Drömmen om bidragens Eldorado

Helena Edlund

Under min tid i Kosovo kom en journalist från en redaktion i Mellansverige på besök. Utöver att göra ett reportage, ville hon resa för att besöka en familj som sökt asyl i hennes hemstad men som fått avslag och återvänt till en by i närheten. Journalisten ville se hur det gick för dem och berättade att de var ett antal personer varje månad som gick ihop och skickade pengar till familjen.

”Det är inga stora summor, bara symboliska 500 Euro,” berättade hon. När jag berättade att en överläkare på universitetssjukhuset tjänade 375 Euro i månaden blev journalisten märkbart tyst. Donatorerna i Sverige hade inte tänkt på att värdet av en tusenlapp inte har samma värde i Sverige som i Kosovo.

Det visade sig att den ”symboliska summan” som varje månad skickades från Jönköpingstrakten, i själva verket hade gjort familjen till hembyns rikaste – och motiverat byns övriga familjer att göra allt för att ta sig till Sverige.

Hittills i år har Försäkringskassan krävt in 188 miljoner kronor som betalats ut på felaktiga grunder. Av dessa består 20 miljoner av fusk med barnbidrag, som i många fall har fortsatt att betalas ut trots att familjerna inte ens varit bosatta i Sverige. Familjer har kommit till Sverige och beviljats bidrag, för att sedan flytta tillbaka och fortsätta att kvittera ut bidragen.

Så länge som man står skriven på en adress i Sverige, är risken för upptäckt minimal. Sekretessregler mellan myndigheter gör att fusket kan pågå länge – ibland upptäcks det inte förrän barnet ska börja skolan. Expressen nämner exemplet med Lommafamiljen som visade sig bo utomlands men ändå fick barnbidraget punktligt utbetalt varje månad. I fem år. Försäkringskassan kräver nu tillbaka 166 500 kronor .

Familjen uppges ha fått både barnbidrag och flerbarnstillägg, vilket beaktat återkravet och barnbidragsnivåer under de aktuella åren bör betyda att familjen haft tre barn. Det innebär även att man de senaste åren kunnat använda sitt bankkort för att plocka ut 3 754 kronor varje månad.

I Sverige är barnbidraget tänkt som ett välkommet stöd för en familjs uppehälle, men i många andra länder är summan tillräckligt stor för att en familj ska kunna leva ett liv i ekonomiskt överflöd. Flera av de länder som flest asylsökande kommit ifrån återfinns bland de minst utvecklade länderna i världen. Förenta Nationernas regionala informationskontor för Västeuropa – UNRIC – listar bland annat Afghanistan, Somalia, Eritrea, Etiopien och Gambia på den så kallade MUL-listan. För att ett land ska kvala in på den krävs bland annat en medelinkomst som understiger 745 dollar per person och år, det vill säga strax under 6 500 kronor per år eller 542 kronor per månad.

Om vi för enkelhetens skull antar att Lommafamiljen flyttat tillbaka hem till, låt oss säga Somalia eller Afghanistan, innebär det att man har minst sju gånger högre inkomst än grannen – bara genom att kvittera ut barnbidraget för tre barn från svenska skattebetalare.

Barnbidraget ensamt är självklart en enormt motiverande faktor för någon att ta sig till Sverige. Lyckas man ta sig hit och få bidragen att börja flöda, går det sedan att flytta tillbaka hem och aldrig mer behöva lyfta ett finger. Lommafamiljens 166 500 motsvarar 26 årslöner för medelinkomsttagaren i ett MUL-land. Motsvarande summa i Sverige skulle vara över 7,5 miljoner kronor.

Vägen in i de svenska välfärdssystemen är påfallande kort för den som kommer till Sverige. Bidragen är generösa i ett internationellt perspektiv, tilltron till individens ärlighet är stor och kontrollen obefintlig – vilket inbjuder till att systemet inte bara brukas utan också missbrukas.

Men. Det är självfallet orimligt att svenska skattemedel ska bekosta försörjningen för familjer som lämnat landet. De pengar som felaktigt betalas ut får dessutom betraktas som borta – chansen att få tillbaka dem genom återkrav är försvinnande liten.

Därför måste systemen anpassas till verkligheten. Det måste vara svårare att kvalificera sig för full tillgång till välfärdssystemen, möjligheten för en individ att ha flera identiteter (och därmed uppbära lika många bidrag som den har identiteter) måste stoppas och kontrollsystem som omöjliggör utbetalningar till individer som inte bor i landet måste införas.

Det handlar inte om elakhet och missunnsamhet – det handlar om ärlighet och nödvändighet. Det handlar dessutom om respekt både för de personer som bekostar bidragen, och för de personer som faktiskt behöver dem.

43 reaktioner på ”Drömmen om bidragens Eldorado

 1. Fredrik Östman skriver:

  Och hade vett och sans fått råda på sextio- och sjuttiotalet när systemen utformades — i stället för socialism och folkpartism — så hade de redan varit anpassade till den faktiska sinnevärlden.

  Gilla

 2. Sasa Petrovic skriver:

  Journalist från Sverige som säkert är allt annat än ojektiv om att serber terroriseras dagligen i Kosovo som väst barbariskt fråntagit serberna. Det är underbart att beskåda poetisk rättvisa med massinvandringen av ointegrerbara muslimer till Sverige och dom flesta västländer.

  Gillad av 2 personer

  • Vårt folks överlevnad skriver:

   Sasa Petrovic skrev: ”Det är underbart att beskåda poetisk rättvisa med massinvandringen av ointegrerbara muslimer till Sverige och dom flesta västländer.”

   Se där, det är, enligt all erfarenhet, så avsevärda delar av de vi välkomnat ser på svensk demokrati, rättsordning, kultur, svenska seder, kyrkor, museiföremål, slott och alla fornminnen — ja, allt som påminner om det svenska folket — och som kommer att vara dem vägledande så fort de hamnar i majoritet och själva kan utforma ”svensk” politik.

   Om muslimer om 70 år får för sig att bygga en moské där Ales stenar ligger idag, eller varför inte ett stort varuhus istället för det gamla, onödiga kungliga slottet, och svenska folket — enligt den utveckling vi nu trätt in på med ”multikulturen” — blivit en förtvinad och menlös folkspillra som kuvats under sharia, vad kommer att hindra dessa muslimer från att göra detta? De kommer inte att bry sig ett skvatt.

   De kommer inte att ha det minsta intresse att respektera vad som kommit från dem som levt och byggt upp detta land i 1000 år innan de kom hit. Tvärtom står det uttryckligen i deras vägledande islamiska skrifter att rasera och utplåna allt, så att endast det som påminner om deras guds storhet står kvar. Något de också efterhand gjort till mycket stor del.

   Så tack, Sasa Petrovic, för att du med din otacksamhet tydliggör hotet mot det svenska folket och all vår kultur, som du och dina importerade gelikar bringar oss i den barbarinvasion till Europa, som är på väg till att bli det största kulturella självmordet i mänsklighetens historia.

   Vår svenska generositet — eller snarare vår svenska fredsskadade och menlösa godtrogenhet — har vi absolut inget för, utan leder i riktning mot vår undergång.

   Det är hög tid att svenska folket vaknar upp och ser till att vår etniska grupp kan förbli herrar i vårt eget hus och att Sverige förblir Sverige.

   Gillad av 2 personer

  • gmiksche skriver:

   Aldrig hört talas om juggemaffian? Med bl a rötter i Serbien, ex vis Goran Bojović och Goran Živković? Du har rätt på en punkt, de får det allt svårare att hävda sig mot den albanska maffian här i landet. En ädel kamp med oss andra på åskådarplats (om man inte händelsevis råkar att drabbas)

   Gillad av 1 person

  • Sebbe Eklund skriver:

   Jag förstår din poäng med hela artikeln och jag håller med dig i princip om allt som du har skrivit.

   Men jag är väldigt nyfiken på vilket år som du befann dig i Kosovo? För dom siffrorna stämmer inte alls idag. Min kusin som bor där och är köksmästare i en restaurang i huvudstaden och han tjänar ca 6000 svenska kronor i månaden. Läkare tjänar betydligt mer än så och överläkare ännu mer. Lönerna har stabiliserat sig en hel del sedan kriget tog slut, i alla fall i huvudstaden.

   Gilla

  • Erland skriver:

   Serberna är dem som har gjort oss ha de svårt då dem förstörde allt för oss och lägger in sig i vårt land och försöker sänka oss och hota oss med krig men Kosovo blir starkare och starkare och håller på bygga upp ekonomin vilket får serberna att reagera för dem har sämre ekonomi

   Gilla

  • Samir Hyseini skriver:

   Sverige gillar bättre gratis arbetskraft som dem har inte investerat någonting i ? Den albanska familjen har fått albanska pengar av albanska skattebetalare i Sverige som Sverige har fått i stort sätt grattis in i Sverige ? Artikel är vilseledande och har för avsikt att sprida hat mot albaner och andra invandrare som finns i Sverige. Typisk högerextremistisk propaganda som är rullat i en fin folie ? Det finns tusentals svenska familier som bor utomlands och också får barnbidrag ? Även om dem barnen nu tar bidrag i Kosova dem är blivande arbetskraft i Sverige? Det finns kanske bra anledning att dem har valt att tillbringa första åren i Kosova? Det hade varit en annan sak om dem har inte för avsikt att komma tillbaka till Sverige…vilket är inte fall i det fallet ?
   GillaVisa fler reaktioner · Svara · 16 min

   Gilla

   • Underdog skriver:

    Jag trodde albanerna flydde från krig och förtryck i sitt eget land när de kom hit och bad om asyl. Men det är en särskild undran som man kan ha när man hör om alla ”svenskar” som åker hem på semester och emellanåt fastnar i de länder de flytt från, till klagolåt från svensk public service-media.

    Du får gärna visa mig underlaget för ditt påstående att svensk ekonomi haft ett nettotillskott av flyktinginvandringen från Kosovo. Glöm inte att ta med kostnaderna för sjuk- och kriminalvård för dem som skjuter varandra i våra ”utanförskapsområden”.

    Gilla

   • Samir Hyseini skriver:

    Jag behöver inte ge dig någon underlag till mina påstående…hade du haft lite intellekt det hade du räknat ut själv ? Eller stelt frågan till Svensk Regering, dessutom är det inte en vanligt förekommande exempel utan det finns kanske några fall som säkert har en ganska bra anledning. Artikel är skapad att vilseleda allmänheten och det är så tydligt för dem som har intellekt som är större än skor nummer ?

    Gilla

 3. Christer Holm skriver:

  Helena, håller såklart fullständigt med. Problemet är att de som är satta att värna medborgarnas intressen ej är särdeles intresserade av de förändringar som värnar de genuina medborgarna. Kanske skulle man införa intelligenstest för de som skall bli politiker och såklart börja med de redan tillsatta. Dock spelar väl intelligensen mindre roll då den verkar vara sekundär i förhållande till den pågående sektlika vandringen till samhällets ättestupa.

  Gilla

 4. heraldikern skriver:

  Och man måste ärligen, och utan att vara hatisk, oförskämd eller ens högerpopulistisk, konstatera att den nuvarande regeringen inte gjort särskilt mycket för att vara varsam med de Svenska skattebetalarnas mödosamt ihopsamlade medel. Och om det bara vore möjligt med gällande lagstiftning skulle hela regeringen samt en del högre tjänstemän dömas till långa fängelsestraff för detta brottsliga beteende!

  Gillad av 3 personer

  • OT skriver:

   De svenska politikerna är inte rustade för verklighetens krav. De vågar inte se och benämna samhällsdestruktiva krafter och är inte kapabla att göra en adekvat analys. De har inte förankring i historien eller samtiden, ej heller agerar de med stöd av folkmajoritetens vilja i området migration. Skulle de ta intryck av realistiska analyser av samtiden och framtiden, så saknar de ändå staken att göra något åt det hela.

   Man börjar faktiskt bli uppriktigt oroad över socialdemokraterna. Är dom på väg att utplåna sig själva? På punkt efter punkt misslyckas dom att göra rätt, hela tiden fel beslut eller inga åtgärder alls och landet blir bara sämre och sämre på område efter område. Dom framstår ju som helt handlingsförlamade.
   Snart är det väl bara invandrare kvar som röstar på partiet.

   Och nu, inte ens återvändande terrorister klarar dom av att hantera på ett i alla fall någorlunda tillfredsställande sätt för befolkningen, utan då är det lättare att inte göra någonting.
   http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.se/

   Gilla

   • Underdog skriver:

    Liksom Bondeförbundet gick mot utrorning när böndernas andel av befolkningen närmade sig fåtal procent kan man nog förvänta sig att detsamma gäller arbetarpartiet när arbetarna går samma väg. Men en säker väljarbas är givetvis alla de som är beroende av upprätthållandet av en transfereringsbaserad välfärdsstat för sin försörjning.

    Har inte så mycket med Helenas beskrivna importerade ekonomiska brottslighet att göra dock.

    Gilla

 5. Jaxel skriver:

  Tack Helena för att du tar upp detta.

  Det är fruktansvärt upprörande att våra styrande inte bryr sig över hur lätt det är att i dagens värld att fuska med bidragen. Gissningsvis är det fall du tar upp och liknande som kommer till myndigheternas kännedom bara toppen på ett isberg. Det finns förmodligen ingen som har en susning om omfattningen. En gång i tiden fick den som fick bidrag dessa via en avi som man fick gå till posten eller kanske bank för att lösa ut. Då kunde man i alla fall se att den som fick bidraget befann sig i landet.

  Om man kommer till Sverige och får uppehålllstillstånd som flykting eller skyddsbehövande så kan man om åldern är den rätta ansöka om garantipension efter tre år i landet. Tillhör man någon av nämnda kategorier så ersätts kravet på att ha bott i Sverige i 40 år för att få full garantipension med ett motsvarande krav att ha bott i sitt gamla hemland samma tid. Detta är oerhört upprörande sv åtminstone två skäl.

  Det första är principiellt. För att få garantipensionen utbetalad finns såvitt jag förstått inget krav på att man skall bo och leva i Sverige. Således, systemet ger en flykting eller skyddsbehövande i rätt ålder en principiell rätt att komma hit, vistas här i tre år, söka och få garantipension och sedan flytta till ett annat för att därefter försörjas av svenska skattebetalare resten av livet. Detta är så befängt att man tror inte det är sant. Den som tvivlar (och även övriga) bör kolla själv.

  För det andra. Antag att en person som uppbär garantipension, d v s en pension som inte baseras på att man ”arbetat” ihop till den, flyttar utomlands. Det finns ett mycket stort antal länder, förmodligen flertalet, där svenska myndigheter har noll möjlighet att kontrollera om vederbörande är i livet. I hur många fall svenska skattebetalare försörjer redan döda personer är det nog ingen som har den blekaste aning om.

  Skattebetalares försörjning av döda människor var rimligen ett mindre problem när i stort sett alla som försörjdes av skattebetalarna var etniska svenskar. Den minnesgoda läsaren kanske kommer ihåg ett reportage i UG där teamet reste till f d Jugoslavien och träffade männIskor som bevittnat begravningen av en person som i fem år erhållit pensionsutbetalningar (1).

  Självfallet bör inte människor som uppnått pensionsåldern tvingas att söka försörjningsstöd för sitt uppehälle. Av den anledningen finns också äldreförsörjningsstödet. För att få sådant måste man åtminstone, i motsats till garantipensionen, vara bosatt i Sverige. Fusk på samma sätt som det i krönikan redovisade fusket med barnbidrag skulle förstås även vars möjligt med äldreförsörjningsstöd. (Nödvändiga åtgärder för att ens kolla att en person som uppbär bidrag befinner sig i landet skulle antagligen betecknas som integritetskränkande i den officiella debatten.)

  Vad gäller rent fusk med ”pensioner” till döingar skulle det förstås finnas möjlighet att titta på en del statistik för att få någon indikation på omfattningen. Det vore inte svårt att komma med förslag. Fast såvitt jag förstår finns inget större intresse hos våra styrande för den saken.

  Sammanfattningsvis så är det oerhört upprörande hur nonchalanta våra styrande är mot skattebetalarna. Dessa förutsätts glatt och villigt finansiera
  en orimlig bidragkarusell.

  1. https://www.hd.se/2005-02-10/fusket-kan-kosta-regeringsmakten

  Gillad av 6 personer

  • Lars Åhlin skriver:

   Tack både till dig, Jaxel, och till Helena. Mycket lätt att hålla med er båda två.

   Jag har ju läst på Pensionsmyndighetens hemsida att flyktingar/alternativt-skyddsbehövande erhåller garantipension även för tid innan de anlände till Sverige. Men inte insett förrän nu att svensk pension, även garantipension, betalas ut även om pensionären är bosatt utanför Sverige (och till och med utanför EU?).

   Gillad av 1 person

   • Jaxel skriver:

    @Lars
    Jag har ju inte sett detta med utbetalning av garantipension till utomlands boende explicit angivet av exempelvis Pensionsmyndigheten. Fast så måste det ändå vara. Utbetalning av pension är ju inte förknippat med några särskilda villkor. Kanske skulle man ändå för att vara på den säkra sidan ställa en explicit fråga till Pensionsmyndigheten.

    Gilla

   • Jaxel skriver:

    Korrigering/komplettering

    Det jag sade ovan är bara delvis sant. Tydligen kan man inte flytta till vilket land som helst och samtidigt behålla garantipensionen.

    Enligt Pensionsmyndighetens hemsida:

    ”Du kan få garantipension om du bor i Sverige, i annat EU-land, ett EES-land eller i Schweiz. Under vissa förutsättningar kan du även få garantipension utbetald om du bor i Kanada.”

    Fast det är väl knappast något (i form av svenska myndigheter)’som hindrar att man flyttar till tredje land utan att meddela detta samt låter pensionen fortsätta att flyta in på svenskt bankkonto. Ett konto som det givetvis finns sätt att förfoga över.

    Myndigheten har gjort om hemsidan. Gamla länkar funkar inte längre. Kanske var ovanstående information mer svåråtkomlig tidigare.

    https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionen/garantipension

    Gillad av 2 personer

 6. malmobon skriver:

  Känner till detta från ha träfat många. Även från Makedonien. Arbetare har 2000 kr/månad.

  En del av dessa arbetar svart i rest., bygg och andra branscher. Uppbär bidrag s.s. försörjningsstöd. Bor ibland svart.
  En Liberal politiker har en grekisk rest. i Malmö och har en från Kosovo som arbetar svart i köket. Sitter med i nämnder. Hon bor ute på Rosengården svart med sina barn.

  Går till i naiva och generösa (S)verige.

  Gillad av 2 personer

 7. Alexander Zetterberg skriver:

  Biometriska data borde registreras för varje individ, svensk som invandrare, som efterfrågar någon form av bidrag. Det borde inte upplevas som integritetskränkande och skulle lösa problemet.

  Ett land som USA registrerar sedan många år både fingeravtryck och iris vid inresa till landet, utan att det har väckt några protester.

  Gillad av 5 personer

 8. JAN BENGTSSON skriver:

  Men som vår (?) Statsminister erkände, VI har varit naiva…

  Vilka VI, är det nog ett växande antal som undrar…

  Undrar var DE lägger sin röst 2018)

  Gilla

 9. MARIANNE ATLEGÅRD skriver:

  I min värld får bidragstagaren en blankett varje år där man beskriver sin nuvarande situation. Så var det på 80-talet när jag var arbetslös. Arbetsamt för tjänstemännen –
  javisst men det blir ju fler arbetstillfällen 🙂

  Gilla

 10. Agneta Berglöw skriver:

  Först denna tisdagsmorgon i augusti hör man dagens EKO som bl.a. meddelar att Försäkringskassan erkänner att de har handlagt ersättningen o indragningen av assistansersättning FELAKTIGT till familjer med svårt handikappade barn, som är en oerhörd tragik i sig o behöver självklart all hjälp de kan få såväl ekonomiskt som kvalificerad avlastning.
  O därefter läser man denna informativa krönika av Helena Edlund som gör en urförb…….
  Dags för protester på gator o torg där vanliga människor som protesterar i form av Assistansupproret,Äldreupproret , Polis/Brandmän/Sjuksköterskeupproret för o bidra att fälla hela världens socialbyrå dvs den Socialdemokratiska regeringen med MP o V som bihang.

  Gillad av 2 personer

 11. EvaBritt skriver:

  Tack för att jag får veta mer om det land jag bor i, det Sverige som blir alltmer främmande för mig. Efter 62 år känner jag mig som en främling i mitt eget ursprungsland. Känns som en dröm och om jag nyper mig i armen så vaknar jag, men så fel jag har. Det gör mig mer och mer motiverad att vara en av de som vill arbeta för att värna om Sveriges skatter.
  Jag hade önskat, att du Helena använt andra uttryck än de du använder på slutet av din text ”det handlar inte om elakhet eller missunnsamhet”, de känns lite för ”snälla”. Jag har svårt att ta in att jag skulle känna mig elak eller missunnsam, om jag tycker det är felaktigt/brottsligt att en familj uppbär barnbidrag/övriga bidrag när familjen återvänt till sitt hemland. Det känns mer som att jag förminskar mig själv och mitt eget ansvar för att reagera och agera. Jag skulle heller valt, ”att om jag inte agerar i ett sådant sammanhang så är jag är undfallande och orealistisk”.

  Gillad av 1 person

 12. Petrus skriver:

  500 euro i månaden, alltså litet mindre än 5000 spänn, är väl jackpot för att bli av med en barnfamilj där varken föräldrarna, och sannolikt inte ungarna heller (en gång i framtiden) kommer att behövas på arbetsmarknaden. Vi har redan ett stort överutbud av arbetskraft trots nollräntor och en massa lönesubventioner. Och värre lär det bli p g a fortsatt automatisering och robotisering.

  Den nivå där det skulle löna sig att låta en barnfamilj leva på bidrag i hemlandet ligger sannolikt påtagligt högre än nivån 5000 kr/mån. I alla fall upp till den nivå där importbehovet för familjen i Sverige blir mindre än bidragspengarna som skickas utomlands.

  Det ökade importbehovet p g a invandringen börjar f ö bli ett problem nu. Handelsbalansen går inte längre på plus. Det här kan snart ge problem.

  Tilläggas kan att jag inte tror att lösningen på problemet är att rösta på Frimodig Kyrka (som Helena Edlund puffar för) i kyrkovalet eller smöra för Israel. Den som vill smöra för Israel kan väl i stället rösta på SD. SD:s kristna företrädare står ju också för kristen sionism. Men de tycker inte att man lättare kommer till himlen om plockar in en massa invandrare.

  Gilla

 13. Elisabeth skriver:

  I vanlig ordning är det otroligt slappt i Sverige.
  Min make har arbetat i flera länder och uppbär därför pension från flera håll. Det handlar inte om större belopp. Men varje år måste han på olika sätt bekräfta att han finns till, bl a genom att besöka kommunen, identifiera sig och skriva på handlingar. Det kräver dessa länder och med all rätt. Sverige tycks inte ställa några krav alls. Jag håller med skribenten som menar att vi borde använda oss av biometriska data i bidragssammanhang som rör icke-svenskar. Det är inte heller för mycket begärt att vederbörande uppsöker socialkontoret en gång i halvåret och bekräftar förhållandena.
  I artikeln står att Försäkringskassan hittills i år krävt åter 188 miljoner som betalats ut felaktigt. Jag skulle tro att man inte fått många ören tillbaka, speciellt om vederbörande hunnit flytta. Och man anstränger sig nog inte att försöka driva in pengarna, att åtminstone göra det lite obehagligt för fuskaren.. Det blir alltså inga konsekvenser alls för lurendrejeriet.

  Gillad av 2 personer

 14. Gösta Johnsson skriver:

  När man dagligen lyssnar på radions P1 ” ring 099 510 10″ där allmänheten får komma till tals är det oftast kvinnor som har någon sorts ”godhetsådra” i sig som pläderar för att ta hit ensamkommande och hjälpa utländska ”barn” och lycksökare av alla slag…utan att tänka på vad det åsamkar och kostar skattebetalarna direkt och framöver.
  Det är ofta också de som jobbar inom ”välfärdskomplexet” som Patrik brukar benämna det och har sin försörjning och blir helt beroende av att denna sfär existerar och helst sväller ut över tid.
  Helt naiva och utan ekonomiskt sinne.
  Ett styvt jobb att få slut på denna förödande utförslöpa men det måste bli en ändring. Valet 2018 kan bli en vändning till det bättre…förhoppningsvis.

  Gillad av 2 personer

 15. Staffan skriver:

  det du skriver är antagligen helt korrekt. Jag tror dessvärre att det inte ärtydligt olagligt. Snarare en väsentlig del av svenska modellen. Många är stolta över att Sverige bidrar på dettas sätt!

  Gilla

 16. Elof H skriver:

  Detta är extremt mycket vanligare än vad folk tror. Jag skulle säga att de flesta invandrare ägnar sig åt fusk på ett eller annat sätt. Det skulle bli upplopp och kravaller om vi skulle ändra systemet till något som är i närheten av vad svenska folket önskar. Helt absurt att vi inte ens vet vilka som bor i Sverige. Det enda som skulle fungera är biometrisk identifikation veckovis för alla som skall få bidrag. Det var en socialförvaltning i Stockholm som krävde personlig inställelse en sommar, hälften av klienterna dök inte upp. Försöket avbröts eftersom det ansågs kränkande.

  Gillad av 4 personer

 17. Göran skriver:

  Det är ganska lite pengar att ge en somalisk familj runt 3.500 kr per månad, som på ett kreativt sätt tagit sig till Sverige och lyckats få barnbidrag för att sedan åka hem till Somalia igen.

  Låt oss säga att Svenska SIDA skulle hjälpa denna familj på plats i Somalia. Då skulle kostnaden stiga till tiotusentals kronor per månad.

  Mitt konstaterande är klart ironisk eftersom de flesta kommentatorer är upprörda över detta men säkerligen inte kommer att kritisera det enorma administrativa slöseri som föregår på t.ex. SIDA. Det är okej att etablera några tjänstemän från Sverige i Somalia till en kostnad på några miljoner för att dessa sedan ska dela ut hjälp på några hundra tusen.

  Gilla

 18. Jaxel skriver:

  Som framgår ovan så är dagens välfärdssystem dåligt anpassat till en värld med allt rörligare människor. Det skulle behövas en rejäl utökning av kontrollerna. Ett antal högst rimliga förslag har framförts ovan.

  Mitt intryck är att det är samma personer och grupper som mycket engagerat och aggressivt försvarar välfärdsstaten och bidragssystemen som också motsätter sig i stort sett alla försök att kontrollera att systemet inte missbrukas. Som jag ser det är en mycket stor andel av försvararna av systemet med och gräver dess grav.

  Gilla

 19. Nils Borje Tallroth skriver:

  When I remarried in 2007 (at age 66) pensionsmyndigheten reduced my Swedish pension (earned after working for 17 years) with the argument ”we assume that your wife (then 63) is working”. At age 76, pensionsmyndigheten still assumes my wife is working.

  Reading Helena’s article and seeing all migrants drifting around me here at this shoplingcenter, most of them equipped with latest Samsung (so they can apply for jobs according to some Swedish politician), makes me feel happy I left this country.

  Werner Von Winkelbaum

  Gilla

 20. Petra skriver:

  För att kunna erhålla svensk pension i utlandet måste man årligen skicka in en blankett till pensionsmyndigheten, vidimerad av svensk ambassad som bevisar att man inte är en ”döing”

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.