Harvard eller mormor

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Tänk dig två samhällen. De är precis likadana i alla avseenden utom ett, nämligen den mentala utrustningen. Samma natur, identiska människor, samma storlek, samma befolkningspyramid, samma klimat, bara olika tänkande.

I det ena samhället har alla gått på Harvard och kan därför hur många moderna och avancerade teorier som helst. De har emellertid inte haft någon mormor eller motsvarande som lärt dem artighet, att vara hel och ren, att inte fuska eller peta sig i näsan, att vara flitig och sparsam, att inte plåga djur, att hjälpa till med disken samt att lämna toaletten i det skick man själv vill finna den.

I det andra samhället har ingen mer än grundskola men alla har eller har haft en samvetsgrann mormor eller motsvarande.

Sedan du i egenskap av experimentledare väl har inrättat dessa två samhällen stänger du dörren till vart och ett och går därifrån. Därefter kommer du tillbaka vart tionde år för att se hur det gått.

Du kanske tror att jag själv gjort experimentet och därför vet hur det går, men det har jag inte. Jag kan bara spekulera och på basis av dessa spekulationer dra så starka slutsatser att jag inte skulle tveka att styra ett helt land i enlighet med mina övertygelser. (Så är det nämligen med politiken. Folk har en massa bestämda uppfattningar som för det mesta är byggda på rätt lös sand. Det gäller naturligtvis även det resonemang jag för i denna text.)

Tro nu inte att det här bara är en i bästa fall underhållande, men i grunden meningslös sällskapslek, ty det handlar i själva verket om våra djupaste – och alltså osäkert grundade – föreställningar om hur människolivet är beskaffat och därför hur samhällen ska styras. Den avgörande frågan är om samhället utvecklas bäst om det grundas på utbildning och expertkunskap av Harvard-karaktär (UE) eller om resultatet påverkas mer förmånligt av en mormors sunda förnuft och hyfs (SFH). (Kom nu inte med något snusförnuftigt om att båda behövs.)

Jag tror – i enlighet med Aristoteles, som menade att människan måste fostras att bli en dugande samhällsvarelse, och William Golding, som i boken Flugornas herre beskrev vilken ondska människan utvecklar om hon inte tuktas – att det skulle gå rätt dåligt för Harvard-gruppen. Det skulle bete sig som ett gäng bortskämda brats utan respekt för varandra och därför utan möjligheter att gemensamt kunna bygga upp en värdig tillvaro. UE utan SFH gör människorna malliga, självgoda, egennyttiga och intriganta. (Ojdå, det kanske var att ta i.)

Mormödrarnas rike skulle däremot utvecklas harmoniskt och väl. Alla skulle hjälpa till och dra sitt strå till stacken. Och eftersom alla kan tänka, några till och med lite bättre än andra, så skulle man i mormödrariket utveckla UE och med tiden anlägga inte bara ett eget Harvard, utan också ett Yale och ett Cambridge, kanske rentav en Mitthögskola.

Jaha, säger du kanske, så ligger det möjligen till, men vad är det för nytta med observationen? Jo, det ska jag tala om. För om analysen är korrekt så bedrivs svensk politik på ett helt galet sätt.

För det första har Sveriges härskare en övertro på UE. De tror på allvar att framtiden är grejad om alla tar studenten och ännu mer grejad om alla får åtnjuta högre utbildning vid akademiskt lärosäte.

För det andra har Sveriges härskare ingen respekt för mormorskompetens. De förstår till exempel inte att ouppfostrade skolbarn är en sorts monster som måste disciplineras – av läraren om föräldrarna slarvat med den uppgiften eller om mormor flyttat tillbaka till Sveg för att hon inte kan hitta bostad i stockholmstrakten. Ej heller förstår härskarna att deras egna skrattretande försök att ersätta SHF med en byråkratisk värdegrund sannolikt är utsiktslöst och till och med skadligt för nationen. Staten förhäver sig när den tror att den kan ersätta mormor.

32 reaktioner på ”Harvard eller mormor

 1. 77711n skriver:

  Rolig tankelek, men jag tror inte på den. De intellektuella skulle oaktat att de vore individualister förstå rationaliteten i att samordna sig till en gemensam effektivitet genom sin intelligens – utse ledare etc. Sunt-förnuftgruppen skulle också kunna klara sig, lunka på i gamla hjulspår utan utveckling o förmåga att möta överraskningar. Idag har vi ett ledarskap ur s k ”sunt-förnuft-gruppen”, dock utan förnuft. De tror att de hör till den intellektuella eliten, men i brist på intellekt saknas förmågan att klara överraskningar/”utmaningar” – därför lunkar de på mot katastrofen och undergången, för de kan inget annat. Dessutom tror de i brist på intellekt att skola leder till intelligens, utan att förstå att skola förutsätter viss sorts intellekt, som inte är förunnat alla.

  Gilla

 2. Ulf45 skriver:

  Mycket läsvärd och viktig allegori i vilken riktning och på vilken grund det moderna samhället bör byggas. Den tråkiga utveckling som skett och sker i västvärlden mot ett allenarådande UE-samhälle är direkt skadlig och kommer så småningom att utvecklas till ren anarki. ”Harvard-gruppen skulle bete sig som ett gäng bortskämda brats utan respekt för varandra och därför utan möjligheter att gemensamt kunna bygga upp en värdig tillvaro”.

  Det är en tragedi för många unga människor, som av en eller annan orsak (orsakerna är många) inte kunnat ta del av den livserfarenhet som mormorgenerationen kan/kunnat dela med sig.

  Å andra sidan tror jag att utvecklingen håller på att vända efter både Brexit och Trump. De breda folklagren i västvärlden som under decennier farit illa under Elitens hegemoni, har äntligen upptäckt att den makt som ligger i den demokratiska processen vid val går att använda till att vända den skadliga samhällsutveckling som sker/skett. Den möjligheten hade fallit i glömska, men är nu under återuppvaknande till demokratins fromma.

  Liked by 5 people

 3. MartinA skriver:

  En sån lysande jämförelse. Låt mig tillägga att människan är det enda djuret där honorna har klimaterie. Detta beror på att vi är en intellektuell djurart. Mormor och farmor har gett fler evolutionära fördelar när de har tagit hand om barnbarnen och överfört sin kunskap till dem snarare än att försöka få fram en eller två avkomma till.

  I vår art sker väldigt mycket av vår kulturöverföring från far och morföräldrar till barnbarn, snarare än från föräldrar. Det är en av de saker som har gjort sverige till en sådan katastrof. Under två eller tre generationer så flyttade föräldrar från sin hembygd och arbetade någon annanstans så relationen mellan far och morföräldrar blev svag. Och så gick kulturen och motståndskraften mot de politiska rovdjuren sönder.

  Sen, det är ju bara att titta på gamla människor och barn ihop? Egentligen borde gamla människor vara tråkiga. De kan inte röra sig så fort och de är litet tröga. Men barn tycker inte det alls. Gamla människor och barn går tillsammans som handen i handsken.

  Gilla

  • Svarta gåsapågen skriver:

   Precis, och visst är det slående med föraktet för gamla som hela etablissemanget håller sig med. Varför skulle Trump lyssna på Bildt, han är bara en snorig pojkspoling.

   Gilla

 4. Orolig skriver:

  Jag förstår och håller med Patrik fullständigt. Människan som hel varelse skapas med rötter bakåt, med kollektiv erfarenhet i bagaget – som mormor får representera. Man växer successivt inifrån, inte genom mekanisk logik, utan i omtanke och ömsesidig hänsyn, med och till varandra, och det förutsätter stöd och ledning från en komplex omhändertagande omgivning.

  Intellektet kan analysera, försöka hitta samband och väga dessa. Men svaren är alltid osäkra. När människan introducerar främmande arter i en annorlunda ekologisk miljö, överraskas hon ofta över effekterna. Varför? Enkelt! Man kan inte i praktiken komma åt verklighetens alla ingående variablare. För man känner inte till vävens komplexitet. Verkligheten innehåller alltid överraskningar och blindskär. Men människan tror sig alltid om mer. Det är stor skillnad på rent intellektuell kraft – och klokskap. Den senare ställer sig mer ödmjukt till verkligheten och tar hänsyn till kollektiv erfarenhet, som alltid blickar bakåt. Mänskliga samhällen består alltid av kollektiva erfarenheter som delas i en ömsesidig historia.

  Men i en samhällsutveckling som förändras i snabb takt saknas ofta direkt erfaret av det nya. För hur skall man kunna föregripa erfarenheten själv? Många företeelser i vårt pågående samhällsexperiment är därför helt okända. Och det uppstår trassel. Det är dem politiker brukar döpa om till utmaningar – fast de egentligen utgörs av problem. Problem de gärna tror sig om att kunna fjärrstyra fram till en lösning – efteråt – som ett gipsförband runt ett brutet ben.

  Skillnade mellan inre organisk tillväxt och yttre intellektuell analys, är astronomisk. Det är det politiker inte riktigt vill förstå, eller utåt erkänna. Vissa grumlas även i synen via egenodlade förhoppningsfulla ideologier. Andra i ett fåfängt försöka att dölja tidigare gjorda misstag och missbedömningar.

  Dagligen ser jag horder av unga män gå förbi på väg till skolan, eller ute på stan. De går alltid i grupper av etnisk tillhörighet. Afghaner för sig, somalier för sig, och araber för sig. Och det är alltid unga män, kvinnorna är sällsynta.

  Svenskarna har mormödrar i sin närmiljön. De lever i sin egen kulturella samhörighet marinerade i svenskhet. Afghaner, somalier och araber saknar nästan alla mormödrar i geografisk närhet. Deras kulturella kontext har de lämnat bakom sig, och ligger nu hundratals mil bort. De lever mer som pojkarna i boken Flugornas herre, av William Golding – de fostrar sig själva i grupp, utan ett omgivande närsamhälles mänskligt styrande hand. Och det skrämmer mig, storligen. Självuppfostran utan en mormor, är inget bra koncept. Och unga män är ofta utåtagerande. Vi ser det i Rinkeby och Husby. För män efter 60 brukar testosteron tappa kraft. Och dit är det ännu långt. Och med flera successiva generationer uppvuxna isolerade, traderas även dåliga uppfostran av en själv. Mäns uppror förs lätt över till nya generationer. Migrationen kittel kan lätt koka över.

  Så Patrik är som vanligt klok som en elefant. Hittar ständigt det svaga punkterna. Och gör så även idag.

  Liked by 8 people

 5. Conan skriver:

  Ja sverige har blivit ett rike där dygder blivit helt omoderna. Orsakenverkar vara att mormor inte längre är road av att dela med sig av sina mormorskunskaper, dvs sin livserfarenhet. Det är ju för mycket skojigt på SVT, eller ngt. Jag tror sverige genomgår det som förmedlas via orsspråket ”Förvärva, ärva, fördärva”. Idag befinner sig sverige i fördärvafasen. De som ärvde, misslyckades med att föra vidare de sunda värderingar, dygderna, till nästa generation. Därför präglas sverige idag av laster istället. O vanligt sunt förnuft har blivit mindre vanligt än på mycket länge…

  Liked by 6 people

 6. Magnus Furugård skriver:

  Nej du tar inte i. Jag tror inte ens du eller någon annan av oss kan beskriva hur illa det blir utan muntlig tradition och fostran. Bra bild! Därmed stark poäng!

  Liked by 4 people

 7. Min gåsapåg från skåne skriver:

  Precis så är det och just Harvard har vad jag förstått nu starkt infekterats av postmodernism. Det är nog inte lätt att hitta Trump-supportrar på Harvard. Mormors kunskap är ju inhämtad och nedärvd över generationer, genom att överge den kunskap som finns i traditionen så lämnar man varje nu generation till sig själv. På samma vis så utan mormor och utan religionen så skall vår moral skapas ur tomma intet med varje generation. Ytterligt få klarar detta, det är därför vi står och famlar nu och de flesta svenskar är tyvärr som lättledda får. Ingen tradition håller emot när våra politiker kör ner värdegrunden i halsen med brinnande bilar i bakgrunden som vi inte får prata om, speciellt inte med någon utlänning. Våra politiker har inte heller fått sina positioner baserat på sina analytiska färdigheter utan för sin anpasslighet.

  Ett samhälle behöver dessutom opartiska experter men dessa har förpassats till marginalen och etablissemanget lyssnar endast till sitt eget eko, plus Sarnecki.. Vi är därför utlämnade nu när en annan kultur väller in som har långa traditioner att luta sig mot:

  https://m.youtube.com/watch?v=KGukAoiGhZU

  Gilla

 8. Lars Nordgren skriver:

  Tack för den, Patrik Engellau. Ja, svensk utbildningspolitik kan man verkligen ha synpunkter på. När gymnasiet och och den tvååriga fackskolan togs bort – och nivellerades lite, i vanlig (s)-ordning när det reformeras skola – och man avskaffade och förstatligade den till samhällets behov anpassade kommunala och halvprivata/företags- eller näringsförbundsanknutna yrkesskoleutbildningen och istället inrättade den hybrid som benämns gymnasieskolan, så begick man ett rejält missgrepp. Både mot möjligheten för gymnasiet att väl förbereda för universitet och högskolor, mot yrkesutbildningars status i samhället och mot fackskolan som både en egen nivå och en utvecklingsbar brygga till framtida gymnasie- och högre utbildningar för (tillfälligt i ungdomen) skoltrötta ungdomar.
  Man ville avskaffa ”den vita mössan”, denna (ändå så avundsvärda!) klassymbol för tidigare generationer genom att avköna dess värde, ge den till alla istället. Men detta skedde i en tid när barnen till dem med komplex för den vita mössan sedan flera år hade börjat erövra denna mössa, till sina stolta arbetarföräldrars stora glädje. Så, hårfrisörske- och målarutbildade kunde även de vifta med den vita mössan och sägas ha ”tagit studenten”. Arbetarföräldrarna var nog lite förvirrade…
  Och att staga upp och ge yrkesutbildningarna en egen status, snegla på tysk standard t.ex., var det inte tal om. Som om det var skamligt att ”bara vara hantverkare etc”…

  Under 1980-talet styrde återigen missriktad avundsjuka (den ”kungliga”, svenska avundsjukan kallades det ibland) skolpolitik à la (s). En lokalpolitiker i östra Skåne, en Gösta någonting, var avundsjuk på lärarnas arbetstider, på deras ferier, kunde inte tåla detta, propagerade år efter år, fick pressens uppmärksamhet och lyckades till slut väcka tillräckligt av samma känsla av ”orättvisa” hos den socialdemokratiska partikongressen. Lärarna har det för bra, de måste klämmas åt. Och så gjorde man det och accelererade den spiral av sjunkande status läraryrket befunnit sig i alltsedan 70-talets början.
  ”Sverige är fantastiskt” är en annan slogan från 70-80-tal…

  Liked by 3 people

 9. Anders skriver:

  Det finns ett talesätt i USA om att ”jag styrs hellre av de första hundra i telefonkatalogen i Boston än av fakulteten vid Harvard”.

  Gilla

 10. JL skriver:

  Brukar driva en liknande tes.

  Har själv alldeles för många högskolepoäng.
  Roliga år, men vad lärde man sig?

  När jag ser på den kompetens jag nu besitter är den 95% grundad i praktiskt erfarenhet.

  Det enda jag ev. fick med mig från universitetsvärlden är en viss mån av kritiskt tänkande och en vetenskaplig metodik för att ta reda på och ifrågasätta saker. Typ ”korrelation betyder inte orsakssamband” och ”hur är detta påstående bevisat och av vem?”.

  I min omgivning har jag dock flera mycket framgångsrika människor HELT utan universitetsbakgrund. Tror det eller ej, men de verkar också ha tillförskansat sig en duglig vetenskaplig metodik på något sätt.

  INGET slår praktiskt erfarenhet är väl min slutsats.

  …och när praktiskt erfarenhet saknas blir besluten och teorierna ofta helt tokiga.
  Det multikulturella projektet/experimentet är ett lysande exempel på hur fel det kan bli.

  Liked by 4 people

 11. Staffan Berg skriver:

  Jag tror det definitit ligger något i resonemanget.. Har med livet fått allt större repekt för människor med tjocka fingrar och låg formell utbildning. Och de läser böcker. På bibliotek.Ganska många bidrar till de kyrkliga församlingarna.

  Liked by 1 person

 12. Göran skriver:

  Nu tror jag att du tar i. I klankulturer är det just ”mormor eller motsvarande” som har hand om uppfostran. Det funkade där de kommer ifrån – men här?????

  Gilla

 13. Sidonie Jansson skriver:

  Innan den generations mormödrar och farfäder dör hinner vi kanske rädda några av deras kunskaper och höra deras synpunkter i ett samhällsperspektiv. Varför inte göra nya TV program, nya Forum med debatt som bjuder in äldre att komma till samtal med ungdomar, födda här eller nyanlända som börjat lära sig svenska och kan samtala. Hämta en och annan mormor eller morfar från äldreboende, veteraner som fortfarande jobbar och är aktiva i samhället, någon som bor hemma på landet eller på stan, någon som är gammal och rörelsehindrad, och inte minst, någon mormor från ett utsatt område.( som talar svenska) Välj olika ämnen varje gång: kultur, natur, migration, integrering, kärlek och sex, ekonomi, värderingar, barnuppfostran, självrespekt osv. och utse programledare som inte är partiska.
  Ett annat viktigt program skulle vara att låta ungdomar gå på promenad i naturen med äldre, sköta en trädgård. Sådana saker. Det är bråttom.
  Jag är själv invandrad till Sverige och inte haft min familj här, ingen mor eller mormor, men jag har haft turen att jobba med hemtjänsten och på äldreboende. Jag har lärt mig så oerhört mycket om Sverige genom att prata med de som har byggt upp det underbara land som ännu är ett av de bästa man kan bo i.

  Liked by 3 people

 14. Public service skriver:

  En illustration till dagens text kan vara intervjun med Tino Sanandaji i gårdagens SVT.

  Där krockar intellektuellt högmod med den djupa analysen, och förvandlas till komik. Se hur UR chefen Erik Fichtelius kraschlandar på korrekthetens knöliga landningsbana och trasslar det rejält för sig själv.

  Fichtelius är inte ett dugg intresserad att lyssna till vad Tino Sanandaji har att berätta, han är bara ute som skarprättaren för att intellektuellt avrätta Sanandaji.

  En journalist som blivit högsta chef för Public Servicekanalen UR visar tydligt upp sin egen agenda. Chefen själv håller i svärdet, inga underlydande tilltros den stora uppgiften. Stor komik uppstår, men egentligen en än större tragik.

  Liked by 3 people

  • Svarta gåsapågen skriver:

   Jag tror och hoppas att fler och fler ser igenom vad som pågår, samma sak med Katerina Janouch, man kanske inte har alla fakta men folk kan nog notera om programledare inte är opartiska. De biter sig själva i foten som Refaat skulle sagt.

   Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Herregud! Vad skönt att Tino kunde sätta denne intellektuelle dvärg på plats!

   Verkar som PK har huvuden av pimpsten, fakta bara studsar. Om fakta säger att ”massinvandring” inte gynnar nationen, men att viss selektiv kunskapsinvandring gör det, så vill han få det till att det är en politisk skrift mot ”invandring”!

   ”But sweden is lost …”

   Gilla

  • Jaxel skriver:

   Jag har hört Tino i radio/TV förut. Det har varit lite blandat. Det här gjorde han d-t bra!

   För övrigt kan man notera att EF inte verkar tro att man kan ha ett ärende (”stridsskrift”) och ändå vara intellektuellt hederlig – men hur skulle en journalist på Public Service kunna begripa det.

   Liked by 3 people

 15. Anna skriver:

  Äldre har på tok för låg status ( som det anses viktigt att ha). Ingen lyssnar på dem och att ta tillvara på erfarenhet är Sverige mycket dåligt på! Så tyvärr finns det inget sunt förnuft och erfarenhet från äldre generationer hos de som styr vårt land eller har inflytande över vårt samhälle-nej helst ska det vara unga tupp-och hönskycklingar som orerar i tidningarna, helst med ett lämpligt antal svärord, på ledarsidor eller debattfora-äldre med erfarenhet (och ett vårdat språk) är helt ute.
  Sedan om avkomman i djupet är rutten då kan inte ens den vettigaste mormor eller förälder få styr på den. Jag råkade nyligen ut för detta i ungarnas skola där jag av en slyngel på hackande rinkebysvenska kallades kärringjävel, horunge etc samt hotades med stryk. När jag kontaktade rektorn sade hon att vederbörande ymgel hade en mycket strikt och uppfostrande mamma-men inte hade det hjälpt… Så vissa svin är nog tyvärr ohjälpligt förlorade!

  Gilla

 16. MartinA skriver:

  Här är antropologen Kristen Hawkes som håller en föreläsning som presenterar Mormors-teorin om mänsklig evolution. Hon är ansluten till CARTA projektet som producerar så fantastiskt mycket tänkvärt om människans natur. Hawkes är inte bara briljant, hon är dessutom en underhållande föreläsare! (för övrigt verkar det som jag hade litet fel i min kommentar ovan, klimateriet beror mer på ekonomi än på intellekt)

  Liked by 1 person

 17. Sixten Johansson skriver:

  Jag instämmer i Patriks huvudresonemang – erfarenhet och sunt förnuft är vida överlägset. Men först ett par reservationer:
  Exempelvis i afrikanska kulturer lär det framför allt vara mor- och farmödrar som aktivt vidmakthåller könsstympning och många andra vidskepliga och destruktiva sedvänjor.
  Traditioner har sitt värde som norm- och kunskapsförmedling och kontinuitetsskapare, men de kan också leda till stagnation och till att nytänkande individer stöts ut.

  Ett annat tänkvärt exempel ges i Karl-Olov Arnstbergs nyutkomna bok PK-samhället: När ”Expedition Robinson” gick i Holland prövade man att sätta ut 15 män på en tropisk ö och 15 kvinnor på en annan. De fick ett basförråd av verktyg, fiske- och jaktredskap samt förnödenheter. De skulle tävla med varann i överlevnad, men man ville också studera om kvinnor och män tänkte olika och därför gick tillväga på olika sätt. Jag ska inte avslöja vad som hände, men dokusåpan har sedan körts i USA i många säsonger med olika sammansättningar och i de flesta fall har resultatet pekat i samma riktning. Arnstbergs slutsats är att kvinnor och män inte är lika och inte utbytbara och att det inte är någon tillfällighet att alla kända fungerande samhällen är patriarkala.

  Den äldre generationen kan i synnerhet förmedla det som kallas tyst eller outtalad kunskap, framför allt praktiskt kunnande. Var och en som efter många års möda behärskar sin yrkesutövning från grunden vet hur lite den skolade gröngölingen kan. I våra moderna samhällen finns en naiv och märkligt vidskeplig övertro på teorins och ordens makt. Även i ett matematiskt perspektiv är ju tyst kunskap mycket mer avancerad än vilken teori som helst, eftersom den kan hantera ofantligt många dimensioner samtidigt och i skiftande kombinationer.

  Jag gissar att 99 procent av all ordproduktion i dag bara är onödigt babbel. De få som förr i tiden kunde leva på sin ordproduktion var beroende av mecenater eller av tiondet från församlingen. Numera går väl halva statskassan åt till att försörja hela det miljonhövdade ordproducerande prästerskapet med tjänstehjon. Men hur mycket mat har lagats, hur många hus har byggts, hur många barn har kommit till världen – med babbel som enda redskap?

  Liked by 4 people

 18. educaremm skriver:

  PE skrev:…”och William Golding, som i boken Flugornas herre beskrev vilken ondska människan utvecklar om hon inte tuktas….”

  William Goldings bok Flugornas Herre, visar kanske delvis på ondska, men kanske ännu mer på rädsla? En rädsla som då kan ta sig uttryck i vilda fantasier, som i sin tur kan resultera i mer eller mindre dramatiska, till synes nödvändiga, men framför allt mer eller mindre paranoida, dramatiska och fanatiska, aktiviteter för självförsvar och för självbevarande…

  Det som i boken är någonting oidentifierat, som alltså tilltros vara ett ondskefullt monster som fladdrar på bergets topp, och som vill skada, eller döda, barnen, (och som senare visar sig vara ett flygplansvrak?), skrämmer livet ur pojkarna….

  Psykologiska maktstrider infinner sig om vem som skall ha auktoritet att sätta dagordning.

  Alltså vems – ord – , som skall gälla för de andra att – lyda – …

  Därmed skall den med auktoritet given, kunna bestämma över de andra, som då måste lyda auktoriteten, annars riskera bestraffningar…,

  Maktstrider utmynnar i fysiska strider, med dödlig utgång, om just denna maktposition…

  Detta visar att Golding nog ändå såg civilisationskrig, och just maktstrider, som någonting förekommande genom hela mänsklighetens historia….

  Dessutom ville han nog också naturligtvis påtala vikten och nödvändigheten av kultivering, för varje ny generation, av och genom den äldre, visare, kunnigare och omtänksamma generationen, för att därmed kunna övervinna primitivistiska tendenser, när det kommer till att kunna lösa konflikter, i just en civilisation, en kultur…..

  Men, Golding skriver förmodligen utifrån ett kristet, mer passifistiskt ideal och perspektiv?
  Denna utgångspunkt, kristen, kan också kan vara viktigt att ta hänsyn till för att förstå de han vill påvisa i sin bok….

  Det finns ju också andra kulturer, läror, ismer, ideologier och religioner, som har mer aggressiva strategier eller uppmaningar i sina läror….

  Dessa olika läror, som mer aktivt vill förklara och förespråka, samt undervisa om och avkräva de uppväxande blivande – krigarna – , om att tillägna sig själva hårdare linjer, brutalare och tuffare attityder, som nödvändiga för att kunna erövra några segrar vid konflikter, eller maktstrider av olika slag, eller också krigiska situationer….

  Alltså läror som vill proklamera mer oförsonlighet, mer beslutsamhet, samt ett icketvekande, ett ickevelande och ett ickebackande som absoluta förutsättningar om några segrar över huvud taget skall kunna vinnas i relation till eventuella motparter av olika slag, när det kommer till tvister, konflikter eller krigiska situationer…

  Härarnas Herre, menas och anses väl vara just Herre över just alla former av krigiska – härar – , vilka väl har genomsyrar hela mänsklighetens historia, i alla tider….

  Det eviga krigandet, som förts i alla tider, mellan alla möjliga olika folk och i alla möjliga olika världsdelar runt jordklotet, (inte minst i Europa de senaste århundradena, från kanske främst 1500-talet och framåt, och särskilt under 1900-talet), verkar alltså vara en ganska så oundviklig del av mänskligheten..

  Liked by 1 person

  • educaremm skriver:

   Ps.
   Med – krigarkulturer – , eller -krigarideologier – , kan man ju också hänföra till den tidigare kulturella uppdelningen i t ex Sverige, men även övriga Europa, samt även andra kontinenter, där olika samhällsgrupperingar alla förväntades leva upp till just sina uppgifter, eller plikter och åligganden i det samhälleliga.

   Alltså som i t ex Sverige, en uppdelning i adel, präster, borgare och bönder.
   Dessa olika grupperingar följde olika givna regler och klädkoder, och förväntades uppträda olika. De ålades olika plikter och förhållningssätt, beroende på vilken gruppering vederbörande tillhörde.

   Adeln var ju i äldre tider just krigarklass. Deras unga söner tränades noga från tidig ålder i att kunna rida väl, kunna fäktas, kunna tala väl, och därmed att kunna bli en – duktig krigare – …

   Kanske härstammar dessa tidigare sociala uppdelningen i Sverige, från den hinduiska lärans sociala samhällsuppdelningar?

   Den läran hade ju också sin krigarklass, kshatryas, (från vilken Buddha anses härstamma f.ö.), samt brahminer, vaishyas och shudras, som alla tydligen hade en mängd attiraljer och färgsättningar i sina beskrivningar, förutom då olika sociala förväntade beteenden, eller sociala åligganden.

   Alltså:
   Brahminer, (alltså motsvarande UE, enligt PE´s beskrivningar av UE?), dvs., akademiska experter? Dvs., talare, uttolkare av (heliga) skrifter och ideologiska texter, samt gurus och vishets – lärare et cetera.

   Kshatriyas, dvs krigarklass, dvs., adeln? Dvs., aktionens och handlingens män? Krigare som från tidig ålder tränades att bli goda ryttare, samt tränades i krigföringskonst och andra konster.

   Vaishya. Dvs., tjänstemän och resande handelsmän, företagare och industrialister.

   Shudra. Dvs., grovarbetare, eller arbetare i lera och smuts, dvs., t ex boskapsskötare och lantarbetare? (Kanske motsvarande vikingatidens trälar, eller kanske som statare i det lite mer moderna Sverige.)

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Fördelen med att låta sig ledas av krigaretos (”mormor” (sic!)) är att den är verklighetsbunden, medan etoset hos pladdertanter (”Harvard”) helt och hållet så att säga är tagen ur luften (den varma). En krigare har inte råd att inte studera verkligheten och sanningen. Det kan en intellektuell — han lever rent av just på detta.

   Grekernas och romarnas politiska ledare var, så länge det gick bra för dessa civilisationer, själva ute på slagfältet och hade ärr över hela kroppen. Just därför är det inte alls en nackdel att Donald J. Trump har ett par dåliga affärer och konkurser bakom sig. Han har som fastighetsutvecklare haft sitt egen skinn i potten. Och som president har han, genom att inte vara en del av det omgivande etablissemanget, också sitt eget skinn i potten. Pajar han samhället har han ingen bekväm sinekur som väntar på honom. Han stöder sig på verklighetens folk och är så illa tvungen att gå dess ärenden. Vilket han också gör med den äran.

   Gilla

 19. Leif Lindau skriver:

  Resonemanget är väldigt träffande. En UE har tränat förmågan att uppfylla ett begränsat antal sociala konvetioner och att ta till sig stora mängder data, och viss förmåga att syntetisera inom eget område. För det får personen en behaglig lön utan överraskningar och kan köpa alla tjänster i övrigt i livet. Vad UE verkligen producerar påverkar i liten grad hans bekväma och skyddade liv..Fattiga SFH-ar drabbas hårt in på skinnet av egna felhandlingar och ställs inför mera växlande praktiska problem när bilen gått sönder et c.och tränar därför en mera mångsidig förmåga att lösa konkreta, ständigt växlande problem med många frihetsgrader snabbt och effektivt. På engelska kallas det att vara ”streetsmart”.
  Just egenskapen att UEs beslut och tankar har noll konsekvenser för dem själva har Arnstberg beskrivit som en bakgrund till PKismen, där ju dess företrädare kan verka för och ägna sig åt vilka galenskaper som helst utan att bli personligen drabbade. Någon Annan betalar alltid UEs räknngar, SFH betalar alltid själva. Därför får SFH ofta en mera mångsidig begåvning och mera vishet.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.