Att rekrytera en regering

8-26-13_11971

Patrik Engellau

De flesta av mina fina idéer blir det aldrig något av. Här kommer ytterligare en i den serien.

En sak som slagit mig med särskild kraft efter det senaste amerikanska presidentvalet är att presidenten, kanske Trump mer än hans mer partinära företrädare, har i det närmaste total frihet att välja sina regeringsmedlemmar och andra medarbetare (förutsatt kongressens godkännande, förstås). Han måste inte plocka dem bland politiker utan kan engagera vilka kompetenta människor som helst.

En svensk statsminister har inte den möjligheten, i varje fall var det bra länge sedan någon icke-politiker blev svenskt statsråd. Hos oss är det närmast en självklarhet att en regeringsbildare måste upphöja folk från sitt eget parti till de förnäma positionerna.

Det betyder för det första att urvalet blir mycket begränsat. Jag vet inte hur många individer som kan komma ifråga i det egna partiet. Om någon sa 25 skulle jag tro på det, men det kan hända att det kan vara så många som hundra. Det är därför en väldig skillnad på den svenska situationen och den amerikanska, där presidenten kan välja eller vraka bland alla medborgare.

För det andra innebär den svenska ordningen att bara en viss typ av människa, nämligen yrkespolitiker, kan bli aktuella. Det finns hedervärda och dugande individer i denna krets, men de flesta är märkta av sin bakgrund exempelvis på så sätt att de har svårt att skilja på verkligheten och sin hemmasnickrade och oftast ideologiskt vinklade bild av verkligheten. De har nästan aldrig erfarenhet av annat än anslagsfinansierade miljöer där svaret på alla frågor är större anslag. Det gör dem illa skickade att hantera samhällsproblem som kräver andra slags lösningar.

Tänk om en regeringsbildare eller en partiledare i en koalitionsregering kunde göra som Trump och välja medarbetare helt fritt.

Jag tror inte att något av sjuklöverpartierna skulle kunna välja en sådan strategi. Deras ledare är inte starka nog att köra över sina partiapparater och i stället välja oberoende personer. Men Jimmie Åkesson skulle kanske ha en chans att lyckas.

För sverigedemokraterna tror jag att detta skulle vara ett vinnarkoncept av flera orsaker.

För det första skulle de korrekta eller falska – jag vet inte vilket – anklagelserna om att partiet har bruna rötter få minskad tilltro och relevans om partiet går ut och säger att de kommer att bemanna exekutiva positioner med folk som inte tillhör partiet.

För det andra skulle hela idén dra som en frisk fläkt genom nationens politiska liv. ”Se här, ett parti som tar politikerföraktet på allvar och vidtar trovärdiga åtgärder mot den politiska klassens konsolidering.”

För det tredje tror jag detta vore fördelaktigt även för de sverigedemokratiska partigängarna. De kanske inte får bli justitieministrar, men de kan glädjas åt att få alltfler mandat i riksdagen och andra politiska församlingar när väljarna belönar partiet för nydaningen. (Partigängarna må ha bruna rötter, men det gör inte så mycket för riksdagsledamöter är lydigt folk som låter sig styras av regeringen.)

Men så kommer det alltså inte att bli.

47 reaktioner på ”Att rekrytera en regering

 1. JAN BENGTSSON skriver:

  A drain the swamp policy!

  Fast vågar kompetent folk hoppa av PK-tåget?

  Den farhågan berörde Du inte, Patrik…

  Är tiden mogen?

  Även om SD kanske kan få 30 % 2018)

  Att det blir många Trumpna miner på valnatten kan vi nog utgå ifrån!

  Hur kunde detta hända i Sverige av Alla(h) länder,
  säger vår Publish Service media,
  och inte minst en förbluffad omvärld!

  Med lite eftertanke rätt väntat!

  Gilla

 2. Christer L skriver:

  En väldigt bra idé! Det skulle ge ökade kontaktytor mellan politikers och väljares verklighet på många sätt, och politiseringen på alla håll och kanter skulle motverkas.

  Liked by 3 people

  • Janne skriver:

   Patrik, du minns fel. Visst var Alice Bah Kuhnke och Tomas Bodström inte med i sina respektive partier när utnämningarna bestämdes. Det finns nog fler

   Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @Janne
    Kuhnke hade varit medlem i MP 3 dagar när hon blev minister. Bodström blev medlem i S samma dag som han tackade ja till ministererbjudandet. Däremot är Sven Romanus och Reidunn Laurén exempel på ministrar som verkligen var opolitiska.

    Gilla

 3. Ulrika skriver:

  Angående ”bruna rötter” så kanske man kan fråga sig vilka partier som var med på lagstiftningen om tvångssteriliseringen 1934 för att förädla den svenska rasen. Lagen ändrades inte förrän 1976.

  Liked by 6 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Socialdemokrater o Centern ( hette Bondeförbundet då)
   var de drivande krafterna bakom!

   Om Högern också var delaktiga, vet jag ej.

   Innebär ju att unga Centerväljare,
   därför kan vara omedvetna om sina rötter,
   eller hur Annie)

   Liked by 4 people

 4. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, men i Sverige behöver man väl varken vara politiker eller kompetent, för att bli statsråd?

  Det förefaller betydligt viktigare med ”rätt” kön, ålder, hudfärg, religiös tro osv, än adekvat kunskap och Alice Bah Kuhnke – som förvisso redan innan gynnats ordentligt i den identitetspolitiska gräddfilen – var väl inte ens Miljöpartist när hon tillfrågades?

  Angående SD har du naturligtvis helt rätt och det vore en nåd att stilla bedja om, att omvittnat kloka, duktiga, engagerade, vuxna svenskar – utan dubbla medborgarskap och tvivelaktig lojalitet – ville sluta upp kring Jimmie Åkesson, för att gemensamt försöka göra Sverige klokt igen.

  Liked by 7 people

 5. Bo Svensson skriver:

  Hoppas SD lyssnar på goda råd. – Men det mesta av det en regering sysslar med kanske vi gör bättre själva:

  Vilka ändamål och adressater som skall vara godkända för skattefinansiering bör vara riksdagens ansvar men fördelningen kan med fördel lämnas åt den individuelle skattebetalaren. – Detta öppnar för friare etablering och konkurrens mellan olika aktörer som får tävla om resurserna genom kvalitén på sitt utbud.

  Vi bör alltså själva ta på oss ansvaret för det omöjliga prioriterandet mellan sjukvård till obemedlade, vård av hjälplösa gamla och handikappade, stöd till olönsam odling i Europa, det uppväxande släktets förkovran, rättsordningens vidmakthållande, landets försvar, bevakning, brottsutredning och ordningens upprätthållande, främjandet av främmande folkslags utbredning i vårt land och allt annat nyttigt och trevligt man kan använda skattemedel till.

  De folkvaldas begränsade omdöme, energi och kompetens kan sedan helt ägnas rättsordningens fortskridande perfektion.

  Liked by 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Det var väl 40 år sedan jag först luftade denna idé i en insändare i Sydsvenskan och trodde den skulle sprida sig av egen kraft som en gräsbrand. – Det skulle ju bli en radikal fördjupning av demokratin. – Tänk så mycket förbittring man skulle slippa, när man visste att ens skatt verkligen går till det man finner angeläget och inget till det man bedömer som strunt.

   Och jag har bra svar på alla invändningar. – Det är en reform värd att satsa på för att få att fungera och helt oumbärlig i etniskt blandade länder.

   Liked by 1 person

 6. Sture skriver:

  Patrik,
  det är ju inte bara så att politiker-frälset har begränsad erfarenhet av det verkliga livet. De som väljs tillhör också (liksom inom journalistskrået) samhällets intellektuella C- och D-lag. Det märker man lätt när man hör dem prata. Fast Alice Bah K. tillhör kanske E-laget. Å andra sidan har hon fått exceptionellt stor makt.
  Det finns ytterligare flera skillnader mellan USA och Sverige. I USA väljs politiker med hög ålder och den levnadsvisdom, som kommer med detta, medan man i Sverige väljer barnrumpor till partiledare eller ministrar. Minns att Fridolin var 29, Lööf 27 och Busch-Thor 25 år då de valdes till partiledare och Ulrika Messing var 22 år då hon blev minister.
  Likaså har både politiker och journalister i USA ofta en gedigen yrkesutbildning i botten. Väldigt många – i alla fall på FoxNews – har jurist-utbildning och har verkat i ett 10-tal år som allmän åklagare eller liknande innan de slår sig på TV-journalistyrket.

  Liked by 4 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Trettio borde vara en absolut minimiålder för att bli minister!

   Arbetslivserfarenhet är ett måste…

   Tjugofem för att vara valbar till RD!

   Höj rösträttsåldern till systemnivå) 20.

   Då hade vi kanske sluppit naiva Mp:are…

   Liked by 3 people

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Ett mycket konstruktivt förslag, det är precis vad Sverige behöver, detta även om andra än SD skulle vara de som bildar regering. Vad det är för skrot och korn på ledande svenska politiker borde väl rimligen gå upp för fler och fler röstberättigade. Behöver jag ange exempel? Vi har en f.d. ledande socialdemokrat som ertappas med korruption, vi har en f.d. statsminister som opåverkad av samhällsutvecklingen utmålar immigrationen som en framgångssaga och absolut nödvändighet, osv.

  Dock tror jag det kan bli en grannlaga uppgift ändå att rekrytera icke-politiker. Det gäller att inte upprepa misstagen från en del privatiseringar där den ”upphandlande” parten varit naiv och blåsts såsom t ex i Nya Karolinska. Eller där folk med bristande etik från gränsskiktet politik/ekonomi gett sig in i skumraskaffärer typ Lindsö/Bodström i Allra. Frågan är hur många fristående och oberoende personer det finns tillgängliga, utanför den akademiska eliten med goda relationer till nuvarande politiskt system eller motsvarande inom finanseliten?

  Liked by 1 person

 8. thojak skriver:

  Tja, drömma går ju alltid. Tyvärr är numera alla drömmar i Sverige mardrömmar, vilket verkligheten bevisar 24/7. 😦

  Arma Land !

  Gilla

 9. oppti skriver:

  Varför tänker jag direkt på Mona och Ylva?
  De bruna rötterna inom SD försöker de ju aktivt städa bort. Kanske är Centerns och sossarnas höga tonläge mot SD en reaktion på deras historier. De var ju med under 30 40 talet och då inte alltid så okritiska till det bruna!

  Liked by 1 person

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Traditionen att alla regeringsföreträdare skall vara medlemmar av det rådande partiet och vad man kan kalla ”professionella” politiker är självklart en oerhörd begränsning och det intressanta är här att USA förefaller vara ett undantag? Det är självklart en oerhörd styrka hos en administration att man väljer sina ledande representanter från hela samhället och inte från en liten grupp yrkespolitiker som inte minst i Sverige numera förefaller ha begränsad samhällserfarenhet, ledarskapsbegåvning och utbildning. Den enda urvalsprincip som överhuvudtaget diskuteras i Sverige är könsbaserad som på alla tänkbara sätt är endimensionell.

  Som förts fram vid ett flertal tillfällen i detta viktiga debattforum vore det högst angeläget med en allmän statsrättsreform i Sverige som skulle kunna bygga på erfarenheten från exempelvis USA och Tyskland. Dit skulle höra en oberoende högsta domstol och ett tvåkammarsystem och kanske även med en president. Det centrala skulle vara en tydlig maktdelning av det slag som finns i USA och inte som idag en relikt från ett uråldrigt kungavälde av Guds Nåde.

  Liked by 4 people

 11. MartinA skriver:

  Det här systemet har nått vägs ände. Det var faktiskt inte designat för att klara av den sorts extrema samhälle som sverige idag är. Och även om så vore så har det befunnit sig på drift sedan länge. Min tro är att eliter alltid strävar efter att tämja och kringskära ett system. Eftersom eliter består av försikomna och smarta personer överlag som har stora resurser och som kan anställa och korrumpera horder med människor för att göra deras vilja så lyckas de till sist. Där är vi nu. Systemet i västvärlden i allmänhet och i sverige i synnerhet har förvridits till ett sorts klientsystem.

  När eliter når total framgång så har de samtidigt dömt sig själva till undergång. Deras framgång dödar den organism som de parasiterar på. Och så står de där med skägget i brevlådan.

  Till exempel, den romerska republiken gick under därför att eliterna hade lyckats vrida systemet så att de fick alla rikedomar från krigen och utsugningen av provnserna och att icke eliterna betalade hela kostnaden. Till sist stod de där utan en landägande soldatklass eftersom de själva hade tagit över nästan allt land och befolkat det med utländska slavar istället för patriotiska romare. De före detta patriotiska romarna hade förvandlats till en egendomslös pöbel som levde ur hand i mun endast för nästa upplevelse eller mat. Armen hade profissionaliserats. Och hade lojalitet till generalen snarare än till det samhälle som eliterna livnärde sig av. Kejsardömet var i prncip givet från denna utveckling. När vi hör talas om ”onda” kejsare såsom Nero eller Caligula, de som främst blev lidande av deras ”ondska” var eliterna. När vi hör om deras utrensningar och hur de gick ur sin väg för att förödmjuka senatorer så är det en tröstrik tanke att eliternas ansvarslösa rovlystnad var det som skapat just den samhällsmodellen.

  Liked by 3 people

 12. Magnus skriver:

  En bra idé men tyvärr inte realistisk. Alla kompetenta människor med mycket driv har alltid ett skelett i garderoben. Det såg vi när FR presenterade sin första regering. Många fick då avgå redan första veckorna. Allt ifrån att betala grannflickan svart för barnsittning, fortkörning till att inte ha betalat tv- licensen blir avskedade när media startar sin häxjakt.

  Vem vågar bli offentliga idag om du inte är bästa kompis med etablissemanget?

  Där har du det stora problemet och anledningen till varför våra statsråd är de de är!

  Liked by 2 people

 13. lioninuniverse skriver:

  STORT TACK Patrik…. För att du tog och tar upp den tråd om just du skriver i ett av mina svar – för i förra veckan. Just inom S – verkar det som rena rama öknen – för att inte ta om Den irrande vålnaden – Nej, inte Fantomen, men väl som tror att HAN ÄR DET…. Ja, just det Dan Arm-Band-Aid Eliasson…. Skrämmande nepotism i sin S-linda…. Fast näringslivet är i princip av samma skrot och korn… Ryggdunket vilar som ett tungt ok… som vi med öppna ögon och medvetande ska tvingas bära….

  Liked by 2 people

 14. Björn skriver:

  Det enda RIKTIGT VIKTIGA är att få till ett totalstopp på inflödet av nya MENA-muslimer samt åtgärder för att så många som möjligt av de som redan finns här ska kunna återvända hem! ALLT annat är av underordnad betydelse, tills vidare! OM SD:s POLITIK fått genomslag NÅGRA ÅR TIDIGARE, hade vi inte haft dagens kaos! Men bättre sent än aldrig! Vad de som parti kan åstadkomma IDAG eller efter valet 2018 är mer tveksamt! De behöver ett rejält tillskott av driftigt folk, tror jag, men sådana ansluter säkert i takt med den ökande andelen öppet sympatiserande, och när hatet och förföljelsen avtar eller, förhoppningsvis, försvinner helt! Fler ”Karlssons” och ”Åkessons”, men med ”Trump-attityd” vore önskvärt! Tyvärr finns det fortfarande en hel del egensinniga kufar och extremt lågutbildade ”byfånar” kvar därute, som påstår sig/påstås representera SD!

  Liked by 2 people

 15. lioninuniverse skriver:

  Bäste Patrik…. En sak, som jag som fd medlem i Svenskt Näringslivs Säkerhetsdelegation, är klart medveten om – det är att ”de som verkligen styr ankdammen Absurdien” idag med historien ”rätt att göra det pga säkerhetsläget” – dvs Den Djupa Staten, med dess kopplingar till såväl BilderBergsGruppen (det mer rumsrena inslaget – när nu Stay Behind än mera förtigs) – ÄR att CIA och MI6 (SHAPE,/ ACC, CPC m.fl utifrån huvudtesen att NWO är det som ska gälla) – SÅ OM – detta är en verklighet (vilket det är för mig och t.ex Lars Bern) – SÅ kommer den Djupa Staten att jubla – om regeringssammansättning kan ske på andra sätt än via de politiska leden… FUNDERA – och återkom utvecklande om detta. Du kan med fördel läsa boken NATOS hemliga arméer , där de sista 10 sidorna redovisar Stay-Behind i neutrala Sverige – helt styrt av CIA – och med Ok i början av Tage Erlander… och Palme! – och med Curt-Göran Giesecke som svensk boss i Thulehuset! Det finns även ett klart intressant avsnitt om tänkbart VARFÖR Palme (Operation Tree !) togs bort!

  Liked by 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Men vem har ett genuint intresse av att dra ner de ekonomiskt starka och relativt väl fungerande länderna i skiten? – En NWO måste ju vara ett projekt drivet av en hjärntrust som bör veta vad de vill och varför.

   Gilla

 16. Raimo Hannomaa skriver:

  Vi har ju riksdag vi väljer som tillsammans skulle kunna åstad komma mer än dagens regering som bara utreder och utreder. Vi röstar inte ens om vem som skall ingå i en regering en riksdag tillsammans skulle åstadkomma bättre resultat med mycket kortade tid med större kompetens. så lägg ner regeringen och låt alla som kommer med till riksdag vara med 0ch bestämma. Mindre galna beslut skulle gynna oss alla! Tack.

  Liked by 1 person

 17. Anders F skriver:

  Angående ideologiska rötter menar jag att endast miljöpartiet är rena. Kanske liberalerna/folkpartiet/de frisinnade. Men (och det är ett viktigt men) med tanke på hur det ser ut med islamister i det partiet är de givetvis diskvalificerade i dagsläget. Romson, asylrättshaveriet, hanskaksskandalen osv bara bekräftar allt. Förutom en massa småtokerier från småtokar som dväljs inom den gröna rörelsen. Synpunkter?

  Ii övrigt applåderar jag PE:s idéer.

  Gilla

 18. David skriver:

  Margot Wallström relativt Rex Tillerson – Stefan Löfven relativt Donald Trump – Morgan Johansson relativt Jeff Sessions – Peter Hultqvist relativt James Mattis – Ylva Johansson relativt Alexander Acosta – osv. Vad mer behöver sägas. Man blir generad över en sådan jämförelse å Sveriges vägnar. Dessutom har våra obegåvade politiker i denna jämförelse inte förstånd nog att hålla tyst med sina omdömen om Trump och hans administration.

  Wallström bröstar sig och säger om Tillerson, med den pondus hon aldrig kan uppbringa, ”han har ju ingen erfarenhet av diplomati”. Hon förstår inte själv hur hon avslöjar sin totala inkompetens för vad Tillerson som affärsman sysslat med i sina förhandlingar med regeringschefer och andra bolagschefer världen runt. DIPLOMATI i den högre skolan!

  Lille Löfven kommenterar Trumps uttalande om Sverige med orden: ”Trump har ju rätt att säga vad han vill om Sverige”. Skönt att vi fick detta klargjort från vår statsminister – vi som trodde att Trump inte fick uttala sig om Sverige.

  Ställ USA:s nye arbetsmarknadsminister Alexander Acosta, dekanus vid Florida International University College of Law, med juristutbildning från Harvard, mot Ylva Johanssons framträdande i BBC där hon ljög så att hon rodnade. Man blir inte bara ledsen – man skäms som svensk.

  Jag hoppas verkligen att SD tar Patriks goda råd och deklarerar att man kommer att tillsätta vissa poster med personer som når upp till vad vi nu ser i den trumpska administrationen.

  Liked by 2 people

 19. P I Persson skriver:

  Det är ju bra för en minister att ha haft personliga yrkeserfarenheter av annat än politik, det kan säkert tillföra nyttiga perspektiv. Men en som aldrig, på någon nivå, sysslat med politik, skulle inte kunna klara av att vara minister, de vet inte hur beslutsfattandet går till.

  Alice Bah Kuhnke har nämnts. Hennes tidigare politikerfarenhet har väl inte varit stor, men dock inte obefintlig. Och hon hör tvivelsutan till de ministrar som överraskat mest positivt, i själva verket är hon den ende av MP-ministrarna som lyft, t ex språkrören har snarast varit sänken.

  Det har inte varit alldeles sällsynt med ministrar i Sverige som haft föga av politisk skolning. I ”modern” tid kan nämnas Thomas Bodström som inträdde i partiet samma dag som han blev statsråd samt Maria Borelius, men det finns fler.

  Vad ålder beträffar hör jag till dem som förordar plats för både unga och äldre, alla kan bidra. Göran Persson hade blick för det där. Han utsåg Ulrika Messing till Sveriges dittills yngsta statsråd och hon gjorde succe som infrastrukturminister. Han utsåg också veteranen Jan Eliasson, som var kompetensen personifierad.

  Gilla

 20. dolf skriver:

  Jodå, Kulturministern är väl rekryterad utifrån, fast hon gick med i partiet innan hon blev minister.
  Jag undrar lite, är det något som säger att en minister måste ha en riksdagsplats?
  Om ministrarna får väljas utan riksdagsplats så börjar vi få första fröet till en maktdelning likt den mellan president och kongress.

  Gilla

 21. Lennart Granqvist skriver:

  Att ha bruna rötter är väl inte värre än att ha röda rötter?
  Röda,socialistiska,människor har väl avlivat minst lika många människor,om inte mera,än bruna,
  nationalsocialistiska människor.
  Vidare, de bruna har gjort upp med sin historia i rättegångar.
  De röda har inte gjort upp med sin historia.

  De röda socialistiska människan har nu översvämmat Europa med den islamiska människan.
  Den islamiska människan är en människa som lever klanvis,den tillhör inte den sekulära staten,den har bara sin trohet till klanen och Allah.
  Detta bidragsleverne kommer att innebära att den sekulära välfärdsstaten kommer att bryta samman och gå under.
  När den sekulära välfärdsstatens utgifter blir större än dess inkomster då kommer sammanbrottet.
  När detta inträffar och om den bruna människan är till antalet större än den röd/gröna och den islamiska människan då kommer inbördeskriget och kanske en ny Wannseekonferans.
  Då är vi tillbaka till ruta 1,igen!
  Inträffar det dessutom ett mega vulkanutbrott med efterföljande klimatförändringar, med
  brist på livsmedel, då blir det synd om människan ,som Strindberg sade!

  Gilla

 22. Sixten Johansson skriver:

  När USA:s konstitution skapades (för 230 år sedan) var den tidens statsvetare och politiker medvetna om demokratins svaga sidor och framtida risker. Därför la de sig vinn om att etablera ett system med stor rättssäkerhet och insyn och att skapa bromsar och mekanismer som tryggade en maktbalans. Den andan hålls levande i USA. Varje svensk borde se ministerförhören och hela tillsättningsförfarandet som ett efterföljansvärt exempel på stark demokrati.

  I Sverige har man tvärtom under det senaste halvseklet avskaffat allt som kunde ha bromsat demokratins förfall. Det har bidragit till den snabba nivelleringen och likriktningen, mobbväldet och korruptionen. Man avskaffade andrakammaren, förlängde mandatperioderna, avskaffade ämbetsansvaret osv osv. Man har skapat otaliga myndigheter, som inte stärker oberoendet och rättssäkerheten, utan tvärtom har ökat indoktrineringen av hela samhället i enlighet med det politomediala väldets intressen och rådande konsensus. På dynghögens topp sitter därför en broilergödd, tanketom, ryggradslös sjupartiregim, som låtsas regera och låtsas opponera om vartannat. Könlösa vuxenbarn har klonat fram ett infantiliserat, feminiserat, rättsosäkert, förljuget och självdestruktivt samhälle utan historia, utan ledarskap, utan folkstyre, utan gränser, utan framtid.

  Personval och modern direktdemokrati vore det enda raka. Men i dagsläget kan jag bara terapera mig verbalt genom att föreslå namnbyten inför 2018. Jag hatar mobbning, så bara översittarpartierna finns med på listan:
  – Böneutroparpartiet Islamisera Sverige Miljövänligt
  – Svikarpartiet Kaviarkommunisterna
  – Gränslösa Analfabetpartiet
  – Patetiska Penisloggans Likriktarparti
  – Sedelbrännarpartiet Femegoisterna
  – De Aldrig Bönhördas Trosparti
  – Kamel- Och Åsnepartiet Sittande Nollorna
  – Förre Förrädaren Freddes Anarkiparti (Nymoderata Anarkistpartiet).

  Liked by 3 people

 23. Rikard skriver:

  Hej.

  Kanske redaktionen på DGS kan sätta ihop ett förslag på ‘dream-team’?

  Förslag, för att ge lite idéer:

  Mauricio Rojas – finansminister
  Inga-Britt Ahlenius – Riksrätt (riksrevision med domstolsfunktion)
  Bo Rothstein – inrikesminister
  Tanja Bergkvist & Inger Enkvist – utbildningsministrar (en för vanlig skola, en för akademien)

  Och så vidare.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

  • Lennart Granqvist skriver:

   Tyvärr Rikard,jag tror inte att det rakt av funkar med ett nytt team.

   Som Hemvärnsgruppchef var det min uppgift att krossa fienden.
   Att krossa fienden är att döda eller att sätta dom ur stridbart skick.
   Vården av fiender som är satta ur stridbar skick skall drabba fienden.

   Vid ett regeringsskifte i Sverige måste den förlorade sidans sympatisörer sätta ur stridbart skick.
   Vem är sympatisörer?
   SVD,DN,Expressen,Aftonbladet,SR,SVT,GP samt hela det offentliga Sverige.
   Dom måste sättas ur ekonomiskt stridbart skick.
   Inga presstöd,inga bidrag!
   Vidare måste Domstolsverket och Migrationsverket krossas.
   Inga mera gratistolkar eller juridiska biträden.

   Vid en valseger 2018 kommer den förlorande sidan ,med stöd av statsbidrag ,att fylla fejkmedia från morgon till kväll med fejknyheter samt fylla domstolar med överklagningsärenden.

   Vi måste ha en marknadsekonomi ,vill ingen betala för papperstidningar,lägg ner dom.

   Se på GP i Göteborg.
   Stampen var konkursmässiga,gjorde även stora utbetalningar till ägarna, även när vetskapen hos ägarna måste funnits om det ekonomiska läget.
   Blev ägarna åtalade ?
   Nej då,skattebetalarna fick betala.
   Korruption,nej bara goa gubbar i Rotaryi i Muteborg.

   Liked by 1 person

  • cmmk10 skriver:

   Ian Wachtmeister – Industriminister
   Lars Bern – Energiminister
   Patrik Engellau – Civilminister
   Johan Westerholm – Försvarsminister

   Det finns nog gott om kandidater, frågan är bara om de ställer upp.

   Liked by 1 person

  • Lennart Göranson skriver:

   @Rikard När det gäller den nya funktionen Riksrätt så förmodar jag att den i likhet med nuvarande Riksrevisionen ska vara en myndighet under Riksdagen och kunna granska Regeringen och enskilda statsråd. Då är det nog inte så lämpligt att statsministern utser personen i fråga. Bortsett från det vore Ahlenius ett utmärkt val.

   Gilla

 24. Göran Fredriksson skriver:

  Dags för personvalspartiet. Att ett sådant inte är attraktivt för befintliga partier är naturligt. Men det borde vara intressant för många väljare som är missnöjda med de befintliga partiernas paketlösningar. Och för många dugliga personer som inte kan tänka sig att vara en del av dessa paket.

  Har boken i ämnet väckt något påtagligt intresse för att starta ett sådant parti? Eller finns det någon hake? Att starta ett sådant parti nu, 1,5 år för nästa riksdagsval bör vara en bra tidpunkt.

  Nu finns det även en del nya kanaler där kandidaterna kan nå ut till väljarna, t.ex. DGS-TV, SWEBBTV och The Ann Heberlein Show. En samlad insats från många oberoende nya media som gör reklam för partiet och släpper fram dess kandidater för bra samtal där de får tala till punkt kan dra till sig både duktiga journalister och många tittare.

  Det som nu behövs är att några som har de nödvändiga förutsättningarna tar tag i frågan och organiserar arbetet.

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Jag instämmer helhjärtat. Det skulle helt enkelt kunna heta Personvalspartiet. Varje gång namnet nämns faller en ljusstråle på ”person” och ”personval” och kontrasten mot de erbarmliga pajasarna och det nuvarande sjujuntasystemet blir extra skarp. Och vi får slagkraftiga paroller: ”Sätt P för fördumningen / korruptionen / åsiktsförtrycket / knapptryckeriet / vuxenmobbandet i dagisriksdagen!” osv. Eller: ”Sätt PE vid rodret…!”

   Gilla

  • dolf skriver:

   Jaså, finns det ett sådant parti? Ett av mina allra första inlägg som bloggare, ett inlägg som fortfarande bara har en tillvaro bakom mitt pannben, handlar just om en idé till ett sådant parti. Så där ser man, man ska inte sitta på sina idéer för då är någon annan framme och snor dem.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.