En het potatis

Patrik Engellau

Finanspolitiska Rådet är en myndighet som bland annat har till uppgift att framföra synpunkter på regeringens ekonomiska politik, vilket rådet nyligen gjort. Regeringen får en hel del troligen välförtjänt skäll, men jag ska endast uppehålla mig vid en detalj i rådets rapport, nämligen sysselsättningsgraden för utomeuropeiskt födda (UEF). Det är en potatis som ju mer tiden går framstår som – och faktiskt alltmer erkänns vara – allt hetare. Rådet självt sammanfattar så här:

Huvudproblemet på den svenska arbetsmarknaden är de stora skillnaderna i sysselsättning och arbetslöshet mellan personer som är födda i Sverige och födda utanför Europa… Den ekonomiska politiken står inför stora utmaningar när det gäller att främja sysselsättningen bland grupper med en svag anknytning till arbetsmarknaden. Skillnaderna mellan olika grupper påverkas knappast nämnvärt av en generell finans- och penningpolitik, utan de måste angripas med strukturella åtgärder på bland annat arbetsmarknads- och utbildningspolitikens områden… Tidigare har rådet också diskuterat behovet av att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och underlätta framväxten av enkla jobb. Vi står fast vid dessa bedömningar och menar att åtgärder i sådan riktning nu är än mer brådskande.

Det betyder i klartext att UEF inte jobbar och försörjer sig i önskvärd utsträckning. Hur stort är då problemet?  Rådet ger självt en fingervisning genom att ange sysselsättningsgraden för tre slags UEF – de med förgymnasial utbildning, de med gymnasial utbildning samt de med eftergymnasial utbildning – för åldersgruppen 25 – 54 år. Den åldersgruppen tycker jag är för snävt avgränsad. Den är arbetslivets filet mignon där nästan alla borde ha goda möjligheter att arbeta. Information om läget för den gruppen ger därför rimligtvis en friserad bild av det verkliga läget för åldersgruppen 18 – 65, men à la bonne heure.

Sysselsättningsgraden för de tre grupperna ligger på 45, 68 respektive 72 procent (som jag läser rapportens grafer). Om grupperna varit lika stora hade det betytt en total sysselsättningsgrad på 62 procent. Men grupperna är inte lika stora. Rådet säger inget om detta. Låt mig anta att 70 procent av gruppen har förgymnasial utbildning, 20 procent gymnasial och 10 procent eftergymnasial. Antagandena är kanske helt uppåt väggarna. Du kan räkna själv med andra antaganden. Men med mina antaganden blir den genomsnittliga sysselsättningsgraden 52 procent. Av dem som befinner sig i sina 30 bästa år jobbar alltså ungefär hälften. (En del av dessa kanske i verkligheten bara jobbar några enstaka timmar eller befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, det vet man heller inget om.)

Den kanske mest skrämmande insikten av rådets grafer är att sysselsättningsgraden för de tre grupperna har legat fast sedan 2005. Det har, trots alla statliga åtgärder, trots allt politiskt prat, inte blivit bättre.

Och de åtgärder som idag föreslås är i stort sett desamma som man pratat om sedan millenieskiftet och som antingen inte haft någon effekt eller inte kunnat genomföras.

Vi kan titta på vad en annan ekonomgrupp nyligen kommit fram till, nämligen SNS Konjunkturråd i sin rapport för 2017; Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad.

Konjunkturrådet framhäver fyra åtgärder: sänk trösklarna i gymnasieskolan (så att fler kan gå yrkesprogrammen), skapa särskilda arbeten för äldre arbetslösa (vilket förstås inte hjälper gruppen 25 – 54 år), snabbare etableringsinsatser för nyanlända (närmare bestämt SFI redan på asylboendet som om migranterna idag vore förbjudna att studera svenska på egen hand redan dag ett) samt minska lönebarriärerna (ett fint sätt att säga sänkta lägstalöner, hur nu det ska gå till).

Är det någon som tror att sådan homeopati kan få annat än marginellt positiva effekter? Den insikt som vi borde ta till oss är att välfärdsstatens verktygslåda i verkligheten inte kan åstadkomma de resultat vi hoppas på. Det vore klokt om politikerna, som det så vackert heter, tänkte utanför den lådan. Men det kommer de inte att göra.

Man behöver inte förstå så mycket för att inse att det här blir en jättesmäll för oss skattebetalare som ska hantera notan. För varje dag som våra härskare politikerna framhärdar i sin naiva och högmodiga självgodhet och sin motvilja mot att erkänna sina brister och att ompröva sitt tänkande känner jag hur de sticker fingrarna allt djupare i min plånbok.

49 reaktioner på ”En het potatis

 1. Bo Svensson skriver:

  Man måste först begrunda hur ett framtida väl fungerande regelverk för migration, flyktingar och global rörlighet skall se ut och sedan sätta kurs i riktning ditåt.

  Migration: Som det alltid gällt förut, att man får motivera sin närvaro på en ny plats genom att, inför dem som hör hemma där, framstå som mera en tillgång än en belastning.

  Flyktingar: Blir UNHCRs problem att hantera och vi förser organisationen med de medel vi är beredda att ägna ändamålet flyktinghjälp.

  Global rörlighet: Ordnar man genom att skaffa en ekonomisk garant – normalt ett försäkringsbolag – som ställer upp om man hamnar i ekonomiska svårigheter och betalar fullgod ersättning för vad man kan komma att ställa till med genom dumhet och brottslighet. – Bevis på sådan garant skall då fungera som globalt visum.

  Den vilsne resenären som ertappas utan ekonomisk garant, förpassas till bevakad enklav invid flygplats varifrån den är fri att ta sig tillbaka till hemtrakterna. – Eller till något UNHCR-administrerat läger.

  Gillad av 4 people

 2. JAN BENGTSSON skriver:

  Allahs vår plånbok)

  Vore nog en rysare om ett annat mått användes,
  antal arbetade TIMMAR/vECKA,
  mao effektiv sysselsättningsgrad utan PK-kosmetika…

  Men visst finns det många som arbetar långt mer än 40,
  som driver en egen rörelse.

  Men det vågar hen nog inte?

  Även vårt kära EU förordar att försköna verkligheten…

  Annars hade nog EUropa varit i fullt uppror,
  om man fullt ut fick veta sanningen…

  Gilla

 3. larslindblog skriver:

  Om man klagar på politiken brukar det heta att Löfven & Co är demokratiskt valda.
  Då brukar jag påpeka att det var Adolf H.också. Allt blir inte rätt för att en okunnig och enfaldig fårskock röstar för landets undergång.
  ”Ja , men Stefan Löven har många anhängare…”
  Precis som Adolf H !! -Efter kriget fick segrarmakterna inleda ”avnazifiering” .( Den störtade regimen hade trots alla umbäranden ett ganska stort stöd.)

  Här i Sverige behövs en omfattande ” avsossefiering ” -människor måste upplysas om vad den förda politiken på olika områden faktiskt medfört.
  Kanske måste ledarna och deras mest fanatiska anhängare vallas runt i kaosskolor , våld & kaosförorter , ödelagd landsbygd , sjukhus där döda ligger i väntrummen , tiggarläger med tonvis avföring helt öppet , tvingas möta förtvivlade gamla som nekas plats på äldreboende , osv.osv.

  Gilla

 4. Göran Fredriksson skriver:

  Avgifters storlek bestäms huvudsakligen av principen att den som orsakar en kostnad skall betala. Undantag görs när det handlar om att omfördela kostnader mellan grupper och individer.

  Nu bör det vara dags att finna former och utveckla regelverk för att ta ut personliga avgifter av alla de politiker som förorsakar skattebetalarkollektivet stora kostnader som inte har förutsetts och ingått i underlaget för det politiska beslutet av en åtgärd. Politiska missbruksavgifter som utdöms av domstol.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Återinför tjänstemannaansvaret som Palme avskaffade!

   Indragna pensionsförmåner vore nog effektivt…

   Reinfeldt o Löfvén fick nöja sig med fattigpension)
   Danielsson o Ribbenvik på Migverket likaså!

   För att ta NÅGRA flagranta exempel…

   Gilla

 5. Gunilla skriver:

  Jo, välfärdsstatens verktygslåda har fortfarande ett verktyg att använda; avsevärt minska eller ta bort bidrag. Ställ krav på ‘anställningsbarhet’. Så länge bidragen är som idag är det alldeles för bekvämt att vara arbetslös. Människor ser avsiktligt till att inte lära sig svenska t.ex. Och för många är det helt i linje med sin övertygelse; det är de otrogna som ska arbeta och försörja. Så för dessa är allting precis som det ska vara.

  Gillad av 5 people

  • Göran Andersson skriver:

   Ja, det som skulle kunna hjälpa att sortera bor ”flyktingar” från flyktingar, är väl t ex radikalt förändrade krav för att få komma till/stanna i Sverige. Som tex obligatoriska svenskastudier från dag 1, inget TUT med mindre man avger lojalitetsförklaring till Sverige, inget PUT utan godkända kunskaper i svenska och svensk kultur, mm. Och värnpliktsvägrare från Iran är definitivt inga flyktingar!

   Gilla

 6. MOAB skriver:

  De som bär ansvaret är journalisterna, utöver de skyldiga politikerna förstås. Detta ger vid handen att de inte granskat makten, genom att ställa frågan, jamen, du sa ju exakt samma förra året, och förra, och förra. Varför inte erkänna att detta inte blir som ni tänkt er, dessa människor kommer ALDRIG att jobba? Reinfeldt visste förstås detta, liksom de flesta ledande politiker, de färdigheter som dessa människor har räcker till för en muslimsk ekonomi, med en faktor 100 lägre produktivitet. Det verkligt farliga är om den falska dragkampen fortsätter mellan höger och vänster, mellan Alice T och Anders Lindberg, mellan Tove L och Göran G, eller mellan Kindberg-B och Löfven. Den falska dragkampen är att om vi bara sänker lönerna så kommer dessa människor i jobb. Det kommer inte att ske, och inte bara för att jag inte släpper araber i min närhet om jag har makt att besämma över det. De kommer ALDRIG i jobb. Säner vi bidragen så kommer de ta till våld innan de söker jobb.

  Alla politker och journalister har följt en utopi, en av byggstenarna var att vi ”behövde” invandrarna, istället så visar det sig nu att de kommer att bli en enorm börda, för evigt, Sanadaji visade detta, men herregud, alla tänkande människor borde kuna räkna ut det, utan examen i nationalekonomi. Det är som om ingen ens sett på TV hur det är var i Syrien och Somalia även utan krig.

  Man kan fråga sig varför alla ville att detta skulle ske, mycket är redan sagt, jag tycker fortfarande att det är förvånande, en faktor är avsaknande av religion, som framtvingat ett behov av en högre mening i tillvaron och en avsaknad av förståelse för tillvarons villkor, en annan är väl dålig utbildning, en tredje att vänster styr nästan alla statliga institutioner och media och dessas makt har bara växt, och vänsterns mål är alltigenom negativt, de vill, innerst inne, bara förstöra för goda människor, sedan tror jag att vi redan haft vår version av Stalin, nämligen Reinfeldt, han kunde personligen stoppat detta men valde att förstöra Sverige. Reinfeldt är den vansinniga megalomanen, det är jag rätt säker på att framtiden kommer att visa. Han lekte mycket krig ensam som barn, liksom Hitler. Jag tycker hans senare uttalanden visar mer och mer på vansinne. Men utan att goda krafter sätter stopp så tar onda över. Sanningen och det goda skäms ofta för sig, lögnerna och det onda domderar och skäms aldrig.

  Gillad av 7 people

 7. Christer Carlstedt skriver:

  Finanspolitiska Rådets rekommendationer är helt verkningslösa hur välmenande de än är.
  De bortser ju från en väsentlig parameter. Nämligen Islam.
  Jag kan givetvis inte bedöma om det är bristande insikt, eller om det möjligen är så att den potatisen är så het att inte ens Finanspolitiska Rådet vågar ta i den.

  Vad är det yttersta målet för en muslim?
  Att komma till paradiset förstås!
  Vad kännetecknar då paradiset?
  Jo, om man bortser från att gubbarna skall pippa hela dagarna, så är det faktiskt att man får bostad, mat och dryck alldeles gratis. Man har slavar som fixar det.

  Muhammed har sagt att det är rätt och riktigt att slå ihjäl otrogna och/eller förslava dem och på så sätt få folk att jobba gratis.
  Det ingår i konceptet att slaven försörjer sig själv och därutöver sin nye herre.
  Det här är något man har rätt till och som dessutom är Gudi Behagligt, i och med att man som rättroende människa står i en särklass med dessa privilegier.

  Vem lurar man lämpligen i sådant skitprat?
  Tja, ju sämre bildning en person har desto större är väl ändå sannolikheten att man kan kränga på dem ett sinnesslött resonemang?
  Hur var det nu med bildningsnivån på de som kommer farandes över Medelhavet?
  Inte särdeles hög – eller hur?

  Även en muslim begriper att en död potentiell slav inte försörjer någon.
  Men nu är det så fiffigt ordnat att de där hedningarna som bor i Europa är så korkade att de inte ens fattar att de blir utnyttjade, så det funkar ändå.
  Bingo!

  Kom och köp biljetter till fri försörjning!
  Billigt är det inte, men vi på resebyrån har en hel del omkostnader och det är ju ändå målet som är värt uppoffringen.
  Det blir kanske en jobbig resa, men inte ens Mohammed har sagt att resan till paradiset går i första klass.
  Ju tuffare resa desto mera kröker européerna rygg för att tillfredsställa önskemålen för resenärerna.

  Det blir nästan litet lustigt när Finanspolitiska Rådet försöker formulera strategier för att få dessa nyanlända i arbete.
  Det kanske inte ens var målet med resan för det stora flertalet?

  Jag, och sannolikt de flesta européer med mig skulle känna det som förnedrande att inte kunna försörja mig själv och min familj.

  Jag beklagar mina vänner!
  Det stämmer inte alls i slav – herre-konceptet som representerar den ultimata lyckan i islam.

  Om nu européerna skulle ana sig till sammanhanget så är det bara att blåneka. Det är visserligen lögn, men eftersom det är i islams intresse och vi talar om otrogna så är det helt OK. Det kallas nödlögn och alls inget fel.
  Det enda som då behövs är att dra på sig offerkoftan och trycka på ”tycka-synd-om-knappen”, så löser det sig.

  Trevlig resa!

  Gillad av 8 people

  • cmmk10 skriver:

   OT
   Det här skämtet har flera år på nacken, men det har en evig aktualitet och passar så bra ihop med vad CC ovan skriver:
   ————- 🙂
   Mohammed gick omkring och degade i Rinkeby Centrum och bäst han gick där så sparkade han till en flaska som låg på marken.
   Lite på skämt sa han: Anden, kom ut ur flaskan. Se på fan, det kom verkligen en ande ur flaskan och anden sa:
   Mannen, du räddade mig ur flaskan så du får tre önskningar.
   Fettcool, tänkte Mohammed. Okej, jag önskar att jag var på en varmare, skönare ställe… hajjar ru? Swiiiisch, så var han nere i Orienten.
   Fettcool, tänkte Mohammed igen. Okej, jag önskar att alla mina homies var här och att vi alla hade sex med en massa babes. Swiiiisch, så var alla hans vänner där och de hade ormgrop med en massa fotomodeller.
   Fettgrymt, tänkte Mohammed. Okej, jag önskar att jag var ekonomiskt oberoende för resten av mitt liv. Swiiiisch, så var han tillbaka i Rinkeby.

   Gillad av 1 person

 8. Eric skriver:

  Det svenska samhället har länge uppburits av en strävan att bygga bort all fattigdom. Landet har delvis vuxit ur en mer generell fattigdom. Redan tidigt handlade mycket politisk strävan om att bygga sig bort från mänsklig utsatthet och ekonomisk misär. Och varefter ny generationer tillkommit har en mer humanistisk grundsyn letat sig in som en naturlig del av vårt vardagsliv. Vi accepterar inte längre att stora grupper av exkluderade och marginaliserade människor återfinns i vårt samhälle. Speciellt inte om barn finns med i bilden.

  Naturligtvis finns det även idag människor faller utanför även dagens trygghetssystem. Men för de människor som slussas in genom vårt migrationssystem finns alltid bostad, mat, och omsorg tillgängligt. Och så småningom också en egen tillvaro bland de sina i områden som präglas av hemlandets språk och kulturella bakgrund

  Vi svenskar förutsätter alltid att sysselsättning via eget arbete motiverar människor att söka sig ut på arbetsmarknad. För så har det sett ut för den vanlige svensken. Att mänsklig drivkraft motiverar människor att skaffa sig en egen bostad och egen uppehälle.

  Men tänk om räcker för större migrantgrupper att leva med en svensk bastrygghet i botten och kanske enbart blanda upp den med lite svart ekonomi? Speciellt om man kommer från länder där man helt saknat sociala skyddsnät, förutom släktbandens egen närhet. Och att man nu är relativt nöjd med att få sina mänskliga basbehov tryggade inom de svenska trygghetssystemen. Och att det räcker med det? Vad skall då motivera människor att söka sig ut på en hård arbetsmarknad, där kontrollen över egen tid går förlorad? Och även den sociala närheten till de sina?

  Arbetslinjen drev många ”vanliga medborgare” bortom trygghetens marginaler. Även cancersjuka tvingades av myndigheter att syna sin egen arbetsförmåga och ställa den till förfogande för en arbetsmarknad, som många gånger inte ens efterfrågade den. Via snävare ekonomiska marginaler skulle även de svaga och utsatta ekonomiskt motiveras ut i egen sysselsättning. Man pressade människor enskilt. Samhällsekonomin skulle stramas upp.

  Men ingen politiker vågar idag ge sig på de stora kollektiv som bor väl integrerade med varandra i olika kluster. Man vet att ett ekonomiskt tryck mot dem skulle resultera i olika typer av våld och ökad kriminalitet. Det relativa lugnet i samhället idag köps därför delvis via vårt väl utbyggda trygghetssystem. Och rent krasst består stora migrantgrupper även av ekonomiska flyktingar. Ingen tror väl exempelvis innerst inne på att enbart en viss åldersgrupp av unga män, från en viss etnisk grupp, boende i Iran, flyr från ett krig, som inte existerar inom det landets gränser. Så migration utgörs knappast av någon homogen materia.

  Och inom socialdemokratin och LO är man livrädd för en återgång till låga löner. Det skulle enbart öka pressen på den vanlige arbetaren, faktiskt ett helt kollektiv. Åtgärder för att få ut större migrantgrupper på arbetsmarknaden, via låga löner, kommer enbart att kasta tillbaka stora delar av samhället till en äldre tid, en tid man i decennier strävat efter att ta sig bort ifrån.

  Sverige har satt sig i en rävsax. Äppelkindad naivitet har lett oss dit. Och på sikt hotas nu våra generella välfärdssamhälle att spricka sönder. Och då är det de redan marginaliserade svenska kollektiven, med små ekonomiska marginaler, som huvudsakligen kommer att drabbas.

  Så länge vi inte hamnat där kommer det mesta handla om ett politiskt skuggspel där politiker innerst inne vet att de saknar reella verktyg för att nå effektiva resultat. Politiken innehåller ännu mycket luft och yviga gester. Men snart kommer allvaret att krypa närmare in på det svenska skinnet. Och vilka politiker och parti vill då egentligen hålla i yxan? Det är kanske då man släpper fram SD, för att själva smita undan eget ansvar. För att sedan peka finger åt SD och säga – ”se var det inte detta vi sa…”

  Gillad av 14 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Bortsett från den inledande historieförfalskningen en träffande analys. Men just den typ av historieförfalskning som här expemplifieras är orsaken till att situationen uppstått. Socialdemokratins mål med hela sin existens har hela tiden varit att förhindra att arbetarklassen arbetar för hårt och blir för rik, fri och självständig.

   Gillad av 1 person

  • Statslös svensk skriver:

   Håller helt med dig, Eric, om din beskrivning av den svenska välfärdens framväxt och förvaltning och godhetstyrannernas landsförräderi.
   Den nya ofärdens framväxt finns väl beskriven i Lars Åbergs skräckinjagande bok om Malmö, ”Framtidsstaden”. En utfattig stad, våldtagen av mångkultur och kriminalitet. Ett omättligt slukhål för socialbidrag och integrationsmiljoner, som inte ger ett enda bestående resultat, hur många projekt man än startar.
   Missriktad solidaritet och tolerans har bäddat för en samhällsomstörtning av monumentala mått. Historiens dom kommer att bli hård.

   Gilla

   • cmmk10 skriver:

    Södertälje är väl också en tragisk historia.SVT visade ett idag ett inslag som hyllade någon svensk jurist som lyckades förhindra återbördande av assyrierna på den tiden det begav sig, Assyrierna skriver sånger och sjunger hans lov än i dag.

    Ännu en aktivist som vi har att tacka för mycket elände!

    Gilla

  • Björn skriver:

   Lysande bra formulerat, och jag förstår inte hur nån enda, med normalbegåvning, kan göra en annorlunda analys!

   Gilla

 9. oppti skriver:

  I vårt grannland är jobben fler, till fromma för våra rörliga ungdomar.
  Ändå har de konstaterat att invandrare från vissa länder kostar årligen samma summa som tre medborgare drar in till staten.
  Man kan se det som om en furste fick tre betjänter betalda av staten!

  Gillad av 4 people

 10. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik.

  Det är nog mest troligt att sedvanligt asylimmigrationsvänliga proffspolitiker, som alls vill befatta sig med denna heta potatis, kommer att processa den till dyrt, oaptitligt och näringsfattigt snömos efter samma gamla sjuklöverkryddade recept.

  Jag hoppas tillräckligt många hälsovådligt oskickliga representanter för uttrycket ”ju fler kockar, desto sämre soppa” äntligen kommer att ha satt sin allra sista potatis i den lukrativa jordmånen runt svenska statens skattkistor i september 2018.

  Gillad av 1 person

   • Hortensia skriver:

    Precis, Jan. Med Svensk Demokrati som rör om i köttgrytan och slår ljum grädde på det heta potatismoset kan vi nog klara biffen… 😉

    Gilla

 11. Thomas Gunnarson skriver:

  Man måste börja i rätt ända!
  Sverige har ett helt vansinnigt skattesystem för låga inkomster.
  Det hjälper inte att ändra på detta egentligen, men utan den förändring som måste ske är alla andra åtgärder meningslösa…
  Alltså: Höj Grundavdraget till åtminstone normal EU-standard. Dvs. Minst 60% av landets medianinkomst. Det torde innebära en beskattningsfri basinkomst på minst 10 000kr per månad. (Grundavdraget är idag ungefär 20 000kr – per år – för de lägsta inkomsterna. (Högre för högre inkomster). Logiken bakom det svenska, helt avvikande systemet globalt sett, motiveras med vårt ” utmärkta socialförsäkringssystem”….
  Hmm…

  Allt detta finns att läsa in på nätet.
  Att insikterna om situationen är så usla måste bero på att de som drabbas inte förstår och är informerade om sin konfiskatoriska beskattning – de med små inkomster och socialbidrag som stöttning istället för en vettig beskattning. (Att beräkna i detalj hur det funkar har många gjort men siffrorna tycks inte nå fram och politiken vågar/vill inte ta i detta då det är den enda kvarvarande detaljen i politiken som inte Bryssel bestämmer om…)
  Och att de som har bättre inkomster insett att systemet gynnar dem… Så därför fortsätter eländet.
  Tills allt stannar.

  Gilla

 12. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Synd att folk inte kan räkna och att de inte förstår hur mycket de betalar i skatt. Ta en kommun som Hultsfred:

  14000 innevånare
  2000 nyanlända

  Snart övervältras kostnaden för nyanlända på kommuninnevånarna. Det blir mycket pengar. Mellan tummen och pekfingret: Om vi antar att de direkta bidragen per nyanländ uppgår till 75 000 per år och vi vet att snittinkomsten är cirka 250 000 per år. Då innebär skatteökningen att skattebetalaren förlorar ungefär en månadsinkomst. Då har inte hänsyn tagits till att alla 14000 innevånare inte är skattebetalare men kanske kompenseras detta av att alla nyanlända inte drar 75000.

  Till detta kommer kostnader för sjukvård, kriminalitet, skolgång, tolkar etc. Samt att Hultsfred har 100 % fler bostadsinbrott än genomsnittet.

  Man tycker att någon borde reagera.

  Gillad av 5 people

  • cmmk10 skriver:

   Jag är inte säker på att svensken i gemen förstår att han bara har tolv månadslöner per år. En del tycks tro att om de betalar en månadslön till i skatt så kommer de att kompenseras för detta – avdrag, lönehöjningar etc.

   Gilla

 13. JL skriver:

  Oundvikligt att Sverige på sikt blir som alla andra polariserade icke-homogena multikulti-länder eller?

  Dvs relativt permanenta etniska underklasser inom låglöneyrken.

  Alternativet är att Svensson fortsätter försörja underklassen med allsköns bidrag.
  Lär inte vara hållbart på sikt.

  Priset vi betalar blir, oavsett sysselsättningsgrad, den minskade tillit som multikulturella samhällen alltid fört med sig i världshistorien. Tragikomiskt att det ska vara så svårt att lära från alla motsättningar, inbördeskrig och interna stridigheter i världens historia.

  Kanske blir så man tänker när man är har storhetsvansinne och bott isolerad i ett homogent land uppe i norra Europa?

  Generellt mänskligt beteende inte applicerbart på den humanitära stormakten Sverige ….typ

  Gillad av 1 person

 14. PerH skriver:

  Detta har varit uppenbart länge, började ana ”Westerbergseffekten” alltså han med ” Vilsen i pannkakan” redan efter miljonprogrammets avslutning och varvskrisen då tankers producerades för uppläggning i Brofjorden..
  Här börjar våra politiker vandringen mot ”kunskapssamhället”
  Detta styre ledde till det dagens fullt utvecklade effektiva Klientsamhälle där man snackat sysselsättning, ett slags nytt Brofjorden där klientindustrin stackar sin produktion under benämningen sysselsatt.

  Gilla

 15. Gösta Oscarsson skriver:

  Vi talar mycket om de morötter som skulle kunna fixa detta. Men utan en rejäl piska går det inte. Och piskan betyder i detta sammanhang lägre bidrag. Om ”instegslönen” är lägre än det bidrag jag kan få, så varför då jobba?

  Men detta är naturligtvis lättare sagt än gjort. Hur skall vi ställa oss till dem som faktiskt inte kan arbeta? Skall vi ha olika bidragssystem för svenskar och invandrare?

  Gilla

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Visst kan bidrag sänkas…men bara om man ger medborgarna möjlighet att bygga upp ett eget kapital via sitt eget arbete….så kan stora saker börja hända. Alltså genom att begränsa statens rätt att ta skatt av medborgarna. Ingen skatt utanför 7 eller 8 timmars arbete per dag. Utan detta – ingen rörelsefrihet alls!

   Gilla

 16. plq017 skriver:

  Till skillnad från politiker, som inte kan lösa problem, utan endast lyckats med att ändra beteckningen på olösliga problem till ‘utmaningar’, så skall jag här avslöja den slutgiltiga lösningen på utmaningen med UEF:

  I kraft av att vara riktigt storsinta, för det är vi ju eller hur, så skall UEFs vara helt befriande från den (protestantiska) föreställningen att man skall försörja sig själv. Vi står för deras försörjning.

  När allt kommer omkring, så var det ju inte för att arbeta som UEFs kom till Sverige. Och vi måste ju först och främst se till UEFs bästa, eller hur?

  Så var det det problemet löst.

  Detta är vad som kallas välgörenhet med andras pengar. Hur enkelt som helst, så länge som det finns välgörare.

  Gilla

 17. Erik skriver:

  Hur kan begreppet ”sysselsättning” vara intressant överhuvudtaget?
  ————————–
  I gruppen sysselsatta ingår:

  1) personer som under referensveckan utförde något arbete (minst 1 timme) antingen som avlönade arbetstagare eller egna företagare (inklusive fria yrkesutövare) samt oavlönade medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller annan familjemedlem som han/hon bor tillsammans med (= sysselsatta, i arbete).

  2) personer som inte utförde något arbete enligt ovan, men som hade anställning eller arbete som medhjälpande familjemedlem eller egen företagare (inklusive fria yrkesutövare) och var tillfälligt frånvarande (hela referensveckan). Orsak till frånvaron kan vara sjukdom, semester, tjänstledighet (t ex för vård av barn eller för studier), värnpliktstjänstgöring, arbetskonflikt eller ledighet av annan anledning, oavsett om frånvaron varit betald eller inte (=sysselsatta, frånvarande från arbetet).

  Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas som sysselsatta, t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall, start av näringsverksamhet eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd.
  ———————–
  Vilket kalleankamått!

  På vilket vis är detta ett mått som beskriver någonting överhuvudtaget om hur en lämplig politik kan tänkas bedrivas?

  Gillad av 3 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Vi som är skolade i vetenskapliga discipliner förundras onekligen över att nationalekonomin inte har klarat av det uppenbaraste och enklaste, nämligen att definiera ett rimligt mått på sysselsättning där personer som är sysselsatta på deltid, oavsett vilja eller ovilja, räknas med proportionellt i ett viktat mått uttryckt i heltidsekvivalenter. Hur kan man INTE klara av något så banalt och uppenbart?

   Arbetslöshet == 100% – Antal faktiskt avlönade mantimmar under en dag / 8 / Antal personer mellan 18 och 65

   Alla andra mått är skitsnack.

   Gillad av 1 person

   • Björn skriver:

    Uf som när NEDERBÖRDSMÄNGDEN ofta anges i cm snödjup i stället för mm vatten! Allt för att imponera och förvilla!

    Gilla

  • Bo Ek skriver:

   När man sedan har skiljt av alla som i egentlig mening inte har ett avlönat arbete borde man fortsätta att undersöka vilka som har ett arbete som visserligen är avlönat, men bara är direkt relaterat till invandringen. Alla sådana arbeten som tolkar, hemspråkslärare, elevassistenter till invandrarbarn, trygghetsvärdar, projektledare för projekt relaterade till invandringen, fritidsledare, personliga assistenter till familjemedlemmar etc etc. Alla dessa arbeten som egentligen är ytterligare en kostnad för invandringen.

   Gilla

 18. Hovs-svartare-hallar skriver:

  Detta har varit känt länge.
  Ekonomen Tino Sanandaji rapporterar samma data, och i motsats till Konjukturrådet går han inte som katten kring het gröt när det gäller andelen personer med olika utbildningsbakgrund.

  Andelen ”sysselsatta” i någon form ligger enligt honom på ungefär 50 procent för utomeuropeiska invandrare — och den siffran har varit oförändrad i decennier!

  Vad göra åt detta? Ja någon vettig lösning finns det egentligen inte — men detta vill man från myndighetshåll förstås inte erkänna.

  Tino Sanandaji påpekar att dessa personer utan yrkeskunnande inte är intressanta för arbetsgivare på den öppna marknaden — ens om lönekostnaden är NOLL!

  Alltså: Även om myndigheterna öser på med våra skattepengar till 100 % subventionerad lön, så är dessa personer inte anställningsbara! Arbetsgivare anser nämligen att de är till mer besvär än nytta på arbetsplatsen.

  Arbetsmarknaden här i landet har ytterst få jobb som är lämpade för den här kategorin personer. Sedan kan man skrika sig blå i ansiktet om ”Vi MÅSTE skapa flera enkla jobb!” — men det ändrar inte hur verkligheten ser ut.

  Så snart det handlar om asylinvandringens effekter, så tycks verklighetskontakten släppa totalt i huvudet på både politiker och olika myndigheter, av någon orsak.

  Och den orsaken är att man trampar in på HELIG MARK. Dogmen om ”mångkulturen” och asylinvandringens välsignelsebringande effekter, är nämligen HELIG här i landet. Den är själva fundamentet för landets nya pseudo-religion: ”PK-ismen”.

  Alla måste bekänna sig till PK-ismens dogmer numera, annars är man en fiende till samhället, en brunråtta som ska utrotas.

  Gillad av 4 people

  • annagustin2@gmail.com skriver:

   Om medborgarna kunde skattebefrias över en viss nivå…så skulle vanliga människor i hela landet börja hitta på arbeten – OCH så småningom ha råd att börja anställa.
   VARFÖR…ska en liten grupp klättrande partipolitiker sitta och hitta på jobb?
   Näe, de ska bara ge oss medborgare förutsättningar för att sköta det själva. Men istället har det intecknat all vår TID och beskattar allt. Vi är kringskurna och har mycket små möjligheter i att delta i att bygga upp vårt samhälle. Det är djupt tragiskt och den största anledningen till att vi behöver ta makten ifrån dem.

   Gilla

 19. Gert B. skriver:

  Hans Jensevik kan nog berätta om hur djupt politikerna kommer att sticka sina fingrar i din och min plånbok.
  I april lade han ut fyra, drygt halvtimmeslånga, föreläsningar på Youtube. Här är den fjärde!

  Jag är fortfarande omskakad av innehållet. Han tar ett samlat grepp om demokrati och ekonomi
  och förespråkar ett omedelbart återgående till det kommunala självstyre som fanns innan sjuttiotalet..
  Jensevik är bekant för de som hängt med länge på DGS. En nationalekonom som är analyschef på Svensk Kommunrating.

  Gillad av 1 person

 20. Gert B. skriver:

  Klargörande till mitt inlägg! Det kommunala självstyret avhandlas inte i denna föreläsning dit länken går. Då får man kolla på föreläsning nr. ett av de fyra.

  Gilla

 21. Björn skriver:

  Det enda som möjligen kan funka, är att sänka alla bidrag till ett absolut minimum, för att skapa incitament för återvändande! Av samma krassa anledning som fattiga svenskar förr emigrerade till Amerika, bör/kan/måste muslimerna återvända till MENA för att bygga upp sin framtid där! Eftersom det inte pågår krig precis överallt, måste väl de ändå ha minst samma förutsättningar till detta idag, som utfattiga svenskar hade i slutet av 1800- och början på 1900-hundratalet?! Dessutom slipper de ju då alla konflikter med oss andra här i Sverige, som inte är styrda av Islams läror!

  Gillad av 1 person

 22. annagustin2@gmail.com skriver:

  Vad skulle hända om man beslutade att vi i Sverige från och med nästa månad endast beskattar inom den lagstadgade normalarbetstiden ?

  Om hela den arbetande befolkningen fick veta att nu införs en stor morot = alla som arbetar mer än normalarbetstiden får plötsligt 100% i sin egen ficka – vilken MOTOR skulle inte det dra igång!

  Ingenting ändras över en natt. Men om man gav alla medborgare denna möjlighet…skulle då inte mängder av ny ekonomisk aktivitet starta?

  Det finns massor av driftiga människor, som är starka och vill någonting. Hittills har man inte haft något FÖR att arbeta övertid…om det inte varit svart förstås. MEN NU….man skulle börja leta möjligheter att jobba mer än de vanliga 8 timmarna per dag. Kanske finns dessa extra timmar inte på den egna arbetsplatsen utan man kanske får leta extrajobb nån annan stans…men allt skulle gå till de egna möjligheterna att göra något i sitt eget liv.

  Många skulle betala igen skulder, andra skulle handla och sätta sprätt på pengarna, endel skulle arbeta för att själv kunna anställa något proffs på att göra renoveringsjobb i sitt hem…istället för att de själva gör ett halvbra jobb, somliga har en dröm…om att driva något eget och börjar arbeta hårt för att starta ett eget företag (där de så småningom kanske också kan anställa någon)….dessa företag blir ju konkurrenskraftiga på marknaden eftersom de inte behöver betala räntor till någon bank…om de har arbetat ihop pengarna till att starta sitt företag – de kan ju tack vare det… sälja sina tjänster eller produkter billigare.

  Sätter man igång all den här kraften i landet…så skulle det börja uppfinnas nya jobb och nya företag skulle startas…och massor av människor skulle delta i denna nya ekonomiska aktivitet.

  OM vi samtidigt bestämde oss för att ha ett rättvist skattesystem med samma beräkningsgrund för uträkning av löner som för beräkning av skatt….Så skulle det också bli väldigt enkelt att räkna ut exakt hur mycket som behövs till statens budget varje år. Framför allt rättvist.

  Då fler och fler startar upp egna verksamheter och får möjlighet att anställa så blir det fler och fler som betalar rättvis skatt till statens budget…och när det blir fler och fler som ska dela på utgifterna så sjunker antalet skattetimmar som behövs per individ….då kan man samtidigt passa på att sänka normalarbetstiden…FÖR ALLA I HELA LANDET….då kan vi börja leva och kanske….få bli lite lyckliga innan vi dör.
  Kan vi inte göra så?

  Gilla

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Intressant … men problemet nu är att landet har fyllts av personer som inte ens klarar (alt. inte är motiverade för) de enklaste arbetsuppgifter som förekommer på marknaden.

   Problemet är alltså inte att folk inte är motiverade att arbeta övertid, utan att de HELT står utanför arbetsmarknaden.

   Eller hade du tänkt att all denna nya aktivitet skulle ge dynamiska effekter, så att vi som genererar skatteintäkter lättare kan försörja alla dessa icke-arbetande?

   Gilla

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    Jag tänkte att om man släpper lös den enorma kraft som finns i vanliga svenskar och ger alla dem möjligheten att skapa sig ett eget kapital (UTAN att behöva skuldsätta sig hos banken)…alltså arbeta ihop pengar till sig själva…så kommer en massa ny ekonomisk aktivitet att genereras. Inte över natten såklart men på lite sikt så kommer massor av uppfinningsrikedom att släppas lös…kanske kan vanliga svenskar sätta många från andra länder i arbete…så småningom (de flesta människor vill arbeta och tjäna pengar). Många skulle ju helst återvända om de kunde….med arbete och lön, kan också de spara till att så småningom återvända och börja arbeta för att höja sina egna länder ur rännstenen. (förutsatt att väst slutar att pumpa in vapen i deras länder förstås).

    Om vi blir fler och fler som ska dela på statens budget – då kan man sänka den lagstadgade normalarbetstiden (att detta kan ske …kommer inte att göras av dem som inte vill arbeta …utan av alla de som har en sjudjävla kraft och lust att lyfta sig själva i håret för att åstadkomma något för sig själv och de sina….samtidigt hjälper de hela samhällskollektivet.

    Om vi sen också inför ett nytt demokratiskt politiskt system där vi medborgare själva styr våra skattepengar…(direktdemokrati) så kan nog en hel del intressanta förslag komma upp på det politiska smörgåsbordet i framtiden. Men för att det ska ske behöver vi göra oss av med gammelpartierna.

    Gilla

 23. Ulla L skriver:

  Vad jag förstår av texten har sysselsättningsgraden för gruppen UEF legat på ungefär samma nivå mellan 2005 och 2015, trots oräkneliga skattefinansierade projekt av allehanda slag under flera decennier (ja, ”bättreliv-invandringen” och omfördelningen av resurserna till den gruppen har pågått sedan 80-talet). Det har inte blivit bättre skriver PE. Tänk om det kan vara så illa att sysselsättningsgraden idag hade varit betydligt sämre än de officiella, om skattebetalarna inte hade tvingats att varje år betala många miljarder till UEF-industrin!

  Gillad av 1 person

 24. uppstigersolen skriver:

  Nu sitter jag i ett land i södra Europa där enkla jobben finns. Här är det någon som ställer ut alla solstolar på morgonen och tar in dem på kvällen. Någon sopar bort sanden från gångarna runt hotellet. Någon krattar stranden ren från skräp. Någon tar bort disken från bordet när jag ätit, någon tankar min bil. Här finns hur många enkla jobb som helst. Det enda som krävs är att man gör som chefen säger. De flesta ser ut som de kommer från något arabland. Inte en somalier i sikte. Men inte tror jag att de får ”en just lön enligt avtal”. Mat och en säng samt lite fickpengar blir det nog. När säsongen är över så bye, bye. Så länge vi ger migranter rundliga bidrag för att göra ingenting (och värre, en del gör ofog) så kommer vi inte att lösa problemet. Dessutom Sverige är inget land man förlägger sin solsemester i.

  Gilla

 25. Siffertrix skriver:

  Sysselsättning är också ett synnerligen diffust begrepp som ger politikerna möjlighet att försköna verkligheten allt för mycket.Självförsörjning på helårsbasis borde vara mycket mer intressant.

  Gilla

 26. phnordin skriver:

  Tack för det inlägget. Det är bara att konstaterat svensk immigrationspolitik är ett misslyckande. önsketänkande har drivit de politiska besluten och resultatet är ökande kaos.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.