Gästskribent Thord Palmlund: Att hjälpa flyktingar

Det var rätt att vi räddade flyktingar, utropar Anders Lindberg i en Aftonbladet-ledare tisdagen den 11 juli, och det är lätt att hålla med. Viss är det rätt att hjälpa flyktingar, när världen upplever en unik kris med 20 miljoner på flykt. Flertalet finns dessutom i fattiga länder med ringa resurser.

Sveriges traditionella flyktingpolitik har varit hedersam och gett landet ett gott rykte. För gott, säger en del, därför att detta goda rykte bidrog till bilden av Sverige som ett för flyktingar attraktivt mål med, som man trodde, öppen gräns.

Men vi förtog oss och det kostade! Några kommentarer till Lindbergs artikel:

Siffran 250 000 som nämns för flyktinginvandringen 2014 och 2015 avser troligen antalet asylsökande. Många av dem avvisas, därför att de saknar flyktingskäl. Den faktiska invandringen är alltså lägre, men ändå vida mer än vi klarar.

Det är sant att många i landet gjorde och gör stora insatser för att bistå med flyktingarnas mottagande och integration. Men vad som gjorts räcker inte och det återstår en stor uppgift med utbildning, sysselsättning och integrering. Och detta i ett läge med stor arbetslöshet och omfattande utanförskap för de flyktingar som kommit tidigare och som i flera år överskridit vår kapacitet för mottagande.

Resonemanget om den ökade ekonomiska tillväxten som ett resultat av den stora flyktinginvandringen, därför att den framtvingade stora investeringar och gav ökad sysselsättning är möjligen riktigt, men i behov av kommentar. Statsmakterna finansierade delvis flyktingmottagandet med pengar ur biståndsbudgeten. Naturligtvis gav detta tillväxt i Sverige, men det skedde på bekostnad av de fattiga länder och internationella katastrofsituationer, som pengarna var avsedda för. Så jublet på den punkten bör dämpas. Detta var ett skamligt sätt att minska kostnaden för flyktinginvandringen, accepterat av de demokratiska partierna.

En bättre användning av biståndspengarna hade varit att satsa en del av dem på flyktingkatastrofen i Mellan Östern. En sådan satsning hade kunnat minska trycket mot Europa. Dessutom skulle samma belopp, försiktigt gissat, ha räckt till mer än 20 gånger fler människor. FN organ hade och har omfattande program för flyktingarna från Syrien. 2014 och 15 fick dessa program något över 30 procent av behoven täckta, 2016 ökade de rika länderna sina bidrag så att nära 50 procent täcktes. Större svenska bidrag behövdes här, också för att sätta ett exempel för de rika ländernas beteende.

Dessutom får vi inte av politisk bekvämlighet glömma att de demokratiska partiernas hantering av flyktinginvandringen från 2013 hade en katastrofal politik effekt. Opinionsbildningen om flyktinginvandringen lämnades helt åt SD, som gjorde stora framsteg i valet 2014 och sedan fortsatt sin invandrarfientliga frammarch. Denna klara politiska effekt får inte ignoreras.

Flyktingproblemen i världen kan väntas bestå och Sverige, som ett rikt land, har ett fortsatt humanitärt ansvar att hjälpa. Men vi måste begränsa flyktinginvandringen till vad vi orkar med och istället kraftigt öka våra bistånds- och katastrofinsatser i katastrofområdena. På sikt är det framgångsrik utveckling i fattiga länder som kan minska flyktingproblemen i världen.

Thord Palmlund var chef för Invandrarverket 1980 – 88.

66 reaktioner på ”Gästskribent Thord Palmlund: Att hjälpa flyktingar

 1. steffoth skriver:

  Värt att notera följande citat från sidan 72 i boken Massutmaningen om hur Sverige använder sina resurser kontra världens samlade humanitär hjälp:

  ”De resurser som spenderas på asylmottagning i Sverige motsvarar inte mindre än 30 till 40 procent av världens samlade humanitära bistånd.”

  Detta är en helt galen prioritering gjord av svenska naiva politiker.

  Liked by 3 people

 2. gmiksche skriver:

  Vi gjorde rätt? Vi? Med vems rätt för Palmlund vår talan?

  Sverige är ett rikt land? För somliga som har sitt på det torra. Fråga ålderspensionärer för vilka regeringen i år utmålat en månatlig höjning av pensionen med 200 kr som något stort. Var 3:e pensionär riskerar hamna under fattigdomsgränsen. Enligt en ledare i Aftonbladet en kort tid innan migrantvågen började att välla in: http://www.aftonbladet.se/minekonomi/article16989665.
  Innan vi bytte regering.

  Tre år senare med facit skriver samma tidning följande: http://www.aftonbladet.se/ledare/a/l2mOo/var-femte-pensionar-riskerar-att-bli-fattig.

  Jag citerar: ”Nästan var femte svensk pensionär riskerar fattigdom. Det är upprörande uppgifter som nu kommer från EU:s statistikbyrå Eurostat. 355 000 svenska pensionärer lever under EU:s fattigdomsgräns.

  På fem år har andelen svenska fattigpensionärer ökat från 10 till 18 procent. På regeringens hemsida skriver socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att pensionen ska vara rättvis, men i själva verket har orättvisorna ökat. Gapet mellan löntagare och pensionärer har blivit större, utvecklingen går åt fel håll.”

  Vad menar skribenten med: ”Dessutom får vi inte av politisk bekvämlighet glömma att de demokratiska partiernas hantering av flyktinginvandringen från 2013 hade en katastrofal politik effekt. Opinionsbildningen om flyktinginvandringen lämnades helt åt SD, som gjorde stora framsteg i valet 2014 och sedan fortsatt sin invandrarfientliga frammarch. Denna klara politiska effekt får inte ignoreras”?

  Är det denna frammarsch som drabbat pensionärerna? Eller ligger den katastrofala effekten i att ögonen hos folk börjat öppnas för vem som bär ansvaret? Eller ska man tyda skribentens ord som ett beklagande av att regeringen genom att SDs frammarsch tvingats strypa invandringen?

  Häromdagen skrev jag att det gamla ordspråket att tala är silver men att tiga är guld inte längre håller. Kalla mig gärna vindflöjel men efter att ha läst Palmlunds inlägg ändrar jag uppfattning igen.

  PS. SD har i åratal pläderat för att hjälp ska ges på plats istället för att vi ska ta hit flyktingar till mångdubbel större kostnad. För denna inställning har SD kritiserats i alla dessa år.

  Liked by 3 people

  • Moab skriver:

   Flera inlägg hölls tillbaka är mitt intryck, men håller med ovanstående till fullo. Att ha mage att föra min talan.

   Gilla

 3. bengtakewennberg skriver:

  Det är förstås lätt att vara efterklok – men vad tjänar det till? Jag tycker inte att den viktigaste lärdomen är att man handlade ”fel” utan att man då det begav sig inte förstod att knyta an till den praktiska kunskap och erfarenhet som ändå finns i Sverige – för och emot. Man agerade populistiskt i försöken att ”få makten”, vinna röster och bekräfta sin egen bristfälliga ideologi. Det gäller i detta fall både ”höger” och ”vänster”, både de som uttalat extrema åsikter och de som velat hålla kvar det gamla. Det gäller faktiskt hela den svenska ”eliten” – se http://kvartal.se/artiklar/eliten-som-forsvann. Denna naivitet och bristande förmåga till att föra samtal om svåra frågor har gjort att jag förlorat förtroendet både för våra politiska representanter och den elit som nu i efterhand agerar som besserwissrar.

  Liked by 1 person

  • gmiksche skriver:

   Efterklok är fel ord. I åratal har man vänt dövörat till varningarna som fanns. För de inte kom ur rätt mun. En effekt av att det i åratal varit allmänt accepterat att vad som är sanning snarare avgörs av vem som påstås komma med den i stället för av vad som objektivt kan bedömas vara sant eller sannolikt.

   Inte ens när ledande politiker dag konfronteras med följderna för sin oansvariga passivitet leder detta till en verklig omprövning och ett kraftfullt agerande. Hellre begråter man gångna dagars synder och förgyller dem med sin goda intentioner. Och som man därmed försöker framställa som förlåtliga.

   Nej, inte efterklok. Efterdum.

   Liked by 4 people

   • Björn skriver:

    Ja, det är då själva f-n att ”de där” inte kan erkänna att de gjorde/gör fel, TROTS alla fakta som kommit upp på bordet!

    Liked by 1 person

 4. Moab skriver:

  Nu har jag läst, endast genom hot om fängelse så har inläggets författare rätt att skriva att ”Sverige” skall hjälpa. ”Sverige” finns inte längre, endast JAG, som genom mitt arbete tvingas medverka till detta vansinne, endast omsorgen om mina barn gör att jag accepterar detta slavarbete och inte väljer fängelse. Jag tillerkänner inte moraliskt författarens rätt att säga att jag skall göra varken det ena eller det andra, ”Sverige” är en nu endast en konstruktion som tvingar pengar och lydnad ur mig och andra genom polismakt för att uppfylla de missriktade syftena hos en oinformerad och outbildad utopisk härskarklass i Stockholm.

  Gilla

 5. Alexander Zetterberg skriver:

  Bravo, kanske det är vad som behövs för att få rätsida på svenska myndigheter, att vi återinsätter tjänstemän som Thord Palmlund, vilka inte förgiftats av postmodernistiskt snömos och fortfarande kan tänka klart. Och det gör vi genom att rösta på Sverigedemokraterna i nästa val.

  Samtidigt kan vi med Fredrik Reinfeldt göra en enkel analys och konstatera att Europa (68 inv per kvadratkilometer) tillsammans med Asien (100 inv per kvadratkilometer) är världens mest tätbefolkade kontinent, att jämföra med Afrikas 33 invånare per kvadratkilometer.

  Flyktingströmmen borde enligt den Reinfeldtska logiken därför gå från Euroasien till Afrika, för alla kulturer är väl likvärdiga…

  Liked by 9 people

 6. Valter skriver:

  Att Sverige skulle vara ett rikt land motsäger den brist som råder inom sjukvård ,polisväsende, äldrevård, bostäder, skolor, domstol ja listan kan göras ännu längre.
  Humanism är att se till att landets välstånd som dess befolkning skapat, kommer dessa till del i första hand. Finns det pengar över av dom skatter som folket har arbetad ihop för, kan det under vissa omständigheter vara motiverat.
  Där bör hjälpen bestå i att bygga skolor och sjukvård m.m. Inte som skedd sedan sjuttiotalet, att gödsla vissa diktaturer med våra skattemedel. Där övervägande delen går till korrumperande verksamhet. Vilket bara har förvärrat läget.

  Sverige var rikt på sextio och en bit in på sjuttiotalet, sedan har det gått neråt för välfärden i det sk. folkhemmet. Politiker och andra inom förvaltningar har fått ökade löner år för år, medans arbetare och pensionärer fått mindre i handen samma tid. Jag minner mig slutet på sjuttiotalet som byggarbetare kunde jag köpa en nästan ny Mercedes för 4 månaders lön plus överskottet.
  56 000 kr.
  Med tanke på vad en Mercedes kostar i dag borde lönen i handen vara 4 gånger större.Hyran för en tvåa var 625 kr, maten gick för en dryg hundra lapp i veckan, dieseln köpte jag för 35 öre litern, under samma tid. Kronan hade ett värde då.
  En krona och en sweitzer franc låg lika efter kriget. nu är den värd 9 gånger mer.
  Alla kan ju därefter dra sina egna slutsatser om det rika Sverige och varför det inte är det.
  Varför alla dessa devalveringar gjorts och hur skatteuttaget ökat år för år. Varför momsen ökat från 7 % till 25 % på varor m.m. Förövrigt den ”smartaste” beskattningen av folket, tror det var Sträng som kom på det.

  Liked by 10 people

 7. Fredrik Östman skriver:

  Kanske var två eller tre hundra av de utlänningar som tog sig in i landet illegalt för att sedan eventuellt ansöka om s.k. asyl flyktingar. Men det vet vi inte, eftersom ingen entydig identifiering företogs vid gränsen eller senare. Det är alltså fel att kalla utlänningarna flyktingar dels för att den absoluta majoriteten av dem inte alls är flyktingar, dels för att vi inte har insamlat den information som krävs för att betyga att en endaste ena av dem är flykting. Failed state. Failed state of mind. Vad gör de här?

  Liked by 11 people

  • Jaxel skriver:

   @Fredrik

   Det finns inget krav på att vara flykting för att få uppehållstillstånd i Sverige. Det räcker med att vara ”skyddsbehövande”.

   Och hur kan Sverige ha en lagstiftning som inte medger några som helst begränsningar i landets skyldighet att ta emot flyktingar eller skyddsbehövande. Svenska folkets intressen har ingen som helst betydelse i denna – landets egen -lagstiftning. Hur har det tillåtits bli så?

   Lägg därtill att den individuella prövning som förutsätts i lagen och som du refererar till närmast måste betraktas som ett skämt. Hur skall svenska myndigheter och domstolar kunna avgöra vilka villkor som en individ levat under på en plats 100-tals mil härifrån. Många gånger kan man inte ens slå fast vem individen är eller var han (det är ju oftast en han) kommer ifrån. Svenska myndigheter bryr sig ju inte ens om sådana kontroller som skulle kunna hindra en invandrare från att använda flera identiteter.

   Liked by 2 people

   • Fredrik Östman skriver:

    Nja, det både finns och inte finns. Men jubelretoriken av den typ vi bespisats med här, och de ännu värre specimenen, bygger på att ett sådant krav finns och efterlevs.

    Det finns förstås inte 20, 40, 60 eller 1000 miljarder flyktingar i världen. Frågan ställs på fel sätt. Det förefaller lika lättvindigt att definiera sig som flykting som det är att definiera sig som havande ett av de påhittade vänsterextermistiska låtsaskönen, en kvan med fyra vaginor på tvären och en grön snopp i pannan.

    Liked by 1 person

 8. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Thord Palmlund, din text förutsätter icke bevisade, icke relevanta men vedertagna sanningar.
  Vi har ett ansvar för mellersta österns folk. Varför det? Var är saudierna i, qatarierna, förenade arabemiratierna, kuwaitierna o.s.v.? Är det inte i själva verket där som ansvaret för olycksbröder och systrar vilar?
  Utgår från att du inte känner till eller har läst: Gunnar Heinsohns ”Söhne und weltmacht” som är en klargörande förklaring till varför ett överflöd av unga män i en icke svältdrabbad population kommer att leda till inbördeskrig, och sedan hittar man på en anledning (ex. religion, skyller på Israel & USA).
  Rimligen är religionen i området tillsammans med oljeinkomsterna de tyngsta förklaringarna till just överpopulationen.
  VIK:are måste tyvärr betecknas som västerlandets svikare.

  Liked by 12 people

 9. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Ett typiskt von oben perspektiv och ett resonemang som möjligen går hem inom PK-sfären men inte bland vanliga drabbade medborgare. Att insinuera att de som sympatiserar med SD är odemokratiska när de egentligen representerar de som betalar priset för invandringen på det rent personliga planet är en grov förolämpning.

  Dessutom svävar författaren i det blå med sin verklighetsuppfattning. Det vi ser nu är nu är en kommande våg av ekonomisk migration från Afrika som kommer att bli helt ohanterlig och som det inte finns någon beredskap för inom EU och än mindre i Sverige.

  Liked by 17 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Förstår inte varför Palmlund envisas att blanda äpplen o päron, gång på gång?

   Så i grunden ohederlig debatteknik,
   att generalisera o enbart tala om invandring!

   FÖRSÖK vara ärlig i debatten och SKILJ NOGA PÅ FÖLJANDE företeelser!

   INVANDRING, m efterfrågad kompetens o under ordnade former,
   med en väntande bostad, kulturellt kompatibel,
   med en önskan att bli en del av vårt Sverige!

   SPONTAN flyktinginvandring/ekonomisk migration under kaosartade former,
   nu från världens i särklass minst kompatibla patriarkala kulturer,
   lågutbildade/närmast analfabetiska,
   också i princip ointegrerbara pga religion, hedersproblematik, demokrati- o kvinnosyn!

   Ändå tycks Du börja inse att SD driver rätt politik,
   hjälp i närområdet hjälper fler???

   Att vi dopar vår ekonomi i en högkontur är problematiskt,
   har vi sen några stimulansverktyg kvar när det vänder???

   Regering ”pissar i byxan”, varmt o skönt för stunden!!!

   Liked by 2 people

   • RD skriver:

    * Gränskontroller är under rådande omständigheter i princip en ickefråga. Om jag inte missminner mig tar dom runt 10% av alla asylanter, resten smiter förbi utan papper och söker asyl via andra kanaler än ”gränskontrollerna”
Så. Den som vill ta sig in tar bara en väg förbi kontrollanterna. Vår gräns är hundratals mil lång. Och väl inne hamnar man snabbt utom statens räckhåll. Sverige är, enligt mig, dessutom de facto koloniserat. Dussintals jättelika kolonier har redan upprättats, där råder viss autonomi. In i dessa kolonier kan en islamist/erövrare/välfärdsplundrare snabbt smita, gömma sig och få den egna gruppens beskydd.
Dessutom är de hitresta helt okontrollerbara även om papper krävs vid in och utresa, uppåt 50% har flera identiteter, enligt skatteverket, troligen fler än så. I dag ankommer för övrigt nära 50% av alla nya asylanter via reguljärflyg (SvD nyligen), detta glömmer man lätt. Med falska pass alltså. Och mot detta hjälper inte en gränskontroll vid Öresundsbron.

    Jag tror inte Sverige kan få tillbaka sin territoriella integritet, allt är, precis som med övriga politiska frågor numer, ett enda stort skådespel, där ”våra” politiker låtsas ha ”kontroll”, fast man vet den är förlorad, för gott. Vi yrar runt och låtsas ha ett eget hemland, fast det är uppenbart för alla och envar att Sverige håller på att, och kommer, glida det svenska folket ur händerna. Vem ska ändra på det och hur?

    Liked by 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Det gäller att vara konstruktivt återhållsam,
    när man blir svårt upprörd/provocerad!

    Även när det kliar i tangentfingrarna!

    Liked by 1 person

  • Asta skriver:

   Hundratusentals afrikaner redan på Europeisk mark troligen på väg mot länder med generösa bidrag..
   Gilles Lebreton, professor i juridik och en av Front Nationals ledamöter i Europaparlamentet, beskriver i sitt senaste videomeddelande den migrantkris som nu hotar Europa.

   Översatt till svenska av Tobbes blogg.

   Liked by 1 person

 10. Göran Fredriksson skriver:

  Svenskt näringsliv har ofta kritiserat att svenskt bistånd inte öronmärks för upphandling av svenska varor och tjänster. Man har dock alltid mött motstånd med argumentet att köpa svenskt är för dyrt.

  Nu har svenskt näringsliv dock lyckats lura politikerna rejält genom att fula ut att ge flyktingar hjälp på plats för att istället låta dem komma hit.

  Liked by 1 person

  • Nils Nilsson skriver:

   Detta var dock årets konspirationsteori så här långt. En övervägande majoritet av oss företagare älskar vårt land alldeles för mycket för att överhuvudtaget tänka denna tanke.

   Liked by 1 person

   • Nina Blom skriver:

    Tror säkert att ett övervägande majoritet av oss företagare älskar vårt land och inte bär de tankar som Göran beskriver MEN de finns alldeles tydligt vissa som gör det! Vissa företag som har behov av billig arbetskraft och ser ekonomiska fördelar för dem själva – och bryr sig inte om att alla andra konsekvenser av oreglerad lågkompetent invandring, för det ska någon annan ta hand om så det belastar inte deras budget samt att vi också har företagare som skaffat sig snabba pengar på div. uppdrag inom ”flyktingsektorn”.

    Liked by 1 person

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   ? Att skicka flyktinghjälp till de mest utsatta, i stället för att släppa hit ett relativt mindre antal mer välmående migranter till enorma kostnader (ofta livslång bidragsförsörjning osv.) är det enda vettiga…

   — Om man nämligen vill åstadkomma största effekt för största möjliga antal personer med en begränsad budget. Och vem vill något annat?

   Liked by 1 person

 11. malinkim skriver:

  En koncis sammanfattning som fångar de viktigaste av migrationens problem. Att våra ledande politiker och journalister fortfarande vill låtsas annorlunda gör emellertid att tragedin fortsätter och problemen växer. Att SD ökar är ett symptom på övriga partiers oförmåga.

  Liked by 4 people

 12. rolfholmen skriver:

  Är det inte märkligt att när det gäller (flykting?)-invandringen så talas det hela tiden om utbildning, integration och sysselsättning. I förlängningen PUT och medborgarskap. Aldrig får vi höra talas om repatriering. Dvs. att vi erbjuder skydd till människor i nöd under en akut period i deras liv och därefter förväntar oss att dessa människor återvänder för att delta i återuppbyggnaden av sina respektive hemländer. Detta innebär, för Sverige, i bästa fall ”brain drain” från utsatta länder, i sämsta fall nya livslånga bidragstagare.
  Vänligen,
  Rolf Holmén
  PS. Läs också FN:s Flyktingkonvention §§ 2 och 3

  Liked by 18 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Skall vi utnyttja dessa fattiga länder,
   i bästa fall ta emot gräddan, som man så väl behöver hemma?

   Eller skall vi ta emot ”bottenskrapet”, som Tyskland inte vill ha???

   Liked by 1 person

  • Linda skriver:

   Jag gick i låg- och mellanstadiet när krigen i Irak och Jugoslavien utspelade sig. Jag minns att jag var rädd för Saddam Hussein, men att fritidsfröken tröstade mig med att Irak var så långt bort att deras krig aldrig kunde nå oss. Om ”flyktingarna” från Jugoslavien undrade jag också – varför var de exempelvis så stökiga på lektionerna och båkiga på skolgården? – och fick till svar att det bara var att stå ut ett litet tag till, ty de skulle ju resa hem så fort kriget var över.

   Liked by 1 person

 13. cmmk10 skriver:

  ”Dessutom får vi inte av politisk bekvämlighet glömma att de demokratiska partiernas hantering av flyktinginvandringen från 2013 hade en katastrofal politik effekt. Opinionsbildningen om flyktinginvandringen lämnades helt åt SD, som gjorde stora framsteg i valet 2014 och sedan fortsatt sin invandrarfientliga frammarsch. Denna klara politiska effekt får inte ignoreras.”

  Detta skriver han, som i samma andetag förespråkar SD:s politik …

  ”Men vi måste begränsa flyktinginvandringen till vad vi orkar med och istället kraftigt öka våra bistånds- och katastrofinsatser i katastrofområdena. På sikt är det framgångsrik utveckling i fattiga länder som kan minska flyktingproblemen i världen.”

  Vad är det för människor som har styrt och ställt i detta land egentligen ?!

  Liked by 13 people

 14. Sven B. K. skriver:

  Läst, men inte förstått.

  Läser numera texter där signalordens uppträdande i textmassan genast får mitt kritiska sinnelag att reagera, rentav lätt antagonistiskt, som i en kraftfull allergisk reaktion. Och det skedde redan i inledningen av den lästa texten.

  Vilhelm Moberg beskrev inte Karl Oskars och Kristinas emigration från Sverige som en flykt. Romansviten bar boktitlar som ”Utvandrarna”, ”Invandrarna” och ”Nybyggarna”.

  När FN försöker hitta de underliggande motiven för dagens mer moderna migration, hittar de alltjämt samma underliggande motiv, som fick Karl Oskar och Kristina att söka sig en bättre tillvaro.

  Visst, man kan alltid diskutera de rätta beteckningarna för demografiska rörelser. Men man måste väl i ärlighetens namn skilja på akut flykt från något livshotande, och den folkomflyttning som drivs på av mer långsiktiga ekonomiska orsaker, och som då huvudsakligen går till de allra rikaste länderna, allra längst ut i den geografiska periferin, där välfärdssamhällena ligger.

  Att söka sig från Västafrika till Västerås liknar nog mer Karl Oskars och Kristinas väg från Småland till Minnesota. Men ändå inte helt. De demografiska rörelser vi nu ser i världen består huvudsakligen av unga män, inte av familjer och äldre. Ibland används visserligen yngre män som en taktisk förelöpare för en senare anhöriginvandring, som klanen investerat ekonomiskt i. Men då kan knappast beteckningen flykting anses vara den mest adekvata.

  Indirekt erkänns dessa ekonomiska förhållanden längre ned i texten, men då mer sett som ett ansvar vi i moraliskt hänseende har gentemot hela länder. I vad mån det blir någon moral över till att även bistå med högre pensioner, och lättat skattetryck, för våra egna fattigpensionärer, förefaller mer oklart.

  Att inledningsvis beteckna ett sökande efter en bättre ekonomisk tillvaro, från huvudsakligen sämre ställda ekonomier, som en flykt, får mitt kritiska sinnelag att vakna, och slå igen som en känsligt inställd råttfälla.

  Resten av läsningen sker därför, tyvärr, med rödpennan i handen. Dessutom kan jag inte låta bli, att måhända helt orättvist, även se ett otydligt försvar från en som själv haft fingrarna i syltburken.

  Jag roas även av det snirkliga avståndstagandet från SD, som görs, samtidigt som det proklameras om mer hjälp till hela länder. Detta ligger väldigt nära en äldre typ av syn på u-hjälp.

  SD förespråkar hjälp till närområdet, där mer akuta insatser kan behövas. Och då behöver inte heller den kulturella tillhörighetens band klipps av, utan ett senare återvändandets underlättas.

  Denna rågång blir lite trasslig i texten. Associationen till, och avståndstagandet från SD, tycks alltid behöva göras av många skribenter – i tid och otid. Man börjar bli lite trött på dessa politiska krumbukter. Stigmats decennielånga förföljelse har tydligen burit frukt.

  Det hela slår även lite snett när man vet att hjälp till hela länder många gånger låser fast dessa i ett destruktivt beroende till en korrumperad samhällselit. Och därmed blockerar hela länders förmåga till positiv utveckling. Äldre tiders U-hjälp var kanske inte helt av godo.

  Numera försöker man börja från botten och bygga uppåt, att dra in länderna i den globala ekonomin. Men även det stöter gärna på patrull. Gamla traditioner i huvudsakligen klanstyrda och etniskt komplexa samhällen, går rätt dåligt att ratta och styra på avstånd, om än territoriet är svenskt.

  Exemplet Kina och Indien visar också att länder, via den globala ekonomin och handeln, kan resa sig själva ur en tidigare materiell fattigdom.

  Det som kanske gnager lite är att verklig demokrati inte nödvändigtvis tycks behöva gå i takt med ekonomisk utveckling. Stora samhällsprojekt kan kanske drivas fram effektivare från en tuff centralmakt. Den moderna demokratin sätter lätt käppar i de egna hjulen, via sitt genomreglerade hänsynstagande. Den stora fattigmigration som präglar västvärlden saknas också helt i Kina och Japan. Säkert en stor fördel för deras ekonomier, i alla fall sett på lite längre sikt.

  Texten ovan, bär på lite väl många element från en svunnen tid, och kanske även försvar av egna synder. Brister i uppdateringen lastar tyvärr ned verklighetsbeskrivningen, i alla fall i mitt tycke, även om jag uppmärksammar de goda ansatserna.

  Liked by 12 people

  • Moab skriver:

   Bra jag blev möjligen censurerad för jag reagerade som du men mera aggressivt, signalorden är som en krita som gnisslar på griffeltavlan. Jag är ändå nöjd, jag kom fram till att jag hädanefter kommer att skriva ”Sverige”, för att jag inte ger etablablissemanget den moraliska rätten att agera i mitt namn via konstruktionen ”Sverige”.

   Liked by 2 people

   • MartinA skriver:

    Jag skrev en stilla betraktelse över mina egna juridiska önskemål. En betraktelse som ej publicerades. Jag kan tänka mig att det beror på att den i viss mån bröt mot sine praevia lege principen. Mina ursäkter för det merarbete jag orsakade vår eminenta redaktion. Men jag kände att i det här fallet fanns ej utrymme att uttrycka mig med panasse och sofistikation.

    Liked by 1 person

  • Holyfields öra skriver:

   Bra jag blev möjligen censurerad för jag reagerade som du men mera aggressivt, signalorden är som en krita som gnisslar på griffeltavlan. Jag är ändå nöjd, jag kom fram till att jag hädanefter kommer att skriva ”Sverige”, för att jag inte ger etablablissemanget den moraliska rätten att agera i mitt namn via konstruktionen ”Sverige”.

   Gilla

 15. Mikael Steinwall skriver:

  Anhöriginvandringen då? Glömdes visst bort, den brukar utgöra den största delen av invandringen varje år.
  Och i Gislaved ska kommunen bygga hus åt anhöriga till ”ensamkommande”, kostnad: 300 000 styck.
  Inte mycket kan man tycka, men när kommer nybyggda hus till Svenska ungdomar som vill starta ett eget liv?

  Liked by 11 people

  • Walfrid skriver:

   Husen kostar i byggsats 300.000 efter vad jag förstår. Sedan tillkommer el, vatten och avlopp samt en betongplatta att ställa huset på plus själva husmonteringen.
   Om det slutar under miljonen per hus skulle jag bli förvånad.

   Liked by 3 people

  • Janne skriver:

   Att bygga Atterfallshus kostar över en miljon, så 300 000 räcker väl till väggarna?
   Ni glömmer bort att kommunerna har nu börjat köpa bostadsrätter till migranter för flera miljoner per lägenhet. Allas lika värde, någon?

   Liked by 1 person

 16. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  Undrar bara hur denne herr Palmlund kan ha fräckheten att kalla 7-klövern för de ”demokratiska” partierna. Dessa partier är inte demokratiska anser jag, tvärtom trampar de på demokratin genom att genomföra en för Sverige helt katastrofal politik i strid mot svenska folkets intressen.

  Dissidenter försöker man tysta med liknande metoder som i gamla Östtyskland — som även det officiellt var ett ”demokratiskt” land (”Deutsche Demokratische Republik”)

  Dessutom genomfördes den såkallade ”DÖ”-överenskommelsen för att hålla det parti utanför som ensamt lyssnar på vad väljarna faktiskt anser, och som jag håller för Sveriges enda i egentlig mening demokratiska riksdagsparti.

  Att asylinvandringen sedan decennier tillbaka har växt landet över huvudet är inte direkt någon nyhet, och Harvard-historikern Niall Ferguson förutspådde för åratal sedan katastrofala följder.

  http://magasinetneo.se/artiklar/misslyckandet-kommer-att-fa-katastrofala-foljder/

  Palmlund är en del av problemet.

  Liked by 12 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Palmlund & Co har orsakat massor av problemen!

   De aktivistiska efterträdarna Danielsson/Ribbenvik på Migrationsverket,
   måste i högsta grad överträtt befogenheter o budget!!!

   Varför skall vi ta emot värnpliktsvägrare?
   Själva har vi problem att hitta folk till Försvaret!!!

   Liked by 2 people

 17. Alexander Zetterberg skriver:

  Tycker det är en allvarlig och viktig distinktion mellan moderata muslimer och moderat islam, som Robert Spencer gör här varför jag har transkriberat det korta inlägget (som inte blir så kort utskrivet, märker jag). Hoppas redaktionen tillåter denna lite längre textmassa (har tyvärr inte tid att översätta till svenska):

  Well, I hate to bring bad news but that´s really all I do, actually. The fact is people have been asking me yesterday and today as well as pretty much everywhere else that I speak about what we can do to encourage the moderates and I´ve got to tell you that there are moderate Muslims but there is no moderate Islam. That is an unpleasant fact, but it is a fact and I´ll explain.

  Moderate Muslims, people usually assume that means Muslims who believe different things from the jihadis, that they don´t believe that it is part of their religious responsibility to wage war against unbelievers, they don´t believe that they should hate Jews and kill them, they don´t believe that they should subjugate women and non-Muslims as inferiors in the society under an institutionalized system of discrimination and harassment. There is actually no such Islam.

  People talk in the West and they take advantage of our ignorance about Islam to mislead people into complacency. I´ll give you an example. There is a 512 page fatwa against terrorism by a Pakistani theologian named Muhammad Tahir-ul-Qadri and about five or ten times a day Muslims write to me and they say, you say, Islam is not a religion of peace”, you read so read Tahir-ul-Qadri.

  So I did, you know it is the wonder of the internet age that I was able to get a PDF an search it so what I did was I searched it for Quran passages that exhort Muslims to commit violence and wage war against unbelievers, because if he´s really going to be presenting an alternative form of Islam then it would just be common sensical, would it not, for him to take up those passages and explain why Muslims should not take them as marching orders today and I searched for chapter 9 verse 5, “slay them wherever you find them”, chapter 4 verse 89, “slay them wherever you find them”, chapter 2 verse 191, “slay them wherever you find them, chapter 9 verse 29, “fight against the Jews and the Christians until they´re subjugated and paid the tax”, chapter 47 verse 4,“when you meet the unbelievers strike at their necks and behead them”, and others of that kind.

  512 pages and he never mentioned any of those verses. But do you understand the implications of that? This is supposed to be a text saying that terrorism is wrong and that Muslims should not engage in it and he never addressed any of the justifications that the jihad terrorists use to show that what they´re doing is Islamically correct. That is not a reform kind of Islam. That is not a moderate Islam, that´s a big extensive elaborate effort to deceive unbelievers and make us ignorant and complacent about the jihad threat. You cannot reform something, you cannot fix a problem without acknowledging that there´s a problem, and there is no moderate Islam, there is no version of Islam that does not teach warfare against unbelievers and their subjugation.

  This does not mean, as Raymond and Bruce were saying, that all Muslims are doing this or that all Muslims are even on board with this. But it´s just like in the Catholic Church. The Catholic Church teaches as part of its official teaching from the Pope and so on that contraception is wrong, contraception is immoral – don´t contracept. Survey after survey shows that 70, 80, 90percent of Catholics use contraception. Now, we would be absolutely wrong, incorrect, to say that this means that the church doesn´t really teach that contraception is wrong. It really does. It is just that most Catholics don´t pay attention.
  Islam really teaches warfare against unbelievers. A lot of Muslims don´t pay attention, that´s great. The problem is they have no theological leg to stand on in Islam and therefore when they are challenged by the jihadis and even when their children are recruited by the jihadis, they don´t have any answer. The thing is, people have a lot of influences in their lives.

  Many of you have a religion but you also have other perspectives of the priorities, other beliefs and all of these things are complicated in everybodies heart and soul and mind. So you have a spectrum of belief, knowledge and fervor. Some people are very knowledgeable and very devout, whatever their religion may be and some people bear the name of the religion but they couldn´t care less or they don´t know or they´re are just more interested in something else. That´s what moderate Muslims really are. They are people who just want to live their lives. If you talk about Muslims who are aware that the Quran and the example of Muhammad and Islamic law all teach warfare and conquest and subjugate unbelievers and who reject that and who say that this must not be done. Well, you are talking about maybe five or ten people. Worldwide, out of 1.6 billion.

  If you want to talk about actual Muslim reformers it is exactly that way, but if you want to talk about Muslims who just aren´t going to take up arms against us at any time. Well, that´s millions upon millions of people. The problem is that when the chips are down where will they side? They will side with the Muslims who are waging war. That is where their allegiance is.

  They probably won´t do anything, but to base our foreign policy and our domestic policy and our immigration policy, to base the future of our nation, to base our children´s lives on the idea that the vast majority of Muslims don´t want to do this, that they don’t care about conquest and subjugation,and that somehow some large group of Muslims who are moderates are going to rise up and fight against the jihadis and stop them.

  That is not only foolish, that is suicidal!

  Liked by 1 person

  • Alexander Zetterberg skriver:

   Här är länken till Robert Spencers debattinlägg på Youtube som jag transkriberat. Skulle förstås ha postat den först men det blev något fel så den försvann:

   Gilla

 18. Hansson skriver:

  Jag tolkar det som att artikelförattaren anser att ordet ”fientlighet” är ett positivt uttryck då han själv företräder denna etikettering.

  Liked by 2 people

 19. Jaxel skriver:

  Låt oss anta, eller snarare konstatera, att svenska folkets vilja till uppoffringar för människor som befinner sig i någon sorts nöd 100-tals mil härifrån trots allt är begränsad.

  Hur moraliskt är det då att säga att inga begränsningar får finnas i viljan att avsätta resurser att hjälpa dem som mest kraftfullt pockar på att ta del av sådana, oundvikligen, begränsade resurser.

  Årligen dör fyra miljoner barn under fem år i världen på grund av bristande resurser att satsa på diagnostik och behandling (1). Var finns de svenska advokaterna (!) för deras behov av livräddande insatser. Bara som ett exempel.

  Och hur kan de styrande förvänts sig att svenska folket i längden skall ställa upp på att satsa stora resurser på att hjälpa människor halvvägs till andra sidan jordklotet om de styrande inte lyckas uppfylla folkets, skattebetalarnas, rimliga förväntningar på exempelvis en god sjuk- och åldringsvård? Vad händer när/om en majoritet av svenska folket kommer att uppfatta sig som lurade på denna punkt.

  Och hur tänker exempelvis de som protesterar mot nedläggningarnav mödravårdsenheter som sker av besparingsskäl. Inser de inte att politik, i motsats till slagorden, handlar just om att ställa olika intressen mot varandra, att ställa olika grupper mot varandra. Om en post i det offentligas budgetar på inga villkor får ifrågasättas och därmed tillåts växa mer eller mindre okontrollerat så får det givetvis till följd att besparingar måste göras någon annan stans.

  Och hur skall Sverige och svenska folket över huvud taget kunna hjälpa människor i andra delar av världen om en politik som försätter landet i kaos skulle tillåtas ta överhanden.

  Jag anklagar dem som gör allt för att åstadkomma en mer eller mindre gränslös invandringspolitik för att agera djupt omoraliskt.

  1. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/688006?programid=412

  Liked by 3 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Som dessutom har mage att ställa krav,
   att VI skall tolerera vilka religiösa dumheter/kvinnosyn som helst!

   Om inte galoscherna passar,
   feel free to choose another country!

   Gilla

 20. nilsdacke skriver:

  När Palmlund talar om Integrering väljer han att bortse från ett av de allvarligaste problemen. En majoritet av de migranter (en betydligt mera relevant term än ”flyktingar”), som kommit under senare år är faktiskt muslimer. En betydande del av dessa vägrar av religiösa/ideologiska skäl att låta sig integreras i det svenska samhället med dess sekulära lagar. De vill istället, i enlighet med den islamiska doktrinen, underordna sig sharia, vilken enligt Europadomstolen för mänskliga rättigheter (dom 2003-02-13) inte är kompatibel med demokrati och mänskliga rättigheter.
  Muslimska brödraskapets andlige ledare Al-Qaradawi har sagt:
  ”Eftersom islam är ett omfattande system av dyrkan (Ibadah) och lagstiftning (Sharia) innebär godkännande av sekularism övergivande av sharia, ett förnekande av den gudomliga vägledningen och ett förkastande av Allahs förelägganden”
  I klartext innebär det att det är en grov synd, apostasi, som förtjänar dödsstraff.
  Ett stort antal muslimska ledare instämmer i det och predikar detta i många moskéer.
  Jag har hittills inte sett några bra förslag på hur detta ”integrationsproblem” skall lösas.

  Liked by 4 people

 21. lasse4u skriver:

  Redan före Alliansen gjorde upp med Mp om invandringspolitiken låg vi stadigt högt och hade växande problem. Men den överenskommelsen förändrade den sk signalpolitiken och gav kraftig pull-faktor. Jämför man med övriga nordiska länder är Sverige extremt:

  Från 2012 var det en kraftigt stigande trend som troligen kan förklaras med signalpolitiken.

  Liked by 1 person

 22. steffoth skriver:

  Värt att notera följande citat från sidan 72 i boken Massutmaningen om hur Sverige använder sina resurser kontra världens samlade humanitär hjälp:

  ”De resurser som spenderas på asylmottagning i Sverige motsvarar inte mindre än 30 till 40 procent av världens samlade humanitära bistånd.”

  Detta är en helt galen prioritering gjord av svenska naiva politiker.

  Liked by 2 people

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Steffoth – Ja — Inte bara galen utan jag skulle använda ännu starkare ord. Diagrammet ovan visar en närmast exponentiell ökning av inflödet (som dock bröts då vårt samhälles resurser började svikta akut och makthavarna tvangs ge sken av att göra något, sedan de några månader tidigare hade ägnat samma inflöde närmast religiöst svärmiska hyllningar!)

   Så agerar en svärmisk religiös sekt. En sekt som sedan länge helt tappat all vett och sans. Och samma sekt sitter ännu kvar vid makten…

   Minns någon scenen med flagellanterna i Ingmar Bergmans ”Sjunde inseglet”?
   Det är samma mentalitet Bergman gestaltar i den scenen, som 7-klöverns politiker ute i dagens verklighet ägnar sig åt nu — PÅ RIKTIGT!

   Liked by 1 person

 23. Gösta Johnsson skriver:

  Palmlund en av många i det välfärdskomplex som fått växa till orimliga höjder. Han är fast i sin felaktiga verklighetsbild som han så klart måste försvara…annars har hans livsverk invandrar och migrationsindustrin varit förgäves. Varför tsr inte mellanösterns stster hand om sina grannar när de behöver hjölp. Hur kan Sveriges riksdag och regering vara så handfallna och riskera hela nationen ? Vad tänker de med? Valet 2018 blr synnerligen viktigt för att påbörja återställningsarbetet så att vi får tillbska vår trygga nation igen!

  Liked by 5 people

 24. Walfrid skriver:

  ”Dessutom får vi inte av politisk bekvämlighet glömma att de demokratiska partiernas hantering av flyktinginvandringen från 2013 hade en katastrofal politik effekt.”

  Hur kan det vara en katastrof att ett parti gör sig till folkets röst i en fråga? Inte kan man väl påstå att våra icke-folkliga eliter skött landet särskilt bra med riktiga, äkta katastrofer inom försvaret, polisen, sjukvården, åldringsvården och skolan. För att ta några exempel.
  Inkompetensen finns överallt, senast uppdagat inom Transportstyrelsen.
  Tråkigt med en sådan stöddig attityd från en som varit med om förfallet.

  Liked by 1 person

 25. Allan skriver:

  Förstår inte varför mitt inlägg blev censurerat men jag gör ett nytt försök:

  Hej Thord! Jag vet inte vem du anser dig prata om/åt/för när du skriver att ”Sverige, som ett rikt land, har ett fortsatt humanitärt ansvar att hjälpa”, men för egen del känner jag varken ansvar eller lust att ”hjälpa”. Varför skulle jag det? Inte har jag någonsin fått någon hjälp av någon annan – särskilt inte av främmande folk från Afrika, Mellanöstern och Centralasien – utan jag har alltid fått klara mig bäst jag har kunnat efter egen kraft och förmåga (vilka, skall sägas, inte alltid räckt till för att nå mina drömmars mål). Det är väl självklart att samma sak ska gälla även för dem? ”Alla människors lika värde”, du vet… Eller är jag på något sätt annorlunda? Eller är det de som är det? Hur då, i sådana fall?

  Liked by 1 person

  • Allan skriver:

   Där kom det med! Jag försöker ånyo med resten av min text:

   Jag gjorde en snabb googling på dig och fann att hela din karriär (dvs. hela din försörjning) kretsat kring bistånd och flyktingar och att du numera är bosatt på pendlingsavstånd från FN-skrapan i New York, alltså på trygg distans från både dagens ”Sverige” och tredje världen. Och visst är det också där uppe i elfenbenstornet man brukar hitta er, alla ni moraliskt högrestående världsförbättrare som har sett ljuset och som på andra människors bekostnad vill omstöpa världen efter eget tycke och smak – kosta vad det som ni själva ej bekosta vill.

   Liked by 5 people

   • gmiksche skriver:

    Måhända också lägre skattesats i New York. Som kanhända kompenserar bostadsstödet och de 200 kr de som de i vårt rika land boende fattigpensionärerna kommer att glädja sig åt.

    Gilla

   • Moab skriver:

    Vi var många som blev censurerade, grattis! Det säger nog något om möjligheten till samförstånd..

    Gilla

 26. Björn skriver:

  Det pratas ofta och mycket om att SD:s politik är ”populistisk”, och detta i negativ bemärkelse! Vad ska man då kalla kalla den politik som landsförrädaren Reinfeldt övergick till?! Var inte den endast ämnad för att HAN SJÄLV skulle bli populär och ”erkänd” bland sin globalistvänner?! Svenska folket trampade han föraktfullt på, i sin strävan att ”bli något” på världsarenorna! Ledare för en ”humanitär stormakt”! Jo, tjena! SD:s företrädare har inga såna ”globala ambitioner”, utan ser i stället oss svenskar som sina ”uppdragsgivare”! Kalla gärna detta för ”populism”, men det är i så fall en väldigt POSITIV sådan!!!

  Gilla

 27. Ground Control skriver:

  Ground Control to Major Thord
  Your circuit’s dead, is something wrong?
  Can you hear us, Major Thord?
  Can you hear us, Major Thord?

  Gilla

 28. Janne skriver:

  Hur moraliskt är det att locka migranter ut på Medelhavet på gummibåtar för att bli ”räddade” av svenska fartyg och förda till Italien?
  Palmlund använder uttrycket ”flyktingar” om alla migranter och gör ingen skillndad mellan ekonomiska migranter och flyktingar enligt FN definition.
  Han bortser också från familje återföreningar och dess kostnader.
  Att tacka migrationen för ekonomisk tillväxt är också att ta i. Man skulle kunna lika gärna satsa de pengarna på att laga alla hål i den svenska välfärden, t.ex satsa på polisen för att de skulle kunna skapa mer ordning och lösa fler brott.

  Liked by 1 person

 29. MB skriver:

  EUs etablissemang begrep inte att många av de som har det fattigt
  kommer att söka sig till de länder som har det
  bättre ställt.
  Det Trump och SD har fattat, det kallas för sunt förnuft.
  Nu har vi tiggare och baltiska tjuvligor som tömmer svenska hem.
  Vi behöver återställa det sunda förnuftet i Sverige igen.
  Därför röstar vi SD.

  Jag hade ärende till Eskilstuna idag.
  Det senast besöket där var för två år sedan.
  Det blev en chockartad upplevelse
  Jag möttes av kvinnor i spökdräkter med barnvagnar som
  naturligtvis inte mötte min svenska otrogna blick.
  De var överallt.
  Männen på gatorna var ovårdade och skäggiga som skrek
  och gastade på främmande tungomål.
  Några svenskar fanns inte i stadsbilden.

  Och vet ni vad, de jag mötte flinade åt mig när jag gick
  på gatan.

  De hånflinade som att här har du svenne inget att hämta, och jag kände en stor hopplöshet.

  Det tog fem år att förlora en svensk stad med hundra tusen
  invånare. Fem år.

  Gilla

 30. Ulla L skriver:

  Vad vill skribenten? En dunkel text som jag inte förstår syftet med. Vill skribenten begränsa invandringen utan att skriva det i klartext? Några av mina reflexioner:

  ”rätt att vi räddade flyktingar” – ja, självklart kan det aldrig vara fel att rädda en medmänniska i nöd. Men asylrätten, vilken regleras i den öppna in-blanco-konvention som Sverige är bunden av, tycks missbrukas å det grövsta och myndigheterna fortsätter att blunda. Och ”vi” är feltänkt, det är staten Sverige som ”räddar” dem som valt Sverige som uppehållsland. ”Vi” har aldrig blivit tillfrågade om ”vi” vill dela ut resurserna och omvandla samhället till det jag kan se överallt idag. För de som kommit hit för att ”räddas” kommer med oönskade kulturyttringar och fortsätter att mentalt vara kvar i hemlandet (eller till och med åka dit på besök) medan våra myndigheter dels pytsar ut miljoner kronor till meningslösa integrationsprojekt, dels prioriterar utlänningarna i bland annat bostads- och arbetsmarknadshänseende. Med väldigt magra resultat. Tanken med konventionen var väl att den som är hotad till sitt liv ska få uppehålla sig i närmsta stat där han eller hon inte är hotad och åka hem när så blir möjligt?

  ”ett fortsatt humanitärt ansvar att hjälpa” – vad menas med det? Är det inte internationella konventioner som juridiskt ålägger Sverige att öppna dörren? Har inte alla som ställt till eländet i, eller på annat sätt misskött, sitt hemland ett både juridiskt och humanitärt ansvar som vida överstiger ett eventuellt humanitärt ansvar som vissa påstår att Sverige har? Gäller det humanitära ansvaret gentemot alla i världen som kan ta sig hit, oavsett skäl till ankomsten? Eller bara en promille?

  Jag.Vill.Inte.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.