Gästskribent Leo Kramár: UD informerar om Sverige

logo­DGSI ett officiellt meddelande Facts about migration and crime in Sweden vänder sig Utrikesdepartementet till den internationella publiken för att korrigera vissa oriktiga uttalanden om Sverige.[1]

UD:s bemöter bland annat påståenden att muslimerna snart skulle bli i majoritet här och skriver att det i Sverige finns uppskattningsvis några få hundra tusen människor födda i övervägande muslimska länder. Omkring 140 000 är anslutna till moskéer, det blir 1,5 procent av Sveriges befolkning, räknar UD ut. Det är en märklig beskrivning. Enligt SCB:s befolkningsstatistik finns det i Sverige 700 000–750 000 människor födda i övervägande muslimska länder och deras här födda barn, således 7-7,5 procent av Sveriges befolkning, som med största sannolikhet alla är muslimer.[2]

Ett påstående att “det har skett en betydande ökning av våld med skjutvapen i Sverige” besvaras av UD med att våldet i Sverige har minskat under de senaste 20 åren och att trots ökad invandring sedan 1990 har våldsbrottsligheten sjunkit. Samma trend gällde för dödligt våld, skriver man, dock var de 112 morden år 2015 fler än under många år. Skjutningar ökade med 20 procent mellan 2006 och 2014 och mord med skjutvapen från 17 till 33 mellan 2011 och 2015.

När UD säger att morden år 2015 var fler än ”under många år” låter det som om detta år var bara ett undantag från den nedgående trenden. I verkligheten inträffade ett trendbrott redan 2013, mordfrekvensen ligger på nästan samma höga nivå även 2016 – något UD inte tycks ha observerat – och med 17 mord under de första två månaderna i år tyder allt på att trenden uppåt fortsätter.

Dödligt våld med skjutvapen ökar, skriver Brå i sin senaste rapport:

Antalet fall med skjutvapen har ökat över tid, en utvecklingstrend som har fortsatt under 2010-talet. Från åren 2010–2011 till åren 2014–2015 ökade andelen fall av dödligt våld som utförts med skjutvapen från omkring till 22 till 31 procent. Framför allt är det andelen dödligt våld med skjutvapen inom kriminellt relaterade konflikter som har ökat.[3]

SVT Nyheter har gjort en granskning av våld med skjutvapen i Sverige. Man räknar upp 56 dödskjutna på drygt 2½ år och drygt 400 skottskadade på fem år. SVT-Nyheter talar om en dramatisk ökning av dödsskjutningar.[4]

Ett annat påstående UD bemöter är att “det är flyktingar som ligger bakom den ökade brottsligheten men myndigheterna mörkar”.

UD hävdar att invandrares överrepresentation i brottsligheten, som enligt den senaste studien, Brå:s rapport 2005:17, var 2,5 gånger, i huvudsak beror på socioekonomiska faktorer. Men detta har tidigare avvisats av forskarna i Brå:s rapport 1996 som betonar: Invandrarnas överrepresentation i brottslighet förklaras således inte av en ogynnsam fördelning vad gäller kön, ålder och bostadsort. Den beror inte heller på en generellt sett låg socioekonomisk status.[5]

UD skriver att ”forskningen visar att det inte finns några bevis på att invandring leder till ökningen av brott”. Sannolikt avser man kriminologen Sarnecki och hans grupp. Sarnecki har tidigare i en tidningsartikel hävdat att ökad invandring inte leder till ökat antal brott.

Går man tillbaka till Brå:s rapport 1996:2 kan man se att 1983 låg invandrarrelaterad brottslighet på 13 procent och tio år senare på 15,4 procent. Enligt rapporten 2005 stod invandrare (i slutet av 1900-talet) för 16 procent av registrerade misstänkta brott. Andelen utländska medborgare bland lagförda personer ökade under perioden 1983 – 1988 från drygt 15 procent till knappt 18 procent.

Enligt Brå 1996:2 låg överrepresentationen för åren 1983-1989 på 2,1 gånger. Brå:s rapport 2005:17 visar att under perioden 1997-2001 var den 2,5 gånger, alltså en ökning.

Andel utrikes födda under de här åren var ca åtta procent (1983), ca tio procent (1993) och ca elva procent (runt 2000). Det verkar alltså finnas ett samband mellan antalet utrikesfödda och det faktum att det totala antalet invandrarrelaterade registrerade misstänkta brott under tiden 1983-2000 har ökat från 13 till 16 procent.

Överriskerna för de grövsta brotten, mord/dråp, våldtäkt och rån är ännu större. Enligt 1996-års rapport (den sista vi har att gå efter) stod invandrarna för 19,9 procent, en 3,4 gånger större överrepresentation vad gäller dessa brott. Det finns skillnader mellan invandrargrupper och enligt professor Jerzy Sarnecki är det personer från Nordafrika, övriga Afrika och Mellanöstern som är mer brottsligt belastade än andra.

Med hänsyn till den tidigare utvecklingen och till det att den nyaste invandringen består i mycket högre grad av personer som både Brå och Sarnecki har pekat ut som grövre kriminellt belastade, finns det skäl att anta att dagens överrepresentation är högre än 2,5 gånger.

UD:s antagande att ”det inte finns några bevis på att invandring leder till ökningen av brott” bygger på ett logiskt fel. Det är uppenbart att när den andel av befolkningen som är statistiskt svårare kriminellt belastad ökar, samtidigt som brottsligheten för den övriga befolkningen är oförändrad, måste antal brott i landet öka – både i relativa och absoluta tal.

Dessvärre är samtliga här ovan diskuterade antaganden bara kvalificerade gissningar utan säker grund. Den senaste offentliga och tillförlitliga källan vi har är Brå:s rapport 2005:17 från åren 1997-2001. Med tanke på den både kvantitativ och kvalitativt annorlunda invandring vi har haft under de senaste tre fyra åren är det tveksamt att utan vidare använda resultat från denna undersökning som argument, och mycket svårt at dra några säkra slutsatser om dagens verklighet.

Den fråga man skulle vilja ha svar på är varför regeringen inte låter Brå producera en ny rapport om hur brottsligheten har påverkats av invandringen sedan 2001.

Leo Kramár är fil. kand., pensionerad företagsledare, översättare och författare till Rasismens ideologer. Från Gobineau till Hitler

 

[1] http://www.government.se/articles/2017/02/facts-about-migration-and-crime-in-sweden/

[2] www.statistikdatabasen.scb.se/goto/sv/ssd/UtrikesFoddaR

[3] https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Brottsutvecklingen+i+sverige+fram+till+%C3%A5r+2015&*

[4] http://www.svt.se/nyheter/inrikes/dramatisk-okning-av-dodsskjutningar

[5] Jan Ahlberg, Invandrares och invandrares barns brottlighet (Brå-rapport 1996:2, sid. 89)

39 reaktioner på ”Gästskribent Leo Kramár: UD informerar om Sverige

 1. steffoth skriver:

  BRÅ har rätt att initiera dessa studier själva och dessutom rätt att ta emot medel för finansieringen från
  andra myndigheter, utländska och internationella organ samt från organisationer och företag. BRÅ har dock ensamt besluta om studiernas mål, hur de ska genomföras och hur projekten ska redovisas. (källa: 2017-års regleringsbrev för BRÅ)

  Av detta får man förmoda att det inte finns något som helst intresse från BRÅ:s sida att studera den fråga som artikeln tar upp – för finansiering torde inte var det som är den begränsande faktorn.

  Avslutningsvis, jag har svårt att förstå att ingen av alla 349 riksdagsmän uppdrar åt riksdagens utredningstjänst att belysa frågan. Detta torde vara något som är fullt möjligt och som dessutom BRÅ inte kan vägra.

  Liked by 3 people

 2. Göran skriver:

  Man ska ha klart för sig att risken att utsättas för ett brott inte är har något med förhållandet antal brott per capita. Låt säga att en stad har 5 % inbrott i bostad i förhållande till capita och det bor 10.000 människor i staden. Nu flyttar det in 10.000 invandrare i staden. Antal inbrott per capita sjunker till 4%. Alltså ingen ökning av inbrotten som kan sättas i relation till invandringen till staden. Eller hur? Men i verkligheten ökade inbrotten med nära 100% vilket faktiskt gör att risken att jag får inbrott i min bostad har nästan blivit dubbelt så stor.

  Nu kan man hävda att risken inte ökar eftersom antalet bostäder har blivit fler, men det är inte sant eftersom risk att få inbrott korrelerar med läget, dvs. om din bostad har ett gynnsam läge för en inbrottstjuv. Faktisk kanske risken ökade med 200% eller mer.

  Liked by 5 people

 3. Hortensia skriver:

  Tack, Leo. Svensk migrationspolitik och dess offentliga förespråkare, som fortfarande tycks gravt faktaresistenta och drivna av vettlöst orealistisk multikultiutopism, är en pinsam påminnelse om hur ”naivt” svenska folket faktiskt har agerat genom att troskyldigt rösta på Sjuklövern år efter år.

  Minns hur redan Fredrik Reinfeldts integrationsminister Erik Ullenhag presenterade rena lögner på regeringens hemsida i sina försök att avliva ”myter” om invandringen. Ylva Johansson ljög häromdagen i BBC om sexbrottsligheten och vi läskunniga både skäms och skräms medan politikerföraktet späs på.

  http://meritwager.nu/allmant/advice-get-a-native-english-speaker-to-check-the-texts-and-an-expert-to-check-the-facts/

  http://meritwager.nu/allmant/freedom-is-absolute-an-non-negotiable-what-freedom/

  http://meritwager.nu/allmant/annu-en-marklig-twitterruta-till-varlden-fran-swedish-mfa/

  Liked by 4 people

 4. Agneta Berglöw skriver:

  Det gör ont i styrande politikersjälar att låta BRÅ producera en ny uppdaterad rapport som klart visar sanningen på utvecklingen i denna humanitära? stormakt?
  Nästa val närmar sig med stormsteg.Men medborgarnas ökade medvetenhet o verkligheten talar emot den falska PK:ismen o mörkande politiker som har glömt att det är vi väljare som utfärdar domen.

  Liked by 3 people

 5. Göran Fredriksson skriver:

  Tilltron till svenska regeringsföreträdares uttalanden torde vara snabbt fallande. Även utomlands.

  Som en följd av bevisat felaktiga uttalanden, utländska journalisteras egna iakttagelser på plats, svenska mediers rapportering av nästan dagligen förekommande bränder av bilar, skolor och bostäder, oviljan att föra relevant statistik och oviljan från bl.a. polisen att informera om brottslighetens omfattning och polisens avtagande förmåga att lagföra brottslingar.

  Det talar då mot vanligt sunt förnuft att när oordningen, stöket och fusket ökar dramatiskt samtidigt som skolresultaten faller i ett tidigare välordnat samhälle att brottsligheten samtidigt minskar.

  Det är om regeringen beslutar om och verkligen genomför adekvata åtgärder som förtroendet för dess uttalanden stärks.

  Liked by 2 people

 6. Gunilla skriver:

  Ja, det är samma snedvinkling av siffror som när Ylva Johansson ska förklara våldtäktssiffrorna i Sverige med den gamla klyschan av svenska kvinnor skulle vara mer anmälnigsbrnägna än i andra länder. Att sryrka statistik på antalet muslimer i Sverige baserat på hur många som är medlemmar i ett muslimskt samfund är ju också helt missvisande. Då kanske man skulle beräkna partisympatier på hur många medlemmar ett parti har också. Det skulle väl inte vara lika attraktivt.

  Liked by 3 people

  • Petter skriver:

   Nog är vi bra på att snedvinkla mycket i detta land.
   När det kommer till patetiska kreativa bortförklaringar så är vi världsledande skulle jag vilja påstå.
   Att det går dåligt i statistiken för Sverige inom en rad områden beror helt enkelt på att vi är bättre på att ”anmäla” när det inträffar något.
   Om alla länder skulle vara lika ”anmälningsbenägna” som vi så skulle den ”korrekta” bilden av Sverige kunna skönjas.

   Att vi har så stora problem med exempelvis tågtrafiken beror på att det snöar och att det ligger löv på spåren. Trafikverket rår inte över vädrets makter.
   Ja, nu har ju inga andra länder snö eller löv på spåren, för hade de haft det så hade vi gått segrande även ur den striden.

   Jag har haft förmånen att arbeta i ett par länder i Europa och något jag lade märke till var att det var extremt ovanligt att man försökte skönmåla sitt land, snarare så var det så
   att man hade en självkritisk inställning, vilket jag tycker är ett friskhetstecken.

   Patienter utan sjukdomsinsikt kan vara väldigt svåra att behandla i och med att de inte accepterar adekvat vård.

   Gilla

 7. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Att få nuvarande maktstrukturer att tänka om i dessa frågor är nog inte möjligt. Idén om Sveriges överlägsenhet sitter djupt rotad och Sverige har lösningen på världens problem. TV kör fortfarande program där Jan Eliasson får breda ut sig om hur världens kriser kan lösas av FN under svenskt överinseende, detta samtidigt som verkliga förhandlingar och ageranden sker i helt andra sammanhang t ex avseende Syrien.

  Det hela påminner lite om Nord-korea där det inom landet finns en oomtvistad sanning men där samtidigt omvärlden sedan länge har avfärdat landet såsom icke varandes vid sina sinnens fulla bruk. Med andra ord de PR-åtgärder, inkl Ylva Johanssons lögner i brittisk TV, som vidtagits stärker inte precis saken utan man gör sig till åtlöje.

  Liked by 5 people

 8. JAN BENGTSSON skriver:

  Svaret är nog rätt uppenbart?

  Man vågar ej ta tag i denna heta potatis!
  Då blev det kanske revolution tom i Sverige)

  Ett faktum att all vårt import sker från patriarkala klanstrukturer,
  från världens allra mest dysfunktionella länder med låg/ingen utbildning!

  Afghanistan, världens största opium/heroin producent,
  sänder hit ”ensamkommande” pojkar/unga män…

  Vem har betalt dessa resor, o i vilket syfte?
  Öppna upp en ny lukrativ marknad…

  Liked by 3 people

 9. Hovs-svarta-hallar skriver:

  En annan fråga man skulle vilja ha svar på är varför UD ljuger om verkligheten genom att manipulera uppgifterna i statistiken.

  Förfallet i Sverige har nu gått så långt att makthavarna desperat försöker dölja de verkliga förhållandena inför omvärlden med hjälp av de vanliga metoderna: lögn och förbannad dikt. Ungefär som Hitler-regimen under andra världskrigets slutskede målade upp en fantasibild av hur kriget utvecklades, som man använde i propagandan.

  Dagens svenska makthavare är inte ett dugg bättre än den regimen.

  Liked by 6 people

 10. Anna Kristina skriver:

  Opinioner är alltid viktiga inom politiken. Och de kan svänga, men även bli uthålliga över tid. De bildar då potentiellt röstunderlag som går att politiskt tappa, men även betrakta som en av demokratins byggstenar – den som fångar upp folkets röst och får den representerad.

  Idag pågår en kamp om verklighetsbeskrivningen. Vi ser den dagligen i media. Opinioner påverkas av en samhälleligt komplex dynamik. Och enskilda partier kan då betraktas som en slags uthålliga och befästa opinioner. En slags arkaiska legobitar, nötta och växta ur historien själv.

  När traditionella partier brister i förmåga att fånga upp det nya uppstår, om än inte ofta, helt nya partier. Nya eller annorlunda särintressen letar sig in i politiken.

  Men även särintressen måste presentera heltäckande partiprogram. Politik styr ju hela länder. Därför måste även särintressen omvandlas till politisk generalitet, om än ofta under konvulsioner.

  Opinionsbilding går åt båda hållen, bildar kommunicerande kärl med politiken. Det är därför politiken försöker kontrollera opinioner. De själva blir till spelare, och inte bara representanter. Politikerna vill påverka och styra även röstunderlaget, underifrån, skapa egna opinioner. Söker kontrollera.

  Att äga berättelsen, som det modernt och hippt numera heter, blir då avgörande. I en grumligt beskriven värld blir det enklare att manövrera. Frihetsgraden blir större. En tydlig och krispig verklighetsbeskrivning, smalnar av de politiska alternativen. Hotar rentav de mer högstämda orden.

  Kontroll över information blir då viktig. Att inte släppa fram information även det ett politiskt redskap. En kamp över verklighetsbeskrivningen uppstår.

  Det är i det ljuset Brå:s rapport från 2005, 2005:17, måste betraktas. Att rapporten inte får en uppdaterad version. Morgan Johansson, Sveriges justitie- och migrationsminister, vill inte ha någon tydlig information över dagens verklighet. För då minskar det politiska handlingsutrymmet och möjligheten att uppbära en mer högstämd politisk vision.

  Men det hotar en rejäl baksmälla i den inställningen till världen. Verkligheten själv har alltid sista ordet. I glappet mellan det sagda och hävdade, och verkligheten själv, segrar alltid verkligheten. Och missledandets offrer blir tappat politiskt förtroende. De som inte stod på sanningens och verklighetens sida blir till sist förlorarna.

  Därför är ett bromsande av kunskapsinhämtning en mycket kortsiktig och farlig väg att välja. Det politiska priset kan bli oerhört högt. Att ärligt bejaka och i detalj syna verkligheten utgör vägen. Man får inte väja för det svåra. I långsiktigt politiskt förtroende ligger ärligheten gentemot verkligheten inbakad.

  På motsvarande sätt kan de som länge företrätt en mer realistisk verklighetssyn räkna med politisk framgång. Sverigedemokraterna växer. Det kan betraktas som ett tecken på vem som äger den mest relevanta verklighetsbeskrivningen.

  Sverige har manövrerat sig in i en orolig tid. Gammal politik börjar bli alltmer obsolet. Opinioner rör sig mer dynamiskt och kraftfullt. Dagligen blir medborgare allt mer varse en annorlunda och mer oroande vardag. Trygghet och tillit utmanas. Och den bristen omvandlas till en politisk materia.

  Verklighet, opinion och politik utgör en plastisk och dynamisk massa. Ur den knådas en vardagspolitik fram. Som i mångt och mycket avgör i vilken typ av samhälle vi kommer att leva. Det är nu vår framtid avgörs. Och i den framtiden ser vi allt mer mörka hot segla upp på himlen. Och då får politiker och media inte backa i beskrivningen över dessa hot och vända bort blicken. Att runda verkligheten varken kan eller får bli vägen.

  Liked by 3 people

 11. Björn skriver:

  Måste kännas skönt att sitta i en regering för ett land helt utan problem! Ett land där (nästan) alla kurvor pekar åt rätt håll; brottsligheten sjunker i rask takt, trots den ökade invandringen, skolresultaten skjuter i höjden, bostadsbristen minskar dramatiskt, sjukhusen kan stänga ner akut-mottagningar och vårdavdelningar pga minskat patienttryck, våra äldres pensioner plussas på allt oftare m.m.! Enda kurvan som pekar åt ”fel” håll, är antalet svenskar som ÄNDÅ har mage att vara missnöjda!

  Liked by 3 people

 12. rudmark skriver:

  Om man applicerar begreppet ”med hänsyn taget till socioekonomiska faktorer” på invandringen, försvinner den nästan helt, dvs vi har ingen invandring.
  Mycket användbart begrepp mao. (Kan nog användas på skattetrycket också)

  Liked by 2 people

 13. Björn skriver:

  I dessa datortider; borde det inte gått att(i god tid!)”SIMULERA” vad som kommer att hända ett litet land som vårt, med hyfsat väl fungerande generell välfärd, när ”man” på kort tid bjuder in hundratusentals dysfunktionella MENA-muslimer att ta för sig från frukterna av gångna generationers slit och vedermödor? Nu menar jag inte såna manipulerade ”dator-simuleringsmodeller” som klimat-religionerna använder sig av! Liknande de som påstås peka på samband mellan t.ex höjd skatt på svenska landsbygdsbefolkningens transporter och sänkning av vattentemperaturen i våra världshav!

  Liked by 3 people

 14. Anders F skriver:

  Vore det särskilt svårt att gemensamt finansiera en ny Brå-rapport? (Crowd funding.) Jag swishar en hundring.

  Gilla

 15. Jaxel skriver:

  Ett litet tillägg angående brott.

  Den siffra som anges explicit i BRÅ 2005 är andelen misstänkta som är utlandsfödda då det gäller samtliga brott. Överrisken bland utlandsfödda är dock betydligt högre för allvarliga våldsbrott än för samtliga brott.

  Baserat på överrisker som redovisas i tabell 12 och respektive grupps andel i befolkningen kan man få fram att svenskfödda av svenska föräldrar utgör 46 procent av misstänkta för våldtäkt. I rapporten inkluderas inte icke-folkbokförda, om dessa inkluderas så sjunker andelen misstänkta ”svenskar” ytterligare.

  Samma typ av uträkning av andelar bland misstänkta kan göras för exempelvis dödligt våld.

  Notera att skillnader i risk för utlandsfödda från olika regioner redovisas i BRÅ 2005 tabell 9. (Finns ingen anledning att referera till Sarnecki)

  Siffrorna i den aktuella rapporten avser perioden 1996-2001. Sedan dess andelen utlandsfödda ökat markant, speciellt från regioner med särskilt höga överrisker. Situationen i dag är alltså mycket värre än vad som framgår av BRÅ 2005.

  Liked by 1 person

 16. Hedvig skriver:

  Paulina Neuding, journalist och jurist skriver i dagenssamhälle.se, idag, den 6 mars om en vinklad regeringskampanj för Sverigebilden.

  http://www.dagenssamhalle.se/kronika/vinklad-regeringskampanj-foer-sverigebilden-32004

  Och i (den av de politiskt korrekta medierna sk högerpopulistiska) nättidningen Avpixlat får vi idag veta, att Paulina Neuding i den amerikanska konservativa tidningen The Weekly Standard publicerat några artiklar som belyser de massiva problem som anlänt till Sverige genom massinvandringen.

  http://avpixlat.info/2017/03/06/paulina-neuding-fortsatter-belysa-det-svenska-migrationshaveriet-i-amerikansk-media/

  Liked by 1 person

 17. Fredrik Östman skriver:

  Det första jag frågar mig är på vilket sätt detta är utrikespolitik och alltså utrikesministeriets ansvar. Kan det vara så att UD är det ministerium som traditionellt varit närmast att vara ett sanningsministerium? Dock har man traditionellt behandlat egna medborgare bättre än utlänningar. Därför har utrikesdepartementetet pysslat med fake news, propaganda, subversion och spioneri.

  Det andra jag frågar mig är varför inte utrikesdepartementet, som ju är uppbyggt och organiserat just för denna uppgift, använder sina lokala krafter, beskickningarna i olika länder, för att på plats bedriva det opinionsarbete som utrikesministeriet finner påkallat. På det lokala språket, med anpassning och hänsyn till lokala seder, lagar, behov och möjligheter.

  Om utrikesministeriet numera bedriver sin ”utrikespolitik” direkt från Stockholm riktad direkt till invånade i Sverige, så måste vän av ordning fråga sig varför det envisas med att hålla sig med ambassadörer, konsuler, attachéer och alla andra brohuggare som sitter och fiser i sina mjuka stolar runt om i världen och äter gratis på varandras kalas.

  Gilla

 18. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  Sverige kan nu bespetsa sig på ett så kallat nödbidrag, belöpande sig till den nätta summan av 190 miljoner riksdaler, chevalereskt tillhandahållet av EU-bankirerna i syfte att klara den extrema asyltillströmningen. Med avseende på inläggets statistik och de djävulskt bistra erfarenheter vi rönt, borde samtliga bidrag fortsättningsvis öronmärkas för att uppmärksamma den i alla sammanhang negligerade repatrieringsproblematiken och det skriande behovet av en fullständig kartläggning, konsekvensanalys och därpå följande polisiära och rättsliga kraftåtgärder som erfordras för att stävja den allmänfarliga kriminalitet och destruktiva mentalitet som förefinns inom våra no-go-zoner, samt övriga av det kulturfascistiska etablissemanget tillskapade stigmatiserade områdena.

  Den konsekventa förnekelsen av den eskalerande brottslighet de allt annat än nödställda migranterna och asylturisterna oavbrutet svarar för, samt Utrikesdepartementets propagandistiska desinformation i syfte att dementera verklighet och kalla fakta, representerar ett lika makalöst som historiskt svek mot Sverige. Ett desperat och patetiskt modus operandum ovärdigt en funktionell, europeisk rättsstat, mina vänner!
  Globalismens i grunden människoföraktande och nationsfientliga trosartiklar utgör ett direkt hot, helt i paritet med den islamistiska utbredning den står som direkt ansvarig för, och att rikets UD inte generar sig inför att löpa den ultimata finansmaktens smutsiga ärenden och därmed ikläder sig rollen som medlöpare till det gigantiska nationsförräderi som utspelas över hela Europa, exponerar en skrämmande indikation på samhällsfundamentets krackelering och nationens sammanbrott.

  Regimens ohöljda kurtiserande med subversiva krafter och dess generösa subventioner till förmån för de asociala och demokratiföraktande element vilka utan urskillning uppmuntras till att infiltrera våra institutioner, kan utifrån ett verkligt demokratiskt och normalt perspektiv bara ses som medvetet och systematiskt förräderi. Holistiskt betraktat finansierar Sverige sin egen undergång och denna sensationellt negativa trend och avart måste stoppas innan den laglösa anarkin blir ett så påtagligt faktum att inte ens hänvisningen till ”socioekonomiska differenser”
  förmås uttalas av de Soros-styrda mytomanpolitikernas falska tungor.
  Andreas.

  Liked by 2 people

  • cmmk10 skriver:

   190 Mkr är ju en tröst för tigerhjärtan, när invandrarverket fick 72 miljarder!

   Räknar man in alla andra kostnader som invandringen – årligen – förorsakar så förefaller det som Sverige verkar under någon slags krigsekonomi. Alla samhällets resurser kretsar kring ett enda mål – avskaffandet av pursvensken.

   Liked by 1 person

 19. Janne skriver:

  Lustigt att när det gäller att ta hänsyn till muslimerna hävdar media att det finns en halv miljon muslimer men nu har de plötsligt blivit ateister?. Bara 140 000 medlemmar i muslimska samfund. Och resten är inte längre muslimer?

  Liked by 1 person

 20. SD skriver:

  Ny mssinvandringsvåg till Europa ?
  I nuläget är situationen på öarna inte bättre jämfört med hur det var i höstas. Trots kompakt tystnad i medier fortsätter migranternas ankomster med båtar vilket leder till att ön fylls på alltmer. Samtidigt hänger det halvfungerande avtalet med Turkiet på en skör lina som kan klippas av när som helst av den turkiska ledningen. Enligt uppgifter i medier väntar upp till 3 miljoner migranter i Turkiet på tillfället att åka in i Europa. Och då kommer vi att se en repris av hösten 2015 – fast i en större skala.
  http://avpixlat.info/2017/03/06/ny-massinvandringsvag-vantar-europa/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.