Hur förståelse utvecklas

Patrik Engellau

Har du tänkt på hur vi gradvis utvecklar vår förståelse? Hur nya insikter successivt växer, hur de prövas mot observationer av verkligheten och hur de, om de överlever dessa prövningar, blir alltmer robusta och självsäkra. Och det bästa av allt: hur de får ett eget liv oberoende av de personer som inledningsvis formulerat dem och, förutsatt att de fortsätter att uthärda och passera tillvarons noggranna kontroller, får en egen existens till allas nytta utan att någon kan komma och hävda egna immateriella rättigheter.

Det där var ganska snyggt sagt men troligen obegripligt för den som inte på förhand visste vad jag menar. Jag försökte generalisera och hitta på en sociologisk lag baserat på ett enda konkret fall typ att jag har sett ett vitt får och därför är alla får vita. (Denna metod är inte alls ovanlig inom samhällsvetenskaperna. Mitt favoritexempel är den så kallade Michels lag eller ”oligarkins järnlag”. Den tyske tänkaren Robert Michels skrev i början av 1900-talet en bok där han efter ett studium av det tyska socialdemokratiska partiet konstaterade att alla organisationer, som i början drivs av entusiaster, i den mån de fortlever så småningom kommer att kontrolleras av funktionärer och byråkrater utan grundarnas glöd. Det känns ungefär rätt och därför kan vi vara villiga att ta till oss att detta faktiskt är en järnlag utan att saken bevisas sådär särskilt noga.)

Så vad med mina observationer enligt ovan, vad är det för stor insikt som avses? Jo, min egen teori om det välfärdsindustriella komplexet (som i och för sig inte är så mycket min egen utan plankad från president Dwight D. Eisenhowers av Amerika föreställning om ett militärindustriellt komplex i USA som utövade icke-demokratisk makt i kraft av sin beslutsamhet, begåvning, goda organisation och förmåga att göra sina egennyttiga tänkesätt till nationens allmänna förståelse).

Det svenska välfärdsindustriella komplexet, den miljonhövdade apparat som förkroppsligar Sveriges existens som humanitär supermakt, styr vårt land genom sin PK-ideologi. Är detta en konspirationsteori? Tja. Vem är det som, bara för att ta ett exempel, driver värdegrundstänkandet? Är det inte ett gäng högutbildade och begåvade människor från Skolverket och Södertörns högskola plus en massa genusforskare och allmänna tjänstemän från andra välfärdsmyndigheter och vetenskapliga lärosäten som i själva verket skapar sig ett fördelaktigt liv? (Om sanningen ska fram så är förstås allt prat om värdegrunden baserat på en felöversättning. I FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna deklareras allas lika ”värdighet” vilket Sverige som, vad jag vet, enda land i världen har översatt till ”allas lika värde”. Om en värdegrundsmarinerad myndighet som exempelvis Skolverket skulle tvingas respektera originaltexten så hade den nog förvandlats till en pumpa eller något annat obetydligt.)

Jag menar, möjligen förmätet, att denna teori om det välfärdsindustriella komplexets makt över dagens Sverige har avsevärd bäring. Vem är det exempelvis, frågar jag nästan alla jag träffar, som ligger bakom Sveriges i ett europeiskt perspektiv unikt välkomnande attityd till migranter? Är det inte hela den apparat av välfärdsinrättningar som för sin försörjning behöver klienter samt de engagerade aktivister som för det mesta försörjs av den offentliga apparat som komplexet via sina agenter politikerna kontrollerar?

Tesen är att denna jätteapparat, som under årtionden i eget intresse dominerat det officiella tänkandet i Sverige, har skapat de problem som nationen för närvarande lider under, skolan och migrationen och allt det andra. En stor grupp högutbildade och kunniga befattningshavare, begåvade och framstående människor, de ansvariga politikerna inte att förglömma, som borde ha insett vad de höll på med, har åstadkommit detta.

Nu har denna teori fått en för mig oväntad turboladdning genom Ann Heberleins och Helena Edlunds skriverier, inte minst på denna sajt. De talar om Adolf Eichmann, nazisten kring vilken Hannah Arendt skapade begreppet ”den banala ondskan”. Eichmann gjorde bara sitt jobb som trogen anställd. Ann Heberlein kontrar med vår tids motsvarighet, ”den banala godheten”, de för nationen förödande beslut som fattas av hyggliga, hängivna tjänstemän, ofta på framskjutna positioner, som bara gör sitt jobb. Rikspolischef Dan Eliasson med sina godsinta armband till potentiella våldtäktsmän till exempel.

Heberlein och Edlund säger inte att Sveriges välfärdsindustriella komplex är jämförbart med nazisternas maktapparat. Inte jag heller. Jag vrider bara ett snäpp på perspektivet.

53 reaktioner på ”Hur förståelse utvecklas

 1. Alexander Zetterberg skriver:

  En kommentar bara angående begreppet ´den banala godheten´ som Ann Heberlein lanserat med inspiration från Hanna Ahrendts, ´den banala ondskan´.

  Låt mig först säga att ”Den banala godheten – Mångkultur, integration och svenska värderingar” är en utomordentlig bok. Insiktsfull, djupt originell, ja något av det bästa som överhuvud taget skrivits i ämnet. Ann Heberleins språk är klart och vackert, en njutning att läsa.

  Den som i första hand vill ha faktabakgrund kring vår svenska migrationskris skall läsa Tino Sanandajis ”Massutmaning…” men bör ändå komplettera med Heberleins bok för förståelsens skull. Jag tog upp boken igår kväll för en omläsning, så klara är hennes tankar och så vackert är språket.

  Begreppet, den banala godheten, är användbart och blir avstamp för en diskussion av hur viljan att göra gott får katastrofala konsekvenser när vi låter känslorna styra snarare än förnuftet.

  Dock duckar hon för en central del av analysen som antagligen hade lett alldeles för långt om hon börjat nysta i den – självklart har hon reflekterat kring detta – nämligen det grundläggande faktum att goda handlingar bara kan utföras av enskilda människor av kött och blod som satsar sin egen tid, sitt egna engagemang och sina egna medel. Att plädera för åtgärder som andra skall betala kan inte vara vare sig gott eller ont – det är bara att uttrycka en åsikt som därefter kräver argument och diskussion. Vad blir konsekvenserna?

  Men så sjuk är vår tid att den som skriker om godhet tycker sig ha utfört en god handling, anser sig vara god.

  Skenhelighet och hyckleri och en tendens att se ner på människor genom att tycka synd om dom – i stället för att betrakta dom som kapabla medmänniskor med ansvar för sin egen situation – karaktäriserar den människotyp som det välfärdsindustriella komplexet genererar.

  Liked by 7 people

 2. Christer Carlstedt skriver:

  Det finns nog en sanning i uttrycket ”Follow the money”.

  Om jag får en spade eller kanske så bara en sked, men tillgång till statens kassakista så är min ekonomiska lycka gjord.

  Det är nästan säkert att kassakistan inte blir tom eftersom det alltid (åtminstone hitintills) har fyllts på med hjälp av någon skatt, som man gärna ger till exempel något miljöargument, trots att det i grunden bara handlar om att fylla på i kistan. Flygskatten på ett par hundralappar kan väl få tjäna som åskådningsexempel.
  Man får inte ta i så mycket att resandet minskar eftersom man inte vill minska det. För då blir ju skatten ett skott i foten.

  Inom det välfärdsindustriella komplexet finns det många skedar. Några har rent av fått spadar.

  Hur motiverar man då sitt grävande? Självklart så sägs det finnas ett behov av de producerade tjänsterna. Det finns en kund- eller klientstock.
  I välfärdssammanhang så gäller det att få det till att kunderna eller klienterna inte kan klara av sin situation själva.
  Här passar ju PK-tänkandet som hand i handske!
  Klienterna är ju då klienter just av skälet att de har försatts (observera passivformen) i någon form av problematisk situation.
  Det är aldrig deras eget ansvar att de hamnat där de är. Eftersom de sålunda per definition är utan skuld, så är det givet att de måste hjälpas.

  Voilá! Klart för nästa skatteuttag!

  Nu gäller det bara att cementera PK-tänket för att säkra inkomsterna för framtiden!
  Hur gör man då det smartast?
  Utbildningsinstitutionerna kunde kanske var en bra ide?
  Eldunderstöd från media vore ju inte heller fel.
  Det kan man nog få nästan gratis, då de kan tjäna pengar själva på att i bekymrade ordalag peka på så kallade orättvisor i gråtmilda tonarter.
  Det blir bättre säljande om man tar bort alla fakta kring att ”hjälpbehoven” skulle kunna vara självförvållade.

  Fan vet om vi nu inte nästan har fått till ett självspelande piano.
  Det förutsätter visserligen en lögn eller halvlögn, men om ingen fattar det så är det ju nästan som en sanning.
  Eller?

  Liked by 2 people

 3. larslindblog skriver:

  Det finns 2,3 miljoner människor med utländsk bakgrund i Sverige , först var det soldater som deserterade från Vietnamkriget . USA försökte ju hjälpa Syd Vietnam mot aggressionen från den kommunistiske grannen i Nord.
  Sedan kom det stora skaror kommunistiska revolutionärer från Syd Amerika .
  När Jaruzelski i Polen införde undantagstillstånd i samband med Solidaritets framgångar öppnade Sverige gränserna , vilket nyttjades av 10 000 tals polska romer/zig.
  Även stora skaror rom/zig. från f.d. Jugoslavien flyttade till Sverige.
  Senare kom alla dessa från Mellan Östern och Afrika .
  Ingen har genomgått normal immigrationsprocess , där man kollar bakgrund , straffregister , utbildning eller ens egen försörjning .
  Nej…alla har bara uttalat det magiska ordet ”ASYL” .
  Politikerna har släppt in dessa ofta våldsbejakande/parasiterande människor bland godtrogna och naiva svenskar som tvingas via skatter försörja ”ockupanterna ” .
  Problemen har varit uppenbara i minst 30 år ,men vansinnet fortsätter med oförminskad styrka.
  Självklart måste dom ansvariga kunna ställas till ansvar .

  Liked by 6 people

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Lars Lindblog: Nej,först var det finländare som kom för att arbeta i industrin på 1950-talet.

   De amerikanska desertörerna kan du nog räkna på ena handens fingrar, de hade fö. insett vansinnet i Vietnamkriget.
   Problemen började när makthavarna i stor skala började betrakta sig som hela världens ”humanitära stormakt”. Och här är det en annan vänsterideologisk ideologi än det ”välfärdsindustriella komplexet” som ligger i botten,

   Nämligen att alla människor egentligen är svenskar — de behöver bara åka tunnelbana i Stockholm.

   Liked by 1 person

  • Moab skriver:

   Sentio talar sitt tydliga språk, det är instruktivt att se staplarna, inte bara att SDs rör sig upp mot 30%, utan framförallt att de andra blir så små. Utom Centern, som nu är invandringsextremisternas (främst kvinnor har gått till Centern gissar jag) och islamisternas hemvist.

   Centern är det nya ultimata postmoderna pk-partiet, som hyser de gigantiska och helt grundläggande motsättningarna som gömmer sig i pk-ismen. Jag får ändå visst hopp, det kanske bara rör sig om max 10% av väljarkåren som är helt motiverade av pk?

   Liked by 1 person

 4. filosofianaturalis skriver:

  Det brukar sägas att Staten–det är vi, medborgarna! Men det är icke helt sant. En stat kan utvecklas till en stor arkaisk skräcködla som tillämpar sin egen logik för överlevnad, oberoende av dess beståndsdelar, nämligen människorna. Eftersom det är en enögd och korkad organism så tänker den kortsiktigt och förstår inte de långsiktiga konsekvenserna av sina beslut.

  Det är därför som samhället måste rekrytera starka och intelligenta individer till ledande positioner, som vet att med piska dressera den dumma skräcködlan. Det måste vara *individer*, nämligen människor som tänker självständigt och icke faller in i skräcködlans primitiva tankemönster. Om så sker förvandlas skräcködlan till en lydig Brontosaurus som bär människorna på sin rygg. /F.

  Liked by 1 person

  • Alexander Zetterberg skriver:

   Väl skrivet, och just här har vi det svenska demokratiska systemets svaghet. Våra politiska partier är i stor utsträckning en del av, och får sina intäkter från statsapparaten.

   Därför är det intellektuella ungdomar som dras in i politiska partier, de som inte har äventyrslusta, självständighet och handlingskraft att kasta sig ut i livet för att pröva sina vingar, göra sin lycka och se vad det bär. Istället utgörs de framtida politikerämnena av individer som drar sig undan från livet och tar genvägen via idéernas värld där dom navigerar för att utröna hur bäst samhället skall vara utformat. Så går dom in i ett parti – blir del av ett lag – och låter sig villigt hjärntvättas tills de i stor utsträckning har förlorat förmågan att tänka själva.

   Någon långsiktig bestående förbättring är inte att vänta förrän vi har reformerat vårt valsystem: Avskaffa alla statliga partibidrag. Inför en åldersgräns på förslagsvis 40 år för att väljas in i riksdagen och kräv dessutom för valbarhet att kandidaten kan visa att han under minst tio års tid försörjt sig själv – utanför parti- eller fackföreningsapparat.

   Tanken att just rollen som politiker inte kräver några kvalifikationer, att man som politiker bara behöver vara begåvad med munläder och en förmåga att klättra inom en statsfinansierad partibyråkrati är absurd.

   Inför sen enmansvalkretsar så finns förutsättningar för en ljusare framtid! Den som är intresserad av en brilliant genomgång av fördelen med enmansvalkretsar kan lyssna på den emminente David Deutschs Youtubevideo, ”David Deutsch on the AV referendum”.

   Liked by 2 people

 5. Kuckeliku skriver:

  Det är viktigt att konstatera att FN inte tror på allas lika värde. I vilken FN-text hittar man formuleringen ”everyones equal value” eller ”every human beings equal value”? FN är inte tillräckligt mentalsjukt för att hävda något sådant. Det är blott och bart svenska politiker och skribenter som fått för sig att ”allas lika värde” är den goda politikens grund. Det är dock en ärkenivellistisk, ärkemarxistisk och ärkeglobalistisk förskolefabel som bara kan föra största olycka med sig.

  Liked by 3 people

 6. Moab skriver:

  Och det är ett mycket bra perspektiv.

  Jag håller med om att förståelse mejslas fram, ibland ser man en struktur som visar sig vara just ett ben av en Mososaurus eller Gigantosaurus. Jag tror dock att det är få som är intelligenta nog, och har nog utbildning och rätt handlag för att själva lära denna process.
  Jag lärde mig den tror jag när jag läste fysik, man gick från oförstående och experimentella fakta till teori och verifikation eller falsifiering. Den vetenskapliga metoden kräver disciplin och ärlighet. När vi gjorde ett experiment med kall fusion och vi plötsligt räknade neutroner så blev glädjen kortvarig då någon råkade släcka ljuset, neutronerna kom och gick baserat på ljusknappen, en ny teori om atomkärnan och ljusknappar?! Nej, mätfel. Så jag tror att kloka människor kan lära sig den teknik som för dem till större förståelse, men jag tror också tyvärr att många, kanske de flesta, inte är kloka nog, och inte har intellektuell nyfikenhet och smak nog, att flytta sig framåt av egen kraft i detta hänseende. De flesta tittar runt sig och rör sig endast på detta sätt framåt, därav medias enorma makt, och därav den enorma skada nedmonteringen av bildningen för det förhindrar också kloka människor i att få träning att tänka.

  Så just nu tänker jag och borstar på vad som liknar ett stort ben för mig, men är det falskt? Gips? Jag tänker att VIK är en manifestation av något annat, ett symptom, som nu först med massinvandring har kunnat svämma över fullständigt. Svenskarna kunde ju inte bli sjukare, men man kunde få dem mindre effektiva med usel utbildning. Så om vi inte haft massinvandring så hade man kanske lyckats få oss feta som amerikaner istället, dumma och feta. Istället blev det dumma och mångkulturella.

  Mitt ben som jag letar efter är :varifrån kommer den intellektuella drivkraften, fröet, till det mångkulturella och massinvandringen? Just nu putsar jag på ett ben, greve Coudenhove-Kalergi och vet inte om det är en konspirationsteori från höger eller det verkligen är fröet till EU och nu massinvandring vi ser. Det verkar så otroligt stort, ett enormt ben, man undrar hur käkarna ser ut? Tacksam för hjälp med detta, för man kan finna EU-positiva webbsidor där greven och hans ”Praktiska idealism” omtalas varmt, samt exempelvis Nya Tider, där han omtalas som ett hot. Som alltid med eventuella konspirationsteorier så figurerar judarna, vilket gör mig misstänksam.

  Kan någon mera bevandrad än mig peka på dokument som explicit länkar EUs grundande och greven? Eller ledande politiker som uttalar sig om honom? Jag tycker personligen att detta verkar oerhört för här kan budorden för pk-ismen finnas, de är europeiska, inte amerikanska, och det är delvis därför vi nu har massimmigration till Europa, alltmedan den anglosaxiska världen värjer sig: USA, Australien och nu Storbrittanien.

  Så när man söker förståelse så går det stegvis, men man måste vara disciplinerad, just nu ser jag vad som för mig ser ut som ett enormt ben men andra har kanske redan hittat ett helt fossil, som är:

  Är EUs hörnsten rasbiologisk och biologisk konstruktivism, och har vi just inlett denna fas, är det detta som förklarar Wir Schaffen Das? Är det motsatsen till Hitlers önskade rasrenhet som blev fröet till EU, påtvingad rasblanding, är det detta som gömmer sig i källarna under EU-parlamentet? Samma biologiska konstruktivism som Hitler drömde om, men genomförd på mycket större skala?

  Långt, hoppas det får stå.

  Gilla

  • Moab skriver:

   Reinfeldt tjänade visst 22 miljoner förra året, för vad? Hur mycket har han tjänat som talare? Vad gör han på BoA?

   Gilla

  • A skriver:

   Jag är mer inne på flera köttben som samverkar likt en sk perfekt storm. Men gemensamt för mina köttben är socialismen i olika former. En viktig faktor tror jag är att väst inte har provat förut, ”vi” är inte klara med den underbara idén än.. det är en dröm att få genomföra allt detta: Alla människors lika värde. Det står inte så i deklarationerna, men det är det som gäller för dessa människor. Om man bokstavligt följer denna dröm så ger sig det mesta av sig själv, och Sverige ska naturligtvis vara bäst i klassen (världen).

   Nog är väl Sverige ett märkligt litet pytteland. Man måste säga att det är synnerligen kraftfullt för sin storlek. Självklart kommer det att gå åt skogen med besked, men gnistan är det inget fel på. Hoppas samma gnista kan frammanas vid den eventuella återuppbyggnaden.

   Liked by 1 person

 7. olle holmqvist skriver:

  Herr P.: ”nya insikter successivt växer, hur de prövas mot observationer av verkligheten och hur de, om de överlever dessa prövningar, blir alltmer robusta och självsäkra.” lägger vi därtill att all sådan tillägnad kunskap alltid är provisorisk, men ingalunda anarkistisk-defaitiskisk, utan den bästa, åtminstone minst dåliga vi har för tillfället, så har vi Popper. Förhållningssättet blir att vara misstrogen mot sina egna övertygelser – sund skepsis. Undantaget -prövar regeln. Inte bevisar som är felöversatt.

  Popper är nominalist. Ett ting benämner på ett visst vis därför att det är praktiskt om vi menar detsamma. Vi ska t ex spela schack, upptäcker att det fattas en bonde. Då tar vi en sockerbit och överenskommer att den tills vidare ”är” en bonde. Ganska snart blir bondebyten och sockerbiten ersätts. Alla begrepp är sådana. Demokrati är ett visst system som vi avser rmed ordet demokrati. Det kan karaktäriseras men behöver inte definieras.

  Att kräva defintioner är beprövat debatt knep: ”nu när vi talar om något så väsentligt som
  barnens hälsa, så är det viktigt att vi vet vad talar om. Jag vill därför att min motdebattör definierar just det begreppet” – det går naturligtvis inte. Slag under bältet för att som så ofta låna boxningsterm. Och oftast lönsamt !

  Alternativet till nominalism ä essentialism. Tingen, begreppen det vi benämner har en ”essens” en inre självständig mening, avsikt, innebörd. Vattenfallet finns inte till för lysa upp lampor.
  Det finns för sin egen skull. Vattenfallets uppgift är att falla vatten. Essentialister var t ex Parmenides och på 1900.talet Heidegger.

  Våra professionella i Välfärdsetablissemanget är omedvetna essentialister, därav deras grumliga argument. Min ”favorit” på plats: ”Med detta sagt så är det ju ett faktum, och det går inte att dölja, att EU just nu upplever en djup kris. Den visar att man inte kan ha en gemensam valuta utan betydligt starkare samarbete kring ekonomi- och finanspolitik. Det är en tankeställare för alla oss som i folkomröstningen om euron 2003 viftade bort invändningar från personer som Nils Lundgren och Leif Pagrotsky. Men sanningen är att dom hade rätt och vi EU-anhängare hade fel. Anders Wijkman i Sommar i P1 31/07 2012.

  Alltså mer EU-samarbete! Det -är – ett faktum. Så det så. Och det farsartade Värdegrundsargumentet. Utlänningar men inte svenskar kan utvisa sur riket efter avtjänat straff.

  Popper om demokrati: ska vi ha inte f a den uttrycker folkviljan. I så fall var Hitler extrem demokrat, ett geni enl Alan Bullock, i att tolka folkviljan. Var det folkviljan hos Södermalmsborna som drev fram byggandet av moskén ?

  Demokrati ska vi ha därför att den sittande regeringen kan avsättas utan att samtidigt bli
  avlivad. Ja, förlåt redan för långt. ”In der Begrenzung zeigt sich der Meister.” Gehöre deutlicherweise nicht unter Ihnen.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Att ha definitioner för de begrepp man använder är användbart och skyddar mot flum.

   Barnets hälsa kan till exempel definieras som antalet dödsfall per capita. Eller antalet avkomma barnet producerar som vuxen individ. Eller antalet barnbarn barnet producerar och som når 15 års ålder.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Antalet dödsfall per barn och år givet en definierad population kanske hade varit ett bättre förslag på definition. Men du förstår poängen?

    Gilla

   • olle holmqvist skriver:

    Martina!
    Visst begrepp kan definieras och det skärper ofta samtalet. Men en defintion kan alltid ifrågasättas. Dödstal är gott mått eftersom det är pålitligt. Men hur ställer man t ex självmordsbenägenet, hos västerländska tonårs män, som inte förverkligas pga feghet, mot svältdöd ?. Ett annat mått som använts är kroppslängd, som jag minns det vid viss ålder andel barn vars kroppslängd är mer än två standardravvikelser, under förväntat. Högvegetariska Nepal lär ha mkt dåliga värden.

    Å ena sidan har vi alltså ett antal handfasta mätbara parametrar. De gillas och omhuldas av just det skälet. Å den andra anar vi myriad av t ex psykisk ohälsa som är mkt svårare att göra siffror och tabeller av. Hur väl Martina, speglar dödstal hela folkhälsan ?

    Jag menar barnets hälsa inte kan ”definieras” enligt dödsfall, som likväl bidrar med ”karaktärisering”. Mitt intryck är att föredragshållare t ex oftast är mkt noga med att poängtera just detta:”Som mått på folkhälsa använder jag…” underförstått med alla inskränkningar just den ”definitionen” har.

    Tegners ”det dunkelt sagda” är ett av de fortlevande feltänken. Vi upplever så oändligt mycket mer än det vi kan säga. Hur smakar en pepparkaka ? Hur skiljer sig grön färg från rött ? Varför är lukten ruttet ägg något vi skyr, utan vi med ord kan beskriva lukten, annat som just ”ruttna ägg”. Varför luktar inte kolmonoxid som är lika giftigt ?

    Om Martina har sett en diskuskastare utföra sitt värv, och per tel skall berättare
    hur hon bar sig åt, för någon som aldrig sett, hur låter berättelsen ? Min gissning är det blir en mycket ”dunkel” svårtolkad berättelse, trots att Martina själv vet precis vad hon sett,
    och hon behärskar språket.

    ”Sprache ist Sprache” säger filosofen Heidegger. Det betyder att språk är bra på det som språk är bra på – återigen en tautologi. Men meningsfull om vi negerar: Språk inte bra på det språk inte är bra på. Dvs det finns sådant som språk inte är bra på.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Jag tyckte inte det var svårt att definiera hälsa. Och kunde därmed också uttrycka min åsikt att livets syfte är att föröka sig. Hållbart. Du kan ifrågasätta min definition. Jag ber då om din definition. Därmed kan vi kanske klargöra att vi har helt olika utgångspunkter. Hade vi inte gjort det så hade vi hela tiden pratar förbi varandra.

    ”Hela folkhälsan” skulle jag jag börja med att definiera folket. Till exempel de som har en svensk identitet och ser tillbaka på en historia i många generationer i sverige. ”Folkhälsan” blir då den mängd barnbarn ”folket” producerar och som uppnår 15 års ålder. Eller något liknande. För mig är det inte viktigt att det är mätbart, jag vill kommunicera min tanke.

    En läkare som håller ett föredrag komme ha en definition som låter den manipulera världen. Läkares syfte är ju att påverka den fysiska världen. I vår filosofiska diskussion så söker vi överföra idéer till varandra så vi använder vidare mindre praktiskt tillämpbara definitioner.

    I videon såg jag en söt ung kvinna som sysslade med någonting så okvinnligt som idrott. Jag har bevittnat fysisk hälsa och kulturell ohälsa.

    Martin A, inte martina. Mina ursäkter för att MARTINA kommunicerar detta mycket illa.

    Gilla

 8. Christer H skriver:

  Det ” välfärdsindustriella komplexet” i utveckling med ” olgarkins järnlag” är en logisk utveckling från den öststatsinfluerade socialistiska politik och synsätt som Palme, Lidbom och det socialdemokratiska partiet implementerade i Sverige på 60 och 70 – talet.
  Vägs ände nåddes med striden om löntagarfonderna i början på 80-talet.

  ”Vinster i välfärden” är samma andas barn.

  Dags att göra upp med denna unkna, maktfullkomliga Orwellianska avart av låtsasdemokrati
  Sverige ett demokratiskt land? Nej, bara på ytan, inte i realiteten.

  Gilla

 9. G. K. F. skriver:

  Det Välfärdsindustriella komplexet som idé kan betraktas som en mycket avancerad form av generalisering. Det brukar heta att vi inte får göra några generaliseringar. Vad man då egentligen är ute efter är att vi inte får dra några felaktiga slutsatser. Men man skiljer då inte på generaliserandet som metod, och dess eventuella följdverkningar. Och de utgör egentligen två helt olika ting. Att fördöma generaliserandet som process vore som att fördöma vår egen andning. Livet kan i praktiken inte levas om vi inte ständigt får göra generaliseringar.

  Begreppet generalisering har en djup biologisk grund, som går långt bortom människan själv, och som genomsyrar hela djurriket. Och detta av mycket konkreta orsaker. Varje liv, varje enskild organism, kan aldrig veta hur verkligheten i sina detaljer kommer att arta sig. Det går inte i praktiken att förutse vad som skall hända och hur man då bör reagera.

  Av den anledningen har evolutionen utvecklat mekanismer för självprogrammering. Den enskilda organismens personliga möten med verkligheten, resulterar i erfarenheter, och dessa erfarenheter uppträder då styrande, för likartade situationer.

  Det har exempelvis visat sig att getingar vid sitt getingbo lär sig att samma människor som dagligen rör sig runt boet till slut uppfattas som harmlösa. Getingarna känner igen människorna som enskilda individer. För om det kommer andra, främmande människor, i närheten av boet, betraktas de genast dessa som en potentiell fara. Getingarna känner igen enskilda människor och handlar utefter detta. Och dessa nyanser har hämtats från getingarnas egna erfarenheter.

  Djurriket genomsyras av mekanismer för lärande utifrån egna möten och erfarenheter. Ingen genetik i världen kan förutse vilka olika situationer en organism kan hamna i. Och på förhand, via befintliga nervbanor, ha adekvata selektiva reaktionsmönster i beredskap. Det går i viss mån, men inte i all sin stora komplexitet.

  Att generalisera utgör därför en helt nödvändig mekanism för självprogrammering. Arv och miljö knyts ihop på detta sätt. Man gör generaliseringar utefter personliga kriterier. Men metoden är inte säker. Den trevar sig fram via ständigt lärande. Upprepning av likartade omständigheter gör dock generaliseringen allt mer säker. Och på så sätt befästs den.

  För generaliseringar prövas, och ibland blir det fel. Ja, rentav dödligt fel. Som när barnet tror att en orm är en ofarlig gren. Men den som fortsatt får chansen, kan urskilja mer och mer nyanser. Göra särskiljandet av livets alla val allt säkrare. Att reagera mer selektivt och nyanserat.

  Sedan har människan fört upp generaliserandet till en högre form av abstrakt tänkande. Som språket delvis bygger på. Men mekanismen att generalisera är sig lik. Vi drar slutsater av de generella mönster vi möter.

  Det Välfärdsindustiella komplexet utgör en typ av mer avancerad generalisering, en komplex generalisering som inte är så lätt att ta till sig för den som inte blickat in i alla underliggande data. Att förmedla och kommunicera egna generaliseringar till andra, utgör i sig något ytterst komplext. Egen erfarenhet och kunskap delas inte alltid av andra. Uppgiften blir då pedagogisk. Något som Patrik ständigt och återkommande kämpar med.

  Liked by 1 person

  • Björn skriver:

   Riktigt! ”Generaliseringar” är ju inget annat än samlade erfarenheter, och är till nytta som underlag för vettiga beslut, och som skydd mot tidigare begångna misstag! De mest kända ”generaliseringarna” om t.ex vissa grupper av människors beteenden, är oftast förvånansvärt ”träffsäkra”och med få avvikelser! Mer vågar jag inte skriva just nu! Kanske efter valet 2018…..?

   Gilla

 10. Martin skriver:

  Det är väl ett växelspel: Välfärdstaten gör folket vana vid service, rättigheter och auktoriserat offerskap, folket i sin tur agerar efter hur de formats av välfärdsstaten. Om majoriteten blivit bekvämare och latare än förr och nu vill att de produktiva människorna ska försörja dem i allt större utsträckning, hur kommer man åt det i en demokrati? Det är själva kärnfrågan tycker jag. Tyvärr är nog svaret att det måste bli betydligt sämre innan det kan vända till det bättre igen.

  Gilla

 11. MartinA skriver:

  PEs teori om det välfärdsindustriella komplexet är provinsiell. Utvecklingen av massinvandring och PK förtryck och söndra och härska genom minoriteter är generell i hela västeuropa och USA. Det är appliceringen av kombinationen kritisk teori och politisk korrekthet för att förstöra vår kultur och tränga undan européerna varhelst vi befinner oss. Ideologin har inte utvecklats här utan bara applicerats här. Det som behöver förklaras är varför sverige förstörts fortare än andra länder, varför har svenskarna lägre motståndskraft? Den troligaste förklaringen är SAPs hegemoni och kombinationen av generell välfärdsstat och korporativism redan förstört stora delar av svenskarnas kultur och flyttat svenskarnas lojalitet till staten istället för till varandra.

  SAPs hegemoni och centralismen och svenskarnas oförmåga att skydda sig mot en ond stat beror troligtvis på något som är äldre än SAP. En norrman sa nyligen att Norge är ett land av självägande bönder, mentalt. Medan sverige är en militärstat. Tänkvärt.

  Dessutom är det nedslående att även PE hänger sig åt nazibabbleri, om än bara som en referens.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Däremot tycker jag inte att konceptet det välfärdsindustriella komplexet är värdelös, den sätter fingret på en struktur i sverige. Men som orsaksförklaring duger den inte.

   Gilla

  • Linden skriver:

   Du kommer troligtvis sanningen nära.
   Men glömt en sak. Vi är säkert som tidigare sagts fredsskadade, vi har någonstans under resan tappat självbevarelsedriften. Se på Visegradsländerna där har de ockupationen i färskt minne. De släpper i princip inte en muslim över gränsen.

   Liked by 1 person

 12. Folke Lidén skriver:

  Helt rätt. Många kloka kritiker av saker som identitetspolitik, genustänkande och asylvurmande missar tyvärr poängen. Man tror på politikens makt och förmåga att ställa allt till rätta.
  Självklart ska vi rösta bort politiker som uppvisar arrogans mot befolkningen och som med suverän inkompetens sköter sina jobb. Men det är inte riktigt där skon klämmer. Problemet är att värdegrundstänkande i förvaltningen och att många (massor) har sin utkomst i det välfärdsindustriella komplexet.
  Låt oss leka med tanken att ni vet vilka vinner valet.
  Då tror jag att Sverige kastas in i en konstitutionell och social kris, typ 8.0 – 8.9 på Richterskalan.
  Jag välkomnar den situationen. Något annat alternativ kan jag inte se. Det är mer än lovligt naivt att tro att de problem som byggts upp under 30 år kan lösas med lugna och sansade politiska förhandlingar eller med ”mer pengar till lärarna och polisen”.
  Vi befinner oss i en ”skottet i Sarajevo” situation. En liten händelse kan få gigantiska proportioner.

  Gilla

 13. Jaxel skriver:

  Jag är lite tveksam till betydelsen av de mekanismer som anges bakom krönikörens hypotes om hur modellen med det välfärdsindustriella komplexet förklarar dagens tänkande. Framför allt tror jag de egoistiska incitamenten för industrins expansion är överdrivna, även om sådana incitament för expansion av industrin ökat påtagligt med den privata sektorns intåg på bred front i komplexet.

  Egoismen är givetvis en mycket viktig drivkraft för handlande och tänkande. Den stora majoriteten av offentliganställda har förstås ett egenintresse av den egna verksamheten består, men mycket måttligt intresse av att denna tar på sig allt större uppgifter eller att den offentliga sektorn som helhet gör det.

  Låt mig presenterar en alternativ modell eller åtminstone kompletterande modell för hur den svenska modellen och komplexet påverkat tänkandet. Dock på ett mer indirekt sätt.

  Människor styrs långt ifrån bara av egoism utan också av medkänsla och kärlek. De allra flesta människor vill vara, och inte minst känna sig goda. I den svenska modellen skall alla problem individer råkar ut för lösas av det offentliga. Följaktligen har svenskar vant sig vid att alltid kunna ropa på pappa och mamma staten eller kommunen när man uppfattar att någon människa befinner sig i svårigheter.

  Detta tycks ha uttunnat innebörden av ansvar på så sätt att den typiske svensken anser att han/hon visar godhet, medkänsla och tar personligt ansvar genom att ropa på staten eller kommunen att komma till undsättning till människor som behöver vård omsorg eller annat stöd. Det har nu gått så långt att väldigt många svenskar kan känna sig närmast gränslösa i sin godhet och medkänsla med alla människor i hela världen som har det svårt. Och detta utan att i praktisk handling ens behöva lyfta ett (eget) finger till hjälp åt alla nödställda. Onekligen ett bekvämt sett att visa godhet.

  Troligen finns ett inslag av de små stegens tyranni också med här. Då det inte krävs några konkreta personliga insatser blir varje nytt åtagande som godheten kräver av den enskilde minimalt. Varför avvisa en enskild begäran om hjälp om det insatser som krävs av en själv, den enskilde medborgaren, knappast är mätbara.

  På något närmaste magiskt sätt förutsätts att den svenska staten – den humanistiska stormakten – kan lösa alla problem i världen bara man har den goda viljan. Bara man är en god människa. Alla som inte delar denna uppfattning blir då i en eller annan mening onda.

  Liked by 1 person

 14. Carl Svensson skriver:

  Hej Patrik! Förklara gärna den kritik som riktas mot Södertörns högskola. Jag tycker de har utmärkta filosofer där. Mer illa är det väl med Stockholms universitet där genuspedagogik och identitetsskapande länge triumferat. Vad har jag missat?

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Säger bara Arnstad)

   Södertörn är genusflumpolitikens högborg!

   Kan det verkligen ha undgått någon enda?

   Gilla

   • Carl Svensson skriver:

    Oj, jag hade missat detta med Arnstad, sorry. Stockholms universitet är ju såklart mycket större, men av deras hemsida framgår att samma irrläror är vanliga även där. Dessutom verkar denne Arnstad ha studerat där.

    Gilla

   • Moab skriver:

    Nej att de vill förlägga polisutbildningen där
    talar sitt tydliga språk. Det viktigaste är att nu indoktrinera poliser, som man gjort och gör med journalister.

    Gilla

 15. Eva Danielsson skriver:

  Tesen är att denna jätteapparat, som under årtionden i eget intresse dominerat osv…
  På pricken! Hela texten sammanfattar läget i vårt land och hur vi har hamnat här.

  Och denna vår jätteapparat drivs av identitetspolitiskt tänkande, som inte räknar med individen och inte har eller vill ha tilltro till individens egen förmåga. De vill inte skapa ett samhälle som ger frihet och utrymme för vuxet eget ansvarstagande och äkta åsiktsfrihet. De vill ha kvar makten och sina bekväma positioner och trygga försörjning och fostra folk i ”värdegrunden.”

  Den senaste tidens möjligheter att få ord och begrepp för detta, via sajter som denna, för allt som bara känts fel tidigare, är ändå lite hoppingivande.

  Vi är minst två generationer som är marinerade i bluffen att staten tar hand om oss. Vi har hjärntvättats till att det är naturligt att dubbelarbeta för att ”göra rätt för oss”. Utan att kräva så mycket tillbaka, vilket är tydligt och klart att det inte blir, eller ens opponera oss. Men det är nog nu, för att citera Helena Edlund.

  Jag tänker återinträda i kyrkan och rösta och gå ur igen. Jag önskar att alla icke-troende gick ur kyrkan efter valet, så att de kristna får en kyrka som verkligen är till för dem och inte ses som en maktfaktor av maktberusade partier och biskopar/ärkebiskopar. Åderlåt kyrkans ekonomi!
  Och motarbeta islamiseringen på alla upptänkliga lagliga sätt!

  Gilla

 16. RD skriver:

  Mycket intressant att läsa här på DGS, men lite handlar om konkreta förslag.

  Trettio% fler emigranter har anlänt till EU i år. Man låtsas som att tsunamin av islamist-impregnerade migranter utan utbildning är oundviklig, som att det ENDA vi har att välja på är HUR vi ska hantera tsunamin. Stoppa den, låtsas man, ”går inte”.
  Vad man måste förstå är att de i dag styrande har trasslat in sig i sina egna övergrepp mot det egna folket. Att se dessa övergrepp för vad dom är, att göra om och göra rätt, finns inte på kartan eftersom det implicit innebär man erkänner sitt brott.

  Vill man stoppa flödet, och rädda de egna folken och barnens liv och framtid, ska man göra enligt nedan. Modellen lär fungera som mall för samtliga Europas länder.
  1. Stäng gränsen. Avsluta all vidare asyl och bidragsinvandring. Inga undantag.
2. Lägg ner Migrationsverket
3. Lägg ner all integration, all SFI, alla bidrag, alla nybyggnationer av migrant-baracker
4. Allokera under några år om delar av biståndet
5. Lägg ner större delen av arbetsförmedlingen (som ju numer i princip bara skyfflar runt analfabeter från tredje världen)
  Ovanstående omallokeringar ger minst 15.000 personal (enbart Migrationsverket har 8.000 anställda, Arbetsförmedlingen cirka 15.000) samt en budget på minst 200 miljarder årligen.
Starta med frigjorda resurser och personal upp tidernas största hemvändarprogram. Hjälp migranterna att migrera från svensk hopplöshet till återuppbyggnad av det egna hemlandet.

  Gilla

 17. Kirurgen skriver:

  Det första stycket i dagens inlägg speglar väl ingenting annat än Charles Darwins mästerverk:
  On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life ( publiserades den 24 november 1859).
  När det gäller PK skall vi komma ihåg att den vanligen hederlige socialdemokratiske löntagaren och tillika 90 % av alla övriga i populationen av naturaliesvenskar och etablerade invandrare INTE ÄR PK.
  Varför låter vi då PK-isterna hållas? Ja säg det. Förmodligen på att vi är trötta,mätta och dästa och för lata för att sluta leden. Utan vidare ger vi 60-70 miljarder kronor om året till invandring men diskuterar småaktigt om försvaret skall få 2 eller 3 miljarder extra eller om polisen skall få någon miljard. Politiker, politruker och partigängare tjänar pengar på vad de håller med. Det är frågan om födkrok och den släpper man inte så lätt. Bra betalt för måttlig begåvning och och måttlig utbildning. Då drar man lätt ner PK-byxorna och tror att man har folkets stöd. Det är något allvarligt fel i systemet när vi har världens högsta skatter och ligger på 10:e plats i välfärdsligan. Korrelationen är ju invers. Och så funderar idioterna på att höja skatten när det enda som behövs är att sänka skatten på arbete för att få in mer pengar enligt Laffer´s kurva. Finns det verkligen ingen inom SD som kan argumentera enligt ovan. SD behöver få in mer folk från den alternativa högern och för att få detta måste SD gå till universiteten och fiska. Som vanligt propagerar jag för ett liknande politiskt system som Schweiz har med frekventa referendi.

  Liked by 1 person

  • Moab skriver:

   90% då har du en striktare definition än jag. Det finns en inre kärna som kanske är 10% som nu gått till C, men vi har alla ett ansvar för vårt tänkande och agerande, att inte rösta SD är pk

   Gilla

 18. Jaxel skriver:

  Varför inte låta alla medborgare ta ett personligt ansvar för flykting- och asylpolitik. Den som så önskar skulle då personligen kunna få fatta beslut om uppehållstillstånd givet att man är beredd att ta det ekonomiska ansvaret för flyktingens uppehåll med mera. Det måste givetvis prövas att den som önskar ta detta ansvar rimligen är kapabel att klara av det. Som alternativ till enskilt ansvar skulle man kunna ta samma ansvar solidariskt i grupp.

  Gilla

  • Moab skriver:

   Bra ca 150 räckte upp handen i Sthlm mot ekonomisk ersättning, generöst då 100. Skala upp med 5 för att få ”Sveriges” svenska befolkning då kan vi ta emot 500 flyktingar.

   Skatt är ondska.

   Gilla

 19. 77711n skriver:

  Indoktrineringen i landet med banal godhet är på sikt farligare än nazitysklands ondska vad gäller landets fortbestånd och kultur. Samma mekanismer är igång. Dessutom sprungna ur samma sfär, Tyskland, nu i tappningen EU-unionen, förstärkta av Merkels nazikomplex och religiösa visioner, men nu som då i praktiken egenmäktigt beslut om migrantmottagande i Europa utan enighet och överenskommelser med unionens medlemsländer. Ränderna är desamma, inriktade på samma sjuka föreställningar om egen storhet.

  Gilla

 20. Patrik S skriver:

  Som kommentar till oligarkins järnlag vill jag hävda att den inte bara finns inom organisationer utan inom många andra aspekter av samhället. Det som börjar med entusiaster är ofta inte bara att de har glöd utan även sådant som kreativitet, nytänkande, skarpsinnighet och mod (vilket inte alls behöver ha något med utbildning att göra). Dessa startar rörelser (inom politik eller musik eller you name it) som om reaktionen ligger rätt i tiden anammas av fler (men det kan ta många år). Efter en tid vill fler och fler vara delaktiga i rörelsen och det är då medelmåttorna kommer in i bilden. Är det något många människor har svårt att erkänna och acceptera så är det sin egen medelmåttighet och här ser de sin chans att vara med på framgångståget. När tillräckligt många medelmåttor hoppat på tåget tar de över, växer och håller om varandra. De gör också allt för att mota bort de kreativa, nytänkande, skarpsinniga och modiga (om de alls kan identifiera det) för att deras självbild inte ska krackelera eller rubba deras framgång och ekonomiska trygghet (komplexet), och så går det som det går.

  Detta inte menat som något förakt mot medelmåttighet (som vi alla har kring det mesta utom det man förhoppningsvis har talang för). Tvärtom en hyllning till alla de som strävar på och gör gott utifrån ens förutsättningar utan alltför stort självhävdelsebehov i brist på vad vet jag.

  Liked by 1 person

 21. Sixten Johansson skriver:

  Det är sant att VIK styr, är en expanderande maktapparat, dominerar det officiella tänkandet i Sverige och har orsakat de flesta av de aktuella problemen. Men likartade problem finns även i andra västländer med mindre välfärdsapparat. Där härleder regimkritikerna problemen till byråkratin eller till landets koloniala förflutna, pekar också på vänsterliberalismen som överideologi och ser massmedia och de politiska eliterna som medskyldiga. Jag instämmer alltså t ex i MartinA:s analys (09:06), men likt MOAB (07:53) behöver nog den som söker förståelse leta djupare och längre tillbaka i tiden efter möjliga såningsmän och drivkrafter.

  VIK:s grund i socialdemokratin och konsensusklimatet var som en extremt bördig jord, där något eller några sådde frön, vattnade och gödslade. Sedan växte allt av sig själv, arterna gynnade varann eller slogs ut, rötterna tvinnades in i varann. Till sist bildades en enorm biomassa, en djungel. VIK kan också ses som ett väldigt svensktänkande maskineri satt i rörelse utför en sluttning. Glada i hågen hoppade allt fler på, maskineriet blev allt tyngre och till sist blev det omöjligt att stoppa. Men vem eller vad smorde hjulen, fyllde på bränsle till motorerna och gav de första knuffarna?

  Det mesta kan trovärdigt beskrivas genom att man väljer ut sina intellektuella favoritverktyg och arbetar enbart med dem, t ex Ekonomi + Socialpsykologi; eller Partipolitiska ideologier och strategier + Ekonomi; eller Socialismen som utopistisk ideologi och dess mutationer, hybrider och praktik, framför allt egalitarismen, och de mest inflytelserika aktörerna. Olika beskrivningsmodeller kompletterar varandra.

  Men hur långt bak i historien ska man gå? Första efterkrigsgenerationens 1968 är en naturlig startperiod och på 90-talet tillkom viktiga förändringar. Alternativt kan man gå hundra år bakåt eller t ex till tiden före franska revolutionen. Kanske bör man rentav gå ett par tusen år bakåt i tiden och studera t ex gnosticismen, som liknar socialismen och andra nutida fenomen. De stora filosoferna är också alltid aktuella.

  Den kortaste förklaringen är att en tillräckligt stor och inflytelserik grupp av olika orsaker förlorar kontakten med verkligheten och utvecklar en kronisk masspsykos, men ändå klarar av de dagliga aktiviteterna. De förstärker varandras abnorma perceptioner och tolkningar, har fungerande defenser och saknar sjukdomsinsikt. Men det mest fantasieggande är då den tydliga sammansmältningen av verklighetsflykt med en affektladdad, fundamentalistisk, sekulär religion med staten som gudssubstitut och en individual-kollektivistisk självförhärligande bild av att alstra godhet. Man deltar i ett uppror mot verkligheten själv och därmed mot dess eventuella skapare. Den yttersta formen av hybris består i övertygelsen att man själv kan skapa en bättre värld och verklighet. I dagligt tal kallas det storhetsvansinne.

  Liked by 1 person

  • Moab skriver:

   Jo bra analys, men jag letar efter sprintar som kan dras ut. Jag tror att om man kan visa och göra reklam för att EUs och kanske andra inflytelserika organisationer har en rasbiologisk grund, att låta olika populaser blandas alltmedan aristokratin flyter ovanpå, i EU parlament och hos storkapitalet, så faller mycket av den moraliska överhögheten. Totalitär rasbiologi, inte låter det som något man vill ha på en EU-flagga. Jag har visst hopp om detta spår, samt att visa att socialism är mord och ondska, som JP gör.

   Gilla

 22. Martin skriver:

  Vilken princip kan bekämpa PK-ismen? Jo, det enkla faktum att konstruktiva resultat måste fram om vi vill fortsätta vara rika och välutvecklade. När resultat priotiteras och krävs kan man inte längre PK-ljuga om att ”alla är lika” och att ”alla är lika värda” (ekonomiskt sett). Duktighet, prestation och präktighet bör stå mera i centrum. Konstruktiva krafter ska premieras och utvecklas, inte värdeförstörande. Vänstern tror visst att de i all oändlighet kan plocka av de produktiva människorna frukterna av deras arbete. Det kommer att misslyckas. De produktiva kommer lämna landet om de inte får både möjligheter att utvecklas, uppskattning och ekonomisk belöning för sina insatser. Det är just det jag tycker är bland det mest provocerande, nivelleringen och stölden av arbetsinkomster från de duktigaste. Att prestation och duktighet möts med skyhög marginalskatt. Att de intäkterna sedan ges till att stödja uselt beteende som islamism, bidragsberoende eller genuspedagogik.

  Liked by 1 person

  • Moab skriver:

   Jo, men de drar oss alla med i fallet, det blir en kollaps och det är inte säkert att rationell konservatism uppstår ur kaoset, utan tvärtom, islam kan få en ännu starkare ställning. Så vi slipper genusteoretiker annat än som objekt för muslimsk bestraffning men jag tror att en kollaps inte alls är önskvärd, ändå. America Alone.

   Gilla

 23. Björn skriver:

  Föräldrar kan enligt lag inte göra sina barn ARVLÖSA genom att SKÄNKA bort sina tillgångar till andra, men det kan tydligen en svensk regering ostraffat göra mot sina infödda medborgare…..

  Liked by 1 person

 24. olle holmqvist skriver:

  > Martina alias Martin A några snäpp uppåt.
  ”Jag tyckte inte det var svårt att definiera hälsa.” Men det tycker jag, just att ”definiera”, till skillnad från karaktärisera, bedöma, som är lite enklare. Hälsa karaktäriseras liksom bilen på bilprovningen enligt den dubbla negationen. Fullt frisk = u.a. = inga fel. Doktorn har inte letat efter positiva hälsoindikatorer annat än i den betydelsen.

  Definiera hänger ihop med definitiivt som betyder slutgiltigt, en gång för alla. Det fungerar i t ex Matematik. Primtal karaktäriseras av de kan divideras med bara två tal: sig själva och talet ett. Är det en observation eller en definition ? Definitionen, men inte den korrekta observationen kan ändras. För några år sedan var gränsen för högt blodtryck 160/100 nu är det 140/90 (applåder frän läkemedelsindustrin). Dvs 150 då frisk, nu sjuk.

  Det paradoxala är när vi har en tydlig observation behövs ingen definition. Vad ”vindstilla” betyder inses omedelbart. Man bli ”skitförbannad” trots att begreppet inte definierats.

  ”Jag tyckte inte det var svårt att definiera hälsa.” Rätt på så vis att det alltid går verbalisera en formell defintion, men vad har den med verkligheten att göra ? De flesta indikatorer ligger väl inom intervall, inte under inte över, dvs den eviga dubbla negationen.

  Definitioner är mänskliga påfund och därmed möjliga att ändra. Det är därför de verbaliseras..
  Arvsrätten definieras:”Gånge hatt till och huva ifrån”.Det kan ändras. Däremot kan den korrekta observainer/tolkningen att månen lyser därför att den blir belyst av solen (Parmenides).inte ändras enligt mänsklig överenskommelse

  Och M. får gärna kommentera min kritik av ”det dunkelt sagda..”

  Gilla

 25. Gert B. skriver:

  Rubriken är : ”Hur förståelse utvecklas”. Jaa, hur ska vi alla förstå att Sverige är genomsocialiserat? Uslingarna försökte med näringslivet, men för en gångs skull reste svensken sig och gick ut i 4:e oktoberdemonstrationen.
  Resultatet blev i stället att civilsamhället socialiserades fullt ut.
  Hur många inser att följande länk visar på ren socialism? De flesta reflekterar nog ej över det.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6740395

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.