Pedofili

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ibland när jag iakttar folks djupa och uppriktiga fasa över att Profeten Mohammed gifte sig med Aisha när bruden var sex år och fullkomnade äktenskapet – vilket betyder hade sex med bruden – tre år senare så grips jag av en mild förundran. Det beror inte på att jag sympatiserar med Profetens lustar. Jag har aldrig närt några Lolita-drömmar (Nabokovs Lolita var för övrigt bara tolv år och boken om denna nymfett publicerades år 1955). Utan det beror på att jag motvilligt betänker att man i många kulturer faktiskt gör sådär och tycker det är helt naturligt. (Nej, det betyder inte att jag ursäktar pedofili.)

Vi kan ta Västerlandets överlägset mest hyllade och vackraste kärlekshistoria, en affär som pågick i tre dagar och omfattade ett (1 stycken) samlag mellan de två inblandade kontrahenterna, Romeo och Julia. Julia var 13 år.

Julia uppvaktas även av greve Paris som bett pappa Capulet om Julias hand. Men Capulet ville vänta ett tag (”Låt tvenne somrar dö i blomsterskrud, Förr’n hon må anses mogen att stå brud.”). Pyttsan, menar greven och antyder att risken väl snarast är att Julia hamnar på glasberget: ”Men mången yngre re’n är lycklig moder”.

Det är osannolikt att greven skulle säga något sådant om publiken inte kände igen sig. Kanske höll Julia på att bli övermogen.

Jaha, säger du kanske, det må så vara, men den affären är ett halvt tusen år gammal, och numera har västerlandet, förutom ett antal avskyvärda nidingar, lagt av med pedofilin. Då snabbspolar vi till nittonhundratalets andra hälft, närmare bestämt till år 1964, då den svenske psykiatrikern och författaren Lars Ullerstam publicerade boken De erotiska minoriteterna. (Jag kan inte hitta mitt gamla bokexemplar utan hämtar bedömningar från den här anmälan):

Med pedantisk noggrannhet går han igenom den ena sexuella varianten efter den andra och argumenterar för att de bör uppmuntras och inte fördömas.

Det gäller även incest och pedofili. I avsnittet om incest får vi veta att incesttemat ”har stort pornografiskt värde” och att sexuella ”lekar” mellan föräldrar och barn inte bara är helt OK utan också allmänt praktiseras i författarens, tillika överläkaren Ullerstams, bekantskapskrets: ”Enligt min erfarenhet blir sexuella lekar mellan föräldrar och barn (i småbarnsåldern) allt vanligare hos unga barnfamiljer. I varje fall förekommer sådant hos de flesta av mina vänner.”

I kapitlet om pedofili ser vi bland annat hur övergrepp av äldre män mot barn beskrivas som ”kärleksfulla genitala manipulationer… mellan ett barn och en åldring” som enligt Ullerstam ”i allmänhet inte är det ringaste skadligt för barnen, snarare tvärtom”. Ullerstam anser att ”vad som traumatiserar barnet är… moderns bigotta och hysteriska reaktion” och inte övergreppen. 

Samtiden tyckte det där var intressant och blev inte alls så chockerad. Ullerstam blev inte utstött och åtalad som han rimligtvis hade blivit idag. Det var en tidsanda. Den 19 april 1970 lät sig Stikkan Andersson intervjuas i Aftonbladet (samma källa som ovan):

Han hade nyss gjort en ny version av klassikern ”Oh, mein papa” och berättar att han inspirerats av att göra den efter att ha sett en porrfilm som handlade om incest mellan far och dotter. 

Per Gahrton, som sedermera blev riksdagsman för både folk- och miljöpartiet framförde en extrem uppfattning i samma anda (i en text av Oscar Swartz här):

Jag menar att en långtgående normupplösning är av nöden. Folk bör ligga med varandra när de har lust, kanske ibland också när de inte har det.

Det hela är ytterst märkvärdigt. Att attityder ändrar sig över femhundraårsperioder kan man leva med. Men att de tvärvänt under en period som jag kan överblicka och faktiskt minns, det kan jag inte riktigt komma över nu när jag rotar lite i allmänt, lättillgängligt material. Ena stunden uppmuntrar ett intellektuellt etablissemang till pedofili, den andra betraktas pedofili som den största tänkbara vedervärdigheten. Och det handlar inte bara om de intellektuellas privata åsikter, utan om ett idégods som medan jag, knegare och skattebetalare, gör mitt dagsverke vid svarven, tränger sig in i Sveriges institutioner och lagstiftning och driver oss än hit än dit.

Hur går det här till egentligen? Tänk om medborgarna i allmänhet började ställa sig frågor om den process som leder fram till att de först får lära sig att pedofili är en pigg, nydanande och stimulerande idé, sedan att det är vämjeligt. Idéhistoriker, vad håller ni på med?

(Själv tror jag som vanligt att det är det välfärdsindustriella komplexet som ligger bakom. Båda synsätten gynnar detta intresse: hyllningen av pedofilin för att den bidrar till att medelklassen förlorar sitt moraliska fotfäste i tillvaron – vafan, vill dom att jag ska sätta på min morsa nu? – medan fördömelsen över pedofilin skapar behov av nya sociala insatser.)

52 reaktioner på ”Pedofili

 1. Bo Divander skriver:

  De här frågeställningarna tycks förutsätta ett tema på variationer. Det var ju inte bara så att det i den romerska världen fanns ett etablerat system med äldre män som ”lärde upp” en yngre man, även i det Gamla Testamentet kan vi läsa om förbindelsen mellan kung David och den yngre mannen Jonatan.. Under Nya Testamentets tid hade ett ”moralskifte” ägt rum och man såg på homosexualitet som en styggelse. En tillbakagång till tidigare synsätt.

  Det verkar som om det i början av judarnas tillblivelse till ett folk, praktiserades engifte (Jesus hänvisade ju till Torahs ord om en kvinna och en man), för att under under patriarkernas tid övergå
  till månggifte. Även under kungatiden var det praxis, David och Salomo hade hundratals om inte tusentals hustrur och bihustrur. Men när Jesus levde och verkade hade trenden vänt igen och det praktiserades engifte. Profeten Muhammed levde och lärde mer som de gamla patriarkerna under Gamla Testamentets tid och hade tydligen inte tagit intryck av de kristnas förkunnelse på det här området.

  Den historiska utvecklingen är alltså inte linjär i alla avseenden. Utan mer cirkulär.

  Liked by 2 people

 2. Min strand på land skriver:

  Här är mitt intryck att Patrik begår ett fotfel. Jo, visst är det så att pedofili utövas av vissa kulturer även nu, t.ex aboriginer och delar av det muslimska samhället verkar sakna dessa tabun. Men tabun är det tala om i väst, de exempel Patrik citerar är ju de vänsterliberaler som ville gå först med att montera ner medelklassen, rena extremister, ungefär som nu med 30 miljoner invandrare med C. Vi talar därför om ren idioti och något som 70-talets medelklass ignorerade, man såg inte tecknen på att dessa vänsterliberaler systematiskt jobbade för att förstöra alla de värden som byggt väst, frihet och tankefrihet, respekt för andra och den svage, fakta och logik och familjen. Dessa exempel som Patrik citerar blev ignorerade och nu i dagarna så gör man det än lättare för kvinnor att inseminera, dvs man tar bort ytterligare en del av det stabiliserande inflytande en ansvarstagande pappa har på samhället. Denna pappa är inte pedofil.

  De som nu fördömer pedofili är de som fördömer islam, jag tror i och med att dessa två är sammankopplade att vi kommer att se allt mera tystnad från vänsterliberalt håll om pedofili, precis som man stöder palestinska självmordsbombare så varför skall inte varje kultur kunna agera inom sin norm, både aboriginer och muslimer, vad det är gäller. Det är inte det vänsterliberala etablissemanget som lägger sin kraft nu på att fördöma pedofili, det är inte alls vad jag observerar, snarare tvärt om, det är istället anti-etablissemanget som fördömer pedolfili, Sverigevänner och SD. Dessutom är jag tämligen säker på att om aboriginerna utsatt icke-aboriginer för pedofila övergrepp så hade de fått både staten och Crododile Dundee att göra med. I Sverige agerar vi inte ens när våra egna barn utsätts för övergrepp.

  Det Patrik har grävt fram om förespråkare för pedofili var tidiga varningstecken som medelklassen med en mamma och en pappa och två barn borde reagerat på långt tidigare men det gick obemärkt förbi och det avvikande blir offentlig norm, tills islam tar över förstås, där är normen klar och tydlig.

  Liked by 7 people

 3. gmiksche skriver:

  Intressant tanke. Fast jag har svårt att se att det välfärdsindustriella komplexet ligger bakom Ullenhag & Company. Incest och pedofili var straffbar och straffades även på den tiden. Dock inte prostitution utom barnprostitution. Geijeraffären var ytterst obehaglig för Palme och S generellt. När ett system kommer i otakt ökar pendelrörelserna.

  Liked by 2 people

 4. Fredrik Östman skriver:

  Jag tror som du att dessa uttryck för pedofila handlingar representerar två olika fenomen varav ingetdera inbegriper en rent sexuell preferens för könsomogna barn av den typ som vi känner från pedofila våldtäktsmän och -kvinnor. I stället handlar det om övertygande med hjälp av starka känslor.

  Muhammeds pedofili kan förklaras med extrem patriarkalism och despotism, den är ett uttryck för mannens makt över det kvinnliga könet, såväl flickan som kvinnan. Vi ser det i ISIS nidingsdåd i Syrien och Irak, där bäbisar och äldre barn instrumentellt angrips för att försvaga fienden, för att locka honom att blotta sig eller rent av undlåta att fortsätta striden. Det är en demonstration av makt och ett medel till makt genom den mest övertygande terrorn av alla, den som exploaterar våra mycket starka beskyddarinstinkter gentemot barn och i viss mån kvinnor. På motsvarande sätt, mutatis mutandis, angrips sjukhus och vårdpersonal.

  Ullerstams, och resten av folkpartiet nekrofilernas, pedofili, eller för den delen nekrofili, som ju nyligen har hävdats, är i stället uttryck för det bildstormeri som är resultatet av den megalomana överskattning av människans, och enkannerligen den fisliberala elitens, möjligheter att själv gestalta sitt samhälle efter eget skön. Ingenting är heligt för en liberal, vilket t.ex. visats av Jonathan Haidt i flera videoföreläsningar på youtube. Provokationen tar i likhet med Muhammeds fäste i vår starka beskyddarinstinkt, och avsikten är liksom hos Muhammed den potentielle eller presumptive meningsmotståndarens underkastelse och allians. Men den avsedda mekanismen är den etiska etableringen av en hämning av beskyddarinstinkten. Vi skall betrakta alla våra sociala instinkter som otidsenliga och i stället ge oss hän åt våra hedonistiska ”individualistiska” instinkter, till vilka Ullensten eventuellt felaktigt antager att pedofili hör, om nu inte det där med pedofilin bara var ett medel för övertygandet som sådant. Vi skall provoceras att bli sådana liberaler som Jonathan Haidt beskriver, med en illa tilltygad moralisk kompass. Muhammed var däremot beroende av att instinkterna och moralen upprätthålls.

  Det är fel att tro att liberaliserande provokationer av Ullerstams typ har upphört. I den senaste boken av Lars Kepler, Kaninjägaren, bankas det ordentligt på vår instinkt att avsky prostitution och inseminering av enskilda mödrar. Den som förväntar sig en rysare liknande de tidigare i serien blir besviken. Detta är en feministisk kampbok där vårt äckel exploateras inte för vårt nöjes skull, utan för att bryta vår moral. Ramberättelsen runt den feministiska övertygelseakten följer helt etablerad moral. Vi lider inte ett ögonblick med mordoffren.

  Shakespeare ville förstås bara sälja fler biljetter. Om andra tider och andra länder accepteras de vildaste och fantastiskaste absurda påhitt som kan kittla vår fantasi. Det visas av varje dagstidnings utrikesrapportering.

  Liked by 1 person

 5. Camilla Rydström L skriver:

  Tack för mycket intressant inlägg i ett ämne jag också förundrats över. Mina funderingar har kretsat kring olika gruppers benägenhet till pedofili, drivet dels av islamismens utbredning i Sverige, IS övergrepp som många män utan betänkligheter (?) ansluter sig till, men även en ökad rapportering om ex våldtäkt på pojkar i vårt land. Jag betvivlar att det sistnämnda förekom i samma utsträckning för några år sedan, men att våra medier skulle valt att skydda förövarna.

  Men de teorier och strömningar som beskrevs ovan är mer av karaktären där förövaren försöker legitimera sina övergrepp genom diverse hypoteser att det är ofarligt. Som jag förstått det tror ofta pedofiler att de utför en kärlekshandling. Men den andra typen, de outhärdligt grymma övergrepp (grymma i ett vidare perspektiv genom att inte ”enbart” vara pedofili) som vi läser om i ex Nepal och Indien, där ett ofattbart stort antal flickor sitter i burar där de dagligen, under år, brutalt misshandlas och våldtas av män, många män, framför ögonen på andra medborgare och myndigheter. Vad handlar det om?

  I förra årets debatt, huruvida de många (och i antal ökande) sexuella övergreppen i Sverige handlar om män eller etnicitet har jag stått tvärsäker i min uppfattning. Det är en fråga om etnicitet/kultur/tradition etc, men det är INTE en ”mansfråga”. Inga tvivel.

  Men din text väckte en obehaglig insikt, nämligen den att så länge jag hade en känsla (de många och lättillgängliga referenserna till trots) baserad på okunskap, av att detta med pedofili sannolikt inte förekommer i tillnärmelsevis samma utsträckning i vårt civiliserade samhälle, ville jag förkovra mig i ämnet och förstå varför. Men det gjorde det uppenbarligen, i alla fall i högre grad än väntat. Så frågan är om vidare läsning skulle ge insikten att det i Sverige finns strömningar och teoretiker, fler än väntat, som försvarar även den ohyggliga brutalitet som drabbar ett väldigt stort antal flickor på andra sidan jordklotet? Kan inte föreställa mig det, men bäst förbli okunnig.

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Pojkvåldtäkter är en ganska vanlig Afghanistansk KULTURELL företeelse!

   Som t.ex. de amerikanska soldaterna fått uppmaning att blunda för!
   För att ej skapa problem i relationerna till landet!

   Gilla

   • Camilla Rydström L skriver:

    Ledsen att min taffliga formulering orsakade så stor frustration.
    Jag skrev:
    ”Jag betvivlar att det sistnämnda förekom i samma utsträckning för några år sedan, men att våra medier skulle valt att skydda förövarna.”

    Med det menade jag att för några år sedan, då demografin såg annorlunda ut, så rapporterades det inte om att små pojkar blev våldtagna vilket leder mig att tro att denna typ av övergrepp ökat, i takt med att sammansättningen i vårt land ökat. Alternativt skulle lika många pojkar ha våldtagits, men då sannolikt i högre utsträckning av ”svenska vita män”, och att media skulle valt att skydda dem, genom att inte rapportera om det. Det finner jag ganska osannolikt.

    Jag står fast vid det jag skrev:
    ”I förra årets debatt, huruvida de många (och i antal ökande) sexuella övergreppen i Sverige handlar om män eller etnicitet har jag stått tvärsäker i min uppfattning. Det är en fråga om etnicitet/kultur/tradition etc, men det är INTE en ”mansfråga”. Inga tvivel.”

    Gilla

 6. Stefan Sewall skriver:

  Det var klappjakt på pedofiler och pedofilreportage och incestlarm var och varannan dag på nyheterna på TV för sisådår 15 år sedan. Det var som en kampanj. Män blev oskyldigt dömda för incest pga ngt missuppfattat ord från någon liten flicka på dagis. Ingen trodde på den oskyldige pappan i fråga. Man vågade knappt krama sina små döttrar, än mindre visa sig naken i närheten av dem. Det var närmast hysteri i svensk media en period. (Sedan har man gått över till andra teman och följetonger.)
  Fördömandet av pedofili och incest var maximal. Det väckte mycket ångest hos pappor som var rädda att krama eller gosa med sina små döttrar, vid risk för en feltolkad teckning på dagis eller övertolkad berättelse från flickebarnet.

  Liked by 4 people

 7. Yvonne Rosenthal skriver:

  Det var kanske då som nu : Mycket snack och litet verkstad. På sina håll är det tvärstopp och brist på villiga aktörer (!) läs villiga män. Läser i SvD att landstingsrådet Anna Starbrink, fd fp nu L menar att ” vi kommer att klara det men vi behöver fler aktörer”. Det handlar om spermadonatorer till ensamstående hjälpsökande kvinnor. Det saknas donatorer varför hurtfriska Anna bestämmer att organdonation är som organdonation. Så vad har detta med pedofili att göra ? Perifera udda praktiker självdör eller avtar p.g.a sin egen inneboende knasighet och de orimligheter det leder till. Testa med Kant: vad händer om vi alla ligger som 6 åringar? Vad händer om alla vill bli inseminerade av donatorer på sjukhus?

  Gilla

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  ”Nihil humani a me alienum puto” inget mänskligt är mig främmande lär tillskrivas kyrkofader Augustinus men lär också ha varit Karl Marx motto.
  Varje tid och kultur har sina idiosynkrasier och det fungera såvida man inte urskiljningslöst sätter igång och blandar dessa. Att gifta bort nioåriga småflickor eller tillåta månggifte förekommer i traditionella muslimska kulturer men är förvisso tabu i den västerländska världen liksom ett antal andra sexuella handlingar som inte behöver upprepas. Så vitt jag kan erinra mig hade Centerns ungdomsförbud för en tid sedan ett antal radikala idéer på detta område som inte hade sanktionerats av Axel Pehrsson- Bramstorp eller Axel Rubbestad och knappast heller av Hedlund eller Fälldin.
  Även om dagens underhållningsindustri frossar i våld och sexism ser jag inte att detta är eftersträvansvärt utan tvärt om, ingen, inte minst enkla själar, skall uppmuntras till extremt beteende. Det finns all anledning att slå vakt om traditionella kristna och västerländska värderingarna där utlevelser hålls i fasta tyglar. Ingen har farit illa av god personlig och samhällelig disciplin.

  Liked by 3 people

 9. Höga kusten skriver:

  Att synliggöra sitt eget samhälle utgör ingen lätt uppgift. Speciellt inte när även olika tabun ingår i analysen. Patrik vågar sig i dag ut på djupa vatten. Min egen första tanke går till Geijeraffären och hur nära det var att all prostitution skulle legaliseras. Och så vände det.

  Studier av samtiden är inte lätt. Även fältantropologer ställs inför en mängd olika problem i sina studier av främmande kulturer. En forskare, antropologen, bär naturligtvis med sig sin egen kultur. Samtidigt skall han objektivt försöka studera och blotta en annan kultur. Fältanteckningar visar ofta på svårigheterna att ställa sig vid sidan om. I de renskriva studierna ser man mer sällan dessa svårigheter redovisas. Men faktum är att egna känslor, logik och värderingar lätt interfererar med det iakttagna. Och det gäller för övrigt även tolkningarna.

  Samtidigt är kunskap i språket viktig att besitta för att nå djupt in och det sagda och tänkta.
  Vi vet att alla språk är nyansrika och fulla av laddningar. Samtidigt är det skillnad på vad människor säger, och hur de i praktiken uppträder. Normer är ledstänger som bör följas, men att man mer sällan alltid gör det.

  Klassiska är Bronisław Malinowski studier av befolkningen på Trobianderna. Där bodde Malinowski i två år och lärde sig det inhemska språket. Malinowski beskriver i sina studier sexualitetens olika former och tabun. Och vilka äktenskap som ingicks och barnens förhållningssätt till sexualitet, och mer generellt svårigheterna att nå bakom det sagda och blotta, och rätt tolka, vad som egentligen utspelar sig framför ögonen.

  Studierna är fortsatt intressanta. Men världen blir allt fattigare i kulturellt hänseende. Det finns snart inga naturfolk att studera. Äldre antropologers studier måste i sig studeras, omtolkas och omvärderas för att nå nya insikter. Vi får även allt svårare att synliggöra människan som kulturvarelse med stort K. Världen utjämnas allt mer i ett allomfattande konsumtionssamhälle.

  En som trots allt återvänt till Trobianderna för fältstudier är etno-arkeologen Göran Burenhult. Hans olika alster är mycket läsvärda. Han försöker få hjälp, via egna fältstudier, att mer mångsidigt kunna tolka även svenskt arkeologiskt material. För det har han fått utstå kritik, som jag själv mer ser som tämligen onödigt akademiskt käbbel. Burenhult är faktisk en av få som försökt nå ut till den breda allmänheten med djupare insikter om kultur. Och då gått lite vid sidan av det akademiska. Och det är väl där kritiken riktar in sig.

  Att ur antropologisk synvinkel även studera sin egen kultur, möter sina alldeles egna svårigheter. Vem är inte hemmablind. Och med vad skall man jämföra? Vi har ju länge haft maktmänniskor som direkt förnekat svensk kultur. Som överhuvudtaget inte begripit kulturbegreppet som sådant. Man har istället omedelbart politiserat kulturbegreppet eller helt förringat det. En riktigt sorgesam historia.

  För att inte tala om den förvridna värdegrundsdebatten. Att tala om kulturella värderingar i absoluta termer, som sanningar, har egentligen ingen plats inom antropologi. Antropologi försöker i stället greppa och förstå hela människan som kulturvarelse. I all sin mångsidighet. Floskeln mångkultur används utan att man egentligen begriper vad man säger. Mångkultur presenteras mer som ett lite chict smörgåsbord av pikanta ytligheter. Man förstår egentligen inte alls sprängkraften, allvaret bakom kulturell mångfald. Och vad det i praktiken innebär – att kultur utgör en del av människans förmåga till adaption och svar på olika förhållanden, inbegripet teknik, fysiska samband, klimat, och övriga mänskliga sakförhållanden och historiska samband.

  Debatten har varit och är ytterst grund. Vi ser också hur vissa saker inte får sägas. Att tabun och gisslande använts som korrektörer att mästra andra människor till lydnad. Och hur nu snabbt vindar vänder. Vi har en hel press som i många år svikit sin huvuduppgift. Den att kritiskt och granska makten. Hur man fortsätter att i olika teve-program istället kramar och gullar med en före detta stadsminister, istället för att granska hans delaktighet i att omforma Sverige till ett, i mångt och mycket, annat land. Pressens svek fortsätter i mjuka varma plyschklädda teve-soffor. Sveriges stora läxa ligger fortfarande framför oss. Tänk om ändå pressen kunnat utföra ett analytiskt fältarbete, här på hemmaplan, som en slags samtiden ambitiösa antropologer. Kanske något att hoppad på i svaga stunder.

  Liked by 4 people

 10. Vx skriver:

  Olika hastighet i anpassning

  Det går med blixtens hastighet för nyanlända att anpassa sig till hela välfärdspaketet, fast bidragsförsörjning inte ingår i deras tradition.

  Men, när det gäller att acceptera värdlandets seder, bruk, lagar och regler då är det rekord i saktfärdighet och anpassningen beräknas ta flera generationer.

  Huvudansvaret för detta haveri är alla vänsterliberalers skyddande paraplyer över den berikande mångkulturen och skulle de kika med ena ögat, så kommer bortförklaringarna som en reptil från hjärnkontoret.

  Assimilering det enda rätta

  Assimilering är det enda som gäller till värdlandet, som direkt måste visa vad som gäller och sätta ner foten, när oegentligheter och brott mot svensk lag begås. Konsensuskultur bara stjälper och bidrar till att oacceptabla företeelser i medeltida kultur förstärks.

  Utvisning för grova brott som tharrush och bacha bazi borde vara en självklarhet för att statuera avskräckande exempel, men då blommar medmänskligheten plötsligt upp om straff riskeras i hemlandet. Offret däremot glöms bort.

  I ett politiskt korrekt samhällsklimat, så får inte ens förkastliga företeelser komma upp till ytan, i fall där de kan misstänkliggöra den mångkulturella yran.

  I traditionell media drunknar läsaren i snälla och uppskattande reportage om nyanländas kultur och ambitioner, som lyfts till skyarna, medan svårigheter sopas under mattan.

  Om någon skildrar migrationens andra sida så lyfts deras alster snabbt ut, medan åsikter som stämmer med PK ismens värdegrund med mångfald, hbqt-tolerans, könsmakts- och identitetsperspektiv, etc publiceras utan prut. Det vet jag av erfarenhet.

  Liked by 6 people

 11. Lars Åhlin skriver:

  De exempel på ”frigjordhet” som Patrik lyfter fram är långt ifrån representativa för svenskarnas moral på 60-talet. Men de är intressanta som exempel på hur kulturdebatten kan svänga mellan ytterligheter, baserade på hugskott och känsla.

  Liked by 3 people

  • Hedvig skriver:

   @ Lars Åhlin 8 januari, 2017 kl 10:35

   Med ett Stockholmsperspektiv och med några fler år på nacken än Patrik, vill jag hävda att Lars Ullerstam och hans gränslösa vänner förmodligen var ett mycket marginellt inslag på 1960- och -70-talen bland de tongivande liberala samhällsdebattörerna. Ytterligare ett namn var den då uppmärksammade sexterapeuten Gertrud Aigner, som gjorde reklam för sex mellan föräldrar och barn.
   Men, eftersom jag aldrig varit organiserad folkpartist, har jag inte en aning om vilken partiintern debatt som pågick i den här frågan.

   Liked by 1 person

 12. dolf skriver:

  I det sammanhanget kan rekommenderas Dick Wases Samlag eller salighet som är en genomgång av sexualitetens historia ända från forntid till våra dagar. Det tar ju bland annat upp både pedofili och incest och visar mycket riktigt att vår tid utmärker sig just genom sin restriktiva och förbjudande syn på sex i alla möjliga former. Ofta har giftasvuxen ålder ansetts vara i och med könsmognaden, och vi kan ju se i andra sammanhang hur man betraktas som vuxen i långt tidigare ålder än våra 18 år. (Judiska Bar Mitzva vid 12 års ålder är väl just menat att vara en övergång från pojke till man).
  Dick Wase ägnade ett stort kapitel i sin bok åt pedofilin och incesten och fick inte helt oväntat än hel del skit för att han skulle förespråka det (vilket han INTE gjorde) och han fick både lämna piratpartiet och sluta som lärare.

  Gilla

 13. Lars Bohman skriver:

  Den starkares rätt att utnyttja den svagare sexuellt är det som fanns från början och i djurvärlden. Det skulle kunna kallas det naturliga. Män har rätt att utnyttja kvinnor, barn av båda kön, slavar och underordnade. Så var det förr i alla kulturer.

  Därför är inte det stötande med Mohammed att han gjorde vad han gjorde med sin Aisha utan att religionen islam anser att denna, och alla övriga, Mohammeds gärningar ska vara normerande för alla och envar även idag och för all tid.

  I andra kulturer, som den västerländska, har man infört begränsningar av den starkes rätt så att även de svaga har vissa rättigheter till egendom, välfärd och sexuell integritet. Kvinnofriden var ett tidigt exempel, och förbudet mot sex med barn kom senare.

  Men allt detta vet ni förstås redan.

  Liked by 1 person

  • Rutger skriver:

   ”Treat women well, for they are [like] domestic animals (‘awdnm) with you and do not possess anything for themselves. You have taken them only as a trust from God, and you have made the enjoyment of their persons lawful by the word of God,” Detta säger Muhammed enligt Al Tabari vol 9 s 113 (130)

   Liked by 1 person

 14. HovsHallar skriver:

  Intressant ämne som illustration på hur olika tider och kulturer förhåller sig till detta. Flera kommenterare, tex. Höga kusten, har bidragit med insiktsfulla kommentarer.

  Beträffande Sverige, så har vad jag vet sexuella handlingar involverande barn (om man med ”barn” menar icke biologiskt könsmogna personer) alltid varit olagliga och straffbara — likaså incest.
  De egendomliga idéer Patrik redovisar är just exempel på moralupplösningen under senare delen av 1900-talet, då alla traditionella moralregler skulle kastas överbord, (på motsvarande sätt som arkitekten Le Corbusier ville riva Gamla stan och istället uppföra ”moderna” skivhus).

  Pedofil-hysterin omkring senaste sekelskiftet kanske kan ses som en reaktion mot denna moralupplösning. Pendeln slog tillbaka.

  Nu håller Sverige däremot på att invaderas av folk med en helt annan syn på detta. Deras stora föredöme är som bekant en person som gifte sig med ett barn, och som rimligen måste ha ”fullbordat” äktenskapet innan barnet var biologiskt könsmoget.

  Att den inställningen till sex med barn är allmänt utbredd och accepterad bland denna religions anhängare är allmänt känt och omvittnat. Och vad gör makthavarna?

  Jo, PK-sekten, som för närvarande har lyckats infiltrera maktens boningar med sina politruker, är så angelägna om sin mission — att jämna vägen för de ”nya svenskarnas” maktövertagande — att de gör allt för att förminska och förneka detta problem. Den som vågar säga som det är, att dessa ”nya svenskar” bär på en för oss främmande och motbjudande sexualmoral, beskylls genast för ”främlingsfientlighet” osv.

  PK-sekten anser att vi stillatigande ska finna oss i dessa människors övergrepp. Vi ska reduceras till ”dhimmies”, alltså andra klassens medborgare i vårt eget land.

  Liked by 1 person

 15. Christer Carlstedt skriver:

  Jag har tittat på kommentarerna här ovan och alla tycks vara överens om att pedofili är tabu.

  Men ingen verkar fråga sig varför?
  Vi konstaterar bara att så är det. Punkt.

  Något skäl måste väl ändå finnas?

  Det är ju självklart av rent fysiologiska skäl att en mer eller mindre vuxen man inte kan ha samlag med en fem- eller sexåring. Det resulterar ju i fysiska skador.
  T.o.m. Muhammed höll sig ju tills flickan var nio år.
  Imamer hävdar dock att det är OK att gifta sig (och ha sex) med nioåringar eftersom Muhammed gjorde det.
  Jag har ”en aning” svårt för det, eftersom jag tror mig förstå att nioårsdagen inte är något magiskt som gör att alla fysiskt kan klara av det utan skador.

  Det är nog t.o.m. så att den drygt 11-åring som blir med barn oftast inte klarar av ett normalt barnafödande utan mycket allvarliga skador om hon inte dör på kuppen.

  Ovanstående sagt, så vill åtminstone inte jag se flickan/kvinnan som ett objekt, vilket resonemanget förutsätter.

  Hur livat tror man att det kan vara för en nioåring, eller några år äldre för den delen, att få en gammal ”get” i sig?
  Inte särdeles upphetsande skulle jag tro.

  Om man som jag envisas med att betrakta flickan/kvinnan som ett subjekt med egen vilja, så blir barnäktenskap en omöjlighet.

  Fråga mig inte hur svenska kvinnor kan acceptera närvaron en ”religion” som gör dem till ett objekt med lika mycket rätt till egen vilja som skåpet i hörnet.

  Liked by 4 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Pedofili är förbjudet och tabu sedan urminnes dagar. Den enda som måste hosta upp en bra motivering är den som vill tillåta pedofili. Det är politiska åtgärder som måste motiveras, inte fungerande och etablerade system och regler.

   Rationella beslut leder till de avsedda effekterna och inga andra. Det är en mycket hård regel att leva efter. Radikalismen är irrationell.

   Liked by 1 person

  • Stefan Sewall skriver:

   Argumentet mot pedofili har alltid tydligt varit att det ger barnet livslånga allvarliga psykiska skador och hos riktigt små barn också fysiska. Det har jag hört massor av gånger då pedofilfall avslöjats, för att understryka hur allvarligt brottet är.

   Det är väl lite mer diskutabelt om en 14-årig flicka och en 14-15-årig grabb blir kära i varandra och har frivilligt sex. Då är ju flickan fysiskt mogen. Om hon är kär och glad, och han också, så borde det väl inte vara så psykiskt skadligt med frivilligt förälskat sex. Enligt lag är det ändå straffbart för killen.
   Sedan har jag alltid undrat om det är andra gränser i andra länder. I Sverige blir flickor ”lovliga” vid 15. Det har alltid bland grabbar skojats om förbjudna ”fjortisar”.
   I USA verkar det vara 18 som är åldersgräns. Om en porrfilm innehåller bilder på en 17-åring så kan tydligen betraktaren av denna film åtalas för barnporr, eller ? Hur skulle man kunna se skillnad på en 18-åring och en 17-åring?

   Gilla

  • Camilla Rydström L skriver:

   Hej Christer, jag börjar med att kommentera din sista kommentar. Tro mig, det gör vi inte. Vi accepterar inte närvaron av denna religion, men vi kvinnor har inte lyckats klura ut hur vi ska bli av med eländet. Förslag tas tacksamt emot.
   Du vill inte få frågan, men riktigt nyfiken kan jag inte motstå; hur kommer det sig att svenska män med döttrar, fruar och systrar accepterar närvaron av en religion/åsikt som gör hans döttrar, fru och systrar till objekt för männen att göra vad de vill med?
   Om du misstänker att ni män i allmänhet inte heller ”accepterar” det, men inte heller besitter makten att vända upp och ner på detta förbaskade samhälle, så kanske vi kan slå oss samman och gemensamt försöka återskapa det land vi saknar? Vi kvinnor är inte alla PK-radikala feminister som vill hjälpa hela världen.

   Däremot kan jag erkänna att jag är så infantil att jag önskar att de som här, och på andra ställen, ägnar tid och energi åt att kommentera och diskutera vår samtid (vilket jag tycker är intressant och bra!), dock ibland genom att angripa varandra (som jag i skrivande stund), kanaliserade den kraften till att på allvar försöka driva igenom en förändring.

   Till din kommentar om skälet till pedofilins tabu. Som jag ser det tangerar det diskussionen om kvinnans rätt till sin kropp, samt den om övergrepp mot berusade eller förståndshandikappade.
   Du talar om fysiska skador och hur ”livat” en nioåring skulle uppleva det att ”få en gammal get i sig”. Två saker: för det första misstänker jag starkt att en nioåring inte lägger så enormt mycket vikt vid ålder eller utseende, slapp hy eller liknande. Gammal get eller 35-årig sexig vältränad tjur spelar nog inte så stor roll för en nioårig flicka. Sex är nog inte så upphetsande för en nioåring, punkt (obligata undantag exkluderade..;-)). Att du ens skriver det finner jag en gnutta skrämmande, i synnerhet om den uppfattningen delas av dina medmän.

   För det andra så har jag ”en aning” svårt att läsa det du skriver om nioårsdagen, att hon nog inte kan ha samlag utan att ådra sig fysiska skador. Du skriver att hon är ett subjekt med egen vilja- bra. Men har denna nioåring i din värld ingen själ, inga känslor, inga rädslor? Av din beskrivning framstår denna nioåring, dina bedyranden till trots, närmast som ett objekt att ha samlag med så länge hon fysiskt klarar av det. Denna flicka kanske av skräck inte förmår protestera, hon kanske inte förstår vad som sker, hon kanske inte förstår att hon kan säga nej. Precis som etiken kring epidemiologiska undersökningar som involverar barn är svår, då den kräver medgivande samt att deltagaren förstår vad hen ger sitt medgivande till, så kan man inte lägga det ansvaret på en nioårig flicka. Därför behöver samhället, å flickans vägnar, säga nej.

   Noterar att det är män som ifrågasätter om kanske pedofili inte borde vara tabubelagt, kanske det ändå finns ett biologiskt utrymme för det, mm. Jag har ännu inte hört någon kvinna, som naturligtvis en gång även hon var nio år, säga att vi borde diskutera pedofilins tabu.

   Inser nu att jag sannolikt gjort bort mig med detta inlägg, det känns så självklart och grundläggande detta så nu inser jag att du måste skämtat.

   Liked by 2 people

   • gmiksche skriver:

    Ursäkta att jag blandar mig i denna diskussion. Använd helst inte uttrycket ”vi kvinnor”. Då hamnar du garanterat i dåligt sällskap. Jag avhåller mig mycket medvetet från att använda ”vi män”. Och jag är mycket försiktig med att använda ”vi” överhuvudtaget.

    Det där med ”vi” är uttjatat. En av ABs skribenter mest älskade fras är ”vi måste….”. Jag vill definitivt inte vara med i den skaran. Och inte i många andra heller.

    Liked by 1 person

  • Camilla Rydström L skriver:

   Hej GMIKSCHE, tack för tipset ;-). Men min formulering var medveten, även om jag säkerligen gjort mig skyldig till att ha missbrukat bekväma generaliserande pronomen.
   Anledningen till ”vi kvinnor” var att kommentarerna till Patriks inlägg ”Vakna, tjejer”, förvånade och provocerade rejält. Det var ett, som jag tyckte, besynnerligt stort antal män som i konsensus beskyllde ”oss kvinnor” för att inte bara vara skyldiga till islamismens utbredning och vårt lands undergång, utan flera menade även att vi önskar oss den. Helt obegripligt. Eller så fattade jag inte skämtet. Kan vara så.

   Även i kommentaren ovan ifrågasätts, ”hur svenska kvinnor kan acceptera närvaron” av islam. Kanske lättretlig, men även det provocerade. Jag vågar nog ändå påstå att generellt, är ”vi kvinnor” emot den slutstation som islamismens utbredning och övertagande skulle innebära för våra fri-och rättigheter.

   Mot bakgrund av att under snart ett år ha stridit mot politiker och tjänstemän som, trots att de delar vår riskbedömning, inte tvekar att placera 630 ensamma vuxna nyanlända karlar i mitt absoluta närområde, förvandlas de kommentarerna till ett rött skynke. Dessa karlar kommer som bekant från geografiska områden där en kvinnosyn, som jag anser kräver lite finputsning, råder.

   Men det jag noterat är att bland de som kallar mig och andra som inte uppskattar dessa planer, för ”rasistjävlar”, ”vidriga as”, främlingsfientliga mm så är majoriteten män. Män som, av biologiska orsaker, inte behöver fasa för kvarterets expansion i samma utsträckning. Ena dagen är jag alltså i egenskap av kvinna orsaken till vårt lands förfall, för att det är detta jag önskat mig, och den andra är jag en rasistjävel för att jag inte alls önskar mig det. Nåja, det ska betonas att inte män allena hasplar ur sig kommentarer av detta slag. Vi har blivit kallade främlingsfientliga och nazister av två kvinnliga politiker från den ”goda” sidan. Överflödigt kan erkännas att placeras i samma kategori som denna grupp kvinnor är även det en smula provocerande..;)

   Jag håller med dig, pronomen är ett otyg. Man ska sluta säga vi, och vi ska sluta säga de! Och det skulle vara suveränt om somliga män ville inse att somliga kvinnor faktiskt står på samma sida som somliga män!

   Gilla

 16. Lennart Göranson skriver:

  Det som är intressant är hur den för dagen gällande normen upphöjs till moraliskt axiom. Just nu är homosexualitet extremt positivt och pedofili extremt negativt. Jag ifrågasätter inte den värderingen (hur skulle jag våga det?), men noterar att det i andra tider har varit andra moraliska axiom som gällt. Kanske det också på det här området handlar om den gamla konsensusmentaliteten, åsiktskonformismen, det enkelriktade drevet? Och kanske det man skulle önska, också på det här området, vore ett intellektuellt debattklimat som ser ett värde i att uppfattningar bryts och ifrågasätts.

  Liked by 3 people

  • Min strand på land skriver:

   Jag tycker varken pedofili eller homosexualitet är positivt men det är helt väsensskilda ting, det är lätt att emotionellt och rationellt fördöma pedofili som något av det värsta brott man kan begå, problemet med homosexualitet är något helt annat, det är inget problem om det inte upphöjs till norm. Att många råkar ha samma åsikt i frågan ser jag dom ett sundhetstecken och med islam i antågande så behöver vi minst av allt förvirring i denna fråga. Jag har svårt för den typen av metakommentarer som inlägget är. Är pedofili bra, vänligen redovisa varför.

   Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @Min strand på land
    Jag tycker naturligtvis inte att pedofili är bra, så varför skulle jag försvara det? I slutet av 1800-talet hamnade Oscar Wilde i fängelse för homosexualitet samtidigt som Lewis Carrolls fascination för småflickor inte fick någon att höja på ögonbrynen. Så olika kan det vara, och det har ingenting att göra med vad som i någon sorts objektiv mening är acceptabelt respektive förkastligt. Det är en metadiskussion och är du ointresserad så strunta i det.

    Gilla

 17. Avon Barksdale skriver:

  Men jag skulle vilja förstå bättre den upprördhet som muslimer känner då man säger att Muhammed var pedofil.
  http://ledarsidorna.se/2017/01/lattkrankta-man/

  * Är det historiebeskrivningen som inte är korrekt? dvs var hustrun Aisha i själva verket äldre? – knappast, det verkar de flesta muslimer och islamologer överens om.
  * Är det definitionen av pedofili som inte är korrekt? dvs borde vi tala om pedofili endast då offret är upp till 5 år, inte 6-9 år?
  * Eller är det, vilket det verkar vara, så att en förolämpningen ligger i att just _belysa_, att _tala_om_ att Muhammed var pedofil. Att använda profetens namn och det förklenande epitetet i samma mening. Strunt samma i om det är sant eller inte.

  Därför blir jag besviken på artiklar som denna
  http://nyheter24.se/debatt/871964-moderat-jag-skams-over-att-vara-med-i-samma-parti-som-dig-hanif-bali
  När skribenten inte blir tvingad att förklara vad f**n han egentligen menar… Det borde följas upp, i ett publicerat svar eller av redaktionen själva. Man blir ju nyfiken. Skulle Hanif Bali vara OK om han sa att Muhammed hade sex med barn, är det det använda epitetet pedofil i sig som är kränkande eller vad menar karln? Han är banne mig skyldig nyheter24-läsarna en förklaring, det är synd att han inte avkrävs det…

  Liked by 1 person

 18. Thor skriver:

  De s.k. gröna, miljöpartister, kommunister och vänsterliberaler äe sjukligt besstta sv provokationef för att bryta ned samhället.
  Läs om Daniel Cohn-Bendit, en under lång tid högt uppsatt europapolitiker för de gröna och subversiv pedofiliabsolvent.

  Liked by 3 people

 19. Gunilla skriver:

  Att jämföra med 1500 års tidsrymd emellan är som att jämföra äpplen och päron. Även Romeo o Julia. Ja, flickor giftes bort och blev mödrar tidigare. Men vi ska inte tillbaka till medeltiden. Även idag i mellanöstern och Afrika lever medeltida,-och klantradituomer kvar; främst på landsbygden och bland fattiga oskolade. Men vi ska inte ha dessa i vårt moderna samhälle. Nu framkommer att vad som utlöste att socialen i mönsterås fick stänga för att skydda personalen var hotfullt utagerande av en asylsökande familj med gravid barnbrud i kusingifte. När man förstod att det anses våldtäkt stt göra en 14-årig flicka gravid försökte svärföräldrarna, som var faster och farbrot till flickan, hitta på att årtalet i hennes id-handlingar var delaktigt och att hon var 16 år. Gång på gång visar det sig att vi måste acceptera parallella lagpraxis i Sverige där olika regler gäller för svenskar än för invandrade. Det kommer att bli ohållbart för vårt samhälle. Vad gäller 70-talets sexuella revolutions villfarelser behövs ingen kommentar.

  Gilla

 20. MartinA skriver:

  Den naturliga byxmyndighetsåldern har under nästan hela vår historia varit när en flicka får sin första menstruation. Kulturen omkring har sedan modererat det här, ungefär som Julias pappa gör. Troligtvis därför att för unga flickor inte klarar av att sköta ett hushåll.
  Idag använder vi ett sifferåldersystem istället som ej tar hänsyn till mognadsnivå.
  Ett exempel på en ung flicka som hade sexuella relationer var Karin Månsdotter som blev frilla till Erik XIV när hon var fjorton år gammal och han var några år äldre. Yngre frillor skulle också varit vanliga, åtminstone hos vasakungarna och tidigare.

  Jag kan se problem och fördelar med båda systemen. Sifferåldrar i lagtexterna blir särskilt frustrerande vid grova våldsbrott och våldtäkter. Jag tror att sifferålderssystemet kommer överges nu när vi lever i en ny verklighet och utan ett gemensamt vi.

  Muhammed(såsom han beskrivs i Hadith-traditioerna, vi vet betydligt mindre om den historiske Muhammed) var inte pedofil, det är litet löjligt att hävda det. Hans första äktenskap var till en äldre kvinna. Giftermålet med Aisha var ett politiskt äktenskap som troligtvis konsumerades när hon fick sin första menstruation. Ingen vet hur kulturen var bland araberna i början av sexhundratalet men det är fullt möjligt att det hade varit helt otänkbart att inte konsumera äktenskapet då.

  Däremot, att ta upp de här vidriga och sjuka etablissemangs kotterierna i sverige som någon sorts bevis för vad som var acceptabelt i sverige då är knäppt. Dessa kotterier är EJ i samklang med svenskarna. Det finns ingen anledning att tro att de var annat än fientligt inställda till svenskarna på sextiotalet precis som de är nu.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Å andra sidan är det fullt möjligt att hadith traditionerna om Aisha snarare avspeglar kulturen vid Abd al Maliks hov år 700 snarare än beduiner på 610-20 talet.

   Gilla

 21. Höga kusten skriver:

  En art som blir allt för inavlad uppvisar en bristande genetisk mångfald. Den i sig utgör en risk för arten. Arten kan då få svårigheter att svara på olika miljöförändringar och klara av sjukdomstillstånd.

  Om generna inom en enskild individ är för lika varandra, kan en ”backup-gen” saknas. Vi har ju dubbel uppsättning av gener, där hälften kommer från mor, respektive far. Olika sjukdomar och defekter kan vid för stor likhet, dem emellan, få ett negativt genomslag. Reservskärm kan sägas saknas.

  Att det hos människan finns mekanismer som begränsar inaveln torde nog vara sant. Man tycker sig ha sett att individer som växer upp tillsammans sällan känner sexuell attraktion, som om fysisk närvaro genom barndom utvecklar en psykologisk barriär för sexuell intimitet.

  Man har även i försök sett att feromoner kan signalera genetisk olikhet, som i sig leder till ökad sexuell attraktion. Alltså genetisk olikhet som sexuell attraktionshöjare. Kvinnor har i försök fått lukta på dofter från olika mäns underkläder och sedan fått markera grad av attraktion. Och då har genetisk olikhet visat sig viktig.

  Vidare så har man hos kvinnor funnit två perioder i hennes månadscykel, och då uppvisar hon lite olika sexuella preferenser.
  Den ena står för den trygge familjeförsörjaren, den som kan ta hand om barnen. I den andra perioden uppvisar kvinnan mer attraktion för män med markerade fysiska karaktärer skapade av testosteron. Alltså män med ett kantigt ansikte och mer grövre drag. Försök har gjorts där kvinnor fått välja porträttbilder av olika män. Mönstret har då uppdagats.

  En tolkning är att den senare mannen kan stå för genetisk hälsosam variation, insmugen bakom ryggen på den trygge familjeförsörjaren. Alltså en slags kontrollerad otrohet, som inte bör avslöjas och riskera basal trygghet. Hos apor har man observerat samma fenomen, och där kallas det för ”sneaky fuckers” – honan smiter undan den revirhävdande hanen, och parar sig i smyg, med en utomstående hane.

  Så biologiskt verkar både spärrar och mer öppna dörrar finnas, som gynnar genetisk mångfald. Incest verkar också vara mer vanligt där mannen inte heller är barnets biologiske far.

  Men som alltid kan biologi spela sax och påse med kultur. Och en viss, mer avlägsen släktskap kan även bygga upp en trygghet. Kusingiften är inte ovanliga i mer ursprungliga kulturer. I primitiva samhällen utgör genetisk släktskap även en trygghet.

  Man får antagligen även skilja på en varierad genpool, och en negativ allmän inavel hos en enskild individ. Mekanismerna är säkert mer komplexa än vad vi anar. En antropolog betonar gärna miljöfaktorer, en biolog genetiken.

  Man får också notera att i primitiva samhällen får ofta kvinnan byta grupp efter puberteten. Kanske är det även därför kvinnor kan känna empati med en ut-grupp. I den skall hon ju leva resten av livet. Motsvarande gruppbyte gäller mer sällan för män. De kan känna likgiltighet för en ut-grupp. De kan ju även uppträda som fiender.

  Kanske utgör även klansamhällets mer strikta och kontrollerade sexualitet, även den en balans mellan släktskap och tillräckligt genetisk avstånd. Säkert kan man i framtiden räkna på dessa komplicerade genetiska förhållanden. Jag vet inte om vi är där än.

  Bra att komma ihåg är också att genetisk anpassning även sker gentemot miljön. Färgad hud runt ekvatorn är bra, ljusare hud i mer solfattiga områden på högre latituder, är också bra. Liten näsa, med mycket underhudsfett i ansiktet, skyddar mot kyla, och med få utstickande detaljer, är det mindre risk för förfrysningsskador, vid kall snålblåst. Vi får då ett mer mongoliskt utseende. Så den genetiska variationen i sig räcker sällan, den bör också matcha ett innehåll som stämmer med de mer lokala förutsättningarna. Åtminstone förr, när människan levde mer utsatt.

  Överlag signalerar hanar även sin genetiska hälsa i olika typer av uppvisningar inför honorna. Honan väljer, hannen presterar. Männen visar upp resurser i äktenskapsannonser – kvinnan fertilitetsegenskaper. Olika förspel ingår även i den genetiska matchningen. Det kallas för sexuellt urval och finns genomgående i hela djurriket.

  Män attraheras mycket av östrogenbetingade karaktärer. Som runt näpet ansikte och bredare bäcken, som visar upp bra egenskaper för att frambära ett barn. Även ungdom i sig attraherar. Den signalerar bra egenskaper i fertilitet.

  Homosexualitet som fenomen har även visat sig förbättra mödrarnas volym av avkomma. Så samband behöver inte vara raka. Vägar kan vara mycket intrikata.

  Vi vet också att djurleksaker överdriver barnsliga karaktärer, som stora ögon. De är det utseende däggdjursungar har. Det väcker våra beskyddarinstinkter. All attraktion behöver inte ha sexuella förtecken.

  Vart man hamnar man då i Patriks ämne? Jag vet inte riktigt.
  Men kanske kan det ovan beskrivna i viss mån hjälpa till med fantasin.

  Liked by 1 person

  • Camilla Rydström L skriver:

   Tack, Höga Kusten, för ett väldigt informativt och intressant inlägg!

   Det där det med primitiva samhällen och genetisk släktskap är fascinerande, detsamma gäller ju Europas kungafamiljer. Ironiskt att de i sin strävan att gifta sig ”tryggt”, med en genetisk pool de känner till, skapar en grund för inavel med dess konsekvenser. För en oinsatt känns det så kontraintuitivt att de som ska stå lite över alla andra, tack vare rädslan att få in fel gener håller sig till ett begränsat utbud och den därmed den begränsade biologiska variation en inavlad genetisk variation (eller snarare brist på) har att erbjuda.

   Liked by 1 person

 22. Lars skriver:

  ”Folkdemokraterna” dvs ”the Democrats” i USA tycks vara speciellt smittat av pedofili-viruset.John Podesta & Co och det sk Pizzagate visar det.Det Podestianska språket innehåller en mängd kryptiska kodord:1.A pizza=ett underårigt flickebarn.2.A hot dog=ett underårigt pojkbarn.Man kan förstå att the Clintons väl också deltog ”med liv och lust” i ”the pizza-parties”.De ”folkliga”.Sliskiga filmsnuttar med pedofila konotationer visas även rätt ofta numera sedan ett antal år i svensk TV.The Cabal har väl sitt ”stjärnfolk” även i radiohuset kan man väl tänka.Pedofili-universet har även mycket mörka avgrunder – fasansfulla aspekter-som jag med hänsyn till ”decorum” ej går in på i detta sammanhang.

  Gilla

 23. Sixten Johansson skriver:

  Allsidigheten i kommentarerna här illustrerar också sin motsats: att debattklimatet i svenska systemmedia och t o m i vardagliga samtal är inskränkt, tabufyllt, förljuget, faktaresistent och ensidigt. Absurditeterna och förruttnelsen kommer att fortsätta ända tills man lyckas bryta hyckleriet och etablera sanningssökande som norm både i det offentliga samtalet och i privatlivet.

  Sexualitetens uttryck är mindre naturgivna än de flesta tror. Både kulturhistoria och antropologi har visat att de formas högst påtagligt av den aktuella kulturen. De svenska kulturradikalerna inbillade sig att maximal normlöshet skulle frigöra någon sorts lyckobringande naturlighet. Likt dagens radikalfeminister tog de samtidigt för givet att alla etablerade normer kunde krossas, men att hela samhällsmaskineriet på något magiskt vis ändå skulle fungera. Och så fortsatte det i decennier. Fenomenen avlöste varandra, verklighetsförankringen försvann allt mer och mediala paradigmskiften kunde ske snabbt, eftersom de nästan bara var virtuella, men ändå påverkade både politik och rättsväsen.

  Vår tids åsiktspaket, värderingar och trossystem bestäms av de kulturella medelmåttor som råkar vara i ropet och när tyckarmodet ändras byter anpasslingarna snabbt tonart och hugger de senfärdiga i ryggen. Den uppblossande hysterin kring pedofilin var ett av verktygen för radikalfeministernas allmänna demonisering av männen.

  Det vita manssläktets uselhet har synats i detalj och uppförstorats för allas kännedom, men kvinnosläktets många problematiska och destruktiva sidor är fortfarande tabuerade. Tystnaden och hyckleriet kring denna obalans har bidragit till att göra Sverige extremt försvarslöst i alla avseenden och bidragit till att två efterkrigsgenerationer har svikit sina egna barn. Och alla datingsajter och all inbillad frigjordhet till trots mår unga män och unga kvinnor i dag sämre än någonsin och har svårare än någonsin att hitta till en naturlig sexualitet, familjebildning och livsstil.

  Liked by 1 person

  • gmiksche skriver:

   ”Vår tids åsiktspaket, värderingar och trossystem bestäms av de kulturella medelmåttor som råkar vara i ropet…” Om de åtminstone vore medelmåttor. De är under all kritik.

   Gilla

 24. Steven Jörsäter skriver:

  Modigt och bra att ta upp det här svåra ämnet. Det är mycket riktigt som du påpekar märkligt att det har kunnat svänga så snabbt på det här området. Anledningen är förstås att man egentligen inte riktigt vet var gränserna bör gå. Jag har alltid uppfattat det som märkligt att vissa sexuella avvikelser, som homosexualitet, numera närmast tycks beundras medan andra, som pedofili, är omåttligt avskydda. Missförstå mig nu inte, jag är lika upprörd som andra över övergrepp. Men att pedofiler inte ens får titta på tecknade bilder finner jag lite besynnerligt. Och tror man att pedofiler ”botas” genom fullständig avsaknad av stimulans? Likt man för trodde om homosexuella. Bildförbudet är dessutom ett farligt eftersom förbjudna bilder kan planteras hos folk som sedan får svårt att försvara sig. Det är bra märkligt att man på Youtube från soffan kan bevittna avrättningar av folk, till exempel på gamla nazister, medan man inte kan se bilder på nakna barn i den händelse man skulle vara en person som tolkar detta på fel sätt. En osäkerhet och otrygghet vilar över detta.

  Min tro är att den stora uppmärksamheten som detta område har fått på senare år främst är att det ytterligare ett område där männen kan demoniseras. Mycket riktigt förekommer också en omfattande misstänksamhet som drabbar vanliga män utifall att. Detta från samma samhälle som gladeligen släpper in okända radikala muslimska män.

  Höga Kusten nämnde Göran Burenhult. Han har skrivit en utmärkt bok, Den sexuella evolutionen, som varmt rekommenderas. Bokens titel är egentligen starkt missvisande, den handlar inte om evolution. Utan på synen på sex förr och nu. Och han visar att tron att dagens samhälle på något sätt skulle vara ”översexualiserat”, en tes som glatt sprids av många feminister, är helt absurd. Vår vardag har tvärtom mycket mindre sex än vad som praktiserades i forntiden.

  Gilla

  • Hortensia skriver:

   Om ”pedofiler ‘botas’ genom fullständig avsaknad av stimulans”, får nog vara osagt, Steven, men, som jag tidigare har nämnt, pågår ett oerhört intressant och synnerligen angeläget försök, att förhindra utlevd pedofili bland en liten grupp frivilliga här i Sverige:

   ”En studie på Karolinska institutet testar en ny metod som ska hindra pedofiler från att begå sexuella övergrepp mot barn – nämligen medicinsk kastrering, rapporterar DN. – Det saknas helt behandling som är akut riskreducerande, därför vi vill testa den här metoden, säger Christoffer Rahm, som leder studien, till tidningen.”

   ”Tanken är att man ska utföra kemisk kastrering på deltagarna för att motverka deras begär.”

   http://www.gp.se/nyheter/sverige/sverige-ska-kastrera-pedofiler-1.3529832

   Att utföra sådan ”begärsmotverkande” kemisk kastrering genom obligatoriska injektioner av Degarelix på masshitresta, oidentifierade ”män” från dysfunktionella kulturer där pedofili, gruppvåldtäkter och liknande vidrigheter är legio, torde avsevärt minska riskerna för våld i allmänhet och sexuellt våld i synnerhet mot värnlösa individer i Sverige – och hejda den bekymmersamt höga nativiteten bland migranterna, kan jag tycka.

   Finns det tillräckligt många politiker, som vill värna Sverige genom att resolut kastrera eller repatriera dysfunktionellt ”hypermaskulina” immigranter i den svindlande omfattning som krävs, för att hela svenska folket ska kunna leva ett normalt – fritt, jämlikt, sekulärt, tillitsfullt och tryggt – liv i sitt eget land?

   Liked by 1 person

 25. Madelaine Fusfield skriver:

  När Ullerstam kom upp med sina teorier om oskulden i pedofili undrar man hur han kom fram till den slutsatsen? Intervjuade han bara de äldre utövarna eller också barnen som blev offer för sexualangreppen? Slutsatsen han drog verkar mer än self-serving. Fråga barnen hur roliga de tycker dessa lekar är.

  Gilla

 26. Hortensia skriver:

  Min vämjelse över den barbariske pedofilprofeten Muhammed, som ”konsumerade sitt äktenskap” med ett litet värnlöst flickebarn kan möjligen kallas mild i förhållande till den vitglödgade vrede och det bottenlösa förakt jag känner inför hans nutida efterföljare.

  Det är ingen hemlighet, att barnbrudar har förekommit även före den muslimska massinvasionen här i Sverige. Heliga Birgitta, som troligtvis föddes 1303, ska exempelvis ha gifts bort vid tretton års ålder med den ”artonårige Ulf Gudmarsson”, men Birgitta ”ville säkert hellre leva som jungfru och lyckades också övertala sin make att de första åren leva i avhållsamhet”.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Heliga_Birgitta

  Första barnet, Märta, föddes omkring 1319, så en svensk artonårig yngling kunde tydligen redan på 1300-talet hantera sin sexualitet mer civiliserat än testosteronstint impulsiva och ”hypermaskulina”, hitresta stamkrigare förväntas göra i Sverige på 2000-talet.

  Så långt tillbaka som till 1300-talet har jag inga uppgifter om min egen släkt, men när en forskande anhörig för några år sedan visade släktträdet, la jag märke till att påfallande många av släktens anmödrar gift sig och fött barn i ”mogen ålder”, vilket överensstämmer med statistik från SCB:

  ”Som äldst var barnaföderskorna runt 1860 med drygt 32 år i genomsnitt. Det finns ingen statistik över hur gamla kvinnorna var på 1700‑, 1800‑ och i början av 1900‑talet när de fick sitt första barn. Men man vet att giftermålet och födelsen av första barnet hängde tätt samman. Det första barnet föddes i regel just före eller inom något år efter giftermålet. Medelålder för giftermål var åtminstone under andra hälften av 1800‑talet 27 år för kvinnor, varför man kan anta att medelåldern för förstföderskor låg kring 27‑28 år.”

  http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Aldre-mammor-vanligare-forr/

  Obegripligt, att det traditionellt svenska levnadssättet, där fullvuxna kvinnor har skaffat barn med obesläktade, civiliserade män, prompt skulle ”berikas” med mångkulturens importerade barnäktenskap och inavel, men med svenska lagstiftares iver att undanröja lagliga hinder för degenererande reproduktion, lär pedofili och incest kunna bli tillåtet inom kort.

  http://www.domboksforskning.se/lagar/slaktskapshinder.htm

  Liked by 1 person

 27. Christian Palme skriver:

  Utan att försvara islamismen tycker jag kanske att det är tveksamt att kalla Mohammed pedofil om hans samtids värderingar tillät äktenskap i unga år (vilket vi entydigt och riktigt inte gör). I boken ”Daily Life in the Roman City” hittar jag följande citat från en romersk gravtavla: ”When alive, my name was Aurelis Philematium. I was chaste and modest, unsoiled by the common crowd, and faithful to my husband. My husband whom I have now left was a fellow freedman and was truly like a father to me. We were married when I was seven. Now I am forty and death has me. Through my constant care, my husband flourished”.

  Gilla

 28. Hortensia skriver:

  Sådana här ”män” hör inte hemma i ett land som Sverige. Han borde, i anständighetens namn, omgående skickas till valfritt shariastyrt skitland – tillsammans med sina föräldrar. Om den purunga, höggravida kusinen vill, står det henne rimligtvis fritt att resa efter.

  I Sverige är det, såvitt jag kan förstå, att betrakta som våldtäkt, när en vuxen man har samlag med en pojke eller flicka under 15 år. Gäller svensk lag eller sharia för de asylsökare, som under sin förmenta flykt undan krig och förföljelse har rest genom otaliga fullkomligt säkra länder, ända hit till Välfärdsmekka?

  http://ledarsidorna.se/notis/9564/

  ”Gränsen för att ge samtycke till samlag eller jämförbar sexuell handling är i Sverige 15 år. Denna åldersgräns infördes för flickor år 1864 och för pojkar år 1937.[3] Om personen står under den andra partens fostran eller ett liknande förhållande råder, gäller den högre gränsen 18 år. Brott mot denna lagstiftning rubriceras som våldtäkt mot barn, eller i mindre allvarliga fall, sexuellt utnyttjande av barn.”

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sexuell_myndighets%C3%A5lder

  Gilla

 29. dolf skriver:

  Nu är jag sen på bollen men känner mig nödgad att påpeka ett par saker.
  1. (jag utgår ifrån en liten flicka i det följande, men principdiskussionen gäller förstås i lika hög grad om det gäller en) Flera stycken har anmärkt på skador på barn pga pedofili. En sak är de fysiska skadorna då t.ex. för att könsorganet på en liten flicka helt enkelt inte är storleksmässigt kompatibelt med en vuxen mans. Men pedofili är mycket mer än bara samlag. Att pilla en liten flicka mellan benen i sexuellt syfte skulle inte fysiskt skada henne mer än vad det skadar henne att tvätta henne mellan benen, och som alla inser, det kan av hygienskäl vara skadligt att inte tvätta henne mellan benen. Så vi får alltså två rent fysiskt likvärdiga handlingar där den ena är kriminell och tabubelagd, medan den andra är påbjuden och god vård.
  Jag tvivlar också starkt på att en liten flicka skulle lida någon psykisk skada av en sexuell handling av det slaget. Psykiska trauman av sexuella akter på små barn lär vara kulturellt betingade när de inteär av sådan art att de att de ger fysiska skador och när de inte heller inbegriper var sig våld eller tvång. Och små barn som inte ännu anammat våra kulturella tabun har nog inte heller några större problem med att leka med en vuxens könsorgan. Jag misstänker tvärt om att de skulle tycka att det var ganska roligt.
  Och alla som kan lägga ifrån sig sin vuxenhet och leka med små barn på golvnivå vet att småbarn ofta är fullständigt ohämmade och vore man pedofil (jag är det inte) skulle det vara världens enklaste sak att låta leken få sexuella förtecken om det inte vore för omvärlden.
  2. Barnpornografi: Jag vill påminna om mangamålet för några år sedan. Det är skrämmande på flera olika plan. Jag skrev åtminstone två inlägg om det: Hej Barnpornografer dra i staken och låt oss liderliga vara (parafras på ”Hej tomtegubbar”) respektive ”Barnporr eller inte barnporr?”det är frågan där jag tittade dels på den rent absurda dubbelmoralen i fallet, dels tittade på de juridiska konsekvenserna, och det faktiska hot mot rättsväsendet och demokratin som finns gömt i detta fall. I bägge inläggen har jag med några av de bilder som alltså har betraktats som en man alltså har åtalats och dömts för att han innehade men som numer är fullt lagliga at inneha. Jag har också med en länk till en pdf-fil i inläggen där samtliga frisläppta bilder kan ses (han blev i sista instans friad för samtliga bilder utom en, så pdf-filen innehåller alltså samtliga bilder utom den än idag sekretessbelagda). Man blir mörkrädd när man tittar på dessa bilder och inser att en människa har varit frihetsberövad på grund av dem. Jag anser det vara en medborgerlig plikt att titta på dem. (Och jag lovar, inget kommer att bli traumatiserad av det, de flesta teckningarna är bara av ren och skär nakenhet.)

  Gilla

  • Camilla Rydström skriver:

   Formuleringen att ”påpeka ett par saker” antyder att du presenterar fakta. Ett ärligare ordval hade varit ”spekulera”. Det handlar inte om att märka ord, utan om just betydelsen av vad som är känt om små barns upplevelser av att ha blivit ”pillade på”. Du ”tvivlar starkt på” att små barn tar skada av att pillas på, du ”misstänker” att små barn skulle roas av att pilla på en vuxen mans könsorgan och ev psykiska trauman ”lär” vara kulturellt betingade. Ange gärna referens till varför de ”lär” vara kulturellt betingade. Har en omfattande epidemiologisk studie gjorts på detta, för att separera vad som är kulturellt drivet från vad som de facto är en ”sann” reaktion?

   Med en variant av ditt exempel på ofarligt pillande på små barn, vars eventuella psykiska besvär ”lär vara kulturellt betingade”, hur resonerar du, och andra som anser att tabut kring detta är överdrivet bör diskuteras/ifrågasättas, kring följande jämförelse: de tjejer/kvinnor som utsätts för det i vårt samhälle nya fenomen med män som omringar och tafsar på dem, skulle inte skrämmas, eller lida av detta, vore det inte för samhällets fördömande av ett obekant fenomen. Jämförelsen utgår ifrån att det ”bara” handlar om lite tafsande och pillande, ingen fullbordad våldtäkt. Tjejerna skulle alltså inte drabbas fysiskt. I takt med att dessa handlingar blir allt vanligare i samhället, när nya värderingar konkurrensutsätter våra gamla, kanske de kvinnor som utsätts inte längre blir traumatiserade? Det handlar ändp bara om lite oskyldigt pillande, ingen fysisk skada skedd.

   Ojuste jämförelse kanske. Men den tjej som omringas av många män känner sig rimligen enormt värnlös och rädd, eftersom hon inte har något att sätta emot, hon vet inte vart detta kommer leda, hon vet inte vad männen vill. Hon ser ingen väg ut, vill de ”bara tafsa lite” eller gå längre än så? Spekulation, kanske en liten flicka skulle reagera på liknande sätt när en stor karl börjar pilla? Vad vill han? Kan jag säga nej? Vad händer?

   Så länge samhället endast kan spekulera kring orsaken till eventuella psykiska konsekvenser vore det inte smakfullt att göra en cost-benefit analys? Kostnaden för det lilla barnet är okänd, endast mannens njutning kan estimeras, men varför vill somliga utgå ifrån att pillandet är efterlängtat? Varför, även om man inte hoppas på njutning, utan på sin höjd en utebliven och därmed ej skadlig reaktion, vill man legitimera pillandet på någon som inte bett om det? Varför behövs ens, som efterlysts av flera här, en fördjupad diskussion kring detta? Kan man spekulera i att små barn runt kanske 4, 5, 6 år dels inte är medvetna om samhällets värderingar kring detta och dels inte skulle få någon njutning av pillandet. Önskar man bryta tabun kring detta för att möjliggöra för männen att tillfredsställa sina behov, är det korrekt? (förmodligen inte säger förespråkarna)

   En enormt intressant diskussion, annan än den kring pedofilins tabun som funktion av samhällets värderingar som efterlysts, skulle vara att på djupet ta sig an varför vissa män, som absolut inte är pedofiler, ser ett behov av att diskutera dessa tabun, med den potentiella effekten av att justera samhällets syn på detta, så att barnens förmodat kulturellt betingade trauman skulle utebli och männens (kanske någon kvinnas) pillande därmed oskadliggörs. Är det för de små barnens skull? Är det ett problem att små barn i dagsläget blir berövade njutning de har rätt till?

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.