Göran Greider har fel om moskén i Borlänge

portratt-dgs-2

Mohamed Omar

Salafister, det vill säga mycket strikta sunnitiska muslimer, ska bygga ett islamiskt center i Borlänge. Många Borlängebor är oroade. Men inte Göran Greider. Han tror att det kommer att bli hur bra som helst.

I en ledare i Dala-Demokraten den 16 januari menar Greider att religionsfriheten hotas av kritiken mot den salafistiska moskén. Vem har sagt att muslimer inte får be fem, eller till och med tio gånger, om dagen? Vem har sagt att muslimer inte får ha bönehus? Det folk inte vill ha är ett salafistiskt centrum mitt i Borlänge. Greider kanske inte vet att den värsta förföljelsen mot muslimer utövas av andra muslimer? Salafister är inte snälla mot andra muslimer. Salafister vill ha en stat där sharia tillämpas, vilket innebär att muslimska kvinnor blir förtryckta. Salafister vill ha en stat där man bara får följa deras version av islam, alltså ingen religionsfrihet för andra muslimer. En moské mitt i centrala Borlänge ger salafisterna mer prestige och skrämmer andra muslimer.

Greider nämner sedan något han anser vara en islamofobisk konspirationsteori, att muslimer genom ”barnafödande” kommer att ta över Europa. Vet inte Greider att islam är en missionerande religion? Det är tydligt i både Koranen och i sunnan, profeten Muhammeds liv och lära, att en god muslim ska verka för religionens spridning. Det är rentav en plikt att missionera. Om muslimerna kommer att lyckas är däremot osäkert, men om att ambitionen finns råder inga tvivel. Det är bara för Greider att besöka närmaste moské och fråga imamen: ”Skulle du vilja att islam vinner fler anhängare i Sverige?” Svaret kommer att bli ja. Det ingår i en imams uppgift att dels bevara och stärka tron hos muslimerna och dels för ut den till icke-muslimer. Om han (det finns inga hon) struntar i missionen är han en dålig imam. Däremot är det inte varenda Ahmed och Mustafa som vill att Sverige ska islamiseras. De kanske bara är muslimer till namnet.

Greider skriver sedan att han ser fram emot moskébygget eftersom han kan gå dit och beundra dess skönhet. Ja, du. Visst kan du gå dit, men du kan inte vara tillsammans med din fru. Din fru, eller partner, kommer att anvisas till kvinnoavdelningen. Dessutom, jag tycker det är synd att du väntar med ditt besök tills den nya, salafistiska moskén är färdig. Det hade varit bättre om du gått till den redan befintliga moskén i Bullermyren i Borlänge INNAN du skrev din artikel. Då hade du kunnat bekanta dig med männen bakom projektet och lärt dig något om deras syn på islam. Jag tror inte att du, som progressiv människa, hade funnit den alltför tilltalande.

Först konstaterar Greider att han inte är muslim, sedan påstår han att han vet mer om vad islam EGENTLIGEN står för än muslimerna själva. ”Kärnan i alla religioner – och den är både banal och storslagen – är att människor ska bry sig om varandra”. Var har han fått det ifrån? Kan han länka till någon stor islamisk sajt i världen som förmedlar detta budskap, att kärnan i islam är att människor ska bry sig om varandra? Kärnan i islam, enligt alla ortodoxa, islamiska teologer, är tawhid, läran om Guds enhet, och att Muhammed är Guds sändebud till mänskligheten. Och Muhammed lärde att man ska bry sig mer om muslimer än icke-muslimer. Han lärde att en muslim har en högre ställning än en icke-muslim, en man har en högre ställning än en kvinna och att en fri man har högre ställning än en träl. Salafister, som männen bakom Borlänge-moskén, anser att man ska följa Muhammed till punkt och pricka. Inget får läggas till eller tas bort.

Greider tror på religionsfrihet, skriver han. Bra! Men det gjorde inte profeten Muhammed. Han påbjöd att alla som lämnade hans religion skulle avrättas. Det är ett påbud som fortfarande tillämpas av vissa islamiska stater som vill vara trogna Muhammed. Yusuf Al-Qaradawi sade en gång att om muslimerna hade avskaffat dödsstraffet för avfall så skulle islam inte existera idag! Al-Qaradawi är en väldigt populär och respekterad sunnitisk koranlärd. Han har faktiskt talat i Stockholmsmoskén en gång. Då manade han till självmordsattacker mot Israel.

Omar Mustafa var tidigare ordförande i Islamiska Förbundet som driver Stockholmsmoskén. Han satt också en kort period i styrelsen för Greiders parti, Socialdemokraterna. I en intervju för Expressen (9/4 2013) sade han att Al-Qaradawi är ”världens mest framstående muslimske teolog som går att jämföra med påven.” Mustafas företrädare på posten som ordförande i Islamiska Förbundet, Abdirizak Waberi, hyser också stor respekt för Qaradawi. ”Jag respekterar Qaradawi. Han är en stor, lärd person. Han är mycket kunnigare i islam än jag och andra i Islamiska förbundet”, sa han i en intervju med Evin Rubar i SVT:s dokumentär ”Slaget om muslimerna” från 2009.

Det finns både ”vackra” och ”avskyvärda” verser i Koranen har Greider upptäckt. I de allra flesta islamiska länder skulle det vara omöjligt att säga något sådant offentligt. Skulle det finnas något avskyvärt i Guds bok? Koranen beskriver sig själv som en fullkomlig, gudomlig skrift. Den är enbart god. Och det är också så Muhammed beskriver den. Greider påstår i sin artikel att han känner många muslimer. Har han berättat för dem att han anser att det finns ”avskyvärda” verser i Koranen? Eller är det bara sådant han skriver i tidningen? Jag kan inte tänka mig att någon troende muslim skulle bli glad över ett sådant ”islamofobiskt” uttalande. Och om de inte är troende, om de inte har något emot att delar av Koranen kallas ”avskyvärda”, ja, då är det inte säkert att de välkomnar den salafistiska moskén. Greider bör fråga dem.

Greider mumlar om att det finns olika tolkningar av islam. Ja, det är ett intressant samtalsämne. Det finns en och annan progressiv muslim här och där. De har det dock inte lätt att få dessa tankar att gå ihop med Koranen och de övertygar få muslimer. Men vad har detta med männen bakom Borlänge-moskén att göra? Vår inställning till den moskén, om vi vill ha den eller inte, beror på hur just DE tolkar islam. Männen bakom mosképrojektet i Borlänge har en talesman, han heter Hussein Hamad och är son till Ali Hamad, imam vid den nuvarande moskén, inhyst i en gammal skola i Bullermyren.

Hussein Hamad är en ledande profil inom den salafistiska missionsrörelsen i Sverige. Han har ett stort nätverk och framträder som talare på olika möten och konferenser. Han framträder ibland tillsammans med sin far imamen för att tala om islam, vilket tyder på att de har en likartad syn på hur religionen ska förstås. I en artikel i Dalarnas Tidning av den 1 december 2011, ”Religionsdag i S:t Mikaelsskolan”, beskrivs hur den då 23-årige Hussein och hans far besöker S:t Mikaelsskolan. ”Min fru bär burka, men hon har valt det frivilligt”, förklarade han då för eleverna.

Hamad samarbetar också med den salafistiske Gävleimamen Abo Raad. Han som på Facebook hyllade Islamiska Statens offensiv sommaren 2014. På den tiden jag var muslim gick jag ibland till moskén i min stad, Uppsalamoskén. Där mötte jag både Hamad och Abo Raad. Unge Hamad hjälpte Abo Raad att översätta sina föredrag till svenska. Det finns ett videoklipp på YouTube från den 9 augusti 2011 som visar dem tillsammans i Uppsalamoskén.

I klipp utlagt på YouTube den 4 maj 2013 berättar Hussein Hamad om den tredje kalifen Uthmans liv och förtjänster. Hamad är noga med att berättelserna om Uhtman inte är någon saga. Allting är sant och dessutom ska man som god muslim se Uthman som en förebild och försöka göra som honom idag. Gud är nöjd med honom och med alla Muhammeds följeslagare, säger han.

Hamad förklarar sedan att alla som kallar sig muslimer inte är muslimer på riktigt. Med föraktfull min nämner han Nalin Pekgul som exempel på en sådan falsk muslim. Vem är en god muslim och vem är extremist? Hamad betonar att man som muslim måste använda den islamiska läran som måttstock. Det svenska samhällets sätt att definiera extremism bör man inte bry sig om. Skulle man göra det skulle han och de som sitter och lyssnar på honom vara extremister, konstaterar han.

Hamad påminner om att det var under kalifen Uthmans styre som islams arméer nådde till Spanien. Och det hör till denna kalifs förtjänster, förklarar han vidare, att han deltog i alla Muhammeds slag. Alla förutom ett vill säga, slaget vid Badr. Men han hade en giltig ursäkt att utebli. Hans dotter var sjuk och han skulle stanna hemma och vårda henne. Hon var ju dessutom Muhammeds fru! I andra fall, fortsätter Hamad, var Muhammed sträng mot de muslimer som inte kom när han kallade till strid för sin religion. För den som höll sig undan fanns ett ”speciellt straff”.

När Muhammed skulle sätta upp en armé för att gå mot de kristna östromarna fattades medel. Han ropade då till sina trogna: ”Vem av er vill ha paradiset?” Muhammed lovade att den som försåg hans armé med vapen och förnödenheter skulle garanteras en plats i paradiset. Uthman, som var en välbärgad köpman, skänkte frikostigt. Han sägs därför ha ”köpt paradiset”.

Hamad avslutar sitt föredrag med att uttrycka sin förhoppning om att de som lyssnat också ta till sig det han berättat om kalifen Uthman och tillämpa det i sina liv. Föredraget ger en inblick i den kompromisslösa, salafistiska islam som Hamad och hans vänner står för och som vi kan förvänta oss kommer att predikas i det nya islamiska centret som ska byggas i Borlänge.

Jag läste i en artikel i vänstertidningen ETC den 30 mars 2016 att Greider tycker om vissa mystiker och poeter med ”muslimsk bakgrund”. Det finns en mystiker som har fascinerat många västerländska intellektuella: persern Mansur Al-Hallaj. Det var han som yttrade de hädiska orden ”Jag är Gud!” År 922 e.Kr. blev han korsfäst av muslimer som var strikta i sin tillämpning av Koranen och sunnan. Människan är inte alls Gud i Koranen. Där förbannas de kristna för att de påstår att Jesus är Guds son.

Om Greider gillar den här typen av mystiker så ska han ju inte ge något stöd åt salafisterna och deras missionsarbete. Mystikerna och fritänkarna i den islamiska världen har inte förföljts och dödats inte av islamofober. De har förföljts och dödats av strikta muslimer. Kulturarvet i islamvärlden, litteratur, filosofi och vackra gravar, förstörs inte av islamofober utan av strikta muslimer. Bland annat sådana som kallas salafister eftersom de vill följa ”salaf”, ett ord som betyder föregångare på arabiska. Vilka var föregångarna? Det var Muhammed och hans följeslagare, och de första fyra kaliferna, som till exempel den tredje kalifen Uthman som Hamad hyllade i sitt föredrag. För alla dessa betydde jihad att utbreda islams styre med svärdets makt. Och ja, för att klara det behövde man också en inre kamp, inre jihad, för att övervinna den mänskliga kärleken till livet. Kärleken till Gud måste vara större.

Poeten Greider ser den persiske poeten Hafiz, som levde på 1300-talet, som en förebild. Hafiz skrev tankeväckande dikter som ifrågasatte hyckleri och stela dogmer. Men det är inte Hafiz man kommer att undervisa om i den nya, stora moskén i Borlänge, det är Koranen och sunnan. Man har aldrig gillande citerat Hafiz i den nuvarande moskén i Bullermyren. Hafiz må vara en förebild för Greider, men han är inte förebild för männen bakom det islamiska centret: deras förebild är profeten Muhammed.