Det stora hyckleriet

Anders Leion

Boken Exodus (Oxford University Press 2011) av Paul Collier har blivit, om inte förtigen, ändå föga uppmärksammad. Det är synd, därför att den innehåller resultat och insikter av särskild vikt för den svenska samhällsdebatten.

Det väsentligaste kan sammanfattas i en mening: Ju större kulturell skillnad som råder mellan kulturen i ursprungslandet och den i mottagarlandet, dess större blir med tiden invandringen, allt annat lika. Kanske är detta inte så svårt att förstå. För den som invandrar från ett land med starkt avvikande kultur är det svårare att orientera sig i mottagarlandet och svårare för det omgivande samhället med dess institutioner – skolor, företag och annat – att ta emot och ge den nyanlände skolutbildning och anställning än för den, som invandrar från ett i kulturellt avseende mer jämförbart land.

Därför blir det nödvändigt för en sådan invandrare att söka hjälp hos sina landsmän, att vända sig till den enklav dit han av samma skäl redan från början har sökt sig. Med tiden kommer sammansättningen i enklaven också att innehålla individer, som blir allt mer avvikande från det omgivande samhället – därför att de andra, de som är mer lättintegrerande, har tagit sig därifrån. Det som i den svenska debatten framställs som en radikalisering av ett befintligt kollektiv är därför kanske istället i stället en förändrad sammansättning av befolkningen i enklaven.

Resultatet blir med tiden en enklav som alltmer liknar ursprungslandet, allt mindre mottagarlandet. Detta är anledningen till att invandringen – allt annat lika – accelererar. Det blir allt lättare att söka sig till det nya landet. De kulturella skillnaderna mellan enklavens invånare och invånarna i ursprungslandet blir allt mindre – och samtidigt allt större gentemot mottagarlandets kulturella mönster.

”Det är som hemma här – jag kan tala arabiska och få tag i samma varor som i hemlandet” säger den intervjuade flickan i Malmö glatt till tv-reportern.

Till denna mekanism kommer också det som hittills mer uppmärksammats – den religiösa och extremistiska propagandan och den ordning som följer av att traditionella klanlojaliteter får allt större betydelse.

Det är okunnigt och barnsligt att inbilla sig att denna utveckling kan vändas så länge de befintliga enklaverna blir allt större i storstäderna och nya etableras. Varför skulle enklavens invånare bry sig om det svenska samhället? Deras barn går i skolor som ger dem så dålig utbildning, att de inte blir anställningsbara. De vuxna blir visserligen bidragsförsörjda, men de får ingen plats i det svenska storsamhället, vilket de däremot får i enklavens klaner.

Resultat från Putnam och andra visar också att ju större kulturskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper i ett samhälle blir, dess mindre blir tilliten i samhället. Enklavens invånare litar allt mindre på storsamhället – och de har skäl att vara misstrogna. Och det gäller också i den andra riktningen – fast man inte vill erkänna det.

Hyckleriet avslöjades brutalt under den gångna politikerveckan i Järva. Det som skulle framställas som ett demokratiskt meningsutbyte var snarare ett slags ockupation. Partiledarna behövde inte bekymra sig om brist på publik, så tätt var det med poliser. Det fanns också prickskyttar på taken. För en gång skull hade gränserna – de osynliga men ändå av gängen fullt utbyggda och bevakade – upphävts. Då behövdes poliserna.

Finns det överhuvud någon lösning på denna situation, som de flesta väl ändå anser inte vara önskvärd? Jag tror det. Men det kräver ett mycket mer sakligt synsätt. Det kräver att man utgår från den befintliga situationen – att man gillar läget, istället för att drömma om och tala om något önskvärt. Det har man nu gjort i ett antal decennier samtidigt som situationen blivit allt värre.

Alltså acceptera att dessa enklaver, dessa utanförskapsområden skiljer sig från det svenska samhället mer än vad – säg – de finska, tyska, franska och polska samhällena gör. Låt invånarna ta samma ansvar och ha samma beslutanderätt för sina områden som invånarna i de schweiziska kantonerna. Acceptera att de får ha sina egna poliser och sin egen rättsskipning, sitt eget sätt att bedriva undervisningen i skolorna och även betala för allt detta med egen kommunalskatt och sedvanliga skatteutjämningsbidrag. Den som inte vill underkasta sig denna regim skall ha rätt att lämna området – oavsett vad dess ledning anser. De som vill lämna skall också få hjälp att göra detta, mot att de på nytt får ansöka om svenskt medborgarskap – som de först kan erhålla efter det att de förklarat sig villiga att följa svenska lagar och regler.

Men detta är ju inte möjligt! Nej, det är det inte. Se det som ett illustrativt tankeexperiment. Redan nu är vi mycket nära det som skisserades ovan. Skillnaden är att vi hycklar, vi vill inte erkänna det. Och därför blir inte heller något gjort. För vad gjorde politikerna i Järva, vad hade de att erbjuda invånarna i detta så kallade utanförskapsområde? De gav dem moralkakor. De talade om krav som man måste motsvara för att ha en plats i det svenska samhället. Men publiken bestod mest av poliser och ditknuffade egna partianhängare. De berörda var till endast mycket liten del där. Partiledarna försökte alltså täcka upp för egna försyndelser genom att – i verkligheten – rikta sig till de egna anhängarna. ”Titta här, märk hur tuff jag är. Jag har inte alls ansvar för att det ser ut som det gör!”

Jag tror inte någon blev övertygad, Inte de egna anhängarna, inte de som man låtsades rikta sig till.

Hyckleriet fortsätter alltså.

41 reaktioner på ”Det stora hyckleriet

 1. steffoth skriver:

  För oss boende i utlandet är det praktiskt taget omöjligt att få tag i boken pga. de försäljningsregler Oxford Press har. Bokus får exvis. inte sälja boken i tryckt eller i elektronisk form utanför Sveriges gränser. Försöker man att köpa den via Amazon samma sak, liksom om man försöker att köpa den via de kanaler förlaget har i England.

  Liked by 1 person

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Nej, någon politisk lösning finns det inte eftersom politikerna inte bryr sig om verkligheten eller kanske inte ens kan utan fortsätter med stöd av vår skattefinansierade media att leva i sin föreställningsvärld eller bara fortsätta i tangentens riktning. Allt eftersom de nya enklaverna fortsätter att växa kommer bidragen inte längre att räcka till såvida de inte mot all förmodan blir självförsörjande ungefär som ett slags Chinatowns. Om inte så sker kommer det att bli stökigt. Problemet är att det inte rör sig om en enda kultur utan om flera som sinsemellan har spänningar mellan sig och en del allvarliga sådana som de mellan sunni- och shiamuslimer för att inta tala om de som råder mellan islamister och kristna.
  En möjlighet är förstås att många kommer att flytta tillbaka när förhållandena i hemländerna kommer att förbättras. Det svenska klimatet är ju inte allt för inbjudande och kräver en hög grad av samhällsdisciplin för att man skall kunna leva i det. Vad händer till exempel om elförsörjningen brakar ihop?

  Alternativt kommer Sverige att totalt förändras på ett sätt som ingen i dag med säkerhet kan förutse och liknande förändringar kommer att ske och sker i Europa och främst en följd av de muslimska invandrarnas höga nativitet. På så sätt sker som många ledande imamer sagt under lång tid kommer Islam så att säga erövra Europa på fredlig väg. Säkert räcker det med två eller högst tre generationer. De som inte gillar det kommer att utvandra, dö ut eller helt enkelt assimileras i något helt annat än dagens eller gårdagens Sverige.

  Liked by 5 people

   • George Matkovits skriver:

    Unfortunately the third outcome MUST BE EXPLICITLY STATED! In Germany’s Jewish population was FORCED to live in racial Ghettos and restricted to occupations within the Financial Industry! When the Nazis needed scapegoats for the dreadful depression of the 1930s they came in very handy to blame!
    Extermination Camps were the outcome and sadly these were supported by most Germans! IMO this is the third solution that nobody dares to talk about! — George

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    While I don’t know what IMO means, I will answer your question. Not that I must.

    The answer is, civil war. Yes, unfortunately.

    There are a lot of examples in recent history suggesting that: The Balkans, Cyprus, Lebanon, Algeria, the Philippines. Northern Ireland was at the brink of civil war. Civil war is smoldering in the Ukraine.

    Hitler identified the Jews as scapegoats well before the Great Depression. Mein Kampf was written in 1925-26.

    The notion is weird that German Jews were forced to live in ghettos where they worked for the financial industry. You seem to confound this with the situation in Venice a long time ago.

    Your opinion that most Germans supported extermination camps presupposes that they new about them. It remains a mystery how they could when even the British didn’t know. The BBC and many other radio stations run by the UK and the United States provided German radio listeners with all negative information about the Nazist government at hand. Why didn’t they inform their listeners about extermination camps like Auschwitz and Treblinka?

    Liked by 1 person

 3. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Narkomanin är en vindpust i väst jämfört den orkan av missbruk asylrätten inneburit.
  Den nya termen beskriver eländet bäst: Bankomatmigration.

  Liked by 3 people

 4. gmiksche skriver:

  Inget fel på beskrivningen.

  Men väl på ”skillnaden är att vi hycklar, vi vill inte erkänna det. Och därför blir inte heller något gjort”.

  Jag hör inte till ”vi”. Och det gör ej heller åtminstone en fjärdedel av svenskarna. Det finns inte längre ett ”vi” i vårt land. Det är det mest allvarliga. Under andra världskriget fanns ett obetingat vi. Det var inte frågan om då vart hotet kom ifrån. Alla var medvetna om det. Nu kommer hotet inifrån. Media och den styrande politikerklicken har lyckats förringa hotet, dölja det under lång tid och fortsätter med det. Det finns en uppsjö av quislingar. Det är det verkligt allvarliga.

  Jag kan se fyra grupper: den ökande skaran som har insett hur illa det är, den minskande majoritet som inte vill eller förmår (undanhålls relevant information, bombarderas med lögner, lever i lugna enklaver) se hur illa det är, den mindre grupp som lever gott på eller åtminstone drar sig hyggligt fram på att det går åt skogen, och så det växande multikulturella tillskottet.

  Liked by 9 people

 5. Moab skriver:

  Jag har inte läst Paul Colliers bok men det måste väl gå att extrapolera vad som kommer härnäst? Eller är den svenska situationen så extrem att dess motsvarighet inte går att finna:
  Ökningen av antalet invandrare x invandrarnas kulturella avvikelse är det största tal man sett?
  Motsatta sidor på värderingspektrat och massiv ökning av antalet invandrare. Vad kommer härnäst? Välfärdsstatens kollaps,och våld verkar givet, men på vilket sätt?

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Så illa att kunde han nog inte ens föreställa sig det när boken skrevs…
   En rätt kvalificerad gissning!

   Gilla

 6. Johan Löfgren skriver:

  Löfven är upptagen av genus och Ygeman basunerar ut att det vänder nu. Polischefen ropar dock på hjälp, som ett skrämt barn. Det ser ut som vi behöver en ny uppsättning politiker och ett systemskifte om hyckleriet ska upphöra (och gökboet). 2018 måste det vända!

  Liked by 5 people

 7. Lars Åhlin skriver:

  Collier’s Exodus var ju gamska omtalad 2014-2015. Den är läsvärd, men handlar om migration i stort, med normala volymer, inte det asylorsakade kaos vi har i Sverige.

  Men Collier skrev nyligen ut en bok tillsammans med Alexander Betts, ”Refuge” där de argumenterar mycket intressant mot nuvarande flyktingkonvention och för en helt ny utformning av asylrätten.

  Kofi Annan, David Cameron och andra berömdheter är mycket positiva på baksidan av omslaget. Jag hoppas varmt boken får stor spridning. Ämnet är ett av de viktigaste i världen just nu.

  Liked by 3 people

 8. Göran Fredriksson skriver:

  Instämmer i allt, utom ”sedvanliga skatteutjämningsbidrag” samt att det inte bör stanna vid ett tankeexperiment.

  Det handlar i praktiken om ockuperat territorium och om det skall återtas eller inte. Områden där polisen har förlorat kontrollen och där försvarsmakten är nedrustad så långt att den i några fall, t.ex. Järvafältet, inte ens kan försvara sina gamla övningsområden. Där svenska staten intill dess områdena återtas har skyldighet att upprätta gränsbevakning mot det som nu kan betraktas som EUs yttre gränser. Tills vidare är det därmed SIDAS ansvar att hantera de ockuperade områdena inom ramen för u-landsbiståndet. Men då skickar väl SIDA biståndsmedlen till klanhövdingarna i vanlig ordning för att dess tjänstemän skall spela goda och bli inbjudna att frottera sig med dessa.

  Att inget händer beror på att svenska rikspolitiker varken vill eller vågar erkänna vad deras försummelser har ställt till med.

  Liked by 2 people

 9. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Tack för detta inlägg, det är verkligen välgörande att läsa något som känns som en äkta och fräsch analys av en komplex frågeställning. Egentligen borde det vara självklart att kunna föra sådana här resonemang men det är det som bekant inte. Hela frågan omgärdas av hysch-hysch och tabun, minst lika känsligt som sex var på 1800-talet.

  Och vilka är det som infört hysch-hyschet, jo det är 68-generationen som själva protesterade mot alla upptänkliga fördomar. Helt obegripligt egentligen.

  Till detta kan tilläggas att om det blir något jippo kring invandring/utsatthet etc så har det nu vuxit fram ett antal entreprenörer med utländsk bakgrund som kidnappar arrangemanget. Jämför exempelvis den ”manifestation” som hölls på Sergels torg.

  Liked by 3 people

 10. Utanförskap och innanförskap skriver:

  Utanförskap handlar även om innanförskap. Ord balanserar mot varandra. Och det gäller även ofta för verkligheten. Allt är relativt i någon mening. Det är Svenskarna som nu står med näsan tryckt mot rutan, och tittat in i enklaverna. De står i utanförskap och betraktar ett kulturellt innanförskap.

  Och tvärt om. I enklaverna ser de boende svenskheten som något utanför.

  Det är dags att stryka ordet utanförskap om man inte samtidigt – i ärlighetens namn – även är beredd på att tala om ett innanförskap.

  Men söker man på innanförskap på internet, frågar google – menar du utanförskap? Inte ens Googels algoritmer är programmerade för att hantera en ny svensk verklighet. Så ensidigt tänker både vi och google.

  Gilla

 11. Henric Ankarcrona skriver:

  Utmärkt att Colliers bok lyfts fram på nytt.
  Jag uppfattade att hans huvudbudskap var klanens roll i motsats till statsmaktens. Om invandrare från helt andra kulturer sätter sin tilltro till den omedelbara omgivningen men saknar insikt i eller förtroende för samhällskontraktet, ja då ser vi resultatet i de ”särskilt utsatta” områdena.
  Att förändra sådana mönster tar generationer.

  Liked by 1 person

 12. Arthur skriver:

  Föreslår verkligen Leion att Sverige skall avträda enklaverna till dem som kom oinbjudna för att sedan hålla dem under armarna med det kommunala utjämningssystemet då vordet ulandsbistånd, eller har jag missförstått någonting?

  Liked by 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Rimligare vore väl att bygga en befäst mur runt varje område och inte släppa in någon eller något, framför allt inte mat eller pengar? Fri lejd ut ur landet efter biometrisk registrering.

   Gilla

 13. camiry skriver:

  Tack så mycket för detta inlägg! Oerhört viktigt och relevant, i synnerhet för den som bryr sig ett endaste dyft om vad som sker i Stockholm.

  Få tycks känna till rapporterna som producerats av Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Deras slutsatser är högst relevanta för invånarna då de ingår som grund för politikerna att förhålla sig till i inriktning och budget.

  Det som föranleder mig att lite tjatigt (ursäkta mig för det) än en gång ta upp ddetta på denna sida är att politikerna, med rapporterna från ovan nämnda grupp i ryggen, ser till att underlätta för dessa enklaver att ta hand om de sina.
  Utgångspunkten är att de som kommer nu inte alls, på samma sätt som tidigare invandrargrupper, snabbt får arbete och via det en väg in i vårt samhälle, språk och gemenskap. Därför överlåter man åt de invandrade att ”integrera” nyanlända via sina respektive kanaler och kontaktnät. Det har till och med från Centern sagts att man vill ha flerspråkiga ”språkutvecklande” förskolor . Höjden av idioti för den som tror att språket är vägen in i samhället. Man är alltså beredda att beröva små barn deras möjlighet att lära sig svenska och därmed grunden för en samexistens med oss.

  Som ett annat led ser man även över bidragssystemet i Stockholm. Man vill inte stödja ”medelklassens idrottsföreningar” vilka enligt forskarna bakom rapporten inte alls arbetar för integration mm. Man vill istället se att föreninngsbidragen går till de med ett uttalat engagemang för etnicitetsbryggande verksamhet. Man ogillar skarpt konceptet lika barn leka bäst, samtidigt som man alltså medvetet placerar lika barn nära de med vilka de leker bäst. Så länge det inte handlar om svenskar.

  Man konstaterar vidare att när personer flyttar så gör man ofta det inom ett närliggande geografiskt område, där man har sina nära och kära. Därför är flyttkedjor i närhet av invandrartäta områden bra, ju längre desto bättre, så att nya smålägenheter frigörs och de som vill göra en bostadskarriär kan göra det utan att behöva flytta så långt. Det talas till och med om att från kommunens sida skapa incitament för att få folk att vilja flytta så att denna rörlighet sparkas igång.

  Så i Stockholm tycks inte enklavernas utbredning vara en ovälkommen konsekvens utan snarare ett direkt mål. Sen ojar man sig över problemen som rasar i de alltmer segregerade miljonprogrammen.
  Som om de bryr sig.

  Liked by 1 person

 14. Gunilla skriver:

  Ett alternativ är ju förståss att låta alla som vill komma hit. MEN, de ska klara sig själva. Inga bidrag, inga särlagstiftningar wtc. Svensk lag gäller alla och alla lagöverträdelser beivras. Mam ska inte ‘försörja’ sig på kriminalitet. . Alternativt multkultur fullt ut; månggifte, barngifte, hedersvåld,och-mord, könsstympnig etc. Men kom inte och klaga. Är det mångkultur så är det.

  Gilla

 15. 77711n skriver:

  Vad som bör tilläggas är att när invandringen nått 25 procent av den totala befolkningsvolymen är den nedåtgående spiralen vad gäller utveckling, utbildning, välfärd närmast omöjlig att bryta. Då behövs gemensamma och samordnade reformer som vi med den politiska konstellation och splittring vi har i Sverige inte är möjlig. Vi kommer aldrig att uppnå den peak av generellt välutbildade människor, tillhörighet och gemenskap som vi en gång hade. Även om människor var olika också på 50-talet etc fanns ingen exempelvis mobbning i klassrummen och vi som växte upp då har alla haft goda vänner från olika samhällsklasser under vår utbildning på universiteten och våra arbetsplatser.

  Liked by 1 person

 16. Martin skriver:

  Vet inte hur många av er som läst Norells preliminärstudie från MSB. Sammanfattningen är definitivt värd tiden tycker jag. Den tillstryker det alla egentligen redan vet och det är bl.a. att många av de stora stadsfinansierade muslimska organisationerna i Sverige har en långsiktig agenda att islamisera väst. Detta innebär troligen att vårt land kommer gå i riktning mot hur det ser ut i muslimska länder, nämligen mot låg produktivitet, förtryck och kaos.

  Det är dock inte svårt att rycka bort mattan under i.a.f. de här organiskationerna, det är bara att dra in bidragen. Muslimerna i Sverige är inte en resursstark grupp även om de i okänd omfattning tar emot bidrag från länder som t.ex. Saudiarabien. Norell måste slutföra sin forskning. Då kommer organisationernas odemokratiska inriktning uppdagas och då kan bidragen säkert dras in med redan existerande regler som ju redan helt eller delvis gjorts med Sveriges Unga Muslimer.

  Sedan går det naturligtvis att i så hög grad som möjligt att utvisa brottslingar och andra verksamma i odemokratisk verksamhet. Ett annat förslag Tino Sanandaji kom med var att muta folk att återvända hem med en generös summa pengar. Hur som helst måste något göras. Nu.

  Liked by 1 person

  • MartinA skriver:

   Fundera på varför staten har gett bidrag till de här organisationerna överhuvudtaget? Eller ens släppt in dessa stora mängder i sverige? Det är inte bidragen som är problemet, det är elitens syften och önskningar som är problemet.
   Här är ett bättre förslag, som går till rotens kärna. Undvik skatt! Så kommer de som vill dig illa få mindre makt. Makt de ändå bara hade använt till att skada dig och de dina.

   Gilla

 17. Mats R skriver:

  ”Alltså acceptera att dessa enklaver, dessa utanförskapsområden skiljer sig från det svenska samhället mer än vad – säg – de finska, tyska, franska och polska samhällena gör. Låt invånarna ta samma ansvar och ha samma beslutanderätt för sina områden som invånarna i de schweiziska kantonerna. Acceptera att de får ha sina egna poliser och sin egen rättsskipning, sitt eget sätt att bedriva undervisningen i skolorna och även betala för allt detta med egen kommunalskatt och sedvanliga skatteutjämningsbidrag. Den som inte vill underkasta sig denna regim skall ha rätt att lämna området – oavsett vad dess ledning anser. De som vill lämna skall också få hjälp att göra detta, mot att de på nytt får ansöka om svenskt medborgarskap – som de först kan erhålla efter det att de förklarat sig villiga att följa svenska lagar och regler.”

  OK, jag förstår ju att det här inlägget, naturligtvis, är avsett att vara lite raljant och ironiskt, men det ger ändå tillfälle att ta upp några saker som jag tycker har kommit i skymundan. För det första: Enligt de konventioner om de mänskliga rättigheterna som Sverige har undertecknat, så måste vi tillämpa likhet inför lagen. Alltså skulle Sverige bryta mot internationella konventioner om man tillät att annan lag tillämpades i vissa områden. Eftersom FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna dessutom är införd bland Sveriges grundlagar, så skulle det till råga på allt innebära grundlagsbrott. Av samma anledning kan man heller inte införa sharialagar för muslimer i Sverige, eftersom det skulle innebära ett brott mot både de mänskliga rättigheterna och mot Sveriges grundlag. För det andra: Naturligtvis gäller även det motsatta förhållandet, nämligen det att alla som bor i Sverige har rätt till samma skydd av lagen. Om myndigheterna inte kan tillgodose detta elementära utan lämnar en del områden utan skydd och kontroll, så bryter de alltså mot grundlagen och mot de konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har åtagit sig att följa. Att en rikspolischef står och ojar sig på en presskonferens är liksom ingen godtagbar ursäkt. Duger man inte till sitt ämbete, så ska man heller inte inneha det. För det tredje: Om vi gör tankeexperimentet som beskrivs i citatet ovan, vems lagar kommer då att gälla i de av svenska staten akterseglade områdena? Ja, det blir väl de regler som bestäms av det gäng som är mest våldsbenägna och hänsynslösa. Och de behöver inte alls vara islamister eller muslimer över huvud taget, drogkarteller och MC-gäng kan vara precis lika otrevliga som IS-krigare och al-Qaidaanhängare. I övrigt: Glad midsommar!

  Liked by 1 person

 18. Strix skriver:

  Det finns bara en lösning. Att svenska folket förhindrar politikerna att plundra medborgarna på deras egendom, kort och gott, förhindra skatteutplundringen och stoppa parasitväldet.
  Verkar kanske brutalt men det är enda MÖJLIGHETEN!!!

  Liked by 2 people

 19. MartinA skriver:

  Jag tycker att det här är en klargörande betraktelse. Och dessutom ett lysande förslag.

  Vad jag inte håller med om är att det bara är våra nya landsmän som skall få detta privilegium att sköta sig själva. Min passionerade övertygelse är att vad centralmakten i sverige har gjort sedan 1975 är oförlåtligt. Centralmakten i sverige kan ej reformeras. Jag tycker att alla regioner i sverige, alla landsändar, alla landskap, alla kommuner, alla socknar, skall ha rätt att forma sina egna gemenskaper och sina egna regler.

  Nåja, ”rätt” som ej backas upp av våld är en dagdröm. Men trots det tror jag att vi går mot någonting snarlikt. Och jag tror verkligen att stockholm kommer tappa kontrollen över alltfler regioner, inte bara de med höga nivåer av våra nya landsmän. Och jag tycker att detta är genuint positivt.

  Liked by 1 person

 20. Mjölner skriver:

  Kan man åtgärda problemen med invandring och annekterade områden genom att sitta och läsa böcker av än den ena och än den andra författaren? Tvivlar starkt på det. Böcker i all ära, det borde vid det här laget vara färdigläst och kommet till upprop om handling.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.