Svenska flaggans dag

Mohamed Omar

Idag den 6 juni firar vi Sveriges nationaldag. Den kallas också svenska flaggans dag. Flaggan är symbolen för nationen. En nation kan bara ha en flagga. På flaggornas område finns ingen mångkultur.

Att vi bara har en flagga är en form av diskriminering. De andra flaggorna är inte Sveriges, de har inte samma status. Men total jämlikhet mellan kulturer inom en nation är inte möjlig, inte ens i ett land som vårt som, åtminstone från etablissemangets håll, vurmar för mångkultur.

Detsamma gäller språket, enligt lagen är svenskan huvudspråk. Näst i status kommer de fem minoritetsspråken, därefter invandrarspråken. Arabiskan har i Sverige inte samma status som jiddisch. Är det diskriminering? Ja, det är det.

Utan diskriminering på områden som flagga, huvudspråk och högtider, kan inte Sverige existera som nation. Det gäller alla andra nationalstater också. Men låt oss säga att man, som liberalen Birgitta Ohlsson tidigare pläderat för, upplöste nationalstaterna. Vad skulle hända då?

Jo, då skulle man behöva ersätta nationalstaterna med en världsstat. Men denna världsstat måste för att kunna administreras ordnas i provinser och dessa provinser måste ha namn och symboler. Så vi kommer ändå att behöva dela in mänskligheten i grupper med särskilda namn och identiteter, sannolikt med förankring i geografi och historia. Hur skulle man annars kunna arrangera fotbolls-VM? Världen mot världen?

Sveriges flagga säger något om Sverige. Det gyllene korset visar att vi är en nation med en kristen tradition. Inte islamisk, utan kristen. Islam har aldrig haft någonting med Sverige att göra. Enligt en legend såg Sankt Erik det gyllene korset på den blå himlen när han landsteg i Finland under det första svenska korståget år 1157. Han såg detta som ett tecken och gjorde det till sin flagga.

Den svenska flaggan är världens näst äldsta nationsflagga, den danska är äldst. Och den danska flaggan, dannebrogen, tillkom enligt legenden på samma sätt som den svenska. Den danske kungen Valdemar Segersäll var på korståg mot de hedniska esterna. Inför slaget vid Lyndanise år 1219 ska den röda flaggan med vita korset ha synts som ett tecken på himlen. Valdemar segrade.

Detta är legender, inte historia. Men de säger något om vilken slags symbol flaggan är.

I Sverige finns idag medborgare som bekänner sig till islam. En troende muslim får inte hylla korset. Det är för honom eller henne en symbol för avguderi och synd. Det betyder att han eller hon inte kan se den svenska flaggan som sin. Det är därför det inte finns någon moské i Sverige som hissar den svenska flaggan.

Idag hyllar jag korsets flagga, den svenska flaggan. Jag har ingen tro, men efter många år som muslim och med stor kunskap om islam är jag är glad över att vi i Sverige har en kristen tradition och inte en islamisk.

Erik den helige med flagganPå medeltiden var ateismen inget alternativ. Vi stod i valet mellan en religion eller en annan. Jag har svårt att se att vi som islamisk nation hade kunnat göra de framsteg vi gjort när det kommer till demokrati, sekularism och vetenskap. Det är bara att titta på de islamiska nationer som finns i världen. De är inga förebilder precis…

Tänk på allt vackert och gott som vi uppskattar i den svenska kulturen som inte hade existerat om vi hade varit muslimer. Bellmans visor… de hade inte varit möjliga. Gustafs skål! Anders Zorns målningar. Alla psalmer…

Det är stor skillnad mellan Jesus och Muhammed. Jesus ledde inte härar på erövringståg. Han dödade ingen, plundrade inte och tog inga slavar. Men det gjorde Muhammed. Jesus kom med morallagar, inte världsliga lagar. Han lämnade ett stort utrymme åt oss att hitta på efter vår egen tid, våra traditioner, vad vi fann förnuftigt.

Men korset i svenska flaggan bör tas bort, ansåg till exempel Saga Bowallius i Liberala ungdomsförbundet (LUF) i Stockholm, i ett utspel i juni 2015:

”Att hylla en avskyvärd korstågshistoria kan nämligen aldrig vara liberalt, och att byta ut flaggan är därför ett test på huruvida Sverige är redo att göra sig av med onödig nationalism eller inte.”

LUF:are har denna avsky mot korset gemensamt med profeten Muhammed. Han ansåg att alla kors skulle förstöras. Och så gjorde han själv när han stötte på ett kors.

I slaget vid Jarmouk år 636 stod den islamiska invasionshären mot de kristna grekerna. Den islamiska befälhavaren, Khalid ibn al-Walid, en av Muhammeds närmaste lärjungar, sade då till de kristna att ”bryta korset” och gå över till islam eller att betala skatt och leva som undertryckta under den islamiska staten. De kristna vägrade och blev utplånade. På så sätt kom tidigare kristna länder i Levanten och norra Afrika under islams styre.

Sverige har inte längre en statskyrka och inget religionstvång och det är bra. Men Sverige hittades inte på igår och den kristna traditionen är vårt arv. Det finns inga, och det har aldrig funnits, helt neutrala stater. En stat måste ha ett adjektiv som beskriver den och skiljer den från andra stater, antingen svensk eller någonting annat.

Bild: Sankt Erik och Sankt Henrik, Finlands apostel. Målning av Carl Larsson 1911

31 reaktioner på ”Svenska flaggans dag

 1. Bo Svensson skriver:

  Idén ”ett folk – ett land” känns ju skön men har ställt till med fruktansvärd bedrövelse när man försökt tvinga den på en faktisk multietnisk verklighet som vid ottomanska imperiets sönderfall, Österrike-Ungerns upplösning och Jugoslaviens.

  Den rätta ordningen skulle varit en där folkens självbestämmande kunde förverkligats utan att det behövts dras skarpa gränser mellan dem. – Och då skulle grannar kunna hissa var sin flagga utan att det sågs som något problem.

  Gilla

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Bo S: — Jugoslavien är väl ett exempel på vad som händer när man försöker fösa ihop folk med olika etnicitet i en och samma stat — vilket är exakt vad EU-projektet går ut på och exakt vad Birgitta Ohlsson bland många EU-fanatiker talar för.

   ”Folkens” självbestämmande skulle knappast kunna leda till att grannar i samma bygd hissade var sin nationsflagga — om nationsbegreppet har något verkligt innehåll.

   I USA kan t.ex. somliga människor hissa Sydstatsflaggan om de finner nöje i detta; men lika förbaskat lever de i samma stat — USA — med samma lagstiftning och samma president (f.n. Trump) som de grannar som kanske föredrar att hissa Stjärnbaneret!

   På motsvarande sätt kan man här i Skåne roa sig med att hissa Skånes flagga, men det flaggandet har ingen juridisk verklighet bakom sig. Det finns ingen nation med särskild lagstiftning, särskild militärmakt och särskild kung/president bakom Skåneflaggan.

   Det säger sig självt att varje landområdes befolkning måste organisera sig för att öht. kunna fungera ihop — man måste enas om vilka regler som ska styra samhället, kort sagt, och var gränsen går för denna samfällighets fysiska utsträckning i rummet. Nationsflaggan används överallt som symbol för detta landområdes samfällighet.

   Det kan vara en bra eller dåligt fungerande samfällighet. Sverige har fram till helt nyligen varit en av världens BÄST fungerande samfälligheter, då den vuxit fram organiskt över många hundra år och dess befolkning har varit etniskt och religiöst homogen.

   Nu håller denna samfällighet på att förstöras genom makthavares vanvettiga beslut — makthavare som saknar elementär förståelse för hur denna samfällighet som vi kallar Sverige fungerar.

   Enkelt uttryckt: Ju mer etniskt och religiöst homogent samhälle, desto stabilare och tryggare blir det troligen. Och omvänt: Ju större etniska och religiösa skillnader, desto större sannolikhet för allvarliga motsättningar inklusive inbördeskrig — som i Jugoslavien!

   Nuvarande makthavare (inklusive EU-fanatiker som Birgitta Ohlsson) agerar som om de antingen inte har en susning om detta faktum, eller har de någon dold agenda för att medvetet ignorera fakta.

   Gillad av 6 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Folkblandningen i Östeuropa var inte som här ett resultat av någon medveten politik. Att folk med skilda religiösa traditioner och olika etnisk tillhörighet lever utan skarpa gränser mellan sig, är mera regel än undantag globalt. – Idén ”ett folk – ett land” fungerar alltså bara problemfritt i undantagsfall. – Som norm att ta efter är den destruktiv.

    Gilla

 2. Agneta Berglöw skriver:

  Strålande krönika av Mohamad Omar. När vi idag hissar vår blågula flagga som smattrar i försommarvinden,miniflaggan finns på köksbordet o på balkongen.När man ser de stora flaggorna hissas på Gustav Adolfs torg(Göteborg).DÅ får man en mäktig känsla i bröstet.
  Svenska folket har fått svälja oerhört under inledningen av detta århundrade med ett samhälle som genomgått enorma förändringar..Men rör inte vår flagga.SIC!

  Gillad av 4 personer

 3. Nordeurope-Svensk-Västgöte-Göteborgare-Örgrytebo skriver:

  ”och den kristna traditionen är vårt arv”, nja… skrapar man på ytan så hittar man annat. Kristna har vi bara varit 800-1000 år. ” Den gamla seden” (hedendomen) har levt länge (1600-1700 tal) i Skandinavien. ”Soldyrkare” (Nerthus) det är vad vi skandinaver har varit, och är, sedan 12000 år, självklart, utan värme och ljus kan man inte leva här.
  Vist har kristendomen präglat vårt samhälle men det är nu historia. Svenskarna är ett postreligiöst folk.

  Gilla

 4. JAN BENGTSSON skriver:

  Utan regimbyte lär Nationaldagen vara allvarligt hotad!
  Stefan lär ej kunna stå emot Identitetspolitikerna inom S o Mp,
  uppbackade av Liberaler Vänster o F!, rentav lilla Annie också,
  nu när hon kommit tillbaka från ”Bilderberg groomingen”

  Finns det någon enda som tar Tokliberalerna i LUF på allvar?
  Ullenhag var väl en annan skarp produkt…

  Finns otaliga tokiga förslag som kommit därifrån…

  Birgitta Ohlsson verkar fortfarande drömma sig kvar där?
  Liksom ”systrarna” Cecilia Malmström/Wikström o Johansson-Metzo

  Dessa fem kanske drar iväg till sitt rätta element, när Janne sitter kvar!
  Annars blir vi av med ett onödigt parti i RD, Liberaler är närmast Allah…

  F! tar emot med öppna armar!
  Folkets fiender känner sig som hemma!

  Gillad av 1 person

 5. Johan Löfgren skriver:

  Jag håller med dig Mohamed – svenska flaggan ska vi värna om och hålla högt med stolthet. Korset är också något att värna om. Utan korset hade vi inte haft kristendomen och försoningen med Gud. Kristendomen är det också som möjliggör sekulariseringen, vilket islam inte gör. Den kristna tron är ett fritt och medvetet val baserat på Jesu ställföreträdande offerdöd på korset. Vad gjorde islams profet?

  Idag på nationaldagen har alltså svenska flaggan sin givna plats och ska naturligtvis aldrig bytas ut. Däremot bör folk som inte är lojala mot Sverige och svenska flaggan bytas ut, eller inte välkomnas, oavsett om de är liberaler eller muslimer. Att sedan korset är omstritt är helt logiskt, för det var och är Guds metod att besegra synden och döden för var och en som vill.

  Heja Sverige! 🇸🇪🌞🇸🇪

  Gillad av 3 personer

 6. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Tack för påminnelsen om vårt ursprung och våra traditioner. Dessa traditioner har helt klart kommit i skymundan och det finns skäl att rannsaka oss själva och inte bara skylla på andra. Det finns säkert delade meningar om varför det blivit som det blivit.

  Vänstervågen har bidragit men även borgerliga och högborgerliga (egentligen ett numera förlegat begrepp) krafter har verkat i samma riktning. Alltså finns det skäl för många av oss att respektera och visa aktning för vårt ursprung och våra förfäder. T ex genom att närvara då Nationaldagen firas, kanske också genom att förnya på vilka sätt detta firande sker.

  Gillad av 1 person

 7. Peter Andersson skriver:

  Svenska personnummer? Är inte de också en slags kristendomssymbol? De fyra första siffrorna anger antalet år som (förmodas) ha gått sedan profeten Jesus födelse. Är det diskriminering att påtvinga muslimer dessa fyra siffror? Det är det väl? Indirekt imperalistisk diskriminering – muslimer har ju en egen tideräkning.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Ur vissa synpunkter ett rungande JA!
   Men sett i backspegeln vore det en skymf!
   När man ser vilka som erhållit utmärkelsen innan…

   Gillad av 1 person

 8. Björn skriver:

  Skribenter på vänstersidan säjer sig vilja värna det som gjort Sverige unikt och framgångsrikt, men samtidigt vill de upplösa våra svenska värderingar och traditioner genom globalisering och ökat inflytande från muslimer! Jag får inte ihop det…….!

  Gillad av 1 person

 9. oppti skriver:

  Sara Bowallius drabbar oss i lokalpressen med allehanda migrationsvänliga inlägg.
  Vill väl väl men utan erfarenhet från andra mindre privilegierade miljöer.
  Men hon får fritt framföra dessa åsikter i liberalismens anda utan att drabbas av hämd eller bullor.
  Dagens SVD innehåller en bild på sörjande muslimer i London. Samma bild finns i avpixlat med medföljande film där bilden arrangeras för CNNs räkning.
  Det är berikande att läsa både pixlade och avpixlade medier!

  Gillad av 4 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Hyckleriet på CNN är makabert!

   Snacka om NARRAtiv…

   Svensk Publish Service tar Allah sina synpunkter på USA från CNN…
   Clinton News Network, vanligen kallat!

   Gilla

  • Kristina von Heland skriver:

   Katie Hopkins på Daily Mail har en artikel där hon visar hur de åkt runt med en handfull kvinnor i trad muslimsk klädsel. Hon skriver obs! kolla på damen i de rosa byxorna! Hon är med på flera arrangemang. Påminner om the feak show där man åker runt och visar upp människor i USA bla förr. Skäggiga damen etc. Då stod de i montrar och folk betalade pengar. Nu regisseras de av MSM medierna. Snacka om att skada sin egen sak-de valsar nu runt i twitter etc. Jag var lite skeptisk mot en del kritik mot tex CNN men de bevisar själva hur fel jag hade

   Gilla

 10. Mats R skriver:

  Jag är själv inte särskilt religiös av mig och inte medlem i något samfund. Ändå tror jag att det är viktigt att ett land har en officiell religion. Faktiskt måste en statsreligion anses lika fundamental och självklar som t.ex. en flagga, en grundlag eller en militärmakt. Det finns inga länder eller kulturer i historien som inte haft någon form av officiell religionsutövning (OK, med undantag för vissa nu avsomnade samhällsexperiment under 1900-talet). Därför tycker jag att vi bör återinföra kristendomen som Sveriges officiella religion. Naturligtvis ska ingen tvingas till någon form av religionsutövning, det hela handlar om att slå fast att Sveriges kultur är en del av den västerländska kulturen, och att våra värderingar baserar sig på de för för den kulturen gemensamma kristna grundvärderingarna. Jag tror att det är viktigare nu än kanske någonsin tidigare i historien att detta sker.

  Gillad av 1 person

 11. Sixten Johansson skriver:

  Jag är 69 år, har både privat och i mina yrken brottats med frågorna kring språk, identitet, tillhörighet och solidaritet – och religion kontra agnosticism! På vår flaggstång vajar svenska flaggan. På balkongräcket har vi både en finsk och en svensk fasadflagga. Många här i gränsbygden hissar i stället tornedalsflaggan – det vägrar jag bestämt, fast tornedalsfinskan är mitt modersmål. Min hustru och våra barn har både svenskt och finskt medborgarskap. Jag är djupt kluven mellan svenskt och finskt och kan också lätt tränga in i andra språk och verklighetsbilder. Ändå har jag utöver min familj aldrig hittat någon större gemenskap som jag känslomässigt vill ingå i. Men kluvenhet är i sig varken vidsynthet eller tolerans och får inte ursäkta en vägran att välja. Att vela är farligare än att välja.

  Dagens västerländska kristendom är urvattnad och politiserad. Även för mig som i grunden måste beteckna mig som icke-kristen agnostiker är det uppenbart att den absoluta majoriteten av biskopar, präster och frikyrkopredikanter saknar egen insikt och kontakt med den andliga kärnan. De predikar lättköpta materialistiska och fariseiska vantolkningar och gör sig till lakejer och vägröjare för det livsfarliga, själs- och civilisationsdödande, totalitära, politisk-religiösa missfostret islam.

  Vår flagga symboliserar nationen och dess folks traditioner, historia och framtidstro. Korset symboliserar i dag inte korståg som skulle innebära tvångsdop och dogmer. Kristendomens kärna är i stället en öppen kanal till någonting ”bortom” eller ”där uppe”, som inte behöver namnges eller formges. Den som vill kan skapa sig en personlig bild och samtalspartner eller studera trons skrifter och tankesystem. Man kan också välja att se människans och medvetandets evolution som driven av ett riktat fält (deism) eller att se det gudomliga i allt (panteism). Människan Jesus var en utomordentlig förebild och korset symboliserar då hans sinnelag, andliga insikt och självuppoffran. Men framför allt kom korset att symbolisera ett evigt andligt mysterium, språnget och bryggan mellan människa och Gud. Det symboliserar människans fria vilja att försöka utvecklas mot något högre och sannare, ett erbjudande, ett fritt val.

  Gillad av 2 personer

 12. ptn skriver:

  Även om kristendomen idag inte har den den roll den hade för bara ett antal decennier bakåt i tiden hade men ändå har en viktig uppgift. Denna uppgift är att som förmedlare av moral och etik vilket av goda skäl förmedlades mig i unga år.
  Jag är sedan 20 år bakåt inte längre medlem i svenska kyrkan men anser ändå att uppgiften hur vi som invånare i vårt land ska förhålla oss till våra medmänniskor är väsentlig för vår sammanhällning och framtida utveckling i vårt land.

  Gillad av 3 personer

 13. Frank skriver:

  Eddie, hörde du om fotbollsspelaren Cheick Tiote som dog igår i samband med en träning med sitt klubblag?

  Vad som inte nämns i den svenska medierapporteringen är att han var djupt troende muslim. De anger dödsorsaken som ”misstänkt hjärtattack”. Givetvis tragiskt att han dog. Men om man är så korkad att man tror att det ska gå att skippa att äta och dricka ordentligt, och samtidigt idrotta på elitnivå, utan att kroppen säger ifrån – ja, då får man faktiskt skylla sig själv.

  Och man kan också ställa sig frågan: hur många muslimska taxi- och busschaufförer befinner sig ute på vägarna i Sverige under ramadan, utan att ha ätit och druckit och sovit ordentligt? Som bekant så ägnas nätterna åt att hetsäta. Allt detta måste ju förutom trafikfaran leda till hälsokomplikationer av olika slag, utmattning, sjukskrivning, som blir en enorm kostnad för svenska skattebetalare.

  Gillad av 1 person

 14. Hovs-svartaste-hallar skriver:

  @Bo Svensson: Du talar lyriskt om multietniska samhällen, hur bra de är. Den litteratur jag sett antyder motsatsen.

  Gissar att du snarare syftar på imperier med en stark övergripande centralmakt, som t.ex. det Ottomanska imperiet eller Sovjetunionen. Då talar vi om något annat.

  Gilla

 15. Olle Reimers skriver:

  Mycket bra inlägg! De flesta av dem som har invändningar mot den svenska nationalstaten har grumliga och sammanblandade argument. Det är korstågen och nazismen om vartannat. Sverige har ju aldrig haft en exkluderande nationalism utan har alltid varit beredd att välkomna främlingar. Som lite kompensation för att vi inte deltog i världskrigen tog vi in en hel del människor i den industri som vi hade lyckats bevara och kunde bygga upp. Någon glädje hade alltså andra nationer av att Sverige bevarats helt.

  Vi blev sedan på många sätt en förebild i världen för hur man kunde utveckla ett samhälle (även om en del var illusoriskt). Vi gick i spetsen för biståndsarbete (även om inte helt lyckat på alla håll och kanter). Poängen är att vi varit med och delat några av bördorna och inte behöver känna de starka skuldkänslor som uppenbarligen hemsöker en del politiker och skribenter.

  Lars Trägårdh har pedagogiskt förklarat varför nationalstaten är förutsättningen för välfärdsstaten. När man nu gör allt för att rasera nationalstaten kan man undra hur seriösa dessa personer är när det gäller svenskarnas framtida välfärd. Det känns som om Annie Lööf och andra som deltar i Bilderbergmötena har andra idéer om Sveriges framtid.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.