Du skall

Patrik Engellau

Alla mänskliga samhällen försöker indoktrinera och hjärntvätta sina medlemmar. Uttryckt på det sättet låter hanteringen förkastlig och avskyvärd, men så är det inte. Hjärntvätt är bara det uttryck vi använder när vi inte gillar de attityder och det tankegods någon försöker proppa i oss.

Påtryckningarna kommer i alla samhällen överalltifrån och tar formen ”Du skall”. Det kanske mest kända exemplet är kanske den budkatalog som börjar med ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig”. Nu för tiden i vårt land gäller en annan budsamling. Här sägs till exempel ”Du skall följa värdegrunden”.

Det är aldrig någon idé att fråga varför man skall göra det ena eller det andra, ty indoktrinering är inte som ett akademiskt seminarium, utan mer som en kaserngård. Det handlar inte om att förstå, utan om att lyda. Visar man sig oförstående eller ställer för många frågor får man en tillrättavisning typ dumstrut eller kanske någon sorts bokstavsdiagnos eller brunråttetillmäle. Så har det alltid varit, inte bara hos oss här och nu. Det beror på att samhällenas grundideologi aldrig går att förklara annat än med krystade filosofiska efterhandskonstruktioner som alltid går ut på att ifrågavarande ideologi är ”rätt”.

Att folk ansluter sig till ett ”Du skall”-system eller ideologi, således till ett antingen dominerande tankesystem eller också till ett alternativt värderingssystem som antingen kan vara i ascendens eller också för länge sedan kan ha passerat sitt bäst före-datum (människor som gör den senare sortens val kallas reaktionära) beror på att de räknat ut med inälvorna att just det tänkandet medför fördelar för dem i livet (det händer uppenbarligen tidvis att inälvorna räknar fel så att folk väljer tänkesätt som inte gynnar dem, något som Karl Marx kallade ”falskt medvetande”).

Ibland upptäcker människor att en viss ideologi, som de tidigare entusiastiskt anammat, spelat ut sin historiska roll och är redo för idéskroten. Min uppfattning är att vi befinner oss vid en sådan vändpunkt. (Om du hävdar att förändringen inte sker vid enskilda punkter utan hela tiden så kan jag ge dig rätt, men det blir enklare om man låtsas att växlingarna sker vid distinkta tillfällen, ungefär som när fiskstim byter simriktning.)

Om man räknar upp några av de mest framträdande budorden hos det fortfarande dominerande, men numera obsoleta, PK-systemet kan det låta så här:

”Du skall ha rätt till en massa saker.” ”Du skall noggrant eftersöka och uppmärksamma dina inre svagheter och underställa dem kommunens socialkontor för åtgärdande och bistånd.” ”Du skall helga inte bara vilodagen genom att hålla dig borta från jobbet, utan även alla klämdagar, dagar före röda dagar ävensom VAB-dagar och krasslighetsdagar.” ”Du skall skapa dig en auktoriserad identitet som offer för att gå före i alla köer.” ”Du skall erhålla stilpoäng om du på ett övertygande sätt kan visa att du är förtryckt, särskilt av vita män.” ”Du skall ha rätt till en lika fin barnvagn som din nästa, tillika hans semesterresa och stadsjeep.” ”Du skall värdera dina hugskott och infall lika högt som vore de en erkänd nobelpristagares enär det inte finns någon sanning och alla tankar därför är lika värdefulla.” ”Du skall tro att du är något.” ”Du skall tro att du kan lära andra något, särskilt om du är elev och de andra lärare.”

PK-ismens budkatalog handlar om rättigheter. Det enda undantaget är skyldigheten, för den som inte tillhör systemets klienter, att betala skatt utan att knota.

Rättigheter i all ära, men nu är inte längre tiden att förkunna dem. De har förkunnats med sådan kraft att folk tror att det bara finns rättigheter. Den framtida ideologin, som nu måste börja artikuleras, baseras också på ”Du skall”-metoden, men handlar inte om rättigheter, utan om skyldigheter, till exempel så här:

”Du skall, liksom scouten, göra minst en god gärning om dagen.” ”Du skall respektera svensk kultur.” ”Du skall inte cykla på trottoaren.” ”Du skall komma i tid.” ”Du skall inte ligga andra till last.” ”Du skall ej hava lust till din nästas hustru, ej heller till hans stadsjeep eller thailandsemester.” ”Du skall göra hemläxan.” ”Du skall städse betänka att du är till för omvärlden, inte tvärtom.” ”Du skall besinna arbetslinjen enligt andra Thessalonikerbrevet, tionde versen: ’den som inte arbetar skall ej heller äta’.”

Går det att bevisa att denna budkatalog i något slags absolut bemärkelse är mer korrekt än alla alternativ? Mitt svar är nej. Kan man förmoda att den sortens påbud i detta nu dock skulle göra Sverige bättre? Mitt svar är ja.

O, att vi hade någon sorts nationell ledare som kunde förkunna detta budskap med makt och myndighet. O, att medborgarna begrep och accepterade vad en sådan profet avsåg.

33 reaktioner på ”Du skall

 1. Bo Svensson skriver:

  Det är ju enklare än så: Du skall alltid efter förmåga och bästa förstånd göra det bästa av läget. – Det bästa för att utvecklingen skall gå framlänges och för att det det skall gå väl för dem du känner för.

  Liked by 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Jag formulerade där vad som gäller generellt men sedan kommer ju flockmoralen därutöver och det knepiga med den, är att vi vill höra till olika gemenskaper som lappar över varandra. – Det gäller att svara mot de uttalade eller underförstådda krav som gäller för att erkännas som fullvärdig medlem.

   Gilla

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Kant försökte förvisso men jag tillhör de som alltid hade svårt att förstå Kants resonemang. Det kan ju förvisso bero på bristande förståndsgåvor. Däremot fann jag de engelska empiristerna övertygande där grundtanken på något sätt var ”Proof of the pudding lies in the eating”
  Med andra ord vi har nu prövat värdegrundsfilosofin och alla indikationer är att den visar vägen till ett såväl etiskt som tankemässigt dårhus eller helvete om man så vill. Varför inte återgå till de 10 Gudsorden som tjänat västerlandet väl i mer än 1000 år. Vem har problem med dem?

  Liked by 3 people

 3. Asta skriver:

  Om flera svenska män gruppvåldtagit en kvinna med utländsk bakgrund, hade det varit annorlunda då? Hade rubrikerna i tidningarna blivit större? Hade antirasisterna gått man ur huse och protesterat mot rasism om en massa utländska män och kvinnor (med all rätt) vädrat sitt missnöje över det som inträffat? Eller hade manifestationen i det fallet riktat sig mot den verkliga rasismen? Dessa frågor ställer författaren Eva-Lisa Dezmin i sin gästkrönika på Katerinamagasin.
  http://katerinamagasin.se/om-tjejen-var-utlandsk-hade-det-varit-annorlunda-da/

  Liked by 2 people

 4. Martin skriver:

  Problemet är just det, majoriteten av befolkningen vill ha det bekvämt. Hur ska man kunna ändra på det i en demokrati? Om du inte är bra på något kan du alltid få en identitet som offer eller bokstavskombination som ursäktar din uraktlåtenhet gentemot plikterna. Samtidigt tillfredställs egot när man erhållit en speciell diagnos.

  Ni som sett Morran och Tobias kanske liksom jag noterat ett av Morrans återkommande uttryck: ”Jag vill haaa”. Brukar tänka att det rätt bra speglar dagens attityd i samhället. Många ”vill haaa” utan att ge något i gengäld. Det är ju jobbigt.

  Liked by 2 people

 5. Moab skriver:

  Tja, vi har Åkesson. I USA har man Trump, alla ni som i er upphöjdhet har låtit bli att rösta rätt har valt detta. Det stora politiska projektet nu är att knäcka ägg, det är det som vänsterliberaler inte fattar efter som de gillar ägget helt som de uppfattar det, de förstår inte hur man kan stödja Trump, SD, Farage eller Wilders. Det fattar inte att för att det som Patrik önskar ovan endast kommer till stånd om ägget knäcks. Det kvittar hur det görs, vem som gör det, men knäckas måste det. Man kan inte oknäcka ett ägg. När det är klart kan vi fundera på lösningar.

  En artikel som visar på djupet av indoktrineringen var dagens Thomas Gür i GP, en klok man som inte gjort kloka saker. Han ger uttryck för att han såg detta komma för länge sedan, och säkerligen finns fler som han, men, varför sade de inget? Med eftertryck? Det sorgliga faktumet är att Gür och andra har sålt ut Sveriges framtid för sin egen karriär. Dessa som han har inte ens ursäkten att de trott på massinvandringen, ett antal nyckelpersoner som hållt käft. Kan man känna annat än förakt. Inte ens nu talar han klarspråk om stängda gränser utan polerar bara lite på assimileringsargumentet. 2 miljoner migranter för sent. Sverige har 8 miljoner invånare.

  Liked by 4 people

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Var nu inte för hård mot Thomas Gür — det har varit nästan omöjligt att öppet säga sanningen i det samhällsklimat som härskat de senaste decennierna.

   I ett samhälle som opinionsmässigt påminner om fd. Östtyskland är det en balansgång att få något av värde sagt utan att bli nedtystad — som Marcus Birro.

   TG. skriver nu i GP öppet att asylinvandringen i princip måste stoppas, och att detta borde ha gjorts för länge sedan — samt att vårt svenska samhälles värderingar måste hävdas kraftfullt, inklusive att polisen återtar makten över ”utanförskapsområdena”.

   Sedan kan väl var och en själv räkna ut vilken röstsedel man ska välja i kommande riksdagsval. (Ett tips: Det lär INTE bli ”Fi”.)

   Liked by 1 person

   • B skriver:

    Jag tycker att Thomas Gur är en av de som har haft mest integritet och tidigt påtalat problemen. Och det han skriver är självklart. Jag tror att alla människor med någorlunda hög intelligens och sunt förnuft förstår att Sverige har satt sig i en riktig rävsax och att det är i senaste laget att försöka få skutan att vända.

    Gilla

   • Moab skriver:

    Har svårt för denna förståelse. Lite som min tidigare karriär, där ett företag jag jobbade för hade en lydnads och prestationskultur, man blandade då en gång lite för mycket fissilt material i spannarna, med resultatet att blandningen blev kritisk och arbetarna kom hem och spydde efter passet. Spyr man av att ha fått för mycket strålning så dör man, det enda som är värre är att man börjar blöda genom huden som vissa ryska ubåtsmatroser råkat ut för. Lite långsökt analogi men det finns en viss kodex inom varje bransch, en brandman kan inte lämna folk att brinna inne osv.. Vissa saker är oförlåtliga. Att inte peka på det förfall vi nu ser realiseras när man satt på informationen, jag kan inte förlåta det. Det förtjänar förakt. Ibland måste man sätta ner foten, jag riskerade exempelvis min karriär i finanskrisen och räddade åtskilliga miljarder för icke nämnd bank. Jag klarade mig men tack fick man inte, det är alltid bättre att höra till majoriteten, även om den har fel, sen kan man vända kappan efter vinden när alla andra gör det, som Gür eller Teodorescu eller Arpi eller PJ Ander Linder eller Dahlberg eller Batra.

    Liked by 5 people

   • Fredrik Östman skriver:

    En specificering kan vara på sin plats. Thomas Gür gör en stor sak av att aldrig ha haft ett riktigt jobb, utan att i stället ha sålt sin person, sin kompetens, sitt varumärke. Han sitter i flera styrelser. Skulle han göra sig obekväm och avvikande, så skulle det vara slut med allt detta. Go figure!

    Gilla

  • sjodinbjorn2hotmailcom skriver:

   Jag håller inte med dig helt MOAB. Man kan inte knäcka ägget om man inte har en lösning över vad som skall hända sedan! Det är typiskt för dekonstruktivisterna ( på vänsterkanten). Kommunisterna till exempel, har aldrig riktigt krävts på ett: Men vad händer sedan? Dom försvarar sig med, att det får vi se untervegs. Untervegs betyder några hundra miljoner döda människor, innan man kan bocka av socialismen, såsom varande död. Socialistisk debatt klarar sig bara genom att ta stöd mot Kapitalismen. Den kan bara vara emot!! Aldrig hör du att man pratar för något, som en lösning på ett problem. Som ett enkelt exempel, vill jag dra fram hur man skall lösa problemet prissättning, när det inte finns en marknad.

   Liked by 1 person

   • Moab skriver:

    Nej, det är bara en bild, det är inte hela samhällsbygget som skall knäckas, bara de strukturer inom media och massinvadring och värdegrund som håller oss fångna. Pk-skalet. En bättre bild är kanske att slå i bromsen. När man stannat så kan man undersöka var man är och i lugn och ro bestämma var man skall.

    Gilla

 6. Lars Åhlin skriver:

  Vi hade kommit en bra bit på väg om det funnits en auktoriserad sammanställning av goda värderingar. Exempelvis en sammanställning av de fundament det svenska samhället vilar på, att ansluta sig till för dem som i vuxen ålder vill bli svenska medborgare.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Auktoriserad sammanställning – som gäller tills någon gör en bättre: Man skall vara

   redlig, ärlig, öppen, pålitlig, omdömesgill, ansvarsfull, empatisk, välvillig, generös, intelligent, konstruktiv, energisk, flexibel, flitig, modig, vidsynt, positiv, gladlynt och helst också spänstig, frisk, ung och välskapt

   för att platsa bland dem som allting handlar om.

   Har man för många av egenskaper som

   dolsk, lömsk, opålitlig, brutal, grym, sniken, korkad, desruktiv, slö, parasiterande, feg, inskränkt, rigid, gnällig, dyster, slapp, trögtänkt, ansvarslös, flummig, slapp och dessutom kanske fet, ful, gammal och sjuk

   trycks man allt längre ut i periferin och släpps kanske inte ens in på krogen.

   Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Svaret på denna uppmaning eller insikt är själva samhället som sådant. Det är för komplext för att abstraheras meningsfullt. If it ain’t broke, don’t fix it. Inga experiment.

   Gilla

 7. Lilla fröken PK skriver:

  Vi HAR en nationell ledare som med eftertryck deklarerar att han ser folks oro och tar den på allvar.
  Vi ska ha en reglerad invandring, säger han också, och att de som fått avslag på sin asylansökan, måste lämna landet. En massa andra saker tycker ledaren inte heller om, de är helt enkelt ”inte okey”. Efter dessa stasmannamässiga ord händer det dock inget konkret, utan det fortsätter med business as usual. Frustrationen växer hos folket.

  Liked by 3 people

 8. Svenning skriver:

  En blind som återfår synen som vuxen – vilket skett – klarar inte av att se världen på samma sätt som den som fötts med syn. Tvärtom. De som fått synen tillbaka som vuxna kommer att uppleva mycket kaos. Synintrycken blir ofta allt för överväldigande och svårtolkade för att leda till harmoni. De skapar stället ett stort mått av förvirring i tillvaron.

  Det visar sig huvudsakligen bero på att man som biologisk varelse ständigt måste tolka syintrycken. Inom oss bär vi alla på en funktionsmodell över det vi kallar för verklighet. Hjärnan gör alltid en tolkning av det yttre. Inne i vår hjärna byggs modeller upp, som hjälper oss att rätt tolka våra syn- och sinnesintryck. Och det är den tolkningen som skapar logik och förståelse över tillvaron.

  Det förhåller sig på exakt samma sätt med kultur. Men naturligtvis på ett mycket mer komplext och subtilt sätt. Indoktrinering är i grunden en biologisk metod för anpassning till livets förutsättningar. Den omgivande mänskliga materiella och psykosociala miljön utgör också den något vi måste lära oss rätt tolka och leva efter. Det mesta av detta inlärande är automatiserat. Vi marineras från födseln till kulturvarelser. De aktiva medvetna valen är ytterst begränsade.

  Livet självt levs också inifrån ett upplevande jag, och detta jag har alltid intressen att försvara. Och i det försvaret finns ingen plats för någon egentlig neutralitet. Neutralitet tillhör ett vetenskaplig metodik. En slags artificiell metod att närma sig tillvaron för att avlocka den hemligheter som står fria från mänsklig påverkan. Men livet självt levs inte i en metod. Det levs där hjärtat pumpar inuti ett svällande bröst.

  Ingen vetenskap kan någonsin undanröja egenintresset.
  I försvaret av oss själva utgår vi alltid från ett kulturens och biologins funktionella värderingslandskap. Till vårt eget liv kan vi omöjligen ställa oss neutrala, vilka regler och metoder människan än försöker sätta upp. När det kommer till de livsavgörande valen, agerar och handlar vi alla som biologiska kulturvarelser, som kämpar för våra egna geners överlevnad. Ingen kan någonsin smita undan dessa val.

  Att tala om en enda korrekt värdegrund reducerar ytterst människan till något hon inte är. Biologi och kultur kan beskrivas i vetenskapligt funktionella termer – som en anpassning som görs till skiftande yttre förhållanden. Men under vår egen individuella levnad begränsas dessa val. Extra stor flexibilitet har mänskligheten enbart som kollektiv. Men enskilt verkar den inom trängre begränsningar. För den som lever som gammal på ett äldreboende har flexibiliteten i stort sett upphört. Man får, och skall inte, förväxla kulturell mångformighet med enskild personlig anpassningsförmåga. Alla får som individer enbart en resestart. Och den anpassningens resa tar sin början vid födseln och slutar som tämligen koagulerad.

  Här misstolkar kulturrelativisterna vad kultur ytterst vilar på. Kulturrelativismen simulerar enbart en yttre neutralitet, för att försvara en slags vetenskaplig hållning. Men människor varken kan eller skall förhålla sig neutrala till sina egna känslor och bultande hjärta.

  Hur mycket kulturrelativister än försöker relativisera finns det minst två perspektiv. Ett utifrånperspektiv. Och ett inifrån, där livet självt levs, där vi känner smärta, glädje och sorg.

  Livet självt levs alltid i subjektivitens landskap, och det slipper ingen av oss undan. Hur värdegrundskorrekta vi än anser oss vara. Det finns ingen neutral plats uppe på läktaren, avskilt från livet självt. Eller en enda korrekt värdegrund. Det är också därför vi ser så många olika typer av värderings- och kulturkrockar. Att leva innebär att ta ställning. Och då är vetenskap, just vetenskap. Och liv är liv. Enbart i en förryckt värdegrundsfascistiskt perspektiv kan man hävda en slags stoisk och stollig neutralitet. Att leva innebär alltid att ta ställning. Ingen vetenskaplig metod i världen kan trolla bort att livet levs inifrån ett upplevande subjekt, format av och inom ett böljande värderingslandskap. För detta kan vi inte göra oss blinda.

  Liked by 2 people

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Svenning: — kulturrelativismen är egentligen inte värd att spilla så många ord på. Den bygger nämligen på en rätt enfaldig självmotsägelse.

   Å ena sidan hävdas att det inte finns några sanningar, och å andra sidan hävdas med diktatorisk emfas att det förhåller sig just så — nämligen att det inte finns några sanningar…

   Men, och detta borde vara helt uppenbart — om det nu inte finns några sanningar, så är inte heller påståendet ”det finns inga sanningar” någon absolut sanning…

   Alltså faller detta tanketomma luftslott på eget grepp.

   Liked by 2 people

   • Fredrik Östman skriver:

    Tycker inte att den paradoxen är så svårsmält. Däremot missar de med sin fokus på postiva sanningar de negativa. Dessa är vetbara. Hypoteser kan falsifieras, och det är så vi bygger upp vår kunskap och vetskap steg för steg.

    Gilla

 9. uppstigersolen skriver:

  Även om du inte riktigt är vår nationelle ledare Patrik, har du just förkunnat detta. Vi sprider det vidare. Är inte Patrik egentligen en förkortning av patriark? Alltså någon som är en ledare?

  Liked by 1 person

 10. Christer Carlstedt skriver:

  Jag antar att vi kan vara överens om att vi har ett par rättigheter. Rätten att leva och rätt till det vi gör av och i våra liv.
  Därav följer givetvis att vi måste respektera andras rätt till detsamma.

  Där slutar nog den egentliga rättighetskatalogen.

  Vi har förstås ett antal undantag i det att småbarn inte överlever på de premisserna och inte heller gammelfarfar, så dessa får man ju ta hand om.
  Så har vi också de som på grund av handikapp, mentalt eller fysiskt inte klarar sig själva.
  Sedan finns de som inte har några barn eller släkt att fall tillbaka på.

  Fattigstugan!
  Den var socknens angelägenhet. Aldrig har jag hört att man raggade folk till den från grannsocknen.
  I dag heter det förstås socialkontoret, men är precis detsamma.

  Nu satt då ett gäng änkenåder i Kongliga Hufvudstaden vid sitt återkommande torsdagste med små kakor och diskuterade livet i allmänhet, men i synnerhet om hur orättvist det var att de som bodde i fattigstugan inte fick rökt skinka på sina smörgåsar utan bara ost. (För det hade man hört talas om).
  Då hoppade narren fram och nickade och höll med (Det var ju änkenådernas slantar, som han fick när han så träffsäkert kunde härma en gris, som försörjde honom).
  Han sade att det inte kostade mer än motsvarande en marknadsgodisstrut per hushåll att fixa skinkmackor till alla, sju dagar i veckan, för det hade han minsann kunnat räkna ut.
  Ja, men då bestämmer vi att det skall vara så, sade änkenåderna. (Att torparknarten borta i Vreten aldrig haft råd med en godisstrut till ungarna kunde de ju inte föreställa sig eftersom de alltid hade en välfylld godisskål själva).
  Du kära Lizette, känner ju riksrådet. Du får säga till honom att han bestämmer att socknarna skall ordna skinkmackor till fattigstugorna. Om han inte vill, så kan Du ju antyda att den där reträttplatsen som förvaltare på din gård kanske inte är alldeles säker.
  Änkenåderna var överens om att de nu gjort något riktigt gott och tog farväl efter tekalaset med en varm kram och rättfärdighetens rosor på kinderna.
  Vad som aldrig föll damerna in, eller narren för den delen, var att de bestämt att hjonen skulle få något av sockenborna som en del av dessa själva inte hade råd med.

  Det blir gärna litet underligt när den tänkta godheten ges företräde framför realiteter.

  Rättigheter kan aldrig krävas, då de tas på någon annans bekostnad.

  Liked by 4 people

 11. Martin skriver:

  Om du kräver av andra människor att de ska offra sin dyrbara livsenergi och resurser för att hjälpa dig , då ska även du göra detsamma gentemot dem.

  Det är oerhört självsvåldigt och nonchalant att blankt strunta i andra människor genom underlåtenhet. Skäms och vet hut! är det enda rätta uttrycket för sådant.

  Gilla

 12. Johan skriver:

  En bra puff för att få fiskstimmet att ändra riktning är att få det att inse att kulturmarxismen tillhör det gamla och förgångna och att nu kommer nya värderingar. Frågan är vad som krävs för detta…

  Liked by 1 person

 13. Rose-Marie Ahlström skriver:

  De mänskliga rättigheterna är ett uttryck som förekommer i snart sagt alla former av mänsklig aktivitet. Katalogen är ihopkommen i en tid som präglades av efterkrigsårens kranka blekhet och är i många stycken en utopi. När ett samhälle, likt det svenska överger alla former av dogmer och budord blir det ett tomrum. Detta har i vår kultur fyllts med krav på rättigheter. Låt oss kämpa för en katalog med MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER!

  Liked by 1 person

 14. Sixten Johansson skriver:

  Dagens samhälle är ett sammelsurium av helt oförenliga ting. Låt oss klippa i härvan och sortera knappar, garn, ludd och klet i skilda fack. Först lägger vi känslor och värderingar åt sidan. En grovsortering ger då: tankar, yttranden, handlingar. Normalt får man tänka vad man vill, yttrandefriheten har vissa begränsningar, handlingarna är det viktigaste. Varje samhälle tvingas reglera dem. Reglerna bör vara kända och ganska bestående. Men i dagens Sverige förändras regelsystemet och dess tidigare principer genom en ständigt pågående ”social lagstiftning”, utan att de aktiva inser eller behöver ta ansvar för de farliga konsekvenserna.

  Gamla regleringssystem var tydliga: ”Du skall” och ”Du får inte” var förenade med hierarki, makt, skriven eller oskriven lag. Det förbjudna definierades, ifrågasättande kunde vara möjligt, men inte alltid. Straffen var kända, den straffande personen eller instansen hade en klar och samhälleligt godtagen auktoritetsroll. När straffen med tiden blev humanare och hierarkin plattare, men systemets logik och gränser förblev tydliga, så hade individen stor rörelsefrihet att testa det förbjudnas utkanter, utforska det tillåtna, bidra till innovationer och flyttade gränser. Det kunde gälla så vitt skilda miljöer som familjen och det militära. Vi kan kalla ett sådant distinkt och hierarkiskt, logiskt och målinriktat system typiskt (västerländskt) manligt. (Märk väl att systemet både skyddade kvinnor och gradvis gav dem tillträde och karriärmöjligheter efter samma spelregler som för män).

  När konservativa samhällssystem ersattes t ex av ett sovjetsocialistiskt, så blev de hårda ”manliga” makt- och våldstrukturerna kvar i systemet, men ideologin tillförde den förljugenhet och brist på logik och konsekvenstänkande som följer av det egalitära tänkandet.

  Socialdemokratin bröt ner det hårda manliga, men socialismens systemfel gick gradvis in i samhällets kärna. Och ideologin fusionerades med vår tids huvudströmmar: (sken)individualismen och (sken)feminismen. Dessa tre ismer i förening alstrar via massmedia och sociala media dagens känsloindränkta PK-tänkande, som inte är inriktat på handlingar, utan framför allt på yttranden och tankar. Samhällsklimatet domineras av en sorts femizocialism, där den kvinnliga sociala kapaciteten och destruktiviteten skapar ett mjuktotalitärt och förljuget underkastelse- och internaliseringstvång, som är lika svårhanterligt som flickors och unga kvinnors självfixering och mobbningskultur.

  Gilla

 15. Rikard skriver:

  Hej.

  Invändning:

  Vi är fortfarande i inledningsskedet av PK-ismen/postmodernismens ideologiska hegemoni. Flertalet samhälleliga institutioner är fortfarande i sådant funktionsläge att de använder dubbla system: ett empiriskt prövat fungerande, där personal tvings använda arbetstid till diverse PK-kurser, och ett parallellt där kommunikatörer (och liknande djävulsyngel) styr som zampolit.

  Febern måste rasa genom hela samhällssystemet innan den kan läkas ut, och om vi jämför med tre i tiden näraliggande stater som samtliga sveptes med i kvasi-religiös ideologisk frenesi (Italien under Mussolini, Tyskland under Hitler, Sovjetunionen under hela sin existens), så ser vi att vi antingen måste uppleva en kort intensiv period av våldsamma konflikter både med omgivning och oss själva, eller närmare ett århundrade medan den ideologiska renhetens cancer löper linan ut.

  Själv skulle jag föredra den våldsamma processen: detta då polis, militär och relaterade verksamheter än så länge har vettigt folk på de viktiga posterna; utförare-led och de ej politiskt tillsatta posterna.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Liked by 2 people

  • A skriver:

   Rikard, detta är mitt spår också. Detta är inte på långa vägar klart, som jag ser det är det en variant av kulturrevolution det är fråga om. Folk tror lättvindigt att det är på väg att vända så fort de ser minsta tecken. De kommer inte att ge sig förrän alla möjligheter är uttömda. Men detta försök är ju oerhört mycket mer försåtligt och rafinerat än motsvarande i öst. Man kan undra hur långt det kommer att gå, tex mördande och fängslande. Jag tror det kommer att skötas lika raffinerat det också, subtilt och via ombud. Om man är uppmärksam så sker det redan nu. Men vanligt folk märker det inte ens, eller uppfattar det inte så. I sanning försåtligt.

   Mvh A

   Liked by 2 people

  • Moab skriver:

   Fin observation, man använder dubbla system, exempelvis om man vill ha kaffe på X-verket så trycker man på knappen så att vattnet blir varmt genom att ström flödar ur kontakten. Med postmodernistisk kaffekokning så borde det räcka med att önska sig varmt vatten.

   Liked by 2 people

 16. MartinA skriver:

  Första två tredjedelarna bra. Sista tredjedelen, inte så mycket. I vanlig ordning agerar PE snarast arriärgarde till det retirerande etablissemanget. Naturligtvis kommer ej skattebetalande och medborgarskap att bli respekterade dygder i vad komma månde. Eftersom staten har spridit båda två som konfetti. Medborgarskap är för alla och skattebetalande är för idioter.

  Ni i etablissemanget har förstört sverige för tid och evighet. Det finns ingen väg tillbaka. Oavsett hur PE i den första meningen försöker rättfärdiga att hårdhänt propaganda skall gå till statsbärande aktiviteter. Ärligt talat, när jag läser om artikeln framstår den snarast som stats dyrkande. Vilket är otäckt i nuvarande situation.

  Liked by 1 person

 17. Sixten Johansson skriver:

  Jag tycker mig kunna beskriva dagens allhärskande överideologi i Sverige som en sorts ”nukvinnlig nysocialism” präglad av såväl kvinnlighetens som socialismens kollektivt aktiva, mjuktotalitära och absurt ologiska, utopiska och förljugna, självdestruktiva och destruktiva sidor. Övergången från en klasskamps- och ekonomibetonande ”manlig” socialistisk ideologi i västländerna skedde under påverkan från socialdemokratin (eller dess motsvarigheter) samt kulturradikalismen, individualismen och medieutvecklingen.

  Denna stora fusionering förklarar regeringens och riksdagens feminisering och den emotionalisering och käringaktighet som präglar massmedia och sociala media. Samtidigt har den egalitära praktiken lett till kvalitetssänkningar och likriktning. Verkligt ledarskap kräver kompetens och integritet, men de mekanismer som låter sådana ledare växa fram naturligt strider mot överideologin. Gradvis har det uppstått en negativ selektion till samhällets viktigaste poster. Ideologiskt lojala hjälpklassare har tagit över samhällsstyret och mängder av låtsasjobb och låtsasinstitutioner skapas för regimlojala låtsasmeriterade.

  Lika bra att kröna dessa tabuerade, provocerande tankar med något sju resor värre: Från dagens femisocialistiska överideologi och praktik kan förbluffande många paralleller dras till islam. I Mena-länderna finns samma typ av käringaktighet och odling av offermentalitet. Klaner och hedersvåld motsvarar gillargruppernas kontrollfunktion, skambeläggning och uteslutningsstraff. Talarens härkomst är även för femisocialisten viktigare än budskapen och kompetensen. Islam är lika förljuget och har en lika platt och ledarlös hierarki som femisocialismen, vars prästerskap också bara är salvelsefulla, manipulativa mobbare och politruker. Sexfixeringen och hyckleriet kring den är snarlika och fienden är också gemensam och ond. Den opersonliga makten Allah är lika vrång och våldsbejakande mot otrogna som Staten. Fem knäfall om dagen räcker inte för bekräftelsesuktande femisocialister, som praktiserar minst fem gånger femtio huvudböjningar framför det mobila minialtaret, men väderstrecket kvittar än så länge. Kanske dags att äntligen underkasta sig de skäggigas vilja, beställa det moderätta plagget och öva på den magiska frasen att uttala i vittnens närvaro? Tänk att få lägga ut det på nätet för klanen och uppgå i en världsvid, gränslöst inkluderande gemenskap…

  Liked by 1 person

  • Olle Reimers skriver:

   Sixten Johansson; dit svar är det som kommer närmast mina egna reflektioner ang. dagens situation.

   Det allra märkligaste är egentligen den s.k. feminismen, vilken i själva verket är en slags västerländsk variant på islamismen. Det gemensamma ligger givetvs däri att man vill skilja könen från varandra. Samtidigt predikar man att det egentligen inte finns några kön.

   Feminismen är närapå värre än islamismen. Feminismen hatar det kvinnliga könet. Muslimerna vill åtminstone bevara det åt sig själva när det passar dem.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.