Klimatfrågan

Patrik Engellau

Jag tror mig ha förstått att läsekretsen på den här bloggen är rätt splittrad när det gäller klimatfrågan, som ju egentligen inte är en enda fråga, utan en massa frågor, till exempel om klimatet påverkas av människan, om denna påverkan i så fall är av ondo eller tvärtom gynnsam, om man har en aning om huruvida statliga åtgärder bör vidtas och i så fall vilka åtgärder och vilka effekter dessa sannolikt skulle få och så vidare.

I en del livsfrågor vet jag precis vad jag tycker, till exempel att blodpudding är äckligt medan syrener är underbara, men när jag närmar mig tillvarons stora ovetbarheter såsom Guds existens och det möjliga klimathotet, blir jag agnostiker, vilket betyder velig och tvehågsen.

Den som orkar kan läsa en 55-sidigt rapport bestående av redogörelser inför den amerikanska kongressens representanthus från fyra världsberömda klimatforskare: ”… testimony given by four prominent climate scientists to a hearing of the Committee on Science, Space and Technology of the US House of Representatives on 29 March 2017” kan kolla själv. Man ska veta att rapporten har utarbetats inom ramen för The Global Warming Policy Foundation, som är en så kallad skeptisk, själva skulle de väl säga vetenskaplig, institution.

Av de fyra världsberömda klimatforskarna är en – Michael Mann – en av de ledande ”alarmisterna” och ansvarig för det så kallade hockeyklubbeteoremet enligt vilket jordens medeltemperatur långsamt sjönk från år 1000 till slutet av 1800-talet för att därefter stiga brant uppåt till följd av människans utsläpp av koldioxid. De övriga tre – Judith Curry, John Christy och Roger Pielke Jr – är mer skeptiska till det vetenskapliga konsensus som påstås råda bland klimatforskare.

Här är några slutsatser jag försiktigtvis drar efter att ha läst rapporten (och jag påstår inte alls att detta skulle vara någon sorts minsta gemensamma nämnare för de fyra forskarnas uppfattningar).

Ja, det blir långsamt varmare på jorden.

Nej, det sker ingen ökning av antalet extrema väderhändelser som tyfoner och översvämningar. ”Det finns föga vetenskaplig bevisning”, skriver Pielke, ”till stöd för påståenden att extrema väderhändelser såsom orkaner, översvämningar, perioder av torka och tromber, och motsvarande ekonomiska skador skulle ha ökat under de senaste årtiondena till följd av utsläpp av växthusgaser… Detta bekräftas också av IPCCs senaste bedömningar och av den vetenskapligt granskade litteratur på vilken IPCC baserar sina uppfattningar.”

Nej, man vet inte vad den svaga temperaturhöjningen beror på. Det kan vara solens inflytande, det kan vara människans verk, det kan vara något annat, man vet helt enkelt inte. Det finns en massa klimatmodeller – en sorts verklighetssimuleringar om jag fattat rätt – som med utgångspunkt från hypotesen om att människan är orsaken har försökt göra prognoser. Men prognoserna visar, enligt John Christy, systematiskt fel. Temperaturen stiger helt enkelt inte så snabbt som den borde om problemet enbart vore atmosfärens halt av koldioxid. Här är en bild från Christys artikel:

Klimatmodellerna har förutsett en (sammanfattande och genomsnittlig) temperaturökning enligt den röda linjen medan verkligheten har utvecklats efter den blå eller svarta linje beroende på mätmetod.

(Här vill jag avslöja min okunnighet genom att ställa en naiv fråga. Varför korrigerar man inte klimatmodellerna efter utfallet när det nu år efter år visar sig att de leder till överdrivna förväntningar? Finns det en vilja bakom?)

Ett viktigt spörsmål som de fyra forskarna inte tar upp är huruvida eventuella temperaturhöjningar är gynnsamma eller skadliga. Samtiden verkar utgå från att de är skadliga, men många forskare hävdar motsatsen. Jag vet såklart ingenting.

Sedan kommer man in på frågans sociologiska aspekter, enkannerligen dels kopplingen och samspelet mellan vetenskap och politik, dels den mobbingkultur som utvecklats inom ämnet, och här blir det känsligt.

Vetenskap och politik är två helt olika djur. ”Vetenskapliga framsteg drivs av den kreativa spänning som sporras av oenighet, osäkerhet och okunnighet”, skriver Judith Curry. Politiken handlar om antal röster, ju fler desto bättre. En politikers hetaste, men ouppnåeliga dröm (utom i länder som Sovjetunionen och Nordkorea) är konsensus, alltså att alla de röstande ska vara eniga om att Stalin ska vara deras härskare och lägger sina röster i det syftet. Troligen finns det inom vetenskapen konsensus för olika uppfattningar, till exempel att Einsteins teorier i många sammanhang är överlägsna Newtons, men när föreställningen om en existerande konsensus används som påtryckningsmedel på forskare som har en avvikande åsikt är det farligt. Curry skriver:

Framstegen när det gäller att förstå klimatsystemet hämmas av ett organiserat försök att få stopp på denna kreativa spänning i enlighet med en “konsensus” av innebörd att människan senare tiders klimatförändring. Uppmuntrade av United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) har klimatsamfundet alltför tidigt upphöjt en vetenskaplig hypotes om människans ansvar till etablerad sanning genom att hävda att konsensus råder bland forskarna. Ofärdiga teorier som påtvingas världen genom påståenden om att konsensus råder förhindrar vetenskapliga framsteg eftersom ett antal viktiga frågor aldrig ställs och betydelsefulla undersökningar inte görs.

Pielke skriver att “hans forskning attackerats av tankepoliser inom journalistkåren, aktivistgrupper som finansieras miljardärer och till och med av Vita Huset”. Ändå är Pielke ingen förnekarextremist. Han erkänner problemet med koldioxiden men menar att lösningen inte är en massa statliga åtgärder, utan hävdar i stället att den enda möjliga lösningen är teknisk utveckling (som staten gärna får finansiera genom en skatt på fossiler): ”Om världsekonomin ska slippa fossilerna kommer det att bli genom framsteg inom energiteknologin, inte genom att alla tvingas inta samma uppfattning i klimatfrågan”.

Detaljerna i hur Pielke genom åren häcklats och motarbetats för att han inte instämmer i alla påbjudna konsensussanningar redovisas i en fyrasidig bilaga till hans artikel. Om Pielke talar sant är detta mobbning i världsklass.

Medan forskarsamhället åtminstone resonerar om frågan, om än i alltför hätskt och vildsint tonläge, så har klimatet och dess sanningar fått en egen existens bland politiker, journalister och allmänhet. Här finns inga vetenskapliga tvivel, ingen osäkerhet eller okunnighet. Man vet allt. Svenska Dagbladet låter ”taleskvinnan Claire Nullis vid WMO” framföra sin uppfattning:

Medan dessa diskussioner pågår fortsätter Arktis och Antarktis att smälta rekordsnabbt. Vi ser alltmer extrema väderfenomen som översvämningar, cykloner och värmeböljor. En stad i Pakistan hade 53,5 grader varmt förra veckan.

Jag kollade genast istäcket på Arktis:

2012 är den streckade gröna linjen och den turkosa som slutar i juni är 2017. Jag vet inte om det finns stark anledning till verop.

I Antarktis verkar det inte finnas någon fara enligt bilden nedan. Se särskilt den streckade gröna linjen som var 2013. Då var istäcket större än någonsin.

72 reaktioner på ”Klimatfrågan

 1. Bo Svensson skriver:

  Orkar inte engagera mig. – Om det inte finns någon som helst olägenhet med att bränna upp allt kol som lagrats men man ändå effektivt stävjar detta genom skatt på utsläppen, blir ju bara konsekvensen att man kan i samma grad dra ner på den lika meningslösa skatten på bedrivandet av produktiv verksamhet och skapande av mervärde.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Kom att tänka på, att om vi obekymrat kan bränna fossila bränslen, finns det ju kopiöst med metan-is i haven och torvmossarna kan vi också elda upp.

   Ett bekymmer jag har, är att om det verkligen är en bluff med hotet om en självförvållad irreversibel klimatförändring, finns det kanske en massa annat vi lurats tro på som vetenskapligt säkerställda fakta som bara är nonsens.

   Gilla

 2. thojak skriver:

  Utengemärt bra skiv, igen ! Thanks,, 🙂
  Suveränt bra, att *klimathotet* (det deFacto påhittade)
  avkläds/- slöjas + ställs till ansvar, period !

  Gillad av 2 people

 3. Thomas Ek skriver:

  Ja, Pielke talar sant, detta är mobbning i världsklass.
  Trump låter sig inte mobbas av européerna.
  Trump sa att Paris överenskommelsen var en ”Bad deal”.
  Trump sa aldrig att ”Global warming is a hoax”.
  Trump som till skillnad från ”folket” faktiskt har läst Paris överenskommelsen begriper att den är en ekonomisk katastrof för amerikanerna.
  Trump sätter USA i första rummet.

  ”Om världsekonomin ska slippa fossilerna kommer det att bli genom framsteg inom energiteknologin, inte genom att alla tvingas inta samma uppfattning i klimatfrågan”.
  Lösningen stavas teknisk utveckling.

  Thomas Ek

  Gillad av 9 people

 4. LORENTZ BRYDOLF skriver:

  Återigen. För svensk del är klimathysterin, genusvansinnet och den politiska megalomanin i fråga om invandringen siamesiska trillingar, dvs. en galopperande galenskap orkestrerad av skrupellösa och ignoranta journalister/politiker, företrädesvis vänsterkanten.

  Gillad av 9 people

 5. Kuckeliku skriver:

  Oavsett vad du tror om klimatet så tränger vi hårt mot planetens gränser. Våra politiker drar lögner om arbeten åt alla trots att planeten inte pallar mer och automatiken konkurrerar ut människan.

  Gillad av 4 people

  • Göran skriver:

   Vi har inte nått några gränser för planeten. De enda grärnser vi har är tekniken att ta hand om det som jorden erbjuder. Mänskligheten kommer att dö ut långt innan vi har mer än skrapat på allt som jorden erbjuder.

   Gilla

   • Kuckeliku skriver:

    Förutom att många resurser faktiskt sinar eller svårligen räcker till för alla så sprider vi miljöförstörande ämnen överallt kring oss.

    Gillad av 1 person

   • Anne-Hedvig skriver:

    Men hva med Arktis?

    Fuglefjellene i Nord-Norge er tause, for fuglene finner ikke mat i havet og kan dermed ikke fø frem unger.. Og sterk temperaturstigning på Svalbard.

    Det er åpenbart at noe ikke er som det skal…

    Gilla

 6. JAN BENGTSSON skriver:

  Såg en intressant utfrågning från Kongressen för ett tag sedan.

  Här finns länken, värt att titta på, PATRIK)

  Där VISADE den utfrågade att CO2-halten i sig INTE orsakade ökad temperatur,
  utan CO2-halten ÖKADE som en följd av uppvärmningen,
  mao ett omvänt samband!

  Hönan o ägget, i ny tappning!

  Däremot visades att klimatet VÄXLADE mellan kallare o varmare perioder,
  bevisat av data under ett 500-årigt perspektiv!

  Till synes utan någon synbar påverkan från människan…

  Gifter o nedsmutsning av luft o vatten i stora städer är en annan sak mm
  Där är väl överbefolkningen den stora boven i dramat?

  Det hör man mindre om numera,
  U-länderna har fått ökat sitt inflytande i FN?

  Just NU har vi en kallare period…

  Solens aktivitet styr det mesta,
  liksom växlande havsströmmar!

  En stilla undran från mig,
  GARANTERAT HELT OVETENSKAPLIG!

  Kanske även jordens magnetfält kan inverka,
  en polsvängning sägs vara på gång???

  Klimathotet är MAXIMALT ÖVERDRIVET, pga politiska skäl…

  En AGENDA, driven av NWO-maffian inom FN har fått bestämma dagordningen!

  I princip ges forskningsanslag enbart till ALARMISTERNA!
  Så även utnämning av Professurer OSV!

  Nu har emellertid ett TRUMP kort spelats ut,
  som rubbar hela SPELPLANEN…

  UNGEFÄR som vid GENUSFORSKNING I SVERIGE…
  (S)tyrd forskning…
  Vill Du få anslag, så gäller detta (SLUTMÅL)…

  Ett oblygt sätt att kontrollera länderna/hålla massorna i schack!???
  Förut var det oljan som skulle ta slut…

  Skattebaser kan man aldrig få för många av, som politiker!!!

  Sverige skall ju alltid vara bäst i klassen…

  Spekulanter inom finansbranschen, läs SOROS typer,
  gynnas fö ekonomiskt av TURBULENS!!!

  Man lever gott på folks oro!

  Gillad av 5 people

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  Om klimatfrågan finns det mycket att säga men jag skall inte föreläsa. Det som emellertid förvånar mig mest är att oron för en klimatändring är så extrem i Sverige där ett varmare klimat enbart är till landets fördel. Samtidigt så oroar sig landet knappast alls över dagens enorma folkvandring utan ser det i stället mer som en fördel. Hur man kommit fram till detta kan man fråga sig.
  Så mycket bättre det kommer att bli när glesbygderna får påfyllning och återigen kommer att blomstra. Det finns, får vi veta, plats för alla och inga grupper skall ställas mot varandra ty moder Sveas famn är oändlig, varm och kärleksfull. Till och med BNP stiger, sysselsättningen växer och Magdalena Andersson ser gladare ut för varje dag och har snart också fyllt på i de tomma ladorna.Man undrar bara varför då skatterna måste stiga eller är det så att de föreslagna flygskatterna inte har med pengabehov att göra utan är bara ett sätt att stoppa den hemska klimatvärmen?
  I stället borde man kanske oroa sig för folkvandringens negativa följder som förr eller senare också kommer att drabba den svenska ekonomin. Dagens högkonjunktur kommer inte att vara i evighet och det säkert förnuftigt att börsspekulanterna dansar nära utgången.Som bekant faller pannkakan på börsen brantare än solen stiger.

  Det är som det står i inlägget inte populärt att vara tvivlare och skeptiker även om detta är en del av vetenskapens väsen och själ. Tre av dessa som nämndes i inlägget har mer eller mindre fösts undan och Obama administrationen är inte oskyldig. Att Roger Pielke övertygande visade att extremvädret inte har ökat vare sig i USA eller annorstädes var inte politiskt korrekt och resultatet blev att han puffades undan från sin forskning och sysslar nu med annat. Judith Curry valde att gå i pension och allt görs för att tvinga John Christy in i obemärktheten. Jag känner personligen alla tre som utmärkta och ärliga forskare och en dag kommer de att få sin upprättelse. I stället breder charlataner ut sig mer och mer. Det är en sorglig utveckling.

  Gillad av 18 people

  • Thomas Ek skriver:

   President Obama förklarade straxt innan han klev av från sin presidentpost att den globala uppvärmningen är det största hotet mänskligheten står inför. Och att terrorismen kommer först på andra plats (?).

   Thomas Ek

   Gilla

  • Göran skriver:

   I Sverige för Sveriges del behöver vi inte oroa oss för ett varmare klimat utan vi ska vara oroliga för ett kallare klimat.

   Var och en kan börja fundera över vad som kommer att hända i Sverige om vi börjar får riktig vinter igen och på den lägger till längre vintrar och kallare somrar. Börja fundera på om det kommer att finns mat i Sverige, hur mycket det kommer att kosta att hålla oss varmare och hur mycket mer energi vi kommer att behöva. Hur mycket mer klarar ni av i form av skatter och andra avgifter som kommer att komma med ett kallare klimat. Hur många timmar kommer ni att klara er utan el, för elavbrotten lär öka med ett kallare klimat?

   Gillad av 1 person

 8. Moab skriver:

  Mina egna amatörobservationer säger mig dels att vattennivån inte stigit där jag bor på låt säga 40år, dels att det växer mera i trädgårdarna härikring, speciellt ekarna. Växterna tar upp koldioxid och mig veterligt så kommer den olja som bränns från vad som varit växter. Som jag förstått det så tar man inte med att ökande koldioxidhalt ger ökande växtlighet i beräkningarna och därmed heller inte växternas större upptag av koldioxid, och eftersom det hela debatten rör sig om är att vi bränner gamla växter för snabbt så verkar detta faktum relevant. Men jag kan ta fel.

  Gillad av 5 people

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Jaadu — beträffande oljan, så är det visserligen urgammal solenergi, men det handlar om en tidsskala på många tiotals miljoner år…

   Så om vi väntar på att det ska bildas ny olja i marken får vi nog vänta rätt länge.

   Men ny teknik kommer att minska det destruktiva oljeberoendet. Nu börjar sol-el bli kommersiellt konkurrenskraftig pga. lägre produktionskostnader för solpaneler.

   Marknaden, inte klåfingriga politiker, har förutsättningar att lösa vad som i grunden är ett tekniskt problem.

   Gillad av 5 people

   • Moab skriver:

    Ja det är väl ännu längre, jag menade inte att ett nytt växtlager skulle bilda olja utan bara att det vi förbänner en gång var gröna blad som tog upp koldioxid, liksom bladen i min trädgård gör idag.

    Gilla

 9. gmiksche skriver:

  En sak är dock ostridig. Det brukar regna på midsommarafton. Och regnar det inte då, så regnar det på midsommardagen. Förklara det med fina grafer!

  Gillad av 2 people

  • Kallle7 skriver:

   Och alla som slutar jobba kl 16:00 om vardagarna kan intyga att det börjar regna kl 15:55
   de dagar man lockats att cykla dit.

   Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   Og i Bergen på vestlandskysten har det nå regnet hver enda dag i juni måned! Regn i morgen også…
   Rekorden fra 65 år tilbake er slått.

   Vi er lovet ‘villere og våtere vær’ i fremtiden, så det er bare å stålsette seg og finne frem paraplyen 😉
   (I Bergen bruker de storm-paraply).

   Gilla

 10. Jaxel skriver:

  Krönikan säger:

  ”Nej, det sker ingen ökning av antalet extrema väderhändelser som tyfoner och översvämningar. ‘Det finns föga vetenskaplig bevisning’, skriver Pielke, ”till stöd för påståenden att extrema väderhändelser såsom orkaner ….. skulle ha ökat”

  Fast krönikans påstående i styckets inledning är ju något helt annat än det påstående som därefter citeras från Pielke.

  Tyvärr, så förekommer huvuddelen av mänskliga svagheter också inom vetenskapssamhället. Även om jag inte är bekant med de aktuella sakförhållandena är det inte svårt att tänka sig att personer med avvikande uppfattning blir motarbetade på ett icke acceptabelt sätt – mobbade om man så vill. (Dock, att en person anser sig vara illa behandlad innebär inte nödvändigtvis att så är fallet. )

  Man bör också möjligen ha i åtanke att osäkerheten i allmänt omfattade teorier i frågan är ett mynt med två sidor. Tänk om situationen är mycket värre och riskerna är mycket större än vad dagens allmänna uppfattning i vetenskapssamhället säger.

  Sedan är det givetvis korrekt att vetenskapliga ”sanningar” alltid år preliminära till sin natur och därmed givetvis alltid skall vara föremål för kritik och omprövning. (Sådan omprövning och kritik måste dock ta sin utgångspunkt i tillgängliga data och vetenskapligt grundade resonemang.) Från ett vetenskapligt perspektiv är det således alltid bra att det finns sakligt grundad kritik mot etablerade uppfattningar. (Om nu den i krönikan refererade kritiken är sakligt grundad, vilket undertecknad inte kan bedöma.) Fast i livet utanför vetenskapssamhället måste beslut fattas. Även icke-beslut innebär i praktiken ett beslut.

  Gillad av 2 people

  • Lars Åhlin skriver:

   Du intar en sympatisk hållning när du poängterar att osäkerheten gäller åt båda hållen – det förmenta hotet kan vara mindre än vad många nu tror, men faktiskt också större. Dock hoppas jag att du kan hålla med att det inte finns sakliga anledningar att stressa fram minskade CO2-utsläpp i just Sverige; den teknologiska utvecklingen av bilparken tycks leda till mindre CO2 utan några statliga subventioner eller projekt. Och du kanske också kan hålla med om att insatser mot kärnkraftverk knappast kan vara en rimlig klimatpolitik (vilket vissa tycks hävda, tro det eller ej).

   Gillad av 1 person

   • Jaxel skriver:

    Instämmer i det stors hela. En liten kommentar bara. Den utveckling vi sett och ser vad gäller exempelvis sol och vind tycks nu ha fått ett sådant moment att det går av sig själv. Kanske behövdes dock inledningsvis politiska beslut i form av exempelvis subventioner, se bl a Tyskland, för att dessa energislag skulle få upp styrfart.

    Gillad av 1 person

   • Göran skriver:

    Utsläppen från bilar av koldioxid är så små att de inte ens är meningen med att ta med dem i några beräkningar. Det är även under förutsättning att koldioxid skulle vara en växthusgas som kan påverka jordens temperatur vilket bara är en hypotes som aldrig är bevisad.

    Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    ” Dock hoppas jag att du kan hålla med att det inte finns sakliga anledningar att stressa fram minskade CO2-utsläpp i just Sverige; ”

    Nej, verkligen inte! I ett land som faktiskt har negativt CO2-utsläpp, känns det omotiverat att plåga sig med skatter och avgifter i absurdum.

    Gilla

   • Lars Åhlin skriver:

    Du missförstod mig om du tror att jag stödjer vindkraftverk – de kommer alltid att förbli olönsamma och är bara uttryck för okunnighet och ”political grandstanding” (att visa upp sin självupplevda godhet och modernitet, vet inget bra svenskt uttryck). Solceller tycks ju kunna bli lönsamma, men rimligen i första hand i länder med starkare solinstrålning och pålitligare väder. Vad jag menade med mitt inlägg var att krav på bilars utsläpp från länder med höga halter föroreningar i stadsluft – Kina, Indien osv – kommer att stimulera produktion av relativt sett billiga och funktionella elbilar.

    Gilla

   • Moab skriver:

    Det finns en helt anna anledning att vilja ha batterier som laddas med sol eller pellets+stirlingmotor (ökofen), det är att man kanske i en framtid kan klippa kabeln till elnätet och nätavgifter och illa dolda monopol. Tänk att vara självförsörjande att moskitkusten! Kanske imen framtid man kan göra samma sak med kommunikation!

    Gilla

 11. larslindblog skriver:

  Jag misstror allt som kommer från regeringar . Allt är förevändningar för att höja skatterna.

  Om nu ”klimathotet” är så överhängande borde väl föregångslandet Sverige förbjuda nybilsregistrering ? Borde man inte förbjuda flyg ? Men allt ordnar sig , bara vi betalar mer och våra besparingar kan plundras.

  Det verkliga hotet mot jordens resurser är den okontrollerade befolkningsökningen . Om alla i stället arbetar för att minska jordens befolkning till 1970 års nivå ordnar sig det mesta.
  I Afrika och MENA skulle regeringarna kunna ge en rejäl pension till barnfria , en något minskad till ett barns familj ,
  och en låg till tvåbarnsfamiljen ..för att därefter upphöra..
  Och vad gäller Sverige hade väl sju miljoner invånare räckt ?

  Gillad av 11 people

  • uppstigersolen skriver:

   Låt andra länder sköta sina inre angelägenheter. Så sköter vi våra. Om nu inte MENA folket kan låta bli att föda fler barn än de kan mätta så låt problemen stanna där. Europa har en konstant eller minskande befolkning. Liksom Japan. I Japan har man bestämt sig för att ta hand om sin åldrande befolkning på ett bra sätt utan att importera MENA folk. Varför kan inte vi göra detsamma i Sverige och Europa? Dessutom vi är ungefär 500 miljoner i Europa. Det finns några miljarder människor på jorden som är sämre lottade än vi är. Europa är inte lösningen ens för en bråkdel av dessa.

   Gillad av 1 person

  • Göran skriver:

   För det första är utsläpp av koldioxid från bilar i hela världen så små att de inte ens är värda att ta med i några beräkningar. Tänder du en tändsticka i ditt vardagsrum har du kanske påverkat klimatet i ditt vardagsrum, men den tändstickan motsvarar alla världens bilars koldioxidutsläpp under 20 års tid om du expanderar ditt vardagsrum till att vara hela jordens atmosfär. Och, det förutsätter att koldioxid är en växthusgas som kan påverka jordens temperatur vilket bara är en hypotes som aldrig är bevisad.

   För det andra. Jordens tillgångar kommer att räcka utan problem under mänsklighetens existens på jorden. Inget att oroa sig för.

   För det tredje. Den effektivaste barnplaneringen är att öka människors välstånd genom kapitalism och inte genom socialistiska bidragsekonomier. Dessutom kommer det att dö lika många människor som det föds när vi når 10 miljarder människor på jorden. Med ökat välstånd kommer befolkningen att minska.

   Gillad av 1 person

 12. Härje Thunholm skriver:

  I modellerna förstorar man mängden koldioxid med en faktor 2-4 motiverad av att uppvärmningen leder till ökad mängd vattenånga. Denna förstärkningsfaktor är rena påhittet och det finns inga mätresultat som motiverar den. Enda motivet verkar vara att utan den går luften ur klimatdebatten.

  Gillad av 5 people

 13. malmobon skriver:

  Överbefolkningen i världen är den största miljöboven. Migrationen till rikare länder ökar på konsumtionen, vilket i sin tur ökar miljöpåverkan.
  Brukar benämna detta som ”Elefanten i rummet”.

  Leder även till krig, svält, vattenbrist, fattigdom och sjukdomar.

  Viste redan de gamla grekerna som Platon, men människan lär sig inte av tidigare generationers misstag. Måste uppleva det först själv.

  Naturen kommer lösa detta problem själv genom just ovan nämna konsekvenser.

  Börjar bli tjatigt, men för att förändra måste man börja här hemma. Totalstopp för all migration utom arbetskraftinvandring. Minskade eller inga alls bidra s.s. flerbarnstillägg och barnbidrag.

  Synd om våra barn, barnbarn och kommande generationer. Sverigedemokraterna!!!

  Gillad av 6 people

 14. tlidforss skriver:

  Habegäret efter makt och pengar leder politiker till att hitta på vad som helst utan att bry sig, näringslivet annpassar sig och säljer ”eko” lösningar för att tjäna mer pengar, slavarna dvs. övriga befolkningen ska tvingar till att betala mer och mer i skatt, kalla det vad som helst som den senaste dårskapen ”kemikalieavgift” som införs 1 juli. Mänsklig avgasavgift borde införas i Riksdagshuset. Glad midsommar!

  Gillad av 4 people

 15. Axel K. skriver:

  Problemet med klimatfrågan utgörs av dess stora komplexitet.
  Alla försök till simulering av verkligheten lider alltid av brister.
  Hur skall man veta om alla parametrar och faktorer verkligen finns med i modellen, och att de stämts av till sina rätta värden?
  Även om modellerna faller ut väl och följer verkligheten, kan de likväl innehålla stora brister.

  Och så finns skillnaden i väder och klimat. Väder känner vi av inpå huden. Men olika klimat är inte alls lika hudnära. Det möter vi mer när vi reser mellan olika kontinenter. Och även när vinter går över i sommar.

  Att tugga sig igenom alla fysikaliska parametrar av is, snö, temperatur, hastigheter, skiktningar och havets och luftens alla virvlar i höjd- och djupled, klar inte ens den bästa vädermodell av. Bristerna, sett över lite tid, ger alltid upphov till osäkra prognoser. Ingen modell kan fånga alla ingångsvärden.

  Det var bland annat så fjärilseffekten upptäcktes. Att en extremt litet förändring i ett ingångsvärde kunde få stor och helt avgörande effekter, längre ned i händelsekedjan.

  Kaotiska system omger oss i högre grad än vad vi är medvetna om. ”Tipping points omsluter även vår vardag. Bland annat när vattnet ur kökskranen plötsligt slår om från laminär strömning till turbulent.

  Och människan själv är även hon bra på att skapa kaos. Det bekräftas dagligen via politikers fumliga hantverkskunnande i eget yrke. De arbetar hårt i Migrationsfrågan på att skapa mer och mer mänskligt kaos. Dessutom utan helt några datamodeller i botten. De bara tänker, och det är då det blir verkligt kaos.

  En del av allmänheten tycks även betrakta varmare väder som enbart positivt. Som om det vore bra om de slapp resa till varmare länder och istället kunde stanna hemma.

  Mera sällan reflekterar de över att kornbodarnas bälten runt Jorden då kan förflyttas utanför sina nuvarande geografiska zoner, och rentav glida in under mer arida förhållande, som i sig då kan utlösa en mer globalt betingade svältkatastrofer, utan något stopp.

  Och att sjukdomsalstrande mikrober och insekter även de får nya jaktmarker att erövra med nyöppnade klimatzoner. Och att djur idag delvis även saknar reträttvägar vid större klimatförändringar, som förr fanns, innan människans urbanisering gjort ekologiska öar och lapptäcken av en äldre tids ekologi.

  Hastigheten i artutrotning överstiger i dag nybildningen av arter med en faktor tusen. Större klimatsvängningar lär inte sänka denna utplåningens hastighet.

  Mer sällan tänker vi också på att våra egna gener är helt beroende av andras. När vi äter tillgodogör vi oss vad andra organismers gensystem byggt inom sina delsystem. När vi får i oss omega3 så härrör det ytterst från geners maskineri i gräs och alger, som vi i ett senare led får i oss via kött och fisk. Och då kan behålla vår intelligens.

  Geners beroende av varandra går tvärs igenom och mellan olika ekosystem. Och graden av beroende stiger högre upp i näringskedjan. Och ekosystem är beroende av både väder och klimat.

  Jag är kanska övertygad om att omega3 aldrig stoppats in i några existerande klimatmodeller. Beroendets vävar är allt för komplexa för att vi skall kunna sitta vid morgonfikat och uttrycka oss tvärsäkert.

  Ödmjukhet och lyssnade till alternativa röster är alltid bra. Och då är det mindre lyckat om ens åsikter redan har koagulerat. För just tvärsäkra åsikter och klimat fungerar oerhört dåligt tillsammans.

  Gillad av 3 people

 16. Svenne skriver:

  Av någon anledning nämns inte Milancoviccyklerna i diskussionerna om jordens klimat. Dessa innehåller ju parametrar som jag uppfattar som relevanta och som borde påverka temperaturen åt både plus- och minussidan. Cyklerna ingår i en tidsskala som handlar om flera hundra och upp till tusentals år och det är väl sådana tider det handlar om då det gäller långsiktiga klimatförändringar. Milankoviccyklerna i kombination med solens varierande strålningsintensitet borde väl kunna ge en summering som vid vissa tillfällen skapar extrema temperaturer åt båda hållen.

  Gillad av 3 people

 17. Björn skriver:

  Ingen idé att överreagera i förväg på ev kommande problem! Människan har alltid funnit nödvändiga lösningar under tidens gång! Låt marknadskrafterna härska, UTAN politisk inblandning, så fixar sig det mesta!

  Gillad av 1 person

  • Börje skriver:

   Man kan ha olika gudar att tro på. Marknadskrafterna tillhör inte en av mina. Men som automatisk regleringsmekanism fungerar den väl, om man även beaktar humanitetens gränser.

   Gillad av 1 person

   • Göran skriver:

    Skillnaden mellan marknadskrafterna och politisk centralplanering är att när marknaden gör fel blir det ett begränsat fel som relativt snabbt fixas.

    När politikernas centralplanering blir fel blir det ett spritt problem som politiker aldrig ens erkänner är ett fel. Oftast försöker de med tiden korrigera felet genom att skapa ytterligare fel.

    Gillad av 1 person

 18. Lars Åhlin skriver:

  Ekonomistas (en blogg med bidragsgivare och kommentatorer som oftast är akademiskt verksamma ekonomer, ofta högt ansedda) har en post av Jesper Roines inlagd mars 2017 ( https://ekonomistas.se/2017/03/10/finns-det-vetenskaplig-konsensus-om-global-uppvarmning/ ). Anmärkningsvärt är, tycker jag, att även Roine, en respekterad forskare och ekonom, tycks anse att en konsensus bland klimatforskare i sig kan användas som argument. Att vissa av dem som ingår i konsensus kanske har tvivelaktiga meriter inom området, och att det är lite oklart vad ”konsensusen” egentligen avser – se mitt svar hans inlägg – gör hans sätt att argumentera ännu mer fel.

  Gillad av 1 person

  • Göran skriver:

   Haha! Så förbaskat korkat att som ekonom tala om konsensus. Vad är det för ”ekonomer” som skriver på den sidan?

   Gilla

 19. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  Som flera redan nämnt, så är folkökningen det stora hotet globalt sett — och för Sveriges del är det den galopperande folkökning som sker via asylinvandringen.

  Utan asylinvandringen skulle Sveriges folkmängd inte öka, vilket vore det önskvärda tillståndet.

  En folkökning som dessutom mest består av personer vi inte vill ha här i landet, då de tenderar att bli till betydligt mer besvär än nytta, på många sätt.

  Detta vanvett drivs av den i grunden kommunistiska tesen om ”allas lika värde”, som i makthavarnas tolkning innebär att vem som helst som gitter ta sig till Sverige under förevändning att vara ”på flykt” omedelbart omfattas av hela vårt skattefinansierade socialförsäkringssystem.

  Detta är lika vanvettigt som om du kunde komma och göra anspråk på skadeersättning om ditt hus brinner upp — UTAN att ha betalat någon hemförsäkringspremie!

  Så fungerar det inte i verkligheten, men när det gäller asylinvandring gäller inga normala spelregler.

  Vad gäller klimatet, så har det ingen betydelse vad vi gör i Sverige. Vårt lands bidrag till koldioxiden är försvinnande obetydligt, globalt sett.

  Gillad av 9 people

 20. Kurtan skriver:

  ”Global warming” eller ”climate change” med flera namn är inget annat än den nya ideologi, eller närmare religion, som de förvirrade vänstermänniskorna (läs kommunister och anarkister), grep hårt tag i med både armar och ben efter Sovjetunionens fall.

  Greenpeace infiltrerades och blev en aktiv aktör i syfte att manipulera och indoktrinera ”naiva” individer inklusive politiker, journalister samt näringsidkare som såg sin chans att kunna ta ut större vinst genom att lägga till på sina produkter t.ex ”miljövänlig” etc.

  Ruttna politiker såg även sin chans att använda detta uppdiktade hot mot mänskligheten som ett maktmedel för att styra ”massorna” samt kunna ta ut större skatter.

  Läs gärna om detta på Lars Bern’s eminenta blogg Anthropocene…
  God fortsättning på Midsommar

  Gillad av 7 people

 21. Thomas P skriver:

  Den där figuren av Christy som jämför modeller med verklighet är väldigt missvisande. Här lite mer representativa kurvor för hur väl modellernas förutsägelser slagit in:
  http://www.realclimate.org/index.php/climate-model-projections-compared-to-observations/

  Notera t ex att Christy inte visar global medeltemperatur vid markytan som är det man vanligen talar om utan specifikt hittat data från mellersta troposfären i tropikerna där han tycker sig se största skillnaden. Huruvida de olika serierna ens representerar samma höjd är mycket oklart osv.

  Sen är det lite lustigt hur dessa ”skeptiker” ena gången talar om vikten av att kritik tillåts för att nästa ögonblick vara extremt ömtåliga när det är de själva som kritiseras.

  Gillad av 1 person

  • thojak skriver:

   Jo men visst ! ‘Realclimate’ är en trovärdig källa till verkligheten, va? Drivs/drevs/ av (bl.a.) en av de allra värsta klimatbluffarna någonsin; Gavin Schmidt. Ung. lika trovärdig som UI – säger mycket… Fy F_n, asså !

   Gilla

 22. matts ekman skriver:

  Utmärkt sammanfattning. Vetenskap brukar innebära att man har ett öppet sinne och öppet forum för tankeutbyte. Det är så utvecklingen går framåt. I klimatfrågan råder åtminstone på hemmaplan i Sverige snarast tankeförbud vilket självklart inte leder framåt. Media, inte minst SR:s Klotet talar ju om ”en enad vetenskap” etc, medan så inte alls är fallet internationellt. Likaså kallas skeptiker för klimatförnekare i svensk vokabulär. Intressant. Vi får se vart det leder oss.

  Gillad av 4 people

  • Göran skriver:

   När de talar om enad vetenskap eller konsensus bygger det på en studie på svar från i runt 10.000 personer. Samtidigt finns det en stämning mot Al Gore som ungefär 31.000 vetenskapsmän har skrivit under.

   Gilla

 23. Egon skriver:

  Först skrämmer man upp allmänheten med larm om CO2
  Sen beskattar man utsläppen.
  För att betala för en misslyckad politik.
  Sen åker Stefan till Polen och hotar om indraget EU stöd om Polen inte anammar samma vansinniga politik som Sverige……
  ”Follow the money”.
  Det är vad det handlar om.
  Bensin kostar ca. 3 kronor litern,resten är skatt.
  De pengarna jag betalar när jag tankar går till genusexperiment på Södertörns högskola.
  Gudrun brände hundralappar på grillen.
  Sveriges regering bränner miljarder på meningslösa mångkultur/jämlikhets/integrations/nystartsjobb………
  Plus en fet avgift till EU för att finansiera deras tokprojekt…
  Vi är väl fortfarande nettobetalare?
  Inte konstigt att ”välfärden” försämras.
  Pengarna som genereras rinner iväg till massor av meningslösa projekt.
  Man hämtar inte vatten med en sil.

  Gillad av 2 people

 24. fairdinkum2017 skriver:

  Reblogga detta på Site Title och kommenterade:
  ”Framstegen när det gäller att förstå klimatsystemet hämmas av ett organiserat försök att få stopp på denna kreativa spänning i enlighet med en “konsensus” av innebörd att människan senare tiders klimatförändring. Uppmuntrade av United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) har klimatsamfundet alltför tidigt upphöjt en vetenskaplig hypotes om människans ansvar till etablerad sanning genom att hävda att konsensus råder bland forskarna. Ofärdiga teorier som påtvingas världen genom påståenden om att konsensus råder förhindrar vetenskapliga framsteg eftersom ett antal viktiga frågor aldrig ställs och betydelsefulla undersökningar inte görs.”

  Gillad av 1 person

 25. ramonafransson skriver:

  För mig är det superenkelt: JORDEN HAR EN CYKEL.
  Istiden försvann, eller hur? Inga fordon eller ens människor gjorde så den försvann.
  Dinosaurierna försvann. Hur då? Meteorit påstår en del. Käckt att alla dinosaurier så snällt samlade ihop sig på ett ett ställe när meteoriten brakade ner.
  Det som är bekant är att många människor i ett litet rum alstrar värme, en person i samma rum fryser.
  Så visst är människorna ett problem. Ju fler människor desto fler problem.
  Länder som Indien, Pakistan, Afrika, Mellanöstern, utom Israel, har alla ett uruselt om ens något system för att ta hand om gifter. Dessa länder, med krigföring dessutom, snarare dödar den ena floden efter den andra, medan de flesta unga glatt köper sina kläder på H&M med flera liknande kedjor. Var är alla kläderna färgade någonstans och hur? Den frågan ställs inte!
  Nej, jag tror att man ska ha forskare från båda lägren tillsammans inte som idag att portförbjuda de som inte anser att vi har ett klimathot. Det ska alltid finnas olika åsikter. Det är mycket viktigt!

  Gillad av 1 person

 26. Gunde skriver:

  Rekommenderar en titt på ”Dokument utifrån”, ”om fossilbranschens sista strid”.

  Kina tillverkar idag solceller så ekonomiskt att kostnadsnivån för att producera elenergi hamnat väl under kärnkraft, olja och kolkraft. Solcellsparker går även snabbt att sätta upp.

  USA försöker nu exportera sitt kol till Indien. Men även Indien har naturligtvis upptäckt att ett ekonomiska genombrott skett.

  Likaså har vindkraften genomgått motsvarande kostnadsreducering. Och i och med batteriutvecklingen för bilar, har även en möjlighet för buffring av elenergi börjat öppna sig. Samma batterier som används för elbilar går även att använda för energilager, som utjämning av energiobalanser över dygn och veckor.

  Samtidigt innebär det att energisystem kan byggas upp mindre sårbart, än dagens större nationella elsystem. Man planerar även att använda de allt fler elbilarnas batterier som energibuffert. Antagligen via någon typ av kostnadsreducering. Ungefär som man idag kan sälja egenproducerad el till elbolaget.

  Dokument utifrån tar upp denna energirevolution. Marknadskrafterna är på väg att lösa en stor del av vår nuvarande klimatpåverkan. Det tråkiga är att EU infört tullar på solpaneler från Kina. Varför pratas det inte mer om det..?

  Länk Dokument Utifrån;

  https://www.svtplay.se/video/14034616/fossilbranschens-sista-strid/dokument-utifran-fossilbranschens-sista-strid-fossilbranschens-sista-strid?start=auto&tab=senaste

  Gilla

 27. olle holmqvist skriver:

  http://nikitajuice.deviantart.com/art/Mark-of-Cain-352018860

  Det är bara att bekänna. Jag är klimatförnekare. Det finns inget klimat alls ! Eftersom klimat är det samma som väderlek i lite längre perspektiv, så¨blir slutsatsen att jag därtill förnekar väderleken. Det har en del intressanta följder. Nu får jag lyssna i smyg på de sensuella kvinnorösterna från Norrköping.Hoppas ingen märker att jag lyssnar. Jag behöver inte tänka på att klä mig rätt mot vädret. Bara skyla det viktigaste så man inte blir tagen för blottare.För samhället kan färjor och annat båttyg gå precis när det passar. Wasaloppet kan alltid köras.
  Barmarksväder finns ju inte.

  Personligen får jag Kainsmärket inbränt i pannan. Alla kan skymfa och klandra mig ”Tar du inte ansvar för kommande generationer ? Egna barnbarns barn ? Tycker du att det är bra att Malmö dränks ? Eller Fi:s particentral får vatten i källaren ? Att öknarna sträcker sig över hela Antarktis ?

  Gillad av 1 person

 28. thojak skriver:

  ”Här vill jag avslöja min okunnighet genom att ställa en naiv fråga. Varför korrigerar man inte klimatmodellerna efter utfallet när det nu år efter år visar sig att de leder till överdrivna förväntningar? Finns det en vilja bakom?” Frågar redaktören.
  Jo, där finns en ohemult stark vilja bakom, nämligen den som styr girigheten; pengar, pengar, pengar + en del makt, ingredienser som alla megalomaner/girigbukar bara måste ha. Kostnaderna för denna kvasi-religion ligger vid ca 35 miljarder kronor PER DAG, 365x/år.

  Gilla

 29. johan utan land skriver:

  Jag sällar mig också till agnostikernas skara angående klimatförändringarna men konstaterar att frågan drivs av samma krafter som ivrat för att lösa den påstådda demografiska utmaningen genom att ta emot så många som möjligt från mellanöstern och nordafrika och sedan betala dem för att inte arbeta. Med andra ord anser jag deras trovärdighet vara oerhört låg. Kanske de har rätt ändå, vad vet jag, men jag litar inte en sekund på dem.

  Gillad av 1 person

 30. Moab skriver:

  Igår,så,skulle en kvinna plocka midsommarblommor på,fältet bredvid ett asylboende här, ut stormar en man och börjar skrika på,arabiska och kasta sten… Lite offtopic.

  Gillad av 1 person

 31. MartinA skriver:

  Jag tyckte att den första paragrafen i artikeln var lysande. Och jag uppskattade resten av artikeln mycket. Särskilt detta med att uppmärksamma påverkanskampanjen och att det är politiska pengar på rövarstråt.

  Sen har jag sett en video om koldioxidens välgörande effekter i atmosfären. Koldioxid är vad alla växter lever av. Högre koncentrationer i atmosfären ska då leda till mer växtlighet. Bland annat så hörde jag förklaringen att när det finns mer koldioxid så behöver växterna inte öppna sina porer lika mycket för att plocka upp vad de behöver vilket gör att de förlorar mindre vatten vilket gör att öknarna i världen krymper. Nåja, bara en förklaring jag hörde. Om den är sann så skulle vi kunna kalla de som driver klimathysterin för livshatare. För koldioxid är livets gas.

  Gillad av 2 people

 32. Kuckeliku skriver:

  Så fort ämnet är klimatet dyker det upp troll som bara vet en sak och det är att de vill konsumera upp planeten innan de dör. De vägrar acceptera att planeten har några gränser och försöker lura oss med den enfaldiga fabeln att den råa kapitalismen kommer lösa alla problem, bara den får vara ifred från alla slags regleringar. Dock klarar vi oss uppenbarligen inte utan de fossila bränslena, om man skall tro den sortens människor. Det är vår heliga plikt att konsumera upp de fossila bränslena till sista droppen, trots att det finns oerhört mycket bättre teknik.

  Gilla

 33. Fredrik Östman skriver:

  Hur kan klimatmodeller visa fel? Modellerna är mer sofistikerade än t.ex. bara en uppteckning av faktiska temperaturer, som förstås har förutsägelsekraften noll och även mer sofistikerade än t.ex. en enkel extrapolation av något slags enkelt mått i mätdata, t.ex. modellen att vädret blir detsamma som igår, som har 60% riktighet i Sverige med dess stabila väder, men fungerar sämre t.ex. i Wien. Alltså innehåller modellerna beskrivningar av de mekanismer som antages ligga bakom klimatförändringar. Nivåerna kaliberas till historiska data, och sedan måste man se hur bra de förutser framtiden utan att omkalibereras. Det är inte rimligt att antaga att riktigheten ökas av att man ständigt omkaliberar. Då kommer man ju tillbaka till den första modellen ovan, att bara konstatera faktum. I stället måste man förbättra beskrivningarna av de underliggande mekanismerna. Men även detta har sina metodologiska svårigheter. Ty om vi ställer upp en skara modeller, kaliberar dem med samma historiska mätserier och sedan väljer ut dem som passar bäst till den närmaste tidens nya mätdata, så har vi infört en survivorship bias. Alltså det felslut som gör att man inte får en vacker kropp av att simma trots att bra simmare har vackra kroppar. De har valts ut för att de har simmarkroppar i stället för att ha fått kroppen på grund av simmandet. Vi har hittat en modell som råkar passa till den senaste tidens väder, men vi vet inte om det är slump eller metod. Den vetenskapliga sofistikeringen börjar först här, och den skall inte underskattas. Men klimatmodeller kan visa fel, annars är det något fel på dem.

  Däremot har vi inga som helst fungerande modeller för ekonomiska eller politiska processer. Och det är egentligen de som förs fram av den globala uppvärmningsmaffian. De föreslår utan någon som helst vetenskaplig grund ekonomisk-politiska åtgärder. De ljuger när de säger att de har vetenskaplig grund för detta. Det handlar inte alls, inte till någon del, om klimatmodeller.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.