Tintin i Kalifatet – och i Kongo

Mohamed Omar

Efter den jihadistiska terrorattacken mot Bryssel den 22 mars 2016 blev det populärt att dela bilder av en ledsen Tintin i sociala medier. Tintin skapades ju av den belgiske tecknaren Georges Remi (1907-1983), mera känd som Hergé, och har blivit en symbol för landet, särskilt huvudstaden. När Belgien är i sorg gråter Tintin.

Det är ett sätt att hantera händelsen, ett annat sätt är vrede. Själv delade jag en bild av en röd och ursinnig kapten Haddock som vrålar ”Hämnd!” under rubriken: ”Arg belgare reagerar”. För varför är det så att högerextremt våld ska mötas med vrede och hårda tag, medan islamistiskt våld ska mötas med nedstämd passivitet och kärlek? Jag tror att om Haddock hade fått möta jihadister i något äventyr skulle han ha drämt till dem en whiskyflaska och ett ”Pestråttor till jihadister! Jag ska lära er ett och annat!” Eller så han göra som Dupont: smyga sig på dem när de ber och ge dem en spark i baken när de minst anar det…

En Facebook-vän kommenterade under min bild att Haddock inte var belgare utan fransman från Bretagne. ”Jaha”, svarade jag, ”men han är en belgisk produkt”. Dessutom vet man inte säkert vad Haddock har för påbrå. Det är till och med troligt att han är lika belgisk som sin vän Tintin. I äventyret Koks i lasten kan man se kapten Haddock och Tintin visa sina pass vid en passkontroll. Båda har belgiska pass.

Haddock vill ha hämnd

Den traditionella uppfattningen i islam är att det är förbjudet att avbilda levande varelser. Man stödjer sig här på yttranden av profeten Muhammed. Den salafistiska rörelsen strävar efter att hålla sig till islams två huvudkällor: Koranen och Muhammeds undervisning. Det innebär att salafister förbjuder Tintin såväl alla andra teckningar som föreställer människor och djur. Av någon anledning tillåter de dock både foto och video. De flesta av dem åtminstone.

Islamiska staten (IS) och Al-Qaida är salafistiska terrorgrupper som har det mesta av sin teologi gemensamt med andra, icke-våldsamma och missionerande salafistiska grupper. I Sverige domineras den islamiska missionen riktad till ungdomar av salafister. Det är den starkaste strömningen.

Tintin är en typisk modern västerlänning och på många sätt motsatsen till en inskränkt salafist. Han är öppen, kreativ och nyfiken. Han löser problem med logiken som verktyg. Jag tror att han självklart skulle bli ledsen av det som hände i Bryssel i mars 2016. Men sedan skulle han söka en lösning. Hitta de ansvariga och ställa dem inför rätta. Inte för att hämnas, som den lidelsefulla kapten Haddock, utan för att det är rätt och för att skydda Belgiens medborgare från jihadterror.

Men saken är den att den jihadistiska terrorn inte försvinner för att man fångar jihadisterna. Den är en idé och en idé kan inte låsas in eller dödas med kulor. Jihadismen har sina rötter i religionen islam och lyckas övertyga unga muslimer med argument ur Koranen och Muhammeds undervisning. Så länge det finns muslimer i väst som inte känner sig som en del av vår kultur, ja, som till och med hatar den, så kan jihadismen hitta rekryter.

Det här är ett problem som varken Tintin eller kapten Haddock kan lösa. Det är en historia som inte får plats i ett eller två seriealbum. Det är ett arbete som kan ta generationer. Jag talar om 1) hur islam ska reformeras och lämna den primitiva bokstavstron bakom sig och 2) hur muslimska invandrare och deras barn i väst ska kunna assimileras i vår kultur och känna sig som européer.

Dupont

Jihadismen är en global rörelse och måste bekämpas globalt. Hur det går för jihadisterna på slagfältet i Syrien påverkar oss här. Det betyder att till exempel svensk, belgisk, fransk och engelsk polis har begränsade möjligheter att påverka den inhemska jihadismen. De unga muslimer som dras till denna idé är inte beroende av ledare och lokaler i länderna där de är bosatta. De är uppkopplade på nätet och lyssnar till de ledare som är stora på det globala planet.

Även om den svenska staten skulle lyckas med att knyta ett antal imamer till sig som predikar ett fredligt, antijihadistiskt budskap, en ”svensk islam” om man så vill, så kommer man inte att kunna nå alla svenska muslimer, särskilt inte de som finns i riskzonen och har lågt förtroende för staten och inte ens känner sig som en del av det svenska samhället. De inbitna salafisterna resonerar så här: vi följer inte imamer, utan profeten Muhammed.

Men vi ska göra vad vi kan. Tintin är journalist och det journalistiska arbetet är en viktig del av kulturkampen som tyvärr länge varit försummad. Den salafistiska rörelsen har kunnat slå rot och växa ostört i Sverige medan journalister, som ju ofta har vänstersympatier, varit sysselsatta med att kartlägga högerextremister. Men det har börjat ändras. Allt fler journalister har börjat bevaka islamistisk extremism, och då särskilt salafismen, som är roten till Al-Qaida och IS.

I en intervju talade Hergé om idén till ett nytt äventyr, det som skulle bli Plan 714 till Sydney. ”Jag skulle gärna vilja att allt utspelas på en flygplats, från början till slut”, sa han. ”En flygplats är ett centrum som är rikt på mänskliga möjligheter, en mötesplats för olika nationaliteter; man finner hela världen i liten skala på en flygplats! Där kan allt hända – tragedier, skämt, exotism, äventyr…”

Han kunde nog inte ha anat att flygplatsen i hans egen stad skulle bli skådeplatsen för en tragedi av en sådan allvarlig art att den knappast lämpar sig för ett Tintin-äventyr.

Tintin hör till de mest populära seriefigurerna, men han är inte omtyckt av alla. För sjätte året i rad hölls seriemässan Uppsala Comix 2017 på den gamla biografen Grand i Uppsala. På premiärkvällen den 1 april talade Tintinöversättaren Björn Wahlberg. Hans översättning kom ut under 75-årsjubileet 2004. Det var en stor händelse.

En annan nästan lika stor händelse, men betydligt mindre trevlig, var den så kallade Tintin-gate hösten 2012. Det var då rapparen Behrang Miri rensade ut alla Tintinalbum från barnbiblioteket på Kulturhuset. Han menade att Tintin var rasistisk, bland annat eftersom de arabiska figurerna färdas på flygande mattor. Men Miri hade inte läst Tintin. Det finns inga flygande mattor! Miri fick pudla. ”Jag ville lyfta ett debattinlägg kring diskrimineringsfrågor, men inser nu att det är fel att plocka bort litteratur”, sa han i ett pressmeddelande.

Det finns en scen i Det svarta guldet som illustrerar ett verkligt fenomen, något som de flesta svenskar i det moderna, mångkulturella samhället upplever. Jag tänker på det faktum att vissa muslimer inte vill, eller inte klarar av att, anpassa sig till den svenska kulturen utan fortsätter att leva som man gjorde i hemlandet. I Tintinalbumet är det Emir ben Kalish Ezab och hans följe som har flyttat in på slottet Moulinsart. De slår upp ett tält! De befinner sig i ett franskt slott, men vill leva som hemma i Arabien, eller snarare i det fiktiva landet Khemed.

Araberna i Moulinsart

Trots frånvaron av flygande mattor, finns det saker i Tintinberättelserna att anmärka på. Det är framför allt albumet Tintin i Kongo från 30-talet som gör vissa nervösa. De afrikanska figurerna är barnsliga och löjliga, heter det. Men då glömmer man att alla figurer i Tintins värld är karikatyrer. Både svarta och vita. För visst ser väl också Dupontarna löjliga ut med sina stora näsor?

Och Tintin i Kongo var aldrig menat som en realistisk skildring av Afrika. I sitt anförande på Uppsala Comix beskrev Wahlberg albumet som en hollywoodsk djungelfilm från stumfilmseran. Tänk Buster Keaton i Afrika. Historien är fullkomligt bisarr. Tintin slaktar till exempel en apa och iklär sig dess skinn för att lura en annan apa. Hur någon kan ta detta på allvar…

I vår tid är man lättkränkt, sa Wahlberg. Ja, åtminstone i vissa kretsar. Det är framför allt muslimska fundamentalister som verkar ha svårt att leva med en alltför vidsträckt yttrandefrihet. Karikatyrer av profeten Muhammed är en no go-zon.

Den antirasistiska gruppen Groupe d’intervention contre racisme i Frankrike tog saken i egna händer. Man gick in i bokhandlarna och satte varningsetiketter på Tintin i Kongo-albumen med texten: ”Giftig produkt, rasistisk stank, kan skada den mentala hälsan”.

I Sverige gick inte de lättkränkta lika långt. Två av dem, representanter för Afrosvenskarnas förbund, JK-anmälde Tintin i Kongo för “hets mot folkgrupp”. Kitimbwa Sabuni och Fatima Doubakil förklarade sina skäl i en debattartikel i Expressen den 23 augusti 2007. Bokförlaget Bonnier-Carlsen, skrev de två lättkränkta afrosvenskarna, sprider rasistisk propaganda genom att trycka Tintin.

Man ska inte behöva försvara Tintin i Kongo. Låt oss säga att den är rasistisk. Och? Den ska gå att trycka och den ska finnas tillgänglig ändå. En stor del av vår litteraturhistoria är rasistisk med dagens mått mätt. Det vet Wahlberg som är litteraturvetare i botten. “Hur blir det då med våra klassiker?” undrade han.

Ja, vart ska det sluta? Varje tid har sin pk-regim. Hur skulle det bli om biblioteken rensas vid varje regimskifte? Det är upp till de kloka, de som inte är helt förblindade av nu-fixering, att stå pall mot de lättkränktas drev. Om vi ska kunna fortsätta kalla oss civiliserade. Om vi ska fortsätta ha bildning och kritiskt tänkande som ideal.

De två lättkränkta, Sabuni och Doubakil, har aldrig invänt mot att Koranen trycks och finns tillgänglig i varenda bokhandel och på varenda bibliotek. Trots att det i den boken hetsas något fruktansvärt mot “månggudadyrkare”. För att inte tala om hur judarna beskrivs i islams heliga bok. Ingen antirasistisk grupp har heller dristat sig att sätta varningsetiketter på Koranen. Detta trots att tusentals jihadister bevisligen inspirerats av denna bok. Det är Koranen som citeras när jihadister halshugger, pryglar och lemlästar sina offer. Samtidigt har jag inte hört talas om ett enda våldsdåd som har inspirerats av Tintin i Kongo.

Koranen, som bevisligen skapat jihadister, ska inte förses med någon varningsetikett, men Tintin i Kongo, som mig veterligen inte har skapat en enda våldsam rasist, ska det varnas för!

Jag klandrar inte Sabuni och Daoubakil för att de underlåtit att gnälla på Koranen. De har gjort helt rätt! För Koranen ska inte bort. Inte heller Tintin i Kongo. Det som ska bort är lättkränktheten och dumheten. Svensk bibliotekslag slår fast att biblioteken ”ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. En lovvärd ambition.

Inte bara Tintin är utsatt för angrepp från de lättkränkta. År 2016 ututbröt åter en rasism-i-barnböcker-debatt när förlaget Bonnier Carlsen påstod sig ha hittat ”stereotypa skildringar av andra kulturer” i Jan Lööfs böcker. En av bilderna man inte gillade fanns i boken Morfar är sjörövare från 1966 och föreställer den arabiske piraten Omar.

Jag läste då om boken och upptäckte att det ju är morfar som är skurken! Och morfar är en svensk man med typiskt europeiskt, nordiskt utseende. Det är morfar som seglar iväg med sitt piratskepp för att plundra Omars ö. Morfar lyckas också ta arabens skatt. Berättelsen handlar alltså inte om en god vit man som står emot en ond, mörk man. Båda är sjörövare, alltså skurkar, och av de två så är morfar den mest skurkaktige!

De ängsliga förläggarna på Bonnier Carlsen tror kanske att barn som läser boken kan få för sig att alla araber är pirater med kroksablar. Hur kan man vara säker på att barnen inte får för sig att alla svenska, gamla morfäder är sjörövare som vill ta andras skatter?

Förmodligen har man inte tänkt så djupt, man har bara lyssnat på någon nyvänsterjournalist som läst för mycket litteraturvetenskap på universitetet. Sjörövaren Omar är väldigt snäll jämfört med de verkliga, elaka araberna som araberna ser på tevenyheterna. Sådana som halshugger otrogna och förslavar kvinnor. Kanske bör man även klippa i nyheterna?

Det har funnits arabiska pirater på riktigt och de var inte särskilt snälla. De härjade på Medelhavet ända fram till början av 1800-talet och gjorde handeln otrygg. Den spanske författaren Cervantes, författaren till Don Quiojote, var en av många tusentals européer som rövades bort av sådana arabiska pirater. Även svenskar togs och hölls som slavar i Nordafrika.

Som arab och muslim bör man kunna stå ut med synen av de egna som skurkar. Svenska barn förväntas inte att bli kränkta av att se svenska skurkar i böcker eller på TV. Sjörövaren Omar är inte en värre skurk än den helsvenska Jönssonligan.

Om alla icke-vita figurer i fiktionens värld vore goda skulle det bli väldigt konstigt. Nu invänder någon att om det finns en elak arab i en berättelse måste det också finnas en snäll. Annars blir det ensidigt. Det måste det inte alls! Det är författaren som bestämmer utifrån berättelsens egna villkor. Om berättelsen handlar om en elak arab och en snäll svensk pojke så ska det finnas med en elak arab och en snäll svensk pojke. Handlar den om en elak svensk och en snäll arabisk pojke så ska dessa finnas med. De behöver inte ses som representanter för sina respektive etniska grupper utan som individuella figurer.

Tintin i Kongo 2

Varför gäller detta krav bara icke-europeiska kulturer? Man kräver ju inte att det för varje fuskande fransman, ska finnas en hederlig och för varje grym tysk, ska det finnas en barmhärtig. Det säger sig själv att under en sådan sträng regim så blir inga berättelser publicerade. Det är ingen som kräver att Asterix ska plockas bort från biblioteken eller sluta tryckas eftersom de innehåller ”stereotypa skildringar” av fransmän. Svarta män ser inte alls ut som figurerna i Tintin i Kongo, heter det. Men ser alla fransmän ut som Asterix och Obelix?

Nu invänder någon att Goscinny var fransman och att det därför är det okej att han tecknar fransmännens förfäder på ett icke-smickrande sätt. Ja, svarar jag. Men Goscinny tecknade också vikingar på ett icke-smickrande sätt. Borde vi svenskar bli upprörda? Enligt denna logik krävs det en arabisk tecknare varje gång man ska teckna en arabisk skurk, en tysk varje gång man ska teckna en ond tysk och så vidare. Tänk er alla serieäventyr som har tecknas av icke-tyskar där hjältarna slåss mot nazister! Det blir omöjligt att producera serieböcker.

Barn är inte så dumma att de kommer att tro att varenda arab är pirat bara för att de har läst om piraten Omar i Jan Lööfs bok. De kommer heller inte tro att svarta människor ser ut och beter sig på ett visst sätt bara för att de någon gång har läst Tintin i Kongo. Lika lite som de kommer att få för sig att alla fransmän har lika stora näsor som Asterix och Obelix.

14 reaktioner på ”Tintin i Kalifatet – och i Kongo

 1. Moab skriver:

  Ja ibland känns det som kloka människor får ägna all sin tid att argumentera mot uppenbar dumhet istället för att göra något eget konstruktivt, men det är en sådan tid vi lever i. Tintin läser jag gärna om, han var stor för mig, och jag har alltid velat ha något tryck på väggen, kanske Rackham eller något från Solens Tempel, men det hade också fint med ”et hop”, vid sidan av min mammas rondellhund som ligger och dammar. En månraket har jag däremot på mitt skrivbord, men hade gärna haft kalkyls ubåt också. I veckan skall jag på bokrelease, en anledning är att författaren är dissident, man måste stödja där man kan, även om jag är en kräsen läsare. Jag har själv en nästan färdig bok i mitt huvud, där udden är som i Tintin albumen, riktad mot de onda. Det är kanske en möjlig väg för Omar, skriva något där skurkarna är skurkar och får sitt straff eller dör, i min bok så blir de dödade av folk som försvarar sig, till sist. Vanligt folk, den lokala snickaren eller bilmekanikern, politiskt ointressarad, aldrig högerextrem men som till sist får nog och försvarar de svagare i byn. Byn vet och sluter sig och döljer sanningen. Alla visste att det behövde göras.

  Först till kvarn..

  Liked by 2 people

 2. malmobon skriver:

  Är endast genom barn i typ 9 års åldern vi kan få bort islam. Detta sker då genom skolundervisning, då man upplyser vad som står i Koranen, hadditerna och andra islamiska texter. Även skall dessa få upplysning hur Mohammed mördade, våldtog och rånade.

  Brukar säga att muslimer lider av en psykosocial sjukdom. Menar då att den går i arv och indoktrineringen börjar redan vid födseln, då en bön läses upp.
  Därefter är det bönen 5 gånger om dagen. Vem som helst kan förstå hur denna påverkar ens beteende. En sportsman måste kunna visuallisera sig själv som en vinnare och hur det skall gå till.
  För att bli imam räcker det med skägg. Ingen teologisk utbildning.

  Vill du ha en extra fru så går du till en imam som välsignar detta och får en slant för detta.
  Kan i stort sätt jämföras med hallick och manen är torsken. Kvinnan såld.
  En man får ha 4 fruar och 49 extra fruar.
  Denna ideologi sprids och importeras av en Regering som kallar sig Feministiskt. Ett skämt.

  Liked by 2 people

 3. BjörnS skriver:

  Mycket väl argumenterat. Om man ska plocka bort någon bok från biblioteken (förutom Koranen) så föreslår jag ”Tusen och en natt” som innehåller mycket ensidiga beskrivningar av t.ex judar.

  Gilla

 4. Christer Holm skriver:

  Tack, Omar!

  Gillar Tintin och blir sugen på att läsa och se filmer igen efter att ha läst dina ord.

  Du nämner väderkvarnar och det är egentligen det enda det handlar om, såsom att som liten stå med sitt svärd och möta pirater, att leka cowboysare och indianer. Det är i den fantastiska fantasin vi skapar vår egna världar, och denna fantastiska fantasi skall vi inte använda som vapen mot andra. För som alla litteraturvetare egentligen vet så kan man tillämpa alla möjliga tolkningar på en och samma text. Det kan vara intressant och lärorikt om vi respektfullt lystrar till varandra, men inget som kan beläggas med epitet som absolut sanning och användas i destruktiva syften. Det senare kan möjligen kopplas till att man själv har ett uselt liv med kass självkänsla och måste ta ut sitt livs frustrationer på andra. En form av utåtagerande terapi som kommer att fortsätta så länge den tillåts.

  Gilla

 5. Olle Reimers skriver:

  En eldig och lysande framställning som inte lämnar någon PK-ist o(be)rörd!
  Du sätter fingret så pregnant på den ömma punkten av dagens identitetspolitik enligt vilken man inte får framföra något som berör en annan kultur än ens egna utan att riskera att kallas rasist.

  Vi ska samtidigt inte glömma det politiska sprängstoff som inte syns ovanför ytan. Den här typen av meningslösa låtsaskonflikter är perfekta rökridåer när våra politiker begår skändliga handlingar inom läckage- och invandringspolitiken.

  Gilla

 6. Lena skriver:

  Lysande som vanligt Omar!
  Nu fick jag lust att skaffa Tintin-albumen också.
  Tintin är en av mina ungdomsikoner för vad som är rätt och riktigt och det var alltid spännande att följa hur han angrep mysterierna. Haddock var även han en favorit med alla hans brister. Då var jag barn och kunde redan skilja på vad som var PK och inte-.

  Gilla

 7. Fredrik Östman skriver:

  Början på lösningen av det muselmanska problemet är ett nytt miljonprogram. En miljon återbördade flyktingar på tio år! Inte förrän flyktingen är tillbaka i sitt hemland har vi slutfört vår hjältemodiga hjälpinsats!

  Vidare måste alla former av offentligt utövad islam förbjudas i Europa. Detta är den ursprungliga samlande europatanken.

  Liked by 2 people

 8. Martin skriver:

  Jag älskar (det låter amerikanskt, men känns ändå som att det passar här) ditt sätt att driva argumentationen till sin spets, fast från motsatt håll! Det hjälper till att öppna nya tankevägar som sedan länge varit igenväxta här i Sverige.

  Gilla

 9. Kristina von Heland skriver:

  Jag frågade en kvinna gift i Norge hur det var i början. En norrman är alltid en god människa. De ser glada och friska ut, de går på tur, fiskar. Deras språk låter glatt och trevligt, fina lusekofter. De sände en deckare från Norge och skurkarna gick inte att ta på allvar. Hon skrattade och höll med, hon sa att det tog flera år att kunna förstå att det faktiskt fanns stygga norrmän. Hasse oTages revynummer då zigenarna ska flytta in i lägenheten.Ska det vara så förb–at svårt att skilja på en n-g– och en smålänning.Det som utmärker PK isterna och muslimerna är den totala renonsen på humor. Engelsmän är bra på humor för de kan skratta åt sig själva. På alpresorna gick vi upp och kollade på hotellet där engländarna bodde. De fick träna att sätta på sig skidorna på parkeringen och åka där första dagen. Det var jättekul, de skrattade själva så det var inte lyteskomik men nästan.
  Frågan kommer, kan man driva med en arab? Det gick inte så bra för Charlie Hebdo. Lars Wilks ligger lite risigt till.
  Grönköping hade en bild på en setter som låg på en persisk matta med undertexten detta är inte en rondellhund.
  Brukar fråga utomlands vilket grannfolk de driver med. Belgare-fransmän har en del apropå TinTin.Ska staten skriva en manual. Lars Ekborg och norrlänningar OK? Roffe Bengtsson jag är er nya svenskläraret. Vad är det som kruper? Ormet.
  Frågan jag ställt mig är hur ett barn ska lära sig att läsa kritiskt om barnet inte får läsa sådant som är rasistiskt som i ditt exempel. Man tar väl exempel på svenskan i skolan och undervisar barnen om den tiden och nu och värderingar? Jaså inte det.

  Liked by 1 person

 10. Jack the Tweeter (@dolf371) skriver:

  (problem med att posta denna kommentar, är några ord filtrerade?)
  Jag har tagit upp liknande exempel som de Omar nämner i till exempel N*gerkungens uppgång och fall som (förmodligen inte helt överraskande) utgår ifrån Pippi Långstrump, men där jag också har med ett karikatyrexempel med stor näsa hämtat från just Tintin-berättelsen Plan 714 till Sydney som Omar nämner, fast det är inte någon av Dupontarna, utan en av skurkarna (vars namn jag glömt) med en enorm näsa. Det finns fler exempel där, som t.ex. Indianerna i Barna Hedenhös som ledde till att förlaget drog in sin julbok.
  Det låter kanske lite konstigt, men faktum är att copyright är ett problem i sammanhanget, jag tog upp det i Feministiska antirasister, ännu en anledning att avskaffa upphovsrätten som till stor del handlar om just Jan Lööfs verk på grund av just problematiken som uppstod i samband med Morfar är sjörövare. Jag har i det inlägget också med ett slående bildexempel på historierevision som jag tycker talar för sig självt.

  Gilla

 11. Jack the Tweeter (@dolf371) skriver:

  Jag undrar om man har spamfilter på specifika ord, ovanstående kommentar försvann bara ut i tomma rymden tills jag bytte ut ett ‘e’ till ‘*’ i ”n*gerkungens”. Jag anser sådana filter vara högst olämpliga på en sajt som DGS. Oavsett vad man anser om orden i sig så måste vi kunna använda dem i metasammanhang utan att tvingas till fåniga teckensubstitutioner eller larviga omskrivningar som ”n-ordet”.

  Beträffande Vikingar i Asterix, jag gillade hur vikingarna där, åtminstone i inledningen till berättelse om dem, framställdes som oresonligt tuffa. Jag har med en bild därifrån i inlägget Den ultimata uppfostranEn avslutande rapning på mina sura uppstötningar (som i övrigt är helt off topic för den här kommentarstråden), fast texten i pratbubblorna tror jag är mitt eget påhitt, jag har för mig originalbilden jag använde hade fransk text. Men jag minns att det var något liknande i ursprungliga svenska utgåvan jag läste.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.