Elefanten i rummet

Patrik Engellau

Nyligen åhörde jag ett intressant föredrag om att Sverige nedvärderar sig själv i onödan med allt tal om att vi saknar en rik svensk kultur ty vi har visst en rik svensk kultur. Efter föredraget blev det diskussion som förstås handlade om relationerna mellan svenskar och migranter. Det var också intressant.

Men det stod en elefant i rummet som ingen uppmärksammade, inte jag heller. Hur ska man förstå den där nedvärderingen av oss själva och motsvarande uppvärdering av andra människor och kulturer?

Elefanten är det oförnekliga faktum att alla nu levande svenskar under hela sitt liv fått reda på och ofta själva kunnat observera att livet i Sverige varit bättre än livet annorstädes. Okey, det är inte hundra procent sant, men kanske 87 procent. Jag är inte ironisk. Objektiva fakta. Den som inte tror mig kan studera hur migrationsströmmarna går.

En normalt funtad människa undrar naturligtvis över en så uppenbar elefant. Hur kan den komma sig? Varför har svenskar alltid haft det så mycket bättre än andra, till exempel afrikaner? Denna självklara fråga har det svenska samhället aldrig ställt sig utan bara nöjt sig med att lite självbelåtet konstatera faktum.

Jo, det har funnits en del teoretiserande som gått ut på att afrikaner och andra utvecklingsfolk har blivit störda i sin utveckling av en massa olika saker som har en gemensam nämnare, nämligen den vita rasens, särskilt den vite mannens, skadliga inflytande. Om bara detta skadliga inflytande elimineras kommer utvecklingsfolken strax att frigöra sin inre, hos alla människor medfödda, svenskhet och bli som vi.

Men det behövs inte så mycket praktisk erfarenhet av kulturkontakter för att sådana idéer ska tappa kraften att övertyga. Vad det än är som skiljer kulturerna åt så sitter det djupt.

Det är vid den insikten som det börjar brännas, för om den formuleras i ord så kan det låta som att svenskar åtminstone tills vidare är objektivt bättre än utvecklingsfolken på att ordna sig en hygglig tillvaro eller, i kortform, vi är bättre.

Att ens komma i närheten av en sådan tanke är att utsätta sig för högsta graden av rasismvarning. Inget är farligare än detta. Vi ryser av fasa inför hotet och retirerar till motsatt hörn genom att nedvärdera oss själva till den grad att ingen ens skulle komma på tanken att vi skulle anse oss förmer. Vi bättre? Nej, vet du vad! Det är absolut inget med oss. Vi har ju

inte ens någon kultur. Ni, utvecklingsfolk, däremot, ni har så mycket att lära oss här uppe i vår karga och kulturlösa nord!

Men när det kommer till kritan tittar bockfoten fram i alla fall. Det är när frågan kommer på bordet om man kan ställa samma krav på utvecklingsfolk som på svenskar. Klarar de av det som vi klarar av? Behöver de inte lite särskild hänsyn? Bockfoten vet hur den ska förvandla sig till omtanke. Svensk rasism är snäll rasism.

PS Jag vaknar mitt i natten och tycker att den där slutformuleringen var oklar och feg. Jag lämnar den bara för att visa min ångest, som jag tror många delar med mig. Varför inte skamlöst erkänna att Sverige, med alla sina brister och kulturella idiosynkrasier och knäppa beteenden, faktiskt har varit – och förhoppningsvis kan förbli – ett väldigt fint land som vi svenskar har anledning att vara stolta över även i internationell jämförelse?

57 reaktioner på ”Elefanten i rummet

  • Kulturisten skriver:

   Det kallas rasism och inte kulturism för att godhetsfundamentalisterna inte skulle förlora sitt främsta vapen. ”Rasism” är deras stridsrop. Om vi äntligen kunde börja tala om ”kulturism” skulle dörrarna öppnas för saklig diskussion om vad hela problematiken i grunden handlar om. Värderingar, inte hudfärg.

   Gillad av 2 people

 1. Kim skriver:

  Få saker styr en människas beteende mer än hennes kultur. Kulturen påverkar starkt hur vi agerar, vilket innebär att kulturen har inflytande på ett samhälles funktion. Jag anser därför att det finns bättre och sämre kulturer. Kulturer som bidrar till att skapa trygghet, hälsa, lycka och välstånd anser jag är bättre än de som gör motsatsen.

  Att det finns bättre och sämre kulturer är inte samma sak som att det finns bättre och sämre människor. Jag ser därför inte poängen med att koppla kulturbegreppet till rasism. En indier som adopteras till Sverige får den svenska kulturens värderingar och beteendemönster. Problem uppstår först när – som i nutida Sverige – vitt skilda kulturer som bygger på helt olika grundvärderingar ska fås att samexistera utan att vi vågar diskutera de problem som då uppstår. Eftersom den svenska kulturen bidragit till att skapa ett framgångsrikt samhälle som många människor vill leva i, är min slutsats att anpassningskraven bör ligga på de som invandrar, inte på svenska folket.

  Gillad av 10 people

  • moab skriver:

   Men som jag ser det så finns det just bättre och sämre människor, inte på grund av generna även om detta kan spela in, utan just för att jag tror på individens ansvar att förbättra för sig själv och sin omgivning och inte medvetet orsaka ont. Det är kulturens roll att hjälpa människor, individer, att orientera sig mot gott eller ont.

   Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Man kan bara instämma!
   Så var det förr, närmast en självklarhet!

   Man tar seden dit man kommer,
   utan att ens tänka tanken på att ställa religösa särkrav…

   Det var innan Palme började förstöra landet…
   Avskaffa tjänstemannaansvaret,
   avskaffa betyg i ordning/uppförande,
   införa Mångkultur!

   Har någon i modern tid skadat Sverige mer?
   Karl XII m.fl kungar hade också storhetsvansinne…
   Svenska folket fick lida, då också!

   Gillad av 2 people

 2. Bo Svensson skriver:

  Metoden för mänsklighetens framlängesutveckling handlar alltid om att man vinner terräng på andras bekostnad i kraft av någon kompetens. – Det kan vara kunnande, flit, förmåga att hålla fred inbördes och om man har allt detta, bruka det för att få ett övertag i kampen om begränsade resurser.

  Faktorer som istället verkar för baklängesutveckling är om det är de slappaste och dummaste som skaffar rikligast avkomma och tillåts inkräkta på de framstående släktenas territorium.

  Gillad av 4 people

  • Stefan Sewall skriver:

   Vår välståndsuppbyggnad har inte alls skett på bekostnad av någon annan. Våra förfäder har kämpat mot elementen och det kärva nordiska klimatet i tusentals år och lyckats övervinna svårigheterna och lyckats lära sig bemästra byggnads- och odlingsteknik och metallhanteringsteknik och allt annat, och skapat välstånd för senare generationer utan att på något sätt försämra för någon annan. I stället har ett visst samarbete och kunskapsutbyte med näraliggande länder förbättrat för alla. Valloner kom till Bergslagen och hjälpte till med gruvbrytning och handel med Hansan förbättrade för alla inblandade, t.ex.
   Vi har inte koloniserat Afrika på 15-1800-talet som Spanien, Portugal, Frankrike, England. Även i dessa länder har utvecklingen skett utan större påverkan från plundrings- och slavaktivitet.
   Portugal och Spanien stal massor av guld i syd- och mellanamerika och fick väldiga rikedomar på 1500-talet, men portugiser och spanjorer blev ändå inte varaktigt rika och inte industrialiserade som de borde ha blivit om bestående välstånd skulle varit beroende av plundringståg och utsugning.

   I stället var det England och Belgien och sedan Tyskland och Frankrike som blev rika, helt pga den industriella revolutionen som berodde på smarta uppfinningar av dess medborgare och på jordbrukets effektivisering och befolkningsökningen som ställde arbetskraft till förfogande för de framväxande industrierna.
   Spinnerimaskiner och ångmaskiner började det med i England, och sedan var det vertygs- och maskinutveckling och jordbrukseffektivisering, som är orsaken till vår nordliga välståndsbygge. Om Afrika hade funnits eller inte, hade inte spelat någon roll.

   Tyskland hade inga kolonier men blev ändå starkast så småningom pga egen förmåga.
   USA hade inga kolonier i Afrika eller någonstans att suga ut, utan blev rikast på egen kraft.
   Japan hade inga kolonier men utvecklade en enorm industriell styrka på kort tid under senare halvan av 1800-talet och början av 1900-talet pga eget arbete. Först på 1930-talet började Japan krigiskt kolonisera Kina och Asien. Då var Japan redan rikt och starkt men behövde olja som de hellre stal än köpte eftersom de såg ned på de andra folken i Asien som de tyckte att de inte behövde förhandla med utan kunde ockupera och terrorisera i stället, motiverat av fanatisk rasism i den japanska 1930-talskulturen.

   Gillad av 3 people

   • Bo Svensson skriver:

    Det bor ju rätt många ättlingar till nordbor i USA där ursprungsbefolkningen fick lämna plats åt européer och Australien och Nya Zeeland befolkas numera i huvudsak av ättlingar till européer.

    Om det hade varit flit och kompetens enbart som avgjort och inte våld, hade läget kanske varit detsamma.

    Det perversa är när man får rätt att breda ut sig på mera förtjäntas bekostnad i kraft av sina tillkortakommanden.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    När? – Det är fortfarande till stor del våld och hot som avgör vem som skall få förfoga över begränsade resurser och då blir det kompetensen i vapenproduktion och krigsmaskineri som gör en vinnare. – När man inser ohållbarheten i detta spel, kommer enorma resurser att frigöras men det som kommer istället, bör väl vara att man tävlar om att vara duktig: Om att vara en tillgång för sina medmänniskor vilket då resulterar i att man tjänar bra med stålar med vilka man kan bjuda över andra i konkurrensen om de begränsade tillgångarna.

    Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Allas lika värde är en floskel som svävar i en egen rymd utan kontakt med verkligheten. – Alla vet att ens värde i alla olika verklighetsrelaterade sammanhang skiljer sig, även i avseende på det som väcker starkast känslor: Ens genetiska arv och alltså ens värde relativt andra som föräldrar till framtidens mänsklighet.

   Det är ju helt i sin ordning att vara angelägen om bra uppväxtförhållanden för sina barn och god undervisning men det som väger tyngst, är ju att försäkra sig om bra gener. – Slarvar kvinnan där och är intim med vem som helst, för att ”alla är lika mycket värda”, är det inget som kan rättas till i efterhand.

   Gilla

 3. Lars Stromberg skriver:

  Hej!

  Jag lägger in ett inlägg jag nyss skrev i ett annat forum, och som ju passar ganska bra även här.

  Tiggarna och romskt liv.

  Alltså jag har inga bevis för detta, så se det enbart som en tanke:
  Tänk om det faktiskt ÄR så, att det inte är speciellt synd om de som sitter utanför våra butiker och går genom våra pendeltåg och tigger.

  Vi tror att dessa människor egentligen vill leva precis som vi, men att deras försök till det inte alls har gått speciellt bra.
  Vi tror – eller kanske till och med ”vet” – att det därför är synd om dem.

  Ska vi verkligen utesluta att det kanske förhåller sig på ett annat sätt?
  Tänk om det finns människor och vissa kulturer som VILL leva på ett annorlunda sätt än vi gör.
  Tänk om de har en annan mentalitet?

  Tänk om det finns FLERA sätt att vilja leva.
  Tänk om det till och med finns livsstilar som vi inte förstår oss på.

  Gillad av 6 people

  • Drutten skriver:

   Kanske är det inom den Romska gruppen mer stigmatiserande att vara anställd hos en gadjo än att tigga. Hur förhåller vi oss i så fall till deras rätt att ha den inställningen?

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Rätt sätt är mycket enkelt, som vanligt. Man behöver bara bortse från all socialism. Alltså:
    1. Tiggeri skall förstås förbjudas och bestraffas med fängelse, och den organiserade brottslingheten skall förstås också jagas med blåslampa
    2. Utländska brottslingar och utlänningar som inte kan eller vill försörja sig skall utvisas (alltid på livstid, alltid med biometriska bevis, och alla inresande alla kategorier måste registreras biometriskt som allra första åtgärd) och helst sättas i fängelse i utlandet för det brott de begått i Sverige. Plan B är att tvinga respektiva hemland att betala hela fängelsevistelsen i Sverige. Plan C är att brottslingarna själva får betala, se nedan. Plan D är att skattebetalarna får betala och bestämma demokratiskt utan politikers och sociologers inblandning hur gott de skall ha det på fästningen.
    3. Svenskar som vägrar att försörja sig får leva på minimalt socialbidrag. Sådana bidrag måste utmätas enligt en trappa, så att fattigpensionärer får mest, sedan eventuella värnpliktiga, sedan studenter, sedan socialbidragstagare och allra sist brottslingar, som för sin dagspeng måste betala för kost och logi i finkan (men inte kunna köpa någon lyx).
    4. Brottslingars solidaritet införs. Alla pengar som kan hittas hos någon brottsling konfiskeras och fördelas för att användas för att täcka brottslighetens alla kostnader, dels offrens, dels rättsväsendets. Man kan dela in kollektivet i strata för olika brott. T,.ex. skall alla som plankar på bussen betala en avgift som precis täcker alla kostnader för biljettkontroller enligt en årlig statistisk uträkning. Till kostnaderna hör vinsten för de entreprenörer som utför biljettkontrollerna.

    Gillad av 1 person

  • PerH skriver:

   Etnolog/professor Karl-Olov Arnstberg har forskat på detta.
   Arnstberg bringar förståelse för den kultur som över tid bibehållit sin åtskillnad mot omvärlden.
   Arnstberg samarbetar med Socionom/journalist Guonnar Sandelin.
   Arnstberg och Sandelin utgör några av mina bästa bokmärken till förståelse av vår samtid.

   Gillad av 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Godhetsapostlarna är kanske i själva verket RASISTER?

   Romer/Z har levt samma liv i mer än 500 år,
   utan att vilja bli en del av samhället någonstans?

   Kan man tom se sig som högre stående,
   som ej vill leva som oss?

   Det finns ju andra värden än materiella…

   Gillad av 1 person

 4. Jennifer skriver:

  Om vi svenskar nu är så smarta varför gör politikerna och deras medlöpare som de gör med vårt land – kan någon förklara det för mig? jag förstår inte. De har kanske en smart plan trots allt som en enkel kvinna som jag är för dum för att förstå. PS Vi kommer aldrig någonsin att bli ett fint land igen. Nerförsbacken är tyvärr för brant.

  Gillad av 6 people

  • Sture skriver:

   @ Jennifer,
   anledningen till att det blivit så här kan säkert till viss del förklaras av att politiker och journalister [som har makten i samhället] idag tillhör samhällets intellektuella C- och D-lag. [A- och B-laget har satsat på vetenskap och företagande och har ingen makt]. Förutom deras svaga begåvning i allmänhet [det finns undantag] så spelar lathet, girighet och maktberusning säkert också en roll, samt att undervisningen i skola och universitet blivit allt sämre sedan 1970-talet och i mångt och mycket idag har karaktären av hjärntvätt.

   Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Og hvis de i tillegg har psykopatiske trekk, blir det enda verre!
    Det moderne samfunnet med manglende grensesetting, normoppløsning og ‘fri flyt’ er topp for slike. Ille er også hvilke som nå er idealer for barn og unge – det former neste generasjons holdninger.

    Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Det handlar om två saker!

   SOSSARNA behöver röstboskap, primärt bidragsberoende under lång tid, livslång.
   Då ger Identitetspolitiken värdefulla röster.

   NÄRINGSLIVET vill få in billig, e villig arbetskraft,
   till jobb som svenskarna ratar, ungdomarna i synnerhet!
   (Media- o IT jobb vill dessa hellre ha.)

   Inte skitiga jobb, städning mm

   Sveriges framtid struntar båda i…

   Gillad av 1 person

 5. moab skriver:

  Snällrasism, det är väl ganska beskrivande. Det är uppenbart att de som som kommer vill njuta av frukterna av vår kultur, vår förmåga till arbete och organisation, att diskutera (allt utom migration och kultur) istället för att slåss, vårt rättsväsende etc, de vill ha frukterna av detta utan det helt fundamentala erkännade av att vår kultur är bättre.

  I USA har det länge varit så att det var en självklarhet att man ansåg att USA var bättre, människor som flyttade dit kunde LYCKAS SJÄLVA och uppvisar ofta en mycket stor tacksamhet mot det land som tafit emot dem. Vänstern långa politiska dominans kopplat med invandring från kulturer som den muslimska har börjat sätta detta ur spel, muslimerna kommer inte för att lyckas av egen kraft, det är inte så det fungerar i islam, man har, eller man tar, med gruppens och religionens rätt. Så samtidigt som vänsterns nihilism devaluerar vår egen kultur och vägrar se att det är hårt arbetande individer som byggt i västvärlden och Sverige så vägrar de nya migranterna att se samma sak, en häxbrygd.

  Strikt så tycker jag inte att man skall använda rasism i detta fall, även om kusingifte etc så klart spelar in, utan det är nog med kulturella förklaringar, allt måste inte vara en ”ism”. Fast vänsteretablissemanget kommer mycket nära ren rasism i sin syn på att de som kommer är helt odugliga, araberna var ju inte utsatta för slaveri exempelvis utan utsatte också afrikanerna för detta, långt innan och även efter västvärlden gjorde det, så vilken är ursäkten för araberna att de inte kan organisera sig ekonomiskt produktivt? Att slaveriet är avskaffat? Det kommer nog nära sanningen och bådar inte gott, vänner som jobbat i mellanöstern vittnar om just detta, även nu, det är inte kompetens som gör att en arab anser sig kunna vara chef, det är istället hans rätt (hen i detta fall är lite malplacerat).

  Vi styrs av ledare som för oss emot totalitarism utan att ens inse det, Margot Wallström har återigen lierat sig med totalitära stater i sitt hat mot Israel, allt börjar och slutar där, vårt arv är från judendomen över en utveckling mot individualism med Jesus. Islam däremot är bara ett derivat av kristendomen för politiska syften och tillför endast våld och underkastelse och lägger inte på samma sätt grunden för att var man är sin egen lyckas smed.

  Så det av kvinnlig intuition styrda etablissemanget identifierar varje israel med ett hot och varje barnamördande Hamasmedlem, liksom alla muslimer, med hjälplösa spädbarn som skall tas om hand. Massinvandringen beror av att den kvinnliga amygdalan reagerar på muslimer som på hjälplösa spädbarn. Känslan före tanken som Patrik ofta skriver. Jag misstänker att socialdemokratin sen Palme har haft samma agenda man har hade i Sydafrika med Israel och öppet och dolt stödjer terrorism för ett imderas mening högre syfte, i detta fall Israel utplånande.

  Gillad av 3 people

  • Anne-Hedvig skriver:

   Men et lite mysterium da er jo høykulturene i Mesopotamia – mye av våre kulturelle røtter kommer jo fra Midtøsten om vi går langt tilbake! Har genmaterialet forandret seg, eller er det islam som har drept skaperkraften? Jeg bare spør – hadde vært interessant om noen kunne utvikle dette videre.

   Gilla

   • moab skriver:

    Kristendomen fanns i väst, Islam fanns i mellanöstern, det är hela förklaringen. Antingen söker vi som individer eller så söker vi trygghet i underkastelse gentemot gruppen.

    Gilla

 6. Göran Fredriksson skriver:

  Homo Sapiens uppkom i Afrika. De mest företagssamma utvandrade och spred sig till Asien och Europa och med tiden till övriga kontinenter. När den lilla istiden med låga temperaturer och låg halt av koldioxid i atmosfären skapade missväxt och svält i Europa utvandrade de mest företagssamma till Amerika. Kulturerna i de områden till vilka människor utvandrade blev mer högtstående och framgångsrika än i de områden från vilka utvandring gjordes. Ett exempel är den kinesiska högkulturen.

  Skillnaden mellan tidigare folkvandringar och den nuvarande är att förr måste de utvandrade slå sig fram av egen kraft vilket var en garanti för att de duktigaste och bäst anpassade överlevde. De som utvandrar nu kan däremot leva på bidrag, vilket kommer att sänka både den kulturella nivån och nivån på levnadsbetingelserna i de mottagande områdena.

  Gillad av 1 person

 7. Anna Kristina skriver:

  Viktigt ämne, dessutom svårt och minerat. Delvis för att ingen saknar kulturell tillhörighet och därför alltid blir part i målet. Att objektivt helt ställa sig vid sidan av sig själv är mer eller mindre en omöjlighet. Vi lever alla i och genom värderingar och kan då inte förhålla oss helt neutrala. Det är som att försöka lyfta sig själva i håret. Vem kan förhålla sig neutral till hur Aztekerna skar upp bröstet med en flintkniv på fångar och slet ut hjärtat ur deras flämtande bröst? Eller judeutrotningen?

  För att emotionellt förstå kulturskillnader kan det vara bra att börja med individen.

  Man kan betrakta psykologiska mekanismer som verktyg. Och exakt samma verktyg kan funktionellt bygga upp olika ting.
  Vi ärver denna palett av verktyg. Men miljön växelverkar med verktygen i vad som byggs upp. Samma verktyg – men olika resultat.

  Här utgör språket en mycket bra analogi. Ingen ärver direkt svenska eller spanska som språk. Språk tillägnas via en mängd olika psykologiskt ärvda mekanismer. Dessa samvarierar med omgivande miljö, och leder efter många, många år till ett vuxenspråk.

  Man har då gått igenom en mängd olika faser, där det ena bygger på det andra, som stegen i en trappa. Och vägen till detta vuxenspråk har varit lång och snirklig.

  Språkförmågan i sig, och hur språk tillägnas, sätter fingret på hur svårt det är att skilja på arv och miljö. Verktyg och resultat hänger samman i ett inflätat beroende. Inte arv eller miljö – utan arv och miljö.

  Att tillägna sig en kultur går till på motsvarande sätt, men i bra mycket större skala. En oerhört stor palett av psykologiska mekanismer är verksamma inom och mellan enskilda människor vid formandet av henne som individ och kulturvarelse.

  Eftersom arv är inblandat vid bestämmandet av hur vissa verktyg
  är utformade i sina skärpa och enskilda detaljer, försvåras ytterligare möjligheten att särskilja arv och miljö från varandra.

  Dessutom har det visat sig att arvet självt även kan påverkas miljömässigt över generationsskiften. Det är det epigenetiken handlar om. För gener slås på och av genom miljöpåverkan, och dessa kan delvis då vara bestämda av tidigare generationers erfarenheter. Mammas och pappas mer traumatiska erfarenheter påverkar även det nyfödda barnets möte i en helt annan miljö.

  Kultur är och förblir annars ett gruppfenomen där vissa karaktärer och sociala beteenden delas. Och det gäller då följaktligen även värdesystem, och därmed också inställning, agerande och handling gentemot varandra och till omgivningen.

  Varje människa får också, djupast sett, endast en chans att resa och formas till en kulturvarelse. Och den resan börjar vid födseln.

  En generös migrationpolitik från mycket olikartade kulturer leder då automatiskt till olika typer av kulturkrockar. Vissa harmlösa, kanske rentav pikanta. Andra av mer allvarlig och oöverstiglig karaktär – om man inte kalkylerar med ett otal påföljande generationsskiften.

  Kultur som begrepp ligger ljusår från Mona Sahlins syn på kultur. Hon förstod i princip ingenting. Och likadant är det antagligen med många andra ledande personer. Det förklarar säkert många oövertänkta handlingar och beslut inom den svenska politiken. Inte minst riksdagsbeslutet 1975 om att Sverige skulle omvandlas till ett multikulturellt land.

  Gillad av 2 people

 8. oppti skriver:

  Sverige är unikt.
  Vi hamnar längst ut i en undersökning där de länder vi tar emot migranter hamnar i andra ändan. Det finns diagram som visar detta.
  Det är som om Elefanter sattes ut i Älgskogen!

  Gilla

 9. Rolf skriver:

  Sverige har en rik kultur. Som behöver lyftas fram och utvecklas. Den finns väl beskriven i böckerna: Den Forna Seden vol1 och 2.
  https://www.logik.se/Produkt/den-forna-seden-vol-1/
  https://www.logik.se/Produkt/den-forna-seden-vol-2/

  Det är den Norröna kulturen som fanns i Norden innan kristendomen kom, och skadade vårt tänkande och förnuft. De sk Hedningarna var ett högt kultiverat folk, men som kyrkan förnedrade och beskrev som oborstade vildar. Kyrklig politik redan då. Kristendomen tvingades på folket av makthavare, som trodde sig ha fördel av kristendomen.

  En parallell historia med samernas kristnande. Det handlar om att bryta sönder den äkta folkliga kulturen.

  Denna vår Norröna kultur behöver studeras och lyftas fram för att definiera och skapa självkänsla hos de Nordiska folken, i den turbulenta värld och tid, vi lever i.
  Vi har mycket att lära av Norge när det gäller positiv nationalism.

  Gillad av 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   Må få legge til her at det faktisk også er tegn på høy sivilisasjon at unionen Norge-Sverige ble oppløst i 1905 uten krig. Kloke forhandlere møttes i Karlstad med vilje til fred. Sannelig ikke sikker på at dagens umodne politikere hadde fått til noe lignende.

   Gillad av 1 person

 10. JT skriver:

  Den kanske starkaste rädslan i dagens Sverige är att drabbas av rasismstämpeln. Om någon hävdar att den åsikt man just framfört är rasistisk så backar många direkt från sin egen åsikt. För många är deras starkaste åsikt att de absolut inte får ha en åsikt som någon annan kallar rasistisk. Den som kallas rasist blir paria. Många är rädda för att ha en förbjuden åsikt, men också för samröre med personer som stämplats som rasister. Det är med dem som med spetälska, man kan bli smittad och därmed själv undviken av andra. Den säkraste policyn är att inte känna några rasister, ja helst inte känna några personer som känner några som är rasister.

  Gillad av 1 person

 11. Christer Carlstedt skriver:

  Man skall inte förhäva sig
  Du skall inte tro att du är något.
  En ann är väl så god som en ann.

  Känner ni igen det? Javisst!

  I den mån nu Sahlin och Reinfeldt alls tänkte, så kanske det var något åt det hållet.
  Att de inte alls begrep att detta är en del av vår kultur, den där som inte finns, är deras tillkortakommanden. Vi ogillar skrytmånsar. Sådana som förhäver sig.

  Så finns det ett annat uttryck som kan tolkas tvärtom – Man skall inte sätta sitt ljus ”under ena skäppo”.
  Det här öppnar för en balansgång.
  Du skall inte sticka under stol med att du är rätt så bra på något, men fan tar dig om du försöker trycka ner det i halsen på folk i tid och otid.

  Om man gör som Patrik föreslår, nämligen tittar på åt vilket håll migrantströmmarna rör sig och samtidigt antar att de som vill flytta inte är alldeles tappade bakom en vagn, så har dessa människor fått för sig att vi har något som de gärna vill ta del av. Vi har helt enkelt lyckats fixa till det trevligare och bättre för oss än vad deras eget folk har klarat av hemöver.

  Lyssnar man på debatten här hemma så anser tydligen många att vi är ena förskräckliga rasister. Nå, hur många de är skall jag låta vara osagt, men de är i vart fall obehagligt röststarka och skränar i tid och otid.
  Antar vi då att de som vill komma hit inte är rena knäppgökar, så får åtminstone jag för mig att de absolut inte skulle välja ett bosättningsställe där de blir ringaktade och odugligförklarade på grund av sin kulör på skinnet. Ett ställe där de inte får tillfälle att försörja sig för att de har en avvikande etnicitet?
  Faktum är att jag tror att herr och fru Medelsvensson ger fullkomligt sjutton i färgsättningen så länge den som kommer kan föra sig som folk.
  Den som saknar förutsättningar att försörja sig skall inte ens komma hit. Den personen platsar inte i kulturmönstret.
  Den som redan vid ankomsten ljuger om ålder och identitet skall återförvisas till sitt ursprung. Det är inte förenligt med svensk kultur att börja ett förhållande med lögn och bedrägeri.

  Medelsvensson är beredd att hjälpa den som verkligen är i behov av hjälp.
  Inte den som bara utger sig för att vara det.
  Då för man sig inte som folk.
  Man platsar helt enkelt inte i kulturmönstret.

  Gillad av 1 person

 12. uppstigersolen skriver:

  Svenskar i allmänhet är godtrogna eller naiva som svetsarn sa. Det gör att det tar lite tid innan folk fattar att politikerskrået är ute efter att berika sig själva i första hand. En karriär för betonghäckar helt enkelt. När de sen kontrollerar mer än hälften av allt produktionsresultat går det lätt att skicka pengar till allt möjligt som gynnar dem själva eller närstående. Titta på Göran Persson, Björn Rosengren, paret Erik Åsbrink och Ylva Johansson. Inte vill de oss väl. Eller titta på Sigtuna kommun. Sossarna köpte syrianernas röster, sen tog dessa över.
  Jag märker att människor jag känner våndas över det kommande valet i september nästa år. Hujedamej kan man rösta på SD. Då säger jag, vad är ditt alternativ?

  Gillad av 3 people

 13. annagustin2@gmail.com skriver:

  Den bästa skolning en människa kan få är inte via skolan utan genom att leva i andra kulturer en stund. Ställa sig i skorna på någon annan och få en annan vinkel på planeten än den man växte upp med. Jag hade turen i livet att få den möjligheten. Först skickade min mamma mig till Spanien som 16-åring för att ta hand om en liten 3-årig flicka. Därefter blev det boende i flera olika länder. Samt 10 år till sjöss med många varv runt klotet. Nu som vuxen och gammal så ser jag att det var den bästa utbildning man kan få för sin egen skull. Väl hemma är man inte värd nånting…för att man inte har några akademiska poäng. Ganska ironiskt…för vad lär man sig egentligen på skolbänken – utan livserfarenhet…jo, samma sak som man själv kan tillskansa sig via eget sökande i världens bibliotek. Det är dock inget värt i graderingen i Sverige.

  Angående Patriks krönika: Jag tror att alla folk har både storhetsvansinne och mindervärdeskomplex….eftersom det är känslor som finns i människan. Sverige hade TUR som hade gott om järn när de södra grannländerna i Europa skrek efter järn….- så började man bygga upp vårt land i Sverige. Då socialdemokratin kommit till makten tog de ett enormt steg genom att göra upp med storföretagen att hålla fred på arbetsmarknaden mot att arbetsgivarna skulle låta människor få en liten successiv löneförhöjning. Alla arbetade idogt och var mer eller mindre nöjda. Allt spårade ur i början på 1980-talet när man mer eller mindre ströp löneökningarna och lät bankerna börja gödsla med låneavier så att människor istället för löneökningarna lurades att låna över taknocken, det har gjort att vi idag (alltså på väldigt kort tid) tillhör de mest privatskuldsatta folken i världen. Man släppte finansmarknaden fri. Rent korkade politiska företrädare. Men vi hade i alla fall en anledning att bli stolta över hela samhällets goda arbete att förbättra för oss alla.

  I Frankrike upplever man en enorm uppblåsthet. Speciellt i förhållande till engelsktalande (även jag som talade engelska för att försöka göra mig förstådd som 18-åring i Paris). Jag blev totalt utdömd och förlöjligad. Människorna i Frankrike visade mig prov på extremt primitiva beteenden (jag upptäckte långt senare att samma beteende finns även på andra ställen men märks inte lika tydligt, även här hemma).
  I Japan trodde ju människorna att deras kejsare härstammade från Gud… ända tills att McCarty tvingade deras kejsare att erkänna för sin befolkning att han också var en vanlig människa. Men fortfarande så talar de om oss i västvärlden som barbarer…de höjer sig över oss.
  Jag delade boende med en italienska en period och hon tog alla tillfällen dagligen till att upplysa mig om att den bästa maten i världen kom ju från Italien…pastan och de goda förrätterna, pizzan mm…och det bästa skinnet…titta bara på alla skor…de kommer från Italien… i hela världen, sa hon. Och Operans moder…är Italien….hon malde på varje dag om hur fantastiskt överlägset Italien över resten av världen.
  Överallt i världen där man möter tyskar så tar de alla tillfällen att skryta över sitt land….Deutschland deutschland über alles…och utmärker sig då de talar väldigt högt.
  Amerikanarna har ett gigantiskt upplåst självförtroende…och detta trots att många inte ens vet någonting om resten av världen. Jag arbetade på en bar på Bourbon Street när jag var 21 år och träffade massor av människor…alla frågade där – precis som här ”Var kommer Du ifrån”. Jag svarade Sverige…och fick många roliga svar…”-Ohhh…whereabout in Texas is that” och liknande. De är också ofta väldigt högljudda.

  Alltså vi är alla som barn som vill bli omtyckta och försöker föra fram att vi är bra…kanske bättre än andra till och med (vilket är helt onödigt då alla märker om någon eller något är bra…man behöver inte tala om det). Tyvärr har de som tagit sig upp i hierarkierna i den politiska eliten fått missuppfattningen att de får dela ut skattebetalarnas pengar fritt…efter eget gottfinnande. Vi hade ett samhällskontrakt som i stort sett gick ut på att vi skulle hjälpas åt med vård, skola, omsorg och infrastruktur. Därifrån har vi kommit längre och längre bort – och nu är det dags att befolkningen tar tillbaka sina mandat från dem som missköter och misshushåller med våra skattepengar. Vad värre är så skapar de så kallade folkvalda (tillsammans med media) ett mindervärdeskomplex hos oss medborgare, då de tar alla tillfällen i akt att upplysa om att vi ändå inte har något att vara stolta över. Vi kan ändra på detta i valet 2018 genom att välja ett nytt system: direktdemokrati.

  Av alla länder jag haft glädjen att få tillbringa lite tid i så var Schweiz det intressantaste (eftersom mitt största intresse är demokrati och maktfrågor). Det fanns en självkänsla i Schweiz, alltså i känslan av hela folket. Jag grunnande och grubblade över vad det kunde vara (för självklart hade även de problem av olika slag). Jag kom fram till att det såklart måste ha att göra med att DE VET att om deras politiker spårar ur – så KAN de ta makten ifrån politikerna, när de vill. DET… är dags att vi också ser till att ta oss den kontrollen över de folkvalda.

  (PS. På samma sätt som snällismen ska hjälpa alla andra, som om de inte vore kapabla själva…så gör många av oss kvinnor mot män….åhhh…så duktig han är som tar hand om sitt barn…men det är bäst att vi hjälper honom…vi är ju ändå bättre på ditten och datten 🙂 Ett nedvärderande av den andre…JA.
  förlåt den långa texten. DS

  Gillad av 3 people

 14. Fredrik Östman skriver:

  Så här skriver Igor Sjarafevitj: ”We can see that all elements of the socialist ideal — the abolition of private property, family, hierarchies; the hostility toward religion — could be regarded as a manifestation of one basic principle: the suppression of individuality.” Kultur består till sin helhet av uttryck för individers skapande, relationer mellan individer. Det är ingen slump att svenska socialister inte ser svensk kultur, att de förstör svenska kulturyttringar och kulturlämningar, river vackra hus och förbjuder nybyggandet av nya vackra hus, nedvärderar och tömmer muséer, förstör svenska språket med lallande relativism. Det är socialismens yttring. Inom islam heter det socialistiska fenomenet talibanism, salafism, islamism. Ruiner sprängs, statyer krossas, länder föröds, gränser upphävs. Och våra svenska socialister gläds i sina hjärtan. Alla skillnader måste upplösas. Alla människor måste göras likadana. Samma ansikten. Samma kläder. Arbetarméer, statlig avel i statliga bordeller med statliga barnhem för resultaten. Alla distinktioner stör. Allt skall vara detsamma. Inget skall spela någon roll eller ha någon betydelse. Detta är socialismens grundval. Vi har det i vårt DNA. Det är en evig atavism. Det är ondskan själv.

  Gillad av 3 people

  • cmmk10 skriver:

   Och tänk så ironiskt att dessa människor samtidigt predikar mångkulturismens välsignelse. Ett Europa, som tidigare var ett eldorado för den som tyckte det var spännande med olika kulturer, håller på att förvandlas till ett likformigt (E)USSR styrt ifrån Bryssel.

   Gilla

 15. William skriver:

  Jag håller med dig i din analys om att rädslan för att få ett annat epitet i andras ögon är en viktig orsak till nedvärderingen av den Svenska kulturen. Men jag skulle även vilja tillägga att det kan användas i politisk aktivism.

  Förklaringen är rädslan för att bli stämplad som rasist samt att man kan vinna sociala eller politiska poäng genom att gå åt motsatta hållet. Det motsatta hålet blir då mot det multikultrella. I den här frågan finns det två olika sätt som det här fenomenet gestaltas på.

  1: Det första sättet som det gestaltas på är den märkliga men historiskt förståeliga iden om att nationalism på sikt leder till rasism och främlingsfientlighet.
  – Det här går att lösa genom att reducera den Svenska kulturen till 0 och på så sätt också reducera nationalism. När man gör det hoppas man minska risken för att rasism och främlingsfientlighet skall gro.

  2: Det andra sättet som detta gestaltas på är genom följande faktum:
  Genom att tala gott om den Svenska kulturen förstärker man iden om att det finns bättre och sämre kulturer. I samma stund som vi lyfter upp våran egen kultur gör vi också en jämförelse med andra kulturer. De andra kulturerna blir då milt utryckt de ”mindre utvecklade” kulturerna eller mer direkt utryckt ” de ”sämre” kulturerna. Detta leder i förläggningen till att Svenskar värjer sig emot stor invandring som kan ge den Svenska kulturen negativa influenser.
  – Det här problemet löste Mona Sahlin genom att istället trycka ner den Svenska kulturen och höja upp omvärldens kulturer. På så sätt blir Svenskar mer positiva till en förändring av Sverige till ett mer multikultrellt land och mer positiva till invandring då detta kommer att ge positiva influenser på den Svenska kulturen.

  Gilla

 16. Jan Ahlström skriver:

  Bra som vanligt Patrik, men…..

  Vi hade ”ett väldigt fint land som vi svenskar hade anledning att vara stolta över även i internationell jämförelse” så tycker jag man får beskriva landet idag, någonting som fanns men nu är förstört av de politiker vi röstat fram och av de journalister som gjort allt de kunnat för att försköna verkligheten.

  Kan vi komma tillbaks till det som var?
  Tveksamt, vi är för ”fisiga” mot de som kommit hit som flyktingar eller för att ta del av vår välfärd, vi ställer inga krav, visar inte på några skyldigheter utan stryker medhårs och gör oss själva åtlöje i deras ögon.
  Löjligt låga straff vid brottslighet där man ljuger om sin ålder ökar inte heller respekten för landet och dess lagar, varför döms det inte till utvisning i större omfattning??

  Nu verkar de flesta riksdagspartier nyktrat till vad gäller invandringen och dess konsekvenser men törs man på allvar ”slappa sargen och komma in i matchen”?
  Det behövs nog en ny lagkapten för att vi ska gå vinnande ur den här matchen.

  (I dag börjar hockey-vm, härligt med något som förgyller tillvaron i tv-rutan i stället för allt elände.)

  Gilla

 17. Björn skriver:

  Vad är det som den otroligt bortskämda svenska kulturkändiseliten, med musiker, författare, konstnärer, div bloggare och skribenter i slaskpressen och annat löst media-folk, samt queer-människorna, inte förstår??!! Hur många av deras likar finns och tillåts verka(leka!) på samma sätt, i nuvarande Islam-reglerade länder/områden????!!!!!

  Gilla

 18. Asta skriver:

  När en viss Jasmin Nur, utrustad med megafon, störde Stefan Löfvens första maj-tal,
  som ett led i Aye Alhassanis och hennes aktivistkompisars slöjdebatt,
  står det alltmer klart att det hela var ett stycke väldigt omsorgsfullt regisserad aktivism.

  Hur reagerade då Stefan Löfven på detta angrepp? Jo han valde att lägga sig platt då han höll sitt kanske viktigaste tal för året.

  Och SVT då, jo de lät publicera ett närmast panegyriskt reportage i vilket Alhassanis oemotsagd fick berätta sin historia.

  Ett sort antal tidningar upplät villigt spaltutrymme åt dessa islamistiska påverkansoperationer.
  Någonstans utsågs Nur rentav till hjälte.

  Gemensamt för alla dessa nyttiga idioter är att de därmed ännu en gång bidrog till att stärka islamismens ställning i Sverige.

  Man behöver inte gräva särskilt djupt för att finna att det är hos just islamister Jasmin Nurs sympatier ligger.

  Islamister är väldigt skickliga på att maskera sin kamp mot den västerländska civilisationen som vänsteraktivism.
  http://fnordspotting.blogspot.se/

  Gillad av 3 people

 19. Hovs-svartare-hallar skriver:

  Självklart finns det bättre och sämre kulturer, som ovan nämnt. Inte bara i betydelsen ”Vilken kultur skapar flest prylar”, utan även i den mer filosofiska betydelsen ”Skapa största möjliga lycka åt så många som möjligt”.

  Hela vår västerländska kultur, varav den svenska är ett specialfall som legat bland de allra främsta under en stor del av 1900-talet men de senaste decennierna tappat mark, är världens mest avancerade kultur någonsin i historien.

  Vi är så avancerade att makthavarna tom. anser att vi ska ha råd att hysa parasiter, och folk som vill utplåna oss, inom vårt samhälles skalskydd.

  Denna enfald kommer att sluta med vår kulturs undergång. Tecknen syns redan. De såkallada ”utanförskapsområdena” täcker allt större arealer, och Malmö kommun skulle gå i konkurs utan de stora bidragen från andra kommuner. Rötan sprider sig som i en övermogen frukt.

  För att citera ekonomen Tino Sanandaji:
  — Vad gör vi när HELA Sverige blivit som Malmö?

  Gillad av 5 people

  • Fredrik Östman skriver:

   ”Rötan sprider sig som i en övermogen frukt.” Olé!

   Och i den förruttnade delen växer möglet, som slår sina mycelier in i den friska delen. Sedan går det mycket fort.

   Failed state. Failed state of mind.

   Gilla

 20. Anders F1 skriver:

  Jag sticker ut min lilla haka ibland och säger: Ja, vi har det bättre än nästan alla andra. Det är inte tur, det är kultur.

  (Nobel, DeLaval, Johansson, Ericsson, Dahlén, Lans, Arrhenius, Linné, Polhem, Rausing… kan helt enkelt inte komma från Kongo.)

  Gillad av 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   Ta med Celsius! Hans navn er på alles lepper daglig når vi i Nordens bistre klima kikker ut på gradestokken…

   Et viktig kulturelt trekk her i nord nevner allerede Tacitus – at korrupsjon ikke unnskyldes eller fremmes, men er klart uønsket (‘ikke på moten’, som han skriver).
   Axel Oxenstjärna! (var det rett stavet?) – en hederlig embetsmannstradisjon.
   Demokratiske tradisjoner fra vikingetiden av – frie menn som møttes på tinget som likemenn. Kvinners rimelig frie stilling (sammenlignet med andre land og andre kulturer).

   Alt dette og mye mer har bidratt til gode samfunn og høytstående kultur (som har vært tilgjengelig for storparten av folket i de nordiske land.

   Gilla

 21. tobbewallin skriver:

  Patrik Engellau:

  Du ska tänka på vad det är för kultur Du vill skapa i Sverige, en fördelningspolitikkultur enligt traditionell Socialdemokrati , eller en kultur som faktiskt beskriver hela historien.

  Det har funnits armod i Sverige som samexisterat med den svenska kulturen. Strävsamheten och viljan att göra rätt för sig har vuxit fram ur att det i det svårodlade och karga Skandinavien inte funnits några alternativ för den som inte velat svälta. Den svenska allmogen har inte haft något annat val än att arbeta i sitt anletes svett eftersom det i Sverige inte finns möjlighet att leva på något annat sätt – om man tänker bort Ditt välfärdsindustriella komplex.

  Det svenska välståndet däremot har bara existerat under efterkrigstiden. Och det räcker med att Du läser första kursen i historia på universitetet för att komma i kontakt med tankegångar som ifrågasätter kulturens betydelse för just välståndet. Strävsamhetskulturen är en nödvändig, men inte en tillräcklig förutsättning för att ett välfärdssamhälle skall kunna uppstå. Utan överskotten i den svenska handelsbalansen mellan åren 1940 och 1970 hade det inte funnits något välstånd att fördela. De svenska efterkrigspolitikerna hade drivit sina politiska program lika framgångsrikt som afrikanen Kenneth Kaunda drev sitt program – om de inte haft pengar att fördela.

  Hela omstöpningen av samhället med flyttlasspolitiken och industrialiseringen möjliggjordes av att det fanns ett positivt nettoresultat, pengar som flöt in från utlandet, och en efterfrågan på svenska produkter i ett krigsskadat Europa som köpte allt Sverige kunde producera. Detta under ett antal år – 1940 till 1970 – då Fackföreningarna kunde driva lönebildningen genom att det rådde arbetskraftbrist, och enbart de företagare som betalade vad fackföreningarna begärde fick tillgång till arbetskraft. På så sätt kunde välståndet fördelas istället för att bara hamna i arbetsgivarnas fickor.

  Men hur ser förutsättningarna ut i dag? Sverige har strukturell arbetslöshet, trots strävsamhetskulturen, genom att ett antal procent av arbetskraften (alla som inte klarar gymnasiet) anses överflödiga på arbetsmarknaden och döms att leva på bidrag tills de förtidspensioneras. På vilket sätt kan strävsamhet hos individer som ligger för lågt på begåvningskurvan för boklig kunskap rädda dem från evig bidragsförsörjning, så länge deras förmågor inte efterfrågas av det omgivande samhället? Det är därför låglönearbetsmarknaden måste öppnas. Eftersom det finns individer som inte klarar skolgång även om skolorna sänker förväntningarna på precis det sätt som skett i Sverige.

  Så länge enskilda individer i Sverige måste upp på högskolenivå för att komma i kontakt med tankegångar som ifrågasätter fördelningspolitiken, och i stället resonerar kring frågan om vad som finns att fördela, är även den svenska kulturen dömd. Det är en minoritet som kan tillgodogöra sig högskoleutbildning, inte majoriteten. Och det går inte att bygga ett fungerande samhälle på enbart vänsterteorier och pöbelns uppfattningar om hur samhället skall vara organiserat.

  Du har ett folkbildningsuppdrag.

  Gilla

 22. Fredrik Östman skriver:

  ”Någonting vi inte kan se skyddar oss från något vi inte förstår. Det vi inte kan se är kulturen i dess intrapsykiska eller interna manifestering. Det vi inte förstår är det kaos ur vilket kulturen föddes. Om kulturens struktur rivs upp, utan avsikt och vetskap, kommer kaos att komma åter. Vi kommer att göra vad som helst — vad som helst — för att försvara oss mot denna återkomst.”

  Jordan Peterson

  Gillad av 1 person

 23. Johan skriver:

  Angående skillnad i kultur…Judar och romer har blivit förföljda i århundraden. Varför är här irrelevant. Den ena kulturen, judendomen, har trots all diskriminering utvecklat en mkt framgångsrik kultur. 15 miljoner människor har lagt beslag på 1/3 av alla Nobelpris. Judar finns överallt i ledande positioner i samhället. De bidrar med stora överskott i skatteinbetalningar.
  Romerna däremot…Jag säger inget om deras kultur. Det behövs inte…Medierna framställer romerna som 100% offer för diskriminering. …Varför beskrivs Judarna inte som diskrimineringens offer? Därför dom är kapabla. Deras kultur är enormt driven och kapabel.
  Judarna är alltså herrar över sina egna liv…
  Det är också romerna. Dom avgör, inte jag, hur deras liv levs…
  Det är stor skillnad på kulturer. Vissa är bra och andra är eländiga.
  Talar vi inte ärligt om vissa kulturers tillkortakommanden kommer de inte att ändra sig.
  …Ännu mer pessimistiskt: Kanske kulturer inte kan ändras nämnvärt över tid…Då kanske man inte ska bjuda in dom till sitt land…

  Gillad av 2 people

 24. Ulf45 skriver:

  ”Varför inte skamlöst erkänna att Sverige, med alla sina brister och kulturella idiosynkrasier och knäppa beteenden, faktiskt har varit – och förhoppningsvis kan förbli – ett väldigt fint land som vi svenskar har anledning att vara stolta över även i internationell jämförelse?”

  NÄR blir vi ”ett väldigt fint land”?

  Om stoltheten att vara svensk inte existerar hos varje svensk, så är jag en av dem.

  Med den infama politik som förs av den svenska regeringen och vidhängande borgerliga komplex, som existerar idag, så ser jag ingen lösning på den fatala situation som gäller.

  Vi har istället uppnått ett stadium där regeln gäller: Om väljarna inte accepterar den politik som förs, så byt istället ut väljarna!

  Gillad av 2 people

 25. Claës skriver:

  En del utvecklingsfolk i Östasien har faktiskt gått mot ett svenskt samhälle standardmässigt sett. Sydkorea t ex. År 1960 var BNP:n per capita i Sydkorea lägre än i Kenya. Så är fallet definitivt inte idag.

  Sverige har däremot rört sig nedåt i BNP per capita-ligan sedan 1970. Då låg via 3:a i världen. På 80-talet låg vi fortfarande kvar på typ 7:ende, 8:onde, 9:onde plats, typ. Men sedan kom ett hack nedåt. Och vi verkar inte sega oss uppåt.

  Svensk bytesbalans håller sig fortfarande vid förvånansvärt god vigör trots förlusten av en del storföretag. Trodde den skulle försämras snabbare p g a det ökade importbehovet när befolkningen ökar samtidigt som det inte växer fler träd eller skapas nya, traditionella svenska exportbolag i världsklass bara för att befolkningen ökar. Marknaden verkar också än så länge ha hyfsat förtroende för kronan. Får väl se hur länge detta håller med tanke på den stora upplåningen till bostadsbyggande som påbörjats. Lustigt att regeringen trots sannolik ökad upplåning utomlands verkar vara inne på att krympa Riksbankens valutareserv. Tanken verkar vara att kronan skall börja vila på mer lösan grund och blir mer känslig för bristande förtroende hos marknadens aktörer. Tanken verkar vara att om kronan plötsligt börjar dala utför och räntorna därför börjar stiga så skall det bli lättare att få folk att rösta ja till euron och få med Sverige i en fiskal union. Alltså ungefär som när man knöt kronan till eurons föregångare ecu:n och sedan försvarade peggen med räntor på 500 % och sedan sade att detta visade att vi behövde skydda oss mot störningar genom att gå med i EU. Det verkar eventuellt vara en sådan strategi man har i pipeline. Min gissning är också att ett tätare sammanbundet EU med en fiskal union inte passade ihop med Londons finansiella industri och att åtminstone delar av Londons finansindustri därför kom att stödja Brexit. Tanken verkar dock vara att Sverige skall knytas hårdare till EU. Surras vid masten, typ.

  Jag tror det eventuellt kan vara så att man anser att Sverige behöver straffas för vår neutralitet under 2:a världskriget. Kan också finnas annat, liknande bestraffningstänk som också gäller övriga Europa. Detta förefaller vara den mest sannolika förklaringen till vad som nu pågått under flera årtionden. Mitt intryck är att allt nu går ut på att på alla upptänkliga vis bestraffa svenska folket. Att i möjligaste mån sabotera och jävlas och underminera på sikt. Samtidigt undanhålls den breda allmänheten information om vad det är som egentligen händer. Ingen talar t ex om för svenska folket att utan den enorma privata skuldtillväxten de senaste 15 åren så hade BNP per capita-tillväxten varit negativ. Och att festen någon gång måste ta slut. Internet har inte påtagligt förändrat informationsflödet till den breda allmänheten. Folk vet fortfarande inte vad som pågår och varför. Det är bara för en liten minoritet som aktivt söker information som det kanske blivit en liten skillnad på informationsflödet.

  Ändå borde det gå att göra något åt informationsflödet med rätt små medel med dagens teknik. Den mest sårbara delen hos dagens systemmedia är nog lokaltidningarna. Lokaltidningarna, som är dyra för vanligt folk att prenumerera på, skulle kunna konkurreras ut av gratisalternativ via nätet på ganska kort tid om volontärer gick ihop i ett nätverk där medlemmar fick sammanfatta lokaltidningarnas viktigare artiklar (kanske en eller två per dag) inom ramen för citaträtten. Då skulle folk kunna spara 2500 kr/år genom att sluta prenumerera på sin lokaltidning men ändå inte bomma var nya fartkameror är på väg att sättas upp. Någon publik person, som kan vara publik, borde ta initiativ till ett sådant här nätverk. Folk som nu håller på flera timmar per dag med sina bloggar och liknande skulle kunna vara centralredaktörer. Detta skulle nog vara mer konstruktivt än alla bloggar och poddar som folk inte har tid och ork att läsa, lyssna på och titta på.

  Gilla

 26. Claës skriver:

  Skulle vilja lägga till en synpunkt inom ett helt annat område än mitt inlägg ovan.

  Och det är att de flesta godhetsknarkare, som försöker tuta i svenska folket att de på något sätt är anledningen till att Kenya (men inte Sydkorea som låg på samma BNP per capita-nivå år 1960) m fl inte lyckats så bra med sin ekonomiska utveckling, oftast inte alls hyser någon större respekt för afrikaners intellektuella förmåga än snålisar som vill stänga av pengakranen och låta dem fixa sitt välstånd själva precis som sydkoreanerna och singaporeanerna.

  Deras mentalitet verkar vara något typ Albert Schweitzers, fast outtalat. Han tyckte att de vita folken hade ett ”ansvar” för de (underförstått) mer korkade färgade folken. Alltså något typ de arbetsförmögnas ansvar för att försörja utvecklingsstörda. Godhetsknarkarna ser i regel afrikaner som en slags utvecklingsstörda människor och ser sig själva som extremt goda när de vill ta hand om och skydda dessa stackars människor (med andras pengar). Godhetsknarkarna är i regel i grund och botten inte mindre rasistiska än typiska egoister som vill stänga penningkranarna bums. Samtidigt är de inte alls speciellt konstruktiva när det gäller att ordna till en fungerande, afrikansk ekonomi. Därför föraktar jag godhetsknarkarna men inte afrikanerna.

  Något som också tydligt speglar godhetsknarkarnas rasism är deras ovilja att i Sverige bo i mångkulturella områden. För 40 år sedan bodde faktiskt en del vita högre tjänstemanna-familjer i betongklumpar i stockholmsförorter. Åtminstone ett tag. Idag förekommer detta knappast inte. Vet själv en sådan familj som flyttade runt 1990 efter minst 20 år i betongklumpen. I dagens penningvärde torde deras sammanlagda familjeinkomst ha legat över 100 000 kr/mån före skatt. Idag tokköper sådana människor bostadsrätter i Stockholms innerstad eller i villaområden för 5-10 miljoner kr. Samtidigt kan de rösta på Annie Lööf och säga att det är bra när hon säger ”kom hit!”.

  Jag tror att relativt glesbefolkade afrikanska länder skulle kunna klara sig rätt hyfsat på de naturresurser och den odlingsmark man har. Men med befolkningstillväxt och större befolkning och åtföljande krav på högre produktivitet och förädlingsgrad i ekonomin så krävs fantastiska prestationer typ de sydkoreanska, i alla fall om man vill vara del av en global ekonomi och inte ha en ekonomi som är nästan helt stängd för import (vilket är i princip omöjligt för ett mindre eller medelstort land som t ex inte kan tillverka mobiltelefoner, basstationer, flygplan o s v själva).

  Därför måste grundbulten för all afrikansk ekonomisk utveckling vara att tokbromsa befolkningstillväxten. Och för att åstadkomma detta måste man nog dels drastiskt minska de ekonomiska drivkrafterna för att ha många barn och dels rent fysiskt hindra afrikanerna från att skaffa barn. Bistånd skulle kunna användas som ett redskap för detta. Bistånd skulle kunna användas för att subventionera ett pensionsfonder en liten aning och därmed göra pensionssparande mer attraktivt. Dessa pensionsfonder skulle t ex kunna investera i inhemsk, afrikansk produktion av etanol som fordonsbränsle. Brasilien har i årtionden låtit etanol ersätta importerad olja som fordonsbränsle. Etanolen är med dagens produktionskostnader konkurrenskraftig med ett oljepris på 60 dollar fatet (Opec-länderna verkar inse detta). Men för ett land som är i behov av utländsk valuta ligger break even-nivån för landets ekonomi sannolikt vid ett oljepris som är bra mycket lägre. Oljan skall nog ner till typ 15 dollar fatet för att länder typ Brasilien inte i slutändan skall tjäna på att framställa inhemsk etanol i stället. Skatter och avgifter härrörande från etanolproduktionen skulle kunna användas för att gradvis öka den inhemska ägarandelen i etanolproduktionen. På det här viset skulle en del afrikanska länder över några årtionden kunna bygga upp en bra ekonomisk ryggrad med högre förädlingsgrad än idag. De etanolproducerande bolagen skulle kunna plocka in utländsk arbetskraft för vissa arbetsuppgifter vid behov. Enligt Rapport 19.30 4 maj 2017 var det i och för sig Sverige som hade behov av import av systemvetare från Afrika. Men om vi tänker oss en viss reciprocitet när det gäller flödet av kvalificerad arbetskraft skulle kanske t o m Rapport kunna gå med på att etanolbolagen skulle kunna ha ett visst inslag av utländska tjänstemän. (Jag tror också att rekryteringsbolaget Dfind hade ett fullt ärligt uppsåt med sin afrikanska rekrytering som man visade upp i Rapport och att det inte alls handlade om att Dfind och andra inhemska rekryteringsbolag skyr inhemska, svenska mellanösternknuttar som pesten och ser dem som potentiella problemmakare på arbetsplatserna men vill förebygga sådana anklagelser genom att visa upp en svart afrikan.)

  Den andra biten när det gäller befolkningstillväxten i Afrika är en preventivmedelsanvändning som funkar. Här tror jag att den enklaste lösningen skulle vara att underförstått villkora biståndet med att kvinnor som fött ett eller två barn måste gå med på att operera in en p-stav som förhindrar graviditet under några år och därefter en ny när det är dags att byta. Detta är nog den mest realistiska varianten.

  När det gäller Afrika så tycker jag också att Europa borde titta på alternativet att låta vita sydafrikaner återinvandra till Europa. Tycker detta verkar vettigt med tanke på att den nuvarande sydafrikanska regeringen nu deklarerat att man skall börja konfiskera boernas gårdar utan ekonomisk kompensation. Våldet mot vita i Sydafrika har också tilltagit under 2017. Hittills har drygt 3000 vita bönder dödats sedan apartheids slut. Kanske finns t o m någon enstaka vit systemvetare från Sydafrika man skulle kunna plocka hit till Europa?

  Ett stort grundläggande hinder för en återvandring av vita sydafrikaner till Holland, Norra Frankrike, Storbritannien och kanske andra delar av Europa är att dessa människor sannolikt, givet de erfarenheter de skaffat sig genom att uppleva hur det är att leva som vit minoritet, skulle utgöra ett väldigt otrevligt väljarblock för de som nu styr Europa och som vill ha ett jämnt stort inflöde av människor från andra delar av världen, som t ex Afrika. Så vita sydafrikaner kan av maktpolitiska skäl sannolikt vänta sig ett väldigt påtagligt motstånd mot återinvandring till Europa. Ur maktpolitisk synpunkt är en svart afrikan mer fördelaktig som immigrant. Därför plockar man in sådana i stället. Därför är det inte tal om att i Holland och Frankrike låta boerna återinvandra enligt samma principer som Israel låter alla judar invandra till Israel. Eller enligt samma principer som Spanien låter alla ättlingar till de judar som sparkades ut ur Spanien för 500 år sedan återinvandra till Spanien om de vill.

  De vita sydafrikanerna är verkligen grundlurade. De trodde nog att det Kalla Kriget skulle pågå för evigt så att de skulle kunna få ha kvar sitt apartheid-system. De insåg inte att de bara var en tillfällig vaktstyrka för att hindra Sovjet-blocket från att ta över Sydafrika och för att säkra vissa gruvägares egendom. Om de sydafrikanska bönderna hade insett detta hade de nog krävt att den sydafrikanska staten löst in deras mark och att den utländska valuta landet under några årtionden skulle samla på sig fick växlas mot de sydafrikanska rand som bönderna fått i betalning för sin mark. Hade detta skett hade det varit enklare för dem att på 90-talet börja om i Sydamerika, Ukraina eller Ryssland. Eller omskola sig och återinvandra till Holland/Frankrike. Man kan också fundera på om inte De Klerk på 90-talet borde ha sagt till västliga biståndsgivare att de kunde använda åtminstone en del av biståndet till att köpa ut sydafrikanska bönder. Det krävdes vill inte någon större fantasi för att inse att det skulle kunna bli tråkigheter framöver. De Klerk kunde också till de västländer som infört sanktioner och som krävde svart majoritetsstyre ha sagt ”okej då, om ni låter våra vita invånare återinvandra till Europa precis som judar har rätt att invandra till Israel”. Men så sade han aldrig.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Många kloka synpunkter. En liten kommentar: Kenya är kanske ett dåligt exempel, eftersom det är mycket rikare nu än grannlandet Tanzania, som styrts socialistiskt och fått hundra miljoner om året från Sverige helt utan nytta för folket.

   Gilla

 27. Claës skriver:

  Artikel (Patrik Engellau):

  “[- – -] Hur ska man förstå den där nedvärderingen av oss själva och motsvarande uppvärdering av andra människor och kulturer? [- – -]”

  Min kommentar:

  Ja, det där kan ju kanske verka litet konstigt när personer som Mona Sahlin m fl, som egentligen inte borde tycka om något i en del utländska kulturer, speciellt kvinnosynen i Mellanöstern och Nordafrika, ändå tycker att deras kultur är så fantastisk jämfört med den svenska. Tror Mona Sahlin sade något om att man i Mellanöstern hade typ riktig kultur medan vi hade töntiga grejer typ små grodorna och liknande. Fast egentligen tycker hon ju inte om nästan något i Mellanöstern-kulturerna. Inte ens matvanorna tror jag, med dadlar som baskost och Ramadan med en massa sötsaker sent på kvällen som ger diabetes. Alla människor som ser litet sydländska har inte en bra matkultur, typ grekernas (som lär vara hälsosam för blodkärlen).

  Så vad är det då som utlänningar är så fantastiskt bra på och som svenskarna inte kan lära sig genom att t ex importera matrecept typ Pain Riche-recept (som i Frankrike heter baguetter) men i Sverige fick ett eget, påhittat namn av en svensk krögare?

  Jo, det är att en mellanösternknutte eller afrikan har väldigt svårt att bli nazist medan en infödd svensk kanske bli det. Ett tag var det ju populärt bland svenska tonårskillar att vara skinhead. Ännu fler lyssnade på vit makt-musik. Men inte utomeuropeiska invandrare. Svenskar (eller skåningar) röstade på Sven-Olle. I Rosengård hade nog inte Sven-Olle fått så många röster. Alltså är det bra med fler Rosengård och Rinkeby. Att man föredrar kvinnosynen, och kanske t o m maten, i Sjöbo är underordnat. Hur man än vrider och vänder på det så är det svårt att koka ner Mona Sahlins med fleras argumentation till något annat än att det handlar om väljarkårens sammansättning.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Så ser det ut på ytan. Men under ytan handlar det om ren förstörelselusta. Det borgerliga samhället och alla dess uttryck, alla uttryck för personlig vilja och smak, alla individualitet, skall utrotas till varje pris. Sådan är socialismen,

   Gilla

  • rudmark skriver:

   >Claes
   ”Jo, det är att en mellanösternknutte eller afrikan har väldigt svårt att bli nazist medan en infödd svensk kanske bli det.”
   Nu verkar du helt ha missat att Mein Kampf är en av de bästsäljande böckerna i Mellanöstern (ja förutom Koranen då)

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.