Historien

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den värld som till helt nyligen framstod som så solid, fast och obevekligt etablerad börjar försvagas, tappa konturerna, rentav rämna. För några decennier sedan gick det inte att tänka tanken att svenska staten de facto skulle ge upp sitt våldsmonopol över vissa områden. Nu framstår no go-syndromet som en företeelse på tillväxt. Dagliga polisutryckningar till vissa skolor där rivaliserande migrantgäng slåss om herraväldet. Den mäktiga staten tycks endast sällan kunna göra något åt romska tiggare som ockuperar privat egendom.

Det finns i Sverige en grundläggande tilltro till vårt systems hållfasthet. Vi menar att det etablerade Sverige i PK-istiskt svärmeri visserligen underlåter att mobilisera sina krafter, men att krafterna finns där, strax under ytan, och står redo att kallas under vapen. Alltmer börjar känslan spridas att nu får det vara nog. Brott är brott. Brott ska bekämpas.

Men tänk om det vi faktiskt ser omkring oss inte handlar om en alltmer ohämmad utveckling av brottsligheten, utan om förstadier till krig. Rapporteringen av nyårsaftons händelser gav mig intrycket att historien tagit ett kvalitativt språng. Överallt i landet hade ungdomar övergett ett svenskt kulturellt mönster, nämligen att rikta fyrverkerier och raketer mot himlen för att i stället, enligt någon annan sorts kulturellt mönster, betrakta raketerna som vapen som naturligt ska riktas mot människor.

Det är, som jag ser det, en kvalitativ skillnad mellan å ena sidan att bränna bilar och kasta sten på ambulanser och, å den andra, att inhandla fyrverkerier med riktverkan i vanliga butiker och sedan omdefiniera varorna från festliga ljusmontage till massförstörelsevapen och rikta dem mot människor.

”Det största problemet enligt polisen är alla fall av så kallade raketattacker”, rapporterar Sveriges Television. ”Det handlar uteslutande om ungdomar som skjuter raketer och kastar smällare mot varandra, mot folk som är ute och rör sig, mot bostäder, mot kollektivtrafiken och ambulanser som är under utryckning”.

Bara i Region Väst inträffade ett femtiotal sådana incidenter. ”En man som uppger sig ha bett ungdomar att sluta skjuta raketer och kasta smällare råkade illa ut vid tolvslaget. De sköt en raket mot honom som träffade ögat. Mannen tog sig till Mölndals sjukhus och senare gjordes en polisanmälan om misshandel.”

Från ett år till ett annat har således några hundra – verkar det – migrantungdomar bestämt sig för att skjuta på människor med de till handeldvapen förvandlade fyrverkeripjäserna. Hur har det gått till? En kul idé som spritt sig spontant och viralt på Twitter och Facebook, eller något mer organiserat?

Polisen tycks ha gjort sin analys. Det handlar om ”oro och rastlöshet i samhället”:

Det är ett symtom på ett samhälle som inte mår bra. Det måste angripas på flera olika sätt och man måste gå till roten varför det uppstår. Under vissa perioder har vi stenkastning, under andra bilbränder. Det handlar om en oro och en rastlöshet i samhället.

Hur ofta hör man inte sådana välmenande men orkeslösa besvärjelser att vi måste det ena eller det andra, i det här fallet ”gå till roten varför det uppstår”? Jag fruktar att det inte finns någon rot som Sverige kan acceptera eftersom det handlar om att Sverige som vi känt det hotar att förflyktigas och upphöra. Världen har varit med om det tidigare. Så här beskrevs det av Karl Marx i Kommunistiska Manifestet:

Alla fasta inrotade förhållanden och dem åtföljande gamla ärevördiga föreställningar och åskådningar upplöses, alla nybildade föråldras innan de hinner bli förbenade. Allt fast och beständigt förflyktigas, allt heligt profaneras, och människorna blir slutligen tvungna att betrakta sin levnadsställning och sina ömsesidiga förbindelser med nyktra ögon.

Vad är då detta som utspelas inför våra oförstående ögon? Det kallas för Historien.

89 reaktioner på ”Historien

 1. Johan1 skriver:

  Betyder detta att samhällskontraktet mellan medborgare och stat är upplöst? Vilka är avtalsparterna? Förväntas jag innehålla min del av kontraktet, dvs leva lydigt och betala skatt? Vem är den andra avtalsparten? Staten? Skatteverket? Värdegrunden? Vad anser den andra parten att den har för förpliktelser att leva upp gemtemot mig? Nya utredningar om varför våld används mot Sveriges befolkning eller att först se till att den upphör akut och möjligen därefter analysera vidare? Är det tänkt att vi själva ska ta hand om det som samhället inte längre levererar? Behöver vi i så fall betala för något vi får utföra själva?

  Gillad av 9 personer

  • En normbrytande kropp skriver:

   Var inte så pessimistiska kära svenskar. Varje meddelande om att motståndet upphört är falskt.

   Varför denna tro att det behövs någon typ av konflikt? Repatriera de migranter som inte absolut behöver skydd. Det som behövs för framgångsrik repatriering är att man tar bort de sociala förmånerna för migranter som ännu inte slagit djupa rötter i landet. Typiskt sett de som ännu inte erhållit svenskt medborgarskap. De som kan försörja sig själva i ett högkostnadsland som Sverige genom hederligt arbete kan stanna. Det är i långa loppet omöjligt att bo och leva i Sverige om man drar in det ekonomiska stöd som samhället nu kostnadsfritt erbjuder.

   Detta bör kombineras med ett generösare repatrieringsbidrag som utbetalas i hemlandet. Kanske tio gånger en normal årsinkomst i hemlandet. På detta sätt bör även svenska godhetshelgon kunna tystas. Deras hemländer börjar bli säkrare. Snart är det dags för våra gäster att tacka för allt vi gett dem och åka hem för att bygga upp sina hemländer.

   Här kan även EU fylla en viktig funktion. Förutom att en mur måste byggas mot Turkiet bör alla EU länder solidariskt dra in bistånd till de länder som vägrar ta tillbaka sina migranter. De tjänar så bra på de pengar som migranterna just nu skickar hem att de måste få ekonomisk motivation att ta emot dem.

   Sätt igång att propagera för denna lösning. Det lär ta ett tag för svenskarna som förtvivlar att förstå att vi inte har någon skyldighet att erbjuda livstids försörjning åt alla utlänningar som råkat komma hit och säga det magiska ordet asyl. Även permanenta uppehållstillstånd kan återkallas.

   Att socialdemokraterna förlorar den bidragsberoende röstboskap som de redan räknat hem får de stå ut med.

   Gilla

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Landets troende, dvs alla de som fortfarande vill tro att Sverige är som 1950-talets mönstersamhälle, löser dagens problem med fast förnekelse precis som den äkta make som vägrar att inse att äktenskapet sedan länge slutat att fungera.
  De hopplösa och kriminella förorterna förnekas och följden blir i stället att de lämnas åt sitt öde och då finns de liksom inte längre. Till slut kan kanske en hel stad försvinna ungefär som håller på att ske med Malmö. Kommer den svenska överheten först ta sig samman när det börjar skjutas skarpt utanför eller kanske till och med inne i riksdagshuset, dvs var går gränsen? Kommer kanske till slut ett grannland, EU eller någon stormakt att behöva ingripa för att återställa ordningen?
  Eller menar man helt enkelt att allt elände beror på SD och kan vi bara sluta upp att prata med dem så kommer allt att bli som förut.

  Gillad av 4 personer

 3. Anna-Kristina skriver:

  Lars Trägårdh talar om vissa kulturella företeelser som sega.
  Att de visar uthållighet över tid. Ingen skulle kunna tala om kulturella mönster om inte det fanns just ihållande mentala segheter som gick över generationsgränser.

  Patrik talar om vissa företeelser som nya och lättrörliga, att de uppstår över en nyårsnatt. För att sedan sprida sig som en ihållande företeelse genom samhället. Båda har naturligtvis rätt. Seghet och lättrörlighet utesluter inte varandra.

  Beteenden uppbärs av människor, i både det långa och korta perspektivet. De har en historia, kort likväl som lång. Beteenden inte bara uppstår ur tomma intet, som slumpmässigt virvlande löv i vinden.

  I Sverige har vi länge och medvetet valt att prioritera bekämpandet av fördomar. Människor får aldrig dra felaktiga slutsatser om varandra. Och just människor och beteende utgör en reaktiv mix som lätt kan leda fel. Slutsatser riskerar att bli för långtgående, och i förlängningen då leda till mycket oangenäma effekter.

  Därför tvekar även forskarna att kategorisera människor. Då är det enklare och lättare att tala om strukturer och sociodynamiska fenomen. Och att beskriva människor som allmänt rotlösa och sökande. För då blir det tämligen neutralt och avklätt i sin beskrivning.

  Samhället självt har redan från början valt att neutralisera sitt synsätten. Och om ett ställningstagande krävs, ställa sig på den svages sida.

  Men vem som är den starke eller svage utgör inga självklarheter.
  I ena situationen är den ene svag, i nästa stark. I mötet med ett större gäng unga grabbar och en gammal dam som rastar sin hund – vem är då svag respektive stark? Nyss var grabbarna beskrivna som just utsatta.

  Och den unga flickan på väg hem genom ett ”utsatt område” där sexuella trakasserier skett – vem är då svag?

  I ett av homogenitet präglat land har det utvecklats oskrivna regler och förhållningssätt, människor emellan. Just sega strukturer. Och vissa är manifesterade i lagstiftning.

  Men i och med en kraftfull migration har balanser förändrats. Rentav ställts på ända. Vi vet att massor av unga män ingår i migrationen. Vissa med erfarenheter av våld. Och att grupper av yngre män kommer hit utan anhöriga runt sig. Och att de söker sig till varandra. Vad för mekanismer träder in då?

  Uppfostran sker ju alltid mellan olika generationer. Det handlar om överföringar mellan äldre till yngre. Den länken är i deras fall bruten. Vad sker då med dessa unga män? I William Goldings Flugornas herre, skildras just detta. Och den läsningen är dyster.

  Men den typen av analyser vågar ingen göra i vårt samhälle.
  Vad sker egentligen inom ungdomar när de frikopplas från sega strukturer och själva får sätta dagordningen?

  Och vilka sega strukturer håller tillbaka våra egna analyser? Vem och vilka bestämmer med vilka redskap, och statistik, analyser får göras, och vilka slutsatser som överhuvudtaget får dras?

  Står verkligen samhällsvetenskapen här fria? Och vilka intentioner har media att på djupet fånga en ny tid? Står inte samhället tämligen naken och förlamat inför en allvarligt menad analys?

  Vad är det för sega ideologiska strukturer som håller tillbaka en framåtsyftande analys? Många frågor – få svar. Under tiden fortsätter problemen att växa. Vi kan inte ens enas om behovet av en analys.

  Historia skapas i nuet, men synliggörs först senare. Men än verkar inte någon från officiellt håll vilja ta tag i analysen, inte ens tillgängliggöra verktygen för det. Vi hålls tillbaka av fruktan att stämpla och stämplas. Men inga processer upphör bara för att vi vänder bort blicken.

  Ungefär där står det officiella Sverige idag. Under tiden både ser och uppmärksammar medborgarna förändringarna i sin närmiljö. Men de överges av det officiella Sverige att få hjälp till insikt och självförståelse.

  Vad väntar alla på? Vem och vilka skall stå för förklaringarna till det som sker? Och framförallt, hur skall samhället styras mot sin egen framtid? Återigen – många frågor – men få svar. Samtidigt formas vår egen framtid just nu, i detta ögonblick. Den gör inte halt inför tveksamheter, officiella eller icke officiella. Och där står vi nu – tämligen nakna.

  Gillad av 5 personer

  • Gösta Oscarsson skriver:

   Anna-Kristina!

   Du skriver: ”Lars Trägårdh talar om vissa kulturella företeelser som sega.
   Att de visar uthållighet över tid. Ingen skulle kunna tala om kulturella mönster om inte det fanns just ihållande mentala segheter som gick över generationsgränser.”

   Helt riktigt! Själv ser jag ”klumpningen” av protestantiska länder i WVS som ett bevis på detta. Här har vi ett antal länder som har haft helt olika levnadsöden under de senaste århundradena, men som ändå har så stora likheter vad gäller grundläggande värderingar..

   Vad vi då bör ta till oss(och detta är viktigt) är att de unga män som nu kommer till oss också de är delar av sega kulturer. Det är med utgångspunkt i dessa kulturer som de reagerar på det som är vår värld. Just nu är det felriktade fyrverkeripjäser och snart är det något annat.

   Anna-Kristina skriver vidare: ”Beteenden inte bara uppstår ur tomma intet, som slumpmässigt virvlande löv i vinden”. Om ”de andras” kultur är lika seg som vår egen så kan vi få dras med dessa ”virvlande löv” under lång tid framöver. Normalt skulle en avvikande minoritetskultur så småningom falla samman (eller justeras). Våra getton gör dock att denna process blir långt utdragen.

   Detta gäller också sammansmältningar mellan närliggande kulturer. Jag har läst en del om engelska städer, präglade av industriruiner, där männen fortfarande går till samma pub som farfar och hejar på samma lag och lever på det sociala. Och efterlämnar en ny generation med samma tröstlösa verklighet.

   En slutsats av detta är att s.k. utanförskapsområden bör ”avskaffas”. Detta är naturligtvis en tulipanaros. De vita områdena i Sverige kommer att göra motstånd. Möjligen kan små orter på landsbygden åstadkomma detta, men tillåt mig tvivla. Den övergripande slutsatsen är att begreppet ”volym” måste ges en innebörd.

   Gilla

 4. tomas skriver:

  I ett hetrogent samhälle måste hårda straff utkrävas. Det finns mycket ledig mark i Sverige.
  Bygg ett ingenmanslad uppe vid treriksröset och försvarara buset där.
  Staff utkräves: one, two, three and out… Tredje gången gillt som vi brukar säga. Livstid…

  Gillad av 2 personer

  • MartinA skriver:

   Ett heterogent samhälle representerar mig mycket sämre än ett homogent samhälle. Så vilken legitimitet har det att utdöma hårda straff?

   Gilla

 5. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Jo Patrik tar upp den obehagliga deg som ligger och jäser i vårt samhälle och som ingen riktigt rår på. Jag har inget säkert svar heller men väl några funderingar och jag tänkte ta upp några specifika aspekter på problematiken.
  Ytterst tror jag det handlar om att den situation vi ser idag är resultatet av inflytelserika krafters påverkan och prioriteringar. Vilka dessa är kan jag inte tydligt beskriva men det handlar som alltid om pengar och makt.
  En omständighet som möjliggör att denna situation kan fortsätta är de lydiga kadrer som står upp för att motarbeta alla försök till lösning och som aktivt medverkar till mörkläggning av problemen.
  Min teori är att en viss typ av personligheter är bättre anpassade att fungera som chefer i den här miljön, de har helt enkelt extra bra väderkorn och finner sig väl tillrätta i dagens massmediala styrning av samhället. De har också de nypor som behövs även om detta inte är något man normalt talar om.
  Några exempel:
  • Länspolischef åtalas för dödshot mot underordnad
  • Dragplåster på chefsgalan 2017 är Margot Wallström och Alexander Bard

  Gillad av 1 person

 6. Tomas B skriver:

  Vid en diskussion för ett tag sedan med en godhetsknarkande svensk socialliberal protesterade jag mot hur ansvarslöst många svenskar förhåller sig till de s.k. ”utmaningar” som deras politik skapat. Jag menade då att denna ansvarslöshet påminner lite om Josef Stalins bisarra åsikt att man borde vända flödet på ett antal av Sibiriens floder, dvs. man för fram orealistiska idéer utan verklighetsförankring som någon sorts lösningar.

  Jag fick då frågan ”Vad är du rädd för?”. Tyvärr kom jag på svaret på denna fråga först när diskussionen var över. Vad jag skulle ha svarat är ”Jag är inte rädd FÖR något. Jag är rädd OM något”.

  Gillad av 4 personer

 7. oppti skriver:

  Fler poliser i yttre tjänst säger politikerna.
  Vi har 500 personer per polis. (20 000 på 10 miljoner)
  Leif GW visade att EU har ca 250 personer per polis-något han skulle vilja se-även om vår polis är betydligt dyrare.
  Halvpoliser som väktare och värdar har vi däremot väldigt gott om och dessa är betydligt mindre dyra.
  Historien har alltid varit full av bekymmersamma unga. Minns raggarna på 50 talet eller vänstermobben på 70 talet för att inte tala om Modsen på 80 talet.

  Gilla

  • Hovs-hallar skriver:

   Det är numera 70-talets vänstermobb som bestämmer i samhället — och därför ser det ut som det gör.

   För övrigt var dessa människors uppträdande en obetydlig bagatell jämfört med dagens situation.

   Gillad av 2 personer

  • Magnus Ström skriver:

   Det var GW igår det på veckans brott. Han kom också fram till att fördubbla polisstyrkan(vilket är vad det handlar om) skulle innebära att polisens budget skulle behöva vara i klass med försvaret. Dessutom kommer det ta 20-30 år med nuvarande utbildningstakt att få fram så många fler. Jaja, lycka till Ygeman.

   Gilla

 8. JAN BENGTSSON skriver:

  Rotlöshet bör kanske bekämpas med rotuppdragning?
  En invasiv växt, olämplig för svenska växtförhållanden…

  Vi vet hur farligt det är när stora träd tappar fotfästet!
  Tom livsfarligt…

  Gillad av 5 personer

 9. Svart vatten skriver:

  Jag kan inte se hur Sverige själv skall klara detta. När man väl rensat ut de som vurmar för brottslingar mer än brottsoffer så kommer vi ändå att stå utan kompetens att lösa detta. Jag tror vi måste söka professionell hjälp utomlands, antingen i Skandinavien eller från internationella aktörer som Greystone. Det krävs lång träning för att minimera civila skadade och döda, jag tror svenska polisen kommer att skjuta ihjäl många för att de inte har relevant träning med vattenkanoner, tårgas och gummikulor. Det sker redan, man har få mellansteg mellan dialogpolis och skjuta skarpt.

  Gillad av 5 personer

  • MartinA skriver:

   Vad får dig att tro att dina internationella ”hjälpare” inte kommer stödja utlänningarna? USA har till exempel en lång tradition av att stödja jihadister på olika platser i världen?

   Gillad av 1 person

   • Svart vatten skriver:

    Jag tänker mig inte att de kommer att hjälpa oss av altruism, vi kommer att få betala så klart. Det verkar långsökt att CIA skulle komma in och stödja IS som man tydligen gjort i Syrien. Det är väl inget märkligt att betala för detta?

    Gilla

   • MartinA skriver:

    ”inget märkligt att betala för detta(skydd)”
    Den som inte skyddar sig själv förtjänar inget skydd. Och kommer inte att få det. Iden att låta utlänningar skydda oss svenskar är mycket dålig.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Varför är det långsökt? Tror du Washingtons härskare har någon omtanke om oss? Deras intressen är att använda sverige som avskjutningsramp och krigsskådeplats i krig mot Ryska Federationen. Och naturresurser. Sönda och härska, det är det billigaste sättet för det globala handelsimperiet att få vad det vill ha från varje region.

    Gillad av 1 person

   • Svart kaffe skriver:

    Du verkar tycka att vi skall slåss själva, gärna det men när tänker du sätta igång? På vilket sätt? Eller är det att köpa en stuga i skogen och sitta där med laddad mossberg och vänta på att snubbeltråden vid tomgränsen skramlar? Det ser jag som lite defensivt, men offensivt själv då blir man väl som Mangs? Washington behöver inte ha någon omtanke om oss men jag tror faktiskt att de har det, de med ryggrad, men självklart är det rätt av Trump att kräva att vi försvarar oss själva i högre grad.

    Men jag tror det kunde fungera utmärkt om Sverige lånar ett par miljarder och hyr in internationella säkerhetsstyrkor som i samarbete med svenska återtar stad efter stad och samtidigt påbörjar ett stort repatreringsprogram till läger i utlandet i samband med att man skär i bidragen. Kanske man kan börja med Borlänge eller Borås och jobba sig fram till storstäderna gradvis.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Det praktiska är inte problemet. Ditt förslag innebär tusentals offensivt dödade människor. Att det politiska livet i sverige skulle klara av att bära det är omöjligt. Även den PK marinerade befolkningen skulle aldrig göra det. Så du föreslår att ta in utländska våldsmän vilket är mer eller mindre självmord. För att lösa ett perifert problem. Det verkliga problemet är politiskt – metapolitiskt – kulturellt.

    Betänk hur dominerade politikerna i sverige är av Washington? I Wikileaks Manning dokument framgick det att Bildt rapporterade till amerikanska ambassaden före resten av regeringen. Reinfeldt och Borg fick belöningsjobb i Bank of America. Etcetera. Betänk att massinvandringen mest består av människor som ryckts upp av krig som beslutat i Washington? Är det omtänksamt?

    Om du vill ha en lösning så kommer den av sig själv. Enda sättet som flertalet av våra nyaste landsmän kan befinna sig här är genom att staten överför svenskarnas surt förvärvade till dem och genom att samma pengar används till att ha socialtjänster och dylikt som pysslar om dem. Men centralmakten i sverige befinner sig i sönderfall. Brottsligheten rusar, ekonomin är helt urholkad, polisen saknar stöd från politikerna och säger upp sig på löpande band och härskarklassen enda lösning är att föreslå ”låt dem äta kaka”. I fall av inbördeskrig lär en del grannländer möjligen stödja svenskvänliga. Men Washington kommer stödja olika faktioner bland våra nya landsmän. Såsom de gör överallt annars. Det är ju just därför Washington uppmuntrar till massinvandring till Europa. För att det globala handelsimperiet bor i USA. Och det ända sättet ett globalit imperium är gångbart är genom söndra och härska.

    Gillad av 2 personer

  • MartinA skriver:

   En annan berättelse är historikern Gildas som skriver på femhundratalet. Om hur Romano-Britterna efter att det romerska imperiet dragit sig tillbaka hade glömt bort hur man slåss och skyddar sig själv. Och därför bjöd in anglo saxiska legosoldater för att skydda dem mot Picter och andra barbarer. Varpå anglo saxerna när de blivit starka nog dödade sina uppdragsgivare och tog all makt i landet och fördrev Romano-Bitterna från deras eget land.

   Gilla

 10. Lasse Forss skriver:

  Det borde vara självklart att alla som kommer som flyktingar till Sverige informeras om vilka lagar som gäller samt vilka straff som brott mot lagarna genererar. Informationen skall undertecknas av flyktingen. Skulle han begå brott så är det bara att utdöma straff enligt det undertecknade papperet. Utvisning ska genomföras även om flyktingen ”erkänner” mord i sitt forna hemland. Han har ju faktiskt utvisat sig själv genom sina brott.

  Gillad av 2 personer

 11. Anna skriver:

  Tyvärr har vi som samhälle passerat the point of no return. Vad som ska göras borde ha gjorts för länge sedan, nämligen att föra en så restriktiv invandringspolitik att dessa getton aldrig uppstått. Att vi skylle ha tagit in så få att en verklig integration hade varit möjlig,med en eller högst två invandrarelever i varje klass hade det kunnat fungera. Med förbud för anhöriginvandring hade vi sluppit hela klaner som bosätter sig ihop och aldrig anpassar sig. Men tyvärr är loppet kört. Invandringen har medfört att de destruktiva mönster som finns i invandrarnas ursprungsländer nu i stort verkar i Sverige,vårt land är förstört. Det finns ingen möjlighet att vända skutan rätt.

  Vi som inte har råd att fly utomlands får söka sig till isolerade stugor på landet för att i största mån slippa mångkulturens förbannelser. När barnen var små bodde vi på landet och skolan var välsignat tom på allt var mångkultur hette. Men sedan kom högstadiet i stan, naiv förälder insåg inte att den skolan hade den största mängden invandrarelever av stadens skolor utan gick på rektors o lärarnas sockerprat om ordning o reda, när vi insåg kaoset hade ungen rotat sig så med vänner att hon vägrade byta skola. Som tur var är barnets klass hyfsad, och kompisarna är svenska. Jag har verkligen försökt att vara neutral inför barnen, de ska inte få fördomar mot invandrare från mig. Men av det barnet beskriver så är de jobbigaste eleverna i klassen är de från Afrika, somalier och några än mörkare tjejer. Den ende arabgrabben är lugn och duktig och från Syrien och förefaller ha engagerade föräldrar. Men i övriga skolan härjar invandrargäng och polisen har gjort tillslag för hash o cannabis- det har jag fått dra ur lärarna!

  Jag har också tånkt som du, att historien obönhörligt går framåt. Och jag undrar hur denna tid kommer att skildras i mina barnbarnsbarns historieböcker ( om de då kommer att ha böcker förstås)-kommer folkhemssverige att vara en sådan liten parentes som snabbt dränktes av det mångkulturella kaoset. Kommer svenska att vara ett minoritetsspråk? Egentligen borde man sätta sig ner och skriva ner en berättelse för dessa framtida avkommor-hur det fanns ett fungerande Sverige en gång……

  Gillad av 10 personer

  • FDL skriver:

   Ska de inte få fördomar mot invandrare från dig?

   De får väl klara sig med ”efterdomar” då, när det är för sent.

   Brännt barn skyr elden, visst, men brännt barn får också ganska otäcka ärr.

   Herregud, för din skull hoppas jag du har söner.

   Gilla

 12. Svart vatten skriver:

  På ett helt annat spår som anknyter till gårdagens inlägg om barnuppfostran så frågar jag mig hur muslimer och andra i förorten uppfostrar sina barn? När börjar barnen kalla svenskar för svennar och svennehoror? Jag tror det börjar tidigt, är inte dessa föräldrar medvetna om att de uppfostrar 2a, 3e och nog 4e generationens ungdomsbrottslingar? Vilken generation svarta är det nu som handlar knark i USA? Detta är på väg att bli ett permanent tillstånd i Sverige, som måste ha sin rot i barnuppfostran eller avsaknad av densamma. Mammorna är väl i hög grad hemma så tidsbrist kan det inte bero på? Är någon medveten om någon studie av detta? Muslimer lever väl också tillsammans så det är väl inte i lika hög grad beroende av frånvarande fäder som i USA? Hur går barnuppfostran till i förorten?? Att våld är ett inslag i uppfostran i förorten verkar klart men det måste också vara så att man inte lär sina pojkar att kontrollera sina våldsamma sidor, tvärtom ses det som ett uttryck för styrka att gapa och skrika och slåss. Svenska kvinnor verkar helt ha glömt att våld är ett naturligt tillstånd för män, när en kvinna skriker så är mannens naturliga reaktion att slå, därför krävs det en rejäl portion uppfostran i självdisciplin för män, för svenska kvinnor verkar detta vara glömt, de släpper bara på.

  Jag ser redan på de araber som går på mina barns skola att våldet kommer lätt för dem även om de är en mycket liten minoritet, det verkar uppenbart att dessa pojkar, för det är så klart nästan bara pojkar, inte lär sig den självkontroll som krävs för att styra sina nedärvda våldsamma tendenser. Det framtvingar att man lär sina egna barn hur man använder våld, som vikingarna.

  Glima-brottning någon?

  Gillad av 2 personer

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Barnuppfostran bland araber och afghaner går primärt till så att första barnet tar hand om det yngre. det är sällan mer än två till tre år mellan de barnen, och barnkullar på fem eller fler är inte ovanliga.

   Mamma, som nästan aldrig jobbar och endast går kurser för att säkra bidrag, och då kurser där hon inte exponeras för kuffar (smuts; det är vi icke-muslimer som avses) slänger ut barnen i trapphuset eller på gården där barngruppen så att säga uppfostrar sig själv, från äldre till yngre.

   Endast vid avsteg från vad heder och tradition kräver går en vuxen in och korrigerar beteendet, då oftast via våld.

   Betänk också att vi som svenskar helt enkelt inte räknas för araber och andra muslimer – vi är smuts för dem och saknar såväl heder som status. Därmed blir handlingar som är förbjudna inom gruppen tillåtna mot oss – och ju mindre vi hämnas eller försvarar oss desto mer rättfärdigad är gärningen.

   Särskilt vid våldtäkter är detta tydligt: att våldta en flicka från samma kultur är livsfarligt i förorten. Hennes familj kommer att hämnas på din, som kanske straffar dig först för att få ner bötesbeloppet. En svensk flickas familj gör ingenting: de vet inte vem förövaren (eller vanligare förövarna) är, och tar inte hämnd. Därigenom har de visat att hon inte har någon heder eller något värde, och därmed var det inte våldtäkt, då endast kvinnor med heder kan våldtas.

   Källa?

   Tjugofem års boende i Sveriges värsta områden, och arbete som lärare på skolor i dessa.

   De som röstat för detta de senaste tjugo åren är medansvariga för rånen, våldtäkterna och morden.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 7 personer

   • Svart kaffe skriver:

    Ja tack för svar alla, det enda som verkar funka är riktigt hårda tag.. Så till vidare så,står jag fast vid min idé om att vi skall söka betald hjälp av någon lämplig internationell säkerhetsstyrka, samt så klart rensa ut det svenska rättsväsendet och utvisa vid minsta brott, även andra generationen, till läger om det inte finns mottagare ens efter biståndet dragits in. För de fall där utvisning är omöjlig så föreslår jag 5-dubblade straff och fängelser efter japansk modell.

    Gilla

  • Hovs-hallar skriver:

   @svart vatten:
   Det finns mycket info om detta (som etablissemanget vägrar kännas vid). Den danske psykologen Nicolai Sennels har tex. studerat kriminella muslimers mentalitet.

   Det kanske bär oss emot, men vi västerlänningar måste överge vårt ödmjuka, dialogsökande och politiskt korrekta sätt om vi ska ha en chans att kommunicera med den muslimska befolkningsgruppen.” Jihad Watch. Den danske psykologen Nicolai Sennels är djupt engagerad i frågor som rör invandring och islam….

   https://denfjrdeapan.wordpress.com/2016/04/30/robert-spencer-intervjuar-nicolai-sennels-muslimer-far-lara-sig-att-vara-aggressiva-osakra-ansvarslosa-och-intoleranta/

   Nicolai Sennels: Tredje världskriget: Så blir det
   http://imittsverige.blogspot.se/2009/11/nicolai-sennels-tredje-varldskriget-sa.html

   Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Problemen för de svarta i USA började med den s.k. medborgarrättsrörelsens härjningar och upploppen i flera innerstäder i mitten på sexitotalet. Innan dess existerade dessa sociala problem knappast. Innan dess hade de svartas situation stadigt förbättrats. Så svaret på frågan är väl att det är den tredje och fjärde generationen svarta som dealar knark i USA.

   Gilla

 13. Hortensia skriver:

  Ja, Patrik, och det är sannerligen ingen rolig historia, när de våldsamma stamkrigarnas hånfulla skratt ger alla normalt empatiska och sunt förnuftiga, skötsamma svenskar kronisk skrämselhicka.

  http://www.smp.se/ledare/vem-vill-bli-polis/

  Kan befintliga försvarsanställda – som jag förutsätter har genomgått sedvanliga lämplighetstester – supersnabbt omskolas till poliser, tro? Ingen kan väl längre påstå, att ”ryssen” för närvarande är ett större hot mot svenska folket än den redan påbörjade ”intifadan” i Sverige?

  https://ledarsidorna.se/notis/kaplans-omedlebara-kommentar-till-fadimes-dod/

  Hög tid att samtliga riksdagspartier med vurm för vettlös ”feministisk” identitetspolitik börjar fråga sig hur många islamister de har på lönelistorna. Kaplan torde bara vara toppen på ett IS-berg…

  Gillad av 8 personer

 14. Folke Lidén skriver:

  Det är redan nu ett läge där mycket drastiska åtgärder skulle behövas för att komma till rätta med problemen.
  Myndigheternas och politikernas mesighet bygger upp en ”våldsbuffert”. Dvs. Det kommer att behövas mer och mer våldsamma åtgärder från samhällets sida för att stoppa utvecklingen. Det är rent löjeväckande att höra riksdagsdebatter där partiledare förkunnar att vi behöver 2000, 3000, X000 fler poliser. Vilka djupgående tankar ligger bakom dylika siffror?
  Tidningarna är, fortfarande, fulla av snyft och sentimentalitet där budskapet är – Allt är den vite mannen och samhällets fel. Vitmaktmännen!
  En dag i en inte alltför avlägsen fram tid har vi byggt upp en våldsbuffert som bara kan lösas med massinspärrande i fängelse genom militär med skarpa vapen.
  Ingen vill ha det så, men det lutar onekligen ditåt.
  Inbördeskriget är redan här, det har bara inte utbrutit ännu.

  Gillad av 6 personer

 15. uppstigersolen skriver:

  Och samtidigt i hönsgården som kallas Sveriges riksdag. Den ena hönan kacklar värre än den andra. Inte kan vi samtala med någon från Sveriges största riksdagsparti. Om någon tror att SD kommer att minska eller försvinna av ett sådant barnsligt beteende så är han/hon nog dummare än tåget.

  Gillad av 7 personer

 16. Elöd Szanto skriver:

  Tyvärr tror jag att Patrik har rätt i sina farhågor om att det Sverige som jag flydde till för 30 år sedan är på väg att förblöda.
  Jag ser ingenstans ett akut o kompetent ambulasteam. Det som finns kvar är bara plåster.

  Gillad av 6 personer

 17. Yvonne Rosenthal skriver:

  Besökte i sällskap med en producent , filmare och journalist från UR , ordföranden för de två lärarfacken. Detta var 2004. Vi ville veta hur lärarfacken såg på den mobbing som kunde förekomma på skolor och som dessvärre även hade urartat till grov misshandel . Extremt allvarliga arbetsmiljöproblem kan man tycka. De ansvariga för lärarfacken ansåg inte att detta var frågor som de borde driva, ansvaret låg på arbetsgivarna politikerna. Det var i denna veva jag för första gången fick höra om ” Värdegrund” som skulle vara viktigt i sammanhanget. Hade aldrig stött på begreppet värdegrund tidigare men förstod att ” värdegrund” inte hade att göra med det vad som förr kallades för ordningsregler att göra. Inget trivialiteter här inte. Värdegrund handlade om mänskliga rättigheter, demokrati, miljöansvar. Att inte slå folk på käften, att inte bränna bilar, att inte använda knivar som vapen och att inte använda nyårsraketer ingår inte skolans värdegrundsarbete(urk) Och inte i polisens och inte i journalisters.

  Gillad av 3 personer

 18. Anders skriver:

  Vi är utsatta för en kolonisering, och vi betalar för den, men det tycks inte svensken i gemen förstå, kanske pga att kolonisatörerna är oss kulturellt och utbildningsmässigt underlägsna. Men de äter sig allt snabbare in i landet. De syns inom kultur och media, där de har mage att mästra oss för rasism, och de har infiltrerat statsapparaten, såväl på lokal som central nivå (Keplan t.ex.). Och så småningom kommer nog raketerna att ersättas av riktiga vapen…

  Gillad av 11 personer

  • Hovs-hallar skriver:

   Ja — exakt så är det.

   Någon högre upp i tråden försökte relativisera dagens situation med prat om 1970-talets vänstermobb! En idiotisk jämförelse, då denna mobbs störande beteende var begränsat till att ibland springa och demonstrera på gatorna.
   I ett längre perspektiv hade däremot ”vänstermobben” ett avgörande inflytande på Sverige.

   Det var nämligen dessa människor, oftast högutbildad övre medelklass, som några år efter kravallstadiet började infiltrera strategiska positioner inom framförallt massmedia och högskolor!
   Och från dessa plattformar kunde de manipulera opinionen i landet, plus att de även kunde indoktrinera nya generationer naiva studenter.

   Det är den här sortens vänsterfolk som tvingat fram Sveriges naiva invandringspolitik i praktiken en självmordspolitik där man mass-importerar människor som hatar oss och vill förstöra vårt samhälle!

   Denna vanvettspolitik hade inte varit möjlig utan en MASSIV indoktrinering via massmedia, där allmänheten dag ut och dag in får veta att invandring är BRA och att den som inte håller med är ‘FRÄMLINGSFIENTLIG’!

   Resultatet börjar vi tydligt få uppkört i ansiktet idag. Men nu är det egentligen för sent att reparera skadan.

   Gillad av 5 personer

 19. Christer Carlstedt skriver:

  Det som beskrivs är ett nytt fenomen, som vi inte uppskattar.
  Genast höjs röster på att förbjuda försäljning av fyrverkeripjäser till privatpersoner.

  Ett sådant förbud skulle eventuellt vara effektivt om man tror att det för det första skulle kunna passera vår kära lagstiftande församling utan en fullständig urvattning och dessutom inom en rimlig tid. Lever man dessutom i en tro att det inte skulle bli ytterligare en artikel i floran av smugglingsprodukter så…….

  Däremot tror jag mig kunna förstå att företéelsen borde kunna hanteras inom kommunernas lokala ordningsstadgor, förutsatt att de lokala politikerna kan ”få ut tummen”.

  Ett antal åtgärder skulle krävas.

  För det första skulle fyrverkeripjäser inte få säljas med mindre än att hela köpet förpackas i genomskinlig plastförpackning som värmeförseglas så att ingen del av köpet kan tas ut utan att förstöra förpackningen.
  Brott mot den regeln skulle resultera i indraget försäljningstillstånd.

  Kommunen bestämmer på vilka platser fyrverkeripjäserna får användas och vilka tider.

  Avfyrande av fyrverkeripjäs på annan plats och tidpunkt skall ha godkänts i förväg av polismyndighet i samråd med brandförsvar.

  Transport av fyrverkeripjäserna till godkänd avfyrningsplats får endast ske i obruten försäljningsförpackning.

  Varje fyrverkeripjäs som påträffas utanför godkänt avfyrningsområde och utan att ligga i den obrutna försäljningsförpackningen skall beslagtas av polis för destruktion.

  Om fyrverkeripjäser avfyras på icke godkänd plats eller tid skall polis ha rätt att kroppsvisitera personer på platsen. Person som påträffas med illegala fyrverkeripjäser kan då dömas för förberedelse till allmänfarlig skadegörelse.

  Ovanstående arrangemang har fördelen att man inte behöver bevisa i domstol att innehavaren av fyrverkeripjäsen har begått någon annan olaglig gärning utöver innehavet i bruten förpackning på plats som inte är godkänd.

  Gilla

  • Magnus Ström skriver:

   Det där kanske kan bli verklighet den dag vi har 40000 poliser istf 20000 som idag. Men inte ens då är det verklighetsförankrat. GW räknade på veckans brott igår ut att just 40000 poliser är vad vi skulle behöva för att nå upp till normal Europeisk nivå i förhållande till befolkningen.. Vilket skulle kräva att Polismyndighetens budget fördubblades till att bli lika stor som försvarets. Dessutom tas det bara in 800? på Polisutbildning varje år. Do the math..

   Gilla

 20. KristinaF. skriver:

  Jag tror, och har gjort det en längre tid, att det finns flera inbördeskrig på gång i Sverige. Mellan olika folkgrupper, mellan olika falanger av religioner mm. Jag hoppas att det diskuterades på Folk- och fredskonferensen i Sälen. Försvaret har definitivt en uppgift.

  Gilla

 21. MartinA skriver:

  Jag hittar inga självklart jämförbara skeenden i historien. Ett sätt att se det är om etablissemanget i sverige inte ser sig som svenskar. Att se etablissemanget som en fientligt sinnad erövrare som vill eliminera ursprungsbefolkningen med hjälp av kolonisatörer. Ungefär som när England tog in stora mängder holländska invandrare till nordIrland på sextonhundratalet.

  En annan jämförelse är den andra halvan av den romerska republiken. Patricierna hade makt över krig och fred. Och tjänade oproportionerligt på krigen. Plebejerna betalade största delen av kostnaden för krigen. Och krigen producerade oändliga mängder utländska slavar. Över tid så förvandlades Italien från självägande bonderepublik där de som tjänade i armen hade ett egenintresse att försvara sitt land. Till stora latifundier befolkade av slavar. Med en egendomslös mob i städerna. Och egendomslösa soldater som slogs för rov snarare än att skydda det de hade.

  En annan jämförelse är folkvandringstiden. Barbarer invaderade Rom både av positiva och negativa anledningar. De ville ha del av rikedomen i Rom. Och de ville ha skydd innan för Roms gränser från hunnerna.

  Det finns inslag av ovanstående. Men det som gjorts mot oss svenskar av ”våra” ledare är exempellöst. Åtminstone när jag söker i historien.

  Gillad av 4 personer

   • FDL skriver:

    Överheten har i alla tider tagit in fogdar av främmande etnicitet att härska över undersåtarna.

    Sen finns det ju de som muttrar att kanske, kanske, kanske det finns en annan faktor som påverkar den internationella politiken. Men man kanske inte bör nämna att tidningarna och bankerna ägs av en sorts, hmm, ”svensk” som kanske, kanske, kanske inte riktigt tar svenskens parti i alla lägen.
    Kanske, kanske, kanske finns det en viss sorts svensk som per automatik ser mångkultur som en slags skyddande mantel, som skyler över det faktum att hon kanske inte riktigt är som resten av folket och i själva verket i första hand är lojal mot en annan identitet.

    Wink wink, nudge nudge. Wink wink wink, nudge nudge nudge

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Läser just, på utmärkt rekommendation i en kommentar på denna blogg, Insanity Fair. Författaren menar där att den socialdemokratiskt-liberalt styrda Weimarrepubliken var ett liknande fall — här t.o.m. orsakat av samma sjuka idologi! — på hur ett land direkt inbjuder sin egen förstörelse. I det fallet i form av den aldrig tillräckligt slagna tyska militarismen och revanschismen, en gökunge som i Weimars mjuka famn snabbt göddes upp till Nationalsocialism. Naivt umgänge med grovt kriminella som Hitler själv, bara en sådan sak.

   Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Jag får ta mig en titt men jag är skeptisk. Jag tror den jämförelsen säger mer om den som gör den faktiskt, det är nog en person som har tendens att noja ur om sexualmoral och aborter, gissar jag utan att ha läst den. Och det finns poänger där men från mitt perspektiv är det ingen stor pusselbit. Och folk som jämför med Weimar och drar in nazisterna, de har nog en analys klar, blir litet Godwin över det.

    Gilla

 22. Göran Fredriksson skriver:

  Vi kan ändå tryggt förlita oss på att politikerklassen kommer att se till att skatteverket, kronofogdemyndigheten och diskrimineringsombudsmannen kommer att fungera väl. Liksom tvångsbetalningarna till sina propagandaapparater SR och SVT samt bidragen till MSM. Att ta fullt betalt och att leverera undermåliga tjänster synes vara affärsidén och det som ligger till grund för hur stor poliskåren behöver vara.

  Gillad av 3 personer

 23. thojak skriver:

  Historia är, näst efter matematik, det viktigaste någon har att lära sig ordentligt. Inte primärt för att komma ihåg ett/annat årtal, utan för att ha kunskapsbaserad beredskap för att undvika begå samma misstag som gjorts tidigare. Däri ligger också huvudorsaken till att S avskaffade historia som grundämne i gymnasiet.
  Av historien kan vi, bl.a., lära hur ett blomstrande land i MENA raserades till dagens kaos via bl.a. bilbränder och, i början, ‘smärre brottslighet. Landet heter Libanon fortfarande och var i de allra flesta avseenden ett mönsterland, precis som Sverige en gång var – arma land ! 😦
  Och, min övertygelse är, att ‘it has to get worse, before it can get better’…
  Mvh/TJ

  Gillad av 2 personer

 24. Staffan Persson skriver:

  Ja visst sker tektoniska förändringar under våra fötter.Kapitalets och tillverkningsindustrins globalisering, globalisering av islamsk fundamentalism, delvis som motreaktion på dessa företeelser en trend i västerlandet i riktning mot det identitära, partikulära, som har djupare europeiska rötter än Upplysningen,se ex bifogad länk. Uppenbarligen har parametrarna förskjutits mycket kraftigt i USA och även i Europa på ett tiotal år.
  Länder som Sverige vill gärna hålla på som ingenting hänt och helst inte tala om saken.( Löfvén säger i FN på fullt allvar att i Sverige bryr vi oss om alla grupper,därför finns ingen grogrund för ”populism” här.) Då uppstår känslan att det liberala samhället inte riktigt vill/förmår stå upp för sig utan gärna låter saker flyta .Då luckras samhällskontraktet upp. Anarkin sipprar fram i gliporna. Hobbes rör på sig i sin grav. Vilken väg ska vi gå, fortsätta på universalismens väg eller gå över på nationalismens? Det ena kanske inte måste utesluta det andra om man håller ögonen öppna, vilket återigen kräver att vi talar om problemet

  .http://www.politico.eu/article/the-european-roots-of/

  Gilla

 25. Jan Ahlström skriver:

  Polisens rapport handlar skriver du om ”oro och rastlöshet i samhället” och att ” man måste gå till roten varför det uppstår”.
  Hur många etniska svenskar är inte oroliga över sakernas tillstånd, säkert en betydande del och många som inte har ett fast jobb, dålig ekonomi, inget eget boende är säkert både oroliga och rastlösa men att skjuta nyårsraketer på folk, bränna bilar, kasta sten på blåljuspersonal gör vi inte för vi vet, med modersmjölken, att det löser ingenting. Detta är ett beteende som importeras med invandringen av asylsökare från MENA-länderna.
  Innan polis och andra myndigheter hunnit gå till roten med problemet så har trädet vuxit sig stort och fått så många rotskott så det kommer inta att lyckas få ordning på det, så det bästa vore att såga ner det jämns med marken och behandla stubben så inga nya rotskott uppstår.
  Patrik, ett förslag angående Mohamed Omars inlägg idag: Bjud in Göran Greider till GDS-tv, han verkar vara Dalarnas största linslus och älskar nog att synas på tv.
  Tror inte han vågar komma.

  Gillad av 1 person

 26. Per Eriksson skriver:

  Det gamla Sverige har upphört att existera och kommer aldrig igen, en ny demografi och kultur är på väg att ta över och det som utspelas på gator, torg, badhus, skolor, sjukhus, bibliotek och i idrottshallar etc är och förblir det nya normala.

  Sönderfallet av de gamla normerna och värderingarna beror inte enbart på att landet byter befolkning, även rådande ursvenska institutioner förändras i snabb takt, riksdag och regering koncentrerar sig på manipulerande identitetspolitik, massmediebolagen har bytt språk till ett vulgariserat lingo där traditionell grammatik har avskaffats och ersatts med svordomar och gatuspråk.

  Meritokrati vid statliga och kommunala tjänstetillsättningar har avskaffats, numera gäller enbart kompisskap och partiböcker, myndighets – och politikeransvar har blivit okända begrepp vilket innebär att landet seglar på utan vare sig roder eller kapten.

  Ingen verkar längre förstå vilken betydelse den ständigt minskande tillverkande industrin har för välfärd och välstånd så det nya normala är att stat och kommun kontinuerligt lånar till driften av verksamheten – det går så länge det går resonerar man.

  Gillad av 1 person

 27. Sixten Johansson skriver:

  Varje civilisation som tappar kontakten med verkligheten förfaller och går under. När härskarklassen har diat maktens sötma länge, blivit inavlad, oduglig, maktmissbrukande och storvulet galen, inte urskiljer verkliga faror och fiender, har låtit hären upplösas och dränerat folkets skattekraft, då återstår till sist bara att klamra sig fast vid makten genom att bruka den sista våldspotentialen till att skydda sig själv och kväsa folkets protester.

  Sverige är en glänsande, mjölkstinn ko, riden av en enögd, kraftlös eunuck och påpiskad av narrar. Sverige blev världens mest fulländade enpartistat genom att härskarklassen lockade, mutade och lurade det egna folket i mer än 70 år. Alla härskare vet att krig mot yttre fiender tjänar dem väl, så länge landet har råd. Efter sin stora framgång under andra världskriget fortsatte Sverige att under fredens täckmantel kriga mot nöd, orättvisor, ojämlikhet, könsskillnader, mot allt ont som kunde spåras, först i det egna landet, sedan utanför det. Varje opponent mot detta rättfärdiga evighetskrig kunde stämplas som egoistisk, inhuman och landsförrädisk.

  Kriget har bekostats genom lån, slösade naturresurser, åderlåtning och försummat underhåll av det som gångna generationer byggt upp och genom skatter, avgifter och andra pålagor. Mesta mervärdet av allt arbete går inte längre till kapitalister, utan till staten. Folket tror på den goda staten – och härskarklassen säger: ”Staten, det är jag!” In i det sista byggs välfärdsapparaten på, nya uppgifter och jobb skapas, nya läror föds, ideologer skolas och ställs i härskarklassens sold. Keynes kan från sin himmel studera inte bara konjunkturutjämnande, utan ständig ekonomisk stimulans enligt fönsterkrossnings- och pyramidspelsprinciperna mot allt mer imaginära höjder.

  Men varje tillgänglig resurs lockar till sig rovdjur och snyltare, såväl svenska politiker som utländska analfabeter. Naturligtvis dras de till ymniga flöden av pengar, makt, status, identitet, njutning, allt där de ser egna fördelar och nischer.

  Den mediala och politiska härskarklassen med hovnarrar och tjänare har konstruerat en förljugen verklighetsbubbla, en önskezeppelinare. Sedan har de trätt in i bubblan och kastat loss från den hårda verkligheten. Högre och högre stiger de, men ändå sticker röken i näsorna och paniken börjar sprida sig där uppe bland höns, narrar och eunucker. De hade ju själva blockerat nödutgångarna för att hindra oliktänkande att tränga sig in. Och alla har inte hunnit förhandla sig till en fallskärm.

  Gillad av 1 person

 28. Magnus skriver:

  Det som är intressant med alla olika analyser är att de flesta är bra analyser fast med olika syndabockar till samhällskollapsen!

  Det går inte bara att säga att det är mähän till politiker eller bara globalister, radikalfeminister, agenda 2030, EU, alla vilje starka opinionsbildare, riktiga godhets människor utan verklighetsuppfattning, migration, islamister, religions skadade individer, grupp tryck, utrfrysningar, pk-ister, miljömuppar, antidemokrater, värdegrunder, msm, mörkläggningar om fakta, oikofobier, identitetspolitiker, allamänniskorslikavärde( där brottslingar är mer värda än brottsoffren), nationshatare, genusforskare/vetenskap?, diskrimineringslagarna, historieförnekare, verklighetsförnekare, samhällsförnekare, förnekare av sambandet migration och samhälls kollaps. Ja listan på vad och vilka som just nu angriper vår demokratiska nation är hysterisk lång och dessa grupper och ideologier har nu tagit över alla vitala delar av vårt samhälle.

  Jag vet att hoppet är det sista som överges. Men, är det någon som tror på fullt allvar att tillnyktringen kommer att bli tillräcklig? Kan sjuklövern vakna i tid? Om inte, kommer verkligen SD kunna få 50% av rösterna? Om inte, hur kan vi då stoppa den negativa utvecklingen? Kan någon förutom SD stoppa migrationen?

  Jag är extremt skeptisk men en sak är säker hade vårt etablissemang älskat sitt land, traditioner, kultur och befolkning och samtidigt förstått att vi inte kan ändra på hela världen då alla är olika och vill också fortsätta vara olika så hade utgångsläget varit fantastiskt!

  Gillad av 2 personer

 29. ReD skriver:

  Det handlar inte om regler, det har det aldrig gjort. Vi har grundlurats.
  För sisådär 15 år sedan mejlade jag den dåvarande socialdemokratiska regeringen (före regeringen Reinfeldt) och undrade lite försynt vad i hela friden dom höll på med gällande den sanslösa invandringen. Jag såg hur den importerade kriminaliteten bredde ut sig på ett alarmerande sätt, samtidigt som inflödet enligt mig var enormt (tiotusentals varje år). Redan då larmade polisen om en situation som löpte amok. Sedan mitt mejl skickades har ”vår” riksdag ”pumpat” ut cirka 1.5 miljoner PUT. Till.
  Medan vi svenskar är på jobbet, diskar, tvättar, betalar våra skatter, räkningar och tar hand om familjen, arbetar ”vår” riksdag sedan decennier heltid med det icke partibundna projektet – det stora folkutbytet. Jag minns svaret jag fick (ja, jag fick faktiskt ett svar) på min fråga. Man lät hälsa där fanns ”ett brett stöd för rådande migrationspolitik” och att ”EU är det långsiktiga svaret gällande migrationspolitikens utformning” – observera att man redan då, för cirka 15 år sedan, hade som mål att överlämna vårt öde gällande den demografiska utvecklingen till EU. Och detta tar mig till att jag tror vi utsatts för en politik som mellan skål och vägg har framarbetats med målet att upplösa vårt kära Sverige som statsbildning. Man har haft för avsikt att istället ansluta vår ”yta” till en Europeisk superstat. Det finns inget mer effektivt sätt med vilket man kan upplösa ett folk än via enorma folkomflyttningar, och det finns inget annat svar på varför detta totala vansinne tillåtits fortgå in absurdum och löpa helt utom kontroll.
  Genom att släppa på miljoner migranter, på ett helt sanslöst sätt, försökte man 2015 i en sista ansats slutföra projektet. Medan Europas folk var i chock skulle man genomtvinga den överstatliga ”omfördelningsprincipen” -> men det föll på målsnöret tack vare Ungern, Polen, och baltstaterna då dessa vägrade underkasta sig EU:s ettriga dekret. Och där står vi nu, lurade, förnedrade, berövade vår trygghet, våra resurser och vår territoriella integritet, oförmögna att vända flödet, ensamma. Jag har mycket svårt att se hur detta ska gå att vända till det bättre för detta arma rike.

  Gillad av 5 personer

  • FDL skriver:

   Alla borde veta vem Coudenhove-Kalergi var och vad han stod för.
   Notera även vilka synnerligen kapitalstarka och inflytelserika vänner han hade.

   EU:s centrala idé.
   Känner ni igen den här tankegången?

   ”In his book Praktischer Idealismus (Practical Idealism), written in 1925, he describes the future of Jews in Europe and of european racial composition with the following words:[45]

   The man of the future will be of mixed race. Today’s races and classes will gradually disappear owing to the vanishing of space, time, and prejudice. The Eurasian-Negroid race of the future, similar in its appearance to the Ancient Egyptians, will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals. […]

   Instead of destroying European Jewry, Europe, against its own will, refined and educated this people into a future leader-nation through this artificial selection process. No wonder that this people, that escaped Ghetto-Prison, developed into a spiritual nobility of Europe. Therefore a gracious Providence provided Europe with a new race of nobility by the Grace of Spirit. This happened at the moment when Europe’s feudal aristocracy became dilapidated, and thanks to Jewish emancipation.

   Under världens nya spirituella adels kloka vård ska vi avla fram en ny ”eurasisk-negroid” mänsklighet som ersätter alla föråldrade nationella identiteter.

   Barbara Lerner Spectre håller med att det MÅSTE ske. Europa överlever inte om vi inte transformerar till vår nya progressiva, mångkulturella identitet.

   Gilla

 30. malmoperspektiv skriver:

  Ett stort tack Patrik! Det är sant som du skriver, att det finns i Sverige en grundläggande tilltro till vårt systems hållfasthet. Naiv tilltro, skulle man kunna tillägga.
  En mera nykter och mindre naiv syn på Sverige, finner man ofta från de som betraktar vårt land utifrån eller från de som har bott och verkat i andra länder, vilket du själv är ett glädjande exempel på.

  Den danska ”snaphanen.dk”, vars redaktör tidigare har bott många år i Sverige, har under 15 års tid följt utvecklingen i Sverige från Köpenhamn. Hans förutsägelser och prognoser har alltid varit skrämmande träffsäkra och före sin tid.
  Jag tar mig därför friheten att försöka återge delar av hans träffsäkra beskrivning av situationen i Sverige, från den 12/1 i år. Jag har översatt den till svenska, men originaltexten kan läsas här: http://snaphanen.dk/page/8/.

  ”… vi följer Sverige på nära håll, vet att konflikter och social friktion nu är Sveriges öde för evigt. Det självreglerande och fredliga samhället kommer aldrig tillbaka. Det har de svenska politikerna grundligt sörjt för.
  Det är ödelagt för alltid av en blandning av socialister, liberaler, drömmare och kvinnor och feminina män, som tog makten och använde den för att ödelägga landet. Freden är kort sagt förbi i Sverige. Sverige har blivit en dumpningsplatst för dysfunktionella staters kriminella medborgare, och i processen håller Sverige själv på att bli en failed state. …”

  Detta skriver han med med anledning av att Marocko vägrar att ta emot in en kriminell gangster som ska utvisas från Sverige och han skriver vidare:

  ”… Enligt Folkrätten ska varje stat ta emot sina egna medborgare. Sverige skulle naturligtvis inte låta denna kriminella, halvgalna brottsling stanna, men Sverige gör det eftersom det leds av karaktärslösa och slappa politiker.

  Madammelandet står med mössan i hand inför ”bananrepubliker” som Marocko. Uppbundet av s.k. ”mänskliga rättigheter”. Sverige är bara en illustration av den europeiska förfallet, där rånare från hela världen ska ha sin bit av det ruttnande liket. I Sverige talar man om ödeläggelsen som om den hade fallit från himlen, men där är helt konkreta människor som åstadkommit förstörelsen, och som man borde ställa till ansvar. Tyvärr är politik ett område där glada amatörer kan komma undan med vad som helst. …”

  Hårda ord men en bister sanning!

  Gillad av 6 personer

 31. Tor Arne skriver:

  ”Den värld som till helt nyligen framstod som så solid, fast och obevekligt etablerad börjar försvagas, tappa konturerna, rentav rämna.”

  Europas ”nihilistiska vision” blir till verklighet framför våra ögon, ”tackat” vare den religiösa övertydningen om dom universella mänskliga rättigheterna.

  Den franska journalisten Eric Zemmour i sin recension av professor emeritus Jean-Louis Harouel:s bok ”Mänskliga rättigheter emot folket”:

  The European peoples are caught between the hammer and the anvil, and threatened with extinction: “Millenarianism based on mass-immigration is by nature totalitarian…. It has replaced the Communist struggle to destroy the bourgeoisie with the [Human Rights] struggle to destroy the nations of Europe”.

  https://theeuropeans.co/2016/05/28/europes-nihilistic-vision/

  Är vi inne i ”det sista Utopia”?:

  ”It was on the ruins of earlier political utopias, Moyn argues, that human rights achieved contemporary prominence. The morality of individual rights substituted for the soiled political dreams of revolutionary communism and nationalism as international law became an alternative to popular struggle and bloody violence. But as the ideal of human rights enters into rival political agendas, it requires more vigilance and scrutiny than when it became the watchword of our hopes.”

  http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674064348

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Zemmour prickar här in de två dödssynder som verkligen ligger bakom: gnosticismen och millenniarismen. Postmillenniarism inom liberalismen, premillenniarism inom kommunismen. Alla blint vetande att de har rätt. Inget tvivel. Inga observationer nödvändiga.

   Gilla

   • FDL skriver:

    ”Postmillenniarism inom liberalismen, premillenniarism inom kommunismen. Alla blint vetande att de har rätt. Inget tvivel. Inga observationer nödvändiga.”

    Citerar dig bara för att det var så bra skrivet.

    Kommunisten vet att bortom det ”temporära” lidandet finns saligheten, bit ihop lite till kamrat så är vi framme!
    Liberalen vet att saligheten redan finns här och lidande är en logisk omöjlighet om man bara sätter sin tillit till den osynliga handen.

    Gilla

 32. Jonas Nilsson skriver:

  Anna-Stina länkar det obeständiga till något som är segare:
  ”Lars Trägårdh talar om vissa kulturella företeelser som sega.
  Att de visar uthållighet över tid. Ingen skulle kunna tala om kulturella mönster om inte det fanns just ihållande mentala segheter som gick över generationsgränser.
  Patrik talar om vissa företeelser som nya och lättrörliga, att de uppstår över en nyårsnatt. För att sedan sprida sig som en ihållande företeelse genom samhället. Båda har naturligtvis rätt.” Seghet och lättrörlighet utesluter inte varandra.
  ”Segheten” förra får väl representera det som brukar stämplas som konservatism-önskan att allt ska förändras så långsamt som möjligt, ibland t.o.m. sammanfattat med begreppet ‘statiskhet’.
  ”Lättrörligheten” med Hegels tro att historien bärs av vindkast som driver mot någon slags sammanhängande syntes, det som oftast betecknats ‘dynamik’. Det var motpolerna under 1900-talet. Ska inte avslöjas vilket perspektiv som premierats i vårt utbildnings- och politiska system. Marx följde ivarjefall den senare och la ned konflikterna i politiska motsättningar.
  I sig betyder betyder begreppet historia (utifrån grekiskan) snarast att söka, undersöka. Historia blir därför sammanfattningen av våra egna tafatta försök att få ihop helhetsbilder.
  Det som definitivt dominerat vår historiebild är föreställningen om historien som en rak utvecklingslinje. Den linjen syns inte längre i elevernas historieböcker.
  Grundtonarten på svenska har utgjorts av tre steg: myt – organiserad ‘kristen’ tro (teologi) – säker kunskap (en triad myntad av Comte i början av 1800-talet). Folkhemmet var så nära det bästa av allting i hela världen man kunde tänka, eller?
  Jag tror bloggaren själv anfört pendel- eller vågrörelsen som en bättre modell. Vågrörelsen förefaller klokast. Vi är i dalen nu. Då borde det vara lättare att känna igen topparna än när man trodde att man befann sig där. En lite mer krävande metod är att söka tre olika sammanhangs reflektioner av hur nuvarande världsläge ser ut och fråga sig om man kan se någon slags helhet. Fråga efter delar av Amerikas, Rysslands och Kinas helhetsbilder. Reinfeldt välkomnade hit till hela världen, såsom vi undervisats i tron på gamla modellen. Men det är andra krafter i världen som satt flyktingarna i rörelse. Räcker förklaringen att allt skulle bero på motsättningarna mellan muslimer???
  Allt formas inte i nuet, om vi nu inte är religiöst skapartroende. Det är troligare att det som sker nu är följder av vad andra gjort tidigare, i nya kombinationer. Att försöka vara modern är att tro sig stå i det senaste, avklippt det föregående. Modernitet dör snabbt. Det är mer meningsfullt att fråga andra som sett mer, på andra ställen. Bra om vi blir tvungna att fråga fler.

  Gilla

 33. Rolf Ahlqvist skriver:

  Ja, det är historien som rör sig snabbt därute. Men vi har ju nått fram till en IT-tid där vi har mycket
  utrymme att gemensamt och mångfaldigt beskriva skeendet med sekulära, filosofiska och teologiska
  tankar, om vad som möjligen är på gång. Daniel Trump kan när som helst förklara hur USA skulle
  ställa sig, om Harmageddon är nära. Alltmedan svenska politiker med Morgan Johansson i spetsen,
  endimensionellt anser att religion är inget att tro på, utan att politik är allt. Då får man existentiella brister och olydnad hos kanske främst manliga ungdomars farliga okynnesaktiviteter. Anna-Kristina gör en bra analys här ovan om det. Det är sega strukturer som hindrar uppvaknandet. Och det är en skam att vi inte samfällt beskriver mer utförligt hur de endimensiella politikerna behöver råd om situationens allvar av vanligt folk, samt att akademiska proffs om dessa viktiga samhällsproblem. Och sedan kan
  de förhoppningsvis klart och tydligt, marknadsföra sina åsikter och insikter till det vanliga folket.

  Gilla

 34. Stefan Sewall skriver:

  Marxcitat av PE ovan: ”Alla fasta inrotade förhållanden och dem åtföljande gamla ärevördiga föreställningar och åskådningar upplöses”

  Hörde 1969 som 14 åring om Mao Tse Tung sagt att alla små barn skulle tas ifrån mammor och famlijer och uppfostras i stora kollektiv. Detta fick mig att från början inse hur förkastlig kommunismen är.

  Gilla

 35. Nils Dacke skriver:

  Jag misstänker också att vi redan har passerat point of no return och med en haltande poliskår ser läget verkligen illa ut. Det finns idag knappt inga resurser i landet för att neutralisera dessa kriminella gäng och risken är också att de kommer att radikaliseras till jihadister och terrorgrupper inom en snar framtid. Vår politiska ledning senaste 20 åren borde aldrig accepterat framväxten av dessa no go zoner och här kommer framtidens dom mot dessa mer eller mindre förrädare att bli oerhörd hård. Johan Westerholm på ledarsidorna.se har haft flera artiklar om att vi är på väg in i en libanesisk situation giltig för 15-20 år sedan. Enligt intervjuer med libanesiska politiker framgår att det enda sättet att få tillbaka fred och lugn är att rensa område för område, hus för hus och lägenhet för lägenhet. Den stora frågan är bara vem som skall utföra detta??

  Gillad av 1 person

 36. Mjölner skriver:

  Och sen har vi sega ministrar, seg regering, seg polis, seg obefintlig opposition, seg journalistik utövad av sega journalister samt sega väljare. Vafalls!

  Gillad av 1 person

 37. Bengt skriver:

  Vid de sjutton riksdagsvalen fr.o.m. 1960 jag deltagit i har jag upplevt det som allt svårare att avgöra vilket parti som är minst dåligt. Det finns ju knappt något parti som man – i alla fall inte jag – gillar till 100%. Faktiskt inte heller ogillar till 100%. Man får vikta plus och minus för att komma fram till vilket som överväger och bita huvudet av skam.
  Efter att i eftermiddags lyssnat på Studio Ett i P1 och en debatt mellan företrädare för muf (moderata-) respektive luf,( liberala ungdomsförbundet) angående förhållningssättet till SD står det klart att en röst på liberalerna är uteslutet för min del.
  SD får väl tacka luf -ordföranden Joar Forssell för (omedvetna) hjälpen, samtidigt som muf:s vältaliga vice ordf. Sofia Fölster nog kan dra SD-sympatisörer till moderaterna.
  Ytterligare intressant medialt inslag idag är ett inlägg på SVT Opinion av Paula Bieler,
  Riksdagsledamot Sverigedemokraterna. Klokt och sansat!( Rekommenderad läsning särskilt för Joar Forssell med meningsfränder!)

  Som jag ser det är detta tankar som anknyter till Patriks ämne för dagen.

  Gilla

 38. Arvidsson skriver:

  Ansvaret för detta ligger på många axlar, men svenska massmedier har mycket på samvetet. De är givetvis medvetna om den egen makten, som ligger i att bekräfta eller förkasta verklighetsbeskrivningar. Hela tiden väljer de mellan att hylla, håna eller begrava enskilda politiker och andra makthavare.

  Just nu verkar svenska folket allvarligt oroat över samhällsutvecklingen. Makten oroar sig i stället över folkets växande misstro, och tecknen på att vänsterliberalismen är på väg ut.

  Vänsterliberalismen har varit inofficiell norm i svensk offentlighet under större delen av 1900-talet, extra tydligt efter murens fall 1989. Samma vänsterliberalism som ägare till flertalet svenska tidningar alltid trott på — folket har inte omfamnat folkpartiet, men pressen har.

  DN, Expressen, Sydsvenskan, Göteborgs-Posten, Corren, Helsingborgs Dagblad, Eskilstuna-Kuriren, Hallandsposten, BLT, Västerbottens-Kuriren, Sundsvalls Tidning, VLT, Norran, Upsala Nya Tidning, Falu-Kuriren, JP ….. Alla de och fler därtill har ledarsidor rotade i folkpartiet/liberalerna. Folkpartiklarna, det lilla partiet som de stora ambitionerna. Som alltid vill ha mer invandring, fler statliga påbud som skapar rättvisa inom landets familjer, mer värdegrundsarbete i skolor och på arbetsplatser, samt mer genustänk på dagis. Partiet vill även se fler temadagar om Mänskliga Rättigheter, inte minst positiva rättigheter med garantier för att alla överallt ska inse sin lagliga rätt att kräva en massa prylar som FN utlovat och Viktor Banke kämpar för med Europakonventionen som vapen. Rent allmänt är folkpartiliberalerna inte alls snälla utan inriktade på strid! En strid för ökad frihet som uppnås genom ökad överstatlighet och noggrann detaljreglering från en ansiktslös centralmakt som det tar minst två generationer att byta ut.

  Därför sätter medierna raskt press på alla politiker, generaldirektörer, företagsledare och t o m vanliga kändisar som visar tecken på att vilja förändra status quo.

  Några exempel, verkliga eller påhitt:

  Moderaterna verkar, efter lång tvekan, redo att i enstaka frågor samtala med SD.
  Motdrag: låt Annie Lööf och Jonas Sjöstedt hugga och brunmåla, lägg fram teori om desperation pga svaga opinionssiffror vilket förorsakar ”fiske i grumliga vatten”.

  Någon pekar på statistik som visar att brottsligheten ökar.
  Motdrag: hävda motsatsen med objektiviteten i behåll, genom att låta Bråforskare ”tolka” siffrorna. Låt även tidningens/kanalens egen krimexpert slå fast att det var våldsammare förr. Jämför oron över vacklande våldsmonopol i betongförorterna med ”moralpanik” över dansbanor på 40-talet och videovåld på 80-talet. Låt kändisar berätta om sexövergrepp av svenska busfrön i småskolan. Förebild är Ygemans insikt att sexbrott på festival var vanligare för tjugo år sen. Förklara att de som oroar sig egentligen är deprimerade och i behov av SSRI plus kognitiv beteendeterapi.

  Blir Reinfeldtepoken omvärderad av moderater?
  Motdrag: ta Reinfeldt i försvar, peka på jobbskatteavdrag, budgetbalans och att Borg var en av de bästa finansministrarna för tio år sen. Påpeka att Reinfeldt alltid stod upp för värdegrunden, precis som Mona Sahlin.

  Faller förtroendet för polisen när våldtäkter och mord prioriteras ned? Är landets åklagare sysslolösa när polisen slutat utreda brott?
  Motdrag: Rikta strålkastaren mot Eliasson. Låt honom personifiera rötan så kåren i övrigt framstår som nästan funktionell. Dra igång diskussion om Polismyndigheten kan behöva 500 nya tjänster över en tioårsperiod (men nämn inte att andra västländer har dubbelt så många snutar per capita)

  Ökar anmälningarna om våldsbrott och särskilt sexbrott lavinartat?
  Motdrag: intervjua tonårstjejer om trakasserier från svenska klasskompisar, dragning i flätor och mulning i snö samt påträngande frågande av chans redan på mellanstadiet. Kanske polisanmälningarna ökar eftersom dagens unga tjejer är tuffa och inte tar skit, vilket sänker mörkertalet från rekordlåga nivåer.
  (undvik nämna att anmälningarna ökat under flera decennier med tydliga hopp i antalet polisanmälningar när asylinvandringen ökat — till exempel tidigt 90-tal. undvik även att nämna anmälningsökningen från år 2006 när Reinfeldt tillträdde och gjorde det lite smidigare att flytta hit, eller 2015 när flyktingvågen sköljde in)

  Nya blodiga dåd av IS och krav på hårdare tag?
  Motdrag: intervjua särskilda samordnaren mot extremism som får berätta vilken ytterkantsideologi som dödat flest i Sverige (svar nazismen pga mordet på Björn Söderberg). Påminn om Showan nästan dog efter naziattack, och att dessa nazister dessutom släpptes nyligen. Kartlägg högerextremisterna i diagramform och koppla till oansvariga kändisar som Katerina Janouch, Markus Birro, Ulf Adelsohn, Ulf Brunnberg, Assar Lindbeck m fl.
  Islamism och muslimska terrororganisationer bör också nämnas i någon kronologi.

  Ökar kritiken mot medierna, för mörkläggning?
  Motdrag: en artikelserie om ”falska nyheter” och att rysk underrättelsetjänst önskar ett mer instabilt EU. Antyd att mediekritik, som förr var jätteviktigt, tyvärr kommer från ryskt håll numera och med Putin som indirekt avsändare. Ta ansvar genom att efter alla längre artiklar lägga en kort deklaration, som slår fast att källkritik och ett kritiskt förhållningssätt är grunden för seriösa medier, liksom att skilja på sak och person. Total konsekvensneutralitet är däremot svår att tillämpa och ibland rentav oansvarigt. I etermedia bör etikdeklarationen läsas upp efter större nyhetsinslag och med modern teknik kan uppläsarna vara journalister med hög trovärdighet — även om de inte längre är i livet. Lennart Hyland, Astrid Lindgren och Tage Danielsson räknas hit.

  I många sammanhang kan det vara befogat att påminna om svensk lagstiftning och världens äldsta tryckfrihetslag från 1766. ”Låt inte påtryckningar från auktoritära regimer förstöra den” låter kraftfullt (infoga teckning av Putin och Trump ihopslingrade på björnskinnsfäll vid öppen spis)

  Gillad av 1 person

  • Sixten Johansson skriver:

   Utomordentligt väl beskrivet! Du definierar kärnan i ”(ny)vänster(flum)liberalismen” mycket bra. Gradvis börjar allt fler (som jag själv!) inse att hela det politiska fältet i Sverige är hjärntvättat och att media mycket länge har plöjt upp precis de tankebanor som är ”socialismens” (= hela ”icke-konservatismens”) kärna: idéburen centralstyrning, materialism / konsumism, överstatlighet, nedbrytande av socialt sammanhållande normer, likriktning och nivellering, repression mot oliktänkande.

   Ofta bör vi förstås tillägga att det inte handlar om någon mediakonspiration, att mångfalden i mediavärlden och på det partipolitiska fältet bara är ytlig och skenbar, att mediernas djupa, omedvetna, långvariga påverkan sker mellan raderna, genom publikens konsumtion av strukturerna i mediaberättelserna. Alla dessa närliggande verklighetsbeskrivningar och det förhållningssätt som indirekt påbjuds får en massiv riktad verkan på sikt, så att allt annorlunda tänkande lätt kan förhånas eller diaboliseras.

   Gilla

 39. Gert B. skriver:

  Under onsdagskvällen lyssnade jag, i bilen hem, på kvällsupplagan av Studio Ett. Flera ämnen avhandlades bl.a. skamvåldet. Det våld som många kallar hedersvåld.
  En lärare var med i studion och hon erkände utan omsvep att hon hade varit en kulturrelativist.
  Det förtryck som många invandrarföräldrar utsätter sina döttrar för hade hon tidigare blundat för.
  I den heliga mångkulturens namn, men nu var hon ångerfull och gjorde avbön.

  Gilla

 40. Nietzsche skriver:

  Ett problem i sammanhanget är att media inte presenterar statistik utan sina (hårt vinklade) narrativ. Det är faktiskt svårt att skaffa sig en realistisk bild av ”verkligheten”, utan siffror. Jag är helt ointresserad av socioekonomiska/strukturalistiska förklaringsmodeller eller annan dynga för den delen. Däremot kalla siffror på våldtäkter, överfall, misshandel, mord, rån platsspecifik otrygghet egendomsbrott mm. Hur många fall av narkotikabrott handlar om harmlös individuell förlustelse? Hur kopplas brottslighet till invandring från MENA. (För att kunna göra lämpliga kostnadsöverslag) Siffror siffror siffror -inte olika typer av kollektivistiska:socialistiska/uppfostrande narrativ.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.