Troende muslimer känner sig inte hemma i Sverige

Mohamed Omar

I flera inlägg här på Det Goda Samhället har jag visat på skillnader och motsättningar mellan islam och svensk kultur. Troende muslimer som försöker leva i enlighet med islam stöter på många problem.

Jag har nu läst boken Muslimers möte med svensk sjukvård och skola (1999) som är skriven av religionshistorikern Jan Samuelson. Han var före sin död lärare vid Örebro universitet. Han hade också konverterat till islam och var gift med en muslimsk kvinna från Irak.

Här behandlas konkreta problem som uppstår när muslimer möter svensk sjukvård, och också motsättningar mellan islamiska värderingar och svensk skola. Boken är avsedd att användas som kurslitteratur på högskolenivå, till exempel inom vård- och lärarutbildning.

Samuelson börjar med att beskriva islam. Han konstaterar att trots att muslimer kommer från olika kulturer så finns det något som förenar dem, ja, en grundläggande likhet:

”Ändå finns där en påtaglig likhet i botten. Islam formar verkligen den troende på ett markant sätt. Det finns en specifik islamisk identitet som förenar muslimer från Indonesien i öster till Marocko i väster. Grunden för denna identitet är Koranen. Koranen är islams heliga skrift, Guds egna ord och det som står där uppfattas därför av många som absolut och evigt giltigt. Koranen fungerar som religiöst, moraliskt, juridiskt och ej sällan politiskt rättesnöre för världens muslimer.”

Det är skillnad mellan islamiska bruk, förankrade i islams grundtexter, och traditioner. Traditioner är förhandlingsbara, men inte islam:

”Traditioner är förhandlingsbara; de kan man avstå ifrån i syfte att underlätta integration; islam däremot är inte förhandlingsbart.”

Förutom Koranen är det tron på profeten Muhammed som förenar muslimer:

”Muhammeds uppfattningar och beteenden utgör det perfekta föredömet för hur ett liv skall levas enligt islam.”

Islam, förklarar Samuelson, skiljer inte mellan andligt och världsligt:

”När vi i Sverige talar om religion utgår vi vanligen från en modell som formats med utgångspunkt från innehållet i kristendomen. Det innebär att vi skiljer mellan religiösa frågor och profana, mellan religion och politik och mellan andligt och världsligt. Utifrån en sådan närmast dualistisk grundsyn ter sig islam svårförståeligt. Uppenbarligen är islam en religion, men islam uttrycker inte bara en religiös ordning. Det rör sig också om en juridisk ordning, en etisk ordning och en social och politisk ordning. Inom islam finns egentligen ingen skillnad mellan religiöst och profant. Det kan uttryckas som att inga frågor faller utanför islams område. Islam är livsmönstret som reglerar livets alla skeenden från födseln till döden.”

Hur hanterar troende muslimer sitt möte med det svenska samhället? Samuelson ställer upp tre strategier. Den första strategin innebär att avskärma sig:

”Där finns de grupper och individer som är helt inriktade på att återvända till födelselandet eller i varje fall på att lämna Sverige. De visar vanligen ringa intresse för integration i det svenska samhället. Ej heller strävar de efter att i någon större omfattning bygga upp islamiska institutioner i Sverige. Den här strategin omfattas av många muslimer under den första perioden i Sverige. Drömmen om återvändandet bleknar bort med åren. Till sist återstår kanske bara en önskan om att få bli begravd i det gamla landet.”

Den andra strategin är att bygga upp ett islamiskt parallellsamhälle:

”Karakteristiskt för strategi nummer två är en strävan att bygga upp islamiska institutioner i Sverige. Det rör sig om egna daghem, egna grundskolor, i viss mån egen sjukvård, egen kursverksamhet, egna idrottsföreningar m.m. Framför allt innebär det en strävan mot att bygga upp islamiska centra där moskén utgör centrumets hjärta. Avsikten bakom denna strategi tycks i första hand vara kontroll över socialisationsprocessen i syfte att bevara och överföra den islamiska identiteten från generation till generation. Under 1990-talet har det funnits en tydlig tendens till att denna strategi anammats av allt fler muslimer i Sverige.”

Den tredje strategin går ut på viss integration för att främja islams intressen:

”Utmärkande för den tredje strategin är en önskan om viss integration och samverkan med majoritetskulturen, åtminstone så mycket samverkan att det säkerställer muslimernas möjligheter att få utöva sin religion i Sverige. Inom denna strategi ryms också uppfattningar som att det inte är nödvändigt annat än i vissa specifika fall (moskéer, islamiska kulturcentra) att skapa islamiska institutioner för att islam skall överleva i Sverige.”

Vad dessa strategier visar är att troende muslimer inte känner sig hemma i Sverige. De vill antingen bygga upp ett eget samhälle i vårt samhälle eller dra sig undan och drömma om sitt hemland eller något annat islamiskt land. Det stämmer också med min egen erfarenhet som muslim. De islamiska reglerna och den islamiska omgivningens sociala kontroll gör att man inte helt och fullt kan identifiera sig som svensk och bli en del av den svenska, kulturella gemenskapen. När livet i Sverige och svensk kultur tas upp i moskéerna så handlar det väldigt ofta om problem och motsättningar och hur man ska ”skydda” sig själv och sina barn från påverkan.

62 reaktioner på ”Troende muslimer känner sig inte hemma i Sverige

 1. Bo Svensson skriver:

  Vet man tillräckligt om Muhammeds liv för att han skall kunna fungera som föredöme?

  Det enda jag hört om honom, är hur illa han betedde sig.

  Liked by 1 person

 2. malmobon skriver:

  Otroligt vi kan tillåta en ideologi som islam få ta mer och mer plats. Allt står nerskrivet i Koranen och denna får inte ändras.
  Även kan man fråga sig varför Saudiarabien tagit plats i UN? Islam har sin egen Human right deklaration som skrevs 1990. Kairodeklaration. Helt anpassad till islam.

  Liked by 1 person

  • Anna Lindén skriver:

   FN accepterar ju Kairodeklarationen, så varför skulle Saudi och andra islamistländer avstå från en plats där? Det innebär ju bara ytterligare möjligheter att påverka. Vad man däremot kan fråga sig är varför demokratiska länder vill vara med i ett FN som accepterar Kairodeklarationen.

   Liked by 2 people

 3. Agneta Berglöw skriver:

  Denna text borde skickas ut till varenda politiker i Sverige och i synnerhet till regeringen.Skrämmande läsning.
  Med Sveriges uttalade naivitet har vi nu fått ett parallellsamhälle o fler växer fram.Varför skall våra skattemedel finansiera detta skuggsamhälle när behoven inom sjukvård,äldreomsorg går på knäna.
  Varför får aldrig blåljuspersonal(sjuksköterskor,ambulanspersonal,poliser) lönelyft likt lärarkåren?Som skulle undvika en kommande stor grupp fattigpensionärer födda 1950 o framåt.Sen undrar man varför sökande till sjuksköterske o polisutbildning minskar.
  Sverige världens mest naiva land o världens främsta socialbyrå.

  Liked by 8 people

  • Göran skriver:

   Det är inte så svårt att förstå hur det kommer sig att mindre antal personer vill bara poliser eller sjuksköterskor. Incitamentet inom dessa områden är inte att de får belöning om de gör ett bra jobb utan när de gör ett dåligt jobb. Desto mer terrorister eller brott de inte lyckas förhindra, desto mer pengar kommer polisen att få och desto sämre sjukvården fungerar desto mer pengar får de. Vore det tvärtom.

   Och vad skulle politikerna tjafsa om utifall både polis eller sjukvård fungerade?

   Gilla

 4. Stig Fölhammar skriver:

  Jaha, är det inte fantastiskt. Det som blivit alltmer uppenbart under 2010-talet fanns alltså nedtecknat redan 1999. Jag lyfter på hatten för Mohamed Omar, som har övertagit alla de av staten finansierade bildningsförbundens arbetsuppgifter!

  Liked by 4 people

 5. JAN BENGTSSON skriver:

  Varför väljer MAN då inte något annat land,
  med en större kulturell/religiös närhet?

  Att man åker tillbaka till närområdet?

  Dags att våra politiker inser att denna population,
  ALDRIG NÅGONSIN låter sig integreras här i vårt land!

  Oavsett hur mycket resurser som (S)atsas/kastas bort…

  Hur naiva är det tillåtet för en politiker att vara?

  Nu ”groomas” Annie hos Bilderbergs Globalister,
  för att bli en nyttig idiot,
  en kommande Statsminister…

  Att svetsrök är skadligt har vi lärt oss…

  Liked by 1 person

 6. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det är obegripligt att ett land som Sverige som vill utmärka sig i FN, i internationell politik osv inte har fattat någonting när det gäller kulturskillnader mellan vanliga svenskar och muslimer. Framförallt har inte befolkningen och väljarna i allmänhet förstått detta. Däremot finns en elit, både inom den muslimska världen och inom den svenska maktstrukturen som är fullt medvetna om detta. Dessa eliter har egentligen inte riktigt samma mål men har en intressegemenskap som driver på utvecklingen i landet i mångkulturell riktning. Makteliten i Sverige dominerar debatt och opinionsbildning varför alternativa synsätt kvävs med argument som vi väl känner till.

  Ta två dagsaktuella exempel:

  • En extrem imam, dömd för mordförsök och med väl dokumenterade radikala budskap kan inte utvisas eftersom det är svårt att utvisa till Syrien. Finns viljan går det säkert at bli av med denna galning, men viljan finns inte.
  • Det svenska rättssystemet ger sig nu på Hultsfreds kommun, ”tjänstefel eftersom man inte kan ta emot ett obegränsat antal migranter”. Man kan väl kalla detta att man silar mygg och sväljer kameler.

  Liked by 4 people

 7. Johan Löfgren skriver:

  Det kan bara på nytt konstateras att Koranen är livsfarlig (London) och att orden i den förvrider sinnet på människor. Om anhängarna fick kunskap om bokens tillkomst och frihet att tänka källkritiskt skulle problemet vara ur världen. Och hur man sedan kan se ideologins profet som ett föredöme förblir en gåta.

  Det som sker nu i Sverige och i västvärlden är att islamska parallellsamhällen mejslas fram, och våra politiker betalar och underlättar en stor del av kalaset. Annars finns det muslimländer som villigt bekostar moskéer och andra tillbehör. I förlängningen blir parallellsamhället allt större och till slut riskerar väststaten att bli islamsk.

  Det är något lurt med hela skeendet och det är nu vi måste bromsa för fullt. Muslimer har mängder med islamländer att migrera till, länder där var och en kan känna sig hemma. Nu känner jag mig knappt inte hemma i mitt eget land Sverige längre. Här ploppar det upp främmande byggnader i stad efter stad, färgglada flaggor viftas med och så vidare. En berättigad undran är vem som ska känna sig hemma i Sverige, nu och i framtiden.

  Liked by 2 people

 8. Jan Andersson skriver:

  Den enda lösningen är då att uppfylla deras högsta önskan och hjälpa tillbaka dem till sina hemländer. En mycket enkel metod att hjälpa dem att få ändan ur vagnen är att förbjuda halalslakt i Sverige av lättförståeliga djurskyddsskäl, och ett förbud mot import av halalslaktat kött, där varje försök till svartimport stoppas. Ge tullen en miljard extra för att klara av det, det är billigt i sammanhanget.

  Liked by 3 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Halalförbud o stopp för religiös omskärelse!
   Groteska sedvänjor som ej hör hemma i ett modernt samhälle!
   VARFÖR tillåter vi detta?
   För att vi blivit så FLATA…

   Gilla

 9. Gunilla skriver:

  Ja, vad återstår att säga. En ideologi som är helt inkompatibel med västerländskt samhälle då den kräver att hela samhället ska anpassas till den. Frågan är då; vad gör dessa här? Varför är de här?

  Liked by 1 person

  • p2185 skriver:

   Strategi 3 tillsammans med missionens uppgift att sprida islam och ta över majoriteten i våra beslutande politiska församlingar och införa sharia?

   Gilla

 10. Erik skriver:

  Det obehagliga med denna text är att den kan gynna SD och därmed borde den omedelbart avpubliceras.

  Texten ryms inte inom den värdegrundsbaserade yttrandefriheten som vi har till låns från politikerklassen så länge vi uppför oss.

  Liked by 1 person

  • Angelica skriver:

   Därför att där får de inga pengar av staten, de kristna som brukade försörja dem har de jagat bort så nu finns bara muslimsk misär kvar.

   Gilla

 11. MOAB skriver:

  Detta är ju en ytterligt intressant bok verkar det och man frågar sig varför man inte hört mer om den? Jag gissar för att den, inifrån, visar på att den önskedröm om muslimen som serveras oss av våra politiker och media, essentiellt en variant av den lite hårige, men fryntlige pizzabagaren, i ny tappning, inte stämmer. Muslimerna är inte bara pizzabagare.
  Saker som att överföra kultur från generation till generation, det låter ju närmast Sverigedemokratiskt! Från 1999!

  Boken borde vara obligatoriskt utbildningsmaterial för personer i administrationen för den visar på en av mina två viktigaste invändningar mot islam i väst. Den första såg vi återigen exempel på i London igår (vem tvivlar på att det var muslimer, inte ens Anders Lindberg eller Fridolin tvivlar på detta), dvs ju fler muslimer i Europa, ju mer terror. Omvänt, ju färre muslimer, ju mindre terror. Det första sambandet är ovedersägligt, för att minska terrorn så måste antalet muslimer ner. Den andra som är ännu allvarligare är att jag anser att islam är en vidrig förtryckande ideologi och inför risken att det blir en dominerande ideologi i Sverige så anser jag att nästan alla medel är tillåtna. Jag anser att leva under islam, eller nazism, eller kommunism är ett tillstånd som är på ett undamentalt plan förtryckande för anden, men också världsligt förtryckande, inte minst för kvinnor. Det är en ideologi som skapar en slavmentalitet. Därför så krävs det inte att man är terrorist för att ett muslim skall utgöra ett hot mot vårt sätt att leva. Alla muslimer drar bara genom sitt varande sitt strå till stacken för islamisering. Muslimernas blickar på mina barn när de som småbarn badade nakna på stranden är ett större hot än bomber. Den heltäckta kvinnans blickar är ett lika stort hot som mannens i små badbyxor. Därför för att minska islams inflytande i Sverige så måste man minska antalet muslimer.

  Mänskligheten har utvecklat många olika sätt att leva. I Sydamerika finns fortfarande indianer, när de möter folk som helt eller delvis lever som vi i väst, så dör folk ofta, och indiansk kultur försvinner allt mer. Det är en helt vansinnig föreställning att helt olika kulturer skal kunne leva sida vid sida. Hade skatten med dess omfördelning över en natt gjorts frivillig så gissar jag att muslimerna hade gått till attack direkt, för plötsligt så skall de försörja sig själva. Det är ett omöjligt system att två icke kompatibla kulturer lever sida vid sida och där den ena fullt ut finansierar den andra, vad är egenvärdet i att försöka blanda alla kulturer? Varför inte låta den arabiska och de afrikanska få blomma ut eller vissna själv? Vad gör de här?

  Liked by 4 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Utomeuropeiska Muslimer, möjligen Turkiet borträknat,
   lär knappast vilja arbeta som pizzabagare?
   Vi vet ju hur det är med slaktare…

   Fläskkött ingår ju som en viktig ingridiens…

   Gilla

 12. Sixten Johansson skriver:

  Mycket klargörande och logiskt, tack! Det här kan kompletteras med erfarenheterna från assimilationsproblemen i Frankrike, där 1:a och 2:a generationen inte vill se sig som fransmän, utan som marockaner, tunisier, libaneser osv. Särskilt i 2:a, 3:e och 4:e generationen försvagas sedan banden till de äldstas ursprungsland, men i stället tenderar man att utveckla en allmän muslimsk identitet, som inte är särskilt djupt religiöst grundad, utan snarare icke- eller antifransk. Det kan jämföras med dagens allt aggressivare utveckling i USA, där ”black”, ”Hispanic” och ”muslim” laddas och börjar fungera som nya, övergripande och starka identiteter, ibland till stor överraskning för ”vita”, solidariska aktivister.

  Liked by 1 person

 13. Hortensia skriver:

  Tack, Mohamed, men den massiva ökningen av toktroende muslimer, som hårdnackat bakåtsträvande – och skrämmande ofta hänsynslöst utåtagerande – bibehåller sin uttalat väst- och svenskfientliga, nonchalant kunskapsföraktande, patriarkalt våldsbejakande, vämjeligt kvinnoförnedrande och vidrigt djurovänliga, gravt dysfunktionella stenåldersklankultur och beter sig oacceptabelt barbariskt i mitt tidigare så trygga fosterland…

  … gör att jag inte heller känner mig hemma i Sverige längre. Vart ska jag ta vägen?

  Liked by 2 people

 14. Jan Ahlström skriver:

  Du skriver ”eller dra sig undan och drömma om sitt hemland eller något annat islamiskt land”.

  Frågan är då ,vad är det som hindrar dem att lämna Sverige ?

  Antagligen att livet är bekvämare här med ett socialt skyddsnät som jag inte tror man kommer i närheten av i deras hemländer, och vårt sätt att helt kravlöst ösa bidrag över dem och deras organisationer.
  Ställ hårda krav och dra in eller minska bidragen så kanske vi får se en utflyttning och minskad asylinvandring.

  Efter det senaste terrordådet i London blir det intressant att se hur många fördömanden vi får se från muslimerna i Sverige.
  Kommer det några fördömande så är det nog bara ”en yta” som visas upp.

  Gilla

 15. uppstigersolen skriver:

  Lösningen är självklar. Vill du anpassa dig – stanna och försörj dig och de dina. Vill du inte anpassa dig – res härifrån. Svenskar ska absolut inte på några villkor anpassa sig till barbariska sedvänjor. Vart tog kvinnornas rättigheter vägen?

  Liked by 2 people

 16. Lennart Bengtsson skriver:

  Detta finner jag vara en helt korrekt beskrivning och som jag tror gäller för nästan alla som utvandrar till ett annat land. Det gällde inte minst min egen familj i samband med utvandring till Storbritannien. Till slut vänjer sig de flesta och lever ett liv med rötter i två eller flera samhällen. Man finner också att detta berikar tillvaron.

  Problemet med Islam är att här förhindrar religionen anpassningen i stället för att underlätta den. Orsaken härtill är att Islam betraktas som fulländad och perfekt och som därför inte kan utvecklas eller förbättras. I så måtto utgör den ett motstånd mot alla former av utveckling. Det är faktiskt märkligt att denna underliga religion fortfarande är så stark och omfattande trots den oerhörda utveckling som världen genomgått. Inte heller är det att förvåna att de muslimska länderna nästan utan undantag är mindre utvecklade och har mer problem än andra länder. Detta har säkert sin rot i en oflexibel religion och den oundvikliga konflikten med en dynamisk och föränderlig verklighet.

  Det är kanske av denna anledning som muslimska invandrare söker sig till miljöpartiet eller andra verklighetsfrämmande partier då det är frånvaron av verklighetsförankring som attraherar och förenar.

  Liked by 1 person

 17. Maria skriver:

  Jag tror att man kan få många att flytta tillbaka om bidragen stryps/minskas här, om man ställer krav på att försörja sig själv och erbjuder ett engångsbelopp om man flyttar tillbaka. Det skall vara jobbigt att stå utanför samhället här.

  Många invandrare bor halvårsvis utomlands i sina hemländer (som de själva säger) och en del flyttar tillbaka dit då de får en möjlighet. Jag känner till en familj som är radikala muslimer, hon är svenska, där man bodde i ett muslimskt land under flera år och sedan kom tillbaka till Sverige för att barnen skulle gå i gymnasiet här. Gymnasiet ansågs bättre här. Då barnen gått färdigt gymnasiet så skulle de flytta tillbaka till Marocko. Barnen förväntas utbilda sig vidare efter gymnasiet och skaffa sig bra yrken i samhället. Islam smyger sig in i alla skikt i samhället.
  Synen på stackars flyktingar som behöver tas om hand av pappa socialdemokraterna är delvis falsk tror jag. Människor är globala och flyttar dit de vill vara, dit det gynnar dem. Om man kan åka på semester till sitt hemland eller flytta tillbaka dit så är man inte flykting längre.

  Jag har träffat på Iranier som bestämt sig för att flytta till Sverige och sedan utbildar sig här. Några av dessa har flyttat vidare till USA. Jag har träffat på sk. flyktingar som bott 5 år i Tyskland, 3 år i Italien och nu valt att flytta till Sverige. Svenska pensionärer bor växelvis i Spanien, det är samma sak med våra invandrare, de är också globala.

  Jag har en arbetskamrat som kom till Sverige för 7 år sedan med sin man. Hon är nu utbildad sjuksköterska, pratar perfekt svenska och har skilt sig. Bor med sin dotter i en bostadsrätt.
  Hur kan hon lyckas så väl och varför misslyckas så många andra? Och varför skall svenska skattebetalare betala för alla som vill bo, plugga i Sverige? Är det vår uppgift? Är pengarna som vi dubbelarbetande svenskar arbetar ihop, i första hand våra. I vår livscykel genom livet!

  Liked by 1 person

 18. Jan Ivarson skriver:

  Muslimerna får som vi andra väga för- och nackdelar.
  Om man bosätter sig i Härjedalen få man ingen havsutsikt och slipar skatta för den.

  De bör särskilt fundera på om det välstånd de får tillgång till här, kan bero på att vi hittills inte har haft deras värdegrund. Sådana tankar bör i större grad även rymmas i våra politikers hjärnor.

  Gilla

 19. tompas11 skriver:

  Bra och viktig text av Omar, men jag måste säga att den text och de texter som författas av sign. MOAB är för det mesta de allra mest läsvärda. Tack MOAB och Omar!

  Gilla

  • csaba43 skriver:

   Håller med dig till fullo! Frågan är bara, när överger vi pratet och analyserandet och går till aktion? Någon?

   Gilla

 20. Gösta Svensson skriver:

  Multikulturalismens totala sammanbrott och orimlighet kan inte bli tydligare än så här. Det är ett verklighetsfrånvänt tankemissfoster som gjort till överideologi i vår tid. Det enda jag kan göra är att dels rösta rätt, och dels försiktigt och med stor omsorg, ledsaga mina barn genom det minfält av destruktiv politisk korrekthet och farlig mångkulturell och islamisk propaganda, som de på grund av våra landsförrädare till ledare, tvingas växa upp i. Jag skall vaccinera dem varsamt och se till att de tvingar sig att tänka själv för att på så vis bli goda antiislamister.

  Liked by 1 person

 21. Hortensia skriver:

  Med anledning av nattens blodiga högtidlighållande av Ramadan (eller heter det månne ”ramma dem”?) i västvärldens hjärta, London, vill jag fråga alla kloka DGS:are, om någon förstår hur Johan Westerholm, som förvisso brukar skriva slarvigt, men oftast helt begripligt, menar med dessa meningar:

  ”Då kan vi bryta fördomar och misstänksamhet. Då kan vi bryta rasismen och islamofobin som växer.”

  https://ledarsidorna.se/notis/notis-terrorn-i-london-islams-storsta-stund-ar-nu-om-den-vill-ta-den/

  ”Islamofobin” växer väl inte? Den har ju avskaffats med besked genom ytterligare en vettlöst våldsam attack i Allahs namn på slumpvis utvalda, livsbejakande offer. Den svensk som idag inte är – högst befogat och därmed inte det minsta ”fobiskt” – rädd för troende muslimer, måste ju vara dum i hela huvudet!

  Tillägger, att jag numera anser orden ”islam” och ”fobi” vara precis lika oförenliga som ”heder” och ”mord” i svenska språket.

  Liked by 2 people

  • Göran skriver:

   Det är i stället mer berättigat med islamofobi idag än igår. Fobi innebär att det är något som påverkar ens dagliga liv. Om jag måste tänka på vilka gator jag går på, från vilket håll bilarna kommer, om det finns ställen där jag skydda mig från rammande bilar eller något likande på grund av islam. Med andra ord, mitt dagliga leve påverkas på grund av islam, så det är helt befogat med islamofobi. Då 50 % av de araber jag möter på gatorna har en uppfattning att jag borde utrotas har jag inte rätt att vara islamofobisk då?

   Gilla

   • Hortensia skriver:

    Ingen kan längre vara ”islamofobisk” när troende muslimer har visat sig vara totalt hänsynslösa i sin obegripliga strävan efter att hylla Allah och hans profet Muhammed genom att ”slakta otrogna” varhelst de kommer åt.

    Fobi innebär en irrationell, obefogad rädsla, men det är i dagsläget helt rationellt att vara alldeles befogat livrädd för muhammedanernas våldsbejakande religionsutövning.

    Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Misstänker att Johan är ganska ironisk…

   Han är fullt medveten om,
   att det INTE kommer att hända!

   Snarare en passning till våra naiva politiker?

   Gilla

   • Hortensia skriver:

    Kanske det, Jan, vi får verkligen hoppas att de allra sista, rosafärgade PK-fjällen snabbt faller från blåögda svenskars krampaktigt hopknipna korpgluggar, när polletten omsider trillar ner.

    Larmklockorna ringer bara högre och högre. Dags att vakna, stiga upp, sätta ner foten och krossa hatet och hotet mot vår hyperciviliserat jämställda, demokratiska och sekulära livsstil ordentligt.

    Gilla

 22. Anna Lindén skriver:

  Jag tror inte att Johan Westerholm menar så mycket mer än att misstänksamheten mot muslimer, också sådana som är fredliga och oskyldiga, växer med varje terrordåd.

  Gilla

  • Hortensia skriver:

   Fast Anna, misstänksamhet mot muslimer torde – med facit i hand – vara den enda sunda reaktionen när troende muslimer gör sig skyldiga till sanslösa massakrer på oliktänkande, enkom för att leva upp till den vämjelige pedofilprofeten Muhammeds otidsenliga ideal.

   Normalt funtade människor, som är, och vill fortsätta vara, genuint ”fredliga och oskyldiga” till den pågående utrotningen av icke-muslimer kan inte vara troende muslimer. Det finns bara en gud och Muhammed är hans profet, vars ondskefullt våldsbejakande gallimatias dikterar…

   … rättrogna muslimers leverne till punkt och pricka. Islam tas bokstavligen på blodigt allvar.

   Gilla

   • Anna Lindén skriver:

    De flesta muslimer har inte själva valt att vara det, utan fötts in i muslimska familjer. Om de lämnar sin religion riskerar de att straffas med döden.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Precis, Anna, döda eller dödas – har de någon ryggrad?

    Den som inte lämnar islam måste anses vara livsfarlig för omgivningen – och feg och uslig.

    Gilla

 23. Hexe skriver:

  Det tredje världskriget är redan igång. Det menar Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet.
  ”Ett tredje världskrig kan vara mycket olikt det första och andra och växa fram gradvis. Därför kan det vara svårt att upptäcka, anser Wilhelm Agrell.
  Men konflikten mellan olika islamistiska terrororganisationer på ena sidan och västvärlden och andra stater på andra sidan förstås bäst om det ses som ett världskrig, menar han.
  Det är fel att tro att ett tredje världskrig nödvändigtvis måste se ut som det första och det andra, menar Agrell.
  – Vi kanske är mitt inne i process som är så annorlunda jämfört med 1900-talets världskrig att vi inte ser den. Uttrycket eller liknelsen tredje världskriget kan vara ett hjälpmedel för att få syn på helheten i en konfliktprocess som är så disparat”

  Gilla

  • Varva skriver:

   Jag tror Agrell har helt rätt. Enda sättet är att fortast möjligt förpassa de invaderande ut ur landet och de ska inte tillåtas komma tillbaka. Börja med de ensamkommande vuxna karlarna som inte har asylskäl och som ljuger om sin ålder -nolltolerans. SD måste få makten så vi kan ta oss ur EU (detta med eller utan M men helst inte med AKB – vem litar på henne?). Hur kunde vårt land (tidigare föredöme) på kort tid hamna så snett? Sannolikt med stöd av globalisterna (de rikaste rika) och våra lättköpta högsta politiker som säljer ut vårt land för belöning. Vi måste ha tillbaka vår nationalstat och vår demokrati. Därför måste icke-demokrati (islam) ut ur vårt land.

   Gilla

 24. Gösta Svensson skriver:

  Ang senaste terrordådet i London:

  ”Senare under söndagen uttryckte premiärminister Theresa May från Downing Street sin avsky över det som har skett. Hon fördömde den ”ondskefulla ideologin” bakom attacken – och sa att man måste utrota islamistisk extremism.”

  http://www.expressen.se/nyheter/bil-uppges-ha-kort-pa-manniskor-i-london/

  Den ”ondeskefulla ideologin” är islam. När skall den första västerländska ledaren våga säga det öppet?

  Gilla

 25. Willy Lindqvist skriver:

  Man måste också fråga sig varför Saudiarabien och andra stater i Mellanöstern inte tar emot islamska flyktingar. Är det en medveten strategi för att sprida islam till det västerland de hatar så mycket?

  Gilla

 26. fornuftist skriver:

  Om jag siar om framtiden så ser jag svenska parallellsamhällen som vill fjärma sig från övriga Sverige, alltså precis som dagens parallellsamhällen men med skillnaden att de befolkas av svenskar som vill leva i ett samhälle likt 80-talets Sverige.
  Kanske kommer det vara en del av Dalsland, Härjedalen eller Västerbotten där folk fortfarande kommer att leva i enklaver som motsätter sig det muslimska Sverige.
  Ett uppslag till en intressant dystopisk sf-roman.

  Gilla

 27. Björn skriver:

  Här i Sverige har vi lagar som förbjuder kupering av grisar och hundar, men samtidigt är religiöst betingad könsstympning av små barn OK, och betalas t.o.m i vissa fall med våra skattemedel! Snacka om undfallenhet hos våra myndigheter!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.