Konspirationsteorier

Patrik Engellau

Jag vet att det finns framgångsrika konspirationer. När min svägerska nyligen skulle fylla 60 år sammansvor sig hennes man (min bror) och hennes syster i syfte att ett fyrtiotal gäster skulle överraska det ovetande födelsedagsbarnet med champagne och fin middag. Det fungerade hur fint som helst, så man ska inte lättsinnigt avfärda alla slags teser om stämplingar och ränkspel.

Men just den här födelsedagskonspirationen hade ett speciellt drag som kan vara förklaringen till dess triumf, nämligen att det handlade om att runt fyrtio personer enade sig för att lura en enda (födelsedagsbarnet). De flesta mer genomarbetade konspirationsteorierna handlar inte om många mot en, utan om få mot många, typ ”judarna” mot ”alla andra” som i Zions vises protokoll.

En väldigt populär konspirationsteori i våra dagar är att världen styrs mot fördjupad globalisering av ett litet antal superrika, i huvudsak amerikanska, miljardärer som träffas inom ramen för den Trilaterala kommissionen eller Bilderberggruppen eller Aspen Institute. David Rockefeller, som nyligen dog vid 101 års ålder, anses ha varit den här konspirationens hedersordförande. Han hade nämligen sagt så här, vilket uppfattas som ett tydligt erkännande från hästens egen mun:

Vissa tror till och med att [Rockefellers] är med i en hemlig sammansvärjning som arbetar mot Förenta Staternas intressen och kallar min familj och mig för “globalister” som tillsammans med andra människor över hela Jorden konspirerar i syfte att skapa en mer integrerad politisk och ekonomisk ordning – en enda värld, om man så vill. Om det är anklagelsen så är jag skyldig – och stolt över det.

Jaha, säger jag, vad är det med det? David Rockefeller kanske tycker så där, men var det inte den svenska socialdemokratin med statsministern Ingvar Carlsson i spetsen som år 1995 gjorde Sverige till medlem i EU, den enskilt största globaliseringsåtgärd Sverige försökt sig på sedan slaget vid Poltava år 1709? Tror vi David Rockefeller lekte kasperteater med statsminister Carlsson?

Det finns, enligt mitt förmenande, ett fatalt tankefel hos konspirationsteoretikerna. De föreställer sig att det faktiskt går att hos ett mycket litet antal personer koncentrera nästan total makt över skeendena och över andra människors beteende. Jag har aldrig sett något sådant i verkliga livet. Det är jättesvårt att få folk att underordna sig någons vilja om de själva inte har lust. Fråga vilken personalchef (HR-chef, heter det visst) som helst.

En gång läste jag en doktorsavhandling från ett svenskt universitet där det förklarades att hela klimatfrågan hade blåsts upp som någon sorts egennyttigt fake news av det amerikanska Aspen Institute som har en massa rikt folk i korridorerna, ungefär som Bilderberggruppen. Men jag råkade vara nordisk direktör för Aspen Institute och hade aldrig hört ett ord om att klimatfrågan behöver sättas på världens agenda för att skrämma folk och gynna kapitalet. Så jag trodde inte på den avhandlingen. Sådär är det. Man hör en historia och kollar om det stämmer med vad man vet. När så inte är fallet blir man misstänksam.

De som tror på de riktigt storslagna konspirationsteorierna är oftast, tror jag, folk som aldrig kommit i närheten av de miljöer där det påstås konspireras. Niall Ferguson skriver i The Times om en engelsk undersökning bland muslimer. Nästan en tredjedel (31 procent) av de intervjuade ansåg att det var den amerikanska regeringen som låg bakom attacken mot World Trade Center. Det var fler (sju procent) som ansåg att judarna låg bakom attacken än att det var al-Qaida (fyra procent). Vad vet dessa muslimer om USA annat än att det är ”stora Satan”? Vad vet de om hur amerikaner tänker? (Av motsvarande skäl bör jag förstås vara försiktig med teorier om muslimer som just jag inte vet så mycket om annat än vad jag läst och hört. Kan vara fake news.)

I kraft av denna misstänksamhet borde jag kanske helt avfärda Donald Trumps påståenden om att Obama avlyssnat hans stab under presidentkampanjen. Jag tror visserligen inte att Obama skulle ha delat ut någon sådan order, men att USAs säkerhetstjänster avlyssnar allt som går att avlyssna är jag övertygad om. För några år sedan blev det ju en stor skandal för att NSA avlyssnat främmande statsöverhuvuden som Angela Merkel. De avlyssnar allt på ren rutin skulle jag tro. Det ska vara olagligt för dem att avlyssna amerikaner, men vafasiken, sådan avlyssning slinker väl med bland allt det andra. Därmed inte sagt att någon agent faktiskt satt på sig hörlurarna för att lystra till Trumps ord. De ligger kanske bara där på högen för överskottsinformation.