Jag önskar som vanligt att jag har fel

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Nästan alla människor jag träffar är bekymrade över migrantsituationen, särskilt vita män över fyrtio år. Bekymren gäller förstås den situation Sverige redan hamnat i, men ännu mer framtidsutsikterna, eftersom det cirkulerar rykten om att myndigheterna förväntar sig ytterligare 100 000 eller fler migranter årligen under ett antal år framöver. (Ja, vi lever i ett samhälle som liksom det gamla Sovjetunionen till stor del får nöja sig med rykten eftersom myndigheterna inte tycker att folket behöver informeras så noggrant om vissa obehagligheter. Migrationsverkets ”planeringsantagande” för 2017 är 34 700 asylsökande.)

Men många av dessa bekymrade vita män över fyrtio är ändå inte så bekymrade över utveckling eftersom de tror att en mental vändning hos våra ledare är på gång. De tror att makthavarna håller på att ta sitt förnuft till fånga och gradvis införa en ny och mer realistiskt återhållsam migrationspolitik.

De grundar denna förmodan eller rentav övertygelse om en pågående eller nära förestående politikvändning på det faktum att det skedde vissa åtstramningar vad gällde anhöriginvandringen för ett år sedan, att minister Ygeman, också för ett år sedan, förutskickade deportering av 80 000 personer (visserligen inte förverkligat, men i alla fall), att Tino Sanandaji fått presentera sin bok Massutmaning i radioprogram, att folk i allmänhet törs vara mer frispråkiga och, framför allt, att det omöjligen kan tänkas att politikerväldet inte skulle påverkas av de otvetydiga signalerna om oro, våld och invandrarbrottslighet från exempelvis Malmö, Örebro och Rinkeby. Politikerna är ju trots allt människor med någon sorts tankeförmåga.

Jag tror att det är det där sista skälet som förmår vita män, och många andra förstås, att intala sig att en tillnyktring är på väg. De kan inte föreställa sig att politikerväldet skulle underlåta att reagera på fakta när fakta nu håller på att bli så påträngande.

Dessa vita män och andra optimistiskt lagda människor har emellertid, enligt min uppfattning, fel. De förstår inte vilken fundamental roll för politikerväldets maktutövning som migrationen och det välfärdsindustriella komplexets övriga aktiviteter intar. Att ändra i välfärdssystemet, vilket skulle krävas för att reformera migrationspolitiken, är inte någon enkel liten justering utan att avgörande ingrepp i politikerväldets affärsidé.

Ibland föredrar makthavare att gå under framför att ändra sig. Ett exempel är det franska kungadömet decennierna före revolutionen. Staten satte genom sin upplåning bokstavligen nationens framtid i pant hos engelska banker för att ett litet antal människor som kontrollerade staten skulle kunna fortsätta sin affärsidé med baler i Versailles och motsvarande. De visste att projektet var ohållbart, men kunde inte sluta.

Ett annat exempel på sådan halsstarrighet erbjuder den karolinska krigsmakten under Karl XII. Den försörjde sig på krig, både genom rov i främmande länder och genom särskilda krigsskatter på den svenska bondebefolkningen, och kunde därför inte sluta kriga. Då fick den hellre gå under.

Jag tror att det ligger till på samma sätt med vårt politikervälde, kanske ännu mer så eftersom dagens makthavare alltid kan intala sig att de själva förhoppningsvis är ute ur leken när smällen kommer och att andra får ta hand om stöket. Våra makthavare är lika beroende sitt projekt som en alkoholist av spritflaskan. De kan inte sluta.

Men kan man inte tänka sig en kulturrevolution à la Mao Zedong? frågar du kanske. Visst, men då behövs en despotisk och hänsynslös ledare inför vilken ett helt folk darrar av skräck och vilja till underkastelse. Jag kan inte se någon sådan svensk politisk ledare. Vem skulle det vara? Se dig omkring. Fridolin? Ebba Busch?

Men jag önskar som sagt att jag har fel.

71 reaktioner på ”Jag önskar som vanligt att jag har fel

 1. Bo Svensson skriver:

  Redskap att välja bland för att hantera PROBLEMET

  Bostadsbeståndet runt ekonomiskt starka centra skall ses som en resurs för den verksamma och köpstarka befolkningen och de inaktiva främlingar som inte förväntas avancera till verksamma, skall förmås acceptera glesbygdsboende t ex som förutsättning för fortsatt hjälp med bostad, försörjning m m. – Barackläger i Norrlands inland.

  Europa måste ta sig samman och ordna ett utomeuropeiskt asylterritorium dit de sedan kan hänvisas och dit vi kan kanalisera de resurser vi är beredda att ägna ändamålet flyktinghjälp.

  Man utvisas från och inte till och vart den utvisade reser, är ingen annans sak att befatta sig med, så länge det är en utomeuropeisk destination. – Tills man bestämt sig, är man hänvisad till bevakad enklav intill flygplats vars trivselnivå kan avstämmas så att utflödet är i nivå med tillflödet.

  Heltäckande dna- och fingeravtrycks-register för riskklientelet. – Alla bidragsförsörjda m fl.

  Använd alltid begreppet mordbrännarpolitik för en som låter utvecklingen fortsätta som förut. – Vi ser ju alla vart den pekar.

  SD bör satsa på egen majoritet, undvika att profilera sig i andra frågor än den centrala och välkomna alla till partiet. – Utom dem som stödjer eller stött fortsatt mordbrännarpolitik. – Det finns ingen extremism som är mera extrem än den. – Senare kan det vara läge att dela upp sig på nytt, när det blir andra frågor som engagerar mer än återställande av normalitet.

  Liked by 3 people

 2. Christer L skriver:

  Ingen utväg synes, men du hoppas att du tar fel. Du hoppas på en hänsynslös hårding som kan samla ihop till en revolution. Tankarna går till franska giljotiner, blodet strömmande över gatans stenar. Huvuden som rullar. Skrämmande. Avskräckande.

  Här är en spådom: Om ett och ett halvt år är det val. Då kommer SD att segra, och Löfven-gänget drar sig tillbaka. Alla ute i landet som undvikit att ge sina innersta politiska tankar och känslor tillkänna av rädsla för skitsnacket, brännmärkningen, intrigerna, de kommer nu att ge demokratin tillbaka till sig själva. När det äktsvenska missnöjet väl börjar att välla fram, som tryckts undan så länge, kommer politiker på alla nivåer, likaså byråkrater och fackpampar och chefredaktörer att bli mycket försiktiga och ovilliga att stöta sig med Folket. Inte minst som även väldigt många invandrare kommer att rösta på SD, kommer att underkänna Löfven-gänget och ogiltigförklara arvet från Reinfeldt (DÖ-spöket). Ingen vill längre ha det Sverige som de senaste decennierna skapats av och för en politisk ”elit” som inte fattade bättre.

  En annan globalisering kommer att inledas i Europa och USA. En helt annan och mycket bättre. Men först måste det nuvarande globala projektet avvecklas. FN måste bytas ut. Nya strategier beslutas öppet inför hela världen. Amen!

  Liked by 7 people

  • cmmk10 skriver:

   Glöm inte att Sverige har ”feminismen” som en genomsyrande ideologi. Faktabaserade, konservativa, ansvarstagande män över 40 kommer inte att kunna ges möjligheten att få ordning på det här landet, då hemmafronten står på fiendens sida.

   De yngre männen är feminiserade och ”historielösa”, de känner inget annat Sverige, så där finns inget att hämta.

   Liked by 3 people

   • Markus g skriver:

    Jag tror du har fel om yngre svenskar och yngre män i synnerhet. Den yngre generationen är i en rad europeiska länder den mest konservativa, anti-PK och anti-islam generationen. Ty det är de som drabbas av det värsta; invandrargäng som slår ned folk, islamister som uttrycker sina verkliga åsikter (t.ex. att de ser positivt på ISIS), de utsätts för PK-föräldrar (och gör som alla generationer gör någon slags revolt mot sina förfäder), de är mer vana vid alternativmedia än medelsvensson och har ingen tillit till fossilmedia som ljuger dem rakt upp i ansiktet på daglig basis.

    Tyvärr är det också så att andra generationens invandrare oftast är *mer*, inte mindre, benägna att begå terrordåd och vara djupt troende o d än sina föräldrar, vilket vi har sett i en rad terrorattacker.

    Gilla

 3. JAN BENGTSSON skriver:

  Vi skulle behöva klarspråk,
  nästan ett svenskt Trumpkort)

  Men Jimmie är alltför snäll)
  Krävs en sluggertyp som Stefan, med andra svenska värderingar!

  Liked by 2 people

 4. gmiksche skriver:

  Den ryska revolutionen, i vart fall den kommunistiska, var planerad. Lenin fanns till hands. Och fler handlingskraftiga kandidater till ledare ifall han fallit bort på vägen. Den franska revolutionen var däremot oplanerad. Men det visade sig snart att ledare också där fanns till hands. Personer som, om jag förstår rätt, inte hade betraktats som framtida ledare eller ens var kända av den mobb som stormade Bastiljen och därmed utlöste revolutionen. Våldsamma omvälvningar eller finner alltid sina ledare.

  Kulturrevolutionen sattes igång av Mao som redan satt fast i sadeln. Det var en upptrappning av diktaturen på samma sätt som under Stalin efter NEP. För att enskilda personer eller grupper av personer ges tillfälle att utöva samhällsomdanande diktatorisk makt krävs kaos i form av revolution eller krig. Där är vi inte än på på ett tag. Så länge ekonomin någotsånär håller.

  Liked by 3 people

 5. Christer Carlstedt skriver:

  Jag tror i likhet med Patrik att politikerna inte frivilligt kommer att göra de egentligen önskvärda ingreppen i välfärdssystemet, då detta vore ett medgivande att de inte alls förstått konsekvenserna av sina beslut, eller för den delen de beslut som de inte har tagit.

  Det finns emellertid en väg ur den problematiken. Låt oss kalla det ett halvt medgivande, så till vida att migrationens kostnader kommer upp på bordet, vilket man sett till att de i dag inte gör.

  Det skulle kräva några relativt få grundbeslut. Resten vore administrativ finputsning.

  Det första och grundläggande beslutet skulle då kunna vara att inga utbetalningar från något nuvarande välfärdssystem får göras till person som inte är svensk medborgare.
  Brott mot den regeln av enskild tjänsteman skall resultera i omedelbart avsked.

  För att erhålla svenskt medborgarskap skall krävas att sökande kan klara sig själv språkmässigt i landet. Godkända prov, både muntliga och skriftliga krävs. Sökande skall även ha genomgått och blivit godkänd i kurs avseende svensk historia och samhällskunskap.

  Då det finns skäl att anta att en stor andel medborgarskap redan beviljats utan att personerna i fråga klarar de grundläggande språk och kunskapsproven skall alla som beviljats medborgarskap efter t.ex. 1990 testas. Om de inte godkänns i språktestet skall de lyftas ur det nu gällande välfärdssystemet. Anledningen är givetvis att de personerna inte är anställningsbara och därmed inte heller har grundförutsättningarna för att kunna bidra till samhället.

  Barn födda i Sverige blir automatiskt svenska medborgare och har därmed rätt till barnbidrag etcetera. För dessa skall emellertid gälla att deras ersättningsrätt ur det svenska välfärdssystemet är avhängigt föräldrarnas medborgarskap eller för tidigare hitkomna med svenskt medborgarskap godkända prov. Kopplingen till föräldrarnas medborgarskap upphör då barnet blir myndigt då de skall ha rätt till välfärdssystemet i sin egen person.

  Vem skall då betala de personers uppehälle som nu skulle hamna utanför välfärdssystemet?
  Givetvis Migrationsverket!
  De har släppt in personerna i landet och får då självklart ta konsekvenserna av sina beslut.

  Det är givet att Migrationsverket inte kan ta dessa kostnader inom nuvarande budgetramar (vad nu de gummiramarna är värda).
  MEN – och häri ligger poängen – inga kostnader kan gömmas i välfärdssystemen som i dag.
  Det står plötsligt i klarskrift för Andersson och Pettersson och Lundström att varje skattebetalare i landet har fått en kostnad på kanske 50.000:-/år (Jag har ingen aning om storleksordningen ens. Kan lika gärna vara 100.000:-).

  När det nu står svart på vitt att migrationskostnaden uppgår till kanske 25% av landets totala budget, så kan det tänkas att till och med de mest generösa (med andras pengar) politikerna talar om för Migrationsverket att det här inte bär sig. Sänk kostnaden med 40%! Hur ni gör det skiter vi i, bara ni gör det, för mer pengar än så blir det inte.

  Jag tillåter mig tro att villkoren för ensamkommande skulle förändras ganska dramatiskt och likaså för anhöriginvandringen.
  För att inte tala om att knappast någon skulle komma över Öresundsbron eller av någon färja utan fullständig dokumentation rörande sin person, samt att FN´s asylregler helt plötsligt skulle komma att tillämpas och inte våra myndigheters hemsnickrade villkor.

  Gilla

 6. Richard skriver:

  Du har rätt. Vi är nog rökta. Men det innebär i så fall antagligen att kraschen bara har börjat och kommer att pågå länge än. Och att det kommer at bli mycket värre innan vi kan börja bygga något nytt.

  I värsta fall är det kanske till och med inte vi som kommer att få börja bygga något nytt utan de muslimska dårarna med sitt kalifat. Så långt kan det gå.

  Finns det något vi kan göra förutom att rösta på SD och försöka övertyga hjärntvättade vänner och bekanta?

  Liked by 6 people

 7. Sture skriver:

  Du har INTE fel.
  Det enda land som kommer att klara sig är USA, framförallt beroende på Donald Trump men också på grund av att de har en kämpande kristenhet. I Sverige har vi bara ateister och konflikträdda kristna, som är fromma på låtsas. Inga av dessa duger mycket till när Islam-krigarna sätter igång, tyvärr. Till råga på allt är svenskarna också helt obeväpnade. Den amerikanska kristenheten är inte konflikträdd och så är den beväpnad.
  Min förhoppning är att det som händer i USA med Trump skall få sådana återverkningar i Europa och Sverige att det tvingar fram en annan politik. Och här hoppas jag att jag får rätt.

  Liked by 9 people

 8. Luttrad skriver:

  Nej, jag tror inte någon mental ändring föreligger hos politiker. De vill hålla på massinvandringen så länge som möjligt.
  Det enda som kan få dem ändra sig är väljarflykt.

  Liked by 5 people

 9. BjörnS skriver:

  Det ligger en del i det Patrik skriver. Samtidigt kan politikerna göra plötsliga helomvändningar när trycket blir för stort. Två exempel är kronförsvaret tillsammans med den ekonomiska krisen på 90-talet och EU-medlemskapet. Ibland har det blivit ”lite ull men mycket skrik” som på hösten 2015.

  Jag tror ett test blir den kommande S-kongressen där partiledningen vill driva en linje med hårdare tag och straff mot kriminalitet, migrationspolitik i linje med övriga EU och mer pengar till försvaret (snacka om helomvändning!) medan aktivisterna på lokal nivå motionerar om en återgång till ”augusti 2015”. Det kan bli stormigt men om partiledningen vinner finns det plötsligt ett par partier som drar åt samma håll: S, M och SD. Om det i sin tur räcker återstår att se.

  Ovanstående räcker inte för att bryta ryggen på VIK men kan det följas upp med att byta ut ett par välkända GD samt Rikspolischefen är det en mycket god början. Låt oss hoppas att Patrik har fel.

  Liked by 2 people

  • gmiksche skriver:

   En naiv tro att en handlingskraftig S-kongress och några personbyten högre upp kommer att lösa problemet. Kronförsvaret under 90-talet och EU-inträdet är nuts i jämförelse med de utmaningar som Sverige står inför idag. Det Sverige som klarat sig igenom stora kriser under sin historia har varit ett etniskt enhetligt land. Fienden kom alltid utifrån. Det fåtal förrädare som fanns hade ingen chans. Nu finns fienden bland oss. Och förrädarna håller i trådarna.

   Liked by 3 people

  • Lars Åhlin skriver:

   Att S-kongressen skulle ställa sig i spetsen för en helomvändning, även om partistyrelsen står bakom, är i princip otänkbart. För de som går med i ett parti (utom kanske SD) är numera så påverkade av politiska teorier, falsk idealitet och falsk humanism att de aldrig skulle ställa sig bakom ett ett sådant brott med de senaste decenniernas politik.

   Däremot fungerar ju fortfarande demokratin. Blir SD största parti i riksdagen 2018, inte alls otänkbart, kommer en radikal omläggning av politiken.

   Liked by 3 people

  • cmmk10 skriver:

   Att SAP skulle ”bryta ryggen på VIK” är lika orimligt som att solen skulle gå upp i väster! Det är ju skapandet av detta som ÄR SAP.

   Det vore i så fall ett helt annorlunda parti och då är det bättre att de upplöser verksamheten och börjar om under annat namn – kanske Medborgerlig Samling eller något liknande.

   Liked by 3 people

  • Erik skriver:

   Men vad vill vi egentligen ha för resultat av S-kongressen?

   Vill vi att ledningen skall lyckas hålla emot och att S därmed skall kunna hålla i sin väljarkår eller vill vi att ‘S-oppositionen’ skall vinna och med berått mod öppna dörrarna på vid gavel igen?

   Pendeln måste slå ut ordentligt för att gemene man skall uppmärksamma saken och då kanske det vore gynnsamt med ett exponerande av migrationsvansinnet?

   Liked by 1 person

 10. kim skriver:

  Ja, svenska politiker dansar just nu i sitt eget Versailles och det är folket som får ta smällen. Vi får hoppas att svenskarna 2018 gör revolution via valsedeln.

  Liked by 9 people

 11. Johan Löfgren skriver:

  Jag önskar också att du har jättefel, men intar dock en skeptisk ställning. Det är mycket prat bland politiker om exempelvis åtgärder. Vi vanliga hör, ser och läser om fortsatta våldtäkter, skjutningar, knivdåd etc. Rättegångar uteblir eller så blir domen en dag på vatten och räkmacka.

  Alla kan se och förstå att Sverige utmärker sig. I våra nordiska grannländer sker inte en bråkdel av det vi bevittnar. Politiker i grannländerna är mer fungerande och allmännyttiga. Hos oss är det mer åt det surrealistiska hållet. Vi serveras dagligen med negativa nyheter. Vi ska hålla käft och gilla läget. Löfven och gänget har kollen, inbillas vi …

  Jag hoppas jättemycket att du har fel Patrik!

  Liked by 3 people

 12. George Bolcsfoldi skriver:

  Klyftan mellan de som har makten och medborgarna växer i västvärlden och utgör ett hot mot demokratin. Ett uttryck för detta är de växande missnöjespartier. Ökat inflytande för medborgarna kan förhindra en politik som inte överensstämmer med folkflertalets vilja och ökar acceptansen för den förda politiken. Det är dags att överväga hur man kan kraftigt öka medborgarnas inflytande över de politiska besluten.
  https://www.svd.se/schweiz-modell-bor-ses-som-ett-foredome/om/debatt

  Liked by 5 people

  • Bo Svensson skriver:

   Fungerande direktdemokrati ordnar vi genom att skattebetalaren tar/ges makten över sina pengars fördelning över de av de folkvalda godkända ändamålen. – Vilket öppnar för att släppa ut produktionen av de skattefinansierade tjänsterna i den normala konkurrensutsatta ekonomin. – Man vänder alltid framsidan åt det håll varifrån pengarna till verksamheten kommer och det är bra om det är inför oss alla man vill göra intryck av att göra ett bra jobb och hushålla med resurserna.

   Liked by 3 people

  • Erik skriver:

   Den svenska politikerklassen kommer aldrig, aldrig någonsin att släppa ifrån sig makten genom att tillåta beslutande folkomröstningar som de har i Schweiz. Aldrig.

   Svenska politiker anser sig till och med stå över all form av extern bedömning och finner därför att inrättandet av en författningsdomstol vore en direkt fientligt handling riktad mot politikerklassen. Så självrättfärdigt och förmätet kan man betrakta omvärlden när man blickar ner från de höga hästarna som står uppställda på de moraliska kommandohöjderna.

   Tvi vale vad jag äcklas av svensk politikerklass. Må de gå under.

   Liked by 6 people

 13. Björn skriver:

  Det största hotet mot ett vettigt valresultat är de stora skarorna av vilsna och historielösa ungdomar, som endast lyssnar på lika vilsna och historielösa ”artister”! Såna som säjer; ”Jag hatar Åkesson och Trump”, UTAN att egentligen ha en susning om VARFÖR!

  Liked by 4 people

 14. Janne skriver:

  Är det någon som vet hur många asylsökande Tyskland har tagit emot under 2016?
  En del, inkluderat Sanandaji, hävdar att nuvarande mängden av asylansökningar har sjunkit med 95%. Men 30-35 tusen peroner per år som den nuvarande nivån ligger på, är inte speciellt låg och nedgången från 165 0000 (2015) är inte 95%. Dessutom är nuvarande nivån fortfarande hög i förhållande till tidigare nivåer i Sverige.
  Detta oräknat anhöriginvandring…

  Liked by 1 person

  • gmiksche skriver:

   @Janne. Jag tror inte tyskarna vet det själva. Eller de som har möjlighet att ta reda på det nog hellre avstår för att inte främja AfD. Från tyskt officiellt håll ljugs, döljs och snedvrids lika mycket som här i landet. Och media spelar med på samma sätt som här. Jag tror att vi i Sverige är faktiskt ledande på att ta reda på information från icke-PK källor.

   Gilla

   • Janne skriver:

    Men på samma sätt som du och jag kan kolla den officiella statistiken hos Migrationsverket över hur många asylansökningar som tas emot varje vecka måste väl även Tyskland ha någon samlad statistik eller hur?
    Jag menar att antal migranter till Eu har sjunkt under 2016 i jämförelse med 2015 och då skulle det vara relevant att jämföra det mot andra länder. Kanske är det inte primärt Sveriges gränskomtroller som haft verkan. ??

    Gilla

  • Karsten skriver:

   Förra året var ca 60% av asylansökningarna gjorda av folk som just anlänt. Resterande var folk som fått avslag på sin asylansökan, hållit sig undan, och nu söker asyl på nytt, eftersom den gamla ansökan ju preskriberas efter fyra år. Tidigare fick man ofta stanna då, inte för att man hade något asylskäl, utan för att man själv, och barnen om man hade sådana, ansågs ha ”rotat sig” i landet, och därmed ha synnerligen ömmande skäl, eller nåt sånt. Men med tanke på de nya reglerna, och hur ansträngt systemet är, så finns det egentligen inga möjligheter att se genom fingrarna med asylbedragare längre. Jag tror att gråsossarna fattar att det gäller att strypa inflödet – detta hoppas de att EU ska fixa åt dem – och att de sedan måste få så många som möjligt av de illegala invandrarna att återvända till sina hemländer. Dessutom måste de få bort tiggarna från gatorna innan valet 2018, om de ska undgå att rasa under 20% i valet.

   Gilla

 15. oppti skriver:

  Att förklara krig mot invandringen utan att förklara krig mot invandrare är den svåra balansgång som bär framåt till ett mer balanserat Sverige.
  Där kan vi få med oss invandrare som gärna lever i ett land utan gäng eller utanförskapsområden. Tino Sanandaji är en av dem vi kan förlita oss på.
  Nödvändigheten av ändringar i vårt generösa mottagande visas av den explosion av ensamkommande som stannade av först när gränsen stängdes.

  Liked by 2 people

  • Bo Svensson skriver:

   Hur mycket vi ägnar ändamålet flyktinghjälp skall vara vårt eget val, – det finns en massa annat angeläget att sprida resurserna på. – Och man är inte mindre generös om man väljer intelligentare metoder för hjälpen än att bara känna sig förpliktigad att lösa problemen andra placerar i ens knä.

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Tino Sanandaji är sympatisk. Han är tjuren Ferdinand. Han vill sitta under sin korkek och lukta på blommorna. Han vill sitta och samla sifferserier och utvärdera dem. Han är inte en stridstjur som kommer att göra stor succé på den stora arenan i Pamplona.

   Liked by 1 person

   • akesundstrom skriver:

    Underskatta inte värdet av seriösa analyser. Du har rätt i att det inte räcker med enbart hederliga forskare för att bryta galenskapens hittillsvarande järngrepp, men att utmana de maktlojala (mer eller mindre prostituerade) kollegorna i den akademiska världen är likväl avgörande steg på vägen mot tillnyktring.

    Gilla

 16. Anders skriver:

  Det behöver förstås inte sägas att vi umgås i olika kretsar….
  Men, i mina kretsar tror vi inte alls att det vänder. Vi räknar istället med att repressionen mot ”oliktänkande” kommer att tillta, liksom tvångsåtgärderna mot den svenska befolkningen. Vi tror inte att etablissemanget frivilligt kommer att släppa i från sig makten, utan vi befarar att SD på ett eller annat sätt kommer att förbjudas, och att den risken ökar ju starkare opinionsstöd SD får. Vi bedömer att landet inte alls är så stabilt som många nog vill tro, utan att en kollaps kan komma lika plötsligt som oväntat. Det finns 100 000-tals yngre män från MENA här, och landet flödar av vapen. Situationen är mycket labil. I mina kretsar diskuterar vi när, inte om, vi ska lämna Sverige.

  Liked by 2 people

 17. Sten Lindgren den äldre skriver:

  På det intellektuella planet får man nog ändå säga att det händer en del, läs t ex Lars Åberg i GP idag, eller Springare på Facebook. Från ord till handling är det långt. Problemlösningsförmågan begränsas kraftigt av några företeelse:

  • Debatten domineras av aktörer på olika ytterkanter
  • Undanhållande av fakta
  • Maktfrågor

  Just den sista punkten tror jag är underskattad, här behövs betydligt mera medvetenhet, lite av samma agerande som vänsterkrafter använde sig av när de var som starkast. Identifiera och angripa makten.

  Det är enligt min mening rätt uppenbart att en förändring kräver att en hård maktkamp vinns. Se bara vilket motstånd Trump råkar ut för i USA, där t o m landets säkerhetstjänst används emot honom. Med andra ord, att det ser ut som det gör beror inte bara på aningslöshet. Det behövs en mycket större medvetenhet om vilka ekonomiska intressen som är emot förändringar.

  Liked by 3 people

 18. Björn i Bromma skriver:

  Nobelpristagaren i ekonomi 1976 Milton Friedman lär ha sagt följande om politikerväldet :
  `If you put the federal goverment in charge of the Sahara Desert, in 5 years ther´d be shortage of sand`
  Ligger en hel del i det.

  Liked by 2 people

 19. Nils Dacke skriver:

  Jag tror du har rätt men hoppas du har fel, det finns idag inget som pekar på att PK-sekten verkligen har ändrat inställning utan deras huvudspår är fortfarande att Sverige skall översvämmas av invandrare från dysfunktionella länder och kulturer. Enda skillnaden som kan skönjas är att takten blir lägre och att omvandlingen till ett nytt samhälle tar längre tid än avsett. Valet 2018 blir antagligen en avgörande punkt och sista chans att vända utvecklingen och behålla en svensk nation med västerländskt demokratiskt samhälle.

  Liked by 3 people

  • gmiksche skriver:

   Det är ju på det sättet att vi fortfarande stirrar oss blint på vad som händer inom landet. Trumps framgång har öppnat ögonen hos många och gett PK frossa. Utgången av valet 2018 är avgörande för vår egen del. Förutom av situationen i landet tror jag att det valet kommer att troligen att påverkas starkare än tidigare av det som sker inom EU. Och trots det korta tidsperspektivet är det omöjligt att förutspå hur det kommer att gå med EU. Det kan bli dramatiskt men det kan också fortsätta ytterligare ett tag i samma gamla spår. Någon gång brister det, men när?

   Liked by 1 person

 20. uppstigersolen skriver:

  Som vit medelålders man så hoppas jag också att du inte blir sannspådd. Det är trots allt 18 månader till valet och ju mer våldsdåd och bränder folk ser i sitt närområde ju lättare blir det att få dem att rösta för en förändring på riktigt. Att tro att S eller M:s (S and M = sadomasochism) omvändelse under galgen är på riktigt fungerar inte. Skulle dessa vinna valet 2018 är Sverige riktigt illa ute. Att SD får svårigheter att genomföra sin politik utan bråk kan vi räkna med, se bara på vad de så kallade Demokraterna gör i USA när Trump vill genomföra det han lovat. Men jag är optimist. Hur skulle man annars må idag?

  Liked by 2 people

 21. Hortensia skriver:

  Makten berusar och överförfriskade proffspolitiker sluddrar, sladdrar, mörkar och missköter sig i Sverige som aldrig förr, men du, käre Patrik, är precis lika nykter och klartänkt som alltid. Naturligtvis har du alldeles rätt – även om jag innerligt skulle önska, att du för en gångs skull hade misstagit dig.

  http://www.friatider.se/tro-inte-p-politikerna-infl-det-kommer-bara-forts-tta

  Hur svårt kan det egentligen vara, att stänga gränsen till ett förhållandevis rikt, sekulärt, demokratiskt och civiliserat västland, för att se till att det förblir just någorlunda rikt, sekulärt, demokratiskt och civiliserat – istället för ännu ett dysfunktionellt barbariskt, kroniskt efterblivet, tokreligiöst och andefattigt skitland?

  Sådana går det ju redan tretton på dussinet!

  Liked by 3 people

  • Hortensia skriver:

   Fler, omskakande siffror att ta i beaktande inför nästa val:

   ”Befolkningsstatistiken för 2016 från Statistiska Centralbyrån visar att andelen utlandsfödda i befolkningen nu är uppe i 17,9 procent.”

   ”Tidigare integrations­minister Erik Ullenhag (FP) startade exempelvis en mytsida där han bemötte påståendet om att det pågår en massinvandring till Sverige såhär:

   ‘Påståendet är direkt felaktigt. I dag är knappt 15 procent av befolkningen född i ett annat land. Statistiska Centralbyrån räknar med en näst intill oförändrad andel i framtiden, andelen beräknas öka till 16,5 procent 2050.’

   Ett halvår senare uppdaterade regeringen texten men hävdade fortfarande att andelen utlandsfödda skulle vara ‘näst intill oförändrad’ i framtiden, med en beräknad ökning ‘till 18 procent 2050’.

   Istället nåddes alltså 18 procent redan 2017.”

   http://www.friatider.se/18-procent-utrikes-f-dda-i-sverige

   Liked by 1 person

 22. Leif Vogel skriver:

  14 dödsskjutningar i Malmö och inte en enda i Köpenhamn .
  Malmö överlever bara tack vare 5 Mrd per år från ännu ej förstörda kommuner .
  Om inte dessa enkla exempel kan få våra politiker att vakna vad behövs då ?
  Var inte meningen med att gå med i EU att vi då skulle harmonisera oss med övriga EU – länder
  ang skattepolitik och invandringspolitik ?

  Liked by 1 person

 23. Jaxel skriver:

  Krönikan säger: ”ändra i välfärdssystemet, vilket skulle krävas för att reformera migrationspolitiken….”

  Att minska de sociala rättigheterna för flyktingar är fel väg att gå. Det är både principiellt och rent praktiskt fel väg.

  Läsaren må titta utanför närmaste ICA eller Konsumbutik och fråga sig vad som skulle krävas för att avskräcka människor från att söka sig hit. En sådan lösning skulle bara öka det ”socio-ekonomiska” utanförskap som ligger till grund för många av de problem vi ser idag. Skall vi till dagens s k utanförskapsområden också lägga till rena slumområden?

  Från den principiella sidan så måste en akt av medkänsla också definieras som en sådan. I dagens värld kan vi inte ha ett system där medkänslan juridifierats. Ett system där varje människa i hela världen som är flykting, alternativt skyddsbehövande eller tillhör övriga skyddsbehövande har rätt till uppehållstillstånd i Sverige (se utlänningslagen).

  Dessutom tillkommer att för fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver (se utlänningslagen), vidare tillkommer också anhöriginvandring.

  FN säger att det finns ca 65 miljoner flyktingar i världen idag. Räknar vi in de som, enligt svensk lag, tillkommer så pratar vi antagligen om hundratal(s) miljoner som skulle ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Om de bara kunde ta sig hit och kräva det.

  Det säger sig självt att detta är omöjligt. Enda sättet att upprätthålla den ”heliga”‘asylrätten är att på olika sätt hindra och avskräcka människor från att ta sig hit. Det ligger nära till hands att kalla ett sådant förhållningssätt för hyckleri.

  Medkänsla kan inte tvingas fram, vilket den svenska makteliten tycks tro. Det kan ända med förskräckelse. Alldeles särskilt som priset för den kommenderade medkänslan framför allt får betalas andra än makteliten.

  Flyktingmottagningen måste regleras på så sätt att det svenska folket, via sina ombud, vid varje tidpunkt bestämmer hur många och vilka flyktingar man är berett att ta emot. Undantag görs för människor som flyr direkt från något av våra grannländer.

  Ett sådant system skulle också ha den inte obetydliga bieffekten att de resurser Sverige är berett att satsa på flyktinghjälp skulle kunna kanaliseras till dem som har störst behov av skydd och mer allmänt dit de gör mest nytta.

  I en värld med oändliga resurser är detta förstås ointressant. Fast om tillgängliga resurser är begränsade kunde man tycka att det är direkt omoraliskt att kanalisera dem till dem som effektivast pockar på dem istället för dit där de skulle göra störst nytta.

  Liked by 3 people

 24. Lars Holmdahl skriver:

  Situationen är mycket allvarligare än vad folk fattar.
  Svenskarnas levnadsstandard vilar ytterst på frukterna ett litet antal ytterst begåvade män och några kvinnor i svensk industri. När dessa ersätts av yngre personer som utbildats i en allt sämre skola, så kommer industrin att utvecklas allt sämre och få allt sämre betalt för sina produkter. Det här verkar med 2-3 decenniers fördröjning. Orsak och verkan är så separerade att de är svåra att se.

  Genom produkter med högt kunskapsinnehåll har Sverige tidigare kunnat skumma grädden av internationell handel. Det blir allt svårare, för att till slut bli omöjligt. Samtidigt kommer man att behöva höja kommunalskatten rejält, liksom energiskatter, fordonsskatt, kommunala avgifter, biltullar, avgifter i sjukvården, försämrade förmåner, etc. Det blir tufft att vara svensk framöver.

  Politikerfrälset kommer emellertid att hålla sig själva skadelösa. Man har redan tagit upp den gamla idén med strykpojkar. När kriminella använder insmugglade, illegala vapen, så skärper man vapenlagarna för de skötsamma. När kriminella ”tappar” det ena passet efter det andra, så höjer man passavgiften för de skötsamma, osv. För att förhindra kritik kommer man att försöka hindra det fria ordet. För att rädda demokratin kommer man att avskaffa den.

  Liked by 5 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Det där är ju en gammal fin mitten-sossetradition. För att komma till rätta med några få alkoholister och missbrukare plågar man allmänheten med Systembolaget utan att göra ett skvatt för att komma till rätta med alkoholisterna och missbrukarna. För att komma tillrätta med fortkörare och galningar i trafiken måste alla köra 70 på stora, fina vägar, men inte ett skvatt görs för att komma åt fortkörarna och galningarna i trafiken. O.s.v. Alla partier utom Moderata samlingspartiet var emot denna typ av centralstyrningspolitik och funktionssocialism som ersättning för personligt ansvar. Detta gav M valresultat omkring 16%. Fem sjättedelar av svenskarna vill helt enkelt ha det så. De är dryga masochister. ”Det drabbar ingen fattig och det drabbar inte mig.” Failed state. Failed state of mind.

   Flyktingkrisen är bara en utlösande störning. Det som leder till kollaps är samhällets inre uppbyggnad och dess mekanismer, det vi kan kalla sosseriet. Det räcker inte att reagera på flyktingkrisen. Vi måste lägga om samhällets hela funktionssätt och inre uppbyggnad. Exportindustrin fungerar som en enorm hjärtlungmaskin med blodtransfusioner till en samhällskropp som blöder genom tusen småsår och rätt många stora och som har många trasiga organ. När den inte längre mäktar med belastningen kommer exitus att gå mycket, mycket fort.

   Liked by 1 person

 25. Lasse W skriver:

  Ja det blir väl en viss tillnyktring men eftersom den svenska omhändertagandemodellen ser ut som den gör och alltjämt har sina tillskyndare hos den liberala eliten i storstäderna så lär det inte ske i en handvändning. Sveriges förljugna självbild som ”modernt”, ”förändringsbenäget” , ”progressivt” och ”humant” måste först monteras ner. När vi börjar inse att vi har problem och inte är ett dugg bättre än andra folk kan något börja hända.

  Den svenska modellen måste överges. Den har klart utopistiska drag. Mest tycker jag det handlar om en överoptimistisk människosyn som hämtats utifrån. Den har väl synts allra tydligast inom skola och förskola där progressiva anti-auktoritära pedagoger från USA. Italien och Israel fick bestämma skolans och förskolans utformning på 70-talet. Den skulle bli modern och anti-auktoritär. De ville se barn som goda av naturen och att de inte skulle behöva uppfostras. Kuddrum på dagis antydde att barnen i första hand sågs som fysiska varelser. Inte andliga. Någon sorts arbetarkultur tror jag man eftersträvade.

  Barnuppfostran sågs som fult och omodernt och försvann i början på 80-talet och ersattes då av barnsäkerhet (cykelhjälmar, barnstolar i bilar) och barnpsykologi. Jag kan se i min omgivning att små barn har svårt att uppföra sig på ett bra sätt i möblerade rum trots vettiga föräldrar. Hur ser det ut på förskolorna egentligen?

  Liked by 3 people

 26. Gösta Oscarsson skriver:

  Återigen. Jag tror att det Välfärdsindustriella Komplexet (VIK) inte är någon bra förklaring. Inom bl.a. utbildning, sjukvård och socialvård måste det finnas en utbredd skepsis inför förslag som ytterligare ökar kundkretsen.

  Det gäller snarare en utbredd snällism som präglar stora delar av folket. Denna förklaring låter lite velig men om vi i internationella undersökningar om nationella kulturer är extremt avvikande och toppar vad gäller t.ex. tillit, så är det nog där förklaringen ligger. Politiker som gör sig till tolk för denna snällhet får stöd av oförklarligt många (främst kvinnor). Och sedan svarar medias systematiska underrapportering för att ”snällhetens konsekvenser” inte syns.

  Av någon anledning så tänker jag nu på Dostojevskis Idioten. Den är en studie i den elakhet som snällhet kan skapa hos de som plötsligt kan utnyttja den idiotiskt snälla människan. Och det är uppenbart att detta inte är bra för vare sig den utnyttjade eller den som utnyttjar.

  Liked by 4 people

 27. SD skriver:

  Internet tillåter för medborgare att debattera, sprida åsikter och skapa nätverk utan att sådana som Aftonbladet kan tysta ner oönskade diskussioner. Det moderna kommunikationssamhället ställer självklart krav på källkritik, men det är egentligen inget nytt. Även tryckt text i böcker och tidningar kan vara fulla av vinklingar, villfarelser och rena lögner.

  Nu påpekar kanske någon att både Springare och Sanandaji faktiskt har fått komma till tals i mainstreammedia. Men det är ju uppmärksamheten i sociala medier som banat väg för detta, dessutom har deras respektive budskap öppet kritiserats av etablissemangets auktoriteter.

  Att nättidningar, bloggar, Twitter och Facebook utmanar de traditionella mediala plattformarna har för övrigt inte bara med ny teknik och ny mediekonsumtion att göra. De flesta journalister gör fortfarande ett dåligt jobb, vilket lämnar tomrum, både vad gäller fakta och analyser. Då blir det fritt fram för välformulerade och välinformerade medborgare att fylla detta utrymme. Och att vi faktiskt har sett vissa förbättringar beror ju på att det har blivit svårare att komma undan med att vinkla och förtiga.
  http://samtiden.nu/2017/02/visst-vitaliserar-internet-var-demokrati/

  Liked by 2 people

  • gmiksche skriver:

   Håller med. Vi är benägna att se en liten ljusglimt som slutet på tunneln. Fast vi inte kan skilja mellan det och en eldfluga som förirrat sig eller en hallucination. Vi är av naturen alldeles för snälla och godtrogna. Vi har lärt oss att vara det från barnsben och det sitter i. Det är ofint att se en utsträckt hand som något annat än just en utsträckt hand. Att den kan sträckts ut för att lura oss, vilken nedrig tanke!

   Liked by 1 person

 28. akesundstrom skriver:

  ”Våra makthavare är lika beroende av sitt projekt som en alkoholist av spritflaskan. De kan inte sluta”.

  Däri har Patrik säkert helt rätt. Men nomenklaturan kan likväl överleva med hjälp av detox i Dr Phils anda, genom att snuttefilten plötsligt är inte längre finns att tillgå. T ex på grund av en framgångsrik Trump-epok i USA, som helt förändrar den ekonomiska spelplanen, även globalt. Det paradoxala kan då inträffa att Löfven och Batra klarar livhanken tack vare en burdus president de båda tycks hata. Fast till priset av radikala politiska reträtter, i praktiken en successiv avveckling av Palmes ”starka stat”.

  Däremot delar jag inte Patriks pessimistiska slutsats, att ett lyckligt utfall kräver ”despotiska och hänsynslösa” ledare med Mao-eller Hitlerstuk. I likhet många, underskattar vår bloggvärd demokratins självläkningsförmåga – när väl insikten om situationens allvar delas av en majoritet av befolkningen. D v s när medborgarna genomskådad en prostituerad forskarkårs ljugande och kulissbyggande i maktens tjänst. Den intellektuella klassens förräderi har varit mer avgörande för sönderfallet än återkommande ekonomiska kriser. De värsta skurkarna har, naturligt nog, varit experter i politiska discipliner: ekonomer, historier, statsvetare och statistiker.

  Att SD i dag, enligt vissa mätningar och trots sitt mindre rumsrena förflutna, är Sveriges största parti bekräftar att det inte behövs några Mao-figurer för att rädda det förfallna folkhemmet.

  Liked by 2 people

  • Hedvig skriver:

   @ akesundstrom 26 februari, 2017 kl 13:45

   Min gissning är att Patrik anser, att inte ens SD har tillräckligt hårda politiska nypor, för att rädda vår demokratiska välfärdsstat. Men jag kan ju misstolka hans slutsatser.

   Liked by 1 person

   • akesundstrom skriver:

    Upp till Patrik att svara, men min egen gissning är att nyporna rimligen hårdnar när SD nu när stöds av var femte väljare – en oblodig revolt mot Sveriges enda riktigt farliga fiender, dagens politiska nomenklatura. Trots att DÖ formellt har skrotats, vägrar de fyra borgerliga partierna att bilda en regering som stöds en riksdagsmajoritet, i direkt strid mot vår grundlag. Ett unikt svek i vår moderna historia, initialt i Reinfeldts och Batras regi men numera med folkpartiet och centern som folkstyrets främsta dödgrävare.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Var fjärde väljare just i dagarna, 10-16 februari enligt Sentio som legat närmast det verkliga utfallet vid senaste riksdagsvalet. Här är siffrorna från Avpixlat:
    V 8,2 (-0,9)
    S 23,2 (+1,4)
    MP 3,6 (-1,8)
    SD 26,9 (+4,6)
    C 10,7 (+1,8)
    L 4,6 (-0,9)
    KD 3,0 (-0,9)
    M 16,7 (-1,7)
    PK-media har tigit om Sentios undersökning. Deras mätmetoder anses nämligen inte vetenskapliga, trots att det bevisligen träffat rätt. Man kan förutsätta att både Batra, Löfvén och resten av toppgarnityret vet. Det förklarar en del av deras panikartade handlande.

    Liked by 1 person

 29. Jaxel skriver:

  Apropå vem som betalar priset för den kommenderade medkänsla tycker jag att Fredrik Reinfeldts berömda/beryktade (välj själv) tal är talande. Han ber svenska folket: ”öppna era hjärtan”. Alltså; det är tydligen andra än han själv som skall öppna sina hjärtat. Undertecknad är lite förvånad att detta inte alls tycks ha uppmärksammats.

  För den som endast är något psykodynamiskt bevandrad framstår detta inte som ett rent misstag utan som en ”freudiansk felsägning”, d v s det avslöjar hur han verkligen tänker.

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Öppna_era_hjärtan

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Freudiansk_felsägning

  Liked by 1 person

  • Jaxel skriver:

   Som ett komplement till den av mig, ovan, skisserade strategin för nationellt flyktingmottagande borde man kunna införa ett individuellt komplement.

   Här skulle enskilda individer eller flera människor solidariskt i grupp kunna hjälpa en flykting mot att man garanterar att denne inte ligger det övriga samhället till last. På så sätt skulle exempelvis Fredrik Reinfeldt ges möjlighet att öppna sitt eget hjärta och inte minst sin egen plånbok om han är beredd till det.

   Gilla

   • Hanna skriver:

    Det kommer tyvärr inte att ske! Att välja att betala för en eller flera flyktingars uppehälle skulle ju innebära att man ”haft fel” om plötsligt staten drog sig ur det hela. Tror att det hela kommer att behöva bli mycket sämre, och att statens/våra skattepengar tar slut innan någon drastisk förändring blir av. Tippar något liknande Sydafrika med enklaver och ”hometowns” .

    Gilla

 30. Carl-Eric Bohlin skriver:

  Det föds 110.000 personer varje år I Sverige medan 90.000 avlider, alltså ett netto av 20.000. Att då över en längre tid ta in 100.000 personer som det inte finns några jobb för fungerar naturligtvis inte. Det innebär välfärdssamhällets sammanbrott. Det talas om att fixa enkla jobb. Vad är det för enkelt med att laga en sko, ta bort en besvärlig fläck, laga till en smarrig pasta eller ta in ett par byxor, arbetsuppgifter som mer och mer har kommit att utföras av invandrare. Benämningen är en ren skymf, faktiskt. Problemet är att det inte behövs fler skomakare, pastaställen, postombud, kemtvättar, kolgrilllar mm. Jobben är slut. Kapitalismen har sett till att det är så. Det finns ingen efterfrågan. Det här att vi skall fixa nya jobb genom att ta ett steg tillbaka och bortse från våra teknologiska framsteg är ju fullständigt galet och skulle innebära att tillväxten ryker.

  Jag förstår inte människor, som Annie Lööf, som inte vill inse verkligheten. ALLA borde vara intresserade av att välfärdssamhället inte går under.

  Liked by 7 people

 31. bjornwiklund skriver:

  Det är en sak att ha rätt en helt annan sak att få rätt.

  Detta sagt så håller jag helt med dig från ett inte alls så initierat eller erfaret perspektiv….
  dock med flera års studier i ingenjörskonst inkluderande matematik där jag har böcker för flera år till att plocka kunskap ifrån….
  dock har jag valt att rörande invandringen minska entropin, detaljrikedomen….

  Skippa UT för den eller den gruppen, från det eller det landet, asylsökande,
  OCH i stället titta på SCB´s befolkningsstatistik:
  Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar
  Inrikes födda med en inrikes född förälder
  Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar
  Utrikes födda (med underförstått två utrikes födda föräldrar)

  På ett decennium har det beviljats 1 miljon (cirka) UT (mer än 12 månader)
  Det tar 15 år för HÄLFTEN att komma i ett helårsarbete (dock deltid såväl som subventionerat räknas)
  och ingen tror väl att arbetsgivarna, itan 100% subvention, söker upp denna arbetsstyrka.

  Demografins påstådda förbättring mha den förda invandringen:
  N.B. gruppen utrikesfödda 25-64 bör mhtt helårsarbete halveras.
  Sedan kan man ”do the math” och förstå att nästan 40% andel äldre är ett värre problem än en åldrande v
  befolkning med lite drygt 20% äldre..och som lök på laxen är andelen barn och ungdomar inte väsentligen större så framtiden är inget att hoppas på.
  N.B. att trots en invandring av nästan 1 miljon under ett decennium är demografin helt persistent.

  https://bjornwiklund.wordpress.com/2017/02/06/demografi-iv

  Skulle något ens kunna gå rätt även om vi tillgrep alla lösningar som står till buds för att ändra trenden?
  Mja jag tvivlar.
  Det som redan är beslutat är som att hoppa fallskärm och hoppas att huvudskärmen fungera och om inte iaf reserven…… det blir en smäll men man landar iaf någorlunda …

  MEN med den tröghet som etablissemanget präglas av och den tröghet som ett totalstopp av alla präglas av så är huvudskärmen redan borta . . . och reserven kommer inom kort att trassla också….

  Varför tillämpar våra politiker, etablissemanget GSG-principen . . ?

  Redan i ett annat plan förmodligen……

  Liked by 2 people

 32. 40-årskris skriver:

  När man står mitt uppe i någonting är det svårt med planering. Migrationen har levt sitt eget liv under hägn av humanismen.
  Nu har den hamnat ur kontroll.

  De få bekymrade männen över 40 försöker nu se längre fram i tiden, och lägger pannan i djupa veck. De försöker anta en realistisk syn och hållning, där samhället självt inte hotas i uthållighet.

  De unga intar lätt närsynthetens perspektiv. De har nog med sitt eget. Och i unga år fångas även det komplicerad i enkla teorier. Man vet redan svaren innan frågorna ens ställts. Högre upp i ålder, när kunskap och erfarenhet ger tyngd åt livet, blir det något knepigare. Dessutom måste de yngre koncentrerar sig på sina alldeles särskilt viktiga liv. Deras blickar vänds därför mest inåt, mot dem själva.

  Kvinnorna har extra lätt för att vibrerar av empati. Oxytocin pumpar lätt i blodet. De känner i stunden. Lever mer i nuet, och häver sig då lätt upp i moralens mer högstämda berusning. Empati går liksom inte att ställa i vänteläge. Den inre rösten blir lätt för stark och påträngande.

  Att möjligheten att överhuvudtaget hjälpa ytterst vilar på samhällets fortbestånd blir liksom för avlägset. Att all möjlighet att hjälpa ytterst vilar på långsamt ihopsamlade resurser, blir då så teoretiskt, speciellt när hjärtan bultar så hårt.

  Nu – och på längre sikt – står plötsligt emot varandra. Män och kvinnor rör sig i lite olika tidsskalor. All jämställdhet till trots.
  Manlig planering möter kvinnlig ad hoc. Och då får vi lätt problem. Att den gode nu, kan så ondskas frö i en framtid, glöms lätt av i stundens hetta. Och att den onde nu, egentligen skapar uthålligt gott i framtiden, tänker ingen på.

  Så kan en männens 40-årskris också se ut. Vit, brun som svart. En kris som på sikt blir hela samhällets kris om vi inte börjar planera.

  Liked by 2 people

 33. En dansk neger skriver:

  Idag var man visst för trött och arg, bättre lycka med censuren imorgon! Friskt mod, eller så skulle man starta en blogg som fokuserar på lösningar där man tar allt som Patrik sagt som sanningar som utgångspunkt,

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Nu släpper jag igenom den här kommentaren bara för att förklara varför en del inlägg censureras. I det här fallet handlar det om att signaturen kallar sig ”neger”, vilket är ett förbjudet ord i Sverige. Jag kan tycka att det är löjligt, men jag tänker inte ta den fajten. Därför är neger ett förbjudet ord även här. Jag förklarade detta för signaturen i ett mejl, men mejlet studsade eftersom signaturen hade uppgivit en falsk mailadress. Så är det tyvärr inte sällan. De som uppför sig anstötligt törs inte ens ange en korrekt adress så att redaktionen kan resonera med dem.

   Patrik

   Gilla

   • Bengt skriver:

    Men snälla Patrik! Om det där ordet är förbjudet så gör du dig ju själv skyldig till lagbrott här ovan. Jag tänker inte anmäla dig, men det skulle vara intressant att veta vilken lag och § du åsyftar. Intill dess misstänker jag att det är en oskriven lag. Det kan väl inte vara möjligt att Sveriges Riksdag stiftat en sådan lag! Jag tror inte heller att Astrid Lindgren var någon rashatare för att hon använde en vedertagen benämning på en viss kung.
    För egen del ser jag inget nedsättande i ordet, utan använder det själv i samtal med sansade människor. För att inte bli censurerad avstår jag här.

    Även ordet ”finne” ansågs som fult i ”finare” kretsar tidigare. Om jag själv vore finne skulle jag snarast känt mig hedrad av det epitetet. Finländare låter i mina öron lika krystat som ”tyskländare”.
    PK-folk är flitiga att använda PEK-pinnar!

    Att kommentatorer här använder falska mailadresser kan självfallet inte ursäktas.

    Gilla

   • En dansk skalle skriver:

    Ah ok, jag trodde inte det spelade någon roll, men det var ur minnet från en text vi fick läsa på gymnasiet på svenskan, visst Stig Claesson, 1966:

    Ur En Stockholmsbok

    Den unge poliskonstapeln stod vid statyn på Kornhamnstorg och frös lätt om fötterna. Det blåste och det snöade, vädret var allmänt otrevligt. Han stod och tittade på en neger som verkade vilsen. Negern kom emot honom.

    Vilken dag, tänkte han. Ett självmord och en neger.
    Negern stod nu framför honom.
    – Hvor ligger det svenske kommunistparti? frågade negern.
    Konstapeln tänkte.
    Sen sa han:
    – Do you speak english?
    – Jeg taler desvärre ikke engelsk.
    Konstapeln tänkte.
    – I do not understand, sa han.
    – Men, jeg taler jo dansk, sa negern.
    Konstapeln tänkte. Vad fan vill han?
    – Mit navn er Jasmus Hansen. Fra Köbenhavn. Danmark.
    Konstapeln tänkte. Här står en neger framför mig och påstår att han är från Danmark. Vad göra nu?
    – Ni är neger, sa konstapeln.

    Gilla

   • askenyggdrasil skriver:

    Patrik, hur gör man med äldre litteratur, där ordet är mycket förekommande? Tar man bort eller ändrar i alla böcker (romaner) där ordet förekommer? Ta t.e.x romanen ”Negern från Narcissus” av J. Conrad. Kommer man att ändra titeln vid ev. nyutgivning? I Pär Lagerkvists ”Bödeln” förekommer ordet en del gånger, skall det tas bort? Sedan har vi alla mer eller mindre öppet rasistiska, fascistiska och antisemitiska författare. Skall de totalcensureras eller helt tas bort? Jag tycker inte det, då är det bättre att bemöta dessa åsikter med genomtänkta argument. Ta t.e.x Tyskland som försökte stoppa den svenska nyutgivningen av ”Mein Kampf”, som tur var fungerade det inte och nu verkar den även vara utgiven i Tyskland. Böcker skall inte ändras eller förbjudas av vissa, som tror att de kan bestämma över vad s.k vanligt folk skall läsa. Då är vi inne på en farlig väg, där ändå vissa kommer att ha tillgång till de ursprungliga verken och andra inte. I demokratier till skillnad från diktaturer bör censur användas så lite som möjligt. Alla måste ha möjligheten att bemöta tokiga åsikter med vettiga argument. Börjar man ta bort, ändra och stryka vissa saker i befintlig litteratur kan det sluta riktigt illa.

    Liked by 1 person

   • askenyggdrasil skriver:

    I Bo Bergmans ”Ordens ursprung” tar han upp ordet neger och menar att det numera har en negativ laddning och obehagliga bibetydelser. Ordet som kom in i svenskan redan på 1600-talet har använts som hatiskt glåpord och figurerat i fördomsfulla sammanhang och uttryckt missaktning, avståndstagande och ordet har blivit känslobemängt. Eftersom ordet kan vara sårande för en del bör man därför använda det ytterst sparsamt för att inte förolämpa människor i onödan. Man skall annars vara mycket försiktig med att medvetet ändra ord och ords betydelser, då det kan få oöverskådliga konsekvenser.

    Gilla

 34. Visionären skriver:

  Ha, ha.

  Det är mig du letar efter och söker efter.

  Men med mig får du:
  – Kraftigt höjda straffskalor och ingen mängdrabatt för multipla brott.
  – Ingen mängdrabatt för återfallsförbrytare.
  – Fängelseanstalter som inte har TV- eller dataunderhållning.
  – Fängelseanstalter som inte har bättre mat än våra ålderdomshem.
  – Media som blir uppläxade om de snackar skit.
  – Uppstramning av svenska passregler. Om du blir godkänd får du ett pass EN gång, inte fer.
  – Noggrann kontroll över dem som söker asyl. Utan ID och utan giltiga papper, INGEN asyl.
  – Ingen feministisk utrikespolitik, innebärande att vi INTE gör oss till ovänner med varje stat på detta klot – eller klär oss i löjliga utstyrslar som blir virala.
  – Att vi INTE fånar oss om humanitär stormakt eller 30 miljoner s.k. nybyggare.
  – M.m. som jag inte orkar rapa upp just nu.

  V

  Gilla

 35. Johan 1 skriver:

  Jag hoppas, precis som du, att du har fel men befarar tyvärr att du har rätt. Min övertygelse är att de etablerade politikerna ALDRIG skulle erkänna att de haft fel genom att ändra riktning på sin politik. Det vore ett politiskt självmord. Hellre kör de skutan in i isberget och letar rätt på de livbåtar som finns för att klara livhanken. Det vill till att de på något sätt fråntas makten av en kraft som representerar folket och är stark nog att ta upp kampen med de intressen som styr våra politiker idag.Och som har ett ärligt och renhårigt incitament till att verka för vår nations och folks intressen framöver. Annars tror jag vi går en tuff tid till mötes under ganska lång tid.

  Gilla

 36. Björn skriver:

  Det pratas ofta om att det STORA FLERTALET nyanlända är ”skötsamma”! Om vi utvidgar just det begreppet med ”-och förtrycker inte sina döttrar samt ligger ingen annan till last”, DÅ blir siffrorna genast rejält annorlunda!

  Gilla

 37. Sternococktail skriver:

  Det värsta är skuldkänslorna emot ”barnbarnen”. Hur förklarar man för dem att man lät det gå som det gick och bli som det blev? Och varför gjorde man inte nånting? Och hur ska man förklara, att även om morfar och farfar som barn kunde gå ut ensamma i skogen och plocka bär, liksom deras pappa och mamma kunde – så kan inte de göra det? Och en tonårsflicka som är ledsen och vill vara i fred och tänka, kunde gå ned ensam till stranden och sitta där och fundera medan solen gick ned och skymningen sänkte sig? Hur ska man motivera det att det inte är möjligt längre? Att det numera är minst lika farligt som att ro på sjön utan flytväst, eller rida eller cykla utan hjälm? Vilka ord ska man använda? Att det kommit hit en massa pojkar som tänker på ett annat sätt än vi, och att de gör saker som vi inte vill? Eller vad?

  Liked by 2 people

 38. Hortensia skriver:

  Omtumlande, att lyssna på morgonens P1-sändning, där (för alternativmedialäsare redan välkända) säkerhetsrisker med, skändligen välkomnade, återvända, men alls icke omvända, nyrekryterande IS-krigare samt Migrationsverkets gravt undermåliga, och därmed ofta felaktiga, beslutsfattande rapporterades ungefär som vilka nyheter som helst.

  http://sverigesradio.se/sida/tabla.aspx?programid=132

  http://meritwager.nu/allmant/migrationsverket-en-val-genomford-asylutredning-ar-grunden-for-ett-rattssakert-asylbeslut/

  https://ledarsidorna.se/notis/msb-presenterar-en-forstudie-om-muslimska-brodraskapet/

  https://ledarsidorna.se/2017/02/ar-jarvafaltet-inte-langre-en-del-av-sverige/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.