Göran Greider har fel om moskén i Borlänge

portratt-dgs-2

Mohamed Omar

Salafister, det vill säga mycket strikta sunnitiska muslimer, ska bygga ett islamiskt center i Borlänge. Många Borlängebor är oroade. Men inte Göran Greider. Han tror att det kommer att bli hur bra som helst.

I en ledare i Dala-Demokraten den 16 januari menar Greider att religionsfriheten hotas av kritiken mot den salafistiska moskén. Vem har sagt att muslimer inte får be fem, eller till och med tio gånger, om dagen? Vem har sagt att muslimer inte får ha bönehus? Det folk inte vill ha är ett salafistiskt centrum mitt i Borlänge. Greider kanske inte vet att den värsta förföljelsen mot muslimer utövas av andra muslimer? Salafister är inte snälla mot andra muslimer. Salafister vill ha en stat där sharia tillämpas, vilket innebär att muslimska kvinnor blir förtryckta. Salafister vill ha en stat där man bara får följa deras version av islam, alltså ingen religionsfrihet för andra muslimer. En moské mitt i centrala Borlänge ger salafisterna mer prestige och skrämmer andra muslimer.

Greider nämner sedan något han anser vara en islamofobisk konspirationsteori, att muslimer genom ”barnafödande” kommer att ta över Europa. Vet inte Greider att islam är en missionerande religion? Det är tydligt i både Koranen och i sunnan, profeten Muhammeds liv och lära, att en god muslim ska verka för religionens spridning. Det är rentav en plikt att missionera. Om muslimerna kommer att lyckas är däremot osäkert, men om att ambitionen finns råder inga tvivel. Det är bara för Greider att besöka närmaste moské och fråga imamen: ”Skulle du vilja att islam vinner fler anhängare i Sverige?” Svaret kommer att bli ja. Det ingår i en imams uppgift att dels bevara och stärka tron hos muslimerna och dels för ut den till icke-muslimer. Om han (det finns inga hon) struntar i missionen är han en dålig imam. Däremot är det inte varenda Ahmed och Mustafa som vill att Sverige ska islamiseras. De kanske bara är muslimer till namnet.

Greider skriver sedan att han ser fram emot moskébygget eftersom han kan gå dit och beundra dess skönhet. Ja, du. Visst kan du gå dit, men du kan inte vara tillsammans med din fru. Din fru, eller partner, kommer att anvisas till kvinnoavdelningen. Dessutom, jag tycker det är synd att du väntar med ditt besök tills den nya, salafistiska moskén är färdig. Det hade varit bättre om du gått till den redan befintliga moskén i Bullermyren i Borlänge INNAN du skrev din artikel. Då hade du kunnat bekanta dig med männen bakom projektet och lärt dig något om deras syn på islam. Jag tror inte att du, som progressiv människa, hade funnit den alltför tilltalande.

Först konstaterar Greider att han inte är muslim, sedan påstår han att han vet mer om vad islam EGENTLIGEN står för än muslimerna själva. ”Kärnan i alla religioner – och den är både banal och storslagen – är att människor ska bry sig om varandra”. Var har han fått det ifrån? Kan han länka till någon stor islamisk sajt i världen som förmedlar detta budskap, att kärnan i islam är att människor ska bry sig om varandra? Kärnan i islam, enligt alla ortodoxa, islamiska teologer, är tawhid, läran om Guds enhet, och att Muhammed är Guds sändebud till mänskligheten. Och Muhammed lärde att man ska bry sig mer om muslimer än icke-muslimer. Han lärde att en muslim har en högre ställning än en icke-muslim, en man har en högre ställning än en kvinna och att en fri man har högre ställning än en träl. Salafister, som männen bakom Borlänge-moskén, anser att man ska följa Muhammed till punkt och pricka. Inget får läggas till eller tas bort.

Greider tror på religionsfrihet, skriver han. Bra! Men det gjorde inte profeten Muhammed. Han påbjöd att alla som lämnade hans religion skulle avrättas. Det är ett påbud som fortfarande tillämpas av vissa islamiska stater som vill vara trogna Muhammed. Yusuf Al-Qaradawi sade en gång att om muslimerna hade avskaffat dödsstraffet för avfall så skulle islam inte existera idag! Al-Qaradawi är en väldigt populär och respekterad sunnitisk koranlärd. Han har faktiskt talat i Stockholmsmoskén en gång. Då manade han till självmordsattacker mot Israel.

Omar Mustafa var tidigare ordförande i Islamiska Förbundet som driver Stockholmsmoskén. Han satt också en kort period i styrelsen för Greiders parti, Socialdemokraterna. I en intervju för Expressen (9/4 2013) sade han att Al-Qaradawi är ”världens mest framstående muslimske teolog som går att jämföra med påven.” Mustafas företrädare på posten som ordförande i Islamiska Förbundet, Abdirizak Waberi, hyser också stor respekt för Qaradawi. ”Jag respekterar Qaradawi. Han är en stor, lärd person. Han är mycket kunnigare i islam än jag och andra i Islamiska förbundet”, sa han i en intervju med Evin Rubar i SVT:s dokumentär ”Slaget om muslimerna” från 2009.

Det finns både ”vackra” och ”avskyvärda” verser i Koranen har Greider upptäckt. I de allra flesta islamiska länder skulle det vara omöjligt att säga något sådant offentligt. Skulle det finnas något avskyvärt i Guds bok? Koranen beskriver sig själv som en fullkomlig, gudomlig skrift. Den är enbart god. Och det är också så Muhammed beskriver den. Greider påstår i sin artikel att han känner många muslimer. Har han berättat för dem att han anser att det finns ”avskyvärda” verser i Koranen? Eller är det bara sådant han skriver i tidningen? Jag kan inte tänka mig att någon troende muslim skulle bli glad över ett sådant ”islamofobiskt” uttalande. Och om de inte är troende, om de inte har något emot att delar av Koranen kallas ”avskyvärda”, ja, då är det inte säkert att de välkomnar den salafistiska moskén. Greider bör fråga dem.

Greider mumlar om att det finns olika tolkningar av islam. Ja, det är ett intressant samtalsämne. Det finns en och annan progressiv muslim här och där. De har det dock inte lätt att få dessa tankar att gå ihop med Koranen och de övertygar få muslimer. Men vad har detta med männen bakom Borlänge-moskén att göra? Vår inställning till den moskén, om vi vill ha den eller inte, beror på hur just DE tolkar islam. Männen bakom mosképrojektet i Borlänge har en talesman, han heter Hussein Hamad och är son till Ali Hamad, imam vid den nuvarande moskén, inhyst i en gammal skola i Bullermyren.

Hussein Hamad är en ledande profil inom den salafistiska missionsrörelsen i Sverige. Han har ett stort nätverk och framträder som talare på olika möten och konferenser. Han framträder ibland tillsammans med sin far imamen för att tala om islam, vilket tyder på att de har en likartad syn på hur religionen ska förstås. I en artikel i Dalarnas Tidning av den 1 december 2011, ”Religionsdag i S:t Mikaelsskolan”, beskrivs hur den då 23-årige Hussein och hans far besöker S:t Mikaelsskolan. ”Min fru bär burka, men hon har valt det frivilligt”, förklarade han då för eleverna.

Hamad samarbetar också med den salafistiske Gävleimamen Abo Raad. Han som på Facebook hyllade Islamiska Statens offensiv sommaren 2014. På den tiden jag var muslim gick jag ibland till moskén i min stad, Uppsalamoskén. Där mötte jag både Hamad och Abo Raad. Unge Hamad hjälpte Abo Raad att översätta sina föredrag till svenska. Det finns ett videoklipp på YouTube från den 9 augusti 2011 som visar dem tillsammans i Uppsalamoskén.

I klipp utlagt på YouTube den 4 maj 2013 berättar Hussein Hamad om den tredje kalifen Uthmans liv och förtjänster. Hamad är noga med att berättelserna om Uhtman inte är någon saga. Allting är sant och dessutom ska man som god muslim se Uthman som en förebild och försöka göra som honom idag. Gud är nöjd med honom och med alla Muhammeds följeslagare, säger han.

Hamad förklarar sedan att alla som kallar sig muslimer inte är muslimer på riktigt. Med föraktfull min nämner han Nalin Pekgul som exempel på en sådan falsk muslim. Vem är en god muslim och vem är extremist? Hamad betonar att man som muslim måste använda den islamiska läran som måttstock. Det svenska samhällets sätt att definiera extremism bör man inte bry sig om. Skulle man göra det skulle han och de som sitter och lyssnar på honom vara extremister, konstaterar han.

Hamad påminner om att det var under kalifen Uthmans styre som islams arméer nådde till Spanien. Och det hör till denna kalifs förtjänster, förklarar han vidare, att han deltog i alla Muhammeds slag. Alla förutom ett vill säga, slaget vid Badr. Men han hade en giltig ursäkt att utebli. Hans dotter var sjuk och han skulle stanna hemma och vårda henne. Hon var ju dessutom Muhammeds fru! I andra fall, fortsätter Hamad, var Muhammed sträng mot de muslimer som inte kom när han kallade till strid för sin religion. För den som höll sig undan fanns ett ”speciellt straff”.

När Muhammed skulle sätta upp en armé för att gå mot de kristna östromarna fattades medel. Han ropade då till sina trogna: ”Vem av er vill ha paradiset?” Muhammed lovade att den som försåg hans armé med vapen och förnödenheter skulle garanteras en plats i paradiset. Uthman, som var en välbärgad köpman, skänkte frikostigt. Han sägs därför ha ”köpt paradiset”.

Hamad avslutar sitt föredrag med att uttrycka sin förhoppning om att de som lyssnat också ta till sig det han berättat om kalifen Uthman och tillämpa det i sina liv. Föredraget ger en inblick i den kompromisslösa, salafistiska islam som Hamad och hans vänner står för och som vi kan förvänta oss kommer att predikas i det nya islamiska centret som ska byggas i Borlänge.

Jag läste i en artikel i vänstertidningen ETC den 30 mars 2016 att Greider tycker om vissa mystiker och poeter med ”muslimsk bakgrund”. Det finns en mystiker som har fascinerat många västerländska intellektuella: persern Mansur Al-Hallaj. Det var han som yttrade de hädiska orden ”Jag är Gud!” År 922 e.Kr. blev han korsfäst av muslimer som var strikta i sin tillämpning av Koranen och sunnan. Människan är inte alls Gud i Koranen. Där förbannas de kristna för att de påstår att Jesus är Guds son.

Om Greider gillar den här typen av mystiker så ska han ju inte ge något stöd åt salafisterna och deras missionsarbete. Mystikerna och fritänkarna i den islamiska världen har inte förföljts och dödats inte av islamofober. De har förföljts och dödats av strikta muslimer. Kulturarvet i islamvärlden, litteratur, filosofi och vackra gravar, förstörs inte av islamofober utan av strikta muslimer. Bland annat sådana som kallas salafister eftersom de vill följa ”salaf”, ett ord som betyder föregångare på arabiska. Vilka var föregångarna? Det var Muhammed och hans följeslagare, och de första fyra kaliferna, som till exempel den tredje kalifen Uthman som Hamad hyllade i sitt föredrag. För alla dessa betydde jihad att utbreda islams styre med svärdets makt. Och ja, för att klara det behövde man också en inre kamp, inre jihad, för att övervinna den mänskliga kärleken till livet. Kärleken till Gud måste vara större.

Poeten Greider ser den persiske poeten Hafiz, som levde på 1300-talet, som en förebild. Hafiz skrev tankeväckande dikter som ifrågasatte hyckleri och stela dogmer. Men det är inte Hafiz man kommer att undervisa om i den nya, stora moskén i Borlänge, det är Koranen och sunnan. Man har aldrig gillande citerat Hafiz i den nuvarande moskén i Bullermyren. Hafiz må vara en förebild för Greider, men han är inte förebild för männen bakom det islamiska centret: deras förebild är profeten Muhammed.

49 reaktioner på ”Göran Greider har fel om moskén i Borlänge

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Greider, i likhet med landets alla naiva pk-ister, vill bara tro att islam är ungefär som socialdemokratin i sin allra bästa dagar. Man kan fråga sig varför de svenska islamvännerna aldrig utvandrat till Saudiarabien. Om sedan ett slags shiitiskt brödraskap hittar en annan fin moskétomt i Borlänge så kan det komma att gå lusteligen till i Dalametropolen och inte ens landets försvarsminister kommer att gå säker i sin hemstad. Och Göran Greider kommer att klia sig i huvudet och säga att någon jävla ordning måste det ju ändå bli bland våra skötsamma islamister.

  Gillad av 7 personer

 2. steffoth skriver:

  Visst är det så att världen kommer att tas över av muslimerna, det är bara att läsa 1:a Mosebok, det kan svårligen tolkas på annat sätt:
  Gud sa till Abraham: ”Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan! Så talrika skall dina ättlingar bli.”

  För er som inte vet så är islam en sk. abrahamitisk religion likt judendomen och kristendomen.

  Gillad av 1 person

   • PA Hman skriver:

    Jaså Fredrik Östman. Jag hittade flera på tio minuter.

    – Monoteistiska, det finns bara en Gud men det finns olika namn på denna Gud.

    – Abrahamsberättelsen

    – Gud uppenbarar sig för människorna genom att tala till profeterna

    – Gud är verksam i historien, visar på vilken sida han står

    – När människan dör går hon ”ut ur tiden” och kommer att återuppväckas på
    domedagen och då ställas till svars för sina handlingar.
    – Världen och universum skapades av Gud och har en viss uppmätt tid

    – Människan har en fri vilja men är ansvarig för sina handlingar

    – Det finns många gemensamma personer och profeter

    – I alla tre religioner finns det änglar som ses som Guds budbärare

    – Människan får kunskap om Gud på olika sätt:
    – Genom Guds skapelse, det finns en plan bakom denna
    – Gud talar genom vårt förnuft
    – Genom människornas egna upplevelser som till exempel kontakt med det gudomliga
    genom bön etc.
    – Genom en särskild uppenbarelse

    – För Judarna genom Moses och Toran (de fem moseböckerna)
    – För Kristna genom Jesus Kristus
    – För Muslimerna genom Koranen som Gud uppenbarade för Mohammed.

    Ordet stening förekommer i Bibeln, Koranen, I Talmud föreskrivs stening som straff för 17 olika brott.

    Sen behöver man ju inte tro på allt, men att påstå ”inga avsevärda likheter” det var att ta i.

    Gilla

  • Rolf Lampa skriver:

   FÖR DEN SOM INTE VET

   ”För er som inte vet” är islam i själva verket raka motsatsen till kristendomen och judaism. Och för dem som verkligen vet så är förstås alla sedlar falska eftersom det finns exempel på falska sedlar.

   Anledningen till att kristendomen är islams motsats framgår om man jämför grundaren Muhammeds lära och personliga exempel med kristendomens grundarr Jesus lära och exempel. Förutom att Jesus hävdade att hans rike INTE är av ”denna världen”, vilket även det är raka motsatsen till Muhammeds anspråk på totalitärt världsherravälde.

   Och för den som fortfarande inte får ihop det så är kristendomen inte en förfalskning eller förvrängning av judendomen, utan en fullbordan av de löften och profetior som man kan läsa om i Gamla Testamentet. GT inbegriper även texter om nationen Israels tillkomst och historia, vars uppgift – enligt bibeln – var att vittna om den ende levande guden för alla andra folk. Samt att föda fram den frälsare, i form av gudamänniskan Jesus, som enligt profetoiorna (om Messias) skulle komma.

   Islam förbannar dem/de som likställer människan (Jesus) med Gud, dvs kristen lära är en styggelse för islam. Och en poerfekt kandidat för Anti-Krist (dvs ”mot Jesus”, eller om man vill, islams ”Mahdi” som är islams ,motsvarighet för en kommande Messias, vilket motsvarar den andra delen av den dubbla betydelsen i det antika ordet ”anti”, dvs ”istället för”).

   // Rolf Lampa

   Gillad av 1 person

   • Rawe skriver:

    Fast läser man i torah o de andra lagarna skiljer de sig inte så mkt från Islam? Måhända att de inte tillämpas på samma sätt i större skala, men det ät ngt annat det.. En annan skillnad förstås är att antalet judar är försvinnande lite jämför med muslimerna vilket också ger en effekt..

    Gilla

 3. malmobon skriver:

  Göran Greider kan väl börja med läsa på om islam innan han yttrar sig. För mig är han en kommunist som överlevt sig själv och koncentrerade på sitt eget godisätande. Sockerskatt.
  Troligtvis vet han inte heller att alkohol är förbjuden inom islam Sluta grogga ut och jogga, så klarnar gärna Göran.

  Gillad av 1 person

  • Beppe852 skriver:

   Jag tror nog att Göran läst på. Men inte förstått! Hans förmåga att ta in fakta är mycket begränsad och därmed farlig med den ställning han tycks ha i pk-världen. Omar, skicka en kopia till kommunstyrelsen på detta inlägg. Så när de styrande i Borlänge står där med byxorna nere så kan alla de som protesterat åtminstone glädjas åt att de försökte förhindra den salafistiska grenens utbredning!

   Gillad av 1 person

 4. oerdoeg skriver:

  En utmärkt text, som obarmhärtigt visar på de enorma luckorna i Göran Greiders kunskaper. Den på andra områden oerhört beläste och i regel (även så man inte håller med honom) läsvärde Greider kan i sanning ge prov på en närmast brottslig nativitet och okunskap, bara han vill …

  Gillad av 3 personer

 5. gmiksche skriver:

  Egentligen alldeles för mycket uppmärksamhet åt en person som ser sug sin intellektuell gigant i utmarkerna. Han tror sig gå i Engelbrekts spår och märker inte att han gått vilse för länge sedan.

  Gillad av 1 person

 6. svenarn skriver:

  Tack, Omar! Dina kunskaper och engagemang är enastående och behövs verkligen i dessa tider. I denna krönika klär du fullständigt av Greider med dina överlägsna kunskaper och insikter.

  Gilla

 7. Gunilla skriver:

  G Greiders inlägg är naturligtvis helt i strid mot bättre vetande. Han BORDE i alla fall veta bättre. För det är detta man hela tiden mpste undra. Vet vårt maktetablissemang ingenting eller är de helt enkelt i någon slags maskopi med de krafter som gör allt, och ofta i förtäckta former, för att införa parallella samhällen och lagar i Sverige. Det frågar sig alltfler svenskar idag. Barnafödandet är helt klart ett medel i den processen. Man använder inte preventivmedel och tillåter heller inte aborter. Man föder många barn och svenska samhället försörjer. Precis som i ett gökbo.

  Gillad av 3 personer

  • Gunilla skriver:

   Tillägg; utbredningen garanteras också genom att de som gifter sig med en muslim måste/förväntas konvertera till islam. En muslim tar, som bekant, aldrig sin partners icke-islamiska religion. Greider är verkligen en nyttig idiot åt de mörka krafter som har all anledning att applådera hans gentila tjänst.

   Gillad av 2 personer

 8. goranstang skriver:

  Undrar om Göran Grejder har kännedom eller förtiger att de han försvarar Muslimska Brödraskapet var Hittlers allierade. Hakkors och Halvmånen, nazister i Mellanöstern.
  Har fått en annan syn efter att ha börjat läsa den.

  Gillad av 2 personer

 9. B skriver:

  Idag kan man i tidningen ”Världen Idag” läsa om matvarukedjornas halalmärkning.
  Jag tycker att det är väldigt märkligt och skrämmande att vi alla som inte är troende muslimer ska tvingas på så kallad halalmat, även skolbarn. När det talas om skolavslutning i kyrkan två gånger om året, vid advent och jul, anses det som stridande mot religionsfriheten, men när man dagligen ska behöva stoppa i sig muslimskt ritualslaktad mat trots att man inte är muslim, då finns det ingen religionsfrihet. Skrämmande. Och det mest skrämmande är att de flesta inte ens verkar tänka att vi som inte är muslimer ska slippa leva enligt sharia medan som sagt kristna traditioner, som varit en del av vår kultur under evinnerlig tid, i toleransens namn ska bort.

  Gillad av 3 personer

  • Hortensia skriver:

   Vidrigt, B. Jag är numera vegetarian, när jag är hänvisad till utbudet i butiker och restauranger, eftersom svenska myndigheter multikultiängsligt väljer att bortse från den konsensus som fortfarande råder bland gammelsvenskar; att alla levande varelser – även djur – ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande.

   Slakt utan bedövning är onödigt lidande. Religiöst motiverat halalbabbel under slakten är bara onödigt – och ovärdigt ett civiliserat, sekulärt och kulturellt kristet land som Sverige. Undrar vad salig Astrid Lindgren, som kämpade så väl för svenska höns och kor, hade tyckt om dagens vämjeliga – och politiskt välsignade – främjande av sanslöst, muslimskt djurplågeri?

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Fläskkött är nog garanterat Halalfritt…

    Fast vi har väl snart inga slakterier
    som ej sysslar med tokerier…

    Gilla

 10. nilsdacke skriver:

  I den ledare Mohamed Omar här på goda grunder kritiserar, nämnde Greider undertecknad och klistrade på ett antal grundlösa invektiv. Greider vägrade att ta in ett bemötande jag enligt normal pressetik var berättigad till. Rubriken på bemötandet var ”Nej, inte islamofob, men väl islamkritiker” och det återges nedan.
  ”Greiders försök till karaktärsmord på undertecknad i ledaren visar tydligt att han har mycket ofullständiga kunskaper om islam och att han baserar sina verbala rallarsvingar på en artikel i Expo bemängd med sakfel. Den grumliga källan anser han vara nog för att tillvita mig ett antal invektiv. Källkritik är uppenbarligen inte hans starka sida. Han har inte förstått att ”det islamiska centrat” kommer att tillämpa, predika och sprida den totalitära och antidemokratiska sharia.
  Greider har uppenbarligen inte läst vad jag skrivit eller hör mig föreläsa. Jag vet liksom Greider att det finns många schatteringar av muslimer och är därför noga med att tala om islam så som dess främsta lärda framställer den och inte om muslimer. Att vara kritisk mot islam är ingen fobi utan i högsta grad sunt förnuft.
  Kairodeklarationen (CDHRI) antogs 1990 av samtliga medlemmar av OIC det vill säga samtliga muslimska länder. De två avslutande artiklarna säger att samtliga mänskliga rättigheter (MR) skall underställas sharia och att sharia är enda källan för tolkning av dessa rättigheter. Detta innebär att de mest grundläggande mänskliga rättigheterna som religionsfrihet, åsikts-och yttrandefrihet samt likhet inför lagen för män och kvinnor oavsett religion förvägras. Det är samtidigt ett erkännande av att islam inte är kompatibel med UDHR och med demokrati.
  Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg kom i ett domslut 2003 fram till samma slutsats då den konstaterade att: ”Sharia är oförenligt med demokratins grundläggande principer.” Eftersom sharia är en integrerad del av islam innebär det att islam strider mot demokratiska principer. Innebär det att domarna där också är ”islamofober”?
  Ammanbudskapet undertecknades så sent som 2006 av ledande företrädare för alla betydande grenar av islam i konsensus och innehåller därför ett antal bindande uttalanden.. De har klart uttalat exakt vad en muslim förväntas tro på och underkasta sig. Detta innebär bl.a. att de skall lyda sharia enligt en av de erkända lagskolorna och tro på Koranen som Allahs direkta ord.
  Nej, jag sprider inga konspirationsteorier, jag återger vad ledande företrädare säger i sina dokument. Muslimska brödraskapet har i ”Ett förklarande memorandum” http://centerforsecuritypolicy.org/upload/wysiwyg/article%20pdfs/Shariah%20-%20The%20Threat%20to%20America%20(Team%20B%20Report)%20Web%20Version%2009302010.pdf en detaljerad strategi för hur man skall skaffa sig makt i väst genom demografi och infiltration. Att återge det är inte att sprida ”konspirations teorier”.
  Jag driver inte ”teser”. Allt jag framför i mina föreläsningar är väl dokumenterat i islams egna skrifter. Jag skulle gärna vilja veta var i Koranen det finns ”vidunderligt vackra ord om barmhärtighet”. Menar du 48:29 där det står att man skall vara ”hård mot de otrogna men god sina muslimska bröder”?”
  Bertil Malmberg

  Gillad av 6 personer

 11. Kersti skriver:

  Jag tycker Göran Greider ska läsa en del böcker om islam skrivna av liberala eller f.d. muslimer som Adonis. I hans senaste bok (2016) tar han upp islams ut eckling över tiden och att arabiska poeter och deras verk har försvunnit och/eller förtryckts. Poeternas kreativa, kritiska tänkande har upphört…

  Gillad av 1 person

 12. Svart vatten skriver:

  Bara ett par dagar med Trump, betong till muren, indragna visum till muslimska länder, börjat lägga ner Obamacare, i USA får man saker gjorda! I Sverige så tror jag man ganska lätt kan argumentera för att det är muslimer som får saker och ting gjorda, Göran G använder samma princip som alla inom svensk media, man har identifierat polstjärnan, i detta fallet SD och hatet mot sunt förnuft och vanligt folk och låter denna princip styra. Jag gillar Trump och ibland Bill Maher. Maher är kritiker av islam och Trump, han får stå för dagens humor på DGS, en klassiker:

  Gilla

 13. Hortensia skriver:

  Utmärkt uppsträckning av gaggande Göran Greider, Mohamed. Hoppas den gode poeten nu tar sig för, att ta del av alla dina informativa och välformulerade texter på DGS – vilket han redan borde ha gjort, om han brytt sig om att läsa på, innan han uttalade sig på sitt vanliga, tvärsäkra vis.

  Sverige behöver inga fler moskéer. Varken salafistiska eller shiitiska. Sharia är synnerligen osvenskt och IS har redan tillräckligt många ”svenska” rekryter, som skämmer ut oss inför den civiliserade omvärlden och skrämmer sk—n ur oss här hemma.

  http://fokus.dn.se/radikala-islamismen-i-sverige/

  Gillad av 1 person

 14. Birger Winsa skriver:

  Bra artikel. Är det sant att kristendomens nästa är broder hos Islam? Men broder betyder bara trosbroder, muslimer. Övriga är infidels som skall bekämpas. Kristendomens nästa inkluderar alla. Ty även vår fiende älskar sin kamrat. Du skall älska även din fiende, kräver Jesus och föregick med gott exempel. Numera har i vår sekulära kapitalistiska värld vår nästa omvandlats till den Andre som man skall besegra och nedgöra.

  Gilla

 15. Jan Ahlström skriver:

  MO, som alltid, så j-a bra skrivet och efterföljande kommentarer gör att det inte finns så mkt att tillägga.
  Ja, skulle vara då att Göran Greider funkar bäst när han sitter med i ”fröpanelen” på Tv4 och pratar växter och trädgård.

  Gilla

 16. Björn skriver:

  Ja, det var roligt när Greider började yra om Hafiz, Ferdowsi och Sufism. Vad tusan har det med en Salafimoské i Borlänge att göra? Han tyckte väl att han lät kulturellt bevandrad.

  ”Kärnan i alla religioner – och den är både banal och storslagen – är att människor ska bry sig om varandra”

  Ja, det här lät ju förbannat fint. Förbannat intetsägande också. Har ordet ”floskel” någonsin varit mer passande? Nåja, vad annat är att vänta av GG?
  Som tidigare andlig sökare (inte helt olikt Omar skulle jag säga) har jag också varit inne på tankar om att det esoteriska är det som ”egentligen” är en religions sanna natur, och att det där står att finna en essens som är gemensam för all ”sann” andlighet. Tanken är lockande och faktiskt inte helt uppåt väggarna. Många likheter finns mellan olika religioners filosofiska och mystiska traditioner, men också – märk väl – stora olikheter, och det är hur som helst sällan de inåtvända filosoferna som har inflytande. M.a.o. är det inte Seyyed Hossein Nasr och Rumi som utgör Islam. Sufism är så vitt jag förstått det en tämligen bred term och kan betyda lite vad som helst. Allt från synkretistiska traditioner med inslag av lokal folktro (big no no enligt ortodox Islam, med hänvisning till tawhid) till den romantiserade, fromma ”inåtvända andligheten” som jag tror att GG med flera förknippar med termen. Helt klart att föredra framför extremistisk bokstavstro, men inte nödvändigtvis den proggiga, new age-vänliga Islam många i Väst tror att det är.

  Nåja, sist men inte minst: Tack för din ihärdighet Eddie! Den uppskattas! 🙂

  Gilla

 17. Lars Åhlin skriver:

  SD i Borlänge stöder kampanjen för folkomröstning i Borlänge i frågan om kommunen skall upplåta mark åt bygget. Tyvärr fokuserar kampanjen på placeringen, man kan nog de inte säga vad man vill, nämligen att religionsfriheten inte bör omfatta salafistisk islam eller andra ”religioner” som står i strid med samhällets grundvärderingar såsom demokrati, jämlikhet, öppenhet, dialog.

  Men det är vackert nog om man kan stoppa bygget.
  http://www.avestatidning.com/dalarna/borlange/namninsamling-med-krav-pa-folkomrostning-om-islamiskt-center-i-borlange
  http://www.avestatidning.com/dalarna/borlange/sd-startar-en-kampanj-mot-ett-islamiskt-center-i-borlange-kraver-folkomrostning

  Gilla

 18. Helge Hansson skriver:

  Bra skrivet!!! Det här borde skickas in som en insändare i Dalademokraten där Greider huserar!

  Greider läste också koranen för ett tag sedan och skrev en ledare om den: http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/goran-greider-korta-anteckningar-efter-att-ha-last-ut-hela-koranen

  Bland annat skrev han: Citat ”Troligen är det mycket lättare att läsa Koranen baklänges, från slutet: Där finns de kortare surorna. Där finns till exempel denna fantastiska meditativa sura som återkallar en loj eftermiddag för mer än 1 400 år sedan i Mekka: ”Vid eftermiddagen!/ Människan är sannerligen tillspillogiven,/ Undantagandes dem., som tro och göra goda gärningar, som anbefalla varandra sanning och anbefalla varandra tålamod.” ”

  Lite elementär kunskap om suraordningen skulle inte skada, liksom en analys av de våldsamma verserna.

  Gilla

 19. toxenreseach skriver:

  Bra artikel! Borde bli en insändare i Dalademokraten där Greider huserar.

  För ett tag sedan skrev han en ledare om att han läst koranen: http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/goran-greider-korta-anteckningar-efter-att-ha-last-ut-hela-koranen

  Han skriver där bland annat: CITAT ”Troligen är det mycket lättare att läsa Koranen baklänges, från slutet: Där finns de kortare surorna. Där finns till exempel denna fantastiska meditativa sura som återkallar en loj eftermiddag för mer än 1 400 år sedan i Mekka: ”Vid eftermiddagen!/ Människan är sannerligen tillspillogiven,/ Undantagandes dem., som tro och göra goda gärningar, som anbefalla varandra sanning och anbefalla varandra tålamod.” ”

  Han har en del att lära om suraordningen också! Analys av våldsammare verser saknas också.

  Gilla

 20. John Nilsson skriver:

  Vi blir alltmera polariserade och allt mera lika varandra.
  Vi samlas inte kring gemensamma värden, utan kring gemensamma fiender.

  Den politiskt korrekta feministvänstern talar inte om klasskampn utan ligger med islam, för att båda kollektiv har sin är viktigare att besegra de kristna vita heterosexuella männen, än ”allt annat”.

  Många traditionellt fostrade efter någorlunda frihetligt, sekulärt och västerländskt snitt, med individuens rättigheter i centrum, ser sig i praktiken vara utskuffade långt ut på högerkanten, efter att vänstern har gått till källorna och radikaliserats.

  ”Min fiendes fiende är min vän”. På ett sätt är det rationellt, man kraftsamlar mot det hot man upplever som mest påtagligt, och lägger egna meningsskiljaktigheter åt sidan, så länge kampen pågår, men vem är man sen? Var det egentligen islam vänstern ville ha, och var det verkligen Trump, och den yttersta högern, som många av vänstern ”bedragna” längtade efter? Hur drogs kilen in, vem stod och hamrade på den, och blir det bättre av att sprickan blir ännu mera utbredd och djup? Finns det människor på båda sidor som kan mötas, när de får syn på vilka kompromisser och ytterligheter deras fiendebilder driver dem till?

  Polariseringen tömmer mitten, och landet splittras. Mitten enas och demokratin dör av konsensusens syrebrist.

  Det är synd om människorna, som Strindberg sa.

  Gilla

  • John Nilsson skriver:

   Rättelse av andra stycket:

   Den politiskt korrekta feministvänstern talar inte om klasskamp, utan ligger med islam, för att båda kollektiven har samma fiende, och det är viktigare att besegra de kristna vita heterosexuella männen, än ”allt annat”.

   Gilla

 21. JoPe skriver:

  Bjöd barnvåldtäktsman till läger för att leka med kristna småflickor
  Nya Tider kunde redan i slutet av november berätta att Mohammed bjöds in till det kristna lägret med nykonfirmerade svenska flickor, trots att de ansvariga kände till att han utreddes för en våldtäkt mot en 13-årig flicka några månader tidigare.

  I polisförhör efter att övergreppet blev anmält har Främlingsarméns ansvariga berättat att de tänkte att Mohammed nog skulle må bra av lägret. Någon diskussion förekom inte om andra lägerdeltagare skulle må bra av Mohammeds närvaro eller utsätta de svenska flickorna på lägret för någon risk.

  http://nyatider.nu/vill-forandra-attityder-genom-att-para-ihop-muslimska-man-med-kristna-flickor/

  Flera gånger har Frälsningsarmén arrangerat separata tillställningar för muslimska kvinnor. Detta för att de muslimska männen vill kunna skicka sina döttrar på aktiviteter men ändå bevara familjens heder. Samtidigt välkomnas de muslimska sönerna till läger för att roa sig med kristna flickor.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Rannsaka dig själv! Kräver du att sommarlägret för din dotter är muslimfritt? Om inte — gör det!

   Du är ansvarig för din dotters väl och ve. Inte staten. Inte de mänskliga rättigheterna. Inte Frälsningsarmén.

   Gilla

 22. Hans E. Jonsson skriver:

  Bravo Omar, ännu än toppenartikel signerad av dig. Blev det något kvar av den där Greider – eller vad han hette – efter din holmgång med honom?
  Dina artiklar är oftast mycket läsvärda för personer – som mig – med begränsade insikter i Islam och vad dess utbredande i Sverige kan föra med sig.

  Gilla

 23. Göran skriver:

  Göran Greider bor i Stockholm och skriver vad folk i Borlänge ska tycka och tänka. Räcker ens ordet hyckleri till för att beskriva denna person?

  Gilla

 24. Denny Abrahamsson skriver:

  Maffian i Italien har många likheter med Islam. Båda har en Gudfader som inte får kritiseras. Islam beskattar ”otrogna” med jizias, maffian kräver beskyddarpengar. Två korrupta och kriminella system.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.