Den starka ekonomin – och den svaga

Nils-Eric Sandberg

Sveriges ekonomi är stark, och går bra. Det förklarar finansminister Magdalena Andersson i vårbudgeten och i intervjuer. Som belägg anför hon att statsbudgeten går med överskott, som enligt hennes prognoser kommer att öka de kommande åren.

Om ekonomin har tillväxt ökar skatteintäkterna och saldot i statsbudgeten, eftersom ca 45 procent av de inkomstökningar som tillväxten skapar går in i de offentliga budgetarna. Men tillväxten är INTE en funktion av statliga budgetöverskott.

Orsakssambandet är det omvända. Det som höjt levnadsstandarden är inte att staten betalar ut bidrag utan att produktiviteten i ekonomin det senaste seklet ökat med en faktor på drygt 25. Resultatet har blivit inkomstökningar som politikerna till stor del lagt beslag på, och sedan delat ut, och berömt sig själva för denna prestation.

Om överskott i statsbudgeten är ett resultat av höjda skatter på arbete och investeringar – som det nu ser ut – blir överskottet ett mått på ekonomins försvagning. Ty höjd skatt på arbete och investeringar, och företagande, försvagar incitamenten för de ekonomiska mekanismer som skapar tillväxt.

Ett rimligt mått på ekonomins styrka är inte saldot i statsbudgeten utan saldot i bytesbalansen.

En elementär analys av ekonomin måste skilja mellan statsbudget och samhällsekonomi. Det relevanta måttet är den samhällsekonomiska kalkylen som visar hur de totala resurserna i ekonomin utnyttjas, och växer.

Ett av Sveriges problem är att vi, som vanligt, har en finansminister som inte kan skilja mellan statsfinansiella och samhällsekonomiska kalkyler. Det är, intellektuellt, som en trafikpolis som inte kan skilja mellan vänster och höger.

 

24 reaktioner på ”Den starka ekonomin – och den svaga

 1. Strix skriver:

  Socialister blir aldrig dömda för vilseledande budskap. Det är tvivelaktigt om ens ett Riksdagsval kan ändra på det med den nuvarande skattelagstiftningen som premierar röstköp.
  Kan svenska folket upplysas om det kanske vi kan skapa oss en ännu bättre ”bytesbalans”.

  Gilla

  • Gör som japan, 3 asylsökande skriver:

   Fridolin är väl på väg ut efter fullbordat terrordåd som sitt arv? Det är ju Annie som nu förvaltar det arvet, avreglerade terrordåd och tafsningar.

   Gilla

 2. Peter skriver:

  Magdalena Andersson har sagt att statsfinanserna kommer att förbättras. Vad hon INTE berättar är att en anledning till varför statsfinanserna förbättras är på grund av att fler och fler kommuner inte längre kommer att få statsbidrag för nysvenskarna när de har varit i Sverige i två år, utan kommunerna måste nu själva stå för försörjningen till nysvenskarna. Vi snackar med andra ord om en tickande bomb när det gäller många kommuners ekonomi.

  http://cornucopia.cornubot.se/2017/04/regeringen-morkar-kommande-kommunkrisen.html

  Gillad av 3 personer

 3. Göran skriver:

  Överskott i budgetten visar bara att man har rånat befolkningen på för mycket pengar.

  Riktigt roligt och dubbelhyckleri. Regeringen vill inte ha vinst i välfärden. Men är inte budgetöverskott en vinst i välfärden?

  Gillad av 3 personer

 4. moab skriver:

  Så sant, men som jag skrev under Patriks inlägg idag, vi måste återvinna det rationella samtalet, annars så kommer postmodernismen att ha segrat och Magdalena Andersson behöver aldrig försvara varken sin politik eller sin argumentation rationellt.

  Det handlar om vår civilisations överlevnad, det logiska samtalet som strävar att finna det som är rätt och relevant måste återvinnas, annars vinner de totalitära vänsterliberalerna, eller valfri annan extremist med vind i seglen. Ingen behöver försvara sina utsagor, någonsin.

  Låt henne inte komma undan.

  Gillad av 3 personer

  • Göran skriver:

   Det går inte att ändra på den nuvarande dysfunktionella civilisationen med förnuft. Låt den gå under, låt folk leva under svåra förhållanden och få kämpa för sin överlevnad. Förhoppningsvis kanske de då lär sig att inte bli välfärdsnarkomaner i framtiden.

   Gilla

   • Egon skriver:

    Vår ”välfärd” fungerade så länge som vi betalade för den.
    Nu bankar resten av världen på dörren och vill ha samma sak.
    Utan att ens besvära sig att lära sig svenska.
    Konstigt att systemet brakar samman?
    Vad blir kontentan?
    Högre skatter,sämre sjukvård,usla skolor och undernärda svenskar på äldreboenden?
    Sossarna galopperar mot sin egen undergång.
    Den dagen de skär ner på bidragen mister de hälften av väljarna.
    De sitter i ett skruvstäd.

    Gillad av 1 person

 5. Christer Hanefalk skriver:

  Helt underbar analys. Kortfattad, tydlig, saklig – med en humoristisk underton. Som alltid när Nils-Eric skriver något. Frågan är bara om de som borde läsa den, också läser? Det skulle vara fantastiskt att få uppleva att vi har politiker som förstår sambanden i samhällsekonomin.

  Gillad av 1 person

 6. Jan Hyllengren skriver:

  Jag drar mig till minnes den överlägsna tillväxten i DDR jämfört med BRD på 1980-talet samtidigt som levnadsstandarden inte alls steg i DDR. Trodde då att de bluffade med statistiken. Senare har framkommit att de gjorde de inte utan ökade militär och övervakningskapaciteten med flera procent årligen -som alltså utgjorde hela BNP ökningen. Produktiva investeringar människor hade haft glädje av uteblev på detta sätt. Finanshandelsminister Per Bolund uppgav förra våren att den svenska tillväxten var driven av inflödet av asylsökande och han förefaller begripa att detta är en Döbelns medicinkur d.v.s. inget annat än en tillfällig dopning. Nu när krav kommer på mer pengar till vård, skola, omsorg, polis, bostäder, försvar m.m. kan vi ana att Sverige kommer att göra DDR stridig om platsen som historisk artificiell europeisk tillväxtmaskin samtidigt som folk i allmänhet kommer att få betydligt sämre levnadsförhållanden. Ingen tror väl längre att invandringen kommer att löna sig. Nästa regeringen bör ha en plan och konkreta mål.

  Gillad av 4 personer

  • Egon skriver:

   Glöm inte att DDR var tvungna att bygga muren för att inte alla ”genossen” skulle fly till väst.
   Ulbricht kallade den för……”Den antifascistiska skyddsvallen”
   Utan mur-inget DDR.

   Gilla

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Politikerna kan och vill inte definiera ekonomiska mål, däremot så klär man politiska mål i ekonomiska termer. Den nuvarande regeringens ambition är egentligen:

  • Omfördela ännu mera från dem som jobbar till dem som inte jobbar
  • Minska vanligt folks konsumtion, t ex kött, bilresor, flyg, mm
  • Stärk det politiska systemets inflytande och socialisera mera

  Det främsta medlet man har för detta är skatte- och avgiftshöjningar, i andra hand olika typer av regleringar.

  Att det går så pass bra som det gör fortfarande tror jag hänger samman med:

  • Skattesänkningar och avregleringar som främst gjorts tidigare av den borgerliga sidan
  • En extrem effektivisering av den privata sektorn
  • En stor svart ekonomi som kraftigt sänkt priset på olika tjänster

  Effektkrav inom privat sektor: Vi har aldrig haft bättre koll på ekonomin, inte minst kostnadssidan inom privat sektor. Några exempel:

  • TV4 tar av kostnadsskäl bort en del lokala redaktioner, någon som någonsin hört om något liknande inom Public Service?
  • Det finns börsnoterade bolag i Sverige som kräver provanställning av 35 – 40 –åriga civilingenjörer när man söker ny kompetens inom sina nyckelområden.
  • Det finns stora delar av den privata sektorn som har det väldigt tufft

  Svart ekonomi, några exempel:

  • Däcksbyte kostar 300 kr, belägger verkstadslokal och 4 personer i 15 minuter, vem tror att det går att göra lagligt? En timmes bilverkstad kostar normalt mellan 600 och 1000 kr.
  • Hårklippning 180 kr, samma där
  • I båda fallen kan det se OK ut redovisnings- och momsmässigt, men i båda fallen förutsätter det delvis användning av svart arbetskraft

  Gillad av 1 person

  • Göran skriver:

   När du räknar på den svarta ekonomi glömmer du bort vilka kostnader som finns. Det är samma resonemang som fackföreningar använder när de säger att man måste ha en lön som man kan leva på. Vad definierar då hur man ska leva?

   Med ovan sagt är att en person med lägre lön mycket väl kan vara finansiellt rikare än en person som tjänar mera.

   Vilka däckbyten engagerar 4 personer? Det har jag aldrig hört talas om. Ett jobb för en person. Naturligtvis kan man vara 4 personer på ett däckbyte, men det är för att få en högre genomströmning.

   Dessutom. Betala mer svart om ni kan. Svart är inget bra ord, utan det vore bättre med ett ord som definierade att affärsutbytet sker utan beskyddarverksamhet inblandad.

   Gillad av 2 personer

  • Rune skriver:

   Jag bytte däck för trehundra kr. Det tog en person tjugo minuter utan att han på något vis var jäktad.
   Hårklippning 180 kr? Rätt dyrt tycker jag. En van frisör klipper ju en person på femton minuter. 180 kr gånger fyra, i timmen, blir ju 720 kr i timman. En rätt hyfsad timpenning tycker jag.

   Gillad av 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Priset har inget med använd tid att göra)

    Det är snarast frisörens väntetid som avgör priset!
    Kanske till viss del hur frisyren ser ut…
    Fem minuter kan räcka bra då…

    Gilla

 8. Mark skriver:

  Jag tror att finansminister Magdalena Andersson med sin fantastiska utbildningsbakgrund och de höga gymnasiebetyg som behövdes är tillräckligt smart för att veta vad som pågår. Men precis som andra i etablissemanget och etablerade media utelämnar hon viktig information.

  Jag tror det finns en risk för en jättesmäll i svensk ekonomi framöver p g a den försämrade bytesbalansen eftersom detta i slutändan kan göra att räntorna sticker iväg.

  Ökar man på befolkningen utan att öka mängden skog som kan sågas ner och utan att öka på antalet traditionella exportbolag med högt förädlingsvärde typ Sandvik och Volvo så innebär detta att exporten är konstant samtidigt som importen av typiska importvaror som apelsiner och konsumentelektronik ökar. Om kronkursen dalar, vilket redan hänt, så kan man i och för sig successivt kompensera för det ökade importbehovet genom att kronkursen gör importerade varor dyrare vilket i sin tur minskar konsumtionen av sådana på det ena eller andra viset. Med en lägre kronkurs köper folk en litet billigare dator eller TV än vad de annars hade gjort. Låginkomsttagaren som får vända på slantarna köper totalt under året litet färre apelsiner och äter litet mer makaroner i stället.

  På det här viset skulle man i och för sig ganska smidigt, successivt via valutakursen, kunna göra Sverige till ett fattigare land. Det finns dock en hake. Och det är att lån som redan är tagna i utländsk valuta blir dyrare. För nya lån som skall tas upp i utländsk valuta får man också räkna med högre räntekostnader i svenska kronor räknat om den svenska banken måste ta hänsyn till framtida valutakursförändringar. Man kan tänka sig att man inte från start tar hänsyn till framtida växelkursförändringar utan att detta kommer som en obehaglig överraskning senare. Oavsett hur det förhåller sig med den saken så har vi en stor grupp människor och företag med stora lån som blir problematiska när den försämrade bytesbalansen börjar slå mot kronkursen vilket i sin tur i slutändan ger högre räntor. Man kan ju i och för sig tänka sig att man tvärbromsar utlandsupplåningen. I viss mån får väl också höjda räntor den effekten. Men då tvärbromsar också den upplåningsbaserade tillväxten. Detta blir väl kanske en lindrigare smäll än tvärbromsning p g a mer drastiskt höjda räntor. Men i vilket fall som helst lär vi se en konsoliderat svag krona och högst sannolikt en ytterligare försvagad krona samt en inbromsning i ekonomin p g a svårigheter att generera ytterligare lånebaserad tillväxt eftersom mer lån till slut kommer att göra att räntorna drar iväg uppåt.

  I värsta fall blir det fråga om att räntenivåerna till slut börjar dra iväg riktigt ordentligt och att man förlorar kontrollen. Med någon ytterligare störningskälla kan det bli så.

  Gillad av 1 person

 9. annagustin2@gmail.com skriver:

  ”Sveriges ekonomi är stark, och går bra”, säger inte bara Magdalena….men för oss vanliga människor …som arbetar för 3 och faller ihop halvt döda när vi får någon ledig dag…för oss när lönen kommer i slutet av månaden…och när alla räkningar är betalda då börjar man springa i ekorrehjulet igen….pengarna som blev kvar efter fasta räkningar räcker knappt till mat. Så vilka är det som det går så bra för? Byggbolagen….just det, tack vare att partipolitikernas högsta mål är just ”ökad tillväxt”. Med skattebetalarnas pengar håller de igång storföretagen och nu när alla medborgare i Sverige redan har allting….så har de insett att de måste fylla på med massor av fler ”shoppingenheter” (läs människor) för att hålla igång hjulen.

  MEN….tänk om vi kunde lägga om kursen på bryggan….bara pyttelite….för att få andra saker att börja hända. Är det inte dags att öppna dörren för alla starka, arbetsvilliga, mestadels unga människor som vill arbeta för att förändra sitt liv (även om regeln gäller lika för alla)? Ge människor en chans att själva arbeta sig upp ur rännstenen!

  Exempelvis: Tänk att vår regering skulle säga till hela befolkningen att från och med 1 maj 2017 så är ALLT övertidsarbete skattebefriat (det som är över den normalarbetstid vi har idag som är 8tim/dag).

  Vad skulle det betyda? Jo…alla som får arbeta övertid skulle plötsligt få 100% av sin timlön för varje arbetad timme utanför dagens 8 tim…eller veckans 40 timmar (kanske kan man arbeta också på helgen. Detta skulle vara en enorm morot och alla som hittade möjligheten skulle genast börja arbeta så mycket de kan…för att förbättra sitt och de sinas liv.

  Pengarna som de tjänar skulle genast starta en ny ekonomisk aktivitet i samhället. Många skulle betala av skulder förstås…men sen…skulle pengar börja byta ägare. Glädjen i att kunna få arbeta ihop ett eget kapital som inte STATENs svarta fingrar skulle roffa åt sig av…skulle bli enorm. En massa saker skulle börja hända. Alla uppfinningsrika människor med egna drömmar skulle börja arbeta ihop till att starta sina egna företag…..MEN här kommer PROBLEMET…

  Då skulle ju inte bankerna få oss alla på skuldkroken längre….eftersom människor hellre skulle arbeta extra för att köpa en ny frys, anställa en duktig hantverkare att renovera sitt badrum (istället för att taffligt göra det själv)…osv. OJOJOJOJOJ…..vad skulle hända med bankerna då??? Om vi alla skulle börja arbeta ihop till det vi behövde istället för att tvingas gå till banken?

  OM de inte fick oss alla att komma till dem så fort vi behöver inhandla något….naturligtvis skulle de så småningom tvingas sänka räntorna ….Tja….det skulle kunna hända mycket, bara av den pyttelilla förändringen.
  Tänk om man finge vara finansminister en liten stund.

  Gilla

  • Egon skriver:

   Det där är ju lysande.
   Nu skall vi jobba över för att få hushållsekonomin att gå ihop.
   Lördag och Söndag……
   Allvarligt,det mest korkade förslaget hittils.
   Utan konkurrens.

   Gilla

   • annagustin2@gmail.com skriver:

    Du gillar alltså inte tanken på att människor skulle kunna få tjäna egna pengar – som inte tullas på av staten? Om Du kallar detta förslag korkat så har Du helt enkelt inte tänkt tillräckligt långt. Det gör inget …det är normalt. Väldigt många tänker inte så långt.
    Jag är snart 60 år…men när jag var 25-30…och många år därefter så hade jag varit överlycklig om jag hade fått arbeta ihop ett eget kapital skattefritt – efter de 40 timmar i veckan som räknas som normalarbetstid. Så mycket jag hade kunnat åstadkomma om jag hade fått möjligheten att efter all normalarbetstid – arbeta ihop pengar till olika underbara samhällsprojekt som jag drömt om hela mitt liv. Jag är övertygad om att det finns gott om människor som tänker som jag….alla är inte vinstgiriga och alla tänker inte bara på sig själva.
    Nu har vi istället en roffarmentalitet hos vår regering och riksdag, och de håller på att suga musten ur hela befolkningen. Allt ska beskattas. Livet har blivit djupt deprimerande.

    Gilla

 10. annagustin2@gmail.com skriver:

  Adam Smith (brukar räknas som grundare av modern nationalekonomi), som levde på 1700-talet sa:
  ”Vars och ens äganderätt till sitt eget arbete är urgrunden för all annan äganderätt; den är därför den heligaste och mest okränkbara av alla rättigheter. En fattig mans arvegods ligger i hans händers duglighet och styrka. Att hindra honom från att begagna denna duglighet och styrka på det sätt han finner för gott utan att skada sin nästa är en uppenbar kränkning av denna allra heligaste rättighet”

  Denna rätt kränker dagens partipolitiker dagligen när de berövar oss medborgare att arbeta för att bygga upp något åt oss själva UTAN att behöva vli skuldslav hos de rikaste företagen i världen = Bankerna.

  Så VARFÖR ska vi medborgare fortsätta att ge dem vårt förtroende?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.