Gästskribent Lars Hässler: Västs självmord – islamiseringen av Europa

Flera intellektuella européer har på ett skrämmande sätt påvisat att islam verkligen är ett hot mot vårt västerländska samhälle. En av dem är spanjoren Arturo Pérez-Reverte, en av Spaniens mest kända författare och medlem i Spaniens motsvarighet till Svenska Akademien. I en intervju i Spaniens näst största dagstidning ”El Mundo” har han svarat på frågan vad som skrämmer honom mest med den islamiska terrorismen:

Det är att den kommer att besegra oss. Den kommer att lida nederlag i Irak och Syrien, men den kommer att triumfera i framtiden, därför att de är unga, hungriga och bär på en upplagrad och helt förståelig historisk bitterhet, de vill göra upp räkningen.

De har desperation och djävlar anamma och demografisk styrka. Västerlandet och Europa däremot är gamla, fega och skröpliga och vågar inte försvara sig. När det finns vargar och när det finns får råder det inget tvivel om vem som kommer att vinna. Vi ser resultatet av vår passivitet, vår bekvämlighet och vår demagogi. De har inte dessa hinder. Som en av imamerna sa: ”Vi kommer att använda er demokrati för att förstöra er demokrati.”

En annan är fransmannen Michel Houellebecq, kontroversiell författare, poet och filmproducent. År 2015 publicerade han boken Soumission (Underkastelse). I boken hävdar han att i ett framtida franskt val 2022 måste det gamla politiska etablissemanget välja sida. Då deras hat mot Nationella fronten är större än deras misstänksamhet mot ett nybildad muslimskt parti, Muslimska brödraskapet, väljer de att stödja det senare och Frankrike får en muslimsk president. I boken kritiserar Houellebecq de storstadsintellektuella som ägnar sig åt kulturrelativism, och att de bekänner sig till humanistiska värden som tolerans och yttrandefrihet samtidigt som de blundar för fundamentalistiska sedvänjor de aldrig själva skulle stå ut med, som sharialagar och kvinnlig könsstympning.

Ytterligare en intellektuell författare, österrikaren Michael Ley, har i sin bok Der Selbstmord des Abendlandes: Die Islamisierung Europas anslutit sig till denna tes. Följande redogörelse för Leys bok är hämtad dels från en anmälan av boken av Arno Tausch, hedersprofessor i ekonomi vid Corvinus Universitetet i Budapest, dels från en artikel av Ley i Die Presse, The new anti-Semitism and the role of the Left in the Islamization of Europe.

De politiskt korrekta menar att det finns sekulära muslimer som kan och vill anpassa sig till vårt västerländska samhälle. Ley bestrider detta och menar att islamisk sharia är det värsta hotet mot demokrati och mänskliga rättigheter. Bara ett islam utan sharia är förenligt med mänskliga rättigheter. Islamiseringen är idag den mest synliga förändringen av de europeiska samhällena. Medan liberala och utbildade medborgare ser på utvecklingen med förtvivlan menar de så kallade progressiva motståndarna att islamiseringen är kulturellt berikande och bidrar till att upplösa den, i deras ögon, gammalmodiga nationalstaten.

Ley påpekar att historiska avvikelser som kommunism, fascism och nazism kunde vändas. Efter deras misslyckande kunde européerna genom sitt kulturella och religiösa arv återgå till civiliserade demokratiska samhällen.

Men samlevnad mellan väst och islam fungerar enligt Ley bara i det korta perspektivet. Islams motstånd mot sekulära lagar innebär motstånd mot det moderna demokratiska samhället och mänskliga rättigheter. Religiös och politisk pluralism existerar inte i Islam.

Demografiska skiftningar mellan den inhemska europeiska befolkningen och muslimska invandrare innebär, enligt Lev, att de flesta europeiska samhällen inte kommer att kunna korrigera denna utveckling. När i framtiden den traditionella europeiska befolkningen blivit en minoritet blockeras möjligheten till en civiliserad vändning. Många europeiska länder kommer att existera som delade nationer med stora muslimska befolkningar och flera legala system, det vill säga både sekulära och islamiska. Homosexuella, lesbiska och transsexuella kommer att få ett grymt uppvaknande i ett eventuellt framtida kalifat. Den politiska framtiden för Europa kommer att likna den i Libanon eller f d Jugoslavien med flera olika religioner och folkgrupper i ständig strid med varandra, det vill säga ett inbördeskrig med flera fronter.

Lösningen, enligt Ley, kan bara vara att vi går tillbaka till den grundläggande europeiska kulturen: nationell, etnisk, religiös och kulturell mångfald kopplad med humanism. Framtiden ser mörk ut. Europa står vid ett vägval, antingen ”reconquista” – att återta vår egen civilisation – eller också självmord.

Lars Hässler är Jur Kand, med en Master of Comparative Law från USA och ett år vid Institutet för högre internationella studier i Geneve. Under 1980-talet arbetade han som råvarutrader för Boliden i Schweiz. Lars är flerfaldig jorden runt-seglare, har skrivit nio böcker och publicerat artiklar i bland annat SvD. Han har alltid följt med i politiken men överlåtit skötseln av landet till politikerna tills nyligen då Lars blivit alltmer frustrerad över vart Sverige är på väg.

51 reaktioner på ”Gästskribent Lars Hässler: Västs självmord – islamiseringen av Europa

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Det som gör att islam är ett hot mot det slag av dynamiskt samhälle som västvärlden levt i sedan upplysningstiden är att islam också omfattar den världsliga makten som genom uråldriga regler och benhård intolerans bestämmer människornas dagliga liv. Detta fanns till viss del även inom kristendomen och även i vår tid finns det kristna extremgrupper där de ledande helt styr och ställer över skrämda och förtryckta församlingsmedlemmar. Men kristendomen har ändå fått underordna sig den världsliga makten.

  Västvärlden vetenskapliga och kulturella överhöghet har fungerat med stor framgång genom att den övertygat människorna genom konkreta resultat inom vetenskap, teknik och samhällsbygge. Man tycker att muslimska invandrare från sönderfallande stater borde med egna ögon se att västvärlden lyckats där de själva misslyckats och härifrån dra sina egna slutsatser.

  Detta försvåras av tre olika orsaker. Det första är att dagens dominanta vänstergrupper ständigt för fram västvärldens sociala och miljömässiga misslyckanden. Det moderna samhället och kapitalismen är för dem det stora problemet och de ser möjligheten att kanske de muslimska migranterna skall bidraga till att ändra på samhället.

  Den andra faktorn är den islamska kulturens fasta ledning där de trogna inte vågar anpassa sig till det moderna samhället av rädsla för kollektivets fördömande och helvetets alla fasor.

  Den tredje faktorn är den politiska ledningens valhänthet eller ren handlingsförlamning. De inser självfallet att framväxten av klanbaserade vid-sidan-om samhällen där gällande lagar ersätts av sharia med barnäktenskap och månggifte är en omöjlighet men sticker ändå huvudet i sanden och hoppas av feghet, oförmåga eller enfald att det skall gå över av sig självt. Här är det nödvändigt att följa det amerikanska samhällets effektiva integrationspolitik vilket hittills helt har försummats.

  Till slut kommer genom det muslimska samhället inom sin religiöst betingadehöga nativitet och fortsatt invandring att hamna i majoritet och då kommer de att ta makten på helt laglig väg genom allmänna val. Eftersom ingen effektiv integration har ägt rum kommer då det ursprungliga samhället att helt förlora sitt inflytande och islam har så att säga erövrat Europa på fredlig väg.

  Liked by 9 people

  • Olle Reimers skriver:

   Lars Hässlers framställning, som är helt korrekt, bör tyvärr kompleteras av en annan aspekt som gör den ännu mer skrämmande. Islamiseringen är ett redskap för globalisterna att genomdriva sin agenda för en ny världsordning. Då kommer vi ur askan i elden!

   Gilla

 2. Ben-Hur skriver:

  Tråkigt är det att man måste vara författare för att ”vara sakkunnig” i att det Islamska hotet är allvar och att det är ett gränsfall om vi ska kunna freda oss i dagsläget. De tar sig in överallt med hjälp av vårt eget demokkratiska system som dom i själva verket hatar och kommer att avskaffa så fort dom får chansen!
  Det finns otroligt många andra intelligenta människor som utan att vara författare, har varnat länge för den Islamska faran, utan att över huvud taget bli hörsammade eller uppmärksammade. Kanske dags nu att börja göra något åt det!

  Liked by 6 people

  • Jan Molin skriver:

   Vad menar du? Det är ju till stor del författare och journalister som styr i statens allt hårdare åsiktskorridor! Notera deras förtryck av åsiktsfriheten genom deras protester vid sitt erbarmliga uppträdande på bokmässan. Detta är ju gammalt socialdemokratiskt ”östyskt” beteende som sitter bergfast sedan tom Palmes tid. Jag läser eller ser nästan ingenting emot åsiktsförtrycket av författare som ej var med på mässan. Skamligt och fegt anser jag.

   Liked by 6 people

 3. camiry skriver:

  Uttalanden likt ”Vi kommer att använda er demokrati för att förstöra er demokrati.” måste bli virala. Varför blir de inte det?

  Jag är fortfarande alltför naiv (alt korkad) ty jag begriper inte varför ex information om socialdemokraternas koppling till muslimska organisationer i Sverige, likt Tro och Solidaritet, inte tas upp mer i pressen. Söker man på detta fås mest träffar från mindre sajter, många med några år på nacken. När vissa miljöpartisters kopplingar till islamister kom fram tappade de som bekant enormt.

  Fruktar man att liknande avslöjanden om S skulle innebära ett tapp de aldrig förmår återhämta sig ifrån, och att detta bara inte får ske? Är vår kollektiva själ helt beroende av socialdemokratins fläckfrihet?

  Ett exempel från Aktuellt förra året är debatten mellan Hanif Bali och Yasri Khan, kring rasifiering och separatism då SSU bjudit in talare med islamistisk koppling till möte bakom lyckta dörrar, öppna endast för rasifierade. Mer intressant hade det varit om diskussionen istället handlat om vad de inbjudna talarna står för och hur det kommer sig att SSU deltar i detta och bidrar till att skapa en plattform för dessa att nå ut. Det vågade man tydligen inte.

  Det skulle underlätta enormt i diskussioner med de av annan politisk åskådning om detta kom fram i ljuset. Som det är nu framstår man som konspiratorisk inskränkt främlingsfientlig om man försöker belysa islamismens intåg i och konsekvenser för vårt samhälle. Jag fixar inte den debatten vidare bra utan mer kött på benen och referenser att hänvisa till. Hörsägen räcker inte.

  Liked by 4 people

  • Gunilla skriver:

   Det är väl ganska självklart, och talande, att sossarnas kopplingar tull islamismen inte tas upp i media. Nu säger sossarna också själva, notera, att deras arbete för att stoppa SD misslyckats. Man har alltså för ett par år sedan tillsatt en nationell grupp enkom för att motarbeta/stoppa ett annat demokratiskt parti. Snacka om sossarnas version av demokratiska värderingar. Man tillsätter alltså en politisk mobb-grupp istället för att ägna pengar på att hantera de (obekväma) problem som det mobbade partiet påtalar.

   Liked by 2 people

   • camiry skriver:

    Hej Gunilla och tack för din synvinkel! För mig är det dock inte så självklart som det är för dig.

    Tänk på hur mycket, enormt mycket, som hänt under de senaste kanske 2 åren. Tankar som knappt fick tänkas får nu uttryckas, till och med i skrift. Skepsis uttrycks även i ms-media. Jag hade trott att det ändå fanns några modiga som skulle vilja lyfta detta, lite mer ihärdigt än vad som gjorts. Expressen publicerade lite om det för några år sedan.

    De andra att lyfta frågan, som jag tänker, vore som del i en intern uppgörelse, just för att åstadkomma det du skriver att de försökt men misslyckats med; att förgöra SD. Eller i alla fall kraftigt stympa deras väljarkår. Jag betvivlar att S har starkt stöd i sin väljarkår vad gäller detta samröre och strävan efter islamistisk makt i svensk politik och samhälle. Om det lyfts kommer det sänka dem ännu mer. Minns hur svensk media gick ganska hårt åt MP, trots det enorma stöd MP har bland just journalister. Om det inte var alternativa fakta så försökte de till och med tysta media, en ansats som istället blev en nyhet.

    Skulle sossarna istället, de inom partiet som ogillar detta (de måste finnas!), sälja ut dem, lyfta det till ytan på eget initiativ, innan annan part gör det, tror jag att de skulle (åter)vinna en signifikant del av förlorat förtroende. Då skulle de visa att de är villiga att offra en del av väljarkakan för att få tillbaka en annan. Att de själva blottar en svaghet för att istället bli starkare bland svenskarna. Visa att de står på väljarnas sida och tar deras oro på allvar. Inte bara säger att de gör det. Men, kanske vågar de inte chansa. Jag tror i alla fall att skulle de lyfta detta och säga att de inte vill ha det längre, att partiet inte längre välkomnar de som välkomnar extrema islamister, så har de endast att vinna på det.

    Om du orkar och vill får du gärna skriva vad du tänker om det. Är det kanske ett naivt och världsfrånvänt resonemang?

    Gilla

 4. Göran Fredriksson skriver:

  Islams styrka är att all makt över kvinnan är decentraliserad ända ner till varje man hur obetydlig och motbjudande han än är för kvinnor. Att få invandrade män från extrempatriarkala kulturer att ge upp den makten är en nöt för en feministisk regering.

  Hur ser statsmakternas strategi ut för att nå resultat innan det är för sent? För kvinnorna?

  Liked by 3 people

  • camiry skriver:

   Det undrar jag med. På kommunal nivå tycks feministerna inte så skraja för islamisterna. I Stockholm har Fi valt in Awad Hersi (tidigare MP), somaliernas talesman och politiska beskyddare, i styrelsen. Kan de sjunka mycket lägre än så?

   För övrigt ligger vi kvinnor risigt till oaktat var alla dessa män kommer ifrån, ty vi har nu fått en demografisk obalans som kommer slå mot kvinnors trygghet bara av det faktum att männen nu är för många. Lägg därtill synen dessa överskottsmän har på kvinnan så ser jag ingen ljus framtid för mina döttrar.

   Detta hot kan inte snabbt lösas med en ny lag eller nya krav, från ett val till ett annat. Det kräver handling och långsiktig planering, med start nu! Varför så tyst?

   Gilla

 5. JAN BENGTSSON skriver:

  ”Europa står vid ett vägval, antingen ”reconquista” –
  att återta vår egen civilisation – eller också självmord.”

  Synnerligen adekvat beskrivning!

  Hoppet är inte stort att det går att stoppa…

  2018 kan vara sista chansen för Sverige?
  2022 kan det ha gått för långt, oreversibelt!

  Hoppet står till Dig Jimmie!
  TRETTIO PROCENT…

  Liked by 2 people

 6. Johan Löfgren skriver:

  Vad skönt det är med en tänkande skribent! Tack Lars för varningsrop om vad islamiseringen leder till för samhälle.

  Det kan bara återigen konstateras att islam inte är något för Sverige. En otäck totalitär ideologi som islam är oförenlig med demokrati och ett öppet samhälle. Vi ser dagligen bevis för att så är fallet. När ska poletten trilla ner hos svenska politiker? Blir det före sharia eller efter sharia? Jag hoppas på det förra.

  Liked by 3 people

 7. Gunilla skriver:

  Ett ordspråk i mellanöstern säger (gentemot väst); ni har klockan vi har tiden. Nu skriver media att CSN betalat studiemedel till 71 personer (20 i år) som studerat salafistisk sunni-islam på Medina-universitet (förbjudet tillträde för kvinnor och otrogna). Skattepengar går alltså till att studera sträng intolerans. Vi ha en professor i religion (minns inte namn) som nu, tacknämligt kritiserar Sveriges flathet mot salafistiska moskebyggen och moskéers och muslimska organisationers ovilja/oförmåga att fördöma jihadistiska terrordåd. Han debatterade med R Musa i tv sim som väntat, inte klarade att fördöma sådana dåd. Vi hat också M Omar här i DGS (han skriver på andra sajter också) som oförtröttligt påvisar intoleransen och den med väst inkompatibla ideologin som gömmer sig under täckmanteln av religion.

  Liked by 7 people

 8. Välfärdsjihad -- nej tack skriver:

  Ja, Europa står sannerligen vid ett vägval, antingen ”reconquista” – det vill säga att återta vår egen civilisation från den pågående islamiska invasionen – eller också självmord.

  Tack för en så kärnfull krönika i ämnet islamisering på Det goda samhället. Det är många diskussioner som pågått på den här sajten sedan starten om detta, med mycket tveksamhet och strutsmentalitet som skymt bilden. Krönikan ger ett kvitto på att allt fler äntligen inser allvaret.

  Här är en längre diskussion i ämnet mellan Douglas Murray och Mark Steyn, vars mycket träffande reflektioner borde vara obligatoriskt för alla våra beslutsfattare att offentligt förhålla sig till:

  Liked by 2 people

 9. Lilla fröken PK skriver:

  Det görs nu lönlösa försök att skilja ut islamism från islam med påståendet att islamism eller jihadism är missförstådd eller vantolkad islam, när islamismen i själva verket är fundamental, bokstavstrogen islam. Tyvärr har islamism sina rötter i islam, och islam är inte kompatibelt med västerländska samhällens ”värdegrund”.

  Liked by 5 people

 10. uppstigersolen skriver:

  Liknelsen med vargar och får kan vi ju titta lite närmare på. I Dalarna och Värmland är man ju inte så förtjust i vargar. Dem skjuter man antingen lagligt eller olagligt. Om det nu kommer mänskliga vargar hit så får vi väl göra som de kloka Dalmasarna och Värmlänningarna. Jag noterade att polisen på Bråvallafestivalen hade kpistar. Är det för att skjuta varg eller?

  Gilla

 11. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Sverige är inte bara en fristad för islam man inbjuder även terrorister och ger dem skydd. Uppdrag granskning: Sverige lämnar inte ut terroranklagad till Marocko eftersom vederbörande enligt Sverige riskerar tortyr. Med det argumentet öppnar vi verkligen portarna.

  Liked by 4 people

  • Kristina von Heland skriver:

   Det pågår just nu en stor invandring från Marocko till Spanien, den andra rutten är från Libyen till italien. På nyheterna visas det hela och båtarna som kommer är fyllda av män från Västafrika. En svensk båt hade 650 levande och 9 döda med sig till Italien. De stannar inte i dessa länder utan drar då de inte har flyktingskäl. Det är 100 000 män i Marocko nu och fler är på väg. Detta är bara början och det blir värre för alla om inget sker. I Spanien firar man 40 år av demokrati och det diskuteras allmänt om islamiseringen. Muslimerna säger att de ska återta Andalusien, de drömmer om sin gamla storhet där för de har ju inte lyckats så bra sedan det på teknikens område-Alhambra. Erdogan säger till sitt folk föd inte tre barn utan fem sex barn. Man kallar det den trojanska hästen angående barnafödandet. Den spanske författaren är mycket på TV med intressanta program. Bra skrivet!.

   Gilla

 12. Stig Fölhammar skriver:

  Houellebecqs bok har blivit översatt till svenska, men har den blivit recenserad på någon svensk kultursida? I så fall säkert på samma sätt som Ann Heberleins bok har blivit recenserad på Aftonbladets och Expressens kultursidor.
  Leys bok har säkert inte blivit översatt till svenska, och personer som spanjoren Arturo Pérez-Reverte får aldrig komma till tals på en svensk kultursida. Så enkelt och enkelriktat är det!

  Liked by 6 people

 13. gmiksche skriver:

  I dagens Le Monde finns en bra historisk sammanfattning om reformsträvanden inom islam i form av en intervju med sociologen Omero Marongio-Perria om en bok som han skrivit, Rouvrir les portes de l’islam, förlaget Atlanta (som jag dock inte läst). Kontentan är att en reform var på väl under senare delen av 1800-talet och in på 1900-talet, men att dessa strävanden gick om intet genom att wahabismen bredde ut sig (inte minst på grund av oljemiljarderna som väst bidrog med, min anmärkning). Å andra sidan får man intrycket att reformsträvandena, ifall de lyckats, egentligen hade avislamiserat umma på liknande sätt som den västliga världen avkristnats. Det är en vacker teori som man givetvis kan sätta ett frågetecken för.

  Utöver att Saudiarabien getts möjlighet att dominera islam har väst även bidragit på annat sätt till att sabotera minskningen av Islams grepp om samhällena i Mellanöstern. För väst var de nationella vänsterorienterade Baath regimerna i Syrien och Irak, Nasser i Egypten samt Mossadeqh i Iran anatema som verkliga eller potentiella allierade till Sovjetunionen. Å andra sidan stod dessa regimer långt från en konservativ islam och bar inom sig fröna till en avislamisering av samhällena på sikt. Men för väst var kortsiktiga mål viktigare än långsiktiga. Den traditionen lever vi fortfarande med.

  Liked by 2 people

  • Lars Åhlin skriver:

   Intressant! USA:s stöd åt Saudi-Arabien och vissa Gulfstater var och är fortfarande så destruktivt. Liksom Västs (främst UK:s) destabilisering av Iran på Mossadeqs tid.
   Ett annat europeiskt inflytande som sällan nämns är nazismens betydelse för Muslimska Brödraskapet och de palestinska araberna via stormuftin av Jerusalem.

   Hur kan vänstern och MR-värnarna i Väst missa dessa kopplingar? Obegripligt.

   Liked by 2 people

   • gmiksche skriver:

    Det finns stora likheter mellan Mein Kampf och Koranen. Det är opportunt att bortse från dem. För att insikten skulle föra med sig oönskade konsekvenser. Att tvingas agera på samma sätt som mot nazisterna.

    Liked by 2 people

 14. Moab skriver:

  Tack för boktipset med Michael Ley, verkar läsvärt. Jag tror de författare som nämns är profetiska, etablissemanget och i synnerhet socialdemokratin lierar sig hellre med muslimerna än erkänner att deras innersta tes, allas lika värde, inte håller. Att man lierar sig med det mest mordiska och primitiva kulturella komplexet denna jord nu hyser, fundamental islam, säger allt. När S nu gått över denna bro finns ingen återvändo. Det är en kamp för om etablissemanget kan öka antalet invandrare i Sverige tillräckligt för att den inhemska motkrafter skall bli relativt mindre i tid. Det var endast att omhändertagandet riskerade att kollapsa och därmed avslöja att man går på lina som man ströp tillförseln, delvis och tillfälligt, år 2015.

  Det är en kamp om vår civilisation som står mellan de nya antietablissemangspartierna och S och dess likar i allians med muslimerna. Bloggar som ledarsidorna med Westerholm och Heberlein spelar, möjligen omedvetet, för motståndarsidan, eftersom de när ett hopp om en god socialdemokrati, och den gode muslimen. Utopiskt och falskt. Hoppet om moderat islam är det farligaste av allt.

  Liked by 4 people

  • gmiksche skriver:

   Dü har rätt å ena sidan, men vad Westerholm gäller så spelar han inte falskt. Han har bara inte kunnat lösgöra sig helt från den socialdemokratiska förkunnelsen. Men han är på god väg och hans blogg ger många värdefulla insikter, bl a den svenska rättsrötan. Så jag skulle inte vilja missa honom. I motsats till AH:

   Gilla

 15. Gunilla skriver:

  En spanjor vet ju vad han talar om. Spanien var ju ‘underkastade’ i 800 år. Nu väller hela Afrika in i Europa. Alla fattiga oskolade män med islam som ledstjärna. En del är så naiva, när de intervjuas, att de tror att de ska finna en ‘kvinna att gifta sig med’ här. Nej, för en europeisk kvinna krävs det något mellan öronen också och inte bara ett bihang mellan benen. Istället följer våldtäkter, kriminalitet, droger, smittsamma sjukdomar m.m. Ja, islam kommer kog att vinna. Men det är en ideologi som aldrig vinner i längden; då den går emot den månskliga naturen. Men innan dess, och det tar kanske flera hundra år igen, kommer vi (åtminstone) att vara döda eller fått sätta livet till. Och det ör avsolut ingen fredlig invasion, även om vapen inte behöver användas. Mot en huvudstupa naiv och enfaldigt dum och godtrogen motståndare behövs ju inte det

  Liked by 1 person

   • Kristina von Heland skriver:

    Jag såg i S. att man disk att inte polisen ska bära sina vapen, en polis ska sitta i bilen och dela ut skarpare vapen om det behövs! Efter Madridsprängningen visste de vad som var på gång. Efter ett attentat är de ute, folk hälsar och tackar. Det finns en bra artikel i Daily Mail. Det är väl eg en blaska men där beskriver de den aktuella stämningen ganska väl. Spanien är beroende av turismen och man vill inte ha några dåd. De är ganska tuffa med att häkta, de tog 4 på Mallorca och de får ingen borgen. England tog hatpredikanten, Tyskland tog en. De visade allt så de får vara lite på alerten. Nu tog de ett svep i Madrid då Prideparaden går av stapeln. De är inte naiva iaf

    Gilla

   • Gunilla skriver:

    Jo, det är ju det som är skillnaden, mellan svenskarna och spanjorerna, att de vet vad det är att ha varit tvungen att kämpa. Och vad man har måst kämpa mot.

    Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   Gunilla skrev: ”Men det är en ideologi som aldrig vinner i längden; då den går emot den månskliga naturen.”

   -Beror på vad man menar med ”i längden”, men den har härskat i 1400 år i arabvärlden och nordafrika. Jag och mina barn och barnbarn har inte tid att vänta 1000 år till på att den ska självdö, som kommunismen i Sovjet gjorde. Det tog 72 år innan sovjetkommunismen självdog, vilket även det är alldeles för länge för de drabbade stackars miljonerna som råkade födas, leva och dö i underkastelse i ondskans imperium.

   Gilla

 16. Patrik S skriver:

  En annan sak som skrämmer mig är vissa människors böjelse att, om inte omfamna så i varje fall acceptera totalitära rörelser som är på offensiven och aggressivt vinner mark. Böjelsen att vara med i det vinnande laget så att säga. Alltså motsatsen till undfallenhet och feghet. Skuld bör läggas hos de som i all sin karaktärslöshet, inre känsla av oförrättellser eller oblommad narcissism ser sin chans till självhävdelse under den totalitära täckmanteln och hos de som okritiskt lever ut sin böjelse, men också hos alla de som av ointresse eller naturlig rädsla för repressalier inte vill, orkar eller kan göra motstånd och accepterar tingens tillstånd även om de radikalt förändrats.

  Liked by 1 person

  • Jan Molin skriver:

   Du beskriver nog bara en del av ”de som kommer ut” när ett blivande totalitärt Sverige växer fram. Det finns ju också bland dem de som efter fullbordan av diktaturen blir bödlarna och torterararna, dvs gör grovjobbet för att sätta skräck i folket. Nödvändigt för det fullständiga kuvandet. Dessa människor finns i alla länder, och träder fram och visar sina rätta böjelser när de nya totalitära herrarna behöver dom.
   Att läsa Anders Lindberg i Aftonbladet är redan nu skrämmande. Han tillhör däremot nog inte grovjobbarna. Och det finns fler som redan nu visar upp sig.

   Gilla

 17. MartinA skriver:

  Problemet är inte islam. Problemet är att västerlandets härskare hatar oss Europeer. Det är inte Islam som gjort så att våra ”ledare” vägrar försvara våra gränser? Det är inte Islam som diskrimminerar oss i våra egna länder. Det är inte Islam som skriver artikel efter artikel efter artikel, som gör tv-inslag efter tv-inslag efter tv-inslag där vi demoniseras och spottas på och där vi manipuleras. Problemet är det nuvarande etablissemanget i Väst.

  Liked by 4 people

 18. gubbeligo5 skriver:

  Jag tillhör säkert de naiva men jag tror inte islam kommer att belägra det västerländska samhället. Muslimer i allmänhet hör inte till de högutbildade och i synnerhet inte de som kommer till Sverige. Hit kommer de sämst utbildade för att bli försörjda och inte för att befrämja och utveckla vårt land. Att vi har en högröstad elit som skriver oss på näsan med diverse epitet så fort vi försöker protestera, får i längden inget gehör hos folket som trots allt inte är så dumma som de förstnämnda tror.

  Gilla

 19. UH skriver:

  Inget industriland efter krigsslutet 1945 har kunnat uppvisa ett så snabbt ökat välstånd som Japan, som stoppat all invandring. Inte heller finns det något tättbefolkat avancerat industriland som har så låg kriminalitet som Japan. Men om man påtalade detta, så ledde argumentnöden på beprövat sätt till invektiv: man förklaras vara ”rasist” osv.

  Bara detta visar väl att invandrare och flyktingar är privilegierade, medan nationellt sinnade svenskar är diskriminerade i sitt eget land. Kan man gå längre i nationell självdestruktion än det officiella Sverige? Knappast!

  Vänsterns utopi om universell jämlikhet fick på detta område fritt spelrum och svenska folket fick sväva i okunnighet om vad som väntade dem. Den fortlöpande stigmatiseringen av personer som på allvar diskuterat Sverige framtid som nationalstat är ett allvarligt memento för demokratin.

  Gilla

 20. lasse4u skriver:

  Tror inte på det där med att individen bär på kollektiv historisk bitterhet, det är bara instrument för demagoger och uppviglare. Oftast finns det grundläggande ekonomiska problem som gör att demagogerna kan vinna gehör hos många människor. Men oavsett orsak har de det senare med desperation och handlingskraft.

  Islamsk väckelse startade under första halvan av 1900-talet, som t.ex. bildandet av Muslimska brödraskapet, men även i Indien och de delarna av Asien. Den ytterst blodiga delningen av Indien var en del av detta. Så även den fundamentalistiska Shiamuslimska revolutionen i Iran. Detta har en betydligt större bredd än den nu prominenta Wahhabismen.

  En viss motvikt mot detta var den nationalistiska vågen som fick näring ur Woodrow Wilsons idéer om självbestämmande efter vk1 och inte minst liknande efter vk2 när nya nationer skulle bildas ur ragnaröken och den nya globala hegemonen USA ville avveckla den europeiska globala kolonialismen för att få tabula rasa för sin överhöghet och göra de europeiska staterna till vasaller. (Det lär finnas uppgifter om att Churchill på Jalta ville behålla Indien men FDR sa nej.)
  Mosaddegh i Iran, revolutionen mot mullor och klansamhälle i Afghanistan, Bath partier i Iran och Syrien, Nasser i Egypten m.fl. var en del av denna nationalistiska våg av nationellt självbestämmande. Detta blev inte så populärt hos eliten i väst och man stödde opposition mot detta, inte minst då hos konservativ religiös fundamentalism.
  Att det oftast var ”vänster” är inte så konstigt, opposition mot rådande konservativ ordning har varit ”vänster” sen Franska revolutionen.
  Man kan notera att Mosaddeghs krav var inte mer än vad Saudierna då fått i sin omförhandling om deras andel i vinsterna från Aramco. Men det var för mycket för de snåla britterna som gapade efter mycket och förlorade hela kakan.

  Folklig nationalism är alltid en nagel i ögat på den ägande eliten, nu är de europeiska nationalstaternas tur att få den avvecklad.

  Gilla

 21. educaremm skriver:

  Att västvärlden skulle kunna innehålla några brister i sin egen historiebeskrivning, samt i sin egen övertygelse om sin egen förträfflighet, upplysning, kunskapsnivå och framgång, det verkar vara svårt att vilja kännas vid.
  Fantasier däremot, verkar kunna florera fritt. Man vill inte se baksidorna, de trasiga familjerna, de ensamstående mammorna med barn, eller barn som växer upp på institution med förlorade förmågor till lyckade familjebildningar, de generellt sett låga födelsetalen och en självmördande inställning överlag.
  Nej, idag skulle man kunna se en västvärld vara ganska så urgröpt och så självförsvarsoförmögen, så självdestruktiv, som den kan bli, och på det stora hela befinna sig på ett s.k. fallrep.
  Det föds för få barn, alltför många familjer är dekadenta och nedsupna, utan visioner och utan framtidstro. Många unga människor är neddrogade och alkoholiserade, många lever destruktiva liv och saknar någon större mening och innehåll i de liv de lever. Endast underhållning, flams och trams, är vad de erbjuds i långa banor, från barndomens dagis och upp genom skoltid och universtitet. Tv-utbudet i hela västvärlden är destruktivt och degraderande, föraktfullt och respektlöst, våldsinriktat och översexualiserat.
  Inte så konstigt att en islam och många muslimska föräldrar både önskar och vill försöka att beskydda, försvara och värna och sina barn från en sådan deprimerande västvärld samt även försöka att kultivera en tro på att de själva, som muslimer, faktiskt kan ha något alternativ att erbjuda många av dagens förvirrade och övergivna ungdomar även i väst. Ungdomar som verkar att vilja kasta sig över alkohol så fort de får chans, övergivna av en vuxenvärld som abdikerat som föräldrar, med dubbelarbetande uttröttade föräldrar, som samtidigt är ganska så outvecklade både på ett psykologiskt och på ett andligt plan.
  En västvärld med en dekadent vuxenvärld nedborrad i ett materialistiskt tänkande som inte förstår mänsklig psykologi i några större omfattningar, utan är uppblåst, hjärntvättad, uppskärrad, uppskrämd, livrädd och hämmad, samt försöker skylla ifrån sig allt vad den kan på endast islam och enbart islam, som om det vore den endaste svaga länken i pusslet….

  Nej, man kan tröttna på en flamsig, tramsig, galen och övermaga västvärld…
  T ex en västvärld full av hysteriskt skrikande kvinnor som på amerikanska talk-shows hoppar upp och ned som besinningslösa och vansinniga småbarn endast för att det delas ut presenter till dem….

  En västvärld med ett Amerika i spetsen, har onekligen sina baksidor….
  Disneyland får nog ändå räknas till en sådan baksida…

  Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   En sådan genomsvart konsekvent nihilistisk nidbild av vår fria värld, påminnande om kommunistisk eller musselmanisk antiamerikansk, antivästlig propagandaskitsnack som jag hört nog av från kommunister genom hela mitt liv. Med den inställningen kanske en one way ticket till Nordkorea kan vara rekommendabel.

   Gilla

 22. SvenskUtanSkygglappar skriver:

  I Malmö är invandrare och muslimer inom kort fler än svenskarna. När ett muslimskt parti bildas kommer de med stor sannolikhet att vinna i Malmö.
  Det är egentligen det enda som krävs för att inbördeskriget i Sverige i praktiken ska vara startat.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.