret pa Patrik’s avslutande fraga ar enkelt. ”Vi ger we bidrag. Ni get oss roster.”

  Resultat: Fortsatt maktinnehav.

  Werner Von Winkelbaum

  Gilla

 28. A skriver:

  Sakta sakta närmar vi oss vad detta egentligen handlar om. Hjärnan måste bli av med skammen, å det tar tid. Ibland så tänker jag på oss människor som robotar, som programeras med hjälp av skam. Vi är nog ganska noggrant programerade av makten skulle jag tro. De som har mindre fallenhet för skam blir nog de som först hittar svaren. Sen undrar jag om vi inte underskattar makten. På andra områden så tenderar människor att bli oerhört skickliga om de vet vad målet är. Verkligen oerhört skickliga. Varför skulle inte makten ha samma tendens. Vi däremot vet ju inte ens vilka som är våra motståndare. Vi har några utkast, men inte mer. Det ser inte så bra ut detta tycker jag. Vi får nog hoppas på rejält med tur… Men visst jag kan tänka mig att det kommer in något från sidan som ändrar läget. Vad Trump kan åstadkomma får vi se vad det lider.

  Mvh A

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.