Ramadan ska hållas utanför den svenska skolan

Mohamed Omar

Ramadan är ingen svensk tradition. Det är bara troende muslimer som fastar denna månad. Ingen annan. Har du hört talas om svenskar, alltså icke-muslimer, som fastar i ramadan? Det kan finnas en och annan masochist någonstans. Men svaret är nej, ramadan är inte en svensk tradition. Och varför skulle en masochist som inte tror på Muhammed välja att plåga sig under just denna månad?

Om en tradition ska kallas svensk bör den ju dels vara gammal, ha funnits här länge, och dels vara något som en majoritet av svenskarna håller på med.

Ramadan är dessutom svårt att sälja in. Halloween är kul och party. Därför har den vunnit insteg bland de unga i Sverige. Men det är inte kul att avstå från mat och dryck och att be böner på arabiska, ett språk man inte begriper, i en moské. På Hallowwenpartyt dansar tjejer och killar. I moskén är det bara män, män och män och ingen dans.

Fastan i ramadan är därtill skadlig. Särskilt som i år då den infaller på sommaren, den 27 maj. Man får ju varken äta eller dricka före solnedgången. I Norden under sommaren blir det många timmar! Fastar man cirka tjugo timmar per dygn kan man inte sköta jobb och studier som man ska.

Muslimer som fastar i Sverige på sommaren fastar faktiskt fler timmar än profeten Muhammed själv någonsin gjorde. När Muhammed instiftade sin fasta och dess regler visste han inte om att vårt land fanns och att det någon gång i framtiden skulle bo muslimer här. Hm… om han nu var en riktig profet, borde han inte ha kunnat förutse detta?

Vissa muslimer påstår att man fastar för att tänka på de fattiga. Men så sa inte Muhammed. Och varför ska man tänka på de fattiga just i ramadan? Det kan man väl göra vilken dag som helst. Den riktiga anledningen till att man fastar är för att det är religiöst påbud. När man gör det gör man en god gärning och belönas av Gud. När man inte gör det begår man en synd.

I ett brev har grundskolerektorer i Ronneby skrivit att fastande elever måste hämtas på skolan. De blir hemskickade och frånvaron registrerad som skolk, rapporterar SVT Blekinge. Det är bra att skolan tar tag i detta. Elever ska inte fasta på skoltid.

Tyvärr är det så att troende muslimer uppmanar sina barn att fasta i ramadan. När barnen fastar från tidig ålder får föräldrarna bättre anseende bland andra troende muslimer. Man ses som goda uppfostrare. Det finns ett grupptryck från både familjen och troende muslimer i omgivningen för att barn och ungdomar ska fasta. Men också för att sitta uppe på kvällarna och delta med de andra i de extra goda nattmåltiderna. Och att gå till moskén på sena bönemöten.

Vi ser på skolan barn som kommer för sent för att de är trötta för att de inte äter som vanligt. Vi ser också att barnen har svårt med koncentrationen, är bleka och har svårt att orka med en hel skoldag. Som rektor och skolsköterska vill vi att barnen ska må bra och orka med sin skoldag och kunna delta på de aktiviteter som man har nu i slutet av terminen. Barnen ska äta på skoldagarna och om de måste fasta får de göra det på helger och lov”, skrev Ronnebyrektorerna i brevet.

Ramadan är inte en svensk tradition, konstaterade vi. Och den svenska skolan är svensk. Det innebär att skolan stänger under svenska högtider, inte på ramadan. I islamiska länder går allt på halvfart under ramadan. Skolor och arbetsplatser anpassar sig efter att folk orkar mindre. Det gör det inte här, vi kör på som vanligt. Ingen svensk, förutom de troende muslimerna, håller reda på när ramadan börjar och slutar.

SVT Nyheter Blekinge har pratat med en elev på en skola i Ronneby om fastan. ”Jag mår inte dåligt av det, jag mår bättre”, säger Saly som går i nionde klass. Det är klart han säger så! En troende muslim skulle aldrig erkänna att han eller hon mår dåligt av ramadan. Det vore inte bara hädelse utan också en skam inför andra muslimer. En god muslim måste låtsas vara glad när ramadan kommer och dölja sina verkliga tankar och känslor.

Föräldrarna uppvisar ett bristande omdöme när de sätter religiösa dogmer och sitt sociala anseende i den muslimska gruppen högre än barnens hälsa och utbildning. För tydlighetens skull: sådana föräldrar vanvårdar sina barn.

Ramadan har inget i en svensk skola att göra. Alla skolor bör göra som rektorsgruppen i Ronneby kommun. Det bör klargöras att i svenska skolor tar vi bara hänsyn till svenska högtider enligt den traditionella almanackan. Något annat är inte praktiskt möjligt och inte heller önskvärt. I Sverige bor nu folk från hundratals olika kulturer och vi kan omöjligt anpassa oss till alla dessa. Det mest rimliga är att de som kommer hit anpassar sig till den svenska kulturen.

Parallellt med kravet på anpassning bör vi göra det lättare för dem som inte trivs i den svenska kulturen att återvandra till sina hemländer.