OM VÄRDEGRUND OCH DEMOKRATINS GRUNDVALAR

Stefan Hedlund

I den allt mer bisarra retorik som kommit att dominera det offentliga samtalet i Sverige finns inget som på långa när kan mäta sig med föreställningen om en förment gemensam ”värdegrund”. I likhet med så många andra politiskt korrekta floskler finns här ett bedrägligt positivt budskap. Ingen kan väl vara emot ”alla människors lika värde”?

Men vad avses egentligen med denna ”värdegrund”, och vilket är det egentliga syftet med dess införande? Vid närmare begrundan framträder här en djupt obehaglig bild av ett accelererande sönderfall av det demokratiska samhällets grundvalar, aktivt påhejad av en krets av starkt motiverade aktivister som, i Lenins anda, har lyckats besätta samhällets ”kommandohöjder” – inom medier, politik och statsförvaltning.

Till det demokratiska samhällets grundvalar brukar man räkna åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Representanter för de etablerade medierna brukar också vara angelägna att framhålla det fria ordets betydelse. Det otäcka i den nu pågående utvecklingen ligger i att denna rätt i allt högre grad är på väg att reserveras för dem som tillhör den självutnämnda politiskt korrekta eliten. Avvikande åsikter brännmärks som uttryck för rasism, fascism och/eller nazism, på sätt som för de allra flesta verkar effektivt avskräckande.

Kungstanken bakom principen om yttrandefrihet brukar ofta uttryckas i ord som (felaktigt) tillskrives den franske filosofen Voltaire: ”Jag må avsky dina åsikter men jag skulle ge mitt liv för din rätt att uttrycka dem”. Är det någon som kan tänka sig Anders Lindberg på Aftonbladets ledarsida förklara sig vara redo att ge sitt liv för, exempelvis, Sverigedemokraternas rätt att hysa och uttrycka åsikter han själv anser vara förhatliga? Samma kan frågas om Peter Wolodarski på DN:s ledarsida, och om en rad andra företrädare för den självutnämnda svenska åsiktspolisen.

Det som nu pågår i vårt land är en djupt oroväckande marsch emot den världsbild den engelske författaren George Orwell en gång så träffande skildrade, i böcker som kritiserade den kommunistiska ordningen i Sovjetunionen.

Liksom i boken Djurfarmen kan vi notera att de som mest ihärdigt propagerar för en ”gemensam värdegrund” och för ”alla människors lika värde” uppenbart anser att vissa – grisarna – är mer jämlika än andra. Och när man lyssnar till de ”goda människornas” retorik om könsmaktsordning, strukturella post-koloniala hegemonier, de-kolonialism och annat veritabelt snömos kan man svårligen undgå att minnas Orwells mest klassiska verk, 1984, och det ”nyspråk” som där talades i det totalitära samhället Oceania.

Floskelmakeriet har en uppenbart sammanhållande funktion, att skilja oss, de goda människorna, ifrån dem som är oss förhatliga. Det tjänar därmed även som ett effektivt lojalitetstest. Liksom medborgare i Sovjetunionen förväntades bekänna sig till att vara ”sovjetmänniska”, vilket innebar att stödja kommunistpartiet, måste den goda människan i Sverige bekänna sig till att vara en post-kolonial feminist som anser att en somalisk bonde har samma rätt till svensk välfärd som den som i decennier har betalat svensk skatt.

Aftonbladets ledarsida får här samma roll som ledarsidan i Pravda. Här utpekas vem och vilka som för dagen är huvudfiender, och här utmejslas vilka slagord som för dagen är centrala – rasister, fascister, nazister, osv. Medlöpande krönikörer kan sedan hoppa på med frågor om de bruna råttorna skall avlivas med gift, eller kanske med gas?

Det rör sig samtidigt om en långt driven projicering, där de som med störst frenesi brännmärker olika former av misshagliga sociala medier som ”hatsajter”, samtidigt är de som med störst iver nyttjar invektiv av typen rasister, fascister, nazister och bruna råttor. Hyckleriet är minst lika slående. Journalister som älskar att hänga ut och brännmärka människor som inte kan försvara sig väljer, om de själva skulle råka bli granskade, genast att ta till snyftvalser om hot emot demokratin.

Det mest uppenbara beviset för hur falsk den förment gemensamma värdegrunden verkligen är ligger i den allt tydligare segregering av det svenska samhället som tar sig uttryck i allt från särskilda forum för etniska minoriteter till skilda tider för kvinnor på offentliga badanläggningar. Bakom floskeln om ”rasifiering” döljer sig en verklighet där olika särintressen, alltifrån islamister till extremfeminister, definierar växande delar av det svenska samhället som ”sina” zoner där deras regler gäller.

I denna ”rasifierade” värld ersätts idealet om en opartisk nyhetsförmedling av en allt mer aggressiv agendajournalistik. Idealet om en opolitisk statsförvaltning undergrävs av politiskt sakkunniga som gallrar den information statsråd och myndighetschefer får på sina bord, och systemet befästs av att både medier och statsförvaltning rekryterar ungdomar som brinner för att ändra samhällsordningen. Resultatet av ”värdegrunden” blir att både demokratiska och statsrättsliga principer trampas under stöveln, i parti och minut.

36 reaktioner på ”OM VÄRDEGRUND OCH DEMOKRATINS GRUNDVALAR

 1. Gunilla skriver:

  Det gick bra att slå sig för bröstet med hur fint och bra det fungerade i det demokratiska Sverige (och göra anspråk på att lära alla andra länder vårt system) och spela värdens samvete så länge vi hade en homogen befolkning där alla i princip tyckte lika. Det blev inte lika lätt med demokrati när vår befolkning, i likhet med många av de länder vi med hög näsa och svansföring kritiserade, började tycka olika. Idag är Sverige hyckleriets högborg.

  Gillad av 12 personer

 2. Ourgon skriver:

  Här en del av ett brev som jag skickade till Lund kommun (på engelska då brevet var ursprungligen riktat mot någon som inte förstår svenska) som rör värdegrunden. De svarade aldrig, undrar varför…
  ———————————————————————————-

  The rector for the school which thought it better to ‘protect’ the
  rapists than to protect their victim has now been removed. This
  is a good thing. The council also apologizes to the girl and her
  parents. This is also a good thing.

  What is not a good thing is the next to last sentence:

  ”Värdegrundsarbetet ska ständigt manifesteras genom aktiva handlingar
  i det dagliga arbetet”

  Why is this not a good thing? Because it is very likely that it was
  that ‘värdegrund’ – ‘allas lika värde’ – which the now removed rector
  used to decide in favour of the rapists instead of the victim. Where a
  normal person with a normal sense of right and wrong and a normal
  concept of justice would have no problem deciding who needs to be
  supported, the rector probably could not allow herself to put the needs
  of the victim above the perceived needs of the rapists as that would
  collide with her ‘värdegrund’. Ergo, she needed to put both victim and
  rapists on the same level of need. When she then sees two migrants
  versus one swedish girl the choice who to root for is easily
  made: the perceived needs of the ‘oppressed’ overrule those of others,
  again according to the ‘värdegrund’.

  Sweden has a constitution and an extensive collection of laws which
  protect individual and group rights, just like other modern liberal
  democracies in the western world. The law is, at least in theory,
  equally applicable to everyone on Swedish territory, whether that
  person is born and bred here or just arrived. The law is colour-blind,
  skin colour is not a factor of concern. It is mostly blind to religion,
  apart from a few outdated paragraphs on sacrilege. The law is voted
  upon and written down, everyone who wants to can read it. This can not
  be said about the vague concept of ‘värdegrund’ and it quickly becomes
  clear that the latter is anything but insensitive to skin colour,
  religion, gender, sexual orientation and political conviction. Those
  who have one or more of these characteristics are awarded special
  status and are given special rights not available to others (‘white
  men’ to give the category a name heard more and more, as if we still
  live in the last century). This ‘värdegrund’ undermines democracy –
  nobody got to vote for it – and the law – which people did vote for –
  and leads to institutional racism.

  Yes, racism, not ‘reverse racism’ because it does not make a difference
  whether a ‘white man’ or a ‘black woman’ or anyone else is afforded a
  lower social status because of their skin colour or gender. A racist
  is a racist is a racist, and racists are supposedly not what we want to
  have in Sweden yet they are not only created by the ‘värdegrund’ but
  encouraged by media, Swedish church and politicians. It leads to
  cultural relativism, blinding those who practice it to the advances
  made in the last few centuries since the enlightenment. It leads to
  outright reprehensible actions like that taken by the former rector of
  a school in Lund who, meaning only to do well, lost sight of the fact
  that some acts are just wrong no matter what, no matter the cultural
  background of the perpetrator, no matter the supposed vulnerability of
  those who committed it.

  Gillad av 9 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  Flosklerna skall slaktas. – Nästa gång någon använder floskeln allas lika värde, – fråga varför denne inte menar sig mera värd än det värsta kräk som kan tänkas och på vilka grunder.

  Jag har på olika debattsidor haft trådar på temat och ingen lyckades försvara någon begriplig innebörd i floskeln.

  Egalitetssträvandena bottnar väl i obehaget med att ringaktas av dem som är bättre än en själv och hamnar i ett underkännande av rang: Ingen skall tillåtas mena sig vara bättre än någon annan.

  Nu hålls ju allting igång av främst mannens strävan efter rang. – Allt handlar om det, även jakten efter vinning, för det man tänker göra med pengarna är att skaffa sig sådant man förväntar sig skall ge en högre rang. – Känn dig själv!

  Gillad av 2 personer

 4. Pär Engström skriver:

  Varför kom begreppet ”värdegrund” att införas i svenska styrelsedokument under 1990-talet, t.ex. i läroplanen för grundskolan (Lpo94)?
  Vilket/vilka begrepp hade vi före 1994 som motsvarar begrepet värdergrund?
  Varför hade vi formulerat värdeformuleringar i statliga styrdirketiv före 1994, t.ex. ”Läroplanen speglar demokratins samhällssyn och människosyn” (Lgr 80, s. 13).

  Varför kom människor att bli förargade på t.ex. demokratibegreppet i Lgr 80?
  Varför blir människor förargade på begreppet värdegrund i dagens Sverige?
  Varför hyllas svenska värderingar av Ann Heberlein och av alla svenska riksdagspartier under Almedalsveckan året 2016?

  Gillad av 1 person

  • cmmk10 skriver:

   ”Vilket/vilka begrepp hade vi före 1994 som motsvarar begreppet värdegrund?”

   Är frågan retorisk?

   Med en homogen befolkning, fanns det lika stort behov att försöka definiera/beskriva svenska värderingar som det är för fisken att definiera vatten. Folk förstod vad som gick an, man fick i sig det med modersmjölken. Det behövdes inga styrdokument.

   Gillad av 3 personer

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Genom att införa begreppet värdegrund uppifrån via skola och barnomsorg uppnås två saker:

    Statens funktionärer kontrollerar innehållet i vad den gemensamma värderingsstrukturen består i, samt vem som äger tolkningsföreträdet.

    Identitet, värderingssystem, samt etisk och moralisk instinkt tas ifrån folket självt och kan inte längre föras vidare mellan generationerna.

    Detta har redan skett i Sverige, då det påbörjades när ‘Kris i befolkningsfrågan’ implementerades.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gilla

  • Jonas Nilsson skriver:

   För att 80-talet avslöjade att vi i praktiken hade ett ”värdelöst” samhällsbygge. De tänkt gamla solidariska värdena hade lösts upp när juppy-världen utvecklades. En huvudsak var tanken att anknyta till Europas traditionella värdesystem som var naturrättsgrundat. I praktiken blev resultatet det motsatta och drivs idag som en egen ideologi.
   I den pedagogiska debatten HAR man ändå diskuterat om inte den sk värdegrunden egentligen är ganska värdelös eftersom den i princip inte tillför några mementon när folkmajoriteten kan köra över. Det livsfarliga i systemet är givetvis att det inte finns några spärrar åt något håll. När SD får mer än 50% kanske de mest hårdkokta nihilisterna inser att vi måste andra samhällsgrund.

   Gillad av 1 person

 5. Thomas Ek skriver:

  Det här inlägget av skribenten Stefan Hedlund är en tio poängare tycker jag. Ett viktigt, aktuellt och intressant inlägg. Fox News har den senaste veckan på flera av deras kanaler i påtagligt hög mån också lyft fram och debatterat det här spörsmålet, också på ett mycket intressant och bildande sätt.

  Thomas Ek

  Gilla

 6. Lars S. skriver:

  Om man sedan också ser till hur de styrande lyckas övervaka oss allt mer i vårt dagliga liv så finns det anledning att verkligen bli rädd.

  Myndigheterna har närmast full kontroll över våra penningtransaktioner genom att de på olika sätt mer eller mindre tvingar oss att överge kontanteroch istället betala med kort eller på annan elektroniskt sätt som registreras och kan kontrolleras ner i minsta lilla del. De har också närmast full kontroll över våra pengar eftersomvi i princip tvingas ha dem på bankkonton son övervakas och kan stängas så vi inte längre har kontroll/tillgång över våra pengar. De vet vad vi konsumerar,vad vi läser,vart vi reser,nöjen,socialt liv,m.m.,m.m.,m.m..

  Myndigheterna har full kontroll över vårt hälsotillstånd genom att ex.vis medicinanvändningen registreras och kontrolleras av myndigheterna.

  Nu har forskare i Lund lyckats hitta ett sätt att genom blodprovstagningar se vad vi äter och dricker,inom 10 år lär det bli standard att vi i Sverige tvingas genomgå dessa provtagningar,sen vet myndigheterna precis vad vi äter och dricker.

  Ovanstående kombinerat med åsiktsförtrycket och hetsjakten mot oliktänkande gör att det snart inte känns rätt att relatera till boken 1984 ,vårt snart kommande samhälle är mycket värre än Orwells. Om det inte redan är det.

  Gillad av 2 personer

 7. Steven Jörsäter skriver:

  Bra översikt! Läget är helt enkelt bedrövligt. Jag tror att det här på DGS finns en enighet kring denna analys. När så situationen är klarlagd återstår nu ”bara” att formulera en handlingsplan. För så här kan vi inte ha det.

  Gillad av 2 personer

 8. larslindblog skriver:

  I morse hörde jag på SR 1 Ekot att ” transpersoner ” skall skyddas från ”högerextremister” .
  ”Transpersoner” skall omfattas av hets mot folkgrupplagstiftningen berättade Morgan Johansson.
  Det var ett problem att vissa människor inte kan acceptera det kön dom blev ” tilldelade ” .
  Ungefär som om det vore en myndighet som delar ut kön lite hipp som happ och saken kan justeras.
  Vill karlar klä sig i damkläder så får dom väl göra det , men helst privat , tycker jag nog.
  Men till dom som känner att dom är i fel kropp och inte kan bestämma sig för vilken WC dom skall använda skulle jag vilja säga ; ” Sorry – livet blir inte alltid som man vill – Du får ta dig samman och göra det bästa av det i alla fall”

  HMF är en riktigt lurig gummilagstiftning som ständigt utökas , jag skulle gärna se att lagen avskaffades helt.

  Gillad av 3 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Kan de ikke bruke handicaptoalettet? Det er vel for begge kjønn. Ingen grunn til å lage mer styr om det.

   En kjenning av meg var i selskap med (norsk) lege som arbeidet med utredning/gjennomføring av kjønnsskifte på Rikshospitalet. Det var snakk om ca. 20 personer for tiden (i Norge med nå 5 mill.innbyggere). Problemet må jo da være vilt oppblåst i media!
   Mon tro hvor mange pasienter det reelt kan være i Sverige??

   Gillad av 1 person

 9. Martin skriver:

  Allas Lika Värde är ett kommunistiskt angrepp på Alla Medborgares Likhet Inför Lagen.

  Sen bör vi också betänka att de här skojarna tog över maktapparaten i sverige under Stefan Hedlunds vakt. Och tacka för en kraftfull och modig artikel.

  Sen vill jag invända mot analysen i artikeln. Nej, vi ser inte Orwells skräckstat etableras nu. Tvärtom. Etablissemanget sjunger på sista versen. Att de höjt tonläget till falsett är därför att de märker hur allt fler överger dem. Hur de får färre inbjudningar till kalas. Hur alltfler perifera personer börjar flacka med blicken när de pratar med dem. Hur deras krets blir trängre. Hur det blir svårare att få kompetent folk till regeringar. Hur deras internationella patroner blir alltmer kritiska. Hur resurserna tryter. Så nej, vi ser inte Orwells stat etableras nu. Vad vi ser påminner mest om slutet i terminator 2 när kameleontroboten i desperation hysteriskt tar sig alla de lögnformer den någonsin känt till samtidigt som den löses upp i stålbadet.

  Gillad av 1 person

  • Connor skriver:

   Haha, jag brukar också använda slutscenen i Terminator 2 som analogi för bl.a. Hillary Clinton och Mona Sahlin; de liksom vägrar att acceptera nederlag och kan inte heller förlika sig med tanken att deras tid är förbi ens när döden är ett faktum.

   Gillad av 2 personer

 10. Mats R skriver:

  Jag har inga problem med att instämma i det mesta inläggsförf. har att anföra, men jag tycker också att man borde försöka att se lite mera på djupet och på detaljerna i den problematik som teorin (om en sådan finnes) om en värdegrundsbaserad demokrati orsakar. Först måste man ju försöka få klart för sig vad en värdegrund egentligen är. Är det något som givits av naturen eller är den skapad av människor? Den frågan tror jag att de flesta vet svaret på, nämligen att den är skapad av människor. Vad innehåller en värdegrund, då? Ja, den innehåller ju inget annat än diverse subjektiva åsikter och förhoppningar om hur saker ska vara och som anses vara uttryck för att den grupp som omfattar dessa värderingar strävar mot ”summum bonum”, alltså det högsta goda. Och det är väl fint och gott att sträva efter detta, eller hur? Om alla drar åt samma håll på samma sätt, så blir ju vägen till Klockrike/Folkhemmet/Paradis/Det Klasslösa Samhället/Utopia (stryk det som ej önskas) så mycket kortare, och alla blir så mycket lyckligare så mycket snabbare. Amen! Och därmed kommer vi in på att en värdegrund inte skiljer sig mycket från det som brukar kallas ”moral”. Faktum är att det inte finns någon skillnad alls. Om man tittar lite noggrannare på företeelsen moral, så inser man snart att den inte är baserad på förnuftsskäl, utan på att något Gudomligt Väsen förmodas förtörnas om vissa regler bryts. En värdegrund kan alltså, med ett stort mått av säkerhet, antas vara ytterst baserad på någon form av religiösa föreställningar, även om det troligen inte uppfattas så av de flesta anhängare av värdegrunden ifråga. Om då en värdegrund kan förmodas vara, som sagt, ytterst gudagiven, (fast i verkligheten skapad av människor, i likhet med alla religiösa föreställningar), så måste den ju förutsättas företräda Det Goda, och alla som på något sätt avviker från den måste ju då, i den (o)heliga logikens namn, vara vilseförda, eller rentav onda. Och hur går då detta sammelsurium ihop med demokrati? Svaret är att det naturligtvis inte alls gör det. En demokrati kan aldrig förenas med känslosoppa och mer eller mindre ockulta föreställningar om ”gott” och ”ont”. Vår Gud var säkert oss en väldig borg under trettioåriga kriget, men det är ett tag sen (fäderna hade en lättfattligare världsbild än vad vi har). Men demokrati förutsätter förnuft och respekt för andra, och det går inte att på något vis förena med tankar om värdegrund, som ju, av på ockultism baserade skäl, utesluter andra åsikter. De som förespråkar värdegrundsdemokrati är sålunda inget annat än antidemokrater, oavsett vad de påstår. Och Sverige har ingen fungerande statsmakt som kan uppehålla demokratiskt styre, utan styrs främst av ett konglomerat av s.k. folkrörelser, som bara representerar diverse särintressen och främst syftar till att ge de, vanligen (s)-märkta ordförandena, en orimligt hög lön, betald med skattemedel, samt (och viktigast) att fungera som ja-sägande remissinstanser.

  OK, jag medger att denna kommentar inte är jättebra skriven, men ämnet är stort och jag har haft en lång dag. Jag ville ändå försöka kommentera, eftersom ämnet är viktigt.

  Gillad av 3 personer

 11. Rikard skriver:

  Hej.

  Den som hävdar att den tror på och dessutom tillämpar allas lika värde brukar inte bestå provet att svara på vem av två drunknande som skall räddas, när bara en kan just räddas. Inte heller brukar dessa personer vara förtjusta i insikten att deras filosofiska grund är slantsingling.

  Om information om de två drunknande finns, görs ett diskriminerande val. Om information saknas råder slumpen.

  I det första fallet frångås allas lika värde. Således återstår slumpen.

  Det är i syfte att slippa ta ansvar som människa man bekänner sig till allas lika värde. Inte ens den mest inskränkte fundamentalist eller fatalist går så långt i sin strävan efter att skylla på annat än att vara människa, och att som sådan kunna välja.

  Det är hederligare att säga: ”Jag väljer att hjälpa X före Y, på grund av Z” än att säga ‘Alla skall med! allt åt all! Allas lika värde!’.

  Med ursäkt för svammel, men det är dock midsommar och jag är tämligen däst och grädd-fryntlig.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

 12. Erik skriver:

  Stort tack för en mycket mycket bra och viktig artikel. Jag tror Stefan sätter fingret på det allra mest centrala förhållandet i svenskt samhällsliv. Jag tror inte det går att förstå samtiden om man inte accepterar tanken av att vi utsatts för en mjuk och smygande kommunistisk statskupp. En kupp som målmedvetet påbörjats under 1960-talet, och som gick in i en ny explicit fas i och med DDRs kollaps. Ta försvaret och dess genushandbok och genusofficerare som exempel och sätt det bredvid de sovjetiska politiska kommissarierna så klarnar de mesta. Allt är bara omdöpt och omstöpt. Kommunisterna från 1968, med maktambitioner, har systematiskt lyckats inta alla centrala positioner i samhället och via mycket sofistikerade maktspel utmanövrerat all konkurrens, döpt om och moderniserat kommunismen och infört den. Där är vi nu. Totalt förda bakom ljuset. Men det fungerar inte nu heller så visst börjar vi närma oss slutvarven i dramat. Arma land. Arma oss. Så blinda och naiva vi varit. Det här är hårdföra maktspelare som inte bryr sig ett dugg om vanliga människors väl och ve. Samtidigt, någon eller några har orkestrerat detta. Vilka? Hur har man gjort det?

  Gillad av 4 personer

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Erik —
   Exakt så är det. Har inget just att tillägga. Jo, den retoriska frågan: Svar: kommunisterna själva.
   Och det existentiella tomrummet efter kristendomen har hjälpt dem.

   Gilla

 13. Anders F skriver:

  Stefan Hedlunds inlägg är intressant men skrämmande. Strävan hos våra politiker efter mångfald och den gemensamma värdegrunden har nästan formerna för en religion. Synsättet genomsyrar hela den offentliga förvaltningen på alla nivåer. Ibland undrar man om politikernas och journalisternas faktaresistens är så utbredd att de – om kartan och verkligheten inte stämmer överens – hävdar att kartan trots allt visar rätt. Visserligen har debattsituationen i Sverige blivit bättre. Samtidig hör vi att centrala samhällsfunktioner på olika nivåer inte fungerar. Tänk vilka utbildningsinsatser som måste till. Sjukvården måste byggas ut. Polisväsendet fungerar inte alls. Vi får inte heller glömma att den absoluta merparten av våra invandrare kommer från en kultur med värderingar som faktiskt inte kan förenas med ett liberalt och sekulärt samhälle. Ungefär två tredjedelar av dem har ingen eller mycket låg utbildning. Ibland får man tyvärr känslan att vi knuffats tillbaka till tidigt 1900-tal med allt vad det innebär. Att vårt land tagit sig vatten över huvudet råder det knappast någon tvekan om. Det blir nog ett mycket kostsamt mångfaldsprojekt.

  Gillad av 3 personer

 14. Mjölner skriver:

  Allt ljus på Stefan Hedlund. Jag är nästan lamslagen av lycka över Din träffsäkra analys. Det är många spikhuvuden som träffats. Bry Dig inte om en del fisförnäma kommentatorers försök att plocka sönder din skrivning, de har fel Du har rätt! Det hjälper föga att med sirliga perifiera ordvändningar försöka peta sönder ditt budskap. Jag håller på Dig.

  Gillad av 1 person

 15. ulfjoson skriver:

  Hoppsan!
  Mycket sagt om värdegrund! Men inte om vilken värdegrund som det syftar på!
  I min värld vilar Europas värdegrund på den Kristen/Romerska! Hela EU vilar på den! EUs flagga/vapen visar på det!
  Om vi inte känner och lever efter denna värdegrund utan snickrar i hop någon egentillverkad värdegrund model Lindberg/Myrdal ser det riktigt mörkt ut!
  Som Mohammed Omar skrev , bli åtminstone kulturkristna! Glöm inte bort er grund och studera Wien 1638 ”Vid Wiensportar”!

  Gillad av 1 person

 16. Bjarne Däcker skriver:

  PK-ismens trosbekännelse ”alla människors lika värde” låter ganska oskyldigt. Det låter som demokrati, en individ – en röst. Vi är också vana vid att behandla alla andra på ett likvärdigt sätt, det är del av allmän hyfs och god uppfostran.

  Fast det är inte det som uttrycket betyder. Det betyder i själva verket att alla människor på jordklotet har lika rätt till Sverige som svenskarna. Det betyder att begreppet ”vårt land” inte längre gäller. När svenskar står och rabblar ”alla människors lika värde” så ger de upp sin förstfödslorätt.

  Gillad av 4 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.