Globalisering

Patrik Engellau

Om man frågar president Donald Trump vad globalisering betyder skulle han antagligen säga något om att amerikanska jobb flyttar till Kina, något som han inte gillar.

Om man frågar Tjeckiens före detta president Václav Klaus vad globalisering betyder skulle han sannolikt peka på en, enligt honom, av Brysselbyråkratin framkallad folkvandring till Europa av afrikaner och folk från Mellanöstern. (Ta del av hans läsvärda bok Folkvandring, en kort vägledning till vår tids migrationskris eller vänta lite så skriver jag en krönika om den.)

Jag har ytterligare en – möjligtvis kompletterande – tolkning. Globalisering handlar inte bara, kanske inte ens framför allt, om att varor, tjänster och människor flyttar sig fritt över världen, utan också om att kulturmönster internationaliseras.

Jag var nyss i Brasilien och talade med några lokala medelklassmänniskor i min egen ålder om hur vi levde för femtio år sedan och om hur vi lever idag.

Det visade sig att brasilianska pojkar och flickor, i varje fall de jag talade med, för femtio år sedan hade levt som jag och mina kompisar i Sverige. Flickor i Brasilien hoppade rep och hage med varandra utan något särskilt överinseende från föräldrarnas sida, ibland ganska långt hemifrån. Likadant med pojkarna, som spelade kula och fotboll och slogs.

Liksom i Sverige var alla vuxna legitimerade uppfostrare med rätt att ta främmande barn i upptuktelse när barnen gjorde överträdelser. På det viset gjorde det inte så mycket om barnen släpptes vind för våg ty det fanns alltid andra själrekryterade uppfostrare än föräldrarna till hands.

Jag frågade om det där bara gällde medelklassen eller om beteendemönstret var detsamma bland de fattiga. Mina sagespersoner var inte säkra, men de trodde att alla samhällsklasser, utom möjligen de allra rikaste, betedde sig på samma sätt. Jag sa att min uppfattning var densamma om Sverige för ett halvt sekel sedan.

Numera är det helt annorlunda i Brasilien, förklarade man. Barnen släpps inte ut på gatan utan överinseende och beskydd. För övrigt släpps de inte ut alls, utan transporteras till olika aktiviteter i bil av någon förälder eller annan vuxen som tilldelats särskilt ansvar för ärendet. Att barnen skulle ta eget ansvar fanns inte, förklarade man vidare. Pojkarna spelar inte längre kula på sandgångarna utan i stället dataspel. De fattiga, trodde man, hade övergett sina gamla småborgerliga uppfostringsmetoder. Det antogs bero på en kraftig ökning av inslaget av ensamstående mödrar.

Min poäng är inte att det var bättre förr, utan att någonting som vi kan kalla för globalisering tycks styra så att enahanda beteenden och kulturmönster reproduceras över hela världen – eller i varje fall i samhällen som tillhör den västerländska kultursfären.

Frågan är vilka mekanismer det är som åstadkommer denna internationella enhetlighet. Det går att begripa att finansiella system och regelverk blir alltmer enhetliga när världens ekonomier flätas samman, men varför ska brasilianska, svenska, nordamerikanska och troligen även norska medelklassföräldrar ungefär samtidigt börja curla sina barn bara för att produktionen av varor flyttar till Ostasien? Varför tål inte längre föräldrar någonstans i vår kulturkrets att andra vuxna – eller barnens lärare – försöker uppfostra deras barn? Varför har man överallt infört likartade psykologiska bokstavsdiagnoser och medicinska behandlingsmetoder för barn som förut bara ansågs besvärlig och olydiga och sattes i skamvrån (vilket kanske inte gjorde dem bättre)?

Bakom förändringarna ligger troligen de ekonomiska framgångarna som har gjort att vi överallt kunnat satsa mer resurser på danandet av nya släkten. Det är väl ingen tvekan om att det nya sättet att producera nya generationer är mer resurskrävande än det gamla. Sannolikt har det inte förbättrat resultatet i proportion till den ökade resursåtgången. Samhällsreproduktionen har helt enkelt blivit mindre effektiv. Den nya rikedomen har således gjort det möjligt för oss att betrakta barnuppfostran och danandet av nya släktled till samhällets fortbestånd inte som en sorts produktion under knappa ekonomiska villkor utan i stället som ett slags konsumtion, rentav lyxkonsumtion, där själva slösaktigheten är ett sätt att manifestera samhällets ekonomiska framgångar, kort sagt en sorts motsvarighet till Egyptens pyramider, alltså ett onödigt men tilltalande slöseri.

Men det besvarar inte frågan varför alla gör likadant, bara frågan hur det kommer sig att alla har möjligheter att göra likadant. Att vi faktiskt gör på ett enahanda sätt beror nog som vanligt på att nordamerikanerna hittar på nya livsstilar som vi andra lydigt följer eftersom vi inte kan uppfinna något bättre själva.

30 reaktioner på ”Globalisering

 1. Bo Svensson skriver:

  Globalisering kan inte tänkas bort. – Vi vill ha hela jorden till vårt hem, vi vill sälja våra produkter och tjänster där vi får bäst betalt och köpa andras där de är billigast och bäst.

  Då måste vi i konsekvensens namn unna alla andra detsamma.

  Men för att jag skall kunna unna alla andra denna rörelsefrihet, krävs en uppstramning av regelverket.

  Villkoren för fri handel och fria investeringar är knepiga att få till så att alla blir nöjda och jag har inga bra idéer där men jag är nöjd med min lösning för fri rörlighet:

  Globalt visum = bevis på ekonomisk garant som ställer upp, om man skulle råka i ekonomiska svårigheter och som kan krävas på ersättning för vad man kan förorsaka genom slarv eller brottslighet.

  Och människovärdet måste släppas ut ur floskelträsket och in i marknadsekonomin: 23 miljoner räknar man med för att bedöma rimligheten i investeringar för bättre säkerhet i trafiken och det kan ju vara rimligt.

  Därmed skapas de rätta incitamenten för att man maximalt skall distansera sig från beteenden och attityder som riskerar att placera en i kategorin oförsäkringsbar.

  Kravet på ekonomisk garant kan också rekommenderas generellt för att få kostnadstäckning för den kriminella verksamheten.

  Liked by 1 person

  • Lars Åhlin skriver:

   Denna förslag är alldeles nytt, vad jag vet. Kul och intressant! Jag kan tänka mig diverse problem, men de kanske går att lösa med god vilja. Det första är såklart att alla (åtminstone alla ekonomiskt betydande) måste vara med från början. Det andra är att många svaga stater antagligen inte kan (och inte heller vill) hosta upp något skadestånd. Särskilt inte om det gäller personer inom minoriteter i konflikt med majoriteten/staten. Det tredje är att skadeståndet måste fastställas (eller åtminstone kunna överklagas hos) en internationell domstol, vilket leder till mer överstatlighet än vi kanske vill ha. Det fjärde är att många stater nog inte vill utfärda garantier för mer än de som anses pålitliga, vilket leder till att väldigt många globalt sett inte får möjlighet att byta land överhuvudtaget (om detta nu är ett problem).

   Lycka till med att sprida och förverkliga idén!

   Gilla

 2. Anne-Hedvig skriver:

  Tror nok mye skyldes nordamerikansk påvirkning allerede fra etterkrigstiden av, som du selv er inne på. USA var det forjettede land og sterkt beundret, siden de hadde vært svært aktive i å bekjempe nazistene (D Day osv). Den gang elsket vi alle Amerika! (Norsk bok av Jens Bjørneboe: ”Vi som elsket Amerika”).

  Mange fremtredende vitenskapsmenn måtte flykte fra Nazi-Tyskland og slo seg ned i USA som dermed fikk import av mange skarpe hjerner. Dette fremmet selvsagt ytterligere USAs status i verden. Nå husker jeg ikke titler, men det kom ut bøker om barneoppdragelse der borte som ble rene bibler. Disse ble da oversatt og spredt utover verden. ”Fri oppdragelse” var idealet! Baksiden av det kjenner vi…

  En av mine kolleger på jobben kom fra gammeldags arbeiderklasse. Der var det meget strengt og ingen slinger i valsen. Vedkommende kom raskt i tottene på leiegårdens nyinnflyttede innvandrerbarn som bråkte, ikke tok hensyn til leggetider for arbeidende folk, og dertil svarte frekt.
  Må føye til at hun var et elskelig menneske og var med i Santalmisjonen. Altså ikke noe rasistisk bakom, bare reaksjoner på innvandreres (dvs. muslimers) dårlige oppførsel og respektløshet overfor den stedlige befolkning.

  Liked by 2 people

 3. Anne-Hedvig skriver:

  PS. Leste bok av en fransk-gift kanadisk professor som flyttet med sine to små barn til mannens hjemsted i Bretagne – i første omgang for ett år.
  Det ble et fullstendig kultursjokk! Det meste var annerledes – franskmennene har tydeligvis hatt en bevisst motstand mot amerikaniseringen av dagliglivet.
  De franske barna var veloppdragne, spiste med glede den maten de ble servert (”ingen spisning mellom måltidene!”) – man satt ned sammen til måltidene, alle kunne spise alt. Franske småbarn satt som tente lys på restaurant, mens hennes egne kanadiske barn bråkte og klinte maten utover, til sterk misbilligelse fra servitøren og de øvrige gjester. Det ble med det ene resaurantbesøket…

  Professoren de Billon merket seg at franske mødre var mye sikrere i sin oppdragergjerning enn hun selv og de amerikanske mødre hun kjente, med klar grensesetting – og ikke minst: de var mye mindre slitne i gjerningen enn de kanadiske/amerikanske mødre!
  Dette ifølge professor Karen de Billon.

  Liked by 3 people

 4. MOAB skriver:

  Jag tror du går över ån efter vatten. Det handlar om att det saknas en samlande punkt i våra hjärtan, och därmed i våra samhällen. Indoktrineringen i Sverige började för lång tid sedan, den började med att man inte behövde religion och allt var världsligt, och det enda man behövde var att följa socialdemokratins väg så skulle allt bli gott. Jag gissar att det är därför du famlar efter förklaringar, du är uppfostrad som jag, döpt och konfirmerad men utan religion, av föräldrar som fortfarande hade nog center och grund att stå på från religionen. Utan detta center så måste varje generation hitta det själv och det är uppenbart att endast en del av överklassen gör det, och enstaka andra. Vänstern är förtappad i nihilism och de som tillhör den materialistiska opolitiska underklassen lyckas inte tygla sina unga män, som regresserar till ett mera basalt tillstånd, och blir vilddjur. Det finns ingen kulturell kärna med äldre män att samlas runt, ett annat problem med ett jämställt, i praktiken feministiskt, samhälle. Kvinnorna, mammorna, räcker inte för att styra de unga männen. Det är religion vi behöver, jag kan ta till mig Jordan Peterson, och därmed religionen, de flesta saknar intelligensen för det, därför fungerade religionen, med metaforer och historier som kan förstås på flera nivåer.

  USA är återigen det goda exemplet, ett samhälle som har lyckats kombinera vetenskap och religion, åtminstone hos vita amerikaner. Vi har mycket att lära av de som ber bordsbön. Eftersom vi nu saknar religion så kan vi inte heller skilja på gott och ont, och har varit lätta offer för vänsterns utopier om massinvandring. Vi måste lära oss om ondskan igen och inte ens när småflickor mördas kan vi se den, vilket betyder att fler småflickor kommer att mördas.
  De europeiska ledarna har begått ett historiskt misstag med islam och vi befinner oss i krig, men det är endast muslimerna som vet det. Hur många skall dö innan våra ledare inser det?

  Liked by 6 people

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   MOAB: Det ligger mycket i vad du skriver, när det gäller just migrationsvansinnet anser jag att det är just människors instinktiva LÄNGTAN efter mål och mening i livet som har berett vägen för en liten fanatisk minoritet att tvinga detta på resten av oss.

   Dostojevskij skriver att ”om Gud inte finns, är allt tillåtet!” Med det menar han väl att om det inte finns några sammanhållande regler i ett samhälle, så faller allt samman i anarki.

   För honom var kristendomen så självklar att inga alternativ existerade. Men med kommunismen trodde sig många ha skapat ett modernt, sekulärt, alternativ.

   (För ögonblicket bortser vi från att andra kulturer har skapat andra läror, som hinduismen, buddhismen, konfucianismen, osv, som alla fyller en motsvarande funktion i sina samhällen.)

   I Sverige har kristendomen härskat i tusen år — men förlorat sin ställning och utmanats av socialismen i dess bussiga reformistiska tappning. Mer fanatiska socialister har, genom att utnyttja det tomrum kristendomen lämnat efter sig, lyckats skapa en halvreligiös sekt — ”PK-ismen” — som sedan 70-talet hållit samhället i ett ideologiskt strypgrepp.

   OCH, märk väl: De har DESSUTOM lyckats infiltrera det som återstår av Svenska kyrkan! En kvasi-religiös sekt har likt en gökunge lyckats ta sig in i Svenska kyrkan, med förskräckliga konsekvenser, där man lägger sig platt för kristendomens största fiende. Rent självmordsbeteende.

   Liked by 3 people

 5. Anne-Hedvig skriver:

  Ad min kommentar om amerikansk påvirkning på barneoppfostringen – het ikke barnelegen Benjamin Spock?
  Og siden gikk det slag i slag med nye bøker og idéer fra vest. Radio og aviser var selvsagt flittige spredere av tankene. Husk optimismen som var etter krigen: nå skulle alt gå fremover: frie samfunn med frie, selvstendige mennesker og ditto barn!

  Gilla

 6. oppti skriver:

  Föräldrar har ansvar för sina barn men märker snart att barn inte styrs så lätt.
  Kamratuppfostran finns, på gott och på ont.
  Då gäller det att välja kamrater, men det är inte alltid det går, skolor är öppna för alla.
  Då väljer det att välja skolor-men det valet skall vi fråntas.
  Då gäller det att välja kommundel-men nu skall alla kommuner ta statens ansvar anser regeringen.
  Då gäller det att välja regering!

  Vill vi ha ett samhälle som fler skall trivas i så gäller det att se till så dem som bor här gör det för att de trivs med sig själv och andra!

  Liked by 2 people

 7. Johan skriver:

  Jag tror att vi har tappat ”vi-känslan”, idag är det bara ”jag”. För vilka är vi? Under efterkrigstiden, när världen frigjort sig från krigets gissel och fasor, stod vi-känslans aktier i topp. De flesta hade fått försvara sina gränser och nationalismen var stark. Nationen var ”vi” under den tiden, vi delade något värdefullt och alla kände ansvar för att nationen och folket fick bästa möjliga framtid. Eftersom man lärt sig att detta inte var något självklart utan att vi fick kämpa för det.
  Sedan fick vi hybris och glömde kanske bort vad som skapat vårt välstånd och sammanhållning och man började fokusera på sig själv och ”jaget”.Man tog välståndet i landet för självklart och generation avlöste generation. Avståndet till 30-40 talet ökade.
  Sedan kom globaliseringen och nu är frågan: vilka är ”vi”? När vi t.ex. bygger ut försvaret – vad är det som ska försvaras och varför? Nationsgränserna? EU? Värdegrunden? Allas lika värde?
  Jag tror vi har tappat vårt sammanhang och återvänder då till det enda vi känner till: ”jaget”.

  Liked by 1 person

 8. Stefan Sewall skriver:

  Att det nu sker en global likriktning av kulturyttringar är väl en effekt av informationsutbytet som ökat mer och mer sedan länge. Det uppstår globala trender pga flödet av information. Sedan första världskriget har vi haft tidningar, sedan 20-talet radio och sedan 50-talet TV som rapporterar mer och mer om utlandet. Och nu totalglobalt internetsurr.
  Vi tar nu mycket mera intryck av omvärlden än förr. Förr var beteenden mer naturliga enligt förutsättningarna. Nu gör vi som man gör i utlandet och inte som våra egna förfäder gjorde. Samhällsförändringen är i. o. f. s. snabbare och förutsättningarna ändras. Spela kula går inte när det inte finns grusplaner och kulor. Datorspel lockar mer. Avståndet till skolan är längre genom farlig trafik. Förr gick och cyklade barnen utan risk för olyckor eller knivöverfall.

  I Sverige har vi sedan WW2 tagit efter USA som var först med alla idéer och trender, t.ex. inom skola och barnuppfostran och inom forskning, teknik och sjukvård osv.
  Många idéer och trender var dock dåliga eller mindre lämpliga att ta efter i vårt land, ibland pga annorlunda förutsättningar. I USA gick man senare ifrån vissa idéer när man insåg dess begränsningar. I Sverige tog man efter, men var trögare med att ändra tillbaka, eftersom vi här är notoriskt tröga som det ”stim av sniglar” som PE mycket riktigt liknat oss vid. Nya idéer i skola och vård genomsyrar hela vårt land som är litet och homogent, där inget utrymme finns för lokala variationer pga myndigheternas påbud och ordergivning. Ingen livaktig kritik mot fåniga nypåfund.

  Att barnen sedan länge skjutsats till skolor och aktiviteter i USA beror på stora avstånd och högre risker i farliga stadsdelar, som vi inte haft i Sverige tidigare t.ex. I en SUV känner sig mammorna tryggare och ser bättre och har mer kraft att köra snabbt och bana sig väg i en otrygg miljö, och därför blev t.ex. SUV-ar populära bland USA:s kvinnor, som skjutsade barnen och körde till shopping i en trafikmiljö med breda boulevarder och glest mellan skolor och köpcentra med mellanliggande otrygga områden, helt olikt Europas städer och byar. Ändå har vi tagit till oss SUV-bilarna, som inte passar lika bra på Europas smala gator och tidigare mindre farliga miljöer.

  Inom vetenskap och forskning har vi en tendens att imponeras av och importera allt möjligt bara för att det är utländskt, -läs amerikanskt. USA har många nobelpristagare, men inte alla idéer håller nobelkvalitet. Vi tar okritiskt till oss alla möjliga idéer som passar i tidens politiska agenda bara för att någon i USA framfört dem. Man tar inte notis om att där finns en levande kritik och att meningarna där är starkt delade, och att det där finns en fri och orädd debatt.
  Detta märks t.ex. även tydllgt i den politiska rapporteringen där liberal vänsterpress och likasinnade talesmän citeras i svensk media, när deras åsikter passar vänsteragendan, som om de var representativa för hela USA. Sedan blir man chockad av att en majoritet av USA:s väljare väljer Nixon eller Reagan, Bush eller Trump. Vänsterliberalism-idéerna var tydligen inte typiska för hela USA eller ens en majoritet till svenskmedias bestörtning. Man baxnar här över åsiktsskillnader och avsaknaden av enighet, vilket ju är tecknet på en levande demokrati. (Något som här håller på att avskaffas då myndigheter i Sverige börjat registrera misshagliga åsikter i dataregister – något som borde rendera fängelsstraff för de skyldiga. -Brott mot PUL)

  Liked by 1 person

 9. Christer Carlstedt skriver:

  Det som beskrivs beträffande barnen både här och där brukar väl kallas curlingmentalitet?
  Egentligen är det inget märkvärdigt med det.
  Föräldrar i allmänhet har en inneboende känsla för barnens mentala kapacitet. De som överskattar den ligger i farozonen för otrevligt uppvaknande.

  En liten unge som är ute och leker har en tanke i huvudet – leken.
  Trafikrisker?
  Glöm det!
  De har inte kapaciteten att hålla två tankar i huvudet samtidigt.

  Och varför gick det då förr att ha ungar springande mer eller mindre fritt, men inte nu?
  När jag var i lekåldern och sannolikt även Patrik, så kom det en bil på stora gatan kanske var tjugonde sekund. Föraren behövde inte ha stenkoll på framförvarandes bromsljus. Han hann med att titta åt sidorna också och hinna bromsa om det dök upp ett litet frö.
  Nu kommer det en bil var sjätte sekund. Alltså en helt annan miljö. Inte en chans för en unge att hinna springa över gatan och hämta bollen mellan bilarna.
  Eftersom ungarna inte begriper det här med bilars hastighet och risker ett smack bättre nu än när jag var liten så har olycksrisken flerfaldigats.

  Föräldrar som har råd skaffar villa där ungarna kan leka mera fritt.
  Nu blir det långt till alla aktiviteter.
  Cykla till fotbollsplanen eller ridhuset flera kilometer bort?
  Tillsammans med grannungarna?
  På stora vägen eller gatan?
  Tror inte det!

  Jag tror följaktligen inte på någon egentlig attitydförändring hos föräldrar hämtad någon stans ifrån.
  Utan precis som förr.
  Riskminimering för avkomman inom acceptabla gränser.

  Liked by 1 person

 10. Björn skriver:

  Globalisering för mig, innebär inget annat än att bidragssugare, likt humlor på jakt efter nektar, ges möjlighet att fritt förflytta sig dit det för tillfället flödar mest! Som vanligt är det de skötsamma, bofasta skattebetalarna som får stå för notan!

  Liked by 2 people

 11. annagustin2@gmail.com skriver:

  En slags långsam hjärntvätt har svept över världen i årtionden. Med hjälp av filmens möjlighet att nå alla i hela världen. Jag reste mycket som ung…och tänkte…hmm, man skrämmer oss med att ryssarna kan ta över världen – men amerikanarna har redan gjort det – mentalt. Jag såg samma stil i städerna i sydamerika som i Asien, som hemma….filmen Flashdance hade gjort dundersuccsé och alla tjejer ville se ut som den självständiga 18-åriga tjejen som arbetade som svetsare på dagarna och dansade all ledig tid. Kvinnans frigörelse och stilen…gymkläder som visar allt på kroppen och en 10-växlad herrcykel med små benvärmare nere vid fötterna. Det var förbluffande – tjejerna såg likadana ut i alla världsdelar.

  På den vägen har det gått…hjärntvätten och ALLA vill vara som amerikanerna. Det är rent patetiskt. Kanske hör man det inte förrän man varit i andra länder som också vill vara ”balla amerikaner” (som de sett på film) och börjar slänga in engelska ord överallt i meningarna när man pratar. Man kanske inte hör det för att man är imun i sitt eget fiskstim..men kommer man till städer i ett spansktalande (eller vilket annat språkområde som helst nästan) samhälle och hör att de också fjantar sig med att väva in amerikanskan i allt – så inser man hur patetiskt barnsligt det är – OCH hur väl hjärntvätten fungerat. Lyssna noga när ni lyssnar på Sveriges radion…vuxna människor vill helst inte prata svenska längre utan väver in engelska ord hela tiden. EX: en kvinna i en intervju: ”Jag brukar åka till mitt lilla cottage på helgerna”. Varje dag hör man många som gör likadant…och de unga – som pratar i engelska förkortningar idag för att de mest kommunicerar via mobiler…suck.

  Men det räcker inte….det har gått så långt att ”vuxna” människor från ledningshåll, exempelvis förskolan, infört amerikanska traditioner…nu ska alla dagis fira ”Halloween” (tevksamt om det finns några påskkärringar kvar i förskolorna), men Halloween är så viktigt att numera också de vuxna har egna Halloween-fester. Bara ett men övertydligt exempel…så ängsliga att inte vara tillräckligt balla försöker alla apa efter amerikanarna (de mesta har alla sett på film).

  Politikerna hjälpte till med att bestämma att vi skulle nu bli ett mångkulturellt samhälle, medborgarna följde lydigt den propån och tog fler och fler steg bort från vårt eget. Jag har ingen TV, men ser ibland hemma hos min gamla mamma….jag är chockerad över att alla accepterar att det på 10 kanaler under hela dygnen samtidigt bara är amerikanska filmer, deckare, psykolog-, kriminal- klapp-och-klang-program för vuxna eller det sistnämnda omgjort i svensk tappning. Djupt tragiskt.

  MEN….alltihop det här – handlar ju om ekonomismen. Storföretagens behov av att kränga massproducerad skit med inbyggda livslängder i alla länder. En kulturell gemenskap står ju i vägen för att få alla att vilja ha samma saker – så bort med allt vad kulturell gemenskap heter (jag har massor av exempel). Storföretagen, bankerna och börsen i samarbete med politikerna ser till att allt detta händer och har pågått några årtionden. Det värsta för denna grupp som skriker dagligen efter ”ökad tillväxt” – är ju att nu börjar det gå upp för människor att ökad tillväxt är detsamma som ÖKAD ROVDRIFT på den enda planet vi har. MEN ännu har ingen i det officiella Sverige vågat svära i kyrkan och säga:
  – Men…det är ju det ekonomiska systemet som håller på att förstöra våra och framtidens människors levnadsbetingelser – det måste vi göra något åt!

  Om vi ska köpa allt som de vill att vi ska köpa, det går sönder efter 3 månader så att vi måste köpa nytt, sopbergen ökar (det struntar vi i)…men naturresusrerna förbrukas i en rasande takt. Det går t.ex inte att köpa en köpekaka utan palmolja längre. Svenska skattebetalare deltar utan att veta det i rivandet av djungel i Asien för att odla fram basen för palmoljan….även våra pensionpengar är inblandade där. Inga äkta smaker finns i maten längre utan på kemisk väg framställda smakextrakt av blåbär osv.

  SUCK….globalisering min herre, bygger på det ekonomiska systemet som i sin tur har GIRIGHET, en av de sju dödssynderna – som grund.

  Gilla

 12. annagustin2@gmail.com skriver:

  Glömde skriva att tyvärr så ligger vi först i världen med att apa efter amerikanarna…vi ligger till och med före ibland. Hela världen tittar på försökskaninerna: de svenska medborgarna…svenska politiker
  – bolagiserade det mesta av medborgarnas verksamheter (AB:s viktigaste uppgift är att skapa vinst till sin ägare, samt försvårar insyn i verksamheten)
  – la hela sin befolknings pensioner på börsen
  – införde möjligheten att tjäna pengar på samhällskontraktet vård, skola & omsorg
  – står inför borttagandet av kontanter (som första steg införs värdelösa mynt och nya sedlar)
  – ställer in hela samhället på att ingen ska kunna vara delaktig i sitt samhälle utan en mobil
  mm och allt görs med politiska beslut och menande små puffar in i alla medborgarnas verksamheter.

  Och vad gör VI….medborgare?

  Gilla

 13. Per skriver:

  Detta är förstås en fråga och en observation som ett fåtal brottas med. Jag kan jämföra lite och mitt intryck är att det återigen är kultur marxism vs. traditionella uppfostran där förändringen slagit rot.

  Dotter i vanlig skola. Psykologiska problem. Uppkäftiga. Problematisering. Revoltering. Droger alkohol och sex.

  Dotter i katolsk skola. Ungefär som för femtio år sedan. Inga av de symptom man ser i det först exemplet. En något naiv okunnig bild av verkligheten men oskyldig och trygg.

  Samma stad. Samma ålder.

  Varför frågar du?

  Därför att kultur Marxisternas mål är att söndra vår kultur, gemenskap och samhällsfrid.

  Familjeenheten är första instans som måste brytas ner. Där räcker det inte med yttre påtryckning. Det måste ske internt också. Därför gör man det via barnen.

  Vad man än tycker om agande av barn, rätt fel korrekt eller vidrigt så är det inte poängen.

  Poängen var att bryta in och ersätta familjens monopol på uppfostran med statens inblick och medel och resultatet kan vi nu skåda i efterhand.

  Det var Sveriges bidrag så den generationen som införde detta är ansvarig inför mänskligheten.

  Liked by 1 person

 14. Fredrik Östman skriver:

  Förstår inte att det faktum att det nu som förr var likadant i Brasilien och Sverige kan motivera att den förändring som skett på båda orterna samtidigt skall kallas ”globalisering”. Uppenbarligen levde vi på samma glob redan innan.

  Det som ligger bakom vår dekadens är förstås en oväntad reaktion på att socialismen förlorade Kalla Kriget, nämligen att den bytte taktik och slutade att hålla sig till logikens och vetenskapens regler, d.v.s. den materialistiska socialismen blev postmodern socialism. Eftersom den förlorar varje rationell diskussion avskaffar den diskussionen, angriper motstånaren personligen och bestämmer ensidigt vad som skall gälla, för annars slår den oss på käften. Vi måste nu mobilisera ett svar på den postmoderna socialismen. Vi behöver en postmodernt civilisationsförsvar, och då menar jag inte att den skall likna den postmoderna socialismen (falskeligen kallad ”postmodernismen”), utan att den skall övertyga mänskligheten om hur förbannat löjeväckande den postmoderna socialismen, liksom all socialism, är.

  Liked by 2 people

  • Redaktionen skriver:

   Det där har du rätt i. Att kulturmönstren är lika före och efter globaliseringen kan inte förklaras med globaliseringen. Egentligen gillar jag inte begreppet globalisering eftersom jag aldrig förstått vad det betyder. Tänk på Phileas Fogg som reste jorden runt på 80 dagar utan resedokument med godtagbara identifieringsuppgifter.

   Patrik

   Gilla

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    Men…globaliseringen är ju till för att se till så att INGENTING står ivägen för att storföretagen ska kunna sälja sina produkter med inbyggda livslängder överallt, köpa arbetskraft där de kostar minst, skatta där det är billigast att skatta, flytta sitt kapital dit man vill…osv. OCH de största företagen i världen idag är bankerna. Till sin hjälp har de partieliten i alla länder.

    Gilla

 15. Magnus Furugård skriver:

  Det är väl ingen tvekan om att vi har ett globalt informationsutbyte och att det till stor del av efterkrigstiden har dominerats av USA och därigenom har vi fått både gott och ont. En tydlig trend har varit sökandet efter allt större frihet inom många områden. På en del områden har det gått för långt och fel. Nu ser det ut som att riktningen vänder emot mer styrning igen. Det gäller allt ifrån bolag till barn och det senare kanske främst skolan än så länge. I en ledarskapsutbildning för länge sedan sas det att vi hela tiden ska söka en balans mellan auktoritet och frihet i betydelsen att olika saker gynnas bäst av det ena eller andra.
  Noterar att Lifvendahl i dagens ledare på Svd skriver om frihet gentemot säkerhet med anledning av terrorn. Men saken är nog den att auktoritet/kontroll och frihet endast till viss del står i motsatsförhållande till varandra. Finns det verklig frihet utan säkerhet? Finns det verklig frihet utan hänsynstagande gentemot varandra? De flesta håller nog med om att det inte gör det. Friheten kan riskera gå över i Laissez fair liksom auktoritet kan riskera att gå över i maktmissbruk om de går för långt. Kanske har vi varit inne i en period med låt gå mentalitet och det är dags att vrida utvecklingen åt andra hållet en smula men bara lagom långt.

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   En motsatsställning frihet–säkerhet existerar bara i det multikulturella helvete som fisliberaler (holier than thou) som Lifvendahl har frambesvärjt. I ett normalt och sunt mänskligt samhälle existerar friheten just tack vare säkerheten, eftersom invånarna är överens med varandra om grundläggande värden och beteendemönster och om vem som tillhör gruppen och vem som står utanför.

   Sunda människor känner igen och motarbetar fienden som hotar säkerheten. Sunda människor ser ingen frihet i möjligheter att slita vita småflickor i små stycken eller spika deras tunga till ett bord eller brännmärka dem med M i stjärten som tecken på instrinsiskt sexslaveri.

   Vi kommer aldrig att uppleva frihet och säkerhet igen så länge vi vägrar säga i-ordet och m-ordet i samband med i princip alla hot mot denna vår säkerhet och samtidigt mot vår frihet.

   Ett territorium utan gränser är per definition en krigszon. Detta krig är jihad.

   Gilla

 16. Anders skriver:

  När jag var liten fick jag mat sist t ex vid fester och det får jag fortfarande…Har curlandet kommit för att stanna?

  Gilla

 17. urban skriver:

  Jag tycker mycket av det du skriver och reflekterar ikring är ytterst tänkvärt. Hela denna sajt, alla skribenter, manar till eftertanke och fördjupning angående de avgörande frågorna i vår tid.

  Med det sagt så vill jag endast komma med ett litet aber, måhända marginellt.
  Några gånger i dina krönikor så har du refererat till pyramiderna i Egypten i något avfärdande ordalag, bland annat i denna.
  Jag vill påpeka att forskningsläget angående vad vi numera kallar pyramider, hur de konstruerades, vad de var till för och så vidare, inte är avgjort, Som inom all vetenskap är det teorier vi har frambringat, inte absoluta sanningar. När, hur, varför, av vilka och med vilka medel dessa strukturer restes är inte tillfullo klarlagt. Inte tillnärmelsevis.
  Jag försöker inte torgföra några konstigheter här, bara påpeka att teorier alternativt hypoteser är allt som vi i nuläget har att tillgå när det gäller pyramiderna.
  Jag ska tillägga att jag så smått ”amatörforskar” om det här, ikring de faktiska mätningar vi har av pyramidstrukturerna, så detta är en liten käpphäst för mig.
  Nu låter jag som en outhärdlig besserwisser, så jag ber lite om ursäkt.

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Du behöver inte be om ursäkt. Vi talar om olika saker tror jag. Jag talar om pyramiderna som ett ovanligt sätt att göra av med ett ekonomiskt överskott. Du talar om byggteknik. Båda frågorna förefaller relevanta.

   Patrik

   Gilla

   • urban skriver:

    Tack för svaret, och klargörandet!
    I min iver att ”korrigera”, så förbisåg jag din vinkling. Dock talar jag inte enbart om byggteknik, det finns andra aspekter. Men det kan bero för stunden.
    Vänliga hälsningar och tack igen för insatsen du gör!

    Gilla

  • Björn skriver:

   Jag har en teori om att tyngdkraften, av nån okänd anledning, var lägre vid tiden för pyramid-byggandet! Kanske en annan ”himlakropp” hjälpte till med sin dragningskraft, och sen försvann?!

   Gilla

 18. Petra skriver:

  Samma förändring i Mexico. Barn var ute själva och lekte förr. Nu går det inte eftersom barn och ungdomar helt enkelt försvinner om de så bara skall till affären. Dagligen efterlyses försvunna barn och ungdomar i teve. ”Maddie”fall i tusental. Det måste finnas organisationer som säljer dem till slavarbete, bordeller, organtransplantationer i och utanför landet. Organiserad brottslighet är också global och tvingar föräldrarna till ”curling”fasoner även om de inte vill.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.