Svenska flaggans dag

Mohamed Omar

Idag den 6 juni firar vi Sveriges nationaldag. Den kallas också svenska flaggans dag. Flaggan är symbolen för nationen. En nation kan bara ha en flagga. På flaggornas område finns ingen mångkultur.

Att vi bara har en flagga är en form av diskriminering. De andra flaggorna är inte Sveriges, de har inte samma status. Men total jämlikhet mellan kulturer inom en nation är inte möjlig, inte ens i ett land som vårt som, åtminstone från etablissemangets håll, vurmar för mångkultur.

Detsamma gäller språket, enligt lagen är svenskan huvudspråk. Näst i status kommer de fem minoritetsspråken, därefter invandrarspråken. Arabiskan har i Sverige inte samma status som jiddisch. Är det diskriminering? Ja, det är det.

Utan diskriminering på områden som flagga, huvudspråk och högtider, kan inte Sverige existera som nation. Det gäller alla andra nationalstater också. Men låt oss säga att man, som liberalen Birgitta Ohlsson tidigare pläderat för, upplöste nationalstaterna. Vad skulle hända då?

Jo, då skulle man behöva ersätta nationalstaterna med en världsstat. Men denna världsstat måste för att kunna administreras ordnas i provinser och dessa provinser måste ha namn och symboler. Så vi kommer ändå att behöva dela in mänskligheten i grupper med särskilda namn och identiteter, sannolikt med förankring i geografi och historia. Hur skulle man annars kunna arrangera fotbolls-VM? Världen mot världen?

Sveriges flagga säger något om Sverige. Det gyllene korset visar att vi är en nation med en kristen tradition. Inte islamisk, utan kristen. Islam har aldrig haft någonting med Sverige att göra. Enligt en legend såg Sankt Erik det gyllene korset på den blå himlen när han landsteg i Finland under det första svenska korståget år 1157. Han såg detta som ett tecken och gjorde det till sin flagga.

Den svenska flaggan är världens näst äldsta nationsflagga, den danska är äldst. Och den danska flaggan, dannebrogen, tillkom enligt legenden på samma sätt som den svenska. Den danske kungen Valdemar Segersäll var på korståg mot de hedniska esterna. Inför slaget vid Lyndanise år 1219 ska den röda flaggan med vita korset ha synts som ett tecken på himlen. Valdemar segrade.

Detta är legender, inte historia. Men de säger något om vilken slags symbol flaggan är.

I Sverige finns idag medborgare som bekänner sig till islam. En troende muslim får inte hylla korset. Det är för honom eller henne en symbol för avguderi och synd. Det betyder att han eller hon inte kan se den svenska flaggan som sin. Det är därför det inte finns någon moské i Sverige som hissar den svenska flaggan.

Idag hyllar jag korsets flagga, den svenska flaggan. Jag har ingen tro, men efter många år som muslim och med stor kunskap om islam är jag är glad över att vi i Sverige har en kristen tradition och inte en islamisk.

Erik den helige med flagganPå medeltiden var ateismen inget alternativ. Vi stod i valet mellan en religion eller en annan. Jag har svårt att se att vi som islamisk nation hade kunnat göra de framsteg vi gjort när det kommer till demokrati, sekularism och vetenskap. Det är bara att titta på de islamiska nationer som finns i världen. De är inga förebilder precis…

Tänk på allt vackert och gott som vi uppskattar i den svenska kulturen som inte hade existerat om vi hade varit muslimer. Bellmans visor… de hade inte varit möjliga. Gustafs skål! Anders Zorns målningar. Alla psalmer…

Det är stor skillnad mellan Jesus och Muhammed. Jesus ledde inte härar på erövringståg. Han dödade ingen, plundrade inte och tog inga slavar. Men det gjorde Muhammed. Jesus kom med morallagar, inte världsliga lagar. Han lämnade ett stort utrymme åt oss att hitta på efter vår egen tid, våra traditioner, vad vi fann förnuftigt.

Men korset i svenska flaggan bör tas bort, ansåg till exempel Saga Bowallius i Liberala ungdomsförbundet (LUF) i Stockholm, i ett utspel i juni 2015:

”Att hylla en avskyvärd korstågshistoria kan nämligen aldrig vara liberalt, och att byta ut flaggan är därför ett test på huruvida Sverige är redo att göra sig av med onödig nationalism eller inte.”

LUF:are har denna avsky mot korset gemensamt med profeten Muhammed. Han ansåg att alla kors skulle förstöras. Och så gjorde han själv när han stötte på ett kors.

I slaget vid Jarmouk år 636 stod den islamiska invasionshären mot de kristna grekerna. Den islamiska befälhavaren, Khalid ibn al-Walid, en av Muhammeds närmaste lärjungar, sade då till de kristna att ”bryta korset” och gå över till islam eller att betala skatt och leva som undertryckta under den islamiska staten. De kristna vägrade och blev utplånade. På så sätt kom tidigare kristna länder i Levanten och norra Afrika under islams styre.

Sverige har inte längre en statskyrka och inget religionstvång och det är bra. Men Sverige hittades inte på igår och den kristna traditionen är vårt arv. Det finns inga, och det har aldrig funnits, helt neutrala stater. En stat måste ha ett adjektiv som beskriver den och skiljer den från andra stater, antingen svensk eller någonting annat.

Bild: Sankt Erik och Sankt Henrik, Finlands apostel. Målning av Carl Larsson 1911