Ska borgerliga rösta på kommunisterna?

Nils-Eric

Nils-Eric Sandberg

Moderaterna vill att de borgerliga partierna ska utnyttja sin majoritetsposition i riksdagen via gemensamt budgetförslag. Centern och Liberalerna säger bestämt nej.

Detta reser några frågetecken.

Först: dagens ordning, som Centern och Liberalerna vill bevara, innebär att majoriteten i riksdagen bestämmer sig för att låta minoriteten styra. Har inte partierna läst grundlagen? Regeringsformen 4 kap 5 § säger att majoriteten ska bestämma. Decemberöverenskommelsen, som fortfarande gäller, i praktiken, strider alltså mot grundlagens anda.

Sedan: Centern och Liberalerna vill inte att en borgerlig regering ska kunna få stöd av Sverigedemokraterna. Men de accepterar en socialistisk regering som har stöd av kommunisterna. Har de inte läst någon politisk historia? De svenska kommunisterna hyllade de kommunistiska diktaturerna. C-H Hermansson hyllade 1953 Stalin som ”mänsklighetens störste välgörare” – Stalin som tog livet av minst 20 miljoner människor. Det svenska kommunistpartiet skickade ett hyllningsbrev till DDR-diktaturen 4 oktober 1989, knappt fem veckor innan muren föll. Löfven stöder sig på detta parti, och låter det influera regeringens politik, bland annat med förslaget att de privata välfärdsföretagen ska stoppas med ett vinsttak.

Vidare: den fungerande decemberöverenskommelsen innebär att två borgerliga partier stöder socialdemokratin, miljöpartiet och kommunisterna.  Centern och Liberalerna säger därmed till sina väljare att om ni röstar på oss blir era röster ett stöd på Jonas Sjöstedt. Varför ska väljarna då rösta på Centern och Liberalerna? Inser inte partiledningarna att de demoraliserar sina väljare?