Välkomna inte islamismen

helena

Helena Edlund

Demokratin bör sätta sitt hopp till islamister, skriver Per Wirtén i Expressen. Rubriksättningen är tydlig: ”Islamister kan vara demokratins hopp”.

Jag förutsätter att Wirtén kan skilja mellan muslimer och islamister. Jag förutsätter dessutom att Wirtén menar allvar.

Wirtén inleder med att slå fast att ”Europa har en beröringsskräck för Muslimska Brödraskapet som är svår att förstå”. Redan här får i alla fall jag problem. Stora problem. På vilket sätt är det svårt att förstå att någon har en aversion och inte vill befatta sig med en odemokratisk, totalitär politisk rörelse med fascistiska och nazistiska rötter och med världsherravälde som yttersta mål? För egen del anser jag att det både är sunt och fullt begripligt att distansera sig från en organisation med sådana värderingar. Problemet har väl snarast varit att svensk politik inte distanserat sig från islamismen, utan välkomnat personer som Yasri Khan, Mehmet Kaplan och Abdirisak Waberi rakt in i de politiska finrummen.

Muslimska Brödraskapet (MB) är en global, sunnimuslimsk rörelse som är stämplad som terroristorganisation i bland annat Ryssland, Syrien, Egypten, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. MB förespråkar ett utplånande av staten Israel, vill ersätta sekulär lag med sharia och har starka kopplingar till Al-Qaida. Brödraskapets förmåga att bidra till en demokratiseringsprocess har dessutom redan prövats – i Egypten. Det demokratiska experimentet höll på att resultera i en teokrati, och föll så småningom offer för en militärkupp.

Den som snabbt och enkelt vill få en inblick i vilket inflytande Muslimska Brödraskapet och politisk islam har fått i Sverige kan läsa Magnus Norells text på Ledarsidorna.

Muslimska Brödraskapets motto är: ”Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan” Rent spontant har jag svårigheter att se hur just denna syn på livet och samhället ska betraktas som den västerländska demokratins hopp.

Notera att Wirtén inte talar om muslimer eller islam – utan om islamism, det politiska islam som både jihadism och extremism hämtar näring ifrån.

Wirtén skriver: ”Att vägra acceptera [Muslimska Brödraskapets] närvaro är en verklighetsflykt som blockerar varje demokratiskt genombrott. Konfliktens lösning ligger i att både de sekuläras motstånd och islamismens synsätt erkänns i Mellanöstern, menar [författaren Shadi Hamid]. De båda ståndpunkterna kan aldrig smälta samman, olikheterna är för fundamentala, och man måste därför hitta konstitutionella former för samexistens.”

Gör gärna tankeexperimentet att byta ut ordet ”Mellanöstern” i texten ovan mot ordet ”Sverige”, och plötsligt har Expressen levererat lösningen till många av de problem som Sverige just nu möter i form av segregation, integrationsproblem, no go-zoner, hedersvåld, polarisering, kvinnoförtryck och religiös extremism: Först genom att det sekulära svenska samhället erkänner islamismens synsätt kan vi lösa konflikterna och hitta former för samexistens.

Det Wirtén gör, är att bekräfta den islamistiska bilden av muslimer (som MB gärna framställer som en homogen grupp, vilket inte är fallet) som så olika icke-muslimer att de kräver separat lagstiftning och egna offentliga institutioner för att kunna vara verksamma i samhället.

Wirténs text publiceras dessutom i ett Sverige där religionen kräver allt större plats i samhället. Under sensommaren publicerades exempelvis en debattartikel med rubriken ”Ödesdigert möta terrorhot med upprop till kulturkamp” vars budskap bland annat är att religion inte ska förvisas till det privata utan måste få ta större plats i det svenska samhället.

En av personerna bakom artikeln var Mahmoud Khalfi, imam och teologisk ledare i Södermalmsmoskén i Stockholm och tillika en de högsta ledarna för Muslimska Brödraskapet i Sverige. Som del av MB är han självfallet en varm anhängare av att samhället ska styras med religiösa (läs = islamistiska) förtecken.

Anmärkningsvärt var däremot att han i detta krav fick sällskap av Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén, vilket bland annat uppmärksammades av Per Gudmudson i SvD. Ärkebiskopen, som företräder en luthersk kyrka som sedan 1500-talet betonat betydelsen av att separera kyrka och stat, förespråkade alltså att religion och stat ska blandas. Hon valde dessutom att i detta liera sig med en ledare för Muslimska Brödraskapet, en organisation vars medlemmar är pådrivande både i förföljelsen av ärkebiskopens trosfränder i andra länder och i de ökande trakasserierna av kristna i Sverige.

Att det sekulära samhället bör träda tillbaka till förmån för religionen är ett tema som Wirtén nu spinner vidare på. Men är det verkligen mer islam, eller till och med islamism, som är lösningen på samhällsproblemen? Det är en på många sätt problematisk åsikt i ett samhälle där sekulära muslimer och kvinnor i förorten samtidigt kämpar för sin rätt att leva fria från religion och religiöst förtryck och där föräldrar förlorar sina barn till extremism.

Vad kommer härnäst? Det kan självklart ingen veta med säkerhet, men Muslimska Brödraskapet påstås ha kopplingar till många samhällsaktörer, exempelvis Islamiska Föreningen i Sverige (IFIS), studieförbundet Ibn Rushd, Sveriges Muslimska Råd (SMR), Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR), Sveriges Unga Muslimer (SUM), Islamiska förbundet (IFiS), Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Tro och Solidaritet (före detta Broderskapsrörelsen) – och genom dessa även till Svenska kyrkan.

SMR ingick redan 1999 ett avtal med S-märkta Broderskapsrörelsen i syfte att öka antalet muslimer på politiska uppdrag. I detta avtal framgick det tydligt att SMR ville ha ett parallellsamhälle – ett ”apartheid light” som innebär att muslimer och icke-muslimer tillåts att leva i olika världar. Är det denna sköna nya värld som Wirtén nu anser att tiden är mogen för att saluföra?

Stalltipset för den som gillar vadslagning är att det ganska snart kommer att publiceras debattartiklar som ger stöd åt Wirtén. För egen del väntar jag spänt på att se vilka som kommer att stå som avsändare.

56 reaktioner på ”Välkomna inte islamismen

 1. Tino skriver:

  Kan rekommendera serien Vikings om hur man hanterade då .. Jag är ingen vän av islam men om vi har religionsfrihet så är de väl i sin rätt ?
  Förespråkar inte motsatsen, men nånstans måste människor vakna av sig själv, vi kan inte gulla med muslimerna tyvärr, om någon religion var ok vore det buddismen ..

  Gilla

  • nilsdacke skriver:

   Religionsfriheten skyddar inte bara rätten att tro utan även rätten att inte tro. Denna rätt är absolut och kan inte inskränkas genom lag. Friheten att utöva sin religion eller trosuppfattning är däremot inte absolut. Enligt artikel 29.2 kan inskränkningar göras ”i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter”. Det mest uppenbara är att ingen religiös sedvänja som står i strid med någon av de explicita rättigheterna i UDHR kan tolereras enligt artikel 30. Dessutom kan sedvänjor som innebär tvång inte heller accepteras enligt artikel 20.2.
   TINO har uppenbarligen ingen aaaning om att islam i detta avseende enligt dess egna skrifter krockar totalt med FN:s Deklaration om mänskliga rättigheter (UDHR). Genom att ta del av två nutida dokument Kairodeklarationen och Ammanbudskapet samt ett medeltida dokument, sharia, vilken de båda andra hänvisar till, inser man att så är fallet.
   ”Kairodeklarationen om mänskliga rättigheter i islam” (CDHRI) antogs 1990 av samtliga medlemmar av OIC det vill säga samtliga muslimska länder. Deklarationen finns lätt tillgänglig och det är ingen svårighet att ta del av och analysera den. En analys finns här http://nilsdacke.blogspot.se/2012/08/islam-kairodeklarationen-och-manskliga.html. Jag nöjer mig här med att konstatera att de två avslutande artiklarna entydigt säger att samtliga mänskliga rättigheter (MR) skall underställas sharia och att sharia är enda källan för tolkning av dessa rättigheter. Detta innebär att de mest grundläggande mänskliga rättigheterna som religionsfrihet, åsikts-och yttrandefrihet samt likhet inför lagen för män och kvinnor oavsett religion förvägras. Det är samtidigt ett erkännande av att islam inte är kompatibel med UDHR.
   Av detta följer att islam är mer en totalitär ideologi än religion. Det är enligt min mening väl magstarkt av en ideologi, som förvägrar de mest grundläggande MR, att komma hit och enbrt hänvisa till en religionsfrihet den själv förvägrar.
   Islam har ingen plats i ett demokratiskt samhälle.

   Gilla

   • frihetligvanster skriver:

    inga religioner har plats i ett demokratiskt samhälle. Religioner har skapats av människor och jag påstår att det var dåtidens politik som drev fram religionerna för att ena människorna. Religionerna fungerade som enpartihärskare. En religion styrde några undantag fanns t ex Judendomen, judarna fick leva vid sidan av samhället då de tillförde dåtidens samhälle något de skötte bankingsystemet. Politik betyder positiv utveckling i det bästa fall. Politik påverkar samhället och vi väst har valt en parlamentarisk version av demokrati. Värderingar som finns i många muslimska samhällen hör inte hemma i väst på samma sätt hör inte västerländska värderingar hemma i stora delar av den muslimska världen. De länder som har bra levnadsstandard och en relativt bra demokrati är nästan uteslutande sekulära därför har ingen religion plats i ett väl fungerande samhälla.
    Lennart Rendik

    Gilla

 2. Carl G. skriver:

  För att förstå Bonniers koncernbeslut att omfamna Muslimska Brödraskapet och offra Israel så bör man gå till andra sidan Atlanten. Där skyddade Obama-administrationen inte Israel i FNs säkerhetsråd som är brukligt när FNs säkerhetsråd enhälligt fördömde Israels olagliga bosättningar i Palestina.

  Som många säkert vet är globalisterna de facto Obama-administrationens puppet masters. I Sverige ingår familjen Bonnier (och familjen Wallenberg) i denna världselit som styr och ställer genom att söndra och härska. Det som sker i USA, sker också i Sverige. Detta genom familjen Bonniers försorg.

  Helena Edlund bör ställa frågan: Vad vill globalisterna när de offrar Israel och väljer Muslimska Brödraskapet istället?

  Familjen Bonniers mediabolag ingår i valutaspekulanten George Soros nätverk Project Syndicate som samlar omkring 180 corporate media-bolag i världen. Det är ingen hemlighet att ägarfamiljen Bonnier genom sina outlets driver opinion i olika politiska frågor i bland andra Sydsvenskan, Dagens Nyheter, Expressen och TV4. Samma slags politiska opinionsarbete sker troligtvis synkroniserat i andra länder genom de andra bolagen som ingår i George Soros nätverk Project Syndicate.

  Vart vill jag då komma?! Jo, genom synkroniserat politiskt opinionsarbete i corporate media över hela världen kan globalisterna styra opinionen i den riktning de önskar.

  Avslutningsvis uppmanar jag andra läsare att luska reda på hur corporate media (som ingår i nätverket Project Syndicate) agerat i andra länder när det gäller; 1. Muslimska Brödraskapet 2. Israel?

  Finns det någon synkronisering?

  Liked by 6 people

  • Hedvig skriver:

   @ Carl G. 8 januari, 2017 kl 03:31

   Eftersom jag föddes strax efter att WWII brutit ut och har följt både demokratin Israels och den omgivande världens förändringar under närmare sextio år, har jag väldigt svårt att förstå faktagrunden bakom dina fastslagna teser i det här ämnet. Hur tänker du?

   Bonnierskoncernen har enligt mitt förmenande tillåtits att växa alldeles för mycket, för att tillgodose svenska yttrande- och tryckfrihetslagar, som ju utgör en hörnsten i vår demokrati.
   Men jag har aldrig arbetat inom näringslivet och känner inte till de närmare detaljerna i den här utvecklingen.

   Beträffande globaliseringen handlar det om att de internationella storföretagen successivt errövrar alltmera makt från nationerna, som inte längre har några kraftfulla verktyg för att balansera globaliseringens påverkan på befolkningarna i enskilda stater.

   I Förintelsens spår har västvärlden applåderat att de förföljda judarna gavs ett eget land, men det har också lett till mycket stora komplikationer inom och utanför Israel.
   Som västerländsk demokrat beklagar jag att Israel idag har ett starkt högersionistiskt styre, som lämnat flera demokratiska principer bakom sig. Israel bryter idag mot internationella lagar och annekterar i stor skala palestinska egendomar för judiska bosättningar. Detta allvarliga brott av Israel, måste alla demokrater protestera mot.

   Gilla

   • Min strand på land skriver:

    Detta är ju ett helt obalanserat inlägg, det är lätt att kritisera Israel när man inte själv är omgiven av stater som alla vi se en utplånad. Om rollerna varit ombytta så hade varenda arabstat gjort sig skyldigt till folkmord på judarna om de haft den militära kapaciteten, det gället att ha proportionerna klara här. Israel har inte förmånen att kunna agera mjukt, med hatiska arabstater runt sig.

    Liked by 5 people

   • Hedvig skriver:

    @ Min strand på land 8 januari, 2017 kl 18:03

    Kom ihåg att det är fullt legitimt att kritisera sina vänner. Jag uppfattar fortfarande Israel som en i förhållande till västvärlden vänskapligt sinnad stat, trots att jag själv varken gillar deras högersionistiska styre eller deras bosättningspolitik.

    Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Patrik hävdar ju att detta är en konspirationsteori…

   Möjligen att det enbart handlar om att en folkgrupp ligger bakom?

   Men girigheten har som vi vet inga gränser)
   som verkar leda mot en gränslös, nationslös värld?

   En världsdiktatur, en polisstat där demokratin avskaffas rätt snabbt?

   Ta gärna en titt på följande video!

   Ett skrämmande dokument om vad som väntar!

   Ger också en bakgrund till vårt (medvetet) försämrade utbildningsväsen!
   Handlar ej enbart om Sverige, samma gäller USA/Västvärlden…

   Medborgarna skall ej utbildas till att kunna tänka kritiskt?
   Fördumningen är sedan årtionden satt i system!

   Liked by 2 people

  • Tobbe skriver:

   Just precis! Och frågan är om den islamistiska vågen som sköljer över Europa är hönan eller ägget. Är det något som lever sitt eget liv eller ett verktyg och resultat av globalisternas härjningar i Europa?

   Gilla

 3. Bamse skriver:

  Ett problem är att den grundlagsfästa religionsfriheten gör det bekvämt för islam att dölja sig bakom för att undgå insyn och kritik. Om det vore politiskt möjligt, borde religionsfriheten avskaffas som en otidsenlig rättighet. Det räcker gott pch väl med föreningsfrihet. Jag tycker (”tänker”) vidare, att det är lite förvirrande att göra en principiell boskillnad mellan islam och islamism. Båda är väl grenar på samma träd och med samma rötter i koranen och haditerna, eller? Den stora massan av muslimer, även i diasporan, visar enligt oåinionsundersökningar i hög grad sympatier för sharia, vilken är helt oförenlig med västerländsk demokrati. Trots alla terrordåd i Islams namn är det fortfarande märkvärdigt tyst från såväl imamer som ”det muslimska civilsamhället”. Den som tiger samtycker, är en slutsats man tyvärr tvingas dra.

  Liked by 7 people

 4. Christer Carlstedt skriver:

  Jag är då sannerligen inte vad man skulle kalla ”bibelsprängd”, men skulle nog förutsätta att en svensk ärkebiskop skulle vara det och dessutom faktiskt tro på vad som står i Bibeln utan att vända och vrida på en kristallklar text och försöka ”tolka” på annat sätt än vad som faktiskt står och försöka sätta in grundläggande texter i någon form av kontextuellt sammanhang.

  Jesu sätt att se på förhållandet mellan religion och stat kan väl knappast belysas bättre än med det som anses vara hans egna ord:

  ”Giv kejsaren det kejsaren tillhör och Gud det som Gud tillhör”, samt:

  ”Mitt rike är inte av denna världen”.

  Liked by 4 people

 5. Min strand på land skriver:

  Jag är enig med artikelförfattaren i att jag inte vill se mer, eller någon slags islamism överhuvudtaget i Sverige. Jag står ändå kvar med intrycket att Helena önsketänker å det allra grövsta, alternativet är att jag missförstår något. Det jag saknar är att någon som Helena, men det innefattar även i stort alla skribenter som inte öppet stöder SD eller andra anti-islamska krafter, pekar på vilka man skall tala med i istället som representanter för muslimerna, om inte islamister och MB? Johan Westerholm brukar framhålla kungen av Marocko, men herregud, det finns 1.6 miljarder muslimer. Det var val i Egypten, muslimska brödraskapet vann en förkrossande majoritet, var i mellanöstern eller i Europa finns dessa moderata röster inom islam med någon som helst makt och inflytande? Vad är alternativet till MB…, IS? Det är istället så att islamisterna helt enkelt finner sitt stöd i koranen, de läser bara innantill, samma koran som de undflyende moderata muslimer som varken organiserar sig, skanderar på gatorna eller genomför motoffensiver läser. Islamisterna använder samma bok som alla andra muslimer, den enda skillnaden är att de aktivt använder våld för att sprida läran, och genomför därför bara den plan som finns nedtecknad. Hur skall dessa mytiska moderata muslimer stå emot det? De har varken våldet eller sin ideologi bakom sig.

  Därför så står jag med intrycket att det är en oxymoron att tala om moderat islam, islam är islamism och muslimer är islamister, de är bara inte alla lika handlingskraftiga. Den som kan klart redogöra för skillnaden får gärna göra det, jag kan inte se det. Jag anser att denna tro som de som insett att exempelvis massinvandring nu är av ondo, men kämpar emot slutsatsen att det helt enkelt är muslimerna som grupp som med god approximation är problemet, är av samma karaktär som alla de andra trossatser som pk-doktrinen i övrigt påbjuder.

  Jag har inte sett någon, någonstans, övertygande argumentera för hur muslimer skall kunna integreras i väst (och låta oss vara i fred), annat än som en negligerbart liten minoritet, ej heller har jag sett ett praktiskt exempel någonstans på att det fungerar. Så Helena, jag ger dig rätt, låt oss för all del inte tala med dessa mördare som MB är, men vem skall vi tala med då istället? Det finns ingen att prata med och inget att prata om, bevisen är övertydliga, nu gäller att agera.

  Liked by 13 people

  • gmiksche skriver:

   Mohammed VI av Marocko donerade 10 miljoner USD till Clintonstiftelsen. Det är ett faktum, eftersom det framgick ur stiftelsens skattedeklaration. Vad motprestationen bestått i kan man bara gissa. Självfallet bidrar sådant på omvägar till att han i amerikanska PK-media lyfts fram som moderat muslim. Och i europeiska som kopierar vad som sägs på andra sidan Atlanten. Största partiet i Marockos parlament är ett islamistiskt parti. Det hålls i schack av kungen och hans klick som äger maktmedlen. Än så länge. Den marockanska dynastin går en balansgång som förr eller senare kommer att ta slut. Precis som regimer i Algeriet. Vad som kommer sedan kan man ana om man betänker hur det algeriska inbördeskriget under 90-talet hade kunnat sluta om inte regerande FNL till priset av omkring 200 000 döda hade upprätthållit ”ordningen”. Lugnet i Marocko är bedrägligt. Vi får vara glada så länge det håller.

   Liked by 3 people

   • rudmark skriver:

    Ung samma summas som postkodlotteriet skänkte till Clintonstiftelsen.
    Vilka ska vi misstro – Marocko eller postkodlotteriet?

    Gilla

  • Lennart Göranson skriver:

   @Min strand på land
   Grundfelet är föreställningen att man man ”måste hitta någon att tala med som representant för…”. Den föreställningen är korporativistisk och genomsyrar dessvärre det svenska politiska fältet – mest hos (S). Den är dessutom identitetspolitisk eftersom den förutsätter att alla med en viss identitet – exempelvis muslimsk religionstillhörighet – skulle ha likadana uppfattningar och identiska intressen. Svensk lag gäller svensk medborgare, oavsett religion, hårfärg, sexuell läggning, kön eller annan identitet. Därtill kommer att de som befinner sig i vårt land utan att vara medborgare också har att rätta sig efter lagen, dock utan att vara en del av den politiska process som ligger till grund för den. Det finns inget behov av att ”tala med” någon speciell grupp för att de ska rätta sig efter lagen. Assimilation är enda möjliga utgångspunkten för att vidmakthålla ett samhälle och en rättsstat som bygger på att alla omfattas av samma principer och regler, med samma rättigheter och skyldigheter.

   Liked by 6 people

   • Rutger skriver:

    Bra skrivet. Muhammed var en islamist uti fingerspetsarna. Han är den stora idolen för alla muslimer. Läs gärna de gamla arabiska historikerna som Al Tabari och Ibn Isaq.

    Gilla

   • Min strand på land skriver:

    Jag är inte oenig i teorin, i praktiken så tror jag just att assimilation endast är möjligt om antalet muslimer är en minoritet så liten att man kan bortse från den, detta är inte fallet i nästan något land i västeuropa idag, detta har de forna öststaterna insett och för allt de kan för att begränsa denna invandring. Assimilation av en stor grupp muslimer kommer att kräva maktmedel av ett slag vi inte sett på länge, frivillighetens väg har visat sig inte framkomlig och de liberala och vänstern har under lång tid satt krokben för alla försök och därmed för varje år tvingat oss närmare assimilation med våld.

    Liked by 2 people

   • Lennart Göranson skriver:

    @Min strand på land
    I Frankrike är andelen muslimer ungefär 8-9% av befolkningen. Hälften är sekulära, dvs. bryr sig inte om religionen. En helt övervägande del anser sig i första hand vara fransmän, med allt vad det betyder när det gäller att ställa upp för Republikens grundläggande värderingar. Men det finns en minoritet som är utövande, dvs. går på fredagsbön varje vecka och en liten, liten grupp som är radikala islamister. De som har utfört terrordåd under de senaste åren har i allmänhet haft mycket vaga föreställningar om islam som religion, men i sin närmaste omgivning och på nätet fångat upp föreställningen att det finns en ideologi som uppmanar och tillåter dem att utföra våldshandlingar.

    Det här skriver jag för att bemöta ditt påstående att ”assimilation endast är möjligt om antalet muslimer är en minoritet så liten att man kan bortse från den”. En annan sak är att assimilation inte kommer av sig själv och att den officiella svenska linjen och attityden knappast sätter någon press på nyanlända att assimilera sig. Där är vi säkert mer överens.

    Gilla

   • JL skriver:

    @ Lennart Göransson

    Angående franska muslimer.

    1/3 (16%+19%) av dessa tyckte (2006) att självmordbombningar mot civila för att skydda islam kan vara rättfärdigade: http://www.pewglobal.org/2006/06/22/the-great-divide-how-westerners-and-muslims-view-each-other/

    Ca hälften tror INTE att araber låg bakom WTC attackerna….

    Tror det är livsfarligt att inte tala om siffror när vi har dem. Varje gång jag hör folk argumentera att ”det endast är en minoritet” etc etc, så blir jag livrädd. Det finns massor med attitydundersökningar och alla säger i princip samma sak. Dryga 50% av västeuropas muslimer har värderingar som inte är förenliga med en sekulär demokrati. I övriga muslimska världen är siffran högre

    http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/22/muslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world/
    https://www.wzb.eu/en/press-release/islamic-fundamentalism-is-widely-spread

    60% av Europas muslimer (ursprung Marocko och Turkiet) vill inte ha homosexuella som vänner, och lika stor andel tycker islam går före lagarna i landet de bor i (!)

    Angående Frankrike och Islam, lite kuriosa som man får tolka som man vill.

    Nu är jag, som tidigare framkommit, mycket positiv till fotboll i allmänhet, men är det inte signifikativt för islam att Wikipedias lista över framstående franska muslimer ser ut som följer nedan?

    Inte direkt fullt av framgångsrika entreprenörer, forskare och uppfinnare…
    Vad var det adonis sa om Islam nu igen? Skapar inget, hämmar utveckling? Svårt att inte se detta som symptom på detsamma eller?

    Notable French Muslims (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Islam_in_France#Notable_French_Muslims)

    Zinedine Zidane, former football player.
    Franck Ribéry, football player.
    Karim Benzema, football player.
    Nicholas Anelka, football player.
    Rachida Dati, politician
    Samir Nasri, football player.
    Hatem Ben Arfa, football player.
    Moussa Sissoko, football player.
    Adil Rami, football player.
    Mamadou Sakho, football player.
    Nabil Fekir, football player.
    Paul Pogba, football player.

    Att spela ner hur utbett problemet med den totalitära ideologin islam är tror jag inte vi gynnas av.

    Gilla

 6. Erik skriver:

  Det finns 56 muslimska länder i världen, medlemmarna i OIC.

  Samtliga dessa 56 länder där islam har ett omfattande inflytande är mer eller mindre dysfunktionella. Samtliga.

  Varför anses aldrig denna observation av de 56 länderna och deras tillkortakommanden vara tillräcklig för att tydligt och bestämt vilja tacka nej till muslimskt inflytande?

  Varför räcker inte observationen? Varför skall islam alltid ursäktas?

  Liked by 13 people

   • gmiksche skriver:

    Ett par tre år demokrati räcker knappast till för den bedömningen. Låt oss hoppas att det håller. Både för vår och tunisiernas skull. Det som emellertid talar emot är befolkningsökningen. Den verkar fortsätta i oförminskat takt. Attentatsmannen från Berlin var, om jag kommer rätt ihåg, ett av sju barn till fattiga föräldrar från södra Tunisien. Tunisien vägrade att ta tillbaka honom när han hade avtjänat sitt fängelsestraff i Italien och skulle utvisas dit han kom från. Märk väl, han var tunisisk medborgare. Om Tunisien agerat enligt internationell rätt hade attentatet i Berlin inte skett.

    Liked by 3 people

  • Leif Vogel skriver:

   Kort och gott , Muslimer är röster , röster som misslyckade partier behöver för att kunna hålla sig kvar . Därför integrerar våra svekfulla partier (alla utom SD ) ledande muslimer i sina partier och som tack ser dessa integrerade till att ”hans ” muslimer röstar ”rätt ”

   Liked by 6 people

 7. Lennart Bengtsson skriver:

  Att skriva stolligheter på privata bloggar behöver man inte oroa sig särskilt för i ett öppet och stabilt samhälle ( även om en del tycks göra detta) men det blir problematiskt om det görs i landets största tidning. Risken är att någon kan läsa det och påverkas. Man kan givetvis hävda att det spelar ingen större roll, det finns ju så mycket galenskap ändå i landet och de flesta är ju förnuftiga och avfärdar Per Wirténs ”snapsidéer” rakt av.

  Emellertid att ge öppet hus åt extrema politiska och religiösa uppfattningar är en säker väg till ett sönderfallande samhälle där fundamentalistiska klaner tar över, något som är på väg att hända i delar av de större städerna. Visst kan man se sharialagen som demokratisk om den omfattas av alla men inte ens Per Wirtén tror väl att detta kommer att hända såvida man inte ändrar författningen och låter en del av det svenska samhället ha sina egna lagar och förordningar.

  Men kanske är det helt enkelt så att Wirtén har en hemlig agenda och vill göra allt han kan för att påskynda det svenska samhällets sammanbrott. Om så skulle vara fallet är det ju verkligt problematiskt om landets största tidning sanktionerar detta genom att ge honom spaltutrymme.

  Liked by 1 person

  • gmiksche skriver:

   Wirtén har en agenda, men den är knappast hemlig. Den framgår av hans författarskap och hans tidigare chefskap för Arena. i och för sig kan jag inte se något fel i att Expressen ger honom möjlighet att tillkännage sin uppfattning. Dock under förutsättning att motstridiga uppfattningar ges motsvarande utrymme. Men där är det stopp.

   Jag menar att galenskapen i det som Wirtén och likasinnade ger ifrån sig numera har förlorat sin lyskraft på grund av den multikulturella härvans facit som är uppenbar för majoriteten av svenska folket. Den skada som han och hans gelikar tillfogat landet, och där inkluderar jag Expressens redaktionsledning, går dock inte att räkna varken i pengar eller mänskligt lidande.

   Liked by 6 people

   • Jaxel skriver:

    @GMIKSCHE
    Du skriver:
    ”galenskapen ….. har förlorat sin lyskraft på grund av den multikulturella härvans facit som är uppenbar för majoriteten av svenska folket. ”

    Frågan är om det inte är önsketänkande från din sida. Det är svårt att se att något av partierna i sjuklövern delar detta synsätt, ändå tycks väljarnas flykt från dessa ha avstannat (?).

    Min bekantskapskrets utgör förstås ett begränsat (och knappast slumpmässigt) statistiskt urval så det finns anledning att vara försiktig med slutsatser baserat på denna.

    Icke desto mindre är oförståelse inför det du kallar ”härvans facit” inte ovanlig. Jag har nyligen, vid försök att diskutera saken, bemötts med resonemang av karaktären att problem beror svenskarnas ”fyrkantighet” (min kortfattade karaktärisering av argumentationen) till att ”det är bäst att vi inte diskuterar det här”.

    Liked by 3 people

 8. Göran Fredriksson skriver:

  Kvinnor i Sverige har på ett sekel flyttat fram sina positioner i samhället till i stort sett fullständig jämställdhet, främst som en följd av liberala kvinnors envetna kamp. Dessa framgångar hotas nu av ett betydande inflöde av främst män från extrempatriarkala kulturer. Utan att kvinnor i Sverige med ett fåtal undantag verkar bry sig, många verkar även för att det skall komma ännu fler. De synes ta det som självklart att den uppnådda jämställdheten är irreversibel. Men hur sannolikt är det?

  Liked by 5 people

 9. Hansson skriver:

  Antingen har herr Wirtén ett hjärnsläpp (tillfälligt får vi hoppas) eller så har hans bankkonto kraftfullt förändrats (tillfälligt får vi hoppas). Ingetdera är dock sunt.

  Liked by 2 people

 10. Rolf Ahlzén skriver:

  För mig är den kanske största gåtan i svensk politik de senaste åren att så stora delar av vänstern och de vänsterliberala tappat sin ideologiska kompass. De har ju av tradition förvaltat upplysningsvärdena. Per Wirtén, en på många sätt klok person, illustrerar väl detta. De borde ju strängt taget vara de som är mest oroade för de hot mot det sekulära samhället som vi nu ser växa. Det är ett misstag av historiska dimensioner att förbise de problem som islams växande inflytande i Europa skapar. Tack, Helena Edlund, för att du har modet att på ett koncist sätt sammanfatta detta. Bry dig nu inte om att du kommer att kallas ”islamofob”. Det är en nonsensbeteckning, som den kloka Ayan Hirsi Ali har konstaterat, Vi behöver en konstruktiv, kritisk, genomlysande diskussion om hur Sverige ska hantera de krafter som representeras av muslimska brödraskapet och de organisationer Helena nämner. Det brådskar.

  Liked by 3 people

 11. Olofström skriver:

  http://www.friatider.se/eritreanskt-gang-doms-for-ranforsok-mot-trafikskola

  Tycker och tror att denna artikel visar på att om svensken går från att göra ingenting till något, och agerar, så visar sig den fasad av våldsam överlägsenhet som invandrarna går och inbillar sig att de har att vara just det, en fasad. De är fegisar i mellanöstern de är fegisar här, de agerar endast i grupp och när de är överlägsna, alternativt mot oskyldiga. När de möter minsta motstånd så springer de, här som där.

  Liked by 4 people

 12. Mats R skriver:

  Sverige har ratificerat FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Enligt artikel 7 i denna ska det råda likhet inför lagen för alla och ingen diskriminering får förekomma. Det innebär att Sverige inte kan ha en lagstiftning som gäller för muslimer (sharia) och en annan som gäller alla andra. Eller, klart vi kan, men då får vi ställa oss utanför bemälda konvention, något som troligen får konsekvenser.

  Om ens religion betyder så mycket för en, så är väl den bästa lösningen att man flyttar till ett land där denna religion utövas och dess lagar tillämpas. Alternativet är att man accepterar och följer de lagar som råder i det land man bor i.

  Ärligt talat får det vara nog med shariadravel nu. Det finns annat att lägga energi på.

  Liked by 5 people

 13. Yvonne Rosenthal skriver:

  Så bra att du tar upp detta! Min paranoida hjärna associerade raskt till en artikel som i samma veva publicerades i SVD och där dagens svenska IS krigare liknas vid de svenskar som deltog som frivilliga i Spanska Inbördeskriget . Tidigare försök med att sätta likhetstecken med frivilliga i Finland vilket stötte på patrull. Nu så nya försök med ett nytt krig. Ernest Hemingway roterar i sin grav – förgäves antagligen. Ebba Witt Brattström, storfeministen, skrev dagen efter en besynnerlig artikel typ på temat ” Kim Kardishians stora rumpa” och tar strid mot de som hävdar att Selma Lagerlöf ” knullat sig till Nobelpriset”. Alltså inte ett pip från storfeministiskt håll på innehållet i Wirténs artikel. Ebba WB som slåss så mot väderkvarnar tar inte upp att den knallvite mannen Per Wirtén som ställer frågan om islamister kan vara demokratins hopp i Mellanöstern . Per Wirtén diskuterar utifrån ” Den islamiska staten får en annan karaktär än i Europa, men det behöver inte utesluta demokrati, kvinnors rättigheter , minoriteters friheter .
  Ebba WB´ halvgalna artikel som handlar om nonsens är kanske ett svar på varför svenska feminister och Alice Bah Kunkes beundrare och biskopar samtliga håller knäpptyst då det gäller islamister. De gillar samma sak och har i praktiken samma mål. Att vår tid och värld som vi känner den ska på sin höjd få bli en ny ” Världen av igår” .

  Liked by 2 people

 14. Kristina von Heland skriver:

  Ditt slutstycke lyder, vilka som kommer stå som avsändare. Jag har i debatten tänkt lite tvärtom. Det är några -den sk kultureliten-som yttrar sig hela tiden. Jag har intresserat mig för de som inte bräker med fåren i hagen.
  Det är lite som om de kommer ut ur garderoben idag.
  Fegt kanske för den som tiger samtycker. Jag har dock haft en viss förståelse för många då det inte bara påverkar ens umgänge utan även yrkesrollen för många. Du blir inte bjuden på middag som en kvinna skrev på ledarsidorna. Jag bjöd henne naturligtvis säg dag och plats!

  Gilla

 15. Gunilla skriver:

  Wirtens debattinlägg är en skandal men samtidigt symtomatiskt för den debatt-korridor som råder i Sverige idag. Där vänster-marxistiska-islamistiska anti-demokratiska röster ges utrymme i riksmedia. Riksmedia som samtidigt vill framställa sig som ‘sanningens’ väpnare och röst. Referensen till tidigare inlägg av personer i samma anda och förståelsen hur dessa personers, inkl ärkebiskopen, intressen hänger samman är bra. Denna propagandaindoktrinering kan alltså ostraffat fortgå medan man jagar ryska spöken (Assange säger nu att Demokraternas kampanjchefs lösenord ‘password’ till sin dator var så infantilt så ett barn kunde tagit sig in; och avslöjat Clintons korruption) och på allvar talar om att icke-vänster-önskvärd information måste stoppas då det utgör ‘hot mot demokratin’. Svenska politiker och vänstermedia håller pp att leda in Sverige på en mycket farlig väg..

  Liked by 2 people

 16. Linden skriver:

  Expressen förnekar sig inte…
  Dessvärre är denna förnekelsetrend lika etablerad som den destruktiva samhällsutveckling som den förnekar. Och det är pudelns kärna som går igen på område efter område. Ett illustrativt och osedvanligt osmakligt exempel förekom i veckan när Expressens kolumnist Lars Lindström i en krönika träffsäkert fångade relativiseringens förbannelse; under rubriken ”Vi kan inte jaga och bestraffa oskyldiga” drev Lindström tesen att debatten som följt efter terrorattackerna i Nice och Berlin behöver nyanseras eftersom det minsann dör fler människor i trafikolyckor i Europa. ”Mer än hundra gånger så många dör av trafik än av terrorism inom EU, men ingen kommer på tanken att hata och förfölja alla bilförare för det.” (2/1).

  Det är en makaber relativisering och förnekelse av ett betydande samhällsproblem som helt bortser från frågan om uppsåt. Terroristerna som sätter skräck i människor, nu senast på nyårsnatten i Istanbul, gör det i syfte att skada och döda så många som möjligt. Vid bilolyckor är det snarare fråga om oaktsamhet än om uppsåt, det senare dessutom välförankrat i en bestialisk ideologi.

  http://www.gp.se/ledare/teodorescu-otryggheten-ett-hot-mot-liberala-v%C3%A4rden-1.4098798

  Liked by 2 people

 17. Stefan Sewall skriver:

  Jag växte upp med Vietnamkriget. Det dominerade nyheterna under 10 år. 50 000 amerikanska soldater dog i Vietnam sammanlagt under hela tiden kriget pågick. Hur mycket protester mot det kriget hörde man inte från 1965-66 och fram till 1975?
  Jag hörde ingen som bagatelliserade kriget med hänvisning till att det enligt samtidiga uppgifter VARJE ÅR dog ung. 50 000 i trafiken i USA på den tiden (Jag har inte kontrollräknat). Ingen krigsmotståndare gick med på att vietnamkrigsoffren var acceptabla med det argumentet.

  Gilla

 18. JL skriver:

  Varje gång man denna typ av idioti i de större tidningarna undrar man. ÄR de verkligen så aningslösa och verklighetsfrånvända? Är det ens möjligt att vara så totalt oförstående efter att ha levt i 30-50 år, även det nu skett mest i den gated commity som vänsterliberalerna i praktiken rör sig i?

  Om inte, på med foliehatten antar jag? Hur kan man annars förklara idiotin?

  Liked by 1 person

 19. Lasse Forss skriver:

  Helena har större kunskap om det muslimska samhället än de flesta ledarskribenter, Hon har bland annat tjänstgjort som major i Afganistan och det hon skriver är underbyggt. Läs också hennes artikel https://detgodasamhallet.com/2016/12/05/ar-sverige-europas-pakistan/ och se videon https://www.youtube.com/watch?v=whFdRQUsuFI (visar kyrkoledningens inställning) och skäms de ledarskribenter som blivit megafoner för terrorismen.

  Gilla

 20. gmiksche skriver:

  @Jaxel. Du har kanske missförstått mig. Visst finns det ett stort eftersläp och resistenta fickor. Men det tidigare sammansvetsade systemet håller på att brytas upp. Det tar lite längre tid beroende på den närmaste omgivningen. Och det kan vara så att den närmaste bekantskapskretsen ligger efter. Det är faktiskt min egen erfarenhet också. En del av min bekantskapskrets är högutbildade akademiker, nu pensionerade sedan omkring sekelskiftet. Intelligenta människor, men informationsmässigt beroende av TV och dagstidningar. Och något försoffade, vilket inte bör uppfattas negativt. För lata för att skaffa sig information vid sidan om, trots att de i princip är kapabla till det. En blandning av faktorer. Jag tycker att det har gått snabbt det senaste året, i synnerhet det senaste halvåret. Jag sticker aldrig under stol med min uppfattning. I värsta fall får jag som svar att vederbörande inte håller med.

  Gilla

 21. SD skriver:

  Polisen är ovillig att patrullera i områdena i rädsla för våld. Resultatet: Hövligheten och ordningen i många förorter har förfallit, och gäng av unga män känner att de kan attackera kvinnor ostraffat…”

  Detta var femton år sedan.

  I samma artikel intervjuade Time också Fadela Amara, chef för organisationen Ni Putes Ni Soumise (Varken Horor eller Undergivna) som driver kampanjer för att kvinnor ska kunna leva normala, moderna liv. Amara sade att sedan 1992 har kvinnor i Frankrikes förorter tvingats stå ut med den islamistiska fundamentalismens utbredande inflytande:

  ”Under de senaste 10 åren har förhållandena för kvinnor i förorterna försämrats radikalt… Vi ser en ökning av förolämpningar av unga kvinnor som bär jeans, en ökning i påtvingade eller arrangerade äktenskap, fler kvinnor som tvingas hoppa av skolan och fler företeelser av polygami.”

  Femton år senare låtsas franska ministrar vara överraskade och upprörda över att kvinnor i dessa förorter till slut blivit besegrade av den oupphörliga terrorn mot dem och nu håller på att försvinna från gatorna.

  Judith Bergmant är en skribent, krönikör, advokat och politisk analytiker.

  Detta är vad våra döttrar har att vänta i framtiden…
  https://sv.gatestoneinstitute.org/9735/forsvinnande-kvinnan-europa

  Gilla

 22. STS skriver:

  Tillåt mig kommentera förhållandet mellan ”demokrati” och ”islam”. Utgångspunkten får bli ett citat hämtat från Lennart Bengtssons (LB) insiktsfulla kommentar (08:47 ovan) som jag använder enbart i syfte, att skapa ett mått av klarhet om ett i modern demokratidebatt ofta förbisett element. Det handlar om demokratins – folkstyrets – särskilda berättigande, vad vi kan kalla för dess raison d´être.

  (LB) skriver, ytterst med anknytning till Per Wirténs tidningsartikel:
  ”Visst kan man se sharialagen som demokratisk om den omfattas av alla …”
  Nej, det kan ”man” inte, varken på ett ”teoretiskt” (idé-) eller ”praktiskt” (konkret, materiellt) plan. Majoritetens ”vilja” är en sak; demokratin däremot, kan inte krympas till majoritets-principen i en eller annan form.

  Demokratins raison d´être, dess bärande idé, har varit, är och kommer att förbli dess syfte eller ändamål: Att dana den personlighet som är förmögen att av egen kritisk tanke och reflexion ta det personliga ansvar för sitt handlande som också är ett socialt – allmänt – ansvarstagande till stöd för den självreflexiva personlighetens fortsatta utveckling.

  Vi kan kalla denna person – ett resultat av demokratins skiftande metoder och tekniker men också en förutsättning för demokratins bestånd och fördjupning – för den ”autonoma” eller ”självstyrande” medborgaren.

  Det handlar om en personlighetstyp formad av renässans, reformation, upplysning och romantik och med rötter i antikens Hellas som (av allehanda orsaker) gått islams kulturer i det närmaste spårlöst förbi. Härom vittnar bl a islams sharia, i mångt och mycket – troligen i allt – den demokratiska personlighetens ”anti-tes” – och då talar vi om en personlighet som redan i dess mest rudimentära former är ett nödvändigt villkor för att demokratin skall vinna social – konkret, materiell – kraft.

  Och så ledde inte heller ”den arabiska våren” till Morgonlandets demokratiska islossning; blott till att olika auktoritära regimer ersattes av totalitära, innan pendeln slog tillbaka – eller fastnade i anarki.

  Slutligen tre frågor till Dig, käre läsare, som vill ägna en stund till tankar om svensk demokrati:

  1) Kan demokratin avskaffas demokratiskt, med ett (eller två) majoritetsbeslut?
  (En enkel fråga med ett självklart svar – men hur motiverar Du Ditt ”nej”?)

  2) Vilka idéer åsyftar de högsta statsorganen med RF1974, 1:2:
  ”Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden.”
  (En bra tentamensfråga att ställa till Riksdagens och regeringens ledamöter – men hur lyder svaret?)

  3) Kan demokratins syfte, att dana en i kritisk reflexion självstyrande och ansvarstagande medborgare, utvecklas och förvärvas av Dig, käre läsare, per ombud via den representativa demokratins tekniker för beslutsfattande?
  (Just det, Du känner svaret – och därmed börjar vi närma oss problemen – plural – med dagens svenska demokrati-former.)

  En god fortsättning på det nya året tillönskar jag Er alla/sts

  Gilla

 23. Madelaine Fusfield skriver:

  Per Wirten skriver, ”Varje demokrati uppenbarar starka islamistpartier, men ingen demokrati överlever deras närvaro – eftersom skräckslagna sekularister varje gång slår tillbaka med kupper, terror och krig.
  I Tunisien har de överlevt paradoxen genom att först vinna val och sedan avsäga sig makt. Men i längden löser inte heller den tunisiska manövern själva grundkonflikten: den mellan islamismens anspråk, hur begränsade de än är, och den moderna statens sekulära format.”

  Det verkar därmed som om Wirten erkänner att demokrati inte fungerar väl med ett religiöst parti. Jag fick intrycket han förespråkade en dialog som kanske kan leda till något slags samarbete inom vissa områden. Men gränser måste dras. Sverige kan väl aldrig acceptera att radikala kravs ställs av muslimska organisationer som bör anpassa sig efter svenska lagar och påbud.

  Gilla

 24. Hortensia skriver:

  ”Problemet har väl snarast varit att svensk politik inte distanserat sig från islamismen, utan välkomnat personer som Yasri Khan, Mehmet Kaplan och Abdirisak Waberi rakt in i de politiska finrummen.”

  Precis, Helena!

  Samtliga islamister borde vara så innerligt ovälkomna överallt i alla västerländska demokratier, att de obönhörligen hänvisas till någon redan förlorad, passande muslimskt vanstyrd del av världen.

  Gilla

 25. Lars skriver:

  Misstanke.Kan den här bizarre ”Wirtén” möjligtvis vara inte bara klasskamrat utan även kollega till den pinsamme Dror Fejler?Komikern.Den ofrivillige.

  Gilla

 26. Ove1 skriver:

  Det är i fel i sak att beskriva islamismen som att den har rötterna i ”nazism och fascism”. Hade nationalsocialismen och fascismen kanske teokratiska mål med sin politiska verksamhet? Nej. Delade man ideologiskt innehåll i övrigt? Inte mycket. Är det det ”totalitära” skribenten far efter? I så fall kan man väl skriva att islamismen är totalitär. Man är på ett sluttande plan när man börjar slarva med terminologin.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Rätt, rötterna inte i fascismen men inte heller tvärtom. Båda är ideologier, den ena förkunnad av en profet som säger sig ha fått den av Allah, den andra uppfunnen av Herr Hitler. Båda är totalitära. Det som skiljer koranen från Mein Kampf är koranens grad av konkretisering. I koranen anges vilka straff som ska utmätas mot avfällingar, äktenskapsbrytare, de som hädar Allah, vilka förmåner de troende kan att räkna med i paradiset. Mein Kampf lämnar mycket öppet åt fantasin. Självfallet av taktiska skäl.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.