Det går utför för Malmö

Mohamed Omar

Vi har facit i hand. Vi vet hur det kommer att gå. Den ansvarslösa invandringspolitiken och mångkulturalismen har inte skapat en färggrann idyll utan Rosengård i Malmö. Och mer av samma politik kommer att skapa fler Rosengård. Det är budskapet i Lars Åbergs nya bok ”Framtidsstaden – Om Sverige i morgon blir som Malmö i dag, hur blir Sverige då?” (Karneval förlag, 2017).

Journalisten och författaren Lars Åberg har bott i Malmö i nästan sextio år. Han kan sin stad. Med honom som guide får läsaren ge sig ut på en vandring genom ett landskap som förötts av mångkulturens härjningar. Våldet, rädslan, drogerna, främlingskapet, kvinnoförtrycket och den islamiska fundamentalismen.

En gång trodde man att invandrarna från Afrika och Mellanöstern skulle påverkas av det svenska samhället, ja, de skulle utan att bli tillsagda växa in i den svenska kulturella gemenskapen och anamma våra värderingar.

I dag vet vi att det inte går till på det sättet. Det är Sverige som förändras och blir mer likt invandrarnas hemländer i Afrika och Mellanöstern.

Åberg intervjuar en socialsekreterare som säger: ”Resten av Malmö håller på att bli som Rosengård.” Ja, och resten av Sverige håller på att bli som Malmö.

Det har självklart att göra med volymerna, och det antyder också Åberg i sin bok. Under 2015 sökte 163 000 personer asyl i Sverige. Ju större antal invandrare som vi tar emot från väldigt annorlunda kulturer, desto svårare blir det att integrera dem. I stället bildas parallella samhällen med egna normer. Inte så sällan innebär dessa normer att ”svenskhet” är något icke-önskvärt och ”svenskarna” är de andra. Barn till invandrare, födda här, talar dålig svenska.

Det har också att göra med myndigheternas förståelse av ”integration”. Det betyder inte, som de flesta tror, att invandrare ska försvenskas, utan att svenskar och invandrare ska påverka varandra. I denna otydlighet och kravlöshet kan stolta invandrarkulturer och chauvinistisk islam hävda sig medan den ”snälla” svenska majoritetskulturen trängs undan.

”Vad betyder mångkultur?” frågar Åberg. ”I praktiken alldeles för få möten och alldeles för många parallella småfurstendömen. När etnicitet tillåts bli en definierande faktor skapas gettomänniskor”.

Åberg visar hur rasism mot svenskar breder ut sig i Malmö, en rasism som förmodligen gör det lättare att bryta mot svenska lagar och missbruka välfärden. Han berättar om invandrare som hotar socialsekreterare om de inte får bidrag. Och hur man låtsas skilja sig för att få en ny lägenhet som man kan hyra ut i andra hand. Stenkastning mot polisen. Om man inte känner sig som svensk, inte vill kalla sig svensk, och kanske till och med ser ner på svenskar, varför bry sig om Sverige?

Åberg konstaterar att det innebär ”en särskild prövning” att Sverige som mottagarland värderingsmässigt ligger på längst avstånd från länder vars medborgare vi tar emot. ”Sverige borde i det avseendet vara det sämsta landet att flytta till för dem från just de här länderna – såvida det inte är värderingarna här som de är ute efter.”

Hade det varit svenska värderingar som lockade asylsökarna från Afrika och Mellanöstern hade vi inte haft några integrationsproblem, inget hedersförtryck och ingen islamisk fundamentalism. Det är lätt att se att det är andra saker som gör att asylsökare väljer att ta sig just hit.

Jag var muslim i många år och besökte flera moskéer i Sverige. Syftet med moskéerna är inte att anpassa islam till svenska värderingar utan dels att bevara islam i ”oförstörd” form och dels att sprida islam till svenskar, det vill säga mission. I samtliga moskéer dominerar uppfattningen att islamiska värderingar är bättre än svenska och förhoppningen är att Sverige ska bli islamiskt.

Åberg intervjuar Christian Fernandez, docent i statsvetenskap vid Malmö högskola som forskar om migration, medborgarfrågor och skolpolitik. Han fångar dilemmat. ”Ska vi ha en generös flyktingpolitik eller en fantastisk integrationspolitik?” frågar han och svarar ”Jag tror inte vi kan få båda.” Exakt så är det. För att det ska fungera måste volymerna ner och mångkulturtänket skrotas.

År 2003, då 31 000 personer sökte asyl i Sverige, beskrev Migrationsverkets ställföreträdande generaldirektör Anders Westerberg ökningen som ”en farlig utveckling” och ”ett hot mot själva asylinstrumentet som ju vilar på ett förtroende från befolkningen”. Idag är det förtroendet borta och det enda riktiga är att införa asylstopp för att undvika att samhället går sönder. Allt fler svenskar förstår också att vi kan hjälpa fler flyktingar för mindre pengar i närområdet.

Om vi inte inför asylstopp och en mer bestämd integrationspolitik, ja, jag menar assimilation, så kommer vi att få se en stridare ström av ”internflyktingar”, människor som flyr från invandrartäta områden som Rosengård och Rinkeby till trygga områden präglad av svensk kultur. Det sker redan.

58 reaktioner på ”Det går utför för Malmö

 1. Anna skriver:

  Men var ska man fly? Tidigare var landsbygd och mindr orter säkra kort om man ville slippa mångkulturens mindre smickrande yttringar och ha en någorlunda acceptabel skola åt barnen, men nu finns de ju i snart sagt varje socken. Mötte en ”afgahn” på byvägen-visade sig att det öppnat ett hem för sk ensamkommande på en gård i närheten…. I somras, i den lilla norrlandsort vi tillbringar sommaren på där vimlade det av slöjor och somalier- och hur ska det gå? Finns inga arbeten ens för svenskar där, det kommer att bli smågetton och ingen stans att ta vägen för att finna lugnare boenden om man inte är välbeställd och kan köpa in sig i svenska villareservat. Visst, är ett ilandproblem, men så länge man inte kräver assimilation till de svenska värderingarna så kommer det att gå illa, vi blir som Malmö hela landet!

  Liked by 9 people

  • Radovan skriver:

   Danmark och Norge är närliggande mål för flykt men utlandsflytt funkar i princip bara för högutbildade. Övriga får det mindre lockande valet mellan att gå under eller bli en krigförande part.

   En (klen) tröst är att araberna inte kommer att kunna hålla igång el, vatten eller ens livsmedelsförsörjning när de högutbildade västerlänningarna flytt och resten gått under.

   Liked by 3 people

   • Anne-Hedvig skriver:

    Leser på nrk.no at det på Søndre Nordstrand i Oslo (tett innvandrerstrøk) snakkes om gjenger med våpen. Narkotikasalg og kontakter med albansk mafia i Sverige. Oppleves at det har blitt merkbart verre i det siste: ”Gjengene er ikke redde for politiet”. Skikkelige innvandrere bekymrer seg, det tales om at vi kan få ‘svenske tilstander’ om vi ikke gjør noe. En innvandrerfar sa, interessant nok, at det var kommet for mange nye for raskt. Og at de nye ikke følger opp barna sine. Selv småbarn dropper ut av skolen, grupperer seg og slåss. En av de ungkriminelle sa at han trodde de ville bli enda verre enn hans generasjon.
    (dagens http://www.nrk.no)

    Gilla

   • Anne-Hedvig skriver:

    Radovan –
    Svenskene er veldig populære her, både blant arbeidsgivere og vanlig publikum (jeg snakker om Oslo, som jeg har kjennskap til). ”Servicemindede og arbeidsvillige”.
    Jobbe i kiosk, være servitør er muligheter for folk uten høyere utdannelse – sikkert annet også. Bare nevner det.
    Tar gjerne en liten prat når jeg treffer på en svenske! 🙂

    Gilla

  • Göran skriver:

   När vi börjar be politiker dra åt åt hel… och i stället organiserar oss i civilsamhällen då kan vi skapa områden där vi kan vara ifred från alla mångkulturidioter. Men det sker inte innan folk har förstått att politiker inte är lösning utan problem.

   Liked by 1 person

  • Paul skriver:

   Bra inlägg med frågan om var man ska flytta om man slippa mångkultur och massinvandring. Tidigare kunde personer som bodde i extremt invandrartäta kommuner som till exempel Malmö flytta till mindre orter där detta inte fanns men som nu har kommit dit. Jag ställer samma fråga som du ställer: Var ska man fly?

   Liked by 1 person

 2. Stefan Hill skriver:

  Risk för Ghetton
  Det finns även en risk att vi tvingas skapa formella ghetton, alltså geografiskt avgränsade områden avsedda för en viss kategori av människor som är hänvisade till att bo och leva inom detta område. Speciella lagar och regler kan då tillämpas för människorna i ghettot.

  Livet i ett ghetto är för de flesta fruktansvärt då det präglas av fattigdom och förtryck. Förtrycket utövas i första hand av ledarna för ghettot. I de medeltida Europa var det judarna som var hänvisade till att bo i ghetton som kontrollerades av ett litet antal rabbiner. I framtida muslimska ghetton skulle rabbinernas roll innehas av skriftlärda muslimer.

  Visionen om att muslimer hänvisas till muromgärdade enklaver där de tvingas bo och exkluderas från det svenska bidragssystemen förespråkas naturligtvis främst av de som ser sig själva som de naturliga ledarna för dessa ghetton, men även av vänsteraktivister som kallar ghetto-lösningen för multikulturalism.

  Det hela kan tyckas mycket märkligt då vänsterns traditionella vision baserat sig på alla människors lika värden som medborgare i en stat byggd på Frihet, Jämlikhet och Broderskap, men även i det gamla Sovjet var uppdelningen av människor efter rastillhörighet, det angavs i Sovjetiska pass, och möjligheten att tvinga människor att bosätta sig på en viss ort genom systemet med propiska, en bärande del av det förtryck som byggde upp det Sovjetiska samhället.

  Liked by 5 people

 3. steffoth skriver:

  För mer än 10 år sedan kom en medarbetare från Iran intill till mig på mitt tjänsterum och sken som en sol. Han hade fått äntligen fått ihop pengar till kontantinsatsen, fått lån i banken, och köpt ett radhus. Det var inte bara huset i sig som han gladdes åt, utan det viktigaste för honom var att komma bort från Rinkeby så att hans barn skulle få en bra uppväxt och lära sig svenska. Jag kände mig verkligen med glad att han lyckats med sin föresats.

  Den sk. ”internflykten” är med andra ord ingen ny företeelse, men den kanske accelererar. Dock är det bara de med en riktigt bra utbildning och mycket god ekonomi som kan fly dessa svenska ghetton. I övrigt är det nog en god gissning att dessa områden kommer att bli sämre att bo i än vad de är idag. De sk. etniska svenskar kommer inte att vilja bo i dem.

  Liked by 6 people

 4. Erik Sandewall skriver:

  Jag instämmer i allt det du skriver, men vill lägga till följande. För att assimilationen ska fungera krävs två saker: (1) En tydlig och genomtänkt formulering av de samhällsgrundande värderingarna, och en kraftfull argumentation för att hävda dessa. (Idag hör man alltför ofta uttryck av typen ”visst ska vi hävda svenska värderingar, men vilka är de egentligen?” Tänker vi så kommer vi ju ingen vart). (2) När man går vidare från de samhällsgrundande värderingarna till alla andra så måste det finnas en öppen diskussion där vi *både* hävdar vår egen position *och* lyssnar på motparten. Ansatsen att säga ”följande gäller i Sverige och det är bara att acceptera” är tillämplig under (1) men inte under (2). Sedan behöver vi förstås också ha en diskussion om vilka värderingar som är samhällsgrundande och vilka som inte är det utan är öppna för debatt. Följande sida: http://argumentochfakta.se/svenat/snp.artiklar/snp.liberalism/in-swedish/ uttrycker detta mer utförligt.

  Liked by 2 people

  • Borgen skriver:

   För att assimilation skall fungera så krävs bara en enda sak, tror jag, och det är att volymerna är så pass små att dagliga och frivilliga möten med majoritetskulturen blir oundvikliga. Detta gäller speciellt den andra generationen. Den måste kärleksbombas med intryck dagligen och kommer då helt självmant att anamma den gemensamma kulturen. Lojalitet, tillit och gemenskap kommer på köpet. Detta har vi dock omöjliggjort i Sverige. Det finns bara en sak som kan lösa detta i grunden. Kraftigt reducerade volymer och tid.

   Liked by 2 people

 5. Bo Svensson skriver:

  Det är ju inte ”volymerna som skall ner” på migrationen utan riktningen på flödet. – Allt utom en resolut repatrieringsdrive är mordbrännarpolitik.

  En god sak med att erkänna att integreringssträvandena är förfelade, är att man inte längre behöver tänka på att placera migranterna centralt där de har chans att skaffa jobb och egen försörjning och svenskundervisning behövs inte heller. – Barackläger någonstans där marken är billig räcker. – Och vad skall de göra där? – Det borde de tänkt på innan de reste hit.

  Det som gör norra Europa attraktivt, är att det fortfarande huvudsakligen befolkas av nordeuropéer. – När befolkningen efter ett par decennier av fortsatt inflöde består av afrikaner, araber och afghaner, blir trivselnivån som i ett barackläger i obygden om ens det.

  Liked by 12 people

  • Björn skriver:

   Exakt! Tänk er när curlande svenskar blivit en minoritet, och MENA-folken tvingas börja serva VARANDRA!! Skulle tro att många kommer att börja ”längta hem” då!

   Gilla

  • Hortensia skriver:

   Instämmer helhjärtat, Bo, och ”repatrieringsdriven” får, för min del, mycket gärna börja med sådana här, uppenbart oassimilerbara, familjer:

   ”Myndigheten bedömer att en av killarna upplevs ha svårt att förstå och inte bry sig om att lagen säger att han är straffmyndig. Om det är så att han har nedsatt förmåga att förstå rätt och fel så är det ‘en riskfaktor för en framtida livsbana’. Han behöver utbildas för att kunna skydda både sig själv och andra, bedömer socialtjänsten.”

   ”Familjen har bott i Sverige i nio år. Föräldrarna pratar knappt svenska. En tolk hjälper oss i samtalet.”

   http://www.expressen.se/kvallsposten/efter-skolvaldtakten-i-lund-min-son-ar-demoniserad/

   Liked by 2 people

 6. Anette Hall skriver:

  Jag tillhör den skaran av Svenska medborgare som inte bor i Malmö eller bor där det finns många invandrare, Jag är helt tänker det perfekta offret för propaganda och jag känner mig lurad av journalisterna och andra makthavare som har sett va invandringen från Afrika och Mellanöstern har gjort med våra storstäder och deras utnyttjandet av vårt skattesystem och ändå inte slagit larm. Dom har bara låtit detta fortgå och inte nog med det dom har även försvarat det i flera decenium.

  Liked by 7 people

 7. Heraldikern skriver:

  Instämmer till hundra procent! Varför inte maila denna artikel till samtliga Riksdagsledamöter! Alltid är det några som läser den innan de kastar den! Alltid är det någon som får en tankeställare!

  Liked by 1 person

 8. Anders skriver:

  Asylstopp! Ja tack. Och dessutom skicka hem 85000. Då kanske vi kan få tillbaka Sverige där sjukvården, skolan och rättsväsendet fungerar utan ”hjälp” av inkompetenta politiker.
  Ygeman har ju tappat fattningen/ handlingskraften totalt.

  Liked by 4 people

 9. Lennart Bengtsson skriver:

  Dessa problem är uppenbara och har varit så för de flesta tänkande varelser en längre tid. Fortfarande finns det dock individer i politiska maktpositioner som vägrar acceptera verkligheten och alltför många passiva människor som flyr in i sin egen värld så länge detta går och fortsätter låtsas att inget har hänt.
  Sammanbrottet har de fakto redan inträffat men ännu inte på riksplanet. Tyvärr kommer Sverige att bli som Malmö.

  Liked by 10 people

 10. JAN BENGTSSON skriver:

  Tänk om politikerna slutade tala om Integration, som är en ren myt?

  Var i hela världen fungerar det?

  Vi måste satsa stenhårt på ASSIMILATION,
  kombinerat med ett flyktingstopp under årtionden!
  Odokumenterade spontanflyktingar fungerar ej.

  En LITEN del utvalda av UNHCR.

  Änkor med flickebarn ENBART,
  patriarker har vi redan fått i överskott)

  För att ha en chans att anpassa de som redan kommit hit…
  Annars går Sverige under!

  Liked by 4 people

 11. BjörnS skriver:

  Väl beskrivet. Det behövs ett asylstopp. Hur allvarligt läget är torde framgå för alla. Det räcker med att titta MSM; ungefär hälften av inrikesnyheterna kan hänföras till invandringen på något sätt. Jag är hjärtligt trött på att se svenska skattebetalare mjölkas på enorma summor samtidigt som nämnda parallellsamhällen bygger på bidrag och brottslighet. Jag har också blivit känslokallare och mer cynisk i den bemärkelsen att jag inte berörs av flyktingreportage utan utgår från att någon vill manipulera mig.
  Att påstå att politikerna inte har mitt förtroende är en underdrift. På vilket sätt skulle de ha förtjänat det?

  Liked by 13 people

 12. Vimsan skriver:

  Såg igår expressens löpsedel: ”HELL´S ANGELS REKRYTERAR UNGDOMAR”
  (el. liknande…)
  Tänkte tanken att man nog aldrig kommer få se; ”ISLAM REKRYTERAR UNGDOMAR”
  på en löpsedel…

  Jag tror inte många svenskar skulle titta snett på dig om du skulle prata om hur förfärligt du tycker det är med allt vad motorcykel-gäng kan ställa till med.
  Man upprörs över att ”HA” har en klubblokal intill en idrottsanläggning där ungdomar spelar fotboll… Polisen pratar öppet om sin taktik, alla har åsikter och tankar om syftet…

  Moskeér byggs intill svenska kyrkor och stadshus… Kommuner ger bidrag till verksamheten.
  ”Sverige-fientliga” budskap predikas. De som oroas över utvecklingen kallas rasister och ses som obekväma att ens våga ha en åsikt.

  Jag är inte insatt i vad som händer inom en motorcykelklubbs verksamhet, men jag är övertygad om att många medlemmar bara vill åka båge och träffa kompisar oavsett om andra kanske rånar banker och spränger bomber…

  Skillnaden är att den ena verksamheten kallas religion och har en magisk bok som ALLA följer oavsett om de säger sig vara ”vanliga” eller ”extrema”…

  Nästa gång jag hör någon ha en åsikt om motorcykel-gängs brottsliga verksamhet, ska jag säga; ”-Du är RASIST!”

  Liked by 11 people

 13. Gunilla skriver:

  Det är. värt att veta, i sammanhanget, som sades i ett populärvetenskapligt program om Romarriket att ‘Romarriket var multi-etniskt men ALDRIG multi-kulturellt. Ett barn förstår att driver man en politik där alla ska få ha sina egna kulturer så får man parallellsamhällen. Det faktum också att många invandrade föraktar Sverige och svenskar. Barn och hustrur uppmanas att inte ‘försvenskas’ eller umgås med svenskar och sttaffas om de skulle göra det. Och att civilsamhället och etablissemanget låter denna utveckling ske ostört visar bara ett land i förfall och total oförmåga att försvara sig utan som har vidöppna därrar för en oblodig invasion och övertagande. Nu ska turkiska islamistpolitiker få valtala i Sverige för en turkiskt folkomröstning i Turkiet. Ett parti med öppna kopplingar till i många länder förbjidna islamiströrelser. Andra europeiska länder nekar detta men inte Sverige. Sverige kan alltså inte försvara sin suveräntitet utan låter ett annat land driva sin politiks kampanj på svensk mark. Ett parti som också inte drar sig för att anse att de kan hävda och driva egna lagrum, för diverse av dem ansedda brott, i andra länder. Detta är unikt i världspolitiken; annat än om ett land se facto invaderats. Vsrför protesterar ingen politiker eller media; eller Försvarsmakten?

  Liked by 7 people

 14. Hortensia skriver:

  Tack, Mohamed, problemet är ju precis att den multikultiutopiskt påbjudna ”integrationen” har fungerat alldeles för väl i Sverige. Hyperciviliserade svenskar har akut, ensidigt och i tysthet, av rädsla för att främlingsfientlighetsstämplas av etablissemanget – och att utsättas för fysiskt våld av främlingarna – förmåtts anpassa sin livsstil till massimporterade horder av utomeuropeiska barbarer och deras svenskfödda ättlingars självvalt segregerade och utstuderat osvenska, kroniskt dysfunktionella leverne. Inte bara i Malmö, utan i hela landet.

  Vi låter alla dessa hitresta utlänningar och ”nysvenskar” hållas med horribla, lagstridiga beteenden (som bland gammelsvenskar enbart förekommer hos enstaka svårt psykiskt sjuka eller gravt förståndshandikappade individer) medan vi håller oss undan, installerar sjutillhållarlås, stannar inomhus och håller tummarna hårt, hårt, hårt, för att våra blåljushjältar, bibliotekarier, badhuspersonal, butiksanställda m fl, som inte kan hålla sig undan, ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och komma hem igen med livet i behåll.

  http://meritwager.nu/allmant/sa-har-ser-det-ut-i-landet-de-kommer-ifran/

  Liked by 4 people

 15. MartinA skriver:

  Asylstopp och assimilation? När uppåt hälften av befolkningen i fruktbar ålder är utomeuropeer? Det vore att utplåna oss svenskar för alltid. Ta bort bidragen och låt var och en bära sig själv istället. Någon förbannad assimilationspolitik skall vi inte ha.

  Liked by 7 people

  • Varm korv boogie skriver:

   Nej exakt, vad betyder assimilation, det betyder i klartext inkvotering av alla från MENA, och att mina barn skall umgås med araber och afrikaner. Nej tack, jag vill helt enkelt inte ha dem här och röstar på det parti som jag hoppas driver det, men utan stort hopp visst.

   Liked by 3 people

   • MartinA skriver:

    Rimligast är att vi får fri umgängesrätt. Det vill säga att även affärsidkare får bestämma vem som får befinna sig på deras egendom. Samt att alla bidrag avskaffas. Då skapas en frivillig återvänande önskan.

    Liked by 2 people

   • Varm korv boogie skriver:

    Jag har funderat i samma banor, ta till exempel städhjälp, varför skall jag riskera att någon från en kultur jag inte litar på skall komma in i mitt hus, eller tvätta min bil? Eller köra mig i taxi, eller varför skall svenska kvinnor tvingas att gå på klubb, konsert eller badhus och möta icke kompatibla kulturer.

    Uber är ett steg på vägen, har man namn och bild på tjänsteutövaren så kan man säkra sig vem man får inpå sig, utomlands är det vanligt med medlemsklubbar, så varför inte ha en nattklubb där man exempelvis stöder avpixlat och friatider med sin medlemsavgift, innan agen kan skrivas om, alla mya medlemmer skall godkännas, badhus likaså.

    Liked by 1 person

   • MartinA skriver:

    Det tror inte jag att staten i sverige klarar av, oavsett hur det går i valen. Det finns för många hinder, för många detaljer, för många svenskhatare i administrationen, för mycket som sprider ut och splittrar handlingskraft, för många snyftreportage, för mycket obstruktion från både våra nya landsmän och från förvaltning, från media, från politiker och profitörer. Att flytta hundratusentals människor leder per nödvändighet till stora orättvisor och att många människor får sina liv förstörda. Dessutom är befolkningen i sverige genomsocialdemokratisk.
    Både min förutsägelse och mitt önskescenario är statsbankrutt och systemkollaps och stora umbäranden. Som skapar en vilja till återvandring därför att det har blivit jävligare att bo i sverige än i långtbortistan. Det är bara så vi svenskar kan vara trygga, om det är hemskt att bo här.

    Liked by 1 person

 16. Henric Ankarcrona skriver:

  Tack för Din uthålliga predikan. Ledande politiker t ex Annie Lööf, var befinner de sig? Sannolikt inte på månen. Titta på nätet på Lööfs helt grundlösa påståenden om invandringens välsignelser. Att spekulera i motiv lönar sig inte men det går inte att utesluta att hon menar vad hon säger.
  Kostnader för invandringen? Hur är det med dem?
  I februare 2016 skrev DN i en marginalnotis att Migrationsverket budget för det året behövde höjas från 12 miljarder kr med 28 miljarder kr till 40 miljarder kr.
  Hur blev utfallet? Så vitt jag kunnat se är Affärsvärlden från den 1 mars 2017 den enda tidning som skrivit om saken. Enligt Migrationsverkets egen årsredovisning för 2016 blev utfället 59 miljarder kr plus upplupna kostnader (ännu ej betalda) om 14 miljarder kr dvs 73 miljarder kr.
  Hsr det stått i DN?
  Jag har frågat tidningsledningen men kommer säkerligen inte att få något svar.

  Liked by 8 people

 17. Varm korv boogie skriver:

  Jag snubblar ofta i slutet på redogörelser som denna, volymerna måste ner, till noll helst, visst, men det är ändå försent. Noll från MENA når vi inte i närtid om inte SD får egen majoritet, så det lär inte hända. Vi kan heller inte införa nollbarns-politik baserat på om nan uppfostrar sina barn till små Abdullahs som i Tintin-albumet Det svarta guldet, eller till små Oskars som får lära sig att göra läxan och inte slåss. Det är därmed försent redan, vi har volymerna på plats.

  Vad är lösningen? Första steget är att öka segregeringen och reversera den utplacering till småkommuner som gör att svenskar inte kan undkomma mångkulturen någonstans. Det andra steget är att skära i alla utbetalningar till invandrare och dra in bistånd för att få länder att ta emot sina medborgare. De enda integrationsåtgärder som betyder något är de som får ner volymerna. Alla som begår brott utvisas, även om de är omyndiga, inteventera alla migrationsverkets beslut och alla som är tagna på felaktig grund medför utvisning. Ålderstesta alla, i synnerhet afghaner och somalier, utvisa direkt om man finner diskrepans.

  Liked by 12 people

 18. Johan Löfgren skriver:

  Just det – internflyktingar är det vi erfar idagens Sverige. Sedan är frågan hur länge en sådan lösning håller innan de trygga områdena också förvandlas till ”inte-gå-zoner”. Politikerna fortsätter underhålla processen och vägrar att ta makten i egna händer för att rädda landet från total upplösning.

  Signalpolitiken som fortfarande råder gynnar inte Sverige, svenskarna, svenskheten, köttbullarna, ärtsoppan etc. Fesigheten är så påtaglig att exempelvis poliser får leva i förnedring och fara. Sverige kan alltså inte bara erbjuda ett mångkulturellt smörgåsbord utan en egen stark identitet. Det blir varken hackat eller malet, utan bara en enda röra av alla slags rätter.

  Liked by 2 people

 19. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Det är märkligt att svenska media inte upptäckt det som utländska media upptäcker på några dagar. Tim Pool åkte först runt med ett nöjt kommunalråd i Malmö som ville ge en bild av ”no problem zones”. MSM hyllade detta. Aftonbladet skrev ”Konservativa krafter i USA som har velat utmåla Sverige som ett farligt land har definitivt fel, säger han.”

  MSM svängde sedan 180 grader när Pool inte betedde sig om en svensk journalist. Han lyfte fram det som MSM vill dölja. Hätska utfall kom då som t ex i SR ”Fallskärmsjournalister som Tim Pool är ett demokratiskt problem”.

  Liked by 7 people

 20. Magnus skriver:

  ”Internflyktingar” är en del av motorn till prisuppgångarna på bostadsmarknaden.

  Områdena som är helt fria från påverkan av mångkulturen blir bara färre och färre och dyrare och dyrare, precis som de vanligaste Svensson områdena blir färre och färre. De vanliga Svensson områdena blir mer och mer påverkade av mångkultur då dessa områden är den första tröskeln för de som flyr de riktiga utanförskapsområdena.

  De områden som fortfarande är fria mångkultur har en egen grind till sina grindsamhällen och det är bostadspriserna. Får en svensk familj tillfälliga ekonomiska problem pga skiljsmässa, arbetslöshet eller att egenföretagaren får ett hack i ekonomin så får dessa familjer också problem med att bo kvar. De som skiljer sig får gigantiska problem.

  Lek med tanken att de familjer som slitit sig fram i livet till detta fria område och därav fått en hög belåning, de har bott där under många år, barnen har sina kompisgäng precis som föräldrarna. Var ska dessa splittrade familjer flytta om dagen kommer och skiljsmässan är ett faktum? Hur många av småbarnfamiljernas föräldrar har råd att själva bära en bostad i ett fritt område.

  Jag tror att vi kommer få se en stor utflyttning från Sverige där en stor grupp kommer att vara språkbegåvade, utbildade från medelklassen som saknar ett stort eget kapital.

  Liked by 5 people

 21. uppstigersolen skriver:

  Men det finns ett problem som är värre än kostnaden för mångkulturen. Det handlar om fatwor. Tänk när vi första gången läste om Salman Rushdie. Han var tvungen att ha livvakter och helt ändra sitt liv. Nu har vi flera personer som råkat ut för samma sak, tänk på Lars Vilks, Jyllandsposten, Charlie Hebdo, Pim Forteyn och andra. En ideologi som kallar sig Islam tar sig rätten att utse personer som ska dödas för att de gjort ett konstverk, skrivit en bok eller gjort någon satir. Islam är ingen religion, det är det värsta elände som vi importerat till Europa. När människor inte kan använda sin åsiktsfrihet utan att de riskerar att dödas av galningar då pågår ett krig. Krig löses på traditionellt sätt, angriparna slängs ut med våld av landets armé. Har vi ingen armé, ja då får vi finna oss i att vara ockuperade.

  Liked by 1 person

 22. Mark skriver:

  När det gäller assimilation tror jag att USA kan tjäna som förebild. De flesta svarta i USA har samma religion som flertalet andra och käkar samma hamburgare och fried chicken. De enda svarta som har verkliga problem är de som är muslimer och är med i Nation of Islam. Svarta i Chicago, Detroit och Harlem som är kristna eller är en del av den kultursfären har inte alls samma sociala problem. Så om flertalet invandrare i Sverige anpassar sig till svenska normer och svensk kultur så tror jag att vi kommer att övervinna problemen.

  Gilla

 23. Anonym skriver:

  Jag besökte nyligen en Stockholms-förort där jag inte varit på 15-20 år. Jag kände inte igen mig; var jag i Sverige? Jag stod i centrum och såg bara mängder av muslimska kvinnor i slöjor och långa kjolar och utländska män. Jag skulle fråga om vägen och tänkte att det är bäst att fråga någon svensk som bott där länge; till slut såg jag en kvinna som såg svensk ut. Jag frågade henne, men hon var inte heller svensk – utan polska eller dylikt och förstod mig dåligt.

  Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   ! Ja, faktisk! Utrolig, men sant.
   VG 27.3.2015: ”Han grunnla Olje-Norge.

   Sønnens alvorlige sykdom førte Farouk al-Kasim til Norge. Planen var å kjøre drosje for å overleve. I stedet skapte irakeren grunnlaget for oljenasjonen Norge og dagens velferdssamfunn.
   [….]
   Om Norge visste han bare at vi ikke hadde olje, som var det han virkelig kunne og hadde jobbet med hele sitt liv. Det var jobben i et stort, internasjonalt oljeselskap i Irak som hadde gjort ham, kona Solfrid fra Åndalsnes og deres tre barn til velstående medlemmer av den øvre middelklasse. De hadde bygget opp et vakkert hjem og et godt liv i havnebyen Basra – og alle piler pekte oppover.

   – I Norge tenkte jeg at jeg kunne få jobb på bensinstasjon eller kjøre taxi. Jeg ville gjøre det som måtte til for å forsørge familien.
   Og for å redde sin yngste sønn.
   Raid er født med en alvorlig grad av cerebral parese.
   [….]
   – Jeg dro til Bagdad og de beste sykehusene. Legene kunne ikke hjelpe. […] Solfrid var fortsatt norsk og medlem av folketrygden. På Rikshospitalet i Oslo befant det seg verdens fremste eksperter på cerebral parese. De ønsket dem velkommen og lovet å hjelpe den lille gutten.
   […. Reise til Oslo.]
   Farouk al-Khasim setter kofferten til oppbevaring på Oslo sentralbanestasjon. Toget til Åndalsnes går først om syv timer.
   Hvordan han velger å tilbringe ventetiden skal forandre både hans og nasjonen Norges fremtid.

   – Jeg gikk opp i Industridepartementet for å spørre om de hadde en liste over oljeselskaper i Norge, med tanke på å søke jobb på en bensinstasjon.

   (forts.)

   Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   (fortsatt)
   På denne tiden hadde Norges geologiske undersøkelser fastslått at det neppe fantes store oljeforekomster på norsk sokkel. Flere store selskaper hadde avsluttet din leting, og Philips holdt på å bore de siste hullene. Industridepartementet satt på haugevis av geologiske undersøkelser og annen informasjon, men ingen hadde bakgrunn og kunnskap til å forstå noe særlig av innholdet.

   Spontant jobbintervju –
   Farouk ble overrasket over dem vennlige mottagelsen i resepsjonen på ID. Han blr invitert opp på et kontor i 7. etasje, og stilt en mengde spørsmål om bakgrunnen sin.

   – Så ble jeg bedt om å komme igjen klokken to.
   […] De Farouk hadde truffet i departementet hadde umiddelbart skjønt hvor verdifull han var.
   – Møtet klokken to var i praksis et jobbintervju. [..]

   Etter at Farouk hadde sett på all informasjonen ID satt på, fattet han håp.
   – Jeg sa til dem at Norge ville bli en betydelig oljenasjon, en stor eksportør. Men det var egentlig ingen som tok meg særlig alvorlig. Ja ja, sa de med hendene i lommen, vi får vente og se.

   Philips boret den siste brønnen de hadde letekonsesjon på. I 1969 traff de det som da var verdens største petroleumsfelt til havs, Ekofisk.
   Farouk al-Kasim og noen andre pionerer i ID ble bedt om berede grunnen for eventyret som skulle komme. Og forhindre at det skulle bli et mareritt. [unngå ‘hollandsk syke’ og at kun noen få beriket seg]

   Jobbet døgnet rundt –
   Saksbehandler for det som ble organiseringen av norsk oljeindustri, nå kjent verden over som den norske modellen, var en iraker i engasjementsstilling: Farouk al-Kasim.
   – Sannsynligvis fordi jeg var den eneste med oljeerfaring. Jeg var ikke så god i norsk da, så en kollega skulle jobbe sammen med meg. Vi fikk en uke på oss, minnes Farouk.

   (forts.)

   Gilla

  • Anne-Hedvig skriver:

   (fortsatt)

   Kollegaen hadde en hytte på Hvasser, og dit dro de for å forfatte grunnlaget for Norges fremtid.
   – Det var sommer, sol og lyst hele tiden, så vi jobbet om natten også. Sov når vi var trøtte og fisket når vi trengte pause. Vi hadde fem dager på oss, men klarte det på fire.
   Fingrene til Farouk løper over et lite bønnekjede hele tiden mens han snakker. I bokhyllen står arabisk litteratur, Koranen og Knausgård ved siden av diplomet som viser at HM Kongen har utnevnt ham til Ridder av 1.klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Den fikk han i 2012 for sin innsats for norsk oljevirksomhet.

   De kom hjem fra hyttetur med et utkast som blant annet inkluderte opprettelsen av Oljedirektoratet og Statoil. Utkastet dannet grunnlaget for en proposisjon som ble forelagt Stortinget, og ble enstemmig vedtatt.

   Oljefellene –
   I Irak – der Farouk jobbet for et stort, internasjonalt oljeselskap – hadde landet selv mistet innflytelsen over oljeressursene og pengene det genererte. Han hadde idéer om hvordan man måtte bruke det beste fra alle modellene, og lage sin egen.
   – I USA var alt styrt av penger, i Sovjet av staten, og den tredje modellen var der oljeselskapene hadde monopol, og landet ble ribbet for innflytelse og herredømme. Vi skulle ikke gå for fort, ikke for sakte, sa industriminister Finn Lied. Årsaken til at Norge lyktes var fornuftige politikere som klarte å holde seg til de ti oljebud som de selv laget i 1971.
   [….]
   – Jeg fikk være med på å utvikle noe veldig viktig for Norge. Jeg et utrolig takknemlig for at det som egentlig var en tragedie i vår familie, ble slikt et lykketreff, sier Farouk.

   Rikshospitalet utrettet små mirakler med sønnen. […] Han ble helt frisk av behandlingen han fikk.
   Farouk ble direktør for petroleumsressursene i Oljedirektoratet og var det frem til 1991. Siden har han jobbet mer og mer med å hjelpe andre land som finner store naturressurser, til å innføre den norske modellen, som han selv unnfanget for over 40 år siden.

   Kloke folk i ID –
   […] – Hadde din historie vært mulig i dag, tror du?
   – Det var kloke folk i ID, de trengte hjelp, og tok imot meg selv om jeg ikke kunne norsk. De så mulighetene, ikke begrensningene.

   I Norge var jeg en kuriositet, det var ikke mange med mørkere hus her da. Alle var høflige, interesserte og nysgjerrige. Norge var vel fortsatt gjennomsyret av et blåøyd forhold til verden. Det var veldig positivt.
   […]
   – I det hele tatt. Jeg er veldig takknemlig. Norge er et godt land.”
   ——

   Beklager det lange innlegget! Men jeg synes at historien er fascinerende på mange plan. Her har alle gode krefter forenet seg – dog hører det til sjeldenhetene.

   [Finn Lied: statsråd i Brattelis regjering (Industridepartementet) 17/3.1971 – 18/10.1972. Arbeiderpartiet.

   Norges Statskalender: Oljedirektoratet, Stavanger. Opprettet 1.4.1973
   Avdelingsdirektør Al-Kasim, Farouk (Avd. for ressursforvaltning)

   Gilla

 24. Rolf Löfgren skriver:

  Skapa snabbt asyl-läger bekostade av EU i närområdet till konfliktländer.
  Endast personer i dessa läger ska kunna söka asyl till EU. Alla nyanlända ska transporteras till dessa läger, eller att de återvänder hem.
  Asyl-processen kan ske i god ordning.
  Sverige ska verka för en total minskning av invandrare.
  Det svenska samhället ska inte ta på sig mer än vad som vi klarar.

  Gilla

 25. Hortensia skriver:

  Ursäkta, att jag tar upp ännu mer plats, men jag vill gärna tipsa luttrat SR-skeptiska DGS-läsare(!), som kanske helst undviker att lyssna på P1, om en uppfriskande klar och redig krönika av Katarina Barrling:

  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=438&grupp=9314&artikel=6648697

  Vet verkligen inte de ”feministiska” godhetsapostlarna, som påfallande obesvärat ikläder sig lånta spenderbyxor och enträget eftersträvar en fortsatt vettlöst gränslös migrationspolitik, att även Moder Svea har ett oblitt och ömkansvärt förflutet?

  Svält, smittsamma sjukdomar och strider har genom tiderna skördat åtskilliga svenska offer, men sunt förnuft, planering och samarbete mellan goda, civiliserade män och kloka, fria kvinnor lyckades slutligen närmast helt förskona befolkningen från skriande nöd och ond, bråd död.

  Surrealistiskt, att privilegierade feministextremister faktiskt ägnar sig åt att försöka utrota ordet ”man” ur svenskan, medan ”män” från utomeuropeiska klansamhällen förvandlar Sverige till ännu ett av otaliga dysfunktionella, hypermaskulint våldsamma och tokpatriarkala helveten på jorden.

  Gilla

 26. Magnus skriver:

  Jag läser och läser överallt att vi måste jobba med integration eller assimilation och det diskuteras fram och tillbaka, mängder av olika läsningar.

  Min synpunkt är att vi inte gjort något annat än att diskutera, värdera, lyssna och beställa mängder av olika rapporter? Hur långt har vi kommit? Ju mer dialog Sverige fört ju mer har vi raserat och ju mindre åtgärder har utförts. Jag säger SLUTA diskutera, all fakta finns så nu behövs verkstad!

  All fokus ska ligga på att skicka ut alla brottslingar och alla som inte har asylskäl, alla dessa ska ut och det bör gå fort. Alla bidrag ska bort. Här delas bara matkuponger ut, cycklar, barnvagnar lånas ut av staten som sedan lämnas tillbaka.

  Ett totalstopp på asylinvandring och anhörighetsinvandring under en överskådlig tid. Bara kvalfiserad arbetskraft är välkommen.

  Jag läste om polisstationen i Rinkeby som tydligen redan skulle varit klar men som inget byggföretag vill lämna offert på pga skärheten? Vad har hänt? Snacka om flathet, snacka om no go zon! Bygget ska byggas så gör objektet till ett skyddsobjekt där försvaret skyddar objektet i krisgsberedskap så bygget blir förverkligat. Tillståndet bör vara tills polisen och befolkningen i närområdet bevisat befinner sig i trygghet och där pöbeln är bakom lås och bom alt utvisade.

  Jag blir så jävla trött, visa handlingskraft och sluta diskutera!

  Liked by 1 person

 27. camiry skriver:

  Lika bra som viktig text, som vanligt. Tack.

  Men vad kan jag som invånare göra? Du har med dina outtröttliga inlägg gett mig en djupare förståelse, tagit bort en del av naiviteten, även om en del av förvirring består. Men vad kan jag göra med mina nya insikter? Jag tror inte att lösningen är så enkel som att slänga ner en SD-sedel i kuvertet nästa höst, et voila, samhället back on track. Det gör säkerligen inte ni heller.

  Det har tidigare diskuterats i detta forum att ordet måste spridas, instämmer, och min uppfattning är att bollen är i rullning. Men hur kan jag bidra till att accelerera denna process?

  Med fördjupad insikt i ”utmaningen” (vår tids tröttsamma eufemism för detta till synes ohanterliga problem) börjar det bli enormt frustrerande att gå in här och läsa, bli ännu lite mer rädd och uppgiven och vänta på nästa inlägg. Det är naturligtvis syftet, att väcka oss.
  Att gå in här, och på andra sajter, och läsa och tycka börjar kännas lite i linje med de som går till gymmet för att bli vältränade. Men det räcker som bekant inte, vilket fascinerande många ändå tycks tro, att enkom GÅ TILL gymmet. Väl där måste man plocka upp en och annan vikt och flytta den lite hit och dit om något ska hända. Att sitta på olika bänkar, med telefon i hand, och läsa på sociala medier gör inte jobbet.

  Så, jag går hit, läser och lär mig. Blir frustrerad och motiverad- vart härnäst? Vad ser ni framför er är nästa steg? Jag menar inte att på något vis lägga ansvaret på dig/er, men jag ser er lite som en (allas vår) personlige tränare. Ni kanske har en överblick och känsla för var man bör börja. Nu, på gymmet, med vikten i hand, vad kan jag göra med den?

  Tack

  Liked by 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Camiry, allra viktigast är att ta ansvar för sig själv och sina närmaste små. Det som nu händer i Sverige är ingen naturkatastrof, utan självförvållat. Befolkningen i sin helhet får i huvudsak det som den förtjänar, om än orättvist fördelat. Men när våra ögon en gång öppnats kan vi inte slå bort tanken att livet har gett var och en av oss ett eller flera pund att förvalta – alltså inte slösa bort eller gräva ner. Vi vill kunna se oss i spegeln utan att skämmas inför livet och inför egna och andras barn och barnbarn.

   För att förändra en sjuk och felbyggd samhällskoloss behöver vi makt eller åtminstone megafoner. Det har vi ännu inte. Men vår kunskap och personliga mognad kan vi alltid bygga på, vad som än händer med samhället. Små bitar kan vi hela tiden dela med oss av till dem vi kan nå och som vill lyssna. På olika vägar har vi blivit strån i en mycket stor och viktig gräsrotsrörelse, en gränsöverskridande folkbildningsrörelse. Vi lär oss mer om samhällsbyggande och lär varann. Och anonymiteten är bra, en vacker ung blondin kan samtala med en rynkig gubbe utan att han blir kollrig. Man kan mejla, dela eller sprida utskrifter, bidra på många kommentarsfält med egen information och kunskap, frågor eller tips, länkar, språklig inspiration, stöd och vänlig ton, humor och lagom provokationer. Så mitt råd är: Fortsätt träna med små vikter, öka precisionen, registret och medvetenheten, visa och inspirera andra.

   Gilla

  • Vimsan skriver:

   ”Jag tror inte att lösningen är så enkel som att slänga ner en SD-sedel i kuvertet nästa höst, et voila, samhället back on track. Det gör säkerligen inte ni heller.”

   Jag tror inte det är hela lösningen, men som läget ser ut är det en del. Om man röstar på SD behöver man inte vara anhängare av partiet MEN;
   Du visar ditt missnöje med dagens politiker som ej följer folkets vilja.
   Andra partier tvingas ta upp de frågor och problem som hotar landets stabilitet.

   Gilla

   • Hortensia skriver:

    Precis, Vimsan, valsedeln är vårt värdefullaste påtryckningsmedel mot nonchalant maktfullkomliga proffspolitiker, som saknar verklighetskontakt och moralisk kompass.

    Att efter noga övervägande lägga sin dyrbara riksdagsröst på SD år 2018 är ingen quick-fix, utan det allra första initiativet till en långvarig, besk och sannolikt svårt biverkningsbehäftad, men obestridligen livsavgörande, medicinering av Moder Svea, för att hon ska kunna överleva, återhämta sig och någorlunda återfå sin forna skönhet och styrka.

    Gilla

 28. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Tillåter mig en stilla fundering frampå småtimmarna, nämligen den huruvida regimen någonsin umgåtts med några seriösa integrationsplaner, eller om de uteslutande fokuserat på ett slags multikulturalistisk make up för att i globalismens oheliga anda maskera den allt annat än vackra verkligheten. Hade etablissemanget velat försäkra sig om förutsättningar för en rimlig tillvaro för oss alla, hade de i förstone inte befrämjat den samhällsfientliga utveckling vi nu ser de katastrofala konsekvenserna av.
  Parallellsamhällen som styrs av subversiva krafter, islams utbredning och infiltration inom de inhemska institutionerna, den eskalerande brottsligheten, faktaresistensen, skuldbeläggningen av etniska svenskar och brottsoffer samt den i alla avseenden politiserade journalistiken som vägrar granska makthavarna, men med verv och åhåga tillgriper allt fräckare metoder för att tysta all opposition, indikerar något helt annat.
  Andreas, värdekonservativ nationalist.

  Gilla

 29. Katrin skriver:

  Camiry: Vi är liknande situation du och jag. Jag har varit djupt engagerad och lärt känna flera syriska familjer. Alla är inte seriösa med sin vistelse här, några är det dock och har t ex kämpat för att lära sig svenska på 9 månader. Det jag gör nu med min nyvunna insikt, är att jag pratar med dessa ungdomar och deras föräldrar. Jag talar allvar med tonårspojken som tror att man får pengar till allt, och drar Sveriges historia för honom, berättar om de som byggt upp vårt land, och ligger på honom att lära sig svenska för att han ska kunna ge något tillbaka (han läser så klart på engelska skolan och har tyska som extra språk och talar svenska som ett dagisbarn). Jag talar allvar med föräldrarna om vad som händer med Sverige, att guldkistan kommer att stå tom en dag, och vad de kan vänta sig vid valet 2018. Om att fler och fler svenskar börjar vakna upp och att då måste de också vara beredda att ge tillbaka till sitt nya land, annars kommer de aldrig att bli accepterade. Jag är inte lika gullig och hjälpsam längre, jag är ännu mer rakryggad och står för mina svenska och kristna värderingar. Jag påpekar konsekvenserna för dem när jag hör om bidragsfusk osv.
  Bästa sättet att komma i kontakt med ”flyktingar” är via
  Röda korset eller voluntära via någon organisation som riktar sig mot ett boende t ex. Eller bli språkvän på biblioteket, hjälp med läxläsning mm. Jag har valt att inte bli medlem någonstans och är glad för det nu, jag vill kunna stå fri och rak med mina åsikter.
  Jag tror att den bästa insatsen jag kan göra är att påverka de familjer jag lärt känna.

  Gilla

 30. Statslös svensk skriver:

  Någon gång på 80-talet läste jag i Dagens Nyheter en intervju med Sveriges förste imam. Gissar att han verksam i Malmö. Det jag fäste mig vid i intervjun var att imamen sa att ”vi kommer att följa svensk lag så länge den inte strider mot koranen”. Journalisten ställde inte den naturliga följdfrågan vad imamen menade med vad han sade.
  Nu blir det ett himla liv i tidningarna, tänkte jag och väntade på en hektisk debatt om vad det står i koranen och hur vi svenskar kan tillåta religionsutövare att stå över svensk lag. Jag väntade dag efter dag på reaktioner, men nej. Inte ens någon in tervju med islamologen Jan Hjärpe dök upp i spalterna.
  Där började pressens svek och min tilltagande skepsis mot islam och tidningarna. I accelererande takt har media sedan dess abdikerat från sitt ansvar att granska den förda invandringspolitiken och i stället ägnat sig åt att stigmatisera alla invandrarkritiker genom att kalla dem rasister. Som sådan har man nämligen förverkat sin rätt att yttra sig, vilket är märkligt i ett land som säger sig värna om yttrandefriheten.
  Nu håller kalifatet på att bre ut i rasande fart på skattebetalarnas bekostnad. Vi betalar för vår egen undergång (grundlagsbefäst) och ska fortfarande bara hålla käften. Medias tigande om problemen kring invandrarna har gjort mig till islamhatare och det är jag inte ensam om.
  (Än idag undrar jag över på vilka grunder den intervjuade imamen fått uppehållstillstånd.)

  Liked by 1 person

 31. Mark skriver:

  Satt och funderade litet mer på det här med assimilation och vem som skall assimileras till vad efter att ha läst Muhamed Omars senaste artikel på DGS och en artikel om The Mamilla Cemetery från 600-talet av Bechir Rabani. Så jag beslutade mig för att posta en till läsarkommentar.

  I början på 600-talet var Palestina, Syrien och Jordanien inte muslimska. Kristendomen var den dominerande religionen. Området var en del av Östrom. I Sverige rådde hedendom. Ansgars första missionsresa låg ännu mer än 200 år framåt i tiden. I Sverige tillbad man Tor, Oden och Frej. Frej var en fruktbarhetsgud med en enorm, erigerad penis. När en storman eller storkvinna dog fick en eller flera trälar hänga med i graven. Var åttonde (”nionde”) år blotade man och offrade då nio människor av hankön. Enligt Äldre västgötalagen (Västergötland ingick sedan 500-talet i Sveariket) så fick man böta om man högg ihjäl någon. Men bötesbeloppet var lägre om mordoffret var smålänning. Var mordoffret dansk eller annan ”söderman” så var det gratis att mörda. Äldre västgötalagen gällde till i slutet på 1200-talet.

  På 600-talet var Syrien, Palestina och Jordanien antagligen ett under av civilisation jämfört med det dåtida Sverige. Även efter övergången till Islam förefaller denna del av världen ha varit mer civiliserad än Skandinavien. Den arabiske köpmannen Ibn Fadlans beskrivning av en vikingahövding-begravning i Ryssland på 900-talet utgör väl en hyfsad indikation på kulturnivån. Först grävdes vikingahövdingen ner i jorden. När kroppen börjat ändra färg togs den upp igen och sattes i en båt. Sedan fick några hövdingens manliga medhjälpare i tur och ordning ha sex med en trälkvinna i båten varefter trälkvinnan höggs ihjäl av en äldre, kvinnlig ceremonimästare.

  Min gissning är att länder som Syrien och Libanon hade varit relativt harmoniska samhällen om inte yttre, störande element hade förts in i dessa båda länder. Frågan är dock hur man skall se på dessa interna konflikter vid en jämförelse med harmoniska Sverige. Svensk inrikespolitik verkar ju under vendel-, vikinga- och tidig medeltid ha påmint om hur det sett ut i dessa länder de senaste årtiondena.

  Själv tror jag inte att Sverige kommer att bli muslimskt. Jag tror Sverige mer kommer att gå mot något som påminner om Brasilien. Den kristendom som kommer att överleva blir nog något typ pingst- och Trosrörelsen (Livets Ord). I Brasilien är utvecklingen inom kristendomsområdet likartad. Liknande samfund går framåt medan traditionell ersättningsteologi (här katolicismen) backar. När det gäller Islam i Sverige så kommer det väl att finnas kvar några mer traditionella sådana samfund i 100 år i alla fall. Mitt intryck är dock att de flesta muslimer tycker att ett sekulärt, västerländskt liv är mer avslappnat och bekvämt. Den radikala islamismens stora dragplåster, att få 72 oskulder att ha sex med om man dör i strid, tror jag inte kommer att ha samma dragkraft i framtiden som på 600-talet. Vanlig porr ersätter en stor del av den sexuella biten. Den som vill ha sex kan åka till Danmark och ha sex med en prostituerad helt lagligt. Dessutom har mekaniska sex-robotar redan börjat tillverkas. Vi kan anta att dessa allteftersom blir mer tekniskt avancerade och verklighetstrogna och billigare p g a masstillverkning. Detta kommer att slå undan benen för imamer som kommer att försöka locka med 72 oskulder. Därför tvivlar jag på att radikal islam har en speciellt ljus framtid i väst.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.